Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι ένα από τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουν στόχο να κάνουν πιο κατανοητά και ευέλικτα τα συστήματα απόκτησης επαγγελματικών προσόντων που ισχύουν στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η κινητικότητα, τόσο των εργαζόμενων όσο και των καταρτιζόμενων. Οι πολιτικές των κρατών μελών για τη διά βίου μάθηση σταδιακά συμπληρώνονται από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι οποίες θεσπίζουν πλαίσια και κοινά εργαλεία. Το ECVET, που έχει προαιρετικό χαρακτήρα, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης, στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων. Το Cedefop συμμετέχει από το 2002 παρέχοντας διάφορες αναλύσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων μεταφοράς μονάδων ( 1 ). Η σύσταση ( 2 ) σχετικά με το ECVET τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιουνίου 2009, και έδωσε στα κράτη μέλη έναν «χάρτη πορείας» για τη χρήση του νέου εργαλείου. Η εφαρμογή του ECVET θα απαιτήσει ακόμη στενότερη συνεργασία στον τομέα της ΕΕΚ μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού επιπέδου, καθώς επίσης στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους και μεταξύ των κρατών μελών. Για να επιτύχει το ECVET απαιτείται δημιουργικότητα και προθυμία από πολλούς διαφορετικούς εταίρους. Πρέπει να υπερκερασθούν πολλά εμπόδια και να βρεθούν καινοτόμες λύσεις. Για την ώρα οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. ECVET: η απάντηση στην αλλαγή Το ECVET (βλ. Πίνακα 1) θα επιτρέψει την αναγνώριση, τη μεταφορά και τη συγκέντρωση πιστωτικών μονάδων για τη μάθηση που έχει αποκτηθεί από νέους ή ενήλικες προκειμένου να τους αναγνωριστεί κάποιο προσόν. Το ECVET θεωρεί δεδομένο ότι κάθε είδους μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε ε- παγγελματικό προσόν και δεν κάνει διακρίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε το μαθησιακό αποτέλεσμα. Το ECVET επιτρέπει την απόκτηση ενός επαγγελματικού προσόντος με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με ποικίλους ( 1 ) Bookshop/publications.asp?section=2 ( 2 ) idnews=4655 χρονικούς ορίζοντες και σε διαφορετικές φάσεις της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής πορείας. Πίνακας 1: Το ECVET εν συντομία Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) βασίζεται σε έννοιες και διαδικασίες για τη θέσπιση μιας κοινής, φιλικής προς τον χρήστη γλώσσας για τη διαφάνεια, τη μεταφορά και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το ECVET βασίζεται στα εξής: Μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή δεδηλωμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να αποκτηθούν σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα. Ενότητες/ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποτελούν συνιστώσες των επαγγελματικών προσόντων. Οι εν λόγω ενότητες/ψηφίδες μπορούν να αξιολογηθούν, να επικυρωθούν και να αναγνωριστούν. Βαθμοί ECVET, οι οποίοι παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες/ψηφίδες και τα ε- παγγελματικά προσόντα σε αριθμητική μορφή. Μονάδες για τα αξιολογηθέντα και τεκμηριωμένα μαθησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευόμενου. Οι μονάδες μπορούν να μεταφερθούν σε διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον και να συσσωρευτούν ώστε ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει το σχετικό προσόν. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σύμπραξη μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών εκφράζεται σε μνημόνια συναντίληψης και συμφωνίες μάθησης. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός, και η σταδιακή δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μάθησης και εργασίας, καθιστούν εργαλεία όπως το ECVET σημαντικά ως προς τη χάραξη ευρωπαϊκών και τις εθνικών στρατηγικών για τη διά βίου μάθηση. Η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες. Κατ αρχάς, το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γηράσκει και χρειάζεται αμεσότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση καθ όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής του. Επίσης, οι αλλαγές στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας επιταχύνονται, ενώ οι εργαζόμενοι αλλάζουν πιο συχνά δουλειά. ISSN Cedefopενημερωτικόσημείωμα_Δεκέμβριος

2 Προσφέρονται πλέον νέες ευκαιρίες και νέοι τρόποι για μάθηση. Παράλληλα όμως, τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης είναι πλέον ιδιαιτέρως ευάλωτα στην αγορά εργασίας, και το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραμένει ανησυχητικά υψηλό. Οι δυο αυτές ο- μάδες χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, προκειμένου να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Οι εξελίξεις αυτές ωθούν τα κράτη μέλη στο να διευρύνουν το φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται άξιες εκτιμήσεως και αξιολόγησης, και αυτό το κάνουν με το να αναγνωρίζουν τη μάθηση που προσκτάται εκτός του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εδώ περιλαμβάνεται η μάθηση που προσκτάται στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο ή στη διάρκεια περιόδων κατάρτισης στο ε- ξωτερικό. Η αναγνώριση της μάθησης που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ανεξαρτήτως του αν οι ικανότητες αποκτήθηκαν μέσω του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή με άλλα, μη τυπικά μέσα θα επιτρέψει στους ανθρώπους να προοδεύουν χωρίς εμπόδια στη μάθηση και την εργασία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ήδη η τάση που κυριαρχεί στα κράτη μέλη είναι η ανάπτυξη τρόπων επικύρωσης και η σύγκλιση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με την ανώτερη εκπαίδευση, ενώ παράλληλα διευρύνεται η μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Η υλοποίηση, μια περίπλοκη διαδικασία Αν και η αρχή στην οποία βασίζεται το ECVET είναι αρκετά απλή, η υλοποίησή του είναι μια περίπλοκη διαδικασία που πρέπει να καλύψει τα πολυποίκιλα συστήματα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύσταση του Συμβουλίου ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν τις βάσεις για τη χρήση του ECVET έως το 2010 (βλ. πίνακα 2). Οι γενικές αρχές που θεσπίστηκαν με δοκιμαστικές εφαρμογές κατά το διάστημα σταδιακά θα γίνουν πράξη εντός των κρατών και των οικονομικών κλάδων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε ανάλυση των συστημάτων τους με βάση τις μείζονες αρχές του ECVET, τις θεσμικές αρμοδιότητες και τους τρόπους διακυβέρνησης, καθώς επίσης τις στρατηγικές της διά βίου μάθησης. Η δοκιμαστική εφαρμογή θα είναι συνεπώς εκτεταμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει περισσότερα από 100 σχέδια ECVET σε όλη την Ευρώπη που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση. Πολλά ζητήματα μένει να επιλυθούν για να υλοποιηθεί επιτυχώς το ECVET. Κάθε χώρα προσδιορίζει τα επαγγελματικά προσόντα με πολύ διαφορετικούς τρόπους, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσδιοριστούν αυτά που είναι συγκρίσιμα και μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που το ECVET βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή δεδηλωμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να αποκτηθούν σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα. Έτσι, μπορούν να εντοπιστούν οι τομείς όπου τα διαφορετικά προσόντα εντός μιας χώρας, ή μεταξύ χωρών, αλληλεπικαλύπτονται και είναι εφικτή η μεταφορά. Με τις ενότητες/ψηφίδες των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα μπορεί πλέον η γνώση που αποκτάται σε άλλα μέρη ή σε άλλους τομείς να λαμβάνεται υπόψη για την κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων. Πίνακας 2: Υλοποίηση του ECVET χρονοδιάγραμμα Δοκιμαστική ανάπτυξη εφαρμογή και Οι χώρες δημιουργούν τις συνθήκες για τη σταδιακή υλοποίηση του ECVET Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση και αξιολόγηση Υλοποίηση του ECVET Μία δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα δεν βασίζονται ακόμη στα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές ερμηνείες της σημασίας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και λείπει η γενικευμένη μέθοδος για τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την αξιολόγησή τους. Ορισμένα κράτη μέλη αναπτύσσουν προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό σχετικών ενοτήτων/ψηφίδων. Μία προσέγγιση έγκειται στην περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων από την άποψη των γνώσεων και των δεξιοτήτων, αλλά δοκιμάζονται και άλλες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη εξετάζουν επίσης κι άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα πώς εντοπίζονται οι κοινοί τόποι μεταξύ διαφορετικών προσόντων, και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κοινών ενοτήτων/ψηφίδων σε διαφορετικά επαγγελματικά προσόντα. Ακόμη, εξετάζουν πώς να αναπτύξουν κοινά προφίλ ή πρότυπα επαγγελματικών προσόντων, ώστε να μπορούν αυτά να χρησιμοποιούνται από διάφορους τομείς της οικονομίας, διάφορα επαγγέλματα ή ακόμη και διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, δεν αρκεί ο προσδιορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων και κοινών τόπων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστώνεται εάν πληρούν τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι και οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα, να μπορούν να αξιολογούν επί μέρους τμήματα ενός επαγγελματικού προσόντος, και να λαμβάνουν υπόψη τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση κατά την αναγνώριση των μονάδων. Τα περισσότερα συστήματα αξιολόγησης δεν έχουν αυτή τη δομή αντίθετα, βασίζονται στη διαπίστωση της πλήρους απόκτησης των απαιτούμενων δεξιοτήτων μέσω τελικών εξετάσεων. Πρέπει επίσης να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων προς αξιολόγηση. Τέλος, πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε οι βαθμοί ECVET να γίνουν κατανοητοί και να χρησιμοποιούνται με διαφάνεια. Αν και οι γενικές περιγραφές των μαθησιακών α- ποτελεσμάτων μπορεί να είναι αρκετές για τον εντοπισμό των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ προσόντων, ενδέχεται να απαιτηθούν πιο συγκεκριμένες περιγραφές για την αξιολόγηση. 2 Cedefopενημερωτικόσημείωμα_Δεκέμβριος 2009 ISSN

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τέλος, η επικύρωση και η αναγνώριση των ατομικών μαθησιακών αποτελεσμάτων προϋποθέτουν την παρέμβαση φορέων που είναι αρμόδιοι για την απονομή επαγγελματικών προσόντων και για τα εθνικά πρότυπα επικύρωσης και πιστοποίησης. Οι φορείς προώθησης και οι εταίροι των πιλοτικών σχεδίων ECVET ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την πειραματική δοκιμή διαφόρων μεθόδων για την ανάπτυξη και τη χρήση του ΕCVET. Το σημαντικό είναι ότι δεν εργάζονται εν κενώ αλλά ανταλλάσσουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές, οδεύοντας προς κοινά αποτελέσματα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Cedefop. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υποστηρίζει επίσης τις χώρες εκτός ΕΕ που ενδιαφέρονται για το ECVET. Υπό αυτή την έννοια, ο αντίκτυπος των σχεδίων υπερβαίνει κατά πολύ τους επί μέρους σκοπούς και στόχους. Αποτελούν τον πυρήνα του σχεδίου για την υλοποίηση του ECVET. Πώς συνδέεται το ECVET με τα λοιπά ευρωπαϊκά εργαλεία Το ECVET είναι ένα από τα πολλά κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία που αποσκοπούν στην υποστήριξη της διά βίου μάθησης και κινητικότητας. Η υλοποίησή τους πρέπει να προάγει τη διασύνδεσή τους και να τα καθιστά χρήσιμα για τους ενδιαφερόμενους. Το πλαίσιο Europass, που παρέχει έναν τυποποιημένο τρόπο για την καταγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής ικανότητας επιτρέπει ήδη να περιγράφονται τα επαγγελματικά προσόντα υπό το πρίσμα των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για την υλοποίηση του ECVET πρέπει να ενσωματωθούν οι έννοιές του στο συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass και στα έγγραφα κινητικότητας Europass για την περιγραφή των αποκτηθέντων επιμέρους προσόντων και μονάδων. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η διασύνδεση του ECVET με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF - ΕΠΕΠ) και τα υπό εκπόνηση εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Το ευρωπαϊκό και τα εθνικά πλαίσια, που επίσης βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα, έχουν μια διάρθρωση που μας επιτρέπει να συσχετίσουμε διαφορετικά ε- παγγελματικά προσόντα, και εντός μιας χώρας και μεταξύ χωρών. Έτσι, αποτελούν το περιβάλλον που επιτρέπει να γίνουν κατανοητές οι μονάδες ECVET σε σχέση με τις ικανότητες του εκπαιδευόμενου, και δείχνουν πώς αυτές οι ικανότητες σχετίζονται με προσόντα και πιστοποιητικά. Οικοδόμηση σε γερά θεμέλια Για την υλοποίηση του ECVET πρέπει μεν να επιλυθούν σοβαρά ζητήματα, όμως η ΕΕ στηρίζει το οικοδόμημα αυτό σε πολυετή πείρα. Πολλά κράτη μέλη έχουν αρχίσει ήδη τις προετοιμασίες. Για παράδειγμα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φινλανδία και η Σουηδία χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια μονάδες ή ενότητες/ψηφίδες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τα νέα πλαίσια προσόντων και μονάδων για την Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και το ΠΕΠ της Μάλτας, ενισχύουν τον ρόλο της μεταφοράς μονάδων. Το Βέλγιο (Βαλονία), η Λετονία και το Λουξεμβούργο αναθεωρούν τους ε- θνικούς κανονισμούς ώστε να ενσωματώσουν τις έννοιες της μεταφοράς και συσσώρευσης μονάδων. Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το ECVET εξετάζεται η χρήση της μεταφοράς μονάδων, τόσο για την κινητικότητα μεταξύ κρατών όσο και για τη δυνατότητα μετακίνησης εντός μιας χώρας και μεταξύ διαφορετικών σταδίων των συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. μεταξύ γενικών και επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών.) Το φινλανδικό FINECVET είναι ένα παράδειγμα χρήσης του ECVET για διασυνοριακή μεταφορά μονάδων σε επιλεγμένους τομείς. Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μάθουν κάτι που συνήθως δεν μαθαίνεται κατά τις σπουδές στη χώρα τους. Αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας κατά την αρχική κατάρτιση, διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται εντός της χώρας και στο εξωτερικό, και αντιμετωπίζει τις μαθησιακές εμπειρίες στην αλλοδαπή ως φυσιολογικό στάδιο της κατάρτισης. Επικεντρώνεται στη διαδικασία του ΕCVET, στην τεκμηρίωση και στη διασφάλιση ποιότητας και έχει ως στόχο να καταστήσει το ECVET πιο κατανοητό, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς. Γενικά, όσον αφορά τις διεθνικές συμφωνίες κινητικότητας υπό το ECVET, τα εργασιακά και εκπαιδευτικά πρότυπα περιλαμβάνονται στη συμφωνία κινητικότητας ή μάθησης που συνάπτεται μεταξύ των παρόχων και του εκπαιδευόμενου. Αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποτελούν τον πυρήνα του σχεδίου κινητικότητας. Κατά την περίοδο που ο εκπαιδευόμενος διανύει στην αλλοδαπή, χρησιμοποιούνται τα πρότυπα τόσο της χώρας του όσο και της ξένης χώρας για την επικύρωση των όσων έμαθε. Αυτά τα πρότυπα δίνουν σημαντικά και προϋπάρχοντα σημεία αναφοράς ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η αποδοχή των μονάδων κατά την αξιολόγηση και αναγνώριση. Η Γερμανία, μέσω του DECVET, χρησιμοποιεί το ECVET για την προαγωγή των εγχώριων μεταρρυθμίσεων. Το δυικό σύστημα αρχικής κατάρτισης που εφαρμόζει η Γερμανία παρέχει τις κατάλληλες δεξιότητες για την αγορά εργασίας αλλά χωλαίνει όσον αφορά τη δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Παρουσιάζει επίσης αδυναμίες στην επικύρωση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προέρχονται από άλλα στάδια του συστήματος κατάρτισης. Για τη Γερμανία, η σημασία της ευελιξίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης υπογραμμίζεται από τις δημογραφικές αλλαγές και την οικονομική κρίση. Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις δέχονται μικρότερο αριθμό μαθητευομένων στο δυικό σύστημα κατάρτισης ενώ μειώνεται ο αριθμός αυτών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και ζητούν να ενταχθούν στο εν λόγω σύστημα. Η προσέλευση στα ενδοσχολικά μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και προπαρασκευαστικά μαθήματα παραμένει υψηλή. Είναι όμως λιγοστά τα σημεία στα οποία συνδέονται αυτά τα εν πολλοίς διακριτά συστήματα Οι εκπαιδευόμενοι που θέλουν να περάσουν στο δυικό σύστημα συχνά αναγκάζονται να ξεκινήσουν τη μαθη- ISSN Cedefopενημερωτικόσημείωμα_Δεκέμβριος

4 τεία τους από το μηδέν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πρότερες επιδόσεις τους ενώ γι αυτούς που εγκαταλείπουν έναν τύπο μάθησης και στη συνέχεια εισέρχονται σε διαφορετικό σύστημα, δεν αναγνωρίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτύχει. Το ζητούμενο είναι η κινητικότητα και η ευελξία Η υλοποίηση του ECVET θέτει, κατ αρχάς, την πρόκληση του συντονισμού ενός εγχειρήματος που για πολλά κράτη μέλη συνεπάγεται τη μείζονα μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για το συντονισμό αυτόν πρέπει να διατηρηθεί η συνεργασία μεταξύ φορέων και ενδιαφερόμενων διαφόρων επιπέδων και συμφερόντων, και από χώρες με διαφορετικά συστήματα. Ο συντονισμός αυτός πρέπει να είναι ισόρροπος αλλά αυστηρός. Η υλοποίηση του ECVET θα απαιτήσει ευελιξία, προθυμία και μεγάλα αποθέματα υπομονής. Πρέπει να επιλυθούν σημαντικά τεχνικά ζητήματα, με πρώτο και κύριο τη γενίκευση της χρήσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων τόσο για την περιγραφή των προσόντων όσο και την παροχή μιας βάσης για τα πρότυπα και την αξιολόγηση. Αυτό θα απαιτήσει ουσιαστικές αλλαγές από πολλά κράτη μέλη. Επιπλέον, η υλοποίηση του ECVET έχει άμεσο αντίκτυπο στα εθνικά συστήματα επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, κυρίως το ΕΠΕΠ και το Europass. Ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί. Το ECVET, το ΕΠΕΠ και το Europass αποτελούν σαφείς ενδείξεις του βάθους και της σοβαρότητας της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ. Το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία παρανόηση ως προς τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Το ECVET θα υλοποιηθεί σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής εφαρμογής και του πειραματισμού, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη εκδοχή του ΕCVET για τα διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα ΕΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό υποστηρικτικό σύστημα για τα σχέδια, προκειμένου να συμβάλει στον συντονισμό της υλοποίησης του ECVET. Το έργο θα αναλάβει η ομάδα χρηστών του ECVET και το ευρωπαϊκό δίκτυο ECVET, παρέχοντας ευκαιρίες για διαρκή ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών. Το Cedefop από την πλευρά του παρέχει την εμπειρογνωμοσύνη του για την υποστήριξη της υλοποίησης του ECVET μέσω αναλύσεων, ενημέρωσης και σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη και τις παγίδες του ECVET. Αυτό θα συμβάλει στην ένταξη της ανάπτυξης του ECVET στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στην εκπαιδευτική πολιτική και την αγορά εργασίας. Το Cedefop αναλύει τις κοινές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών εργαλείων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Εντοπίζει το σκεπτικό πίσω από τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και φωτίζει ζητήματα που είναι κοινά για όλα τα εργαλεία και τα διασυνδέουν μεταξύ τους (μαθησιακά αποτελέσματα, διασφάλιση ποιότητας, διαπίστευση, πιστοποίηση, δυναμική των προσόντων που παρέχονται από συστήματα ΕΕΚ ή από τους οικονομικούς κλάδους). Το κέρδος που θα αποκομιστεί από την επιτυχή υλοποίηση του ECVET, ενσωματωμένη στα εθνικά συστήματα κατάρτισης, και σε συνδυασμό με άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, απορρέει και από την εδραίωση ενός πολιτικού και θεσμικού πλαισίου θεμελιωμένου σε κοινές αρχές. Αυτές θα επιτρέψουν σε διαφορετικά εθνικά πρότυπα και μεθόδους αξιολόγησης να αλληλοεπηρεαστούν. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, ώστε νέοι και ενήλικες να αποκτήσουν πρόσβαση στη μάθηση με νέους τρόπους και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ακόμη και σε διαφορετικά κράτη μέλη, και να συνεχίσουν να αποκτούν νέα επαγγελματικά προσόντα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους. Τα σχέδια για τη δοκιμαστική και πειραματική εφαρμογή του ECVET και η δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίησή τους θα μας δείξουν εάν αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Για περισσότερες πληροφορίες: Υπεύθυνη έργου αρμόδια για το ECVET στο Cedefop: Isabelle Le Mouillour Αρχική σελίδα για το ECVET του Cedefop: Διαδικτυακή κοινότητα του Cedefop για τα συστήματα μεταφοράς μονάδων και τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: Τ.Θ , Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ/GREECE Ευρώπης 123, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ/GREECE Τηλ , Φαξ visit our new portal Αριθμός καταλόγου: TI-BB EL-N Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, 2009 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής 4 Cedefopενημερωτικόσημείωμα_Δεκέμβριος 2009 ISSN

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία Με στόχο τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας στις Ψηφιακές Δεξιότητες για Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα