5400 Series All-In-One

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5400 Series All-In-One"

Transcript

1 5400 Series All-In-One Λύσεις εγκατάστασης Ιανουάριος Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους Lexmark International, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Σημείωση σχετικά με την έκδοση Ιανουάριος 2007 Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι είναι ασύμβατοι με το εθνικό δίκαιο:η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην έχει ισχύ για εσάς. Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι δε αλλαγές ενσωματώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε. Μπορείτε να στείλετε σχόλια για το παρόν εγχειρίδιο στη διεύθυνση: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας, μπορείτε να τα στείλετε στη διεύθυνση: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Η Lexmark ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ή να διανείμει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιες από τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς. Για να προμηθευτείτε επιπλέον αντίγραφα εγγράφων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Lexmark στο web, στη διεύθυνση: Οι αναφορές στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά του κατασκευαστή σε κάποιο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται για να δηλώσει ή να υπονοήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη Lexmark International, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

3 Λύσεις προβλημάτων εγκατάστασης Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εξής: Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στη σελίδα 3 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή στη σελίδα 4 Χρήση των κουμπιών και των μενού του πίνακα ελέγχου στη σελίδα 7 Αλλαγή κασετών εκτύπωσης στη σελίδα 17 Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης στη σελίδα 20 Παραγγελία αναλωσίμων στη σελίδα 22 Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης στη σελίδα 24 Επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων στη σελίδα 29 Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού στη σελίδα 29 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας αντικατάστασης. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε σωστά γειωμένη πρίζα που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση. Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο 26 AWG ή μεγαλύτερο (RJ-11) κατά τη σύνδεση του προϊόντος αυτού σε δίκτυο PSTN. Αναθέστε τη συντήρηση ή τις επισκευές που δεν περιγράφονται στην τεκμηρίωση σε έναν επαγγελματία τεχνικό. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και εγκριθεί ότι ανταποκρίνεται στα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας με τη χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων της Lexmark. Οι λειτουργίες ασφαλείας κάποιων εξαρτημάτων ενδέχεται να μην είναι πάντα προφανείς. Η Lexmark δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση άλλων εξαρτημάτων αντικατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποστολής ή λήψης fax σε περίπτωση καταιγίδας με συνοδεία αστραπών. Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς και ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ή της τηλεφωνικής συσκευής, καθώς δεν ενδείκνυνται κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες λιθίου με προσοχή. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης μιας μπαταρίας λιθίου. Αντικαταστήστε την μόνο με τον ίδιο ή με παρόμοιο τύπο μπαταρίας λιθίου. Μην αποφορτίζετε, αποσυναρμολογείτε ή πετάτε τη μπαταρία λιθίου στη φωτιά. Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την κατά τόπους νομοθεσία. 3

4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή Φυλλάδιο εγκατάστασης Περιγραφή Το φυλλάδιο εγκατάστασης σάς παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του υλικού και του λογισμικού. Πού βρίσκεται Το έγγραφο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη συσκευασία του εκτυπωτή ή στην τοποθεσία της Lexmark στο Web, στη διεύθυνση: Βιβλίο Ξεκινώντας ή Λύσεις εγκατάστασης Περιγραφή Πού βρίσκεται Το βιβλίο Ξεκινώντας δίνει οδηγίες για τη ρύθμιση του υλικού και του λογισμικού (σε λειτουργικά συστήματα Windows), καθώς και βασικές οδηγίες για τη χρήση του εκτυπωτή. Σημείωση: Εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Macintosh, ανατρέξτε στη Βοήθεια για Mac: 1 Από την επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Lexmark 5400 Series. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια του εκτυπωτή. Το βιβλίο Λύσεις εγκατάστασης σάς βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων εγκατάστασης που παρουσιάζει ο εκτυπωτής. Σημείωση: Τα έγγραφα αυτά δεν αποστέλλονται με όλους τους εκτυπωτές. Εάν δεν διαθέτετε το βιβλίο Ξεκινώντας ή το βιβλίο Λύσεις εγκατάστασης, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. Το έγγραφο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη συσκευασία του εκτυπωτή ή στην τοποθεσία της Lexmark στο Web, στη διεύθυνση: 4

5 Οδηγός χρήσης Περιγραφή O Οδηγός χρήσης σάς δίνει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και άλλες πληροφορίες όπως: Χρήση του λογισμικού (σε λειτουργικά συστήματα Windows) Τοποθέτηση χαρτιού Εκτύπωση Χρήση φωτογραφιών Σάρωση (εάν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή) Δημιουργία αντιγράφων (εάν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή) Αποστολή/λήψη fax (εάν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή) Συντήρηση του εκτυπωτή Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο (εάν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή) Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης, αποστολής/λήψης fax, εμπλοκής χαρτιού και κακής τροφοδοσίας Σημείωση: Εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Macintosh, ανατρέξτε στη Βοήθεια για Mac: 1 Από την επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Lexmark 5400 Series. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια του εκτυπωτή. Πού βρίσκεται Με την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, θα εγκατασταθεί και ο Οδηγός χρήσης. 1 Επιλέξτε Έναρξη Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα Lexmark 5400 Series. 2 Επιλέξτε Οδηγός χρήσης. Εάν η σύνδεση για τον Οδηγό χρήσης δεν βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 1 Τοποθετήστε το CD. Εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης. Σημείωση: Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Έναρξη Εκτέλεση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε D:\setup, όπου D είναι το γράμμα της μονάδας του CD-ROM. 2 Επιλέξτε Προβολή οδηγού χρήσης (περιλαμβάνει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης). 3 Επιλέξτε Ναι. Στην επιφάνεια εργασίας θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο του Οδηγού χρήσης ενώ στην οθόνη εμφανίζεται ο Οδηγός χρήσης. Το έγγραφο αυτό μπορείτε, επίσης, να το βρείτε στην τοποθεσία της Lexmark στο Web, στη διεύθυνση: Βοήθεια Περιγραφή Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται σε υπολογιστή, τότε η Βοήθεια σάς παρέχει πληροφορίες για τη σωστή χρήση του λογισμικού. Πού βρίσκεται Από οποιοδήποτε πρόγραμμα της Lexmark, επιλέξτε Βοήθεια, Συμβουλές Βοήθεια ή Βοήθεια Θέματα βοήθειας. Κέντρο υποστήριξης της Lexmark Περιγραφή Το λογισμικό του Κέντρου υποστήριξης της Lexmark περιλαμβάνεται στο CD. Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, τότε η εγκατάσταση του γίνεται μαζί με το υπόλοιπο λογισμικό. Πού βρίσκεται Για να μεταβείτε στο Κέντρο υποστήριξης της Lexmark: 1 Επιλέξτε Έναρξη Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα Lexmark 5400 Series. 2 Επιλέξτε Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. 5

6 Υποστήριξη πελατών Περιγραφή Πού βρίσκεται (Βόρεια Αμερική) Πού βρίσκεται (υπόλοιπος κόσμος) Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Επικοινωνήστε μαζί μας στο ΗΠΑ: Δευτέρα Παρασκευή (8:00 π.μ. 11:00 μ.μ. EST- ώρα Ανατολικών Η.Π.Α.) Σάββατο (Μεσημέρι 6:00 μ.μ. EST- ώρα Ανατολικών Η.Π.Α.) Καναδάς: Δευτέρα Παρασκευή (9:00 π.μ. 9:00 μ.μ. EST- ώρα Ανατολικών Η.Π.Α.) Σάββατο (Μεσημέρι 6:00 μ.μ. EST- ώρα Ανατολικών Η.Π.Α.) Μεξικό: Δευτέρα Παρασκευή (8:00 π.μ. 8:00 μ.μ. EST- ώρα Ανατολικών Η.Π.Α.) Σημείωση: Οι αριθμοί τηλεφώνου και οι ώρες λειτουργίας των γραμμών υποστήριξης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για να λάβετε τους πλέον πρόσφατους αριθμούς τηλεφώνου που είναι διαθέσιμοι, δείτε την έντυπη δήλωση εγγύησης που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Για υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web: 1 Επιλέξτε CUSTOMER SUPPORT. 2 Επιλέξτε Technical Support. 3 Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών. 4 Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή. 5 Στην ενότητα Support Tools, επιλέξτε Support. 6 Συμπληρώστε τη φόρμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Submit Request. Οι αριθμοί τηλεφώνου και οι ώρες λειτουργίας των γραμμών υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση Επιλέξτε χώρα ή περιοχή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Υποστήριξη πελατών. Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τη Lexmark, δείτε την έντυπη δήλωση εγγύησης που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Η υποστήριξη μέσω διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε μερικές περιπτώσεις. Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση Επιλέξτε χώρα ή περιοχή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Υποστήριξη πελατών. Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τη Lexmark, δείτε την έντυπη δήλωση εγγύησης που συνοδεύει τον εκτυπωτή. 6

7 Περιορισμένη εγγύηση Περιγραφή Πού βρίσκεται (ΗΠΑ) Πού βρίσκεται (υπόλοιπος κόσμος) Πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση Η Lexmark International, Inc. παρέχει περιορισμένη εγγύηση, σύμφωνα με την οποία αυτός ο εκτυπωτής δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή του για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Για να δείτε τους περιορισμούς και τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, ανατρέξτε στη Δήλωση περιορισμένης εγγύησης που συνοδεύει αυτήν τη μονάδα ή που ανακοινώνεται στη διεύθυνση: 1 Επιλέξτε CUSTOMER SUPPORT. 2 Επιλέξτε Warranty Information. 3 Από την ενότητα "Statement of Limited Warranty", επιλέξτε Inkjet & All-In-One Printers. 4 Μετακινηθείτε στη σελίδα Web για να δείτε την εγγύηση. Οι πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Δείτε την έντυπη εγγύηση που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες (βρίσκονται στην απόδειξη που λάβατε από το κατάστημα και στο πίσω μέρος του εκτυπωτή) και να τις έχετε κοντά σας όταν επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται: Κωδικό τύπου συσκευής Αριθμό σειράς Ημερομηνία αγοράς Κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά Χρήση των κουμπιών και των μενού του πίνακα ελέγχου Χρήση του πίνακα ελέγχου Στην οθόνη εμφανίζονται τα εξής: Η κατάσταση του εκτυπωτή Τα μηνύματα Τα μενού 7

8 Πατήστε Ενέργεια 1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή Τερματισμός της διαδικασίας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης ή αποστολής/λήψης fax. 2 Αντιγραφή Πρόσβαση στην προεπιλεγμένη οθόνη αντιγραφής και δημιουργία αντιγράφων. Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι επιλεγμένη όταν η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού είναι ενεργοποιημένη. 3 Σάρωση Πρόσβαση στην προεπιλεγμένη οθόνη σάρωσης και σάρωση εγγράφων. Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι επιλεγμένη όταν η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού είναι ενεργοποιημένη. 4 Fax Πρόσβαση στην προεπιλεγμένη οθόνη fax και αποστολή fax. Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι επιλεγμένη όταν η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού είναι ενεργοποιημένη. 5 Κάρτα φωτογραφιών Πρόσβαση στην προεπιλεγμένη οθόνη φωτογραφιών και εκτύπωση φωτογραφιών. Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι επιλεγμένη όταν η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού είναι ενεργοποιημένη. 6 Αλλαγή μεγέθους Στη λειτουργία "Αντιγραφή": Αλλαγή του μεγέθους του αντιγράφου. Στη λειτουργία "Κάρτα φωτογραφιών": Αλλαγή του μεγέθους της φωτογραφίας. 7 Πιο φωτεινό/πιο σκούρο Ρύθμιση της φωτεινότητας αντιγράφου, fax ή φωτογραφίας. 8 Εμφάνιση του μενού "Αντιγραφή", "Σάρωση", "Fax" ή "Κάρτα φωτογραφιών", ανάλογα με τη λειτουργία που έχει επιλεγεί. 8

9 Πατήστε Ενέργεια 1 Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Διαγραφή γράμματος ή αριθμού. 2 Μείωση αριθμού. Διαγραφή γράμματος ή αριθμού. Μετακίνηση στα μενού, τα υπομενού ή τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη. 3 Επιλογή ενός στοιχείου μενού ή υπομενού που εμφανίζεται στην οθόνη. Τροφοδοσία ή εξαγωγή χαρτιού. 4 Αύξηση του αριθμού. Εισαγωγή κενού μεταξύ γραμμάτων ή αριθμών. Μετακίνηση στα μενού, τα υπομενού ή τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη. 5 Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης ή αποστολής fax που βρίσκεται σε εξέλιξη. Διαγραφή ενός αριθμού fax ή τερματισμός μετάδοσης fax και επιστροφή στην προεπιλεγμένη οθόνη fax. Έξοδος από μενού ή υπομενού και επιστροφή στην προεπιλεγμένη οθόνη αντιγραφής, σάρωσης, fax ή κάρτας φωτογραφιών. Διαγραφή τρεχουσών ρυθμίσεων ή μηνυμάτων σφάλματος και επιστροφή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 9

10 Πατήστε Ενέργεια 1 Έναν αριθμό ή σύμβολο του πληκτρολόγιου Στη λειτουργία "Αντιγραφή" ή "Κάρτα φωτογραφιών": Επιλογή του αριθμού των αντιγράφων ή εκτυπώσεων που θέλετε να δημιουργήσετε. Στη λειτουργία "Fax": Πληκτρολόγηση αριθμών fax. Πλοήγηση σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τηλεφωνητή. Επιλογή γραμμάτων κατά τη δημιουργία λίστας ταχείας κλήσης. Πληκτρολόγηση αριθμών για την εισαγωγή ή την επεξεργασία της ημερομηνίας και της ώρας που εμφανίζονται στην οθόνη. 2 Αυτόματη απάντηση Απάντηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων από τον εκτυπωτή όταν η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού είναι ενεργοποιημένη. 3 Παύση / επανάκληση Στη λειτουργία "Fax": Προβολή του τελευταίου αριθμού που καλέσατε. Πατήστε ή για να εμφανίσετε τους πέντε τελευταίους αριθμούς που καλέσατε. Εισαγωγή παύσης τριών δευτερολέπτων πριν την κλήση του προγραμματισμένου αριθμού, ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε μια εξωτερική γραμμή ή να γίνει χρήση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τηλεφωνητή. Εισαγωγή παύσης μόνο αφού έχετε ήδη ξεκινήσει την καταχώρηση του αριθμού. 4 Ευρετήριο Πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους προγραμματισμένους αριθμούς ταχείας κλήσης (1-89) ή τους αριθμούς κλήσης ομάδας (90-99). 5 Έναρξη έγχρωμου Εκκίνηση εργασίας έγχρωμης αντιγραφής, σάρωσης, αποστολής/λήψης fax ή εκτύπωσης φωτογραφίας, ανάλογα με τη λειτουργία που έχει επιλεγεί. 10

11 Πατήστε Ενέργεια 6 Έναρξη ασπρόμαυρου Εκκίνηση εργασίας ασπρόμαυρης αντιγραφής, σάρωσης, αποστολής/λήψης fax ή εκτύπωσης φωτογραφίας, ανάλογα με τη λειτουργία που έχει επιλεγεί. Χρήση του μενού Αντιγραφή Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγηθείτε στο μενού Αντιγραφή: 1 Από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε Aντιγραφή. Εμφανίζεται η οθόνη προεπιλογής αντιγραφής. 2 Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε Έναρξη έγχρωμου ή Έναρξη ασπρόμαυρου. 3 Εάν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση, πατήστε. 4 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο μενού που επιθυμείτε. 5 Πατήστε. 6 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο υπομενού ή η ρύθμιση που επιθυμείτε. 7 Πατήστε. Σημείωση: Εάν πατήσετε το η ένδειξη *. θα επιλέξετε μια ρύθμιση. Δίπλα στην επιλεγμένη ρύθμιση θα εμφανιστεί 8 Για να μεταβείτε σε επιπλέον υπομενού και ρυθμίσεις, επαναλάβετε τοβήμα 6 και το βήμα 7 όπως απαιτείται. 9 Εάν χρειαστεί, πατήστε επανειλημμένα για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού και να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις. 10 Πατήστε το κουμπί Έναρξη έγχρωμου ή Έναρξη ασπρόμαυρου. Επιλέξτε Αντίγραφα 1 Αλλαγή μεγέθους 1 Πιο φωτεινό/πιο σκούρο 1 Ποιότητα 1 Μέγεθος χαρτιού Τύπος χαρτιού Ενέργεια Καθορισμός του αριθμού των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν Καθορισμός του ποσοστού αύξησης ή μείωσης του μεγέθους του αντιγράφου. Καθορισμός συγκεκριμένου μεγέθους αντιγράφου. Δημιουργία πολυσέλιδης αφίσας. Ρύθμιση της φωτεινότητας ενός αντιγράφου Ρύθμιση της ποιότητας ενός αντιγράφου Καθορισμός του μεγέθους χαρτιού που έχει τοποθετηθεί Καθορισμός του τύπου χαρτιού που έχει τοποθετηθεί 1 Προσωρινή ρυθμίση. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση προσωρινών και άλλων ρυθμίσεων, δείτε Αποθήκευση ρυθμίσεων στη σελίδα

12 Επιλέξτε Επανάληψη εικόνας 1 Σελιδοποίηση Ν σε ένα φύλλο 1 Μέγεθος πρωτοτύπου 1 Τύπος πρωτοτύπου 1 Εργαλεία Ενέργεια Επιλογή του αριθμού των αντιγράφων εικόνας που θα εκτυπωθούν σε μια σελίδα Εκτύπωση ενός ή περισσότερων αντιγράφων με τη σωστή σειρά. Επιλογή του αριθμού των σελίδων που θα εκτυπωθούν σε μια σελίδα Προσδιορισμός του μεγέθους του πρωτότυπου εγγράφου Προσδιορισμός του τύπου του πρωτότυπου εγγράφου Συντήρηση Έλεγχος της στάθμης του μελανιού. Καθαρισμός των κασετών. Ευθυγράμμιση των κασετών. Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής Προσαρμογή ρυθμίσεων εκτυπωτή. Προεπιλογές Προσαρμογή ρυθμίσεων εκτυπωτή. 1 Προσωρινή ρυθμίση. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση προσωρινών και άλλων ρυθμίσεων, δείτε Αποθήκευση ρυθμίσεων στη σελίδα 16. Χρήση του μενού Σάρωση Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγηθείτε στο μενού Σάρωση: 1 Από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε Σάρωση. Εμφανίζεται η οθόνη προεπιλογής σάρωσης. 2 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί ο προορισμός σάρωσης που επιθυμείτε. 3 Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε Έναρξη έγχρωμου ή Έναρξη ασπρόμαυρου. 4 Εάν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση, πατήστε. 5 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο μενού που επιθυμείτε. 6 Πατήστε. 7 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο υπομενού ή η ρύθμιση που επιθυμείτε. 8 Πατήστε. Σημείωση: Εάν πατήσετε το η ένδειξη *. θα επιλέξετε μια ρύθμιση. Δίπλα στην επιλεγμένη ρύθμιση θα εμφανιστεί 9 Για να μεταβείτε σε επιπλέον υπομενού και ρυθμίσεις, επαναλάβετε τοβήμα 7 και το βήμα 8 όπως απαιτείται. 12

13 10 Εάν χρειαστεί, πατήστε επανειλημμένα για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού και να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις. 11 Πατήστε το κουμπί Έναρξη έγχρωμου ή Έναρξη ασπρόμαυρου. Επιλέξτε Ποιότητα 1 Μέγεθος πρωτοτύπου 1 Εργαλεία Ενέργεια Ρύθμιση της ποιότητας σάρωσης Προσδιορισμός του μεγέθους του πρωτότυπου εγγράφου Συντήρηση Έλεγχος της στάθμης του μελανιού. Καθαρισμός των κασετών. Ευθυγράμμιση των κασετών. Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής Προσαρμογή ρυθμίσεων εκτυπωτή. Προεπιλογές Προσαρμογή ρυθμίσεων εκτυπωτή. 1 Προσωρινή ρυθμίση. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση προσωρινών και άλλων ρυθμίσεων, δείτε Αποθήκευση ρυθμίσεων στη σελίδα 16. Χρήση του μενού Φαξ Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγηθείτε στο μενού Φαξ: 1 Από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε Φαξ. Εμφανίζεται η οθόνη προεπιλογής fax. 2 Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε μια ρύθμιση, πληκτρολογήστε τον αριθμό fax και πατήστε Έναρξη έγχρωμου ή Έναρξη ασπρόμαυρου. 3 Εάν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση, πατήστε. 4 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο μενού που επιθυμείτε. 5 Πατήστε. 6 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο υπομενού ή η ρύθμιση που επιθυμείτε. 7 Πατήστε. Σημείωση: Εάν πατήσετε το η ένδειξη *. θα επιλέξετε μια ρύθμιση. Δίπλα στην επιλεγμένη ρύθμιση θα εμφανιστεί 8 Για να μεταβείτε σε επιπλέον υπομενού και ρυθμίσεις, επαναλάβετε τοβήμα 6 και το βήμα 7 όπως απαιτείται. 9 Εάν χρειαστεί, πατήστε επανειλημμένα για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού και να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις. 10 Πατήστε το κουμπί Έναρξη έγχρωμου ή Έναρξη ασπρόμαυρου. 13

14 Επιλέξτε Ποιότητα 1 Ευρετήριο Άμεση κλήση Καθυστέρηση fax Αυτόματη απάντηση Πιο φωτεινό/πιο σκούρο 1 Ρύθμιση fax Εργαλεία Ενέργεια Ρύθμιση της ποιότητας του fax που στέλνετε. Προσθήκη, επεξεργασία και εκτύπωση ονομάτων και αριθμών fax ατόμων ή ομάδων. Κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου, ενώ ακούτε την κλήση μέσω του ηχείου του εκτυπωτή. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν πρέπει να περιηγηθείτε σε αυτοματοποιημένο σύστημα τηλεφωνητή πριν στείλετε το fax. Εισαγωγή συγκεκριμένης ώρας για την αποστολή fax. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά την ημερομηνία και την ώρα πριν ορίσετε συγκεκριμένη ώρα για την αποστολή fax. Απάντηση όλων των εισερχομένων κλήσεων. Ρύθμιση της φωτεινότητας του fax που στέλνετε. Εκτύπωση ιστορικού λήψης/αποστολής fax ή αναφορών κατάστασης μετάδοσης. Προσαρμογή ρυθμίσεων για τη λήψη ενός fax. Ενεργοποίηση των επιλογών ρυθμίσεων fax. Προσαρμογή ρυθμίσεων για την αποστολή ενός fax. Αποκλεισμός των fax που προέρχονται από τα νούμερα που καθορίζετε. Συντήρηση Έλεγχος της στάθμης του μελανιού. Καθαρισμός των κασετών. Ευθυγράμμιση των κασετών. Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής Προσαρμογή ρυθμίσεων εκτυπωτή. Προεπιλογές Προσαρμογή ρυθμίσεων εκτυπωτή. 1 Προσωρινή ρυθμίση. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση προσωρινών και άλλων ρυθμίσεων, δείτε Αποθήκευση ρυθμίσεων στη σελίδα 16. Χρήση του μενού Κάρτα φωτογραφιών 1 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε Κάρτα φωτογραφιών ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μια μονάδα flash στον εκτυπωτή. 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο μενού που επιθυμείτε. 3 Πατήστε. 4 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο υπομενού ή η ρύθμιση που επιθυμείτε. 5 Πατήστε. Σημείωση: Εάν πατήσετε το η ένδειξη *. θα επιλέξετε μια ρύθμιση. Δίπλα στην επιλεγμένη ρύθμιση θα εμφανιστεί 14

15 6 Για να μεταβείτε σε επιπλέον υπομενού και ρυθμίσεις, επαναλάβετε τοβήμα 4 και τοβήμα 5 όπως απαιτείται. 7 Εάν χρειαστεί, πατήστε επανειλημμένα για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού και να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις. 8 Πατήστε το κουμπί Έναρξη έγχρωμου ή Έναρξη ασπρόμαυρου. Στοιχείο μενού Φύλλο προστασίας Εκτύπωση φωτογραφιών Αποθήκευση φωτογραφιών Φωτογραφικά εφέ 1 Μέγεθος χαρτιού 1 2 Μέγεθος φωτογραφίας 1 2 Διάταξη 1 Ποιότητα 1 Τύπος χαρτιού 1 2 Εργαλεία Ενέργεια Εκτύπωση και σάρωση φύλλου προστασίας σάρωσης: για όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης για τις πιο πρόσφατες 20 φωτογραφίες κατά ημερομηνία Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από κάρτα μνήμης ή μονάδα flash. Αποθήκευση φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί σε κάρτα μνήμης ή μονάδα flash στον υπολογιστή. Αντιγραφή φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε μονάδα flash. Εφαρμογή μείωσης του φαινομένου κόκκινων ματιών ή αυτόματη βελτίωση της εικόνας των φωτογραφιών. Καθορισμός του μεγέθους χαρτιού που έχει τοποθετηθεί Καθορισμός του μεγέθους φωτογραφίας που επιθυμείτε. Κεντράρισμα μίας φωτογραφίας ανά σελίδα ή καθορισμός του αριθμού των φωτογραφιών που θέλετε να εκτυπωθούν ανά σελίδα. Προσαρμογή της ποιότητας των εκτυπωμένων φωτογραφιών. Καθορισμός του τύπου χαρτιού που έχει τοποθετηθεί Συντήρηση Έλεγχος της στάθμης του μελανιού. Καθαρισμός των κασετών. Ευθυγράμμιση των κασετών. Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής Προσαρμογή ρυθμίσεων εκτυπωτή. Προεπιλογές Επαναφορά των ρυθμίσεων του εκτυπωτή στις εργοστασιακές προεπιλογές. 1 Θα γίνει επαναφορά της ρύθμισης στην εργοστασιακή προεπιλογή μόλις αποσυνδεθεί η κάρτα μνήμης ή η μονάδα flash. 2 Πρέπει να γίνει μεμονωμένη αποθήκευση της ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη Σημείωση που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα. Σημείωση: Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις "Μέγεθος χαρτιού", "Τύπος χαρτιού" ή "Μέγεθος φωτογραφίας": 1 Πατήστε. 2 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Εργαλεία. 15

16 3 Πατήστε. 4 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Προεπιλογές. 5 Πατήστε. 6 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος ρύθμισης που επιθυμείτε. 7 Πατήστε. 8 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση που επιθυμείτε. 9 Πατήστε. Αποθήκευση ρυθμίσεων Σε μενού ρύθμισης, εμφανίζεται η ένδειξη * δίπλα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση: 1 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση που επιθυμείτε. 2 Πατήστε : Για να αποθηκεύσετε τις περισσότερες ρυθμίσεις. Δίπλα στην αποθηκευμένη ρύθμιση θα εμφανιστεί η ένδειξη *. Για να επιλέξετε μια προσωρινή ρύθμιση. Δίπλα στην επιλεγμένη ρύθμιση θα εμφανιστεί η ένδειξη *. Σημείωση: Ο εκτυπωτής επανέρχεται στην προεπιλεγμένη προσωρινή ρύθμιση αν παραμείνει αδρανής για δύο λεπτά ή εάν είναι απενεργοποιημένος. Προσωρινές ρυθμίσεις Αντιγραφή Σάρωση Φαξ Αντίγραφα Αλλαγή μεγέθους Πιο φωτεινό/πιο σκούρο Ποιότητα Επανάληψη εικόνας Ν σε ένα φύλλο Μέγεθος πρωτοτύπου Τύπος πρωτοτύπου Ποιότητα Μέγεθος πρωτοτύπου Αλλαγή μεγέθους Πιο φωτεινό/πιο σκούρο Ποιότητα 16

17 Κάρτα φωτογραφιών Οι παρακάτω ρυθμίσεις γα την "Κάρτα φωτογραφιών" δεν θα λήξουν αν περάσουν δύο λεπτά ή αν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, θα γίνει όμως επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις όταν αποσυνδεθεί η κάρτα μνήμης ή η μονάδα flash. Φωτογραφικά εφέ Μέγεθος χαρτιού Μέγεθος φωτογραφίας Διάταξη Ποιότητα Τύπος χαρτιού Για να αλλάξετε τη λειτουργία χρονικού ορίου: α Πατήστε. β Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Εργαλεία. γ Πατήστε. δ Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής. ε Πατήστε. ζ Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Κατάργηση χρονικού ορίου ρυθμίσεων. η Πατήστε. θ Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Ποτέ. ι Πατήστε. 3 Για να ορίσετε μία ή περισότερες από τις προσωρινές ρυθμίσεις ως νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: α Πατήστε. β Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Εργαλεία. γ Πατήστε. δ Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Προεπιλογές. ε Πατήστε. ζ Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Ορισμός προεπιλογών. η Πατήστε. θ Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Τρέχουσες ρυθμίσεις. ι Πατήστε. Αλλαγή κασετών εκτύπωσης Αφαίρεση χρησιμοποιημένης κασέτας εκτύπωσης 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. 2 Ανασηκώστε τη μονάδα σαρωτή. 17

18 Ο φορέας των κασετών εκτύπωσης κινείται και σταματά στη θέση τοποθέτησης, εκτός και αν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος. 3 Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό του φορέα της κασέτας για να ανασηκώσετε το κάλυμμά του. 4 Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κασέτα εκτύπωσης. Σημείωση: Εάν πρόκειται να αφαιρέσετε και τις δύο κασέτες, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για τη δεύτερη κασέτα. Τοποθέτηση κασετών εκτύπωσης 1 Εάν τοποθετείτε νέες κασέτες εκτύπωσης, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και την ταινία από το πίσω και το κάτω μέρος των κασετών. 1 2 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αγγίζετε τις χρυσές επαφές στο πίσω μέρος των κασετών εκτύπωσης ή τα μεταλλικά ακροφύσια στο κάτω μέρος. 18

19 2 Πιέστε προς τα κάτω τους μοχλούς του φορέα κασετών για να ανασηκώσετε τα καλύμματά του. 3 Τοποθετήστε την κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης ή την κασέτα εκτύπωσης φωτογραφιών στον αριστερό φορέα. Τοποθετήστε την κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης στο δεξιό φορέα. 4 Κλείστε τα καλύμματα. 5 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή, φροντίζοντας να μη βάλετε τα χέρια σας κάτω από τη μονάδα. 19

20 Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ζητήσεις να τοποθετήσετε χαρτί και να πατήσετε για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευθυγράμμισης. Σημείωση: Η μονάδα του σαρωτή θα κλείσει για να ξεκινήσει νέα εργασία σάρωσης, εκτύπωσης, αντιγραφής ή φαξ. Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα εκτύπωσης ενός εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι: Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού για το έγγραφο. Εάν εκτυπώνετε φωτογραφίες ή άλλες εικόνες υψηλής ποιότητας, για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί premium ή φωτογραφικό χαρτί της Lexmark. Χρησιμοποιείτε χαρτί με μεγαλύτερο βάρος ή χαρτί τύπου bright white. Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης του εγγράφου εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1 Ευθυγραμμίστε τις κασέτες εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ευθυγράμμιση κασετών εκτύπωσης στη σελίδα 20. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με το βήμα 2. 2 Καθαρίστε τα ακροφύσια των κασετών εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισμός των ακροφυσίων των κασετών εκτύπωσης στη σελίδα 21. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με το βήμα 3. 3 Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τις κασέτες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αφαίρεση χρησιμοποιημένης κασέτας εκτύπωσης στη σελίδα 17 και Τοποθέτηση κασετών εκτύπωσης στη σελίδα 18. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, συνεχίστε με το βήμα 4. 4 Σκουπίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σκούπισμα των ακροφυσίων και των επαφών των κασετών εκτύπωσης στη σελίδα 21. Αν η ποιότητα εκτύπωσης εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, αντικαταστήστε την κασέτα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Παραγγελία αναλωσίμων στη σελίδα 22. Ευθυγράμμιση κασετών εκτύπωσης 1 Τοποθετήστε απλό ή βαρύ ματ χαρτί. 2 Από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε Αντιγραφή. 3 Πατήστε. 4 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Εργαλεία. 5 Πατήστε. 6 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Συντήρηση. 7 Πατήστε. 20

21 8 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Ευθυγράμμιση κασετών. 9 Πατήστε. Εκτυπώνεται μια σελίδα ευθυγράμμισης. Εάν ευθυγραμμίσατε τις κασέτες για να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, επαναλάβετε την εκτύπωση του εγγράφου. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, καθαρίστε τα ακροφύσια των κασετών εκτύπωσης. Καθαρισμός των ακροφυσίων των κασετών εκτύπωσης 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί. 2 Πατήστε Αντιγραφή. 3 Πατήστε. 4 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Εργαλεία. 5 Πατήστε. 6 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Συντήρηση. 7 Πατήστε. 8 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Καθαρισμός κασετών. 9 Πατήστε. Εκτυπώνεται μια σελίδα, κατά την εκτύπωση της οποίας, το μελάνι διέρχεται με πίεση μέσα από τα ακροφύσια της κασέτας εκτύπωσης, ώστε να καθαρίσουν. 10 Εκτυπώστε ξανά το έγγραφο για να βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα της εκτύπωσης βελτιώθηκε. 11 Εάν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, δοκιμάστε να καθαρίσετε τα ακροφύσια έως και δύο ακόμη φορές. Σκούπισμα των ακροφυσίων και των επαφών των κασετών εκτύπωσης 1 Αφαιρέστε τις κασέτες εκτύπωσης. 2 Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι. 3 Πιέστε ελαφρά το πανί στα ακροφύσια για τρία δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, σκουπίστε τα προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 21

22 4 Πιέστε ελαφρά ένα καθαρό τμήμα του πανιού στις επαφές για τρία δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, σκουπίστε προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 5 Με ένα άλλο καθαρό τμήμα του πανιού, επαναλάβετε το βήμα 3 και το βήμα 4. 6 Αφήστε τα ακροφύσια και τις επαφές να στεγνώσουν εντελώς. 7 Τοποθετήστε ξανά τις κασέτες εκτύπωσης. 8 Εκτυπώστε ξανά το έγγραφο. 9 Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, καθαρίστε τα ακροφύσια εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισμός των ακροφυσίων των κασετών εκτύπωσης στη σελίδα Επαναλάβετε το βήμα 9 έως δύο ακόμη φορές. 11 Αν η ποιότητα εκτύπωσης εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, αντικαταστήστε τις κασέτες εκτύπωσης. Παραγγελία αναλωσίμων Παραγγελία κασετών Μοντέλα Lexmark 5490 Series Στοιχείο Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 28A 215 Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης 29A 185 Κωδικός Η απόδοση τυπικών σελίδων της μέσης κασέτας φτάνει έως και 1 1 Οι τιμές ισχύουν για συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το ISO/IEC (FDIS). 2 Κασέτα που λαμβάνει μέρος στο εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα επιστροφής 22

23 Στοιχείο Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης, υψηλής απόδοσης Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης, υψηλής απόδοσης Κωδικός Η απόδοση τυπικών σελίδων της μέσης κασέτας φτάνει έως και Κασέτα εκτύπωσης φωτογραφιών 31 Δεν ισχύει 1 Οι τιμές ισχύουν για συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το ISO/IEC (FDIS). 2 Κασέτα που λαμβάνει μέρος στο εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα επιστροφής Μοντέλα Lexmark 5400 Series (εκτός από το μοντέλο Lexmark 5490) Στοιχείο Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 32 Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης 33 Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης, υψηλής απόδοσης 34 Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης, υψηλής απόδοσης 35 Κασέτα εκτύπωσης φωτογραφιών 31 Κωδικός Παραγγελία χαρτιού και άλλων αναλωσίμων Για να παραγγείλετε χαρτί και άλλα αναλώσιμα ή για να βρείτε έναν αντιπρόσωπο στην περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση Σημειώσεις: Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας της Lexmark ή το φωτογραφικό χαρτί της Lexmark όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες ή άλλες εικόνες υψηλής ποιότητας. Για να αποφύγετε τις μουτζούρες, μην αγγίζετε την επιφάνεια μιας εκτυπωμένης φωτογραφίας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, αφαιρείτε ένα-ένα τα φύλλα από τη θήκη εξόδου χαρτιού και αφήστε τις εκτυπώσεις να στεγνώσουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν τις τοποθετήσετε σε στοίβα, τις εμφανίσετε ή τις αποθηκεύσετε. Για παραγγελία καλωδίου USB (κωδικός ), μεταβείτε στη διεύθυνση Χαρτί Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας της Lexmark Μέγεθος χαρτιού 4 x 6 ίν. 10 x 15 εκ. Letter A4 Κ 23

24 Χαρτί Φωτογραφικό χαρτί της Lexmark Μέγεθος χαρτιού 4 x 6 ίν. 10 x 15 εκ. Letter A4 Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης Στην οθόνη εμφανίζεται εσφαλμένη γλώσσα στη σελίδα 24 Το κουμπί λειτουργίας δεν είναι αναμμένο στη σελίδα 25 Δεν γίνεται η εγκατάσταση του λογισμικού στη σελίδα 25 Η σελίδα δεν εκτυπώνεται στη σελίδα 27 Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με χρήση της δυνατότητας PictBridge στη σελίδα 28 Στην οθόνη εμφανίζεται εσφαλμένη γλώσσα Διόρθωση της επιλογής γλώσσας κατά την αρχική εγκατάσταση Επιλογή άλλης γλώσσας μετά την αρχική εγκατάσταση Αφού επιλέξετε γλώσσα, η ένδειξη Γλώσσα θα εμφανιστεί ξανά στην οθόνη. Για να αλλάξετε την επιλογή: 1 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που θέλετε. 2 Πατήστε για αποθήκευση. 1 Από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε Aντιγραφή. 2 Πατήστε. 3 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Εργαλεία. 4 Πατήστε. 5 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής. 6 Πατήστε. 7 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Γλώσσα. 8 Πατήστε. 9 Πατήστε επανειλημμένα ή μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που θέλετε. 10 Πατήστε για αποθήκευση. Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να καταλάβετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη, δείτε Επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων στη σελίδα

25 Το κουμπί λειτουργίας δεν είναι αναμμένο Ελέγξτε τη σύνδεση τροφοδοσίας 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, από τον εκτυπωτή. 2 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Δεν γίνεται η εγκατάσταση του λογισμικού 3 Συνδέστε το καλώδιο σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα, την οποία έχουν χρησιμοποιήσει και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 4 Εάν η φωτεινή ένδειξη δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε. Ελέγξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Ελέγξτε τις απαιτήσεις του συστήματος Το καλώδιο USB μπορεί να μην έχει συνδεθεί Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή Υποστηρίζονται τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Windows 98/Me, Windows 2000, Windows XP και Mac OS X. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που αναγράφονται στη συσκευασία. 1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες. 2 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή. 3 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή. Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB. 1 Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή. 2 Επιλέξτε Άκυρο σε όλες τις οθόνες Εντοπίστηκε νέο υλικό. 3 Τοποθετήστε το CD και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό. 25

26 Ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε ξανά το τροφοδοτικό στην πρίζα Ενδέχεται να πραγματοποιείται εκτέλεση κι άλλου λογισμικού Η εγκατάσταση του λογισμικού ενδέχεται να μην έχει γίνει σωστά 1 Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 3 Αποσυνδέστε με προσοχή το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή. 4 Συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό στον εκτυπωτή. 5 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. 6 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. 1 Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές λογισμικού. 2 Απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα εντοπισμού ιών. 3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου. Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου. 4 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Μονάδα CD ROM. 5 Εάν είναι απαραίτητο, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. 1 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού στη σελίδα Εάν το λογισμικό εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση για να ελέγξετε εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση λογισμικού. α Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας. β Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης ή λήψεις. γ Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών. δ Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή. ε Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. ζ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. 26

27 Η σελίδα δεν εκτυπώνεται Ελέγξτε τα μηνύματα Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Μηνύματα σφάλματος" του κεφαλαίου "Αντιμετώπιση προβλημάτων" που περιλαμβάνεται στον Οδηγό χρήσης. Ελέγξτε την τροφοδοσία Εάν η φωτεινή ένδειξη δεν είναι ενεργοποιημένη, δείτε Το κουμπί λειτουργίας δεν είναι αναμμένο στη σελίδα 25. Η φόρτωση του χαρτιού ενδέχεται να μην γίνεται σωστά Ελέγξτε τη στάθμη μελανιού Ενδέχεται να μην έχει αφαιρεθεί η ταινία από τις κασέτες Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε χαρτί. Ελέγξτε τη στάθμη του μελανιού και τοποθετήστε νέες κασέτες εκτύπωσης εάν είναι απαραίτητο. 1 Αφαιρέστε τις κασέτες εκτύπωσης. 2 Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο και η ταινία. 1 2 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος και δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή διακοπής. Ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε ξανά το τροφοδοτικό στην πρίζα 3 Τοποθετήστε ξανά τις κασέτες. 1 Επιλέξτε: Στα Windows XP Pro: Έναρξη Ρυθμίσεις Εκτυπωτές και fax. Στα Windows XP Home: Έναρξη Πίνακας Ελέγχου Εκτυπωτές και fax. Στα Windows 2000: Έναρξη Ρυθμίσεις Εκτυπωτές. Στα Windows 98/Me: Έναρξη Ρυθμίσεις Εκτυπωτές. 2 Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του εκτυπωτή σας. 3 Επιλέξτε Εκτυπωτής. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Παύση εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Ορισμός ως προεπιλογή". 1 Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 3 Αποσυνδέστε με προσοχή το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή. 4 Συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό στον εκτυπωτή. 5 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. 6 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. 27

28 Η εγκατάσταση του λογισμικού ενδέχεται να μην έχει γίνει σωστά 1 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού στη σελίδα Εάν το λογισμικό εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση για να ελέγξετε εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση λογισμικού. α Σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας. β Επιλέξτε τις συνδέσεις για προγράμματα οδήγησης ή λήψεις. γ Επιλέξτε την οικογένεια εκτυπωτών. δ Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή. ε Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. ζ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να λάβετε και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με χρήση της δυνατότητας PictBridge Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα εκτύπωσης PictBridge από φωτογραφική μηχανή Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή έχει δυνατότητα PictBridge Ελέγξτε το καλώδιο USB Αφαιρέστε τις κάρτες μνήμης Ελέγξτε τα μηνύματα Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα εκτύπωσης PictBridge στη φωτογραφική μηχανή επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. 1 Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή. 2 Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge στη θύρα PictBridge. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για να καθορίσετε εάν διαθέτει δυνατότητα PictBridge. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το καλώδιο USB που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή. Αφαιρέστε όλες τις κάρτες μνήμης από τον εκτυπωτή. Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Μηνύματα σφάλματος" του κεφαλαίου "Αντιμετώπιση προβλημάτων" που περιλαμβάνεται στον Οδηγό χρήσης. 28

29 Επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα μενού του εκτυπωτή. Σημείωση: Η επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις εκτυπωτή που έχετε επιλέξει, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ταχείας κλήσης και κλήσης ομάδας. 1 Πατήστε, και, ταυτόχρονα, Έναρξη έγχρωμου. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αφήσετε τα κουμπιά εάν δεν εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή Γλώσσα η οποία υποδεικνύει πως έχει γίνει επαναφορά του εκτυπωτή. 2 Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη για να επιλέξτε τη γλώσσα, τον κωδικό χώρας ή περιοχής, την ημερομηνία, την ώρα και τον αριθμό fax. Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού Εάν o εκτυπωτής δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας όταν προσπαθείτε να τον χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να χρειάζεται να απεγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή. 1 Επιλέξτε Έναρξη Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα Lexmark 5400 Series. 2 Επιλέξτε Απεγκατάσταση. 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή. 4 Πριν εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή. 5 Επιλέξτε Άκυρο σε όλες τις οθόνες "Εντοπίστηκε νέο υλικό". 6 Τοποθετήστε το CD και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό. Σημείωση: Εάν η οθόνη εγκατάστασης δεν εμφανιστεί αυτόματα μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, επιλέξτε Έναρξη Εκτέλεση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε D:\setup, όπου D είναι το γράμμα της μονάδας του CD-ROM. 29

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Ιανουάριος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Lexmark 840 Series. Οδηγός χρήσης

Lexmark 840 Series. Οδηγός χρήσης Lexmark 840 Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Ξεκινώντας Δεκέμβριος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Έκδοση 3.0 Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή Αποστολή προγράμματος οδήγησης Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2013 www.lexmark.com Επισκόπηση 2 Επισκόπηση Η επιλογή Αποστολή προγράμματος οδήγησης σάς επιτρέπει να λαμβάνετε εύκολα ένα πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Lexmark 8300 Series All-In-One

Lexmark 8300 Series All-In-One Lexmark 8300 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2005 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις

Διαβάστε περισσότερα

3500 Series All-In-One

3500 Series All-In-One 3500 Series All-In-One Ξεκινώντας Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Card Copy. Έκδοση 4.2. Οδηγός διαχειριστή

Card Copy. Έκδοση 4.2. Οδηγός διαχειριστή Card Copy Έκδοση 4.2 Οδηγός διαχειριστή Αύγουστος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Διαμόρφωση της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web Server...5

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Cloud. Έκδοση 1.0. Οδηγός χρήσης

Πλατφόρμα Cloud. Έκδοση 1.0. Οδηγός χρήσης Πλατφόρμα Cloud Έκδοση 1.0 Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ξεκινώντας...5 Απαιτήσεις συστήματος...5 Πρόσβαση στην Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 5300 Series

Οδηγός χρήσης 5300 Series Οδηγός χρήσης 5300 Series Μάιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Shortcut Center. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή

Shortcut Center. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή Shortcut Center Έκδοση 5.1 Οδηγός διαχειριστή Αύγουστος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εκτυπωτή...5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Lexmark 1400 Series. Οδηγός χρήσης

Lexmark 1400 Series. Οδηγός χρήσης Lexmark 1400 Series Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Lexmark 1300 Series. Οδηγός χρήσης

Lexmark 1300 Series. Οδηγός χρήσης Lexmark 1300 Series Οδηγός χρήσης Δεκέμβριος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο συντόμευσης. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή

Κέντρο συντόμευσης. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή Κέντρο συντόμευσης Έκδοση 5.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εκτυπωτή...5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco

Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco Έκδοση 5.1 Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Χρήση της εφαρμογής... 5 Διαχείριση των ρυθμίσεων εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης X5400 Series

Οδηγός χρήσης X5400 Series Οδηγός χρήσης X5400 Series 2007 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Εύρεση πληροφοριών για τον εκτυπωτή...13 Σημείωση σχετικά με το λειτουργικό σύστημα...17 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...18

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή Αντιγραφή κάρτας Έκδοση 4.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή Φόρμες και αγαπημένα Έκδοση 5.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

350 Series. Οδηγός χρήσης

350 Series. Οδηγός χρήσης 350 Series Οδηγός χρήσης Ιούλιος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και

Διαβάστε περισσότερα

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Δεκέμβριος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Lexmark 1400 Series. Ξεκινώντας

Lexmark 1400 Series. Ξεκινώντας Lexmark 1400 Series Ξεκινώντας Φεβρουάριος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Ιανουάριος 2012 www.lexmark.com Σημείωση για την έκδοση Ιανουάριος 2012 Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή. Οδηγός διαχειριστή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή. Οδηγός διαχειριστή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Οδηγός διαχειριστή Απρίλιος 2013 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Επισκόπηση... 3 Διαμόρφωση ασφαλών εργασιών εκτύπωσης σε αναμονή...4 Διαμόρφωση και ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 6500 Series

Οδηγός χρήσης 6500 Series Οδηγός χρήσης 6500 Series Μάιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Series

Οδηγός χρήσης Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Νοέμβριος 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco

Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco Έκδοση 5.1 Οδηγός χρήσης Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Χρήση της εφαρμογής... 5 Χρήση της λειτουργίας Eco-Mode...

Διαβάστε περισσότερα

9500 Series Ξεκινώντας

9500 Series Ξεκινώντας 9500 Series Ξεκινώντας 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από

Διαβάστε περισσότερα

9300 Series Όλα Σε Ένα

9300 Series Όλα Σε Ένα 9300 Series Όλα Σε Ένα Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ X5400 Series

Οδηγός Φαξ X5400 Series Οδηγός Φαξ X5400 Series Ιανουάριος 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...5 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...5 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...8 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 7600 Series

Οδηγός χρήσης 7600 Series Οδηγός χρήσης 7600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Εκχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 7500 Series

Οδηγός χρήσης 7500 Series Οδηγός χρήσης 7500 Series Μάιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 5600-6600 Series

Οδηγός χρήσης 5600-6600 Series Οδηγός χρήσης 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Εκχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

4800 Series Ιούνιος 2007

4800 Series Ιούνιος 2007 4800 Series Ιούνιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 7600 Series

Οδηγός Φαξ 7600 Series Οδηγός Φαξ 7600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...5 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...5 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...9 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...9

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Σύντομη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Συνδέσεις Wi-Fi με τον Εκτυπωτή Σύνδεση με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση με ένα υπολογιστή απευθείας Σύνδεση με μια έξυπνη συσκευή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Οδηγός χρήσης May 2005 www.lexmark.com Οι ονοµασίες Lexmark και Lexmark µε το λογότυπο µε σχήµα ρόµβου είναι σήµατα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 5 9 8 7 6

Διαβάστε περισσότερα

7300 Series All-In-One

7300 Series All-In-One 7300 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Νοέμβριος 2005 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Ιανουάριος 2015 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις...4 Lexmark CS310, CS410

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Z2300 Series

Οδηγός χρήσης Z2300 Series Οδηγός χρήσης Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Εισαγωγή...6 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...6 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...9 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 301, 30E Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Πληροφορίες για τον εκτυπωτή...6 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0 Τεχνολογία Xerox ConnectKey.0 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Z65 Color Jetprinter. Οδηγός χρήσης. εκέµβριος

Z65 Color Jetprinter. Οδηγός χρήσης. εκέµβριος Οδηγός χρήσης Z65 Color Jetprinter Οδηγός χρήσης εκέµβριος 2001 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που σας παρέχει η Lexmark για το συγκεκριµένο προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Πίνακας ελέγχου Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

9500 Series All-In-One Οδηγός χρήσης

9500 Series All-In-One Οδηγός χρήσης 9500 Series All-In-One Οδηγός χρήσης 2007 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...15 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...15 Σημείωση σχετικά με το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series Ιανουάριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4433, 4445 Μοντέλο(α): Διάφορα, xxx, όπου"x" είναι οποιοσδήποτε αλφαριθμητικός χαρακτήρας Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. AirPrint

Εγχειρίδιο Χρήστη. AirPrint Εγχειρίδιο Χρήστη AirPrint ΠΡΟΛΟΓΟΣ Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια, για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 LASERJET PRO 400 MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 201, 20E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 5 9 8 7 6

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης S300 Series

Οδηγός χρήσης S300 Series Οδηγός χρήσης S300 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Z2400 Series

Οδηγός χρήσης Z2400 Series Οδηγός χρήσης Z2400 Series 2007 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Κατανόηση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη για τον "RICOH Printer"

Οδηγός Χρήστη για τον RICOH Printer series Οδηγός Χρήστη για τον "RICOH Printer" Επισκόπηση Έκδοση για Windows Έκδοση για Mac Αντιμετώπιση προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πώς θα διαβάσετε το εγχειρίδιο... 2 1. Επισκόπηση Εισαγωγή στο «RICOH

Διαβάστε περισσότερα

Z55 Color Jetprinter. Οδηγός χρήσης. εκέµβριος

Z55 Color Jetprinter. Οδηγός χρήσης. εκέµβριος Οδηγός χρήσης Z55 Color Jetprinter Οδηγός χρήσης εκέµβριος 2001 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που σας παρέχει η Lexmark για το συγκεκριµένο προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Mac

Οδηγός Χρήσης για Mac Οδηγός Χρήσης για Mac Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Χρήση του Εργαλείου εκ νέου Διαμόρφωσης Mac... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού FreeAgent... 4 Aσφαλής αφαίρεση μονάδων δίσκου... 9 Διαχείριση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Pro700 Series

Οδηγός χρήσης Pro700 Series Οδηγός χρήσης Pro700 Series Νοέμβριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4444 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...7 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Ιανουάριος 207 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις... 4 Lexmark CS30, CS40

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες 1. Στο μενού File (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα