Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Installation Manual Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Models: Μοντέλα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Installation Manual Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Models: Μοντέλα:"

Transcript

1 Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Models: Μοντέλα: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κασέτα Τεσσάρων Κατευθύνσεων Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Cassette Unit Installation Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Εάν η εγκατάσταση είναι ελλιπής, θα προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Όταν η κλιματιστική μονάδα εγκαθίσταται σε μικρό χώρο, φροντίστε η συγκέντρωση ψυκτικού υγρού να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας, για το ενδεχόμενο διαρροής ψυκτικού υγρού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Η υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου. Χρησιμοποιήστε για την εγκατάσταση τα παρελκόμενα και τα προδιαγραμένα εξαρτήματα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή βάση η οποία είναι ικανή να αντέξει το βάρος της. Εάν η βάση δεν είναι στιβαρή ή η εγκατάσταση δεν έχει γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί πτώση και τραυματισμός. Η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται 2-3m πάνω από το έδαφος. 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και νομοθεσίες. Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Οι παρακάτω οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Μελετήστε τις και μην τις ξεχνάτε Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά. Οι οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται εδώ είναι χωρισμένες σε 2 κατηγορίες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η αγνόηση μιας προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Η αγνόηση τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στην μονάδα. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε πως η μονάδα κατά την εκκίνηση λειτουργεί σωστά. Καθοδηγήστε τον χρήστη για τη σωστή λειτουργία της μονάδας. Επιπλέον, ενημερώστε τους χρήστες πως το συγκεκριμένο εγχειρίδιο πρέπει να φυλάγεται μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεαβιωθείτε πως η εγκατάσταση ή οποιαδήποτε επισκευή στην κλιματιστική μονάδα έχει γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακατάλληλη εγκατάσταση, επισκευή ή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροή, πυρκαγιά ή άλλη βλάβη στη μονάδα. Η μονάδα δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους με υψηλή υγρασία. Πριν τη συνδεσμολογία, βεβαιωθείτε πως η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η μονάδα πρέπει να είναι τοποθετημένη με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο το φις. Στη συσκευασία της μονάδας πρέπει να είναι σημειωμένη η κατεύθυνση ροής του ψυκτικού υγρού. Για την ηλεκτρολογική σύνδεση θα πρέπει να ακολουθούνται οι εθνικοί κανονισμοί και οδηγίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό κύκλωμα. Εάν η χωρητικότητα του κυκλώματος δεν είναι επαρκής ή αν η ηλεκτρολογική σύνδεση δεν είναι σωστή, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε προδιαγραμένο καλώδιο και συνδέστε το σφιγκτά στην τερματική επαφή. Εάν η σύνδεση δεν έχει γίνει σωστά, θα προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά. Η διευθέτηση των καλωδίων πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε το κάλυμμα της πλακέτας να κλείνει σωστά. Εάν το κάλυμμα δεν κλείνει σωστά, θα προκληθεί υπερθέμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εάν φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, για την αποφυγή τραυματισμού. Στο κύκλωμα θα πρέπει να τοποθετηθεί διακόπτης με απόσταση ανάμεσα στους πόλους τουλάχιστον 3mm. Κατά τη σύνδεση των σωλήνων, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εισέλθει αέρας στο ψυκτικό κύκλωμα. Μπορεί να προκληθεί πτώση απόδοσης, υψηλή πίεση στο ψυκτικό κύκλωμα, έκρηξη και τραυματισμός. Μην κάνετε μετατροπές στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιήτε μπαλαντέζα. Μην χρησιμοποιήτε το ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα και για άλλες συσκευές. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εγκαταστήστε τη μονάδα αφού έχετε λάβει υπόψη σας καιρικά φαινόμενα, όπως δυνατούς ανέμους, τυφώνες ή σεισμούς. Ελλιπής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πτώση της μονάδας και τραυματισμούς. 1

3 Εάν προκληθεί διαρροή ψυκτικού υγρού κατά την εγκατάσταση, αερίστε αμέσως τον χώρο. Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με φωτιά μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο. Η θερμοκρασία του ψυκτικού κυκλώματος θα είναι υψηλή. Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο ενδοεπικοινωνίας βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από τον χαλκοσωλήνα. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης, ελέγξτε για τυχόν διαρροή ψυκτικού υγρού. Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού στον χώρο και έρθει σε επαφή με πηγή θερμότητας, όπως αερόθερμο, σόμπα ή κουζίνα, μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο. Βεβαιωθείτε πως υπάρχει γείωση στη μονάδα. Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου ή νερού, σε γραμμές ρεύματος ή τηλεφωνικές. Ελλιπής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε πως έχει τοποθετηθεί ρελέ διαφυγής. Η απουσία του μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Συνδέστε πρώτα τα καλώδια της εξωτερικής μονάδας και κατόπιν της εσωτερικής μονάδας. Μην συνδέσετε την μονάδα με την παροχή ρεύματος αν δεν έχετε ολοκληρώσει την σύνδεση των σωληνώσεων και των καλωδίων. Ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, τοποθετήστε τον αγωγό αποστράγγισης για την διασφάλιση της απορροής συμπυκνωμάτων και βεβαιωθείτε πως οι σωλήνες έχουν μονωθεί. Αν δεν υπάρχει αγωγός αποστράγγισης μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού και φθορά περιουσίας. Εγαταστήστε την εσωτερική και εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια επικοινωνίας τουλάχιστον σε 1m απόσταση από τηλεοράσεις η ραδιόφωνα, για την αποφυγή παρεμβολών ή θορύβου. Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, το 1m μπορεί να μην είναι επαρκές για την αποφυγή θορύβου. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την σωστή εγκατάσταση της κλιματιστικής μονάδας, διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η κλιματιστική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας ή των σωληνώσεών της, ακολουθείστε αυστηρά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Εάν η κλιματιστική μονάδα εγκατασταθεί σε μεταλλικό μέρος ενός κτιρίου, θα πρέπει αυτό να είναι ηλεκτρικά μονωμένο σύμφωνα με τα ηλεκτρολογικά πρότυπα. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μονάδας, ενεργοποιήστε τη αφού πρώτα κάνετε έναν τελικό έλεγχο. Δεν θα υπάρξει ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στο παρόν εγχειρίδιο λόγω βελτίωσης της κλιματιστικής μονάδας. ΣΕΙΡΑΕΑΑΣΑΣΗΣ Επιλέξτε την θέση εγκατάστασης Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας Εγκατάσταση σωληνώσεων Σύδεση του αγωγού αποστράγγισης Σύνδεση καλωδίων Δοκιμαστική λειτουργία Η κλιματιστική μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη. Μην τοποθετείτε την κλιματιστική μονάδα σε κάποια από τις παρακάτω θέσεις: Σε μέρος που μπορεί να υπάρχει κοντά βενζίνη. Κοντά σε ακτές. Σε περιοχές όπου ο αέρας περιέχει καυστικά αέρια Σε λεωφορία ή καμπίνες Σε κουζίνες που ο αέρας του περιέχει πολλά αέρια λαδιού Σε μέρος όπου υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σε μέρος όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια Σε μέρη όπου εξατμίζονται όξινα ή αλκαλικά υγρά Σε μέρη με άλλες ειδικές συνθήκες. 2

4 3. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ελέγξτε πως τα παρακάτω παρελκόμενα εξαρτήματα υπάρχουν. Εάν υπάρχου και κάποια επιπλεόν, φυλάξτε τα προσεκτικά. ΠΕΡΙΡΑΗ ΣΧΗΜΑ ΠΟΣΟΗΑ ΕΕ 1. Χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης (σε ορισμένα μοντέλα) Σ 2. Περίβλημα μόνωσης (σε ορισμένα μοντέλα) 3. Εξωτερικό μονωτικό περίβλημα σωλήνα (σε ορισμένα μοντέλα) Π 4. Εξωτερικός σφιγκτήρας σωλήνα (σε ορισμένα μοντέλα) 5. Σύνδεσμος αποστράγγισης (σε ορισμένα μοντέλα) 6. Ασφαλιστικός δακτύλιος (σε ορισμένα μοντέλα) 7. Ασύρματο τηλεχειριστήριο Α Σ Π Σ 8. Βάση ασύρματου τηλεχειριστηρίου 9. Βίδες (ST2.9x10-C-H) 10. Αλκαλικές μπαταρίες ξηρού τύπου 11. Εγχειρίδιο χρήστη Άγκιστρο κρέμασης 14. Ντίζα 15. Εξάρτημα σύνδεσης αποχέτευσης Οδηγίες ασφαλείας κατά την τοποθέτηση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου: (ανάλογα το μοντέλο) Μην πετάτε ή χτυπάτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο Πριν την τοποθέτηση, λειτουργήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε ένα εύρος λειτουργίας για να αποφασίσετε τη θέση Βεβαιωθείτε πως το ασύρματο τηλεχειριστήριο βρίσκεται τουλάχιστον σε 1m απόσταση από τηλεόραση ή ραδιόφωνο. (Είναι απαραίτητο για την αποφυγή περεμβολών ή θορύβου) FA ίδες ST2.9x10-C-H Μην τοποθετείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε μέρος όπου θα είναι εκτεθειμένο απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως σόμπα. Όταν είσάγετε τις μπαταρίες βεβαιθείτε πως οι αρνητικοί και οι θετικοί πόλοι είναι στη σωστή θέση. Αυτό το εγχερίδιο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, λόγω τεχνολογικής βελτίωσης της κλιματιστικής μονάδας. Ασύρματο τηλεχειριστήριο Βάση ασύρματου τηλεχειρστηρίου Eικ.3-1 3

5 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κατά την παραλαβή, ελέγξτε τη συσκευασία και αν διαπιστώσετε κάποια φθορά απευθυνθείτε αμέσως στον προμηθευτή σας. Σωληνώσεις Αποστράγγιση Κατά την μεταφορά της μονάδας, λάβετε υπόψη τα παρακάτω: Εύθραυστο. Μεταφέρετε τη μονάδα με προσοχή. Βεβαιωθείτε πως η μονάδα βρίσκεται σε όρθια θέση, για την αποφυγή φθοράς του συμπιεστή. 680(Θέση άγκιστρων) 840 (Εσωτερική μονάδα) 950 (Πάνελ) Επιλέξτε πριν τη μεταφορά της μονάδας από ποια είσοδο θα την μεταφέρετε στον χώρο. 780 (Θέση άγκιστρων) Μεταφέρετε χωρίς να φθαρεί η συσκευασία όσο είναι δυνατόν. 840 (Εσωτερική μονάδα) 950 (Πάνελ) Μονάδα μέτρησης: mm Όταν σηκώνετε τη μονάδα, να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά ώστε να μην προκληθεί φθορά στον ιμάντα και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο κέντρο βάρους της μονάδας. ικ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σημείο σύνδεσης αγωγού αποστράγγισης Σημείο σύνδεσης ψυκτικών σωλήνων Γραμμή υγρού Σημείο σύνδεσης ψυκτικών σωλήνων Γραμμή αερίου ιικ.-1ικ.-ικ.-3κικ-1 Η θέση εγκατάστασης πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω απαιτήσεις: Υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Οροφή Έξοδος Είσοδος αέρα αέρα 880mm (Άνοιγμα στην οροφή) Πάνελ Δάπεδο Ο οροφή είναι οριζόντια και μπορεί να αντέξει το βάρος της εσωτερικής μονάδας. ικ.- Δεν παρεμποδίζονται η είσοδος και έξοδος του αέρα και η επιρροή από τον εξωτερικό αέρα είναι ελάχιστη. Η παροχή αέρα μπορεί να καλύψει όλο τον χώρο. Να είναι εύκολη η οδήγηση των ψυκτικών σωληνώσεων και του αγωγού αποστράγγισης Δεν υπάρχει απευθείας ακτινοβολία από θερμαντικά σώματα. Εγκαταστήστε την εσωτερική και εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια επικοινωνίας τουλάχιστον σε 1m απόσταση από τηλεοράσεις η ραδιόφωνα, για την αποφυγή παρεμβολών ή θορύβου. (Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, το 1m μπορεί να μην είναι επαρκές για την αποφυγή θορύβου.) ικ.-3 Πίνακας 5-1 ΜΟΝΕΛΟ A H

6 5.2 Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας Εσωτερική μονάδα Δημιουργήστε στην οροφή ένα τετράγωνο άνοιγμα 880x880mm σύμφωνα με το σχήμα της χάρτινης πινακίδας εγκατάστασης. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-2) Το κέντρο του ανοίγματος πρέπει να είναι ίδιο με αυτό της εσωτερικής μονάδας. Επιλέξτε τα μήκη και τις εξοδους των ψυκτικών σωληνώσεων, του αγωγού αποστράγγισης και των καλωδίων. Για την εξισορρόπηση της οροφής και την αποφυγή κραδασμών, ενισχύστε την οροφή αν κριθεί αναγκαίο. Οροφή ικ.- ικ.- Επιλέξτε τη θέση των άγκιστρων εγκατάστασης σύμφωνα με τις οπές στην χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης. Στις επιλεγμένες θέσεις στην οροφή διανοίξτε 4 οπές Φ 12mm και με 45-50mm βάθος. Έπειτα εισάγετε τα άγκιστρα κρέμασης. Τοποθετήστε την κοίλη πλευρά των ντίζων προς τα άγκιστρα κρέμασης. Επιλέξτε το μήκος από το ύψος της οροφής και κόψτε το κομμάτι που δεν χρειάζεται. Εάν η οροφή είναι πολύ ψηλά, ορίστε το μήκος σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες. Εσωτερική μονάδα Βίδες και παξιμάδια Μ6Χ12 Κεντρική οπή Χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης ικ.- Ρυθμίστε τα εξαγωνικά παξιμάδια στις 4 ντίζες ομοιόμορφα, για να εξασξαλίσετε την ισορροπία της εσωτερικής μονάδας. Εάν ο αγωγός αποστράγγισης είναι στρεβλομένος, θα προκληθεί διαρροή νερού λόγω δυσλειτουργίας του φλοτέρ. Βεβαιωθείτε πως τα κενά ανάμεσα στην μονάδα και τις 4 πλευρές της οροφής είναι ίδια. Το χαμηλότερο μέρος της μονάδας θα πρέπει να βρίσκεται 10-12mm μέσα στην οροφή. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-4). Γενικά το L είναι το μισό του μήκους της βίδας της ντίζας. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-4) Στερεώστε τη μονάδα σφίγκοντας τα παξιμάδια αφού έχετε τοποθετήσει σωστά τη μονάδα. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-5) Νεόκτιστα σπίτια και οροφές Όταν πρόκειται για νεόκτιστο σπίτι, τα άγκιστρα κρέμασης μπορεί να υπάρχουν ήδη τοποθετημένα (ανατρέξτε στο βήμα 2 παραπάνω). Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση όμως να είναι ικανά να αντέξουν το βάρος της εσωτερικής μονάδας και να μην χαλαρώσουν εξαιτίας συρρύκνωσης του σκυροδέματος. Μετά την εγκατάστση της εσωτερικής μονάδας, τοποθετήστε πάνω στη μονάδα την χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης με βίδες και παξιμάδια (Μ6Χ12) για να ορίσετε τα μεγέθη και τις θέσεις των οπών που θα διανοιχτούν στην οροφή (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-6) Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε πως η οροφή είναι οριζόντια και επίπεδη. Ανατρέξτε στο βήμα 1 όπως περιγράφεται παραπάνω. Για την εγκατάσταση ανατρέξτε στο βήμα 3 παραπάνω. 5.3 Εγκατάσταση του πάνελ 1 2 Μην ακουμπάτε το πάνελ στο δάπεδο ή στον τοίχο και μην το χτυπάτε. Αφαιρέστε το πλέγμα εισόδου αέρα. Σπρώξτε τα 2 κλιπ προς τη μέση ταυτόχρονα και ανασηκώστε τα. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-7) Ανασηκώστε το πλέγμα σε μια γωνία 45 μοίρες και αφαιρέστε το. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-8) Αφαιρέστε τα καλύματα από τις 4 γωνίες Ξεβιδώστε τις βίδες, χαλαρώστε τα σχοινάκια από τα καλύμματα και αφαιρέστε τα (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-9) Κλιπς ικ.- Αφαιρέστε την χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας, σφίξτε τις 4 βίδες και τα παξιμάδια (Μ6Χ12) για να διασφαλίσετε πως έχει στερεωθεί σωστά. ικ.- ικ.- 5

7 3 Εγκατάσταση του πάνελ Ευθυγραμμίστε το μοτέρ των περσίδων με το σημείο σύνδεσης των σωλήνων της εσωτερικής μονάδας. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-10) Στερεώστε τα άγκιστρα του πάνελ στην πλευρά του μοτέρ κίνησης των περσίδων και τις απένατι πλευρές στα άγκιστρα που βρίσκονται στη λεκάνη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. (Ανατρέξτε στην Εικ ). Έπειτα στερεώστε τα άλλα 2 άγκιστρα του πάνελ στα αντίστοιχα της εσωτερικής μονάδας (Ανατρέξτε στην Εικ ). 6 Επανατοποθέτηση του καλύμματος. εγκατάστασης. Δέστε το σχοινάκι του καλύμματος στην βίδα. (Ανατρέξτε στην Εικ αριστερά) Πιέστε προσεκτικά το κάλυμμα στο πάνελ (Ανατρέξτε στην Εικ δεξιά) Εστερικ οάδα??????? Σύνδεση εξόδου Σύνδεση σωληνώσεων Άγκιστρο πάνελ ρο m 4-6????????? άε?????? οδος αρα ειστρας?????? Μοτέρ κίνησης περσίδων ικ.-11 Λεκάνη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων ιαρρο Βίδα ρο Σταυροκατσάβιδο ικ.-1 αση κατα ικ.-1 Μην τυλίγετε το καλώδιο του μοτέρ κίνησης των περσίδων στο αεροστεγές σπογγώδες υλικό ασφαλείας. ααρστε το ά αιάδι 4 5 Τοποθετήστε τις 4 βίδες στο πάνελ ώστε να είναι οριζόντιο και βιδώστε τις στην οροφή. (Ανατρέξτε στην Εικ ) Τοποθετήστε το πάνελ με τη φορά του βέλους όπως φαίνεται στην Εικ ώστε το κέντρο του να είναι ίδιο με αυτό του ανοίγματος της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι τα 4 άγκιστρα στις γωνίες έχουν στερεωθεί σωστά. Συνεχίστε να βιδώνετε τις βίδες εώς ότου το πάχος του αφρώδους υλικού μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του πάνελ να μειωθεί στα 4-6mm. Τα άκρα του πάνελ πρέπει να εφάπτονται καλά στην οροφή. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-11) Στην Εικ φαίνεται η δυσλειτουργία που θα προκληθεί αν δεν γίνει σωστά η τοποθέτηση. Εάν σφίξετε τις βίδες και υπάρχει κενό ανάμεσα στο πάνελ και την οροφή, θα πρέπει να τροποποιηθεί το ύψος της εσωτερικής μονάδας (Ανατρέξτε στην Εικ αριστερά) Μπορείτε να τροποιήσετε το ύψος της εσωτερικής μονάδας από τα ανοίγματα στις 4 γωνίες του πάνελ, εφόσον δεν επιρεάζεται το μανομετρικό και η αποστράγγιση της μονάδας (Ανατρέξτε στην Εικ δεξιά). Κρεμάστε το πλέγμα εισόδου του αέρα στα πάνελ και συνδέστε τις επαφές του μοτέρ κίνησης των περσίδων των καλωδίων επικοινωνίας στην εσωτερική μονάδα. Επανατοποθετήστε το πλέγμα εισόδου αέρα με την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά. η αετε κε χοιάκι καατος εγκατάστασης ίδα ααρστε το κάτ αιάδι ικ.-13 ατά τη τοοτηση το καατος οδηγστε τος οισητρες στο ατίστοιχο καάι ικ.-1 6

8 <500mm 1-1.5m Κλίση πάνω από 1/50 m m < ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την κλιματιστική μονάδα που έχετε προμηθευτεί (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα. ιγκτρας σα ατίας τα αρεκεα ικ.-1 Σύνδεση αντλίας Κάλυμμα δοκιμής Υποδοχή δοκιμής Σωλήνας διανομής Εσωτερική μονάδα Λεκάνη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων Τάπα αποστράγγισης CLOSED OPEN OPEN CLOSED Κάλυμμα δοκιμής ικ.-1 Δοκιμή αποστάγγισης Ελέγξτε πως ο αγωγός αποστράγγισης δεν είναι φραγμένος Σε νεόκτιστα σπίτια αυτή η δοκιμή πρέπει να γίνει πριν κλείσει η οροφή. Μονάδα με αντλία Αφαιρέστε το κάλυμμα και ρίξτε περίπου 2000ml νερό στην λεκάνη. Λειτουργήστε τη μονάδα σε ψύξη. Θα πρέπει να ακούστεί ο ήχος της αντλίας συμπυκνωμάτων. Ελέγξτε εάν το νερό αποστραγγίζεται σωστά (είναι πιθανό 1 λεπτό καθυστέρησης ανάλογα με το μήκος του αγωγού αποστράγγισης). Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή από τις συνδέσεις. Απενεργοποιήστε την κλιματιστική μονάδα και επανατοποθετήστε το κάλυμμα. 7

9 5.4 Εγκατάσταση αεραγωγών Ο Ø75mm 80mm Είσοδος φρέσκου αέρα 80mm Αεραγωγός Αεραγωγός Αεραγωγός Φρέσκος αέρας Αεραγωγός ικ.-1 ΣΗΜΕΙΣΗ ΜΣΣ Μ ΣΣ Σύνδεση ενός αεραγωγού Η παροχή αέρα στον αεραγωγό για τα μοντέλα 18 εώς 30 είναι m 3 /h Η παροχή αέρα στον αεραγωγό για τα μοντέλα 36 εώς 60 είναι m 3 /h Το μέγιστο μήκος του αεραγωγού είναι 2m Η αρχική έξοδος του αέρα που έχει την ίδια κατεύθυνση με αυτή που εξέρχεται από τον αεραγωγό θα πρέπει να σφραγιστεί, στην περίπτωση που συνδεθουν 2 αεραγωγοί Σύνδεση δύο αεραγωγών. Η παροχή αέρα στον κάθε αεραγωγό για τα μοντέλα 18 εώς 30 είναι m 3 /h Η παροχή αέρα στον κάθε αεραγωγό για τα μοντέλα 36 εώς 60 είναι m 3 /h Το μέγιστο μήκος του κάθε αεραγωγού είναι 1,5m. Η αρχική έξοδος του αέρα που έχει την ίδια κατεύθυνση με αυτή που εξέρχεται από τον αεραγωγό θα πρέπει να σφραγιστεί. Δύο κατευθύνσεων Μονής κατευθύνσεως ικ.-1 ικ.-1 8

10 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 6.1 Θέση Εγκατάστασης Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση που καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: Υπάρχει αρκετός χώρος για εγκατάταση και συντήρηση. Η είσοδος και έξοδος του αέρα δεν είναι φραγμένες και δεν επηρεάζονται από ισχυρούς ανέμους. Πρέπει να είναι ένα ξηρό μέρος και να αερίζεται σωστά. Η βάση στήριξης είναι επίπεδη και οριζόντια, μπορεί να αντέξει το βάρος της εξωτερικής μονάδας και δεν προκαλείται επιπλεόν θόρυβος ή κραδασμοί. Να μην επιβαρύνονται οι γείτονες από θόρυβο ή τον αποβαλλόμενο αέρα. Να είναι εύκολη η σύνδεση των σωληνώσεων και τον καλωδίων. Βεβαιωθείτε πως η έξοδος του αποβαλλόμενου αέρα δεν παρεμποδίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγίας εξαιτίας διαρροής εύφλεκτων αερίων. Το μήκος σωληνώσεων ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική μονάδα δεν ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπτό. Σε περίπτωση που η θέση εγκατάστασης είναι εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους όπως σε παραθαλάσσια περιοχή, βεβαιωθείτε πως ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά τοποθετώντας τη μονάδα παράλληλα με τον τοίχο ή χρησιμοποιώντας προστατευτικό κάλυμμα. Εάν είναι εφικτό, αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε μέρος που θα είναι απευθείας εκτεθειμένη σε ηλιακή ακτινοβολία. Εάν κριθεί απαραίτητο τοποθετήστε γρίλλιες που δεν θα επηρρεάζουν όμως τη ροή του αέρα. Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται στην εξωτερική μονάδα και θα πρέπει η απορροή τους να γίνεται σε κατάλληλο μέρος ώστε να μην επηρεάζουν άλλα άτομα. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου η μονάδα δεν θα είναι εκτεθειμένη σε χιόνι, πτώση φύλλων ή άλλα καιρικά φαινόμενα. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτό, τοποθετήστε ένα σκέπαστρο. Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα όσο πιο κοντά γίνεται στην εσωτερική μονάδα(ελάχιστη απόσταση 3m). Απομακρύνεται όσο είναι εφικτό όλα τα εμπόδια που βρίσκονται κοντά στη μονάδα ώστε να αποφευχθεί μείωση απόδοσης εξαιτίας ανεπαρκούς κυκλοφορίας αέρα. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και των αντικειμένων που αναφέρονται δεν σημαίνει πως μπορούν να εφαρμοστούν και σε στενό χώρο. Αφήστε ανοιχτές 2 από τις 3 κατευθύνσεις (Μ,Ν,Ρ) (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-5) F ΣΗΜΕΙΣΗ Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την κλιματιστική μονάδα που έχετε προμηθευτεί (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα. 6.2 Απεικόνιση μεγέθους της μονάδας 1. Εξωτερική μονάδα διαιρούμενου τύπου B A A H H ικ.- ικ.-3 E C D ικ.- Δυνατός άνεμος O X ικ.-1 installation manual 9

11 Πίνακας 6-1 ΜΟΝΕΛΟ A B C D E F H 3. Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εξωτερικής μονάδας Fig Fig.6-2 Fig Fig Fig Fig Fig Fig Fig.6-2 Fig.6-3 ικ Fig.6-2 Fig.6-3 Πίνακας Fig.6-2 ΜΟΝΕΛΟ A B C D E F G H I J Fig.6-3 Fig Fig.6-3 Fig Εξωτερική μονάδα κάθετης κατάθλιψης Δ Εξωτερική μονάδα διαιρούμενου τύπου (οίχος ατικείεο) A >30cm >30cm Είσοδος αρα ρίδα στρησης >60cm P ικ.- ικ.- >200cm οδος αρα Πίνακας 6-2 οάδα τρησης: ικ.- Ε 2. Εξωτερική μονάδα κάθετης κατάθλιψης ΜΟΝΕΛΟ οίχος ατικείεο Ανατρέξτε στις Εικ. 6-5 και Εικ. 6-6 >120cm οδος αρα ικ.- 10

12 (οίχος ατικείεο) >30cm Είσοδος αρα Τροποποίηση εισόδου αέρα Για να αλλάξετε την είσοδο του αέρα το μόνο που χρειάζεται είναι αλλάξετε τις θέσεις των πάνελ. Τα πάνελ στερεώνονται στον σκελετό της μονάδας με βίδες. >30cm Είσοδος αρα >30cm Είσοδος αρα Είσοδος αρα >30cm ικ Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εξωτερικής μονάδας α) Ανάρτηση στην οροφή m m 300 m m 300 m m β) Τοποθέτηση στο δάπεδο ικ.-11 αγ άε Για την αλλαγή της εξόδου του αέρα είναι επίσης απαραίτητη η αλλαγή των πάνελ. Το πάνελ εξόδου βρίσκεται συνδεδεμένο στη διάρθωση του ανεμιστήρα, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί όπως παρακάτω ικ m m 400 m m m m ικ Διαθέσιμες διατάξεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την κλιματιστική μονάδα που έχετε προμηθευτεί (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα. Υπάρχει δυνατότητα για 4 διατάξεις της εξωτερικής μονάδας αλλάζοντας απλά τα πάνελ και τη θέση του ανεμιστήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λάβετε υπόψιν σας πως το βάρος του ανεμιστήρα είναι περίπου 30kg. Η μονάδα όπως επίσης και τα σχετικά εξαρτήματα είναι καλυμμένα με κάλυμμα βινυλίου κατά τις εργασίες εγκατάστασεις. 6.5 Μεταφορά και εγκατάσταση ικ.-1 Όταν σηκώνετε την μονάδα με ιμάντα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το κέντρο βάρους της μονάδας δεν θα είναι το φυσιολογικό του. Μην κρατάτε την εξωτερική μονάδα από το εσωτερικό της μέρος για την αποφυγή παραμόρφωσης. Μην ακουμπάτε τους ανεμιστήρες με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα Αποφύγετε κλίση πάνω από 45 μοίρες και μην ακουμπάτε τη μονάδα λοξά. Φτιάξτε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εξωτερικών μονάδων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-15) Στερεώστε τα πόδια της μονάδας σταθερά για την αποφυγή πτώσης από σεισμό ή δυνατό ανεμο. (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-15) 11

13 >6 0 cm ίακας οτο B Στερεώστε με βίδα ΣΗΜΕΙΣΗ ικ.-1 Αναρτημένη μονάδα 1. Αναρτήστε τη μοναδα όπως φαίνεται στο σκαρήφημα. 2. Βεβαιωθείτε πως η οροφή μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας. Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την κλιματιστική μονάδα που έχετε προμηθευτεί (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα. Βάση σκυροδέματος ίδα αάρτησης τία Η βάση πρέπει να βρίσκεται πάνω σε επίπεδο έδαφος και mm πάνω από το έδαφος. Τοποθετήστε αγωγό αποστράγγισης γύρω από τη βάση για την ομαλή απορροή συμπυκνωμάτων. Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας στερεώστε τη με βίδες Μ10. Όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε οροφή ή βεράντα, τα συμπυκνώματα μπορεί να μετασχηματιστούν σε πάγο κάποιο κρύο πρωινό. Επομένως αποφύγετε την τοποθέτηση της απορροής των συμπυκνωμάτων σε μέρος όπου κυκλοφορούν άτομα διότι υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσουν. ικ Εκρο ικ.-1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα εγκαθίσταται σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία βεβαιωθείτε πως υπάρχει μια γωνία 3-4 μοίρες της μονάδας από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως ο πάγος που σχηματίζεται πάνω στην εξωτερική μονάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε βάση ύψους 30cm. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι πάνω από 0C. Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο. ίακας Ε Ετερικη οαδα ικ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ(για σύστημα με 2 εσωτερικές μονάδες) 7.1 Επιτρεπόμενα μήκη και υψομετρική διαφορά των ψυκτικών σωληνώσεων Σημείωση: Το ελάχιστο μήκος του σωλήνα διακλάδωσης είναι 0,5m του ισοδύναμου μήκους των σωληνώσεων. Πίνακας 7-1 τικραδασικ Ε Σ οχίας γγς αοστράγγισης άτος γγς αοστράγγισης στερσης άος κος σησε οετρικ διαορά οικ κος σησε ραγατικ γιστη α τη διακάδση γιστη α τη διακάδση οετρικ διαορά εστερικς ε ετερικ οάδα οετρικ διαορά ετα εστερικ οάδ 12

14 Ετερικ οάδα οετρικ διαορά ετα εστερικς ε ετερικ οάδα L ιακάδση A L L Εστερικ οάδα οετρικ διαορά ετα εστερικ οάδ Σημείωση: Όλες οι διακλαδώσεις θα πρέπει να έχουν παραχθεί από την Inventor, αλλιώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Οι εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να εγκατασταθούν ισοδύναμα και στις 2 πλευρές της διακλάδωσης τύπου U. ικ Κενό με αντλία κενού Χρησιμοποιήστε αντλία κενού με επιπέδο εκκένωσης κάτω από -0.1MPa και χωρητικότητα εκκένωσης αέρα πάνω από 40L/min. Δεν χρειάζεται να γίνει κενό στην εξωτερική μονάδα. Μην ανοίξετε της βαλβίδες της γραμμής αερίου και της γραμμής υγρού στης εξωτερικής μονάδας Βεβαιωθείτε πως η αντλία κενού φτάνει στα -0.1MPa ή λιγότερο μετά πό 2 ώρες ή την παραπάνω διαδικασία. Εάν μετά από 3 ώρες δεν έχει επιτευχθεί το -0.1MPa ή λιγότερο, ελέγξτε αν υπάρχει νερό στις σωληνώσεις ή αν υπάρχει διαρροή αερίου. Σύνδεση με την αντλία κενού Λειτουργία της αντλίας (για 2 ώρες ) 7.3 Ποσότητα ψυκτικού υγρού που πρέπει να συμπληρωθεί. Η διακλάδωση πρέπει να εγκατασταθεί σε οριζόντια θέση και η γωνία δεν θα πρέπει να ξεπαρνάει τις 10 μοίρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί δυσλειτουργία. ιακάδση σχατος ατεση άος στ A Όταν το επέπεδο κενού φτάσει τα -0.1MPa, η αντλία θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για λεπτά. Απενεργοποιήστε την αντλία κενού 1. Κλείστε τη βαλβίδα του μετρητή κενού. 2. Αποσυνδέστε την αντλία κενού από το μανόμετρο 3. Κλείστε την αντλία κενού. ριτια ειάεια ικ.-3 ικ.- Μην ανακατεύετε διαφορετικά ψυκτικά υγρά και μην φθείρετε τα εργαλεία ή τα μετριτικά όργανα που έρχονται σε επαφή με τα ψυκτικά υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ψυκτικά αέρια για το κενό. Εάν το επίπεδο κενού δεν φτάσει στα -0.1MPa, ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Εάν δεν διαπιστωθεί διαρροή λειτουργήστε την αντλία κενού για άλλες 1 ή 2 ώρες. 13

15 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ελέγξτε ότι η υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικής με εξωτερική μονάδα, το μήκος των ψυκτικών σωληνώσεων και ο αριθμός των καμπυλών συμφωνούν με τις παρακάτω απαιτήσεις: Πίνακας 8-1 Τύπος μοντέλων Διαιρούμενου τύπου κλιματιστικό 50Hz κατάστασης Τ1 / R22 Κλιματιστικό κάθετης κατάθλιψης αέρα 50Ηz / Κλιματιστική μονάδα R22 διαιρούμενου τύπου και κλιματιστική μονάδα κάθετης κατάθλιψης αέρα Κλιματιστική μονάδα Inverter διαιρούμενου τύπου R410A και εξωτερική μονάδα με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου R410A και εξωτερική μονάδα με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. 50Hz / 60Hz κατάσταση Τ3(εξωτερική μονάδα κάτω) 50Hz / 60Hz κατάσταση Τ3(εξωτερική μονάδα πάνω) Μοντέλο 12K 18K-24K 30K-42K 48K-60K 12K 18K-24K 30K-60K 12K 18K-24K 30K 36K 48K-60K 12K 18K-30K 36K 48K-60K 18K-24K 30K 36K 42K-60K 18K-24K 30K 36K 42K 48K-60K 12K-18K Μήκος ψυκτικών σωληνώσεων Μέγιστη υψομετρική διαφορά Διαδικασία σύνδεσης σωληνώσεων Διανοίξτε μια οπή στον τοίχο (κατάλληλη για το μέγεθος του αγωγού των ηλεκτρικών καλωδίων), έπειτα τοποθετήστετα εξαρτήματα όπως των αγωγό ηλεκτρικών καλωδίων και το κάλυμμά του. Δέστε τις σωληνώσεις και τα καλώδια με ταινίες. Οδηγήστε τον σωλήνα μέσω της οπής από έξω προς τα μέσα. Να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην προκληθεί φθορά στις σωληνώσεις. Συνδέστε τις σωληνώσεις. Για λεπτομέριες ανατρέξτε στο εδάφιο "Πως γίνεται η σύνδεση των σωληνώσεων". Αφαιρέστε τον αέρα με τη χρήση αντλίας κενού. Ανατρέξτε στο εδάφιο "Πως αφαιρείται ο αέρας με τη χρήση αντλίας κενού" για λεπτομέριες. Ανοίξτε τις βάνες της εξωτερικής μονάδας για να αρχίσει η ροή του ψυκτικού υγρού μέσω των σωληνώσεων προς την εσωτερική μονάδα. Ελέγξτε για διαρροές. Ελέγξτε τις συνδέσεις με ανιχνευτή διαρροών ή σαπουνοδιάλυμα. Καλύψτε τις συνδέσεις των σωληνώσεων με μονωτικό περίβλημα και δέστε το καλά με ταινία για την αποφυγή διαρροών. Βεβαιωθείτε πως έχετε καλύψει με μόνωση όλες τις συνδέσεις και της γραμμής υγρού και της γραμμής αερίου. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κενό μεταξύ τους. Ατελής μόνωση μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση συμπυκνωμάτων. Πως να συνδέσετε τις σωληνώσεις 1. Εκχείλωση Κόψτε τον σωλήνα με ειδικό κοπτικό εργαλείο (Ανατρέξτε στην Εικ. 8-1) +)" Λοξή Τραχύς Με γρέζια Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να εγκατασταθούν από αδειούχο ψυκτικό και θα πρέπει η εγκατάσταση να γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Μην επιτρέψετε να εισέλθουν στο ψυκτικό κύκλωμα σκόνη, αέρας ή ακαθαρσίες κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να συνδέονται αφού έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Βεβαιωθείτε πως ο σωλήνας σύνδεσης είναι στεγνός και κατά την εγκατάσταση μην επιτρέψετε την είσοδο υγρασίας. Μονώστε και τις 2 πλευρές των γραμμών αερίου και υγρού, αλλιώς μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Ανατρέξτε στον πίνακα 8-2 για τις διαστάσεις των εκχειλωτικών. Πίνακας 8-2 Διάσταση Α εκχειλωτικού Διατομή σωλήνα Ροπή σύσφιξης Ελαχ. Μεγ. Σχήμα εκχειλωτικού Ø6.4 Ø9.5 Ø12.7 Ø15.9 Ø N m ( kgf cm) N m ( kgf cm) N m ( kgf cm) N m ( kgf cm) N m ( kgf cm) Εικ. 8-1 Εισάγετε το αντίστοιχο εργαλείο στον σωλήνα και προχωρήστε με την εκχείλωση 90 ± 445 ±2 A R0.4~0.8 14

16 2 Συνδέστε πρώτα την εσωτερική μονάδα και μετά την εξωτερική Πίνακας 8-3 Ροπή σύσφιξης Ν.Μ (Στρέψτε με τη φορά του ρολογιου) Κάμψτε το σωλήνα με τον σωστό τρόπο, μην προκαλέσετε φθορά. Κάμψτε τον σωλήνα με τον αντίχειρα Ελάχιστη ακτίνα 100mm Εικ. 8-2 Η γωνία κάμψης δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 90 μοίρες. Το σημείο κάμψης είναι προτιμότερο να είναι στο κέντρο του σωλήνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ακτίνα τόσο το καλύτερο. Μην κάμπτετε τον σωλήνα πάνω από 3 φορές. Όταν συνδέετε το παξιμάδι, καλύψτε με λιπαντικό λάδι και την εσωτερική και την εξωτερική πλευρά, σφίξτε αρχικά με το χέρι 3 ή 4 φορές πριν το σφίξετε τελείως. Διατομή βάνας Στέλεχος (σώμα της βαλβίδας) Ø6.4 Ø Εξαγωνικό γαλλικό κλειδί Ø mm 1822 Εξαγωνικό Ø γαλλικό κλειδί mm Ø22.2 Εξαγωνικό Ø γαλλικό κλειδί mm Κάλυμμα βαλβίδας Παξιμάδι συντήρησης Για τη σύνδεση με τη θυρίδα συντήρησης να χρησιμοποιείτε πάντα αγωγό πλήρωσης. Αφού σφίξετε το κάλυμμα, ελέγξτε πως δεν υπάρχει κάποια διαρροή. Θυρίδα συντήρησης Παξιμάδι συντήρησης Εικ. 8-3 Κάλυμμα Χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί και ένα ροπόκλειδο για την σύνδεση ή αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων από τη μονάδα. (Εικ. 8-4) Ασφάλεια Στέλεχος Εξαγωνική οπή Εικ. 8-5 Εικ Χρήση αντλίας κενού Αφαιρέστε τα παξιμάδια από τις βάνες Α και Β και συνδέστε τον αγωγό πλήρωσης της βαλβίδας πολλαπλής στην θυρίδα της βάνας Α. (Βεβαιωθείτε πως και οι 2 βάνες είναι κλειστές). Πολλή μεγάλη ροπή θα προκαλέσει φθορά στη σύνδεση και πολλή μικρή θα προκαλέσει διαρροή. Συμβουλευτείτε τον πίνακα 8-2. Αφού ολοκληρωθεί η συνδεσμολογία, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Πως αφαιρείται ο αέρας με τη χρήση αντλίας κενού Λειτουργία βάνας 1. Άνοιγμα βάνας 1) 2) 3) Αφαιρέστε το κάλυμμα και με ένα γαλλικό κλειδί στρέψτε τη βάνα αριστερόστροφα. Στρέψτε τη βάνα μέχρι να σταματήσει το στέλεχος. Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη στη βάνα, διότι μπορεί να σπάσει το στέλεχος και πάντα να χρησιμοποιείτε ειδικά εργαλεία. Βεβαιωθείτε πως έχετε σφίξει επαρκώς το κάλυμμα. 2. Κλείσιμο της βάνας Συνδέστε τον αγωγό πλήρωσης με την αντλία κενού. Ανοίξτε τελείως τον μοχλό Lo της βαλβίδας πολλαπλής. Ενεργοποιήστε την αντλία κενού. Όταν αρχίσει η άντληση χαλαρώστε ελαφρώς το παξιμάδι της βάνας Β για να ελέγξετε αν εισέρχεται αέρας (αλλάζει ο ήχος της αντλίας και η ένδειξη στον μετρητή γίνεται 0). Έπειτα σφίξτε το παξιμάδι. Όταν ολοκληρωθεί η άντληση κλείστε τον μοχλό Lo της βαλβίδας πολλαπλής και απενεργοποιήστε την αντλία κενού. Η διάρκεια της άντλησης είναι τουλάχιστον 15 λεπτά και ελέγξτε πως η ένδειξη στον μετρητή είναι -76cmHg(-1Χ10^5 Pa). Αφαιρέστε τα καλύμματα από τις βάνες Α και Β, ανοίξτε τις τελείως και επανατοποθετήστε τα καλύμματα. Αποσυνδέστε τον αγωγό πλήρωσης από την θυρίδα συντήρησης της βάνας Α και τοποθετήστε το παξιμάδι. 1) 2) Aφαιρέστε το κάλυμμα και με ένα γαλλικό κλειδί στρέψτε τη βάνα δεφιόστροφα. Σφίξτε τη βάνα μέχρι το στέλεχος να ακουμπήσει στην ασφάλεια του σώματος της βάνας. Βεβαιωθείτε πως έχετε σφίξει επαρκώς το κάλυμα. Σχετικά με την ροπή σύσφιξης ανατρέξτε τον παρακάτω πίνακα. Εξωτερική μονάδα Βάνες A B Εσωτερική μονάδα Γραμμή αερίου C Γραμμή υγρού D Εικ

17 c mhg Μοχλός Lo Αγωγός πλήρωσης Βαλβίδα πολλαπλής Πολύμετρο Μανόμετρα Μοχλός Lo Μοχλός Hi Αγωγός πλήρωσης Αντλία κενού Εικ Εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων Επιτρεπόμενα μήκη και υψομετρικές διαφορές σωληνώσεων Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας. Για περισσότερες λεπτομέριες ανατρέξτε στο εγχερίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας. Μεγέθη σωληνώσεων Μπορείτε να προμηθευτείτε 3 μήκη σωληνώσεων (3m, 5m, 10m). Αν κατά την εγκατάσταση υπήρξε κάποια διαρροή αερίου αερίστε τον χώρο. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού. Αν έχει διαρρεύσει ψυκτικό υγρό και έρθει σε επαφή με φλόγα θα παραχθούν δηλητηριώδη αέρια. Επιπλέον πλήρωση ψυκτικού υγρού Η εξωτερική μονάδα είναι προπληρωμένη από τον κατασκευστή. Ανάλογα με το μήκος των σωληνώσεων μπορεί να χρειαστεί συμπλήρωση ψυκτικού υγρού. Η επιπλεόν ποσότητα ψυκρικού υγρού μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με το παρακάτω: R22: (Μήκος σωληνώσεων-5m). Πέραν των 5m απαιτείται συμπλήρωση φρεον x30g/m R410A: Γραμμή υγρού: Φ6.35 (Μήκος σωληνώσεων -5m). Πέραν των 5m απαιτείται συμπλήρωση φρεον x15g/m. Γραμμή υγρού: Φ9.52 (Μήκος σωληνώσεων -5m). Πέραν των 5m απαιτείται συμπλήρωση φρεον x30g/m 9. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Σύνδεση του αγωγού αποστράγγισης στην εσωτερική μονάδα Ως αγωγό αποστράγγισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αγωγό πολυαιθυλενίου (εξωτ. διαμ 37-39mm, εσωτ. διαμ. 32mm), το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την τοπική αγορά. Συνδέστε το ένα άκρο του αγωγού αποστράγγισης με την αντίστοιχη έξοδο που υπάρχει στην μονάδα και με τον σφιγκτήρα στερεώστε στον αγωγό αποστράγγισης το εξωτερικό μονωτικό περίβλημα. Η έξοδος από τη μονάδα καθώς και ο αγωγός αποστράγγισης θα πρέπει να καλυφθούν εξίσου και να στερεωθούν επαρκώς με τον σφιγκτήρα για την αποφυγή εμφάνισης συμπυκνωμάτων από είσοδο του αέρα. Για να αποφύγετε την επιστροφή νερού στη μονάδα όταν διακοπεί η λειτουργία της, φροντίστε να υπάρχει καθοδική κλιση πάνω από 1/50 και αποφύγετε τις διογκώσεις ή την ύπαρξη δοχείου περισυλλογής του νερού. Μην τραβάτε απότομα τον αγωγό αποστράγγισης κατά τη σύνδεση, διότι μπορεί να αποσυνδεθεί από την έξοδο της μονάδας. Κάθε 1-1,5m θα πρέπει να τοποθετηθεί στήριγμα ή μπορείτε να στηρίξετε τον αγωγό αποστράγγισης στον αγωγό σύνδεσης. Εάν έχετε επιμηκύνει τον αγωγό αποστράγγισης, καλό θα ήταν να τον στερεώσετε με προστατευτικό αγωγό. Εάν η έξοδος του αγωγού αποστράγγισης είναι ψηλότερα από την έξοδο αποχέτευσης της μονάδας, ο αγωγός θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν κάθετα και το μανομετρικό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200mm, αλλιώς θα δημιουργηθεί υπερχείλιση. Το τελικό άκρο του αγωγού αποστράγγισης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50mm απόσταση από το έδαφος και δεν θα πρέπει να βρίσκεται βυθισμένο σε νερό. Εάν θέλετε η απορροή των συμπυκνωμάτων να γίνεται απευθείας στην αποχέτευση, λυγίστε ελαφρώς τον αγωγό ώστε να αποφευφχθεί η είσοδος οσμών στον χώρο μέσω του αγωγού αποστράγγισης. Έλεγχος απορροής συμπυκνωμάτων Ελέγξτε αν παρεμποδίζεται ο αγωγός αποστράγγισης. Σε νεόκτιστα σπίτια αυτή η δοκιμή θα πρέπει να γίνει πριν κλειστεί η οροφή. Πριν συμπληρώσετε ψυκτικό υγρό, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρική συνδεσμολογία της μονάδας. Πλήρωση ψυκτικού υγρού μπορεί να γίνει αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος διαρροών και η διαδικασία κενού. Κατά την πλήρωση με ψυκτικό υγρό, δεν θα πρέπει η ποσότητα να ξεπεράσει την μέγιστη επιτρεπόμενη. Θα πρέπει να γίνεται πάντα πλήρωση με το σωστό ψυκτικό υγρό, διότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί έκρηξη και τραυματισμός. Τα δοχεία των ψυκτικών υγρών θα πρέπει να ανοίγονται αργά. Κατά την διάρκεια της πλήρωσης με ψυκτικό υγρό να φοράτε πάντα γάντια και προστατευτικά γυαλιά Αφαιρέστε το κάλυμμα και ρίξτε περίπου 2000ml νερό στη λεκάνη αποχέτευσης μέσω του αγωγού. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και θέστε τη σε λειτουργία ψύξης. Ακούστε τον ήχο της αντλίας συμπυκνωμάτων. Ελέγξτε πως το νερό αποστραγγίζεται ομαλά ( 1 λεπτό χρονοκαθυστέρησης πριν την απορροή είναι επιτρεπτό, ανάλογα το μήκος του αγωγού αποστράγγισης). Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή νερού από τις συνδέσεις. Διακόψτε τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη μονάδα και επανατοποθετήστε το κάλυμμα στην αρχική του θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στόμιο απορροής χρησιμοποιείται για να αδειάζεται η λεκάνη αποχέυτεσης συμπυκνωμάτων κατά την συντήρηση της μονάδας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να είναι κλειστό για την αποφυγή διαρροών. 16

18 Εγκατάσταση του σύνδεσμου αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο στον σύνδεσμο αποστράγγισης, τοποθετήστε τον στην οπή της κάτω πλευράς της εξωτερικής μονάδας και στρέψτε τον 90 μοίρες για την συναρμολόγηση. Συνδέστε έναν αγωγό αποστράγγισης ( μπορείτε να τον προμηθευτείτε από την τοπική αγορά), για την απορροή συμπυκνωμάτων της εξωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία της θέρμανσης. Στεγανοποιητικός δακτύλιος Σύνδεσμος αποστράγγισης Η κάτω πλευρά της εξωτερικής μονάδας. Οπή στην κάτω πλευρά της εξωτερικής μονάδας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στεγανοποιητικός δακτύλιος Σύνδεσμος αποστράγγισης Εικ. 9-1 Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση από την κλιματιστική μονάδα που προμηθευτήκατε (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα και μέγεθος. 10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να συνδεέται σε ξεχωριστή παροχή ρεύματος. Η παροχή ρεύματος που συνδεέται στην κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να έχει γείωση η οποία θα συνδεθεί με την γείωση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας Σύνδεση του καλωδίου ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παρατήρηση σύμφωνα με την οδηγία 2004/108/EC Για την αποφυγή διαταραχών κατά την εκκίνηση του συμπιεστή, ακολουθήστε τα παρακάτω. 1 Η σύνδεση της παροχής ρεύματος της κλιματιστικής μονάδας θα πρέπει να γίνει από τον κεντρικό πίνακα. Η αντίσταση του κυκλώματος θα πρέπει να είναι χαμηλή και η συνήθης ασφάλεια που χρησιμοποιείται είναι 32Α. 2 Στην συγκεκριμένη γραμμή δεν πρέπει να συνδεθεί άλλη συσκευή. 3 Για περισσότερες λεπτομέριες όσον αφορά την εγκατάσταση της κλιματιστικής σας μονάδας απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και τον πάροχο ρεύματος. 4 Για λεπτομέριες σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της κλιματιστικής σας μονάδας ανατρέξτε στην αντίστοιχη πινακίδα που υπάρχει στη μονάδα. 5 Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας. Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα. (Εάν δεν υπάρχει κάλυμα στην εξωτερική μονάδα, αφαιρέστε τις βίδες από το προστατευτικό πλαίσιο και αφαιρέστε το με τη φορά του βέλους). (Ανατρέξτε στην εικ. 10-1) Συνδέστε τα καλώδια στις τερματικές επαφές στους αντίστοιχους αριθμούς στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Επανατοποθετήστε το πάνελ. Η θερμοκρασία του ψυκτικού κυκλώματος είναι υψηλή. Βεβαιωθείτε πως τα καλώδια είναι μακριά από τους χαλκοσωλήνες. Κάλυμα Η συνδεσμολογία θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό διάγραμμα της μονάδας. Στο κύκλωμα θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης στον οποίο θα πρέπει οι πόλοι του να έχουν τουλάχιστον 3mm απόσταση μεταξύ τους και μια διάταξη RCD πάνω από 10mA. Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος δεν διασταυρώνονται. Ενεργοποιήστε τη μονάδα αφού έχετε ολοκληρώσει την συνδεσμολογία και έχετε κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τύπου Η07RN-F. Προστατευτικό πλαίσιο Εξωτερική μονάδα κάθετης εκτόνωσης Εικ Προστατευτικό πλαίσιο Εικ

19 Εξωτερική μονάδα με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 11. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 Η δοκιμαστική λειτουργία θα πρέπει να διεξάγεται αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Προστατευτικό πλάισιο Εικ Πριν τη δοκιμαστική λειτουργία ελέγξτε τα παρακάτω: Η εσωτερική και εξωτερική μονάδα έχουν εγκατασταθεί σωστά Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης των σωληνώσεων και η συνδεσμολογία. Έχει γίνει έλεγχος για διαρροές. Η απορροή των συμπυκνωμάτων γίνεται ομαλά. Η θερμομόνωση είναι επαρκής. Έχει συνδεθεί σωστά η γείωση. Έχει γίνει καταγραφή του συνολικού μήκους σωληνώσεων και της ποσότητας ψυκτικού υγρού που προστέθηκε. Η τάση του ρεύματος συμφωνεί με την αναγραφόμενη στη μονάδα. Δεν παρεμποδίζονται οι είσοδοι και έξοδοι αέρα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Οι βάνες της γραμμής υγρού και αερίου είναι ανοιχτές. Η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου είναι αναφορικές. Η κλιματιστική μονάδα που προμηθευτήκατε μπορεί να διαφέρει (ανάλογα το μοντέλο). Τα χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος (Ανατρέξτε στους πίνακες ) Χαρακτηριστικά καλωδίων (Ανατρέξτε στις Εικ Εικ. 10-8) Εξωτερική μονάδα Αφαιρέστε το κάλυμα των ηλεκτρολογικών μερών της εξωτερικής μονάδας. Συνδέστε τα καλώδια στις τερματικές επαφές σύμφωνα με τα αντίστοιχα νούμερα στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Για την αποφυγή εισόδου νερού, σχηματίστε έναν βρόγχο όπως φαίνεται στα ηλεκτρολογικά διαγράμματα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Μονώστε τα καλώδια που δεν χρησιμοποιούνται με ταινία PVC και βεβαιωθείτε πως δεν εφάπτονται σε ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη. 3 4 Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη τοποθετήστε τη βάση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου σε θέση ώστε να υπάρχει επικοινωνία με τον δέκτη σήματος της εσωτερικής μοναδας. Δοκιμαστική λειτουργία Θέστε τη κλιματιστική μονάδα σε λειτουργία ψύξης και ελέγξτε τα παρακάτω. Εάν εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία επιλύστε τη σύμφωνα με το κεφάλαιο "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο εγχερίδιο χρήσης. 1) Η εσωτερική μονάδα α. Ελέγξτε αν ο διακόπτης στο ασύρματο τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά. β. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα στο ασύρματο τηλεχειριστήριο λειτουργούν σωστά. γ. Ελέγξτε αν οι περσίδες κινούνται ομαλά. δ. Ελέγξτε αν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σωστά. ε. Ελέγξτε αν οι ενδυκτικές λυχνίες ανάβουν. στ. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα προσωρινής λειτουργίας λειτουργούν. ζ. Ελέγξτε αν η απορροή συμπυκνωμάτων γίνεται ομαλά. η. Ελέγξτε για κραδασμούς ή περίεργους θορύβους κατά τη λειτουργία. θ. Ελέγξτε αν η μονάδα λειτουργεί σωστά στη θέρμανση. 2) Η εξωτερική μονάδα α. Ελέγξτε για κραδασμούς ή περίεργους θορύβους κατά τη λειτουργία. β. Ελέγξτε αν ο θόρυβος, ο αέρας ή τα συμπυκνώματα που παραάγονται από την κλιματιστική μονάδα ενοχλούν τους γείτονες. γ. Ελέγξτε για διαρροή ψυκτικού υγρού. Καλώδιο 10mm 40mm Εικ Λανθασμένες συνδεσμολογίες μπορεί να προκαλέσουν φθορά σε κάποια ηλεκτρολογικά μέρη. 18

20 Χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος (παροχή ρεύματος εσωτερικής μονάδας) Πίνακας 10-1 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ~36 42~ Φάση V V 1Φάση 1Φάση 1Φάση 1Φάση V V V 20/16 40/25 50/30 60/45 60/50 Πίνακας 10-2 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 30~36 42~60 30~36 42~60 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις V V V V 25/20 25/20 40/25 45/35 Χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος (παροχή ρεύματος εξωτερικής μονάδας) Πίνακας 10-3 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 24 30~36 42~ Φάση 1Φάση 1Φάση 1Φάση V V V V 40/30 60/40 70/55 70/60 Πίνακας 10-4 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 30~36 42~60 30~36 42~60 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις V V V V 25/20 25/20 40/25 45/35 19

21 Χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος Πίνακας 10-5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (εσωτερική ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ μονάδα) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (εξωτερική μονάδα) ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ~36 42~ Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση V V 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση V V V V V 20/16 20/16 20/16 20/16 20/ V V V 20/16 40/25 50/30 60/45 60/50 Πίνακας 10-6 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (εσωτερική ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ μονάδα) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εξωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ T ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 30~36 42~60 30~36 42~60 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση V V V V 20/16 20/16 20/16 20/16 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις V V V V 25/20 25/20 40/25 45/35 Χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος για κλιματιστικές μονάδες Inverter Πίνακας 10-7 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εσωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εξωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ T ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ~36 42~ Φάση V V 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση V V V 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση V V V V V 30/20 30/20 40/30 40/35 50/40 Πίνακας 10-8 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εσωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εξωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ T ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 30~36 42~60 30~36 42~60 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση V V V V 15/10 15/10 15/10 15/10 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις V V V V 30/20 30/25 50/40 50/40 20

22 Η παροχή ρεύματος που πρέπει να συνδεθεί είναι αυτή που αναφέρεται παραπάνω. Σχηματικό διάγραμμα συνδεσμολογίας Εικ Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Εσωτερική Μονάδα Γείωση Εξωτερική Μονάδα Γείωση Καλώδιο ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού σήματος Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της. Εικ Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Εσωτερική Μονάδα Ground wiring Γείωση Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Εξωτερική Μονάδα Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Γείωση Καλώδιο ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού σήματος Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της Εικ Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα Γείωση Ground wiring Γείωση Καλώδιο ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού σήματος Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της 21

23 Εικ Παροχή ρεύματος Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Εσωτερική Μονάδα Γείωση Εξωτερική Μονάδα Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Γείωση Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της Εικ (αυτή η εικόνα αφορά για σύνδεση με 2 εσωτερικές μονάδες) Παροχή ρεύματος Εσωτερική Μονάδα (πρωτεύουσα μονάδα) Διακόπτης Θύρα επικοινωνίας Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Εξωτερική Μονάδα Παροχή ρεύματος Διακόπτης Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Θύρα επικοινωνίας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Υ Εσωτερική Μονάδα (δευτερεύουσα μονάδα) Παροχή ρεύματος Διακόπτης Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) 22

24 Εικ (αυτή η εικόνα αφορά την κλιματιστική μονάδα με τη λειτουργία νέου ανεμιστήρα) Η παροχή ρεύματος του νέου μοτέρ ανεμιστήρα είναι μικρότερη ή ίση με 200W ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ V~ ΝΕΟ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Εικ (αυτή η εικόνα αφορά την κλιματιστική μονάδα με τη λειτουργία νέου ανεμιστήρα) Η παροχή ρεύματος του νέου μοτέρ ανεμιστήρα είναι μικρότερη ή ίση με 200W ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ V~ Fuse ΝΕΟ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ L N DC ΡΕΛΕ/ DC ΕΠΑΦΗ Η συνδεσμολογία πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό διάγραμμα, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα. 23

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Installation Manual Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Models: Μοντέλα: V3MCI-50/U3MRT-50 V3MCI-60/U3MRT-60

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Installation Manual Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Models: Μοντέλα: V3MCI-50/U3MRT-50 V3MCI-60/U3MRT-60 Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Models: Μοντέλα: V3MCI-50/U3MRT-50 V3MCI-60/U3MRT-60 Η Μ Α Τ Α Κασέτα Τεσσάρων Κατευθύνσεων Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Cassette Unit Installation Manual Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων. Μοντέλο: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50

Εγχειρίδιο Χρήστη. Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων. Μοντέλο: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50 Μοντέλο: VMCRI-18 VMCI- VMCI-6 VMCI-0 VMCI-60 V1MCI-0 V1MCI-60B IMCI-0 Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HI CRRIER N.. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας 3-IN-1. Εγχειρίδιο Χρήσης. Μοντέλο: USF-632. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Ανεμιστήρας 3-IN-1. Εγχειρίδιο Χρήσης. Μοντέλο: USF-632. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Ανεμιστήρας 3-IN-1 Μοντέλο: USF-632 Εγχειρίδιο Χρήσης Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Σημάνσεις Ασφαλείας Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία) Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Εγχειρίδιο Χρήσης Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS-16213 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Σημάνσεις Ασφαλείας Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6708189-00.1Wo 6 70 81 106 (01/0) GR Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης Logano plus GB10S Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 02ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 V3MFI-24 / V3MFO-24 V1MFI-50B / V1MFO-50B V1MFI-66B / V1MFO-66B 24.000 24.000 (4.100-33.600) (4.100-33.700)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή Αρ.μοντέλου ER-GC20 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή Panasonic. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα