ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη

2 Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή. Φωτογραφία εξωφύλλου: istockphoto Για τυχόν χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που δεν καλύπτονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των Ευρωπαϊκών Ένωση, πρέπει να χορηγηθεί άδεια απευθείας από τον/τους κάτοχο/-ους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*): (*) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς ή μπορεί να χρεώνουν την κλήση. Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης καθώς και περίληψη υπάρχουν στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012 ISBN doi: /63660 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΧΛΩΡΙΟ (ECF)

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ; Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και μιας κοινωνίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην ΕΕ. Η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Getty Images Προσπάθειες ενίσχυσης της απασχόλησης Το ΕΚΤ είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η Ευρώπη για την υποστήριξη της απασχόλησης, τη στήριξη των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προαπαιτούμενο για ένα ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό. Η ετήσια χρηματοδότηση ύψους 10 δις ευρώ από το ΕΚΤ ενισχύει τις προοπτικές απασχόλησης εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόλησή τους, όπως οι νέοι ή οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή η εστίαση στις μειονεκτούσες ομάδες εντάσσεται στα πλαίσια της ενίσχυσης της «κοινωνικής ένταξης», ένδειξη του σημαντικού ρόλου που παίζει η απασχόληση στην καλύτερη ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία και την καθημερινή ζωή. Έργα για ανθρώπους Το ΕΚΤ δεν είναι φορέας εξεύρεσης εργασίας, δε διαφημίζει θέσεις εργασίας. Αντίθετα, χρηματοδοτεί έργα σε χώρες της ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό γίνεται με τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων αναφορικά με την απασχόληση σε ολόκληρη την ΕΕ: από έργα φιλανθρωπικών οργανώσεων μικρής κλίμακας που βοηθούν άτομα με αναπηρίες να βρουν κατάλληλες θέσεις εργασίας, έως εθνικά έργα για την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης ολόκληρου του πληθυσμού. Υπάρχει τεράστιο εύρος στη φύση, το μέγεθος και τους στόχους των έργων του ΕΚΤ, και απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ομάδων στόχου. Υπάρχουν έργα που στοχεύουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, έργα για νέους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αναζητούν εργασία, και έργα για δυνητικούς επιχειρηματίες από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο. Το ΕΚΤ εστιάζει στους ανθρώπους.

4 ΤΟ ΕΚΤ ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΒΟΗΘΑΕΙ Ένα ταμείο αλληλεγγύης Το 35 % του πληθυσμού της Ευρώπης ζει στις λιγότερο εύπορες περιφέρειές της, οι οποίες λαμβάνουν πάνω από τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού του ΕΚΤ, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο κατευθύνεται στις πιο εύπορες περιφέρειες. Έτσι, ενώ όλες οι χώρες και οι περιφέρειες λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ, αυτές που χρειάζονται περισσότερη λαμβάνουν περισσότερη. Και η στήριξη αυτή έχει τεράστιο αντίκτυπο. Κάθε χρόνο, το ΕΚΤ βοηθάει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Από αυτούς, πάνω από τα 7 εκατομμύρια είναι άνεργοι ή μη ενεργοί, τα 5,7 εκατομμύρια είναι γυναίκες και πάνω από τα 3 εκατομμύρια είναι κάτω των 25 ετών. Σχεδόν 1 εκατομμύριο προέρχονται από ομάδες μεταναστών και εθνοτικές μειονότητες, όπως, μεταξύ άλλων, οι Ρομά, ενώ έχουν κάποια αναπηρία. Σε μια εποχή υψηλών ποσοστών ανεργίας, οι δαπάνες του ΕΚΤ κάνουν πραγματικά τη διαφορά σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Ορισμός προτεραιοτήτων Οι προτεραιότητες του ΕΚΤ και ο τρόπος που δαπανά τους σημαντικούς πόρους του καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις χώρες της ΕΕ. Υπάρχουν έργα για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, με κατάρτιση σε νέες δεξιότητες και νέους τρόπους εργασίας. Άλλα έργα εστιάζουν στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση: βοηθούν τους νέους κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία ή καταρτίζουν όσους αναζητούν εργασία και έχουν χαμηλές δεξιότητες, ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους. Πράγματι, η επαγγελματική κατάρτιση και οι ευκαιρίες διά βίου μάθησης, που εξοπλίζουν τους ανθρώπους με νέες δεξιότητες, αποτελούν σημαντικό μέρος πολλών έργων του ΕΚΤ. Σύμπραξη Ο καθορισμός των ενεργειών του ΕΚΤ και η παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας του γίνονται συνεταιριστικά από την ΕΕ, τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους: τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους συνδέσμους εργοδοτών. Η διαχείριση των ίδιων των έργων του ΕΚΤ γίνεται από μια μεγάλη γκάμα οργανισμών δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, φιλανθρωπικές οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις, πάροχους επαγγελματικής κατάρτισης ή συνδυασμούς αυτών. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι δαπάνες διοχετεύονται μέσω οργανισμών με γνώση του τοπικού περιβάλλοντος, οι οποίοι χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους για τη βελτίωση των ευκαιριών και προοπτικών απασχόλησης. Getty Images 2

5 ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΚΤ Ενίσχυση εργασίας και προοπτικών απασχόλησης Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε ενίσχυση των προσπαθειών για τη διατήρηση της εργασίας ή τη γρήγορη επαναφορά των ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας. Η κρίση απειλεί πολλούς οργανισμούς και εργαζόμενους - ανταποκρινόμενες σε αυτό, πολλές δραστηριότητες του ΕΚΤ στηρίζουν την απασχόληση. Εκεί όπου μειώνονται οι ώρες εργασίας, τα προγράμματα του ΕΚΤ υποστηρίζουν τους εργαζόμενους που παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης τα οποία βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και ευνοούν τις εταιρίες που τους απασχολούν. Εκεί όπου οι απολύσεις είναι αναπόφευκτες, το ΕΚΤ μπορεί να παρέμβει δίνοντας στους εργαζόμενους τις νέες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες, ώστε να επιστρέψουν γρήγορα στην εργασία. Εκπαιδευτικές δεξιότητες στη Λετονία Η περικοπή των δαπανών του δημόσιου τομέα στη Λετονία αποτέλεσε έναυσμα για το έργο «Ανατροφή δασκάλων», το οποίο παρείχε ευκαιρίες επανακατάρτισης σε περίπου εκπαιδευτικούς. Ορισμένοι έλαβαν κατάρτιση για θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους, όπως η λογιστική και η διαχείριση έργων. Άλλοι επέλεξαν να αναβαθμίσουν τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες ώστε να περιλάβουν νέα μαθήματα και μεγαλύτερες τάξεις. Πράσινες θέσεις εργασίας για την ανάπτυξη Το ισπανικό πρόγραμμα «Πράσινες θέσεις εργασίας» βοηθάει συνολικά εργαζόμενους, παρέχοντάς τους τις περιβαλλοντικές δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται σε μια οικονομία που αλλάζει συνεχώς. Δίνεται προτεραιότητα σε εργαζόμενους από εταιρίες και κλάδους που απειλούνται με αναδιάρθρωση, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν γρήγορα στην εργασία. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει επίσης περίπου νέες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων «πράσινων» επιχειρηματικών δράσεων. Αξιόπιστες δημόσιες υπηρεσίες Όταν επικρατεί η απειλή της ανεργίας, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι συχνά ο πρώτος σταθμός για βοήθεια. Παίζουν ζωτικό ρόλο στην επιστροφή των πολιτών στην εργασία και την παροχή πληροφοριών για ευκαιρίες κατάρτισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες χρειάζεται να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στα άτομα που αναζητούν εργασία και σε άλλα άτομα. Τα έργα του ΕΚΤ σε πολλές χώρες ενισχύουν την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών με κατάρτιση προσωπικού, νέα μηχανογραφημένα συστήματα, και καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό και οργάνωση. Συχνά αυτό γίνεται σε συνεργασία με άλλες χώρες της ΕΕ που μοιράζονται την τεχνογνωσία τους. 3

6 Βελτίωση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης Τα έργα του ΕΚΤ βελτιώνουν τα σχολικά εκπαιδευτικά συστήματα επικαιροποιώντας τη διδακτέα ύλη, θέτοντας σε εφαρμογή συστήματα πληροφορικής, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και ενθαρρύνοντας τους γονείς να συμμετέχουν περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Πολλές δραστηριότητες έχουν στόχο τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Χωρίς προσόντα, οι προοπτικές απασχόλησης ενός νέου μειώνονται σημαντικά. Έτσι, ενθαρρύνοντάς τους να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, το ΕΚΤ τους παρέχει καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές δε σταματούν στις πύλες του σχολείου. Στην ανώτατη εκπαίδευση, το ΕΚΤ οικοδομεί καλύτερες σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες των νέων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη επαγγελματική σταδιοδρομία. Getty Images Η αναλογία των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην αγορά εργασίας αυξάνεται, ενώ η ζήτηση για ανειδίκευτες θέσεις εργασίας μειώνεται. Αυτή η τάση προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο το ΕΚΤ στηρίζει τις ευκαιρίες για καλύτερη εκπαίδευση και περισσότερη επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες του ΕΚΤ αφορούν σε ολόκληρο τον κλάδο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από το δημοτικό σχολείο έως την ανώτατη παιδεία και τη διά βίου κατάρτιση για εργαζόμενους κάθε ηλικίας. Επιπλέον, η καλύτερη εκπαίδευση έχει και άλλα οφέλη: οι άνθρωποι με αυξημένα προσόντα κερδίζουν περισσότερα στη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου από αυτούς με λίγες ή καθόλου δεξιότητες και προσόντα. Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν μια θέση εργασίας και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους. Τα έργα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων καλύπτουν μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων, από εξειδικευμένα ενδο-επιχειρησιακά έργα που παρέχουν στους εργαζόμενους νέες ικανότητες έως εθνικά προγράμματα κουπονιών κατάρτισης που επιτρέπουν σε εργαζόμενους και ανέργους να επιλέγουν ελεύθερα. Το ΕΚΤ επίσης προωθεί τη διά βίου μάθηση, που βοηθά τους εργαζόμενους να αποκτούν νέες δεξιότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις της σταδιοδρομίας τους. Ενώ χρηματοδοτεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση για όλους, η στήριξη του ΕΚΤ απευθύνεται ειδικά στους ανθρώπους με λίγα ή καθόλου προσόντα. 4

7 Προώθηση καλύτερων προοπτικών για τους νέους Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την απασχόληση των νέων καταστρέφοντας τις φιλοδοξίες τους και απειλώντας τη μελλοντική ανάπτυξη. Τα έργα του ΕΚΤ στηρίζουν πάνω από 3 εκατομμύρια νέους κάθε χρόνο, παρέχοντας σε αυτούς τις δεξιότητες που απαιτούν οι εργοδότες και καθοδηγώντας τους στην εξεύρεση θέσεων εργασίας. Τα προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης βοηθούν τους νέους με χαμηλά προσόντα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησής τους. Τα άτομα με περισσότερα προσόντα αποκτούν τις επιπλέον δεξιότητες που τους καθιστούν πιο ελκυστικούς στους εργοδότες, π.χ. δεξιότητες μάνατζμεντ ή πληροφορικής. Το ΕΚΤ ενθαρρύνει επίσης την κινητικότητα χιλιάδες νέοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία και γλωσσικές δεξιότητες στο εξωτερικό. Η ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας είναι ένας ακόμη στόχος: προσφέρει εργασιακή εμπειρία σε συνδυασμό με κατάρτιση για την απόκτηση των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες. Νέες δεξιότητες για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας istock Κάθε χρόνο, το ΕΚΤ βοηθάει περίπου εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των ηλικιακών διακρίσεων και της ανάγκης να εργαστούν για περισσότερα χρόνια. Παρά την πολύτιμη εμπειρία τους, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αναζητούν εργασία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Έτσι, τα έργα του ΕΚΤ τους παρέχουν νέες δεξιότητες που βελτιώνουν τις προοπτικές απασχόλησής τους και τους βοηθούν να αλλάξουν σταδιοδρομία. Για όσους εργάζονται, η κατάρτιση μπορεί να αναβαθμίσει τις δεξιότητές τους και να μεγιστοποιήσει τη συμβολή τους, π.χ. αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση νέων εργαζομένων. Και τα έργα διά βίου μάθησης δίνουν σε όλους τους εργαζόμενους ευκαιρίες να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους συμβάλλοντας στην παράταση του εργασιακού βίου και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανεξαρτησίας. Πολλά έργα του ΕΚΤ πείθουν τις παραδοσιακές ΜΜΕ και τους διευθυντές να απασχολήσουν νέους με επιχειρηματικό μυαλό για νέες εταιρικές δραστηριότητες, προωθώντας την καινοτομία με νέα σχέδια, νέες τεχνολογίες και νέες εξαγωγικές αγορές. 5

8 Χείρα βοηθείας σε όσους τη χρειάζονται Παρότι η Ευρώπη είναι μία από τις πιο εύπορες περιφέρειες του κόσμου, το 16 % των πολιτών της ζουν στη φτώχεια περίπου 80 εκατομμύρια άτομα. Πολλοί από αυτούς είναι άνεργοι, υπερβολικά απογοητευμένοι για να αναζητήσουν εργασία ή ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. Πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες με υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών, άτομα με αναπηρίες των οποίων τις ικανότητες αμφισβητούν οι εργοδότες, πρόσφατους μετανάστες με μειωμένες γλωσσικές δεξιότητες και μειονότητες όπως οι Ρομά, που αντιμετωπίζουν ανοικτές διακρίσεις. Παρότι τα συστήματα πρόνοιας συμβάλλουν σημαντικά στην ανακούφισή τους, καλύτερη λύση για πολλούς είναι μια διέξοδος στην απασχόληση και η ανεξαρτησία και τα κοινωνικά οφέλη που προσφέρει η εργασία. Κάθε χρόνο, τα έργα του ΕΚΤ βοηθούν περίπου άτομα με αναπηρίες, συχνά σε συνεργασία με δυνητικούς εργοδότες για την εξεύρεση ευέλικτων λύσεων, όπως η προσαρμογή του χώρου εργασίας, ή με την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν στους εργαζόμενους με αναπηρίες θέσεις κατάλληλες για την αναπηρία τους. Το ΕΚΤ βοηθάει τους μετανάστες που αναζητούν εργασία να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες και να εξασφαλίσουν αναγνώριση των προσόντων τους. Η εξασφάλιση καλύτερων προοπτικών απασχόλησης για τους Ρομά είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της ένταξής τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, με την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η ισότητα των δύο φύλων και η υγεία, μεταξύ άλλων. Η διευρυμένη παροχή παιδικής φροντίδας συμβαδίζει με την αυξημένη απασχόληση των γυναικών αποδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των υποδομών φροντίδας παιδιών στην ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης των γυναικών. Από τα 11 εκατομμύρια άτομα που βοηθάει το ΕΚΤ κάθε χρόνο, οι είναι μετανάστες ή μέλη εθνοτικών μειονοτήτων όπως οι Ρομά. Getty Images Η υποστήριξη των γυναικών στην εργασία είναι μία ακόμη προτεραιότητα. Πολλές δραστηριότητες ενισχύουν την πρόσβαση σε υποδομές φροντίδας παιδιών, επιτρέποντας στις γυναίκες να επιστρέψουν πιο γρήγορα στην εργασία. Άλλες ενθαρρύνουν τις γυναίκες να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες πληροφορικής που θα τους παρέχουν νέες ευκαιρίες. Ή εξασφαλίζουν τη συμμετοχή επιτυχημένων γυναικών επιχειρηματιών σε προγράμματα ως μέντορες για γυναίκες που επιθυμούν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Το ΕΚΤ βοηθάει 5,7 εκατομμύρια γυναίκες κάθε χρόνο να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους. 6

9 Ενίσχυση των επιχειρηματιών και δημιουργία θέσεων εργασίας istock Η επιχειρηματικότητα έχει ζωτική σημασία καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας. Από τα περίπου 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη, το 99 % είναι μικρές επιχειρήσεις, και τους αναλογούν οι δύο στις τρεις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Γι αυτό το ΕΚΤ υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα: το να βοηθηθούν τα άτομα σε μειονεκτούσα θέση να δημιουργήσουν μια επιχείρηση ενισχύει την αυτάρκειά τους, επομένως υπάρχουν και σημαντικά κοινωνικά οφέλη. Με τον όρο «επιχειρηματίας» περιγράφονται πολλοί άνθρωποι: μια μητέρα που θέλει να ξεκινήσει μια online επιχείρηση από το σπίτι της, ένας έμπειρος διακοσμητής μετανάστης που θέλει να ιδρύσει μια μικρή εταιρία και να απασχολήσει μερικούς φίλους του, ή μια ομάδα επιστημόνων που θέλουν να προωθήσουν μια νέα τεχνολογία στην αγορά. Για όλους αυτούς, το ΕΚΤ προσφέρει πολλές ευκαιρίες, όπως κατάρτιση στο μάνατζμεντ, καθοδήγηση και συμβουλές στις ιδρυτικές διαδικασίες και τα αρχικά στάδια της λειτουργίας, κατάρτιση για υπαλλήλους, πρόσβαση σε δίκτυα άλλων επιχειρηματιών και υποστήριξη των εξαγωγών και της διεθνοποίησης όταν απαιτούνται. Η στήριξη του ΕΚΤ είναι κάτι παραπάνω από κατάρτιση και καθοδήγηση. Η πρόσβαση σε κεφάλαια μικρά επιχειρηματικά δάνεια για υποστήριξη μιας επιχείρησης στα αρχικά της στάδια αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για πολλούς νέους επιχειρηματίες. Οι εμπορικές τράπεζες συχνά θεωρούν ότι ενέχουν υπερβολικό ρίσκο. Έτσι, πολλά έργα του ΕΚΤ προσφέρουν μικροδάνεια σε μικρούς επιχειρηματίες. Αυτά τα έργα μικροχρηματοδότησης μπορεί να περιορίζονται σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή να απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι μετανάστες ή οι νέοι. Αντίθετα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress συνεργάζεται με παρόχους μικροπιστώσεων στα κράτη μέλη και προσφέρει δάνεια έως ευρώ σε επιχειρηματίες και νέες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7

10 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ποιος μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από το ΕΚΤ; Χρηματοδότηση από το ΕΚΤ διατίθεται μέσω των κρατών μελών και των περιφερειών. Το ΕΚΤ δεν χρηματοδοτεί σχέδια απευθείας από τις Βρυξέλλες. Τα προγράμματα του ΕΚΤ υλοποιούνται μέσω επιμέρους έργων που διαχειρίζονται οι συμμετέχοντες οργανισμοί, οι οποίοι είναι διαφόρων τύπων: περιλαμβάνουν δημόσιες υπηρεσίες, εταιρίες, ΜΚΟ και κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ στη χώρα ή την περιφέρειά τους. Από πού προέρχεται η χρηματοδότηση του ΕΚΤ; Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ προβλέπεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδυάζεται με εθνικές συνεισφορές. Στο ΕΚΤ αντιστοιχεί πάνω από το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Για την περίοδο , ο προϋπολογισμός του ΕΚΤ ανέρχεται σε 75 δις ευρώ ή, περίπου, 10 δις ευρώ το χρόνο. Shutterstock ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΚΤ; Κατά την περίοδο , το ΕΚΤ θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ για την επένδυση στον άνθρωπο. Το ΕΚΤ θα παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στους ανθρώπους που χρειάζεται να βρουν μια θέση εργασίας ή θέλουν να παραμείνουν στην εργασία τους. Μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα συμβάλει στην προώθηση ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις ευάλωτες ομάδες, π.χ. τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες, οι εθνοτικές μειονότητες όπως οι Ρομά, οι ηλικιωμένοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες ή οι μετανάστες. Τέλος, θα προωθήσει την ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων. Για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των εν λόγω μέτρων, η υποστήριξη θα επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρώπης για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τις από κοινού προσπάθειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. 8

11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο: επενδύουμε στον άνθρωπο - Τι είναι και τι κάνει Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ. 14,85 21 cm ISBN doi: /63660 ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ Δωρεάν εκδόσεις: από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) από τα γραφεία εκπροσώπησης ή τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο διαδίκτυο (http://ec.europa.eu) ή θα τα ζητήσετε με φαξ στον αριθμό Εκδόσεις επί πληρωμή: από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Συνδρομές επί πληρωμή (π.χ. ετήσιες σειρές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συλλογές της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης): μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http:// publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm).

12 KE EL-C Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: αναφέρει τι είναι και τι κάνει και περιγράφει πώς οι δραστηριότητες του ΕΚΤ βοηθούν πολλές ομάδες ανθρώπων από όλη την Ευρώπη να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους. Αυτό το φυλλάδιο συνοδεύεται από 27 δελτία, ένα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Αυτά παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις προτεραιότητες χρηματοδότησης και τα προγράμματα του ΕΚΤ στην κάθε χώρα και χρησιμοποιούν παραδείγματα πραγματικών έργων που αποδεικνύουν πώς η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ ενισχύει την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Για να μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το τι κάνει για τους ευρωπαίους πολίτες, και συγκεκριμένα στη χώρα σας, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ:

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ Προοίμιο...1 Εισαγωγή...2 Εξελίξεις εθνικής πολιτικής...4 1. Πρόσβαση σε επαρκή μακροχρόνια μέριμνα... 4 2. Ποιότητα υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΟ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΟ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΟ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Η υπηρεσία Europe Direct σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου Εσωτερικές Υποθέσεις Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα