Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *"

Transcript

1 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ τους μὲ τὸ κομβοσχοινάκι καὶ τὸ Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν ἡμᾶς». Χαράλαμπου Ἀτματζίδη Θεολόγου ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ ἢ κομποσχοίνιον (= κόμπος + σκοινὶ) εἶναι γνωστό, ὅτι εἶναι ἕνα ἀντικείμενο ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ Μοναχοί, ὅταν ἐπαναλαμβάνουν τὴν μονολόγιστη εὐχὴ «Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με», ὅταν δηλαδὴ ἐπικαλοῦνται τὸν Κύριο. Σήμερα τὸ φοροῦν πολλοὶ ἄνθρωποι, νέοι, ἡλικιωμένοι, ἐπιστήμονες, ἐπαγγελματίες, καλλιτέχνες, πολιτικοὶ κ.λ.π. Τὸ κομποσκοίνι πωλεῖται σὲ διάφορα μέρη, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ ἀγοράσουν προτιμοῦν νὰ τὸ παραγγείλουν σὲ Μοναχούς. Τί εἶναι ὅμως τὸ κομποσκοίνι; ποῦ ἐμφανίστηκε γιὰ πρώτη 1

2 φορά; ποιοί τὸ χρησιμοποιοῦσαν; σὲ τί χρησίμευε καὶ σὲ τί χρησιμεύει; πόσα εἴδη κομποσκοινίων ἔχουμε; Θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀπαντήσουμε μὲ τὸ σύντομο αὐτὸ ἄρθρο στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ γιὰ νὰ δοῦμε τί εἶναι τὸ κομποσκοίνι. Εἶναι ἱερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *** ΣΤΙΣ διάφορες θρησκεῖες συναντοῦμε ἀντικείμενα (κομβολόγια / κομβολόγιον = κόμβος + λόγιον 1 ), κατασκευασμένα ἀπὸ μικρὰ σφαιρίδια περασμένα σὲ χοντρὸ νῆμα. Συνήθως χρησιμοποιοῦν σὰν ὑλικὸ κατασκευῆς τῶν σφαιριδίων τὸ ἐλεφαντόδοντο, ὅμως μπορεῖ αὐτὰ νὰ εἶναι χρυσᾶ ἢ ἀργυρᾶ ἢ ξύλινα. Ηταν δυνατὸ νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὰν ὑλικὸ ἀκόμη καὶ ἄνθη, ἂν τὰ κομβολόγια ἦταν μιᾶς χρήσης 2. Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ τὰ χρησιμοποιοῦσαν οἱ πιστοὶ καὶ πιὸ πολὺ οἱ Χριστιανοὶ γιὰ νὰ μετροῦν τὶς προσευχὲς πρὸς τὸν Θεό τους. Πίστευαν πολλοὶ ὅτι εἶχαν θαυματουργικὲς ἰδιότητες, ὅπως π.χ. τὸ πολωνικὸ κομβολόγιο, τὸ ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι, ὅταν εἶχε σφοδρὲς κακοκαιρίες, τὸ περιέφεραν τρεῖς φορὲς γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι τους 3. Γενικὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ βοηθοῦσαν τοὺς πιστοὺς τῶν θρησκειῶν νὰ ἐπικαλοῦνται τὸν θεό τους μὲ τρόπο συστηματικὸ καὶ πιὸ ὀργανωμένο 4. Ἀποτελοῦσαν δηλαδὴ ἕνα ἐργαλεῖο, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ὁποίου θὰ ἔφθαναν στὸν σκοπό τους, ποὺ ἦταν ἡ ἐπίκληση τοῦ θείου. Ετσι μποροῦμε νὰ κατατάξουμε τὰ κομβολόγια στὴν ὁμάδα τῶν ἱερῶν ἀντικειμένων, μέσῳ τῶν ὁποίων ὁ πιστὸς ὁδηγεῖται ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ στὰ ἀόρατα (per sensibilia ad invisibilia) 5. Γιὰ πρώτη φορὰ ἐμφανίστηκαν τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ στὰ ἰνδικὰ θρησκεύματα, ὅπου καὶ χρησιμοποιήθηκαν εὐρύτατα. Στὸν Ινδουϊσμὸ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἐπίκληση τῶν θεῶν Βίσνου καὶ Σίβα. Επίσης εἶναι γνωστὰ στὸν Βουδισμό, τὸν Ζαϊνισμὸ κ.ἄ. Στὸν Βουδισμὸ μάλιστα, τὸν ὀνομαζόμενο Βουδισμὸ τοῦ «Μεγάλου Οχήματος», ἔχουμε ἀπεικονίσεις ὅπου οἱ Boddhisattvas τὰ κρατοῦν σὰν σύμβολα στὰ χέρια τους. Σὲ ἄλλες εἰκόνες ἀπεικονίζονται γυναικεῖες θεότητες ποὺ φέρουν τὸ κομβολόγιο 6. Τὸ κομβολόγιο χρησιμοποιεῖται ἐπίσης στὸ Ισλάμ. Οἱ πρῶτοι 2

3 ποὺ ἔκαναν χρήση τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ ἦσαν οἱ «Σούφι» τὸν 9ο αἰ. μ.χ. Στὴν συνέχεια ἡ χρήση τῶν ἀντικειμένων αὐτῶν ἐπεκτάθηκε στὸ ὑπόλοιπο Ισλάμ. Η χρήση τους διευκόλυνε τὸν πιστὸ ὅταν ἐπεκαλεῖτο τὸν Ἀλλὰχ νὰ μὴν λησμονεῖ κανένα ἀπὸ τὰ 99 ὀνόματά του 7. Βέβαια οἱ Σούφι, ἐνῶ υἱοθετοῦν τὴν χρήση τοῦ κομβολογίου, δὲν ὑπερεκτιμοῦν τὴν χρησιμότητά του. Τὸ θεωροῦν ὅτι βοηθᾶ στὴν προσευχή, δὲν χρειάζεται ὅμως ὅταν ὁ Σούφι ἀνεβεῖ σὲ ὑψηλότερα ἐπίπεδα σοφίας. Τότε, ὅπως λέει καὶ ἕνας ἐπιφανὴς ἐκπρόσωπός τους 8, τὸ κομβολόγιο καὶ οἱ χάντρες τῆς προσευχῆς μοιάζουν σὰν «τὸ ζωγραφισμένο στὸ λουτρὸ λιοντάρι», εἶναι δηλαδὴ χωρὶς ζωή, νόημα καὶ ἀξία 9. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ καὶ τὰ φυλακτήρια τῶν Ιουδαίων, δηλαδὴ τὰ μικρὰ ἐκεῖνα δερμάτινα κουτάκια ποὺ περιεῖχαν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Νόμο. Αὐτὰ οἱ πιστοὶ Ιουδαῖοι τὰ ἔδεναν μὲ δερμάτινους ἱμάντες στὸ μέτωπό τους καὶ γύρω ἀπὸ τὸ ἀριστερό τους χέρι ὅταν ἀπήγγελναν κάθε πρωῒ τὸ «Ακουε, Ισραὴλ...» (Δευτ. 6,4-9) 10. Τὸ μόνο κοινὸ ποὺ ἔχουν ὅμως μὲ τὰ κομβολόγια εἶναι οἱ δερμάτινοι ἱμάντες, ποὺ εἶναι παρεπόμενο τοῦ ἱεροῦ ἀντικειμένου καὶ ὄχι τὸ ἴδιο τὸ ἱερὸ ἀντικείμενο. 3 *** ΕΠΙΣΗΣ, στὸν Χριστιανισμὸ εἶναι γνωστὴ ἡ χρήση τοῦ κομβολογίου. Μποροῦμε μάλιστα νὰ τὰ διακρίνουμε στὸ κομβολόγιο ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ Μοναχοὶ (κομβολόγιο) καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ὀρθόδοξοι Μοναχοὶ (κομποσκοίνι). Τὸ κομβολόγιο, ὅπως βεβαιώνεται μέσα ἀπὸ ταφικὰ εὑρήματα στὴν Ιταλία, ὑπάρχει ἐν χρήσει ἀπὸ τὸν 13ο αἰώνα. Αὐτὸς ποὺ συστηματοποίησε τὴν προσευχὴ μὲ τὸ κομβολόγιο ἦταν ὁ [παπικὸς] ἅγιος Δομίνικος καὶ τὸ ἀντικείμενο αὐτὸ ἀποτέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια γνωρίσματα τοῦ Τάγματός του. Ἀρχικὰ τὸ κομβολόγιο κατέληγε σὲ σταυρὸ καὶ ἀπετελεῖτο ἀπὸ πέντε δεκάδες κόκκους (5x10=50). Κάθε δεκάδα χωριζόταν ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ μεγαλύτερους κόκκους. Σὲ κάθε μεγάλο κόκκο ἀπήγγελαν τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ σὲ κάθε μικρὸ τὸ «Χαῖρε Μαρία». Ἀργότερα, τὸ 1470, ἔγινε μεγαλύτερο καὶ περιελάμβανε δεκαπέντε δεκάδες κόκκους (15x10=150) 11.

4 Παράλληλα, ἱδρύθηκε καὶ ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Κομβολογίου καὶ τὸ 1583 καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν πάπα Γρηγόριο τὸν 13ο καὶ ἡ γιορτὴ τοῦ κομβολογίου (κάθε πρώτη Κυριακὴ τοῦ Οκτωβρίου) σὲ ἀνάμνηση τῆς ναυμαχίας τῆς Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571) 12. Τὸ κομποσκοίνι τοῦ Ορθόδοξου Μοναχισμοῦ 13, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κομβολόγιο τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, εἶναι ἁπλό ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα μάλλινο 14 σχοινὶ ποὺ ἔχει συνήθως 33 ἤ 100 κόμβους. Ο κάθε κόμβος εἶναι πλεγμένος μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ νὰ σχηματίζεται τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ 15. Ἀνάμεσα στοὺς κόμβους τοποθετεῖται μιὰ χάντρα, ποὺ δηλώνει τὸ τέλος τοῦ κομποσκοινίου. Ο Μοναχὸς σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς πλέξης τοῦ κομποσκοινίου προσεύχεται. Χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι νὰ κρατᾶ ὁ Μοναχὸς τὸ κομποσκοίνι μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι καὶ μὲ τὸ δεξιὸ νὰ κάνει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Τὸ κομποσκοίνι συνδυάζεται μὲ τὴν καθημερινὴ προσευχὴ τῶν Μοναχῶν καὶ μάλιστα μὲ τὴν μονολόγιστη εὐχὴ «Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» 16. Σὲ κάθε κόμβο ὁ Μοναχὸς κάνει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ ἐπαναλαμβάνει τὴν εὐχή. Η μέτρηση αὐτὴ τῶν κόμβων ἀποσκοπεῖ νὰ βοηθήσει τὸν Μοναχὸ νὰ συγκεντρωθεῖ καὶ νὰ ἀποκτήσει ἕνα ὁρισμένο ρυθμὸ καὶ ὄχι νὰ μετράει ἁπλῶς τὶς φορὲς ποὺ τὴν ἐπαναλαμβάνει 17. Οἱ Ἀθωνῖτες Μοναχοὶ ἐπαναλαμβάνουν τὴν προσευχὴ μὲ τὴν μέτρηση τῶν κόμβων συνήθως 12 φορὲς 18 τὴν ἡμέρα, συνδυάζοντας τὴν προσευχὴ καὶ τὸ κομποσκοίνι μὲ τὶς γονοκλυσίες. *** ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ τῶν Ορθοδόξων ὅπως καὶ τὸ κομβολόγιο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν κατάγονται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Οἱ περισσότεροι ἐρευνητὲς δέχονται ὅτι εἶναι δάνειο τῶν θρησκειῶν τῆς ἰνδικῆς Χερσονήσου 19. Ο Heiler 20 μάλιστα πιθαναλογεῖ ὅτι τὸ κομβολόγιο διαθόδηκε στὴν δυτικὴ χριστιανοσύνη μέσῳ τῶν Μουσουλμάνων, χωρὶς νὰ ἀναφέρεται κἂν στὴν ὀρθόδοξη χριστιανοσύνη. Η θέση αὐτὴ εἶναι μᾶλλον λανθασμένη, γιατὶ στοὺς Μουσουλμάνους ἐμφανίζε- 4

5 ται τὸ κομβολόγιο σχετικὰ ἀργὰ (9ος αἰ. μ.χ.). Πιὸ πιθανὸ εἶναι νὰ ἀποτελεῖ μιὰ κοινὴ κληρονομιὰ τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ βροῦμε τὴν ἀρχή. Εξ ἴσου πιθανὸ εἶναι τὸ κομποσκοίνι τῶν Ορθοδόξων ὅπως καὶ τὸ κομβολόγιο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν νὰ ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς τῆς Αἰγύπτου. Ο Σωζόμενος, στὴν Εκκλησιαστική του Ιστορία 21, ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀββᾶς Παῦλος ἐν Φέρμῃ τῆς Θηβαΐδος «...ηὔχετο δὲ μόνον, ὥσπερ φόρον τινὰ τριακοσίας εὐχὰς ἑκάστης ἡμέρας ἀποδιδοὺς τῷ Θεῷ. Ινα δὲ μὴ λαθὼν διαμάρτῃ τοῦ ἀριθμοῦ, τριακοσίας ψηφίδας τῷ κόλπῳ ἐμβάλλων, καθ ἑκάστην εὐχὴν ψηφίδα ἐκρίπτει. Ἀναλωθέντων δὲ τῶν λίθων, δῆλον ἐγένετο τὰς ἰσαρίθμους τοῖς λίθοις εὐχὰς πεπληρῶσθαι». Τὸ ἴδιο περιστατικὸ ἀναφέρει καὶ ὁ Παλλάδιος στὸ «Λαυσαϊκὸν» 22 καὶ τονίζει ὅτι γιὰ τὸν ἀββᾶ Παῦλο «...ἔργον δὲ αὐτῷ τῆς ἀσκήσεως γέγονεν, τὸ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι. Οὗτος τετυπωμένας εἶχεν τὰς εὐχὰς τριακοσίας, τοσαύτας ψήφους συνάγων, καὶ ἐν τῷ κόλπῳ κατέχων, καὶ ρίπτων καθ ἑκάστην εὐχὴν ἐκ τοῦ κόλπου ψῆφον μίαν...». Στὶς δύο αὐτὲς ἀφηγήσεις ἔχουμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ σημαντικὲς πληροφορίες χρήσιμες γιὰ τὸ θέμα τῆς προέλευσης τοῦ κομποσκοινίου. Στὴ προσευχὴ τῶν Ἀναχωρητῶν ἐφαρμόζεται ἡ προτροπὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι» (Αʹ Θεσ. 5,17). Ο Ἀναχωρητὴς ἐπαναλαμβάνει τὴν προσευχὴ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα, γεγονὸς ποὺ τὸν ἀναγκάζει νὰ βρεῖ τρόπους, ποὺ θὰ τὸν βοηθήσουν νὰ πετύχει τὸν σκοπό του. Οἱ ψηφίδες δίνουν τὴν ἀρχικὴ λύση στὸ πρόβλημά του. Μπορεῖ νὰ βρεῖ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς στὴν ἔρημο, ὅπου ζεῖ. Εἶναι σκορπισμένες γύρω του καὶ τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ τὶς συγκεντρώσει. Η μέτρηση τῶν ψηφίδων βέβαια μπορεῖ νὰ καταστεῖ πρόβλημα, γιατὶ χρειάζεται νὰ ἐπαναλαμβάνεται συχνά. Ενα ἐπιπλέον πρόβλημα ἴσως θὰ ἀποτελοῦσε καὶ ἡ φύλαξη τῶν ψηφίδων. Η λύση ποὺ σκέφτηκε ὁ ἀββᾶς Παῦλος τὸν βοηθᾶ στὴν ἀπο- 5

6 μνημόνευση τῆς προσευχῆς καὶ ἀνοίγει παράλληλα καὶ τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἑπόμενη λύση, ποὺ θὰ ξεπερνᾶ τὰ μειονεκτήματα τῆς πρώτης, διατηρώντας ὅμως τὰ θετικὰ στοιχεῖα. Σὲ ἕνα ἁπλὸ νῆμα θὰ μποροῦσε ὁ Μοναχὸς νὰ δέσει ὅσους κόμβους ἤθελε καὶ νὰ ἀποκτήσει ἔτσι ἕνα ἁπλό, εὔχρηστο ἐργαλεῖο, ποὺ θὰ τὸν βοηθοῦσε στὴν ἐπανάληψη τῆς μονολόγιστης προσευχῆς. Συγκρίνοντας τὸ ἁπλὸ κομποσκοίνι τῶν Ορθοδόξων Μοναχῶν μὲ τὸ ἰδιαίτερα πολύπλοκο καὶ πολυτελὲς κομβολόγιο τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, διακρίνουμε τὴν ἔμφαση ποὺ δίνουν οἱ Ορθόδοξοι Μοναχοὶ στὴν λειτουργικότητα τοῦ κομποσκοινιοῦ καὶ ὄχι στὸ κομποσκοίνι αὐτὸ καθεαυτό. Τὸ ὑλικὸ δὲν αὐτονομεῖται οὔτε λατρεύεται, ἁπλῶς ἀποτελεῖ ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ βοηθᾶ στὴν προσευχή. Η ἁπλότητα ὅμως κυριαρχεῖ καὶ στὴν προσευχή. Η ἐπίκληση «Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» περιέχει ἁπλῶς τὸ ὄνομα τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ 23. Ἀνεξάρτητα ἂν ἀργότερα ἐμπλουτίστηκε καὶ παρουσιάζεται καὶ σὰν «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με», διαφαίνονται τὰ δύο χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῆς προσευχῆς: α) ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἡ ἐπίκληση ποὺ γίνεται στὸν Χριστὸ καὶ β) ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ χριστολογικὸς χαρακτήρας τῆς προσευχῆς 24. Στὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα φαίνεται καὶ ἡ βιβλικὴ σφραγίδα τῆς προσευχῆς. Γιὰ τὴν πρώτη Χριστιανικὴ Κοινότητα πηγὴ σωτηρίας ἀποτελεῖ ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀναγνώριση δηλαδὴ τῆς σωτηριώδους παρουσίας του: «πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται...» (Ρωμ. 10,13) 25. Γι αὐτὸ καὶ στὴν λατρευτικὴ Σύναξή της, ἡ πρώτη Κοινότητα ὁμολογεῖ «...ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ιησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ...» (Ρωμ. 10,9). Η ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου εἶναι τόσο σημαντική, ὥστε καθίσταται πλέον συνώνυμη τοῦ Χριστιανὸς ἢ ἀκριβέστερα εἶναι ἡ πρώτη περιγραφὴ-ὀνομασία τοῦ Χριστιανοῦ. Ο Ἀπ. Παῦλος, στὸν χαιρετισμό του στὴν Αʹ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή, ἀφοῦ χαιρετίζει τοὺς Κορινθίους, ἀπευθύνεται «πᾶσι 6

7 τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν...» (Αʹ Κορ. 1,2) δηλαδὴ στοὺς κατοπινὰ ὀνομασθέντες Χριστιανούς. *** ΑΥΤΗ ἡ Παράδοση τῶν πρώτων Χριστιανῶν συνεχίζεται κατὰ κάποιο τρόπο μέχρι σήμερα. Στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία, ἡ Παράδοση αὐτὴ συνδέθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὸ κομποσκοίνι καὶ τὴν μονολόγιστη εὐχή. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε καὶ μέσα ἀπὸ ἕνα περιστατικὸ ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἁγίου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτη τὸ ὁποῖο καὶ παραθέτουμε: «... Επιστρέφων ἐκ τῆς ἐργασίας του εἴς τινα Βιβλιοθήκην Μονῆς, διενυκτέρευσεν ὁ Αγιος εἰς ἕνα Κελλίον Ιβηριτικόν, ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς μετ Ἀγρυπνίας. Καλῶς ὡρίσατε διδάσκαλε νὰ συνεωρτάσωμεν, τὸν ὑπεδέχθησαν οἱ Μοναχοί. Οταν ἔφθασεν ἡ ὥρα τῆς Ἀγρυπνίας καὶ ἡτοιμάσθησαν τὰ βιβλία τῆς ψαλμωδίας, ὁ διδάσκαλος λέγει: Πατέρες, εἶναι πολὺ καλλίτερον τὸ κομβοσχοίνι ἀπὸ τὰς ψαλμωδίας, διότι κατὰ τὸν οὐρανοφάντορα Μ. Βασίλειον, αἱ ψαλμωδίαι ἐπενοήθησαν διὰ τοὺς νενεκρωμένους τὰ ἤθη. Τότε καλά, διδάσκαλε, ἄς ἀρχίσωμε τὸ κομβοσχοίνι καὶ ἐκ περιτροπῆς τοὺς εὗρεν ἡ πρωΐα. Περατωθείσης τῆς Ἀγρυπνίας, ὁ διδάσκαλος δηλοῖ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Κελλίου, ὅτι ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ τους μὲ τὸ κομβοσχοινάκι καὶ τὸ Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν ἡμᾶς. Καὶ εἶχεν ἀσφαλῶς δίκαιον, ὁ θεῖος Πατήρ, ἐπειδὴ καὶ οἱ Αγγελοι λατρεύουν τὸν Θεὸν μὲ ἕνα μονολεκτικὸν ἀλληλούϊα» 26. *** 7

8 ΑΠΟ τὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία ἡ χρήση τοῦ κομποσχοινίου ἐπεκτάθηκε καὶ στοὺς λαϊκούς. Χαρακτηριστικὲς εἶναι οἱ συμβουλὲς τοῦ γνωστοῦ Ισαπόστολου καὶ Εθνομάρτυρα Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος στὶς Διδαχές του προτρέπει τοὺς Χριστιανούς, κυρίως τοὺς λαϊκοὺς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ κομποσχοίνι ὅταν προσεύχονται. Λέγει χαρακτηριστικά: «Τώρα εἰς τὸ τέλος σᾶς συμβουλεύω νὰ κάμετε ὅλοι σας ἀπὸ ἕνα κομπολόγι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, παιδιὰ καὶ κορίτσια καὶ νὰ ἔχει ἑκατὸν τρία σπυριὰ καὶ νὰ τὸ κρατῆτε μὲ τὸ ἀριστερὸν χέρι καὶ μὲ τὸ δεξιὸν νὰ σμίγης τὰ τρία σου δάκτυλα, νὰ κάνης τὸν σταυρόν σου καὶ νὰ λέγης: Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλόν σου. Μέσα εἰς τὸ Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ θεωρεῖται ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἡ ἔνσαρκος Οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ Δέσποινά μας ἡ Θεοτόκος καὶ πάντες οἱ Αγιοι» 27. Ο Αγιος Κοσμᾶς τοὺς προτρέπει μάλιστα: «Καὶ ἂν ἠμπορῆτε, τὸ ἡμερόνυκτο νὰ κάμετε καὶ πενήντα καὶ ἑκατὸ κομποσχοίνια 28, καλὸν καὶ ἅγιον εἶναι ἔργον. Καὶ νὰ προσεύχεσθε πάντοτε τὴν αὐγὴν καὶ τὸ βράδυ καὶ μάλιστα τὸ μεσόνυκτον ὅλον ὁποῦ εἶναι ἡσυχία» 29. Στὶς προτροπές του πρὸς τοὺς λαϊκοὺς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ κομποσχοίνι, φαίνεται ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς νὰ προτιμᾶ τὸν ὅρο «κομπολόγι - κομβολόγι» ἀπὸ τὸν ὅρο «κομποσχοίνι». Αὐτὸ φαίνεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προηγούμενες παραθέσεις τῶν 8

9 Διδαχῶν του, καὶ στοὺς ἀκόλουθους λόγους, μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Αγιος καλεῖ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ προσευχηθοῦν: «Τώρα τί ἔχομε νὰ κάμωμε, Χριστιανοί μου; Εχετε σταυρούς, κομβολόγια; Σηκωθῆτε ἐπάνου καὶ κρατεῖτέ τα ὑψηλὰ εἰς τὰ χέρια σας νὰ παρακαλέσωμεν τὸν Χριστὸν νὰ τὰ εὐλογήση...». Σὲ ἄλλο σημεῖο: «Φυλάττετε τοὺς σταυρούς, Χριστιανοί μου, καὶ βάλετε τὰ κομπολόγια εἰς τὸν λαιμό σας, εἰς βοήθειαν ψυχικὰ καὶ σωματικά...». Ο Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, λοιπόν, δίνει τὴν ἐντύπωση, ὅτι συνδέει τὸν ὅρο «κομπολόγι» μὲ τοὺς λαϊκούς, καὶ ἐπιφυλάσσει τὸν ὅρο «κομποσχοίνι» γιὰ τοὺς Μοναχούς. Δίδεται ἔτσι ἡ ἐντύπωση ὅτι θεωρεῖ αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα διαφορετικά. Ἀντίθετα, ὅταν ἀναφέρεται στὴν χρήση τῶν δύο αὐτῶν ἀντικειμένων, τὰ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἴδια. Γι αὐτό, ὅταν θέλει νὰ προτρέψει τοὺς λαϊκοὺς νὰ ἐπαναλαμβάνουν πολλὲς φορὲς τὴν προσευχὴ μὲ τὸ «κομβολόγι - κομπολόγι», χρησιμοποιεῖ τὴν ἔκφραση «κάνω τόσα κομποσχοίνια», μιὰ ἔκφραση ποὺ εἶναι περισσότερο γνωστὴ καὶ οἰκεία στοὺς Μοναχούς. *** ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ λοιπόν, αὐτὸ τὸ ἁπλὸ ἐργαλεῖο, βοηθᾶ τοὺς Μοναχοὺς στὴν αὐτοσυγκέντρωση καὶ στὴν καθημερινὴ προσευχή τους. Η ἐπέκταση τῆς χρήσης τοῦ κομβοσχοινίου καὶ στοὺς λαϊκούς, ὅπως ἐπισημάναμε στὴν ἀρχή, ἂν συνδυαστεῖ καὶ μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Κυρίου γιὰ ἄμεση βοήθεια στὰ ποικίλα προβλήματά τους, θὰ βοηθήσει ἀσφαλῶς τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας νὰ ἔλθει ἀκόμη πιὸ κοντὰ στὸν Θεό, στὸν συνάνθρωπο καὶ στὸν κόσμο ὁλόκληρο. (*) Περιοδ. «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», ἀριθ. 770/Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997, σελ Επιμέλ. ἡμετ. 1. Αλλες ὀνομασίες: 9

10 α) Στὰ ἰνδικὰ θρησκεύματα λέγονται «τζεπιάν», ὀνομασία ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν λέξη «ζάπα», ποὺ σημαίνει τὴν ἐπανάληψη ἱερῶν λέξεων (Βλ. Σ. Δεβάρη, «Κομβολόγιον», Μεγ. Ελλ. Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14, σελ. 744 Μπαγκαβὰτ Γκίτα, μετ. Γ. Ζωγραφάκη, σελ. 236). β) Στὸν Βουδδισμὸ τοῦ Θιβὲτ ὀνομάζονται tibet-æpren-ba ἢ ten-wa (Βλ. W. Zöchler, «Rosenkranz», Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, τ. 17, σελ. 145). γ) Στὸ Ισλὰμ ὀνομάζονται Tesbih ἢ Tespi (Βλ. W. Zöchler, ὅ.π. σ. 145). δ) Στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Εκκλησία ὀνομάζονται Rosarium, Paternoster, Capellina, Preculae, Beatae Mariae Virginis, Corona (Βλ. W. Zöchler, ὅ.π., σελ. 145). 2. Βλ. Σ. Δεβάρη, ὅ.π., σελ. 744 W. Zöchler, ὅ.π., σελ Βλ. F. Heiler, Erscheinungsformen der Religion, σελ. 69 G. Lanczkowski, LexThK, τ. VIX, σελ. 45 Σ. Δεβάρη, ὅ.π., τ. 14, σελ Βλ. A. Bertholet, Wörterbuch der Religionen, σελ Βλ. A. Bertholet, Wörterbuch der Religion, σελ. 69 G. Lanczkowski, LexThK, τ. VIX, σελ. 45 Σ. Δεβάρη, ὅ.π., τ. 14, σελ Ἀναλυτικὰ βλ. G. Lanczkowski, ὅ.π., σελ. 45 Σ. Δεβάρη, ὅ.π., σελ. 744 ἑξ. W. Zöchler ὅ.π., σελ. 145 ἑξ. 7. Ἀναλυτικὰ βλ. G. Lanczkowski, ὅ.π., σελ. 45 Σ. Δεβάρη, ὅ.π., σελ. 744 ἑξ. W. Zöchler, ὅ.π., σελ. 145 ἑξ. Εἰδικὰ γιὰ τὸ Σουφικὸ dhirk, τὴ συνεχὴ δηλαδὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν χρήση τοῦ κομβολογίου στὸ Ισλάμ, βλ. Ἀ. Γιαννουλάτου, Ισλάμ, σελ. 190 κ.ἑξ. Γιὰ τὴν χρήση τοῦ κομβολογίου καὶ τῶν 99 ὀνομάτων τοῦ Θεοῦ βλ. A. Schimmel, Mystische Dimensionen des islam, σελ. 252 ἑξ. 8. Ο Ruzbihan BAQLI. 9. A. Schimmel, ὅ.π., σελ. 245 ἑξ. Αλλες παρόμοιες περιγραφὲς Σούφι γιὰ τὴν χρησιμότητα ἢ μὴ τοῦ κομπολογίου βλ. στὸ ἴδιο, σελ Δευτ. 6,4-9: «Ακουε, Ισραήλ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστιν καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου καὶ ἔσται τὰ ρήματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ προβιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου καὶ λαλήσεις ἐν αὐτοῖς καθήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος καὶ ἀφάψεις αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν». Μέσα στὰ φυλακτήρια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Δευτ. 6, 4-9, ἦταν τοποθετημένες περγαμηνὲς μὲ τὰ χωρία τῆς Εξ. 13,3-10, καὶ τοῦ Δευτ. 11, Γιὰ τὶς παραλλαγὲς τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ κομβολογίου, τὶς ἀντίστοιχες ὀνομασίες του, ποὺ εἶναι ἀρκετὲς (π.χ. τὸ δομινικανικὸ κομβολόγιο, τὸ συνηθισμένο -rosario, τὸ μεσσαῖο, τὸ μικρό, τὸ ἀγγελικὸ ροσάριο Rosarium angelicum, capellaria-corona), καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν ἐν γένει χρήση του, βλ. ἀναλυτικὰ W. Zöchler, ὅ.π., σελ Κατὰ τὴν ναυμαχία αὐτὴ ὁ συμμαχικὸς στόλος τῆς Βενετίας, τῆς Ισπανίας καὶ τοῦ πάπα Πίου τοῦ Εʹ νίκησε κατὰ κράτος τὸν τουρκικὸ στόλο. Ηταν ἡ πρώτη νίκη χριστιανικῶν δυνάμεων κατὰ τῶν ὀθωμανικῶν καὶ πολὺ 10

11 σημαντική, γιατὶ ἀπέδειξε ὅτι οἱ Τοῦρκοι δὲν ἦσαν ἀήττητοι. Η λαμπρὴ αὐτὴ νίκη ἀποδόθηκε στὴν δύναμη τῆς προσευχῆς τοῦ κομβολογίου. Βλ. περισσ. W. Zöchler, ὅ.π., σελ Βλ. W. Zöchler, ὅ.π., σελ. 150 F. Kattenbusch, Lehrbuch, σελ Στὸ Αγιο Ορος οἱ Μοναχοὶ κατασκευάζουν κομποσκοίνια καὶ ἀπὸ τὸ ἀποξηραμένο ἄνθος ἑνὸς φυτοῦ, ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς τὸ «δάκρυ τῆς Παναγιᾶς». Βλ. «Τὸ κομποσχοίνι. Σκέψεις ἑνὸς Ἁγιορείτου Μοναχοῦ», (ἀνάτυπο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἁγιορείτικη Μαρτυρία» τῆς Ιερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου, τ , σελ. 155, 1991), Θεσσαλονίκη 1995, σελ Κάθε κόμβος πλέκεται ἐπὶ ἐννέα φορὲς καὶ συμβολίζει τὰ ἐννέα ἀγγελικὰ Τάγματα ἢ, σύμφωνα μὲ ἄλλη προφορικὴ παράδοση τῶν Μοναχῶν, κάθε κόμβος πλέκεται ἐπὶ ἑπτὰ φορὲς καὶ συμβολίζει τὰ ἑπτὰ Μυστήρια τῆς Εκκλησίας. 16. Επίσης, μὲ τὴν εὐχὴ «Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» ἢ μὲ τὴν εὐχὴ πρὸς ἕνα Αγιο «Αγιε/Ἁγία... πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Η εὐχὴ πρὸς τὸν Αγιο ἐπαναλαμβάνεται στὴν χάντρα τοῦ κομποσκοινίου. 17. Γιὰ περισσότερα, βλ. Επισκ. Διοκλείας Ware, Η Δύναμη τοῦ ὀνόματος, σελ Ο συγγραφέας γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐπανάληψης τῆς εὐχῆς, μεταξὺ ἄλλων, παραθέτει (ὅ.π., σελ. 28) καὶ τὴν συμβουλὴ τοῦ Επισκόπου Ἁγίου Θεοφάνους τοῦ Εγκλείστου, ποὺ εἶναι διαφωτιστική: «Μὴ σὲ πειράζει τὸ πόσες φορὲς λὲς τὴν εὐχή. Ας εἶναι τούτη ἡ μοναδική σου ἔγνοια: νὰ ξεπηδήσει ἀπὸ τὴν καρδιά σου μὲ αὐξανόμενη ὁρμή, σὰν πηγὴ ζωντανοῦ νεροῦ. Ἀπόδιωξε ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ τὸ πνεῦμα σου κάθε σκέψη γιὰ ποσότητα...». 18. Ο ἀριθμὸς τῶν ἐπαναλήψεων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν Κανόνα τοῦ Γέροντα καὶ ποικίλλει ἀπὸ Μονὴ σὲ Μονή. 19. Βλ. K. Nitzschke, «Rosenkranz», Evangelisches Kirchenlexikon, σελ. 629 A. Bertholet, Wörterbuch der Religionen, σελ. 520 τὴν ἴδια πιθανότητα ὑποστηρίζει καὶ ὁ F. Heiler, Erscheinungsformen der Religion, σελ Ο.π., σελ Migne, PG 67, 1377D. 1380Α. 22. «Πρὸς Λαῦσον Ιστορίαν», Migne, PG 34, 1068 B-C. 23. Γιὰ νὰ δοῦμε ἀπὸ πόσο παλιὰ ἴσχυε ἡ ἀρχὴ αὐτὴ τῆς ἁπλότητας, θὰ ἀναφέρουμε τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Ἀββᾶ Μακαρίου ποὺ παραθέτει ὁ J. Meyendorff (τοῦ ἰδίου, Ο Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, σελ. 33): «Ρώτησαν κάποτε τὸν Ἀββᾶ Μακάριο: Πῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε; Ο Γέροντας ἀπάντησε: Δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ χάνεσαι στὰ λόγια. Εἶναι ἀρκετὸ ν ἁπλώσεις τὰ χέρια καὶ νὰ πεῖς: Κύριε, ὅπως θέλεις καὶ ὅπως ξέρεις ἐλέησόν με. Αν σὲ πιέζει ἡ μάχη πές: Κύριε, βοήθα! Αὐτὸς ξέρει τί χρειάζεσαι καὶ θὰ σὲ ἐλεήσει». Μετὰ τὴν παράθεση ὁ J. Meyendorff (ὅ.π., σελ. 33) ἐκφράζει τὴν ἄποψη ὅτι: «Η πρωταρχικὴ μορφὴ τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ φαίνεται λοιπὸν πὼς εἶναι τὸ Κύριε ἐλέησον καὶ ποὺ ἡ μόνιμη ἐπανάληψή του στὶς ἀνατολικὲς λειτουργίες ἀνάγεται ὡς τοὺς Πατέρες τῆς Ερήμου». 24. Ο J. Meyendorff, ὅ.π., σελ. 31, σημειώνει τὴν τεράστια σημασία τοῦ τελευταίου στοιχείου, ποὺ τὸ περιέλαβε ἡ Ορθόδοξη Μοναχικὴ Παράδοση στὴν 11

12 ἀδιάλειπτη νοερὴ προσευχή, διορθώνοντας τὸν Εὐάγριο Ποντικὸ ( 399 μ.χ.), ποὺ δὲν ἀναφέρονταν στὸ πρόσωπο τοῦ Ιησοῦ. Ετσι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ δόθηκε χριστολογικὴ διάσταση στὴν νοερὴ προσευχή. 25. Η Χριστιανικὴ Κοινότητα, ὁμολογώντας τὰ παραπάνω, στὴν οὐσία ξαναδι- άβασε τὸν Προφήτη Ιωὴλ καὶ τὴν ρήση του, ὅτι κατὰ τὴν Ημέρα τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ κατὰ τοὺς ἔσχατους χρόνους, «...καὶ ἔσται πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται...» ( Ιωὴλ 3,5) καὶ εἶδε πλέον τὴν ρήση τοῦ Προφήτη νὰ ἐκπληρώνεται στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. 26. Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Αγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, σελ Βλ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Εʹ (ἔκδ. Ι. Μενούνου, σελ. 273). 28. Εννοεῖ νὰ «γυρίσουν», νὰ ὁλοκληρώσουν τὴ μέτρηση τῶν κόμβων τοῦ κομποσχοινίου καὶ νὰ τὴν ἐπαναλάβουν πενήντα καὶ ἑκατὸ φορές. 29. Βλ. Ι. Μενούνου, ὅ.π., σελ

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα. Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρχικά η λέξη «εὐαγγέλιον» σήμαινε την α- μοιβή που δινόταν σ' έναν που έφερνε καλές ειδήσεις. Αργότερα η λέξη κατέληξε να σημαίνει αυτές τις ίδιες τις ειδήσεις Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα*

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Η οὐσία τῆς Ορθοδόξου Ποιμαντικῆς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Ησυχαστικὴ Παράδοση τῆς Εκκλησίας» Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Επομένως, οἱ Ποιμένες τῆς Εκκλησίας δὲν πρέπει νὰ ὁμιλοῦν μόνον γιὰ τὸν Ἀντίχριστο

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1α ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι επιστήμονες ταξινομούν τους οργανισμούς σε ομάδες ανάλογα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Τα πρώτα συστήματα ταξινόμησης βασιζόταν αποκλειστικά στα μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ἀδέλφια μου καὶ παιδιά μου,

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Πλησίον ΚΕΒΟΠ & Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» Αγίου Γεωργίου & Ρίμινι 12461 Χαϊδάρι Τηλ:210-5813619 Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

πηγή: περιοδικὸ Πεμπτουσία, Τεῦχος 2ο, Ἀπρίλιος - Ἰούλιος 2000, σελ

πηγή: περιοδικὸ Πεμπτουσία, Τεῦχος 2ο, Ἀπρίλιος - Ἰούλιος 2000, σελ Ὁ Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ( +02.12.1991) Γεωργίου Ἀρβανίτη, τ. Προέδρου Ἐφετῶν πηγή: περιοδικὸ Πεμπτουσία, Τεῦχος 2ο, Ἀπρίλιος - Ἰούλιος 2000, σελ. 134-139. Ὁ Γέροντας Πορφύριος γεννήθηκε τὸ 1906

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος εἰς τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη

Λόγος εἰς τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη Λόγος εἰς τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Σήμερα τελοῦμε τὴν ἑορτὴ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς προκρίτους Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπευφημοῦμε αὐτὸν ὡς πατέρα ὅλων ἐκείνων πού φέρουν τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΜΑ Ἐπιμέλεια Ἰωάννου Δρούγκα Ὁ ἅγιος Μάμας γεννήθηκε μέσα στὴ φυλακὴ ἀπὸ γονεῖς ἐπιφανεῖς καὶ εὐσεβεῖς. Καὶ οἱ δύο ἔφυγαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Λαμπρὴ πανήγυρη ἐπιτελοῦμε, ἀγαπητοὶ ἐνχριστῷ ἀδελφοί! Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὸ θεῖο γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ κι ἐμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀφιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα