Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *"

Transcript

1 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ τους μὲ τὸ κομβοσχοινάκι καὶ τὸ Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν ἡμᾶς». Χαράλαμπου Ἀτματζίδη Θεολόγου ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ ἢ κομποσχοίνιον (= κόμπος + σκοινὶ) εἶναι γνωστό, ὅτι εἶναι ἕνα ἀντικείμενο ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ Μοναχοί, ὅταν ἐπαναλαμβάνουν τὴν μονολόγιστη εὐχὴ «Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με», ὅταν δηλαδὴ ἐπικαλοῦνται τὸν Κύριο. Σήμερα τὸ φοροῦν πολλοὶ ἄνθρωποι, νέοι, ἡλικιωμένοι, ἐπιστήμονες, ἐπαγγελματίες, καλλιτέχνες, πολιτικοὶ κ.λ.π. Τὸ κομποσκοίνι πωλεῖται σὲ διάφορα μέρη, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ ἀγοράσουν προτιμοῦν νὰ τὸ παραγγείλουν σὲ Μοναχούς. Τί εἶναι ὅμως τὸ κομποσκοίνι; ποῦ ἐμφανίστηκε γιὰ πρώτη 1

2 φορά; ποιοί τὸ χρησιμοποιοῦσαν; σὲ τί χρησίμευε καὶ σὲ τί χρησιμεύει; πόσα εἴδη κομποσκοινίων ἔχουμε; Θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀπαντήσουμε μὲ τὸ σύντομο αὐτὸ ἄρθρο στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ γιὰ νὰ δοῦμε τί εἶναι τὸ κομποσκοίνι. Εἶναι ἱερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *** ΣΤΙΣ διάφορες θρησκεῖες συναντοῦμε ἀντικείμενα (κομβολόγια / κομβολόγιον = κόμβος + λόγιον 1 ), κατασκευασμένα ἀπὸ μικρὰ σφαιρίδια περασμένα σὲ χοντρὸ νῆμα. Συνήθως χρησιμοποιοῦν σὰν ὑλικὸ κατασκευῆς τῶν σφαιριδίων τὸ ἐλεφαντόδοντο, ὅμως μπορεῖ αὐτὰ νὰ εἶναι χρυσᾶ ἢ ἀργυρᾶ ἢ ξύλινα. Ηταν δυνατὸ νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὰν ὑλικὸ ἀκόμη καὶ ἄνθη, ἂν τὰ κομβολόγια ἦταν μιᾶς χρήσης 2. Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ τὰ χρησιμοποιοῦσαν οἱ πιστοὶ καὶ πιὸ πολὺ οἱ Χριστιανοὶ γιὰ νὰ μετροῦν τὶς προσευχὲς πρὸς τὸν Θεό τους. Πίστευαν πολλοὶ ὅτι εἶχαν θαυματουργικὲς ἰδιότητες, ὅπως π.χ. τὸ πολωνικὸ κομβολόγιο, τὸ ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι, ὅταν εἶχε σφοδρὲς κακοκαιρίες, τὸ περιέφεραν τρεῖς φορὲς γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι τους 3. Γενικὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ βοηθοῦσαν τοὺς πιστοὺς τῶν θρησκειῶν νὰ ἐπικαλοῦνται τὸν θεό τους μὲ τρόπο συστηματικὸ καὶ πιὸ ὀργανωμένο 4. Ἀποτελοῦσαν δηλαδὴ ἕνα ἐργαλεῖο, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ὁποίου θὰ ἔφθαναν στὸν σκοπό τους, ποὺ ἦταν ἡ ἐπίκληση τοῦ θείου. Ετσι μποροῦμε νὰ κατατάξουμε τὰ κομβολόγια στὴν ὁμάδα τῶν ἱερῶν ἀντικειμένων, μέσῳ τῶν ὁποίων ὁ πιστὸς ὁδηγεῖται ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ στὰ ἀόρατα (per sensibilia ad invisibilia) 5. Γιὰ πρώτη φορὰ ἐμφανίστηκαν τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ στὰ ἰνδικὰ θρησκεύματα, ὅπου καὶ χρησιμοποιήθηκαν εὐρύτατα. Στὸν Ινδουϊσμὸ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἐπίκληση τῶν θεῶν Βίσνου καὶ Σίβα. Επίσης εἶναι γνωστὰ στὸν Βουδισμό, τὸν Ζαϊνισμὸ κ.ἄ. Στὸν Βουδισμὸ μάλιστα, τὸν ὀνομαζόμενο Βουδισμὸ τοῦ «Μεγάλου Οχήματος», ἔχουμε ἀπεικονίσεις ὅπου οἱ Boddhisattvas τὰ κρατοῦν σὰν σύμβολα στὰ χέρια τους. Σὲ ἄλλες εἰκόνες ἀπεικονίζονται γυναικεῖες θεότητες ποὺ φέρουν τὸ κομβολόγιο 6. Τὸ κομβολόγιο χρησιμοποιεῖται ἐπίσης στὸ Ισλάμ. Οἱ πρῶτοι 2

3 ποὺ ἔκαναν χρήση τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ ἦσαν οἱ «Σούφι» τὸν 9ο αἰ. μ.χ. Στὴν συνέχεια ἡ χρήση τῶν ἀντικειμένων αὐτῶν ἐπεκτάθηκε στὸ ὑπόλοιπο Ισλάμ. Η χρήση τους διευκόλυνε τὸν πιστὸ ὅταν ἐπεκαλεῖτο τὸν Ἀλλὰχ νὰ μὴν λησμονεῖ κανένα ἀπὸ τὰ 99 ὀνόματά του 7. Βέβαια οἱ Σούφι, ἐνῶ υἱοθετοῦν τὴν χρήση τοῦ κομβολογίου, δὲν ὑπερεκτιμοῦν τὴν χρησιμότητά του. Τὸ θεωροῦν ὅτι βοηθᾶ στὴν προσευχή, δὲν χρειάζεται ὅμως ὅταν ὁ Σούφι ἀνεβεῖ σὲ ὑψηλότερα ἐπίπεδα σοφίας. Τότε, ὅπως λέει καὶ ἕνας ἐπιφανὴς ἐκπρόσωπός τους 8, τὸ κομβολόγιο καὶ οἱ χάντρες τῆς προσευχῆς μοιάζουν σὰν «τὸ ζωγραφισμένο στὸ λουτρὸ λιοντάρι», εἶναι δηλαδὴ χωρὶς ζωή, νόημα καὶ ἀξία 9. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ καὶ τὰ φυλακτήρια τῶν Ιουδαίων, δηλαδὴ τὰ μικρὰ ἐκεῖνα δερμάτινα κουτάκια ποὺ περιεῖχαν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Νόμο. Αὐτὰ οἱ πιστοὶ Ιουδαῖοι τὰ ἔδεναν μὲ δερμάτινους ἱμάντες στὸ μέτωπό τους καὶ γύρω ἀπὸ τὸ ἀριστερό τους χέρι ὅταν ἀπήγγελναν κάθε πρωῒ τὸ «Ακουε, Ισραὴλ...» (Δευτ. 6,4-9) 10. Τὸ μόνο κοινὸ ποὺ ἔχουν ὅμως μὲ τὰ κομβολόγια εἶναι οἱ δερμάτινοι ἱμάντες, ποὺ εἶναι παρεπόμενο τοῦ ἱεροῦ ἀντικειμένου καὶ ὄχι τὸ ἴδιο τὸ ἱερὸ ἀντικείμενο. 3 *** ΕΠΙΣΗΣ, στὸν Χριστιανισμὸ εἶναι γνωστὴ ἡ χρήση τοῦ κομβολογίου. Μποροῦμε μάλιστα νὰ τὰ διακρίνουμε στὸ κομβολόγιο ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ Μοναχοὶ (κομβολόγιο) καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ὀρθόδοξοι Μοναχοὶ (κομποσκοίνι). Τὸ κομβολόγιο, ὅπως βεβαιώνεται μέσα ἀπὸ ταφικὰ εὑρήματα στὴν Ιταλία, ὑπάρχει ἐν χρήσει ἀπὸ τὸν 13ο αἰώνα. Αὐτὸς ποὺ συστηματοποίησε τὴν προσευχὴ μὲ τὸ κομβολόγιο ἦταν ὁ [παπικὸς] ἅγιος Δομίνικος καὶ τὸ ἀντικείμενο αὐτὸ ἀποτέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια γνωρίσματα τοῦ Τάγματός του. Ἀρχικὰ τὸ κομβολόγιο κατέληγε σὲ σταυρὸ καὶ ἀπετελεῖτο ἀπὸ πέντε δεκάδες κόκκους (5x10=50). Κάθε δεκάδα χωριζόταν ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ μεγαλύτερους κόκκους. Σὲ κάθε μεγάλο κόκκο ἀπήγγελαν τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ σὲ κάθε μικρὸ τὸ «Χαῖρε Μαρία». Ἀργότερα, τὸ 1470, ἔγινε μεγαλύτερο καὶ περιελάμβανε δεκαπέντε δεκάδες κόκκους (15x10=150) 11.

4 Παράλληλα, ἱδρύθηκε καὶ ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Κομβολογίου καὶ τὸ 1583 καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν πάπα Γρηγόριο τὸν 13ο καὶ ἡ γιορτὴ τοῦ κομβολογίου (κάθε πρώτη Κυριακὴ τοῦ Οκτωβρίου) σὲ ἀνάμνηση τῆς ναυμαχίας τῆς Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571) 12. Τὸ κομποσκοίνι τοῦ Ορθόδοξου Μοναχισμοῦ 13, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κομβολόγιο τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, εἶναι ἁπλό ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα μάλλινο 14 σχοινὶ ποὺ ἔχει συνήθως 33 ἤ 100 κόμβους. Ο κάθε κόμβος εἶναι πλεγμένος μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ νὰ σχηματίζεται τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ 15. Ἀνάμεσα στοὺς κόμβους τοποθετεῖται μιὰ χάντρα, ποὺ δηλώνει τὸ τέλος τοῦ κομποσκοινίου. Ο Μοναχὸς σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς πλέξης τοῦ κομποσκοινίου προσεύχεται. Χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι νὰ κρατᾶ ὁ Μοναχὸς τὸ κομποσκοίνι μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι καὶ μὲ τὸ δεξιὸ νὰ κάνει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Τὸ κομποσκοίνι συνδυάζεται μὲ τὴν καθημερινὴ προσευχὴ τῶν Μοναχῶν καὶ μάλιστα μὲ τὴν μονολόγιστη εὐχὴ «Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» 16. Σὲ κάθε κόμβο ὁ Μοναχὸς κάνει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ ἐπαναλαμβάνει τὴν εὐχή. Η μέτρηση αὐτὴ τῶν κόμβων ἀποσκοπεῖ νὰ βοηθήσει τὸν Μοναχὸ νὰ συγκεντρωθεῖ καὶ νὰ ἀποκτήσει ἕνα ὁρισμένο ρυθμὸ καὶ ὄχι νὰ μετράει ἁπλῶς τὶς φορὲς ποὺ τὴν ἐπαναλαμβάνει 17. Οἱ Ἀθωνῖτες Μοναχοὶ ἐπαναλαμβάνουν τὴν προσευχὴ μὲ τὴν μέτρηση τῶν κόμβων συνήθως 12 φορὲς 18 τὴν ἡμέρα, συνδυάζοντας τὴν προσευχὴ καὶ τὸ κομποσκοίνι μὲ τὶς γονοκλυσίες. *** ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ τῶν Ορθοδόξων ὅπως καὶ τὸ κομβολόγιο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν κατάγονται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Οἱ περισσότεροι ἐρευνητὲς δέχονται ὅτι εἶναι δάνειο τῶν θρησκειῶν τῆς ἰνδικῆς Χερσονήσου 19. Ο Heiler 20 μάλιστα πιθαναλογεῖ ὅτι τὸ κομβολόγιο διαθόδηκε στὴν δυτικὴ χριστιανοσύνη μέσῳ τῶν Μουσουλμάνων, χωρὶς νὰ ἀναφέρεται κἂν στὴν ὀρθόδοξη χριστιανοσύνη. Η θέση αὐτὴ εἶναι μᾶλλον λανθασμένη, γιατὶ στοὺς Μουσουλμάνους ἐμφανίζε- 4

5 ται τὸ κομβολόγιο σχετικὰ ἀργὰ (9ος αἰ. μ.χ.). Πιὸ πιθανὸ εἶναι νὰ ἀποτελεῖ μιὰ κοινὴ κληρονομιὰ τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ βροῦμε τὴν ἀρχή. Εξ ἴσου πιθανὸ εἶναι τὸ κομποσκοίνι τῶν Ορθοδόξων ὅπως καὶ τὸ κομβολόγιο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν νὰ ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς τῆς Αἰγύπτου. Ο Σωζόμενος, στὴν Εκκλησιαστική του Ιστορία 21, ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀββᾶς Παῦλος ἐν Φέρμῃ τῆς Θηβαΐδος «...ηὔχετο δὲ μόνον, ὥσπερ φόρον τινὰ τριακοσίας εὐχὰς ἑκάστης ἡμέρας ἀποδιδοὺς τῷ Θεῷ. Ινα δὲ μὴ λαθὼν διαμάρτῃ τοῦ ἀριθμοῦ, τριακοσίας ψηφίδας τῷ κόλπῳ ἐμβάλλων, καθ ἑκάστην εὐχὴν ψηφίδα ἐκρίπτει. Ἀναλωθέντων δὲ τῶν λίθων, δῆλον ἐγένετο τὰς ἰσαρίθμους τοῖς λίθοις εὐχὰς πεπληρῶσθαι». Τὸ ἴδιο περιστατικὸ ἀναφέρει καὶ ὁ Παλλάδιος στὸ «Λαυσαϊκὸν» 22 καὶ τονίζει ὅτι γιὰ τὸν ἀββᾶ Παῦλο «...ἔργον δὲ αὐτῷ τῆς ἀσκήσεως γέγονεν, τὸ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι. Οὗτος τετυπωμένας εἶχεν τὰς εὐχὰς τριακοσίας, τοσαύτας ψήφους συνάγων, καὶ ἐν τῷ κόλπῳ κατέχων, καὶ ρίπτων καθ ἑκάστην εὐχὴν ἐκ τοῦ κόλπου ψῆφον μίαν...». Στὶς δύο αὐτὲς ἀφηγήσεις ἔχουμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ σημαντικὲς πληροφορίες χρήσιμες γιὰ τὸ θέμα τῆς προέλευσης τοῦ κομποσκοινίου. Στὴ προσευχὴ τῶν Ἀναχωρητῶν ἐφαρμόζεται ἡ προτροπὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι» (Αʹ Θεσ. 5,17). Ο Ἀναχωρητὴς ἐπαναλαμβάνει τὴν προσευχὴ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα, γεγονὸς ποὺ τὸν ἀναγκάζει νὰ βρεῖ τρόπους, ποὺ θὰ τὸν βοηθήσουν νὰ πετύχει τὸν σκοπό του. Οἱ ψηφίδες δίνουν τὴν ἀρχικὴ λύση στὸ πρόβλημά του. Μπορεῖ νὰ βρεῖ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς στὴν ἔρημο, ὅπου ζεῖ. Εἶναι σκορπισμένες γύρω του καὶ τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ τὶς συγκεντρώσει. Η μέτρηση τῶν ψηφίδων βέβαια μπορεῖ νὰ καταστεῖ πρόβλημα, γιατὶ χρειάζεται νὰ ἐπαναλαμβάνεται συχνά. Ενα ἐπιπλέον πρόβλημα ἴσως θὰ ἀποτελοῦσε καὶ ἡ φύλαξη τῶν ψηφίδων. Η λύση ποὺ σκέφτηκε ὁ ἀββᾶς Παῦλος τὸν βοηθᾶ στὴν ἀπο- 5

6 μνημόνευση τῆς προσευχῆς καὶ ἀνοίγει παράλληλα καὶ τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἑπόμενη λύση, ποὺ θὰ ξεπερνᾶ τὰ μειονεκτήματα τῆς πρώτης, διατηρώντας ὅμως τὰ θετικὰ στοιχεῖα. Σὲ ἕνα ἁπλὸ νῆμα θὰ μποροῦσε ὁ Μοναχὸς νὰ δέσει ὅσους κόμβους ἤθελε καὶ νὰ ἀποκτήσει ἔτσι ἕνα ἁπλό, εὔχρηστο ἐργαλεῖο, ποὺ θὰ τὸν βοηθοῦσε στὴν ἐπανάληψη τῆς μονολόγιστης προσευχῆς. Συγκρίνοντας τὸ ἁπλὸ κομποσκοίνι τῶν Ορθοδόξων Μοναχῶν μὲ τὸ ἰδιαίτερα πολύπλοκο καὶ πολυτελὲς κομβολόγιο τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, διακρίνουμε τὴν ἔμφαση ποὺ δίνουν οἱ Ορθόδοξοι Μοναχοὶ στὴν λειτουργικότητα τοῦ κομποσκοινιοῦ καὶ ὄχι στὸ κομποσκοίνι αὐτὸ καθεαυτό. Τὸ ὑλικὸ δὲν αὐτονομεῖται οὔτε λατρεύεται, ἁπλῶς ἀποτελεῖ ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ βοηθᾶ στὴν προσευχή. Η ἁπλότητα ὅμως κυριαρχεῖ καὶ στὴν προσευχή. Η ἐπίκληση «Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» περιέχει ἁπλῶς τὸ ὄνομα τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ 23. Ἀνεξάρτητα ἂν ἀργότερα ἐμπλουτίστηκε καὶ παρουσιάζεται καὶ σὰν «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με», διαφαίνονται τὰ δύο χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῆς προσευχῆς: α) ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἡ ἐπίκληση ποὺ γίνεται στὸν Χριστὸ καὶ β) ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ χριστολογικὸς χαρακτήρας τῆς προσευχῆς 24. Στὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα φαίνεται καὶ ἡ βιβλικὴ σφραγίδα τῆς προσευχῆς. Γιὰ τὴν πρώτη Χριστιανικὴ Κοινότητα πηγὴ σωτηρίας ἀποτελεῖ ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀναγνώριση δηλαδὴ τῆς σωτηριώδους παρουσίας του: «πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται...» (Ρωμ. 10,13) 25. Γι αὐτὸ καὶ στὴν λατρευτικὴ Σύναξή της, ἡ πρώτη Κοινότητα ὁμολογεῖ «...ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ιησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ...» (Ρωμ. 10,9). Η ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου εἶναι τόσο σημαντική, ὥστε καθίσταται πλέον συνώνυμη τοῦ Χριστιανὸς ἢ ἀκριβέστερα εἶναι ἡ πρώτη περιγραφὴ-ὀνομασία τοῦ Χριστιανοῦ. Ο Ἀπ. Παῦλος, στὸν χαιρετισμό του στὴν Αʹ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή, ἀφοῦ χαιρετίζει τοὺς Κορινθίους, ἀπευθύνεται «πᾶσι 6

7 τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν...» (Αʹ Κορ. 1,2) δηλαδὴ στοὺς κατοπινὰ ὀνομασθέντες Χριστιανούς. *** ΑΥΤΗ ἡ Παράδοση τῶν πρώτων Χριστιανῶν συνεχίζεται κατὰ κάποιο τρόπο μέχρι σήμερα. Στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία, ἡ Παράδοση αὐτὴ συνδέθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὸ κομποσκοίνι καὶ τὴν μονολόγιστη εὐχή. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε καὶ μέσα ἀπὸ ἕνα περιστατικὸ ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἁγίου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτη τὸ ὁποῖο καὶ παραθέτουμε: «... Επιστρέφων ἐκ τῆς ἐργασίας του εἴς τινα Βιβλιοθήκην Μονῆς, διενυκτέρευσεν ὁ Αγιος εἰς ἕνα Κελλίον Ιβηριτικόν, ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς μετ Ἀγρυπνίας. Καλῶς ὡρίσατε διδάσκαλε νὰ συνεωρτάσωμεν, τὸν ὑπεδέχθησαν οἱ Μοναχοί. Οταν ἔφθασεν ἡ ὥρα τῆς Ἀγρυπνίας καὶ ἡτοιμάσθησαν τὰ βιβλία τῆς ψαλμωδίας, ὁ διδάσκαλος λέγει: Πατέρες, εἶναι πολὺ καλλίτερον τὸ κομβοσχοίνι ἀπὸ τὰς ψαλμωδίας, διότι κατὰ τὸν οὐρανοφάντορα Μ. Βασίλειον, αἱ ψαλμωδίαι ἐπενοήθησαν διὰ τοὺς νενεκρωμένους τὰ ἤθη. Τότε καλά, διδάσκαλε, ἄς ἀρχίσωμε τὸ κομβοσχοίνι καὶ ἐκ περιτροπῆς τοὺς εὗρεν ἡ πρωΐα. Περατωθείσης τῆς Ἀγρυπνίας, ὁ διδάσκαλος δηλοῖ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Κελλίου, ὅτι ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ τους μὲ τὸ κομβοσχοινάκι καὶ τὸ Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν ἡμᾶς. Καὶ εἶχεν ἀσφαλῶς δίκαιον, ὁ θεῖος Πατήρ, ἐπειδὴ καὶ οἱ Αγγελοι λατρεύουν τὸν Θεὸν μὲ ἕνα μονολεκτικὸν ἀλληλούϊα» 26. *** 7

8 ΑΠΟ τὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία ἡ χρήση τοῦ κομποσχοινίου ἐπεκτάθηκε καὶ στοὺς λαϊκούς. Χαρακτηριστικὲς εἶναι οἱ συμβουλὲς τοῦ γνωστοῦ Ισαπόστολου καὶ Εθνομάρτυρα Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος στὶς Διδαχές του προτρέπει τοὺς Χριστιανούς, κυρίως τοὺς λαϊκοὺς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ κομποσχοίνι ὅταν προσεύχονται. Λέγει χαρακτηριστικά: «Τώρα εἰς τὸ τέλος σᾶς συμβουλεύω νὰ κάμετε ὅλοι σας ἀπὸ ἕνα κομπολόγι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, παιδιὰ καὶ κορίτσια καὶ νὰ ἔχει ἑκατὸν τρία σπυριὰ καὶ νὰ τὸ κρατῆτε μὲ τὸ ἀριστερὸν χέρι καὶ μὲ τὸ δεξιὸν νὰ σμίγης τὰ τρία σου δάκτυλα, νὰ κάνης τὸν σταυρόν σου καὶ νὰ λέγης: Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλόν σου. Μέσα εἰς τὸ Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ θεωρεῖται ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἡ ἔνσαρκος Οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ Δέσποινά μας ἡ Θεοτόκος καὶ πάντες οἱ Αγιοι» 27. Ο Αγιος Κοσμᾶς τοὺς προτρέπει μάλιστα: «Καὶ ἂν ἠμπορῆτε, τὸ ἡμερόνυκτο νὰ κάμετε καὶ πενήντα καὶ ἑκατὸ κομποσχοίνια 28, καλὸν καὶ ἅγιον εἶναι ἔργον. Καὶ νὰ προσεύχεσθε πάντοτε τὴν αὐγὴν καὶ τὸ βράδυ καὶ μάλιστα τὸ μεσόνυκτον ὅλον ὁποῦ εἶναι ἡσυχία» 29. Στὶς προτροπές του πρὸς τοὺς λαϊκοὺς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ κομποσχοίνι, φαίνεται ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς νὰ προτιμᾶ τὸν ὅρο «κομπολόγι - κομβολόγι» ἀπὸ τὸν ὅρο «κομποσχοίνι». Αὐτὸ φαίνεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προηγούμενες παραθέσεις τῶν 8

9 Διδαχῶν του, καὶ στοὺς ἀκόλουθους λόγους, μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Αγιος καλεῖ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ προσευχηθοῦν: «Τώρα τί ἔχομε νὰ κάμωμε, Χριστιανοί μου; Εχετε σταυρούς, κομβολόγια; Σηκωθῆτε ἐπάνου καὶ κρατεῖτέ τα ὑψηλὰ εἰς τὰ χέρια σας νὰ παρακαλέσωμεν τὸν Χριστὸν νὰ τὰ εὐλογήση...». Σὲ ἄλλο σημεῖο: «Φυλάττετε τοὺς σταυρούς, Χριστιανοί μου, καὶ βάλετε τὰ κομπολόγια εἰς τὸν λαιμό σας, εἰς βοήθειαν ψυχικὰ καὶ σωματικά...». Ο Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, λοιπόν, δίνει τὴν ἐντύπωση, ὅτι συνδέει τὸν ὅρο «κομπολόγι» μὲ τοὺς λαϊκούς, καὶ ἐπιφυλάσσει τὸν ὅρο «κομποσχοίνι» γιὰ τοὺς Μοναχούς. Δίδεται ἔτσι ἡ ἐντύπωση ὅτι θεωρεῖ αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα διαφορετικά. Ἀντίθετα, ὅταν ἀναφέρεται στὴν χρήση τῶν δύο αὐτῶν ἀντικειμένων, τὰ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἴδια. Γι αὐτό, ὅταν θέλει νὰ προτρέψει τοὺς λαϊκοὺς νὰ ἐπαναλαμβάνουν πολλὲς φορὲς τὴν προσευχὴ μὲ τὸ «κομβολόγι - κομπολόγι», χρησιμοποιεῖ τὴν ἔκφραση «κάνω τόσα κομποσχοίνια», μιὰ ἔκφραση ποὺ εἶναι περισσότερο γνωστὴ καὶ οἰκεία στοὺς Μοναχούς. *** ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ λοιπόν, αὐτὸ τὸ ἁπλὸ ἐργαλεῖο, βοηθᾶ τοὺς Μοναχοὺς στὴν αὐτοσυγκέντρωση καὶ στὴν καθημερινὴ προσευχή τους. Η ἐπέκταση τῆς χρήσης τοῦ κομβοσχοινίου καὶ στοὺς λαϊκούς, ὅπως ἐπισημάναμε στὴν ἀρχή, ἂν συνδυαστεῖ καὶ μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Κυρίου γιὰ ἄμεση βοήθεια στὰ ποικίλα προβλήματά τους, θὰ βοηθήσει ἀσφαλῶς τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας νὰ ἔλθει ἀκόμη πιὸ κοντὰ στὸν Θεό, στὸν συνάνθρωπο καὶ στὸν κόσμο ὁλόκληρο. (*) Περιοδ. «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», ἀριθ. 770/Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997, σελ Επιμέλ. ἡμετ. 1. Αλλες ὀνομασίες: 9

10 α) Στὰ ἰνδικὰ θρησκεύματα λέγονται «τζεπιάν», ὀνομασία ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν λέξη «ζάπα», ποὺ σημαίνει τὴν ἐπανάληψη ἱερῶν λέξεων (Βλ. Σ. Δεβάρη, «Κομβολόγιον», Μεγ. Ελλ. Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14, σελ. 744 Μπαγκαβὰτ Γκίτα, μετ. Γ. Ζωγραφάκη, σελ. 236). β) Στὸν Βουδδισμὸ τοῦ Θιβὲτ ὀνομάζονται tibet-æpren-ba ἢ ten-wa (Βλ. W. Zöchler, «Rosenkranz», Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, τ. 17, σελ. 145). γ) Στὸ Ισλὰμ ὀνομάζονται Tesbih ἢ Tespi (Βλ. W. Zöchler, ὅ.π. σ. 145). δ) Στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Εκκλησία ὀνομάζονται Rosarium, Paternoster, Capellina, Preculae, Beatae Mariae Virginis, Corona (Βλ. W. Zöchler, ὅ.π., σελ. 145). 2. Βλ. Σ. Δεβάρη, ὅ.π., σελ. 744 W. Zöchler, ὅ.π., σελ Βλ. F. Heiler, Erscheinungsformen der Religion, σελ. 69 G. Lanczkowski, LexThK, τ. VIX, σελ. 45 Σ. Δεβάρη, ὅ.π., τ. 14, σελ Βλ. A. Bertholet, Wörterbuch der Religionen, σελ Βλ. A. Bertholet, Wörterbuch der Religion, σελ. 69 G. Lanczkowski, LexThK, τ. VIX, σελ. 45 Σ. Δεβάρη, ὅ.π., τ. 14, σελ Ἀναλυτικὰ βλ. G. Lanczkowski, ὅ.π., σελ. 45 Σ. Δεβάρη, ὅ.π., σελ. 744 ἑξ. W. Zöchler ὅ.π., σελ. 145 ἑξ. 7. Ἀναλυτικὰ βλ. G. Lanczkowski, ὅ.π., σελ. 45 Σ. Δεβάρη, ὅ.π., σελ. 744 ἑξ. W. Zöchler, ὅ.π., σελ. 145 ἑξ. Εἰδικὰ γιὰ τὸ Σουφικὸ dhirk, τὴ συνεχὴ δηλαδὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν χρήση τοῦ κομβολογίου στὸ Ισλάμ, βλ. Ἀ. Γιαννουλάτου, Ισλάμ, σελ. 190 κ.ἑξ. Γιὰ τὴν χρήση τοῦ κομβολογίου καὶ τῶν 99 ὀνομάτων τοῦ Θεοῦ βλ. A. Schimmel, Mystische Dimensionen des islam, σελ. 252 ἑξ. 8. Ο Ruzbihan BAQLI. 9. A. Schimmel, ὅ.π., σελ. 245 ἑξ. Αλλες παρόμοιες περιγραφὲς Σούφι γιὰ τὴν χρησιμότητα ἢ μὴ τοῦ κομπολογίου βλ. στὸ ἴδιο, σελ Δευτ. 6,4-9: «Ακουε, Ισραήλ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστιν καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου καὶ ἔσται τὰ ρήματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ προβιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου καὶ λαλήσεις ἐν αὐτοῖς καθήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος καὶ ἀφάψεις αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν». Μέσα στὰ φυλακτήρια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Δευτ. 6, 4-9, ἦταν τοποθετημένες περγαμηνὲς μὲ τὰ χωρία τῆς Εξ. 13,3-10, καὶ τοῦ Δευτ. 11, Γιὰ τὶς παραλλαγὲς τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ κομβολογίου, τὶς ἀντίστοιχες ὀνομασίες του, ποὺ εἶναι ἀρκετὲς (π.χ. τὸ δομινικανικὸ κομβολόγιο, τὸ συνηθισμένο -rosario, τὸ μεσσαῖο, τὸ μικρό, τὸ ἀγγελικὸ ροσάριο Rosarium angelicum, capellaria-corona), καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν ἐν γένει χρήση του, βλ. ἀναλυτικὰ W. Zöchler, ὅ.π., σελ Κατὰ τὴν ναυμαχία αὐτὴ ὁ συμμαχικὸς στόλος τῆς Βενετίας, τῆς Ισπανίας καὶ τοῦ πάπα Πίου τοῦ Εʹ νίκησε κατὰ κράτος τὸν τουρκικὸ στόλο. Ηταν ἡ πρώτη νίκη χριστιανικῶν δυνάμεων κατὰ τῶν ὀθωμανικῶν καὶ πολὺ 10

11 σημαντική, γιατὶ ἀπέδειξε ὅτι οἱ Τοῦρκοι δὲν ἦσαν ἀήττητοι. Η λαμπρὴ αὐτὴ νίκη ἀποδόθηκε στὴν δύναμη τῆς προσευχῆς τοῦ κομβολογίου. Βλ. περισσ. W. Zöchler, ὅ.π., σελ Βλ. W. Zöchler, ὅ.π., σελ. 150 F. Kattenbusch, Lehrbuch, σελ Στὸ Αγιο Ορος οἱ Μοναχοὶ κατασκευάζουν κομποσκοίνια καὶ ἀπὸ τὸ ἀποξηραμένο ἄνθος ἑνὸς φυτοῦ, ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς τὸ «δάκρυ τῆς Παναγιᾶς». Βλ. «Τὸ κομποσχοίνι. Σκέψεις ἑνὸς Ἁγιορείτου Μοναχοῦ», (ἀνάτυπο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἁγιορείτικη Μαρτυρία» τῆς Ιερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου, τ , σελ. 155, 1991), Θεσσαλονίκη 1995, σελ Κάθε κόμβος πλέκεται ἐπὶ ἐννέα φορὲς καὶ συμβολίζει τὰ ἐννέα ἀγγελικὰ Τάγματα ἢ, σύμφωνα μὲ ἄλλη προφορικὴ παράδοση τῶν Μοναχῶν, κάθε κόμβος πλέκεται ἐπὶ ἑπτὰ φορὲς καὶ συμβολίζει τὰ ἑπτὰ Μυστήρια τῆς Εκκλησίας. 16. Επίσης, μὲ τὴν εὐχὴ «Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» ἢ μὲ τὴν εὐχὴ πρὸς ἕνα Αγιο «Αγιε/Ἁγία... πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Η εὐχὴ πρὸς τὸν Αγιο ἐπαναλαμβάνεται στὴν χάντρα τοῦ κομποσκοινίου. 17. Γιὰ περισσότερα, βλ. Επισκ. Διοκλείας Ware, Η Δύναμη τοῦ ὀνόματος, σελ Ο συγγραφέας γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐπανάληψης τῆς εὐχῆς, μεταξὺ ἄλλων, παραθέτει (ὅ.π., σελ. 28) καὶ τὴν συμβουλὴ τοῦ Επισκόπου Ἁγίου Θεοφάνους τοῦ Εγκλείστου, ποὺ εἶναι διαφωτιστική: «Μὴ σὲ πειράζει τὸ πόσες φορὲς λὲς τὴν εὐχή. Ας εἶναι τούτη ἡ μοναδική σου ἔγνοια: νὰ ξεπηδήσει ἀπὸ τὴν καρδιά σου μὲ αὐξανόμενη ὁρμή, σὰν πηγὴ ζωντανοῦ νεροῦ. Ἀπόδιωξε ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ τὸ πνεῦμα σου κάθε σκέψη γιὰ ποσότητα...». 18. Ο ἀριθμὸς τῶν ἐπαναλήψεων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν Κανόνα τοῦ Γέροντα καὶ ποικίλλει ἀπὸ Μονὴ σὲ Μονή. 19. Βλ. K. Nitzschke, «Rosenkranz», Evangelisches Kirchenlexikon, σελ. 629 A. Bertholet, Wörterbuch der Religionen, σελ. 520 τὴν ἴδια πιθανότητα ὑποστηρίζει καὶ ὁ F. Heiler, Erscheinungsformen der Religion, σελ Ο.π., σελ Migne, PG 67, 1377D. 1380Α. 22. «Πρὸς Λαῦσον Ιστορίαν», Migne, PG 34, 1068 B-C. 23. Γιὰ νὰ δοῦμε ἀπὸ πόσο παλιὰ ἴσχυε ἡ ἀρχὴ αὐτὴ τῆς ἁπλότητας, θὰ ἀναφέρουμε τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Ἀββᾶ Μακαρίου ποὺ παραθέτει ὁ J. Meyendorff (τοῦ ἰδίου, Ο Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, σελ. 33): «Ρώτησαν κάποτε τὸν Ἀββᾶ Μακάριο: Πῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε; Ο Γέροντας ἀπάντησε: Δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ χάνεσαι στὰ λόγια. Εἶναι ἀρκετὸ ν ἁπλώσεις τὰ χέρια καὶ νὰ πεῖς: Κύριε, ὅπως θέλεις καὶ ὅπως ξέρεις ἐλέησόν με. Αν σὲ πιέζει ἡ μάχη πές: Κύριε, βοήθα! Αὐτὸς ξέρει τί χρειάζεσαι καὶ θὰ σὲ ἐλεήσει». Μετὰ τὴν παράθεση ὁ J. Meyendorff (ὅ.π., σελ. 33) ἐκφράζει τὴν ἄποψη ὅτι: «Η πρωταρχικὴ μορφὴ τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ φαίνεται λοιπὸν πὼς εἶναι τὸ Κύριε ἐλέησον καὶ ποὺ ἡ μόνιμη ἐπανάληψή του στὶς ἀνατολικὲς λειτουργίες ἀνάγεται ὡς τοὺς Πατέρες τῆς Ερήμου». 24. Ο J. Meyendorff, ὅ.π., σελ. 31, σημειώνει τὴν τεράστια σημασία τοῦ τελευταίου στοιχείου, ποὺ τὸ περιέλαβε ἡ Ορθόδοξη Μοναχικὴ Παράδοση στὴν 11

12 ἀδιάλειπτη νοερὴ προσευχή, διορθώνοντας τὸν Εὐάγριο Ποντικὸ ( 399 μ.χ.), ποὺ δὲν ἀναφέρονταν στὸ πρόσωπο τοῦ Ιησοῦ. Ετσι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ δόθηκε χριστολογικὴ διάσταση στὴν νοερὴ προσευχή. 25. Η Χριστιανικὴ Κοινότητα, ὁμολογώντας τὰ παραπάνω, στὴν οὐσία ξαναδι- άβασε τὸν Προφήτη Ιωὴλ καὶ τὴν ρήση του, ὅτι κατὰ τὴν Ημέρα τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ κατὰ τοὺς ἔσχατους χρόνους, «...καὶ ἔσται πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται...» ( Ιωὴλ 3,5) καὶ εἶδε πλέον τὴν ρήση τοῦ Προφήτη νὰ ἐκπληρώνεται στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. 26. Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Αγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, σελ Βλ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Εʹ (ἔκδ. Ι. Μενούνου, σελ. 273). 28. Εννοεῖ νὰ «γυρίσουν», νὰ ὁλοκληρώσουν τὴ μέτρηση τῶν κόμβων τοῦ κομποσχοινίου καὶ νὰ τὴν ἐπαναλάβουν πενήντα καὶ ἑκατὸ φορές. 29. Βλ. Ι. Μενούνου, ὅ.π., σελ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν - Πανεπιστήμιο Κρήτης 22-5-2012 2 Περιεχόμενα 1 Διαιρετότητα 3 1.1 Βασικὲς προτάσεις........................... 3 1.2 Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης......................

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Διαιρετότητα σὲ ἀκέραιες περιοχές Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Εαρινὸ ἑξάμηνο 2015 Σ αὐτὲς τὶς σημειώσεις, το D συμβολίζει πάντα ἀκέραια περιοχή. 1 Τα βασικα Ορισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η κριτικὴ τοῦ Boethius 1 στὸ Νεστόριο καὶ στὸν Εὐτύχιο* Ιωάννου Πλεξίδα, Δρ. Θ. ἐννοιολογικὴ ἀποσαφήνιση τῶν ὅρων «φύση» καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΔΕΙΔΑ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΚΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1973 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ἐφετεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ ἐπιτειχίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΠΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΛΗ Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ - ΗΛ. ΜΗΝΙΑΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1967

Διαβάστε περισσότερα