Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Archive of SID چكيده - 1 مقدمه"

Transcript

1 كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي چكيده در مقاله حاضر ضمن بررسي عوامل موثر بر راندمان ديگ هاي بخار و اراي ه روشهاي گوناگون جهت محاسبه آنها عملكرد ديگ هاي بخار مجتمع پتروشيمي بندر امام مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. هر يك از اجزاء ديگ هاي بخار بعنوان يك حجم كنترل مورد بررسي قرار گرفته و ضمن اعمال معادلات حاكم بازده سيستم و بويژه بازده حاصل از موازنه اگزرژي آنها بدست آورده شده است. تاثير پارامترهاي مختلف ترموديناميكي بر ميزان اتلافات اگزرژي و نيز بازده انرژي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. بازده اگزرژي ديگ هاي بخار به دليل نابودي اگزرژي روي داده در اثر بازگشت ناپذيريهاي سيستم از بازده انرژي آنها كمتر است. عوامل اساسي خارجي موثر در عملكرد ديگ هاي بخار شامل اتلاف حرارتي درصد هواي اضافي آب تخليه اظطراري و نيز رويكرد كاري اجزاء بشكل توأمان بوده كه خود به تفكيك ارزيابي شده اند. نتايج نشان مي دهند كه بازيافت انرژي حرارتي گازهاي دودكش نه تنها باعث صرفه جويي مالي قابل توجه شده بلكه سبب بالا رفتن راندمان انرژي و اگزرژي ديگ هاي بخار مورد مطالعه به دليل بهره مندي بيشتر از گرماي حاصل از احتراق سوخت كاهش آلودگي محيط زيست به دليل مصرف سوخت كمتر و بالا رفتن ظرفيت عملي توليد بخار به واسطه افزايش يافتن سطح حرارتي مي گردد. در خاتمه نيز راهكارهاي جهت دستيابي به بازده اگزرژي و انرژي بالا و بالطبع آن كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار اراي ه شده است. واژههاي كليدي: بازده اگزرژي اتلافات اگزرژي هواي اضافي بازيافت انرژي - 1 مقدمه صنعت پتروشيمي كشور در بين صنايع داخلي به سبب شرايط و جايگاه خاص در اقتصاد ملي نيازمندي بيشتري به ابزار صرفه جويي انرژي براي ارتقاء و تثبيت وضعيت خود در منطقه و جهان دارد. شركت ملي صنايع پتروشيمي با اتخاذ سياستهاي مناسب و توجه خاص به صرفه جويي انرژي و در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي در اين زمينه ها در كشور پيشرو بوده و بدون شك در مجموع شركتهاي پتروشيمي شركت پتروشيمي بندر امام از اين حيث پيشتاز مي باشد. ديگ هاي بخار از جمله تجهيزاتي هستند كه براي توليد بخار در پتروشيمي بندر امام مورد استفاده قرارمي گيرند. با توجه به هزينه بر بودن توليد بخار و ارزش اقتصادي آن بررسي و بهبود عملكرد آنها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. بر اين اساس بهبود راندمان ديگ هاي بخار با توجه به حجم توليد بخار و بالطبع آن كاهش مصرف سوخت و نيز اهميت آن در فرايند توليد ضروري مي نمايد. 1- كارشناس ارشد مهندسي مكانيك 2- دكتري در مهندسي مكانيك - كارشناس ارشد مهندسي شيمي

2 - 2 مشخصات طراحي ديگ هاي بخار مورد مطالعه واحد توليد آب برق بخار مجتمع پتروشيمي بندر امام داراي پنج ديگ بخار از نوع لوله آبي بوده كه ظرفيت توليد بخار هر 0 C كدام 00 تن در ساعت با فشار 52 /cm 2 در دماي 440 مي باشد. اين ديگ هاي بخار توسط شركت كاواساكي ژاپن ساخته شده و در سال 169 با بازده اي در حدود 80 درصد راه اندازي شده اند. هر ديگ بخار داراي دو پمپ توربيني و يك پمپ برقي جهت تامين آب درام بخار و يك فن مكش اجباري توربيني مي باشد. - روشهاي محاسبه بازده ديگ هاي بخار 1-- بازده انرژي(بازده بر اساس قانون اول ترموديناميك ( بازده حرارتي ديگ بخار مي تواند از رابطه حرارت اضافه شده به سيال عامل تقسيم بر انرژي سوخت تعريف گردد. در اين بخش ضمن تعريف كامل بازده مشخص مي گردد كه چگونه هواي مورد نياز احتراق محصولات احتراق كار مصرفي ديگ بخار و همچنين رطوبت هوا در اين تعريف نقش ايفاء مي نمايند. در شكل شماتيك 1 عناصر درگير در راندمان ديگ بخار(به استثناء محيط η Ι, B m& vhv m& w hw out in = m& LHV η + m& h + w& + m& h f C dry, air a in, B wet, air w, a ( نشان داده شده است[ 7 ]. ميزان راندمان قانون اول بقرار زير قابل محاسبه مي باشد. ( 1) بخار گازهاي دودكش ديگ بخار تخليه اضطراري شكل 1 -عناصر درگير در بازده ديگ بخار (به استثناء محيط)[ 7 ] آب DM مخلوط سوخت و هوا عناصراصلي رابطه فوق الذكر در ذيل تعريف شده اند. s &m = &m, &m, دبي جرمي بخار خروجي دبي آب DM ورودي و دبي جرمي سوخت ورودي f w v

3 s &m = &m, دبي جرمي هواي خشك و مرطوب ورودي wet, air dry, air kj, hwa = آنتالپي بخار خروجي آب ورودي هوا خشك و هوا مرطوب, ha, hw, hv η= C راندمان احتراق كار ورودي ديگ بخار KW و = w& in, B η Π, B = out m& e m& e v x, v w x, w in m& e + m& e + w& f ch, f dry, air x, a in, B kj = LHV ارزش حرارتي پايين سوخت در شكل 2 ميزان انحراف از متوسط بازده انرژي ديگ بخار E بر اساس 15 درصد هواي اضافي(حالت طراحي) در اسفند ماه سال 185 نشان داده شده است. نتايج نشان دهنده حداكثر 5/5% ± انحراف از متوسط بازده انرژي مي باشند روز بازده انرژي متوسط بازده انرژي شكل 2- ميزان انحراف از متوسط بازده انرژي ديگ بخارΕ 2-- محاسبه بازده اگزرژي (بازده بر اساس قانون دوم ترموديناميك) مقدار بازده اگزرژي ديگ بخار برابر با ميزان اگزرژي اضافه شده به سيال عامل تقسيم بر مجموع اگزرژي سوخت كار مصرفي ديگ بخار و اگزرژي ورودي هوا است. اين ميزان از رابطه زير بدست مي آيد[ 6 ]. درصد (2)

4 در رابطه ياد شده عناصر حاضر بقرار ذيل تعريف شده اند. kj اگزرژي بخار خروجي و اگزرژي آب ورودي kj اگزرژي شيميايي سوخت و اگزرژي هواي ورودي = e, e xw, xv, = e, e x, a ch, f در شكل ميزان انحراف از متوسط بازده اگزرژي ديگ بخار E در اسفند ماه سال 185 نشان داده شده است. نتايج نشان دهنده حداكثر % 5 ± انحراف از متوسط بازده اگزرژي مي باشند. 4- بررسي عوامل موثر بر عملكرد ديگ هاي بخار شكل - ميزان انحراف از متوسط بازده اگزرژي بويلرΕ بطور كلي ديگ هاي بخار تحت تاثير عوامل متفاوتي قرار دارند. به منظور شناخت مكان هاي هدر رفت انرژي در ديگهاي بخار مجتمع پتروشيمي بندر امام لازم است هر يك از عوامل مذكور شناساي ي گردند. لذا در ادامه به معرفي اين عوامل مي پردازيم اتلاف حرارت از بدنه ديگ بخار بازده اگزرژي متوسط بازده اگزرژي روز درصد اتلاف حرارت از بدنه ناشي از دو مكانيزم انتقال حرارت تشعشعي و جابجاي ي بوده كه به علت بالاتر بودن دماي بدنه ديگ بخار از دماي محيط ايجاد مي شود. انتقال حرارت تشعشعي به محيط با توان چهارم دماي بدنه و همچنين ضريب صدور سطح بستگي دارد. بنابراين با كاهش دماي بدنه مي توان ميزان قابل ملاحظه اي از اتلاف انرژي از اين طريق را كاهش داد. انتقال حرارت جابجاي ي به محيط نيز به اختلاف دماي بدنه و محيط و سرعت باد وابسته مي باشد. در مجموع كاهش انرژي از بدنه تنها با كاهش دماي بدنه قابل دسترسي مي باشد. لازم به ذكر است درصد اتلاف حرارت از بدنه ديگهاي بخار بزرگ با توجه به نرخ جهاني حدود

5 1 تا 1/5 درصد مي باشد. در شكل 4 تغييرات تلفات انتقال حرارت جابجاي ي و تشعشع برحسب بارهاي مختلف نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي گردد در بارهاي كم اين تلفات بيشتر مي باشند[ 2 ] 2-4 -آب تخليه اضطراري شكل 4- تلفات جابجاي ي و تشعشع ديگ هاي بخار[ 1 ] آب تغذيه ديگ هاي بخار شامل كندانس ها و آب جبراني مي باشد. از آنجاي ي كه در اين آب ها همواره ذرات جامد غير محلول وجود دارد لذا براي بالابردن كيفيت عملكرد ديگ هاي بخار لازم است مقداري از آب در گردش ديگ بخار تخليه شود. معمولا" تخليه اظطراري ديگ هاي بخار بين 15- درصد ظرفيت بخار توليدي را به خود اختصاص مي دهد. مقدار انرژي تلف شده در اثر تخليه اضطراري از رابطه () محاسبه مي شود[ 5 ]. () در رابطه فوق m& BD. دماي محيط مي باشد. -4- اتلاف حرارت از دودكش دبي جرمي تخليه اضطراري. BD C P, گرماي ويژه در فشار ثابت. BD T دماي بخار تخليه اضطراري و T a ( ) Blowdown = m& C T T losses B. D P, B. D B. D a گازهاي خروجي از دودكش يكي از مهمترين پتانسيل هاي بازيافت انرژي در ديگ هاي بخار محسوب مي شوند. از آنجاي ي كه گازهاي خروجي از دودكش داراي دماي نسبتا" بالايي هستند مي توان از انرژي آنها براي گرم كردن آب تغذيه يا هواي ورودي به ديگ بخار استفاده كرد. مطالعات نشان مي دهند كه به ازاء هر 20 0 C راندمان ديگ بخار اضافه مي شود. كاهش دماي گازهاي خروجي دودكش يك درصد به

6 لازم به ذكر است پارامتر محدودكننده ميزان كاهش دماي گازهاي خروجي از دودكش دماي نقطه شبنم اسيد سولفوريك محصولات حاصل از احتراق مي باشد. بديهي است كه كاهش بيش از حد دما باعث ايجاد اسيد سولفوريك شده و خوردگي تجهيزات را به دنبال خواهد داشت. در شكل 5 تاثير مقدار گوگرد موجود در سوخت گازي بر روي نقطه شبنم گازهاي خروجي از ديگ بخار نشان داده شده است[ 9 ] دماي نقطه شبنم = حداقل دماي مجاز گازهاي خروجي 0 C (4) شكل 5- دماي نقطه شبنم اسيد سولفوريك حاصل از احتراق سوخت گازي[ 9 ] - 5 راهكارهاي بهبود راندمان ديگ هاي بخار مجتمع پتروشيمي بندر امام 1-5- نصب اكونومايزر جهت بازيافت انرژي حرارتي گازهاي دودكش براي مشخص سازي توجيه منطقي بودن اجراي پروژه لازم است كه ميزان صرفه جوي ي مربوطه به طور دقيق مشخص شود. براي اين كار از آمار و اطلاعات سال 185 كه در جدول 1 (ميزان توليد بخار مصرف سوخت و آب DM واحد بخار ( آورده شده استفاده مي گردد.

7 جدول 1 - ميزان مصرف سوخت آب DM و بخار توليدي در سال 85 بخار توليدي( TON ) آب DM مصرفي (TON) سوخت مصرفي ) (Nm با در نظر گرفتن متوسط راندمان 70 درصد از آنجاي يكه نصب اكونومايزر 10-5 درصد راندمان را افزايش مي دهد مصرف جديد سوخت در واحد بخار براي توليد اين مقدار بخار قابل محاسبه خواهد بود. با توجه با اينكه ديگ هاي بخار سوخت گازي (Mixed gas) مصرف مي كنند در حاليكه مجتمع گاز طبيعي gas) (Lean را خريداري مي كند لذا براي معادل سازي اين دو از ارزش V V Rial مي باشد. Nm old mixed g as, new mixed g as, old ηnew mixed g as, new η = V 0.7 Nm = = year حرارتي پايين آنها استفاده شده است. قيمت گاز طبيعي مورد استفاده ديگ هاي بخار مجتمع 115 ريال بر نرمال متر مكعب Nm Vmixed gas = Vmixed g as, old Vmixed g as, new = = year LHV mixed gas V mixedgas LHV leangas Nm V leangas = = = year Nm Rials Rials Saving = = year Nm year miliontomans Saving 1000 year Investment 000 Payback Period= years,6months Saving 1000 ( 6) (4) (5)

8 2-5 -نصب مبدل بازيافت حرارت آب تخليه اضطراري بازيافت حرارت از آب تخليه اضطراري از ديگر روشهاي بازيافت انرژي بوده كه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. با توجه به بالا بودن دماي آب تخليه اضطراري مي توان با قرار دادن يك مبدل از اين انرژي به منظور پيش گرم كردن آب جبراني استفاده نمود. در صورت نصب مبدل بازيافت حرارت با توجه به شرايط كاري ديگ بخار با توجه به محاسبات ذيل حداقل به ميزان ريال در سال ذيل صرفه جويي كرد. Ton Ton m& blowdown = = 15 hr hr Q& blowdown = m& blowdown ( h2 h1) = ( ) = Kw 600 Q& = m& LHV m& blowdown mixedgas mixedgas mixedgas mixedgas Nm N = = = s mixedgas Nm = year Nm Rials Rials = = year Nm year m s 6- نتيجه گيري بازده اگزرژي از بازده انرژي به دليل نابودي اگزرژي رخ داده در ديگ بخار كمتر است. نابودي اگزرژي به دليل كاهش سريع دما بين محصولات احتراق و بخار است. بطور متوسط بازده اگزرژي ديگ بخار در حدود يك سوم بازده انرژي است. تلفات گاز دودكش با افزايش هواي اضافي و دماي گاز دودكش افزايش مي يابد. اما اثر افزايش هواي اضافي به اندازه دماي گاز دودكش نيست. تلفات ديگر كه در اثر نشر سطوح ديگ بخار و تخليه اضطراري اتفاق مي افتند خيلي كوچك هستند. بطور كلي تلفات اگزرژي در ديگ بخار در اثر نابودي اگزرژي رخ داده ناشي از بازگشت ناپذيريهاي سيستم است. غير ممكن است بتوان نرخ بازگشت ناپذيريها را در ديگ بخار بدون تغيير دادن ساختار و سيستم آن كاهش داد. اما تلفات موجود در جريان هاي ديگر همانند گاز دودكش تخليه اضطراري و نشر سطوح را مي توان با تنظيم كردن پارامترهاي نگهداري حداقل كرده و در شرايط بهينه نگهداشت.

9 طراحي ساخت و نصب اكونومايزر جهت بازيافت انرژي حرارتي گازهاي دودكش اجراي اين طرح نه تنها باعث صرفه جويي مالي بالغ بر 10 ميليارد ريال در سال شده بلكه سبب بالا رفتن راندمان انرژي و اگزرژي ديگ هاي بخار مورد مطالعه به دليل بهره مندي بيشتر از گرماي حاصل از احتراق سوخت كاهش آلودگي محيط زيست به دليل مصرف سوخت كمتر و بالا رفتن ظرفيت عملي توليد بخار به واسطه افزايش يافتن سطح حرارتي مي گردد. لذا اجراي اين طرح نه تنها منطقي و قابل قبول بلكه نياز روز مي باشد. نصب سيستم بازيافت حرارت از آب تخليه اظطراري (صرفه جوي ي مالي 817 ميليون ريال در سال) كنترل هواي اضافي احتراق با نصب فن دور متغير از آنجاي يكه درصد هواي اضافي تابع بار ديگ بخار مي باشد با نصب فن دور متغير مي توان در هر بار ميزان هواي اضافي احتراق را بطور بهينه كنترل نمود. رسوبات در سطوح انتقال حرارت در ديگ بخار موجب افزايش مقاومت حرارتي مي گردند لذا سرويس و تميزكاري منظم اين سطوح سبب افزايش راندمان آن مي گردد. تشكر و قدرداني با تشكر و سپاس فراوان از مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام كه حمايت مالي اين تحقيق را بر عهده داشتند. مراجع 1- Kaewboonsong,W., Kuprianov,I., 2006,Minimizing fuel and environmental costs for a variable-load power plant (co- )firing fuel oil and natural gas,journal of Fuel processing technology,vol. 87,PP Abdallah, A.M., Ismail,A.L., 2001,Saving energy lost from steam boiler vessels,journal of Renewable energy, Vol. 2,PP Pathmasiri,MMR.,Attalage RA., 2006,Exergy analysis of steam boilers in Srilanka,Department of mechanical engineering, university of Moratuwa 4- Dincer, I. and Cengel, Y., 2001, Energy, Entropy and Exergy Concepts and Their Roles in Thermal Engineering,Journal of Entropy,PP Gunn, D. and Horton, R., 2001,Industrial Boiler,Wiley 6- Bejan,A., 1996, Advanced thermodynamics,wiley 7- Wark,K., 1998, Advanced thermodynamics for engineers,mcgraw-hill

10 8- Glassman,I., 1996,Combustion,Third edition,academic press 9- Kam W.Li,A. Paul Priddy, Power plant system design,john Wiley&Sons 10- CRC Handbook of Thermal Engineering,1999 by CRC press LLc 11- Özisik,M., 1998,Heat transfer, McGraw-Hill 12- Shield,D., 1981,Boilers,first published, McGraw-Hill 1- Aroa,V., 1985, Cheek fired heater performance",hyd. Proc. Journal vol. 64,PP Perry's, 1999,Chemical engineers,hand book,mcgraw-hill

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ آزمايش 1 بررسي قانون اهم بررسي تجربي قانون اهم و مطالعه پارامترهاي مو ثر در مقاومت الكتريكي يك سيم فلزي تي وري آزمايش هر و دارند جسم فيزيكي داراي مقاومت الكتريكي است. اجسام فلزي پلاستيك تكه يك بدن انسان

Διαβάστε περισσότερα

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه اثرات تراكم انتقال بر نقطه تعادل بازار برق در مدل هاي كورنات و Supply Function منصوره پيدايش * اشكان رحيمي كيان* سيد محمدحسين زندهدل * مصطفي صحراي ي اردكاني* *دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

Q [Btu/hr] = GPM x 500 x ΔT [F o ]

Q [Btu/hr] = GPM x 500 x ΔT [F o ] توصيه هاي فني در خصوص انتخاب پمپ هاي گريز از مركز» نويسنده : فرشاد سرايي / مدير امور مهندسي شركت پتروپالامحور « انتخاب پمپ هاي گريز از مركز (سانتريفوژ) در سيستم هاي تاسيسات مكانيكي و لوله كشي صنعتي بر

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

شماره : RFP تاريخ RFP REQUEST FOR RESEARCH PROPOSAL Q # # ساير باشند. F

شماره : RFP تاريخ RFP REQUEST FOR RESEARCH PROPOSAL Q # # ساير باشند. F شماره : RFP 5 : تاريخ RFP 1 از صفحه درخواست پيشنهاد پروژه پژوهشي REQUEST FOR RESEARCH PROPOSAL Q # # w $ @ T A"ç! ¼ $ i " ' Ú % $ A # # T A ç$" A V"j "Ï ' ë $ ³ Ã # w $ Q # ¼ $ i "Ú '% 1 -شماره پروژه :

Διαβάστε περισσότερα

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ دستوركارآزمايش ميز نيرو هدف آزمايش: تعيين برآيند نيروها و بررسي تعادل نيروها در حالت هاي مختلف وسايل آزمايش: ميز مدرج وستون مربوطه, 4 عدد كفه وزنه آلومينيومي بزرگ و قلاب با نخ 35 سانتي, 4 عدد قرقره و پايه

Διαβάστε περισσότερα

P = P ex F = A. F = P ex A

P = P ex F = A. F = P ex A محاسبه كار انبساطي: در ترموديناميك اغلب با كار ناشي از انبساط يا تراكم سيستم روبرو هستيم. براي پي بردن به اين نوع كار به شكل زير خوب توجه كنيد. در اين شكل استوانهاي را كه به يك پيستون بدون اصطكاك مجهز

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

و دماي هواي ورودي T 20= o C باشد. طبق اطلاعات كاتالوگ 2.5kW است. در صورتي كه هوادهي دستگاه

و دماي هواي ورودي T 20= o C باشد. طبق اطلاعات كاتالوگ 2.5kW است. در صورتي كه هوادهي دستگاه 1- بخاري گازسوز كارگاهي مدل انرژي از تعدادي مجرا تشكيل شده كه گازهاي احتراق در آن جريان دارد و در اثر عبور هوا از روي سطح خارجي اين پره ها توسط يك پروانه محوري fan) (axial گرما به هوا منتقل مي شود. توان

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com 11-F-EEM-2340 نقش بهينه سازي مصرف انرژي در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار چكيده تبديل توليد انتقال و مصرف انرژي همگي روي محيط زيست تاثيرگذارند. اين اثرات مخرب زيست محيطي حاصل انتشارات هستهاي شيميايي و حرارتي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه ميباشد. Q = U A F LMTD (8-2)

مقدمه ميباشد. Q = U A F LMTD (8-2) دانشگاه صنعتي شريف دانشكده مهندسي شيمي و نفت آزمايشگاه انتقال حرارت اصول و تي وري آزمايش شماره (8 و (9 دستگاه مبدل هاي حرارتي مقدمه هدف از انجام اين آزمايش بررسي ضراي ب انتقال حرارت و ميزان تبادل حرارت

Διαβάστε περισσότερα

d) هيچكدام a) فشار b) حجم c) سرعت صفحه 3 از 9

d) هيچكدام a) فشار b) حجم c) سرعت صفحه 3 از 9 آزمون دوره مديريت انرژي تخصصي برق نمونه سوالات بخش (1) سي والات تستي 1 مطابق استاندارد IEEE يك موتور الكتريكي در كداميك از شرايط زير در توان نامي خود عمل ميكند a) تغييرات ولتاژ ±%6 و تغييرات فركانس %3

Διαβάστε περισσότερα

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( )

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( ) به كمك قانون هس: هنري هس شيميدان و فيزيكدان سوي يسي - روسي تبار در سال ۱۸۴۰ از راه تجربه دريافت كه گرماي وابسته به يك واكنش شيمياي مستقل از راهي است كه براي انجام ا ن انتخاب مي شود (در دماي ثابت و همچنين

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. دانشيار- نويسنده مخاطب (ايميل: كارشناس ارشد (ايميل:

مقدمه. دانشيار- نويسنده مخاطب (ايميل: كارشناس ارشد (ايميل: نشريه علمي- پژوهشي سوخت و احتراق سال سوم شماره اول بهار و تابستان 1389 بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير موانع جريان بر افزايش بازده گرمايي بخاري گازي **2 *1 سيامك حسين پور و شهرام كاشاني اصل 1- دانشگاه صنعتي

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 مقدمه كنند[ 1 ]:

- 1 مقدمه كنند[ 1 ]: مكانيابي منابع توليد پراكنده در شبكه فوق توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك غيرمسلط( NSGAII ) 2 1 ري وف قادري محمد رضا بسمي 1 دانشگاه شاهد دانشكده فني مهندسي Raof.ghaderi@yahoo.com 2 دانشگاه شاهد دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

طراحي و شبيه سازي آرايه اي از آنتن هاي ميكرواستريپ دو فركانسي براي يك ميكرو ماهواره كوچك مرتضي كازروني- دكتر احمد چلداوي دانشجوي دكتراي دانشگاه علم و صنعت ايران و هيي ت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com 11-F-REN-1712 بررسي اثر مبدلهاي ماتريسي در كاهش اثر نوسانات باد در توربينهاي بادي مغناطيس داي م چكيده علي رضا ناطقي دانشكده برق و كامپيوتر - دانشگاه شهيد بهشتي حسين كاظمي كارگر دانشكده برق و كامپيوتر -

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

11-F-REN-1840 كرمان ايران چكيده - مقدمه: ١ Maximum Power Point Tracking ٢ Incremental Conductance. 3 Model Predictive Control

11-F-REN-1840 كرمان ايران چكيده - مقدمه: ١ Maximum Power Point Tracking ٢ Incremental Conductance. 3 Model Predictive Control -F-REN-8 رديابي نقطه بيشينه توان( MPP ) در سيستمهاي فتوولتاي يك با استفاده از كنترلر پيش بين (MPC) جابر غضنفري مليحه مغفوري فرسنگي سعيد رضا صيد نژاد مسلم قاسمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشگاه شهيد باهنر

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

هدف: LED ديودهاي: 4001 LED مقاومت: 1, اسيلوسكوپ:

هدف: LED ديودهاي: 4001 LED مقاومت: 1, اسيلوسكوپ: آزمايش شماره (1) آشنايي با انواع ديود ها و منحني ولت -آمپر LED هدف: هدف از اين آزمايش آشنايي با پايه هاي ديودهاي معمولي مستقيم و معكوس مي باشد. و زنر همراه با رسم منحني مشخصه ولت- آمپر در دو گرايش وسايل

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

كند. P = Const. R به اين نكته توجه داشته باشيد كه گازها در

كند. P = Const. R به اين نكته توجه داشته باشيد كه گازها در كند hemodyamics قوانين بنيادي ترموديناميك براي درك نحوه عملكرد كمپرسور قانون گاز ايده ال است كه به شكل رابطه زير بيان مي شود: ν=r - به طوري كه: = فشار ν= حجم مخصوص = دماي مطلق = R ثابت گاز كه تابعي از

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ﺯﻮﺴﻧﻭﺭﺩ ﻱﺎﻫﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻠﻠﻤﻟﺍﻦﻴ ﺑ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻤﺸﺷ ﺕﻻﺎﻘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻚﻴﭙﻤﻟﺍ ﻞﺘﻫ ﻥﺍﺮﻬﺗ ﻥﺍﺮﻳﺍ

ﺯﻮﺴﻧﻭﺭﺩ ﻱﺎﻫﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻠﻠﻤﻟﺍﻦﻴ ﺑ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻤﺸﺷ ﺕﻻﺎﻘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻚﻴﭙﻤﻟﺍ ﻞﺘﻫ ﻥﺍﺮﻬﺗ ﻥﺍﺮﻳﺍ مجموعه مقالات ۲۷ ۲۹ ا بان ۳۸۸ ايران تهران هتل المپيك ICICE-6-1222 بررسي آزمايشگاهي اثر بازخوراني اگزوز بر كارآيي موتورهاي ديزل سبك محسن قاضيخاني دانشيار- دانشگاه فردوسي مشهد m_ghazikhani@yahoo.com محمدابراهيم

Διαβάστε περισσότερα

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم اراي ه روشي براي کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع بر مبناي تغيير محل تغذيه سيستم هاي توزيع احد کاظمي حيدر علي شايانفر حسن فشکي فراهاني سيد مهدي حسيني دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشکده مهندسي برق چکيده براي

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت

طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت .۱.۱.۱ No. F-14-AAA-0000 طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت مهدي صولتي عبداالله گراي يلي محمد صادق ميرغفوريان جعفر جعفري بهنام جهاددانشگاهي علم و صنعت تهران ايران

Διαβάστε περισσότερα

يياوه ياهرلوك راتخاس يزاس هنيهب نامدنار شيازفا روظنم هب موس و تسيب لاس

يياوه ياهرلوك راتخاس يزاس هنيهب نامدنار شيازفا روظنم هب موس و تسيب لاس 133 کولرهای... ساختار سازی بهينه هوايي كولرهاي ساختار بهينهسازي راندمان افزايش منظور به جاودان حميدرضا و كرمي رامين گوگل مهدي * چگيني گودرزوند فاطمه انرژي فناوري هاي بهينهسازي و توسعه پژوهشكده نفت صنعت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - ايران به دليل قرارگرفتن در عرض جغرافيايى 25 تا 45 شمالى و است. افزار MATLAB/Simulink - 1 مقدمه

چكيده - ايران به دليل قرارگرفتن در عرض جغرافيايى 25 تا 45 شمالى و است. افزار MATLAB/Simulink - 1 مقدمه مدلسازي و شبيه سازي عملكرد ديناميكي سيستم ولتاژ نوري متصل به شبكه توزيع AC سيد مهدي آل عمران گي ورگ قرهپتيان مهرداد عابدي رضا نوروزيان محمد هادي ري وفي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير m.raoufi@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني شبيه سازي مقايسه و انتخاب روش بهينه پيادهسازي ردگيري مونوپالس در يك رادار آرايه فازي عباس نيك اختر حسن بولوردي صنايع الكترونيك شيراز Abbas.nikakhtar@Gmail.com صنايع الكترونيك شيراز hasan_bolvardi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال

اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال o. F-3-AAA- اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال جابر پولادي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تهران ايران مجتبي خدرزاده مهدي حيدرياقدم دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از قابليت V2G براي PHEVها را به عنوان رزرو جهت

استفاده از قابليت V2G براي PHEVها را به عنوان رزرو جهت برنامهريزي شارژ خودرو الكتريكي هيبريدي (PHEV) از ديدگاه مشترك با در نظر گرفتن قابليت تامين بار خانگي () 1 آرمان الهياري 3 2 محمود فتوحي فيروزآباد و محمد رستگار 1 دانشگاه صنعتي شريف armanut86@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز

شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز No. 13FEPG1360 شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز جعفر ا قاياري پژوهشكده توليد نيرو پژوهشگاه نيرو باقر شهبازي پژوهشكده توليد نيرو پژوهشگاه نيرو تهران ايران baghershahbazi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1. مقدمه: ماده ماده تغييرفازدهنده دبي

چكيده 1. مقدمه: ماده ماده تغييرفازدهنده دبي مواد تغيير فاز دهنده تحليل عددي سيستم ذخيره انرژي حرارتي با استفاده از طلب بهنام بيگانه الدين سالاريان حسام 2 *1 دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي نور.1 علمي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي نور

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه

چكيده مقدمه چهارمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيبيابي ماشينا لات ايران تهران دانشگاه صنعتی شريف اسفند ١٣٨٨ بررسي و كاهش ارتعاشات يك دستگاه دوار ٢ ١ غلامحسين معصومی بهمن ميمند پور شرکت پتروشيمی بو علی سينا - ماهشهر

Διαβάστε περισσότερα

مدلسازي ا لودگي هوا با استفاده از تصاوير سنجنده موديس: مطالعه موردي توده هاي گرد و غبار استان خوزستان

مدلسازي ا لودگي هوا با استفاده از تصاوير سنجنده موديس: مطالعه موردي توده هاي گرد و غبار استان خوزستان مدلسازي ا لودگي هوا با استفاده از تصاوير سنجنده موديس: مطالعه موردي توده هاي گرد و غبار استان خوزستان كاظم رنگزن دانشيار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهيد چمران اهواز عليرضا زراسوندي استاد گروه زمينشناسي

Διαβάστε περισσότερα

شبيه سازي موازنه هاي جرمي و حرارتي به منظور کاهش اتلاف انرژي در کوره هاي ذوب فلز

شبيه سازي موازنه هاي جرمي و حرارتي به منظور کاهش اتلاف انرژي در کوره هاي ذوب فلز شبيه سازي موازنه هاي جرمي و حرارتي به منظور کاهش اتلاف انرژي در کوره هاي ذوب فلز سيد خطيب الاسلام صدرنژاد (استاد) هومن فخر نبوي (کارشناسي ارشد) چکيده در اين پروژه از نرم افزار Excell براي شبيه سازي موازنه

Διαβάστε περισσότερα

با مصرف توان پايين و نويز كم

با مصرف توان پايين و نويز كم و 4 نوسانساز متعامد تفاضلي با مصرف توان پايين و نويز كم مليحه زارع ساسان ناصح دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده مهندسي گروه مهندسي برق- الكترونيك E-mail: naseh@um.ac.ir چكيده - در اين مقاله ساختار جديدي جهت

Διαβάστε περισσότερα

شبيه سازي انتقال حرارت از راهگاه آب موتور ملي EF7 با در نظر گرفتن پديدة جوشش

شبيه سازي انتقال حرارت از راهگاه آب موتور ملي EF7 با در نظر گرفتن پديدة جوشش رامين مهدي پور * استاديار - دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه تفرش Raminme56@yahoo.com محسن نازک تبار کارشناس ارشد واحد خنک کاري شرکت تحقيقات موتور ايران خودرو Nazaktabar7@yahoo.com زهرا بني عامريان دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

D-STATCOM چكيده 1- مقدمه Flexible Alternative Current Transmission System

D-STATCOM چكيده 1- مقدمه Flexible Alternative Current Transmission System بهبود شاخصهاي كيفيت توان در سيستمهاي توزيع بوسيله طراحي جبران كننده D- با اراي ه يك روش جديد كنترل مهدي ترابيان اصفهاني مجيد شريعتي شركت توسعه و نوسازي هدايت وابسته به وزارت نيرو Email: Trabian_mehdi@yah.cm

Διαβάστε περισσότερα

مشخصات كلي آلومينيوم و آلياژهاي آن: آلياژهاي آلومينيوم- سيليسيم:

مشخصات كلي آلومينيوم و آلياژهاي آن: آلياژهاي آلومينيوم- سيليسيم: مشخصات كلي آلومينيوم و آلياژهاي آن: خصوصيات انواع مختلف آلياژهاي ريختگي آلومينيوم براساس عنصر آلياژي اصلي طبقهبندي ميشوند. به عنوان مثال: Al-Mg-Al و غيره. هر كدام از آلياژها بوسيلهي تركيب شيميايي اصلي

Διαβάστε περισσότερα

(COS/ROR) - 1 مقدمه. 1 Rate of Return 2 Cost of Service

(COS/ROR) - 1 مقدمه. 1 Rate of Return 2 Cost of Service ارزيابي فني و احسان عليشاهي lishahi@modares.ac.ir اقتصادي سيستم اتوماسيون توزيع جهت مديريتمصرف در بازار برق تجديد ساختار شده مرتضي سعيدي محسن پارسا مقدم Parsa@modares.ac.ir Mortezasaeedi@modares.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

P P. No. F-14-REN-2040 چكيده

P P. No. F-14-REN-2040 چكيده No. F-4-REN-040 گاز ي لوله خطوط در اكسپندر توربو كاربرد گاز ي لوله خطوط در شده مصرف انرژي بازيافت منظور به اكسپندر توربو از استفاده فني-اقتصادي بررسي خوشخو حقيقي رامين صديق احمدي حسين توسعه و تحقيق دفتر

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه SS7 گرديد. (UP) گفته ميشود. MTP وظيفه انتقال پيامهاي SS7 را User Part. Part هاي SS7 هستند. LI I FSN I BSN F

چكيده مقدمه SS7 گرديد. (UP) گفته ميشود. MTP وظيفه انتقال پيامهاي SS7 را User Part. Part هاي SS7 هستند.   LI I FSN I BSN F ه ب ٨٤١ شماره ۷ نشريه دانشکده فني, دوره ۴۲, شماره ۷, بهمن ماه ۱۳۸۷, از صفحه ۸۴۱ تا ۸۵۰ بهينهسازي تقسيم بار در شبكه سيگنالينگ چكيده ۱ رضا خليلي, ۲* ۱ مهدي شيرازي و احمد صلاحي ۱ شركت مخابرات استان تهران

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ

تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ اميرحسين حاجي ولي مقداد تورانداز كناري محمدصادق سپاسيان مهرداد ستايش نظر پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي تهران

Διαβάστε περισσότερα

Aerodynamic Design Algorithm of Liquid Injection Thrust Vector Control

Aerodynamic Design Algorithm of Liquid Injection Thrust Vector Control علوم و تحقيقات هوافضا جلد 2 شماره 2 بهار 1388 الگوريتم طراحي آيروديناميكي كنترل بردار تراست به روش پاشش مايع 2 1 مهدي هاشمآبادي و محمدرضا حيدري دانشگاه صنعتي مالك اشتر مجتمع دانشگاهي هوافضا مركز آموزشي

Διαβάστε περισσότερα

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و معادلات ديفرانسيل y C ( ) R mi i كه حل سري يعني جواب دقيق ميخواهيم نه به صورت صريح بلكه به صورت سري. اگر فرض كنيم خطي باشد, اين صورت شعاع همگرايي سري فوق, مينيمم اندازه است جواب معادله ديفرانسيل i نقاط

Διαβάστε περισσότερα

98-F-ELM چكيده 1- مقدمه

98-F-ELM چكيده 1- مقدمه 98-F-ELM-473 كاهش اعوجاج گشتاور در موتور رلوكتانسي سوييچ شونده امين حسن يزدآور دانشگاه صنعتي امير كبير yazavar@aut.ac.ir مجتبي ميرسليم دانشگاه صنعتي امير كبير mirsalim@aut.ac.ir واژههاي كليدي: موتور رلوكتانسي

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام

تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام ١ پيمان شوبي دانشجوي كارشناسي ارشد ٢ حسين مهبادي دانشيار ٣ آرمن آداميان استاديار تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام در اين مقاله جريان لايه هاي سيال بينگهام در يك

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

5/18/2014 بازپخت بازپخت بازپخت بازپخت بازپخت بازپخت درجه سانتيگراد)

5/18/2014 بازپخت بازپخت بازپخت بازپخت بازپخت بازپخت درجه سانتيگراد) 62 64 به علت تنشهاي داخلي ايجاد شده ناشي از استحاله مارتنزيتي قطعات فولادي كوي نچ شده ترد و شكننده هستند و به ندرت به اين شكل مورد استفاده قرار ميگيرند. اين قطعات بايد اد بعد از كوي نچ د (تردي) كاهش شكنندگي

Διαβάστε περισσότερα

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12 مقاومت مصالح بارگذاري عرضي: بارگذاري عرضي در تيرها باعث ايجاد تنش برشي ميشود كه مقدار آن از رابطه زير قابل محاسبه است: كه در اين رابطه: - : x h q( x) τ mx τ ( τ ) = Q I برش در مقطع مورد نظر در طول تير

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from engineresearch.ir at 5: on Tuesday May 1st 2018 چكيده

Downloaded from engineresearch.ir at 5: on Tuesday May 1st 2018 چكيده Downloaded from engineresearch.ir at 5:53 +43 on Tuesday May 1st 218 اندازهگيري بر سوخت ترکيب و محيطي عوامل اثر يک در خودرو آاليندة و سوخت مصرف ميزان رانندگي مشخص چرخة پريور* اميرحسين طوسي نصير خواجه صنعتي

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ا شنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور حامد عقيلي 1 عضو رسمي باشگاه پژوهشگران جوان تبريز دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيك دانشگاه ا زاد اراك كارشناس مهندسي الكترونيك مركز تحقيقات مهندسي استان ا ذربايجان شرقي

Διαβάστε περισσότερα

بهره برداري از ريزشبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير و برنامه پاسخگويي بار

بهره برداري از ريزشبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير و برنامه پاسخگويي بار N. F-3-AAA-0000 بهره برداري از ريزشبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير و برنامه پاسخگويي بار روح االله شكروي محسن پارسا مقدم دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر - گروه قدرت دانشگاه تربيت مدرس تهران

Διαβάστε περισσότερα

خطا انواع. (Overflow/underflow) (Negligible addition)

خطا انواع. (Overflow/underflow) (Negligible addition) محاسبات عدديپي پيشرفته فصل اوليه مفاهيم خطا انواع با افزايش دقت از جمع تعداد محدود ارقام حاصل ميشود. (Truncation برش: error) خطاي (Precision) اين خطا كم مي شود. در نمايش يا ذخيره نمودن مقادير عددي با تعداد

Διαβάστε περισσότερα

HMI SERVO STEPPER INVERTER

HMI SERVO STEPPER INVERTER راهنماي راهاندازي سريع درايوهاي مخصوص ا سانسور كينكو (سري (FV109 سري درايوهاي FV109 كينكو درايوهاي مخصوص ا سانسور كينكو ميباشد كه با توجه به نيازمنديهاي اساسي مورد نياز در ايران به بازار عرضه شدهاند. به

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( هدف آزمایش : شناخت و بررسی عملکرد موتور بنزینی تئوری آزمایش: موتورهای احتراق داخلی امروزه به طور وسیع برای ایجاد قدرت بکار می روند. ژنراتورهای کوچک پمپ های مخلوط

Διαβάστε περισσότερα

سال پنجم / شماره پانزدهم/ زمستان 1391 چكيده.

سال پنجم / شماره پانزدهم/ زمستان 1391 چكيده. فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت سال پنجم / شماره پانزدهم/ زمستان 1391 بررسي رابطه بين مديريت سرمايه درگردش با حاكميت شركتي و تي وري سلسله مراتب تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

Διαβάστε περισσότερα

تجارت در دنيا به شمار آمده و در صدر صنايع اشتغالزا محسوب ميشود. اين صنعت باعث ايجاد تقاضا

تجارت در دنيا به شمار آمده و در صدر صنايع اشتغالزا محسوب ميشود. اين صنعت باعث ايجاد تقاضا تا ثيرات اقليم در تصميمگيري و برنامهريزي صنعت گردشگري 1 نويسنده:آرشين بختياري چكيده اقليم ازجمله مهمترين جنبههاي مطرح در گردشگري يك منطقه محسوب ميشود. با وجود نقش كليدي وضعيت آب و هوايي و اقليمي در تعيين

Διαβάστε περισσότερα

بررسي استفاده از طيفنگاري امپدانس الكتروشيميايي در پوششها

بررسي استفاده از طيفنگاري امپدانس الكتروشيميايي در پوششها فصلنامه پژوهشهاي كاربردي در فني و مهندسي Journal of Applied Researches in Technical And Engineering Vol 1 / No 1 / 016 / P 1-3 سال اول / شماره اول/ پاييز ١٣٩٥/ صص ١-٣٢ بررسي استفاده از طيفنگاري امپدانس

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫﺎﺗﺎﻣﻮﺗآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻢﻴﺳ ﻲﺑ ﺮﮕﺴﺣ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ رد يﺪﻨﺑ ﻪﺷﻮﺧ

ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫﺎﺗﺎﻣﻮﺗآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻢﻴﺳ ﻲﺑ ﺮﮕﺴﺣ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ رد يﺪﻨﺑ ﻪﺷﻮﺧ خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي محمد احمدي نيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان ايران ahmadna@gmal.com محمدرضا ميبدي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه

خلاصه و 7 ارديبهشت 139 دانشگاه سمنان سمنان ايران ارزيابي عملكرد ميراگرهاي ويسكوالاستيك در كاهش ارتعاشات لرزه اي سازه ها در زلزله هاي حوزه نزديك 1 حامد ترابي سعيد جواهرزاده 1- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

Διαβάστε περισσότερα

12-F-ENV-2438 چكيده ايران

12-F-ENV-2438 چكيده ايران بررسي و اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در مجاورت خطوط و پستهاي فشار قوي كلان شهر تهران 12-F-ENV-2438 2 2 1 سيد زمان حسيني احمد جليلي جهرمي محمد علي ملكوتيان 1 -شركت سهامي برق منطقهاي تهران 2

Διαβάστε περισσότερα

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش سيستمهاي ارتعاشي ميتوانند بر اثر تحريكات دروني يا بيروني

Διαβάστε περισσότερα