98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:"

Transcript

1 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED لامپ التهابي لامپ فلورسنت لامپ گازي ديود بهينهسازي مصرف انرژي چكيده با توجه به اهميت يافتن بحث صرفهجويي در مصرف انرژي روشهايي كه بتوان از طريق آنها در زمينه توليد و يا مصرف انرژي بهبود حاصل نمود مورد توجه قرار گرفتهاند. در اين مقاله به بررسي يكي از روشهاي بهينهسازي مصرف انرژي كه جايگزيني لامپ هاي التهابي گازي و فلورسنت با نوع جديدي از لامپ ها به نام لامپ هاي LED ميباشد پرداخته شده است. براي روشن شدن موضوع ضمن معرفي لامپهاي LED عواملي كه باعث برتري اين دسته از لامپها بر ساير انواع قديميتر شدهاند مورد بررسي قرار گرفته است. در انتها با اراي ه دو مثال نشان داده شده كه ميتوان با جايگزيني لامپ هايLED بهجاي لامپهاي قديميتر از هدر رفتن مقدار زيادي از انرژي الكتريكي جلوگيري نمود و علاوه بر آن هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعويض انواع لامپ هاي موجود را كاهش داد. مقدمه: زندگي نوع انسان از ابتداي خلقت پيوسته وابسته به انواع انرژي بوده است و با گذشت زمان اين وابستگي نه تنها كاهش نيافته بلكه با روند چشمگيري رو به افزايش است و در حال حاضر همگان به دنبال يافتن راههايي هستند كه بتواند پاسخگوي رشد فزاينده تقاضاي انرژي باشند. در همين راستا مباحثي مانند بهينه سازي مصرف انرژي و انرژي هاي نو كه در گذشته نه چندان دور تعريف خاصي را نمي توانستيم براي آنها متصور شويم درحال حاضر اهميت فوق العادهاي يافتهاند. به طور كلي نقاطي را كه مي توان به منظور بهبود وضعيت انرژي بر آنها تمركز نمود مي توان به سه دسته تقسيم كرد: الف) توليد : توليد انرژي از منابع جديد بهينه سازي روشهاي توليد و... ب) انتقال : كاهش اتلافات انتقالي جهت دست يافتن به روشهاي بهينه انتقال انرژي به نقاط مصرف ج) مصرف : بهينه سازي مصرف كننده ها تغيير الگوي مصرف صرفه جويي در مصرف وغيره 1

2 در اين مقاله به اقتضاي موضوع و زمان به كنكاش در يكي از اساسيترين و بروزترين زير مجموعههاي مديريت انرژي يعني مديريت روشنايي خواهيم پرداخت. اهميت اين بخش از مديريت انرژي توسط آمار و ارقام منتشره توسط متصديان توليد و توزيع انرژي در ايران و جهان كاملا قابل توجيه است به طوري كه در آمار انتشار يافته توسط وزارت نيروي ايران بخش روشناي ي با مصرف حدود 4672/4 ميليون كيلو وات ساعت در سال 1382 بالغ بر %4 از مصرف انرژي برق كشور را به خود اختصاص داده و در طي اين مدت استان اصفهان به عنوان دومين استان پر مصرف كشور حدود 325/7 ميليون كيلووات ساعت يعني حدود %2/7 از كل مصرف برق اين استان را در اختيار داشته است ضمن اينكه روشناي ي سهم عمدهاي در مصارف خانگي و همچنين نقش قابل توجهي در مصارف صنعتي و عمومي نيز دارد و از طرف ديگر عمدهترين مصرف در ساعات پيك (اوج بار) مربوط به روشناي ي مي باشد. طبق آمار بخش روشناي ي معابر رشدي بالغ بر %24 در سال داشته كه اين افزايش نشان دهنده گسترش شهرها و افزايش روشناي ي شهري شهرها و روستاهاست. بنابراين اهميت توجه جامعه به صرفه جوي ي در اين بخش و كنترل مصرف برق در اين حوزه با توجه به اين نكته كه مديريت انرژي در سيستم روشنايي به منزله محدود كردن انرژي ويا به حداقل رساندن ميزان روشنايي نبوده بلكه روشي در جهت مصرف صحيح و اصولي در صنايع ساختمان هاي مسكوني تجاري و اداري و... كاملا محسوس مي باشد. مفاهيم روشنايي موضوعي كه قصد به بررسي آن داريم عبارت است از بررسي اثر جايگزيني لامپ هايLED به جاي انواع لامپ هاي مورد استفاده كه در تطبيق با دسته بندي فوق مربوط به سومين نقطه اساسي در چرخه انرژي يعني مصرف و مصرف كنندگان مي باشد كه در ذيل به آن مي پردازيم. بهينهسازي در سيستمهاي روشنايي نه تنها از ديد بهرهوري مصرف انرژي بلكه از لحاظ حفظ بهداشت و ايمني ضروري به نظر مي رسد چرا كه اثرات يك سيستم روشنايي نامناسب مي تواند به صورت خشكي چشم سردرد نقص بينايي و تصادفات ناشي از كمي نور يا درخشندگي و چشم زدگي بروز كرده و موجب افت راندمان كاري افراد گردد. ابتدا تعاريفي از مباحث مهم در روشناي ي را از نظر ميگذرانيم: شار نوري- Ф كل توان نوري كه ازيك منبع نور (مثلالامپ) درجهات مختلف منتشرميگردد كه واحد آن لومن (Lumen) است. ) يك لومن عبارتست از فلوي نوري كه از جسم كاملا تيره ) سياه) به سطح 0/5805 ميليمتر مربع در درجه حرارت 2042 درجه كلوين ساطع مي شود. ( بازده نوري- η خارج قسمت شار نوري به توان الكتريكي مصرفي آن را بازده نوري لامپ (Efficacy) مي نامندكه واحد آن " لومن بروات l/w "l/w است نوع لامپ 0 /15 شمع 9-18 لامپ رشته اي لامپ فلورسنت لامپ متال هالايد لامپ بخار سديم شدت نور- I لامپ LED جدول - 1 بازده نوري η شدت نور عبارتست از چگالي شار نوري در جهت و يا زاويه معيني در فضا كه به صورت خارج قسمت شار نوري (Ф) به زاويه فضايي (ω) بيان مي گردد كه - واحد آن شمع (Candella) است. 2

3 بديهي است در صورتيكه فلوي نوري بطور يكنواخت پخش شده باشد مقدار شدت نور برابر خواهدشدبا: dφ I = dω شدت روشنايي - E نسبت مقدار شار نوري كه به طور عمودي بر سطح مي تابد شدت روشنايي ناميده مي شود كه واحد آن لوكس مي باشد. لوكس:يك لوكس عبارتست از روشنايي حاصل از تابش شار نوري به مقدار يك لومن بر سطحي برابر يك مترمربع خورشيد : لوكس ماه : 1 لوكس LED چيست LED مخفف واژه LIGHT EMMITED DIODE به معناي ديود ساتع كننده نور مي باشد. ديودهاي ساتع كننده نور در واقع جزء خانواده ديودها مي باشد كه ديودها نيز زير گروه نيمه هاديها محسوب ميشوند. خاصيتي كهLED ها را از ساير نيمه هاديها متمايز مي سازد اين است كه با گذر جريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور از آنها ساتع مي شود. شكل زير نماي يك LED مي باشد نور LED زماني كه براي اولين بار نور بسيار كمي حين عبور جريان از اين گونه ديودها مشاهده گرديد هيچ كس تصور نميكرد كه اين نور به ظاهر ناچيز آينده روشنايي را متحول خواهد ساخت ولي با گذشت زمان و ابداع روش هايي به منظور افزايش ميزان نور توليدي توسط LED ها نظر بسياري از كارشناسان به آنها جلب شد و در سال 2003 اعلام شد كه تا سال 2010 به بازده نوري برابر 120 لومن بر وات براي LED دست خواهيم يافت و اين درحالي است كه در اواسط سال 2004 ميلادي شركت OSRAM اعلام نمود كه به بازده 108 لومن بر وات دست يافته است و در سال 2005 شركت CREE اعلام كرد كه به بازده 131 لومن بر وات دست يافته است و هم اكنون LED هايي با بازده 80 لومن بر وات در مقياس تجاري توليد مي شوند پس مشاهده مي كنيم كه رشد LED ها در حدي بوده است كه حتي خوشبينترين افراد نسبت به آينده را نيز غافلگير نموده است. ماهيت رنگ توليد شده توسط LED توسط LED ها مي توان نور را در رنگها و شدت هاي مختلف توليد كرد و اين امر با تغيير در ساختار فيزيكي و مواد تشكيل دهنده آنها به سادگي امكان پذير است. همانطور كه ملاحظه مي نماييد نور هاي توليدي توسط LED ها داراي طول موج مشخصي مي باشند و اين بدان معني است كه رنگ توليدي كاملا خالص مي باشد. حال ممكن است اين سي وال پيش آيد كه با توجه به اينكه LED ها تكرنگ هستند چگونه مي توان نور سفيد كه بيشترين مصرف را در تامين روشنايي دارا مي باشد بدست آورد براي اين منظور روشهاي متعددي مورد استفاده قرار مي گيرند كه رايج ترين آنها استفاده از سه رنگ آبي قرمز و سبز به منظور توليد رنگ سفيد و استفاده از لنز فسفر اندود شكل 1 : LED براي LED آبي مي باشد. 3

4 شدت روشنايي بالا شدت روشنايي استاندارد مواد تشكيل دهنده رنگ lpk (NM) Iv (mcd) مواد تشكيل دهنده زاويه پراكنش lpk (NM) Iv 3 (mcd) زاويه پراكنش قرمز GaAsP/GaP AS AlInGaP نارنجي GaAsP/Gap AS AlInGaP 609 1, آتشي GaAsP/Gap AS AlInGaP 592 1, زرد Gap سبز Gap GaN 520 1, GaN 495 2, فيروزه اي -- GaN آبي لامپ LED چيست لامپ هاي LED در واقع مجموعه اي از يك يا چند LED مي باشند كه براي بدست آوردن شدت نور و رنگ مورد نياز با يكديگر در يك مجموعه قرار داده مي شوند و به منظور تامين روشنايي و يا تزي ينات مورد استفاده قرار مي گيرند. مشخصات منحصر به فردLED باعث شده است كه لامپ- هايLED به سرعت جايگزين ساير منابع تامين روشنايي گردند و از مصاديق بارز آن مي توان به چراغ ها و علاي م راهنمايي ساخته شده باLED اشاره كرد كه در حال حاضر در كشور ما در مقياس گستردهاي به كار گرفته شده اند و جايگزين نمونه هاي قديمي شده اند. بر روي توليد لامپ هاي LED سرمايه گذاري نموده اند و موضوع زماني جالب تر مي شود كه بدانيم كه پيشروپترين شركت در زمينه توليد لامپ هاي كم مصرف (كه در حال حاضر از نظر عدهاي گزينه مناسب تري نسبت به لامپ هايLED مي باشند.) همين شركت OSRAM مي باشد و سرمايه گذاري عظيم شركت بر روي LED ها نشانگر اين نكته است كه آنها نيز به اين موضوع كه هيچ گونه منبع روشنايي در آينده قابل رقابت با لامپهاي LED نمي باشد كاملا آگاه مي باشند. چرا لامپLED (مزايايي استفاده از لامپ هاي (LED در واقع هدف ما اصلي از اين بحث پاسخ به اين سي وال است كه : استفاده از لامپ هاي LED نسبت به ساير لامپ هاي موجود چه مزايايي در بر دارد در ذيل تعدادي از مزيت هاي عمده لامپ هاي LED را نسبت به ساير لامپ ها توضيح خواهيم داد. در شكل 2 : سه نمونه از لامپهايLED حال حاضر توليد كنندگان لامپ هاي قديمي كه معروف ترين آنها شركت OSRAM مي باشد به صورت گسترده اي - 1 بازده در حال حاضر لامپ هاي LED بازده اي بين 20 تا 40 لومن بروات را دارا مي باشند و اين درحالي است كه اين مقدار براي لامپ هاي التهابي 12 تا 15 لومن و براي لامپ هاي كم مصرف 35 تا 60 لومن بر وات و براي لامپ هاي بخار سديم اين ميزان به 100 لومن بر وات مي رسد. مشاهده مي كنيد كه ظاهرا لامپ هاي LED برتري خاصي نسبت به لامپ هاي 4

5 كم مصرف و يا بخار سديم ندارند اما نكته اي كه باعث تمايز و برتري بازده لامپ هاي LED نسبت به سايرين مي شود اين است كه اولا نور توليد شده توسط آنها در تمام فضا پراكنده نمي شود و ثانيا شامل پرتو هاي فرابنفش و مادون قرمز نمي باشند و اين باعث ميشود كه شدت نور آنها در فضاي مورد نظر نسبت به سايرين بيشتر باشدكه در اماكن مختلفي كه نياز به نور متمركز مانند فعاليتهاي ابزار دقيق در صنايع شركتها و ادارات استفاده نمود كه اين موضوع در شكل زير نشان داده شده است. شكل 3 :مقايسه نحوه انتشار نور در LED و لامپ معمولي علاوه بر موارد فوق شما مي توانيد براي نيازهاي مختلف خود بوسيله لامپ هاي LED نور مورد نياز خود را تامين كنيد نه كمتر و نه بيشتر و اين در حالي است كه به علت مشكلات متعدد لامپ هاي قديمي را نمي توان با هر توان دلخواه توليد كرد و معمولا داراي استانداردهاي خاصي مي باشند و معمولا نور آنها نيز مانند لامپ هاي LED قابل تنظيم نمي باشد. - 2 قابليت اطمينان بالا فرض كنيد كه احتمال از كار افتادن يك LED در ساعات 1 تا 5000 برابر با 002/. باشد و اگر يك لامپ LED را با 500 عدد LED در نظر بگيريم و زمان تعويض اين لامپ را منوط به از كار افتادن LED 200 بدانيم آنگاه احتمال تعويض اين لامپ در زمان 1 تا 5000 ساعت برابر است با 002 /. به توان 200 كه تقريبا برابر با صفر مي باشد. س لذا زماني كه يك لامپ LED را در شرايط استاندارد به كار گرفته شود مي توان مطمي ن بود كه تا سالها نيازي به تعويض آن نخواهد بود به همين علت در حال حاضر كليه لامپ هاي LED از سوي توليد كنندگان خارج ا زكشور تا 5 سال تضمين مي شوند و اين شركتها متعهد مي شوند كه در صورت بروز هر گونه خرابي در هر نقطه دنيا بدون دريافت هيچ هزينه اي محصولات خود را جايگزين نمايند. - 3 عمر مفيد بالا تا قبل از ظهورلامپ هاي LED بالاترين عمري كه براي منابع روشنايي ثبت شده بود چيزي در حدود 5000 ساعت بود و اين مقدار با كمترين طول عمر متصور براي LED ها قابل مقايسه نمي باشد. حال بياييم اثر دو خصيصه اي كه در فوق ذكر شد را بررسي نماييم. معمولا هر زمان كه از يك خيابان عبور مي كنيد يك يا چند عدد از لامپ هاي روشنايي خاموش هستند و در روز بعد ماموران آنها را جايگزين مي كنند كه اين امر مستلزم صرف وقت وهزينه بسيار زيادي مي باشد ولي با جايگزيني لامپ- هاي LED به جاي لامپ هاي قديمي مي توان تا ميزان زيادي در اين هزينه ها صرفه جويي نمود. - 4 عدم وجود پرتوهاي فرا بنفش و مادون قرمز همواره نوري كه توسط منابع روشنايي توليد مي شده است به همراه پرتوهاي فرابنفش و مادون قرمز بوده است كه در حوزه بينايي ما قرار ندارند و كاربردي به منظور تامين روشنايي ندارند اما موضوع به اينجا ختم نمي شود پرتوهاي فرابنفش علاوه بر اين كه كاربردي در تامين روشنايي ندارند بلكه براي انسان مضر مي باشند و دانشمندان بر اساس نتايج آخرين تحقيقات زنان را از قرار گرفتن در زير نور لامپ هاي مهتابي و كم مصرف منع كرده اند چون اين گونه لامپ ها ميزان زيادي پرتو فرابنفش از خود منتشر مي كنند و اين درحالي است كه تاثير پرتوهاي فرابنفش بر مبتلا شدن به سرطان پوست سالها پيش به اثبات رسيده است. 5

6 - 5 به كارگيري با ولتاژهاي بسيار پايين ولتاژ مورد استفاده لامپ هاي LED مي تواند بسيار پايين باشد و جالب است كه لامپ هاي LED با مقدار ناچيزي از ولتاژ نامي خود نيز به نور افشاني خواهد پرداخت و مي توان آنها را با ضعيف ترين و كوچك ترين باطري ها تغذيه نمود. بنابراين مي توان بسياري از سيستم هاي روشناي ي صنايع و ساختمان ها و حتي معابر را بدون نياز به اتصال به شبكه سراسري توسط باطري ها و پيل هاي مستقيم تغذيه نمود كه مشكل پيك و دره بار شبكه را تا حدودي مرتفع نموده و هزينه احداث تاسيسات انتقال برق در اماكن صعب العبور و فواصل بالا را كاهش داد. اين خصوصيت و توان مصرفي پايين لامپ هاي LED باعث شده است كه بتوان بدون دسترسي به شبكه هاي برق رساني بوسيله هر نوع منبع توليد انرژي به صورت كاملا اقتصادي از لامپهاي LED به منظور تامين روشنايي استفاده نمود. جديد ترين محصول بر پايه اين خصوصيت LED توسط شركت SHARP اراي ه گرديده است كه يك ديوار از جنس پانل هاي خورشيدي مي باشد كه در آن LED كار گذاشته شده است و در طول روز به ذخيره انرژي و در طول شب به نور افشاني و تامين روشنايي محيط مي پردازد. - 6 توليد حرارت كم حرارت توليدي توسط LED بسيار ناچيز است و علت آن پايين بودن ميزان انرژي مصرفي آن است و اين خاصيت از گرم شدن محيط اطرا ف و نيز صدمه رساندن به قاب ها و حباب هاي محافظ ) معمولا بعد از مدتي لامپ هاي التهابي آنها را ذوب مي كنند) جلوگيري مي نمايد. - 7 قابليت استفاده از هر دونوع جريان لامپ هاي LED به طور معمول از جريان DC استفاده مي كنند ولي به راحتي با قرار دادن يكسو كننده ها مي توان از جريان AC نيز براي تامين انرژي مورد نياز آنها استفاده نمود البته در حال حاضر LED هايي توليد مي شوند كه بدون نياز به اينورتر هاي جريان ويكسو سازها به راحتي با جريان AC به فعاليت مي پردازند. اين قابليت LED باعث مي شود كه براي استفاده از منابع انرژي خورشيدي كه جريان برق توليدي آنها به صورت DC ميباشد بدون نياز به اينورتر هاي جريان (معمولا هزينه زيادي در بر دارند و كار با آنها و نگهداري آنها بسيار مشكل است) مستقيما انرژي توليدي را به مصرف رساند. شكل 4 : ديوار LED و پانل خورشيدي علاوه بر موارد فوق يك خاصيت منحصر به فرد ديگر لامپ هاي LED اين است كه اگر يك لامپ LED را در كنار هر نوع لامپ ديگر با توان برابر به يك نوع منبع تغذيه DC متصل نماييم مدتها پس از آنكه لامپ نمونه ديگر شروع به كم نور و خاموش شدن نمود لامپ LED همچنان بدون كاهش در ميزان نور به كار خود ادامه خواهد داد. اين امر به علت خاصيت CURRENT ORINTED لامپ هاي LED مي باشد به اين معني كه نور آنها تابعي از جريان است و بر خلاف ساير منابع روشنايي كه VOLTAGE ORIENTEDهستند با تغيير ولتاژ تغييري در نور آنها حاصل نمي شود. 6

7 - 8 قابليت به كارگيري در دماي 40- درجه و 85+ درجه سلسيوس به جرات مي توان گفت كه لامپهاي LED در هر نقطه از كره خاكي در هر فصلي قابل استفاده مي باشند و توانايي قابل توجهي در تحمل تغييرات دما دارند كه مشابه آن را در هيچ يك از منابع روشنايي نمي توان يافت و شما مي توانيد LED را در دماي 50 - درجه و 100+ درجه سلسيوس به راحتي نگهداري نماييد. معمولا در نقاط صعب العبور و داراي شرايط جوي نامساعد امكان استفاده از هيچ يك از لامپ هاي قديمي به آساني وجود ندارد و بايد تدابير خاصي براي حفظ و نگهداري آنها انديشيده شود ولي مي توان لامپ هاي LED را به راحتي در هر مكاني بدون نياز به مراقبتهاي خاص مورد استفاده قرار داد. - 9 افزايش بازده در شرايط كاهش جريان پيش تر گفته شد كه مي توان با كاهش جريان نور لامپ هاي LED را به ميزان دلخواه تنظيم كرد حال ممكن است تصور شود كه با كاهش جريان مانند ساير لامپ ها از ميزان بازده لامپ هاي LED نيز كاسته خواهد شد ولي حقيقت اين است كه هرچه جريان كاهش يابد بر خلاف ساير منابع روشنايي ميزان بازده نوري اين لامپ ها افزايش مي يابد و از بازده نامي آنها نيز بيشتر مي شود امنيت بالا در صورت استفاده ازلامپ هاي LED چون اين گونه لامپ ها را مي توان با استفاده از ولتاژ هاي پايين و امن به كار برد و علاوه براين توليد حرارت توسط اين گونه لامپ ها بسيار كم است خطر برق گرفتگي سوختگي و حريق را مي توان تا ميزان زيادي كاهش داد و بسياري از موارد ايمني را كه در مورد لامپهاي قديمي بايد رعايت مي كرديم حذف نمود قابل رويت بودن نور LED ها نسبت به لامپ هاي التهابي به ميزان 10x نور توليد شده توسط لامپ هاي LED به علت ماهيت خود و درخشندگي بسيار زياد تا فواصل بسيار دور قابل رويت مي باشد و حدودا ميزان فاصله اي كه مي توان نور آنها را تشخيص داد 10 برابر لامپ هاي معمولي مي باشد به همين علت در بسياري از چراغها و علاي م هشدار دهنده و راهنمايي جايگزين نمونه هاي قديمي شده اند حشرات از نور LED گريزانند در لامپ هاي قديمي بعد از گرد غبار آلودگي ناشي از تجمع حشرات در اطراف اين گونه لامپ ها مهمترين عامل كاهش نور اين گونه لامپ ها بود كه ميزان بازده نوري را تا حد بالايي كاهش ميداد و بدين صورت مصرف انرژي به ازاي محصول نوري بالا مي رفت و هر از چند گاهي بايد آنها را تميز مي كرديم ولي با توجه به اينكه نور توليد شده توسط LED بر خلاف ساير نورها نه تنها حشرات را جذب نمي كند بلكه حشرات را از محيط پراكنده مي كند و در نتيجه علاوه بر ايجاد محيطي بدون مزاحمت حشرات از آلوده شدن حباب لامپLED توسط حشرات نيز خبري نيست. مهمترين كاربردهاي چراغهاي LED روشناي ي معابر كاربرد ديگر LED در بخش تا مين روشناي ي معابر مي باشد. بر طبق آمار اراي ه شده در تراز نامه انرژي سال 82 حدود 4672/4 كيلو وات ساعت در بخش روشناي ي معابر مصرف انرژي الكتريكي داشته ايم كه اكثر اين روشناي ي ها با لامپهاي جيوه اي يا بخار سديم تا مين گشته اند كه با جايگزيني لامپهاي LED مي توانيم اين ميزان مصرف را تا حد زيادي كاهش دهيم لذا در ذيل به طور خلاصه به بررسي روشناي ي خياباني مي پردازيم چراغهاي خياباني اين چراغ ها بايستي ضد آب و گرد و غبار باشند عموما با لامپ هاي جيوه اي و سديم استفاده مي شوند و داراي انواع زير هستند: چراغ كوتاه چمني - چراغ متوسط پاركي - چراغ بلند خياباني - چراغ مخصوص پروژكتوري - 7

8 با توجه به جداول مشخصه لامپ هاي مختلف و كاتالوگ سازندگان به دست مي آيد. تعدادي از لومن هاي نمونه به اين شرح است. لامپ رشته اي 100 وات لومن لامپ فلورسنت 40 وات لومن لامپ بخار جيوه 250 وات لومن لامپ بخار سديم فشار قوي 250 وات لومن لامپ بخار سديم فشار ضعيف 35 وات لومن نوع I: پخش متقارن دو طرفي و چهار طرفي نوع :II پخش غير متقارن باريك دو طرفي و چهار طرفي نوع :III پخش غير متقارن متوسط نوع :IV پخش غير متقارن پهن نوع V: پخش متقارن نوع اول: چراغ با پخش نور كوتاه و يا Cut-off كه بيشترين شار نوري را در زاويه عمودي 45 تا 65 درجه نسبت به خط عمود مي تاباند. نوع دوم: چراغ با پخش نور متوسط و يا Semi cut-off كه بيشترين شار نوري را در زاويه عمودي 66 تا 75 درجه نسبت به خط عمود مي تاباند. نوع سوم: چراغ با پخش نور بلند و يا Non cut-off كه بيشترين شار نوري را در زاويه عمودي 76 تا 80 درجه نسبت به خط عمود مي تاباند. 1- تعيين شدت روشنايي (لوكس) مورد نياز 2- تعيين نوع لامپ و چراغ مناسب و ارتفاع پايه چراغ 3- تعيين ضريب بهره برداري 4- تعيين ضريب كاهش نور در اثر فرسودگي و كثيف شدن لامپ و چراغ 5- تعيين فاصله بين چراغ ها 6- جانمايي و ترتيب نصب چراغ هاي خياباني - 7 ارتفاع نصب چراغ براي جلوگيري از خيرگي مثال هايي براي روشن شدن ميزان تاثير استفاده از لامپ هاي يك سيستم روشنايي خوب براي معابر و خيابان ها بايستي داراي مشخصات زير باشد: روشنايي كافي در سطح خيابان ايجاد نمايد. روشنايي ايجاد شده در سطح خيابان داراي يكنواختي باشد. سيستم مورد نظر كمترين خيرگي را براي چشم داشته باشد. به طور معمول محاسبات سيستم روشنايي بيروني (و داخلي) به كمك نرم افزارهاي مختلف كه توسط سازندگان لامپ ها و مراكز مختلف ديگر تهيه شده اند انجام مي گيرد از جمله اين برنامه ها مي توان به EasyLux Calculux Chalmlite OptiWin Stahl و... اشاره نمود. چراغ هايي كه در سيستم روشنايي بيروني مورد استفاده قرار مي گيرند معمولا داراي پخش نور نامتقارنند. تقريبا در تمامي انواع اين چراغ ها بيشترين شار نوري تحت زواياي افقي و عمودي مشخصي تابيده مي شوند. زاويه افقي را معمولا با φ و زاويه عمودي را با θ نشان مي دهند. LED در كاهش مصرف انرژي مثال 1 : در يكي از مراسمي كه در سال 1385 انجام شد رسانه ملي اعلام نمود كه به منظور تزي ين معابر و مكانهاي مختلف 10 ميليون عدد لامپ مورد استفاده قرار گرفته است كه اگر مقدار مصرف متوسط اين لامپ ها را برابر با 40 وات در نظر 8

9 مثال 2: فرض كنيد كه بخواهيم روشنايي يك بزرگراه را به طول 100 كيلومتر تامين كنيم و براي اين كار از پايه هاي چهار شاخه و بگيريم در مدت 12 ساعت روشن بودن اين لامپ ها در يك شبانه روز 4800 مگاوات ساعت برق مصرف شده است و در مدت 3 روزي كه اين تزي ينات در معابر نصب بودند مگا وات ساعت برق مصرف شده است كه در صورت جايگزيني اين لامپ ها با لامپ هاي 2 LED واتي و يك واتي اين ميزان حداكثر 720 مگاوات ساعت خواهد بود كه حدود %15 حالت قبل را مصرف مي نمايد و به ميزان مگاوات ساعت در مصرف برق صرفه جويي مي شد و علاوه براين تزي ينات از نور و جلوه بيشتري نيز برخوردار بودند. علاوه بر اين ميزان صرفه جوي ي در مصرف برق مي توان از اثرات زيست محيطي كه ناشي از سوختن سوختهاي فسيلي در نيروگاه ها جهت توليد اين ميزان برق مي باشد كه اين اثرات شامل آلاينده هايي نظير CO2, NOX, CO, SO2 غيره است به ميزان جدول زير كاهش داد. نوع انتشار ميزان كاهش انتشار آلاينده ) نت ( 11/53 NOX 2066 CO2 1/31 CO 24 SO2 0/6 ذرات معلق جدول 2 ميزان كاهش آلاينده هاي زيست محيطي مثال 1 علاوه بر مورد فوق با توجه به حساسيت لامپ ها در برابر تغييرات دمايي و شوك فيزيكي و نوسانات برق معمولا در پايان اين گونه مراسم تعداد زيادي از اين گونه لامپ ها از كار افتاده و غير قابل مي گردند در صورتي كه لامپ هاي LED از اين قاي ده مستثني مي باشند و در برابر بسياري از عوامل كه براي ساير منابع روشنايي مشكل آفرين مي باشد مقاوم هستند و در صورت صدمه ديدن قابل بازسازي نيز مي باشند. با توجه به اينكه در هر سال تعداد زيادي از اين گونه مراسم در كشور برگزار مي شود مي توان با استفاده از لامپ هاي لامپ هاي 500 وات استفاده كنيم و در هر 50 متر يك پايه قرار دهيم در نتيجه به 2000 پايه و 8000 لامپ نياز خواهيم داشت كه اين لامپ ها در هر ساعت انرژي برابر با 4 مگاوات ساعت برق مصرف خواهند كرد و اگر به طور متوسط زمان روشن بودن آنها را 12 ساعت در شبانه روز در نظر بگيريم روزانه 48 مگاوات ساعت و در سال مگاوات ساعت برق براي تامين روشنايي اين بزرگراه انرژي مصرف شده است اما در صورتي كه به جاي اين لامپها از نمونه هاي 50 واتي LED استفاده كنيم كه %10 مصرف در حالت قبلي است و ميزان برق مصرفي را ميتوان مگاوات ساعت كاهش داد. حال با توجه به وجود هزاران كيلومتر بزرگراه در كشور تصور كنيد كه ساليانه به چه ميزان مي توان در مصرف انرژي صرفه جويي نمود. ميزان كاهش انتشار آلاينده ) ( نت نوع انتشار 13/3 NOX 2381 CO2 1/5 CO 27/3 SO2 0/65 ذرات معلق جدول 3 ميزان كاهش آلاينده هاي زيست محيطي مثال 2 نتيجه گيري: با توجه به مطالب ذكر شده مشخص مي شود كه مي توان با جايگزيني لامپ هايLED به جاي لامپ هايي كه در حال حاضر به منظور تامين روشنايي مورد استفاده قرار مي گيرند مي توان از هدر رفتن ميزان زيادي از انرژي در هر سال تا حدود تقريبي 70 تا 90 درصد جلوگيري نمود و علاوه بر آن باعث كاهش هزينه هاي مربوط به نگهداري تعويض و استهلاك انواع لامپ هاي موجود و كاهش قابل توجه ميزان آلاينده هاي زيست محيطي شد. LED مي توان صدها هزار مگا وات ساعت در مصر ف انرژي صرفه جويي نمود. 9

10 منابع: Martin Barker, LED Lighting Technology, United Kingdom, Lutron EA Ltd, Solid-state lighting From Wikipedia, the free encyclopedia chps best practice manual 2006 leds magazine وزارت نيرو. معاونت انرژي ترازنامه انرژي سال 82 و. 83 م. س عيدي. ع. كرباسي ت. سهراب و ر. صمدي. "مديريت زيست محيطي نيروگاهها زمستان 84" وزارت نيرو. سازمان بهره وري انرژي ايران. ن. گلستاني دارياني "روشهاي بهبود بهره وري روشناي ي " 10

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ [masood.ghz@gmail.com] دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از 104 شماره 73 برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از معيارهاي مختلف شکست در چاههاي انحرافي مطالعه موردي: چاه 2sk 5 ميدان نفتي سلمان * عبدالمجيد موحدينيا محمد کمال قاسم العسکري و محسن ياراحمدي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα