στην Αυτοαξιολόγηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συμβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Διασφάλισης Ποιότητας στις Ελληνικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην Αυτοαξιολόγηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συμβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Διασφάλισης Ποιότητας στις Ελληνικές"

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συμβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Διασφάλισης Ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015

2 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συμβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Διασφάλισης Ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015

3 3 Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης : Πιλοτική Εφαρμογή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και βασικό σκοπό ύπαρξης και αποστολής μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Στα πλαίσια του αναβαθμισμένου ρόλου της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.), η οποία μετονομάστηκε σε Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.), περιλαμβάνεται η υποστήριξη της εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην αξιολόγηση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ως πρώτο βήμα πρακτικής εφαρμογής και ελέγχου των σχετικών διαδικασιών προγραμματίσαμε την πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) σε δύο Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας: τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που διέθετε τα αναγκαία στοιχεία εφαρμογής της σχετικής μεθοδολογίας. Ήδη από το 2013 η ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. έχει προσαρμόσει το Ερωτηματολόγιο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στα χαρακτηριστικά των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό συνέταξε Οδηγό ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά το Κ.Π.Α. με το σύνολο των Κριτηρίων, Υποκριτηρίων και των ερωτήσεών του. Ο Οδηγός αυτός είναι αναρτημένος και δημόσια προσβάσιμος στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :

4 4 Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για τη δημιουργία από την Ανάδοχο Εταιρεία «Νέστωρ Συμβουλευτική Α.Ε.-MINDWARE» μιας Κεντρικής υποδομής Επιχειρηματικής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης δημιουργήθηκε Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο έχοντας ως βάση τον παραπάνω Οδηγό της ΜΟΠΑΒ και Βάση Δεδομένων, η οποία επιτρέπει την απευθείας επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων καθώς και την άμεση εξαγωγή των σχετικών αποτελεσμάτων. Στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνονταν η υποστήριξη στην πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε δύο Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας. Μεταξύ των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που επελέγησαν για την πιλοτική εφαρμογή ήταν η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η παρούσα Έκθεση Αυτοαξιολόγησης καταγράφει τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη διαδικασία πρόσβασης, συμπλήρωσης και επεξεργασίας του σχετικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με την εφαρμογή που ανέπτυξε η ανάδοχος εταιρεία. Δρ. Γιώργος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υπεύθυνος ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.

5 5 Εισαγωγή - Αξιολόγηση στις Βιβλιοθήκες Η Αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας αλλαγής και της επιδίωξης μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης να λειτουργεί αποτελεσματικά έχοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της. Η Αξιολόγηση μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης μπορεί να αφορά την Εσωτερική της λειτουργία, δηλαδή τη Διοίκηση, τις Διαδικασίες, τη σχέση μεταξύ κόστους οφέλους των λειτουργιών που εφαρμόζονται, το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της από τις συλλογές, υπηρεσίες, υποδομές που διαθέτει κ.α. Common Assessment Framework (CAF) Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - Common Assessment Framework (CAF) αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Μοντέλο Αυτοαξιολόγησης των δημοσίων οργανισμών. Διαμορφώθηκε από την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών (Innovation Public Services Group), που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.E. στην οποία ομάδα συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας. Το ΚΠΑ αποτελεί ένα πρώτο εγχείρημα λήψης μεταρρυθμιστικών μέτρων στα πλαίσια της υποχρέωσης της Ελλάδας για την εκπλήρωση κριτηρίων «διοικητικής σύγκλισης», που θα ισχύσουν για όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε. Στόχοι του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Το Κ.Π.Α. αποτελεί ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει κάθε φορέα να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές διοίκησης της ολικής ποιότητας, ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις του.

6 6 Οι βασικοί στόχοι του συνοψίζονται στα ακόλουθα τέσσερα σημεία : 1. Εισαγωγή των Αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και εν συνεχεία δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κύκλου Ποιότητας αποτελούμενου από τον Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση 2. Διευκόλυνση της αυτοαξιολόγησης, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης 3. Σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας 4. Διευκόλυνση της συγκριτικής μάθησης μεταξύ των οργανώσεων του δημοσίου τομέα. Δομή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF) Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για τις Δημόσιες Υπηρεσίες αποτυπώνονται στο Σχεδιάγραμμα 1 : Σχεδιάγραμμα 1 :

7 7 Το παραπάνω Σχεδιάγραμμα περιλαμβάνει τα εννέα (9) Κριτήρια αξιολόγησης : 1. Ηγεσία 2. Στρατηγική και προγραμματισμός 3. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 4. Εξωτερικές συνεργασίες και πόροι 5. Διοίκηση διαδικασιών και αλλαγών 6. Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς το χρήστη 7. Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό 8. Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία 9. Κύρια αποτελέσματα Τα πέντε πρώτα Κριτήρια αφορούν στις απαραίτητες προϋποθέσεις της αποτελεσματικής - αποδοτικής λειτουργίας μιας Βιβλιοθήκης, ενώ τα τελευταία τέσσερα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας μιας Βιβλιοθήκης. Το ΚΠΑ είναι ένα γενικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε Βιβλιοθήκη δίχως, όμως, να τροποποιούνται τα 9 Κριτήρια, τα 28 Υποκριτήρια και το σύστημα βαθμολογίας. Η Αυτοαξιολόγηση συνεπάγεται το ότι δεν υπάρχουν εξωτερικοί αξιολογητές αλλά το ότι η Βιβλιοθήκη αξιολογείται από το ίδιο το Προσωπικό της. Πιλοτική Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με βάση τα παραπάνω και σε συνεννόηση με την Ανάδοχο Εταιρεία που ανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης αποφασίστηκε η πραγματοποίησή της στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του προσωπικού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στις σε Εργαστήριο

8 8 Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Η διαδικασία περιλάμβανε τα παρακάτω βήματα: 1. Η Διευθύντρια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κα. Σταυρούλα Κουρή ήρθε σε συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και το πληροφόρησε για τον τρόπο πραγματοποίησης της πιλοτικής Αυτοαξιολόγησης. 2. Σύμφωνα με τη δεύτερη φάση της διαδικασίας του Κ.Π.Α. πρέπει να συγκροτηθεί μια Ομάδα Αυτοαξιολόγησης που θα αντιπροσωπεύει κατά το δυνατόν όλους του τομείς της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Μετά από παρότρυνση του κ. Ζάχου, αποφασίστηκε η ομάδα να αποτελείται από τους περισσότερους υπαλλήλους της. Έτσι, στη ομάδα συμμετείχαν 16 υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης και η Διευθύντρια. 3. Ακολούθησε η επιμόρφωση όσων συμμετείχαν στην Αυτοαξιολόγηση. Η Ανάδοχος Εταιρεία με την παρουσία των στελεχών της κ. Γιώργου Στόγια και κ. Γιάννη Ζάραγγα καθώς και του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιου Ζάχου ενημέρωσε το προσωπικό πάνω στις αρχές της Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας και στην Αυτοαξιολόγηση βάσει του Κ.Π.Α. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Ειδικού Πληροφορικής κ. Σάββα Δημητριάδη, ο οποίος χειριζόταν τη Βάση Δεδομένων καθ όλη τη διάρκεια της Αυτοαξιολόγηση. Επεξηγήθηκαν οι σκοποί και η φύση της διαδικασίας, η δομή του μοντέλου, ο τρόπος βαθμολόγησης καθώς και το περιεχόμενο των Κριτηρίων και Υποκριτηρίων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και της Βάσης Δεδομένων, μέσω των οποίων η ομάδα Αυτοαξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης συνδέεται στην παραπάνω Βάση Δεδομένων και συμπληρώνει τα Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης αντί για έντυπα. Τέλος, έγινε περιγραφή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων και του αντίστοιχου τρόπου βαθμολόγησης, που επιτρέπει την άμεση εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τη συνακόλουθη ενημέρωση του προσωπικού και την

9 9 χωρίς καμία καθυστέρηση έναρξη της συζήτησης για τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης. 4. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ (Ομάδα Αυτοαξιολόγησης) συνδέθηκαν στη Βάση Δεδομένων της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ξεκίνησαν τη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου του Κ.Π.Α. Για τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης επιλέχθηκε τα μέλη του προσωπικού να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με βάση την εμπειρία τους και τη γενικότερη πληροφόρησή τους για το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό χωρίς τη χρήση εγγράφων. Οι απόψεις που κατέγραψαν βασίστηκαν στη δική τους γνώση και εμπειρία από την εργασία τους στη Βιβλιοθήκη, χωρίς να σημειώνουν τα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τα δυνατά, όσο και για σημεία εκείνα που απαιτούν βελτίωση. Κατόπιν, τα μέλη βαθμολόγησαν κάθε Υποκριτήριο σύμφωνα με τον τρόπο βαθμολόγησης που τους αναλύθηκε. Μάλιστα, για τη διευκόλυνσή τους η Ανάδοχος Εταιρεία μοίρασε έντυπο με οδηγίες για τον τρόπο βαθμολόγησης των Κριτηρίων. 5. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Επισημάνθηκαν τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τα σημεία βελτίωσης. Ακολούθησε σύντομη συζήτηση όπου το προσωπικό κλήθηκε να προτείνει μέτρα βελτίωσης των τομέων που παρουσίασαν χαμηλότερη βαθμολογία. Η παρούσα έκθεση Αυτοαξιολόγησης καταγράφει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου. Παρουσιάζει τη βαθμολογία των κριτηρίων και Υποκριτηρίων, τα Δυνατά Σημεία και τα Σημεία Βελτίωσης καθώς και τις τάσεις που ακολούθησαν οι απαντήσεις του προσωπικού σε κάθε Υποκριτήριο. Τέλος, στο Παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος της Έκθεσης παρατίθενται αναλυτικοί Πίνακες με το σύνολο των Κριτηρίων Υποκριτηρίων και των Ερωτήσεων με τις βαθμολογίες που έδωσε το προσωπικό.

10 10 Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων και Υποκριτηρίων Η βαθμολόγηση των Κριτηρίων του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης που έγινε μέσω της εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα που βρίσκεται στο δεύτερο μέρος της παρούσας Έκθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος και τη μελέτη της Συνολικής Βαθμολογίας των Κριτηρίων γίνεται φανερό πώς την υψηλότερη βαθμολογία (30) έχει συγκεντρώσει το Κριτήριο 1, που αφορά στην «Ηγεσία». Ακολουθεί το Κριτήριο 7 - «Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό» - με βαθμολογία 25. Οι χαμηλότερες συνολικές βαθμολογίες εντοπίζονται στο Κριτήριο 2, που αξιολογεί τη «Στρατηγική και τον Προγραμματισμό» της Βιβλιοθήκης με βαθμολογία 17, και στα Κριτήρια 8 και 9, που αναφέρονται στα «Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία» και στα «Κύρια αποτελέσματα» αντίστοιχα με βαθμολογία 19. Οι συνολικές βαθμολογίες των υπόλοιπων Κριτηρίων κινούνται μεταξύ του 20 και του 22 φανερώνοντας μια αρμονική κατανομή στις απαντήσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι ο Μέσος ρος Βαθμολογίας όλων των Κριτηρίων είναι 21,55. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στο Γράφημα με τη Συνολική Βαθμολογία των Κριτηρίων που ακολουθεί :

11 11

12 12 Αναφορικά με τη Συνολική Βαθμολογία των Υποκριτηρίων γίνεται φανερό πως την υψηλότερη βαθμολογία (34) έχει συγκεντρώσει το Υποκριτήριο 1.3, που αφορά στο τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να υποκινήσει και υποστηρίξει τους υπαλλήλους της και να δράσει ως πρότυπο ρόλου. Ακολουθεί το Υποκριτήριο 4.5 που εξετάζει πως διαχειρίζεται η Βιβλιοθήκη την Τεχνολογία με βαθμολογία 31. Υψηλές είναι και οι βαθμολογίες των Υποκριτηρίων 1.2 (29) και 1.1 (28). Η χαμηλότερη Συνολική Βαθμολογία εντοπίζεται στο Υποκριτήριο 4.3, που αξιολογεί το πώς η Βιβλιοθήκη διαχειρίζεται τα οικονομικά με βαθμολογία 13. Ακολουθούν το Υποκριτήριο 6.2, που αναφέρεται στους «Δείκτες που αφορούν μετρήσεις για τους χρήστες» με βαθμολογία 14, το Υποκριτήριο 2.4, που εξετάζει το τι κάνει η Βιβλιοθήκη για να «σχεδιάσει, εφαρμόσει και επικαιροποιήσει το πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία» (βαθμολογία 15) και τα Υποκριτήρια 2.1 και 2.2, που αφορούν στο τι κάνει η Βιβλιοθήκη για να «συλλέξει πληροφορίες που σχετίζονται με τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των εμπλεκομένων» και να «αναπτύξει, αναθεωρήσει και επικαιροποιήσει τη στρατηγική και τον προγραμματισμό λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εμπλεκομένων και τους διαθέσιμους πόρους» με βαθμολογία 16. Οι συνολικές βαθμολογίες των υπόλοιπων Υποκριτηρίων κινούνται μεταξύ του 17 και του 27 φανερώνοντας μια αρμονική κατανομή στις απαντήσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στο Γράφημα με τη Συνολική Βαθμολογία των Υποκριτηρίων που ακολουθεί :

13 13

14 14

15 15 Κατανομή των απαντήσεων ανά Κριτήριο Χρήσιμη είναι η εξέταση των απαντήσεων των υπαλλήλων ανά Κριτήριο, καθώς παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τη Βιβλιοθήκη. Αναφορικά με την κατανομή των απαντήσεων στο Κριτήριο 1, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (155 φορές), ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 40 (137 φορές) και η βαθμολογία 0 (86 φορές). Και στο Κριτήριο 2 οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (138 φορές) κι ακολούθησαν οι βαθμολογίες 0 και 40 από 81 και 39 φορές αντίστοιχα. Στο Κριτήριο 3 η βαθμολογία 20 επιλέχθηκε 147 φορές, 93 φορές το 0 και 52 φορές το φορές επιλέχθηκε το 20 στο Κριτήριο 4, 175 φορές το 0 και 118 το 40. Η βαθμολογία 20 ξεχωρίζει και στα επόμενα Κριτήρια. Στο 5 φτάνει τις 140 φορές, ενώ ακολουθεί με 84 το 40 και με 76 το 0. Στο Κριτήριο 6 το 20 επιλέχθηκε 107 φορές και τα 40 και 0 από 64 και 54 φορές αντίστοιχα. Και στο Κριτήριο 7 οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο το 20 (231 φορές) κι έπειτα το 40 (147) και το 0 (73). 40. Από 103 φορές επελέγησαν τα 20 και 0 στο Κριτήριο 8 και 63 το Στο τελευταίο Κριτήριο 154 φορές διάλεξε το προσωπικό τη βαθμολογία 20 και από 58 και 56 τα 0 και 40 αντίστοιχα. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στα Γραφήματα με την Κατανομή των απαντήσεων ανά Κριτήριο που ακολουθούν :

16 16

17 17

18 18 Δυνατά Σημεία Τα δυνατά σημεία αφορούν σε εκείνους του τομείς, τους οποίους το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αξιολογεί ως καλύτερους. Εστιάζοντας στις 10 ερωτήσεις που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία διαπιστώνεται ότι 4 από αυτές ανήκουν στο Κριτήριο 1, από 2 στα Κριτήρια 4 και 5, ενώ 1 ερώτηση προέρχεται από τα Κριτήρια 7 και 8. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση Q818 που αφορά στο «βαθμό που η Βιβλιοθήκη έχει δράσεις για τη διαχείριση των πόρων της και για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ανακύκλωση);» κι έλαβε 53 βαθμούς. Ακολουθεί η ερώτηση Q713 που εξετάζει «σε ποιο βαθμό το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης διευκολύνει την ικανοποίηση των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των υπαλλήλων» και η Q514 που αξιολογεί αν «είναι εύκολα προσβάσιμες στο κοινό οι παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. διάθεση μέσω του διαδικτύου, διευρυμένο ωράριο κτλ)». Οι ερωτήσεις Q117 και Q428 που αναφέρονται στο βαθμό «ενημέρωσης του προσωπικού για σημαντικά θέματα που απασχολούν τη Βιβλιοθήκη» και στο «βαθμό επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης με τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία της με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών; (π.χ. διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα, εσωτερικό δίκτυο κτλ) έλαβαν βαθμολογία 44. Δύο ερωτήσεις συγκέντρωσαν βαθμολογία 42. Η Q122 αξιολογεί το «βαθμό επάρκειας με τον οποίο αντιμετωπίζονται από την ηγεσία οι ατομικές ανάγκες των υπαλλήλων». Η Q515 αναφέρεται στο «βαθμό χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης με τους χρήστες που συναλλάσσονται με αυτήν». Τέλος, την πρώτη δεκάδα των ερωτήσεων με την πιο υψηλή βαθμολογία συμπληρώνουν τρεις ερωτήσεις με βαθμολογία 41, 40 και 39 αντίστοιχα. Η Q111 αξιολογεί «σε ποιο βαθμό η δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης είναι προσανατολισμένη στο να ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες όσων εξυπηρετούνται από αυτήν». Η Q430 αναφέρεται σε ποιο «βαθμό η τοποθεσία που βρίσκεται το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η

19 19 Βιβλιοθήκη διευκολύνει την πρόσβαση των υπαλλήλων της αλλά και όσων έρχονται σε επαφή με αυτή», ενώ η Q116 εξετάζει «σε ποιο βαθμό είναι εύκολα προσβάσιμες στο κοινό οι παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. διάθεση μέσω του διαδικτύου, διευρυμένο ωράριο κτλ)». Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα και το Γράφημα που ακολουθούν :

20 20 Δυνατά Σημεία

21 21

22 22 Σημεία Βελτίωσης Τα σημεία βελτίωσης αφορούν σε εκείνους του τομείς, τους οποίους το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θεωρεί ότι απαιτούν μεγαλύτερη βελτίωση. Εστιάζοντας στις 10 ερωτήσεις που έλαβαν τη χαμηλότερη βαθμολογία διαπιστώνεται ότι από 3 ανήκουν στα Κριτήρια 4 και 8, ενώ από 1 ερώτηση στα Κριτήρια 3, 6, 7 και 9. Τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση Q810 που αφορά στο «βαθμό ικανοποίησης από την συμβολή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας» κι έλαβε βαθμολογία 2. Ακολουθούν τρεις ερωτήσεις που έλαβαν βαθμολογία 5. Πρόκειται για την ερώτηση Q404 που αξιολογεί το «εάν δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανταλλαγή υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης με υπαλλήλους άλλων Βιβλιοθηκών ή υπηρεσιών που αποτελούν τους βασικούς συνεργάτες της και, αν ναι, κατά πόσο αυτή η διαδικασία κρίνεται αποτελεσματική», την Q611 που σχετίζεται με το αν «δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανταλλαγή υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης με υπαλλήλους άλλων Βιβλιοθηκών ή υπηρεσιών που αποτελούν τους βασικούς συνεργάτες της και, αν ναι, κατά πόσο αυτή η διαδικασία κρίνεται αποτελεσματική» και η Q813 που αφορά στην «ικανοποίηση από την κάλυψη των θεμάτων της Βιβλιοθήκης από τα Μ.Μ.Ε.» Δύο ερωτήσεις συγκέντρωσαν βαθμολογία 6. Η Q416 αξιολογεί «σε ποιο βαθμό οι αποφάσεις που ενέχουν κόστος αναλύονται στη λογική κόστους-οφέλους». Η Q915 αναφέρεται στο «βαθμό που η Βιβλιοθήκη βασίζεται για την λειτουργία της σε ίδια έσοδα και πηγές χρηματοδότησης από την κοστολόγηση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών». Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις έλαβαν βαθμολογία 7. Η Q415 εξετάζει «σε ποιο βαθμό η οικονομική διαχείριση είναι αποκεντρωμένη στις καθ' ύλην οργανικές μονάδες της Βιβλιοθήκης με παράλληλο κεντρικά επιτηρούμενο έλεγχο των δαπανών». Η Q727 αφορά «σε ποιο βαθμό η

23 23 απόδοση του προσωπικού μετριέται με τη χρήση δεικτών;» Η Q809 αξιολογεί «σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιητική τη δημοσιογραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης από τα Μ.Μ. Ε.» Τέλος, την πρώτη δεκάδα των ερωτήσεων με την πιο χαμηλή βαθμολογία συμπληρώνει η Q305 (βαθμολογία 8) που αξιολογεί «σε ποιο βαθμό τα κριτήρια για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για τις ανταμοιβές, προαγωγές κτλ. εξασφαλίζουν ίση και δίκαιη αντιμετώπιση». Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα και το Γράφημα που ακολουθούν :

24 24 Σημεία Βελτίωσης

25 25

26 26 Κριτήρια και Υποκριτήρια Αναλυτικά Εξετάζοντας αναλυτικά τα επιμέρους Κριτήρια και Υποκριτήρια μπορούμε να κάνουμε λεπτομερέστερες παρατηρήσεις για το κάθε ένα. Κριτήριο 1 - Ηγεσία Το Κριτήριο 1, το οποίο αφορά στην Ηγεσία, αποτελείται από 4 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 1.1 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης καλούνται να μελετήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να δώσει μια σαφή κατεύθυνση στη Βιβλιοθήκη αναπτύσσοντας την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της. Το μεγαλύτερο ποσοστό (36,27%) έλαβε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησε το 40 με 25,49%. Οι βαθμολογίες 0 και 60 πήραν από 20,59% και 15,69% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 28. Υποκριτήριο 1.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,59% ,27% ,49% ,69% ,96% ,00% X 0 0,00% ,00% Στο Υποκριτήριο 1.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύστημα διοίκησης της Βιβλιοθήκης που αποσκοπεί στην απόδοση και την αλλαγή. Ποσοστό 36,03% έλαβε η βαθμολογία 40, ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 20 με 28,68% και το 0 με 19,12%. Ποσοστό 11,76% πήρε το 60. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 29.

27 27 Υποκριτήριο 1.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,12% ,68% ,03% ,76% ,47% ,74% X 3 2,21% ,00% Στο Υποκριτήριο 1.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να Υποκινήσει και υποστηρίξει τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης και να δράσει ως πρότυπο ρόλου. Κι εδώ οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (34,56%) κι έπειτα το 40 (31,62%) και τα 60 (16,18%) και 0 (11,76%). Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 34. Υποκριτήριο 1.3 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,76% ,56% ,62% ,18% ,68% ,21% X 0 0,00% ,00% Στο Υποκριτήριο 1.4 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης εξετάζουν τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης, για να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τις επιβλέπουσες αρχές και τους άλλους εμπλεκόμενους, ώστε να εξασφαλιστούν οι κοινές ευθύνες. Οι βαθμολογίες 20 (37,25%), 0 (27,06%), 40 (22,35%) και 60 (9,41%) ξεχώρισαν σε αυτό το Υποκριτήριο. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 24.

28 28 Υποκριτήριο 1.4 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,06% ,65% ,35% ,41% ,35% ,00% X 1 1,18% ,00% Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 1, ποσοστό 34% έλαβε η βαθμολογία 20, 30% το 40, 19% το 0, 14% το 60 και 2% το 80. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 1 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

29 29 Κριτήριο 2 - Στρατηγική και προγραμματισμός Το Κριτήριο 2, το οποίο αφορά στη Στρατηγική και τον προγραμματισμό, αποτελείται από 4 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 2.1 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης καλούνται να μελετήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η Βιβλιοθήκη για να συλλέξει πληροφορίες που σχετίζονται με τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των εμπλεκόμενων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (52,94%) έλαβε το 20, ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 0 με 31,37% και το 40 με 11,76%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 16. Υποκριτήριο 2.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,37% ,94% ,76% ,96% ,00% ,00% X 1 1,96% ,00% Στο Υποκριτήριο 2.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να αναπτύξει, αναθεωρήσει και καταστήσει επίκαιρη τη στρατηγική και τον προγραμματισμό λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων στη διαδικασία και τους διαθέσιμους πόρους. Ποσοστό 53,16% πήρε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησαν οι βαθμολογίες 0 και 40 με 27,85% και 13,92% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 16.

30 30 Υποκριτήριο 2.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,85% ,16% ,92% ,53% ,00% ,00% X 2 2,53% ,00% Στο Υποκριτήριο 2.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να εφαρμόσει τη στρατηγική και τον προγραμματισμό σε όλη τη Βιβλιοθήκη. Οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (54,9%) κι έπειτα τα 40 και 0 (21,57% και 15,69% αντίστοιχα). Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 21. Υποκριτήριο 2.3 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,69% ,90% ,57% ,96% ,00% ,00% X 3 5,88% ,00% Στο Υποκριτήριο 2.4 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης εξετάζουν τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να σχεδιάσει, εφαρμόσει και καταστήσει επίκαιρο το πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία. Οι βαθμολογίες 20 (48,24%), 0 (34,12%) και 60 (12,94%) ξεχώρισαν σε αυτό το Υποκριτήριο. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 15.

31 31 Υποκριτήριο 2.4 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,12% ,24% ,94% ,00% ,00% ,00% X 4 4,71% ,00% Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 2, 51% έδωσε το προσωπικό στη βαθμολογία 20, 30% στο 0, 14% στο 40, 4% στο «καμία απάντηση» και 1% στο 60. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 2 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

32 32 Κριτήριο 3 - Ανθρώπινο Δυναμικό Το Κριτήριο 3, το οποίο αφορά στo Ανθρώπινο Δυναμικό, αποτελείται από 3 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 3.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η Βιβλιοθήκη για να προγραμματίσει, διοικήσει και βελτιώσει το ανθρώπινο δυναμικό με διαφάνεια σε σχέση με τη στρατηγική και τον προγραμματισμό της. Τις περισσότερες φορές (ποσοστό 41,18%) επιλέχθηκε η βαθμολογία 0, ενώ ακολούθησαν τα 20 και 40 με 38,66% και 11,76%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 17. Υποκριτήριο 3.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,18% ,66% ,76% ,52% ,36% ,00% X 3 2,52% ,00% Στο Υποκριτήριο 3.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να προσδιορίσει, αναπτύξει και χρησιμοποιήσει τις ικανότητες των υπαλλήλων εναρμονίζοντας άτομα και ομάδες με τους σκοπούς και τους στόχους της Βιβλιοθήκης. Σε ποσοστό 52,94% επιλέχθηκε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησαν οι βαθμολογίες 0 και 40 (20,17% και 17,65% αντίστοιχα). Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 23.

33 33 Υποκριτήριο 3.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,17% ,94% ,65% ,04% ,52% ,00% X 2 1,68% ,00% Στο Υποκριτήριο 3.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να ενεργοποιήσει το προσωπικό μέσω της ανάπτυξης του ανοικτού διαλόγου και της ενδυνάμωσής του. Εδώ οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (44,71%) κι έπειτα τα 0 και 40 (23,53% και 20%). Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 25. Υποκριτήριο 3.3 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,53% ,71% ,00% ,53% ,71% ,35% X 1 1,18% ,00% Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 3, 46% έδωσε το προσωπικό στη βαθμολογία 20, 29% στο 0, 16% στο 40 και 4% στο 60 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 3 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

34 34

35 35 Κριτήριο 4 - Συνεργασίες και Πόροι Το Κριτήριο 4, το οποίο αφορά στις Συνεργασίες και τους Πόρους της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 6 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 4.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η Βιβλιοθήκη για να αναπτύσσει και να υλοποιεί βασικές σχέσεις συνεργασίας με άλλους φορείς και ομάδες χρηστών. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε το 0 (40%), ενώ ακολούθησαν οι βαθμολογίες 20 και 40 με 32,94% και 15,29% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 19. Υποκριτήριο 4.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,00% ,94% ,29% ,06% ,35% ,00% X 2 2,35% ,00% Στο Υποκριτήριο 4.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να αναπτύσσει και να εφαρμόζει συνεργασίες με τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Ποσοστό 42,65% έλαβε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησαν τα 0 και 40 με 36,76% και 13,24% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 18. Υποκριτήριο 4.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,76% ,65% ,24% ,94% ,47% ,47% X 1 1,47% ,00%

36 36 Στο Υποκριτήριο 4.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να διαχειρίζεται τα οικονομικά σε συνεργασία με το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Εδώ οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 0 (38,82%) κι έπειτα τα 20 και «καμία απάντηση (20,59% και 19,41% αντίστοιχα). Ποσοστό 18,82% συγκέντρωσε το 40. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 13. Υποκριτήριο 4.3 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,82% ,59% ,82% ,76% ,59% ,00% X 33 19,41% ,00% Στο Υποκριτήριο 4.4 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης εξετάζουν τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να διαχειρίζεται την πληροφορία και τη γνώση. Οι βαθμολογίες 20 (44,12%), 40 (24,51%), και 0 (21,57%) ξεχώρισαν σε αυτό το Υποκριτήριο. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 23. Υποκριτήριο 4.4 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,57% ,12% ,51% ,90% ,98% ,98% X 3 2,94% ,00% Στο Υποκριτήριο 4.5 οι υπάλληλοι αξιολογούν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να διαχειρίζεται την τεχνολογία. Το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσε η βαθμολογία 20 (45,10%) κι ακολούθησε το 40

37 37 (27,45%) και τα 60 και 0 (από 9,8%). Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 31. Υποκριτήριο 4.5 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 0 5 9,80% ,10% ,45% ,80% ,92% ,96% X 1 1,96% ,00% Στο Υποκριτήριο 4.6 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης αποφαίνονται για τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να διαχειρίζεται τους χώρους της. Οι βαθμολογίες 20 (45,1%), 40 (24,51%) και 0 (22,55%) συγκέντρωσαν περισσότερο τις προτιμήσεις του προσωπικού σε αυτό το Υποκριτήριο. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 24. Υποκριτήριο 4.6 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,55% ,10% ,51% ,88% ,96% ,00% X 0 0,00% ,00% Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 4, ποσοστό 36% έλαβε η βαθμολογία 20, 30% το 0, 20% το 40, 7% το «καμία απάντηση» και 5% το 60 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 4 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

38 38

39 39 Κριτήριο 5 - Διαδικασίες Το Κριτήριο 5, το οποίο αφορά στις Συνεργασίες και τους Πόρους της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 3 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 5.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η Βιβλιοθήκη για να προσδιορίζει, σχεδιάζει, διαχειρίζεται και βελτιώνει τις διαδικασίες σε συνεχόμενη βάση. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε η βαθμολογία 20 (40,52%), ενώ ακολούθησε το 0 με 24,18% και το 40 με 22,88%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 22. Υποκριτήριο 5.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,18% ,52% ,88% ,54% ,65% ,00% X 8 5,23% ,00% Στο Υποκριτήριο 5.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να αναπτύσσει και να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα προσανατολισμένα προς τον χρήστη. Ποσοστό 36,97% έλαβε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησε το 40 με 26,05% και το 0 με 21,85%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 26. Υποκριτήριο 5.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,85% ,97% ,05% ,08% ,68% ,84% X 3 2,52% ,00%

40 40 Στο Υποκριτήριο 5.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να καινοτομεί ως προς τις διαδικασίες με τη συμμετοχή χρηστών. Εδώ οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (50%) κι έπειτα τα 0 και 40 (30,88% και 14,71% αντίστοιχα). Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 17. Υποκριτήριο 5.3 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,88% ,00% ,71% ,47% ,00% ,00% X 2 2,94% ,00% Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 5, ποσοστό 41% έλαβε η βαθμολογία 20, 25% το 0, 22% το 40, 7% το 60 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 5 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

41 41

42 42 Χρήστη Κριτήριο 6 - Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς το Το Κριτήριο 6, το οποίο αφορά σε Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς το Χρήστη της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 2 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 6.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι έχει κάνει η Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται μέσω αποτελεσμάτων των μετρήσεων ικανοποίησης των χρηστών. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε το 20 (45,59%), ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 40 με 38,24%. Ποσοστό 10,29% πήρε η βαθμολογία 0. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 26. Υποκριτήριο 6.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,29% ,59% ,24% ,94% ,00% ,00% X 4 2,94% ,00% Στο Υποκριτήριο 6.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται μέσω δεικτών που αφορούν μετρήσεις για τον χρήστη. Ποσοστό 44,12% έλαβε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησε το 0 με 39,22% και το 40 με 11,76%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 14.

43 43 Υποκριτήριο 6.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,22% ,12% ,76% ,00% ,00% ,00% X 5 4,90% ,00% Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 6, ποσοστό 45% έλαβε η βαθμολογία 20, 27% το 40 και 23% το 0 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 6 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

44 44 Κριτήριο 7 - Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό Το Κριτήριο 7, το οποίο αφορά στα Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό, αποτελείται από 2 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 7.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι έχει κάνει η Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω αποτελεσμάτων της μέτρησης της ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε κι εδώ το 20 με 48,53% κι ακολούθησαν τα 40 και 0 με 28,82% και 10,29% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 27. Υποκριτήριο 7.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,29% ,53% ,82% ,76% ,88% ,59% X 14 4,12% ,00% Στο Υποκριτήριο 7.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι έχει κάνει η Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω υπολογισμού δεικτών αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της. Ποσοστό 38,82% έλαβε το 20, ενώ ακολούθησε το 40 με 28,82% και το 0 με 22,35%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 23.

45 45 Υποκριτήριο 7.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,35% ,82% ,82% ,71% ,59% ,59% X 7 4,12% ,00% Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 7, ποσοστό 45% έλαβε η βαθμολογία 20, 29% το 40, 14% το 0 και 6% το 60 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 7 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

46 46 Κριτήριο 8 - Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία Το Κριτήριο 8, το οποίο αφορά στις Συνεργασίες και τους Πόρους της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 2 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 8.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να μελετήσει ποια αποτελέσματα έχει επιτύχει η Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα μέσω των αποτελεσμάτων των κοινωνικών μετρήσεων όπως τα αντιλαμβάνονται η Διοίκηση του Ιδρύματος και οι εμπλεκόμενοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε το 20 (34,12%), ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 0 με 29,41%, το 40 με 23,53% και το «καμία απάντηση» με 8,82%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 19. Υποκριτήριο 8.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,41% ,12% ,53% ,35% ,76% ,00% X 15 8,82% ,00% Στο Υποκριτήριο 8.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν ποια αποτελέσματα έχει επιτύχει η Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα μέσω δεικτών κοινωνικής επίδοσης καθιερωμένων από την Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Ποσοστό 38,97% έλαβε η βαθμολογία 0, ενώ ακολούθησε το 20 με 33,09% και το 40 με 16,91%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 18.

47 47 Υποκριτήριο 8.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,97% ,09% ,91% ,68% ,74% ,21% X 6 4,41% ,00% Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 8, ποσοστό 34% έλαβαν οι βαθμολογίες 0 και 20, 21% το 40, 7% το «καμία απάντηση» και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 8 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

48 48 Κριτήριο 9 - Κύρια αποτελέσματα επίδοσης Το Κριτήριο 9, το οποίο αφορά στα Κύρια αποτελέσματα επίδοσης της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 2 Υποκριτήρια. Στο Υποκριτήριο 9.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να μελετήσει την αποδοτικότητα της Βιβλιοθήκης αναφορικά με τα Εξωτερικά αποτελέσματα, τα εξερχόμενα και τα αποτελέσματα των στόχων. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε το 20 (48,74%), ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 40 με 20,17%, το 0 με 16,81% και το «καμία απάντηση» με 10,92%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 20. Υποκριτήριο 9.1 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,81% ,74% ,17% ,52% ,84% ,00% X 13 10,92% ,00% Στο Υποκριτήριο 9.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα της Βιβλιοθήκης αναφορικά με τα Εσωτερικά αποτελέσματα. Ποσοστό 51,34% έλαβε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 0 με 20,32% και τα 0 και «καμία απάντηση» με 20,32% και 8,02% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 19. Υποκριτήριο 9.2 Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό ,32% ,34% ,11% ,21% ,00% ,00% X 15 8,02% ,00%

49 49 Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του Κριτηρίου 9, ποσοστό 50% έλαβε η βαθμολογία 20, 19% το 0, 18% το 40, 9% το «καμία απάντηση» και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 9 αποτυπώνεται στην πίτα που ακολουθεί :

50 50 Συμπεράσματα Η πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτέλεσε την πρώτη επαφή του προσωπικού με ένα μοντέλο Αυτοαξιολόγησης. Από την πρώτη αυτή εφαρμογή του μοντέλου εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης όσο και για το Ηλεκτρονικό Υποσύστημα που ανέπτυξε η Ανάδοχος Εταιρεία για την υλοποίησή της : 1. Η εφαρμογή του μοντέλου είναι εύκολα υλοποιήσιμη. Η διαδικασία έγινε γρήγορα κατανοητή από το προσωπικό το οποίο έδειξε ενδιαφέρον και συμμετείχε πρόθυμα στη διαδικασία. Σε αυτό συνέβαλε η λεπτομερής παρουσίαση του Κοινού Πλαισίου Αυτοαξιολόγησης, της ηλεκτρονικής εφαρμογής και της Βάσης Δεδομένων από τα στελέχη της Αναδόχου Εταιρείας, που απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες του προσωπικού. 2. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι εύχρηστη και λειτουργική. Δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα ούτε στο Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο, ούτε στη Βάση Δεδομένων και η διαδικασία κύλησε ομαλά και γρήγορα. Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία Αυτοαξιολόγησης διευκολύνεται και επιταχύνεται ιδιαίτερα από το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο, καθώς τα μέλη του προσωπικού δε συμπληρώνουν έντυπα ερωτηματολόγια, αλλά συνδέονται στην παραπάνω Βάση Δεδομένων καταχωρώντας τις απαντήσεις τους ηλεκτρονικά. 3. Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου προέκυψαν ορισμένες απορίες σχετικά με κάποια από τα ερωτήματα στα οποία έπρεπε να απαντήσει το προσωπικό. Το γεγονός αυτό κατέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερης προσαρμογής ή και ολοκληρωτικής αφαίρεσης κάποιων ερωτήσεων που δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

51 51 4. Η επεξεργασία των δεδομένων αλλά και η βαθμολόγηση επιτρέπουν την άμεση εξαγωγή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Μέσα από αναλυτικούς Πίνακες και Διαγράμματα, τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από την Ηλεκτρονική εφαρμογή, παρουσιάζονται τα δεδομένα σε πλήρη ανάλυση και επισημαίνονται τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τα σημεία βελτίωσης της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. 5. Η ενημέρωση των μελών του προσωπικού για τα αποτελέσματα της εφαρμογής γίνεται χωρίς καμία καθυστέρηση. Αυτό συμβάλλει στη θετική στάση τους απέναντι στο μοντέλο, καθώς δε μειώνεται το ενδιαφέρον τους για την Αυτοαξιολόγηση λόγω χρονοβόρας επεξεργασίας των δεδομένων. 6. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθίσταται εφικτή η άμεση έναρξη της συζήτησης για τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης. Το προσωπικό, έτσι, έχοντας μόλις συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια είναι σε θέση να προτείνει μέτρα για εκείνα τα σημεία που παρουσίασαν χαμηλότερη βαθμολογία και έκρινε ότι χρήζουν βελτίωσης.

52 52 Παράρτημα Πίνακες και Γραφήματα με τα Κριτήρια, τα Υποκριτήρια και τις Ερωτήσεις Στο Παράρτημα παρατίθενται αναλυτικά όλα τα Κριτήρια, τα Υποκριτήρια και οι Ερωτήσεις με τις βαθμολογίες τις οποίες έδωσαν οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από την Ηγεσία και το Προσωπικό προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της Βιβλιοθήκης. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα από αριστερά παρατίθεται ο κωδικός της ερώτησης ο οποίος φέρει το αρχικό γράμμα Q και παρέχει πληροφορίες για το Κριτήριο και τον αύξοντα αριθμό της ερώτησης. Για παράδειγμα, το Q101 φανερώνει το Κριτήριο στο οποίο ανήκει ο αριθμός 1 μετά το Q παραπέμπει στο Κριτήριο 1 αλλά και τον αύξοντα αριθμό της ερώτησης πρόκειται για τον αριθμό 01 που βρίσκεται στο τέλος του κωδικού. Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται το Κριτήριο με τον τίτλο του καθώς και το Υποκριτήριο στο οποίο ανήκει η ερώτηση. Στην τρίτη παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης. Τέλος, στην τελευταία εμφανίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες με τον αριθμό των φορών που επελέγησαν από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων μετά το τέλος κάθε Κριτηρίου παρατίθεται αναλυτικό Γράφημα με την κατανομή των απαντήσεων ανά Υποκριτήριο.

53 53 Κριτήριο 1 Υποκριτήριο 1

54 54 Κριτήριο 1 Υποκριτήριο 2

55 55 Κριτήριο 1 Υποκριτήριο 3

56 56 Κριτήριο 1 Υποκριτήριο 4

57 57

58 58 Κριτήριο 2 Υποκριτήριο 1 Κριτήριο 2 Υποκριτήριο 2

59 59 Κριτήριο 2 Υποκριτήριο 3 Κριτήριο 2 Υποκριτήριο 4

60 60

61 61 Κριτήριο 3 Υποκριτήριο 1

62 62 Κριτήριο 3 Υποκριτήριο 2

63 63 Κριτήριο 3 Υποκριτήριο 3

64 64

65 65 Κριτήριο 4 Υποκριτήριο 1

66 66 Κριτήριο 4 Υποκριτήριο 2

67 67 Κριτήριο 4 Υποκριτήριο 3

68 68 Κριτήριο 4 Υποκριτήριο 4

69 69 Κριτήριο 4 Υποκριτήριο 5 Κριτήριο 4 Υποκριτήριο 6

70 70

71 71 Κριτήριο 5 Υποκριτήριο 1

72 72 Κριτήριο 5 Υποκριτήριο 2

73 73 Κριτήριο 5 Υποκριτήριο 3

74 74

75 75 Κριτήριο 6 Υποκριτήριο 1

76 76 Κριτήριο 6 Υποκριτήριο 2

77 77

78 78 Κριτήριο 7 Υποκριτήριο 1

79 79

80 80

81 81 Κριτήριο 7 Υποκριτήριο 2

82 82

83 83

84 84 Κριτήριο 8 Υποκριτήριο 1

85 85 Κριτήριο 8 Υποκριτήριο 2

86 86

87 87 Κριτήριο 9 Υποκριτήριο 1

88 88 Κριτήριο 9 Υποκριτήριο 2

89 89

του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της

του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.»

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» «Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» «Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ρ. Νίκος Μιχαλόπουλος (Προϊστάµενος ιεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόσιες πολιτικές οργανωτικής & διοικητικής βελτίωσης: το ΚΠΑ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»

«Δημόσιες πολιτικές οργανωτικής & διοικητικής βελτίωσης: το ΚΠΑ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ «Δημόσιες πολιτικές οργανωτικής & διοικητικής βελτίωσης: το ΚΠΑ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» 14ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γιώργος Α Ιωάννου, Επιχειρησιακός Διευθυντής, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 3 Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2018 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2919 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 01/07/2013 «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 31/08/2014 Παραδοτέο 1.4.12 «ΕΤΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 28/02/2015 2/38 «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Εγχειριδίου και Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) - Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Εγχειριδίου και Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) - Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017 Αριθ.πρωτ.: ΔΙΟΜ/οικ.36088 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2017 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Απόφαση Συνέλευσης (231/20/26-05-2016) «Μέτρα θεραπείας των Προτάσεων Συστάσεων της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης» Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ αριθ. 231/20/26-05-2016 απόφασή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2015 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 31/01/2014 Παραδοτέο 1.4.12 «ΕΤΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου 1 Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, έχει σαν στόχο να βελτιώνει κάθε χρόνο, όλο και περισσότερο, τις υπηρεσίες που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους και των δύο κύκλων.

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) - Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) - Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017 Αριθ.πρωτ.: ΔΙΟΜ/οικ.24723 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2016 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Οι φοιτητές συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Επισκέπτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 4 ΑΡΧΙΚΗ... 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 NEA... 6 ΕΚ ΗΛΏΣΕΙΣ... 7 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... 8 ΒΟΗΘΕΙΑ... 9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ... 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2007

Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2007 1 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 7 Σύνταξη : Βασίλης Πολυχρονόπουλος Δήμητρα Τσάμη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 3 Πρόλογος Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα