ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης"

Transcript

1 ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Μ. 1, ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. 3, ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ. 4 1 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης 2 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Frederick University, Κύπρος 3 Κοινωνικός Λειτουργός 4 Κοινωνική Λειτουργός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην διερεύνηση και στον εντοπισµό των αναγκών των ηλικιωµένων ενός ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πραγµατοποιήθηκε µια ποσοτική έρευνα στην οποία χρησιµοποιήθηκε ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και το δείγµα επιλέχθηκε µε τυχαιοποιηµένη συστηµατική δειγµατοληψία. Μέσα από την έρευνα συλλέχθηκαν δεδοµένα αναφορικά µε το κοινωνικό δίκτυο των ηλικιωµένων, τη σωµατική υγεία τους καθώς και τη συναισθηµατική κατάσταση τους. Επίσης, συλλέχθηκαν δεδοµένα αναφορικά µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους οι ηλικιωµένοι, τους βασικότερους λόγους που εγγράφονται στο ΚΑΠΗ, καθώς και πληροφορίες αναφορικά µε τη χρήση των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η.. Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε 3 προτάσεις: Α) Στην ανάγκη διασύνδεσης µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων φροντίδας και να λειτουργήσουν παράλληλα ή συνοδευτικά µε τα ΚΑΠΗ, Β) οι παροχές από τις κοινωνικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωµένους πρέπει να στοχεύουν και στην αυτονοµία για τα µέλη της οικογένειας καθώς και το οικογενειακό δίκτυο και Γ) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικιωµένες γυναίκες, ώστε να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασµός στα προγράµµατα που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η. Οι προτάσεις που γίνονται µέσα από την παρούσα έρευνα αποσκοπούν στο να συµβάλλουν στην καλύτερη και πιο συντονισµένη λειτουργία των ΚΑΠΗ, µέσα από την κατανόηση των αναγκών των ίδιων των ηλικιωµένων. Λέξεις κλειδιά: ΚΑΠΗ, ηλικιωµένοι, γυναικείος πληθυσµός 1

2 Abstract The current study aims to identify elderly persons needs in one K.A.Π.Η (Centers for Older persons Open Protection) in Heraklion, Crete. A quantitative research was conducted, in which a semi-structured questionnaire was used and random sample was collected. Data was collected regarding elderly persons social life, their health and their emotional condition. Also, data was collected regarding the activities they undertake in their free time, the reasons they joined in K.A.Π.Η and lastly on how they participate in activities organised by Κ.Α.Π.Η.. The current study concluded to the following 3 proposals: Α) There is need to link various social care programmes to the services provided by Κ.Α.Π.Η, Β) the services offered by social services to elderly have to empower their family s network autonomy and C) special focus has to be given to elderly women, in order to plan specialized programs for them. The proposals presented in this study aim to enhance the function of Κ.Α.Π.Η, through the understanding of elderly persons needs. Keywords: ΚΑΠΗ, older persons, female population 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλικιωµένοι πάντοτε αποτελούσαν ιδιαίτερο µέρος κάθε κοινωνίας. Οι «απόµαχοι της ζωής» βρίσκονται σε µια µεταβατική περίοδο της ζωής τους. Η έξοδος από την παραγωγική διαδικασία, η συνταξιοδότηση, οι αρρώστιες και οι ασθένειες, ο πιθανός θάνατος του/της συζύγου καθώς και οι πιθανές αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον αποτελούν µερικές από τις σηµαντικότερες αλλαγές που µπορούν να επέλθουν στην ζωή κάποιου ατόµου που περνάει στην τρίτη ηλικία. Επιπλέον, µια από τις πιθανές αλλαγές που συναντόνται στην τρίτη ηλικία είναι ο τόπος που τους παρέχεται φροντίδα καθώς και από ποιους παρέχεται αυτή η φροντίδα (Stajduhar 2003). Εποµένως, είναι κατανοητό ότι τα ηλικιωµένα άτοµα πρέπει να τύγχουν ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας από την πολιτεία, ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν. Στην εποχή µας γίνεται λόγος για την αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων ατόµων καθώς και την φροντίδα που απαιτείται για αυτή την κοινωνική οµάδα. Στην Ευρώπη το ταχύτερα αυξανόµενο τµήµα του πληθυσµού είναι ηλικίας 60 και άνω. Σύµφωνα µε την ειδική σύνοδο του Ο.Η.Ε. στις αρχές της δεκαετίας του 1980: Ο αριθµός των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω θα ανέλθει το 2025 σε από που ήταν το Από το 1975 έως το 2025 ο παγκόσµιος πληθυσµός θα τριπλασιασθεί, ο πληθυσµός των ατόµων ηλικίας άνω των 60 ετών θα πενταπλασιασθεί, και ο πληθυσµός των ατόµων ηλικίας άνω των 80 ετών θα αυξηθεί κατά επτά φορές. Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι σε σύγκριση µε την δεκαετία του 1970 υπάρχει αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης κατά τη γέννηση κατά 5,5 χρόνια για τις γυναίκες και κατά 5 χρόνια για τους άνδρες (Ιnternet 1). Επιπλέον, η αυξανόµενη τάση του φαινοµένου συνδέθηκε µε τη σηµαντική µείωση της βρεφικής θνησιµότητας, τη µείωση της γεννητικότητας καθώς και µε την έντονη µετανάστευση του παραγωγικού δυναµικού της χώρας κατά την πρώτη δεκαετία της µεταπολεµικής περιόδου. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού των αναπτυγµένων χωρών διαβιεί σε αγροτικές περιοχές (WHO 1991). Η γήρανση του πληθυσµού αναµένεται να συνεχιστεί και τις επόµενες δύο δεκαετίες. Αυτή η βελτίωση στην ζωή των ανθρώπων πρόκειται να επιφέρει αύξηση του 3

4 ποσοστού των ηλικιωµένων οι προβλέψεις υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωµένοι άνω των 65 ετών θα αυξηθούν από 16,1% το 2000 σε 27,5% το 2050, και τα άτοµα άνω των 80 ετών από 3,6% του πληθυσµού το 2000, σε 10% το Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), το έτος 2030, ο αριθµός των ατόµων άνω των 60 ετών, στη χώρα µας θα αυξηθεί κατά 10% φτάνοντας το 1/3 του συνόλου. Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι, πλέον λόγω της αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης οι ηλικιωµένοι διακρίνονται σε εκείνους της τρίτης ηλικίας, άτοµα από ετών µέχρι ετών, και τα άτοµα της τέταρτης ηλικίας, δηλαδή άτοµα άνω των ετών. Ο διαχωρισµός αυτός βασίζεται καθαρά σε βιολογικούς λόγους τα άτοµα της τρίτης ηλικίας βρίσκονται σε θεωρητικά καλή κατάσταση υγείας και µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στον κοινωνικό τους περίγυρο ή ακόµα και να εργάζονται, εφ όσον το επιθυµούν. Τα άτοµα της τέταρτης ηλικίας, θεωρητικά πάλι, βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση υγείας και πιθανότατα δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η αναµενόµενη αύξηση του συνόλου των ηλικιωµένων ατόµων αναµφίβολα επηρεάζει πολλούς τοµείς της κοινωνικής πολιτικής µιας χώρας. Κατά κύριο λόγο, θα υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για παροχή µακροχρόνιας µέριµνας και φροντίδας για τους ηλικωµένους. Αυτό συνεπάγεται στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την υγεία καθώς και περαιτέρω ενίσχυση και χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλειας, ειδικά όταν προωθούνται πολιτικές παροχής φροντίδας στην κοινότητα, αντί σε κλειστού τύπου ιδρύµατα (James 1999). Επιπλέον, αυξάνονται και οι ανάγκες για την εύρεση και αξιοποίηση του κατάλληλου εργατικού δυναµικού που θα µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι, κάτω από ένα γενικότερο πλαίσιο γίνεται εµφανές ότι η δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού αποτελεί ένα κυρίαρχο δεδοµένο µε σοβαρότατες κοινωνικές, οικονοµικές, ασφαλιστικές, προνοιακές, και υγειονοµικές προεκτάσεις. 1.1 Πολιτικές και οργανισµοί για την τρίτη ηλικία Για να µπορέσουν να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία οι επερχόµενες αλλαγές, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κατάλληλων πολιτικών και πρακτικών. Ωστόσο, στην χώρα µας η κοινωνική πρόνοια για την τρίτη ηλικία χαρακτηρίζεται κυρίως από τον 4

5 ρόλο που παίζει η οικογένεια. Ωστόσο, παρ ότι µια τέτοια πρακτική είναι επιθυµητή, έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα µέλη της οικογένειας που προσφέρουν τέτοια βοήθεια, η παράλληλη ενασχόληση τους µε την εργασία οδηγεί σε σηµαντικό στρες και ψυχολογικό βάρος (Grunfeld et.al 2004), καθώς και σε αδυναµία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σε φροντίδα και δουλειά (MacBride-King 1999). Ωστόσο, από την πλευρά της Πολιτείας υπάρχει έλλειψη µιας συντονισµένης πολιτικής ή προσπάθειας στον τοµέα της προστασίας της τρίτης ηλικίας. Αυτός ο στόχος αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρηµα, καθώς οι ηλικιωµένοι αποτελούν µια ανοµοιόµορφη οµάδα, πέρα από το κοινό χαρακτηριστικό της ηλικίας τους. Εποµένως, το όλο εγχείρηµα αποτελεί µεγάλη πρόκληση για τους αρµόδιους φορείς, καθώς πρέπει συνεχώς να αναζητούνται εκείνες οι πολιτικές και οι µέθοδοι µε τους οποίους θα µπορέσουν να τους παρέχουν φροντίδα και προστασία, ώστε να παραµείνουν ενεργά και αυτόνοµα άτοµα. Στην Ελλάδα η κύρια ευθύνη για την παροχή ανοιχτής περίθαλψης σε ηλικιωµένους εναπόκειται στα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ και στις Λέσχες Φιλίας του ήµου Αθηναίων. Τα ΚΑΠΗ ουσιαστικά αποτελούν την µοναδική πολιτική για την τρίτη ηλικία και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια της πολιτείας να βοηθήσουν τα άτοµα της τρίτης ηλικίας να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και τις αλλαγές που επέρχονται σε αυτή την περίοδο της ζωής τους. Γι αυτό, είναι ένας θεσµός που έχει γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής και επιτυχηµένος. Τα ΚΑΠΗ ξεκίνησαν την λειτουργία τους το 1984, ύστερα από νοµοθέτηµα του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας. Ύστερα από σχεδόν 25 χρόνια λειτουργίας, στην χώρα µας λειτουργούν µέσω των ΟΤΑ πάνω από 900 κέντρα, κάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της αποδοχής τους. Πρωταρχικός στόχος των ΚΑΠΗ είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωµάτων των ηλικιωµένων µέσω της παραµονή τους στην κοινότητα και στην γειτονιά και η διατήρηση τους σε ενεργούς και δηµιουργικούς πολίτες, ώστε να αποφευχθεί η ιδρυµατική κλειστή περίθαλψη. Οι σκοποί των ΚΑΠΗ µπορούν να συνοψιστούν στους εξής: α) στην πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων, προκειµένου να παραµείνουν ισότιµα και ενεργά µέλη στην κοινότητα τους του κοινωνικού συνόλου, β) στην διαφώτιση και στην συνεργασία του κοινωνικού 5

6 συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν τους ηλικιωµένους και γ) στην πρωτογενή (εµβολιασµοί, συµβουλές για την αποφυγή ατυχηµάτων) και δευτερογενή πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση). Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσα από µια σειρά από υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΑΠΗ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οργανώνονται διαλέξεις και επιµορφωτικά σεµινάρια για θέµατα που αφορούν και ενδιαφέρουν τους ηλικιωµένους, οργανώνονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δηµιουργούνται εθελοντικές οµάδες και τέλος παρέχονται οδηγίες και συµβουλευτική για την φροντίδα και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τους. Από την άλλη πλευρά, τα ΚΗΦΗ αποτελούν σύγχρονες ανοικτές δοµές ηµερήσιας φιλοξενίας ηλικιωµένων, που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Τα ΚΗΦΗ προσφέρουν σηµαντικό έργο στην παροχή φροντίδας στους ηλικιωµένους αποσκοπώντας στην παραµονή τους στο οικείο περιβάλλον τους µε στόχο να ενισχύσουν την συνοχή της οικογένειας και να αποτρέψουν την ιδρυµατική περίθαλψη τους. Τα ΚΗΦΗ προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης καθώς και προγράµµατα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ηλικιωµένων. Τέλος, οι Λέσχες Φιλίας αποτελούν µια πρωτοβουλία του ήµου Αθηναίων και λειτουργούν σε επίπεδο συνοικίας. Ο σκοπός αυτού του θεσµού είναι παρεµφερής µε εκείνον των ΚΑΠΗ. Αποτελούν χώρο όπου οι ηλικιωµένοι µπορούν να έρθουν σε επαφή µε συνοµηλίκους, να ψυχαγωγηθούν και να περάσουν δηµιουργικά την µέρα τους. Ηµερήσιες εκδροµές, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης, καθώς και προγράµµατα εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας περιλαµβάνονται στα προγράµµατα των Λεσχών Φιλίας. Επιπλέον, τα µέλη έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες των ηµοτικών Ιατρείων. Τα προγράµµατα αυτά έχουν µεγάλη απήχηση στον πληθυσµό της Αθήνας, όπου υπολογίζεται ότι ηµερησίως εξυπηρετούνται άτοµα. 6

7 Η λειτουργία των παραπάνω θεσµών αναµφισβήτητα προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στα ηλικιωµένα άτοµα. Ωστόσο, η παροχή προστασίας και φροντίδας προς τους ηλικιωµένους µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω µέσα από µια πιο συντονισµένη προσπάθεια σε συλλογικό επίπεδο. Σε µια πρώτη φάση, είναι βασική ανάγκη να διασυνδεθούν να ΚΑΠΗ και να προσφέρουν πιο συντονισµένες υπηρεσίες. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η βελτίωση των υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι ανάγκες των ηλικιωµένων, τα ενδιαφέροντα τους και οι προσδοκίες τους από αυτούς τους θεσµούς. Μόνο αφού γίνουν οι ενδιαφερόµενοι σε αυτή την περίπτωση οι ηλικιωµένοι κοινωνοί µιας συλλογικής προσπάθειας θα είναι εφικτή η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Μέσα από την παρούσα έρευνα έγινε µια προσπάθεια να διερευνηθούν ακριβώς αυτές οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωµένων, µε απώτερο στόχο να γίνει κατανοητό µε ποιο τρόπο/ους µπορούν οι παραπάνω στόχοι να επιτευχθούν. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας που έλαβε χώρα σε ένα ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο επόµενο µέρος του άρθρου ακολουθεί η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολούθησε η έρευνα και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν. Στο τελευταίο κοµµάτι του άρθρου γίνεται µια συζήτηση των ευρηµάτων καθώς και προτάσεις που πηγάζουν από αυτά. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 ειγµατοληψία Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 50 ατόµων από το σύνολο των 300 ενεργών µελών του ΚΑΠΗ Ν. Αλικαρνασσού. Το δείγµα επιλέχθηκε µε τυχαιοποιηµένη συστηµατική δειγµατοληψία, από το µητρώο των ενεργών µελών του ΚΑΠΗ, το οποίο διαµορφώθηκε για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης έπειτα από την επεξεργασία του µητρώου όλων των µελών του ΚΑΠΗ. Πιο συγκεκριµένα, επιλέξιµοι να συµµετέχουν στην µελέτη ήταν όλα τα ενεργά µέλη. Ως ενεργά µέλη θεωρήθηκαν όλα τα άτοµα που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ και συµµετέχουν σε οµάδες και δραστηριότητες που διοργανώνει το ΚΑΠΗ µε µια ελάχιστη συχνότητα (π.χ. 2/5 συµµετοχής στις ετήσιες εκδροµές). Για τον προσδιορισµό τον επιλέξιµων µελών πραγµατοποιήθηκε διαλογή βάσει κριτηρίων στηριζόµενη στα µητρώα των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ (π.χ. ιατρονοσηλευτική 7

8 υπηρεσία, φυσικοθεραπεία) και στα παρουσιολόγια που τηρούνται στις οµάδες που λειτουργούν στο ΚΑΠΗ (π.χ. οµάδες µπότζια, εκδροµών, χορωδίας). Από τον τελικό κατάλογο µε τα ενεργά µέλη που προέκυψε επιλέχθηκαν 50 άτοµα µε συστηµατική τυχαιοποιηµένη επιλογή. 2.2 ιαδικασία Συλλογής Πληροφοριών Η συλλογή των πληροφοριών πραγµατοποιήθηκε από σπουδαστές του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής τους άσκησης. Κατά τη συλλογή των πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο, για τη συµπλήρωση του οποίου υπεύθυνοι ήταν οι ίδιοι οι σπουδαστές αφού έλαβαν την απαραίτητη καθοδήγηση και εκπαίδευση από τον επόπτη. Η αυτοσυµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αποφεύχθηκε δεδοµένης της ανοµοιογένειας στο µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για συµµετοχή στη µελέτη ήταν η εκ των προτέρων ενηµέρωση των υποψηφίων συµµετεχόντων για την έρευνα και η προφορική συγκατάθεσή τους. Για το λόγο αυτό διαµορφώθηκε έντυπο ενηµέρωσης συµµετεχόντων, το οποίο περιελάµβανε πληροφορίες σχετικές µε την ιδιότητα και τον ρόλο των σπουδαστών, το χωροχρόνο, το σκοπό και τον τρόπο διεξαγωγής της µελέτης καθώς και ζητήµατα εµπιστευτικότητας, εχεµύθειας, τήρησης της ανωνυµίας και προοπτικής κοινοποίησης των αποτελεσµάτων µετά την ολοκλήρωση της µελέτης. Ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι χώροι του ΚΑΠΗ. (κεντρικό κτίριο, παράρτηµα και αθλητικό κέντρο µπότζια). 2.3 Ερευνητικό Εργαλείο Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει το σκοπό της µελέτης και δοκιµάστηκε πιλοτικά σε µικρό αριθµό ηλικιωµένων προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός κατανόησής του. Για την κατασκευή του πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και συζητήσεις µε επαγγελµατίες που εργάζονται µε την τρίτη ηλικία καθώς και µε ηλικιωµένους. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 6 ενότητες και συνολικά 26 ερωτήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη ενότητα εξέταζε τα κοινωνικό δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων όπως την ηλικία, το 8

9 φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα πριν από τη συνταξιοδότηση κ.α. Η δεύτερη ενότητα διερευνούσε µέσα από κλειστές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή διχοτοµικής απάντησης, το κοινωνικό δίκτυο των συµµετεχόντων όπως την ύπαρξη συγγενών σε κοντινή απόσταση, τη συχνότητα των επαφών µαζί τους, τον προσδιορισµό των ατόµων που φροντίζουν τον συµµετέχοντα σε περίπτωση ασθενείας, κ.α. Η τρίτη ενότητα εξέταζε τη σωµατική υγεία των συµµετεχόντων και µελών της οικογενείας τους καθώς και τη συναισθηµατική τους κατάσταση (συναισθηµατική διάθεση κατά τις δύο τελευταίες εβδοµάδες), µέσα από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών καθώς και µε κλίµακες διαβάθµισης τύπου Likert. Η τέταρτη ενότητα διερευνούσε τις τρέχουσες ασχολίες και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων µέσα από ερωτήσεις ανοικτού τέλους που περιελάµβαναν σειρά δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου (π.χ. ΜΜΕ, ανάγνωση βιβλίων, ανατροφή εγγονιών). Η πέµπτη ενότητα εκτιµούσε το βαθµό και την πηγή ενηµέρωσης καθώς και τους λόγους και το βαθµό συµµετοχής των ηλικιωµένων στις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ (π.χ. ιατρονοσηλευτική υπηρεσία) και στις δραστηριότητές του (π.χ. εκδροµές, διαλέξεις, εκδηλώσεις).. Η έκτη και τελευταία ενότητα αναφερόταν σε ζητήµατα σχετικά µε τον τόπο διαµονής και διερευνούσε µέσα από ανοικτές ερωτήσεις, τα προβλήµατα της περιοχής και τις προτεινόµενες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης µέσα από αναµνήσεις θετικών εµπειριών από τη διαβίωση στο παρελθόν. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την επεξεργασία των κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών (Πίνακας 1) προκύπτει ότι οι 26 (52%) από τους συµµετέχοντες ήταν άντρες, η µέση ηλικία τους ήταν τα 72 έτη, στην πλειοψηφία τους ήταν έγγαµοι (76%) και είχαν κατά µέσο όρο 3 παιδιά. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν απόφοιτοι δηµοτικής εκπαίδευσης (76%) και τα πιο συχνά επαγγέλµατα που ασκούσαν πριν από τη συνταξιοδότησή τους ήταν του οικοδόµου, του γεωργού, του οδηγού και της νοικοκυράς. Οι 36 (72%) από τους ερωτώµενους ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ και οι 11 (22%) στον ΟΓΑ. Οι (96%) δήλωσαν ότι διαµένουν σε ιδιόκτητη κατοικία και οι (84%) σε µονοκατοικία. Αναφορικά µε το κοινωνικό δίκτυο προέκυψε ότι το 24% έµενε µόνο του και το 56% συµβίωνε µε 1 επιπλέον άτοµο στο ίδιο σπίτι. Οι (82%) ανέφεραν ότι έχουν συγγενείς 9

10 σε κοντινή απόσταση και οι 33 (66%) ότι δέχονται καθηµερινά επισκέψεις από τους στενούς συγγενείς τους. Οι 33 (66%) δήλωσαν ότι δέχονται τη φροντίδα των παιδιών τους σε περίπτωση ανάγκης ή ασθένειας και οι 28 (56%) τη φροντίδα του / της συζύγου. Όσον αφορά στη σωµατική υγεία των συµµετεχόντων, η πλειοψηφία ανέφερε ότι αντιµετωπίζει κυκλοφορικά (70%) και µυοσκελετικά προβλήµατα (38%) µε κυριότερα την αρτηριακή υπέρταση (50%), το ζάχαρο (38%), τα καρδιολογικά προβλήµατα (26%), τα αρθριτικά (24%) και το αυχενικό (22%). Τα κυκλοφορικά και τα µυοσκελετικά προβλήµατα αναφέρθηκαν ως συχνότερα προβλήµατα των στενών συγγενών από το 46% και το 26% των συµµετεχόντων αντίστοιχα. Από την κλίµακα που αφορούσε στη συναισθηµατική κατάσταση των συµµετεχόντων προέκυψε ότι το 48-52% των ερωτώµενων ανέφεραν ότι τον περισσότερο καιρό έως πάντα αισθάνονται α) χαρούµενοι και µε καλή διάθεση, β) φρέσκοι και ξεκούραστοι, και γ) ότι η καθηµερινή τους ζωή έχει γεµίσει µε πράγµατα που τους ενδιαφέρουν. Στην ερώτηση που αφορούσε στο βαθµό που οι συµµετέχοντες αισθάνονται δραστήριοι και γεµάτοι ενέργεια, το 68% δήλωσε ότι έχει τη συγκεκριµένη διάθεση τον περισσότερο καιρό έως κάθε µέρα. Στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το 58% των ηλικιωµένων δήλωσαν ότι αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στην ενηµέρωση και ψυχαγωγία από τα Μ.Μ.Ε., το 44% σε συναντήσεις µε φίλους και σε περιπάτους, το 42% στο νοικοκυριό, το 34% σε κηπουρικές- αγροτικές εργασίες, το 20% στην ανατροφή των εγγονιών, ενώ πολύ µικρό ποσοστό ανέφερε την ανάγνωση βιβλίων, τη συµµετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κανένας συµµετέχοντας δεν ανέφερε προσφορά εθελοντικής εργασίας. Ως βασικότεροι λόγοι εγγραφής στο ΚΑΠΗ, αναφέρθηκαν η ιατροφαρµακευτική φροντίδα από το 34%, η ανάγκη για κοινωνική επαφή από το 26%, η ψυχαγωγίαενηµέρωσή από το 14%, η µοναξιά από το 10% και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από το 10%. Τέλος, 4% των συµµετεχόντων ανέφεραν ότι παρακινήθηκαν από κάποιο φίλο ή συγγενή, ενώ 2% ανέφεραν διάφορους λόγους όπως ότι το Κ.Α.Π.Η. θεωρείται αυτονόητο από τη στιγµή που συνταξιοδοτηθούν, κ.τ.λ. 10

11 Όσον αφορά στη χρήση των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η., το 26% ανέφερε ότι απευθύνεται στην κοινωνική λειτουργό, το 86% στο ιατρο- νοσηλευτικό προσωπικό και το 40% στο φυσιοθεραπευτή. Από τις οµάδες που δραστηριοποιούνταν στο ΚΑΠΗ τη µεγαλύτερη συµµετοχή βρέθηκε να συγκεντρώνει η οµάδα εκδροµής (30%) µε αµέσως επόµενη την οµάδα µπότζια (28%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά αποχής συγκέντρωνε η οµάδα αλληλοβοήθειας (94%) και η οµάδα χορωδίας (94%). Στις εκδηλώσεις- διαλέξεις που διοργανώνονται από το Κ.Α.Π.Η., το 66% δήλωσε ότι συµµετέχει συχνά έως πολύ συχνά. Σχετικά µε το ποιες επιπλέον δραστηριότητες-υπηρεσίες θα επιθυµούσαν οι ηλικιωµένοι να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες του Κ.Α.Π.Η., 80% δεν ανέφερε κάτι συγκεκριµένο, ενώ ανάµεσα στις προτάσεις που έκαναν τα υπόλοιπα µέλη του Κ.Α.Π.Η., ήταν η δηµιουργία µιας οµάδας αλληλοβοήθειας όπως λειτουργούσε παλιότερα και επισκέπτονταν ηλικιωµένα άτοµα, φυλακισµένους και άλλα άτοµα που είχαν ανάγκες. Επίσης, κάποια µέλη πρότειναν ένα ξεχωριστό χώρο για τις οµιλίες που οργανώνονται από το Κ.Α.Π.Η., καθώς και την δηµιουργία µίας οµάδας µαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ή οµάδα οικοκυρικής και µια οµάδα περιπάτουπεζοπορίας. Ως κυριότερα προβλήµατα της περιοχής αναφέρθηκαν από το 44% των συµµετεχόντων η ηχορύπανση εξαιτίας του µεγάλου αριθµού αυτοκινήτων και φορτηγών καθώς και το αεροδρόµιο. Επίσης, σηµαντικό πρόβληµα για τους περισσότερους βρέθηκε να αποτελεί η καθαριότητα των δηµόσιων χώρων και η κακή κατάσταση του οδοστρώµατος που αποτελούν ένα καθηµερινό κίνδυνο ατυχηµάτων για τους κατοίκους της περιοχής. Τέλος, υπογραµµίστηκε η ύπαρξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά σε κατοικήσιµες περιοχές, η οποία βρέθηκε να αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για τους κατοίκους της περιοχής. Οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους εξέφρασαν την ανάγκη δηµιουργίας περισσότερων πάρκων, την ύπαρξη συχνότερης συγκοινωνίας καθώς και την αύξηση των εµπορικών καταστηµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην περιοχή. 11

12 3.1 ιαφορές των συµµετεχόντων µε βάση το φύλο Σύµφωνα µε την κατανοµή των συµµετεχόντων ως προς το φύλο προέκυψε ότι το 73,1% των ανδρών και το 50% των γυναικών ανήκαν στην ηλικιακή οµάδα 70 έως 79 έτη. Το 41,7% των γυναικών ήταν χήρες ή διαζευγµένες και το 7,7% από τους άνδρες βρισκόταν σε κατάσταση χηρείας. Το 3,8% των ανδρών και αντίστοιχα το 8,3% των γυναικών δεν είχε αποκτήσει κανένα παιδί. Το 38,5% των ανδρών και το 16,6% των γυναικών είχε τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Το 84,6% των ανδρών και το 66,7% των γυναικών είχαν εκπαίδευση επιπέδου δηµοτικού. Το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών βρέθηκε να είναι 29,2%, ενώ κανένας αναλφάβητος δεν βρέθηκε µεταξύ των ανδρών. Το 66,7% των γυναικών ασχολούνταν αποκλειστικά µε τα οικιακά ενώ το 33,3% ακολούθησε κάποιο άλλο επάγγελµα. Αντίστοιχα, το 46,2% των ανδρών ήταν οικοδόµοι και το 53,3% ασχολούνταν µε διαφορετική εργασία. Το 11,5% των ανδρών ζούσαν µόνοι και 37,5% των γυναικών. Οι άνδρες που ανέφεραν ότι µένουν µαζί µε ένα επιπλέον άτοµο άγγιζαν το 73,1%, ενώ οι γυναίκες το 37,5%. Το 80,8% από τους άνδρες δήλωσε ότι δέχεται την φροντίδα της συζύγου και το 61,5% τη φροντίδα των παιδιών, ενώ αντίθετα στις γυναίκες το 29,2% ανέφερε ότι δέχεται την φροντίδα του συζύγου και το 70,8% των παιδιών. Όσον αφορά στα προβλήµατα σωµατικής υγείας, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες βρέθηκαν κυρίως να υποφέρουν από κυκλοφορικό (άνδρες 61.5%, γυναίκες 79.2%) ενώ οι γυναίκες βρέθηκαν σε αντίθεση µε τους άνδρες να υποφέρουν σε µεγάλο βαθµό και από µυοσκελετικά προβλήµατα (άνδρες 19,2%, γυναίκες 58,3%). Σχετικά µε την συναισθηµατική κατάσταση των συµµετεχόντων για την εβδοµάδα που προηγήθηκε της συνέντευξης φαίνεται ότι το 69,3% των ανδρών αισθάνονταν χαρούµενοι πολύ συχνά έως καθηµερινά ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό είναι 33,3%. Το 73,1% από τους άνδρες και το 25% από τις γυναίκες αισθάνονταν χαλαροί και ήρεµοι µε την ίδια συχνότητα. Επιπλέον το 65,4% των ανδρών παρουσιάζονταν πολύ συχνά έως καθηµερινά φρέσκοι και ξεκούραστοι και οι γυναίκες σε ποσοστό 29,2%. Το 8,3% των γυναικών ανέφερε ότι συµµετέχει στην οµάδα χορωδίας αντίθετα µε τους άνδρες που συµµετέχουν µε ποσοστό 3,8%. Στην οµάδα µπότζια συµµετέχει το 42,3% των ανδρών και το 12,5% των γυναικών, Τέλος στην οµάδα γυµναστικής συµµετέχει το 19,2% των ανδρών και το 25% των γυναικών. 12

13 Το 23,1% των ανδρών και το 8,3% των γυναικών απευθύνεται στην κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η., το 80,8% των ανδρών απευθύνεται στις ιατροκοινωνικές υπηρεσίες, όπως και το 91,7% των γυναικών. Ακόµη το ποσοστό των ανδρών που απευθύνονται για την φυσιοθεραπεία ανέρχεται στο 38,5% και των γυναικών στο 41,7%. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από τα παραπάνω αποτελέσµατα, οδηγούµαστε στην διαµόρφωση συγκεκριµένων προτάσεων και πολιτικών αναφορικά µε την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωµένων. Αυτό που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας είναι ότι ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει τις ανάγκες του µε διαφορετικό τρόπο, οπότε οι µέθοδοι αντιµετώπισης µπορούν να είναι ποικίλοι (Rott and Thomas, 1991). Οι προτάσεις που γίνονται από την παρούσα έρευνα αποσκοπούν στο να προσφέρουν προτάσεις και καλύτερη ενηµέρωση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ΚΑΠΗ, ώστε να γίνουν πιο παραγωγικά και λειτουργικά για τους ηλικιωµένους. Αυτές οι προτάσεις συζητούνται σε αυτό το σηµείο. Σε ένα πρώτο πλαίσιο, η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός µοναχικών ατόµων (ποσοστό 25% του δείγµατος). Παράλληλα, παρατηρήθηκε το φαινόµενο ότι µεγάλο ποσοστό των ερωτώµενων εµφανίζει συναισθηµατική έκπτωση και απουσία ενδιαφερόντων στην καθηµερινή του ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ηλικιωµένων εξέφρασε την ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία. Παρ όλα αυτά, ένα µεγάλο ποσοστό δεν συµµετέχει στις οµάδες επιτροπές που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η, γεγονός που πιθανόν να προκύπτει εξαιτίας των διαφορετικών ενδιαφερόντων των ηλικιωµένων ή της ελλιπούς ενηµέρωσης τους σχετικά µε τα διαθέσιµα προγράµµατα. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι καθώς οι συνθήκες των ηλικιωµένων αλλάζουν, αντίστοιχα διαφοροποιούνται και τα πράγµατα ή οι ασχολίες που κάνουν τη ζωή τους ευχάριστη (Slater 2003, σελ.91). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να εργαστεί ώστε να ενισχύσει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ηλικιωµένου, στοχεύοντας στην καλύτερη διαπροσωπική επικοινωνία και δηµιουργία σχέσεων φιλίας και συµµετοχής µέσα από τις διάφορες οµάδες εργασίας. Σκοπός του κοινωνικού λειτουργού θα πρέπει να είναι η ενδυνάµωση το ατόµου καθώς και 13

14 ενισχύει το «Εγώ» του και το κινητοποιεί, έτσι ώστε να µπορεί να νιώθει δυνατός να λειτουργήσει ποιοτικά στις οµάδες, αρχικά, αλλά και στην κοινωνία, γενικότερα. Ωστόσο, η παραπάνω διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση µε όσα έχουν υποστηριχθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, σύµφωνα µε την οποία τα ΚΑΠΗ αποτελούν χώρο συνάντησης και συναναστροφής των ηλικιωµένων (Τσαούσης και Χατζηγιάννη, 1990: 69). Η έρευνα κατέδειξε ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων απευθύνεται στο ΚΑΠΗ για την ιατρικό νοσηλευτική φροντίδα ή φυσιοθεραπεία. Τα δεδοµένα αυτά µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε ότι τα Κ.Α.Π.Η µε την παρούσα µορφή και λειτουργία τους δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν πλήρως σε µία αρκετά µεγάλη µερίδα των ηλικιωµένων. Ένα τέτοιο συµπέρασµα δεν ακυρώνει σε καµία περίπτωση το σηµαντικό ρόλο τους, αλλά αντίθετα έρχεται να ισχυροποιήσει την πεποίθηση ότι µπορούν και πρέπει να διαδραµατίσουν έναν πιο ενεργό και δηµιουργικό ρόλο, σύµφωνα µε τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας. ηλαδή, το ζητούµενο πρέπει να είναι η παροχή πιο ολοκληρωµένων και συντονισµένων υπηρεσιών, οι οποίες θα λαµβάνουν υπ όψη τους το σύνολο των θεµάτων/προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι και όχι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων να απευθύνεται στο ΚΑΠΗ για την ιατρικό νοσηλευτική φροντίδα ή φυσιοθεραπεία, όπως κατέδειξε η έρευνα. Η πρόταση που γίνεται µέσα από την παρούσα έρευνα είναι η ανάγκη να υπάρξει µια σύνδεση µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων φροντίδας των ηλικιωµένων και να λειτουργήσουν παράλληλα ή συνοδευτικά µε τα ΚΑΠΗ, όπως τα προγράµµατα «Βοήθειας στο Σπίτι», η προώθηση του θεσµού των κοινωνικών βοηθών και η κατ οίκον νοσηλεία. Επιπλέον, µέσα στο ίδιο πλαίσιο παροχών, υπηρεσίες που θα µπορούσαν να προσφέρονται στους ηλικιωµένους αποσκοπώντας στην ασφάλεια και στην διατήρηση της ποιότητας ζωής τους είναι και οι ακόλουθες: Οι Υπηρεσίες Προσωπικής Φροντίδας, οι Υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας, η Φροντίδα του Σπιτιού ή ακόµα και οι Υπηρεσίες µε το Φαγητό παράδοσης κατ οίκον (Internet 2). Με αυτό τον τρόπο, οι ανάγκες των ηλικιωµένων θα µπορούν να εξυπηρετούνται πιο ολοκληρωτικά και µε µεγαλύτερη επιτυχία. Επιπλέον, µια τέτοια ενέργεια συµβάλλει στην δηµιουργία µιας κοινής και συντονισµένης πολιτικής γύρω από τα προβλήµατα των ατόµων της τρίτης ηλικίας, µια ενέργεια που µπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές αναφορικά µε τις παρεχόµενες προς τους ηλικιωµένους υπηρεσίες. 14

15 Στον αντίποδα αυτών των συµπερασµάτων παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες δέχονται την φροντίδα των παιδιών τους είτε του/της συζύγου σε περίπτωση ασθένειας. Αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι ο θεσµός της ελληνικής οικογένειας παραµένει ισχυρός, όπως άλλωστε και οι δεσµοί µεταξύ των µελών της, παρόλο που οι έντονες διαφοροποιήσεις στον τρόπο ζωής και στην νοοτροπία των ανθρώπων έχουν κάνει την οικογένεια απρόθυµη να ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη ευθύνη (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σελ.48). Συγχρόνως, έγινε φανερό ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων περιβάλλεται από ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο από το οποίο µπορεί να δεχτεί βοήθεια. Έτσι, παρ όλο το γεγονός ότι αρκετοί ηλικιωµένοι αντιµετωπίζουν την µοναξιά, γίνεται σαφές ότι ακόµα υπάρχουν οι απαραίτητες δοµές που τους αποτρέπουν από την περιθωριοποίηση, ενώ παράλληλα ενισχύουν την κοινωνικοποίηση τους. Παρ όλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τα µέλη µιας οικογένειας προσφέρουν την φροντίδα τους σε ηλικιωµένους πιθανότατα να προκληθούν αρνητικές επιδράσεις στην ψυχική και φυσική ευεξία των µελών της οικογένειας (Grbich 2001, Rossi 2004). Γι αυτό, οι παροχές από τις κοινωνικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωµένους πρέπει να στοχεύουν και στην αυτονοµία για τα µέλη της οικογένειας και το οικογενειακό δίκτυο (Blomberg 2008) καθώς και στην ενθάρρυνση να διατηρούν τις φιλίες τους ή να δηµιουργούν νέες (Slater 2003, σελ.211), αφού οι κοινωνικές επαφές συνδέονται µε την ψυχική και σωµατική ευεξία (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σελ.213). Όπως υποστηρίχθηκε νωρίτερα, ο θεσµός των Κ.Α.Π.Η έχει κριθεί ως απαραίτητος για την συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα οπότε, η θωράκιση αυτού του θεσµού αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Επιπρόσθετα, τα κοινωνικο-δηµογραφικά δεδοµένα της έρευνας µας επιτρέπουν να προβούµε σε µια σειρά συµπερασµάτων και προτάσεων αναφορικά µε την λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στον γυναικείο πληθυσµό. Αρχικά παρατηρήθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας. Αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες πιθανότατα έχουν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες να εµπλακούν σε δραστηριότητες στα Κ.Α.Π.Η. Εποµένως, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την οµάδα ηλικιωµένων, ώστε να γίνει και ο απαραίτητος σχεδιασµός στα προγράµµατα που υπάρχουν στα Κ.Α.Π.Η. ηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένας προγραµµατισµός σχετικά µε την υλοποίηση διαφορετικών µορφών παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις επιθυµίες του κάθε ηλικιωµένου (Edebalk and Svensson 2005 as cited in Blomberg). 15

16 Επιπλέον, τα δεδοµένα της έρευνας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες αποτελούν µια ιδιαίτερη οµάδα, η οποία πρέπει να τύγχει ιδιαίτερης προσοχής και µεταχείρισης µέσα στα πλαίσια της φροντίδας των ηλικιωµένων, σε σύγκριση µε τους άνδρες. Κατ αρχήν, έγινε γνωστό ότι οι αναλφάβητες γυναίκες είναι περισσότερες σε σχέση µε τους άντρες. Επίσης, στην πλειοψηφία τους οι άνδρες διαµένουν στο ίδιο σπίτι τουλάχιστον µε άλλο ένα άτοµο σε αντίθεση µε τις γυναίκες των οποίων το 1/3 ζουν µόνες. Ακόµα, οι γυναίκες βρίσκονται σε χειρότερη συναισθηµατική κατάσταση σε σχέση µε τους άνδρες, κάτι το οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες βιώνουν τον ύστερο βίο για µεγαλύτερο διάστηµα από τους άνδρες (Slater 2003, σελ.90). Επιπλέον, οι γυναίκες αντιµετωπίζουν περισσότερα σωµατικά προβλήµατα σε σχέση µε τους άντρες, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την διεθνή βιβλιογραφία (Gee and Kimball 1987). Αυτά τα δεδοµένα µας οδηγούν στο να κατανοήσουµε ότι ο σχεδιασµός των προγραµµάτων στα ΚΑΠΗ θα πρέπει να έχει σαν αρχή και σαν επίκεντρο του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι γυναίκες, εφ όσον αποτελούν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως κατέδειξε η έρευνα. Μέσα από αυτή την επισήµανση σκοπεύουµε να γίνει κατανοητό ότι µόνο εφ όσον βάλλουµε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος µας τις πραγµατικές ανάγκες της οµάδας ενδιαφέροντος, π.χ. τους ηλικιωµένους ή πιο συγκεκριµένα τις ηλικιωµένες γυναίκες, είναι δυνατόν να φτάσουµε σε καλύτερη λειτουργία των οργανισµών/θεσµών και εν τέλει να οδηγηθούµε στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Στην παρούσα έρευνα έγινε µια προσπάθεια να κατανοήσουµε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωµένων, αφού µόνο µέσα από την κατανόηση της προσωπικών αναγκών του κάθε ανθρώπου θα µπορέσουµε να προβούµε σε βελτιώσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών (Kane and Kane 1981, σελ.271) και εν τέλει να οδηγηθούµε σε προτάσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη και πιο συντονισµένη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Οι προτάσεις που γίνονται σε αυτό το άρθρο στοχεύουν στο να διατηρήσουν τους ηλικιωµένους όσο το δυνατόν πιο δραστήριους και ανεξάρτητους, προκειµένου να είναι οι κύριοι των εαυτών τους (Καλαϊτζή 2004, σελ.19). Τέλος, προτείνεται παρόµοιες έρευνες να πραγµατοποιούνται στα εκάστοτε ΚΑΠΗ, εφ όσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών σε καθένα από αυτά. 16

17 Ελληνική Βιβλιογραφία Καλαιτζή, Σ. (2004) Οδηγός Φροντίδας Ηλικιωµένων Γονιών. Νέα Ιωνία: Εκδόσεις Mendor. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1999) Θέµατα Γηροψυχολογίας και Γεροντολογίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Slater, R. (2003) Γηρατειά. «Θλιµµένος Χειµώνας ή εύτερη Άνοιξη;». Η ψυχολογία της γήρανσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Τσαούσης., και Χατζηγιάννη Α., (1990) Κοινωνικές και χωροταξικές προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΑΠΗ ως θεσµού σύνδεσης των ηλικιωµένων µε την κοινότητα, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήµιο / ΚΕΚΜΟΚΟΠ. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Blomberg, Staffan (2008) The specialisation of needs-assessment in Swedish municipal care for older people: the diffusion of a new organisational model, European Journal of Social Work, Volume 11, Issue 4 December 2008, pages Gee, E.M. and Kimball, M.M. (1987) Women and Aging. Toronto: Butterworth. Grbich C, Parker D, Maddocks I: The emotions and coping strategies of caregivers of family members with a terminal cancer. J Palliat Care 2001, 17(1):30-6. Grunfeld E, Coyle D, Whelan T, Clinch J, Reyno L, Earle CC, Willan A, Viola R, Coristine M, Janz T, Glossop R: Family caregiver burden: results of a longitudinal study of breast cancer patients and their principal caregivers. Canadian Medical Association Journal 2004, 170(12): James AM: Closing Rural Hospitals in Saskatchewan: On the road to wellness? Social Science and Medicine 1999, 49: Kane, R.A. and Kane, R.L. (1981) Assessing The Elderly. A practical Guide to Measurement. Toronto: Lexington Books MacBride-King J: Caring about caregiving: The eldercare responsibilities of Canadian workers and the impact on employers Ottawa: Conference Board of Canada; Rossi FS, Cardillo V, Vicario F, Balzarini E, Zotti AM: Advanced cancer at home: care giving and bereavement. Palliat Med 2004, 18(2): Rott, C. and Thomas, H. (1991) Coping in longitudinal perspective: findings from the Bonn Longitudinal Study on Aging. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 6: Stajduhar KI: Examining the perspectives of family members involved in the delivery of palliative care at home. J Palliat Care 2003, 19:

18 WHO, World Health Organization: Cities and the Population Issue. 44th World Health Assembly, Technical Discussion 7, background document. Geneva Πηγές από Internet 1. Retrieved 2009 from 2. Retrieved 2010 from 18

19 Πίνακας 1. Κατανοµή των συµµετεχόντων ως προς τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-- ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (n=50) ΦΥΛΟ Άντρας 26 (52%) Γυναίκα 24 (48%) ΗΛΙΚΙΑ (28%) (62%) (10%) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ηµοτικό 38 (76%) Γυµνάσιο 5 (10%) Καθόλου Εκπαίδευση 7 (14%) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΚΑ 36 (72%) ΤΕΒΕ 1 (2%) ΟΓΑ 11 (22%) ΑΛΛΟ 2 (4%) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαµος Σε συµβίωση 38 (76%) ιαζευγµένος Σε διάσταση 1 (2%) Χήρος 11 (22%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ 0 3 (6%) 1 3 (6%) 2 14 (22%) 3 16 (32%) (28%) 19

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Μαρία Ζήση, Κοινωνική Λειτουργός Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Βοήθειας στο Σπίτι, Καλλικρατικός Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ασθενείς με άνοια από το «Βοήθεια στο σπίτι» Δήμου Χίου

Παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ασθενείς με άνοια από το «Βοήθεια στο σπίτι» Δήμου Χίου Παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ασθενείς με άνοια από το «Βοήθεια στο σπίτι» Δήμου Χίου ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΟΥΔΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ.- ΜΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΥΚΑΡΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Αποτελέσματα έρευνας σε μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γλυφάδας χρονικό διάστημα διεξαγωγής της Έρευνας: Ιούνιος

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Αποτελέσματα έρευνας σε μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γλυφάδας χρονικό διάστημα διεξαγωγής της Έρευνας: Ιούνιος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Αποτελέσματα έρευνας σε μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γλυφάδας χρονικό διάστημα διεξαγωγής της Έρευνας: Ιούνιος 2012-Φεβρουάριος 2013 Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Α.Π.ΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ Σ. Κουκούλη 1, Α.Καλαϊτζάκη 1, Κ.Κούτρα 1, Γ.Κριτσωτάκης 1, Θ.Ρουμελιωτάκη 2, Ν.Ράτσικα 1 1 Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Ε ρ γ α σ ί α ς, Τ Ε Ι Κ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την. για λογαριασµό του ΕΟΤ. Χρόνος διεξαγωγής...η συλλογή των στοιχείων έγινε στις 22-31/01/07. Περιοχή... Λεκανοπέδιο Αττικής Πληθυσµός... Άνδρες,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρώπινης κίνησης & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεστε; 15% 9% 1%

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιώργος Μακρυνός Συντονιστής ΕΔΥ. Εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος Κορυδαλλού- Πολιτικός Υπεύθυνος στο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά. Νευρολόγος Ψυχίατρος. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά. Νευρολόγος Ψυχίατρος. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer «Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Εταιρεία Alzheimer Αθηνών Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer Η άνοια στην Ελλάδα σήμερα 200.000

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ως έρευνα γενικά ορίζεται η κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στο να ανακαλυφθεί, εξεταστεί και καθοριστεί κάτι. «Έρευνα είναι η διαδικασία η οποία μέσω

Ως έρευνα γενικά ορίζεται η κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στο να ανακαλυφθεί, εξεταστεί και καθοριστεί κάτι. «Έρευνα είναι η διαδικασία η οποία μέσω Ως έρευνα γενικά ορίζεται η κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στο να ανακαλυφθεί, εξεταστεί και καθοριστεί κάτι. «Έρευνα είναι η διαδικασία η οποία μέσω της προγραμματισμένης και συστηματικής συλλογής, ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 22.5.2007 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών 3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών Η ανάλυση των διαχρονικών μεταβολών στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών προσκρούει πολύ συχνά στην αδυναμία μιας διαχρονικής στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

I. Εισαγωγή. II. Μεθοδολογία

I. Εισαγωγή. II. Μεθοδολογία I. Εισαγωγή Στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόκληση» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL», σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 1.386 ατόµων µε αναπηρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3939)» Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας/GR07 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι ραστηριότητες του Εθελοντισµού

1. Οι ραστηριότητες του Εθελοντισµού 1. Οι ραστηριότητες του Εθελοντισµού Οι πιο χαρακτηριστικές δραστηριότητες του εθελοντισµού παρουσιάζονται στη συνέχεια και σκιαγραφούνται µε τη χρήση παραδειγµάτων: Κοινοτική ραστηριότητα Η παροχή βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Κλειστής Νοσηλείας Αποτελέσµατα 2016

Αποκατάσταση Κλειστής Νοσηλείας Αποτελέσµατα 2016 Αποκατάσταση Κλειστής Νοσηλείας Αποτελέσµατα 2016 www.euromedica-arogi.gr ΟΡΑΜΑ Καλύτερη Υγεία για Όλους Θέλουµε να ξεπερνούµε τις στατιστικές και τα προγνωστικά, εµπνέοντας δύναµη και ελπίδα. Να θέτουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ.

ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Του Ινστιτούτου ALZHEIMER Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, στον Βόλο & Της Ελληνικής Εταιρείας ΝόσουAlzheimer και Συγγενών Διαταραχών Κονιστρών Ευβοίας Περίληψη Οι ηλικιωμένοι αποτελούν κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

«ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες»

«ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες» «ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες» Γκιννή Ζωίτσα, Συντηρήτρια αρχειακού και βιβλιακού υλικού,υπ. ιδ. Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισµού, ιεύθυνση Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Αθήνα, 10/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν.

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν. Κοινωνική Ασφάλιση Μια προσέγγιση στρατηγικής για ουσιαστική μεταρρύθμιση Περιγραφή Το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς κρίσης τα τελευταία τριάντα χρόνια με κυρίαρχο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 ΕΡ.ΕΙΣ. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /ΝΣΗ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο. Γνωστικές Λειτουργίες και Ποιότητα Ζωής (ΠΖ)

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο. Γνωστικές Λειτουργίες και Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Γνωστικές Λειτουργίες και Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) Μητράκη Μαριλένα Κοινωνική Λειτουργός Ένα από τα χαρακτηριστικά της Παγκόσμιας Κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡ.ΕΙΣ. 2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ /ΝΣΗ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone Ερωτηματολόγιο προς Εξεταζόμενους Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εργαστήριο ISEB lab Ερευνητές Γιώργος Ευθυμιάδης, Γιάννης Νικολαΐδης Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014 (10.06) (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Πρόκληση για την Προαγωγή Υγείας στο Χώρο Εργασίας Παναγιώτα Σουρτζή Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ «Ηλικιωµένοι»

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός: Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στους Τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας και της Υγείας. Συντονισμός Συναντήσεις Συνεργασία Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

«Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3939)»

«Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3939)» «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3939)» Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας/GR07 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα