Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα"

Transcript

1 Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Χ. K. Σώκος 1,3, Π. K. Μπίρτσας 1,2, K. Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Σ. Π. Κελεσίδου 1 και Χ. Μπιλλίνης 3 1 Διεύθυνση Έρευνας & Τεκμηρίωσης, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173, Θεσσαλονίκη, 2 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Τέρμα Μαυρομιχάλη, ΤΚ , Καρδίτσα 3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΚ , Καρδίτσα Περίληψη Οι κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία απελευθερώνουν τεχνητά εκτρεφόμενους φασιανούς και πέρδικες. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου αυτού σχεδιάστηκε και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε θηροφύλακες τεσσάρων Κυνηγετικών Ομοσπονδιών το 2002 και μίας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας το Η απελευθέρωση υβριδίων φασιανών και περδίκων τσούκαρ αποτέλεσε δράση για την πλειοψηφία των κυνηγετικών συλλόγων. Οι περισσότεροι θηροφύλακες αναφέρουν ότι ακόμα και στην πιο επιτυχημένη απελευθέρωση ένα μικρό μόνο ποσοστό (1-10%) των απελευθερωμένων πτηνών μπορεί να επιβιώσει για περισσότερο από τρεις μήνες και ότι συνήθως κανένα από τα απελευθερωμένα πτηνά ή ελάχιστα καταφέρνουν να αναθρέψουν νεοσσούς. Οι επαναλαμβανόμενες απελευθερώσεις οδήγησαν στην εγκατάσταση, μικρών συνήθως, ομάδων ορνιθόμορφων σε μερικές περιοχές. Για την άμεση κάρπωση σε κυνηγότοπους, οι θηροφύλακες απάντησαν ότι το 90% των ορνιθόμορφων θανατώθηκαν σε διάστημα λίγων ημερών μετά την απελευθέρωση και ότι μόνο λίγες δεκάδες κυνηγοί καρπώθηκαν τα απελευθερωμένα πτηνά. Έως το 2009 τα ορνιθόμορφα που προέρχονταν από απελευθερώσεις και θηρεύτηκαν από κυνηγούς στοίχιζαν 143 /θηρευμένο πτηνό στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα. Στη νησιωτική Ελλάδα ανέκαθεν και μετά το 2009 στην ηπειρωτική, το ποσό αυτό εκτιμάται ότι μειώνεται σε 36 /πτηνό καθώς επιτράπηκαν οι απελευθερώσεις εκτός απαγορευμένων στη θήρα περιοχών. Λέξεις κλειδιά: επιβίωση, αναπαραγωγή, εκτροφή, «put and take», θήρα, εγκατάσταση πληθυσμού, οικονομική αποτίμηση Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες η θηρευτική ζήτηση στην Ελλάδα αυξήθηκε, ενώ διάφορες αιτίες περιόρισαν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της θήρας ως «προϊόν» (Μπίρτσας 2006). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού οι κυνηγοί, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτούν μέσω των τελών έκδοσης της άδειας θήρας τους πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών για την ανάπτυξη της θήρας. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ανταποκρίνεται

2 επαρκώς στη νομοθετική αυτή επιταγή, ενώ το κύριο και άμεσο έργο το οποίο πραγματοποιεί για τους κυνηγούς είναι η εκτροφή ορνιθόμορφων (Μπίρτσας 2006). Η απελευθέρωση ορνιθόμορφων υποστηρίζεται ότι εξυπηρετεί σκοπούς, όπως: 1) η διατήρηση ή η αύξηση βιώσιμου (viable) πληθυσμού, 2) η εγκατάσταση νέου ή η ενδυνάμωση απειλούμενου (endangered) πληθυσμού, 3) η άμεση κάρπωση, συνήθως μερικές ημέρες ή εβδομάδες μετά την απελευθέρωση, πρακτική που είναι γνωστή ως «put and take», και 4) η εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων (Sokos κ.α. 2008). Τα απελευθερωμένα πτηνά μπορεί να προέρχονται είτε από τη σύλληψη και μεταφορά άγριων ατόμων είτε από εκτροφή. Στην εκτροφή των ορνιθόμορφων εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές για την επώαση των αβγών, την ανατροφή των νεοσσών και την απελευθέρωση στη φύση (Sokos κ.α. 2008). Ενδείξεις επιτυχούς εγκατάστασης πληθυσμών ορνιθόμορφων μετά την απελευθέρωσή τους από τον άνθρωπο στον ελληνικό χώρο υπάρχουν από τους προϊστορικούς χρόνους (Masseti 1997). Στη νεότερη Ελλάδα μια από τις πρώτες απελευθερώσεις ορνιθόμορφων πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1930 από την Εταιρεία Προστασίας και Αναπαραγωγής Θηραμάτων των κυνηγών της Θεσσαλονίκης. Εισήχθησαν τότε από την Ουγγαρία 600 υβρίδια φασιανού και απελευθερώθηκαν στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής με σκοπό την εγκατάσταση πληθυσμού, κάτι που δεν επιτεύχθηκε (Συρρής 2003 προσωπική επικοινωνία). Περισσότερες προσπάθειες απελευθέρωσης άρχισαν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το 1956 με την ίδρυση των κρατικών εκτροφείων (Pringale 1972). Σήμερα λειτουργούν δέκα κρατικά εκτροφεία τεχνητής εκτροφής (χρησιμοποιούνται επωαστικές μηχανές και θερμομητέρες). Το 2003 παρήγαγαν ετησίως νησιώτικες πέρδικες (Alectoris chukar cypriotes και A. chukar kleini), φασιανούς (κυρίως υβρίδια μεταξύ υποειδών του Phasianus colchicus) και ιαπωνικά ορτύκια (Coturnix coturnix japonica) (Ανέστης 2003, προσωπική επικοινωνία, Υπουργείο Γεωργίας). Σύμφωνα με τον ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών του 2008 το κόστος παραγωγής των ορνιθόμορφων από τα κρατικά εκτροφεία ξεπερνά το Από το 2010 η παραγωγή μειώθηκε σοβαρά αλλά δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία (Τραϊφόρος 2011, προσωπική επικοινωνία, ΥΠΕΚΑ). Σήμερα κάποιες κυνηγετικές οργανώσεις διατηρούν εκτροφεία, ενώ άλλες προμηθεύονται πτηνά από ιδιωτικά εκτροφεία όπου επίσης εφαρμόζεται τεχνητή εκτροφή. Μέχρι το 2009 τα ορνιθόμορφα έπρεπε να απελευθερωθούν εντός απαγορευμένων για τη θήρα περιοχών. Εξαίρεση αποτελούσαν τα νησιά του Αιγαίου, όπου από 1/1 έως 31/8 επιτρεπόταν να απελευθερωθεί ένα ποσοστό έως 50% των νησιώτικων περδίκων σε κυνηγοτόπους. Από το 2009 οι απελευθερώσεις μπορούν να λάβουν χώρα και σε κυνηγοτόπους για άμεση κάρπωση, σε χρόνο όμως όσο το δυνατόν απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας κάθε είδους, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν (Υπουργική Απόφαση 98161/4136/ /Υ.Α.Α.Τ.). Επιπρόσθετα η Υπουργική Απόφαση προσπαθεί να περιορίσει τη σοβαρή γενετική μόλυνση που προκλήθηκε από τις ανεξέλεγκτες εκτροφές και απελευθερώσεις ορνιθόμορφων (π.χ. Barbanera κ.α. 2007, Barilani κ.α. 2007). Συνεπώς τα τελευταία έτη δεν επιτρέπεται να απελευθερωθούν υβρίδια φασιανού στη Θράκη και νησιώτικες πέρδικες στην ηπειρωτική Ελλάδα (εκτός της Θράκης).

3 Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των απελευθερώσεων ορνιθόμορφων μέσω ερωτηματολογίων σε θηροφύλακες κατά τα έτη 2002 και Επίσης γίνεται μια πρώτη προσπάθεια οικονομικής αποτίμησης του εγχειρήματος. Υλικά και μέθοδοι Οι θηροφύλακες των κυνηγετικών οργανώσεων συμμετέχουν ενεργά στις απελευθερώσεις και στην παρακολούθηση των απελευθερωμένων ατόμων. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εκπαιδευτικών σεμιναρίων ομοσπονδιακών θηροφυλάκων διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο για τις απελευθερώσεις ορνιθόμορφων. Η απογραφή έγινε ανά κυνηγετικό σύλλογο (Κ.Σ.) τον οποίο εκπροσωπούσε ένας τουλάχιστον θηροφύλακας. Στις περιπτώσεις που τον Κ.Σ. εκπροσωπούσαν δύο ή περισσότεροι θηροφύλακες λήφθηκε η διάμεσος των απόψεών τους. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε διασταύρωση των πληροφοριών από τους επιστημονικούς συνεργάτες της κάθε κυνηγετικής ομοσπονδίας. Δημιουργήθηκαν δίτιμες μεταβλητές, καθώς και ονομαστικές μεταβλητές με περισσότερες των δύο κατηγορίες, ανάλογα με τις πιθανές απαντήσεις που προσφέρονταν στους ερωτώμενους. Χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ McNemar, το οποίο χρησιμοποιείται σε ονομαστικές και δίτιμες μεταβλητές όταν τα δείγματα είναι εξαρτώμενα (Hair κ.α. 2006). Με το τεστ αυτό έγιναν συγκρίσεις στις περιοχές Μακεδονία και Θράκη, για το αν μέσα στην περιοχή υπήρξε στατιστική διαφοροποίηση μεταξύ των ετών 2002 και Επίσης, επειδή οι ονομαστικές μεταβλητές δεν πληρούσαν όλες την υπόθεση της κανονικής κατανομής (έλεγχος με το μη παραμετρικό τεστ Kolmogorov Smirnof), χρησιμοποιήθηκε το για περισσότερα από δύο ανεξάρτητα δείγματα μη παραμετρικό τεστ της Kruskal-Wallis μονομεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης (One-Way ANOVA) (H test), καθώς και το για δύο ανεξάρτητα δείγματα Mann-Whitney U test (Hair κ.α. 2006). Καταρχήν συγκρίθηκαν οι απαντήσεις των ερωτώμενων (Ναι ή Όχι) για το αν γίνεται απελευθέρωση στην περιοχή τους των τριών ειδών: κολχικός φασιανός, υβρίδια φασιανού και πέρδικα τσούκαρ (Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Αιγαίο). Στη συνέχεια συγκρίθηκε το αν οι προσωπικές εκτιμήσεις-παρατηρήσεις του θηροφύλακα ταιριάζουν με τις πληροφορίες που έχει ο θηροφύλακας από κυνηγούς όσον αφορά την επιτυχία των απελευθερώσεων, ενώ συγκρίθηκαν και οι απαντήσεις τους για το αν έχουν εγκατασταθεί πληθυσμοί ορνιθόμορφων μετά την απελευθέρωση. Η σύγκριση έγινε τόσο συνολικά για όλες τις περιοχές, όσο και ανά περιοχή. Οι συγκρίσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS 19.0 σε επίπεδο σημαντικότητας α= 5%. Αποτελέσματα Εφαρμογή των απελευθερώσεων Η απογραφή έγινε σε 81 Κ.Σ. το 2002 και σε 55 το Οι Κ.Σ. της ηπειρωτικής Ελλάδας απελευθερώνουν κυρίως υβρίδια φασιανού, ενώ της νησιωτικής Ελλάδας κυρίως νησιώτικες πέρδικες. Στη Θράκη και Μακεδονία δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις μεταξύ 2002 και 2011 για τα είδη τα οποία συνέχισαν να απελευθερώνονται (exact p>1). Το έτος 2002 απελευθερώθηκαν νησιώτικες πέρδικες σε όλες τις περιοχές. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι υπήρχαν διαφορές από περιοχή σε περιοχή (Kruskal- Wallis asymptotic p=0,038, β.ε.=4). Οι συγκρίσεις ανά δύο των περιοχών (post hoc

4 tests) έδειξαν ότι μόνο μεταξύ Θράκης και Θεσσαλίας υπήρξε σημαντική διαφορά (Kruskal-Wallis asymptotic p=0,043). Πίνακας 1. Αναλογία των Κυνηγετικών Συλλόγων (Κ.Σ.) οι οποίοι πραγματοποίησαν έστω και μία απελευθέρωση ορνιθόμορφων την τελευταία πενταετία στην περιοχή τους (Κ.Σ. που απελευθέρωσαν/σύνολο Κ.Σ.). Table 1. Ratio of hunting clubs which made even one release with galliforms in the last five years in their area. Θράκη Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Β. Αιγαίο Είδος Κολχ. φασιανός 6/9 7/10 0/42 1/45 0/7 0/9 0/14 Υβρ. φασιανού 5/9 0/10 28/42 31/45 4/7 2/9 8/14 Νησ. πέρδικα 8/9 6/10 19/42 0/45 4/7 7/9 3/14 Πεδινή πέρδικα 0/9 0/10 0/42 2/45 0/7 0/9 0/14 Συνολικά 8/9 7/10 31/42 32/45 4/7 7/9 8/14 Επιβίωση και ανατροφή νεοσσών μετά την απελευθέρωση Οι περισσότεροι θηροφύλακες αναφέρουν και διαθέτουν πληροφορίες πως ακόμα και στην πιο επιτυχημένη απελευθέρωση ένα μικρό ποσοστό (1-10%) των απελευθερωμένων πτηνών επέζησε περισσότερο από τρεις μήνες και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό ανάθρεψε νεοσσούς. Το Mann-Whitney U test έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ προσωπικών εκτιμήσεων και πληροφοριών των θηροφυλάκων, ούτε ανά περιοχή (asymptotic p>0,05). Πίνακας 2. Kατανομή των απαντήσεων των θηροφυλάκων, για το αν στην πιο επιτυχημένη απελευθέρωση της τελευταίας πενταετίας, υπήρχαν πτηνά που επέζησαν περισσότερο από τρεις μήνες σύμφωνα με προσωπικές παρατηρήσεις εκτιμήσεις και πληροφορίες από κυνηγούς. Table 2. Distribution of hunting wardens answers whether, in the most successful release of the last five years, there were birds which survived more than three months in accordance with personal observations - estimations and information from hunters. Είδος Κανένα 1 10% 11 50% 50% Δεν γνωρίζω Κολχ. φασιανός Υβρ. φασιανού Νησ. πέρδικα Συνολικά Πίνακας 3. Κατανομή των απαντήσεων των θηροφυλάκων, για το αν στην πιο επιτυχημένη απελευθέρωση της τελευταίας πενταετίας, υπήρχαν πτηνά που κατάφεραν να αναθρέψουν νεοσσούς την ερχόμενη άνοιξη σύμφωνα με προσωπικές παρατηρήσεις εκτιμήσεις και πληροφορίες από κυνηγούς.

5 Table 3. Distribution of hunting wardens answers whether, in the most successful release of the last five years, there were birds which reared chicks in accordance with personal observations - estimations and information from hunters. Είδος Κανένα 1 10% 11 50% 50% Δεν γνωρίζω Κολχ. φασιανός Υβρ. φασιανού Νησ. πέρδικα Σύνολο Εγκατάσταση ορνιθόμορφων Στον Πίνακα 4 φαίνεται ότι σε σύνολο 141 Κ.Σ. στους οποίους πραγματοποιήθηκαν απελευθερώσεις και στις δύο περιόδους, σε λιγότερους από τους μισούς (59) εγκαταστάθηκε αριθμός ατόμων του είδους. Στη Μακεδονία βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση για τα υβρίδια φασιανού μεταξύ 2002 και 2011 (exact p=0,003, βε=1). Το 2002 ανάμεσα στις πέντε περιοχές βρέθηκε διαφορά για τη νησιώτικη πέρδικα (Kruskal Wallis asymptotic p=0,008, βε=4). Οι διαφορές αυτές εντοπίστηκαν με post hoc tests μεταξύ Θράκης και Β. Αιγαίου (p=0,034) και Μακεδονίας και Β. Αιγαίου οριακά (p=0,05). Πίνακας 4. Αναλογία των Κυνηγετικών Συλλόγων (Κ.Σ.) στους οποίους έγιναν απελευθερώσεις και εγκαταστάθηκε αριθμός ατόμων του είδους (Κ.Σ. που εγκαταστάθηκαν/κ.σ. που απελευθέρωσαν). Table 4. Ratio of hunting clubs where a number of galliforms were established after releases. Θράκη Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Β. Αιγαίο Συν Είδος Κολχ. φασιανός 2/6 1/7 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 3/14 Υβρ. φασιανού 1/5 0/0 14/28 9/31 3/4 1/2 5/8 33/78 Νησ. πέρδικα 2/8 1/6 7/19 2/0 3/4 7/7 1/3 23/47 Πεδινή πέρδικα 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/2 Σύνολο 5/19 2/13 21/47 11/34 6/8 8/9 6/11 59/141 Στη Θράκη έχει γίνει εγκατάσταση πληθυσμού νησιώτικων περδίκων και γενετικά μολυσμένων κολχικών φασιανών σε δύο περιοχές του Κ.Σ. Κομοτηνής. Την άνοιξη οι πληθυσμοί αυτοί ανέρχονται σε 200 με 300 άτομα, η απελευθέρωση συνεχίζεται σε αυτούς και κατά την κυνηγετική περίοδο θηρεύονται 50 έως 100 άτομα. Στη Μακεδονία έχουν εγκατασταθεί σε εννέα περιοχές άτομα υβριδίων φασιανών. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός βρίσκεται σε περιοχή του Κ.Σ. Επανομής και την άνοιξη ανέρχεται σε 150 έως 200 άτομα (Χ. Σώκος 2008, αδημοσίευτα δεδομένα, ΚΟΜΑΘ). Στην περιοχή συνεχιζόταν η απελευθέρωση μέχρι το 2009 και κατά την κυνηγετική περίοδο θηρεύονταν 50 έως 100 άτομα. Στις υπόλοιπες περιοχές οι αναπαραγόμενες ομάδες και η κάρπωση ανέρχονταν σε 10 έως 40 άτομα. Επίσης σε περιοχές των Κ.Σ. Κάτω Σταυρού και πλησίον της πόλης της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πληθυσμοί υβριδίων περδίκων όπου προκλήθηκαν από τις απελευθερώσεις νησιώτικων περδίκων σε περιοχές που διαβιούσε η ορεινή πέρδικα (Μάνιος και Μπίρτσας, αδημοσίευτα δεδομένα).

6 Στην Ήπειρο και Θεσσαλία έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές οκτώ κυνηγετικών συλλόγων άτομα υβριδίων φασιανών όπου κατά την άνοιξη ανέρχονται σε μερικές δεκάδες και παράγουν πλέον λίγες δεκάδες άγριους φασιανούς που θηρεύονται. Στους Κ.Σ. της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Βορείου Αιγαίου απελευθερώνονται νησιώτικες πέρδικες σε περιοχές που συνήθως υπάρχει ήδη άγριος πληθυσμός, ενώ στη Σάμο έχουν εγκατασταθεί λίγες δεκάδες υβρίδια φασιανών. Απελευθερώσεις σε κυνηγοτόπους Το 2011 οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης ρωτήθηκαν κατά πόσο τα τελευταία δύο έτη έγιναν απελευθερώσεις σε κυνηγοτόπους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους οι μισοί σύλλογοι πραγματοποίησαν απελευθερώσεις σε κυνηγότοπο (22/44) για άμεση θήρευση. Αυτό συνέβη κυρίως για τα υβρίδια φασιανού (18/31). Σύμφωνα με τους θηροφύλακες το 90% των πτηνών θανατώνεται σε 9,7±1,8 ημέρες, ενώ οι κυνηγοί που καρπώθηκαν τα πτηνά κάθε απελευθέρωσης ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 25±3,2. Οικονομική αποτίμηση Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια αδρομερής κοστολόγηση της πρακτικής της απελευθέρωσης ορνιθόμορφων στην Ελλάδα. Σίγουρα χρειάζονται πιο πλήρη στοιχεία και εφαρμογή περισσότερο επιστημονικών μεθόδων κοστολόγησης κατά φορέα κόστους (πλήρης, μερική) (Στάμου 2006) για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος. Παρόλα αυτά και τα παρακάτω στοιχεία δίνουν μια εικόνα της κατάστασης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κρατικά εκτροφεία παρήγαγαν ορνιθόμορφα με κόστος περίπου (ετήσιοι Απολογισμοί Δραστηριοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών). Άρα το κόστος κάθε πτηνού όταν έβγαινε από το εκτροφείο ανερχόταν σε 6,7. Το αντίστοιχο κόστος αγοράς από ιδιωτικά εκτροφεία κυμαίνεται από 8 έως 17 ανάλογα με το είδος και την ηλικία του (Ισαακ και Καλαϊτζής, προσωπική επικοινωνία, ΚΟΜΑΘ). Οι Κ.Σ. υποχρεούνταν να διατηρήσουν τα ορνιθόμορφα σε πυρήνες προσαρμογής για ένα μήνα περίπου. Η μεταφορά των πτηνών και η διατήρησή τους στον πυρήνα προσαρμογής μέχρι την απελευθέρωσή τους εκτιμάται ότι ανεβάζει το κόστος σε τουλάχιστον 8 /πτηνό. Στην Κεντρική και Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα βρήκαμε ότι 51 Κ.Σ. κάνουν απελευθερώσεις. Κατά μέσο όρο απελευθερώνουν 400 ορνιθόμορφα ανά Κ.Σ. και ανά έτος (επιστημονικοί συνεργάτες κυνηγετικών ομοσπονδιών). Συνεπώς απελευθερώνουν = πτηνά και το συνολικό κόστος εκτιμάται σε = /έτος. Μέχρι το 2009 στην ηπειρωτική Ελλάδα οι απελευθερώσεις επιτρέπονταν μόνο στις απαγορευμένες για τη θήρα περιοχές. Βρήκαμε ότι σε 38 τέτοιες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας εγκαταστάθηκαν μικρές ομάδες και κατά μέσο όρο θηρεύονταν 30 πτηνά (απελευθερωμένα και άγρια από γονείς που είχαν απελευθερωθεί παλαιότερα), δηλαδή συνολικά εκτιμάται ότι θηρεύονται Άρα το κόστος ανά θηρευμένο ορνιθόμορφο μέχρι το 2009 ανερχόταν σε 143. Από το 2009 τα μισά πτηνά απελευθερώνονται σε κυνηγοτόπους, δηλαδή άτομα. Αν τα πτηνά απελευθερώνονταν εντός της κυνηγετικής περιόδου οι κυνηγοί θα καρπώνονταν τα μισά (Burger 1964), δηλαδή Επειδή όμως απελευθερώνονται αρκετές ημέρες πριν την έναρξη της θήρας τους, οι απώλειες αυξάνονται, οπότε

7 εκτιμάται πως οι κυνηγοί καρπώνονται, στην καλύτερη περίπτωση, το ένα τρίτο, δηλαδή Άρα η συνολική κάρπωση εκτιμάται σε = ορνιθόμορφα ετησίως. Συνεπώς το κόστος ανά θηρευμένο ορνιθόμορφο μετά το 2009 μειώθηκε σε 36. Παρόμοιο εκτιμάται πως είναι το κόστος και στην νησιωτική Ελλάδα καθώς και πριν το 2009 επιτρέπονταν οι απελευθερώσεις σε κυνηγοτόπους. Συζήτηση Η απελευθέρωση ορνιθόμορφων αποτέλεσε δράση την οποία υλοποίησε η πλειοψηφία των Κ.Σ.. Σε αυτό φαίνεται να συντελούσε η δωρεάν χορήγηση των πτηνών από τα κρατικά εκτροφεία, καθώς οι απελευθερώσεις μειώθηκαν σοβαρά από το 2010 που η χορήγηση προς τους Κ.Σ. περιορίστηκε. Άλλωστε σύμφωνα με την άποψη κυνηγών της Μακεδονίας και Θράκης, άλλα διαχειριστικά μέτρα όπως η θηροφύλαξη και ο έλεγχος της αρπακτικότητας είναι σημαντικότερα για την αύξηση των θηραμάτων (Sokos κ.α. 2009). Οι περισσότεροι θηροφύλακες αναφέρουν ότι ακόμα και στην πιο επιτυχημένη απελευθέρωση ένα μικρό μόνο ποσοστό (1-10%) των απελευθερωμένων πτηνών μπορεί να επιβιώσει για περισσότερο από τρεις μήνες. Ερευνητές έχουν αποδείξει, εδώ και αρκετές δεκαετίες ότι η επιβίωση των τεχνητά εκτρεφόμενων ορνιθόμορφων στο φυσικό περιβάλλον είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με την επιβίωση των άγριων (π.χ. Leopold κ.α. 1938, Anderson 1964). Τα περισσότερα πτηνά πεθαίνουν τις πρώτες εβδομάδες μετά την απελευθέρωση και ένα ποσοστό μικρότερο του 10% μπορεί να επιβιώσει για λίγους μήνες (βλέπε στην ανασκόπηση των Sokos et al. 2008). Οι θηροφύλακες απαντούν ότι συνήθως κανένα ή ελάχιστα από τα απελευθερωμένα πτηνά καταφέρνουν να αναθρέψουν νεοσσούς. Είναι γνωστό ότι τα τεχνητά εκτρεφόμενα πτηνά που επιβίωσαν και εισήλθαν στην αναπαραγωγική περίοδο έχουν μικρότερη αναπαραγωγική επιτυχία σε σύγκριση με τα άγρια (Brittas κ.α. 1992, Leif 1994, Putaala και Hissa 1998). Έχει αποδειχθεί ότι η κύρια αιτία αποτυχίας των απελευθερώσεων είναι η θνησιμότητα που προκαλείται από τους άρπαγες αν και εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις (εκτός Ελλάδας) ο έλεγχος του αριθμού τους. Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε αδυναμίες των τεχνητά εκτρεφόμενων ορνιθόμορφων στη μορφολογία, φυσιολογία και συμπεριφορά τους (Sokos κ.α. 2008). Ωστόσο οι επαναλαμβανόμενες απελευθερώσεις από τους Κ.Σ. και τη Δασική Υπηρεσία οδήγησαν στην εγκατάσταση μικρών ομάδων ατόμων του είδους σε μερικές περιοχές. Πρόκειται συνήθως για λίγες δεκάδες άτομα σε περιοχές όπου οι απελευθερώσεις συνεχίζονται, συνεπώς δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για βιώσιμους πληθυσμούς, διότι αν σταματήσουν οι απελευθερώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο να αφανιστούν και τα λίγα άτομα που παρατηρούνται. Αυτό παρατηρήθηκε στη Μακεδονία όπου οι ίδιοι θηροφύλακες ενώ ανάφεραν ότι το 2002 είχαν εγκατασταθεί υβρίδια φασιανών στην περιοχή τους αυτό δεν ίσχυε το Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απελευθέρωση συνήθως δε συνδυάζεται με άλλα διαχειριστικά μέτρα όπως η μείωση της αρπακτικότητας, η βελτίωση του ενδιαιτήματος και η ρύθμιση της θήρας, με αποτέλεσμα το εγχείρημα να βαίνει σε αποτυχία. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα νησιά του Β. Αιγαίου οι θηροφύλακες απαντούν ότι εγκαθίστανται συχνότερα άτομα τσούκαρ σε αντίθεση με τους θηροφύλακες της

8 ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι στα νησιά η αφθονία των αρπάγων μπορεί να είναι μικρότερη σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Στα πλαίσια της απελευθέρωσης σε κυνηγοτόπους οι θηροφύλακες αναφέρουν ότι το 90% των ορνιθόμορφων θανατώνονται σε διάστημα λίγων ημερών μετά την απελευθέρωση και ότι μόνο λίγες δεκάδες κυνηγοί καρπώνονται τα πτηνά. Παρόμοια, ο Burger (1964) βρήκε πως από τους τεχνητά εκτρεφόμενους φασιανούς που απελευθερώθηκαν, οι κυνηγοί καρπώθηκαν το 50% των πτηνών, εκ των οποίων το 80% καρπώθηκε μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά την απελευθέρωση και το 92% μέσα σε τρεις εβδομάδες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπόλοιπο 50% των πτηνών θανατώθηκε κυρίως από τους άρπαγες. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών (Thompson κ.α. 1992, Diefenbach κ.α. 2000). Η μικρή επιβίωση όπως και άλλα μειονεκτήματα της άμεσης κάρπωσης εκτρεφόμενων ορνιθόμορφων αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Σώκος και Μπίρτσας 2000). Ο Buechner (1950) υποστηρίζει ότι το κόστος για κάθε απελευθερωμένο ορνιθόμορφο που μπαίνει στην τσάντα του κυνηγού είναι υψηλό λόγω της μικρής επιβίωσης μετά την απελευθέρωση. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ελάχιστο κόστος των ορνιθόμορφων τη στιγμή της απελευθέρωσης εκτιμάται σε 8 /πτηνό περίπου, ενώ αυτά που τελικά μπαίνουν στη τσάντα του κυνηγού στοίχιζαν 143 /πτηνό στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι το Στη νησιωτική Ελλάδα από ανέκαθεν και μετά το 2009 στην ηπειρωτική, το ποσό αυτό μειώνεται σε 36 /πτηνό. Ωστόσο περισσότερα δεδομένα απαιτούνται για μια ακριβέστερη εκτίμηση του ποσού. Στην Πενσιλβανία οι Diefenbach κ.α. (2000) βρήκαν ότι το κόστος αυτό για το φασιανό ανέρχεται σε 22,63 έως 90,74 δολάρια/πτηνό. Το αντίστοιχο κόστος στη Βρετανία είναι λίρες/πτηνό, ενώ η αξία του φασιανού τη στιγμή της απελευθέρωσης είναι δυόμισι λίρες (Robinson 2000). Η απελευθέρωση τεχνητά εκτρεφόμενων ορνιθόμορφων μέσα σε απαγορευμένες για τη θήρα περιοχές πρέπει να περιοριστεί, διότι τα πτηνά αυτά δεν είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση νέου ή την ενδυνάμωση απειλούμενου πληθυσμού. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η σύλληψη και μεταφορά άγριων ατόμων και εναλλακτικά η χρησιμοποίηση εκτρεφόμενων πτηνών φυσικής ή ημιφυσικής εκτροφής (Sokos κ.α. 2008). Επιπρόσθετα η απελευθέρωση πρέπει υποχρεωτικά να συνδυάζεται με τεχνικές μείωσης της αρπακτικότητας (π.χ. Σώκος κ.α. 2009). Η απελευθέρωση για άμεση κάρπωση σε κυνηγότοπο έχει σοβαρά μειονεκτήματα (Σώκος και Μπίρτσας 2000, Sokos et al. 2008), ωστόσο αν αποφασιστεί να εφαρμοστεί θα πρέπει να αρθεί ο κανονισμός που τοποθετεί χρονικά την απελευθέρωση σε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της θήρας του είδους. Αντίθετα προτείνεται να γίνεται μέχρι δύο ημέρες πριν ή καλύτερα εντός της κυνηγετικής περιόδου, αυτό αναμένεται να μειώσει το κόστος ανά πτηνό που μπαίνει στη τσάντα του κυνηγού από 36 σε 26. Ένα άλλο πρόβλημα που καταγράφηκε σε αυτή την έρευνα είναι ότι τα ορνιθόμορφα καρπώνονται από ένα μικρό ποσοστό κυνηγών, περίπου το 2,5 έως 5% για Κ.Σ. από 1000 έως 500 μέλη αντίστοιχα. Συνεπώς, ο κυνηγός που θα βρεθεί στην περιοχή της απελευθέρωσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απελευθέρωση, θα καρπωθεί και τα ακριβοπληρωμένα πτηνά. Επομένως, αφού δεν επωμίζεται αυτός ο κυνηγός άμεσα το κόστος, κάτι το οποίο θα ήταν δικαιότερο, συνίσταται: 1) να γίνεται

9 όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των πτηνών κατά την απελευθέρωση στον κυνηγότοπο, 2) να ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι κυνηγοί του Κ.Σ. και 3) να υπάρχει επίβλεψη της περιοχής από θηροφύλακες ώστε να τηρείται το όριο κάρπωσης. Αναγνώριση βοήθειας Ευχαριστίες εκφράζονται στους θηροφύλακες και τους επιστημονικούς συνεργάτες των κυνηγετικών οργανώσεων της Μακεδονίας, Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Galliforms releases in North, Central and Island Hellas C. K. Sokos 1, P.K. Birtsas 1,2, A. K. Papaspyropoulos 1, S. P. Kelesidou 1 and C. Billinis 3 1 Research Division, Hunting Federation of Macedonia and Thrace, Ethnikis Antistasis , , Thessaloniki, Hellas, 2 Wildlife Laboratory, Department of Forestry and Management of Natural Environment, Technological Education Institute of Larissa, End of Mavromichali Str., 43100, Karditsa 3 Laboratory of Microbiology and Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Trikalon 224, Karditsa, Greece Abstract Hunting organizations in cooperation with the Forest Service release artificially reared pheasants and partridges. To evaluate the effectiveness of this practice a questionnaire was applied to hunting wardens of four hunting federations in 2002 and of one in The release of pheasant hybrids and chukars was performed by the majority of local hunting clubs. Most hunting wardens state that even for the most successful release a small percentage (1-10%) of released birds can survive for more than three months and usually none of the released birds or few raise chicks. However, repeated releases led to the establishment of small groups of birds in several areas. In case of put and take the hunting wardens say that 90% of galliforms are killed within a few days after release and that only a few dozen hunters harvested the released birds. Until 2009, in northern and central mainland Greece, the cost per bird entering to the hunter's bag is estimated to 143. This amount is reduced to 36 in islands and after 2009 in mainland. Key-words: survival, reproduction, genetics, rearing, «put and take», hunting, population establishment, economic evaluation Βιβλιογραφία Anderson, W.L Survival and reproduction of pheasants released in southern Illinois. J. Wildl. Manage. 28(2): Barbanera, F., Guerrini, M., Hadjigerou, P., Panaides, P., Sokos, C., Wilkinson, P., Khan, A., Khan, Β., Cappelli, F., Dini, F Genetic insight into Mediterranean chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations inferred from mitochondrial DNA and RAPD markers. Genetica 131:

10 Barilani, M., Bernard-Laurent, A., Mucci, N., Tabarroni, C., Kark, S., Garrido, J.A.P, Randi, E., Hybridisation with introduced chukars (Alectoris chukar) threatens the gene, pool integrity of native rock (A. graeca) and redlegged (A. rufa) partridge populations. Biol. Conserv. 137: Brittas, R., Marcstrom, V., Kenward R.E., Karlbom M., Survival and breeding success of reared and wild ring-necked pheasants. J. Wildl. Manage. 56(2): Buechner, H.K An evaluation of restocking with pen-reared bobwhite. J. Wildl. Manage. 14 (4): Burger, G.V., Survival of ring-necked pheasants released on a Wisconsin shooting preserve. J. Wildl. Manage. 28: Diefenbach, D.R., Rienger C.F., Hardisky T.S Harvest and reporting rates of game-farm ring-necked pheasants. Wildl. Soc. Bull. 28(4): Hair, J.F., Black., W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tattum, R.C Multivariate Data Analysis. Sixth edition. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Leif, A.P., Survival and reproduction of wild and pen-reared ring-necked pheasant hens. J. Wildl. Manage. 58: Leopold, A., Lee, O.S., Anderson, H.G Wisconsin pheasant movement study, J. Wildl. Manage. 2: Masseti, M Representations of birds in Minoan art. Int. J. Osteoarchaeol. 7: Pringale, G Η Θήρα εις την Ελλάδα. Ανάλυσις των προβλημάτων και συστάσεις. UNSF/FAO GRE-20/ σελ. Putaala, A., Hissa R., Breeding dispersal and demography of wild and handreared grey partridges (Perdix perdix) in Finland. Wildl. Biol. 4: Sokos, C., Birtsas, P., Tsachalidis, Ε., The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildl. Biol. 14(4): Sokos, C., Hasanagas, N., Papaspyropoulos, K., Birtsas, P Hunting management and hunting related values. Proceedings of 2 nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Thompson, J.D., Burger G.V., Semel B., Ganshirt C., Evaluation of the productivity of two strains of gray partridge. Poultry Sci. 71: Μπίρτσας, Π.Κ Η διαχείριση της θήρας στην Ελλάδα παρελθόν, παρόν και μέλλον. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας με τίτλο «Το μέλλον του δάσους και το δάσος του μέλλοντος» που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Αθήνα Μαρτίου, Στάμου, Ν., Οικονομική των Δασικών Εκμεταλλεύσεων. Δασική Οικονομική Ι. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Σώκος, Χ., Μπίρτσας, Π., Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του put & take στις Ε.Κ.Π.. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. προς τιμή του καθηγητή Δ. Μουλαλή. Τόμος ΜΓ43:

11 Σώκος, Χ., Μπίρτσας, Π., Καστόρης, Α Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Λεωνίδιο Αρκαδίας 2 4/10/2008. Δημ. Νο 14, σελ /2008_fox-direct-techniques.pdf

Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα

Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα Σώθνο Φ., Μπίξηζαο Π., Παπαζππξόπνπινο K., Κειεζίδνπ Σ., Μπηιιίλεο Φ. 2011. Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζησηηθή Διιάδα. 15 ν Παλειιήλην Γαζνινγηθό Σπλέδξην, Διιεληθή Γαζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 1 ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ Θεσσαλονίκη 18 Μαρτίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π ΟΥ Ανησυχητικά είναι τα επιστημονικά ευρήματα για τη διασπορά του ιού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ο οποίος είναι και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

τα η άν τ α η ε ρ ί Θήρα

τα η άν τ α η ε ρ ί Θήρα τα η άν τ α η ε ρ ί Θήρα ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ τ α η ά ν τ α η ε ρ ί Θ ή ρ α ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ιούνιος 2007 ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Η πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη / Μάιος 2009

Θεσσαλονίκη / Μάιος 2009 2009 Θεσσαλονίκη / Μάιος 2009 Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει ως εξής: Κυριάκος Ε. Σκορδάς & Περικλής Κ. Μπίρτσας (συντονιστές έκδοσης). «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2009. Τα πάντα περί θήρας». Κυνηγετική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 59-66 H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκορδάς Ε. Κυριάκος Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, 55134 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310477128 e-mail: kskordas@hunters.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Η ενδυνάμωση των φυσικών πληθυσμών της πέρδικας στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Σέρρες 31-8-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 11657 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Δ/ξης : 11 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 1109-6004. Σκίτσα: Πασχάλης Δουγαλής

ISSN: 1109-6004. Σκίτσα: Πασχάλης Δουγαλής 1 Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει ως εξής: Κυριάκος Ε. Σκορδάς & Περικλής Κ. Μπίρτσας (συντονιστές έκδοσης). «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2011. Τα πάντα περί θήρας». Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης. Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις

H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1,2, Β. Μπλιούμης 1, Α.Σ. Χριστοδούλου 1 1 Α.Π.Θ., Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κ *ΜΑΘ. http://w ww.hunters.gr, e-mail: hunters@ hunters.gr

Κ *ΜΑΘ. http://w ww.hunters.gr, e-mail: hunters@ hunters.gr Κ *ΜΑΘ Κ *ΜΑΘ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173-175 551 34 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 477128-477129, 6973 808934, FAX 2310 473863-475301 http://w ww.hunters.gr,

Διαβάστε περισσότερα

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ 11-ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλέφωνο 24310-33785 6974287874 E-mail mtrigkas@for.auth.gr mtrigkas@cereteth.gr MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Τρίγκας Μάριος Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 127568/2533 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Κ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ-ΘΗΒ^Σ....ία πάνια πφ ί θήραε! KyN ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝ-ΘΗΒ^Σ....ία πάνια πφ ί θήραε! KyN ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ-ΘΗΒ^Σ...ία πάνια πφ ί θήραε! 2014 KyN ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ παν-θηρας.. t a π ά ν τ α π φ ί θ ή ρ α ε! 2014 Ί α ν -Θηρας...τα πάντα περί θήραε! Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2011...ία πάντα πφ ί 0hpas! τεύχος. ία πάνια περί θήραε! =ΙΚ#ΜΑΘ

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2011...ία πάντα πφ ί 0hpas! τεύχος. ία πάνια περί θήραε! =ΙΚ#ΜΑΘ ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2011...ία πάντα πφ ί 0hpas! τεύχος ία πάνια περί θήραε! =ΙΚ#ΜΑΘ αν-θηρας1 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣκΜμαθ Θεσσαλονίκη / Μάιος 2011 ΠΑΝ-θΗΡΑΣ...τα πάντα πφ ί 0npos! Η πλήρης αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2013.ία πάνια περί θήρα5! τεύχος 13. π α ν -Θ η ιάς....ία πάνια περί θπραε!

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2013.ία πάνια περί θήρα5! τεύχος 13. π α ν -Θ η ιάς....ία πάνια περί θπραε! ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2013.ία πάνια περί θήρα5! τεύχος 13 π α ν -Θ η ιάς...ία πάνια περί θπραε! 2013 παν-θηρας.. t a π ά ν τ α π φ ί θ ή ρ α ε! 2013 π αν-θηρας...ία πάνια περί θήραε! Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ασφάλεια στο κυνήγι

Οδηγίες για την ασφάλεια στο κυνήγι Οδηγίες για την ασφάλεια στο κυνήγι Τι είναι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ) Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΣΤ ΚΟΜΑΘ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτική εξέταση της υγείας του θηράματος στον κυνηγότοπο. Οδηγίες για τους κυνηγούς

Προκαταρτική εξέταση της υγείας του θηράματος στον κυνηγότοπο. Οδηγίες για τους κυνηγούς Προκαταρτική εξέταση της υγείας του θηράματος στον κυνηγότοπο Οδηγίες για τους κυνηγούς Το άγριο θήραμα είναι ένας ανεκτίμητος ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Οι κυνηγοί είναι αυτοί που έρχονται σ επαφή συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Έργου: Σελίδα 2 από 7 Contents 1 Overview 3 2 Government Stakeholders 5 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Table 1-1 Stakeholder Groups 3 Table 2-1 National Government

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας: Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας

Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Επιστημονική Επετηρίδα τουτμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Τόμος 3 ος Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει...

FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει... FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει... Δανάη Παναγιωτοπούλου, MSc, Βιβλιοθηκονόμος Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Οι βιβλιοθήκες επί μακρόν αποτέλεσαν

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-Δουρούτη,

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περικλής Κ. Μπίρτσας, Χρήστος Σώκος και Χαράλαμπος Σταμκόπουλος Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173 175, 55134, Θεσσαλονίκη, pbirtsas@hunters.gr Σημείωση: στο παρόν άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CNδ. Πα ν -Θηρας. h o. r o. .ία ηάνια πφί θήραε! co σ. c ο ' C ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

CNδ. Πα ν -Θηρας. h o. r o. .ία ηάνια πφί θήραε! co σ. c ο ' C ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ CNδ Πα ν -Θηρας.ία ηάνια πφί θήραε! h o Q r o co σ α ' C CD αω c ο 5 ' C σ CN δ CN 0 2 X 1 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Πα ν -Θ ηρας...ta πάντα περί θπραε! 2012 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.1 Έκθεση ερευνητικού έργου Υπεύθυνος φορέας: Πανεπιστήμιο Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 10 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές

Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές Χ. Σώκος¹, Π. Μπίρτσας¹ ² και Α. Καστόρης¹ ¹Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, 551 34

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ Κομματά Αικατερίνη (1), Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Βαρελίδης Κων/νος (2), Ιωαννίδης Κων/νος (2),

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Α. Κυριαζόπουλος 2, Α. Γιωτοπούλου 3 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής (242), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα