Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG

2

3 Γενικά ΓΕΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΆ Σημαντικές υποδείξεις! 4 Οδηγίες ασφαλείας 4 Προειδοποίηση 4 Οδηγίες ασφαλείας 5 Έλεγχος κατά την παράδοση 5 Προετοιμασία για εγκατάσταση 5 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διαστάσεις BFG Διαστάσεις φλαντζών Διαστάσεις φλαντζών Περιοχή ισχύος BFG1 H1, BFG1 H2 και BFG1 H Μοντέλο BFG1 H Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις Μοντέλο BFG1 H Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις Μοντέλο BFG1 H Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις Περιγραφή Εξαρτήματα Δήλωση συμμόρφωσης 14 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σχεδιαγράμματα Έλεγχος κατά την παράδοση Προετοιμασία για εγκατάσταση Παροχή αερίου Ηλεκτρολογική σύνδεση Ρύθμιση διασκορπιστήρα και ροής αέρα Εγκατάσταση καυστήρα Μοτίβο οπών Εγκατάσταση καυστήρα Συνδέσεις αερίου Ηλεκτρολογική σύνδεση Μέτρα ελέγχου Ποιότητα αερίου Εξαέρωση Δοκιμή λειτουργίας Δοκιμή διαρροής ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Προσδιορισμός ποσότητας αερίου για το σύστημα Παράδειγμα τρόπου υπολογισμού ποσότητας αερίου (φυσικό αέριο): Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ρύθμιση εισροής αέρα Διαδικασία ρύθμισης ποσότητας αέρα Κώνος εισόδου, ρυθμιστής ελέγχου αέρα Εναλλαγή εισροής αέρα Προσαρμοστής αεραγωγού ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Σέρβις Σέρβις συσκευής καύσης Αντικατάσταση κινητήρα ανεμιστήρα Εισροή αέρα και σέρβις κώνου εισροής Έλεγχος φτερωτής ανεμιστήρα Επιθεώρηση Σέρβις φτερωτής ανεμιστήρα Ηλεκτρολογικό πακέτο Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πακέτου Μεμονωμένη αντικατάσταση εξαρτήματος ηλεκτρολογικού πακέτου MULTIBLOCK GB-LD055 D Ρύθμιση multiblock, GB-LD055 D Ρύθμιση ροής αερίου Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Αντικατάσταση πηνίου Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Σημαντικό MBC-65-DLE-S Ρύθμιση multiblock, MBC-65-DLE-S Ρύθμιση ροής αερίου Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Αντικατάσταση πηνίου Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Σημαντικό MBC-120-DLE-S Ρύθμιση multiblock, MBC-120-DLE-S Ρύθμιση ροής αερίου Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Ρύθμιση ροής εκκίνησης αερίου Αντικατάσταση πηνίου Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Σημαντικό ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Επιτήρηση φλόγας και έλεγχος ρεύματος ιονισμού Ιονισμός επιτήρησης φλόγας Ανιχνευτής UV (QRC) Ανιχνευτής UV επιτήρησης φλόγας (QRC) Ρύθμιση διακόπτη πίεσης αέρα Ρύθμιση ελάχ. διακόπτη πίεσης αερίου Ρύθμιση μέγ. διακόπτη πίεσης αερίου Διακόπτης πίεσης αέρα, διακόπτης πίεσης αερίου Παράδοση της εγκατάστασης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LME Διάγραμμα συνδεσμολογίας Κατάλογος εξαρτημάτων Λειτουργία LME Πρόγραμμα ελέγχου σε βλάβες, ένδειξη λειτουργίας βλάβης LME Χρωματικοί κώδικες Διάγνωση αιτίων συναγερμού Περιορισμός επαναλήψεων εκκίνησης Πίνακας κωδικών συναγερμού Διαγνωστικά διεπαφής ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ Καυστήρας αερίου 44 Bentone BFG1 3

4 Γενικά Σημαντικές υποδείξεις! Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να μελετηθεί από όλους όσους εμπλέκονται με τον καυστήρα και τα συνδεόμενα μέρη συστήματος, για οποιονδήποτε λόγο. Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται ειδικά σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται ως τμήμα του καυστήρα και πρέπει πάντα να φυλάσσεται κοντά στο χώρο εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας και σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, ώστε να αποφεύγονται διαρροές αερίου, πυρκαγιά και τραυματισμοί. Προειδοποίηση Το εγχειρίδιο πρέπει να διαβαστεί πριν από την εγκατάσταση και την εκκίνηση του καυστήρα.! Προειδοποίηση Ο καυστήρας πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από εξουδιοδοτημένο και αδειούχο εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. Ββεαιωθείτε ότι ο καυστήρας έχει προσαρμοστεί στο εύρος απόδοσης του λέβητα. Ο καυστήρας πρέπει να εγκαθίσταται με τρόπο ώστε να πληρούνται οι τοπικοί κανονισμοί περί ηλεκτρολογικής ασφάλειας, λέβητα και παροχής καυσίμου. Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας είναι εγκεκριμένος για την προοριζόμενη ποιότητα αερίου και την πίεση σύνδεσης. Δεν επιτρέπεται η αποσύνδεση κανενός συστήματος ασφαλείας του καυστήρα. Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο χώρος του καυστήρα διαθέτει επαρκή αερισμό με φρέσκο αέρα σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Πριν το σέρβις, κλείστε την παροχή καυσίμου καθώς και την παροχή ισχύος προς τον καυστήρα. Η θερμοκρασία επιφάνειας στα εξαρτήματα καυστήρα μπορεί να υπερβεί τους 60 C. Προσέχετε κατά το σέρβις: μπορεί να υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης. Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας προστατεύεται έναντι του απευθείας υγρού ψεκασμού, διότι η κατασκευή του δεν είναι κατάλληλη για κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά που συνιστά η Enertech. Ο καυστήρας αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιοαέριο χωρίς να επικοινωνήσετε πρώτα με την Enertech. 4 Bentone BFG1

5 Γενικά Οδηγίες ασφαλείας Αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρολογικός σύνδεσμος διαφορετικός από εκείνον που συνιστά η Enertech, μπορεί να προκύψει κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμών. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας και σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, ώστε να αποφεύγονται διαρροές αερίου, πυρκαγιά και τραυματισμοί. Πρέπει να τηρείται ακρίβεια κατά την εγκατάσταση ή το σέρβις ώστε να μην πιαστούν ή υποστούν βλάβη ηλεκτρικά καλώδια ή σωλήνες αερίου. Αν ο λέβητας διαθέτει πορτάκι που ανοίγει, πρέπει να διαθέτει ενδοασφάλεια με διακόπτη πόρτας.! Προειδοποίηση Έλεγχος κατά την παράδοση Ελέγξτε εάν έχουν παραδοθεί όλα τα εξαρτήματα και ότι τίποτε δεν έχει υποστεί ζημιά λόγω της μεταφοράς. Αν τα περιεχόμενα της παράδοσης δεν είναι σωστά, ενημερώστε την εταιρεία παράδοσης. Ζημιές μεταφοράς πρέπει να αναφέρονται στη μεταφορική εταιρεία. Προετοιμασία για εγκατάσταση Ελέγξτε εάν οι διαστάσεις και περιοχή ισχύος του καυστήρα είναι συμβατά με το λέβητα. Οι ονομαστικές τιμές ισχύος στην πινακίδα δεδομένων αναφέρονται στην ελάχιστη και μέγιστη ισχύ του καυστήρα. Bentone BFG1 5

6 Γενικά 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Διαστάσεις BFG1 B A Οι προαναφερόμενες μετρήσεις είναι μέγιστες μετρήσεις. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται Διαστάσεις φλαντζών Διαστάσεις φλαντζών Φλάντζα 1 BFG1 H1 και BFG1 H2 10,3 ø89, Φλάντζα 2 BFG1 H1 και BFG1 H2 10,3 ø Φλάντζα 3 BFG1 H3 109,5 23, Bentone BFG1

7 Γενικά 1.2 Περιοχή ισχύος BFG1 H1, BFG1 H2 και BFG1 H3 Ισχύς kw BFG1 H BFG1 H BFG1 H3 Παροχή αερίου σε ελάχ. ισχύ Nm 3 /h 1) Παροχή αερίου σε μέγ. ισχύ Nm 3 /h 1) Μέγ. πίεση εισόδου mbar Ονομαστική πίεση εισόδου mbar G 20 1,59 6,35 60/360 2) 20 G 25 1,86 7,44 60/360 2) 25 G 30 0,47 1,86 60/360 2) 30 G 31 0,61 2,45 60/360 2) 30 G 20 1,59 6,88 60/360 2) 20 G 25 1,86 8,06 60/360 2) 25 G 30 0,47 2,02 60/360 2) 30 G 31 0,61 2,66 60/360 2) 30 G 20 2,65 10,58 60/360 2) 20 G 25 3,10 12,41 60/360 2) 25 G 30 0,75 3,10 60/360 2) 30 G 31 1,02 4,09 60/360 2) 30 Τύπος kwh/nm 3 1) kwh/kg G20 : Φυσικό αέριο H 9,45 G25 : Φυσικό αέριο L 8,06 G30 : Βουτάνιο 32,24 12,68 G31 : Προπάνιο 24,44 12,87 Τοποθέτηση 3) Κινητήρας Μετασχηματιστής ανάφλεξης 4) BFG1 H1 / H2 / H3 Φυσικό αέριο, Προπάνιο ½" - 1" 110 W 230 V, 50/60 Hz 0,9 A Πρωτ. 230/240 V, 0,15 A Hz Δευτ. 26 kv Αιχμή 40 ma E.D. 50% σε 3 λεπτά 1. Κανονική κατάσταση στους 15 C 1013,25 mbar (σύμφωνα με EN676). 2. Η μέγ. πίεση εισόδου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιλογή multiblock. Η υποδεικνυόμενη πίεση ισχύει για τυπικό τύπο μπλοκ Dungs MBC Η διάσταση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ισχύ, την ποιότητα αερίου και την πίεση εισόδου. 4. Τα δεδομένα ισχύουν για το μοντέλο Fida 26/40 50%. Bentone BFG1 7

8 Γενικά 1.3 Μοντέλο BFG1 H1 9,5-10,5 7,0-8,0 ø89 2,5-3,0 0,0-2,0 Μπούκα μήκος mm Μπούκα Διάσταση A mm Φλάντζα Διάσταση B ø Οι προαναφερόμενες μετρήσεις είναι μέγιστες μετρήσεις. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις kw Πίεση στον κλίβανο mbar 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Ισχύς καυστήρα kw Κλίμακα Ρύθμιση αέρα Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ισχύς καυστήρα kw! Η τιμή κλίμακας ισχύει για αντίθλιψη 0 mbar. 8 Bentone BFG1

9 Γενικά 1.4 Μοντέλο BFG1 H2 9,5-10,5 7,0-8,0 ø89 2,5-3,0 0,0-2,0 Μπούκα μήκος mm Μπούκα Διάσταση A mm Φλάντζα Διάσταση B ø Οι προαναφερόμενες μετρήσεις είναι μέγιστες μετρήσεις. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις kw Πίεση στον κλίβανο mbar 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Ισχύς καυστήρα kw Κλίμακα 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Ρύθμιση αέρα Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ισχύς καυστήρα kw! Η τιμή κλίμακας ισχύει για αντίθλιψη 0 mbar. Bentone BFG1 9

10 Γενικά 1.5 Μοντέλο BFG1 H3 29,0-31,0 16,0-71,0 ø103 7,5-8,5 2,5-3,5 Μπούκα μήκος mm Μπούκα Διάσταση A mm Φλάντζα Διάσταση B ø , ,5 103 Οι προαναφερόμενες μετρήσεις είναι μέγιστες μετρήσεις. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις kw Πίεση στον κλίβανο mbar 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Ισχύς καυστήρα kw Κλίμακα 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Ρύθμιση αέρα Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ισχύς καυστήρα kw! Η τιμή κλίμακας ισχύει για αντίθλιψη 0 mbar. 10 Bentone BFG1

11 Γενικά Bentone BFG1 11

12 Γενικά 1.6 Περιγραφή Bentone BFG1

13 Γενικά Εξαρτήματα 1. Μπούκα 2. Διακόπτης πίεσης αερίου 3. Multiblock σύνδεσης 4. Μετασχηματιστής ανάφλεξης 5. Κινητήρας 6. Πυκνωτής 7. Multiblock 8. Διακόπτης πίεσης αέρα 9. Σημείο δοκιμής για το διακόπτη πίεσης αέρα στην πλευρά χαμηλής πίεσης 10. Εισροή αέρα 11. Ρύθμιση αέρα 12. Ηλεκτρολογική σύνδεση 13. Συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου 14. Κουμπί επαναφοράς 15. Ρύθμιση φλογοκεφαλής 16. Βίδα για το διαχωρισμό του καυστήρα σε εμπρός και πίσω τμήμα 17. Φλογοκεφαλή 18. Διασκορπιστήρας 19. Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 20. Ηλεκτρόδιο ιονισμού 21. Μπεκ (ακροφύσιο) 22. Δείκτης ροής αέρα (υποδεικνύει τη ρύθμιση αέρα) Bentone BFG1 13

14 Γενικά 1.7 Δήλωση συμμόρφωσης Κατασκευαστής: Enertech AB, Bentone Division Διεύθυνση: Näsvägen S Ljungby, Sweden Διεύθυνση: Box 309 S Ljungby, Sweden Προϊόν: Καυστήρας αερίου Τύπος BFG1, BG100, BG150, BG200, STG120 STG146, BG300, BG300LN, BG400, BG400LN, BG450, BG450LN, BG500, BG500LN, BG550 BG550LN BG600, BG600LN, BG650, BG700 BG700LN, BG800, BG800LN και BG950 όλοι οι πιεστικοί καυστήρες αερίου με ανεμιστήρα Πιστοποιητικό TÜV Süddeutschland Αρ. πιστοποιητικού Καυστήρας CE-0085 BT 0064 BFG1 CE-0085 AO 0230 BG100 CE-0085 AP 0623 BG150 CE-0085 AP 0624 BG200 CE-0085 AT 0192 STG120, STG146 CE-0085 AP 0625 BG300 CE-0085 AP 0626 BG400 CE-0085 AU 0156 BG450 CE-0085 BP 0352 BG550 CE-0085 BP 0353 BG550LN CE-0085 AO 0084 BG600LN CE-0085 BP 0354 BG650 CE-0085 AT 0313 BG700 CE-0085 AT 0314 BG800 CE-0085 BR 5754 BG950 Η Enertech AB δηλώνει ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα ή άλλα ρυθμιστικά έγγραφα και πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Οδηγίας της Ε.Ε.. Έγγραφο: Οδηγία Ε.Ε. EN 676 DIN / 396 / EEC 89 / 336 EEC 73 / 23 / EEC Οδηγία αερίου Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Οδηγία χαμηλής ηλεκτρικής τάσης Μέσω της συμμόρφωσης με προαναφερόμενα πρότυπα και οδηγίες, ο καυστήρας λαμβάνει την επισήμανση CE. Η Enertech AB Bentone Division πιστοποιείται ως προς την ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο SS-EN ISO 9001:2000 Ljungby Sven-Olov Lövgren Bentone BFG1

15 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Για τον τεχνικό εγκατάστασης 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 Σχεδιαγράμματα Ενσωματώνεται στο multiblock 1. Σφαιρική βαλβίδα διακοπής 2. Φίλτρο 3. Ρυθμιστής πίεσης 4. Έξοδος για μέτρηση πίεσης αερίου 5α. Διακόπτης πίεσης αερίου, ελάχ. 5β. Διακόπτης πίεσης αερίου, μέγ. 6α. Κύρια βαλβίδα 6β. Βαλβίδα ασφαλείας 1) 7. Έλεγχος διαρροής 9. Διακόπτης πίεσης αέρα 10. Συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου Θέσ. 5β: Δεν απαιτούνται εξαρτήματα σύμφωνα με το EN ) Απαιτούνται πάνω από 1200 kw σύμφωνα με το EN 676. Σύμφωνα με τον Εληνικό τεχνικό κανονισμό ΦΕΚΒ963/2003 απαιτείται η εγκατάσταση συσκευής ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων για καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kw. Bentone BFG1 15

16 2.2 Έλεγχος κατά την παράδοση Ελέγξτε εάν έχουν παραδοθεί όλα τα εξαρτήματα και ότι τίποτε δεν έχει υποστεί ζημιά λόγω της μεταφοράς. Αν δεν ισχύει αυτό, ενημερώστε την εταιρεία παράδοσης. Ζημιές μεταφοράς πρέπει να αναφέρονται στη μεταφορική εταιρεία. 2.3 Προετοιμασία για εγκατάσταση Ελέγξτε εάν οι διαστάσεις και περιοχή ισχύος του καυστήρα είναι συμβατά με το λέβητα. Οι ονομαστικές τιμές ισχύος στην πινακίδα δεδομένων αναφέρονται στην ελάχιστη και μέγιστη ισχύ του καυστήρα. 2.4 Παροχή αερίου Για υψηλή ασφάλεια λειτουργίας, είναι σημαντικό να εγκατασταθεί σωστά το σύστημα παροχής αερίου. Μελετήστε τα εξής: 1. Ελέγξτε αν ο καυστήρας είναι εγκεκριμένος για την ποιότητα αερίου της εγκατάστασης. Αν δεν είναι, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. 2. Ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα αερίου του καυστήρα είναι εγκεκριμένα για την ενδεικνυόμενη πίεση αερίου. 3. Το σύστημα παροχής αερίου πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 4. Οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να διευκολύνεται το σέρβις του λέβητα και του καυστήρα. 5. Οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε τυχόν ρυπαντές να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα αερίου. 2.5 Ηλεκτρολογική σύνδεση Πριν ξεκινήσει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πρέπει να απενεργοποιηθεί ο κεντρικός διακόπτης.αν ο λέβητας διαθέτει 7πολική και 4πολική φίσα τύπου Eurostecker, συχνά συνδέεται απευθείας στον καυστήρα. Ειδάλλως, χρησιμοποιήστε τους παρεχόμενους συνδέσμους. (Ανατρέξτε στη σύνδεση στην ενότητα Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) 2.6 Ρύθμιση διασκορπιστήρα και ροής αέρα Πριν τεθεί σε λειτουργία, ο καυστήρας πρέπει να διαμορφωθεί αρχικά σύμφωνα με το διάγραμμα.! Αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρολογικός σύνδεσμος διαφορετικός από εκείνον που συνιστά η Enertech, μπορεί να προκύψει κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμών. (Ανατρέξτε στις Βασικές ρυθμίσεις). Σημειώστε ότι πρόκειται απλώς για μια βασική ρύθμιση που πρέπει να προσαρμοστεί μόλις γίνει εκκίνηση του καυστήρα. 16 Bentone BFG1

17 2.7 Εγκατάσταση καυστήρα Μοτίβο οπών Ελέγξτε αν το μοτίβο οπών στο λέβητα αντιστοιχεί με εκείνο της φλάντζας. (Ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία.) Εγκατάσταση καυστήρα 1. Εγκαταστήστε τη φλάντζα με παρέμβυσμα στο λέβητα. 2. Μονώστε μεταξύ της μπούκας και της πόρτας του λέβητα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή θερμότητας. 3. Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. (Ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία). 4. Εγκαταστήστε τον καυστήρα στο λέβητα και ασφαλίστε μέσα στη φλάντζα (E). 5. Τοποθετήστε τη γραμμή αερίου στον καυστήρα. Ελέγξτε μήπως ο στρογγυλός δακτύλιος έχει υποστεί ζημιά κατά την εγκατάσταση και στερεώστε με τις βίδες (F). 6. Εκεί όπου περιλαμβάνεται στήριξη για το multiblock, πρέπει να εγκατασταθεί Συνδέσεις αερίου 1. Ελέγξτε τις διαστάσεις των σωλήνων αερίου. (Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς). 2. Συνδέστε το σωλήνα αερίου με τη φλάντζα αερίου του multiblock. 3. Πρέπει να τοποθετηθεί μια χειροκίνητη βαλβίδα αερίου στο χώρο του καυστήρα. 4. Δεν πρέπει να ασκούνται μηχανικές καταπονήσεις/ δυνάμεις στη σύνδεση αερίου. 5. Ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων αερίου, μεταξύ των οποίων το multiblock και τις φλάντζες. E F ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν η σύνδεση αερίου γίνεται μέσω εύκαμπτου σωλήνα, πρέπει να τοποθετηθεί η στήριξη του multiblock που παρέχεται με τον καυστήρα (F). Εγκαταστήστε τη στήριξη έτσι ώστε να ακουμπά πάνω της το κάτω μέρος του multiblock. X Ηλεκτρολογική σύνδεση Αν ο λέβητας δεν διαθέτει προκαλωδιωμένο σύνδεσμο, συνδέστε τον παρεχόμενο σύνδεσμο, X2 σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. 1. Απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος. 2. Συνδέστε το Eurostecker X2 όπως φαίνεται στα εναλλακτικά σχέδια 1 3 (ανατρέξτε στον Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό). 3. Τοποθετήστε το Eurostecker X2 στον καυστήρα. 4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος. X2 Bentone BFG1 17

18 2.8 Μέτρα ελέγχου Ποιότητα αερίου Ελέγξτε εάν η φλογοκεφαλή του καυστήρα προορίζεται για την ποιότητα αερίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία) Εξαέρωση Η εξαέρωση του σωλήνα αερίου μπορεί να γίνει αφαιρώντας τη βίδα του μαστού δοκιμής της πίεσης εισόδου. Συνδέστε έναν πλαστικό εύκαμπτο σωλήνα για τη διοχέτευση του αερίου στην ύπαιθρο. Μετά την ολοκλήρωση της εξαέρωσης, μη ξεχάσετε να τοποθετήσετε ξανά τη βίδα του μαστού δοκιμής Δοκιμή λειτουργίας Η ηλεκτρική δοκιμή λειτουργίας μπορεί να γίνει ως εξής: Κατά τη σύνδεση με την κεντρική παροχή ρεύματος, ελέγξτε εάν η φάση και ο ουδέτερος είναι σωστά συνδεδεμένoι. Η βάνα αερίου πρέπει να είναι κλειστή. Για να μην μπλοκάρει ο διακόπτης πίεσης αερίου πρέπει να γεφυρωθεί προσωρινά. Αφού ανοίξετε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος και ρυθμίσετε τους θερμοστάτες μέγιστου και ελέγχου, η περίοδος προεξαέρωσης διαρκεί δευτερόλεπτα. Μετά από αυτήν, ξεκινά η προανάφλεξη (0,5-2,5 δευτερόλεπτα ανάλογα με το σχεδιασμό στη συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου). Στη συνέχεια ο σπινθηρισμός ανάφλεξης θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει χωρίς σφάλματα με την απαιτούμενη για καύση ποσότητα αέρα. Η βαλβίδα αερίου ενεργοποιείται και ανοίγει. Μετά το τέλος της περιόδου ασφαλείας (2-3 δευτερόλεπτα), μπλοκάρει η συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου. Απενεργοποιούνται η μαγνητική βαλβίδα και ο κινητήρας. Αφαιρέστε τη γέφυρα μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν αποσυνδεθεί λειτουργίες ασφαλείας πριν θέσετε τον καυστήρα σε λειτουργία Δοκιμή διαρροής Κατά τη δοκιμή διαρροής των συνδέσεων αερίου με σημεία δοκιμής μεταξύ των βαλβίδων, η μαγνητική βαλβίδα πρέπει να είναι κλειστή. Πρέπει να συνδεθεί μετρητής πίεσης στο μαστό δοκιμής Pa. Η πίεση δοκιμής στις συνδέσεις πρέπει να είναι 1,5 x μέγ. πίεση εισόδου ή ελάχ. 150 mbar. Αν παρατηρηθεί διαρροή κατά τη μέτρηση, εντοπίστε το σημείο διαρροής με σαπουνόνερο ή σπρέι ανίχνευσης διαρροών. Μετά τη στεγανοποίηση, ελέγξτε και πάλι τις συνδέσεις για διαρροές. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας όλες οι συνδέσεις, τα σημεία διακλάδωσης και οι έξοδοι της γραμμής αερίου πρέπει να δοκιμάζονται για διαρροές. 18 Bentone BFG1

19 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3.1 Προσδιορισμός ποσότητας αερίου για το σύστημα Οι υποδεικνυόμενες τιμές είναι προεπιλεγμένες τιμές. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αερίου. Θερμογότος τιμή αερίου (χαμηλή) Ποιότητα αερίου kwh/nm 3 kj/nm 3 kcal/nm 3 Φυσικό αέριο G 20 9, Φυσικό αέριο G 25 8, Βουτάνιο G 30 32, Προπάνιο G 31 24, Βιοαέριο 6, Παράδειγμα τρόπου υπολογισμού ποσότητας αερίου (φυσικό αέριο): V = Επιθυμητή ποσότητα αερίου [Nm 3 /h] Q = Ισχύς λέβητα [kw] H μ = Θερμογόνος [kj/nm 3 ] alt. [kwh/nm 3 ] τιμή αερίου η = Απόδοση λέβητα [%] Παράδειγμα υπολογισμού: Q = 60 kw H μ = kj/nm 3 alt. 9,45 kwh/nm 3 η = 90% V = Q x 3600 = 60 x ,05 Nm 3 /h H μ x (η/100) x (90/100) V = Q = 60 7,05 Nm 3 /h H μ x (η/100) 9,45 x (90/100) Αν το ύψος του βαρόμετρου (υψόμετρο), η πίεση και η θερμοκρασία αποκλίνουν από τις κανονικές τιμές, αυτή η απόκλιση πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ως εξής. t = Θερμοκρασία αερίου στο μετρητή [ C] αερίου B = 'Υψος βαρόμετρου [mbar] P μ = Πίεση αερίου στο μετρητή αερίου [mbar] f = Υπολογισμένος συντελεστής για πολλαπλασιασμό με ροή σε Nm 3 για εξαγωγή της πραγματικής ροής αερίου V = Πραγματική ροή αερίου [m 3 /h] f = (273 + t) 1013,25 x 273 (B + P μ ) Παράδειγμα υπολογισμού: t = 15 C B = 945 mbar P μ = 15,0 mbar f = ( ) 1013,25 x 273 ( ) 1,11 V = V x f V = 7,05 x 1,11 7,83 m 3 /h η ροή αερίου που πρέπει να μετριέται στο μετρητή αερίου Bentone BFG1 19

20 3.1.2 Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ο καυστήρας διαθέτει ρυθμιστή που αλλάζει τη θέση του διασκορπιστήρα στην μπούκα. Αυτό χρησιμοποιείται για ρύθμιση της σωστής διαφοράς πίεσης σε όλη τη συσκευή καύσης και επομένως για επίτευξη καλής καύσης χωρίς παλμική κίνηση. Η ρύθμιση προς χρήση εξαρτάται από την καθορισμένη επίδραση και την υπερπίεση στο λέβητα. (Για βασική ρύθμιση, βλ. Τεχνικά στοιχεία). Ρύθμιση διασκορπιστήρα H1 och H2 Μικρότερη απόσταση: στρέψτε τη βίδα αριστερά Μεγαλύτερη απόσταση: στρέψτε τη βίδα δεξιά H3 Μικρότερη απόσταση: στρέψτε τη βίδα δεξιά Μεγαλύτερη απόσταση: στρέψτε τη βίδα αριστερά Η ρύθμιση της θέσης του διασκορπιστήρα επηρεάζει τη ροή αέρα. Συνεπώς, ο αέρας πρέπει να επαναρρυθμίζεται πάντα με τη συσκευή ρύθμισης αέρα του καυστήρα Ρύθμιση εισροής αέρα Οι ρυθμίσεις αέρα είναι σημαντικότατες για την επίτευξη καλής καύσης χωρίς πολύ περίσσεια ή λίγη έλλειψη αέρα. Η ροή αέρα για καύση ρυθμίζεται στρέφοντας τη βίδα ρύθμισης αέρα με κλειδί Άλλεν. Το μέγεθος του ανοίγματος του ρυθμιστή ελέγχου αέρα πρέπει να καθορίζεται από τo φαινόμενο έναυσης και την υπερπίεση του λέβητα, καθώς και από άλλες ρυθμίσεις του καυστήρα όπως είναι η θέση του διασκορπιστήρα. (Για βασική ρύθμιση, βλ. Τεχνικά στοιχεία) Διαδικασία ρύθμισης ποσότητας αέρα Η ρύθμιση του ρυθμιστή ελέγχου αέρα εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης της βίδας με την οποία γίνεται η ρύθμιση του αέρα. Αν η είσοδος αέρα δείχνει προς τα κάτω όπως στην Εικ. Ι, στροφή προς τα δεξιά μειώνει τη ροή αέρα ενώ στροφή προς τα αριστερά αυξάνει τη ροή αέρα. Αν η είσοδος αέρα δείχνει προς τα πάνω όπως στην Εικ. Π, ρύθμιση προς τα δεξιά αυξάνει τη ροή αέρα ενώ ρύθμιση προς τα αριστερά την μειώνει. Ι Π 20 Bentone BFG1

21 3.1.5 Κώνος εισόδου, ρυθμιστής ελέγχου αέρα Η ροή αέρα επηρεάζεται επίσης από τη θέση του κώνου εισόδου. Αυτή σπάνια χρειάζεται ρύθμιση αλλά πρέπει να διατηρείται στην στάνταρ θέση «STD» για επίτευξη καλής εκκίνησης και λειτουργίας. (Ένα χαραγμένο βέλος στο κέλυφος του ανεμιστήρα υποδεικνύει τη θέση του κώνου εισόδου. Εκτός από την κλίμακα στη μήτρα του κώνου εισόδου, υπάρχει και ένα σημάδι (M) που υποδεικνύει την εργοστασιακή ρύθμιση.) M Εναλλαγή εισροής αέρα Είναι δυνατή η εναλλαγή της εισροής αέρα ώστε να προσαρμόζεται ο καυστήρας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι δυνατή η εναλλαγή της εισροής σε διάφορες θέσεις, και όχι μόνο στις θέσεις που φαίνονται αριστερά. Για εναλλαγή της εισροής αέρα, χαλαρώστε τις τρεις βίδες που στερεώνουν την είσοδο αέρα και τις δύο βίδες που συγκρατούν το διακόπτη πίεσης αέρα. Κατόπιν περιστρέψτε την εισροή αέρα προς την επιθυμητή θέση και σφίξτε τις βίδες, Η θέση της εισροής αέρα επηρεάζει κάπως τη ροή αέρα διαμέσου του καυστήρα. Η θέση που παρέχει τη μεγαλύτερη ροή είναι με την είσοδο αέρα να δείχνει προς τα κάτω Προσαρμοστής αεραγωγού Διατίθεται σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα μέσω αεραγωγού σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις, 48, 68 και 78 mm εξωτερική διάμετρος «D». Ο προσαρμοστής τοποθετείται στην είσοδο αέρα εκεί όπου στερεώνεται το πλέγμα στο στάνταρ μοντέλο. D Bentone BFG1 21

22 4. ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4.1 Σέρβις Το σέρβις πρέπει να γίνεται μετά από περίπου ώρες λειτουργίας αλλά όχι λιγότερο από μία φορά το χρόνο. Σέρβις πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Πριν εκτελέσετε οποιοδήποτε είδος σέρβις, απενεργοποιήστε το ρεύμα με τον ασφαλειοδιακόπτη γραμμής και κλείστε την παροχή αερίου. Προσέξτε: ορισμένα μέρη που εκτίθενται μετά το διαχωρισμό του καυστήρα μπορεί να είναι θερμότερα από 60 C. Προσέξτε ώστε, κατά την εγκατάσταση ή το σέρβις, να μην πιαστούν ή υποστούν βλάβη ηλεκτρικά καλώδια ή σωλήνες αερίου.! Προειδοποίηση Σέρβις συσκευής καύσης 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Αφαιρέστε το σωλήνα αερίου αφού βεβαιωθείτε ότι η παροχή αερίου είναι κλειστή. 3. Αφαιρέστε τον καυστήρα από τη φλάντζα καυστήρα. Τραβήξτε έξω τον καυστήρα. Αποσυνδέστε την μπούκα και αφαιρέστε την. 4. Αν χρειαστεί, καθαρίστε το διασκορπιστήρα και τα μπεκ (ακροφύσια). 5. Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. Αντικαταστήστε αν χρειάζεται. (Ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία για τη ρύθμιση των ηλεκτροδίων) 6. Τοποθετήστε την μπούκα και στερεώστε τον καυστήρα στη φλάντζα καυστήρα. 7. Τοποθετήστε το σωλήνα αερίου. 8. Ελέγξτε το σωλήνα αερίου για διαρροές. 9. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 10. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. 22 Bentone BFG1

23 4.1.2 Αντικατάσταση κινητήρα ανεμιστήρα 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Αποσυνδέστε τον ηλεκτρικό βραχίονα προς τον κινητήρα. 5. Χαλαρώστε τη βίδα που συγκρατεί τον ηλεκτρικό βραχίονα. 6. Αφαιρέστε τον αγωγό καλωδίων για το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 7. Ξεβιδώστε τις βίδες (H) που συγκρατούν τη φλάντζα του κινητήρα, 5 τεμάχια. 8. Ανασηκώστε και απομακρύνετε τον κινητήρα. 9. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τη φτερωτή του ανεμιστήρα. 10. Τοποθετήστε την φτερωτή του ανεμιστήρα στον καινούριο κινητήρα, και σφίξτε τη βίδα ασφάλισης. Η φτερωτή του ανεμιστήρα πρέπει να τοποθετηθεί στην κάτω θέση πάνω στον άξονα του κινητήρα. 11. Τοποθετήστε τη φλάντζα του κινητήρα πάνω στο κέλυφος του ανεμιστήρα. 12. Συναρμολογήστε μαζί τη φλάντζα κινητήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα. Σφίξτε τις βίδες εναλλάξ και όχι μία - μία. 13. Τοποθετήστε τον αγωγό καλωδίων και τον εύκαμπτο σωλήνα για το διακόπτη πίεσης αέρα στη θέση τους. 14. Τοποθετήστε τις βίδες που συγκρατούν τον ηλεκτρικό βραχίονα. 15. Συνδέστε το καλώδιο του κινητήρα. Συνδέστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 16. Συναρμολογήστε το κέλυφος του ανεμιστήρα και το εμπρός τμήμα. 17. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 18. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. Bentone BFG1 23

24 4.1.3 Εισροή αέρα και σέρβις κώνου εισροής 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Χαλαρώστε τις βίδες (K) που συγκρατούν το διακόπτη αέρα, 2 τεμάχια. Αφαιρέστε το διακόπτη αέρα. 5. Χαλαρώστε τις βίδες (Ι) που συγκρατούν την εισροή αέρα, 3 τεμάχια. 6. Αφαιρέστε την εισροή αέρα. 7. Χαλαρώστε τη βίδα (J) που συγκρατεί τον κώνο εισροής και σημειώστε τη θέση του κώνου εισροής. 8. Αφαιρέστε τον κώνο εισροής από το κέλυφος του ανεμιστήρα. 9. Ελέγξτε τη λειτουργία και εμφάνιση των διάφορων εξαρτημάτων της ρύθμισης αέρα. Καθαρίστε και αντικαταστήστε τα εξαρτήματα όπως χρειάζεται. 10. Συναρμολογήστε τον καυστήρα. Προσέχετε όταν τοποθετείτε τον κώνο εισροής. Τοποθετήστε τον στην ίδια θέση που είχε πριν την αφαίρεση. 11. Προσαρμόστε τον στρογγυλό δακτύλιο στο αυλάκι ανάμεσα στο κέλυφος του ανεμιστήρα και τον κώνο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι έχει μπει σωστά στο αυλάκι και ότι δεν υπόκειται σε ζημιά όταν τοποθετείται η εισροή αέρα. 12. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 13. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.* Έλεγχος φτερωτής ανεμιστήρα J K I Επιθεώρηση 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Επιθεωρήστε οπτικά την φτερωτή ανεμιστήρα. Γυρίστε την φτερωτή του ανεμιστήρα με το δάχτυλό σας ή κάποιο εργαλείο προσεκτικά. 5. Αν η φτερωτή δεν είναι πολύ βρώμικη, καθαρίστε προσεκτικά όπου είναι δυνατόν. 6. Αν θεωρείται απαραίτητος καλός καθαρισμός, ανατρέξτε στο σημείο Αν δεν είναι απαραίτητος καθαρισμός, συναρμολογήστε τον καυστήρα. 8. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 9. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.*! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. 24 Bentone BFG1

25 4.1.5 Σέρβις φτερωτής ανεμιστήρα 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Χαλαρώστε τις βίδες (Ι) που συγκρατούν την εισροή αέρα, 3 τεμάχια. 5. Αφαιρέστε την εισροή αέρα. 6. Χαλαρώστε τη βίδα (J) που συγκρατεί τον κώνο εισροής και σημειώστε τη θέση του κώνου εισροής. 7. Αφαιρέστε τον κώνο εισροής από το κέλυφος του ανεμιστήρα. 8. Καθαρίστε την φτερωτή του ανεμιστήρα. Αν χρειάζεται, αποσυνδέστε και αφαιρέστε την φτερωτή για καλύτερο καθαρισμό του ανεμιστήρα και του κελύφους του ανεμιστήρα. 9. Τοποθετήστε την φτερωτή του ανεμιστήρα και σφίξτε τη βίδα. Η φτερωτή του ανεμιστήρα πρέπει να τοποθετηθεί στην κάτω θέση πάνω στον άξονα του κινητήρα. 10. Συναρμολογήστε τον καυστήρα. Προσέχετε όταν τοποθετείτε τον κώνο εισροής. Τοποθετήστε τον στην ίδια θέση που είχε πριν την αφαίρεση. 11. Προσαρμόστε τον στρογγυλό δακτύλιο στο αυλάκι ανάμεσα στο κέλυφος του ανεμιστήρα και τον κώνο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι έχει μπει σωστά στο αυλάκι και ότι δεν υπόκειται σε ζημιά όταν τοποθετείται η εισροή αέρα. 12. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 13. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση Ηλεκτρολογικό πακέτο I J! Προειδοποίηση Ελέγξτε αν η βίδα που συγκρατεί τον ηλεκτρικό βραχίονα είναι σφικτή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλή γείωση μεταξύ του πακέτου και του σώματος του καυστήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά εξαρτήματα που συνιστά η Enertech.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. Bentone BFG1 25

26 Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πακέτου 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική επαφή προς τον κινητήρα και το multiblock. 5. Ανοίξτε το διακόπτη πίεσης αέρα και αποσυνδέστε τα καλώδια. Σημειώστε τον τρόπο σύνδεσης του διακόπτη πίεσης αέρα. 6. Χαλαρώστε τη βίδα που συγκρατεί τον ηλεκτρικό βραχίονα. 7. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού από το ηλεκτρολογικό πακέτο. 8. Τοποθετήστε το καινούριο ηλεκτρολογικό πακέτο. 9. Συνδέστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού με το νέο ηλεκτρολογικό πακέτο. 10. Τοποθετήστε τις βίδες που συγκρατούν τον ηλεκτρικό βραχίονα. 11. Συνδέστε τα καλώδια με το διακόπτη πίεσης αέρα και τοποθετήστε το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση. 12. Συνδέστε το καλώδιο του κινητήρα και το multiblock. 13. Συναρμολογήστε το κέλυφος του ανεμιστήρα και το εμπρός τμήμα. 14. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 15. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. 26 Bentone BFG1

27 Μεμονωμένη αντικατάσταση εξαρτήματος ηλεκτρολογικού πακέτου 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Αφαιρέστε τη συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου. 5. Αφαιρέστε το καλώδιο των εξαρτημάτων προς αντικατάσταση. Αποσυνδέστε το καλώδιο στον τερματικό πίνακα. 6. Εισάγετε το νέο καλώδιο. 7. Ελέγξτε αν εισέρχονται όλα τα σύρματα στον τερματικό πίνακα και αν είναι στερεωμένα καλά. 8. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου. 9. Συναρμολογήστε το κέλυφος του ανεμιστήρα και το εμπρός τμήμα. 10. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 11. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση. Όταν αντικαθίστανται ο μετασχηματιστής ανάφλεξης, ο διακόπτης αέρα, ο διακόπτης αερίου και η συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρολογικό πακέτο, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια εργασία στην υποδοχή.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. Bentone BFG1 27

28 5. MULTIBLOCK 5.1 GB-LD055 D Εξαρτήματα 1. Μαστός δοκιμής για πίεση εισόδου 2. Πηνίο + ηλεκτρικός σύνδεσμος 3. Φίλτρο αερίου (μη αντικαταστάσιμο) 4. Μαστός δοκιμής για πίεση ρυθμιστή 5. Μαστός δοκιμής για πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) 6. Ρύθμιση ποσότητας μέσω στραγγαλισμού αερίου 7. Διακόπτης πίεσης αερίου, ελάχ. 8. Ηλεκτρικός σύνδεσμος, διακόπτης πίεσης αερίου 9. Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης 10. Βίδα για πηνίο 4 mm κλειδί Άλλεν 11. Βίδα, διακόπτης πίεσης αερίου 28 Bentone BFG1

29 5.1.1 Ρύθμιση multiblock, GB-LD055 D01... Σύνδεση μετρητή πίεσης στους μαστούς δοκιμής (1) Πίεση εισόδου (4) Πίεση ρυθμιστή (5) Πίεση φλογοκεγαλής (ακροφυσίων) Βεβαιωθείτε για την παρουσία αερίου χωρίς αέρα στη σφαιρική βαλβίδα διακοπής Ξεκινήστε τον καυστήρα Ρύθμιση ροής αερίου Η ροή αερίου μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (6) Μεγαλύτερη ροή αερίου, στρέψτε αριστερόστροφα + Μικρότερη ροή αερίου, στρέψτε δεξιόστροφα - Σημείωση! Όταν αλλάξει η ροή αερίου, πρέπει να γίνει νέος έλεγχος της καύσης. Χρησιμοποιήστε μετρητή καυσαερίων για τον έλεγχο αυτό Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Μπορεί να απαιτείται υψηλότερη πίεση εξόδου από το ρυθμιστή εάν, για παράδειγμα, η ρύθμιση ποσότητας είναι μέγ. ανοικτή και η εργοστασιακή ρύθμιση των 10 mbar δεν επαρκεί. Η πίεση ρυθμιστή μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (9) Ρύθμιση δεξιόστροφα παρέχει υψηλότερη πίεση Ρύθμιση αριστερόστροφα παρέχει χαμηλότερη πίεση Αντικατάσταση πηνίου Χαλαρώστε τη βίδα (10) Αφαιρέστε το πηνίο (2) Τοποθετήστε νέο πηνίο Προσαρτήστε το πηνίο με βίδα (10) Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Χαλαρώστε τις δύο βίδες (11) Αφαιρέστε προσεκτικά το διακόπτη πίεσης αερίου Τοποθετήστε ένα νέο διακόπτη πίεσης αερίου Προσαρτήστε το διακόπτη πίεσης αερίου με τις δύο βίδες (11) Σημαντικό Κατά την αντικατάσταση διακοπτών πίεσης αερίου, επιθεώρηση φίλτρων μέσω της σύνδεσης αερίου, κ.λπ., βεβαιωθείτε ότι οι στρογγυλοί δακτύλιοι και τα παρεμβύσματα είναι σε σωστή θέση και ότι γίνεται δοκιμή διαρροών μετά από κάθε εργασία. Ελέγξτε επίσης τη λειτουργία του διακόπτη πίεσης αερίου και ρυθμίστε τον.! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα εξαρτήματα αερίου, εκτελέστε έλεγχο διαρροών και λειτουργίας. Bentone BFG1 29

30 5.2 MBC-65-DLE-S Εξαρτήματα 1. Μαστός δοκιμής για πίεση εισόδου 2. Πηνίο ηλεκτρικού συνδέσμου 3. Φίλτρο αερίου (μη αντικαταστάσιμο) 4. Μαστός δοκιμής για πίεση ρυθμιστή 5. Μαστός δοκιμής για πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) 6. Ρύθμιση ποσότητας μέσω στραγγαλισμού αερίου 7. Διακόπτης πίεσης αερίου, ελάχ. 8. Ηλεκτρικός σύνδεσμος, διακόπτης πίεσης αερίου 9. Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης 10. Βίδες για πηνίο 11. Βίδα, διακόπτης πίεσης αερίου 12. Έλεγχος ρύθμισης καλύμματος 30 Bentone BFG1

31 5.2.1 Ρύθμιση multiblock, MBC-65-DLE-S20 Σύνδεση μετρητή πίεσης στους μαστούς δοκιμής (1) Πίεση εισόδου (4) Πίεση ρυθμιστή (5) Πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) Βεβαιωθείτε για την παρουσία αερίου χωρίς αέρα στη σφαιρική βαλβίδα διακοπής Ξεκινήστε τον καυστήρα Ρύθμιση ροής αερίου Η ροή αερίου μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (6) Μεγαλύτερη ροή αερίου, στρέψτε αριστερόστροφα + Μικρότερη ροή αερίου, στρέψτε δεξιόστροφα - ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν αλλάξει η ροή αερίου, πρέπει να γίνει νέος έλεγχος της καύσης. Χρησιμοποιήστε μετρητή καυσαερίων για τον έλεγχο αυτό Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Μπορεί να απαιτείται υψηλότερη πίεση εξόδου από το ρυθμιστή εάν, για παράδειγμα, η ρύθμιση ποσότητας είναι μέγ. ανοικτή και η εργοστασιακή ρύθμιση δεν επαρκεί. Η πίεση ρυθμιστή μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (9) Ρύθμιση δεξιόστροφα παρέχει υψηλότερη πίεση Ρύθμιση αριστερόστροφα παρέχει χαμηλότερη πίεση Αντικατάσταση πηνίου Χαλαρώστε τη βίδα (10) Αφαιρέστε το κάλυμμα Αφαιρέστε τον πίνακα κυκλώματος Αποσυνδέστε τη μαγνητική βαλβίδα από τη βαλβίδα με εξάγωνη βίδα Τοποθετήστε και στερεώστε το νέο πηνίο Τοποθετήστε και στερεώστε τον πίνακα κυκλώματος και το κάλυμμα Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Χαλαρώστε τις δύο βίδες (11) Αφαιρέστε προσεκτικά το διακόπτη πίεσης αερίου Τοποθετήστε ένα νέο διακόπτη πίεσης αερίου Προσαρτήστε το διακόπτη πίεσης αερίου με τις δύο βίδες (11) Σημαντικό Κατά την αντικατάσταση διακοπτών πίεσης αερίου, επιθεώρηση φίλτρων μέσω της σύνδεσης αερίου, κ.λπ., βεβαιωθείτε ότι οι στρογγυλοί δακτύλιοι και τα παρεμβύσματα είναι σε σωστή θέση και ότι γίνεται δοκιμή διαρροών μετά από κάθε εργασία. Ελέγξτε επίσης τη λειτουργία του διακόπτη πίεσης αερίου και ρυθμίστε τον.! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα εξαρτήματα αερίου, εκτελέστε έλεγχο διαρροών και λειτουργίας. Bentone BFG1 31

32 5.3 MBC-120-DLE-S Εξαρτήματα 1. Μαστός δοκιμής για πίεση εισόδου 2. Πηνίο ηλεκτρικού συνδέσμου 3. Φίλτρο αερίου (μη αντικαταστάσιμο) Μαστός δοκιμής για πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) 6. Ρύθμιση ποσότητας μέσω στραγγαλισμού αερίου 7. Διακόπτης πίεσης αερίου, ελάχ. 8. Ηλεκτρικός σύνδεσμος, διακόπτης πίεσης αερίου 9. Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης 10. Βίδα για κάλυμμα πάνω από πηνίο 11. Βίδα, διακόπτης πίεσης αερίου 12. Έλεγχος ρύθμισης καλύμματος 13. Ρύθμιση ποσότητας αερίου έναρξης μέσω στραγγαλισμού αερίου 32 Bentone BFG1

33 5.3.1 Ρύθμιση multiblock, MBC-120-DLE-S20 Σύνδεση μετρητή πίεσης στους μαστούς δοκιμής (1) Πίεση εισόδου (5) Πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) Βεβαιωθείτε για την παρουσία αερίου χωρίς αέρα στη σφαιρική βαλβίδα διακοπής Ξεκινήστε τον καυστήρα Ρύθμιση ροής αερίου Η ροή αερίου μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (6) Μεγαλύτερη ροή αερίου, στρέψτε αριστερόστροφα + Μικρότερη ροή αερίου, στρέψτε δεξιόστροφα - ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν αλλάξει η ροή αερίου, πρέπει να γίνει νέος έλεγχος της καύσης. Χρησιμοποιήστε μετρητή καυσαερίων για τον έλεγχο αυτό Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Μπορεί να απαιτείται υψηλότερη πίεση εξόδου από το ρυθμιστή εάν, για παράδειγμα, η ρύθμιση ποσότητας είναι μέγ. ανοικτή και η εργοστασιακή ρύθμιση δεν επαρκεί. Η πίεση ρυθμιστή μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (9) Ρύθμιση δεξιόστροφα παρέχει υψηλότερη πίεση Ρύθμιση αριστερόστροφα παρέχει χαμηλότερη πίεση Ρύθμιση ροής εκκίνησης αερίου Το multiblock είναι ρυθμισμένο για αργό άνοιγμα στην αρχή. Η ροή του αερίου έναρξης μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (13). Για ταχύτερο άνοιγμα, στρέψτε αριστερόστροφα + Για βραδύτερο άνοιγμα, στρέψτε δεξιόστροφα - Είναι σημαντικό η πίεση ρυθμιστή να είναι υψηλότερη από την πίεση του αερίου έναρξης. Αυτό ελέγχεται με την περιστροφή. Η βίδα ρύθμισης (13) αριστερόστροφα 2 στροφές κατά τη λειτουργία. Η πίεση φλογοκεφαλής (5) δεν πρέπει να αυξηθεί. Αν η πίεση φλογοκεφαλής αυξηθεί, η βίδα ρύθμισης (13) πρέπει να στραφεί δεξιόστροφα μέχρι να μην επηρεάζεται πλέον η πίεση φλογοκεφαλής. Κατόπιν, στρέψτε 2 ακόμα στροφές δεξιόστροφα για να επιτύχετε σταθερή πίεση φλογοκεφαλής.! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα εξαρτήματα αερίου, εκτελέστε έλεγχο διαρροών και λειτουργίας. Bentone BFG1 33

34 Αντικατάσταση πηνίου Χαλαρώστε τη βίδα (10) Αφαιρέστε το κάλυμμα Αφαιρέστε τον πίνακα κυκλώματος Χαλαρώστε την εξάγωνη βίδα που συγκρατεί μαζί το μαγνητικό πηνίο και τη βαλβίδα Τοποθετήστε και στερεώστε το νέο πηνίο Τοποθετήστε και στερεώστε τον πίνακα κυκλώματος και το κάλυμμα Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Χαλαρώστε τις δύο βίδες (11) Αφαιρέστε προσεκτικά το διακόπτη πίεσης αερίου Τοποθετήστε ένα νέο διακόπτη πίεσης αερίου Προσαρτήστε το διακόπτη πίεσης αερίου με τις δύο βίδες (11) Σημαντικό Κατά την αντικατάσταση διακοπτών πίεσης αερίου, επιθεώρηση φίλτρων μέσω της σύνδεσης αερίου, κ.λπ., βεβαιωθείτε ότι οι στρογγυλοί δακτύλιοι και τα παρεμβύσματα είναι σε σωστή θέση και ότι γίνεται δοκιμή διαρροών μετά από κάθε εργασία. Ελέγξτε επίσης τη λειτουργία του διακόπτη πίεσης αερίου και ρυθμίστε τον.! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα εξαρτήματα αερίου, εκτελέστε έλεγχο διαρροών και λειτουργίας. 34 Bentone BFG1

35 6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 6.1 Επιτήρηση φλόγας και έλεγχος ρεύματος ιονισμού Ο καυστήρας παρακολουθείται σύμφωνα με την αρχή του ιονισμού. Το ρεύμα ιονισμού πρέπει να ελέγχεται στην αρχική εκκίνηση και σε κάθε επίσκεψη για σέρβις. Αιτία χαμηλού ρεύματος ιονισμού μπορεί να είναι ρεύμα διαρροής, κακή γείωση, λανθασμένο ή όχι σωστά τοποθετημένο ηλεκτρόδιο ιονισμού στη φλογοκεφαλή. Ορισμένες φορές, λανθασμένο μίγμα αερίου-αέρα μπορεί επίσης να αποτελεί την αιτία χαμηλού ρεύματος ιονισμού. Το ρεύμα ιονισμού μετριέται με μικροαμπερόμετρο (µa DC) που συνδέεται σε σειρά με το ηλεκτρόδιο ιονισμού και τη συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου. Συνδέστε το μικροαμπερόμετρο όπως φαίνεται στην εικ Το ελάχιστο απαιτούμενο ρεύμα ιονισμού για τις διαφορετικές συσκευές ελέγχου αερίου υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα. Στην πραγματικότητα, το ρεύμα αυτό πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερο, κατά προτίμηση πάνω από 15 µa. Η σύνδεση του μικροαμπερόμετρου διευκολύνεται από το γεγονός ότι όλοι οι καυστήρες αερίου είναι εξοπλισμένοι με ένα αποσπώμενο καλώδιο ιονισμού. Συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου Σύνδεση με τον πίνακα στη συσκευή ελέγχου Ελάχιστο απαιτούμενο Κανονικό ρεύμα ιονισμού καυστήρα αερίου ρεύμα ιονισμού LME 1 5 µa µa LGB 1 10 µa µa Ιονισμός επιτήρησης φλόγας Ανιχνευτής UV (QRC) Δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 60 C. Το ρεύμα που διέρχεται από τον ανιχνευτή UV, όταν είναι αναμμένος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 µa. Το ρεύμα μπορεί να μετρηθεί με όργανο κινητού πηνίου. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος μόνο αν υπάρχει υποψία βλάβης Ανιχνευτής UV επιτήρησης φλόγας (QRC) bl sw br LME23... µa DC QRC1... Bentone BFG1 35

36 6.1.4 Ρύθμιση διακόπτη πίεσης αέρα Ο διακόπτης πίεσης αέρα πρέπει να μπλοκάρει τον καυστήρα εάν η ποσότητα αέρα δεν επαρκεί. Η συσκευή επιτήρησης αέρα πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε, αν υπάρχει απώλεια παροχής αέρα στη μέγ. ή ελάχ. ισχύ του καυστήρα, να αντιδρά πριν η επιτηρούμενη πίεση γίνει λιγότερη του 80% της πίεσης στο ελεγχόμενο στάδιο και πριν το επίπεδο CO στα καυσαέρια υπερβεί το 1% ανά όγκο. Για ρύθμιση, στρέψτε την κλίμακα στο διακόπτη πίεσης αέρα δεξιόστροφα. Όταν φθάσει στο σημείο διακοπής και σταματήσει ο καυστήρας, διαβάστε την τιμή στην κλίμακα. Κατόπιν, στρέψτε την κλίμακα αριστερόστροφα στην προσδιορισμένη πίεση, και στο σημείο αυτό ο διακόπτης πίεσης αέρα θα πρέπει να ανοίξει σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Αν δεν ενδείκνυται κάτι άλλο, μειώστε κατά 20%. Εκτελέστε επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης πίεσης αέρα δεν έχει ρυθμιστεί υπερβολικά χαμηλά. Περιοχή ρύθμισης περίπου: Τύπος Μέγ. πίεση 1-10 mbar LGW 10 A2 500 mbar 2,5-50 mbar LGW 50 A2 500 mbar Ρύθμιση ελάχ. διακόπτη πίεσης αερίου Ο διακόπτης ελάχ. πρέπει να αντιδρά σε πίεση αερίου που είναι υπερβολικά χαμηλή και να αποτρέπει την έναρξη του καυστήρα. Υπερβολικά χαμηλή πίεση αερίου κατά τη λειτουργία θα πρέπει να σταματά τον καυστήρα. Ο καυστήρας μπορεί να ξεκινήσει και πάλι όταν διορθωθεί η ονομαστική πίεση αερίου. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα. Συνδέστε ένα μετρητή πίεσης για μέτρηση της ονομαστικής πίεσης. Προσδιορίστε την πίεση στην οποία θα πρέπει να διακόπτει ο διακόπτης αερίου σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα. Αν δεν ενδείκνυται κάτι άλλο, μειώστε κατά περίπου 20%. Ρυθμίστε την πίεση αυτή με τη σφαιρική βαλβίδα διακοπής. Στρέψτε προσεκτικά το στρογγυλό διακόπτη (βλ. Εικ.) μέχρι να διακόψει ο διακόπτης πίεσης αερίου. Τότε η τιμή στην κλίμακα θα πρέπει να αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην τιμή του μετρητή πίεσης. Ανοχή της κλίμακας περίπου ± 15 %. Ανοίξτε τη σφαιρική βαλβίδα διακοπής Ρύθμιση μέγ. διακόπτη πίεσης αερίου (Αξεσουάρ) Ο διακόπτης πίεσης αερίου θα πρέπει να μπλοκάρει τον καυστήρα εάν η πίεση αερίου υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή. Στη συνέχεια η έναρξη μπορεί να γίνει μόνο με χειροκίνητη επαναφορά (συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου ή διακόπτης πίεσης αερίου). Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα. Συνδέστε ένα μετρητή πίεσης για μέτρηση της ονομαστικής πίεσης αερίου. Ελέγξτε τη λειτουργία του διακόπτη πίεσης στρέφοντάς το αργά μέχρι να διακόψει. Προσδιορίστε την πίεση στην οποία θα πρέπει να διακόπτει ο διακόπτης αερίου σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα. Αν δεν ενδείκνυται κάτι άλλο, αυξήστε κατά 20%. Στρέψτε τον τροχό στην τιμή αυτή. Ανοχή της κλίμακας ± 15 %. Περιοχή ρύθμισης περίπου: Τύπος Μέγ. πίεση 2-10 mbar GW 10 A5 500 mbar 5-50 mbar GW 50 A5 500 mbar GW 150 A5 500 mbar 36 Bentone BFG1

37 6.1.7 Διακόπτης πίεσης αέρα, διακόπτης πίεσης αερίου 3 Καφέ - Πλευρά χαμηλής πίεσης + Πλευρά υψηλής πίεσης 1 Μαύρο 2 Μπλε Bentone BFG1 37

38 6.1.8 Παράδοση της εγκατάστασης Εκτελέστε επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις λειτουργούν. Κλείστε τη σφαιρική βαλβίδα διακοπής κατά τη λειτουργία για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης πίεσης αερίου διακόπτει στην καθορισμένη τιμή. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες για το διακόπτη πίεσης αέρα ώστε να ελέγξετε αν ο καυστήρας μπλοκάρει. Ελέγξτε την εγκατάσταση αερίου για διαρροές. Ελάγξτε αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και μαστοί δοκιμής είναι τοποθετημένα και σφιγμένα καλά. Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πρωτόκολλα δοκιμών. Δώστε οδηγίες στο προσωπικό λειτουργίας σχετικά με τη φροντίδα και συντήρηση του συστήματος και τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση βλάβης. Η εξέταση και το σέρβις πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 38 Bentone BFG1

39 Bentone BFG1 39

40 7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LME Διάγραμμα συνδεσμολογίας Εναλλακτική εικ. 1 Σύμφωνα με το DIN 4791 Εναλλακτική εικ. 2 Εναλλακτική εικ Bentone BFG1

41 7.1.1 Κατάλογος εξαρτημάτων A1 Συσκευή ελέγχου καυστήρα S7 Κύριος διακόπτης αερίου A3 Βαλβίδα, συσκευή δοκιμής S8 Διακόπτης πίεσης αέρα διαρροών, Dungs VPS504 (προαιρετικά) B1 Ηλεκτρόδιο ιονισμού S9 Διακόπτης πίεσης αερίου U2 Ανιχνευτής UV QRC S30 Εξωτερική επαναφορά (LME23...) F1 Ασφαλειοδιακόπτης T1 Μετασχηματιστής ανάφλεξης H1 Λυχνία, λειτουργία Y1 Μαγνητική βαλβίδα M1 Κινητήρας καυστήρα X3 Επαφή σύνδεσης, καυστήρας P1 Χρονοδιακόπτης συνολικού X4 Επαφή σύνδεσης, λέβητας χρόνου λειτουργίας S3 Θερμοστάτης ελέγχου X17 Επαφή σύνδεσης, εξωτερική επαναφορά καυστήρα (προαιρετικά) S4 Περιοριστής θερμοκρασίας X18 Επαφή σύνδεσης, εξωτερική επαναφορά λέβητα (Αξεσουάρ) Λειτουργία LME Διακόπτης λειτουργίας ΕΝΕΡΓΟΣ-Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΣ- Διακόπτης πίεσης αερίου ΕΝΕΡΓΟΣ Εκτελείται έλεγχος για το αν ο διακόπτης πίεσης αέρα δεν υποδεικνύει πίεση ανεμιστήρα 2. Ο κινητήρας του καυστήρα ξεκινά Εκτελείται έλεγχος για το αν ο διακόπτης πίεσης αέρα υποδεικνύει επαρκή πίεση ανεμιστήρα 3. Δημιουργείται σπινθηρισμός ανάφλεξης 4. Η μαγνητική βαλβίδα αερίου είναι ανοικτή Το αέριο αναφλέγεται. Τώρα το ηλεκτρόδιο ιονισμού υποδεικνύει φλόγα 5. Λήγει ο χρόνος ασφάλειας Σταματά ο σπινθηρισμός ανάφλεξης. Σταματά η περίοδος ασφάλειας. Αν λείπει ο σπινθηρισμός ή εξαφανιστεί μετά από αυτό το χρονικό όριο, μπλοκάρει η συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου 6. Θέση λειτουργίας 7. Διακοπή Η λειτουργία του καυστήρα μπορεί να σταματήσει τώρα με το διακόιπτη ελέγχου ή το θερμοστάτη Αν έχει μπλοκάρει η συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου Η κόκκινη λυχνία στη συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου είναι αναμμένη. Γίνεται επανεκκίνηση του καυστήρα με πάτημα του κουμπιού επαναφοράς Bentone BFG1 41

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Καυστήρες αερίου Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Επιλογή μονοβάθμιου καυστήρα αερίου Μονοβάθμιοι BG BG 400, 400, 300L 400L 412 BG BG 300, 300, 300L 300L STG STG 146, 146, 146L

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

νέες τεχνολογίες νέα προϊόντα

νέες τεχνολογίες νέα προϊόντα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 νέες τεχνολογίες νέα προϊόντα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ δ ι β ά θ μ ι ο ι κ α υ σ τ ή ρ ε ς κ α υ σ τ ή ρ ε ς μ ε έ λ ε γ χ ο I N V E RT E R π ν ε υ μ α τ ι κ ά

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

WIRBEX MINI C, CL, S, SL

WIRBEX MINI C, CL, S, SL Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου WIRBEX MINI C, CL, S, SL 210-000-0110 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 Δ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα