Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG

2

3 Γενικά ΓΕΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΆ Σημαντικές υποδείξεις! 4 Οδηγίες ασφαλείας 4 Προειδοποίηση 4 Οδηγίες ασφαλείας 5 Έλεγχος κατά την παράδοση 5 Προετοιμασία για εγκατάσταση 5 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διαστάσεις BFG Διαστάσεις φλαντζών Διαστάσεις φλαντζών Περιοχή ισχύος BFG1 H1, BFG1 H2 και BFG1 H Μοντέλο BFG1 H Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις Μοντέλο BFG1 H Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις Μοντέλο BFG1 H Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις Περιγραφή Εξαρτήματα Δήλωση συμμόρφωσης 14 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σχεδιαγράμματα Έλεγχος κατά την παράδοση Προετοιμασία για εγκατάσταση Παροχή αερίου Ηλεκτρολογική σύνδεση Ρύθμιση διασκορπιστήρα και ροής αέρα Εγκατάσταση καυστήρα Μοτίβο οπών Εγκατάσταση καυστήρα Συνδέσεις αερίου Ηλεκτρολογική σύνδεση Μέτρα ελέγχου Ποιότητα αερίου Εξαέρωση Δοκιμή λειτουργίας Δοκιμή διαρροής ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Προσδιορισμός ποσότητας αερίου για το σύστημα Παράδειγμα τρόπου υπολογισμού ποσότητας αερίου (φυσικό αέριο): Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ρύθμιση εισροής αέρα Διαδικασία ρύθμισης ποσότητας αέρα Κώνος εισόδου, ρυθμιστής ελέγχου αέρα Εναλλαγή εισροής αέρα Προσαρμοστής αεραγωγού ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Σέρβις Σέρβις συσκευής καύσης Αντικατάσταση κινητήρα ανεμιστήρα Εισροή αέρα και σέρβις κώνου εισροής Έλεγχος φτερωτής ανεμιστήρα Επιθεώρηση Σέρβις φτερωτής ανεμιστήρα Ηλεκτρολογικό πακέτο Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πακέτου Μεμονωμένη αντικατάσταση εξαρτήματος ηλεκτρολογικού πακέτου MULTIBLOCK GB-LD055 D Ρύθμιση multiblock, GB-LD055 D Ρύθμιση ροής αερίου Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Αντικατάσταση πηνίου Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Σημαντικό MBC-65-DLE-S Ρύθμιση multiblock, MBC-65-DLE-S Ρύθμιση ροής αερίου Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Αντικατάσταση πηνίου Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Σημαντικό MBC-120-DLE-S Ρύθμιση multiblock, MBC-120-DLE-S Ρύθμιση ροής αερίου Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Ρύθμιση ροής εκκίνησης αερίου Αντικατάσταση πηνίου Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Σημαντικό ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Επιτήρηση φλόγας και έλεγχος ρεύματος ιονισμού Ιονισμός επιτήρησης φλόγας Ανιχνευτής UV (QRC) Ανιχνευτής UV επιτήρησης φλόγας (QRC) Ρύθμιση διακόπτη πίεσης αέρα Ρύθμιση ελάχ. διακόπτη πίεσης αερίου Ρύθμιση μέγ. διακόπτη πίεσης αερίου Διακόπτης πίεσης αέρα, διακόπτης πίεσης αερίου Παράδοση της εγκατάστασης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LME Διάγραμμα συνδεσμολογίας Κατάλογος εξαρτημάτων Λειτουργία LME Πρόγραμμα ελέγχου σε βλάβες, ένδειξη λειτουργίας βλάβης LME Χρωματικοί κώδικες Διάγνωση αιτίων συναγερμού Περιορισμός επαναλήψεων εκκίνησης Πίνακας κωδικών συναγερμού Διαγνωστικά διεπαφής ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ Καυστήρας αερίου 44 Bentone BFG1 3

4 Γενικά Σημαντικές υποδείξεις! Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να μελετηθεί από όλους όσους εμπλέκονται με τον καυστήρα και τα συνδεόμενα μέρη συστήματος, για οποιονδήποτε λόγο. Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται ειδικά σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται ως τμήμα του καυστήρα και πρέπει πάντα να φυλάσσεται κοντά στο χώρο εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας και σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, ώστε να αποφεύγονται διαρροές αερίου, πυρκαγιά και τραυματισμοί. Προειδοποίηση Το εγχειρίδιο πρέπει να διαβαστεί πριν από την εγκατάσταση και την εκκίνηση του καυστήρα.! Προειδοποίηση Ο καυστήρας πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από εξουδιοδοτημένο και αδειούχο εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. Ββεαιωθείτε ότι ο καυστήρας έχει προσαρμοστεί στο εύρος απόδοσης του λέβητα. Ο καυστήρας πρέπει να εγκαθίσταται με τρόπο ώστε να πληρούνται οι τοπικοί κανονισμοί περί ηλεκτρολογικής ασφάλειας, λέβητα και παροχής καυσίμου. Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας είναι εγκεκριμένος για την προοριζόμενη ποιότητα αερίου και την πίεση σύνδεσης. Δεν επιτρέπεται η αποσύνδεση κανενός συστήματος ασφαλείας του καυστήρα. Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο χώρος του καυστήρα διαθέτει επαρκή αερισμό με φρέσκο αέρα σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Πριν το σέρβις, κλείστε την παροχή καυσίμου καθώς και την παροχή ισχύος προς τον καυστήρα. Η θερμοκρασία επιφάνειας στα εξαρτήματα καυστήρα μπορεί να υπερβεί τους 60 C. Προσέχετε κατά το σέρβις: μπορεί να υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης. Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας προστατεύεται έναντι του απευθείας υγρού ψεκασμού, διότι η κατασκευή του δεν είναι κατάλληλη για κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά που συνιστά η Enertech. Ο καυστήρας αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιοαέριο χωρίς να επικοινωνήσετε πρώτα με την Enertech. 4 Bentone BFG1

5 Γενικά Οδηγίες ασφαλείας Αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρολογικός σύνδεσμος διαφορετικός από εκείνον που συνιστά η Enertech, μπορεί να προκύψει κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμών. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας και σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, ώστε να αποφεύγονται διαρροές αερίου, πυρκαγιά και τραυματισμοί. Πρέπει να τηρείται ακρίβεια κατά την εγκατάσταση ή το σέρβις ώστε να μην πιαστούν ή υποστούν βλάβη ηλεκτρικά καλώδια ή σωλήνες αερίου. Αν ο λέβητας διαθέτει πορτάκι που ανοίγει, πρέπει να διαθέτει ενδοασφάλεια με διακόπτη πόρτας.! Προειδοποίηση Έλεγχος κατά την παράδοση Ελέγξτε εάν έχουν παραδοθεί όλα τα εξαρτήματα και ότι τίποτε δεν έχει υποστεί ζημιά λόγω της μεταφοράς. Αν τα περιεχόμενα της παράδοσης δεν είναι σωστά, ενημερώστε την εταιρεία παράδοσης. Ζημιές μεταφοράς πρέπει να αναφέρονται στη μεταφορική εταιρεία. Προετοιμασία για εγκατάσταση Ελέγξτε εάν οι διαστάσεις και περιοχή ισχύος του καυστήρα είναι συμβατά με το λέβητα. Οι ονομαστικές τιμές ισχύος στην πινακίδα δεδομένων αναφέρονται στην ελάχιστη και μέγιστη ισχύ του καυστήρα. Bentone BFG1 5

6 Γενικά 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Διαστάσεις BFG1 B A Οι προαναφερόμενες μετρήσεις είναι μέγιστες μετρήσεις. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται Διαστάσεις φλαντζών Διαστάσεις φλαντζών Φλάντζα 1 BFG1 H1 και BFG1 H2 10,3 ø89, Φλάντζα 2 BFG1 H1 και BFG1 H2 10,3 ø Φλάντζα 3 BFG1 H3 109,5 23, Bentone BFG1

7 Γενικά 1.2 Περιοχή ισχύος BFG1 H1, BFG1 H2 και BFG1 H3 Ισχύς kw BFG1 H BFG1 H BFG1 H3 Παροχή αερίου σε ελάχ. ισχύ Nm 3 /h 1) Παροχή αερίου σε μέγ. ισχύ Nm 3 /h 1) Μέγ. πίεση εισόδου mbar Ονομαστική πίεση εισόδου mbar G 20 1,59 6,35 60/360 2) 20 G 25 1,86 7,44 60/360 2) 25 G 30 0,47 1,86 60/360 2) 30 G 31 0,61 2,45 60/360 2) 30 G 20 1,59 6,88 60/360 2) 20 G 25 1,86 8,06 60/360 2) 25 G 30 0,47 2,02 60/360 2) 30 G 31 0,61 2,66 60/360 2) 30 G 20 2,65 10,58 60/360 2) 20 G 25 3,10 12,41 60/360 2) 25 G 30 0,75 3,10 60/360 2) 30 G 31 1,02 4,09 60/360 2) 30 Τύπος kwh/nm 3 1) kwh/kg G20 : Φυσικό αέριο H 9,45 G25 : Φυσικό αέριο L 8,06 G30 : Βουτάνιο 32,24 12,68 G31 : Προπάνιο 24,44 12,87 Τοποθέτηση 3) Κινητήρας Μετασχηματιστής ανάφλεξης 4) BFG1 H1 / H2 / H3 Φυσικό αέριο, Προπάνιο ½" - 1" 110 W 230 V, 50/60 Hz 0,9 A Πρωτ. 230/240 V, 0,15 A Hz Δευτ. 26 kv Αιχμή 40 ma E.D. 50% σε 3 λεπτά 1. Κανονική κατάσταση στους 15 C 1013,25 mbar (σύμφωνα με EN676). 2. Η μέγ. πίεση εισόδου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιλογή multiblock. Η υποδεικνυόμενη πίεση ισχύει για τυπικό τύπο μπλοκ Dungs MBC Η διάσταση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ισχύ, την ποιότητα αερίου και την πίεση εισόδου. 4. Τα δεδομένα ισχύουν για το μοντέλο Fida 26/40 50%. Bentone BFG1 7

8 Γενικά 1.3 Μοντέλο BFG1 H1 9,5-10,5 7,0-8,0 ø89 2,5-3,0 0,0-2,0 Μπούκα μήκος mm Μπούκα Διάσταση A mm Φλάντζα Διάσταση B ø Οι προαναφερόμενες μετρήσεις είναι μέγιστες μετρήσεις. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις kw Πίεση στον κλίβανο mbar 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Ισχύς καυστήρα kw Κλίμακα Ρύθμιση αέρα Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ισχύς καυστήρα kw! Η τιμή κλίμακας ισχύει για αντίθλιψη 0 mbar. 8 Bentone BFG1

9 Γενικά 1.4 Μοντέλο BFG1 H2 9,5-10,5 7,0-8,0 ø89 2,5-3,0 0,0-2,0 Μπούκα μήκος mm Μπούκα Διάσταση A mm Φλάντζα Διάσταση B ø Οι προαναφερόμενες μετρήσεις είναι μέγιστες μετρήσεις. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις kw Πίεση στον κλίβανο mbar 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Ισχύς καυστήρα kw Κλίμακα 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Ρύθμιση αέρα Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ισχύς καυστήρα kw! Η τιμή κλίμακας ισχύει για αντίθλιψη 0 mbar. Bentone BFG1 9

10 Γενικά 1.5 Μοντέλο BFG1 H3 29,0-31,0 16,0-71,0 ø103 7,5-8,5 2,5-3,5 Μπούκα μήκος mm Μπούκα Διάσταση A mm Φλάντζα Διάσταση B ø , ,5 103 Οι προαναφερόμενες μετρήσεις είναι μέγιστες μετρήσεις. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται Ισχύς καυστήρα/ Βασικές ρυθμίσεις kw Πίεση στον κλίβανο mbar 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Ισχύς καυστήρα kw Κλίμακα 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Ρύθμιση αέρα Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ισχύς καυστήρα kw! Η τιμή κλίμακας ισχύει για αντίθλιψη 0 mbar. 10 Bentone BFG1

11 Γενικά Bentone BFG1 11

12 Γενικά 1.6 Περιγραφή Bentone BFG1

13 Γενικά Εξαρτήματα 1. Μπούκα 2. Διακόπτης πίεσης αερίου 3. Multiblock σύνδεσης 4. Μετασχηματιστής ανάφλεξης 5. Κινητήρας 6. Πυκνωτής 7. Multiblock 8. Διακόπτης πίεσης αέρα 9. Σημείο δοκιμής για το διακόπτη πίεσης αέρα στην πλευρά χαμηλής πίεσης 10. Εισροή αέρα 11. Ρύθμιση αέρα 12. Ηλεκτρολογική σύνδεση 13. Συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου 14. Κουμπί επαναφοράς 15. Ρύθμιση φλογοκεφαλής 16. Βίδα για το διαχωρισμό του καυστήρα σε εμπρός και πίσω τμήμα 17. Φλογοκεφαλή 18. Διασκορπιστήρας 19. Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 20. Ηλεκτρόδιο ιονισμού 21. Μπεκ (ακροφύσιο) 22. Δείκτης ροής αέρα (υποδεικνύει τη ρύθμιση αέρα) Bentone BFG1 13

14 Γενικά 1.7 Δήλωση συμμόρφωσης Κατασκευαστής: Enertech AB, Bentone Division Διεύθυνση: Näsvägen S Ljungby, Sweden Διεύθυνση: Box 309 S Ljungby, Sweden Προϊόν: Καυστήρας αερίου Τύπος BFG1, BG100, BG150, BG200, STG120 STG146, BG300, BG300LN, BG400, BG400LN, BG450, BG450LN, BG500, BG500LN, BG550 BG550LN BG600, BG600LN, BG650, BG700 BG700LN, BG800, BG800LN και BG950 όλοι οι πιεστικοί καυστήρες αερίου με ανεμιστήρα Πιστοποιητικό TÜV Süddeutschland Αρ. πιστοποιητικού Καυστήρας CE-0085 BT 0064 BFG1 CE-0085 AO 0230 BG100 CE-0085 AP 0623 BG150 CE-0085 AP 0624 BG200 CE-0085 AT 0192 STG120, STG146 CE-0085 AP 0625 BG300 CE-0085 AP 0626 BG400 CE-0085 AU 0156 BG450 CE-0085 BP 0352 BG550 CE-0085 BP 0353 BG550LN CE-0085 AO 0084 BG600LN CE-0085 BP 0354 BG650 CE-0085 AT 0313 BG700 CE-0085 AT 0314 BG800 CE-0085 BR 5754 BG950 Η Enertech AB δηλώνει ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα ή άλλα ρυθμιστικά έγγραφα και πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Οδηγίας της Ε.Ε.. Έγγραφο: Οδηγία Ε.Ε. EN 676 DIN / 396 / EEC 89 / 336 EEC 73 / 23 / EEC Οδηγία αερίου Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Οδηγία χαμηλής ηλεκτρικής τάσης Μέσω της συμμόρφωσης με προαναφερόμενα πρότυπα και οδηγίες, ο καυστήρας λαμβάνει την επισήμανση CE. Η Enertech AB Bentone Division πιστοποιείται ως προς την ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο SS-EN ISO 9001:2000 Ljungby Sven-Olov Lövgren Bentone BFG1

15 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Για τον τεχνικό εγκατάστασης 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 Σχεδιαγράμματα Ενσωματώνεται στο multiblock 1. Σφαιρική βαλβίδα διακοπής 2. Φίλτρο 3. Ρυθμιστής πίεσης 4. Έξοδος για μέτρηση πίεσης αερίου 5α. Διακόπτης πίεσης αερίου, ελάχ. 5β. Διακόπτης πίεσης αερίου, μέγ. 6α. Κύρια βαλβίδα 6β. Βαλβίδα ασφαλείας 1) 7. Έλεγχος διαρροής 9. Διακόπτης πίεσης αέρα 10. Συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου Θέσ. 5β: Δεν απαιτούνται εξαρτήματα σύμφωνα με το EN ) Απαιτούνται πάνω από 1200 kw σύμφωνα με το EN 676. Σύμφωνα με τον Εληνικό τεχνικό κανονισμό ΦΕΚΒ963/2003 απαιτείται η εγκατάσταση συσκευής ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων για καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kw. Bentone BFG1 15

16 2.2 Έλεγχος κατά την παράδοση Ελέγξτε εάν έχουν παραδοθεί όλα τα εξαρτήματα και ότι τίποτε δεν έχει υποστεί ζημιά λόγω της μεταφοράς. Αν δεν ισχύει αυτό, ενημερώστε την εταιρεία παράδοσης. Ζημιές μεταφοράς πρέπει να αναφέρονται στη μεταφορική εταιρεία. 2.3 Προετοιμασία για εγκατάσταση Ελέγξτε εάν οι διαστάσεις και περιοχή ισχύος του καυστήρα είναι συμβατά με το λέβητα. Οι ονομαστικές τιμές ισχύος στην πινακίδα δεδομένων αναφέρονται στην ελάχιστη και μέγιστη ισχύ του καυστήρα. 2.4 Παροχή αερίου Για υψηλή ασφάλεια λειτουργίας, είναι σημαντικό να εγκατασταθεί σωστά το σύστημα παροχής αερίου. Μελετήστε τα εξής: 1. Ελέγξτε αν ο καυστήρας είναι εγκεκριμένος για την ποιότητα αερίου της εγκατάστασης. Αν δεν είναι, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. 2. Ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα αερίου του καυστήρα είναι εγκεκριμένα για την ενδεικνυόμενη πίεση αερίου. 3. Το σύστημα παροχής αερίου πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 4. Οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να διευκολύνεται το σέρβις του λέβητα και του καυστήρα. 5. Οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε τυχόν ρυπαντές να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα αερίου. 2.5 Ηλεκτρολογική σύνδεση Πριν ξεκινήσει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πρέπει να απενεργοποιηθεί ο κεντρικός διακόπτης.αν ο λέβητας διαθέτει 7πολική και 4πολική φίσα τύπου Eurostecker, συχνά συνδέεται απευθείας στον καυστήρα. Ειδάλλως, χρησιμοποιήστε τους παρεχόμενους συνδέσμους. (Ανατρέξτε στη σύνδεση στην ενότητα Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) 2.6 Ρύθμιση διασκορπιστήρα και ροής αέρα Πριν τεθεί σε λειτουργία, ο καυστήρας πρέπει να διαμορφωθεί αρχικά σύμφωνα με το διάγραμμα.! Αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρολογικός σύνδεσμος διαφορετικός από εκείνον που συνιστά η Enertech, μπορεί να προκύψει κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμών. (Ανατρέξτε στις Βασικές ρυθμίσεις). Σημειώστε ότι πρόκειται απλώς για μια βασική ρύθμιση που πρέπει να προσαρμοστεί μόλις γίνει εκκίνηση του καυστήρα. 16 Bentone BFG1

17 2.7 Εγκατάσταση καυστήρα Μοτίβο οπών Ελέγξτε αν το μοτίβο οπών στο λέβητα αντιστοιχεί με εκείνο της φλάντζας. (Ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία.) Εγκατάσταση καυστήρα 1. Εγκαταστήστε τη φλάντζα με παρέμβυσμα στο λέβητα. 2. Μονώστε μεταξύ της μπούκας και της πόρτας του λέβητα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή θερμότητας. 3. Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. (Ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία). 4. Εγκαταστήστε τον καυστήρα στο λέβητα και ασφαλίστε μέσα στη φλάντζα (E). 5. Τοποθετήστε τη γραμμή αερίου στον καυστήρα. Ελέγξτε μήπως ο στρογγυλός δακτύλιος έχει υποστεί ζημιά κατά την εγκατάσταση και στερεώστε με τις βίδες (F). 6. Εκεί όπου περιλαμβάνεται στήριξη για το multiblock, πρέπει να εγκατασταθεί Συνδέσεις αερίου 1. Ελέγξτε τις διαστάσεις των σωλήνων αερίου. (Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς). 2. Συνδέστε το σωλήνα αερίου με τη φλάντζα αερίου του multiblock. 3. Πρέπει να τοποθετηθεί μια χειροκίνητη βαλβίδα αερίου στο χώρο του καυστήρα. 4. Δεν πρέπει να ασκούνται μηχανικές καταπονήσεις/ δυνάμεις στη σύνδεση αερίου. 5. Ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων αερίου, μεταξύ των οποίων το multiblock και τις φλάντζες. E F ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν η σύνδεση αερίου γίνεται μέσω εύκαμπτου σωλήνα, πρέπει να τοποθετηθεί η στήριξη του multiblock που παρέχεται με τον καυστήρα (F). Εγκαταστήστε τη στήριξη έτσι ώστε να ακουμπά πάνω της το κάτω μέρος του multiblock. X Ηλεκτρολογική σύνδεση Αν ο λέβητας δεν διαθέτει προκαλωδιωμένο σύνδεσμο, συνδέστε τον παρεχόμενο σύνδεσμο, X2 σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. 1. Απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος. 2. Συνδέστε το Eurostecker X2 όπως φαίνεται στα εναλλακτικά σχέδια 1 3 (ανατρέξτε στον Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό). 3. Τοποθετήστε το Eurostecker X2 στον καυστήρα. 4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος. X2 Bentone BFG1 17

18 2.8 Μέτρα ελέγχου Ποιότητα αερίου Ελέγξτε εάν η φλογοκεφαλή του καυστήρα προορίζεται για την ποιότητα αερίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία) Εξαέρωση Η εξαέρωση του σωλήνα αερίου μπορεί να γίνει αφαιρώντας τη βίδα του μαστού δοκιμής της πίεσης εισόδου. Συνδέστε έναν πλαστικό εύκαμπτο σωλήνα για τη διοχέτευση του αερίου στην ύπαιθρο. Μετά την ολοκλήρωση της εξαέρωσης, μη ξεχάσετε να τοποθετήσετε ξανά τη βίδα του μαστού δοκιμής Δοκιμή λειτουργίας Η ηλεκτρική δοκιμή λειτουργίας μπορεί να γίνει ως εξής: Κατά τη σύνδεση με την κεντρική παροχή ρεύματος, ελέγξτε εάν η φάση και ο ουδέτερος είναι σωστά συνδεδεμένoι. Η βάνα αερίου πρέπει να είναι κλειστή. Για να μην μπλοκάρει ο διακόπτης πίεσης αερίου πρέπει να γεφυρωθεί προσωρινά. Αφού ανοίξετε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος και ρυθμίσετε τους θερμοστάτες μέγιστου και ελέγχου, η περίοδος προεξαέρωσης διαρκεί δευτερόλεπτα. Μετά από αυτήν, ξεκινά η προανάφλεξη (0,5-2,5 δευτερόλεπτα ανάλογα με το σχεδιασμό στη συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου). Στη συνέχεια ο σπινθηρισμός ανάφλεξης θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει χωρίς σφάλματα με την απαιτούμενη για καύση ποσότητα αέρα. Η βαλβίδα αερίου ενεργοποιείται και ανοίγει. Μετά το τέλος της περιόδου ασφαλείας (2-3 δευτερόλεπτα), μπλοκάρει η συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου. Απενεργοποιούνται η μαγνητική βαλβίδα και ο κινητήρας. Αφαιρέστε τη γέφυρα μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν αποσυνδεθεί λειτουργίες ασφαλείας πριν θέσετε τον καυστήρα σε λειτουργία Δοκιμή διαρροής Κατά τη δοκιμή διαρροής των συνδέσεων αερίου με σημεία δοκιμής μεταξύ των βαλβίδων, η μαγνητική βαλβίδα πρέπει να είναι κλειστή. Πρέπει να συνδεθεί μετρητής πίεσης στο μαστό δοκιμής Pa. Η πίεση δοκιμής στις συνδέσεις πρέπει να είναι 1,5 x μέγ. πίεση εισόδου ή ελάχ. 150 mbar. Αν παρατηρηθεί διαρροή κατά τη μέτρηση, εντοπίστε το σημείο διαρροής με σαπουνόνερο ή σπρέι ανίχνευσης διαρροών. Μετά τη στεγανοποίηση, ελέγξτε και πάλι τις συνδέσεις για διαρροές. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας όλες οι συνδέσεις, τα σημεία διακλάδωσης και οι έξοδοι της γραμμής αερίου πρέπει να δοκιμάζονται για διαρροές. 18 Bentone BFG1

19 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3.1 Προσδιορισμός ποσότητας αερίου για το σύστημα Οι υποδεικνυόμενες τιμές είναι προεπιλεγμένες τιμές. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αερίου. Θερμογότος τιμή αερίου (χαμηλή) Ποιότητα αερίου kwh/nm 3 kj/nm 3 kcal/nm 3 Φυσικό αέριο G 20 9, Φυσικό αέριο G 25 8, Βουτάνιο G 30 32, Προπάνιο G 31 24, Βιοαέριο 6, Παράδειγμα τρόπου υπολογισμού ποσότητας αερίου (φυσικό αέριο): V = Επιθυμητή ποσότητα αερίου [Nm 3 /h] Q = Ισχύς λέβητα [kw] H μ = Θερμογόνος [kj/nm 3 ] alt. [kwh/nm 3 ] τιμή αερίου η = Απόδοση λέβητα [%] Παράδειγμα υπολογισμού: Q = 60 kw H μ = kj/nm 3 alt. 9,45 kwh/nm 3 η = 90% V = Q x 3600 = 60 x ,05 Nm 3 /h H μ x (η/100) x (90/100) V = Q = 60 7,05 Nm 3 /h H μ x (η/100) 9,45 x (90/100) Αν το ύψος του βαρόμετρου (υψόμετρο), η πίεση και η θερμοκρασία αποκλίνουν από τις κανονικές τιμές, αυτή η απόκλιση πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ως εξής. t = Θερμοκρασία αερίου στο μετρητή [ C] αερίου B = 'Υψος βαρόμετρου [mbar] P μ = Πίεση αερίου στο μετρητή αερίου [mbar] f = Υπολογισμένος συντελεστής για πολλαπλασιασμό με ροή σε Nm 3 για εξαγωγή της πραγματικής ροής αερίου V = Πραγματική ροή αερίου [m 3 /h] f = (273 + t) 1013,25 x 273 (B + P μ ) Παράδειγμα υπολογισμού: t = 15 C B = 945 mbar P μ = 15,0 mbar f = ( ) 1013,25 x 273 ( ) 1,11 V = V x f V = 7,05 x 1,11 7,83 m 3 /h η ροή αερίου που πρέπει να μετριέται στο μετρητή αερίου Bentone BFG1 19

20 3.1.2 Ρύθμιση φλογοκεφαλής Ο καυστήρας διαθέτει ρυθμιστή που αλλάζει τη θέση του διασκορπιστήρα στην μπούκα. Αυτό χρησιμοποιείται για ρύθμιση της σωστής διαφοράς πίεσης σε όλη τη συσκευή καύσης και επομένως για επίτευξη καλής καύσης χωρίς παλμική κίνηση. Η ρύθμιση προς χρήση εξαρτάται από την καθορισμένη επίδραση και την υπερπίεση στο λέβητα. (Για βασική ρύθμιση, βλ. Τεχνικά στοιχεία). Ρύθμιση διασκορπιστήρα H1 och H2 Μικρότερη απόσταση: στρέψτε τη βίδα αριστερά Μεγαλύτερη απόσταση: στρέψτε τη βίδα δεξιά H3 Μικρότερη απόσταση: στρέψτε τη βίδα δεξιά Μεγαλύτερη απόσταση: στρέψτε τη βίδα αριστερά Η ρύθμιση της θέσης του διασκορπιστήρα επηρεάζει τη ροή αέρα. Συνεπώς, ο αέρας πρέπει να επαναρρυθμίζεται πάντα με τη συσκευή ρύθμισης αέρα του καυστήρα Ρύθμιση εισροής αέρα Οι ρυθμίσεις αέρα είναι σημαντικότατες για την επίτευξη καλής καύσης χωρίς πολύ περίσσεια ή λίγη έλλειψη αέρα. Η ροή αέρα για καύση ρυθμίζεται στρέφοντας τη βίδα ρύθμισης αέρα με κλειδί Άλλεν. Το μέγεθος του ανοίγματος του ρυθμιστή ελέγχου αέρα πρέπει να καθορίζεται από τo φαινόμενο έναυσης και την υπερπίεση του λέβητα, καθώς και από άλλες ρυθμίσεις του καυστήρα όπως είναι η θέση του διασκορπιστήρα. (Για βασική ρύθμιση, βλ. Τεχνικά στοιχεία) Διαδικασία ρύθμισης ποσότητας αέρα Η ρύθμιση του ρυθμιστή ελέγχου αέρα εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης της βίδας με την οποία γίνεται η ρύθμιση του αέρα. Αν η είσοδος αέρα δείχνει προς τα κάτω όπως στην Εικ. Ι, στροφή προς τα δεξιά μειώνει τη ροή αέρα ενώ στροφή προς τα αριστερά αυξάνει τη ροή αέρα. Αν η είσοδος αέρα δείχνει προς τα πάνω όπως στην Εικ. Π, ρύθμιση προς τα δεξιά αυξάνει τη ροή αέρα ενώ ρύθμιση προς τα αριστερά την μειώνει. Ι Π 20 Bentone BFG1

21 3.1.5 Κώνος εισόδου, ρυθμιστής ελέγχου αέρα Η ροή αέρα επηρεάζεται επίσης από τη θέση του κώνου εισόδου. Αυτή σπάνια χρειάζεται ρύθμιση αλλά πρέπει να διατηρείται στην στάνταρ θέση «STD» για επίτευξη καλής εκκίνησης και λειτουργίας. (Ένα χαραγμένο βέλος στο κέλυφος του ανεμιστήρα υποδεικνύει τη θέση του κώνου εισόδου. Εκτός από την κλίμακα στη μήτρα του κώνου εισόδου, υπάρχει και ένα σημάδι (M) που υποδεικνύει την εργοστασιακή ρύθμιση.) M Εναλλαγή εισροής αέρα Είναι δυνατή η εναλλαγή της εισροής αέρα ώστε να προσαρμόζεται ο καυστήρας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι δυνατή η εναλλαγή της εισροής σε διάφορες θέσεις, και όχι μόνο στις θέσεις που φαίνονται αριστερά. Για εναλλαγή της εισροής αέρα, χαλαρώστε τις τρεις βίδες που στερεώνουν την είσοδο αέρα και τις δύο βίδες που συγκρατούν το διακόπτη πίεσης αέρα. Κατόπιν περιστρέψτε την εισροή αέρα προς την επιθυμητή θέση και σφίξτε τις βίδες, Η θέση της εισροής αέρα επηρεάζει κάπως τη ροή αέρα διαμέσου του καυστήρα. Η θέση που παρέχει τη μεγαλύτερη ροή είναι με την είσοδο αέρα να δείχνει προς τα κάτω Προσαρμοστής αεραγωγού Διατίθεται σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα μέσω αεραγωγού σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις, 48, 68 και 78 mm εξωτερική διάμετρος «D». Ο προσαρμοστής τοποθετείται στην είσοδο αέρα εκεί όπου στερεώνεται το πλέγμα στο στάνταρ μοντέλο. D Bentone BFG1 21

22 4. ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4.1 Σέρβις Το σέρβις πρέπει να γίνεται μετά από περίπου ώρες λειτουργίας αλλά όχι λιγότερο από μία φορά το χρόνο. Σέρβις πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Πριν εκτελέσετε οποιοδήποτε είδος σέρβις, απενεργοποιήστε το ρεύμα με τον ασφαλειοδιακόπτη γραμμής και κλείστε την παροχή αερίου. Προσέξτε: ορισμένα μέρη που εκτίθενται μετά το διαχωρισμό του καυστήρα μπορεί να είναι θερμότερα από 60 C. Προσέξτε ώστε, κατά την εγκατάσταση ή το σέρβις, να μην πιαστούν ή υποστούν βλάβη ηλεκτρικά καλώδια ή σωλήνες αερίου.! Προειδοποίηση Σέρβις συσκευής καύσης 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Αφαιρέστε το σωλήνα αερίου αφού βεβαιωθείτε ότι η παροχή αερίου είναι κλειστή. 3. Αφαιρέστε τον καυστήρα από τη φλάντζα καυστήρα. Τραβήξτε έξω τον καυστήρα. Αποσυνδέστε την μπούκα και αφαιρέστε την. 4. Αν χρειαστεί, καθαρίστε το διασκορπιστήρα και τα μπεκ (ακροφύσια). 5. Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. Αντικαταστήστε αν χρειάζεται. (Ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία για τη ρύθμιση των ηλεκτροδίων) 6. Τοποθετήστε την μπούκα και στερεώστε τον καυστήρα στη φλάντζα καυστήρα. 7. Τοποθετήστε το σωλήνα αερίου. 8. Ελέγξτε το σωλήνα αερίου για διαρροές. 9. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 10. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. 22 Bentone BFG1

23 4.1.2 Αντικατάσταση κινητήρα ανεμιστήρα 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Αποσυνδέστε τον ηλεκτρικό βραχίονα προς τον κινητήρα. 5. Χαλαρώστε τη βίδα που συγκρατεί τον ηλεκτρικό βραχίονα. 6. Αφαιρέστε τον αγωγό καλωδίων για το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 7. Ξεβιδώστε τις βίδες (H) που συγκρατούν τη φλάντζα του κινητήρα, 5 τεμάχια. 8. Ανασηκώστε και απομακρύνετε τον κινητήρα. 9. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τη φτερωτή του ανεμιστήρα. 10. Τοποθετήστε την φτερωτή του ανεμιστήρα στον καινούριο κινητήρα, και σφίξτε τη βίδα ασφάλισης. Η φτερωτή του ανεμιστήρα πρέπει να τοποθετηθεί στην κάτω θέση πάνω στον άξονα του κινητήρα. 11. Τοποθετήστε τη φλάντζα του κινητήρα πάνω στο κέλυφος του ανεμιστήρα. 12. Συναρμολογήστε μαζί τη φλάντζα κινητήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα. Σφίξτε τις βίδες εναλλάξ και όχι μία - μία. 13. Τοποθετήστε τον αγωγό καλωδίων και τον εύκαμπτο σωλήνα για το διακόπτη πίεσης αέρα στη θέση τους. 14. Τοποθετήστε τις βίδες που συγκρατούν τον ηλεκτρικό βραχίονα. 15. Συνδέστε το καλώδιο του κινητήρα. Συνδέστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 16. Συναρμολογήστε το κέλυφος του ανεμιστήρα και το εμπρός τμήμα. 17. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 18. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. Bentone BFG1 23

24 4.1.3 Εισροή αέρα και σέρβις κώνου εισροής 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Χαλαρώστε τις βίδες (K) που συγκρατούν το διακόπτη αέρα, 2 τεμάχια. Αφαιρέστε το διακόπτη αέρα. 5. Χαλαρώστε τις βίδες (Ι) που συγκρατούν την εισροή αέρα, 3 τεμάχια. 6. Αφαιρέστε την εισροή αέρα. 7. Χαλαρώστε τη βίδα (J) που συγκρατεί τον κώνο εισροής και σημειώστε τη θέση του κώνου εισροής. 8. Αφαιρέστε τον κώνο εισροής από το κέλυφος του ανεμιστήρα. 9. Ελέγξτε τη λειτουργία και εμφάνιση των διάφορων εξαρτημάτων της ρύθμισης αέρα. Καθαρίστε και αντικαταστήστε τα εξαρτήματα όπως χρειάζεται. 10. Συναρμολογήστε τον καυστήρα. Προσέχετε όταν τοποθετείτε τον κώνο εισροής. Τοποθετήστε τον στην ίδια θέση που είχε πριν την αφαίρεση. 11. Προσαρμόστε τον στρογγυλό δακτύλιο στο αυλάκι ανάμεσα στο κέλυφος του ανεμιστήρα και τον κώνο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι έχει μπει σωστά στο αυλάκι και ότι δεν υπόκειται σε ζημιά όταν τοποθετείται η εισροή αέρα. 12. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 13. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.* Έλεγχος φτερωτής ανεμιστήρα J K I Επιθεώρηση 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Επιθεωρήστε οπτικά την φτερωτή ανεμιστήρα. Γυρίστε την φτερωτή του ανεμιστήρα με το δάχτυλό σας ή κάποιο εργαλείο προσεκτικά. 5. Αν η φτερωτή δεν είναι πολύ βρώμικη, καθαρίστε προσεκτικά όπου είναι δυνατόν. 6. Αν θεωρείται απαραίτητος καλός καθαρισμός, ανατρέξτε στο σημείο Αν δεν είναι απαραίτητος καθαρισμός, συναρμολογήστε τον καυστήρα. 8. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 9. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.*! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. 24 Bentone BFG1

25 4.1.5 Σέρβις φτερωτής ανεμιστήρα 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Χαλαρώστε τις βίδες (Ι) που συγκρατούν την εισροή αέρα, 3 τεμάχια. 5. Αφαιρέστε την εισροή αέρα. 6. Χαλαρώστε τη βίδα (J) που συγκρατεί τον κώνο εισροής και σημειώστε τη θέση του κώνου εισροής. 7. Αφαιρέστε τον κώνο εισροής από το κέλυφος του ανεμιστήρα. 8. Καθαρίστε την φτερωτή του ανεμιστήρα. Αν χρειάζεται, αποσυνδέστε και αφαιρέστε την φτερωτή για καλύτερο καθαρισμό του ανεμιστήρα και του κελύφους του ανεμιστήρα. 9. Τοποθετήστε την φτερωτή του ανεμιστήρα και σφίξτε τη βίδα. Η φτερωτή του ανεμιστήρα πρέπει να τοποθετηθεί στην κάτω θέση πάνω στον άξονα του κινητήρα. 10. Συναρμολογήστε τον καυστήρα. Προσέχετε όταν τοποθετείτε τον κώνο εισροής. Τοποθετήστε τον στην ίδια θέση που είχε πριν την αφαίρεση. 11. Προσαρμόστε τον στρογγυλό δακτύλιο στο αυλάκι ανάμεσα στο κέλυφος του ανεμιστήρα και τον κώνο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι έχει μπει σωστά στο αυλάκι και ότι δεν υπόκειται σε ζημιά όταν τοποθετείται η εισροή αέρα. 12. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 13. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση Ηλεκτρολογικό πακέτο I J! Προειδοποίηση Ελέγξτε αν η βίδα που συγκρατεί τον ηλεκτρικό βραχίονα είναι σφικτή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλή γείωση μεταξύ του πακέτου και του σώματος του καυστήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά εξαρτήματα που συνιστά η Enertech.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. Bentone BFG1 25

26 Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πακέτου 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική επαφή προς τον κινητήρα και το multiblock. 5. Ανοίξτε το διακόπτη πίεσης αέρα και αποσυνδέστε τα καλώδια. Σημειώστε τον τρόπο σύνδεσης του διακόπτη πίεσης αέρα. 6. Χαλαρώστε τη βίδα που συγκρατεί τον ηλεκτρικό βραχίονα. 7. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού από το ηλεκτρολογικό πακέτο. 8. Τοποθετήστε το καινούριο ηλεκτρολογικό πακέτο. 9. Συνδέστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού με το νέο ηλεκτρολογικό πακέτο. 10. Τοποθετήστε τις βίδες που συγκρατούν τον ηλεκτρικό βραχίονα. 11. Συνδέστε τα καλώδια με το διακόπτη πίεσης αέρα και τοποθετήστε το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση. 12. Συνδέστε το καλώδιο του κινητήρα και το multiblock. 13. Συναρμολογήστε το κέλυφος του ανεμιστήρα και το εμπρός τμήμα. 14. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 15. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. 26 Bentone BFG1

27 Μεμονωμένη αντικατάσταση εξαρτήματος ηλεκτρολογικού πακέτου 1. Σβήστε την κεντρική παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το Eurostecker από τον καυστήρα και κλείστε το αέριο. 2. Χαλαρώστε τη βίδα που συναρμολογεί το εμπρός τμήμα του καυστήρα και το κέλυφος του ανεμιστήρα, αλλά μόνο τόσο ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα. Αποσυνδέστε τα καλώδια προς το multiblock. 3. Αφαιρέστε το κέλυφος του ανεμιστήρα από το εμπρός τμήμα και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να χαλαρώσουν τα καλώδια προς το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και το ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Αφαιρέστε τη συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου. 5. Αφαιρέστε το καλώδιο των εξαρτημάτων προς αντικατάσταση. Αποσυνδέστε το καλώδιο στον τερματικό πίνακα. 6. Εισάγετε το νέο καλώδιο. 7. Ελέγξτε αν εισέρχονται όλα τα σύρματα στον τερματικό πίνακα και αν είναι στερεωμένα καλά. 8. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου. 9. Συναρμολογήστε το κέλυφος του ανεμιστήρα και το εμπρός τμήμα. 10. Τοποθετήστε το Eurostecker. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και ανοίξτε τη ροή αερίου. 11. Ξεκινήστε τον καυστήρα και ελέγξτε την καύση. Όταν αντικαθίστανται ο μετασχηματιστής ανάφλεξης, ο διακόπτης αέρα, ο διακόπτης αερίου και η συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρολογικό πακέτο, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια εργασία στην υποδοχή.! Κατά το σέρβις / αντικατάσταση εξαρτημάτων που επηρεάζουν την καύση, πρέπει να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι διαρροών αερίου του συστήματος. Bentone BFG1 27

28 5. MULTIBLOCK 5.1 GB-LD055 D Εξαρτήματα 1. Μαστός δοκιμής για πίεση εισόδου 2. Πηνίο + ηλεκτρικός σύνδεσμος 3. Φίλτρο αερίου (μη αντικαταστάσιμο) 4. Μαστός δοκιμής για πίεση ρυθμιστή 5. Μαστός δοκιμής για πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) 6. Ρύθμιση ποσότητας μέσω στραγγαλισμού αερίου 7. Διακόπτης πίεσης αερίου, ελάχ. 8. Ηλεκτρικός σύνδεσμος, διακόπτης πίεσης αερίου 9. Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης 10. Βίδα για πηνίο 4 mm κλειδί Άλλεν 11. Βίδα, διακόπτης πίεσης αερίου 28 Bentone BFG1

29 5.1.1 Ρύθμιση multiblock, GB-LD055 D01... Σύνδεση μετρητή πίεσης στους μαστούς δοκιμής (1) Πίεση εισόδου (4) Πίεση ρυθμιστή (5) Πίεση φλογοκεγαλής (ακροφυσίων) Βεβαιωθείτε για την παρουσία αερίου χωρίς αέρα στη σφαιρική βαλβίδα διακοπής Ξεκινήστε τον καυστήρα Ρύθμιση ροής αερίου Η ροή αερίου μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (6) Μεγαλύτερη ροή αερίου, στρέψτε αριστερόστροφα + Μικρότερη ροή αερίου, στρέψτε δεξιόστροφα - Σημείωση! Όταν αλλάξει η ροή αερίου, πρέπει να γίνει νέος έλεγχος της καύσης. Χρησιμοποιήστε μετρητή καυσαερίων για τον έλεγχο αυτό Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Μπορεί να απαιτείται υψηλότερη πίεση εξόδου από το ρυθμιστή εάν, για παράδειγμα, η ρύθμιση ποσότητας είναι μέγ. ανοικτή και η εργοστασιακή ρύθμιση των 10 mbar δεν επαρκεί. Η πίεση ρυθμιστή μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (9) Ρύθμιση δεξιόστροφα παρέχει υψηλότερη πίεση Ρύθμιση αριστερόστροφα παρέχει χαμηλότερη πίεση Αντικατάσταση πηνίου Χαλαρώστε τη βίδα (10) Αφαιρέστε το πηνίο (2) Τοποθετήστε νέο πηνίο Προσαρτήστε το πηνίο με βίδα (10) Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Χαλαρώστε τις δύο βίδες (11) Αφαιρέστε προσεκτικά το διακόπτη πίεσης αερίου Τοποθετήστε ένα νέο διακόπτη πίεσης αερίου Προσαρτήστε το διακόπτη πίεσης αερίου με τις δύο βίδες (11) Σημαντικό Κατά την αντικατάσταση διακοπτών πίεσης αερίου, επιθεώρηση φίλτρων μέσω της σύνδεσης αερίου, κ.λπ., βεβαιωθείτε ότι οι στρογγυλοί δακτύλιοι και τα παρεμβύσματα είναι σε σωστή θέση και ότι γίνεται δοκιμή διαρροών μετά από κάθε εργασία. Ελέγξτε επίσης τη λειτουργία του διακόπτη πίεσης αερίου και ρυθμίστε τον.! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα εξαρτήματα αερίου, εκτελέστε έλεγχο διαρροών και λειτουργίας. Bentone BFG1 29

30 5.2 MBC-65-DLE-S Εξαρτήματα 1. Μαστός δοκιμής για πίεση εισόδου 2. Πηνίο ηλεκτρικού συνδέσμου 3. Φίλτρο αερίου (μη αντικαταστάσιμο) 4. Μαστός δοκιμής για πίεση ρυθμιστή 5. Μαστός δοκιμής για πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) 6. Ρύθμιση ποσότητας μέσω στραγγαλισμού αερίου 7. Διακόπτης πίεσης αερίου, ελάχ. 8. Ηλεκτρικός σύνδεσμος, διακόπτης πίεσης αερίου 9. Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης 10. Βίδες για πηνίο 11. Βίδα, διακόπτης πίεσης αερίου 12. Έλεγχος ρύθμισης καλύμματος 30 Bentone BFG1

31 5.2.1 Ρύθμιση multiblock, MBC-65-DLE-S20 Σύνδεση μετρητή πίεσης στους μαστούς δοκιμής (1) Πίεση εισόδου (4) Πίεση ρυθμιστή (5) Πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) Βεβαιωθείτε για την παρουσία αερίου χωρίς αέρα στη σφαιρική βαλβίδα διακοπής Ξεκινήστε τον καυστήρα Ρύθμιση ροής αερίου Η ροή αερίου μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (6) Μεγαλύτερη ροή αερίου, στρέψτε αριστερόστροφα + Μικρότερη ροή αερίου, στρέψτε δεξιόστροφα - ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν αλλάξει η ροή αερίου, πρέπει να γίνει νέος έλεγχος της καύσης. Χρησιμοποιήστε μετρητή καυσαερίων για τον έλεγχο αυτό Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Μπορεί να απαιτείται υψηλότερη πίεση εξόδου από το ρυθμιστή εάν, για παράδειγμα, η ρύθμιση ποσότητας είναι μέγ. ανοικτή και η εργοστασιακή ρύθμιση δεν επαρκεί. Η πίεση ρυθμιστή μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (9) Ρύθμιση δεξιόστροφα παρέχει υψηλότερη πίεση Ρύθμιση αριστερόστροφα παρέχει χαμηλότερη πίεση Αντικατάσταση πηνίου Χαλαρώστε τη βίδα (10) Αφαιρέστε το κάλυμμα Αφαιρέστε τον πίνακα κυκλώματος Αποσυνδέστε τη μαγνητική βαλβίδα από τη βαλβίδα με εξάγωνη βίδα Τοποθετήστε και στερεώστε το νέο πηνίο Τοποθετήστε και στερεώστε τον πίνακα κυκλώματος και το κάλυμμα Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Χαλαρώστε τις δύο βίδες (11) Αφαιρέστε προσεκτικά το διακόπτη πίεσης αερίου Τοποθετήστε ένα νέο διακόπτη πίεσης αερίου Προσαρτήστε το διακόπτη πίεσης αερίου με τις δύο βίδες (11) Σημαντικό Κατά την αντικατάσταση διακοπτών πίεσης αερίου, επιθεώρηση φίλτρων μέσω της σύνδεσης αερίου, κ.λπ., βεβαιωθείτε ότι οι στρογγυλοί δακτύλιοι και τα παρεμβύσματα είναι σε σωστή θέση και ότι γίνεται δοκιμή διαρροών μετά από κάθε εργασία. Ελέγξτε επίσης τη λειτουργία του διακόπτη πίεσης αερίου και ρυθμίστε τον.! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα εξαρτήματα αερίου, εκτελέστε έλεγχο διαρροών και λειτουργίας. Bentone BFG1 31

32 5.3 MBC-120-DLE-S Εξαρτήματα 1. Μαστός δοκιμής για πίεση εισόδου 2. Πηνίο ηλεκτρικού συνδέσμου 3. Φίλτρο αερίου (μη αντικαταστάσιμο) Μαστός δοκιμής για πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) 6. Ρύθμιση ποσότητας μέσω στραγγαλισμού αερίου 7. Διακόπτης πίεσης αερίου, ελάχ. 8. Ηλεκτρικός σύνδεσμος, διακόπτης πίεσης αερίου 9. Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης 10. Βίδα για κάλυμμα πάνω από πηνίο 11. Βίδα, διακόπτης πίεσης αερίου 12. Έλεγχος ρύθμισης καλύμματος 13. Ρύθμιση ποσότητας αερίου έναρξης μέσω στραγγαλισμού αερίου 32 Bentone BFG1

33 5.3.1 Ρύθμιση multiblock, MBC-120-DLE-S20 Σύνδεση μετρητή πίεσης στους μαστούς δοκιμής (1) Πίεση εισόδου (5) Πίεση φλογοκεφαλής (ακροφυσίων) Βεβαιωθείτε για την παρουσία αερίου χωρίς αέρα στη σφαιρική βαλβίδα διακοπής Ξεκινήστε τον καυστήρα Ρύθμιση ροής αερίου Η ροή αερίου μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (6) Μεγαλύτερη ροή αερίου, στρέψτε αριστερόστροφα + Μικρότερη ροή αερίου, στρέψτε δεξιόστροφα - ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν αλλάξει η ροή αερίου, πρέπει να γίνει νέος έλεγχος της καύσης. Χρησιμοποιήστε μετρητή καυσαερίων για τον έλεγχο αυτό Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Μπορεί να απαιτείται υψηλότερη πίεση εξόδου από το ρυθμιστή εάν, για παράδειγμα, η ρύθμιση ποσότητας είναι μέγ. ανοικτή και η εργοστασιακή ρύθμιση δεν επαρκεί. Η πίεση ρυθμιστή μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (9) Ρύθμιση δεξιόστροφα παρέχει υψηλότερη πίεση Ρύθμιση αριστερόστροφα παρέχει χαμηλότερη πίεση Ρύθμιση ροής εκκίνησης αερίου Το multiblock είναι ρυθμισμένο για αργό άνοιγμα στην αρχή. Η ροή του αερίου έναρξης μπορεί να αλλάξει με ένα κλειδί Άλλεν των 2 mm για τη βίδα ρύθμισης (13). Για ταχύτερο άνοιγμα, στρέψτε αριστερόστροφα + Για βραδύτερο άνοιγμα, στρέψτε δεξιόστροφα - Είναι σημαντικό η πίεση ρυθμιστή να είναι υψηλότερη από την πίεση του αερίου έναρξης. Αυτό ελέγχεται με την περιστροφή. Η βίδα ρύθμισης (13) αριστερόστροφα 2 στροφές κατά τη λειτουργία. Η πίεση φλογοκεφαλής (5) δεν πρέπει να αυξηθεί. Αν η πίεση φλογοκεφαλής αυξηθεί, η βίδα ρύθμισης (13) πρέπει να στραφεί δεξιόστροφα μέχρι να μην επηρεάζεται πλέον η πίεση φλογοκεφαλής. Κατόπιν, στρέψτε 2 ακόμα στροφές δεξιόστροφα για να επιτύχετε σταθερή πίεση φλογοκεφαλής.! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα εξαρτήματα αερίου, εκτελέστε έλεγχο διαρροών και λειτουργίας. Bentone BFG1 33

34 Αντικατάσταση πηνίου Χαλαρώστε τη βίδα (10) Αφαιρέστε το κάλυμμα Αφαιρέστε τον πίνακα κυκλώματος Χαλαρώστε την εξάγωνη βίδα που συγκρατεί μαζί το μαγνητικό πηνίο και τη βαλβίδα Τοποθετήστε και στερεώστε το νέο πηνίο Τοποθετήστε και στερεώστε τον πίνακα κυκλώματος και το κάλυμμα Αντικατάσταση διακόπτη πίεσης αερίου (GW...A5) Χαλαρώστε τις δύο βίδες (11) Αφαιρέστε προσεκτικά το διακόπτη πίεσης αερίου Τοποθετήστε ένα νέο διακόπτη πίεσης αερίου Προσαρτήστε το διακόπτη πίεσης αερίου με τις δύο βίδες (11) Σημαντικό Κατά την αντικατάσταση διακοπτών πίεσης αερίου, επιθεώρηση φίλτρων μέσω της σύνδεσης αερίου, κ.λπ., βεβαιωθείτε ότι οι στρογγυλοί δακτύλιοι και τα παρεμβύσματα είναι σε σωστή θέση και ότι γίνεται δοκιμή διαρροών μετά από κάθε εργασία. Ελέγξτε επίσης τη λειτουργία του διακόπτη πίεσης αερίου και ρυθμίστε τον.! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα εξαρτήματα αερίου, εκτελέστε έλεγχο διαρροών και λειτουργίας. 34 Bentone BFG1

35 6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 6.1 Επιτήρηση φλόγας και έλεγχος ρεύματος ιονισμού Ο καυστήρας παρακολουθείται σύμφωνα με την αρχή του ιονισμού. Το ρεύμα ιονισμού πρέπει να ελέγχεται στην αρχική εκκίνηση και σε κάθε επίσκεψη για σέρβις. Αιτία χαμηλού ρεύματος ιονισμού μπορεί να είναι ρεύμα διαρροής, κακή γείωση, λανθασμένο ή όχι σωστά τοποθετημένο ηλεκτρόδιο ιονισμού στη φλογοκεφαλή. Ορισμένες φορές, λανθασμένο μίγμα αερίου-αέρα μπορεί επίσης να αποτελεί την αιτία χαμηλού ρεύματος ιονισμού. Το ρεύμα ιονισμού μετριέται με μικροαμπερόμετρο (µa DC) που συνδέεται σε σειρά με το ηλεκτρόδιο ιονισμού και τη συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου. Συνδέστε το μικροαμπερόμετρο όπως φαίνεται στην εικ Το ελάχιστο απαιτούμενο ρεύμα ιονισμού για τις διαφορετικές συσκευές ελέγχου αερίου υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα. Στην πραγματικότητα, το ρεύμα αυτό πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερο, κατά προτίμηση πάνω από 15 µa. Η σύνδεση του μικροαμπερόμετρου διευκολύνεται από το γεγονός ότι όλοι οι καυστήρες αερίου είναι εξοπλισμένοι με ένα αποσπώμενο καλώδιο ιονισμού. Συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου Σύνδεση με τον πίνακα στη συσκευή ελέγχου Ελάχιστο απαιτούμενο Κανονικό ρεύμα ιονισμού καυστήρα αερίου ρεύμα ιονισμού LME 1 5 µa µa LGB 1 10 µa µa Ιονισμός επιτήρησης φλόγας Ανιχνευτής UV (QRC) Δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 60 C. Το ρεύμα που διέρχεται από τον ανιχνευτή UV, όταν είναι αναμμένος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 µa. Το ρεύμα μπορεί να μετρηθεί με όργανο κινητού πηνίου. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος μόνο αν υπάρχει υποψία βλάβης Ανιχνευτής UV επιτήρησης φλόγας (QRC) bl sw br LME23... µa DC QRC1... Bentone BFG1 35

36 6.1.4 Ρύθμιση διακόπτη πίεσης αέρα Ο διακόπτης πίεσης αέρα πρέπει να μπλοκάρει τον καυστήρα εάν η ποσότητα αέρα δεν επαρκεί. Η συσκευή επιτήρησης αέρα πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε, αν υπάρχει απώλεια παροχής αέρα στη μέγ. ή ελάχ. ισχύ του καυστήρα, να αντιδρά πριν η επιτηρούμενη πίεση γίνει λιγότερη του 80% της πίεσης στο ελεγχόμενο στάδιο και πριν το επίπεδο CO στα καυσαέρια υπερβεί το 1% ανά όγκο. Για ρύθμιση, στρέψτε την κλίμακα στο διακόπτη πίεσης αέρα δεξιόστροφα. Όταν φθάσει στο σημείο διακοπής και σταματήσει ο καυστήρας, διαβάστε την τιμή στην κλίμακα. Κατόπιν, στρέψτε την κλίμακα αριστερόστροφα στην προσδιορισμένη πίεση, και στο σημείο αυτό ο διακόπτης πίεσης αέρα θα πρέπει να ανοίξει σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Αν δεν ενδείκνυται κάτι άλλο, μειώστε κατά 20%. Εκτελέστε επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης πίεσης αέρα δεν έχει ρυθμιστεί υπερβολικά χαμηλά. Περιοχή ρύθμισης περίπου: Τύπος Μέγ. πίεση 1-10 mbar LGW 10 A2 500 mbar 2,5-50 mbar LGW 50 A2 500 mbar Ρύθμιση ελάχ. διακόπτη πίεσης αερίου Ο διακόπτης ελάχ. πρέπει να αντιδρά σε πίεση αερίου που είναι υπερβολικά χαμηλή και να αποτρέπει την έναρξη του καυστήρα. Υπερβολικά χαμηλή πίεση αερίου κατά τη λειτουργία θα πρέπει να σταματά τον καυστήρα. Ο καυστήρας μπορεί να ξεκινήσει και πάλι όταν διορθωθεί η ονομαστική πίεση αερίου. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα. Συνδέστε ένα μετρητή πίεσης για μέτρηση της ονομαστικής πίεσης. Προσδιορίστε την πίεση στην οποία θα πρέπει να διακόπτει ο διακόπτης αερίου σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα. Αν δεν ενδείκνυται κάτι άλλο, μειώστε κατά περίπου 20%. Ρυθμίστε την πίεση αυτή με τη σφαιρική βαλβίδα διακοπής. Στρέψτε προσεκτικά το στρογγυλό διακόπτη (βλ. Εικ.) μέχρι να διακόψει ο διακόπτης πίεσης αερίου. Τότε η τιμή στην κλίμακα θα πρέπει να αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην τιμή του μετρητή πίεσης. Ανοχή της κλίμακας περίπου ± 15 %. Ανοίξτε τη σφαιρική βαλβίδα διακοπής Ρύθμιση μέγ. διακόπτη πίεσης αερίου (Αξεσουάρ) Ο διακόπτης πίεσης αερίου θα πρέπει να μπλοκάρει τον καυστήρα εάν η πίεση αερίου υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή. Στη συνέχεια η έναρξη μπορεί να γίνει μόνο με χειροκίνητη επαναφορά (συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου ή διακόπτης πίεσης αερίου). Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα. Συνδέστε ένα μετρητή πίεσης για μέτρηση της ονομαστικής πίεσης αερίου. Ελέγξτε τη λειτουργία του διακόπτη πίεσης στρέφοντάς το αργά μέχρι να διακόψει. Προσδιορίστε την πίεση στην οποία θα πρέπει να διακόπτει ο διακόπτης αερίου σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα. Αν δεν ενδείκνυται κάτι άλλο, αυξήστε κατά 20%. Στρέψτε τον τροχό στην τιμή αυτή. Ανοχή της κλίμακας ± 15 %. Περιοχή ρύθμισης περίπου: Τύπος Μέγ. πίεση 2-10 mbar GW 10 A5 500 mbar 5-50 mbar GW 50 A5 500 mbar GW 150 A5 500 mbar 36 Bentone BFG1

37 6.1.7 Διακόπτης πίεσης αέρα, διακόπτης πίεσης αερίου 3 Καφέ - Πλευρά χαμηλής πίεσης + Πλευρά υψηλής πίεσης 1 Μαύρο 2 Μπλε Bentone BFG1 37

38 6.1.8 Παράδοση της εγκατάστασης Εκτελέστε επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις λειτουργούν. Κλείστε τη σφαιρική βαλβίδα διακοπής κατά τη λειτουργία για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης πίεσης αερίου διακόπτει στην καθορισμένη τιμή. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες για το διακόπτη πίεσης αέρα ώστε να ελέγξετε αν ο καυστήρας μπλοκάρει. Ελέγξτε την εγκατάσταση αερίου για διαρροές. Ελάγξτε αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και μαστοί δοκιμής είναι τοποθετημένα και σφιγμένα καλά. Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πρωτόκολλα δοκιμών. Δώστε οδηγίες στο προσωπικό λειτουργίας σχετικά με τη φροντίδα και συντήρηση του συστήματος και τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση βλάβης. Η εξέταση και το σέρβις πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 38 Bentone BFG1

39 Bentone BFG1 39

40 7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LME Διάγραμμα συνδεσμολογίας Εναλλακτική εικ. 1 Σύμφωνα με το DIN 4791 Εναλλακτική εικ. 2 Εναλλακτική εικ Bentone BFG1

41 7.1.1 Κατάλογος εξαρτημάτων A1 Συσκευή ελέγχου καυστήρα S7 Κύριος διακόπτης αερίου A3 Βαλβίδα, συσκευή δοκιμής S8 Διακόπτης πίεσης αέρα διαρροών, Dungs VPS504 (προαιρετικά) B1 Ηλεκτρόδιο ιονισμού S9 Διακόπτης πίεσης αερίου U2 Ανιχνευτής UV QRC S30 Εξωτερική επαναφορά (LME23...) F1 Ασφαλειοδιακόπτης T1 Μετασχηματιστής ανάφλεξης H1 Λυχνία, λειτουργία Y1 Μαγνητική βαλβίδα M1 Κινητήρας καυστήρα X3 Επαφή σύνδεσης, καυστήρας P1 Χρονοδιακόπτης συνολικού X4 Επαφή σύνδεσης, λέβητας χρόνου λειτουργίας S3 Θερμοστάτης ελέγχου X17 Επαφή σύνδεσης, εξωτερική επαναφορά καυστήρα (προαιρετικά) S4 Περιοριστής θερμοκρασίας X18 Επαφή σύνδεσης, εξωτερική επαναφορά λέβητα (Αξεσουάρ) Λειτουργία LME Διακόπτης λειτουργίας ΕΝΕΡΓΟΣ-Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΣ- Διακόπτης πίεσης αερίου ΕΝΕΡΓΟΣ Εκτελείται έλεγχος για το αν ο διακόπτης πίεσης αέρα δεν υποδεικνύει πίεση ανεμιστήρα 2. Ο κινητήρας του καυστήρα ξεκινά Εκτελείται έλεγχος για το αν ο διακόπτης πίεσης αέρα υποδεικνύει επαρκή πίεση ανεμιστήρα 3. Δημιουργείται σπινθηρισμός ανάφλεξης 4. Η μαγνητική βαλβίδα αερίου είναι ανοικτή Το αέριο αναφλέγεται. Τώρα το ηλεκτρόδιο ιονισμού υποδεικνύει φλόγα 5. Λήγει ο χρόνος ασφάλειας Σταματά ο σπινθηρισμός ανάφλεξης. Σταματά η περίοδος ασφάλειας. Αν λείπει ο σπινθηρισμός ή εξαφανιστεί μετά από αυτό το χρονικό όριο, μπλοκάρει η συσκευή ελέγχου καυστήρα αερίου 6. Θέση λειτουργίας 7. Διακοπή Η λειτουργία του καυστήρα μπορεί να σταματήσει τώρα με το διακόιπτη ελέγχου ή το θερμοστάτη Αν έχει μπλοκάρει η συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου Η κόκκινη λυχνία στη συσκευή ελέγχου του καυστήρα αερίου είναι αναμμένη. Γίνεται επανεκκίνηση του καυστήρα με πάτημα του κουμπιού επαναφοράς Bentone BFG1 41

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6302 623 09/2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A.0 και 2.0 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση...

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... Περιεχόμενα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... 5 2 ΓΕΝΙΚΆ... 6 2.1 Μοντέρνα οπτική... 6 2.2 Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83048949-5/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG30 /1-C και WG40 /1-A; Version ZM-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/1-C, Z έκδοση διβάθµιου WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου -weishaupt- 83049902-2/2002 1 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C µονοβάθµιου. -weishaupt-

83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C µονοβάθµιου. -weishaupt- 83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/1-C µονοβάθµιου WL20/2-C µονοβάθµιου -weishaupt- 1 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

DE 1H. Stand 24.01.2011

DE 1H. Stand 24.01.2011 DE 1H Stand 24.01.2011 Περιεχόμενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές... 5 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγματική θερμική απόδοση... 5 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (μπεκ)... 5 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα