Οργανισµός / Φορέας ανάκτησης µη εξυπηρετούµενων δανείων για πρώτη και µοναδική κατοικία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισµός / Φορέας ανάκτησης µη εξυπηρετούµενων δανείων για πρώτη και µοναδική κατοικία"

Transcript

1 Οργανισµός / Φορέας ανάκτησης µη εξυπηρετούµενων δανείων για πρώτη και µοναδική κατοικία Εισηγητές : Δηµήτρης Δηµητρίου Παντελής Λαζάρου και Μιχάλης Κιούρτης Στελέχη κινήµατος κατά των εκποιήσεων. 20/5/2015 Εισαγωγή Με τη µνηµονιακή υποχρέωση και την έγκριση νοµοσχεδίου για τις εκποιήσεις, ουσιαστικά άλλαξε το ισοζύγιο υπέρ των τραπεζών µε νοµοθετική ρύθµιση και βάζει σε ακόµα δυσχερέστερη θέση τους δανειολήπτες. Όσα κόµµατα ψήφισαν αυτό το νοµοσχέδιο είτε εν γνώσει είτε µε υποσχέσεις και δεσµεύσεις ότι θα αντισταθµιζόταν από επαρκές νοµοσχέδιο προστασίας δανειοληπτών, έχουν ανάλογη ευθύνη, καθώς η µετέπειτα εξέλιξη τους διάψευσε. Επίσης κόµµατα που ψήφισαν το λεγόµενο νοµοσχέδιο - δίκτυ προστασίας (Νόµος πλαίσιο για την Αφερεγγυότητα) ουσιαστικά ολοκλήρωσαν την εξυπηρέτηση προς τις τράπεζες µε τα µεγάλα νοµικά επιτελεία, αφήνοντας τους δανειολήπτες εν πολλοίς ακάλυπτους, σε δαιδαλώδεις, χρονοβόρες και µεγάλου κόστους διαδικασίες αµφιβόλου αποτελέσµατος. Ένα δυνατό παράδειγµα του Νόµου για την Αφερεγγυότητα Φυσικών Προσώπων βρίσκεται στην ακόλουθη παράγραφο η οποία αφορά τόσο τα συναινετικά όσο και τα µη συναινετικά σχέδια αποπληρωµής: «Οι όροι του Σχεδίου Αποπληρωµής πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα να διατηρήσουν τους πιστωτές (δηλαδή τις Τράπεζες) στην ίδια ή σε καλύτερη θέση από αυτήν στην οποία θα ήταν, εάν η περιουσία του χρεώστη διατίθετο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Πτώχευσης Νόµου». Αυτό που ουσιαστικά µας λέγει αυτή η παράγραφος του Νόµου είναι ότι ανεξάρτητα από τη δεινή θέση που έχει περιέλθει ο δανειολήπτης σαν αποτέλεσµα των καταστροφικών πολιτικών των τραπεζών, η τράπεζα µε τις στρατιές των δικηγόρων και πολλών άλλων ειδικών θα µπορεί πολύ εύκολα να αποδείξει ότι το Σχέδιο Αποπληρωµής της αποδίδει λιγότερα από αυτά που θα έπαιρνε αν προχωρούσε άµεσα σε εκποίηση της κατοικίας. Άρα εναπόκειται και πάλι στη κρίση και στο συµφέρον της τράπεζας. 1

2 Η ευθύνη της κυβέρνησης, κράτους, των κοµµάτων και Ευρωπαϊκών θεσµών είναι µέγιστη για τη κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί και οφείλουν να κατοχυρώσουν µε θεσµοθετηµένο τρόπο τους δανειολήπτες των οποίων κινδυνεύει η πρώτη και µοναδική τους κατοικία. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, ήδη ένα µέρος των δανείων έχει ήδη αναδιαρθρωθεί ( 23% για στεγαστικά και 25% σε επιχειρηµατικά). Αν υποθέσουµε έστω, ότι το σύνολο των αναδιαρθρωµένων δανείων δεν θα υπερβαίνει το 40% των κόκκινων δανείων, η τρύπα για τις τράπεζες όσον αφορά τα δάνεια που αφορούν ιδιοκατοίκηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2,-2,5 δις. Ουσιαστικά καλούµαστε να κλείσουµε σαν κοινωνία µια τρύπα κάτω από τα 2-2,5 δις, αφού η πρόταση αφορά αρχικά τη πρώτη και µοναδική κατοικία και όχι απλά την ιδιοκατοίκηση ενώ τα δάνεια θα αγοραστούν πολύ χαµηλότερα του υφιστάµενου ύψους δανείου που οφείλεται στη Τράπεζα. Δηµιουργία Οργανισµού /Φορέα Ανάληψης Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων Για να ξεκαθαρίσει η πραγµατική εικόνα των µη εξυπηρετούµενων δανείων που αφορούν τη πρώτη και µοναδική κατοικία, θα πρέπει να δηµιουργηθεί τράπεζα δεδοµένων και η συγκέντρωση των πληροφοριών θα δώσει την ευχέρεια παρακολούθησης της συµπεριφοράς των τραπεζών, εάν δηλαδή προχωρούν µε αναδιαρθρώσεις δανείων, δεν µεροληπτούν υπέρ συγκεκριµένων δανειοληπτών σε βάρος άλλων και γενικά θα εξάγονται συµπεράσµατα για τη πραγµατική κατάσταση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Κατά την αναδιάρθρωση των δανείων των ιδιοκτητών τους αφού διαπιστωθεί ότι η οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση δεν τους επιτρέπει αποδεδειγµένα να πληρώνουν, µπορεί να κοστολογηθεί και να δηµιουργηθεί ο Οργανισµός /Φορέας διαχείρισης των δανείων αυτών ο οποίος να λάβει τη µορφή ως είθισται να λέγεται της «κακής» τράπεζας, η οποία θα γίνει «καλή» για τους δανειολήπτες που έχουν πραγµατική ανάγκη και αποτελεί θέµα επιβίωσης η πρώτη και µοναδική κατοικία. 2

3 Ο Οργανισµός Αναπτύξεως Γης µε τον Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως Στέγης πιστεύουµε έχουν την υποδοµή µε κάποιες ενισχύσεις και βελτιώσεις να αναλάβουν από κοινού ή µε συνένωση τους σε ένα νέο σύγχρονο οργανισµό το έργο του νέου Οργανισµού/Φορέα. Οι τράπεζες θα απαλλαγούν από «τοξικά δάνεια» και θα έχουν µεγαλύτερη ρευστότητα και έτσι θα αποκτήσουν την οικονοµική ευχέρεια χρηµατοδότησης της οικονοµίας σε µεγαλύτερο βαθµό. Για να αποφευχθούν τα καταστροφικά λάθη του παρελθόντος οι νέες χορηγήσεις δανείων θα πρέπει να είναι ενταγµένες µέσα σ ένα γενικότερο πλάνο οικονοµικής ανάπτυξης µε συγκεκριµένους τοµείς προτεραιότητας. Η αποτίµηση, επίσης, των δανείων που θα µεταφερθούν στον νέο φορέα αποτελεί καθοριστικό θέµα, που θα κρίνει µεταξύ άλλων και τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν. Άλλωστε είναι και εισήγηση πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων δηµιουργίας «κακής» τράπεζας την οποία υιοθετούµε. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν οι µαζικές πωλήσεις δανείων κατοικιών σε ξένα επενδυτικά ταµεία, γνωστών και αγνώστων συµφερόντων. Ενδεικτικά βασικά κριτήρια για ένταξη δανειολήπτη στον Οργανισµό θα µπορούσαν να είναι : 1. Το καθαρό οικογενειακό εισόδηµα να έχει µειωθεί αισθητά ώστε να µην µπορεί να αποπληρωθεί η δόση. 2. Αν υπάρχουν αλλά κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία να µην µπορούν να αξιοποιηθούν. Σε περίπτωση που υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία µπορεί να εκµεταλλευτεί ο Οργανισµός θα συµπεριλαµβάνονται στην αποπληρωµή. 3. Αξία υποθήκης κατά τη σύναψη του δανείου µέχρι ευρώ. Αφού διαπιστωθεί η πραγµατική οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις θα µπορεί να ενταχθεί ως µέλος στον Οργανισµό. 3

4 Ενδεικτικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΝΑΜΑ, SAREB) Υπάρχουν πετυχηµένα µοντέλα σε Ευρωπαϊκές χώρες τα οποία λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια παράλληλα µε άλλα µέτρα που αφορούσαν την οικονοµική κρίση και έτσι αποδεικνύεται ότι µπορεί να πετύχει ένας τέτοιος οργανισµός. Ασφαλώς τα εν λόγω παραδείγµατα εφαρµόστηκαν για όλες τις κατηγορίες µη εξυπηρετούµενων δανείων προσαρµοσµένες στην ιδιοµορφία της κάθε χώρας αναλόγως, όµως µπορεί να αντληθεί τεχνογνωσία και εµπειρία. Το 2009 δηµιουργήθηκε στην Ιρλανδία ο Οργανισµός National Asset Management Agency (ΝΑΜΑ), λόγω µεγάλης αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων συνέπεια της οικονοµικής κρίσης και µεγάλης πτώσης της αξίας των ακινήτων ως εξασφαλίσεις στις τράπεζες από τα οφειλόµενα δάνεια. Ο ΝΑΜΑ ελέγχεται κατά 51% από ιδιωτικά κεφάλαια και 49% από την κυβέρνηση. Στο ΝΑΜΑ µεταφέρθηκαν στεγαστικά δάνεια λογιστικής αξίας 77 δισ. ευρώ µε µέσο συντελεστή αποµείωσης 30% και η χρηµατοδότηση έγινε µέσω κρατικών οµολόγων, τα οποία ήταν επιλέξιµα ως εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τρεις ιδιώτες επενδυτές έβαλαν 51 εκατ. ευρώ από το αρχικό κεφάλαιο των 100 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια ο ισολογισµός µοχλεύθηκε επί 35 φορές (x35!) τα ίδια κεφάλαια µε δανεισµό που εξασφαλίστηκε από κρατικά οµόλογα. Μέχρι το καλοκαίρι του 2014 το ταµείο είχε εισπράξει 20 δισ. ευρώ, από τα οποία είχε αποπληρώσει 13 δισ. ευρώ σε οµόλογα. Στόχος του ταµείου είναι να αποπληρώσει το 80% των οµολόγων έως το τέλος του 2016 και, σύµφωνα µε την ετήσια επισκόπηση του ταµείου, ήδη η πορεία των πληρωµών προηγούνται κατά δύο χρόνια έναντι των αρχικών στόχων. Η Ισπανία προσέφυγε σε στήριξη των τραπεζών της, µετά το πλήγµα που δέχθηκαν από τη έκρηξη της φούσκας των ακινήτων το 2008, χρησιµοποιώντας το δάνειο διάσωσης της ΕΕ, ύψους µέχρι 100 δισ. ευρώ. Ένας από τους όρους που επιβλήθηκαν στην Μαδρίτη σε αντάλλαγµα την ευρωπαϊκή βοήθεια, ήταν η δηµιουργία "κακής τράπεζας", Sareb (2012), η 4

5 οποία θα απορροφούσε τα επισφαλή περιουσιακά στοιχεία από προβληµατικές τράπεζες για να τα πωλήσει σε επενδυτές από την κυβέρνηση. Η Sareb ελέγχεται κατά 55% από ισπανικές τράπεζες και 45% από τον κρατικό φορέα FROΒ (Ταµείο αναδιάρθρωσης τραπεζών). Σύσταση / Λειτουργία Οργανισµού Ειδικά στη Κύπρο, η σύσταση Οργανισµού / Φορέα Ανάληψης Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή εκποιήσεων πρώτης και µοναδικής οικίας µερίδας πολιτών στη βάση ειδικών κριτηρίων όπως έχουν σκιαγραφηθεί πιο πάνω. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια ο Φορέας δεν µπορεί παρά να ανήκει στο δηµόσιο µε ουσιαστική συµµετοχή και έλεγχο από κοινωνικούς φορείς που τα µέλη τους επηρεάζονται άµεσα από τις κατευθύνσεις και διαχείριση αυτού του Φορέα. Η επιτυχία σύστασης και λειτουργίας του Οργανισµού για προστασία της πρώτης και µοναδικής κατοικίας θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για επέκταση του πλαισίου και σε άλλες κατηγορίες µη εξυπηρετούµενων δανείων µε διαφοροποίηση των κριτηρίων για τις κατηγορίες αυτές ώστε να µπορούν να ενταχθούν στον Οργανισµό. Κατά προτεραιότητα προτείνουµε τη µικρή επαγγελµατική στέγη και τη γεωργική παραγωγική γη. Σε κάθε περίπτωση θα µπορούσε να συζητηθεί η συµµετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων υπό τη προϋπόθεση ότι διατηρείται το πλειοψηφικό πακέτο στο δηµόσιο για σκοπούς προστασίας των πιο αδύναµων και ευάλωτων οµάδων που αποτελούν τον εξαρχής σκοπό ίδρυσης του Φορέα. Λειτουργία Ταµείου Αλληλεγγύης για αποτροπή εκποιήσεως πρώτης και µοναδικής κατοικίας Για τη χρηµατοδότηση του Φορέα ή Οργανισµού εισηγούµαστε τη δηµιουργία ταµείου. Το ταµείο θα είναι κάτω από την εποπτεία και διαχείριση του Οργανισµού µε επιτροπή που θα αντιπροσωπεύει όλους όσους συµµετέχουν στο ταµείο ή εµπλέκονται ή είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση του (π.χ αντιπρόσωποι των δανειοληπτών, συντεχνιών, συνδέσµου εκτιµητών, αναλογιστές, οικονοµολόγοι, κρατικοί τεχνοκράτες κλπ ). 5

6 Πηγές Χρηµατοδότησης του Ταµείου Οι πόροι του ταµείου (χωρίς να εξαντλείται ασφαλώς ο κατάλογος) µπορούν να προέρχονται από : Α. Υποθήκευση της εκκλησιαστικής ή /και κρατικής περιουσίας µε παράλληλη έκδοση οµολόγου. Ήδη ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την επιθυµία για υποθήκευσης της εκκλησιαστικής περιουσίας για να βοηθηθεί ο τόπος. Β. Τη χρησιµοποίηση ποσών δανεισµού του κράτους, που κατά την παραδοχή της ίδιας της κυβέρνησης φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί να λάβει το κράτος (εικάζεται στα 2 δις). Γ. Να εξεταστεί η συγχρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκούς θεσµούς. Δ. Από κεφάλαια των τραπεζών οι οποίες θα απαλλαγούν από τα «κόκκινα δάνεια». Τέλος αλληλεγγύης στα κέρδη των Τραπεζών. Ε. Εισαγωγή νέου συντελεστή φορολογίας ή τέλος αλληλεγγύης σε ιδιαίτερα ψηλά εισοδήµατα (κρατικοί αξιωµατούχοι, βουλευτές, δικαστές, διευθυντές/ πρόεδροι δηµοσίων και ιδιωτικών εταιρειών και τραπεζών). Διαδικασία λειτουργίας του Οργανισµού Όλες οι περιουσίες που θα αποδεσµεύονται από τις υποθήκες των τραπεζών θα υποθηκεύονται στον Οργανισµό και ο δανειολήπτης θα προχωρά στη σύναψη νέου δανείου από τον Οργανισµό. Ο Οργανισµός θα έχει τη δυνατότητα ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση του δανειολήπτη, να θέτει όρους αποπληρωµής του ποσού που διέθεσε για την αποδέσµευση του δανειολήπτη από τις υποχρεώσεις του στο τραπεζικό ίδρυµα, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα είναι ευνοϊκότεροι απ αυτούς της αγοράς. Για παράδειγµα, το επιτόκιο δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το µέσο όρο του επιτοκίου που επικρατεί στην Ευρωζώνη για στεγαστικά δάνεια. Αν τα µέλη ενός νοικοκυριού παραµένουν για αρκετό καιρό άνεργοι ο Οργανισµός θα έχει τη δυνατότητα να παγοποιεί τους τόκους ή /και τη δόση 6

7 για την αντίστοιχη χρονική περίοδο και θα καταβάλλεται προσπάθεια µε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς για εξεύρεση εργασίας µε προτεραιότητα έναντι άλλων κατηγοριών ή µε προσφορά κοινωνικής εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται εισόδηµα βάση του οποίου θα ρυθµίζεται και η σχετική δόση. Όλες οι ρυθµίσεις θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και θα αναθεωρούνται ανάλογα µε τη γενική οικονοµική κατάσταση αλλά και τη οικονοµική θέση του δανειολήπτη. Η υποχρέωση του δανειολήπτη θα µπορεί να µεταφέρεται και στα παιδιά του εάν έχουν την οικονοµική δυνατότητα και αν µε τη πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος διαφανεί αδυναµία εξόφλησης. Στο ακραίο σενάριο όπου µακροπρόθεσµα (πέρα από τον οικονοµικά παραγωγικό κύκλο του νοικοκυριού) διαφανεί πραγµατική αδυναµία εξυπηρέτησης του χρέους έστω και κάτω από τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους, τότε το σπίτι θα περιέρχεται στην κατοχή του Οργανισµού και ο δανειολήπτης θα µετατρέπεται σε θέσµιο ενοικιαστή. Δεν θα παρέχεται σε κανέναν το δικαίωµα έξωσης του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Θα παρέχεται επίσης στον δανειολήπτη ή στα παιδία του ή και σε άλλους συγγενείς του δευτέρου βαθµού ή ακόµα και τρίτου βαθµού η δυνατότητα πρώτου δικαιώµατος αγοράς κατά προτεραιότητα. Όσον αφορά περιπτώσεις µερικής χρηµατοδότησης θα υπάρχουν ρυθµίσεις και κανονισµοί διευθέτησης που να βοηθούν ουσιαστικά τους δανειολήπτες να διαφυλάξουν την κατοικία τους. Επίλογος Συµπέρασµα Η δηµιουργία του Οργανισµού / Φορέα ανάκτησης µη εξυπηρετούµενων δανείων θα αντισταθµίσει την ανισότητα εις βάρος των δανειοληπτών που έχει δηµιουργήσει η ψήφιση των σχετικών νόµων, θα απαλλάξει τις τράπεζες από τα «τοξικά» δάνεια και θα βοηθήσει την οικονοµία γενικότερα, ανακουφίζοντας συνανθρώπους µας, λύνοντας παράλληλα κοινωνικά και άλλα προβλήµατα ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης και των εκποιήσεων. Το κράτος θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσει σε πολιτικές ανάπτυξης ώστε να 7

8 δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας ώστε ο κόσµος να µπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 8

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE Ομάδα Σκέψης: Οικονομία Το νέο τραπεζικό τοπίο - ρευστότητα, χρηματοδότηση, προοπτικές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνοψη (Executive Summary

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2013-2014

Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 4 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 6 - Η Κυπριακή Οικονομία 7 - Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες 11 - Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική συμπεριφορά : Η περίπτωση των δανειοληπτών Ανδρομανέτσικου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ» ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Διπλωµατική Εργασία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ» ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης & Έρευνας ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις "Κόκκινα Δάνεια" στις Τράπεζες "Κόκκινα Χρέη" στις Εφορίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία "Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης & Έρευνας ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις "Κόκκινα Δάνεια" στις Τράπεζες "Κόκκινα Χρέη" στις Εφορίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία "Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

[ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ [ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Highlights Νο. 3, 1993 Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Hyman P. Minsky, Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Πιστώσεων σε περιόδους Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης

Στρατηγική Πιστώσεων σε περιόδους Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΗΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγική Πιστώσεων σε περιόδους Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8037 Επιβλέπων: κ. ηµήτρης Παπαδοµανωλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΝΟΜΟΣ 3869/2010 Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ

Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÓÕÌÌÅÔÅ Ù ÅÍÇÌÅÑÙÍÏÌÁÉ ÅÐÉËÅÃÙ ÐÁÑÅÌÂÁÉÍÙ! Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÙÍ ÅËËÁÄÁÓ ÔÅÕ ÏÓ 3 ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 2010 www.eeke.gr ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Ανεργία Εκποιήσεις Ακινήτων

Επιτόκια Ανεργία Εκποιήσεις Ακινήτων Τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων στην Κύπρο μειώθηκαν στο 5,98% από 6,09% τον προηγούμενο μήνα και είναι η πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο 2010 που το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Των Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J. Phillips και L. Randall Wray. Ι. Επισκόπηση της Πράξης Κοινοτικής Επανεπένδυσης (CRA)

Των Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J. Phillips και L. Randall Wray. Ι. Επισκόπηση της Πράξης Κοινοτικής Επανεπένδυσης (CRA) Νο. 6, 1993 Μια πρόταση για την ανάπτυξη της κοινότητας: Η πράξη κοινοτικής επανεπένδυσης, διακρίσεις στη δανειστική λογική των τραπεζών και ο ρόλος των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Λεωφόρος Λεμεσού 23, Γραφείο 204, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία Τηλ: 22522229, Φαξ:22522259 Email: symeainfo@cytanet.com.cy Website: www.symea.org 7 Απριλίου 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα