Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)"

Transcript

1 Άσκηση

2 Αναγνώριση Κινδύνων

3 Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος ρευστότητας Λειτουργικός κίνδυνος Νοµικός κίνδυνος Κίνδυνος φήµης

4 Ένας πελάτης καθυστερεί να πληρώσει µια δόση του από το δάνειο που πήρε για την αγορά του αυτοκινήτου του Πιστωτικός κίνδυνος ο κίνδυνος να υποστεί κάποιες ζηµιές η Τράπεζα λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του πελάτη της

5 Μια άλλη τράπεζα αρχίζει να προσφέρει υψηλότερα επιτόκια στους πελάτες της και έτσι αρχίζουµε να χάνουµε κάποιους καταθέτες της δικιάς µας Τράπεζας. Αυτό σηµαίνει ότι η Τράπεζα µας διαθέτει λιγότερα κεφάλαια για χορηγήσει δάνεια. Έτσι, η Τράπεζα µας ακυρώνει τη διαφηµιστική καµπάνια που είχε σχεδιάσει για την προώθηση των δανείων της. Έχουµε ένα πρόβληµα απώλειας καταθέσεων. Αυτό δηµιουργεί κίνδυνο ρευστότητας αφού η άλλη Τράπεζα καθιστά πιο δύσκολη ή ακριβότερη για εµάς την χρηµατοδότηση των δανείων µας ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναµίας εύρεσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση των εργασιών της Τράπεζας σε λογικό κόστος

6 ΗΤράπεζα µας, αναφέρει χαµηλότερη κερδοφορία µετά από µια αύξηση των επιτοκίων Κίνδυνος αγοράς (κίνδυνος επιτοκίων)

7 Έντονες διαµάχες και τσακωµοί µεταξύ των µελών της ιοίκησης της Τράπεζας, κάνουν κάποια µέλη της ευρύτερης κοινωνίας να αναρωτιούνται «τι συµβαίνει στην Τράπεζα?» Κίνδυνος φήµης η αρνητική δηµοσιότητα σχετικά µε τις επιχειρηµατικές πρακτικές της Τράπεζας, (ασχέτως αν ανταποκρίνεται στην αλήθεια), µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην Τράπεζα. Η υπόσταση και το κύρος της Τράπεζας µέσα στην κοινωνία ενδέχεται να πληγεί.

8 ΗΤράπεζα µας αποκτά τη διοίκηση και τις πωλήσεις µιας εταιρείας οικιστικής ανάπτυξης µετά από αθέτηση των υποχρεώσεων της απέναντι στην Τράπεζα. Λίγο αργότερα η Τράπεζα ανακλύπτει ότι το οικιστικό σύµπλεγµα που ανέπτυξε η οικιστική εταιρεία βρίσκεται πάνω από µια φυσική πηγή µεθανίου. Η Τράπεζα µηνύεται από ιδιώτες που αγόρασαν µερίδια γής και έκτισαν σπίτια. (Σηµείωση: Αυτό το σενάριο έχει δύο απαντήσεις) Νοµικός κίνδυνος νοµικά ζητήµατα που µπορεί να βλάψουν την Τράπεζα Ανάλογα όµως µε το πώς θα χειρισθεί την απόφαση του δικαστηρίου η Τράπεζα, οι µηνύσεις ενδέχεται να δηµιουργήσουν και κίνδυνο φήµης - ο κίνδυνος να υποστεί βλάβη η Τράπεζα λόγω αρνητικής δηµοσιότητας Σηµείωση: Ο αθετήσας δανειολήπτης Ο δανειολήπτης που αθέτησε τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπευε πιστωτικό κίνδυνο. Κατά πάσα πιθανότητα η Τράπεζα ερεύνησε και εκτίµησε τον πιστωτικό κίνδυνο πριν εγκρίνει το δάνειο. Οι διευθυντές της Τράπεζας πρέπει να εξετάσουν την πολιτική δανείων της Τράπεζας προκειµένου να δούν αν το συγκεκριµένο δάνειο είναι ενδεικτικό κάποιου µεγαλύτερου προβλήµατος σχετικά µε τον τρόπο που χορηγεί δάνεια η Τράπεζα Η πηγή µεθανίου Είναι παράδειγµα ενός εξωτερικού γεγονότος που προκάλεσε ζηµιά. Η Τράπεζα εξέθεσε τον εαυτό της στους κινδύνους που είχε αναλάβει ο δανειολήπτης όταν κατέστη ιδιοκτήτης της εταιρείας

9 Μία µεγάλη εταιρεία ανακοινώνει ότι θα κλείσει την τοπική της µονάδα παραγωγής. Πόλλοί από τους δανειακούς πελάτες της εταιρείας εργάζονται σε αυτή τη µονάδα παραγωγής. Ίσως να µειωθεί η ικανότητα αυτών των πελατών να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Είναι παράδειγµα πιστωτικού κινδύνου ο κίνδυνος ζηµίας λόγω αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων των πελατών

10 Η Τράπεζα αγοράζει ένα πενταετές οµόλογο και χρηµατοδοτεί αυτή την αγορά από προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας ενός έτους. Ένα χρόνο αργότερα τα επιτόκια ανεβαίνουν και η Τράπεζα πρέπει να πληρώνει περισσότερα χρήµατα στους καατθέτες γαια να χρησιµοποιεί τα χρήµατα τους, µε αποτέλεσµα το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα να µειωθεί. Κίνδυνος αγοράς (επιτοκίων)

11 Σωστό ή Λάθος Οι ευθύνες της ALCO εκτείνονται σε όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας, περιλαµβάνοντας το συντονισµό του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας και του κινδύνου αγοράς. Η ALCO έχει ευθύνη για τον καθορισµό της σύνθεσης του ενεργητικού και του παθητικού ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Τράπεζας. Βασική προϋπόθεση είναι η εξισορρόπηση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας.

12 Σωστό ή Λάθος Οκίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο ενδεχόµενο αδυναµίας της Τράπεζας να αντλήσει κεφάλαια σε λογικό κόστος τη στιγµή που τα έχει ανάγκη. Η ρευστότητα έχει τρείς παραµέτρους: ποσό, χρόνο και κόστος. Καθώς η ρευστότητα µιας Τράπεζας χειροτερεύει, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αντλήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τη σωστή χρονική στιγµή και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος

13 Σωστό ή Λάθος Οι «καταθέσεις πυρήνα» (core deposits) θεωρούνται επιθυµητή πηγή κεφαλαίων λόγω της σταθερότητας τους. Θεωρούνται η πιο αξιόπιστη και σταθερή πηγή κεφαλαίου επειδή ανταποκρίνονται αργά στις µεταβολές των συνθηκών της αγοράς, στους νέους αναταγωνιστές και στα επιτόκια.

14 Σωστό ή Λάθος Οι Τράπεζες χαρακτηρίζουν τα περισσότερα από τα επενδυτικά τους αξιόγραφα ως «διαθέσιµα προς πώληση» λόγω των εσόδων που δηµιουργούν στην Τράπεζα. Οι Τράπεζες χαρακτηρίζουν τα περισσότερα από τα επενδυτικά τους αξιόγραφα ως «διαθέσιµα προς πώληση» λόγω της δυνατότητας συνεισφοράς τους στη ρευστότητα της Τράπεζας. Τα έσοδα από αυτά τα αξιόγραφα είναι σηµαντικά αλλά όχι τόσο σηµαντικά όσο η ρευστότητα που παρέχουν.

15 Σωστό ή Λάθος Ισχυρά ίδια κεφάλαια και καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση είναι δύο βασικά στοιχεία που εξασφαλίζουν ότι η Τράπεζα έχει ευελιξία στη χρήση καταθέσεων και άλλου δανεισµού για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της Ισχυρά ίδια κεφάλαια και καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση είναι βασικοί δείκτες της ιακνότητας της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Τράπεζες µε φτωχά ίδια κεφάλαια, χαµηλή κερδοφορία και φθίνουσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση θα αντιµετωπίσουν την καχυποψία και το φόβο τόσο των άλλων Τραπεζών όσο και του ευρέως επενδυτικού/ καταθετικού κοινού

16 Σωστό ή Λάθος Ηεπάρκεια της ρευστότητας της Τράπεζας είναι ανάµεσα στις ευθύνες του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Όπως και για τα υπόλοιπα θέµατα της Τράπεζας, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι η εκτελεστική διοίκηση της Τράπεζας έχει θεσπίσει και λειτουργεί διαδικασίες ώστε να παρέχεται επαρκής ρευστότητα στην Τράπεζα

17 Σωστό ή Λάθος Η πολιτική ρευστότητας της Τράπεζας παρέχει κατευθύνσεις στη διοίκηση και στο προσωπικό σχετικά µε τη διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το βασικό µέληµα µιας πολιτικής ρευστότητας είναι να εξασφαλίσει επρκή ρευστότητα σε λογικό κόστος. Όµως, επειδή πολλές από τις δραστηριότητες της Τράπεζας συνδέονται µεταξύ τους, δεν είναι ασυνήθιστο να δεί κανείς άλλες πολιτικές ( πχ πολιτική δανείων ή πολιτική επενδύσεων) να ενσωµατώνουν όρια και περιορισµούς που να βοηθούν στη διαχέιριση της ρευστότητας της Τράπεζας.

18 Σωστό ή Λάθος Ένας βασικός στόχος της πολιτικής ρευστότητας είναι να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια για την αντιµετώπιση των υποχρεώσεων της Τράπεζες τη στιγµή που καθίστανται απαιτητές να περιορίζεται ανάρµοστα η δυνατότητα εσόδων Γενικά υπάρχει ένα trade-off ανάµεσα στο πόσο έυκολα ρευστοποιήσιµο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο και στην απόδοση του. Για παράδειγµα, τα νοµίσµατα του ταµείου έχουν µηδενική απόδοση. Αντίθετα τα δάνεια, τα οποία έχουν σχετικά υψηλή απόδοση, είναι πολύ δύσκολα ρευστοποιήσιµα. Στην Τραπεζική, υπάρχει µια συνεχής δράση εξισορρόπησης µεταξύ κινδύνου και απόδοσης. Στη διαχείριση ρευστότητας η αντίστοιχη συναλλαγή είναι µεταξύ της ανάγκης για ρευστότητα και της ανάγκης για κέρδη.

19 Σωστό ή Λάθος Ολόγος δανείων προς καταθέσεις είναι φτωχό όριο για µια πολιτική ρευστότητας. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις είναι λενα πολύ βασικό και απλό µέτρο ρευστότητας. Ως δείκτης της ικανότητας της Τράπεζας να υποστηρίξει την ανάπτυξη των δανείων µε υπάρχουσες καταθέσεις, αποτελεί σηµείο εκκίνησης για µια ανάλυση ρευστότητας. Επίσης είναι ένα µέτρο που περιλαµβάνεται από όλες τις τράπεζες στην πολιτική ρευστότητας τους

20 Σωστό ή Λάθος Οι ληκτότητες των δανείων δεν σχετίζονται µε τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι ληκτότητες των δανείων θα επηρεάσουν τις εκτιµώµενες ανάγκες σε κεφάλαια, οπότε σχετίζονται πολύ µε τον κίνδυνο ρευστότητας.

21 άνειο σε default Το εστιατόριο «Μάσα» δεν έχει πληρώσει τις τρεις τελευταίες δόσεις του δανείου του. Το αρχικό δάνειο ήταν για $100,000, και το τρέχον υπόλοιπο είναι $90,000. Παρόλο ότι το δάνειο είναι καλυµµένο µε το ακίνητο όπου στεγάζεται το εστιατόριο, το οποίο έχει µια εκτιµώµενη αξία $107,000, η διοίκηση της τράπεζας πιστεύει ότι θα είµαστε τυχεροί αν βρούµε καποιον να το αγοράσει για $100,000. Η διοίκηση πιστεύει επιπλέον ότι το ακίνητο µπορεί να χρειασθεί και ένα χρόνο µέχρι να πουληθεί.τα έξοδα του ακινήτου εκτιµώνται σε περίπου $200 το µήνα. Για να βελτιώσει τις πιθανότητες πώλησης του ακινήτου ητράπεζα εκτιµά ότι θα χρεισθούν $6,000 για βαψίµατα. Επίσης η Τράπεζα πρέπει να πληρώσει 10% προµήθεια σε ένα µεσίτη για την πώληση του ακινήτου. Είναι το δάνειο του εστιατορίου «Μάσα» σε default? Ναι, αφού δεν εξυπηρετείται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. Πόσο πρέπει να αυξήσει η Τράπεζα τις προβλέψεις της ώστε να καλύψει την αναµενόµενη ζηµιά του δανείου? Η ορθή απάντηση είναι $8,400. ηλαδή, εκτιµώµενη αξία $107,000 µείον $7,000 (η Τράπεζα πιστεύει ότι θα εισπράξει µόνο $100,000 από το ακίνητο αφού είναι ο πωλητής) µείον $2,400 για πάγια έξοδα του ακινήτου για ένα έτος µείον $6,000 για βαψίµατα µείον $10,000 προµήθει µεσίτη = $81,600. Με δανειακό υπόλοιπο $90,000, το ποσό της αναµενόµενης ζηµιάς είναι $8,400 ($90,000-81,600).

22 ανειακό χαρτοφυλάκιο Ας υποθέσουµε ότι η Χ-Bank έχει ένα δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους $100 εκ στο τέλος του τριµήνου και προβλέψεις δανειακών ζηµιών $1.25 εκ; εποµένως τα δάνεια της µείον τις προβλέψεις καταγράφονται στη λογιστική της κατάσταση να σε ανέρχονται σε $98.75 εκ. Βασιζόµενη στην πρόσφατη εµπειρία της η X-Bank έχει προσδιορίσει ότι προβλέψεις ύψους $1.5 εκ είναι απαραίτητες για να καλύψουν τις αναµενόµενες ζηµιές στο τέλος του επόµενου τριµήνου Με τι ποσό πρέπει να επιβαρύνει η X-Bank τα αποτελέσµατα της ώστε οι προβλέψεις της λογιστικής της κατάστασης να είναι επαρκείς? $250,000. To εκτιµώµενο ύψος προβλέψεων για µια επαρκή λογιστική κατάσταση είναι $1,500,000. Το τρέχον υψος των προβλέψεων είναι $1,250,000. Χρειάζονται άλλες $250,000. Αυτό το ποσό είναι το ελάχιστο ποσό µε το οποίο πρέπει να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της ώστε να έχει µια επαρκή λογιστική κατάσταση από πλευράς προβλέψεων

23 Έστω ότι η X-Bank έφερε τις προβλέψεις της στο απαιτούµενο ύψος του $1.5 εκ. Κατά τη διάρκεια όµως του επόµενου τριµήνου διαπιστώνουν $750,000 µη εισπράξιµα δάνεια. Έστω επίσης ότι σε αυτό το ίδιο τρίµηνο η Τράπεζα καταφέρνει να εισπράξει $100,000 από παλαιότερα δάνεια που είχαν διαγραφεί. Ποιο θα είναι το ύψος των προβλέψεων της Τράπεζας στο τέλος του τριµήνου, υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξουν επιπρόσθετες προβλέψεις δανειακών ζηµιών? $850,000. Τα µη εισπράξιµα δάνεια µειώνουν το $1.5 εκ κατά $750,000, που συνεπάγεται υψος προβλέψεων $750,000. Η ανάκτηση των $100,000 προστίθεται στο ύψος των προβλέψεω και έτσι στο τέλος του τριµήνου οι προβλέψεις της Τράπεζας θα έχουν µειωθεί σε $850,000 ($1,500,000 -$750,000 + $100,000 = $850,000)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα στη ιαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου. Στέλιος Ξανθόπουλος

Θέµατα στη ιαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου. Στέλιος Ξανθόπουλος Θέµατα στη ιαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου Στέλιος Ξανθόπουλος Βιβλιογραφία www.bis.org Anthony Saunders and Marcia Million Cornett, Financial Institutions Management, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 2006).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ» ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Διπλωµατική Εργασία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ» ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΕΜΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2003 Ευαγγελία Ε. Ρούσσου Πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης, Παντείου Πανεπιστηµίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΕΤΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ- ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε. 24028/06/B/91/32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Σελίδα 1 από σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς &

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς & νέους μετόχους και μέχρι του συνολικού αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε. 24028/06/B/91/32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) Σελίδα 1 από σελίδες 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : KAΠΙΡΗ ΜΑΥΡΕΤΑ ( ΜΧΑΝ/ 0718 ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π.ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα