Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα"

Transcript

1 ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιεχόμενα Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων. Αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα. Χρονική ανάλυση. Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. 2 Ενσωματωμένο λογισμικό Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στον έλεγχο ενός μεγάλου φάσματος συστημάτων, από απλές οικιακές μηχανές και ελεγκτές ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέχρι ολόκληρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το λογισμικό αυτών των συστημάτων πρέπει να αντιδρά σε συμβάντα που παράγονται από το υλικό και να παράγει σήματα ελέγχου αποκρινόμενο σε αυτά τα συμβάντα. Το λογισμικό σε αυτά τα συστήματα είναι ενσωματωμένο στο υλικό, συχνά στη μνήμη για ανάγνωση (ROM), και συνήθως αποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο σε συμβάντα του περιβάλλοντος του συστήματος. 3 1

2 Απόκριση Η απόκριση σε πραγματικό χρόνο είναι η κρίσιμη διαφορά μεταξύ των ενσωματωμένων συστημάτων και άλλων λογισμικών συστημάτων, όπως πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων διαδικτύου και προσωπικών συστημάτων λογισμικού. Για συστήματα μη πραγματικού χρόνου, η ορθότητα ενός συστήματος ορίζεται με τον καθορισμό του πως τα δεδομένα που δέχεται αντιστοιχούν σε αποτελέσματα που θα πρέπει να παραχθούν από το σύστημα. Σε ένα σύστημα πραγματικού χρόνου, η ορθότητά του εξαρτάται και από την απόκριση του συστήματος σε κάποια δεδομένα αλλά και από τον χρόνο που θα χρειασθεί για να αποκριθεί. Αν το σύστημα χρειασθεί πολύ χρόνο για να αποκριθεί, τότε πιθανόν η αιτούμενη απόκριση να μην είναι αποτελεσματική. 4 Συστήματα πραγματικού χρόνου Συστήματα που παρακολουθούν και ελέγχουν το περιβάλλον τους. Μοιραία σχετίζονται με συσκευές υλικού. Αισθητήρες: Συγκεντρώνουν δεδομένα από το περιβάλλον του συστήματος. Μηχανισμοί δράσης (actuators): Τροποποιούν (με κάποιον τρόπο) το περιβάλλον του συστήματος. Ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία. Τα συστήματα πραγματικού χρόνου ΠΡΕΠΕΙ να αποκρίνονται στα πλαίσια καθορισμένων χρονικών διαστημάτων. 5 Ορισμός Σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα σύστημα λογισμικού του οποίου η σωστή λειτουργία εξαρτάται από τα αποτελέσματα που παράγονται από αυτό και από το χρόνο στον οποίο παράγονται αυτά τα αποτελέσματα. Ανεκτικό (soft) σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με υποβαθμισμένη απόδοση αν τα αποτελέσματα δεν παράγονται σύμφωνα με τις καθορισμένες χρονικές απαιτήσεις. Αυστηρό (hard) σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα σύστημα που λειτουργεί λανθασμένα αν τα αποτελέσματα δεν παράγονται σύμφωνα με τις χρονικές προδιαγραφές. 6 2

3 Χαρακτηριστικά ενσωματωμένων συστημάτων Τα ενσωματωμένα συστήματα γενικώς εκτελούνται συνεχώς και η εκτέλεσή τους δεν τερματίζεται ποτέ. Οι αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον του συστήματος είναι απρόβλεπτες και μη ελεγχόμενες. Δύναται να υπάρχουν φυσικοί περιορισμοί (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, μέγεθος, βάρος, κλπ.) που επηρεάζουν το σχεδιασμό του συστήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητη η άμεση αλληλεπίδραση με το υλικό του συστήματος. Θέματα σχετιζόμενα με ασφάλεια και αξιοπιστία δύναται να κυριαρχούν στο σχεδιασμό του συστήματος. 7 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων Η διαδικασία σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων πρέπει να λάβει υπόψη της και με λεπτομέρεια τον σχεδιασμό και την απόδοση του υλικού του συστήματος. Μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού δύναται να εμπλέκει τη λήψη απόφασης για το ποιες δυνατότητες του συστήματος να υλοποιηθούν στο λογισμικό και ποιες στο υλικό. Το υλικό αποδίδει καλύτερα αλλά χρειάζεται ενδεχομένως πιο μακρόχρονη ανάπτυξη και αφήνει μικρότερα περιθώρια για αλλαγές. Αποφάσεις χαμηλού επιπέδου για το υλικό, το λογισμικό υποστήριξης και τη χρονική συμπεριφορά του συστήματος θα πρέπει να εξετάζονται από την αρχή της διαδικασίας. Αυτοί οι παράγοντες περιορίζουν την ευελιξία των σχεδιαστών των συστημάτων και μπορεί να επιβάλλουν απαιτήσεις για επιπλέον λειτουργικότητα του λογισμικού, όπως διαχείριση μπαταριών και τροφοδοσίας. 8 Αντιδραστικά συστήματα Με δεδομένο ένα ερέθισμα, το σύστημα πρέπει να παράγει μία απόκριση εντός καθορισμένου χρόνου. Περιοδικά ερεθίσματα. Ερεθίσματα που λαμβάνουν χώρα σε προβλέψιμα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται έλεγχος ενός αισθητήρα θερμοκρασίας 10 φορές το δευτερόλεπτο. Μη περιοδικά ερεθίσματα. Ερεθίσματα που δεν λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, η διακοπή της τροφοδοσίας ενός συστήματος μπορεί να προκαλέσει μία διακοπή, την οποία πρέπει να επεξεργαστεί το σύστημα. 9 3

4 Ερεθίσματα και αποκρίσεις για ένα σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Ερέθισμα Ενεργοποιείται ένας αισθητήρας. Ενεργοποιούνται δύο ή περισσότεροι αισθητήρες. Η τάση πέφτει μεταξύ 10% και 20%. Η τάση πέφτει πάνω από 20%. Διακοπή τροφοδοσίας. Απόκριση Ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός. Ανάβουν τα φώτα στον χώρο του ενεργοποιημένου αισθητήρα. Ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός. Ανάβουν τα φώτα στον χώρο του ενεργοποιημένου αισθητήρα. Καλείται η αστυνομία και της δίνεται ο χώρος που υπάρχει υποψία ότι έχει γίνει διάρρηξη. Ενεργοποιείται η εφεδρική τροφοδοσία. Εκτελείται ο έλεγχος για απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού. Ενεργοποιείται η εφεδρική τροφοδοσία. Ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός. Καλείται η αστυνομία. Εκτελείται ο έλεγχος για απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού. Κάλεσε τον τεχνικό. Διακοπή λειτουργίας αισθητήρα. Κάλεσε τον τεχνικό. Ενεργοποίηση του κουμπιού Ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός. Ανάβουν τα φώτα της πανικού της κονσόλας ελέγχου. κονσόλας. Καλείται η αστυνομία. Διακοπή συναγερμού. Απενεργοποίηση όλων των ενεργοποιημένων συναγερμών. Σβήσιμο όλων των φώτων που έχουν ανάψει. 10 Ένα γενικό μοντέλο για ένα ενσωματωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου 11 Προβληματισμοί σχετικά με την αρχιτεκτονική Λόγω της ανάγκης ανταπόκρισης σε χρονικές απαιτήσεις που εγείρουν τα διάφορα ερεθίσματα ή αποκρίσεις, η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ταχείας εναλλαγής μεταξύ των χειριστών ερεθισμάτων. Οι απαιτήσεις χρονισμού διαφέρουν για κάθε ερέθισμα, επομένως συνήθως δεν φτάνει ένας απλός σειριακός βρόχος. Συνεπώς τα συστήματα πραγματικού χρόνου συνήθως σχεδιάζονται ως συνεργαζόμενες διεργασίες, αλλά υπάρχει και ένας μηχανισμός πραγματικού χρόνου που ελέγχει τις διεργασίες αυτές. 12 4

5 Διεργασίες αισθητήρα και μηχανισμού δράσης 13 Στοιχεία του συστήματος Διεργασίες ελέγχου αισθητήρων. Συλλέγουν πληροφορίες από τους αισθητήρες. Μπορεί να αποθηκεύουν σε προσωρινό χώρο τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν κατά την απόκριση στο ερέθισμα ενός αισθητήρα. Επεξεργαστής δεδομένων. Πραγματοποιεί την επεξεργασία των συγκεντρωμένων πληροφοριών και υπολογίζει την απόκριση του συστήματος. Διεργασίες ελέγχου των μηχανισμών δράσης. Παράγουν σήματα ελέγχου για τους μηχανισμούς δράσης. 14 Στάδια διαδικασίας σχεδιασμού λογισμικού πραγματικού χρόνου (α) Επιλογή πλατφόρμας εκτέλεσης του συστήματος, δηλαδή του υλικού και του λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου που θα χρησιμοποιηθούν. Στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις επιλογές περιλαμβάνονται οι χρονικοί περιορισμοί του συστήματος, οι περιορισμοί της διαθέσιμης ενέργειας, η πείρα της ομάδας ανάπτυξης και η τιμή του συστήματος που θα παραδοθεί. Προσδιορισμός των ερεθισμάτων που πρέπει να επεξεργάζεται το σύστημα και των απαιτούμενων αποκρίσεων σε αυτά. Για κάθε ερέθισμα και αντίστοιχη απόκριση, προσδιορισμός των χρονικών περιορισμών που ισχύουν για την επεξεργασία και του ερεθίσματος και της απόκρισης. Συγκέντρωση της επεξεργασίας ερεθισμάτων και αποκρίσεων σε μία σειρά από ταυτόχρονες διεργασίες και η βελτιστοποίηση της εκτέλεσής τους με τρόπο που να αντανακλούνται οι απαιτήσεις του συστήματος. 15 5

6 Στάδια διαδικασίας σχεδιασμού λογισμικού πραγματικού χρόνου (β) Για κάθε ερέθισμα και απόκριση, σχεδιασμός αλγορίθμων για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπολογισμών. Πολλές φορές οι σχεδιασμοί αλγορίθμων χρειάζεται να αναπτυχθούν σχετικά νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε να δώσουν μία ένδειξη για την ποσότητα της απαιτούμενης επεξεργασίας και του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση αυτής της επεξεργασίας. Σχεδιασμός των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των διεργασιών και των γεγονότων που συντονίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς επίσης και τις δομές δεδομένων που θα υποστηρίζουν αυτή την ανταλλαγή. Οι δομές αυτές δύναται να διαμοιράζονται από ένα αριθμό από ταυτόχρονα εκτελούμενες διεργασίες. Σχεδιασμός ενός συστήματος χρονοπρογραμματισμού που να διασφαλίζει ότι οι διεργασίες ξεκινούν έγκαιρα και ικανοποιούν τους χρονικούς τους περιορισμούς. 16 Χρονικοί περιορισμοί Μπορεί να χρειάζονται εκτεταμένες προσομοιώσεις και πειραματισμοί για να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται από το σύστημα. Ενδέχεται να συνεπάγονται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορισμένες σχεδιαστικές στρατηγικές, όπως ο αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός, λόγω της πρόσθετης επιβάρυνσης της απόδοσης. Ενδέχεται να συνεπάγονται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν χαρακτηριστικά γλωσσών προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου για λόγους απόδοσης. 17 Συντονισμός διεργασιών Οι διεργασίες ενός συστήματος πραγματικού χρόνου πρέπει να είναι συντονισμένες. Οι μηχανισμοί συντονισμού των διεργασιών διασφαλίζουν τον αμοιβαίο αποκλεισμό των κοινόχρηστων πόρων. Όταν μία διεργασία τροποποιεί έναν κοινόχρηστο πόρο, άλλες διεργασίες δε θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβάλουν τον πόρο αυτόν. Όταν σχεδιάζετε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διεργασιών, πρέπει να λάβετε υπόψη το ότι αυτές οι διεργασίες μπορεί να εκτελούνται με διαφορετικές ταχύτητες. 18 6

7 Διεργασίες παραγωγού-καταναλωτή που διαμοιράζονται ένα κυκλικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης 19 Αμοιβαίος αποκλεισμός Οι διεργασίες παραγωγού συλλέγουν δεδομένα και τα προσθέτουν στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Οι διεργασίες καταναλωτή παίρνουν τα δεδομένα από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης και τα διαθέτουν. Πρέπει να υλοποιηθεί αμοιβαίος αποκλεισμός για να εμποδίζονται οι διεργασίες παραγωγού και καταναλωτή από το να προσπελάσουν το ίδιο στοιχείο. Οι διεργασίες παραγωγού δεν πρέπει να μπορούν να προσθέτουν πληροφορίες όταν ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης είναι γεμάτος, ενώ οι διεργασίες καταναλωτή δεν πρέπει να προσπαθούν να πάρουν πληροφορίες από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης όταν αυτός είναι άδειος. 20 Υλοποίηση κυκλικού χώρου προσωρινής αποθήκευσης (α) class CircularBuffer { int bufsize ; SensorRecord [] store ; int numberofentries = 0 ; int front = 0, back = 0 ; CircularBuffer (int n) { bufsize = n ; store = new SensorRecord [bufsize] ; } // CircularBuffer 21 7

8 Υλοποίηση κυκλικού χώρου προσωρινής αποθήκευσης (β) synchronized void put (SensorRecord rec ) throws InterruptedException { if ( numberofentries == bufsize) wait () ; store [back] = new SensorRecord (rec.sensorid, rec.sensorval) ; back = back + 1 ; if (back == bufsize) back = 0 ; numberofentries = numberofentries + 1 ; notify () ; } // put 22 Υλοποίηση κυκλικού χώρου προσωρινής αποθήκευσης (γ) synchronized SensorRecord get () throws InterruptedException { SensorRecord result = new SensorRecord (-1, -1) ; if (numberofentries == 0) wait () ; result = store [front] ; front = front + 1 ; if (front == bufsize) front = 0 ; numberofentries = numberofentries - 1 ; notify () ; return result ; } // get } // CircularBuffer 23 Μοντελοποίηση συστημάτων πραγματικού χρόνου Το ερέθισμα ενός συστήματος πραγματικού χρόνου μπορεί να προκαλέσει μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη. Για τη μοντελοποίηση συστημάτων πραγματικού χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων. Ωστόσο, από τα μοντέλα μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων λείπει η δομή. Ακόμα και απλά συστήματα μπορεί να έχουν πολύπλοκα μοντέλα. Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) περιλαμβάνει σημειογραφίες για τον ορισμό μοντέλων μηχανών καταστάσεων. 24 8

9 Μοντέλο μηχανής καταστάσεων για μία αντλία βενζίνης 25 Προγραμματισμός συστημάτων πραγματικού χρόνου Οι γλώσσες προγραμματισμού για συστήματα πραγματικού χρόνου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό του συστήματος και θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόβλεψη του χρόνου εκτέλεσης κάποιων εντολών σε αυτές τις γλώσσες. Τα αυστηρά συστήματα πραγματικού χρόνου χρειάζεται μερικές φορές να προγραμματίζονται σε γλώσσα assembly προκειμένου να ικανοποιούνται οι αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Γλώσσες όπως η C επιτρέπουν τη δημιουργία αποδοτικών προγραμμάτων και γι αυτό το λόγο προτιμούνται έναντι γλωσσών σαν τη Java, αλλά δεν διαθέτουν δομές για να υποστηρίξουν τον ταυτοχρονισμό ή τη διαχείριση κοινόχρηστων πόρων. Όμως στα αντικειμενοστρεφή συστήματα υπάρχει σημαντική επιβάρυνση της απόδοσης, επειδή απαιτείται η μεσολάβηση επιπλέον κώδικα για την προσπέλαση των γνωρισμάτων και το χειρισμό των κλήσεων λειτουργιών. Η επακόλουθη απώλεια απόδοσης μπορεί να κάνει αδύνατη την ικανοποίηση των περιορισμών πραγματικού χρόνου. 26 Η Java ως γλώσσα προγραμματισμού πραγματικού χρόνου (α) Η Java υποστηρίζει τον ταυτοχρονισμό σε μικρή κλίμακα (νήματα εκτέλεσης και συγχρονισμένες μέθοδοι) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια ανεκτικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Η έκδοση 2.0 της Java δεν ενδείκνυται για προγραμματισμό αυστηρών συστημάτων πραγματικού χρόνου, αλλά πλέον διατίθενται εκδόσεις πραγματικού χρόνου της Java που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως: 27 9

10 Η Java ως γλώσσα προγραμματισμού πραγματικού χρόνου (β) Την αδυναμία καθορισμού του χρόνου στον οποίο θα πρέπει να εκτελεστούν τα νήματα. Τη διαφορετική χρονική συμπεριφορά σε κάθε εικονική μηχανή Τη μη ελεγχόμενη περισυλλογή απορριμμάτων. Την αδυναμία ανεύρεσης του μεγέθους των ουρών των κοινόχρηστων πόρων. Την αδυναμία προσπέλασης του υλικού του συστήματος. Την αδυναμία ανάλυσης του χώρου ή της χρονικής συμπεριφοράς. 28 Αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα για ενσωματωμένα συστήματα Τα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα είναι αφηρημένες, τυποποιημένες περιγραφές καλών σχεδιαστικών πρακτικών. Εμπεριέχουν γνώση για την οργάνωση των αρχιτεκτονικών συστημάτων, πότε αυτές οι αρχιτεκτονικές πρέπει να χρησιμοποιηθούν, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Τα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα που μπορούν να εφαρμοσθούν στα ενσωματωμένα συστήματα είναι διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούνται σε άλλα συστήματα λογισμικού, το οποίο είναι απόρροια των σημαντικών διαφορών μεταξύ των συστημάτων αυτών. Τα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα για ενσωματωμένα συστήματα είναι προσανατολισμένα προς τη διαδικασία και όχι αντικειμενοστρεφή ή βασισμένα σε επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά στοιχεία. Μπορούν να συνδυασθούν μεταξύ τους, έτσι ώστε σε μία εφαρμογή να χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός. Μπορούν να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό ενός συστήματος αλλά δεν αποτελούν σχεδιαστικά πρότυπα γιατί από μόνα τους είναι μη αποδοτικά. 29 Το σχεδιαστικό υπόδειγμα Παρατηρώ και Αντιδρώ Όνομα Περιγραφή. Ερεθίσματα. Αποκρίσεις. Διαδικασίες. Χρησιμοποιείται σε: Παρατηρώ και Αντιδρώ Οι τιμές εισόδου για ένα σύνολο από αισθητήρες του ιδίου τύπου, οι οποίες εμφανίζονται με κάποιον τρόπο, συλλέγονται και αναλύονται. Αν οι τιμές αυτές υποδεικνύουν ότι έχει προκύψει κάποια μη αναμενόμενη κατάσταση, τότε γίνονται ενέργειες να τραβηχτεί η προσοχή ενός ελεγκτή και αν υπάρχει ανάγκη να ληφθούν κάποια μέτρα. Τιμές αισθητήρων συνδεδεμένων στο σύστημα. Εμφάνιση τιμών, ενεργοποίηση συναγερμού, αποστολή σημάτων σε αντιδραστικά συστήματα. Παρατηρητής, Ανάλυση, Εμφάνιση, Συναγερμός, Αντιδραστήρας. Συστήματα παρακολούθησης ή συναγερμού

11 Δομή διαδικασιών του Παρατηρώ και Αντιδρώ 31 Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Για την ανίχνευση εισβολέων σε ένα κτίριο απαιτείται ένα σύστημα παρακολούθησης των αισθητήρων που είναι τοποθετημένοι στις πόρτες και τα παράθυρα. Όταν κάποιος αισθητήρας ειδοποιεί για παραβίαση, το σύστημα ανάβει τα φώτα του χώρου και καλεί αυτόματα την αστυνομία. Στο σύστημα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη για λειτουργία χωρίς παροχή ρεύματος από την κεντρική τροφοδοσία. Τα ερεθίσματα και οι αποκρίσεις του συστήματος αυτού περιγράφηκαν στη διαφάνεια Δομή διαδικασιών σε ένα σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 33 11

12 Το σχεδιαστικό υπόδειγμα Έλεγχος Περιβάλλοντος Όνομα Έλεγχος Περιβάλλοντος Περιγραφή. Το σύστημα αναλύει πληροφορίες από ένα σύνολο αισθητήρων οι οποίοι συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον του συστήματος. Επιπλέον πληροφορίες δύναται να συλλεχθούν για την κατάσταση των μηχανισμών δράσης που είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα. Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες στέλνονται σήματα ελέγχου στους μηχανισμούς δράσης οι οποίοι με τη σειρά τους προκαλούν αλλαγές στο περιβάλλον του συστήματος. Δύναται να εμφανισθούν τιμές αισθητήρων και η κατάσταση των μηχανισμών δράσης. Ερεθίσματα. Τιμές από αισθητήρες συνδεδεμένους με το σύστημα και η κατάσταση των μηχανισμών δράσης. Αποκρίσεις. Σήματα ελέγχου στους μηχανισμούς δράσης, εμφάνιση πληροφοριών. Διαδικασίες. Παρακολουθητής, Ελεγκτής, Παρουσίαση, Οδηγός Μηχανισμού Δράσης, Οθόνη Μηχανισμού Δράσης. Χρησιμοποιείται σε: Συστήματα ελέγχου. 34 Δομή διαδικασιών του Έλεγχος Περιβάλλοντος 35 Δομή διαδικασιών σε ένα αντιολισθητικό σύστημα πέδησης 36 12

13 Το σχεδιαστικό υπόδειγμα Διοχέτευση Διεργασιών Όνομα Περιγραφή. Ερεθίσματα. Αποκρίσεις. Διαδικασίες. Χρησιμοποιείται σε: Διοχέτευση Διεργασιών Μία ομάδα διεργασιών οργανώνεται με τρόπο που τα δεδομένα μετακινούνται σειριακά από τη μία διεργασία στην επόμενη. Συχνά οι διεργασίες ενώνονται με συγχρονισμένες προσωρινές θέσεις αποθήκευσης (buffers) που επιτρέπουν σε διεργασίες τύπου παραγωγού και καταναλωτή να εκτελούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Στο τέλος της διαδικασίας, μπορεί να εμφανισθούν σε μία οθόνη κάποιες πληροφορίες ή να γίνει αποθήκευση αποτελεσμάτων ή να γίνει επίκληση ενός μηχανισμού δράσης. Τιμές εισόδου από το περιβάλλον κάποιας διεργασίας. Τιμές εξόδου στο περιβάλλον ή σε προσωρινό χώρο μνήμης. Παραγωγός, Προσωρινός χώρος μνήμης, Καταναλωτής. Συστήματα απόκτησης δεδομένων ή πολυμέσων. 37 Δομή διαδικασιών στο Διοχέτευση Διεργασιών 38 Συγκέντρωση δεδομένων αντιδραστήρα Ένα σύστημα συγκεντρώνει δεδομένα από ένα σύνολο αισθητήρων που παρακολουθεί τη ροή νετρονίων από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Τα δεδομένα της ροής τοποθετούνται σε ένα κυκλικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης για μετέπειτα επεξεργασία. Ο ίδιος ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης υλοποιείται ως ταυτόχρονη διεργασία ώστε οι διεργασίες συγκέντρωσης δεδομένων και επεξεργασίας να είναι συγχρονισμένες

14 Παρακολούθηση ροής αντιδραστήρα 40 Χρονική ανάλυση Όπως είπαμε ήδη, η ορθότητα ενός συστήματος πραγματικού χρόνου δεν εξαρτάται μόνο από τα αποτελέσματα που παράγει αλλά και από το χρόνο που χρειάζεται για να παραχθούν αυτά. Επομένως η χρονική ανάλυση σε τέτοια συστήματα είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία. Είναι όμως και δύσκολη, επειδή τα μη περιοδικά ερεθίσματα είναι απρόβλεπτα. Επομένως, πρέπει να γίνουν υποθέσεις για την πιθανότητα παρουσίας αυτών των ερεθισμάτων (και επομένως και για την ανάγκη εξυπηρέτησής τους) σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Οι υποθέσεις αυτές μπορεί να είναι λανθασμένες και ως επακόλουθο η απόδοση του συστήματος μετά την παράδοσή του να μην είναι ικανοποιητική. 41 Παράγοντες που υπεισέρχονται στη χρονική ανάλυση Προθεσμίες. Οι χρονικές στιγμές μέχρι τις οποίες πρέπει να γίνει η επεξεργασία των ερεθισμάτων και να δοθεί κάποια απάντηση από το σύστημα. Αν το σύστημα δεν τηρήσει αυτές τις προθεσμίες, τότε σε ένα μη ανεκτικό σύστημα αυτό αποτελεί σφάλμα και σε ένα ανεκτικό σύστημα μείωση της απόδοσής του. Συχνότητα. Πόσες φορές σε ένα λεπτό πρέπει να εκτελεστεί μία διεργασία ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση των προθεσμιών. Χρόνος εκτέλεσης. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται μία διεργασία για να επεξεργαστεί ένα ερέθισμα και να παραγάγει μία απάντηση. Συνήθως πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο τέτοιοι χρόνοι ο μέσος χρόνος εκτέλεσης μίας διεργασίας και ο χείριστος χρόνος εκτέλεσης της διεργασίας αυτής

15 Είδη ερεθισμάτων για χρονική ανάλυση σε ένα απλοποιημένο σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Διακοπή τροφοδοσίας. Παράγεται μη περιοδικά από το σύστημα παρακολούθησης του ηλεκτρικού κυκλώματος, όταν η τάση πέσει περισσότερο από 20%. Όταν ληφθεί, το σύστημα πρέπει να καταφύγει σε χρήση εφεδρικής τροφοδοσίας με μπαταρία. Συναγερμός εισβολέα. Ερέθισμα που παράγεται από τους αισθητήρες του συστήματος. Η απόκριση είναι να γίνει κλήση στην αστυνομία, να αρχίσει να ηχεί ο συναγερμός και να ανάψουν τα φώτα του κτιρίου στο χώρο που πιθανόν γίνεται διάρρηξη. 43 Χρονικές απαιτήσεις στο σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Ερέθισμα/Απόκριση Διακοπή ρεύματος. Συναγερμός θύρας. Συναγερμός παραθύρου. Ανιχνευτής κίνησης. Χρονικές απαιτήσεις Η μετάβαση στην εφεδρική τροφοδοσία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρονικόόριο50ms. Κάθε συναγερμός θύρας θα πρέπει να ελέγχεται δύο φορές το δευτερόλεπτο. Κάθε συναγερμός παραθύρου θα πρέπει να ελέγχεται δύο φορές το δευτερόλεπτο. Κάθε ανιχνευτής κίνησης θα πρέπει να ελέγχεται δύο φορές το δευτερόλεπτο. Ηχητικός συναγερμός. Ο ηχητικός συναγερμός θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσα σε μισό δευτερόλεπτο από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από κάποιον αισθητήρα. Διακόπτης φώτων. Τα φώτα θα πρέπει να ανάψουν μέσα σε μισό δευτερόλεπτο από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από κάποιον αισθητήρα. Επικοινωνίες. Η κλήση στην αστυνομία θα πρέπει να γίνει μέσα σε 2 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από κάποιον αισθητήρα. Συνθεσάιζερ φωνής. Ένα μήνυμα από συνθεσάιζερ θα πρέπει να είναι διαθέσιμο μέσα σε 2 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από κάποιον αισθητήρα. 44 Χρονική ανάλυση διεργασιών στο σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 45 15

16 Διεργασία παρακολούθησης κτιρίου (α) class BuildingMonitor extends Thread { BuildingSensor win, door, move ; Siren siren = new Siren () ; Lights lights = new Lights () ; Synthesizer synthesizer = new Synthesizer () ; DoorSensors doors = new DoorSensors (25) ; WindowSensors windows = new WindowSensors (25) ; MovementSensors movements = new MovementSensors (25) ; PowerMonitor pm = new PowerMonitor () ; BuildingMonitor() { // απόδοση αρχικών τιμών σε όλους τους αισθητήρες // και εκκίνηση όλων των διεργασιών siren.start () ; lights.start () ; synthesizer.start () ; windows.start () ; doors.start () ; movements.start () ; pm.start () ; } 46 Διεργασία παρακολούθησης κτιρίου (β) public void run () { int room = 0 ; while (true) { { move = movements.getval () ; // έλεγχος αισθητήρων παραθύρων τουλάχιστον δύο φορές/δευτ. (50 Hz) win = windows.getval () ; // έλεγχος αισθητήρων θυρών τουλάχιστον δύο φορές/δευτ. (50 Hz) door = doors.getval () ; 47 Διεργασία παρακολούθησης κτιρίου (γ) if (move.sensorval == 1 door.sensorval == 1 win.sensorval == 1) { // ένας αισθητήρας έχει υποδείξει την παρουσία εισβολέα if (move.sensorval == 1) room = move.room ; if (door.sensorval == 1) room = door.room ; if (win.sensorval == 1 ) room = win.room ; lights.on (room) ; siren.on () ; synthesizer.on (room) ; break ; } } lights.shutdown () ; siren.shutdown () ; synthesizer.shutdown () ; windows.shutdown () ; doors.shutdown () ; movements.shutdown () ; } // run } //BuildingMonitor 48 16

17 Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου Τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου είναι εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα διαχείρισης των διεργασιών στο σύστημα πραγματικού χρόνου. Είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των διεργασιών και την κατανομή των πόρων (επεξεργαστή και μνήμης). Μπορεί να βασίζονται σε έναν τυποποιημένο πυρήνα ο οποίος χρησιμοποιείται αμετάβλητος ή τροποποιείται για κάθε εφαρμογή. Συνήθως δεν περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως διαχείριση αρχείων. 49 Συστατικά στοιχεία ενός λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου Ρολόι πραγματικού χρόνου. Παρέχει πληροφορίες για το χρονοπρογραμματισμό των διεργασιών. Χειριστής διακοπών (εξαιρέσεων). Χειρίζεται τις μη περιοδικές αιτήσεις εξυπηρέτησης. Χρονοπρογραμματιστής. Επιλέγει την επόμενη διεργασία που θα εκτελεστεί. Διαχειριστής πόρων. Κατανέμει τους πόρους μνήμης και επεξεργαστή. Διεκπεραιωτής (dispatcher). Ξεκινά την εκτέλεση μίας διεργασίας. 50 Συστατικά στοιχεία συνεχούς λειτουργίας Διαχειριστής διευθετήσεων. Αναλαμβάνει τη δυναμική επαναδιευθέτηση του υλικού και του λογισμικού του συστήματος. Μπορεί να γίνει αντικατάσταση υπομονάδων του υλικού και αναβάθμιση του λογισμικού χωρίς διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων. Διαχειριστής βλαβών. Έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό βλαβών του λογισμικού και του υλικού και για την ανάληψη των κατάλληλων ενεργειών (π.χ. μεταβίβαση λειτουργιών σε δευτερεύοντες δίσκους) προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος

18 Συσχέτιση μεταξύ των συστατικών στοιχείων ενός λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου 52 Ορισμός προτεραιότητας των διεργασιών Μερικές φορές πρέπει να γίνεται επεξεργασία κάποιων τύπων ερεθισμάτων κατά προτεραιότητα. Προτεραιότητα επιπέδου διακοπών. Το υψηλότερο επίπεδο προτεραιότητας, το οποίο αποδίδεται σε διεργασίες που χρειάζονται πολύ γρήγορη απόκριση. Προτεραιότητα επιπέδου ρολογιού. Αποδίδεται σε περιοδικές διεργασίες. Στα πλαίσια αυτών, μπορούν να εκχωρηθούν και άλλα επίπεδα προτεραιότητας. 53 Εξυπηρέτηση διακοπών Ο έλεγχος μεταφέρεται αυτόματα σε μία προκαθορισμένη θέση της μνήμης. Αυτή η θέση περιέχει μία οδηγία για μετάβαση σε μία ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών. Απενεργοποιούνται οι περαιτέρω διακοπές, εξυπηρετείται η συγκεκριμένη διακοπή και ο έλεγχος επιστρέφεται στη διεργασία που διακόπηκε. Οι ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύντομες, απλές και γρήγορες

19 Εξυπηρέτηση περιοδικών διεργασιών Στα περισσότερα συστήματα πραγματικού χρόνου, θα υπάρχουν πολλές κατηγορίες περιοδικών διεργασιών, καθεμιά από τις οποίες έχει τη δική της περίοδο (χρόνο που μεσολαβεί των εκτελέσεων), το δικό της χρόνο εκτέλεσης και τη δική της προθεσμία (μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η επεξεργασία). Το ρολόι πραγματικού χρόνου χτυπά περιοδικά και κάθε χτύπος του προκαλεί μία διακοπή η οποία χρονοπρογραμματίζει το διαχειριστή διεργασιών για τις περιοδικές διεργασίες. Ο διαχειριστής διεργασιών επιλέγει μία διεργασία που είναι έτοιμη να εκτελεστεί. 55 Διαχείριση διεργασιών Αφορά τη διαχείριση του συνόλου των ταυτόχρονων διεργασιών. Οι περιοδικές διεργασίες εκτελούνται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Το λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου χρησιμοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου για να προσδιορίσει πότε θα εκτελέσει μία διεργασία, λαμβάνοντας υπόψη: Την περίοδο της διεργασίας το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών εκτελέσεων. Την προθεσμία της διεργασίας μέχρι πότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία. 56 Ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη μίας διεργασίας 57 19

20 Εναλλαγή διεργασιών Ο χρονοπρογραμματιστής επιλέγει την επόμενη διεργασία που θα εκτελέσει ο επεξεργαστής. Η επιλογή εξαρτάται από τη στρατηγική χρονοπρογραμματισμού, η οποία ίσως συνυπολογίζει την προτεραιότητα των διεργασιών. Ο διαχειριστής πόρων κατανέμει χώρο μνήμης και έναν επεξεργαστή για την εκτέλεση της διεργασίας. Ο διεκπεραιωτής λαμβάνει τη διεργασία από τη λίστα ετοιμότητας, τη φορτώνει σε έναν επεξεργαστή και ξεκινά την εκτέλεσή της. 58 Στρατηγικές χρονοπρογραμματισμού Μη προεκχωρήσιμος χρονοπρογραμματισμός. Εφόσον μία διεργασία προγραμματιστεί για εκτέλεση, εκτελείται μέχρι να ολοκληρωθεί ή μέχρι να μπλοκαριστεί για κάποιο λόγο (πχ. περιμένοντας κάποια είσοδο/έξοδο). Προεκχωρήσιμος χρονοπρογραμματισμός. Η εκτέλεση μίας διεργασίας μπορεί να σταματήσει αν χρειαστεί να εξυπηρετηθεί μία διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας. Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού. Εκ περιτροπής. Μονοτονικός (πιο σύντομη περίοδος ή υψηλότερη συχνότητα). Συντομότερης προθεσμίας. 59 Κύρια σημεία (α) Ένα ενσωματωμένο λογισμικό σύστημα είναι μέρος ενός συστήματος υλικού-λογισμικού το οποίο αντιδράει σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του. Το λογισμικό του είναι «ενσωματωμένο» στο υλικό του. Συνήθως τα ενσωματωμένα συστήματα είναι συστήματα πραγματικού χρόνου. Ένα σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα λογισμικό σύστημα το οποίο πρέπει να αποκρίνεται σε γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Η ορθότητα του συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από τα αποτελέσματα που παράγει αλλά και από τη χρονική στιγμή που αυτά παράγονται. Τα συστήματα πραγματικού χρόνου υλοποιούνται ως ένα σύνολο από διεργασίες που επικοινωνούν μεταξύ τους και αντιδρούν σε ερεθίσματα από το περιβάλλον για να παραγάγουν αποκρίσεις

21 Κύρια σημεία (β) Τα μοντέλα καταστάσεων αποτελούν μία σημαντική σχεδιαστική αναπαράσταση για ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου. Χρησιμοποιούνται για να δείξουν πως το σύστημα αντιδράει στο περιβάλλον του καθώς γεγονότα προκαλούν αλλαγές στην κατάσταση του συστήματος. Υπάρχουν μερικά τυπικά σχεδιαστικά υποδείγματα τα οποία παρατηρούνται στα διαφορετικά είδη ενσωματωμένων συστημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν ένα σχεδιαστικό υπόδειγμα για παρακολούθηση του περιβάλλοντος σε περίπτωση που προκύψει ένα δυσμενές γεγονός, ένα για έλεγχο μηχανισμών δράσης και ένα για επεξεργασία δεδομένων. 61 Κύρια σημεία (γ) Οι σχεδιαστές των συστημάτων πραγματικού χρόνου πρέπει να κάνουν χρονική ανάλυση η οποία καθοδηγείται από τις χρονικές προθεσμίες για την επεξεργασία ερεθισμάτων και την απόκριση σε αυτά. Θα πρέπει να αποφασίσουν πόσο συχνά θα εκτελείται κάθε διεργασία και το μέσο και χείριστο χρόνο εκτέλεσής της. Ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διεργασιών και πόρων του συστήματος. Εμπεριέχει πάντα ένα χρονοπρογραμματιστή ο οποίος καθορίζει τη χρονική σειρά με την οποία θα εκτελεστεί η κάθε διεργασία

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA 1. Εισαγωγή Τι είναι Νήµα; Κάθε νήµα εκτέλεσης είναι ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 2 Τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστηµα(Λ.Σ.) Είναι µια επεκταµένη µηχανή Κρύβει τις λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση Προσφέρει στο χρήστη µια απλούστερη εικονική

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Αθήνα 2015 Μάθημα 1: Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Γενικά Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: Υπολογιστικό Σύστημα Υλικό (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Γιώργος Δημητρακόπουλος Μονάδες επεξεργασίας δεδομένων και ο έλεγχος τους Δόμηση σύνθετων κυκλωμάτων 1. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα (Deadlocks)

Αδιέξοδα (Deadlocks) Αδιέξοδα (Deadlocks) Περίληψη Αδιέξοδα (deadlocks) Τύποι πόρων (preemptable non preemptable) Μοντελοποίηση αδιεξόδων Στρατηγικές Στρουθοκαµηλισµός (ostrich algorithm) Ανίχνευση και αποκατάσταση (detection

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Λουκάς Γεωργιάδης. http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ email: loukas@cs.uoi.gr

Δομές Δεδομένων. Λουκάς Γεωργιάδης. http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ email: loukas@cs.uoi.gr Δομές Δεδομένων http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ Λουκάς Γεωργιάδης email: loukas@cs.uoi.gr Αλγόριθμος: Μέθοδος για την επίλυση ενός προβλήματος Δεδομένα: Σύνολο από πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Βασίλης Βλάχος vbill@aueb.gr Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Εργαστήριο Java Lab09 Αντικείμενο: Πολυνηματικές εφαρμογές Η χρήση περισσότερων από μιας ροής εντολών μέσα σε ένα πρόγραμμα είναι γνωστή ως multithreading. H κάθε μια ροή εντολών μέσα στο πρόγραμμα ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Η έννοια της διεργασίας ιεργασία (process) είναι ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Η διεργασία είναι µια ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς TripleLynx Pro Φέρνουν απλότητα, ευελιξία και απόδοση στο Φωτοβολταϊκό σας σύστημα TripleLynx Pro Απλότητα. Ευελιξία. Απόδοση 2 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα