Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα"

Transcript

1 ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιεχόμενα Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων. Αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα. Χρονική ανάλυση. Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. 2 Ενσωματωμένο λογισμικό Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στον έλεγχο ενός μεγάλου φάσματος συστημάτων, από απλές οικιακές μηχανές και ελεγκτές ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέχρι ολόκληρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το λογισμικό αυτών των συστημάτων πρέπει να αντιδρά σε συμβάντα που παράγονται από το υλικό και να παράγει σήματα ελέγχου αποκρινόμενο σε αυτά τα συμβάντα. Το λογισμικό σε αυτά τα συστήματα είναι ενσωματωμένο στο υλικό, συχνά στη μνήμη για ανάγνωση (ROM), και συνήθως αποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο σε συμβάντα του περιβάλλοντος του συστήματος. 3 1

2 Απόκριση Η απόκριση σε πραγματικό χρόνο είναι η κρίσιμη διαφορά μεταξύ των ενσωματωμένων συστημάτων και άλλων λογισμικών συστημάτων, όπως πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων διαδικτύου και προσωπικών συστημάτων λογισμικού. Για συστήματα μη πραγματικού χρόνου, η ορθότητα ενός συστήματος ορίζεται με τον καθορισμό του πως τα δεδομένα που δέχεται αντιστοιχούν σε αποτελέσματα που θα πρέπει να παραχθούν από το σύστημα. Σε ένα σύστημα πραγματικού χρόνου, η ορθότητά του εξαρτάται και από την απόκριση του συστήματος σε κάποια δεδομένα αλλά και από τον χρόνο που θα χρειασθεί για να αποκριθεί. Αν το σύστημα χρειασθεί πολύ χρόνο για να αποκριθεί, τότε πιθανόν η αιτούμενη απόκριση να μην είναι αποτελεσματική. 4 Συστήματα πραγματικού χρόνου Συστήματα που παρακολουθούν και ελέγχουν το περιβάλλον τους. Μοιραία σχετίζονται με συσκευές υλικού. Αισθητήρες: Συγκεντρώνουν δεδομένα από το περιβάλλον του συστήματος. Μηχανισμοί δράσης (actuators): Τροποποιούν (με κάποιον τρόπο) το περιβάλλον του συστήματος. Ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία. Τα συστήματα πραγματικού χρόνου ΠΡΕΠΕΙ να αποκρίνονται στα πλαίσια καθορισμένων χρονικών διαστημάτων. 5 Ορισμός Σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα σύστημα λογισμικού του οποίου η σωστή λειτουργία εξαρτάται από τα αποτελέσματα που παράγονται από αυτό και από το χρόνο στον οποίο παράγονται αυτά τα αποτελέσματα. Ανεκτικό (soft) σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με υποβαθμισμένη απόδοση αν τα αποτελέσματα δεν παράγονται σύμφωνα με τις καθορισμένες χρονικές απαιτήσεις. Αυστηρό (hard) σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα σύστημα που λειτουργεί λανθασμένα αν τα αποτελέσματα δεν παράγονται σύμφωνα με τις χρονικές προδιαγραφές. 6 2

3 Χαρακτηριστικά ενσωματωμένων συστημάτων Τα ενσωματωμένα συστήματα γενικώς εκτελούνται συνεχώς και η εκτέλεσή τους δεν τερματίζεται ποτέ. Οι αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον του συστήματος είναι απρόβλεπτες και μη ελεγχόμενες. Δύναται να υπάρχουν φυσικοί περιορισμοί (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, μέγεθος, βάρος, κλπ.) που επηρεάζουν το σχεδιασμό του συστήματος. Μπορεί να είναι απαραίτητη η άμεση αλληλεπίδραση με το υλικό του συστήματος. Θέματα σχετιζόμενα με ασφάλεια και αξιοπιστία δύναται να κυριαρχούν στο σχεδιασμό του συστήματος. 7 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων Η διαδικασία σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων πρέπει να λάβει υπόψη της και με λεπτομέρεια τον σχεδιασμό και την απόδοση του υλικού του συστήματος. Μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού δύναται να εμπλέκει τη λήψη απόφασης για το ποιες δυνατότητες του συστήματος να υλοποιηθούν στο λογισμικό και ποιες στο υλικό. Το υλικό αποδίδει καλύτερα αλλά χρειάζεται ενδεχομένως πιο μακρόχρονη ανάπτυξη και αφήνει μικρότερα περιθώρια για αλλαγές. Αποφάσεις χαμηλού επιπέδου για το υλικό, το λογισμικό υποστήριξης και τη χρονική συμπεριφορά του συστήματος θα πρέπει να εξετάζονται από την αρχή της διαδικασίας. Αυτοί οι παράγοντες περιορίζουν την ευελιξία των σχεδιαστών των συστημάτων και μπορεί να επιβάλλουν απαιτήσεις για επιπλέον λειτουργικότητα του λογισμικού, όπως διαχείριση μπαταριών και τροφοδοσίας. 8 Αντιδραστικά συστήματα Με δεδομένο ένα ερέθισμα, το σύστημα πρέπει να παράγει μία απόκριση εντός καθορισμένου χρόνου. Περιοδικά ερεθίσματα. Ερεθίσματα που λαμβάνουν χώρα σε προβλέψιμα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται έλεγχος ενός αισθητήρα θερμοκρασίας 10 φορές το δευτερόλεπτο. Μη περιοδικά ερεθίσματα. Ερεθίσματα που δεν λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, η διακοπή της τροφοδοσίας ενός συστήματος μπορεί να προκαλέσει μία διακοπή, την οποία πρέπει να επεξεργαστεί το σύστημα. 9 3

4 Ερεθίσματα και αποκρίσεις για ένα σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Ερέθισμα Ενεργοποιείται ένας αισθητήρας. Ενεργοποιούνται δύο ή περισσότεροι αισθητήρες. Η τάση πέφτει μεταξύ 10% και 20%. Η τάση πέφτει πάνω από 20%. Διακοπή τροφοδοσίας. Απόκριση Ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός. Ανάβουν τα φώτα στον χώρο του ενεργοποιημένου αισθητήρα. Ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός. Ανάβουν τα φώτα στον χώρο του ενεργοποιημένου αισθητήρα. Καλείται η αστυνομία και της δίνεται ο χώρος που υπάρχει υποψία ότι έχει γίνει διάρρηξη. Ενεργοποιείται η εφεδρική τροφοδοσία. Εκτελείται ο έλεγχος για απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού. Ενεργοποιείται η εφεδρική τροφοδοσία. Ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός. Καλείται η αστυνομία. Εκτελείται ο έλεγχος για απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού. Κάλεσε τον τεχνικό. Διακοπή λειτουργίας αισθητήρα. Κάλεσε τον τεχνικό. Ενεργοποίηση του κουμπιού Ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός. Ανάβουν τα φώτα της πανικού της κονσόλας ελέγχου. κονσόλας. Καλείται η αστυνομία. Διακοπή συναγερμού. Απενεργοποίηση όλων των ενεργοποιημένων συναγερμών. Σβήσιμο όλων των φώτων που έχουν ανάψει. 10 Ένα γενικό μοντέλο για ένα ενσωματωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου 11 Προβληματισμοί σχετικά με την αρχιτεκτονική Λόγω της ανάγκης ανταπόκρισης σε χρονικές απαιτήσεις που εγείρουν τα διάφορα ερεθίσματα ή αποκρίσεις, η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ταχείας εναλλαγής μεταξύ των χειριστών ερεθισμάτων. Οι απαιτήσεις χρονισμού διαφέρουν για κάθε ερέθισμα, επομένως συνήθως δεν φτάνει ένας απλός σειριακός βρόχος. Συνεπώς τα συστήματα πραγματικού χρόνου συνήθως σχεδιάζονται ως συνεργαζόμενες διεργασίες, αλλά υπάρχει και ένας μηχανισμός πραγματικού χρόνου που ελέγχει τις διεργασίες αυτές. 12 4

5 Διεργασίες αισθητήρα και μηχανισμού δράσης 13 Στοιχεία του συστήματος Διεργασίες ελέγχου αισθητήρων. Συλλέγουν πληροφορίες από τους αισθητήρες. Μπορεί να αποθηκεύουν σε προσωρινό χώρο τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν κατά την απόκριση στο ερέθισμα ενός αισθητήρα. Επεξεργαστής δεδομένων. Πραγματοποιεί την επεξεργασία των συγκεντρωμένων πληροφοριών και υπολογίζει την απόκριση του συστήματος. Διεργασίες ελέγχου των μηχανισμών δράσης. Παράγουν σήματα ελέγχου για τους μηχανισμούς δράσης. 14 Στάδια διαδικασίας σχεδιασμού λογισμικού πραγματικού χρόνου (α) Επιλογή πλατφόρμας εκτέλεσης του συστήματος, δηλαδή του υλικού και του λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου που θα χρησιμοποιηθούν. Στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις επιλογές περιλαμβάνονται οι χρονικοί περιορισμοί του συστήματος, οι περιορισμοί της διαθέσιμης ενέργειας, η πείρα της ομάδας ανάπτυξης και η τιμή του συστήματος που θα παραδοθεί. Προσδιορισμός των ερεθισμάτων που πρέπει να επεξεργάζεται το σύστημα και των απαιτούμενων αποκρίσεων σε αυτά. Για κάθε ερέθισμα και αντίστοιχη απόκριση, προσδιορισμός των χρονικών περιορισμών που ισχύουν για την επεξεργασία και του ερεθίσματος και της απόκρισης. Συγκέντρωση της επεξεργασίας ερεθισμάτων και αποκρίσεων σε μία σειρά από ταυτόχρονες διεργασίες και η βελτιστοποίηση της εκτέλεσής τους με τρόπο που να αντανακλούνται οι απαιτήσεις του συστήματος. 15 5

6 Στάδια διαδικασίας σχεδιασμού λογισμικού πραγματικού χρόνου (β) Για κάθε ερέθισμα και απόκριση, σχεδιασμός αλγορίθμων για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπολογισμών. Πολλές φορές οι σχεδιασμοί αλγορίθμων χρειάζεται να αναπτυχθούν σχετικά νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε να δώσουν μία ένδειξη για την ποσότητα της απαιτούμενης επεξεργασίας και του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση αυτής της επεξεργασίας. Σχεδιασμός των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των διεργασιών και των γεγονότων που συντονίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς επίσης και τις δομές δεδομένων που θα υποστηρίζουν αυτή την ανταλλαγή. Οι δομές αυτές δύναται να διαμοιράζονται από ένα αριθμό από ταυτόχρονα εκτελούμενες διεργασίες. Σχεδιασμός ενός συστήματος χρονοπρογραμματισμού που να διασφαλίζει ότι οι διεργασίες ξεκινούν έγκαιρα και ικανοποιούν τους χρονικούς τους περιορισμούς. 16 Χρονικοί περιορισμοί Μπορεί να χρειάζονται εκτεταμένες προσομοιώσεις και πειραματισμοί για να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται από το σύστημα. Ενδέχεται να συνεπάγονται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορισμένες σχεδιαστικές στρατηγικές, όπως ο αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός, λόγω της πρόσθετης επιβάρυνσης της απόδοσης. Ενδέχεται να συνεπάγονται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν χαρακτηριστικά γλωσσών προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου για λόγους απόδοσης. 17 Συντονισμός διεργασιών Οι διεργασίες ενός συστήματος πραγματικού χρόνου πρέπει να είναι συντονισμένες. Οι μηχανισμοί συντονισμού των διεργασιών διασφαλίζουν τον αμοιβαίο αποκλεισμό των κοινόχρηστων πόρων. Όταν μία διεργασία τροποποιεί έναν κοινόχρηστο πόρο, άλλες διεργασίες δε θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβάλουν τον πόρο αυτόν. Όταν σχεδιάζετε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διεργασιών, πρέπει να λάβετε υπόψη το ότι αυτές οι διεργασίες μπορεί να εκτελούνται με διαφορετικές ταχύτητες. 18 6

7 Διεργασίες παραγωγού-καταναλωτή που διαμοιράζονται ένα κυκλικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης 19 Αμοιβαίος αποκλεισμός Οι διεργασίες παραγωγού συλλέγουν δεδομένα και τα προσθέτουν στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Οι διεργασίες καταναλωτή παίρνουν τα δεδομένα από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης και τα διαθέτουν. Πρέπει να υλοποιηθεί αμοιβαίος αποκλεισμός για να εμποδίζονται οι διεργασίες παραγωγού και καταναλωτή από το να προσπελάσουν το ίδιο στοιχείο. Οι διεργασίες παραγωγού δεν πρέπει να μπορούν να προσθέτουν πληροφορίες όταν ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης είναι γεμάτος, ενώ οι διεργασίες καταναλωτή δεν πρέπει να προσπαθούν να πάρουν πληροφορίες από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης όταν αυτός είναι άδειος. 20 Υλοποίηση κυκλικού χώρου προσωρινής αποθήκευσης (α) class CircularBuffer { int bufsize ; SensorRecord [] store ; int numberofentries = 0 ; int front = 0, back = 0 ; CircularBuffer (int n) { bufsize = n ; store = new SensorRecord [bufsize] ; } // CircularBuffer 21 7

8 Υλοποίηση κυκλικού χώρου προσωρινής αποθήκευσης (β) synchronized void put (SensorRecord rec ) throws InterruptedException { if ( numberofentries == bufsize) wait () ; store [back] = new SensorRecord (rec.sensorid, rec.sensorval) ; back = back + 1 ; if (back == bufsize) back = 0 ; numberofentries = numberofentries + 1 ; notify () ; } // put 22 Υλοποίηση κυκλικού χώρου προσωρινής αποθήκευσης (γ) synchronized SensorRecord get () throws InterruptedException { SensorRecord result = new SensorRecord (-1, -1) ; if (numberofentries == 0) wait () ; result = store [front] ; front = front + 1 ; if (front == bufsize) front = 0 ; numberofentries = numberofentries - 1 ; notify () ; return result ; } // get } // CircularBuffer 23 Μοντελοποίηση συστημάτων πραγματικού χρόνου Το ερέθισμα ενός συστήματος πραγματικού χρόνου μπορεί να προκαλέσει μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη. Για τη μοντελοποίηση συστημάτων πραγματικού χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων. Ωστόσο, από τα μοντέλα μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων λείπει η δομή. Ακόμα και απλά συστήματα μπορεί να έχουν πολύπλοκα μοντέλα. Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) περιλαμβάνει σημειογραφίες για τον ορισμό μοντέλων μηχανών καταστάσεων. 24 8

9 Μοντέλο μηχανής καταστάσεων για μία αντλία βενζίνης 25 Προγραμματισμός συστημάτων πραγματικού χρόνου Οι γλώσσες προγραμματισμού για συστήματα πραγματικού χρόνου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό του συστήματος και θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόβλεψη του χρόνου εκτέλεσης κάποιων εντολών σε αυτές τις γλώσσες. Τα αυστηρά συστήματα πραγματικού χρόνου χρειάζεται μερικές φορές να προγραμματίζονται σε γλώσσα assembly προκειμένου να ικανοποιούνται οι αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Γλώσσες όπως η C επιτρέπουν τη δημιουργία αποδοτικών προγραμμάτων και γι αυτό το λόγο προτιμούνται έναντι γλωσσών σαν τη Java, αλλά δεν διαθέτουν δομές για να υποστηρίξουν τον ταυτοχρονισμό ή τη διαχείριση κοινόχρηστων πόρων. Όμως στα αντικειμενοστρεφή συστήματα υπάρχει σημαντική επιβάρυνση της απόδοσης, επειδή απαιτείται η μεσολάβηση επιπλέον κώδικα για την προσπέλαση των γνωρισμάτων και το χειρισμό των κλήσεων λειτουργιών. Η επακόλουθη απώλεια απόδοσης μπορεί να κάνει αδύνατη την ικανοποίηση των περιορισμών πραγματικού χρόνου. 26 Η Java ως γλώσσα προγραμματισμού πραγματικού χρόνου (α) Η Java υποστηρίζει τον ταυτοχρονισμό σε μικρή κλίμακα (νήματα εκτέλεσης και συγχρονισμένες μέθοδοι) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια ανεκτικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Η έκδοση 2.0 της Java δεν ενδείκνυται για προγραμματισμό αυστηρών συστημάτων πραγματικού χρόνου, αλλά πλέον διατίθενται εκδόσεις πραγματικού χρόνου της Java που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως: 27 9

10 Η Java ως γλώσσα προγραμματισμού πραγματικού χρόνου (β) Την αδυναμία καθορισμού του χρόνου στον οποίο θα πρέπει να εκτελεστούν τα νήματα. Τη διαφορετική χρονική συμπεριφορά σε κάθε εικονική μηχανή Τη μη ελεγχόμενη περισυλλογή απορριμμάτων. Την αδυναμία ανεύρεσης του μεγέθους των ουρών των κοινόχρηστων πόρων. Την αδυναμία προσπέλασης του υλικού του συστήματος. Την αδυναμία ανάλυσης του χώρου ή της χρονικής συμπεριφοράς. 28 Αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα για ενσωματωμένα συστήματα Τα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα είναι αφηρημένες, τυποποιημένες περιγραφές καλών σχεδιαστικών πρακτικών. Εμπεριέχουν γνώση για την οργάνωση των αρχιτεκτονικών συστημάτων, πότε αυτές οι αρχιτεκτονικές πρέπει να χρησιμοποιηθούν, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Τα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα που μπορούν να εφαρμοσθούν στα ενσωματωμένα συστήματα είναι διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούνται σε άλλα συστήματα λογισμικού, το οποίο είναι απόρροια των σημαντικών διαφορών μεταξύ των συστημάτων αυτών. Τα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγματα για ενσωματωμένα συστήματα είναι προσανατολισμένα προς τη διαδικασία και όχι αντικειμενοστρεφή ή βασισμένα σε επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά στοιχεία. Μπορούν να συνδυασθούν μεταξύ τους, έτσι ώστε σε μία εφαρμογή να χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός. Μπορούν να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό ενός συστήματος αλλά δεν αποτελούν σχεδιαστικά πρότυπα γιατί από μόνα τους είναι μη αποδοτικά. 29 Το σχεδιαστικό υπόδειγμα Παρατηρώ και Αντιδρώ Όνομα Περιγραφή. Ερεθίσματα. Αποκρίσεις. Διαδικασίες. Χρησιμοποιείται σε: Παρατηρώ και Αντιδρώ Οι τιμές εισόδου για ένα σύνολο από αισθητήρες του ιδίου τύπου, οι οποίες εμφανίζονται με κάποιον τρόπο, συλλέγονται και αναλύονται. Αν οι τιμές αυτές υποδεικνύουν ότι έχει προκύψει κάποια μη αναμενόμενη κατάσταση, τότε γίνονται ενέργειες να τραβηχτεί η προσοχή ενός ελεγκτή και αν υπάρχει ανάγκη να ληφθούν κάποια μέτρα. Τιμές αισθητήρων συνδεδεμένων στο σύστημα. Εμφάνιση τιμών, ενεργοποίηση συναγερμού, αποστολή σημάτων σε αντιδραστικά συστήματα. Παρατηρητής, Ανάλυση, Εμφάνιση, Συναγερμός, Αντιδραστήρας. Συστήματα παρακολούθησης ή συναγερμού

11 Δομή διαδικασιών του Παρατηρώ και Αντιδρώ 31 Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Για την ανίχνευση εισβολέων σε ένα κτίριο απαιτείται ένα σύστημα παρακολούθησης των αισθητήρων που είναι τοποθετημένοι στις πόρτες και τα παράθυρα. Όταν κάποιος αισθητήρας ειδοποιεί για παραβίαση, το σύστημα ανάβει τα φώτα του χώρου και καλεί αυτόματα την αστυνομία. Στο σύστημα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη για λειτουργία χωρίς παροχή ρεύματος από την κεντρική τροφοδοσία. Τα ερεθίσματα και οι αποκρίσεις του συστήματος αυτού περιγράφηκαν στη διαφάνεια Δομή διαδικασιών σε ένα σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 33 11

12 Το σχεδιαστικό υπόδειγμα Έλεγχος Περιβάλλοντος Όνομα Έλεγχος Περιβάλλοντος Περιγραφή. Το σύστημα αναλύει πληροφορίες από ένα σύνολο αισθητήρων οι οποίοι συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον του συστήματος. Επιπλέον πληροφορίες δύναται να συλλεχθούν για την κατάσταση των μηχανισμών δράσης που είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα. Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες στέλνονται σήματα ελέγχου στους μηχανισμούς δράσης οι οποίοι με τη σειρά τους προκαλούν αλλαγές στο περιβάλλον του συστήματος. Δύναται να εμφανισθούν τιμές αισθητήρων και η κατάσταση των μηχανισμών δράσης. Ερεθίσματα. Τιμές από αισθητήρες συνδεδεμένους με το σύστημα και η κατάσταση των μηχανισμών δράσης. Αποκρίσεις. Σήματα ελέγχου στους μηχανισμούς δράσης, εμφάνιση πληροφοριών. Διαδικασίες. Παρακολουθητής, Ελεγκτής, Παρουσίαση, Οδηγός Μηχανισμού Δράσης, Οθόνη Μηχανισμού Δράσης. Χρησιμοποιείται σε: Συστήματα ελέγχου. 34 Δομή διαδικασιών του Έλεγχος Περιβάλλοντος 35 Δομή διαδικασιών σε ένα αντιολισθητικό σύστημα πέδησης 36 12

13 Το σχεδιαστικό υπόδειγμα Διοχέτευση Διεργασιών Όνομα Περιγραφή. Ερεθίσματα. Αποκρίσεις. Διαδικασίες. Χρησιμοποιείται σε: Διοχέτευση Διεργασιών Μία ομάδα διεργασιών οργανώνεται με τρόπο που τα δεδομένα μετακινούνται σειριακά από τη μία διεργασία στην επόμενη. Συχνά οι διεργασίες ενώνονται με συγχρονισμένες προσωρινές θέσεις αποθήκευσης (buffers) που επιτρέπουν σε διεργασίες τύπου παραγωγού και καταναλωτή να εκτελούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Στο τέλος της διαδικασίας, μπορεί να εμφανισθούν σε μία οθόνη κάποιες πληροφορίες ή να γίνει αποθήκευση αποτελεσμάτων ή να γίνει επίκληση ενός μηχανισμού δράσης. Τιμές εισόδου από το περιβάλλον κάποιας διεργασίας. Τιμές εξόδου στο περιβάλλον ή σε προσωρινό χώρο μνήμης. Παραγωγός, Προσωρινός χώρος μνήμης, Καταναλωτής. Συστήματα απόκτησης δεδομένων ή πολυμέσων. 37 Δομή διαδικασιών στο Διοχέτευση Διεργασιών 38 Συγκέντρωση δεδομένων αντιδραστήρα Ένα σύστημα συγκεντρώνει δεδομένα από ένα σύνολο αισθητήρων που παρακολουθεί τη ροή νετρονίων από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Τα δεδομένα της ροής τοποθετούνται σε ένα κυκλικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης για μετέπειτα επεξεργασία. Ο ίδιος ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης υλοποιείται ως ταυτόχρονη διεργασία ώστε οι διεργασίες συγκέντρωσης δεδομένων και επεξεργασίας να είναι συγχρονισμένες

14 Παρακολούθηση ροής αντιδραστήρα 40 Χρονική ανάλυση Όπως είπαμε ήδη, η ορθότητα ενός συστήματος πραγματικού χρόνου δεν εξαρτάται μόνο από τα αποτελέσματα που παράγει αλλά και από το χρόνο που χρειάζεται για να παραχθούν αυτά. Επομένως η χρονική ανάλυση σε τέτοια συστήματα είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία. Είναι όμως και δύσκολη, επειδή τα μη περιοδικά ερεθίσματα είναι απρόβλεπτα. Επομένως, πρέπει να γίνουν υποθέσεις για την πιθανότητα παρουσίας αυτών των ερεθισμάτων (και επομένως και για την ανάγκη εξυπηρέτησής τους) σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Οι υποθέσεις αυτές μπορεί να είναι λανθασμένες και ως επακόλουθο η απόδοση του συστήματος μετά την παράδοσή του να μην είναι ικανοποιητική. 41 Παράγοντες που υπεισέρχονται στη χρονική ανάλυση Προθεσμίες. Οι χρονικές στιγμές μέχρι τις οποίες πρέπει να γίνει η επεξεργασία των ερεθισμάτων και να δοθεί κάποια απάντηση από το σύστημα. Αν το σύστημα δεν τηρήσει αυτές τις προθεσμίες, τότε σε ένα μη ανεκτικό σύστημα αυτό αποτελεί σφάλμα και σε ένα ανεκτικό σύστημα μείωση της απόδοσής του. Συχνότητα. Πόσες φορές σε ένα λεπτό πρέπει να εκτελεστεί μία διεργασία ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση των προθεσμιών. Χρόνος εκτέλεσης. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται μία διεργασία για να επεξεργαστεί ένα ερέθισμα και να παραγάγει μία απάντηση. Συνήθως πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο τέτοιοι χρόνοι ο μέσος χρόνος εκτέλεσης μίας διεργασίας και ο χείριστος χρόνος εκτέλεσης της διεργασίας αυτής

15 Είδη ερεθισμάτων για χρονική ανάλυση σε ένα απλοποιημένο σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Διακοπή τροφοδοσίας. Παράγεται μη περιοδικά από το σύστημα παρακολούθησης του ηλεκτρικού κυκλώματος, όταν η τάση πέσει περισσότερο από 20%. Όταν ληφθεί, το σύστημα πρέπει να καταφύγει σε χρήση εφεδρικής τροφοδοσίας με μπαταρία. Συναγερμός εισβολέα. Ερέθισμα που παράγεται από τους αισθητήρες του συστήματος. Η απόκριση είναι να γίνει κλήση στην αστυνομία, να αρχίσει να ηχεί ο συναγερμός και να ανάψουν τα φώτα του κτιρίου στο χώρο που πιθανόν γίνεται διάρρηξη. 43 Χρονικές απαιτήσεις στο σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Ερέθισμα/Απόκριση Διακοπή ρεύματος. Συναγερμός θύρας. Συναγερμός παραθύρου. Ανιχνευτής κίνησης. Χρονικές απαιτήσεις Η μετάβαση στην εφεδρική τροφοδοσία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρονικόόριο50ms. Κάθε συναγερμός θύρας θα πρέπει να ελέγχεται δύο φορές το δευτερόλεπτο. Κάθε συναγερμός παραθύρου θα πρέπει να ελέγχεται δύο φορές το δευτερόλεπτο. Κάθε ανιχνευτής κίνησης θα πρέπει να ελέγχεται δύο φορές το δευτερόλεπτο. Ηχητικός συναγερμός. Ο ηχητικός συναγερμός θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσα σε μισό δευτερόλεπτο από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από κάποιον αισθητήρα. Διακόπτης φώτων. Τα φώτα θα πρέπει να ανάψουν μέσα σε μισό δευτερόλεπτο από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από κάποιον αισθητήρα. Επικοινωνίες. Η κλήση στην αστυνομία θα πρέπει να γίνει μέσα σε 2 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από κάποιον αισθητήρα. Συνθεσάιζερ φωνής. Ένα μήνυμα από συνθεσάιζερ θα πρέπει να είναι διαθέσιμο μέσα σε 2 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από κάποιον αισθητήρα. 44 Χρονική ανάλυση διεργασιών στο σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 45 15

16 Διεργασία παρακολούθησης κτιρίου (α) class BuildingMonitor extends Thread { BuildingSensor win, door, move ; Siren siren = new Siren () ; Lights lights = new Lights () ; Synthesizer synthesizer = new Synthesizer () ; DoorSensors doors = new DoorSensors (25) ; WindowSensors windows = new WindowSensors (25) ; MovementSensors movements = new MovementSensors (25) ; PowerMonitor pm = new PowerMonitor () ; BuildingMonitor() { // απόδοση αρχικών τιμών σε όλους τους αισθητήρες // και εκκίνηση όλων των διεργασιών siren.start () ; lights.start () ; synthesizer.start () ; windows.start () ; doors.start () ; movements.start () ; pm.start () ; } 46 Διεργασία παρακολούθησης κτιρίου (β) public void run () { int room = 0 ; while (true) { { move = movements.getval () ; // έλεγχος αισθητήρων παραθύρων τουλάχιστον δύο φορές/δευτ. (50 Hz) win = windows.getval () ; // έλεγχος αισθητήρων θυρών τουλάχιστον δύο φορές/δευτ. (50 Hz) door = doors.getval () ; 47 Διεργασία παρακολούθησης κτιρίου (γ) if (move.sensorval == 1 door.sensorval == 1 win.sensorval == 1) { // ένας αισθητήρας έχει υποδείξει την παρουσία εισβολέα if (move.sensorval == 1) room = move.room ; if (door.sensorval == 1) room = door.room ; if (win.sensorval == 1 ) room = win.room ; lights.on (room) ; siren.on () ; synthesizer.on (room) ; break ; } } lights.shutdown () ; siren.shutdown () ; synthesizer.shutdown () ; windows.shutdown () ; doors.shutdown () ; movements.shutdown () ; } // run } //BuildingMonitor 48 16

17 Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου Τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου είναι εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα διαχείρισης των διεργασιών στο σύστημα πραγματικού χρόνου. Είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των διεργασιών και την κατανομή των πόρων (επεξεργαστή και μνήμης). Μπορεί να βασίζονται σε έναν τυποποιημένο πυρήνα ο οποίος χρησιμοποιείται αμετάβλητος ή τροποποιείται για κάθε εφαρμογή. Συνήθως δεν περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως διαχείριση αρχείων. 49 Συστατικά στοιχεία ενός λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου Ρολόι πραγματικού χρόνου. Παρέχει πληροφορίες για το χρονοπρογραμματισμό των διεργασιών. Χειριστής διακοπών (εξαιρέσεων). Χειρίζεται τις μη περιοδικές αιτήσεις εξυπηρέτησης. Χρονοπρογραμματιστής. Επιλέγει την επόμενη διεργασία που θα εκτελεστεί. Διαχειριστής πόρων. Κατανέμει τους πόρους μνήμης και επεξεργαστή. Διεκπεραιωτής (dispatcher). Ξεκινά την εκτέλεση μίας διεργασίας. 50 Συστατικά στοιχεία συνεχούς λειτουργίας Διαχειριστής διευθετήσεων. Αναλαμβάνει τη δυναμική επαναδιευθέτηση του υλικού και του λογισμικού του συστήματος. Μπορεί να γίνει αντικατάσταση υπομονάδων του υλικού και αναβάθμιση του λογισμικού χωρίς διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων. Διαχειριστής βλαβών. Έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό βλαβών του λογισμικού και του υλικού και για την ανάληψη των κατάλληλων ενεργειών (π.χ. μεταβίβαση λειτουργιών σε δευτερεύοντες δίσκους) προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος

18 Συσχέτιση μεταξύ των συστατικών στοιχείων ενός λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου 52 Ορισμός προτεραιότητας των διεργασιών Μερικές φορές πρέπει να γίνεται επεξεργασία κάποιων τύπων ερεθισμάτων κατά προτεραιότητα. Προτεραιότητα επιπέδου διακοπών. Το υψηλότερο επίπεδο προτεραιότητας, το οποίο αποδίδεται σε διεργασίες που χρειάζονται πολύ γρήγορη απόκριση. Προτεραιότητα επιπέδου ρολογιού. Αποδίδεται σε περιοδικές διεργασίες. Στα πλαίσια αυτών, μπορούν να εκχωρηθούν και άλλα επίπεδα προτεραιότητας. 53 Εξυπηρέτηση διακοπών Ο έλεγχος μεταφέρεται αυτόματα σε μία προκαθορισμένη θέση της μνήμης. Αυτή η θέση περιέχει μία οδηγία για μετάβαση σε μία ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών. Απενεργοποιούνται οι περαιτέρω διακοπές, εξυπηρετείται η συγκεκριμένη διακοπή και ο έλεγχος επιστρέφεται στη διεργασία που διακόπηκε. Οι ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύντομες, απλές και γρήγορες

19 Εξυπηρέτηση περιοδικών διεργασιών Στα περισσότερα συστήματα πραγματικού χρόνου, θα υπάρχουν πολλές κατηγορίες περιοδικών διεργασιών, καθεμιά από τις οποίες έχει τη δική της περίοδο (χρόνο που μεσολαβεί των εκτελέσεων), το δικό της χρόνο εκτέλεσης και τη δική της προθεσμία (μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η επεξεργασία). Το ρολόι πραγματικού χρόνου χτυπά περιοδικά και κάθε χτύπος του προκαλεί μία διακοπή η οποία χρονοπρογραμματίζει το διαχειριστή διεργασιών για τις περιοδικές διεργασίες. Ο διαχειριστής διεργασιών επιλέγει μία διεργασία που είναι έτοιμη να εκτελεστεί. 55 Διαχείριση διεργασιών Αφορά τη διαχείριση του συνόλου των ταυτόχρονων διεργασιών. Οι περιοδικές διεργασίες εκτελούνται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Το λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου χρησιμοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου για να προσδιορίσει πότε θα εκτελέσει μία διεργασία, λαμβάνοντας υπόψη: Την περίοδο της διεργασίας το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών εκτελέσεων. Την προθεσμία της διεργασίας μέχρι πότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία. 56 Ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη μίας διεργασίας 57 19

20 Εναλλαγή διεργασιών Ο χρονοπρογραμματιστής επιλέγει την επόμενη διεργασία που θα εκτελέσει ο επεξεργαστής. Η επιλογή εξαρτάται από τη στρατηγική χρονοπρογραμματισμού, η οποία ίσως συνυπολογίζει την προτεραιότητα των διεργασιών. Ο διαχειριστής πόρων κατανέμει χώρο μνήμης και έναν επεξεργαστή για την εκτέλεση της διεργασίας. Ο διεκπεραιωτής λαμβάνει τη διεργασία από τη λίστα ετοιμότητας, τη φορτώνει σε έναν επεξεργαστή και ξεκινά την εκτέλεσή της. 58 Στρατηγικές χρονοπρογραμματισμού Μη προεκχωρήσιμος χρονοπρογραμματισμός. Εφόσον μία διεργασία προγραμματιστεί για εκτέλεση, εκτελείται μέχρι να ολοκληρωθεί ή μέχρι να μπλοκαριστεί για κάποιο λόγο (πχ. περιμένοντας κάποια είσοδο/έξοδο). Προεκχωρήσιμος χρονοπρογραμματισμός. Η εκτέλεση μίας διεργασίας μπορεί να σταματήσει αν χρειαστεί να εξυπηρετηθεί μία διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας. Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού. Εκ περιτροπής. Μονοτονικός (πιο σύντομη περίοδος ή υψηλότερη συχνότητα). Συντομότερης προθεσμίας. 59 Κύρια σημεία (α) Ένα ενσωματωμένο λογισμικό σύστημα είναι μέρος ενός συστήματος υλικού-λογισμικού το οποίο αντιδράει σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του. Το λογισμικό του είναι «ενσωματωμένο» στο υλικό του. Συνήθως τα ενσωματωμένα συστήματα είναι συστήματα πραγματικού χρόνου. Ένα σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα λογισμικό σύστημα το οποίο πρέπει να αποκρίνεται σε γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Η ορθότητα του συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από τα αποτελέσματα που παράγει αλλά και από τη χρονική στιγμή που αυτά παράγονται. Τα συστήματα πραγματικού χρόνου υλοποιούνται ως ένα σύνολο από διεργασίες που επικοινωνούν μεταξύ τους και αντιδρούν σε ερεθίσματα από το περιβάλλον για να παραγάγουν αποκρίσεις

21 Κύρια σημεία (β) Τα μοντέλα καταστάσεων αποτελούν μία σημαντική σχεδιαστική αναπαράσταση για ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου. Χρησιμοποιούνται για να δείξουν πως το σύστημα αντιδράει στο περιβάλλον του καθώς γεγονότα προκαλούν αλλαγές στην κατάσταση του συστήματος. Υπάρχουν μερικά τυπικά σχεδιαστικά υποδείγματα τα οποία παρατηρούνται στα διαφορετικά είδη ενσωματωμένων συστημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν ένα σχεδιαστικό υπόδειγμα για παρακολούθηση του περιβάλλοντος σε περίπτωση που προκύψει ένα δυσμενές γεγονός, ένα για έλεγχο μηχανισμών δράσης και ένα για επεξεργασία δεδομένων. 61 Κύρια σημεία (γ) Οι σχεδιαστές των συστημάτων πραγματικού χρόνου πρέπει να κάνουν χρονική ανάλυση η οποία καθοδηγείται από τις χρονικές προθεσμίες για την επεξεργασία ερεθισμάτων και την απόκριση σε αυτά. Θα πρέπει να αποφασίσουν πόσο συχνά θα εκτελείται κάθε διεργασία και το μέσο και χείριστο χρόνο εκτέλεσής της. Ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διεργασιών και πόρων του συστήματος. Εμπεριέχει πάντα ένα χρονοπρογραμματιστή ο οποίος καθορίζει τη χρονική σειρά με την οποία θα εκτελεστεί η κάθε διεργασία

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC

Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένα σύνολο από διασυνδεδεμένα κομμάτια: 1. Στοιχεία επεξεργασίας (processing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA 1. Εισαγωγή Τι είναι Νήµα; Κάθε νήµα εκτέλεσης είναι ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα (από το βιβλίο του Brookshear) B Μέρος Συντονισμός Δραστηριοτήτων Υπολογιστή Εισαγωγή Σήμερα θα περιγράψουμε πως ένα λειτουργικό σύστημα συντονίζει την εκτέλεση Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας

Πληροφορική Ι. Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Εκτέλεση προγραμμάτων Πρόγραμμα: Ένα σύνολο από εντολές.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση

Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Αθήνα 2015 Μάθημα 1: Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Γενικά Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: Υπολογιστικό Σύστημα Υλικό (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες»

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» 1. Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Η έννοια της διεργασίας (process) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Η κλασσική δομή του μοντέλου που πρότεινε το 1948 ο Von Neumann Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Είσοδος Αποθήκη Αποθήκη - Έξοδος Εντολών Δεδομένων Κλασσικό μοντέλο Von Neumann

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Λογισµικού

Σχεδιασµός Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σχεδιασµός Λογισµικού Μάρα Νικολαΐδου Αρχιτεκτονικές Εφαρµογών Γενικές αρχιτεκτονικές εφαρµογών Ένα σύστηµα εφαρµογών είναι σχεδιασµένο ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ταχύτητα εκτέλεσης Χρόνος εκτέλεσης = (αριθμός εντολών που εκτελούνται) Τί έχει σημασία: Χ (χρόνος εκτέλεσης εντολής) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. 2. Από ποια στοιχεία αποτελείται το κεντρικό μέρος ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία καθενός; Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Μ.Στεφανιδάκης Ενσωματωμένα Συστήματα: Απαιτήσεις Αξιοπιστία (reliability) Χρηστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

i Throughput: Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο

i Throughput: Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6-7 Απόδοση ΚΜΕ (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 2 Τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστηµα(Λ.Σ.) Είναι µια επεκταµένη µηχανή Κρύβει τις λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση Προσφέρει στο χρήστη µια απλούστερη εικονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στα Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Διερασίες και Νήματα σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ενότητα 3: JAVA: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ, ΝΗΜΑΤΑ Νήματα ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Χρήστος Μακρής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Απόδοση ΚΜΕ. (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Απόδοση ΚΜΕ. (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Απόδοση ΚΜΕ (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές Ελέγχου. Πρόγραμμα Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Εντολή Εκχώρησης Εντολές Ελέγχου Λογική συνθήκη Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Εισαγωγή H κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) και η κύρια μνήμη αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η πρώτη εκτελεί εντολές χειρισμού δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου, τύπου ACNSEM3L, της εταιρείας Stagnoli T.G. S.r.l., για έλεγχο 2 φωτεινών σηματοδοτών (φαναριών

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 2: Εισαγωγή στον περιβάλλον με δομή πελάτη-εξυπηρετητή Σταύρος Καμμάς 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1. Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης 2. Εφαρμογές με απλή αμφίδρομη

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Εργαστήριο Java Lab09 Αντικείμενο: Πολυνηματικές εφαρμογές Η χρήση περισσότερων από μιας ροής εντολών μέσα σε ένα πρόγραμμα είναι γνωστή ως multithreading. H κάθε μια ροή εντολών μέσα στο πρόγραμμα ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Γιώργος Δημητρακόπουλος Μονάδες επεξεργασίας δεδομένων και ο έλεγχος τους Δόμηση σύνθετων κυκλωμάτων 1. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1404 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 «ιεργασίες και Νήµατα» Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π.Δ. 407/80) E-85: Ε.Θ.Λ: Προγραµµατισµός Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα