Τὰ 105 εἴδη ὑποδημάτων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τὰ 105 εἴδη ὑποδημάτων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων"

Transcript

1 Τὰ 105 εἴδη ὑποδημάτων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Τοῦ Γιώργου Λεκάκη Σ ήμερα, μὲ τὴν λέξη «ὑπόδημα» ἐννοοῦμε τὸ... παπούτσι. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μὲ αὐτὴν τὴν λέξη ἐννοοῦσαν ὅ,τι δένει ἢ περικαλύπτει ἢ ντύνει, τὸ γυμνὸ ποδί, ἕως τὸ γόνατο, εἴτε αὐτὸ ἦταν ὑφασμάτινο, εἴτε δερμάτινο, εἴτε φυτικὸ ἢ ξύλινο ἢ μεταλλικὸ ἢ πήλινο... Τὸ ὑπόδημα ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ ρῆμα δέω (> δῶ, δήσω, δῆμα = δεσμεύω) [1]. Ἢ «ὑπόδημα, διὰ τὸ ὑποκάτω ὅλον δῆμα ἢ δῦμα», τὸ «ὑποκάτω δεδεμένο». Ὑποδέω-ὑποδέομαι, σημαίνει δένω τὰ ὑποδήματα, τὰ σανδάλιά μου, καὶ ὑπολύω-ὑπολύομαι, τὰ λύνω, τὰ βγάζω. Τὸ ὑπόδημα ἦταν, λοιπόν, ἕνα μέρος τῆς ἐνδυμασίας τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ κυρίως τῆς ἐξαρτύσεως τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ. Ὑπάρχει καὶ ἀναφέρεται ἀπὸ τὰ ὁμηρικὰ κείμενα ἀκόμη... Ἀλλὰ ὑποδήματα φαίνεται νὰ φοροῦν καὶ οἱ μυθολογικοὶ ἥρωες ἀκόμη. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι σὲ πολλὰ ἀγγεῖα, ὁ Ἡρακλῆς - ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰόλαος - κατὰ τοὺς ἄθλους τοῦ πρώτου, φοροῦν περικνημίδες καὶ μάλλινα προστατευτικὰ περιειλήμματα [2] σήμερα θὰ τὰ λέγαμε χονδρὰ «καλτσόν», ἔγχρωμα καὶ μὲ ποικίλα σχέδια - κατὰ μῆκος ὅλου τοῦ ποδιοῦ τους. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τὰ ὑπο δήματα τὰ ἔλεγαν καὶ ἐμβάδια, ἐπειδὴ σὲ αὐτὰ «ἐμβαίνειν τοὺς πόδας». Ἀλλὰ καὶ βάθρα (ὅπως καὶ τὰ βήματα καὶ τὰ ὑπο πόδια), γιατὶ πατοῦσε κανεὶς πάνω σὲ αὐτά. Κυριώτεροι τύποι ἀρχαί- 10

2 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ ων ὑποδημάτων ἦσαν τὰ (χαμηλά) σανδάλια καὶ τὰ πέδειλα, ποὺ ἀπαντῶνται σὲ μεγάλη ποικιλία. Φαίνεται οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες νὰ εἶχαν μεγάλη προτίμηση σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ὑποδήματα, διότι ἀπαντᾶται μεγάλη ποικιλία αὐτῶν, ἡ μεγαλύτερη στὴν ἀρχαία Ἱστορία τῆς ὑποδηματοποιίας. Φήμη γιὰ καλὰ ὑποδήματα εἶχαν οἱ Ἀττικοί, γι αὐτὸ τὸ ὑπόδημα (ἀλλὰ καὶ κάθε σκεῦος) ἀπὸ ἀττικὸ ἐργαστήριο ἐλέγετο «ἀττικουργές» (= εἰργασμένο τὸν ἀττικὸν τρόπον»). Ἀλλὰ κάθε ἑλληνικὸ φύλο εἶχε τὸ ὑπόδημα ποὺ τοῦ ταιριαζε, ἀνάλογα μὲ τὸν τόπο στὸν ὁποῖο ζοῦσε, τὶς κλιματολογικὲς ἢ γεωμορφολογικὲς συνθῆκες, τὶς ἀνάγκες του, τὸν πλοῦτο ποὺ διέθετε καὶ φυσικὰ τὴν καλαισθησία του. Κάθε τόπος εἶχε τὸ ἰδικό του εἰδικὸ ὑπόδημα. Γι αὐτὸ ἔμεινε ἕως τὶς ἡμέρες μας ἡ παροιμία «παπούτσι ἀπὸ τὸν τόπο σου, κι ἂς εἶν καὶ μπαλωμένο», διότι παπούτσι ἀπὸ ἄλλο τόπο, ἴσως νὰ μὴν ἐξυπηρετῆ τὶς ἀνάγκες βαδίσεως στὸν τόπο σου. Ἦταν ἰδιαιτέρως ἀνεπτυγμένη ἡ ὑποδηματοποιία ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἀττικοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς Ἴωνες - στοὺς Λάκωνες (Ἀμύκλαις), τοὺς Ἀργείους, τοὺς Σικυωνίους, τοὺς Ἀρκάδες, τοὺς Βοιωτούς, τοὺς Θεσσαλούς, τοὺς Κρῆτες, τοὺς Χίους, τοὺς Ροδίους, τοὺς Θρᾷκες, τοὺς Ἕλληνες τῆς Μικρασίας, τῆς Φρυγίας, τῆς Συρίας, κ.ἄ. Στὰ σύγχρονα χρόνια, φημισμένη γιὰ τὰ τσαρούχια της ἦταν ἡ Ρούμελη καὶ γιὰ τὰ γουρνοτσάρουχα ἡ Θεσσαλία. [3] Ὑπήρχαν εἰδικὰ ὑποδήματα γιὰ τὶς διάφορες ἡλικίες (παιδικές, ἐφηβικές, γεροντικές), γιὰ τὶς διάφορες ὦρες τοῦ εἰκοσιτετραώρου (νυκτερινά, ἡμερήσια), γιὰ τελετὲς (γάμους, θυσίες, κ.λπ..), γιὰ διάφορες τάξεις καὶ ἐπαγγέλματα, κ.λπ. Τὰ καλὰ ὑποδήματα πάντα ἦσαν δερμάτινα/σκύτινα. «Σκῦτος» ἐλέγετο κάθε δέρμα, ἀλλὰ εἰδικὰ τὸ κατεργασμένο δέρμα ζῴου, πετζὶ / πετσί, δέρμα. Καὶ «σκυτὶς» τὸ μικρὸ κόμματι δέρματος. Τὸ ἐργαστήριο τοῦ σκυτέως / σκυτοτόμου / σκυτορράφου (σανδαλορράφου, ὑποδήματα / ποδηματᾶ / ὑποδηματορράφου) [4] ἐλέγετο σκυτεῖον / σκυτοτόμιον. Ὁ σκυτοδέψης / σκυτοδεψος [5] ἐργαζόταν τὰ δέρματα, τὰ μαλάκωνε (σκυτοδεψέω-ῶ) στὸ σκυτοδεψεῖον. Μετὰ τὰ σκύτη παρελαμβάνε ὁ σκυτοτόμος καὶ τὰ σκυτοτομοῦσε (σκυτοτομέω-ῶ). Ἡ σκυτοτομία ἦταν τὸ ἐργόχειρο τοῦ σκυτοτόμου, τὸ κόψιμο τοῦ δέρματος, τὸ χώρισμα ὑποδημάτων, σανδαλίων. «Σκυτεύω» σημαίνει μετέρχομαι τὴν τέχνη τοῦ σκυτέως, ράβω σανδάλια, ὑποδήματα, ἢ ἄλλα σκύτινα μέλη. Σκύτινο (δερμάτινο) εἶναι ὁ,τιδήποτε κατασκευασμένο ἐκ σκύτους [6]. Ὅ,τι δὲν ἦταν σκύτινο, ἀλλὰ εἶχε ὄψη σκύτους, ἐλέγετο σκυτῶδες [7]. Ὁ σκυτεὺς / σκύτωρ παραφράσθηκε στὰ λατινικὰ σέ sutor καὶ ἐξ αὐτοῦ, κάθε λάκτισμα/κλωτσιὰ μὲ ὑπόδημα, λέγεται ἀκόμη... σούτ! 11

3 Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 Ὁ πιὸ ἐπώνυμος ἀρχαῖος ὑποδηματοποιὸς ἦταν ὁ Μύννακος (τοῦ 4ου-3ου αἱ. π.χ.). [8] Ἐνῶ ἄλλοι ἐπώνυμοι σκυτοτόμοι ἀναφέρονται ὁ Τυχίος, ἐκ τῆς Ὕλης Βοιωτίας, μυθικὸς τεχνίτης, ἄριστος σκυτοτόμος καὶ κατασκευαστὴς τῆς ἀσπίδος τοῦ Αἰαντος [9], ὁ πλούσιος Σιμῶν («ὁ μετονομασθεὶς ὑπὸ κενοδοξίας Σιμωνίδης»). Πλὴν τοῦ ὑποδηματοποιοῦ, γιὰ τὴν κατασκευὴ ἑνὸς ἀρχαίου ὑποδήματος, συνεργαζόταν καὶ νευρορράφος (ὑποδηματορράφος, ὑποδηματᾶς > ποδηματᾶς), παλαιουργός, πισσυγός [10], κ.ἄ. ἐπαγγελματίες! Τὰ ἀνδρικὰ μὲ τὰ γυναικεῖα ὑποδήματα ἦσαν σαφῶς ξεχωρισμένα. Τόσο ποὺ ὁ Βάταλος, ἕνας κακοηθέστατος αὐλητής, μαλθακὸς καὶ θηλυδρίας, ποὺ ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ προσῆλθε στὸ θέατρο μὲ γυναικεῖα ὑποδήματα, καὶ ἐξεθήλυνε τὴν μουσική, ἔμεινε παροιμιώδης γιὰ τὴν ἀήθη συμπεριφορά του. [11] Τὰ ὑποδήματα συντάσσονται καὶ μὲ τὸ ρῆμα «βάζω» καὶ μὲ τὸ ρῆμα «φορῶ». Καὶ σήμερα λέμε «βάζω παπούτσια» καὶ «φορῶ παπούτσια». Γιατὶ ἄλλοτε ἦσαν ἐμβάδες καὶ ἄλλοτε φορέματα. Λέμε καὶ «δένω τὰ παπούτσιά μου», ὅταν ἔχουν κορδόνια/λουριά/ταινίες. Ἡ γιαγιὰ ἔλεγε «ποδήσου, παιδί μου», δηλ. βάλε παπούτσια. Κάποτε ὁ περίφημος γλύπτης Ἀπελλῆς (ἀπὸ τὴν Κῶ ἢ τὴν Ἔφεσο), εἶχε φτιάξει ἕνα περίφημο ἄγαλμα καὶ τὸ εἶχε ἐκθέσει στὴν ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ τὸ θαυμάσουν οἱ διαβάτες! Ὁ ἴδιος καθόταν πίσω ἀπ αὐτὸ καὶ πασιχαρὴς ἄκουε τὰ σχόλιά τους! Ὥσπου ἄκουσε κάποιον νὰ κάνη κριτικὴ λέγοντας πὼς οἱ ἱμάντες τῶν σανδαλίων του δὲν εἶναι σωστὰ δεμένοι! Ὁ Ἀπελλῆς φανερώθηκε τότε, παρατήρησε τὴν λεπτομέρεια, καὶ εἶδε ὅτι ὄντως ὑπῆρχε λάθος. Ρώτησε τότε τὸν παρατηρητὴ τὶ δουλειὰ κάνει κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε πὼς ἦταν σανδαλοποιός, καὶ πὼς ἐκ τούτου τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ προσέχει εἶναι τὰ σανδάλια! Ὁ Ἀπελλῆς τὸν εὐχαρίστησε, ἀπέσυρε τὸ ἄγαλμα καὶ τὸ ἐπιδιόρθωσε. Καὶ διορθωμένο τὸ ξαναέστησε στὴν Ἀγορά. Ξαναεμφανίσθηκε ὁ παπουτσῆς καὶ ἐξέφρασε κι ἄλλη ἄποψη: «Ἡ ἔκφραση τοῦ προσώπου δὲν εἶναι ἡ πρέπουσα»! Τότε ἐμφανίσθηκε ὁ Ἀπελλῆς καὶ τοῦ εἶπε: «Σανδαλοποιέ, μέχρις ἐμβαδῶν!»... φράσις ποὺ ἔμεινε πα- 12

4 13 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ ροιμιώδης, νὰ λέγεται κατὰ οἱουδήποτε κάνει τὸν παντογνώστη, ἐνῶ οἱ γνώσεις του δὲν τὸ ἐπιτρέπουν. Πέρασε μάλιστα τόσο πολὺ στὸν ἑλληνικὸ λαό, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ λέγεται ἀκόμη καὶ σὲ ἀπόδοση στὴν δημοτική: «Παπούτσι, ὄχι πιὸ πάνω ἀπ τὸ κορδόνι!»... Εἴδη ὑποδημάτων Τὰ εἴδη τῶν ὑποδημάτων ποὺ ἀπαντῶνται στὰ ἀρχαῖα κείμενα, εἶναι μὲ ἀλφαβητικὴ σειρά: αἰγέα (ἡ), γένος ὑποδημάτων, προφανῶς ἀπὸ αἰγή, δορὰ αἰγὸς (κατσικίσιο δέρμα). ἀκάτια [12] ἢ μεγάλα ἄρμενα (τὰ), αὐτὰ θὰ πρέπη νὰ ἦταν βαρκόσχημα ὑποδήματα. [13] (βλ. καὶ πλοιάρια). ἀκρόσφυρα (τὰ), γυναικεῖο πόδημα ποὺ ἔφθανε ἕως τὰ σφυρά, δηλ. τοὺς ἀστραγάλους. [14] ἀμβρακίδες (οἱ), γυναικεῖα ὑποδήματα, ποὺ φοροῦσαν στὴν Ἀμβρακία, καὶ συνέχιζαν νὰ φοροῦν οἱ γυναῖκες κι ὅταν ἡ πόλις μετωνομάσθηκε σὲ Ἄρτα. ἀμυκλαῖδες ἢ ἀμυκλάδες, ἀμύκλαι (οἱ), εἶδος πολυτελοῦς ἀνδρικοῦ ὑποδήματος, ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὶς Ἀμύκλαις (Λακωνίας) μεγάλο κέντρο ὑποδηματοποιίας τῶν ἀρχαίων χρόνων, ἴσως τὸ μεγαλύτερο - καὶ διαδόθηκε σὲ ὅλες τὶς δωρικὲς πόλεις. [15] ἀμφίσφυρα (τὰ), γυναικεῖο πόδημα ποὺ ἐκάλυπτε καὶ τὰ δυο σφυρά, δηλ. τοὺς ἀστραγάλους κι ἀπ τὶς δύο μεριές. [16] ἀναξυρίδες < ἀνασυρίδες (οἱ) βαρβαρικὰ γυαλιστερά [17] ἐνδύματα ποδιῶν [18] καὶ βαθεῖα καὶ ἄβατα ὑποδήματα, ποὺ φοροῦσαν ξένοι βασιλεῖς [19]. ἁπλαῖ (αἱ), εἶδος λακωνικοῦ ὑποδήματος. Ἦταν καλλίστρτο καὶ μονόπελμο (μὲ μονὸ πάτο) [20]. Ὠνομάζονταν ἔτσι ἐπειδὴ ἦταν... ἁπλᾶ «καὶ οὐ τετεχνιτευμένως γεγενῆσθαι», ἐπειδὴ οἱ Λάκωνες εἶναι «οὐ περίεργοι περὶ τάς κατασκευάς». ἀραβύλες, ἀρβύλοι > ἀρβύλες (οἱ), ἀρβυλίς, ἀρβύλα, ἀρβύλη (ἡ), φορτικὰ καὶ βαρβαρικὰ ὑποδήματα. [21] Τὰ φοροῦσαν γεωργοί, κυνηγοὶ καὶ ὁδοιπόροι. Ἔμεινε νὰ λέγεται ἔτσι κάθε ὑπόδημα «περισσῶς εἰργασμένο». Οἱ Κύπριοι τὴν ἀρβύλη τὴν ἔλεγαν σωστότερα ἀρμύλη (> τὰ ἄρμυλα), ἀφοῦ ὠνομάσθηκε ἔτσι ἐπειδὴ «ἁρμόζει τῷ ποδί». ἀργεῖαι (αἱ), πολυτελῆ γυναικεῖα ὑποδήματα [22] ἐξ Ἄργους. ἀρπίδες (οἱ), μαλακὲς κρηπῖδες καὶ πολύρραφα ὑποδήματα τῶν Λακώνων, οἱ ὁποῖοι τὰ διέδωσαν σὲ ὅλες τὶς δωρικὲς πόλεις (Τροιζήνα, κ.ἄ.). Ὠνομάσθηκαν ἔτσι «παρὰ τὸ ράπτω, ραπτίς, ραπτίδες καὶ κατὰ μετάθεσιν ἀρπίδες». [23] ἀρσωμίδες (οἱ) γυναικεῖα ὑποδήματα. ἀρτὴρ (ὁ), ὑπόδημα [24], εἶδος περικνημίδος, ἀλλὰ καὶ ἡ ζώστρα (ζωστήρ, ζώνη)[25]. Ἦταν κατασκευασμένα ἐκ πίλου (τουρκ. κετζέ, σαγιάκι). Τὰ φοροῦσαν πολλοὶ καὶ μάλιστα οἱ ἱππεῖς, μέσα στὰ ὑποδήματα. ἄσκαροι (οἱ), ἢ ἀσκέρα (ἡ), ἢ ἀσκέραι (αἱ), εἶδος ἀττικῶν σανδαλίων, εἶδος

5 Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 περικνημίδος. Σήμερα θὰ λέγαμε εἶδος τζαρουχιοῦ (τσαρουχιοῦ). αὐτοσχεδὲς (τὸ) εἶδος γυναικείου ὑποδήματος, μᾶλλον ἀτέχνου.[26] ἄφρακτα (τὰ), σήμερα θὰ τὰ λέγαμε ἐξώπτερνα ἢ ἀνοικτὰ μπρὸς καὶ πίσω πέδιλα.[27] βακνίδες (οἱ), εἶδος ὑποδημάτων. βάξεαι (οἱ) ὑποδήματα ρωμαϊκῶν χρόνων. βασιλίδες (οἱ), ὑπόδημα γυναικεῖο καὶ αὐλητικὸ (δηλ. ποὺ φοροῦσαν στὴν βασιλικὴ αὐλή, ἄρα πολυτελές).[28] βασσάρη (ἡ), θρακικὸ ὑπόδημα ἀπὸ δέρμα ἀλεποῦς «παρὰ τῇ βάσει ἀρηρέναι» (ἀρῶ = ἁρμόζω). Τὸ φοροῦσαν κυρίως οἱ βασαρίδες, δηλ. οἱ βάκχες στὶς βάσσες/βῆσσες (σὲ ὀρεινοὺς τόπους). [29] Οἱ Θρᾷκες, «βασσάρα» ἔλεγαν τὴν ἀλεποῦ καὶ τοὺς χιτῶνες ποὺ φοροῦσαν οἱ Θρᾷκες βάκχες, λατρευτὲς τοῦ Βασσαρέως Διονύσου, διότι ἦσαν «ἐκ δερμάτων ἀλωπεκείων». βαστὰ (τὰ), ὑποδήματα, κατὰ τοὺς Ἰταλιῶτες. βαυκίδες (οἱ) ἢ καυκίδες (οἱ), βαυκὸ (τὸ) εἶδος ἰωνικοῦ πολυτελοῦς καὶ τρυφεροῦ ὑποδήματος, ἴσως γιὰ βαυκισμὸ (ὄρχησι, μαλακὸ χορό). βερενικίδες (οἱ), εἶδος γυναικείου ὑποδήματος. Ἴσως ἐκ καποίας πόλεως, ἐξ αὐτῶν ποὺ καλούνταν Βερενίκη.[30] βηρίδες (οἱ), εἶδος ὑποδήματος, ἐμβάδες. βίολα (τὰ), εἶδος πέδειλου ὑποδήματος. βλαῦδες (οἱ) ἢ βλακεὺς (ὁ) ἢ βλαῦτες[31] (οἱ) ἐμβάδες, κρηπῖδες, σανδάλια, εἴδη ὑποδήματος, ποὺ φοροῦσαν κυρίως στοὺς ἀσκωλιασμούς.[32] Τὸ ὑποκοριστικό του ἐλέγετο (τὸ) βλαυτίον. βλύδιον (τὸ) ὑπόδημα, ἴσως σχετικὸ μὲ τὸ προαναφερθέν. γαλλικαὶ (αἱ) ὑποδήματα ρωμαϊκῶν χρόνων, συνηθέστατα στὴν εὐρωπαϊκὴ Γαλατία (> Γαλλία). γέρρα (τὰ), εἶδος δερματίνων πεπλεγμένων ὑποδημάτων.[33] γυμνοπόδια (τὰ), σανδάλια, ποὺ ἀφήνουν τὸ πέλμα γυμνό.[34] δεινιάδες (οἱ), δεινιὰς (ἡ), εἶδος ἀνδρικῶν ὑποδημάτων.[35] διάβαθρα (τὰ), διάβαθρον (τὸ), εἶδος ἐλαφρῶν γυναικείων ὑποδημάτων, ποὺ φοροῦσαν καὶ οἱ παράσιτοι.[36] διόπαι (αἱ), εἶδος ὑποδημάτων (καὶ ἐνωτίων).[37] Ἡ λέξις «δίοπος» σημαίνει ὁ ἔχω δύο ὀπὰς (τρύπες), ἄρα ἴσως νὰ ἦσαν ὑποδήματα μὲ δύο ὀπές, ἐμπρὸς καὶ πίσω (στὴν πτέρνα). ἐμβὰς (ἡ), ἐμβάδες (οἱ), εἶδος ὑποδημάτων περιπάτου (ἔμβασις=περίπατος, ἐμβαίνω = πατῶ), ἀλλὰ καὶ κωμικῶν ἠθοποιῶν.[38] Ἀναφέρονται καὶ πήλινες ἐμβά- 14

6 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ δες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κετσέ. ἐμπίλια (τὰ), εἶδος ἀρχαίων ὑποδημάτων. ἐνδρομίδες ἢ ἐντρομίδες (οἱ), ἐνδρομίς[39] (ἡ), ἔλεγαν οἱ Ἀττικοὶ τὰ δυνατὰ ὑποδήματα μὲ τοὺς μακρεῖς λαιμοὺς γιὰ τοὺς κυνηγοὺς καὶ γιὰ τὸν δρόμο, γιὰ νὰ διανύη κανεὶς ἄνετα καὶ ἐπιτήδεια μεγάλες ἀποστάσεις, γιὰ νὰ τρέχη (ἐνδρομὴ < ἐντρέχω = τρέξιμο μέσα, μὲ στοίχημα).[40] Κάτι σὰν τὰ σημερινὰ «ἀθλητικὰ μποτάκια», θὰ λέγαμε. ἐννηΰσκλοι (οἱ), ἐννηΰσκλος (ὁ,ἡ), ὑπόδημα τῶν Λακώνων ἐφήβων, μὲ ἐννέα ὕσκλους. ἔπτυσχλοι (οἱ), ἔπτυσκλοι (οἱ), ἔπτυσκλος (ὁ), ἀνδρικὸ ὑπόδημα, μὲ ἑπτὰ ὕσκλους..[41] εὐμαρίδες (οἱ), εὐμαρὶς (ἡ), εἶδος ἀσιατικοῦ ὑποδήματος, ἀνδρικοῦ καὶ γυναικείου, μὲ τὸ ὁποῖο βαδίζει κανεὶς εὐμαρῶς (εὐχερῶς, εὐχάριστα). Κροκκοβαφὴ τέτοια φοροῦσε ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν.[42] θετταλὶς (ἡ) ποιοτικὸ ὑπόδημα τῶν Κρητῶν, μᾶλλον προερχόμενο ἀπὸ τὰ θεσσαλικὰ φῦλα, ποὺ κατοικῆσαν τὴν μεγαλόνησο.[43] θρηίκια (τὰ), εἶδος ὑποδημάτων τῶν Θρᾳκῶν, ποὺ ἀργότερα ἔγιναν γνωστὰ καὶ ὡς περσικά, λόγῳ τῆς ἀφομοιώσεως καὶ διαδόσεώς τους ἀπὸ τοὺς Πέρσες κατακτητές. ἰφικλῆς (ὁ), εἶδος ὑποδήματος. (βλ. κλεῖδα) ἰφικρατίδες (οἱ) ἢ ἰφικρατὶς (ἡ), εἶδος σανδαλίων, ὑποδήματος ποὺ ὠνοματίσθηκε ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Ἰφικράτη, ὁ ὁποῖος εἶχε πατέρα σκυτοτόμο, καὶ ὁ ἴδιος ἦταν εἷς τῶν ἐνδόξων καὶ ἐμπειροτέρων στρατηγῶν τῶν Ἀθηναίων στὸν θηβαϊκὸ πόλεμο, γαμβρὸς τοῦ βασιλιᾶ τῶν Θρᾳκῶν, Κότυ, ὁ ὁποῖος κατέπληττε καὶ νίκησε πολλάκις μόνο μὲ τὴν φήμη του![44] ἴχνια (τὰ), ὑποδήματα, μὲ χονδρὸ δέρμα προστιθέμενο στὴν πτέρνα, γιὰ νὰ ἵσταται ὑψηλότερα τὸ ὄπισθεν μέρος αὐτῶν. (Ἐκ τοῦ ἴκω, ἰκνέομαι, ἴθμα, κ.λπ. κάλικαι (οἱ) ὑποδήματα ρωμαϊκῶν χρόνων. κάλτοι, κάλτιοι (οἱ), κάλτιος (ὁ), λατ. calceus, κοῖλα λεπτὰ ὑποδήματα τῶν Σικελῶν, γιὰ ἱππασία, ποὺ διαδόθηκαν στοὺς Ρωμαίους.[45] Οἱ Ἕλληνες τὰ ἔλεγαν «κοῖλα ὑποδήματα». Ἀπαντᾶται καὶ ὡς καλτίκιος (ὁ), καὶ καλίκιος[46] (ὁ). Ἐξ αὐτῶν ἡ κάλτσα (κάλιτσα, καλτσίον, καλτσόν, καλτσούνια = περικνημίδες), λεπτὸ ὑπόδημα ἐξ ἐρίων ἢ ἐκ βάμβακος. καμπάγοι (οἱ > campagi), πολυτελέστατα ὑποδήματα τῶν Βυζαντινῶν. κανάβια (τὰ), ὑποδήματα ἀπὸ κάναβο (εἶδος ξύλου περὶ τοῦ ὁποίου ἔπλαθαν τὸ κερί, τὸν γύψο, τὸν πηλό, ἄρα καλούπι). Ἦταν πεπλεγμένα ὡς ἡ ψάθα (ψάθινα ὑποδήματα). Ὑποδήματα γιὰ κυνήγι. καννάβια (τὰ), ὑποδήματα, φορέματα, ἐνδύματα, ἐκ καννάβεως[47]. Σχετικὰ 15

7 Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 μὲ τὰ προηγούμενα.[48] καρβατίνη ἢ καρπατίνη ἢ καρπάτινον (ἡ), μονόπελμο (μονόδερμο) καὶ εὐτελὲς ὑπόδημα τῶν ἀγροτῶν, ἀπὸ ὠμὸ δέρμα, νεοδάρτων βοδιῶν.[49] Τὸ κατεσκεύαζαν ἰδιωτικῶς καὶ αὐτοσχεδίως.[50] Ἀντίστοιχο μὲ τὸ μεταγενέστερο τσαρούχι. (Ἐξ αὐτοῦ ἡ καπαρτίνα). καρκῖνος (ὁ), κοῖλο ὑπόδημα, ποὺ ὁμοίαζε μὲ καβούκι καρκίνου (κάβουρα). κλεῖδα, κλεὶς (ἡ), ἢ κλείματα (τὰ), ἢ κλῆμα (τὸ), ἢ κλῖμα (τὸ), ἢ κρούπανα (τὰ), ἢ κρούπεζα (τὰ), κρύπαλα (τὰ), εἶδος ξυλίνων ὑποδημάτων τῶν Κρητῶν. Αὐτὸς ποὺ τὰ φορεῖ ἐλέγετο κρουπεζοφόρος.[51] Αὐτὸς ποὺ βαδίζει μὲ αὐτὰ ἐλέγετο κρουπεζοβάμων, κρουπεζούμενος. Κρουπεζόω-ῶ, σημαίνει ἐνδύω, ὑποδένω τὰ κρούπεζα. Βλ. καὶ κρούπαλα. Τὸ μικρὸ κρούπεζο ἐκαλεῖτο κρουπέζιον. κνημῖδες (οἱ) κάθε εἶδος ὑποδήματος ποὺ ἐκάλυπτε τὴν κνήμη περικνημίδα. κόθορνος (ὁ), κόθουρνος (ὁ), τὸ πιὸ γνωστό, ἴσως, ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ὑπόδημα. Ἐφάρμοζε καὶ σὲ ἄνδρες καὶ σὲ γυναῖκες. Εἶχε σχῆμα τετράγωνο. Ἔτσι δὲν ξεχώριζε τὸ δεξὶ ἀπὸ τ ἀριστερὸ πόδι. Ἐπίσης εἶχε χονδρὰ καττύματα. Ἦταν ὑψηλὸ στὴν μέση τοῦ σκέλους. Ἔτσι προκαλοῦσε ἕνα ἰδιαίτερα ἀσταθὲς βάδισμα. [52] Τὸ φοροῦσαν κυνηγοὶ καὶ τραγικοὶ ὑποκριτὲς (ἠθοποιοί), γιὰ νὰ φαίνωνται ὑψηλότεροι καὶ ἐπιβλητικότεροι.[53]. Ὡστόσο στὴν ἀκμὴ τῆς τραγω δίας ἴσως νὰ μὴ γινόταν χρήση κοθόρνων, τοὐλάχι στον τέτοιας χονδροειδοῦς κατασκευῆς. Ἴσως οἱ χονδροειδεῖς κόθορνοι νὰ ἐμφανίζωνται κατὰ τὸν 2ο π.χ. αἰ. κοκκίδες εἶδος ἀρχαίων ὑποδημάτων. κολοφώνια (τὰ), κοῖλα ὑποδήματα, προφανῶς ἐκ Κολοφῶνος Μ. Ἀσίας.[54] Ἴσως νὰ ἦσαν καὶ μεταλλικά! Καὶ ἐπειδὴ ἡ Κολοφῶν ἔχαιρε φήμης γιὰ τὸ ρετσίνι της, ἴσως νὰ ἦσαν κολλημένα μὲ ρεσινόκολλα. κονιόπους (ὁ), πολυσχιδὲς στενὸ σανδάλι, ὑπόδημα, ποὺ δὲν σκέπαζε ὅλην τὴν πατούνα (πατούσα, πέλμα, πόδι). Ἔτσι τὸ πόδι εἶχε πάντα κόνι (σκόνη). (κονιόπους, κονίπους, ὁ = κονιορτισμένος, ὁ ἔχων σκονισμένα πόδια). Τὰ φοροῦσαν οἱ μοιχοὶ γιὰ νὰ μὴ τοὺς καταλαβαίνουν! Γι αὐτὸ ἐλέγοντο καὶ «ὑποδήματα μοιχικά».[55] κονίποδες (οἱ), πρεσβυτικὰ ὑποδήματα, ἴσως γιὰ ἀγροίκους καὶ ἐργάτες. Στὴν Ἐπίδαυρο ὁ δῆμος ἐκαλεῖτο κονίπους, ἐπειδὴ ἐπὶ τὸ πλεῖστον διέτριβε στοὺς ἀγρούς.[56] κρηπὶς (ἡ), ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ὑποδήματα.[57] Ἀνδρικὸ ὑπόδημα, ἀπὸ σκῦτος, μὲ ὑψηλὰ καττύματα, ποὺ ἔφθανε ἕως ἐπάνω τῶν ἀστραγάλων. Ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ ἕρπω > ἑρπὶς > κρηπίς. Ὁ κατασκευαστής τους ἦταν ἰδιαίτερος σκυτοτόμος καὶ ἐλέγετο κρηπιδουργός. Ὁ πωλητὴς αὐτῶν ἐλέγετο κρηπιδοπώλης. Τὸ φορεῖν ὑποδήματα ἐλέγετο καὶ κρηπίδωμα. Κρηπιδόω ῶ, ση- 16

8 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ μαίνει βάζω, φορῶ ὑποδήματα. κρούπαλα (τὰ) ὑψηλὰ ξύλινα ὑποδήματα οἱ νῦν γαλένζες. [58] Ἴσως σχετικὰ μὲ τὶς κλεῖδες καὶ τὰ κρούπετα. Ἔτσι ἐλέγοντο καὶ τὰ κρόταλα. Ἀμφότερα διότι ἔκαναν κρότο. κρούπετα (τὰ), ὑψηλὰ ἢ ξύλινα γυναικεῖα ὑποδήματα. κυβήβη (τὰ), ὑποδήματα τῶν Ἀρκάδων. λακιναρίδια (τὰ), τὰ ραφτὰ ὑποδήματα τῶν Ρωμαίων. (λακὶς = ραγάς, ἐμβολή, τραῦμα, ραφή, σχίσμα). μάσθλη (ἡ), μάσθλης (ὁ), δερμάτινο φοινικοῦν (βαθυκόκκινο-μὼβ) ὑπόδημα.[59] Κατασκευάζονταν ἀπὸ μασθλήματα, ἐξαιρετικὰ δέρματα, ἄνευ τριχῶν (τομάρια), ἀπὸ τὰ ὁποῖα μποροῦσαν νὰ κόβωνται λωρίδες («μασθλήματα ψιλά»). Αὐτὰ μεταχειρίζονταν οἱ σανδαλιορράπται. μεσοπερσικαὶ (αἱ), δηλ. μισοπερσικά, ἰδιαίτερο συρτὸ ὑπόδημα-ἐμβὰς μὲ ὑψηλὴ πτέρνα τῶν γυναικῶν τῆς Περσίας, ποὺ ἔγινε γνωστὸ στὶς Ἑλληνίδες, κυρίως στὰ ἑλληνιστικὰ χρόνια, καὶ ἀργότερα καὶ στὶς Τουρκάλες, ποὺ τὰ εἶπαν πασούμια < περσούμια καὶ γοβάκια. [60] νοσσίδες (οἱ), νοσσὶς (ἡ), ὑποδήματα ποὺ φοροῦσε ἡ νεοσσὶς (νεαρὴ κοπέλλα).[61] νυκτερινοὶ κύνες (οἱ), γυναικεῖα ὑποδήματα, ποὺ φυοῦσαν τὰ γυναικεῖα πόδια, ὅπως οἱ κύνες. νυκτιπήδηκες (οἱ), νυκτικὰ σανδάλια, πλατειὲς ἐμβάδες-παντόφλες γιὰ τὴν νύκτα.[62] νυμφίδες (οἱ), γυναικεῖα ὑποδήματα νυμφικὰ σανδάλια (γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου). [63] ξυστίδες (οἱ), ξυστὶς (ἡ), ἀττ. ξυστὶς (ἡ), εἶδος γυναικείου ὑποδήματος. [64] ὁδόνια (τὰ) ὑποδήματα γιὰ εὔκολη βάδιση σὲ ὁδούς, τὰ οὐδονάρια τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων. ὀπισθοκρηπίδες (οἱ), ὀπισθοκρηπὶς (ἡ), θὰ τὰ λέγαμε ψηλοτάκουνα ὑποδήματα. [65] πὰξ (ἡ) εὐυπόδητον ὑπόδημα. Ἕνα καλὸ δηλ. ὑπόδημα. παράρρυμα (τὸ) πέδειλον, ἀπὸ τὸ ὁποῖο κρέμονται ὑφάσματα (ταινίες, κορδέλλες) ἢ πεπλεγμένο ἐκ χονδρῶν ἢ ἁπλῶν σχοινίων. [66] πέδειλα (τὰ), ποδόειλα (τὰ), ὑποδήματα, εἶδος σανδαλίων, ποὺ ἔφθανε ἕως τὸ γόνατο. [67] «Περὶ τοὺς πόδας εἱλούμενα», «παρὰ τὸ περιειλεῖσθαι αὐτὰ τοῖς ποσὶν» ἢ «παρὰ τὸ ἐν τῷ πέδῳ εἰλείσθαι». Ἐξαπλουστευμένα πέδιλα ἢ πέδιλλα (αἰολ.). πελλασταὶ (αἱ), πελλαστὴ (ἡ), ὑποδήματα, τὰ ὁποῖα «περιετίθεσαν οἱ δρομεῖς, περὶ τὰ σφυρά» (περιτύλιγαν περὶ τοὺς ἀστραγάλους) «ἵνα μὴ ἔξω στρέφη- 17

9 Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 ται» (γιὰ νὰ μὴ συμβῆ αὐτὸ ποὺ ἁπλᾶ λέμε σήμερα «νὰ μὴ γυρίση τὸ πόδι τους»). [68] περίβαρα (τὰ) ἢ περιβαρίδες (οἱ), λεπτοσχιδῆ πεποικιλμένα λίαν βαριὰ γυναικεῖα σανδάλια. [69] περισχιδεῖς (οἱ), εἶδος εὐτελοῦς ὑποδήματος, ὁλόγυρα σχισμένου. [70] Ἀποδίδονταν στὸν Ἄμμωνα Δία καὶ στὸν Μ. Ἀλέξανδρο. περσίδα (ἡ), περσὶς (ἡ), εὐτελὲς περσικὸ ὑπόδημα. [71] πηλοπατίδες (οἱ) εἶδος ὑποδημάτων μὲ πήλινο πάτο. πλοιάρια (τὰ), βαρκόσχημα ὑποδήματα. (βλ. καὶ ἀκάτια). προσχίσματα (τὰ), εἶδος ὑποδήματος, σανδάλι σχισμένο ἐκ τῶν ἔμπροσθεν. πτύοχλον (τὸ), εἶδος ἀνδρικοῦ ὑποδήματος. ρᾴδια (τὰ), ρᾴδιαι (αἱ), ραΐδια (τὰ), εἶδος ποιοτικῶν γυναικείων σανδαλίων, τὸ κατ ἐξοχὴν σανδάλιον. ραπίδες (οἱ), ραδὶς (ἡ), εἶδος ὑποδήματος, μὲ ραφὲς καὶ περόνες. Οἱ κατασκευαστὲς αὐτῶν ἐλέγοντο «ραπιδοποιοί», αὐτοὶ δηλ. ποὺ ἐφτιαχναν τὶς κρηπῖδες. ρόδια (τὰ), ἀνδρικὸ ὑπόδημα. σάμβαλα (τὰ), σάμβαλον (τὸ), εἶδος ὑποδήματος, αἰολ. τὸ σανδάλι. σάνδαλα (τὰ) ἢ σάνδαλον (τὸ), βλαυτία (τὰ), γυναικεῖα ἐνίοτε καὶ ἀνδρικὰ ὑποδήματα, μὲ ξύλινο πέλμα (πατούνα), ποὺ δενόταν στὸ πόδι μὲ λουριά. [72] Ἐκ τοῦ σανίς, σανίδαλος. Ὁ μικρὸς σάνδαλος ἐλέγετο σανδάλιον καὶ σανδαλίσκος. Τὰ σανδάλια φυλάσσονταν σὲ εἰδικὴ θήκη-ἑρμάριο, τὴν σανδαλοθήκη. Τὰ ἔρραβε εἰδικὸς ράπτης, ὁ σανδαλορράφος. Σανδαλόω-ῶ, σημαίνει προμηθεύω ἢ ράβω σανδάλια. Ὑπῆρχαν πολλὰ εἴδη σανδάλων (σανδαλώδη ὑποδήματα). σελευκὶς (ἡ), γυναικεῖο ὑπόδημα, ἰδιαίτερο τῶν γυναικῶν τῆς Πιερίας τοῦ ἑλληνιστικοῦ σελευκιδικοῦ κράτους τῆς Συρίας ἐπὶ τοῦ Ὀρόντου [73] σεμπάδα (ἡ), ὑπόδημα. Ἴσως σχετικὸ νὰ εἶναι τὸ νῦν καλούμενο σαμπὼ (εἶδος τσόκαρου). σικυώνια (τὰ), γυναικεῖα ὑποδήματα, προερχόμενα ἐκ Σικυῶνος Κορινθίας. [74] σινδοκύθορνοι (οἱ), ποιοτικὸ ὑπόδημα, ποὺ ἔμαθαν οἱ Ἕλληνες μᾶλλον ἐκ τῶν Σινδῶν, κατοίκων τῆς Σινδικῆς, στὶς ἐκβολὲς τοῦ ποταμοῦ Ἴστρου, στὸν Εὔξεινο Πόντο. σακχάδες (οἱ), ἢ σάκχοι (οἱ), εἶδος ὑποδήματος τῶν Φρυγῶν. σκάβελα (τὰ) ὑποδήματα ρωμαϊκῶν χρόνων. σκουλπόνεαι (οἱ) ὑποδήματα ρωμαϊκῶν χρόνων. σκυδικαὶ (αἱ), λευκά, «ἐλεύθερα» ὑποδήματα, εἰδικὰ γιὰ λακτίσματα (σκυ- 18

10 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ δίζω=λακτίζω). [75] σκυθικὰ (τὰ), τὰ ἰδιαίτερα ὑποδήματα τῶν Σκυθῶν. σμινδυρίδεια (τὰ), σμινδυρίδια (τὰ), ἢ σμυνδαρίδεια (τὰ), ἢ σμυνδαρίδια (τὰ), εἶδος πολυτελῶν γυκαικείων ὑποδημάτων, ποὺ πρῶτος κατεσκεύασε ὁ σκυτεὺς Σμυνδυρίδης. τζαγγία (τὰ), πρακτικώτατα ὑποδήματα τῶν Βυζαντινῶν, ποὺ εἶχαν πολὺ μεγάλη ἀπήχηση, τόση, ὥστε ἔμεινε ἐξ αὐτῶν ὁ ὑποδηματοποιὸς νὰ καλῆται τζαγγάριος, τζαγγάρης (> τσαγκάρης). τροχάδες (οἱ) εἶδος σανδαλίων, γιὰ ἄνετο τρέξιμο στὰ χωράφια, στὴν βοσκή. Κατασκευάζονται καὶ πωλοῦνται ἀκόμη καὶ σήμερα στὴν Σκύρο, ὅπου τὰ λὲν ἀκόμη... τροχάδια! [76] ὑπέρδεσμα (τὰ), εἶδος ὑποδήματος. φαικὰς (ἡ), εἶδος γεωργικῶν ὑποδημάτων, εἶδος λευκῶν σανδαλίων τῶν Ἀθηναίων γυμνασιαρχῶν, καὶ τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων. [77] Ἡ μικρὴ φαικὰς ἐλέγετο φαικάσιον (τὸ). χῖαι (αἱ), εἶδος ἀνδρικοῦ ὑποδήματος, ἐκ Χίου («χῖαι κρηπῖδες»), ποὺ ἔξωθεν τῆς εἰδέσεως ἦταν μολύβδινο! Αὐτὰ ἔδωσαν ἕναν ἰδιαίτερο ρυθμὸ στὴν ὑποδηματοποιία, τὸν χῖο ρυθμό.[78] ψιττάκεια (τὰ), ἢ ψιττάκια (τὰ), ἢ φιττάκια (τὰ), εἶδος γυναικείου ὑποδήματος, ἴσως γιὰ ποιμενικὲς ἐργασίες.[79] Μέρη καὶ ἐργαλεῖα τῶν ὑποδημάτων Αὐτὸ ποὺ σήμερα λέμε «σόλα» στὰ ἀρχαῖα χρόνια ἐλέγετο «κάττυμα». Τὴν γλωσσίδα, ποὺ ἀνέβαινε ἕως ἐπάνω στὸ πέλμα, τὴν ἔλεγαν «γλῶσσα», ὅπως ἀκριβῶς τὴν λέμε καὶ σήμερα! Ὁ σύνδεσμος τῶν κορριγίων τοῦ ὑποδήματος, ἐλέγετο «ἱμάντωσις» [80] Οἱ ἱμάντες τῶν ὑποδημάτων, ἐλέγοντο «ὅρμοι». Οἱ «ρομφεῖς» ἦσαν ἱμάντες ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐρράπτετο τὸ ὑπόδημα. Οἱ περόνες τῶν ὑποδημάτων, ἐλέγοντο «ραπίδες». Τὸ «λωρίον» (λουρί) τοῦ ὑποδήματος, ἐλέγετο «σφαιρωτήρ», καὶ ἐπὶ σανδαλίου «ζινίχιον». Οἱ ἀγκύλες (ἢ βρόχοι) τῶν ὑποδημάτων ἐλέγοντο «ὕσκλοι». Ἕνα εἶδος κοπιδίου τῶν ὑποδηματορράφων ἐλέγετο «ἄρβηλος». [81] Ἕνα ἄλλο ἦταν ὁ περιτομέας ἢ ἁπλῶς τομέας. Τὶς ὀπὲς τὶς διάνοιγαν μὲ τὸν ὀπέα (σημ. σουβλὶ λατ. subulum). Τοποθετοῦσαν, λοιπόν, τὸ ὑπὸ κατασκευὴν ὑπόδημα ἐπὶ τοῦ καλάποδα [82], 19

11 Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 καὶ ἀφοῦ ἔχριζαν τὸ δέρμα μὲ εἰδικὸ ἔλαιο, τὰ ἔρραπταν μὲ νεῦρα βοῶν. Ἐφήρμοζαν τὰ καττύματα μὲ ραφὴ ἢ προσήλωση. Τὰ ἔβαφαν μὲ μελαντηρία ἢ ἐρυθρὰ βαφὴ (μαῦρα ἢ κόκκινα ἀντιστοίχως). Τέλος, τὰ ἔστιλβαν μὲ τὴν ὀρυκτὴ ὕλη «ἀγήρατος». Τὸ ἐργαλεῖο ποὺ βοηθᾶ τὸ πόδι νὰ γλυστρᾶ μέσα στὸ ὑπόδημα, ποὺ σήμερα λέμε ἁπλῶς «κόκκαλο», ἀσχέτως ἀπὸ τὶ ὑλικὸ εἶναι καστασκευασμένο, ἐλέγετο ὑποδετήριον. Στὴν ἀρχαιότητα ὑπῆρχαν μεταλλικά, κεράτινα καὶ δερμάτινα τέτοια βοηθήματα, ἀλλὰ τὰ περισσότερα ἦσαν ὄντως ὀστέινα, γι αὐτὸ καὶ ἡ λαϊκὴ γλῶσσα διατήρησε τὴν λέξη «κόκκαλο» γι αὐτά, ἀκόμη καὶ ὅταν εἶναι... πλαστικά! Ἕως τὰ χρόνια τῶν χειροποιήτων ὑποδημάτων στὰ μέτρα καὶ τὶς ἰδιομορφίες τοῦ πέλματος τοῦ πελάτου, τὰ κυριώτερα ἐργαλεῖα τοῦ ὑποδηματοποιοῦ ἦσαν τὸ σφυρὶ (γιὰ τὸ πιστάρισμα τῆς σόλας τοῦ πάτου καὶ τὸ κάρφωμα τῶν τακουνιῶν), ἡ τανάλια (γιὰ τὸ μοντάρισμα-ξεμοντάρισμα), ἡ φαλτσέτα (γιὰ τὸ κόψιμο τῆς σόλας, τὸ ξελούρισμα), τὸ λαμπούνι (γιὰ τὸ σιδέρωμα τῆς σόλας, τῆς πιέτας), τὸ σουβλὶ (ἢ κατσαμπρόκος ἢ κατσαπρόκος [83], γιὰ τὸ ἄνοιγμα ὀπῶν), ἡ ράσπα (γιὰ τὸ ξύσιμο τῆς σόλας) καὶ τὸ ἀμόνι (γιὰ τὸ πιστάρισμα τῆς σόλας). Ἡ γυμνοποδία καὶ ἔθιμα ὑποδημάτων Σχετικὰ μὲ τὰ ὑποδήματα καὶ τὴν ὑπόδηση ὑπάρχουν πολλὰ ἔθιμα, σὲ διαφόρους λαοὺς τῆς γῆς καὶ ἀνὰ ἐποχές. Τὸ κυριώτερο ὅμως εἶναι ἡ γυμνοποδία ἐντὸς ἱερῶν χώρων, ἡ ἀποβολὴ δηλ. τῶν ὑποδημάτων, ποὺ ἐφήρμοζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες (οἱ δὲ ἱερεῖς τῆς Δωδώνης ἦσαν καὶ ἀνιπτόποδες, δὲν ἔπλεναν δηλ. τὰ πόδια τους), οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ Ρωμαῖοι καὶ ἐξ αὐτῶν τὴν ἀκολούθησαν καὶ τὴν διατηροῦν οἱ μουσουλμᾶνοι, οἱ σίνες, κ.ἄ. στὰ τεμένη τους. Στὴν ἀρχαία Ρώμη ἐτελεῖτο εἰδικὴ ἑορτὴ γυμνοποδίας, τὰ Nudipedalia. Ἡ συνήθεια νὰ ἀφήνωνται ἔξω τῶν ἱερῶν χώρων τὰ ὑποδήματα, ὡς ἀκάθαρτα, συνεχίσθηκε καὶ στοὺς βασιλικοὺς καὶ ἀνακτορικοὺς οἴκους. Οἱ Αἰγύπτιοι παρουσιάζονταν στὸν βασιλιά τους ἀνυπόδητοι. Ἐνώπιον τοῦ μεγάλου σουλτάνου, στὴν Ὑψηλὴ Πύλη, ὅσοι ἔρχον ταν γιὰ νὰ ὑποβάλουν τὰ σέβη τους, ἔπρεπε νὰ σκύψουν καὶ νὰ φιλήσουν τὰ χρυσᾶ του ὑποδήματα, γιὰ νὰ ἀποδείξουν πόσο καλοὶ καὶ ὑπάκουοι εἶναι... Τὴν 2η ἡμέρα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ γάμου, τὴν «ἐπαυλία», ἦταν συνηθέστατο δῶρο τὰ ὑποδήματα στοὺς νεονύμφους. Στοὺς σημερινοὺς γάμους, ἡ νύφη γράφει στὸν πάτο τοῦ νυφικοῦ της παπουτσιοῦ τὰ ὀνόματα τῶν ἐλευθέρων φιλενάδων τῆς καὶ ὅποιο ὄνομα, 20

12 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς, βρεθῆ σβησμένο, αὐτὴ καὶ θὰ εἶναι ἡ ἑπομένη νύφη! Τὸ ὑπόδημα ἐξακολουθεῖ ἐπίσης ὡς πρῶτο δῶρο τοῦ νονοῦ στὸ βαπτιστήρι του, γιὰ νὰ ἔχη «καλὸ δρόμο». Εἶναι ἀπίστευτα πολλὰ τὰ ἐπίθετα ποὺ ἔχει δώσει ἡ τέχνη καὶ ἡ ἐνασχόληση μὲ τὴν ὑποδηματοποιία: Παπουτσῆς, Ὑποδηματᾶς, Ποδηματᾶς, Καλτσᾶς, Τσαγκάρης, Τσαρούχης, κ.λπ. Τέλος, τὸ ὑπόδημα ἦταν πάντα ἀντικείμενο φετὶχ καὶ ἔρωτος, ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ γοβάκια τῆς βασιλοπούλας στὰ παιδικὰ παραμύθια, τὰ ποικιλοστόλιστα πασουμάκια τῶν παλλακίδων, ἡ ὕπαρξη καὶ μόνον τῶν ὁποίων, ἔξω ἀπὸ τοὺς ὀντάδες τῶν χαρεμιῶν, ἔδειχνε τὴν διαθεσιμότητα τῆς κοπέλλας καὶ ξάναβε τὸν πόθο στὸν ἐπιβήτορα, τὴν πλέον προσφιλῆ τακτικὴ τῶν ἐρωτευμένων νὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ ποτήρι τοῦ ποτοῦ τους τὸ γοβάκι τῆς κοπέλλας τους καί, καταλήγοντας, στήν... γόβα-στιλέττο, ποὺ γίνεται φονικὸ ὅπλο ἔρωτος... Ἡ ὑποδηματοποιία σὲ ἄλλους λαοὺς Τὸ ἀρχαιότερο ὑπόδημα ποὺ ἔχει βρεθῆ ἕως τώρα, τὸ φοροῦσε ὁ «ἄνθρωπος τῶν πάγων», ποὺ βρέθηκε στὶς Ἄλπεις, καὶ ἔζησε περὶ τὸ 3300 π.χ. Οἱ πάγοι βοηθῆσαν νὰ διατηρηθοῦν σὲ καλὴ σχετικὰ κατάσταση τὰ ὑποδήματά του. Ἦταν καμωμένα ἀπὸ γρασίδι, δέρμα ἐλαφιοῦ καὶ δέρμα ἀρκούδας. O πάγος διετήρησε ὑποδήματα, κ.ἄ. ἀντικείμενα ἀπὸ τὸν πολιτισμὸ τῶν Ἀλτάϊ, τοῦ 6ου-4ου αἱ. π.χ., ὅπου κατοικοῦσαν νομάδες, συγγενεῖς τῶν Σκυθῶν. Ἐκτὸς αὐτῶν, βεβαίως, ὑπολείμματα ὑποδημάτων μπορεῖ νὰ ἴδη κανεὶς στὰ Ἀρχαιολογικὰ Μουσεῖα τῆς Ἑλλάδος, μικρογραφίες τους σὲ ἀναθήματα τάφων, παραστάσεις τους σὲ ἀρχαία ἀγγεῖα, κ.ἄ. Στοὺς ἀρχαίους Αἰγυπτίους δὲν ἀπαντᾶται ἀνεπτυγμένη ὑποδηματοποιία. Ἀπὸ τήν Ε Δυναστεία φοροῦσαν ἕνα ἁπλὸ κάττυμα (σόλα) ἀπὸ φύλλα. Ἢ ἁπλὸ σανδάλι, μὲ πλέγματα ἀπὸ λωρίδες φύλλων φοίνικος ἢ παπύρου. Ἦταν ὅμως διακεκοσμημένο πλουσιώτατα καὶ ἐνίοτε εἶχε καὶ ἐσωτερικὴ ἐπένδυση. Στὴν Ἀσσυρία κομψὰ περιπόδια ἔφεραν μόνον οἱ βασιλεῖς. Οἱ Μηδο-πέρσες εἶχαν εἶδος ὑψηλῆς «μπότας», ἕως τὸ γόνατο, γιὰ στρατιωτικὴ χρήση. Στοὺς Ἰουδαίους τὸ ὑπόδημα ἐμφανίζεται στὰ πατριαρχικὰ χρόνια. Ἦταν συνήθως ἁπλὸ σανδάλι, ἀπὸ δέρμα, ξύλο ἢ ὕφασμα. Συνήθως χονδροειδές, μὲ μικρὰ πέταλα. Ὑπῆρχαν καὶ πολυτελείας ἰάνθινα. Οἱ Ρωμαῖοι εἶχαν ὑποδήματα, κρᾶμα ἀρχαίας ἑλληνικῆς-βαρβαρικῆς καὶ τυρρηνικῆς ὑποδηματοποιίας. Ἀλλά, μετὰ τοὺς Ἕλληνες, αὐτοὶ ποὺ ἀνέβασαν τὴν ὑποδηματοποιία σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἦσαν οἱ Ἐτρούσκοι, οἱ ἀπόγονοι δηλ. τῶν Τρώων, ποὺ διεσώθησαν στὴν Β. Ἰταλία. Αὐτοὶ ἐφτιαξαν ἄφθαστης πολυτελείας ὑποδήματα καὶ μάλιστα πολὺ ὑψηλὰ (tusca calciamenta). Τὰ τυρρηνικὰ (ἢ τυρρηνουργῆ) ὑποδήματα, ἐθε- 21

13 Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 ωροῦντο στὰ ρωμαϊκὰ χρόνια, σὲ Ρώμη καὶ Ἀθήνα, γνώρισμα τῶν κομψευομένων (μοδάτων). Γι αὐτὸ καὶ ἔγινε σπουδαιότατο τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ὑποδηματοποιοῦ στὴν ρωμαϊκὴ χώρα. Ἡ ἐπαγγελματική τους ὁμάδα (συντεχνία, κολλέγιον-κολλεγιά) τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ Νουμᾶς - συνερχόταν καὶ συνεδρίαζε τακτικώτατα στὸ Atrium Sutorum γιὰ θέματα πολιτικὰ καὶ τοῦ κλάδου τους. Ἐκεῖ τελοῦσαν καὶ κάθε Μάιο τὴν ἑορτὴ Tubilustrium. Ἐπίσημη Ὑποδηματαγορὰ (Vicus Sandaliarius) τῆς Ρώμης λειτουργοῦσε στὴν συνοικία τῆς Σουβούρας. Ἀπομεινάρι αὐτῆς τῆς παραδόσεως εἶναι ἡ ὑψηλὴ ὑποδηματοποιία ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν κάποιες περιοχὲς τῆς Ἰταλίας. Οἱ Βυζαντινοὶ ἔφεραν στὴν ἀγορὰ ἀναπαυτικώτερα καὶ πρακτικότερα ὑποδήματα. Οἱ σλάβοι, τέλος, ἔφεραν χονδρὰ περιτυλίγματα στὰ πόδια τους, ἀπὸ χονδρὲς ὑφασμάτινες ταινίες, ἐνῶ ἀπὸ κάτω εἶχαν ἐπίσης χονδροειδὲς κάττυμα ἀπὸ βόειο ἢ χοιρινὸ δέρμα. Δυτικώτεροι καὶ βαρβαρώτεροι λαοὶ φοροῦσαν ἀκόμη χονδροειδέστερα ὑποδήματα. Ὑψηλὰ καὶ μὲ περισκελεῖδες, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὶς ἀνάγκες βαδίσεως σὲ χιονοσκεπῆ τοπία καὶ στὶς κλιματολογικὲς συνθῆκες τῆς περιοχῆς τους. Γενικῶς πάντως, ἡ λεπτότητα τοῦ ὑποδήματος, ἀποδεικνύει καὶ τὴν λεπτότητα ἑνὸς λαοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τὸ φορεῖ! Ἡ βιομηχανικὴ ὑποδηματοποιία Ἕως καὶ τὸ 1850 γιὰ νὰ κατασκευασθῆ ἕνα ζευγάρι παπούτσια ἀπαιτοῦσε 11 μῆνες δουλεῖας, ἀπὸ 8 εἰδικευμένους τεχνῖτες! Ἡ βιομηχανικὴ ὑποδηματοποιία, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἱ. στὴν χώρα μας παρήγαγε σὲ ὑποδηματεργοστάσια ζεύγη ὑποδημάτων (ὅταν στὴν μικρότερη πληθυσμιακὰ Ἐλβετία παράγονταν 6,5 ἑκατ. ζεύγη. Ἡ Γερμανία παρήγαγε 65 ἑκατ. ζεύγη, ἡ Ἀγγλία 120 ἑκατ. ζεύγη καὶ οἱ ΗΠΑ 350 ἑκατ. ζεύγη). Ἀλλὰ τὰ ποιοτικώτερα ὑποδήματα στὸν κόσμο θεωροῦνται αὐτὰ τῆς Ἰταλίας, τῆς Ἰσπανίας καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ βιομηχανικὴ ὑποδηματοποιία ἐπέφερε μαρασμὸ καὶ ἐν τέλει ἔσβησε τὴν παραδοσιακὴ χειροποίητη τέχνη τοῦ ὑποδηματοποιοῦ. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ ὑποδηματοποιεῖα, ποὺ ἦσαν μικρὲς βιοτεχνίες, οἱ ὁποῖες κατεσκεύαζαν χειροποίητα ὑποδήματα, καὶ τὰ μετέπειτα ὑποδηματεργοστάσια, ἀνεπτύχθησαν καὶ ὑποδηματοεπιδιορθωτήρια, γιὰ τὶς ἀνάγκες ἐπιδιορθώσεώς τους, ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ ἀγοράση κανεὶς συχνὰ ὑποδήματα. Τέτοια ἀνεπτύχθησαν κυρίως ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ού αἱ. σὲ Ἀθήνα-Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκη καὶ Πάτρα, καὶ συγκεντρώθηκαν σὲ γειτονιὲς (τὰ τσαγγαράδικα). Ἀπὸ τὸ 1915 στὴν Ἀθῆνα ἱδρύθηκαν καὶ ὑποδηματοκαθαριστήρια, ἂν καὶ τὴν μεγαλύτερη σχετικὴ δουλειά, ἔκαμαν ἕως προσφάτως ὑπαίθριοι λούστροι μὲ κασσελάκια. (*) Ἀφιερώνω αὐτὸ τὸ ἄρθρο στὸν Χιώτη θεῖο μου Νίκο, ποὺ τὸν ἔλεγαν 22

14 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Ζωγράφο στὸ ἐπίθετο, ἀλλὰ ἦταν τσαγκάρης στὸ ἐπάγγελμα, ἀπὸ τοὺς τελευταίους ὑποδηματοεπιδιορθωτὲς καὶ ὑποδηματοποιοὺς χειροποιήτου παπουτσιοῦ στὸ Κερατσίνι Πειραιῶς. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: [1] Ὁμόρριζες καὶ οἱ λέξεις δειλός, δημιουργός, δῆμος, διδάσκω, δοιῶ, ἔνδεια, ἐπιτήδειος, κ.λπ. [2] Στὰ ρωμαϊκὰ χρόνια ἐλέγοντο φεμινάλια καὶ φασκία (fasciae pedales) > φασκιές. [3] Ἡ ἱστορία τῆς οἰκογενείας Κόγια στὸ ὑπόδημα ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ Ἀπὸ τὰ λίγα ἐναπομείναντα ἀκόμη αὐθεντικὰ παραδοσιακὰ ἐργαστήρια ὑποδημάτων στὴν Ἑλλάδα (Καρδίτσα). [4] νῦν παπουτζὴς / παπουτσῆς, τζαγγάριος / τζαγκάριος / τσαγκάριος / τσαγκάρης, τσαρουχᾶς / τσαρούχας > τουρκ. σαράτζης / σαρατζῆς. [5] τουρκ. ταμπάκης, ταμβάκης. [6] σκυτίνη = δερμάτινο ζωνάρι, ἀλλὰ καὶ ὁ δερμάτινος φαλλὸς τῶν κωμικῶν ὑποκριτῶν. [7] βλ. σχ. Ἀθήν., Ἀριστ., Ξενοφ., Ὀμ., Πλάτ. [8] βλ. σχ. Ἀθήν. [9] βλ. σχ. Ὅμ. [10] σκυτεὺς ποὺ χρησιμοποιεῖ πίσσα στὸ ἐργαστήριό του, τὸ πισσύγιον. [11] Λουκ. π. τ. ἀπ. 23. [12] ἀκάτιον (τὸ) = μικρὴ ἄκατος, μικρὸ καὶ εὐκίνητο πλοῖο, ὅπως τῶν πειρατῶν. Ὑπῆρχε καὶ εἶδος ποτηρίου σὲ σχῆμα πλοιαρίου, τὸ ὁποῖο ἐπίσης ἐλέγετο ἀκάτιον βλ. σχ. Ἀθήν. [13] βλ. σχ. Ar. fr III 726 K. [14] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [15] βλ. σχ. Ar. Thesm. 142 [16] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [17] ἀναξύω, ξύω = τρίβω τὴν ἐπιφάνεια ἑνὸς πράγματος, γυαλίζω, ξύνω. [18] λέγονταν καὶ φημινάλια/φιμινάλια/φουμινάλια ἢ βρακία (βρακιά) περσικὰ βλ. σχ. vga, Ἠρόδ., Ξενοφ., Πολυδ. Παραφρασμένα τουρκικὰ τὸ ἀναξύρι ἔγινε τσαξύρι. Πρόκειται γιὰ τὸ νῦν γνωστὸ ὡς σαλβάρι. [19] βλ. σχ. Ἠρόδ. 1,71,2. [20] βλ. σχ. Δημοσθ. [21] βλ. σχ. Εὐρ. Or. 140, Εὐρ. Hipp. 1189, Θεόκρ. id. 7, 26, f Z296, Et. gen [22] βλ. σχ. Eupol. fr [23] βλ. σχ. Θεόκρ., Εὐριπ., Καλλ. fr. 235,2, 223,1, AB, Sym. 1411, EM 1855, Orio, Et. gen [24] βλ. σχ. Φερεκρ. fr.38, Πολύδ. [25] βλ. σχ. 2. Esdr. 14,11. [26] βλ. σχ. Ἕρμιππ. fr. 18. [27] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [28] βλ. σχ. Ἐρατοσθ. frg. 28 Str. [29] βλ. σχ. Καλλ. fr. 743 incerti auct., l. c., AB, Sym. 47, EM 70, Et. Gud. b,41. Orio 31,7. [30] Ἀναφέρονται 4 ἑλληνιστικὲς πόλεις μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα: Ἡ Β. Ἑσπερὶς στὴν Κυρηναϊκὴ χώρα (στὴν νῦν Λιβύη), ἡ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου, ἡ κατὰ Σάβας, τοῦ Ἀραβίου κόλπου καὶ ἡ Πάγχρυσος, ἐπίσης τοῦ Ἀραβίου κόλπου, ἡ νῦν Σαλάκα. [31] «βλαυτοῦν ὑπόδημα» = ὑποδέειν, ἢ πλήσσειν σανδαλίῳ. [32] βλ. σχ. Πλ. Smp. 174a, 190d, Μένανδρος. [33] Ἀλλὰ καὶ τὰ σκηνώματα, οἱ καλύβες, τὰ καλάθια, τὰ κοφίνια γιὰ φόρτωμα, τὰ δερμάτινα σεβάσματα (αἰδοῖα), τὰ δερμάτινα σκεπάσματα (γερράδια), τὰ πολεμικὰ σκεπάσματα τῶν στρατιωτῶν ἐξ ἀσπίδος (γερροχελῶνες). Συνήθως γέρρον ἐλέγετο ὅ,τι ἦταν πλεκτὸ ἀπὸ ράβδους ἢ βέργες (ὅπως ἡ τετράγωνη περσικὴ ἀσπίδα, ποὺ ἦταν καπλαντισμένη ἀπὸ ὠμὸ δέρμα βοδιῶν, ἢ κάποιο φράγμα) - βλ. Δημοσθ., Λουκ., Ξενοφ. Στράβ., Φερεκρ. [34] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [35] βλ. σχ, Πολυδ. [36] βλ. σχ. Ἀθήν., Ἀλκίφρ. [37] βλ. σχ. Ἀρ. fr. 320,10 [38] βλ. σχ. Πλουτ. [39] Ἔτσι ἐλέγετο καὶ ἕνα χοδρὸ φόρεμα τῶν δρομέων καὶ τῶν παλαιστῶν, ποὺ τὸ φοροῦσαν μετὰ τὸν ἀγῶνα, γιὰ νὰ μὴ κρυώσουν. 23

15 Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 [40] βλ. σχ. Ἀνάλκ. [41] βλ. σχ. Ἕρμιππ. fr. 67. [42] βλ. σχ. Αἰσχύλ., Εὐρ. [43] βλ. σχ. Λύσιππ. fr. 2 K. [44] βλ. σχ. Πλούτ. [45] βλ. σχ. Πολύδ., Πλούτ., Rhinth. fr. 5. [46] Τὰ καλίκια εἶναι παραδοσιακὰ τὰ ὑποδήματα ποὺ φοροῦν οἱ καλικάντζαροι. [47] φυτὸ παραπλήσιο τοῦ λινοῦ. Ἀπ αὐτὸ ἐφτιαχναν στουπιὰ καὶ κάννες (σκεπάσματα πεπλεγμένα ἀπὸ βοῦρλα ἢ καλάμια καὶ νεροκαλάμια, ψάθες) - βλ. σχ. Ἠρόδ., ΣΟΥΔΑΣ. [48] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [49] Παρομοίως κατεσκεύαζαν καὶ δερμάτινες σκηνὲς γιὰ οἰκίες (καρβάτινες οἰκίες) βλ. σχ. Μαθτ. παλ. [50] βλ. σχ. Ξενοφ. [51] βλ. σχ. Κρατιν. fr.310, Πολύδ. [52] Γι αὐτὸ καὶ μεταφορικῶς «κόθορνος» ὠνομαζό ταν ἀπὸ τὸν λαὸ ὁ ἀσταθής, ὁ εὐμετάβολος ἄνθρωπος. Ἔτσι ἔλεγαν καὶ τὸν πολιτικὸ Θηραμένη, ἕναν τῶν Τριάκοντα Τυράννων, ἐπειδὴ «χώραγε» σ ὄλες τὶς καταστάσεις... [53] βλ. σχ. Ἠρόδ., Asvg., Πολυδεύ κης, ἀλλὰ καὶ Σαρ. Καργάκου «Ἡ γένεση τοῦ δράματος - Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς θεατρικῆς τέχνης». Ὄντως ἡ «σκευή» τῶν ἀρχαίων ὑποκριτῶν περιελάμβανε τὴν ἀμφίεση τῶν ὑποκριτῶν, ἰμάτιο, χλαμύδα, χιτῶνα, ὑποδήματα, τοὺς κοθόρνους καὶ τὰ προσωπεῖα ποὺ ἦσαν καμωμένα ἀπὸ λινὸ ὕφασμα. Τὸ νῦν βεστιάριο. [54] βλ. σχ. Rhint. fr. 4. [55] βλ. σχ. Ἀριστοφ., Ἠσύχ. [56] βλ. σχ. Πλούτ. [57] βλ. σχ. Asvgn, Ἠρωδ. [58] βλ. σχ. Σοφ. [59] βλ. σχ. Sapph. fr.39,l P, Ἀθήν. [60] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [61] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [62] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [63] Ἡ Ἑλληνίδα νύφη ἐνεδύετο μὲ πλούσια στολή: λευκὸ ἔνδυμα, ποικίλο ἰμάτιο, πέπλο, νυμφίδες (νυφικὰ ὑποδήματα) κι ἐστολίζετο μὲ περιδέραια καὶ ἄλλα κοσμήματα. Τὸ γαμήλιο στεφάνι ἀπετελεῖτο ἀπὸ διάφορα ἄνθη τῆς ὑπαίθρου, ἀγαπητὰ στὴν Ἀφροδίτη. [64] καὶ κοσμήματος καὶ ποδήρης γυναικεῖος χιτών, ἀπὸ λεπτὸ περιβόλαιο ὕφασμα, ἰδίως ἔνδυμα τῶν τραγωδιῶν βλ. σχ. Πλάτ. [65] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [66] βλ. σχ. Σοφ. [67] βλ. σχ. Ἡρόδ. [68] Ἡ πελλαστὴ ἦταν ἕνα λουρί, ποὺ ἐτύλιγαν οἱ δρομεῖς πέριξ τῶν σφυρῶν καὶ τῶν πτερῶν. [69] βλ. σχ. Αἰσχ., Ἀριστοφ., Poll. «Ὀνομ.» [70] βλ. σχ. Ἀθήν. [71] Καὶ ἕνα εἶδος περσικοῦ ἐπανωφορίου, ἡ χλαῖνα/χλαίνη (τουρκ. μπενίσον). Καὶ μιὰ εὐτελὴς κουρτίνα, ἀποτελουμένη ἀπὸ ὑφασμάτινα ράκη - «περσίδες» τὰ ράκη της. [72] βλ. σχ. Ὄμ., Αἰλ., Ἠρόδ., σχολ. Εὐρ. «Σανδάλιον» ἐλέγετο καὶ ὁ ἰατρικὸς ἐπίδεσμος, ποὺ ἐτυλίγετο γύρῳ ἀπὸ τὴν κνήμη. [73] Ἀντίστοιχα καὶ εἶδος ἱματίου καὶ ποτηρίου βλ. σχ. Ἀθήν., Poll. «Ὀνομ.» [74] βλ. σχ. Λουκ. [75] βλ. σχ. Πολέμων, Ἐρμόδ. [76] Πρόκειται γιὰ χειροποίητα ὑποδήματα, ποὺ γιὰ σόλες χρησιμοποιοῦν... λάστιχα αὐτοκινήτου, ἐνῶ ἀπὸ πάνω ἔχουν γνήσιο δέρμα. Τὰ φοροῦν οἱ βοσκοί μας. Ἀντέχουν στὸ νερὸ καὶ τὸ χιόνι, ἐνῶ εἶναι κατάλληλα γιὰ περπάτημα πάνω σὲ κοφτεροὺς βράχους. Τὸν χειμῶνα φοριούνται μὲ μάλλινες κάλτσες (τσουράπια), κομμένες ἔτσι, ὥστε νὰ ἀφήνουν ἐκτεθειμένα τὰ δάκτυλα καὶ τὶς πτέρνες. [77] βλ. σχ. Ἀππιαν. [78] βλ. σχ. Ἡσύχ., Ἰπποκρ. [79] βλ. σχ. Poll. «Ὀνομ.» [80] βλ. σχ. Sir. 22,16) A. [81] βλ. σχ. Νίκανδρ. [82] Σήμερα λέμε «καλαπόδι» ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ τοποθετοῦμε ἐντὸς τῶν ὑποδημάτων γιὰ νὰ διατηρήσουμε τὴν φόρμα τους. [83] ἦταν ἕνα μικρὸ ἐργαλεῖο καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔμεινε κάθε μικρόσωμος ἄνθρωπος νὰ λέγεται περιπαικτικὰ ἔτσι. 24

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7. Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.

ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7. Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π. ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7 Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ 2013-2014 Περιεχόμενα: Α Τι φορούσαν στα συμπόσια οι άντρες; Τι φορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 3 Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Αρχαϊκή, Κλασσική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Ερατώ Αϊδίνη Χρύσα Βουλιστιώτη Κωνσταντίνος Κονδύλης Εύη Ξουρή Θεοδώρα Τελάκη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Ερατώ Αϊδίνη Χρύσα Βουλιστιώτη Κωνσταντίνος Κονδύλης Εύη Ξουρή Θεοδώρα Τελάκη ΑΡΧΑΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Ερατώ Αϊδίνη Χρύσα Βουλιστιώτη Κωνσταντίνος Κονδύλης Εύη Ξουρή Θεοδώρα Τελάκη ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Μινωικός Πολιτισμός(3.000-1420) Μυκηναϊκός Πολιτισμός(1.600-1.100) Αρχαϊκή Εποχή(800-500)

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Σχολική χρονιά: 2013-2014 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργασία από τα παιδιά της Γ2 Υπεύθυνη δασκάλα: Χριστίνα Αγαθοκλέους Ο παπλωματάς Ο παπλωματάς είναι ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs. ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012

Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs. ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012 Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012 Καρεκλάς Ο καρεκλάς ήταν αυτός που έφτιαχνε καρέκλες, Έφτιαχνε πρώτα τον ξύλινο σκελετό της

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα. Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014

ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα. Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014 ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014 Ιμάτιο, Από τι υλικό είναι; - Πώς είναι (σχήμα); 1) Το ιμάτιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Ομάδα 5 Μαρία Στεφανία - Ευάγγελος Σχολικό έτος 2013 2014 1 Ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Tμήμα Δ2 Ερωτήσεις 1. Τί υλικά χρησιμοποιούσαν για την ύφανση και από ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης

Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης Μπορεί η κυβέρνηση να απαγόρευσε στους αγρότες της Κρήτης να φέρουν στην Αθήνα τα τρακτέρ, ωστόσο εκείνοι έκαναν απόβαση με τον γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικά Όργανα των Αρχαίων Ελλήνων (Μέρος β )

Μουσικά Όργανα των Αρχαίων Ελλήνων (Μέρος β ) Μουσικά Όργανα των Αρχαίων Ελλήνων (Μέρος β ) ΕΜΠΝΕΥΣΤΑ - ΠΝΕΥΣΤΑ Ο αυλός δίαυλος ή διπλός αυλός Η σάλπιγγα Το κέρας (κεράτινη σάλπιγγα ) Η σύριγξ (σύριγγα του Πάνα, φλογέρα του βοσκού). ΑΥΛΟΣ Το ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 2 Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους Ομάδα 2 Οι Θεές των Όφεων Η ενδυμασία στους

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XII-1 ΤΜΗΜΑ XII ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Όλες οι προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Πιστοποιητικό CE επικυρωμένο ή πρωτότυπο με ημερομηνία έκδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζετε κάλτσες (κοντές ή μακριές) κάθε μέρα. Μη φοράτε κάλτσες με ραφές ή κάλτσες που στριμώχνουν τα δάκτυλα των ποδιών σας.

Αλλάζετε κάλτσες (κοντές ή μακριές) κάθε μέρα. Μη φοράτε κάλτσες με ραφές ή κάλτσες που στριμώχνουν τα δάκτυλα των ποδιών σας. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΟΔΙΩΝ Ο διαβήτης μπορεί να μειώσει την κυκλοφορία και την αίσθηση στα πόδια σας. Το πόσο αντιλαμβάνεται κάποιος τις αλλαγές θερμοκρασίας, τον πόνο και την αφή μπορεί επίσης να μειωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου 7.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Επιτροπή αναθεώρησης Αναλυτικού Προγράμματος Αρχαίων Ελληνικών Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Τεύχος Πρώτο Αντώνης Τσακμάκης Αντώνης Πετρίδης ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕΤΟΙΚΙΑ Eνότητα Ι (Δειγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία Μέρη αρχαίου θεάτρου σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτίριο προσκήνιο: στοά με κίονες μπροστά από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -9 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 0 οὔθ ἡδὺς οὔτ ἀλγεινὸς ἵκετ ἐξ ὅτου Ηιδη καλῶς, καί σ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; 2. Τι είναι το δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

παντελόνια 2 βράκα Βλ. ΑΣ6 ενδυμα βράκα και την Ναυτική βράκα στο Καράβι (ΑΣ5)

παντελόνια 2 βράκα Βλ. ΑΣ6 ενδυμα βράκα και την Ναυτική βράκα στο Καράβι (ΑΣ5) ΑΣ9 Page 1 παντελόνια Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 7:08 μμ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ Πατηρ παντων παντελονιων: το κρυο. Επικουρος συντελεστης της δημιουργιας η ανεση των κινησεων που οι ποδηρεις χιτωνες δεν προσεφεραν.

Διαβάστε περισσότερα

Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;

Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Τοῦ Γεωργίου Λεκάκη www.lekakis.com Σ τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο (ἀρ. 1975, 0621.25) ὑπάρχει μία ζωγραφιὰ μὲ θέμα τὴν Ἰθάκη, ποὺ θὰ πρέπη νὰ μᾶς προβληματίση ὅλους, ὅσοι ἐνδιαφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Πρόχειρος Διαγωνισμός. Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό

ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Πρόχειρος Διαγωνισμός. Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4, Τ.Κ.62123 Α.Φ.Μ.:090030676 Α ΔΟΥ ΤΗΛ.2321083823 ΦΑΞ:2321083862 Πληροφορίες:κ. Τσαρσιταλίδου Σεβήρα Γ.Προμηθειών Σέρρες:9-3- Aρ.Πρωτ.:2030 Πρόχειρος Διαγωνισμός Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406 14 - Πελοποννησιακὸς Πόλεμος - Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406 Ο ἱ Ἀργινοῦσες εἶναι δύο μικρὰ νησάκια στὰ παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Λέσβο. Ἐκεῖ, στὴν εὐρύτερη ἀνατολικὴ μεριὰ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce)

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) http://hallofpeople.com/gr/ Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) Fantastic Fables, G.P. Putnam s Sons, New York, 1899. Από: bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com Ὁ φιλεύσπλαχνος γιατρός (The Compassionate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Στολή Εξόδου - Μπερές - Μπερές - Χιτώνιο φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παπούτσια µαύρα σκαρπίνια κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙOY 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα