Εγχειρίδιο οδηγιών ΚΚεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5, για Λειτουργία θυροτηλεόραση σύστημα κλήσης Due Fili.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών. 01956 ΚΚεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5, για Λειτουργία θυροτηλεόραση σύστημα κλήσης Due Fili."

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών ΚΚεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5, για Λειτουργία θυροτηλεόραση σύστημα κλήσης Due Fili.

2 Περιεχόμενα τμήματα Τομέας αυτοματισμού Τομέας συναγερμός Τομέας θυροτηλεοραση Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων με μονάδα EnOcean που χρησιμοποιούνται με το σύστημα αυτοματισμού By-me Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus

3 Τoμέας αυτοματισμού 1

4 2

5 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικές λειτουργίες Βασικές έννοιες Τυπολογία εγκατάστασης Σύνθεση του συστήματος Εγκατάσταση των συστημάτων bus Περιγραφή ακροδεκτών Θέση σε λειτουργία του συστήματος Βασικές διαμορφώσεις Πλοήγηση στα μενού της κεντρικής μονάδας Πρώτο άναμμα Αρχικές οθόνες της κεντρικής μονάδας Μενού διαμόρφωσης Μενού ρυθμίσεων Έλεγχος κλιματισμού Γενικές Setup Τρόπος λειτουργίας Προγραμματισμός Σενάρια Δημιουργία ενός σεναρίου Ενεργοποίηση ενός σεναρίου Μετονομασία ενός σεναρίου Διαγραφή ενός σεναρίου Διαγραφή ενός μπουτόν που έχει συνδεθεί με το σενάριο Απομακρυσμένη πρόσβαση για σενάριο Έλεγχος φορτίων Λειτουργίες Διαχείριση ισχύος Διαχείριση φορτίων Επισύνδεση ομάδας επισήμανσης Προειδοποιήσεις led της μονάδας Προγραμματισμός συμβάντων Προγραμματισμός Παραδείγματα εφαρμογών Ενσωμάτωση συστημάτων αντιδιάρρηξης Διαγνωστική και συντήρηση Διαγνωστική και αντικατάσταση συσκευών Διαχείριση απομακρυσμένης επικοινωνίας Έκδοση του λογισμικού της κεντρικής μονάδας Απομακρυσμένος έλεγχος Εισαγωγή του SAI από SMS Αντιστοίχιση των λειτουργιών του συστήματος By-me και των εντολών του συστήματος θυροτηλεόρασης δύο αγωγών Κανόνες εγκατάστασης Συμμόρφωση στους κανονισμούς

6 Εισαγωγή Το σύστημα αυτοματισμού By-me επιτρέπει μέσω της κεντρικής μονάδας που αποτελείται από την ολοκληρωμένη διαχείριση της άνεσης, της ασφάλειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και του ελέγχου εξ αποστάσεως στον οικιακό και στον τριτογενή τομέα. Το παρόν εγχειρίδιο χωρίζεται σε περισσότερα τμήματα τα οποία αποτελούν έναν οδηγό για την πλήρη κατανόηση του συστήματος By-me και για την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων δυνατοτήων: Κεφάλαιο 1 Βασικές λειτουργίες : περιγράφει τι μπορείτε να διαχειριστείτε με το σύστημα By-me (βλέπε σελίδα 5). Κεφάλαιο 2 Βασικές έννοιες : παρέχει τις βασικές έννοιες για να αρχίσετε να γνωρίζετε το σύστημα By-me (δείτε τη σελίδα 6). Κεφάλαιο 3 Τοπολογία εγκατάστασης : περιγράφει την δομή του συστήματος By-me, παρέχει τους γενικούς κανόνες και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διάρθρωση της εγκατάστασης καθώς και υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία (δείτε σελ. 12). Κεφάλαιο 4 Βασικές διαμορφώσεις : περιγράφει τις διαδικασίες διαμόρφωσης και τις βασικές Setup του συστήματος By-me (δείτε τη σελίσα 21). Κεφάλαιο 5 Έλεγχος κλιματισμού : περιγράφει τις διαδικασίες για την προγραμματισμένη διαχείριση του κλιματισμού (δείτε τη σελ. 47). Κεφάλαιο 6 Σενάρια : περιγράφει τις διαδικασίες υλοποίησης των σεναρίων που ενεργοποιούν ταυτόχρονα περισσότερες λειτουργίες (δείτε τη σελ. 55). Κεφάλαιο 7 Έλεγχος φορτίων : περιγράφει τις διαδικάσίες για τον έλεγχο της ισχύος κατανάλωσης του ηλεκτιρκού δικτύου με σκοπό να προληφθεί η επέμβαση, λόγω υπέρφόρτισης του θερμοκμαγνητικού διακόπτη (δείτε τη σελίδα 59). Κεφάλαιο 8 Προγραμματισμός συμβάντων : περιγράφει τις διαδικασίες για μια προηγμένη διαχείριση του συστήματος By-me προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιηθούν λετουργίες που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες όταν παρουσιάζονταο συγκεκριμένα γεγονότα (βλέπε σελίδα 65); Κεφάλαιο 9 Ενσωμάτωση ανιχνευτή παρουσίας παθητικών υπερύθρων : περιγράφει τη διαδικασία για τη διαχείριση των ανιχνευτών τόσο ως αισθητήρες συναγερμού παραβίασης όσο και ως αισθητήρες παρουσίας για άναμμα φώτων (δείτε τη σελίδα 74). Κεφάλαιο 10 Διάγνωση και συντήρηση : περιγράφει τις διαδικασίες για την διενέργεια ελέγχων λειτουργία των συσκευών και για τη διαχείριση ενδεχόμενης αντικατάστασης (δείτε τη σελίδα 75). Κεφάλαιο 11 Απομακρυσμένος έλεγχος : περιγράφει τις διαδικασίες για τη διενέργεια απομακρυσμένων ελέγχων του συστήματος By-me μέσω interface TP και τηλεφωνικού επιλογέα (δείτε τη σελίδα 77). 4

7 Βασικές λειτουργίες 1. Βασικές λειτουργίες. Με το σύστημα By-me επιτρέπεται η διαχείριση της εγκατάστασης μέσω των ακόλουθων λειτουργιών: Διαχείριση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος με τον επιμερισμό της εγκατάστασης σε έως 40 ζώνες ρύθμισης οι οποίες ελέγχονται από 40 ανεξάρτητα προγράμματα. Διαχείριση φωτισμού με έλεγχο ανάμματος, σβησίματος και ρύθμισης. Έλεγχος ρολών. Κεντρικός έλεγχος και αυτοματοποίηση των λειτουργιών (έως 32 σενάρια και 16 προγράμματα). Διαχείριση του συστήματος συναγερμού. Έλεγχος και χειρισμός εξ αποστάσεως των λειτουργιών. Έλεγχος των φορτίων και της κατανάλωσης ενέργειας. ΑΝΕΣΗ Σενάρια Αυτοματισμός φωτισμού Αυτοματισμός ρολών Θερμορύθμιση Προγραμματισμένες ενέργειες Έλεγχος φορτίων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Συναγερμός με καλωδίωση Συναγερμός με ραδιοσυχνότητα Τηλεβοήθεια Τεχνικοί συναγερμοί Λειτουργία πανικού Έλεγχος πρόσβασης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Διαχείριση ενέργειας Προγραμματισμός φορτίων Θερμορύθμιση ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Κατάσταση θερμοκρασίας Προγραμματισμός κλιματισμού Σήμανση συναγερμού Ενεργοποίηση συσκευών Ενεργοποίηση σεναρίων ON/OFF συστήματος συναγερμού Διαγνωστικός έλεγχος Κεντρική μονάδα ελέγχου

8 Βασικές έννοιες 2. Βασικές έννοιες. Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται ορισμένες βασικές έννοιες που είναι αναγκαίες για τη σωστή διαμόρφωση της εγκατάστασης. Σημείωση. Σε ορισμένα παραδείγματα γίνεται αναφορά στους κωδικούς των συσκευών, για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το φυλλάδιο οδηγιών του προϊόντος. Λειτουργικό μπλοκ: τμήμα μιας συσκευής που μπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη συσκευή. Ορισμένα παραδείγματα: 1. Συσκευή με ένα λειτουργικό μπλοκ: το λειτουργικό μπλοκ συμπίπτει με την ίδια τη συσκευή, για παράδειγμα ο ενεργοποιητής με έξοδο με ρελέ σε ανταλλαγή 16 A 250 V~ (σειρά Eikon 20535, Idea 16975, Plana 14535). 2. Συσκευή με δύο λειτουργικά μπλοκ: στο interface για παραδοσιακά χειριστήρια (σειρά Eikon 20515, σειρά Idea 16955, σειρά Plana 14515) κάθε μία από τις δύο εισόδους είναι ένα λειτουργικό μπλοκ. 3. Συσκευή με τρία λειτουργικά μπλοκ: στη συσκευή ελέγχου με δύο μπουτόν δύο θέσεων και ενεργοποιητή (σειρά Eikon 20526, σειρά Idea 16966, σειρά Plana 14526) μπορούν να εντοπιστούν τρία λειτορυγικά μπλοκ: άριστερό μπουτόν δύο θέσεων, δεξιό μπουτόν δύο θέσεων και ενεργοποιιητής, από πλευράς διαμόρφωσης και χρήσης, είναι καθ όλα 3 διαφορετικές συσκευές. 4. Συσκευή με τέσσερα λειτουργικά μπλοκ: στη συσκευή ελέγχου με τρία μπουτόν δύο θέσεων και ενεργοποιητή (σειρά Eikon 20547, σειρά Idea 16987, σειρά Plana 14547) μπορούν να εντοπιστούν τέσσερα λειτορυγικά μπλοκ: άριστερό μπουτόν δύο θέσεων, κεντρικό μπουτόν δύο θέσεων, δεξιό μπουτόν δύο θέσεων και ενεργοποιιητής, από πλευράς διαμόρφωσης και χρήσης, είναι καθ όλα 4 διαφορετικές συσκευές. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συσκευή με 4 ρελέ ανταλλαγής (προϊόν για εγκατάσταση σε ράγα EN50022) όπου κάθε μία από τις εξόδους αποτελεί ένα λειτουργικό μπλοκ. Σημείωση. Διαφορά μεταξύ μπουτόν δύο θέσεων και απλού μπουτόν: το μπουτόν δύο θέσεων μπορεί να πατηθεί τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος, ενώ το απλό μπουτόν μόνο στο κάτω μέρος. Κατά τη φάση μελέτης, κάθε λειτουργικό μπλοκ οποιασδήποτε συσκευής πρέπει να θεωρείται σαν να ήτανε μία ανεξάρτητη συσκευή. Κατά συνέπεια, στη φάση της μελέτης είναι αναγκαίο να προβλεφθούν πρώτα οι αναγκαίες λειτουργίες και στη συνέχεια να καταρτιστεί ο κατάλογος των συσκευών για την υλοποίησή τους. Δίπλα παρουσιάζονται τα λειτουργικά μπλοκ στη συσκευή ελέγχου με τρία μπουτόν απλά και ενεργοποιητή (σειρά Eikon 20545, σειρά Idea 16985, σειρά Plana 14545). Ενεργοποιητής ρελέ Μπουτόν αριστερό Μπουτόν Κεντρική μονάδα Μπουτόν δεξιό 6

9 Βασικές έννοιες Για παράδειγμα, κατά την εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ενεργοποιητής για τον έλεγχο του φορτίου Α μέσω του μπουτόν μιας άλλης συσκευής, το αριστερό μπουτόν για τον έλεγχο του φορτίου Β μέσω ενός πρώτου ενεργοποιητή, το κεντρικό μπουτόν για τον έλεγχο του φορτίου C μέσω ενός δεύτερου ενεργοποιητή και το δεξιό μπουτόν για τον έλεγχο του φορ τιου D μέσω εν ςο τρίτου ενργοποιητή. Συσκευή ελέγχου με τρία απλά μπουτόν και ενεργοποιητή (Eikon 20545,Idea 16985,Plana 14545). Φορτίο D Ενεργοποιητής Πρόσθια πλευρά Πίσω πλευρά Ενεργοποιητής Ενεργοποιητής Μπουτόν Φορτίο C Φορτίο D Φορτίο A Τα λειτουργικά μπλοκ είναι εντελώς ανεξάρτητα από μία συσκευή. Για τον έλεγχο ενός φορτίου είναι αναγκαία η τοποθέτηση μιας συσκευής ελέγχου και ενός ενεργοποιητή συνδεδεμένου με το φορτίου. Σύνδεση: λογικός δεσμός μεταξύ δύο λειτουργικών μπλοκ που επιτρέπει την εκτέλεση συγκεκριμένης λειτουργίας (π.χ: ενεργοποιητής ρελέ και μπουτόν). 7

10 Βασικές έννοιες Διαμόρφωση: ενέργεια μέσω της οποία μπορεί να δημιουργηθεί μία λογική σύνδεση ανάμεσα σε διάφορα λειτουργικά μπλοκ (πολλών συσκευών). Λειτουργική ομάδα (ή Ομάδα): σύνολο λειτουργικών μπλοκ που είναι συνδεδεμένα μεταξύ του λογικά και παρέχουν μία λειτουργία στο σύστημα (για παράδειγμα: τρία διαφορετικά μπουτόν που ελέγχουν ένα μόνο ενεργοποιητή και, κατά συνέπεια, το ίδιο φορτίο). Οι συσκευές που συνθέτουν μια λειτουργική ομάδα είναι λογικά συνδεδεμένες μεταξύ τους και όχι με κλασική καλωδίωση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ομάδες πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο ομοιογενή λειτουργικά μπλοκ: δεν είναι δυνατή η παρουσία Συσκευή ελέγχου με δύο μπουτόν εναλλαγής. Ενεργοποιητής με ρελέ εξόδου. Eikon Idea Plana Eikon Idea Plana Γραμμή BUS στην ίδια ομάδα ενός ενεργοποιητή για ρολά και ενός ενεργοποιητή για τον έλεγχο ανάμματος ενός λαμπτήρα. Βάθος ομάδας: αριθμός ομάδων στις οποίες μπορεί να ανήκει ένα λειτουργικό μπλοκ. Κάθε λειτουργικό μπλοκ μπορεί να ανήκει το πολύ σε 4 διαφορετικές ομάδες διατηρώντας την ίδια λειτουργία (για παράδειγμα 8

11 Βασικές έννοιες Για να επιτυγχάνεται ο έλεγχος ενός φορτίου από περισσότερα σημεία, αρκεί να προσθέσετε στην ομάδα λειτουργικά μπλοκ μπουτόν χωρίς να είναι αναγκαία η μεταβολή των καλωδιώσεων. Eikon Idea Plana Γραμμή BUS Eikon Idea Plana Eikon Idea Plana χειριστήριο ρεοστάτη ). M M Eikon Idea Plana Eikon Idea Plana Eikon Idea Plana Ομάδα 1 = συσκευή 1: λειτουργικό μπλοκ αριστερού μπουτόν + ενεργοποιητής συσκευής 1 Ομάδα 2 = συσκευή 2: λειτουργικό μπλοκ αριστερού μπουτόν + ενεργοποιητής συσκευής 2 Ομάδα 3 = συσκευή 3: λειτουργικό μπλοκ μπουτόν + λειτουργικό μπλοκ ενεργοποιητών συσκευών 1 και 2. Οι ενεργοποιητές έχουν το βάθος της ομάδας 2, γιατί ανήκουν και οι δύο σε δύο ομάδες. 9

12 Βασικές έννοιες Σενάριο: ένα σενάριο είναι μία συγκεκριμένη τοποθέτηση των ενεργοποιητών που υπάρχουν σε μία ή περισσότερες λειτουργικές ομάδες και μπορεί να ανακληθεί κατά βούληση από ένα μενού της κεντρικής μονάδας ή από ένα μπουτόν που έχει διαμορφωθεί γι αυτή τη λειτουργία ή μέσω του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων Για παράδειγμα, επιτρέπει το κατέβασμα των ρολών και, παράλληλα, το άναμμα ενός λαμπτήρα στο δωμάτιο. Ένα σενάριο μπορεί να ενεργοποιηθεί και μέσω των προγραμμάτων που μπορούν να διαμορφωθούν από το μενού Συμβάντων ή εξ αποστάσεως μέσω του τηλεφωνικού επιλογπέα GSM. Παράμετροι: η διαμόρφωσή τους γίνεται από την κεντρική μονάδα, επιτρέπουν την τροποποίηση και την εξατομίκευση της λειτουργίας κάθε λειτουργικού μπλοκ. Για παράδειγμα, ο ενεργοποιητής με ρελέ (σειρά Eikon 20535, Idea 16757, σειρά Plana 14535), κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης συμπεριφέρεται ως δισταθές ρελέ. Μπορείτε ωστόσο να τον διαμορφώσετε ως μονοσταθές ρελέ, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προσδιορίσετε και το χρόνο ενεργοποίησης. Γραμμή: ένα οποιοδήποτε σύνολο συσκευών. Βάθος σεναρίου: αριθμός σεναρίων στα οποία μπορεί να ανήκει μια ομάδα. Κάθε λειτουργική ομάδα μπορεί να ανήκει το πολύ σε 4 διαφορετικά σενάρια. Δίαυλος: υλικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ηλεκτρικών ή ηλεκτρομαγνητικών σημάτων με τα οποία επισυνδέονται τα μηνύματα μεταξύ των συσκευών του συστήματος. Δίαυλος: σύνολο μηχανισμών και των διασυνδέσεών τους που υλοποιούν εφαρμογές χρησιμοποιώντας ένα κοινό για όλους μέσο επικοινωνίας. Εντολή: λειτουργικό μπλοκ για την αποστολή εντολών ή/και καταστάσεων στη γραμμή bus. Ενεργοποιητής: λειτουργικό μπλοκ που δέχεται από τη γραμμή bus εντολές ή/και καταστάσεις για την εκτέλεση μιας προκαθορισμένης ενέργειας. Το σύνολο του συστήματος αποτελείται από τρεις κύριες κατηγορίες λειτουργικών μπλοκ: Χειριστήρια (για παράδειγμα μπουτόν, αισθητήρες και τηλεχειριστήρια υπερύθρων) Ενεργοποιητές (π.χ. ρελέ και ρυθμιστές) Διαχειριστές (π.χ. κεντρική μονάδα) 10

13 Βασικές έννοιες Κάθε γραμμή μπορεί να αποτελείται από μέγιστο αριθμό 128 συσκευές και απαιτεί ένα ή δύο τροφοδοτικά, ανάλογα με τον αριθμό συσκευών και το μήκός του bus. Μέσω των προσαρμοστών γραμμής μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες γραμμές μεταξύ τους για το πολύ 15 περιοχές για 15 γραμμές. Οι προσαρμοστές επιτρέπουν τη μεταφορά μόνο εγκεκριμένων μηνυμάτων από τη μία γραμμή στην άλλη. Σε κάθε κεντρική μονάδα By-me μπορούν να διαμορφωθούν έως 254 συσκευές (194 συσκευές αυτοατισμού και 60 συσκευές συναγερμού). Η διαμόρφωση του συστήματος προβλέπει ως αρχική ενέργεια τη δημιουργία λειτουργικών ομάδων (είναι προτιμότερο η μελέτη να γίνεται με λειτουργικές ομάδες παρά με της μεμονωμένες συσκευές μιας εγκατάστασης), η οποία αποτελεί και τη μόνη αναγκαία ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος. Κατά συνέπεια, η πρώτη αναγκαία ενέργεια στη φάση της εγκατάστασης είναι ο προσδιορισμός των επιθυμητών λειτουργιών. Ενδεχόμενες μετέπειτα ενέργειες, όπως η ένωση περισσότερων ομάδων σε ένα σενάριο ή η ρύθμιση ορισμένων λειτουργιών αυτοματισμού, πρέπει να θεωρούνται ως μία εξατομίκευση του συστήματος ή μία χρήση των προηγμένων λειτουργιών. Μετά τη δημιουργία των ομάδων, η κεντρική μονάδα παύει να επηρεάζει τη λειτουργία τους. Οι συσκευές και οι αντίστοιχες λειτουργικές ομάδες συνδέθηκαν μεταξύ τους και δεν απαιτούν καμία επέμβαση από την κεντιρκή μονάδα (η τελευταία είναι πάντως απαραίτητη για τη διαχείριση των λειτουργιών τροποποίησης, αυτοματισμού του κλίματος και προγραμμάτων αυτοματισμού). Σε περίπτωση black-out, με την επιστροφή της τάσης στο δίκτυο, οι ενεργοποιητές θα διατηρήσουν την ίδια κατάσταση όπως και πριν από το συμβάν. Αντίθετα, έπειτα από μία επαναφορά (Reset) σε έναν ενεργοποιητή, ο τελευταίος θα ανοίξει την επαφή (ισχύει τόσο για τους ενεργοποιητές με ρελέ όσο και για τους ενεργοποιητές για ρολά). Σημείωση: Στην περίπτωση όπου η εγκατάσταση By-me αποτελείται τόσο από σύστημα αυτοματισμού όσο και από σύστημα συναγερμού, χρησιμοποιείτε πάντα δύο τροφοδοτικά

14 01801 Alimentatore/Power supply I > Imax B 0409 VIMAR - Marostica - Italy -5 C C IBUS + IAUX 29 V IBUS 29 V IAUX >- 800 ma A 0404 VIMAR - Marostica - Italy AUX BUS L N B 0409 VIMAR - Marostica - Italy Alimentatore/Power supply I > Imax B 0409 VIMAR - Marostica - Italy -5 C C IBUS + IAUX 29 V IBUS 29 V IAUX >- 800 ma A 0404 VIMAR - Marostica - Italy AUX BUS B 0409 VIMAR - Marostica - Italy Τοπολογία εγκατάστασης 3. Τοπολογία εγκατάστασης. Το βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος By-me είναι ότι όλες οι συσκευές συνδέονται μεταξύ τους με ένα καλώδιο για συστήματα bus (στριφτό καλώδιο) cπου μεταδίδει στις ίδιες τις συσκευές τόσο την τροφοδοσία όσο και το σήμα με τα ψηφιακά μηνύματα χειρισμού και ελέγχου. Σημείωση. Το καλώδιο σύνδεσης, προϊόν Vimar 01840, είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται στα συστήματα συναγερμού μέσω bus και ελέγχου προσβάσεων μέσω bus Vimar. Προσοχή: Σε μία γραμμή όπου έχει ήδη διαμορφωθεί μία κεντρική μονάδα δεν μπορεί να διαμορφωθεί μία δεύτερη κεντρική μονάδα (είτε πρόκειται για είτε για κεντρικές μονάδες με 2 στοιχεία Eikon και 20480, Idea και 16930, Plana και 14480). Η διαμόρφωση του συστήματος γίνεται μέσω της κεντρικής μονάδας ελέγχου και με τα μπουτόν διαμόρφωσης που υπάρχουν στις συσκευές. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με τον προσαρμοστή διαχωρισμού από μία άλλη γραμμή αυτοματισμού. 230 V~ Τροφοδοτικό γραμμής 2 BUS AUX OV ON 29 V 230 V~ Τροφοδοτικό γραμμής 1 L N B 0409 VIMAR - Marostica - Italy Μπουτόν Ανιχνευτής IR Linea 2 Προσαρμοστής γραμμής BUS AUX OV ON 29 V 29 V bus Linea 1 M L N Εκκινητής με εκκινητή Μπουτόν με εκκινητή για ρολά Μπουτόν με εκκινητή με εκκινητή Χειριστήρια 12

15 Τοπολογία εγκατάστασης Στην περίπτωση ενσωμάτωσης ανάμεσα σε σύστημα αυτοματισμού και σύστημα συναγερμού, ανατρ εξτε στο κεφάλαιο συναγερμού του παρόντος εγχειριδίου στο οποίο αναφέρεται το σχεδιάγραμμα σύνδεσης (δείτε τη σελ. 85); σε αυτήν την περίπτωση η κεντρική μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί και να διαμορφωιεί στην Περιοχή 00 - Γραμμή 00 του συστήματος συναγερμού. Οι δυο γραμές αυτοματισμού και συναγερμού πρέπει στη συνέχεια να διαχωριστούν μέσω ενός προσαρμοστή Η κατανάλωση της κεντρικής μονάδας που αποτελείται από είναι ίση με: ma υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας, - 30 ma σε κατάσταση έλλειψης ρεύματος από το δίκτυο και τροφοδοσία της μονάδας back-up (στην περίπτωση που υπάρχει και σύστημα συναγερμού). 3.1 Σύνθεση του συστήματος. Κάθε σύστημα πρέπει να αποτελείται πάντα από τουλάχιστον δύο συσκευές που ακολουθούν: μια κεντρική μονάδα ελέγχου, ένα τροφοδοτικό 01801, μηχανισμούς χειρισμού με ή χωρίς ενεργοποιητές, ενεργοποιητές, π.χ. ρελέ και ρυθμιστές, Στρέφονται πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που παρουσιάζεται στην εικ.3.1.2; Σε περίπτωση που ο μηχανισμός πρέπει να αφαιρεθεί από τον τοίχο (συντήρηση κλπ.) απελευθερώστε την πρόσοψη από το μεταλλικό στήριγμα (βλ. εικ ). Συνιστάται η τοποθέτηση της στρέφονται στο στήριγμα ελέγχοντας την τέλεια μηχανική στήριξη πριν την παροχή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας στην εγκατάσταση. UP Εγκατάσταση κεντρικής μονάδας ελέγχου. 13

16 Τοπολογία εγκατάστασης UP Στερέωση στο στήριγμα 14

17 Τοπολογία εγκατάστασης Αποσύνδεση από το στήριγμα Αφαίρεση της κεντρικής μονάδας ελέγχου 15

18 Τοπολογία εγκατάστασης 3.2 Εγκατάσταση των συστημάτων bus Γενικοί κανόνες και τοπολογία της εγκατάστασης. Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε στριφτό καλώδιο με περίβλημα VIMAR (2x0,5 mm 2, ονομαστική τάση μόνωσης 300/500 V). Το στριφτό καλώδιο διανέμει τόσο την τάση τροφοδοσίας (29 V d.c.) όσο και τα σήματα ελέγχου και διαχείρισης των συσκευών και μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στον ίδιο συρρικνωμένο σωλήνα όπου περνούν τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Μία γραμμή bus πρέπει να τροφοδοτείται με 1 ή 2 τροφοδοτικά Κάθε γραμμή πρέπει να ελέγχεται από μία μόνο κεντρική μονάδα ελέγχου και μπορεί να αποτελείται από το πολύ 128 συσκευές και από το πολύ δύο τροφοδοτικά, ανάλογα με τον αριθμό των συσκευών και το μήκος του καλωδίου σύνδεσης (στριφτό καλώδιο). Μία κεντρική μονάδα μπορεί να διαχειριστεί έως το πολύ 60 συσκευές συναγερμού. Στην περίπτωση που υλοποιείται μία εγκατάσταση με ένα μόνο τροφοδοτικό και με αριθμό συσκευών κοντά στο μέγιστο αποδεκτό όριο, συνιστάται να φροντίσετε για την εγκατάσταση ενός δεύτερου τροφοδοτικού προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιθανή επέκταση του συστήματος. Η σύνδεση των συσκευών μπορεί να γίνει χωρίς κάποια ιδιαίτερη σειρά, τηρώντας την πολικότητα που αναγράφεται στους ακροδέκτες. Μπορούν να γίνουν συνδέσεις γραμμικού τύπου (εικόνα ), σταυρωτές (εικόνα ) ή μεικτές (εικόνα ) (Στις εικόνες το τετράγωνο αναπαριστά το τροφοδοτικό). Η ιδανική διάταξη είναι η γραμμική με ένα μόνο τροφοδοτικό στο κέντρο της εγκατάστασης ή με δύο τροφοδοτικά στα άκρα του καλωδίου bus. Το συνολικό ρεύμα που απορροφούν οι διάφορες συσκευές δεν πρέπει να υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα του τροφοδοτικού ή των τροφοδοτικών. Η τάση σε κάθε σημείο του bus, με όλες τις συσκευές σε αδράνεια, δεν πρέπει ποτέ να πέφτει κάτω από 23 V d.c. Ελέγχετε ειδικότερα τα πλέον απομακρυσμένα σημεία από το τροφοδοτικό και τα τμήματα του καλωδίου με το υψηλότερο φορτίο. Η τάση σε κάθε σημείο του bus, με την πιο μεγάλη σε αριθμό ομάδα ενεργοποιητών ρολών σε λειτουργία, δεν πρέπει ποτέ να πέφτει κάτω από 22 V d.c. (ελέγχετε τα πιο απομακρυσμένα σημεία από το τροφοδοτικό). Για να μειωθεί ο αριθμός των ενεργοποιητών ρολών που λειτουργούν ταυτοχρόνως, μπορεί να φανεί χρήσιμη η λειτουργία καθυστερημένης ενεργοποίησης. Η κεντρική μονάδα By-me μπορεί να διαχειριστεί έως 20 χρήστες (συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή), καθένας με τα δικά του δικαιώματα και κωδικός πρόσβασης. Η κεντρική μονάδα By-me μπορεί να διαχειριστεί το πολύ 480 ομάδες (αυτοματισμοί, συναγερμοί, φορτία, κλπ.)

19 Τοπολογία εγκατάστασης Η κεντρική μονάδα By-me είναι σε θέση να διαμορφώσει έως το πού 254 συσκευές κατανεμημένες σε περισσότερες γραμμές (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοστών 01845), κάθε συσκευή μπορεί να έχει από 1 έως 4 λειτουργικά μπλοκ. Αν στο σύστημα δεν υπάρχει το σύστημα συναγερμού, ο μέγιστος αριθμός διαμορφώσιμων συσκευών αυτοματισμού είναι 194 (συμπεριλαμβαομένων των router) κατανεμημένες σε περισσότερες γραμμές, τέλος, λάβετε υπόψη ότι σε μία γραμμή μπορούν να εγκατασταθούν έως το πολύ 2 τροφοδοτιkςa (τα οποία μπορούν να δεχτούν μέγιστη κατανάλωση έως 1,6 A στη γραμμή bus). Είναι σημαντικό να προστατευτεί το σύστημα από τους κεραυνούς χρησιμοποιώντας περιοριστές υπέρτασης (SPD - Surge Protective Devices). Ως γενικός κανόνας, η ποστασία στην πλευρά τροφοδοσίας πρέπει να γίνεται με ένα SPD κλάσης Ι μετά από τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, ένα SPD κλάσης II μετά τον μαγνητοθερμικό διακόπτη προστασίας και ένα SPD κλάσης III στην είσοδο του τροφοδοτικού. Σε περίπτωση που υπάρχει τηλεφωνικός επιλογέας, συνιστάται η εγκατάσταση ενός SPD και στην τηλεφωνική γραμμή Προετοιμασία εγκατάστασης. Στη φάση της μελέτης της εγκατάστασης είναι αναγκαίο να προβλέπεται η χρήση πίνακα κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση: των κλασικών μηχανισμών, θερμομαγνητικών, αποζευκτών κλπ. 1 ή 2 τροφοδοτικά 9 μονάδων EN 50022, συσκευών για ράγα EN όπως η μονάδα ελέγχου φορτίων, ο επιλογέας GSM και τα interface. περιοριστών υπέρτασης για την προστασία της εγκατάστασης. Όσον αφορά τους σωλήνες σπιράλ για την τοποθέτηση του καλωδίου Vimar της γραμμής BUS, συνιστάται η χρήση ειδικού καναλιού, Μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν και οι σωλήνες των καλωδίων του ηλεκτρικού δικτύου Μήκος bus: γενικοί κανόνες. Μέγιστη απόσταση μεταξύ τροφοδοτικού και συσκευής: 350 m. Μέγιστη απόσταση μεταξύ συσκευών: 700 m. Μέγιστο μήκος καλωδίου bus: m. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ 2 τροφοδοτικών: 40 m. Είναι σημαντικό η κατανομή του φορτίου μεταξύ των δύο τροφοδοτικών να είναι σωστή. Βασικές απαιτήσεις: η απόσταση μεταξύ των δύο τροφοδοτικών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 40 m, το φορτίο πρέπει να είναι σωστά κατανεμημένο μεταξύ των δύο τροφοδοτικών, τα δύο τροφοδοτικά πρέπει να τοποθετούνται στα άκρα ενός εκ των κλάδων της εγκατάστασης με το μεγαλύτερο αριθμό μηχανισμών ή διακλαδώσεων. Σε κάθε περίπτωση η ιδανική διαμόρφωση είναι εκείνη με τα τροφοδοτικά στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση μεταξύ τους, Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται και θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ελάχιστη τάση στο bus. 17

20 Τοπολογία εγκατάστασης Μήκος γραμμής BUS. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μέγιστα μήκη της γραμμής BUS σε εγκαταστάσεις με γραμμική διαμόρφωση (το ορθογώνιο στην εικόνα αντιπροσωπεύει το τροφοδοτικό). ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 350 m ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 350 m 350 m ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 700 m ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 250 m 500 m 250 m Εγκατάσταση bus: συνοπτικός πίνακας. Εγκατάσταση και τοπολογία εγκατάστασης: Καλώδιο γραμμής BUS σε ειδικούς σωλήνες. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε σπιράλ σωλήνες της ηλεκτρικής γραμμής. Επιτρεπόμενες διαμορφώσεις: Γραμμική διαμόρφωση Διαμόρφωση αστέρα Μικτή διαμόρφωση Συνιστάται η χρήση κουτιών διακλάδωσης Τύπος χρησιμοποιούμενου καλωδίου: Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε στριφτό καλώδιο με περίβλημα VIMAR (2x0,5 mm 2, ονομαστική τάση μόνωσης 300/500 V). 18

21 Τοπολογία εγκατάστασης Μηχανισμοί και αποστάσεις γραμμής Μέγεθος λογικής (αριθμός διευθύνσεων): 128 Μέγιστη απόσταση μεταξύ τροφοδοτικού και τελευταίου μηχανισμού: 350 m Μέγιστο συνολικό μήκος γραμμής bus: 1000 m Μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο μηχανισμών: 700 m Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο τροφοδοτικών: 40 m (τα φορτία πρέπει να είναι ισόρροπα κατανεμημένα μεταξύ των δύο τροφοδοτικών) Ιδανική θέση για μονό τροφοδοτικό: στο κέντρο της γραμμής BUS Ιδανική θέση δύο τροφοδοτικών: στα άκρα της γραμμής BUS Ελάχιστη τάση στον πιο μακρινό μηχανισμό: 23 V d.c. (σε αδράνεια) 3.3 Περιγραφή ακροδεκτών. Η κεντρική μονάδα ελέγχου διαθέτει 6πολικό κοννέκτορα για τη σύνδεση του BUS και της τροφοδοσίας video (εικ ) CENTRALE DI CONTROLLO VIDEOCITOFONO DUE FILI CONTROL UNIT 2 - WIRES VIDEO ENTRY PHONE Κονέκτορας PIN-STRIP 8 πόλοι. TV 1 C A 2 D B Ο κονέκτορας, μέσω του οποίου γίνονται όλες οι συνδέσεις, διαθέτει 6 επαφές χωρισμένες ανάλογα με τις λειτουργίες που αναφέρονται στον πίνακα δίπλα. Επαφή Λειτουργία V + Τροφοδοσία (+) V Τροφοδοσία (-) + BUS (+) BUS (-) C Δεν χρησιμοποιείται A Δεν χρησιμοποιείται 19

22 Τοπολογία εγκατάστασης Οι ακροδέκτες V+ και V- πρέπει να συνδέονται στην έξοδο AUX + - του τροφοδοτικού Στην περίπτωση που υπάρχει σύστημα συναγερμού οι ακροδέκτες V+ και V- πρέπει να συνδέονται στην έξοδο CENTR + - της μονάδας back-up Οι ακροδέκτες BUS + και BUS - πρέπει να συνδέονται στην έξοδο BUS + - του τροφοδοτικού Στην περίπτωση που υπάρχει σύστημα συναγερμού οι ακροδέκτες BUS+ και BUS - πρέπει να συνδέονται στην έξοδο BUS + - της μονάδας back-up Θέση σε λειτουργία του συστήματος. Για τη σωστή εγκατάσταση των μηχανισμών εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες: 1. Συνδέστε το καλώδιο bus στους ακροδέκτες σύνδεσης τηρώντας την πολικότητα (εικ ). 2. Συνδέστε το καλώδιο για τις ενδεχόμενες ηλεκτρικές συνδέσεις των ενεργοποιητών. 3. Καλωδιώστε την κεντρική μονάδα, τα εξαρτήματα και το τροφοδοτικό. 4. Συνδέστε την τροφοδοσία του συστήματος. Επαφή σύνδεσης Διπολικό στριφτό καλώδιο Vimar

23 Κύριες διαμορφώσεις 4. Κύριες διαμορφώσεις. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι διαδικασίες προγραμματισμού και οι βασικές Setup του συστήματος. Όλες οι ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από το μενού της κνετιρκής μονάδας, με εξαίρεση τη δημιουργία ομάδων που απαιτεί και μια επέμβαση στις μεμονωμένες συσκευές. Τα ζητήματα που αφορούν την προηγμένη διαχείριση του συστήματος αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια. 4.1 Πλοήγηση στο μενού της κεντρικής μονάδας. Για την πλοήγηση στα μενού της κεντρικής μονάδας χρησιμοποιούντα τα 10 μπουτόν της πρόσοψης, τα οποία εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες αναλόγως με την κατάσταση και το εμφανιζόμενο μενού. A C B D E F L G H I M Μπουτόν A, B, C, D: Πλοήγηση μενού domotica για την καθημερινή διαχείριση του συστήματος από το χρήστη Μπουτόν E, F, L, G, H, I: Πλοήγηση μενού domotica σε φάση προγραμματισμού, μετακίνηση σε λίστες κλπ. M: Led σήμανσης. 21

24 Κύριες διαμορφώσεις 4.2 Πρώτο άναμμα. Με το πρώτο άναμμα ή μετά από επαναφορά (reset), η κεντρική μονάδα ζητά την επιλογή της γλώσσας χρήσης, στη συνέχεια τον αριθμό περιοχής (00-15), τον αριθμό γραμμής (00-15), που είναι σημαντικά κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος με περισσότερες γραμμές προκειμένου να διακρίνονται, και το offset της ομάδας, παράμετρος που είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση διαμόρφωσης περισσότερων κεντριών μονάδων στην ίδια εγκατάσταση. Η σειρά δημιουργίας των συστημάτων πρέπει να ξεκινήσει αναλόγως με τη χρήση της κεντρικής μονάδας: στην περίπτωση που εκτελεί τη λειτουργία κεντρικής μονάδας SAI bus επιλέξτε την περιοχή 0 και τη γραμμή 0, σε περίπτωση κεντρικής μονάδας comfort ο αριθμός περιοχής είναι διαφορετικός από 1 και οι αριθμοί γραμμών μεταξύ των πιθανών τιμών (από 1 έως 15), περνώντας διαδοχικά στην περιοχή 2,3 Για την παράμετρο Offset ομάδας επιβεβαιώστε την προτεινόμενη τιμή. Εκτός εάν δεν πρέπει να διαμορφώσετε ένα σύστημα με περισσότερες κεντρικές μονάδες ελέγχου, Σε αυτήν την περίπτωση στην 1η κεντρική μονάδα θα ρυθμιστεί το Offset ομάδας 0xB00, ενώ για τις άλλες θα επιλεχθούν οι ακόλουθες τιμές Offset: - 2η κεντρική μονάδα: 0x2000-3η κεντρική μονάδα: 0x4000-4η κεντρική μονάδα: 0x6000-5η κεντρική μονάδα: 0x8000-6η κεντρική μονάδα: 0xA000-7η κεντρική μονάδα: 0xC000-8η κεντρική μονάδα: 0xE000. Στο σημείο αυτό η κεντρική μονάδα ζητά την εισαγωγή της ημερομηνίας και της ώρας. Ζητά επίσης για πρώτη φορά την εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας (PIN) για το διαχειριστή (5-8 χαρακτήρες) και στη συνέχεια την επιβεβαίωσή του. Οι αριθμοί εισάγονται με τα πλήκτρα A,B,C,D της οθόνης. Για την εισαγωγή ψηφίων διαφορετικών από πριν, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο μπουτόν και αφήστε το μόλις εισαχθεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Τώρα επιτρέπεται η πρόσβαση στο κεντρικό μενού ή στο setup της κεντρικής μονάδας για τη διαμόρφωσή της. Δημιουργήστε μια ομάδα [δείτε την παράγραφο Δημιουργία νέας ομάδας, σελ. 24]. Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση. Στην περίπτωση που η προκαθορισμένη συμπεριφορά των συσκευών δεν είναι η επιθυμητή ή θέλετε να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες λειτουργίες του συστήματος, μπορείτε να προχωρήσετε στην εξατομίκευση του συστήματος, κάνοντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες: αλλαγή της συμπεριφοράς των συσκευών (δείτε την παράγραφο Τροποποίηση των παραμέτρων των συσκευών - σελ. 29], έλεγχος κλίματος [δείτε το κεφάλαιο 5 Έλεγχος κλιματισμού - σελ. 47]; δημιουργία των σεναρίων [δείτε το κεφάλιο 6 Σενάρια - σελ. 55]; έλεγχος φορτίων (αν είναι διαθέσιμη η μονάδα ελέγχου φορτίων 01855) [δείτε το κεφάλαιο 7 Έλεγχος φορτίων - σελ. 59], συμβάντα [δείτε το κεφάλαιο 8 Προγραμματισμός συμβάντων - σελ. 65]. Κεντρική μονάδα SAI (μόνο εάν υπάρχει η εγκατάσταση συναγερμού) [δείτε το κεφάλαιο συναγερμού] 22

25 Κύριες διαμορφώσεις 4.3 Αρχικές οθόνες κεντρικής μονάδας. Η αρχική οθόνη της κεντρικής μονάδας εμφανίζει τα εικονίδια των κύριων μενού: Κλιματισμός, Σενάρια, Συμβάντα, Φορτία, Θυροτηλεόραση, Κύριο Μενού Κύριο Μενού Κλιματισμός Σενάρια Για το άνοιγμα της Εφαρμογής πιέστε το αντίστοιχο μπουτόν Συνθήκες Άλλα Φορτία Σύστημα συναγερμού SAI Για το άνοιγμα της Εφαρμογής πιέστε το αντίστοιχο μπουτόν Θυροτηλεόραση Άλλα Logout Setup Οδηγίες Logout Setup Οδηγίες Κεντρική μονάδα συναγερμού (SAI) Τα κύρια μενού επιλέγονται χρησιμοποιώντας τα μπουτόν A, B, C e D (μπουτόν A -> Κλίμα, μπουτόν Β -> Συμβάντα, κλπ.). Τα μενού ελέγχου φορτίω, θυροτηλεόρασης και κεντρικής μονάδας συναγερμού (SAI) εμφανίζονται σε μια δεύτερη κύρια οθόνη στην οποία έχετε πρόσβαση επιλέγοντας το μενού Άλλο (μπουτόν D). Στην περίπτωση που, αφού περάσει ένα time-out περίπου 90 δ., δεν γίνει καμία ενέργεια, η οθόνη της κεντρικής μονάδας σβήνει ενεργοποιώντας την οθόνη αναμονής που εμφανίζει την ημέρα, την ημερομηνία ή/και την ώτα (η επιλογή αυτών που θέλουμε να εμφανίζεται γίνεται από το μενού Setup ). Αν έχουν ρυθμιστεί προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας (ΡΙΝ εγκαταστάτη, διαφορετικοί χρήστες, κλπ.), η πρόσβαση στα μενού είναι δυνατή μόνο εφόσον εισαχθεί ο κωδικός που επιτρέπει τη χρήσης, από το χρήστη, μόνο των ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν προχωρήσετε στη διαμόρφωση της εγκατάστασης (δηλαδή των διαφόρων συστημάτων λειτουργίας) κάνετε ΠΑΝΤΑ επαναφορά (reset) σε κάθε μία συσκευή (δείτε το κεφ στη σελ. 30). 23

26 Κύριες διαμορφώσεις μενού για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένος (βλέπε παράγραφο 4.5.4). 4.4 Μενού διαμόρφωσης.προσοχή. Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του συστήματος μπορείτε να κατεβάσετε σε ένα PC, μέσω του interface προγραμματισμού S, όλόκληρη τη βάση δεδομένων της κεντρικής μονάδας (χαρακτηριστικά εγκατάστασης, κλπ.) Δημιουργία μιας νέας λειτουργικής μονάδας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2 [Βασικές έννοιες, σελ. 6], οι λειτουργικές ομάδες(σύνολα λειτουργικών μπλοκ που πρέπει να λειτουργούν μαζί) είναι βασικά για το σύστημα, συνεπώς η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθούν. Η διαδικασία που εφαρμόζεται για κάθε νέα ομάδα είναι η ακόλουθη: 1. Επιλογή ονόματος μιας ομάδας. 2. Πηγαίνετε στο μενού Διαμόρφωση και διαμορφώστε το επιθυμητό λειτουργικό μπλοκ, 3. Στο τέλος του σημείου 2. βγείτε από το μενού Διαμόρφωση της ομάδας που δημιουργήσατε Δημιουργία νέας ομάδας. Setup Προγραμματισμός Διαχείριση Ομάδων Αυτοματισμοί: γενική ομάδα του συστήματος comfort, είναι το στοιχείο που πρέπει να επιλέξετε σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων (φώτα, ρολά.) Έλεγχος φορτίων: ειδική ομάδα για τον έλεγχο φορτίων Έλεγχος κλίματος: ειδική ομάδα για τη διαχείριση του κλιματισμού Συναγερμός: ειδική ομάδα διαμόρφωσης του συστήματος SAI 24 Αυτοματισμοί 080 Νέα Ομάδα Επιλέξτε το όνομα της ομάδας από τα προτεινόμενα ονόματα μιας προκαθορισμένης λίστας: 1 συνθετικό ονόματος (υποχρεωτικό) 2 συνθετικό ονόματος (00-63) (προαιρετικό) 3 συνθετικό ονόματος επιλέγοντας από τα προτεινόμενα ονόματα μιας προκαθορισμένης λίστας και στη συνέχεια πιέζοντας επιλογή για επιβεβαίωση (προαιρετικό). 4 συνθετικό ονόματος: εισαγάγετε την αναγκαία περιοχή εφαρμογής για να διακρίνετε δωμάτια και λειτουργίες με το ίδιο όνομα και στη συνέχεια πιέστε επιλογή (προαιρετικό). Ζητείται να προχωρήσετε σε αποθήκευση του ονόματος της ομάδας, επιβεβαιώστε με το ΝΑΙ. Επιλέγοντας την επιθυμητή ομάδα μπορείτε να εμφανίσετε τις συσκευές που ενδεχομένως να είναι ήδη συνδεδεμένες ή να διαμορφώσετε μία νέα συσκευή μέσω του προσθήκη μηχανισμού

27 Κύριες διαμορφώσεις Επιλογή λειτουργικού μπλοκ. Σημείωση. Για κάθε μηχανισμό η επιλογή του λειτουργικού μπλοκ περιγράφεται στα ειδικά φυλλάδια οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν. Για να προγραμματίσετε τα διάφορα λειτουργικά μπλοκ, ξεκινήστε τη διαδικασία από την κεντρική μονάδα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο και στη συνέχεια ενεργήστε στον επιθυμητό μηχανισμό περιμένοντας την ολοκλήρωση του προγραμματισμού πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Για να τερματίσετε τη διαδικασία ενεργήστε στην κεντρική μονάδα: 1. Πιέστε το μπουτόν προγραμματισμού και ενδεχομένως το μπουτόν ελέγχου του μηχανισμού που θέλετε να ενσωματώσετε στην ομάδα. 2. Ο μηχανισμός επισημαίνει τον προγραμματισμό με το άναμμα ενός κόκκινου led που σβήνει μετά την ολοκλήρωσή του. 3. Η κεντρική μονάδα εμφανίζει το λειτουργικό μπλοκ που προγραμματίστηκε. Παράδειγμα 1. Επιλέξιμα λειτουργικά μπλοκ στην εντολή με 2 μπουτόν δύο θέσεων με ρελέ (Eikon 20526, Idea 16966, Plana 14526). Επιλογή λειτουργικού μπλοκ. Για να επιλέξετε το λειτουργικό μπλοκ του ρελέ πιέστε το μπουτόν προγραμματισμού (εικ. A). Για να επιλέξετε το λειτουργικό μπλοκ του αριστερού μπουτόν πιέστε το μπουτόν προγραμματισμού και στη συνέχεια το αριστερό μπουτόν (εικ. B). Για να επιλέξετε το λειτουργικό μπλοκ του δεξιού μπουτόν πιέστε το μπουτόν προγραμματισμού και στη συνέχεια το δεξιό μπουτόν (εικ. C). A B C Μπουτόν προγραμματισμού Μπουτόν προγραμματισμού Αριστερό μπουτόν Μπουτόν προγραμματισμού Δεξί μπουτόν 25

28 Κύριες διαμορφώσεις Παράδειγμα 2. Επιλέξιμα λειτουργικά μπλοκ στην εντολή με 3 μπουτόν δύο θέσεων με ρελέ (Eikon 20546, Idea 16986, Plana 14546). Επιλογή λειτουργικού μπλοκ Για να επιλέξετε το λειτουργικό μπλοκ του ρελέ πιέστε το μπουτόν διαμόρφωσης (εικ. A). Για να επιλέξετε το λειτουργικό μπλοκ του αριστερού μπουτόν πιέστε το μπουτόν προγραμματισμού και στη συνέχεια το αριστερό μπουτόν (εικ. B). Για να επιλέξετε το λειτουργικό μπλοκ του κεντρικού μπουτόν πιέστε το μπουτόν προγραμματισμού και στη συνέχεια το κεντρικό μπουτόν (εικ. C). Για να επιλέξετε το λειτουργικό μπλοκ του δεξιού μπουτόν πιέστε το μπουτόν προγραμματισμού και στη συνέχεια το δεξιό μπουτόν (εικ. D). A B Μπουτόν διαμόρφωσης Μπουτόν διαμόρφωσης Αριστερό μπουτόν C D Κεντρικό μπουτόν Μπουτόν διαμόρφωσης Μπουτόν διαμόρφωσης Δεξί μπουτόν 26

29 Κύριες διαμορφώσεις 4. Προχωρήστε με άλλα λειτουργικά μπλοκ ή πατήστε Κλείσιμο για έξοδο Κανόνες δημιουργίας ομάδων. 1. Οι ομάδες πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο ομοοιογενή λειτουργικά μπλοκ: δεν είναι δυνατή η παρουσία στην ίδια ομάδα ενός ενεργοποιητή για ρολά και ενός ενεργοποιητή για τον έλεγχο ανάμματος ενός λαμπτήρα. 2. Κατά τη φάση δημιουργίας μιας ομάδας, πρέπει να καταχωρηθούν πρώτα οι ενεργοποιητές και μετά οι συσκευές ελέγχου (μπουτόν). Με τον τρόπο αυτό η κεντρική μονάδα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον τύπο ομάδας που δημιουργείται και να ρυθμίσει τις σωστές παραμέτρους στα μπουτόν Σημειώσεις για τα χωνευτά μπουτόν. Τα χωνευτά χειριστήρια πρέπει να τοποθετούνται με τον ακροδέκτη του bus γυρισμένο προς τα επάνω (γενικός κανόνας για όλες τις χωνευτές συσκευές - εικόνα ). Για τη σειρά Idea και Plana τα χειριστήρια τύπου απλό μπουτόν ξεχωρίζουνάπό το γκρι χρώμα της επιφάνειας σύνδεσης του μπουτόν (εικόνα ). Τα χειριστήρια τύπου μπουτόν διπλής λειτουργίας από το πράσινο χρώμα (εικ ). Τα μπουτόν για τις συσκευές τύπου μπουτόν διπλής ενέργειας διακρίνονται λόγω παρουσίας συμβόλων ή πινακίδας τόσο στην επάνω πλευρά όσο και στην κάτω (εικόνα ). Με εξαίρεση το ουδέτερο πλήκτρο, τα πλήκτρα για απλά μπουτόν διαθέτουν σύμβολα ή πινακίδα μόνο στο κάτω μέρος (εικ ). Τα πλήκτρα για απλά μπουτόν έχουν μία φορά εγκατάστασης. Κατά την τοποθέτηση οι δύο εσωτερικές εγκοπές του πλήκτρου πρέπει να συμπέσουν με εκείνες στην κάτω πλευρά της επιφάνειας σύνδεσης του μηχανισμού (εικ ). Οι χωνευτοί μηχανισμοί ελέγχου πρέπει να εγκαθίστανται χωρίς πλήκτρο (το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί μόνον όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της εγκατάστασης). Η συνθήκη αυτή είναι αναγκαία για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο μπουτόν προγραμματισμού (για τη θέση του μπουτόν προγραμματισμού συμβουλευθείτε το φυλλάδιο οδηγιών της συσκευής). Αφαίρεση του πλήκτρου: με ένα μικρό κατσαβίδι, πιέστε ελαφρά και σηκώστε με το κατσαβίδι ανάμεσα στο επάνω τμήμα του πλήκτρου (όπου υπάρχει ένα μικρό γλωσσίδι) και το σώμα της

30 Κύριες διαμορφώσεις συσκευής (εικόνα ), και βγάλτε το πλήκτρο. Τοποθέτηση του πλήκτρου: ακουμπήστε το πλήκτρο στην υποδοχή του και πιέστε το ελαφρά (εικ ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φυσικά, όλες οι παρατηρήσεις της παρ ισχύουν τόσο για τις συσκευές με 2 μπουτόν όσο και για τις συσκευές με 3 μπουτόν Προσθήκη συσκευών σε μία λειτουργική ομάδα. Επιτρέπει την προσθήκη νέων συσκευών σε μια υπάρχουσα λειτουργική ομάδα. Setup Προγραμματισμός Διαχείριση Ομάδων Αυτοματισμοί 080 Ομάδα Προσθήκη Μηχανισμού Πρχωρήστε σε διαμόρφωση των λειτουργικών μπλοκ όπως αναφέρεται στην παράγραφο [Δημιουργία μιας νέας λειτουργικής ομάδας, σελ. 24]. Προσοχή. Αν επιθυμείτε να ελέγξετε έναν χρήστη με το τηλεχειριστήριο υπερύθρων 01849, πρέπει να διαμορφώσετε τον δέκτη υπερύθρων (Eikon 20516, Idea 16956, Plana 14516) στο εσωτερικό της ίδιας ομάδας στην οποία βρίσκεται ο ενεργοποιητής με ρελέ (ή ο ρυθμιστής) που είναι συνδεδεμένος με το φορτίο ελέγχου (ή κανονικό). Για παράδειγμα, δημιουργώντας μια ομάδα αποτελούμενη από τον εκκινητή με ρελέ (Eikon 20535, Idea 16795, Plana 14535, για ράγα EN ) και από το δέκτη υπερύθρων (Eikon 20516, Idea 16956, Plana 14516) συνδεδεμένο με ένα λαμπτήρα, μπορείτε να ανάβετε το λαμπτήρα μέσω του τηλεκοντρόλ υπερύθρων Η διαδικασία για τον προγραμματισμό του δέκτη υπερύθρων περιγράφεται στο φυλλάδιο των οδηγιών του. 28

31 4.4.3 Αφαίρεση ενός λειτουργικού μπλοκ από μία λειτουργική ομάδα. Επιτρέπει την αφαίρεση λειτουργικών μπλοκ από μια λειτουργική ομάδα. Κύριες διαμορφώσεις Setup Προγραμματισμός Διαχείριση Ομάδων Αυτοματισμοί 080 Ομάδα Αφαίρεση Μπείτε στην ομάδα και επιλέξτε το λειτουργικό μπλοκ που θέλετε να αφαιρέσετε άπό τη λίστα μπλοκ Αφαίρεση Αφαίρεση του Μηχανισμού;; ΝΑΙ (Η κεντρική μονάδα επισημαίνει την ολοκλήρωση της διαγραφής) Τροποποίηση των παραμέτρων των συσκευών. Η αλλαγή των παραμέτρων των συσκευών επιτρέπει την εξατομίκευση και την προσαρμογή των χαρακτηριστικών της εγκατάστασης στις ανάγκες σας. Setup Προγραμματισμός Διαχείριση Ομάδων Αυτοματισμοί 080 Ομάδα Παράμετροι Μπείτε στην ομάδα και επιλέξτε το λειτουργικό μπλοκ που θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους από τη λίστα μπλοκ Παράμ. Οι τροποποιήσιμες παράμετροι κάθε λειτουργικού μπλοκ εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του Μετονομασία ομάδας. Επιτρέπει τη μετονομασία μιας υφιστάμενης ομάδας. Setup Προγραμματισμός Διαχείριση Ομάδων Αυτοματισμοί 080 Ομάδα Τροποποίηση Αποθήκευση του Ονόματος Ομάδας Ναι Τώρα μπορείτε ενδεχομένως με την ίδια διαδικασία να μετονομάσετε μία άλλη ομάδα Αφαίρεση ομάδας. Επιτρέπει την αφαίρεση μιας λειτουργικής ομάδας. Setup Προγραμματισμός Διαχείριση Ομάδων Αυτοματισμοί 080 Ομάδα Αφαίρεση Διαγραφή όλων των πληροφοριών της επιλεγμένης Ομάδας Ναι Η κεντρική μονάδα επιβεβαιώνει τη διαγραφή και εμφανίζει πάλι τη λίστα των ομάδων. 29

32 Κύριες διαμορφώσεις Εντοπισμός συσκευής. Επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών για μια διαμορφωμένη συσκευή όπως η φυσική διεύθυνση και η ομάδα στην οποία ανήκει. Setup Προγραμματισμός Αναγνώριση Μηχανισμών Πιέζοντας το μπουτόν προγραμματισμού μιας συσκευής η κεντρική μονάδα εμφανίζει τη φυσική της διεύθυνση. Πιέζοντας Info εμφανίζονται όλα τα λειτουργικά μπλοκ που ανήκουν στην ίδια συσκευή. Επιλέγοντας ένα λειτουργικό μπλοκ με Info Grp μπορείτε να εμφανίσετε τις ομάδες στις οποίες ανήκει και με Info Scn τα σενάρια Reset συσκευής. Επιτρέπει τη διαγραφή της μνήμης μιας ή περισσότερων συσκευών. Setup Προγραμματισμός Διαχείριση Reset Reset μηχανισμού Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν διαμόρφωσηςτης συσκευής στην οποία θέλετε να κάνετε επαναφορά (reset). Το κόκκινο led ανάβει (σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από λίγα δευτερόλεπτα). Με το σβήσιμο του led αφήστε το μπουτόν της συσκευής και μετά πατήστε Πίσω στην κεντιρκή μονάδα. Όσον αφορά στους θερμοστάτες (Eikon , Idea , Plana ) η διαδικασία είναι παρόμοια. Το μπουτόν που πρέπει να πατήσετε ίεναι το πρώτο αριστερά (στο φύλλο οδηγιών της συσκευής ονομάζεται μπουτόν Α) και πρέπει να περιμένετε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί η εικόνα του CNF. Προσοχή. Κάνοντας reset των συσκευών ελέγχου με δύο απλά μπουτόν με ενεργοποιητή (Eikon 20525, Idea 16965, Plana 14525) και των συσκευών ελέγχου με δύο μπουτόν δύο θέσεων με ενεργοποιητή (Eikon 20526, Idea 16966, Plana 14526), ο ενεργοποιητής με ρελέ στη συσκευή συνδέεται πάντα με το αρισυερό μπουτόν της ίδιας της συσκευής. Σημαντικό: Η διαδικασία επαναφοράς (reset) των συσκευών συναγερμού, με εξαίρεση του ανιχνευτές IR, είναι η ακόλουθη: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν διαμόρφωσηςτης συσκευής στην οποία θέλετε να κάνετε επαναφορά (reset). Το κόκκινο led ανάβει (σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από λίγα δευτερόλεπτα). Στην κεντρική μονάδα πατήστε Πίσω. Πατήστε ξανά το μπουτόν διαμορφωσης της συσκευ ςη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει το κόκκινο led Επαναφορά (Reset) της κεντρικής μονάδας. Επιτρέπει την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της κεντρικής μονάδας. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται. Setup Προγραμματισμός Διαχείριση Reset Reset Κεντρικής μονάδας Η κεντρική μονάδα ζητά επιβεβαίωση της ενέργειας. Πιέστε ΝΑΙ.

33 Κύριες διαμορφώσεις Παράμετορι των συσκευών. Λειτουργικό μπλοκ - Αριστερό μπουτόν Λειτουργία: δισταθές, μόνο ΟΝ, μόνο OFF, μπουτόν (στέλνει ON με πίεση του μπουτόν και OFF με την αποδέσμευσή του. Διαχείριση led: off, κανονικό, αντίστροφο, πάντα on, led κεντρικό κανονικό, led κεντρικό αντίστροφο, led κεντρικό πάντα on. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - Toggle, Διαχ. Led - κανονικό Λειτουργικό μπλοκ - Κεντρικό μπουτόν (μόνο για τα απλά μπουτόν με 3 μονάδες) Λειτουργία: toggle, μόνο ΟΝ, μόνο OFF, μπουτόν (στέλνει ON με πίεση του μπουτόν και OFF με την αποδέσμευσή του. Διαχείριση led: off, κανονικό, αντίστροφο, πάντα on, led κεντρικό κανονικό, led κεντρικό αντίστροφο, led κεντρικό πάντα on. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - Toggle, Διαχ. Led - κανονικό Λειτουργικό μπλοκ - Δεξιό μπουτόν Λειτουργία: toggle, μόνο ΟΝ, μόνο OFF, μπουτόν (στέλνει ON με πίεση του μπουτόν και OFF με την αποδέσμευσή του. Διαχείριση led: off, κανονικό, αντίστροφο, πάντα on, κανονική κεντρική μονάδα, κεντρικό αντίστροφο, led κεντρικό πάντα on. προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - Toggle, Διαχ. Led - κανονικό Λειτουργικόμπλοκ - Αριστερό μπουτόν δύο θέσεων Λειτουργία: ON/OFF, εντολή ρεοστάτη, εντολή ρολού Διαχείριση led: off, κανονικό, αντίστροφο, πάντα on, κανονική κεντρική μονάδα, κεντρικό αντίστροφο, led κεντρικό πάντα on. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - on/off, Διαχ. Led - κανονικό Λειτουργικό μπλοκ - Κεντρικό μπουτόν δύο θέσεων (μόνο για τα μπουτόν δύο θέσεων με 3 μονάδες) Λειτουργία: ON/OFF, εντολή ρεοστάτη, εντολή ρολού Διαχείριση led: off, κανονικό, αντίστροφο, πάντα on, κανονική κεντρική μονάδα, κεντρικό αντίστροφο, led κεντρικό πάντα on. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - on/off, Διαχ. Led - κανονικό Λειτουργικό μπλοκ - Δεξιό μπουτόν δύο θέσεων Λειτουργία: ON/OFF, εντολή ρεοστάτη, εντολή ρολού Διαχείριση led: σβηστό, κανονικό, αντίστροφο, πάντα on. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - Toggle, Διαχ. Led - κανονικό Λειτουργικό μπλοκ - Ρελέ Λειτουργία: μονοσταθές ή δισταθές Καθυστέρηση ενεργοποίησης: από 0 έως 200 δ., μετά με διαλείμματα ενός λεπτού από 1 έως 50 λεπτά. Καθυστέρηση απενεργοποίησης: από 0 έως 200 δ., μετά με διαλείμματα ενός λεπτού από 1 έως 50 λεπτά. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - Δισταθές, Καθυστέρηση ενεργοπ. - 0, Καθυστέρηση ενεργοπ Λειτουργικό μπλοκ - ρεοστάτης Ταχύτητα ρύθμισης: χαμηλή, μέση, υψηλή. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Ταχύτητα ρύθμισης - μέση Εντολή 10 V - Ταχύτητα ρύθμισης: χαμηλή, μέση, υψηλή. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Ταχύτητα ρύθμισης - μέση Interface επαφών (με 1 και 2 εισόδους) Λειτουργία εισόδου: κανονική, αντίστροφη, toggle (στοστο άνοιγμα ή στο κλείσιμο). Προεπιλεγμένες παράμετροι: Κανονική λειτουργία 31

34 Κύριες διαμορφώσεις Interface για παραδοσιακές εντολές: Λειτουργία μπουτόν διπλής λειτουργίας: κανονικό, αντίστροφο Λειτουργία μπουτόν: αλλαγή στην άνοδο, αλλαγή στην κάθοδο Διαχείριση led: off, ενεργό (αρκεί μία από τις δύο εισόδους να είναι νεργή προκειμένου να ανάψει το led). Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - Κανονική, Διαχ. Led - Ενεργό Ενεργοποιητής ρολών: Καθυστέρηση απενεργοποίησης: ρυθμιζόμενο από 0 έως 250 δ. Καθυστέρηση ενεργοποίησης βάσει σεναρίου: ρυθμιζόμενο από 0 έως 250 δ. Καθυστέρηση ενεργοποίησης βάσει εντολής: ρυθμιζόμενο από 0 έως 250 δ. Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. - Κανονική, Διαχ. Led - κανονικό Δέκτης για τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες ακτίνες Λειτουργία για μπουτόν: δισταθές, μπουτόν (στέλνει ON με πίεση του μπουτόν και OFF με την αποδέσμεύσή του. Λειτουργία για μπουτόν δύο θέσεων: on/off, εντολή ρεοστάτη, εντολή ρολού Διαχείριση led: off, on στη λήψηin, πάντα on Προεπιλεγμένες παράμετροι: Λειτουργ. για μπουτόν - Toggle, Λειτ. για μπουτόν - on/off, Διαχ. Led - κανονικό Ανιχνευτής με παθητικές υπέρυθρες ακτίνες, διπλής τεχνολογίας και για τοίχο mini Όριο φωτεινότητας: ρυθμιζόμενο από 0 έως 100 (όταν η επιλεγμένη τιμή είναι 100, ο ανιχνευτής επεμβαίνει στην κατάσταση με απόλυτο σκοτάδι). Προεπιλεγμένες παράμετροι: Όριο φωτεινότητας Συσκευηή χειρισμού με τρία μπουτόν δύο θέσεων και ενεργοποιητή ρυθμιστή MASTER 20548, 16988, Οι ρυθμιστές ελέγχουν και ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές με επαγωγική συμπεριφορά VA 230 V~ 50 Hz (200 VA max στην περίπτωση που συνδέονται από 2 μετασχηματιστές). Μη συνδέεται περισσότερους από 2 μετασχηματιστές. - Δεν είναι κακατάλληλη για τον έλεγχο κινητήρων (π.χ. ανδευτήρες αέρος, απορροφητήρες). - Στην περίπτωση εγκατάστασης 2 ρυθμιστών στο ίδιο κουτί, τα ελεγχόμενα φορτία από κάθε ρυθμιστή πρέπει να μειώνονται ώστε το άθροισμά του να μην ξεπερνά τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: Φορτία ελεγχόμενα Χαρακτηριστικό του ελεγχόμεου μετασχηματιστή MASTER W VA L VA - Ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνιέται η ονομαστική τιμή. - Υπερφορτίσεις ηλεκτρικά τόξα και βραχυκυκλώματα μπορεί να προκαλέσουν ανπανόρθωτη ζημιά στο ρυθμιστή. Πριν την εγκατάσταση ελέγξτε προσεκτικά το κύκλωμα εξαλείφοντας όλες τις παραπάνω πιθανές αιτίες. - Μη συνδέετε πλέον ρυθμιστές σε σειρά μεταξύ τους. - Ο ρυθμιστής δεν διαθέτει μηχανική διακοπή στο κεντρικό κύκλωμα και κατά συνέπεια δεν παρέχει γαλβανική μόνωση. Το κύκλωμα στην πλευρά του φορτίου πρέπει να θεωρείται πάντοτε υπό τάση. 32

35 Εγκατάσταση και διαμόρφωση της οθόνης αφής Κύριες διαμορφώσεις Η έγχρωμη οθόνη αφής (Eikon 20511, Plana 14511) και οι μονοχρωματικές οθόνες αφής(eikon 20512, Idea 16952, Plana 14512) επιτρέπουν τον έλεγχο των φώτων, των ρολών, του κλιματισμού, των σεναρίων, κλπ., με άγγιγμα των εικόνων που έχουν αντιστοιχιστεί με αυτές. Η διαμόρφωση της οθόνης αφής γίνεται μέσω του λογισμικού EasyTool συνδέοντας το interface S στον ειδικό κονέκτορα που υπάρχει στη συσκευή. Άφού ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, πρέπει να διαμορφώσετε την οθόνη αφής στην εγκατάσταση By-me έτσι ώστε να αναγνωρίζεται από την κεντρική μονάδα ελέγχου και να μπορεί να αλληλεπιδράσει με το σύστημα. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της οθόνης αφής και τις εφαρμογές που θέλετε να ελέγχονται. Έγχρωμη οθόνη αφής (Eikon 20511, Plana 14511). Στην περίπτωση που μέσω της οθόνης αφής επιθυμείτε να ελέγχεται μόνο η εγκατάσταση αυτοματισμού, η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε μία οποιαδήποτε γραμμή του συστήματος αυτοματισμού (προσοχή να μην το συνδέσεε στη γραμμή που προορίζεται για το σύστημα συναγερμού). Αφού γίνει αυτό, η οθόνη αφής πρέπει να διαμορφωθεί στο εσωτερικό μιας ομάδας της εγκατάστασης αυτοματισμού μέσω του μενού: Ìåíïý Setup Ðñïãñáììáôéóìüò Äéá åßñéóç ÏìÜäùí Áõôïìáôéóìïß Στην περίπτωση κατά την οποία, μέσω της οθόνης αφής, θέλετε να ελέγχεται και το σύστημα συναγερμού, εκτός από το σύστημα αυτοματισμού, η συσκευήπρέπει να συνδεθεί στη γραμμή που προορίζεται για το σύστημα συναγερμού (γραμμή 00). Αφού γίνει αυτό, η οθόνη αφής πρέπει να διαμορφωθεί σε μια ζώνη του συστήματος συναγερμού μέσω του μενού: Ìåíïý Setup ÊåíôñéêÞò ìïíüäáò Ðñïãñáììáôéóìüò Äéá åßñéóç ÏìÜäùí Óõíáãåñìüò ÅðéëïãÞ Æþíçò ÐñïóèÞêç Ìç áíéóìïý Συνεπώς για τη διαμόρφωση της οθόνης αφής, επιλέξτε το μενού της οθόνης με εικονίδια: Διαμόρφωση --> Διαμόρφωση συσκευής --> Διαμόρφωση, αγγίζοντας αυτό το τελευταίο εικονίδιο φωτίζεται και θα σβήει όταν τερματιστεί η διαμόρφωση. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πρέπει να γίνει συγχρονισμός του router από την οθόνη αφής μέσω του μενού εικονιδίων: Διαμόρφωση --> Συγχρονισμός router --> Συγχρονισμός, αγγίζοντας αυτό το τελευταίο εικονίδιο φωτίζεται και θα σβήσει όταν τερματιστεί η διαδικασία. Μονοχρωματική οθόνη αφής (Eikon 20512, Idea 16952, Plana 14512). Η μονοχρωματική οθόνη αφής επιτρέπει τη διαχείριση (τοπική) του συστήματος αυτοματισμού (δεν διαχειρίζεται το σύστημα συναγερμού), η συσκευή μπορεί συνεπώς να συνδεθεί σε μια οποιαδήποτε γφραμμή του συστήματος αυτοματισμού (προσοχή να μην τη συνδέσετε στη γραμμή που προορίζεται για το σύστημα συναγερμού). Αφού γίνει αυτό, η οθόνη αφής πρέπει να διαμορφωθεί στο εσωτερικό μιας ομάδας της εγκατάστασης αυτοματισμού μέσω του μενού: Ìåíïý Setup Ðñïãñáììáôéóìüò Äéá åßñéóç ÏìÜäùí Áõôïìáôéóìïß Συνεπώς για τη διαμόρφωση της οθόνης αφής, επιλέξτε το μενού της οθόνης με εικονίδια: Αγγίξτε το εικονίδιο που παραμένει πατημένο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης από την κεντιρκή μονάδα ελέγχου. 33

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550 Εγχειρίδιο οδηγιών 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 0550 Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Το σύστημα TVCC 3 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος TVCC 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01942 Τηλεφωνικός επιλογέας GSM-BUS

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01942 Τηλεφωνικός επιλογέας GSM-BUS Εγχειρίδιο οδηγιών 01942 Τηλεφωνικός επιλογέας GSM-BUS Περιεχόμενα 1. Περιγραφή......................................................................................2 2. Πεδίο εφαρμογής.................................................................................2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09 Οδηγίες εγκατάστασης GR 24850401-04_09 Εγχειρίδιο Χρήστη 203 31 108 1 A 2 2 Εγχειρίδιο Χρήστη 3 4 3 Εγχειρίδιο Χρήστη 2 1 5 6 4 Εγχειρίδιο Χρήστη 1 2 MICRO SD 7 8 RESET 9 5 6 Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Εγχειρίδιο Οδηγιών Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος 2 2. Εγκατάσταση 9 3. Συστατικά μέρη του συστήματος 12 3.1 Κεντρική μονάδα 12 3.2 Ανιχνευτής παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM. Τεχνικό εγχειρίδιο. www.legrand.com.gr

CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM. Τεχνικό εγχειρίδιο. www.legrand.com.gr CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM Τεχνικό εγχειρίδιο R www.legrand.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ CΕLIANE Ι Celiane Εισαγωγή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM

AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BUS/SCS ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ/ZIGBEE R www.legrand.com.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανόραμα εφαρμογών... σ. 2 2 νέες τεχνολογίες... σ. 4 Τεχνολογία Ασύρματη/ZigBee *... σ. 6

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01955 Θυροτηλεόραση με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5" για σύστημα κλήσης Due Fili

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01955 Θυροτηλεόραση με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5 για σύστημα κλήσης Due Fili Εγχειρίδιο οδηγιών 01955 Θυροτηλεόραση με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5" για σύστημα κλήσης Due Fili Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών Elvox 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550. Εγχειρίδιο οδηγιών 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 0550. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Temperature central unit

Temperature central unit Temperature central unit 674 56 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 11/11-01 PC Περιεχόμενα 1 - Εισαγωγή 4 1.1 - Προειδοποιήσεις και υποδείξεις 4 1.2 - Περιεχόμενο της συσκευασίας 4 2 - Εγκατάσταση 5 2.1 - Πίσω όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 Η ιδέα για την κατασκευή αυτή μου ήρθε καθώς σκεφτόμουν κάποιο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για τα φώτα της σκάλας του σπιτιού μου. Το σπίτι είναι διόροφο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακός αυτοματισμός

Κτιριακός αυτοματισμός Κτιριακός αυτοματισμός Οι λύσεις Hager για το έξυπνο κτίριο βασίζονται σε αξιόπιστη τεχνολογία και προσφέρουν αυξημένο επίπεδο άνεσης με την καλύτερη δυνατή διαχείριση ενέργειας. νέο tebis.quicklink σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Burglar alarm central unit with communicator

Burglar alarm central unit with communicator Burglar alarm central unit with communicator Εγχειρίδιο χρήστη 675 20 11/09-01 PC Índice 1. Εισαγωγή 5 Η Μονάδα Αντιδιαρρηκτικoύ συστήματος συναγερμού 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Polyx Memory Display. Εγχειρίδιο Εγκαταστάτη 09/10-01 PC

Polyx Memory Display. Εγχειρίδιο Εγκαταστάτη 09/10-01 PC 344163 Polyx Memory Display Εγχειρίδιο Εγκαταστάτη 09/10-01 PC 2 Polyx Memory Display Ευρετηριο 1 Εισαγωγη 4 1.1 Προειδοποιησεις και συμβουλες 4 1.2 Περιεχομενο της συσκευασιας 4 2 Περιγραφη 5 2.1 Κυριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης T370ML rev.0210 Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων SV-370S Έγχρωμο Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή 33 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την αγορά αυτού του προπιόντος το οποίο έχει κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Αυτόνομοι ανιχνευτές & ολοκληρωμένα συστήματα ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 R ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια

Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια Έξυπνα προϊόντα για άνεση και ασφάλεια Ο σύγχρονος σχεδιασμός κτιρίων και κατοικιών, σε συνδυασμό με τις λειτουργικές απαιτήσεις αυτοματισμού δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P.

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SRC 174P είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα