Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Αντζουλάτος Γεράσιμος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 29 Νοεμβρίου 2012

2 Περιεχομενα Παρουσίασης 1 Εισαγωγή 2 3 4

3 Εισαγωγή Υπενθύμιση Σχήμα Σχέσης: αποτελείται από ένα πλήθος γνωρισμάτων Σχεσιακό Σχήμα Βάσης Δεδομένων: αποτελείται από ένα πλήθος σχημάτων σχέσεων Εώς τώρα έχει υποτεθεί πως τα γνωρίσματα ομαδοποιούνται σε σχήματα σχέσεων: μέσω απεικόνισης στο Σχεσιακό Μοντέλο ενός σχήματος που ορίζεται στο ΔΟΣ ή στο ΕΟΣ αλλά σε μεγάλο βαθμό βασίζεται και στη διαίσθηση του σχεδιαστή της ΒΔ σχετικά με τον κόσμο που θέλει να αναπαραστήσει

4 Εισαγωγή Υπενθύμιση Σχήμα Σχέσης: αποτελείται από ένα πλήθος γνωρισμάτων Σχεσιακό Σχήμα Βάσης Δεδομένων: αποτελείται από ένα πλήθος σχημάτων σχέσεων Εώς τώρα έχει υποτεθεί πως τα γνωρίσματα ομαδοποιούνται σε σχήματα σχέσεων: μέσω απεικόνισης στο Σχεσιακό Μοντέλο ενός σχήματος που ορίζεται στο ΔΟΣ ή στο ΕΟΣ αλλά σε μεγάλο βαθμό βασίζεται και στη διαίσθηση του σχεδιαστή της ΒΔ σχετικά με τον κόσμο που θέλει να αναπαραστήσει

5 Εγείρονται όμως τα ερωτήματα: Υπάρχει κάποιο τυπικό μέτρο που να αιτιολογεί γιατί μια ομαδοποίηση γνωρισμάτων σε σχήμα σχέσης μπορεί να είναι καλύτερη από μια άλλη; Πως επιλέγεται το καλύτερο σχήμα σχέσεων με τυπικό και τεκμηριωμένο τρόπο;

6 Εγείρονται όμως τα ερωτήματα: Υπάρχει κάποιο τυπικό μέτρο που να αιτιολογεί γιατί μια ομαδοποίηση γνωρισμάτων σε σχήμα σχέσης μπορεί να είναι καλύτερη από μια άλλη; Πως επιλέγεται το καλύτερο σχήμα σχέσεων με τυπικό και τεκμηριωμένο τρόπο;

7 Απάντηση: Συναρτησιακή Εξάρτηση: βασικό εργαλείο μέτρησης της καταλληλότητας ομαδοποιήσεων γνωρισμάτων σε σχεσιακά σχήματα η σχεδίαση του σχήματος μιας σχεσιακής ΒΔ μπορεί να τυποποιηθεί με χρήση της Θεωρία Κανονικοποίησης (normalization theory) Κανονικοποίηση: διαδικασία εφαρμογής κανόνων σχεδίασης που αποκαλούνται κανονικές μορφές (normal forms) οι οποίοι αναλύουν τις σχέσεις έτσι ώστε να ικανοποιήσουν όλο και περισσότερο περιοριστικές απαιτήσεις των σχεσιακών σχημάτων, οδηγώντας σταδιακά σε καλύτερες ομαδοποιήσεις ή σε υψηλότερου βαθμού κανονικές μορφές Εφαρμογή των κανόνων συνεπάγεται την αποφυγή ανώμαλης ή λανθασμένης συμπεριφοράς του συστήματος

8 Γενικά Κριτήρια Ποιότητας Τέσσερα Γενικά Κριτήρια Ποιότητας για το σχεδιασμό σχημάτων σχέσεων: Σημασιολογία των γνωρισμάτων Ελάττωση των τιμών που πλεονάζουν στις πλειάδες Ελάττωση των τιμών NULL στις πλειάδες Απόρριψη πλασματικών πλειάδων

9 Σημασιολογία Γνωρισμάτων Σχέσεων Σημασιολογία (Semantics) προσδιορίζει το πώς πρέπει να ερμηνευθούν οι τιμές γνωρισμάτων που αποθηκεύονται σε μια πλειάδα της σχέσης - με άλλα λόγια, πως συσχετίζονται η μια προς την άλλη οι τιμές γνωρισμάτων σε μια πλειάδα Οσο ευκολότερα εξηγείται η σημασιολογία μιας σχέσης τόσο καλύτερος θα είναι ο σχεδιασμός του αντίστοιχου σχήματος σχέσης Παράδειγμα καλού σχήματος σχέσεων - ξεκάθαρη ερμηνεία ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Αρ Ταυτ Ονομα Διεύθυνση Ημ Γεν Κωδ Τμημ ΤΜΗΜΑ Κωδ Τμ Ονομα Τμ Διευθυντής ΤΟΠΟΘ ΤΜΗΜΑ Κωδ Τμ Τοποθεσία Τμ ΕΡΓΟ Ονομα Εργ Κωδ Εργου Τοποθεσία Εργ Κωδ Τμ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αρ Ταυτ Κωδ Εργου Ωρες

10 Σημασιολογία Γνωρισμάτων Σχέσεων ΟΔΗΓΙΑ 1: Σχεδιάστε ένα σχήμα σχέσης έτσι ώστε να είναι εύκολη η εξήγηση της σημασίας του Μην συνδυάζετε γνωρίσματα από πολλούς τύπους οντοτήτων και τύπους συσχετίσεων σε μία και μόνο σχέση Διαισθητικά, εάν ένα σχήμα σχέσης αντιστοιχεί σε ένα μόνο τύπο οντοτήτων ή σε ένα μόνο τύπο συσχέτισης, τότε η σημασία του τείνει να είναι σαφής Στην αντίθετη περίπτωση, η ερμηνεία του σχήματος σχέσης τείνει να εμπλέκει πολλές οντότητες και συσχετίσεις και να αποβαίνει σημασιολογικά ασαφής

11 Σημασιολογία Γνωρισμάτων Σχέσεων Παράδειγμα κακού σχήματος σχέσεων: ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ Αρ Ταυτ Ερ Ονομα Διεύθυνση Ημ Γεν Κωδ Τμημ Ονομα Τμ Διευθυντής ΕΡΓ ΕΡΓΟ Κωδ Εργου Αρ Ταυτ Ωρες Ερ Ονομα Ονομασία Ερ Τοπ Εργ Αν και λογικά δεν υπάρχει κάποιο λάθος στις δύο αυτές σχέσεις, τις θεωρούμε άσχημα σχεδιασμένες διότι παραβιάζουν την οδηγία 1 αναμειγνύοντας γνωρίσματα από διακεκριμένες οντότητες του πραγματικού κόσμου

12 Πλεονάζουσες Πληροφορίες σε Πλειάδες και Ανωμαλίες Ενημέρωσης Πλεονάζουσες Πληροφορίες σε Πλειάδες Η ομαδοποίηση γνωρισμάτων σε σχήματα σχέσεων έχει σημαντική επίδραση στο χώρο αποθήκευσης η σχέση ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ προκύπτει από φυσική ένωση των σχέσεων ΤΜΗΜΑ και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ Αρ Ταυτ Ερ Ονομα Διεύθυνση Ημ Γεν Κωδ Τμημ Ονομα Τμ Διευθυντής επομένως οι τιμές των γνωρισμάτων που αφορούν ένα τμήμα θα επαναλαμβάνονται για κάθε εργαζόμενο στο τμήμα αυτό

13 Πλεονάζουσες Πληροφορίες σε Πλειάδες και Ανωμαλίες Ενημέρωσης Ανωμαλίες Ενημέρωσης Ανωμαλίες Εισαγωγής πχ εισαγωγή μιας νέας πλειάδας εργαζόμενου στην ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ πρέπει είτε να συμπεριλάβει τις τιμές γνωρισμάτων για το τμήμα όπου απασχολείται ο εργαζόμενος, είτε τιμές null εάν ο εργαζόμενος δεν απασχολείται ακόμα σε κάποιο τμήμα πχ δύσκολη η εισαγωγή τμήματος που δεν έχει ακόμη εργζόμενους Ανωμαλίες Διαγραφής πχ διαγραφή από την ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ μιας πλειάδας που παριστάνει τον τελευταίο εργαζόμενο ενός συγκεκριμένου τμήματος, τότε οι πληροφορίες που αφορούν το τμήμα αυτό χάνονται Ανωμαλίες Τροποποίησης πχ τροποποίηση της τιμής ενός από τα γνωρίσματα ενός συγκεκριμένου τμήματος θα πρέπει να ενημερωθούν όλες οι πλειάδες των εργαζομένων του τμήματος αυτού, διαφορετικά η ΒΔ καθίσταται ασυνεπής

14 Πλεονάζουσες Πληροφορίες σε Πλειάδες και Ανωμαλίες Ενημέρωσης ΟΔΗΓΙΑ 2: Σχεδιάστε τα σχήματα των βασικών σχέσεων έτσι ώστε να μην εμφανίζονται για τις σχέσεις αυτές ανωμαλίες εισαγωγής, διαγραφής ή τροποποίησης Αν υπάρχουν τέτοιες ανωμαλίες, σημειώστε τις καθαρά ώστε τα προγράμματα που ενημερώνουν τη βάση δεδομένων να λειτουργούν σωστά

15 Τιμές NULL σε Πλειάδες Το πρόβλημα: Εάν πολλά γνωρίσματα, τα οποία ομαδοποιούνται σε μια σχέση, δεν υφίστανται για όλες τις πλειάδες της σχέσης, τότε εμφανίζονται πολλές τιμές NULL στις πλειάδες αυτές Επιπτώσεις: σπατάλη αποθηκευτικού χώρου προβλήματα κατανόησης της σημασίας των γνωρισμάτων και προσδιορισμού των πράξεων συνένωσης σε λογικό επίπεδο πρόβλημα χειρισμού όταν απαιτούνται συναθροιστικές πράξεις (COUNT, SUM) οι τιμές NULL επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες: το γνώρισμα δεν υφίσταται για τη συγκεκριμένη πλειάδα η τιμή του γνωρίσματος για την πλειάδα αυτή δεν είναι γνωστή η τιμή του γνωρίσματος είναι γνωστή αλλά λείπει, δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί

16 Τιμές NULL σε Πλειάδες ΟΔΗΓΙΑ 3: Αποφεύγετε, όσο το δυνατό, να τοποθετείτε σε βασικές σχέσεις γνωρίσματα των οποίων οι τιμές μπορεί να είναι NULL Αν οι τιμές NULL δεν μπορούν να αποφευχθούν, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι για την πλειοψηφία των πλειάδων μιας σχέσης Παράδειγμα: Εαν το 10% των εργαζομένων έχουν προσωπικά γραφεία, τότε δεν δικαιολογείται το να συμπεριληφθεί γνώρισμα ΚΩΔ ΓΡΑΦΕΙΟΥ στη σχέση ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, αντίθετα μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα σχέση ΕΡΓ ΓΡΑΦΕΙΟ(Ε ΑΡΤΑΥΤ, ΚΩΔ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) η οποία θα περιέχει μόνο τους εργαζόμενους που έχουν προσωπικό γραφείο

17 Απόρριψη Πλασματικών Πλειάδων Εστω τα δύο σχήματα σχέσεων: ΕΡΓ ΕΡΓΟ1 Κωδ Εργου Αρ Ταυτ Ωρες Ερ Ονομα Τοπ Εργ ΕΡΓ ΤΟΠΣ Ερ Ονομα Τοπ Εργ η πράξη φυσικής συνένωσης θα έδινε πολύ περισσότερες πλειάδες από αυτές που είχε η ΕΡΓ ΕΡΓΟ ΕΡΓ ΕΡΓΟ Κωδ Εργου Αρ Ταυτ Ωρες Ερ Ονομα Ονομασία Ερ Τοπ Εργ Οι επιπλέον πλειάδες που δεν περιλαμβάνονται στην ΕΡΓ ΕΡΓΟ καλούνται πλασματικές πλειάδες διότι παριστάνουν λανθασμένες ή πλασματικές πληροφορίες

18 Απόρριψη Πλασματικών Πλειάδων ΟΔΗΓΙΑ 4: Σχεδιάστε τα σχήματα σχέσεων έτσι ώστε να μπορούν να συνενωθούν με συνθήκες ισότητας σε γνωρίσματα που είναι είτε ξένα κλειδιά, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν δημιουργούνται πλασματικές πλειάδες Να μην υπάρχουν σχέσεις που να περιέχουν ισότητα γνωρισμάτων εκτός μεταξύ συνδυασμών ξένου κλειδιού - πρωτεύοντος κλειδιού Αν δεν μπορούν να αποφευχθούν τέτοιες σχέσεις, να μην γίνεται συνένωση σε τέτοια γνωρίσματα επειδή μπορεί να δημιουργήσει πλασματικές πλειάδες

19 Ορισμός Συναρτησιακής Εξάρτησης Εστω ότι ένα σχεσιακό σχήμα (πίνακας) ΒΔ έχει n γνωρίσματα A 1, A 2,... A n, δηλαδή R = {A 1, A 2,... A n} Μια Συναρτηστική Εξάρτηση (Functional Dependency), συμβολισμένη X Y, μεταξύ δύο συνόλων γνωρισμάτων X και Y, τα οποία είναι υποσύνολα του R, ορίζει έναν περιορσμό στις πιθανές πλειάδες που μπορούν να συγκροτήσουν ένα στιγμιότυπο σχέσης r της R Ο περιορισμός ορίζει ότι για κάθε δύο πλειάδες t 1 και t 2 του r, τέτοιες ώστε t 1[X ] = t 2[X ], πρέπει να έχουμε t 1[Y ] = t 2[Y ] δηλαδή, οι τιμές της συνιστώσας Y μιας πλειάδας του r εξαρτώνται ή καθορίζονται από τις τιμές της συνιστώσας X ή με άλλα λόγια ότι οι τιμές της συνιστώσας X μιας πλειάδας καθορίζουν μοναδικά (ή συναρτησιακά) τις τιμές της συνιστώσας Y τότε, λέμε ότι υπάρχει μια συναρτησιακή εξάρτηση από το X στο Y (διαβάζεται το X καθορίζει συναρτησιακά το Y ή απλώς X Y ) ή ότι το Y είναι συναρτησιακά εξαρτημένο (functional dependent) από το X

20 Ορισμός Συναρτησιακής Εξάρτησης Εστω ότι ένα σχεσιακό σχήμα (πίνακας) ΒΔ έχει n γνωρίσματα A 1, A 2,... A n, δηλαδή R = {A 1, A 2,... A n} Μια Συναρτηστική Εξάρτηση (Functional Dependency), συμβολισμένη X Y, μεταξύ δύο συνόλων γνωρισμάτων X και Y, τα οποία είναι υποσύνολα του R, ορίζει έναν περιορσμό στις πιθανές πλειάδες που μπορούν να συγκροτήσουν ένα στιγμιότυπο σχέσης r της R Ο περιορισμός ορίζει ότι για κάθε δύο πλειάδες t 1 και t 2 του r, τέτοιες ώστε t 1[X ] = t 2[X ], πρέπει να έχουμε t 1[Y ] = t 2[Y ] δηλαδή, οι τιμές της συνιστώσας Y μιας πλειάδας του r εξαρτώνται ή καθορίζονται από τις τιμές της συνιστώσας X ή με άλλα λόγια ότι οι τιμές της συνιστώσας X μιας πλειάδας καθορίζουν μοναδικά (ή συναρτησιακά) τις τιμές της συνιστώσας Y τότε, λέμε ότι υπάρχει μια συναρτησιακή εξάρτηση από το X στο Y (διαβάζεται το X καθορίζει συναρτησιακά το Y ή απλώς X Y ) ή ότι το Y είναι συναρτησιακά εξαρτημένο (functional dependent) από το X

21 Ορισμός Συναρτησιακής Εξάρτησης Εστω ότι ένα σχεσιακό σχήμα (πίνακας) ΒΔ έχει n γνωρίσματα A 1, A 2,... A n, δηλαδή R = {A 1, A 2,... A n} Μια Συναρτηστική Εξάρτηση (Functional Dependency), συμβολισμένη X Y, μεταξύ δύο συνόλων γνωρισμάτων X και Y, τα οποία είναι υποσύνολα του R, ορίζει έναν περιορσμό στις πιθανές πλειάδες που μπορούν να συγκροτήσουν ένα στιγμιότυπο σχέσης r της R Ο περιορισμός ορίζει ότι για κάθε δύο πλειάδες t 1 και t 2 του r, τέτοιες ώστε t 1[X ] = t 2[X ], πρέπει να έχουμε t 1[Y ] = t 2[Y ] δηλαδή, οι τιμές της συνιστώσας Y μιας πλειάδας του r εξαρτώνται ή καθορίζονται από τις τιμές της συνιστώσας X ή με άλλα λόγια ότι οι τιμές της συνιστώσας X μιας πλειάδας καθορίζουν μοναδικά (ή συναρτησιακά) τις τιμές της συνιστώσας Y τότε, λέμε ότι υπάρχει μια συναρτησιακή εξάρτηση από το X στο Y (διαβάζεται το X καθορίζει συναρτησιακά το Y ή απλώς X Y ) ή ότι το Y είναι συναρτησιακά εξαρτημένο (functional dependent) από το X

22 Ορισμός Συναρτησιακής Εξάρτησης Εστω ότι ένα σχεσιακό σχήμα (πίνακας) ΒΔ έχει n γνωρίσματα A 1, A 2,... A n, δηλαδή R = {A 1, A 2,... A n} Μια Συναρτηστική Εξάρτηση (Functional Dependency), συμβολισμένη X Y, μεταξύ δύο συνόλων γνωρισμάτων X και Y, τα οποία είναι υποσύνολα του R, ορίζει έναν περιορσμό στις πιθανές πλειάδες που μπορούν να συγκροτήσουν ένα στιγμιότυπο σχέσης r της R Ο περιορισμός ορίζει ότι για κάθε δύο πλειάδες t 1 και t 2 του r, τέτοιες ώστε t 1[X ] = t 2[X ], πρέπει να έχουμε t 1[Y ] = t 2[Y ] δηλαδή, οι τιμές της συνιστώσας Y μιας πλειάδας του r εξαρτώνται ή καθορίζονται από τις τιμές της συνιστώσας X ή με άλλα λόγια ότι οι τιμές της συνιστώσας X μιας πλειάδας καθορίζουν μοναδικά (ή συναρτησιακά) τις τιμές της συνιστώσας Y τότε, λέμε ότι υπάρχει μια συναρτησιακή εξάρτηση από το X στο Y (διαβάζεται το X καθορίζει συναρτησιακά το Y ή απλώς X Y ) ή ότι το Y είναι συναρτησιακά εξαρτημένο (functional dependent) από το X

23 Ορισμός Συναρτησιακής Εξάρτησης Εστω ότι ένα σχεσιακό σχήμα (πίνακας) ΒΔ έχει n γνωρίσματα A 1, A 2,... A n, δηλαδή R = {A 1, A 2,... A n} Μια Συναρτηστική Εξάρτηση (Functional Dependency), συμβολισμένη X Y, μεταξύ δύο συνόλων γνωρισμάτων X και Y, τα οποία είναι υποσύνολα του R, ορίζει έναν περιορσμό στις πιθανές πλειάδες που μπορούν να συγκροτήσουν ένα στιγμιότυπο σχέσης r της R Ο περιορισμός ορίζει ότι για κάθε δύο πλειάδες t 1 και t 2 του r, τέτοιες ώστε t 1[X ] = t 2[X ], πρέπει να έχουμε t 1[Y ] = t 2[Y ] δηλαδή, οι τιμές της συνιστώσας Y μιας πλειάδας του r εξαρτώνται ή καθορίζονται από τις τιμές της συνιστώσας X ή με άλλα λόγια ότι οι τιμές της συνιστώσας X μιας πλειάδας καθορίζουν μοναδικά (ή συναρτησιακά) τις τιμές της συνιστώσας Y τότε, λέμε ότι υπάρχει μια συναρτησιακή εξάρτηση από το X στο Y (διαβάζεται το X καθορίζει συναρτησιακά το Y ή απλώς X Y ) ή ότι το Y είναι συναρτησιακά εξαρτημένο (functional dependent) από το X

24 Ορισμός Συναρτησιακής Εξάρτησης Εστω ότι ένα σχεσιακό σχήμα (πίνακας) ΒΔ έχει n γνωρίσματα A 1, A 2,... A n, δηλαδή R = {A 1, A 2,... A n} Μια Συναρτηστική Εξάρτηση (Functional Dependency), συμβολισμένη X Y, μεταξύ δύο συνόλων γνωρισμάτων X και Y, τα οποία είναι υποσύνολα του R, ορίζει έναν περιορσμό στις πιθανές πλειάδες που μπορούν να συγκροτήσουν ένα στιγμιότυπο σχέσης r της R Ο περιορισμός ορίζει ότι για κάθε δύο πλειάδες t 1 και t 2 του r, τέτοιες ώστε t 1[X ] = t 2[X ], πρέπει να έχουμε t 1[Y ] = t 2[Y ] δηλαδή, οι τιμές της συνιστώσας Y μιας πλειάδας του r εξαρτώνται ή καθορίζονται από τις τιμές της συνιστώσας X ή με άλλα λόγια ότι οι τιμές της συνιστώσας X μιας πλειάδας καθορίζουν μοναδικά (ή συναρτησιακά) τις τιμές της συνιστώσας Y τότε, λέμε ότι υπάρχει μια συναρτησιακή εξάρτηση από το X στο Y (διαβάζεται το X καθορίζει συναρτησιακά το Y ή απλώς X Y ) ή ότι το Y είναι συναρτησιακά εξαρτημένο (functional dependent) από το X

25 Συναρτησιακή Εξάρτηση Παρατηρήσεις Σε ένα σχήμα σχέσης R, ένα σύνολο γνωρισμάτων X προσδιορίζει συναρτησιακά ένα σύνολο γνωρισμάτων Y, τότε και μόνο τότε αν, οποιεσδήποτε δύο πλειάδες του R έχουν την ίδια τιμή για τα γνωρίσματα του X πρέπει απαραίτητα να έχουν την ίδια τιμή και για τα γνωρίσματα του Y Αν το X είναι υποψήφιο κλειδί της σχέσης R και ειδικότερα, αν είναι το πρωτεύον κλειδί, τότε όλα τα γνωρίσματα Y της σχέσης R πρέπει κατά ανάγκη να είναι συναρτησιακά εξαρτημένα από το X Μάλιστα, αν η σχέση R ικανοποιεί τη συναρτησιακή εξάρτηση A B και το A δεν είναι υποψήφιο κλειδί, τότε η R θα έχει κάποιον πλεονασμό (redundancy) Το σύνολο γνωρισμάτων X λέγεται αριστερό μέλος της ΣΕ και το σύνολο γνωρισμάτων Y λέγεται δεξιό μέλος της ΣΕ Μια ΣΕ είναι μια ιδιότητα της σημασία ή της σημασιολογίας των γνωρισμάτων

26 Συναρτησιακή Εξάρτηση Παρατηρήσεις Σε ένα σχήμα σχέσης R, ένα σύνολο γνωρισμάτων X προσδιορίζει συναρτησιακά ένα σύνολο γνωρισμάτων Y, τότε και μόνο τότε αν, οποιεσδήποτε δύο πλειάδες του R έχουν την ίδια τιμή για τα γνωρίσματα του X πρέπει απαραίτητα να έχουν την ίδια τιμή και για τα γνωρίσματα του Y Αν το X είναι υποψήφιο κλειδί της σχέσης R και ειδικότερα, αν είναι το πρωτεύον κλειδί, τότε όλα τα γνωρίσματα Y της σχέσης R πρέπει κατά ανάγκη να είναι συναρτησιακά εξαρτημένα από το X Μάλιστα, αν η σχέση R ικανοποιεί τη συναρτησιακή εξάρτηση A B και το A δεν είναι υποψήφιο κλειδί, τότε η R θα έχει κάποιον πλεονασμό (redundancy) Το σύνολο γνωρισμάτων X λέγεται αριστερό μέλος της ΣΕ και το σύνολο γνωρισμάτων Y λέγεται δεξιό μέλος της ΣΕ Μια ΣΕ είναι μια ιδιότητα της σημασία ή της σημασιολογίας των γνωρισμάτων

27 Συναρτησιακή Εξάρτηση Παρατηρήσεις Σε ένα σχήμα σχέσης R, ένα σύνολο γνωρισμάτων X προσδιορίζει συναρτησιακά ένα σύνολο γνωρισμάτων Y, τότε και μόνο τότε αν, οποιεσδήποτε δύο πλειάδες του R έχουν την ίδια τιμή για τα γνωρίσματα του X πρέπει απαραίτητα να έχουν την ίδια τιμή και για τα γνωρίσματα του Y Αν το X είναι υποψήφιο κλειδί της σχέσης R και ειδικότερα, αν είναι το πρωτεύον κλειδί, τότε όλα τα γνωρίσματα Y της σχέσης R πρέπει κατά ανάγκη να είναι συναρτησιακά εξαρτημένα από το X Μάλιστα, αν η σχέση R ικανοποιεί τη συναρτησιακή εξάρτηση A B και το A δεν είναι υποψήφιο κλειδί, τότε η R θα έχει κάποιον πλεονασμό (redundancy) Το σύνολο γνωρισμάτων X λέγεται αριστερό μέλος της ΣΕ και το σύνολο γνωρισμάτων Y λέγεται δεξιό μέλος της ΣΕ Μια ΣΕ είναι μια ιδιότητα της σημασία ή της σημασιολογίας των γνωρισμάτων

28 Συναρτησιακή Εξάρτηση Παρατηρήσεις Σε ένα σχήμα σχέσης R, ένα σύνολο γνωρισμάτων X προσδιορίζει συναρτησιακά ένα σύνολο γνωρισμάτων Y, τότε και μόνο τότε αν, οποιεσδήποτε δύο πλειάδες του R έχουν την ίδια τιμή για τα γνωρίσματα του X πρέπει απαραίτητα να έχουν την ίδια τιμή και για τα γνωρίσματα του Y Αν το X είναι υποψήφιο κλειδί της σχέσης R και ειδικότερα, αν είναι το πρωτεύον κλειδί, τότε όλα τα γνωρίσματα Y της σχέσης R πρέπει κατά ανάγκη να είναι συναρτησιακά εξαρτημένα από το X Μάλιστα, αν η σχέση R ικανοποιεί τη συναρτησιακή εξάρτηση A B και το A δεν είναι υποψήφιο κλειδί, τότε η R θα έχει κάποιον πλεονασμό (redundancy) Το σύνολο γνωρισμάτων X λέγεται αριστερό μέλος της ΣΕ και το σύνολο γνωρισμάτων Y λέγεται δεξιό μέλος της ΣΕ Μια ΣΕ είναι μια ιδιότητα της σημασία ή της σημασιολογίας των γνωρισμάτων

29 Συναρτησιακή Εξάρτηση Παρατηρήσεις Σε ένα σχήμα σχέσης R, ένα σύνολο γνωρισμάτων X προσδιορίζει συναρτησιακά ένα σύνολο γνωρισμάτων Y, τότε και μόνο τότε αν, οποιεσδήποτε δύο πλειάδες του R έχουν την ίδια τιμή για τα γνωρίσματα του X πρέπει απαραίτητα να έχουν την ίδια τιμή και για τα γνωρίσματα του Y Αν το X είναι υποψήφιο κλειδί της σχέσης R και ειδικότερα, αν είναι το πρωτεύον κλειδί, τότε όλα τα γνωρίσματα Y της σχέσης R πρέπει κατά ανάγκη να είναι συναρτησιακά εξαρτημένα από το X Μάλιστα, αν η σχέση R ικανοποιεί τη συναρτησιακή εξάρτηση A B και το A δεν είναι υποψήφιο κλειδί, τότε η R θα έχει κάποιον πλεονασμό (redundancy) Το σύνολο γνωρισμάτων X λέγεται αριστερό μέλος της ΣΕ και το σύνολο γνωρισμάτων Y λέγεται δεξιό μέλος της ΣΕ Μια ΣΕ είναι μια ιδιότητα της σημασία ή της σημασιολογίας των γνωρισμάτων

30 Συναρτησιακή Εξάρτηση - Παράδειγμα 1 ΕΡΓ ΕΡΓΟ Κωδ Εργου Αρ Ταυτ Ωρες Ερ Ονομα Ονομασία Ερ Τοπ Εργ Από τη σημασιολογία των γνωρισμάτων συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες συναρτησιακές εξαρτήσεις: Αρ Ταυτ Ερ Ονομα Κωδ Εργου { Ονομασία Ερ, Τοπ Εργ} {Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } Ωρες

31 Συναρτησιακή Εξάρτηση - Παράδειγμα 2 Σπουδαστής.ΑΜ Σπουδαστής. Ονομα Σπουδαστής.ΑΜ Σπουδαστής.Επώνυμο Σπουδαστής.ΑΜ Σπουδαστής.Πατρώνυμο Σπουδαστής.ΑΜ Σπουδαστής.Εξάμηνο

32 Συναρτησιακή Εξάρτηση - Παράδειγμα 3 Μάθημα.Κωδικός Μάθημα.Τίτλος Μάθημα.Κωδικός Μάθημα.ΔΜ Μάθημα.Τίτλος Μάθημα.Κωδικός Μάθημα.Τίτλος Μάθημα.ΔΜ Ισχύουν τα ακόλουθα; Μάθημα.ΔΜ Μάθημα.Κωδικός Μάθημα.ΔΜ Μάθημα.Τίτλος

33 Συναρτησιακή Εξάρτηση - Παράδειγμα 3 Μάθημα.Κωδικός Μάθημα.Τίτλος Μάθημα.Κωδικός Μάθημα.ΔΜ Μάθημα.Τίτλος Μάθημα.Κωδικός Μάθημα.Τίτλος Μάθημα.ΔΜ Ισχύουν τα ακόλουθα; Μάθημα.ΔΜ Μάθημα.Κωδικός Μάθημα.ΔΜ Μάθημα.Τίτλος

34 Κανόνες Συμπερασμού Για να προσδιορίσουμε ένα συστηματικό τρόπο για την εξαγωγή των εξαρτήσεων, πρέπει να προσδιοριστεί ένα σύνολο κανόνων συμπερασμού (inference rules), οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συναγωγή νέων εξαρτήσεων από ένα δεδομένο σύνολο εξαρτήσεων Συμβολισμοί - Συντομεύσεις Θα ακολουθήσουμε τον συμβολισμό F = X Y για να δηλώσουμε ότι η συναρτησιακή εξάρτηση X Y συνάγεται από το σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων F Συντομεύσεις: η ΣΕ {X, Y } Z συντομεύεται σε XY Z η ΣΕ {X, Y, Z} {U, V } συντομεύεται σε XYZ UV

35 Κανόνες Συμπερασμού Αξιώματα Armstrong (ΚΣ1) Ανακλαστικός (reflexive) κανόνας: Αν Y X, τότε X Y δηλώνει ότι ένα σύνολο γνωρισμάτων προσδιορίζει τον εαυτό του παράγονται εξαρτήσεις που είναι πάντα αληθής και καλούνται τετριμένες (ΚΣ2) Επαυξητικός (augmentation) κανόνας: Αν {X Y } = XZ YZ δηλώνει ότι αν προστεθεί το ίδιο σύνολο γνωρισμάτων τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξιό μέλος μιας εξάρτησης το αποτέλεσμα είναι μια άλλη επίσης ισχύουσα εξάρτηση (ΚΣ3) Μεταβατικός (transitive) κανόνας: Αν {X Y και Y Z} = X Z

36 Κανόνες Συμπερασμού Αξιώματα Armstrong (ΚΣ1) Ανακλαστικός (reflexive) κανόνας: Αν Y X, τότε X Y δηλώνει ότι ένα σύνολο γνωρισμάτων προσδιορίζει τον εαυτό του παράγονται εξαρτήσεις που είναι πάντα αληθής και καλούνται τετριμένες (ΚΣ2) Επαυξητικός (augmentation) κανόνας: Αν {X Y } = XZ YZ δηλώνει ότι αν προστεθεί το ίδιο σύνολο γνωρισμάτων τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξιό μέλος μιας εξάρτησης το αποτέλεσμα είναι μια άλλη επίσης ισχύουσα εξάρτηση (ΚΣ3) Μεταβατικός (transitive) κανόνας: Αν {X Y και Y Z} = X Z

37 Κανόνες Συμπερασμού Αξιώματα Armstrong (ΚΣ1) Ανακλαστικός (reflexive) κανόνας: Αν Y X, τότε X Y δηλώνει ότι ένα σύνολο γνωρισμάτων προσδιορίζει τον εαυτό του παράγονται εξαρτήσεις που είναι πάντα αληθής και καλούνται τετριμένες (ΚΣ2) Επαυξητικός (augmentation) κανόνας: Αν {X Y } = XZ YZ δηλώνει ότι αν προστεθεί το ίδιο σύνολο γνωρισμάτων τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξιό μέλος μιας εξάρτησης το αποτέλεσμα είναι μια άλλη επίσης ισχύουσα εξάρτηση (ΚΣ3) Μεταβατικός (transitive) κανόνας: Αν {X Y και Y Z} = X Z

38 Κανόνες Συμπερασμού Παρατηρήσεις: τα αξιώματα Armstrong μπορούν να αποδειχθούν Αποτελούν ένα σύνολο ορθό ή βάσιμο (sound) και πλήρες (complete) επειδή δεν παράγουν μη ορθές εξαρτήσεις και αρκούν για να παραχθεί το F+ Μπορούν να διατυπωθούν και άλλοι κανόνες, που αποδεικνύονται με τη βοήθεια των αξιωμάτων του Armstrong

39 Κανόνες Συμπερασμού Κανόνες παραγωγής συναρτησιακών εξαρτήσεων (ΚΣ4) Διασπαστικός (ή προβολικός) (decomposition) κανόνας: Αν {X YZ} = X Y ορίζει ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε γνωρίσματα από το δεξιό μέλος μιας εξάρτησης επαναληπτική εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να αποσυνθέσει τη ΣΕ X {A 1, A 2,..., A n} στο σύνολο εξαρτήσεων {X A 1, X A 2,..., X A n} (ΚΣ5) Ενωτικός (ή προσθετικός) (union) κανόνας: Αν {X Y, X Z} = X YZ επαναληπτική εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να συνδυαστεί ένα σύνολο εξαρτήσεων {X A 1, X A 2,..., X A n} σε μια μόνο ΣΕ X {A 1, A 2,..., A n} (ΚΣ6) Ψευδομεταβατικός (pseudotransitive) κανόνας: Αν {X Y, WY Z} = WX Z

40 Κανόνες Συμπερασμού Κανόνες παραγωγής συναρτησιακών εξαρτήσεων (ΚΣ4) Διασπαστικός (ή προβολικός) (decomposition) κανόνας: Αν {X YZ} = X Y ορίζει ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε γνωρίσματα από το δεξιό μέλος μιας εξάρτησης επαναληπτική εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να αποσυνθέσει τη ΣΕ X {A 1, A 2,..., A n} στο σύνολο εξαρτήσεων {X A 1, X A 2,..., X A n} (ΚΣ5) Ενωτικός (ή προσθετικός) (union) κανόνας: Αν {X Y, X Z} = X YZ επαναληπτική εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να συνδυαστεί ένα σύνολο εξαρτήσεων {X A 1, X A 2,..., X A n} σε μια μόνο ΣΕ X {A 1, A 2,..., A n} (ΚΣ6) Ψευδομεταβατικός (pseudotransitive) κανόνας: Αν {X Y, WY Z} = WX Z

41 Κανόνες Συμπερασμού Κανόνες παραγωγής συναρτησιακών εξαρτήσεων (ΚΣ4) Διασπαστικός (ή προβολικός) (decomposition) κανόνας: Αν {X YZ} = X Y ορίζει ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε γνωρίσματα από το δεξιό μέλος μιας εξάρτησης επαναληπτική εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να αποσυνθέσει τη ΣΕ X {A 1, A 2,..., A n} στο σύνολο εξαρτήσεων {X A 1, X A 2,..., X A n} (ΚΣ5) Ενωτικός (ή προσθετικός) (union) κανόνας: Αν {X Y, X Z} = X YZ επαναληπτική εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να συνδυαστεί ένα σύνολο εξαρτήσεων {X A 1, X A 2,..., X A n} σε μια μόνο ΣΕ X {A 1, A 2,..., A n} (ΚΣ6) Ψευδομεταβατικός (pseudotransitive) κανόνας: Αν {X Y, WY Z} = WX Z

42 Κανόνες Συμπερασμού - Παράδειγμα Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων παραγωγής ΣΕ Λύση: Δίνονται: τα χαρακτηριστικά W, U, V, X, Y, Z και οι συναρτησιακές εξαρτήσεις: {W UV, U Y, VX YZ} Ζητείται να αποδειχθεί ότι ισχύει: WX Z Με διάσπαση από την W UV προκύπτει W V Με επαύξηση προκύπτει WX VX όμως ισχύει επίσης και VX YZ, επομένως από τον μεταβατικό κανόνα προκύπτει WX YZ Με διάσπαση προκύπτει WX Z

43 Κανόνες Συμπερασμού - Παράδειγμα Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων παραγωγής ΣΕ Λύση: Δίνονται: τα χαρακτηριστικά W, U, V, X, Y, Z και οι συναρτησιακές εξαρτήσεις: {W UV, U Y, VX YZ} Ζητείται να αποδειχθεί ότι ισχύει: WX Z Με διάσπαση από την W UV προκύπτει W V Με επαύξηση προκύπτει WX VX όμως ισχύει επίσης και VX YZ, επομένως από τον μεταβατικό κανόνα προκύπτει WX YZ Με διάσπαση προκύπτει WX Z

44 Κανόνες Συμπερασμού - Παράδειγμα Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων παραγωγής ΣΕ Λύση: Δίνονται: τα χαρακτηριστικά W, U, V, X, Y, Z και οι συναρτησιακές εξαρτήσεις: {W UV, U Y, VX YZ} Ζητείται να αποδειχθεί ότι ισχύει: WX Z Με διάσπαση από την W UV προκύπτει W V Με επαύξηση προκύπτει WX VX όμως ισχύει επίσης και VX YZ, επομένως από τον μεταβατικό κανόνα προκύπτει WX YZ Με διάσπαση προκύπτει WX Z

45 Κανόνες Συμπερασμού - Παράδειγμα Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων παραγωγής ΣΕ Λύση: Δίνονται: τα χαρακτηριστικά W, U, V, X, Y, Z και οι συναρτησιακές εξαρτήσεις: {W UV, U Y, VX YZ} Ζητείται να αποδειχθεί ότι ισχύει: WX Z Με διάσπαση από την W UV προκύπτει W V Με επαύξηση προκύπτει WX VX όμως ισχύει επίσης και VX YZ, επομένως από τον μεταβατικό κανόνα προκύπτει WX YZ Με διάσπαση προκύπτει WX Z

46 Κανόνες Συμπερασμού - Παράδειγμα Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων παραγωγής ΣΕ Λύση: Δίνονται: τα χαρακτηριστικά W, U, V, X, Y, Z και οι συναρτησιακές εξαρτήσεις: {W UV, U Y, VX YZ} Ζητείται να αποδειχθεί ότι ισχύει: WX Z Με διάσπαση από την W UV προκύπτει W V Με επαύξηση προκύπτει WX VX όμως ισχύει επίσης και VX YZ, επομένως από τον μεταβατικό κανόνα προκύπτει WX YZ Με διάσπαση προκύπτει WX Z

47 Κανόνες Συμπερασμού - Παράδειγμα Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων παραγωγής ΣΕ Λύση: Δίνονται: τα χαρακτηριστικά W, U, V, X, Y, Z και οι συναρτησιακές εξαρτήσεις: {W UV, U Y, VX YZ} Ζητείται να αποδειχθεί ότι ισχύει: WX Z Με διάσπαση από την W UV προκύπτει W V Με επαύξηση προκύπτει WX VX όμως ισχύει επίσης και VX YZ, επομένως από τον μεταβατικό κανόνα προκύπτει WX YZ Με διάσπαση προκύπτει WX Z

48 Κλειστότητα Κλειστότητα F σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων που προσδιορίζονται σε ένα σχήμα σχέσης R Στην τυπική περίπτωση, ο σχεδιαστής προσδιορίζει τις συναρτησιακές εξαρτήσεις που είναι σημασιολογικά προφανείς αλλά υπάρχουν πολλές άλλες συναρτησιακές εξαρτήσεις που ισχύουν για όλα τα επιτρεπτά στιγμιότυπα σχέσης που ικανοποιούν τις εξαρτήσεις του F και οι οποίες συμπεραίνονται ή παράγονται από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις του F Το σύνολο όλων αυτών των εξαρτήσεων λέγεται κλειστότητα (closure) του F και συμβολίζεται με F +

49 Κλειστότητα Κλειστότητα F σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων που προσδιορίζονται σε ένα σχήμα σχέσης R Στην τυπική περίπτωση, ο σχεδιαστής προσδιορίζει τις συναρτησιακές εξαρτήσεις που είναι σημασιολογικά προφανείς αλλά υπάρχουν πολλές άλλες συναρτησιακές εξαρτήσεις που ισχύουν για όλα τα επιτρεπτά στιγμιότυπα σχέσης που ικανοποιούν τις εξαρτήσεις του F και οι οποίες συμπεραίνονται ή παράγονται από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις του F Το σύνολο όλων αυτών των εξαρτήσεων λέγεται κλειστότητα (closure) του F και συμβολίζεται με F +

50 Κλειστότητα Κλειστότητα F σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων που προσδιορίζονται σε ένα σχήμα σχέσης R Στην τυπική περίπτωση, ο σχεδιαστής προσδιορίζει τις συναρτησιακές εξαρτήσεις που είναι σημασιολογικά προφανείς αλλά υπάρχουν πολλές άλλες συναρτησιακές εξαρτήσεις που ισχύουν για όλα τα επιτρεπτά στιγμιότυπα σχέσης που ικανοποιούν τις εξαρτήσεις του F και οι οποίες συμπεραίνονται ή παράγονται από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις του F Το σύνολο όλων αυτών των εξαρτήσεων λέγεται κλειστότητα (closure) του F και συμβολίζεται με F +

51 Κλειστότητα Κλειστότητα F σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων που προσδιορίζονται σε ένα σχήμα σχέσης R Στην τυπική περίπτωση, ο σχεδιαστής προσδιορίζει τις συναρτησιακές εξαρτήσεις που είναι σημασιολογικά προφανείς αλλά υπάρχουν πολλές άλλες συναρτησιακές εξαρτήσεις που ισχύουν για όλα τα επιτρεπτά στιγμιότυπα σχέσης που ικανοποιούν τις εξαρτήσεις του F και οι οποίες συμπεραίνονται ή παράγονται από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις του F Το σύνολο όλων αυτών των εξαρτήσεων λέγεται κλειστότητα (closure) του F και συμβολίζεται με F +

52 Κλειστότητα Κλειστότητα F σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων που προσδιορίζονται σε ένα σχήμα σχέσης R Στην τυπική περίπτωση, ο σχεδιαστής προσδιορίζει τις συναρτησιακές εξαρτήσεις που είναι σημασιολογικά προφανείς αλλά υπάρχουν πολλές άλλες συναρτησιακές εξαρτήσεις που ισχύουν για όλα τα επιτρεπτά στιγμιότυπα σχέσης που ικανοποιούν τις εξαρτήσεις του F και οι οποίες συμπεραίνονται ή παράγονται από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις του F Το σύνολο όλων αυτών των εξαρτήσεων λέγεται κλειστότητα (closure) του F και συμβολίζεται με F +

53 Κλειστότητα - Παράδειγμα Στο σχήμα σχέσης ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ Αρ Ταυτ Ερ Ονομα Διεύθυνση Ημ Γεν Κωδ Τμημ Ονομα Τμ Διευθυντής προκύπτει το σύνολο των προφανών συναρτησιακών εξαρτήσεων F: F = { Αρ Ταυτ {Ερ Ονομα, Ημ Γεν, Διεύθυνση, Κωδ Τμημ } Κωδ Τμημ { Ονομα Τμ, Διευθυντής} } μπορούμε να συμπεράνουμε επιπλέον και τις ακόλουθες συναρτησιακές εξαρτήσεις από το σύνολο F: Αρ Ταυτ { Ονομα Τμ, Διευθυντής } Αρ Ταυτ Αρ Ταυτ Κωδ Τμημ Ονομα Τμ

54 Κλειστότητα - Παράδειγμα Στο σχήμα σχέσης ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ Αρ Ταυτ Ερ Ονομα Διεύθυνση Ημ Γεν Κωδ Τμημ Ονομα Τμ Διευθυντής προκύπτει το σύνολο των προφανών συναρτησιακών εξαρτήσεων F: F = { Αρ Ταυτ {Ερ Ονομα, Ημ Γεν, Διεύθυνση, Κωδ Τμημ } Κωδ Τμημ { Ονομα Τμ, Διευθυντής} } μπορούμε να συμπεράνουμε επιπλέον και τις ακόλουθες συναρτησιακές εξαρτήσεις από το σύνολο F: Αρ Ταυτ { Ονομα Τμ, Διευθυντής } Αρ Ταυτ Αρ Ταυτ Κωδ Τμημ Ονομα Τμ

55 Κλειστότητα - Παράδειγμα Στο σχήμα σχέσης ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ Αρ Ταυτ Ερ Ονομα Διεύθυνση Ημ Γεν Κωδ Τμημ Ονομα Τμ Διευθυντής προκύπτει το σύνολο των προφανών συναρτησιακών εξαρτήσεων F: F = { Αρ Ταυτ {Ερ Ονομα, Ημ Γεν, Διεύθυνση, Κωδ Τμημ } Κωδ Τμημ { Ονομα Τμ, Διευθυντής} } μπορούμε να συμπεράνουμε επιπλέον και τις ακόλουθες συναρτησιακές εξαρτήσεις από το σύνολο F: Αρ Ταυτ { Ονομα Τμ, Διευθυντής } Αρ Ταυτ Αρ Ταυτ Κωδ Τμημ Ονομα Τμ

56 Προσδιορισμός της Κλειστότητας Ο προσδιορισμός του συνόλου κλειστότητας F + είναι δαπανηρός ακόμη και για μικρό σύνολο εξαρτήσεων F (δεν υπάρχει πολυωνυμικός αλγόριθμος) Με πολυωνυμικό αλγόριθμο μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μία συναρτησιακή εξάρτηση A B ανήκει στο σύνολο F +, χωρίς προηγουμένως να δημιουργήσουμε το σύνολο F + Κλειστότητα του συνόλου χαρακτηριστικών X υπό το F (attribute closure X under F), είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που είναι συναρτησιακά εξαρτώμενα από το σύνολο X και το συμβολίζουμε με X +

57 Αλγόριθμος προσδιορισμού της Κλειστότητας Προσδιορισμός της Κλειστότητας X + του X υπό το F Αλγόριθμος X + = X ; Επανέλαβε oldx + = X + ; Y Z F do if X + Y then X + = X + Z Μέχρι oldx + = X + ;

58 Παρατηρήσεις Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο μπορούμε να: Δείξουμε αν μια συναρτησιακή εξάρτηση ισχύει Παράδειγμα: εάν R(A, B, C, D), και F = {AB C, C D, D A} μπορούμε να δείξουμε εάν ισχύει οι: C A, A D, AB D Υπολογίσουμε τα κλειδιά ενός σχήματος σχέσης Υπολογίσουμε το F +

59 Παρατηρήσεις Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο μπορούμε να: Δείξουμε αν μια συναρτησιακή εξάρτηση ισχύει Παράδειγμα: εάν R(A, B, C, D), και F = {AB C, C D, D A} μπορούμε να δείξουμε εάν ισχύει οι: C A, A D, AB D Υπολογίσουμε τα κλειδιά ενός σχήματος σχέσης Υπολογίσουμε το F +

60 Παρατηρήσεις Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο μπορούμε να: Δείξουμε αν μια συναρτησιακή εξάρτηση ισχύει Παράδειγμα: εάν R(A, B, C, D), και F = {AB C, C D, D A} μπορούμε να δείξουμε εάν ισχύει οι: C A, A D, AB D Υπολογίσουμε τα κλειδιά ενός σχήματος σχέσης Υπολογίσουμε το F +

61 Παρατηρήσεις Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο μπορούμε να: Δείξουμε αν μια συναρτησιακή εξάρτηση ισχύει Παράδειγμα: εάν R(A, B, C, D), και F = {AB C, C D, D A} μπορούμε να δείξουμε εάν ισχύει οι: C A, A D, AB D Υπολογίσουμε τα κλειδιά ενός σχήματος σχέσης Υπολογίσουμε το F +

62 Παρατηρήσεις Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο μπορούμε να: Δείξουμε αν μια συναρτησιακή εξάρτηση ισχύει Παράδειγμα: εάν R(A, B, C, D), και F = {AB C, C D, D A} μπορούμε να δείξουμε εάν ισχύει οι: C A, A D, AB D Υπολογίσουμε τα κλειδιά ενός σχήματος σχέσης Υπολογίσουμε το F +

63 Παράδειγμα Ι Εστω το σχεσιακό σχήμα ΕΡΓ ΕΡΓΟ ΕΡΓ ΕΡΓΟ Κωδ Εργου Αρ Ταυτ Ωρες Ερ Ονομα Ονομασία Ερ Τοπ Εργ Από τη σημασιολογία των γνωρισμάτων προσδιορίζουμε το ακόλουθο σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F που πρέπει να ισχύει στο ΕΡΓ ΕΡΓΟ: F = { Αρ Ταυτ Ερ Ονομα, Κωδ Εργου { Ερ Ονομα, Τοπ Εργ } { Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } Ωρες } Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο υπολογίζουμε τα ακόλουθα σύνολα κλειστότητας ως προς F: { Αρ Ταυτ } + = { Αρ Ταυτ, Ερ Ονομα } { Κωδ Εργου } + = {Κωδ Εργου, Ερ Ονομα, Τοπ Εργ } {Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } + = { Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου, Ερ Ονομα, Τοπ Εργ, Ωρες }

64 Παράδειγμα Ι Εστω το σχεσιακό σχήμα ΕΡΓ ΕΡΓΟ ΕΡΓ ΕΡΓΟ Κωδ Εργου Αρ Ταυτ Ωρες Ερ Ονομα Ονομασία Ερ Τοπ Εργ Από τη σημασιολογία των γνωρισμάτων προσδιορίζουμε το ακόλουθο σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F που πρέπει να ισχύει στο ΕΡΓ ΕΡΓΟ: F = { Αρ Ταυτ Ερ Ονομα, Κωδ Εργου { Ερ Ονομα, Τοπ Εργ } { Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } Ωρες } Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο υπολογίζουμε τα ακόλουθα σύνολα κλειστότητας ως προς F: { Αρ Ταυτ } + = { Αρ Ταυτ, Ερ Ονομα } { Κωδ Εργου } + = {Κωδ Εργου, Ερ Ονομα, Τοπ Εργ } {Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } + = { Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου, Ερ Ονομα, Τοπ Εργ, Ωρες }

65 Παράδειγμα Ι Εστω το σχεσιακό σχήμα ΕΡΓ ΕΡΓΟ ΕΡΓ ΕΡΓΟ Κωδ Εργου Αρ Ταυτ Ωρες Ερ Ονομα Ονομασία Ερ Τοπ Εργ Από τη σημασιολογία των γνωρισμάτων προσδιορίζουμε το ακόλουθο σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F που πρέπει να ισχύει στο ΕΡΓ ΕΡΓΟ: F = { Αρ Ταυτ Ερ Ονομα, Κωδ Εργου { Ερ Ονομα, Τοπ Εργ } { Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } Ωρες } Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο υπολογίζουμε τα ακόλουθα σύνολα κλειστότητας ως προς F: { Αρ Ταυτ } + = { Αρ Ταυτ, Ερ Ονομα } { Κωδ Εργου } + = {Κωδ Εργου, Ερ Ονομα, Τοπ Εργ } {Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } + = { Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου, Ερ Ονομα, Τοπ Εργ, Ωρες }

66 Παράδειγμα Ι Εστω το σχεσιακό σχήμα ΕΡΓ ΕΡΓΟ ΕΡΓ ΕΡΓΟ Κωδ Εργου Αρ Ταυτ Ωρες Ερ Ονομα Ονομασία Ερ Τοπ Εργ Από τη σημασιολογία των γνωρισμάτων προσδιορίζουμε το ακόλουθο σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F που πρέπει να ισχύει στο ΕΡΓ ΕΡΓΟ: F = { Αρ Ταυτ Ερ Ονομα, Κωδ Εργου { Ερ Ονομα, Τοπ Εργ } { Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } Ωρες } Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο υπολογίζουμε τα ακόλουθα σύνολα κλειστότητας ως προς F: { Αρ Ταυτ } + = { Αρ Ταυτ, Ερ Ονομα } { Κωδ Εργου } + = {Κωδ Εργου, Ερ Ονομα, Τοπ Εργ } {Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου } + = { Αρ Ταυτ, Κωδ Εργου, Ερ Ονομα, Τοπ Εργ, Ωρες }

67 Παράδειγμα ΙΙ Εστω το σχεσιακό σχήμα R R A B C D E Σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F : F = { A B, A C, BC D, D E } (α) Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο υπολογίζουμε τα σύνολα κλειστότητας {A} + και {B, C} + ως προς F (β) Μπορούν τα A και BC να θεωρηθούν ως υποψήφια κλειδιά;

68 Παράδειγμα ΙΙ Εστω το σχεσιακό σχήμα R R A B C D E Σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F : F = { A B, A C, BC D, D E } (α) Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο υπολογίζουμε τα σύνολα κλειστότητας {A} + και {B, C} + ως προς F (β) Μπορούν τα A και BC να θεωρηθούν ως υποψήφια κλειδιά;

69 Παράδειγμα ΙΙ Εστω το σχεσιακό σχήμα R R A B C D E Σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F : F = { A B, A C, BC D, D E } (α) Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο υπολογίζουμε τα σύνολα κλειστότητας {A} + και {B, C} + ως προς F (β) Μπορούν τα A και BC να θεωρηθούν ως υποψήφια κλειδιά;

70 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {A} + 1 {A} + = {A} 2 Επειδή ισχύει A B και A {A} + {A} + = A B = AB 3 Επειδή ισχύει A C και A {A} + {A} + = AB C = ABC 4 Επειδή ισχύει BC D και BC {A} + {A} + = ABC D = ABCD 5 Επειδή ισχύει D E και D {A} + {A} + = ABCD E = ABCDE Συνεπώς {A} + = ABCDE Απάντηση στο (β) Το {A} + συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα του σχήματος R επομένως το A μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί

71 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {A} + 1 {A} + = {A} 2 Επειδή ισχύει A B και A {A} + {A} + = A B = AB 3 Επειδή ισχύει A C και A {A} + {A} + = AB C = ABC 4 Επειδή ισχύει BC D και BC {A} + {A} + = ABC D = ABCD 5 Επειδή ισχύει D E και D {A} + {A} + = ABCD E = ABCDE Συνεπώς {A} + = ABCDE Απάντηση στο (β) Το {A} + συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα του σχήματος R επομένως το A μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί

72 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {A} + 1 {A} + = {A} 2 Επειδή ισχύει A B και A {A} + {A} + = A B = AB 3 Επειδή ισχύει A C και A {A} + {A} + = AB C = ABC 4 Επειδή ισχύει BC D και BC {A} + {A} + = ABC D = ABCD 5 Επειδή ισχύει D E και D {A} + {A} + = ABCD E = ABCDE Συνεπώς {A} + = ABCDE Απάντηση στο (β) Το {A} + συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα του σχήματος R επομένως το A μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί

73 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {A} + 1 {A} + = {A} 2 Επειδή ισχύει A B και A {A} + {A} + = A B = AB 3 Επειδή ισχύει A C και A {A} + {A} + = AB C = ABC 4 Επειδή ισχύει BC D και BC {A} + {A} + = ABC D = ABCD 5 Επειδή ισχύει D E και D {A} + {A} + = ABCD E = ABCDE Συνεπώς {A} + = ABCDE Απάντηση στο (β) Το {A} + συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα του σχήματος R επομένως το A μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί

74 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {A} + 1 {A} + = {A} 2 Επειδή ισχύει A B και A {A} + {A} + = A B = AB 3 Επειδή ισχύει A C και A {A} + {A} + = AB C = ABC 4 Επειδή ισχύει BC D και BC {A} + {A} + = ABC D = ABCD 5 Επειδή ισχύει D E και D {A} + {A} + = ABCD E = ABCDE Συνεπώς {A} + = ABCDE Απάντηση στο (β) Το {A} + συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα του σχήματος R επομένως το A μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί

75 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {A} + 1 {A} + = {A} 2 Επειδή ισχύει A B και A {A} + {A} + = A B = AB 3 Επειδή ισχύει A C και A {A} + {A} + = AB C = ABC 4 Επειδή ισχύει BC D και BC {A} + {A} + = ABC D = ABCD 5 Επειδή ισχύει D E και D {A} + {A} + = ABCD E = ABCDE Συνεπώς {A} + = ABCDE Απάντηση στο (β) Το {A} + συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα του σχήματος R επομένως το A μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί

76 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {A} + 1 {A} + = {A} 2 Επειδή ισχύει A B και A {A} + {A} + = A B = AB 3 Επειδή ισχύει A C και A {A} + {A} + = AB C = ABC 4 Επειδή ισχύει BC D και BC {A} + {A} + = ABC D = ABCD 5 Επειδή ισχύει D E και D {A} + {A} + = ABCD E = ABCDE Συνεπώς {A} + = ABCDE Απάντηση στο (β) Το {A} + συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα του σχήματος R επομένως το A μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί

77 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {A} + 1 {A} + = {A} 2 Επειδή ισχύει A B και A {A} + {A} + = A B = AB 3 Επειδή ισχύει A C και A {A} + {A} + = AB C = ABC 4 Επειδή ισχύει BC D και BC {A} + {A} + = ABC D = ABCD 5 Επειδή ισχύει D E και D {A} + {A} + = ABCD E = ABCDE Συνεπώς {A} + = ABCDE Απάντηση στο (β) Το {A} + συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα του σχήματος R επομένως το A μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδί

78 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {B, C} + 1 {B, C} + = {BC} 2 Επειδή ισχύει BC D και BC {B, C} + {B, C} + = BC D = BCD 3 Επειδή ισχύει D E και D {B, C} + {B, C} + = BCD E = BCDE Συνεπώς {B, C} + = BCDE Απάντηση στο (β) Το {B, C} + δεν είναι κλειδί της R καθώς υπάρχει γνώρισμα, το A, το οποίο δεν ανήκει στο {B, C} +

79 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {B, C} + 1 {B, C} + = {BC} 2 Επειδή ισχύει BC D και BC {B, C} + {B, C} + = BC D = BCD 3 Επειδή ισχύει D E και D {B, C} + {B, C} + = BCD E = BCDE Συνεπώς {B, C} + = BCDE Απάντηση στο (β) Το {B, C} + δεν είναι κλειδί της R καθώς υπάρχει γνώρισμα, το A, το οποίο δεν ανήκει στο {B, C} +

80 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {B, C} + 1 {B, C} + = {BC} 2 Επειδή ισχύει BC D και BC {B, C} + {B, C} + = BC D = BCD 3 Επειδή ισχύει D E και D {B, C} + {B, C} + = BCD E = BCDE Συνεπώς {B, C} + = BCDE Απάντηση στο (β) Το {B, C} + δεν είναι κλειδί της R καθώς υπάρχει γνώρισμα, το A, το οποίο δεν ανήκει στο {B, C} +

81 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {B, C} + 1 {B, C} + = {BC} 2 Επειδή ισχύει BC D και BC {B, C} + {B, C} + = BC D = BCD 3 Επειδή ισχύει D E και D {B, C} + {B, C} + = BCD E = BCDE Συνεπώς {B, C} + = BCDE Απάντηση στο (β) Το {B, C} + δεν είναι κλειδί της R καθώς υπάρχει γνώρισμα, το A, το οποίο δεν ανήκει στο {B, C} +

82 Παράδειγμα ΙΙ - Επίλυση Υπολογισμός {B, C} + 1 {B, C} + = {BC} 2 Επειδή ισχύει BC D και BC {B, C} + {B, C} + = BC D = BCD 3 Επειδή ισχύει D E και D {B, C} + {B, C} + = BCD E = BCDE Συνεπώς {B, C} + = BCDE Απάντηση στο (β) Το {B, C} + δεν είναι κλειδί της R καθώς υπάρχει γνώρισμα, το A, το οποίο δεν ανήκει στο {B, C} +

83 Άσκηση 1 Εστω το σχήμα R=(A,B,C,G,H,I) και το ακόλουθο σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F : A BC CD E B D E B Με βάση τα παραπάνω, να υπολογίσετε το {A, C} +. Μπορεί να θεωρηθεί ο συνδυασμός γνωρισμάτων AC ως υποψήφιο κλειδί;

84 Άσκηση 2 Εστω το σχήμα σχέσης ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ Αρ Ταυτ Ερ Ονομα Διεύθυνση Ημ Γεν Κωδ Τμημ Ονομα Τμ Διευθυντής και το ακόλουθο σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων G: Αρ Ταυτ {Ερ Ονομα, Ημ Γεν, Διεύθυνση, Κωδ Τμημ } Κωδ Τμημ { Ονομα Τμ, Διευθυντής } Με βάση τα παραπάνω, να υπολογίσετε τις κλειστότητες { Αρ Ταυτ } + και { Κωδ Τμημ } +

85 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1 R. Elmasri - S.B. Navathe, μετάφραση Μ. Χατζόπουλος, Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων - Τόμος Α, 3η έκδοση, Δίαυλος 2 Ταμπακάς Β. Βάσεις Δεδομένων, αυτοέκδοση

Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 06 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Β.Δ. (Database Design)

Σχεδίαση Β.Δ. (Database Design) Σχεδίαση Β.Δ. (Database Design) Η σχεδίαση ενός σχήματος μιας Β.Δ. βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαίσθηση του σχεδιαστή σχετικά με τον κόσμο που θέλει να αναπαραστήσει. Η εννοιολογική σχεδίαση υπαρκτών

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος ιαφάνεια 10-1 Κεφάλαιο 10 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση ίαυλος ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ Κανονικοποίηση Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1 Πως μπορούμε να κρίνουμε εάν ένα Σχεσιακό Σχήμα είναι καλό ή αποδοτικό ή αν έχει λάθη; Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αξιώματα Armstrong Ελάχιστη Κάλυψη Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Τι είναι : Οι Συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι περιορισμοί ακεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση. Παύλος Εφραιμίδης. Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1

Κανονικοποίηση. Παύλος Εφραιμίδης. Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1 Κανονικοποίηση Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1 Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ Πως μπορούμε να κρίνουμε εάν ένα Σχεσιακό Σχήμα είναι καλό ή αποδοτικό ή αν έχει λάθη; Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

antzoulatos@upatras.gr

antzoulatos@upatras.gr Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 10 Ιανουαρίου 2013 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη 1 Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Λειτουργικές (Συναρτησιακές) Εξαρτήσεις (Functional

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Βελτίωση σχεδιασμού Αποσύνθεση σχέσης Συναρτησιακές εξαρτήσεις Θεωρία κανονικών μορφών 1 η NF 2 η NF 3 η NF 2 Βελτίωση σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι«καλός» Εισαγωγή Η θεωρία βασίζεται στις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies)

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies)

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασµός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies)

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies)

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις (Functional Dependencies) Τι είναι; Εξαρτήσεις ανάμεσα σε σύνολα από γνωρίσματα Συμβολισμός S1 S2 (όπου S1, S2 σύνολα γνωρισμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Λογικός Σχεδιασμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασμός 1 Ανακοινώθηκε το 2 ο Σύνολο Ασκήσεων στη σελίδα του μαθήματος Ημερομηνία Παράδοσης 6/12/2016 2 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Μη

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Λογικός Σχεδιασμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασμός Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Μη τυπικές γενικές κατευθύνσεις Θεωρία κανονικών μορφών η οποία βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

καλών σχεσιακών σχημάτων

καλών σχεσιακών σχημάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων : Λογικός Σχεδιασμός 1. καλών σχεσιακών σχημάτων. Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων. Γενικές Κατευθύνσεις.

Βάσεις Δεδομένων : Λογικός Σχεδιασμός 1. καλών σχεσιακών σχημάτων. Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων. Γενικές Κατευθύνσεις. Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 21: Κανονικοποίηση και Συναρτησιακές Εξαρτήσεις ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κανόνες Συμπερασμού για Συναρτησιακές

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Τι είναι; Εξαρτήσεις ανάμεσα σε σύνολα από γνωρίσματα Συμβολισμός S1 S2 (όπου S1, S2 σύνολα γνωρισμάτων) Τι σημαίνει: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 22: Functional Dependencies and Normalization

Lecture 22: Functional Dependencies and Normalization Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 22: Functional Dependencies and Normalization Functional Dependencies (Chapter 10.2, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

καλών σχεσιακών σχημάτων

καλών σχεσιακών σχημάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση Άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Τι είναι; Εξαρτήσεις ανάμεσα σε σύνολα από γνωρίσματα Συμβολισμός S1 S2 (όπου S1, S2 σύνολα γνωρισμάτων) Τι σημαίνει: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγµα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχηµάτων Β. Περιττές Τιµές και Ανωµαλίες Ενηµέρωσης

Κανονικοποίηση. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγµα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχηµάτων Β. Περιττές Τιµές και Ανωµαλίες Ενηµέρωσης Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχηµάτων Β Κανονικοποίηση Παύλος Εφραιµίδης Βάσεις εδοµένων Κανονικοποίηση 1 Πως µπορούµε να κρίνουµε εάν ένα Σχεσιακό Σχήµα είναι καλό ή αποδοτικό ή αν έχει λάθη; Σε γενικές γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Υπερκλάσης/Υποκλάσης και Εξειδίκευση (ή Γενίκευση) Κανόνας για Ιεραρχίες (ή πλέγμα) Κανόνας για Διαμοιραζόμενες Υποκλάσεις Κανόνας για απεικόνιση Κατηγοριών Απεικόνιση του ΕΟΣ Μοντέλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 12η: Συναρτησιακές Εξαρτήσεις - Αξιώματα Armstrong Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο Συνόλου Γνωρισμάτων

Κλείσιμο Συνόλου Γνωρισμάτων Κλείσιμο Συνόλου Γνωρισμάτων Ο υπολογισμός του κλεισίματος ενός συνόλου από ΣΕ μας δίνει τα σύνολα όλων των γνωρισμάτων τα οποία προσδιορίζονται συναρτησιακά από άλλα σύνολα γνωρισμάτων Ο υπολογισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουµε πότε ένα σχεσιακό σχήµα για µια βάση δεδοµένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Λογικός Σχεδιασμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασμός Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Μη τυπικές γενικές κατευθύνσεις Θεωρία κανονικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση

Βάσεις Δεδομένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση Βάσεις Δεδομένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση Φροντιστήριο 6ο 26-1-2009 ΘΕΩΡΙΑ Συναρτησιακές-Λειτουργικές εξαρτήσεις Κανόνες συμπερασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων 1 Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός καλών σχεσιακών σχηµάτων Μη τυπικές - γενικές κατευθύνσεις Θεωρία κανονικών µορφών που θα βασίζεται στις συναρτησιακές εξαρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Βάσεις Δεδομένων : Κανονικές Μορφές. ηλαδή, i = 1,.., n R i R. Σύντομη επανάληψη αποσύνθεσης.

Κανονικές Μορφές. Βάσεις Δεδομένων : Κανονικές Μορφές. ηλαδή, i = 1,.., n R i R. Σύντομη επανάληψη αποσύνθεσης. Κανονικές Μορφές Σύντομη επανάληψη αποσύνθεσης Βάσεις Δεδομένων 2008-2009 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2008-2009 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Αλγόριθμος Σχεδιασμού Αλγόριθμος Σχεδιασμού Ένας γενικός (θεωρητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουµε πότε ένα σχεσιακό σχήµα για µια βάση δεδοµένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης Επιθυµητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασµός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Τι είναι; Εξαρτήσεις ανάµεσα σε σύνολα από γνωρίσµατα S1 S2 (όπου S1, S2 σύνολα γνωρισµάτων): αν ίδιες τιµές στα γνωρίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Κανονικές Μορφές Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Κανονικές Μορφές 1 Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης Επιθυµητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση Άνευ Απωλειών ιατήρηση Εξαρτήσεων Αποφυγή Επανάληψης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 20: Κανονικοποίηση και Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Ι Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή στην Κανονικοποιήση Άτυπες κατευθύνσεις για Σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός καλών σχεσιακών σχηµάτων Μη τυπικές - γενικές κατευθύνσεις Θεωρία κανονικών µορφών που θα βασίζεται στις συναρτησιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 13η: Κλείσιμο Συνόλου Γνωρισμάτων - Ελάχιστη κάλυψη - Αποσύνθεση - Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αξιώµατα Armstrong Ελάχιστη κάλυψη Φροντιστήριο 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Οι Συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Έστω ένα σχήµα σχέσης R(Α 1, Α 2,, Α n ). Aς συµβολίσουµε µε R = {Α 1, Α 2,, Α n } το σύνολο των γνωρισµάτων της R. Με απλά λόγια, µια συναρτησιακή εξάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ανακεφαλαίωσης

Θέματα ανακεφαλαίωσης Θέματα ανακεφαλαίωσης 13 Ιουνίου 2013 1. Ορίστε την έννοια σχήμα σχέσης και αναλύστε τα στοιχεία του ορισμού σας. Υποθέστε ότι θέλουμε να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για τα μέλη ενός πεζοπορικού συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση Κανονικές Μορφές - Πρώτη κανονική μορφή (1NF) - Δεύτερη κανονική μορφή (2NF) - Τρίτη κανονική μορφή (3NF) 1 Κανονικοποίηση Κανονικές Μορφές Οι σχέσεις μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Κανονικές Μορφές Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συνενώσεις Άνευ Απωλειών Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Αιωρούμενες πλειάδες (dangling tuples) Παράδειγμα: Εργαζόμενος - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές και Πλειότιµες Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές και Πλειότιµες Εξαρτήσεις Συναρτησιακές και Πλειότιµες Εξαρτήσεις 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις 2 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Έστω ένα σχήµα σχέσης R(Α 1, Α 2,, Α n ). Aς συµβολίσουµε µε R = {Α 1, Α 2,, Α n } το σύνολο των γνωρισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (Normalization) Ι.Β Σχεδιασµός Σχεσιακών Β και Κανονικοποίηση Σελίδα 4.1

Κεφάλαιο 8. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (Normalization) Ι.Β Σχεδιασµός Σχεσιακών Β και Κανονικοποίηση Σελίδα 4.1 Κεφάλαιο 8 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (Normalization) Ι.Β Σχεδιασµός Σχεσιακών Β και Κανονικοποίηση Σελίδα 4.1 Σύνοψη Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων και Κανονικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κανονικοποίησης

Θεωρία Κανονικοποίησης Θεωρία Κανονικοποίησης Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Αποσύνθεση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δεύτερη (2NF) και Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) Boyce Codd Κανονική Μορφή (BCNF) Καθολική Διαδικασία Σχεδίασης ΒΔ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων και. Κανονικοποίηση.

Βάσεις εδοµένων. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων και. Κανονικοποίηση. Βάσεις εδοµένων Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies) Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων και Κανονικοποίηση Φροντιστήριο 9ο 17-12-2009 ΘΕΩΡΙΑ Συναρτησιακές-Λειτουργικές εξαρτήσεις Κανόνες συµπερασµού

Διαβάστε περισσότερα

Επεκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 08 Νοεμβρίου 2012 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Αποσύνθεση (decomposition)

Κανονικές Μορφές. Αποσύνθεση (decomposition) Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Κανονικές Μορφές Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης Επιθυµητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση Άνευ Απωλειών ιατήρηση Εξαρτήσεων Αποφυγή Επανάληψης Πληροφορίας 1

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση Σχήµατος. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Κανονικοποίηση Σχήµατος. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Κανονικοποίηση Σχήµατος Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων - Αποσύνθεση (διάσπαση) καθολικού σχήµατος Επιθυµητές ιδιότητες - διατήρηση εξαρτήσεων (F + = F + ) - όχι απώλειες στη

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση.

Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση. Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Διάγραμμα Ο-Σ 1 Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων είναι: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Τι συμβαίνει με το (πρωτεύον) κλειδί και τις συναρτησιακές εξαρτήσεις; Παράδειγμα 1. Παράδειγμα 2

Κανονικές Μορφές. Τι συμβαίνει με το (πρωτεύον) κλειδί και τις συναρτησιακές εξαρτήσεις; Παράδειγμα 1. Παράδειγμα 2 Κανονικές Μορφές: Εισαγωγή Κανονικές Μορφές Στόχος: οσμένου ενός σχήματος, αν είναι «καλό» ή χρειάζεται περαιτέρω διάσπαση. Πως; Κανονικές μορφές. Ξέρουμε ότι αν ένα σχήμα είναι σε κάποια Κανονική Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Μοντελοποίηση δεδομένων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Παραδείγματα Διαγραμματικές τεχνικές Συμβολισμοί Τριαδικές συσχετίσεις 2

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!!  &' ':  /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 21: Functional Dependencies and Normalization

Lecture 21: Functional Dependencies and Normalization Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 21: Functional Dependencies and Normalization Informal Design Guidelines (Chapter 10.1, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κανονικές Μορφές (Normal Forms)

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κανονικές Μορφές (Normal Forms) Κανονικές Μορφές (Normal Forms) Παρέχουν ένα τυπικό πλαίσιο για ανάλυση σχεσιακών σχημάτων βασισμένη στον ορισμό κλειδιών και συναρτησιακών εξαρτήσεων. Σχεσιακά σχήματα που ανήκουν σε συγκεκριμένες κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη

Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη Εισαγωγή Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων (relational data model) προτάθηκε από τον E. F. Codd το 1970 Aποτελεί ένα μέσο λογικής δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα. 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis)

Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα. 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis) Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis) Εισαγωγή Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων Σχέσεις, γνωρίσματα, πλειάδες, πεδία ορισμού Πράξεις ενημέρωσης σε σχέσεις Απεικόνιση μοντέλου οντοτήτωνσυσχετίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 23: Functional Dependencies and Normalization

Lecture 23: Functional Dependencies and Normalization Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 23: Functional Dependencies and Normalization Normalization and Normal Forms (Chapter 10.3-10.4, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µιας Β. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδοµένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσµατα

Σχεδιασµός µιας Β. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδοµένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσµατα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασµός µιας Β : Βήµατα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδοµένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρµογές θα κτιστούν πάνω στα δεδοµένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 - Κεχρής, Κεφάλαιο 8: Κανονικοποίηση

Άσκηση 2 - Κεχρής, Κεφάλαιο 8: Κανονικοποίηση Άσκηση 2 - Κεχρής, Κεφάλαιο 8: Κανονικοποίηση Εκφώνηση: Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ_ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ τον οποίο χρησιμοποιεί μια κατασκευαστική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Σχεσιακό Μοντέλο 1 Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 22: Κανονικοποίηση και Συναρτησιακές Εξαρτήσεις ΙII Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Κανονικοποιήση (Normalization) και Κανονικές Μορφές (Normal

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο 2

Το Σχεσιακό Μοντέλο 2 Το Σχεσιακό Μοντέλο 2 Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου, Βασικός Περιορισμός, Η τιμή null, Παράδειγμα Χρήσης null, Ακεραιότητα Οντότητας, Ακεραιότητα Αναφοράς, Επιχειρηματικός Περιορισμός, Επιβολή Περιορισμών,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Κεφάλαιο 20 Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Ρύθμιση Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή O σχεδιασμός μιας βάση δεδομένων κωδικοποιεί κάποιο μέρος του φυσικού κόσμου Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένα σύνολο από έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση Σχήµατος

Κανονικοποίηση Σχήµατος Κανονικοποίηση Σχήµατος Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων - Αποσύνθεση(διάσπαση) καθολικού σχήματος Επιθυμητές ιδιότητες -διατήρηση εξαρτήσεων (F + = F + ) - όχι απώλειες στη συνένωση(τομή

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων Σχεσιακό Ιεραρχικό Δικτυακό Tο κυρίαρχο μοντέλο δεδομένων στις σύγχρονες βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 5: ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 5: ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 5: ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Κεφάλαιο 5 Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Θα

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 5. Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Κεφάλαιο 5 Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe 1 Θα μιλήσουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση(Normalization) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9 ο Εξάμηνο2013. Κανονικές Μορφές. Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Βάσεις Δεδομένων. Περικλής Α.

Κανονικοποίηση(Normalization) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9 ο Εξάμηνο2013. Κανονικές Μορφές. Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Βάσεις Δεδομένων. Περικλής Α. Περικλής Α. Μήτκας 5-1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9 ο Εξάμηνο2013 Ενότητα 5 Κανονικοποίηση Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Α.Π.Θ. Κανονικοποίηση(Normalization)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Σχεσιακό μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις. Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 14η: Κανονικές Μορφές Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κανονικές Μορφές (Normal Forms) Παρέχουν ένα τυπικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Επέκταση του μοντέλου ΟΣ Κληρονομικότητα Εξειδίκευση/Γενίκευση Περιορισμοί Ιεραρχίες και πλέγματα Συνάθροιση Συνέχεια στο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 11η: Περιορισμοί Ακεραιότητας - Κανονικές Μορφές Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Αποτελούν μηχανισμό για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗ Δ.Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις3 Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις

Ασκήσεις3 Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις Ασκήσεις 5 Βασικά σημεία Ιδιότητες ιδιόχωρων: Έστω,, Ισχύουν τα εξής Ασκήσεις Διαγωνίσιμες Γραμμικές Απεικονίσεις κάποιες διακεκριμένες ιδιοτιμές της γραμμικής απεικόνισης : V V, όπου o Αν v v 0, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Σχεδίασης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

Επισκόπηση Σχεδίασης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Επισκόπηση Σχεδίασης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Γιάννης Θεοδωρίδης InfoLab, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά http://infolab.cs.unipi.gr version: Oct.2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη

Κανονικοποίηση Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη Κανονικοποίηση Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη 1 Κανονικές Μορφές: Εισαγωγή Στόχος: Δεδομένου ενός σχήματος, ελέγχουμε εάν είναι «καλός» σχεδιασμός ή χρειάζεται περαιτέρω διάσπαση. Ξέρουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα