دهمین همایش بین المللی انرژی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "دهمین همایش بین المللی انرژی"

Transcript

1 طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - چکیده انرژی آب به اشکال مختلف همانند انرژی امواج دریا چرخ آب و مارپیچهای هیدرودینامیکی در مسیر جریان آب می تواند بعنوان یکی از مهم ترین منابع انرژیهای تجدید پذیر باشد. ژنراتورهای مورد استفاده در تولیدات پراکنده باید از ویژگی هایی مانند راندمان چگالی توان و قابلیت اطمینان باال و همچنین حجم و هزینه کم برخوردار باشند که از میان ژنراتورهای مختلف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم بخوبی این نیازها را برآورده می نماید. در این مقاله ابتدا به محاسبات تحلیلی ابعاد توزیع چگالی شار در استاتور و روتور و سایر کمیت های طراحی این ژنراتور پرداخته شده و مدل تحلیلی- محاسباتی این طراحی بدست آمده و سپس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان این کمیت ها متناسب با نیازهای مطلوب در تولیدات پراکنده بهینه شده است بطوریکه حجم کل ژنراتور به حداقل و بازده آن به حداکثر برسد. نتایج حاصل از این طراحی برای کاربرد این ژنراتور در تولیدات پراکنده مطلوب و رضایت بخش بوده است. کلید واژه الگوریتم مورچگان بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی. مقدمه تغییرات اخیر در تکنولوژی های مختلف صنعت برق از جمله پیشرفت در زمینه الکترونیک قدرت و پیدایش مواد مغناطیس دائم بهتر )با قیمت پایین تر و خواص مغناطیسی بهتر( امکان استفاده از فنآوریهای جدید از جمله تولیدات پراکنده را فراهم کرده است. افزایش تمایل بشر به ترویج فنآوریهای سبز مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر نیاز به انرژی الکتریکی در مناطق دورافتاده رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی بهبود ویژگیهای خاص مانند پروفیل ولتاژ و کیفیت توان کاهش تلفات خطوط انتقال و کاهش تولید گازهای گلخانهای از جمله دالیلی هستند که استفاده از تولیدات پراکنده را توجیه پذیر کردهاند[ ]. در دهه های اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در صنعت برق به منظور تولید انرژی الکتریکی رخ داده است که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند. تولیدات پراکنده مبتنی بر فنآوری- های انرژیهای تجدید پذیر به گزینه مهمی برای تامین انرژی الکتریکی تبدیل شدهاند[ 2 ]. در این فرآیند انرژی آب نیز میتواند گزینه مناسبی برای تولید انرژی الکتریکی باشد. از انرژی آب به اشکال مختلف میتوان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد که میتوان به مواردی همچون انرژی امواج دریا چرخ آب و مارپیچهای هیدرودینامیکی در مسیر جریان آب اشاره کرد. در این مقاله طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم برای استفاده در مارپیچ هیدرودینامیکی ارائه شده است.

2 شکل : سیستم مارپیچ هیدرودینامیکی به همراه ژنراتور] 4 [. سیستم مارپیچ هیدرودینامیکی انرژی آب جاری شده در اثر اختالف ارتفاع را به انرژی مکانیکی)حرکت دورانی( تبدیل میکند. سپس از حرکت دورانی ایجاد شده میتوان به منظور چرخش شفت یک ژنراتور و تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد. به کمک مارپیچ هیدرودینامیکی حتی از یک جریان کوچک آب میتوان به عنوان منبع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد[ 4] [3 ]. سیستم آ یب جریان مارپیچ هیدرودینامیکی در نقاط دورافتادهای خروجی که مانند رودخانه به طور پیوسته برقرار باشد می- تواند توسط یک یکسو کننده به برق مستقیم تبدیل شده و برای شارژ باتری بکار گرفته میشود و سپس توسط یک اینورتر مطابق با فرکانس و سطح ولتاژ شبکه بهره برداری شود. در این مقاله ابتدا سیستم مارپیچ هیدرودینامیکی به تفصیل شرح داده شده است. شروع استفاده از مارپیچ هیدرودینامیکی یونان به دوره باستان برمیگردد. مارپیچ ارشمیدس برای انتقال آب از یک مکان پست به مکانی با ارتفاع بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت. از همین ایده برای برای به چرخش درآوردن این مارپیچ توسط انرژی آب به هنگام جابه جایی از یک مکان با ارتفاع بیشتر به یک مکان پست بهره گرفته شد. از چرخش این مارپیچ نیز میتوان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده نمود[ 4] [3 ]. سیستم مارپیچ هیدرودینامیکی در شکل نشان داده شده است. در صورت جایگزینی روش مذکور با روشهای دیگر تولید انرژی الکتریکی به وسیله سوختهای فسیلی به ازای تولید هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید شده در حدود یک کیلوگرم دیاکسید کربن کمتری واحد محیط زیست میشود[ 4 ]. از مارپیچ هیدرودینامیکی در موارد زیر میتوان استفاده نمود: - گزینه مناسبی برای جایگزینی با روش چرخ آب در مسیر رودخانهها میباشد 2- در قسمت خروجی تصفیه خانههای آ ب 3- در مسیر سر ریز سدها 4- در مسیر کانالهای انتقال آب. هزینه تعمیر و نگهداری کم پایین بودن هزینه بهره برداری و استفاده موثر از منابع آب موجود از جمله ویژگی- های این نوع سیستم میباشد. بسته به حجم آب ورودی سرعت مارپیچ هیدرودینامیکی در حدود 33 دور بر دقیقه میباشد[ 4] [3 ]. از آنجا که حجم ماشینهای الکتریکی به طور عمده تحت تاثیر سرعت آن میباشد هر اندازه سرعت نامی ماشین کمتر باشد حجم آن افزایش یافته و منجر به افزایش مواد مورد استفاده افزایش تلفات و کاهش راندمان میشود. لذا به منظور افزایش سرعت مارپیچ هیدرودینامیکی از جعبه دنده استفاده میشود که بین مارپیچ هیدرودینامیکی و ژنراتور قرار میگیرد تا با افزایش سرعت حجم مواد مورد استفاده و تلفات کاهش یافته و منجر به افزایش راندمان گردد. در شکل نیز این موضوع قابل مشاهده است. همچنین چرخ آب به دلیل اینرسی خیلی باال در برابر تغییرات حجم آب ورودی حساسیت کمتری از خود نشان میدهد. مارپیچ هیدرودینامیکی در یک محدوده خاص از تغییرات حجم آب ورودی دارای رفتار خطی میباشد. توربینهای فرانسیس نسبت به نوسانات حجم آب ورودی حساس تر می باشند[ 4] [3 ]. در [3] این طور بیان شده که قدیمی ترین نیروگاه های تجدید پذیر در ترکیب با مفاهیم درایو مدرن می توانند به

3 تولید کندگان برق راندمان باال در آینده تبدیل شوند. استفاده از ژنراتور سنکرون آهنربا دائم سرعت پایین برای نیروگاه های برق آبی کوچک توسط روش های تولید جدید از جمله برای تولیدات کوچک را اقتصادی نموده است. این مقاله به بررسی فرآیند طراحی محاسباتی این نوع ژنراتور برای استفاده در نیروگاه های برق آبی کوچک پرداخته است. در [5] از یک الگوریتم بهینه سازی تحلیلی ساده بصورت روش ریاضی بسیار شناخته شده - ضریب الگرانژ- با هدف به حداکثر رساندن توان ظاهری منتقل شده از طریق فاصله هوایی تحت محدودیت فشار مماسی در ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم استفاده شده است بطوریکه بهینه سازی اندازه استاتور بر اساس محاسبه نسبت قطر بهینه برای پاسخگویی به گشتاور مورد نیاز انجام گرفته است. برای طراحی بهینه چند هدفه موتور سنکرون مغناطیس دائم )PMSM( با آهنربای دائم نصب شده در سطح روتور یک روش جدید بمنظور دستیا یب به حداکثر بازده و چگالی توان با استفاده از الگوریتم زنبور برای کاربردهای صنعتی ارائه شده است[ 6 ]. همچنین در [7] طراحی بهینه ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با پیکربندی روتور با آهنرباهای دائم )PM( Halbach براساس تجزیه و تحلیل شرایط کاری و نیازمندی ها بعنوان یکی از اجزای کلیدی در یک سیستم باالبر هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در [8] برای غلبه بر مشکالت طراحی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روش تحلیلی جهت بدست آوردن دو کمیت چگالی شار مغناطیسی در فاصله هوایی) g B( و چگالی جریان در هادی ها )J( با استفاده از دو قانون اساسی فیزیکی جمع آمپر دورها )با بکارگیری تئوری آمپر برای مدار مغناطیسی( و معادله تعادل توان پیشنهاد شده و بهینه سازی نیز برای رسیدن به بازده حداکثر انجام شده است. همچنین [9] یک پروسه طراحی ترکیبی جامع متشکل از برنامه طراحی و شبیه سازی ژنراتور بادی آهنربای دائم کوچک تحت بار یکسو شده و بهینه سازی متغیرهای طراحی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور بهبود شکل موج ولتاژ خروجی ژنراتور ارائه کرده است که منجر به کاهش 9% در شاخص اعوجاج هارمونیکی شده است. اما ما در این مقاله قصد داریم ابتدا در مرحله اول به تشریح پروسه طراحی ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم به منظور کاربرد در تولیدات پراکنده بپردازیم. در این مرحله ابتدا پارامترهای اولیه طراحی PMSG جهت استفاده در کاربرد مورد نظر تعیین می شوند و همچنین نوع مواد آهنربای دائم و ورقه های مورد استفاده برای هسته استاتور و روتور مطابق با کاربرد مورد مطالعه انتخاب می شوند. سپس در بخش بعدی ابعاد هندسی ژنراتور شامل طول ژنراتور قطر داخلی و خارجی هسته استاتور ارتفاع یوغ و دندانه پهنا )عرض( دندانه ابعاد شیار و نیز قطر درونی و بیرونی روتور از طریق روابط و معادالت محاسبه می شوند. بعد از آن نحوه قرارگیری آهنرباهای دائم روی روتور تعیین و سپس ابعاد آهنرباهای دائم شامل طول پهنا و ضخامت آنها محاسبه می شوند. در بخش های بعدی نیز ابتدا تلفات ژنراتور مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته و سپس بازده و حجم کل ژنراتور بدست می آیند. در بخش انتهایی این مرحله فلوچارت پیشنهادی برای طراحی و تحلیل محاسباتی PMSG ارائه خواهد شد. در مرحله بعد بهینه سازی چند هدفه PMSG مورد بررسی قرار گرفته است و پس از تعیین پارامترهای متغیر ورودی طراحی محدوده تغییرات آنها مشخص می شوند. سپس توابع هدف مورد نظر در این مقاله که مطابق با کاربرد در تولیدات پراکنده می باشند معرفی می شوند. در بخش بعدی به تشریح الگوریتم بهینه سازی مورچگان که در این مقاله به کار گرفته شده پرداخته شده است. در انتهای این مرحله نتایج حاصل از بهینه سازی طراحی PMSG مورد نظر در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان و مطابق با کاربرد مطلوب ما و همچنین نمودار توابع هدف ارائه شده است. در مرحله پایانی این مقاله نیز به نتیجه گیری از پژوهش انجام گرفته پرداخته شده است. الزم به ذکر است که تحقیقات این مقاله به ژنراتورهای سنکرون قطب صاف شار شعاعی با آهنربای دائم نصب شده در سطح به دلیل هندسه ساده شان و همچنین سیم پیچی تک الیه و تعداد صحیح شیار برای استاتور محدود - شده است. در شکل 2 نمای کلی سه بعدی و دو بعدی از ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار شعاعی نشان داده شده است. فرآیند طراحی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ابتدا در گام نخست 7 مرحله مربوط به فرآیند طراحی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم را شرح خواهیم داد:

4 -- پارامترهای اولیه طراحی و مواد استفاده شده در ژنراتور مورد مطالعه معموال ژنراتورهای الکتریکی برای شرایط اولیه شامل ولتاژ فرکانس توان و سرعت نامی و همچنین بازده ضریب قدرت و تعداد فاز منطبق با کاربرد مورد نظر طراحی می شوند. عالوه بر این ها پارامترهای اولیه دیگری نیز تاثیرگذارند همچون بارگذاری مغناطیسی ویژه )چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی( B g که توسط اشباع و تلفات هسته محدود می شود و مقدار آن برای ماشین سنکرون قطب صاف بین 3/8 تا /35 T تغییر می کند[ ] [3 ] و همچنین چگالی جریان خطی ( بارگذاری الکتریکی ویژه ) A که به عوامل مختلفی از جمله توان فرکانس ولتاژ و سرعت نامی وابسته می باشد[ 2 ]. مقدار مناسب A برای ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم کوچک در محدوده 3 تا 25 KA/m است[ 3 ]. چگالی جریان نیز در سیم پیچی استاتور ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم بین 4 تا A/mm 2 6/5 تغییر می کند[ 6 ]. مشخصات نامی ماشین مورد مطالعه در این مقاله برای کاربرد در تولیدات پراکنده بصورت انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی عبارتند از : توان نامیKW 4 سرعت نامی 333 rpm ولتاژ نامیV 383 و فرکانس Hz.[4]53 بمنظور کاهش تلفات در کاربرد مورد نظر در این مقاله باید از ورقه های با ضخامت کمتر استفاده شود به همین جهت فوالد الکتریکی غیرجهت دار با کد M20-27A با ضخامت ورق 3/27 mm برای هسته استاتور و رتور انتخاب شده است که میزان هرتز 53 فرکانس تلفات هسته آن در چگالی شار /3 T و برابر با /45W/Kg باشد[ 4 ]. می مورد مواد مغناطیس دائم مهم ترین مشخصه ها شامل چگالی شار پسماند در B r H c قدرت میدان اجباری ( بازدارنده ( انرژی تولیدی و ضرایب حرارتی می باشد[ 2] [6 ]. مغناطیس دائم مقایسه با NdFeB خواص مغناطیسی بهتری مواد در NdFeB دارند و به همین دلیل آهنرباهای SmCo بعنوان مواد مغناطیس دائم در کاربردهای تولیدات پراکنده انتخاب می شوند. در این طراحی از آهنربای NdFeB که دارای چگالی پسماند شار /36 ضریب و T نسبی /35 می باشد استفاده شده است[ 3 ]. -2- ابعاد هندسی ژنراتور مهم ترین ابعاد هندسی نفوذپذیری ژنراتور شامل طول ژنراتور و قطر بیرونی استاتور آن می باشند زیرا این دو تقریبا اندازه ژنراتور را تعیین می کنند. در مورد ابعاد استاتور می توان به قطر داخلی و خارجی هسته استاتور ارتفاع یوغ و دندانه پهنا )عرض( دندانه و ابعاد شیار اشاره نمود. در مورد ابعاد روتور نیز قطر درونی و بیرونی روتور از مهم ترین پارامترهای طراحی می باشند[ 3 ]. توپولوژی 3 شکل در ژنراتور ارائه شده است که نشان دهنده تعاریف هندسی می باشد. توان الکترومغناطیسی ظاهری عبوری از فاصله هوایی بصورت زیر می باشد : m π DA S elm = me s I s = π 2φ f f N ph K w 2m 2 N ph 2 ( n synp)k LD2 w P A B g = 0.5π 2 K w D 2 L n syn A B g = π2 ) ( در این رابطه n syn )Turn/sec( و همچنین سرعت روتور برحسب دور بر ثانیه K w ضریب سیم پیچی است که به آرایش سیم پیچی وابسته می باشد. مقدار پیک چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی تقریبا برابر با مقدار پیک هارمونیک اول آن) B( g می باشد[ 3 ] : شکل 2 : نمای کلی سه بعدی و دو بعدی از ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار شعاعی.

5 3 D = ε P out C χ n syn χ ) 6( که در آن مقدار با[ ] [3 ]: برای ژنراتورهای سنکرون برابر است 0.5α PM π B g = 2 π B g cos αdα 0.5α PM π = 4 π B gsin α PMπ 2 ) 2( χ π p p > 4p ) 7( χ =..3 p = ) 8( و در نهایت طول موثر ژنراتور L=χ D خواهد بود. طول موثر فوق باید در یک ضریبی به نام K st ضریب فضای آهن چند الیه است. به طور معمول مقدار 3/9 تا 3/97 تغییر می کند. ضرب شود که بین K st L i = L k st ) 9( مقدار اولیه شکل 3 : توپولوژی ژنراتور جهت نمایش تعاریف هندسی. B g بصورت )3/4...3/7(B r نیز می تواند برای مواد مغناطیس دائم فریت B g تخمین زده شود[ 3 ]. α PM برابر با نسبت پهنای مغناطیس دائم ( PM b( به گام قطب ( P τ( می باشد که باشد. همچنین α PM جفت قطب داریم : در محدوده بین 3/6 تا 3/9 متغیر می برای گام قطب در ژنراتور با تعداد P τ P = πd 2P τ P ) 3( )5( و روابط) 4 ( باشند : ) 4( بیانگر توان و ضریب خروجی ژنراتور می P out = mv ph I s cos φ = ε S elmcos φ C = ε P out D 2 L n syn = 0.5 π 2 K w AB g cos φ ) 5( برای ژنراتورها /45.../35= E s که ϵ = E s /V ph نیروی محرکه الکتریکی القا شده) EMF ( ناشی از شار تحریک روتور در بی باری و V ph ولتاژ فاز استاتور می باشند. با توجه به روابط )( )4( )5( و همچنین با در نظر گرفتن χ=l/d قطر داخلی استاتور D می تواند براساس رابطه )6( بدست آید. همچنین فاصله هوایی یک ژنراتور توسط رابطه )3( تخمین زده شود : g سنکرون ) 3( در معادله می تواند g = γ τ P ( A B ) g γ )3( ضریبی است که مقدار آن برای انواع مختلف ژنراتورها در جدولی در مرجع [] آمده است. بر حسب تجربه برای ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم کوچک طول فاصله هوایی بین 3/3 تا میلی متر توصیه می شود[ 3 ]. همچنین در این طراحی شیارهای نیمه بسته برای ژنراتور در نظر گرفته شده است که در شکل 4 نشان داده شده است چون استحکام مناسب و یک ضریب شیار پایین تر نسبت به شیارهای باز فراهم می کنند. برای محاسبه ابعاد شیار و دندانه استاتور در گام اول باید حداکثر چگالی شار مغناطیسی برای دندانه و یوغ انتخاب شوند. مقدار حداکثر برای چگالی شار دندانه /6 T B t و برای چگالی شار یوغ استاتور B ys و یوغ روتور /3 T B yr انتخاب شده است[ ]. چگالی شار در دندانه برابر است با B t = B g Lτ u S t τ u = πd Q :[5] [3] ) ( ) 2( که در این رابطه گام شیار می باشد. در نتیجه سطح S t t u

6 S u = 2 (b s + b s2 )h tr ) 9( h tr مقطع دندانه و b t ) 3( عرض دندانه عبارت است از [3] []: ارتفاع ذوزنقه و شیار می باشد. برای b s حداقل پهنا و b s2 b و s b s2 حداکثر پهنای هم خواهیم داشت[ 3 ] : b s + b t = π(d + 2(h + h 2 )) Q ) 23( S t = B g Lτ u B t b t = S t L i ) 4( b s2 + b t = π(d + 2h tr) Q ) 2( اکنون از حل معادالت نامشخص دو )23( )2( و )9( b و s2 h tr دو پارامتر می توانند پیدا شوند. دهانه شیار نیز به اندازه چهار برابر شعاع هر هادی و ارتفاع b و h h 2 h z شیار هر میلی متر در نظر گرفته شده اند در نتیجه ارتفاع بصورت رابطه )22( برآورد می شود : h z = h + h 2 + h tr ) 22( با در نظرگرفتن شکل 4 : شیار در نظر گرفته شده برای این طراحی. Z Q N ph بعنوان تعداد هادی ها در یک شیار و تعداد دورهای سیم پیچی در یکفاز مساحت شیار بصورت رابطه )5( خواهد بود[ ] [3 ]: S u S u = Z QS c k fill Z Q = 2 m Q N ph = N ph AπD 2 2I s m ) 5( ) 6( ) 7( k fill ضریب پرشدگی فضای شیار توسط هادی مسی است که به سطح ولتاژ مواد و نوع سیم پیچی بستگی دارد. برای ژنراتورهای ولتاژ پایین مقادیر معمول 3/5( و برای ژنراتورهای ولتاژ باال بین ( باشد. k fill بین ( -3/6 3/3-3/45( می همچنین در رابطه )5( برای مساحت سطح مقطع هر هادی هم خواهیم داشت : S c = I s J s ) 8( در رابطه فوق استاتور J s چگالی جریان در هادی و جریان فاز I s است. حال مساحت شیار از طریق روابط هندسی نیز بصورت زیر بدست می آید : که ارتفاع دندانه نیز برابر با ارتفاع ارتفاع یوغ استاتور h z h ys زیر به دست می آید: و قطر خارجی استاتور می باشد. همچنین D stot ) 23( بصورت φ ys = B g b PM L φ ys h ys = 2 L B ys ) 24( D stot = D + 2(h z + h ys ) ) 25( -3- آهنرباهای دائم بعد از انتخاب مواد آهنربای دائم ابتدا باید نحوه و مکان نصب آهنربای دائم روی روتور تعیین شود. این آرایش PM ها به سه دسته PM های نصب شده در سطح روتور PM های الحاقی در داخل روتور و PM های دفن شده در داخل روتور تقسیم می شوند[ 6 ]. در این طراحی ساختار روتور با PM نصب شده در سطح بعلت ساده تر بودن ساخت آن انتخاب شده است. شامل ضخامت آهنرباهای دائم سپس ابعاد آهنرباهای دائم سطحی h PM پهنا )عرض( آهنرباها b PM و طول آهنرباها L PM باید مشخص شوند. معموال پهنای آهنربا حدود 3/85-3/8 برابر گام قطب است[ 7 ]. طول نیز آهنربا برابر با طول موثر ژنراتور خواهد بود. همچنین ضخامت آهنربا باید به اندازه ای کوچک باشد تا مقدارکمتری از این مواد مورد نیاز باشد چون مواد آهنربای

7 دائم گران قیمت هستند و از طرف دیگر آهن رباها باید به اندازه کافی برای تولید شار مغناطیسی مورد نیاز فاصله هوایی ضخیم باشند[ 3 ]. با محاسبه توجه به شکل شیار رابطه بصورت زیر خواهد بود[ 8] [3 ]. ضریب کارتر ضخامت آهنرباهای دائم با K c h PM B g = B r k c = + μ PM. ( g.k c+ h PM μ PM h PM ) τ u τ u γg = g. k c. μ PM ( B r B g 2) γ = 4 π [ b 2g arctan (b 2g ) h PM ln + ( b 2 2g ) ] ) 26( ) 27( ) 28( -4- تلفات تلفات در ژنراتورهای الکتریکی می توانند بر طبق مبناهای مختلف طبقه بندی شوند. در کاربرد مورد مطالعه در این مقاله می توان به تلفات آهن P Fe که خود شامل تلفات پسماند مغناطیسی )هیسترزیس( و تلفات جریان گردابی در دندانه ها و یوغ استاتور می باشد و همچنین به تلفات مسی P Cu تلفات بادخوری- تهویه P ρ P Str و تلفات سرگردان )اضافی( اشاره نمود[ 6 ]. تلفات آهن در یوغ استاتور که شامل دو بخش تلفات هیسترزیس است متناسب با چگالی شار باشد[ 23] [9] [6 ]: P ey و تلفات جریان گردابی P hy ) 29( مغناطیسی و فرکانس می f P y = [k hy ρ h + k ey ρ e ][m ys 50 ( B y.5 )2 ] m ys = ρ Fe. Vol ys Vol ys = πl i [( D stot 2 )2 ( D + 2h z ) 2 ] 2 ) 33( ) 3( در این رابطه f فرکانس استاتور و ضریب B y k ey به k hy چگالی شار مغناطیسی در یوغ ترتیب ضریب تلفات هیسترزیس تلفات جریان گردابی مرتبط با نوع و ضخامت ورق بکار برده شده برای هسته استاتور می باشند و ρ e ρ h بیانگر به ترتیب تلفات مخصوص هیسترزیس) Watt/Kg ( و جریان گردابی )Watt/Kg( و ρ Fe وزن مخصوص برای این ورقه ها هستند. همچنین Vol ys معرف حجم و معرف m ys جرم آهن یوغ استاتور می باشند. تلفات آهن در دندانه ها نیز به همین طریق قابل محاسبه خواهد بود با این تفاوت که در آن حجم دندانه Vol t بصورت زیر خواهد بود : Vol t = ( D stot D h 2 ys ) b t L i Q ) 32( تلفات جریان گردابی روتور در ژنراتورهای معمول آهنربای دائم قابل صرفنظر است چون به طور کلی هارمونیک های زمانی مرتبه باال در جریان استاتور و هارمونیک های مکانی در توزیع سیم پیچی کوچک هستند[ 2] [6 ]. همچنین تلفات مس و بادخوری :[6] [3] [] [3] [6] ) 33( را می توان از روابط زیر یافت P Cu = mr ac I s 2 P ρ = k rb D r (L + 0.6τ p ) (2πn syn D r 2 )2 D r = D 2g 2 h PM ) 34( ) 35( در این رابطه D r که با توجه به قطر هسته روتور و k rb ضریب تجربی است نوع خنک کنندگی و اندازه ژنراتور طبق جدولی در مرجع [] تعیین می شود. تلفات سرگردان و اضافی هم بطور معمول بصورت درصد اندکی از توان خروجی در نظر گرفته می شود[ 3 ]: P Str = P out ) 36( -5- بازده و حجم کل ژنراتور در انتهای روند طراحی بازده و حجم کل ژنراتور طراحی شده قابل محاسبه خواهد بود : P out η = P out P = in P out + P Fe +P Cu + P ρ + P Str V total = πd stot 2 L 4 ) 37( ) 38( -6- مراحل طراحی و آنالیز محاسباتی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم همانطور که از شکل مشاهده می 5 شود پس از تعیین مقدار پارامترهای اولیه با توجه به خواسته های مطلوب سفارش دهنده ژنراتور و نوع کاربرد در مرحله دوم باید

8 چگالی جریان خطی استاتور و چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی با توجه به محدوده های تجربی و توان اندازه ولتاژ و دیگر خصوصیات نوع کاربرد مورد نظر تعیین شوند. سپس ابعاد هندسی ژنراتور شامل طول موثر ژنراتور ابعاد استاتور مثل قطر داخلی و خارجی ارتفاع یوغ و دندانه پهنای دندانه ابعاد شیار و همچنین ابعاد روتور و طول فاصله هوایی محاسبه می شوند. شکل 5 : مراحل طراحی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم. انتخاب نوع مواد آهنربای دائم محل نصب آنها و برآورد ابعاد آهنرباهای دائم شامل پهنا و ضخامت آهنربا در مرحله چهارم انجام می گیرد. در پنجمین مرحله نیز شار و چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی بدست خواهد آمد. حال اگر این مقدار چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی با مقدار فرض اولیه در مرحله دوم برابر بود به ادامه مراحل طراحی می پردازیم ولی اگر این مقدار جدید با فرض اولیه برابری نداشت طی یک فرآیند تکراری آنقدر مقدار چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی باید اصالح شود تا اختالف این دو مقدار به کمتر از سه درصد برسد. سپس ولتاژ الکتریکی القا شده در بارداری E a محاسبه می شود. مراحل 3 تا 8 تکرار می یابد تا زمانی که E a ولتاژ نسبت به ولتاژ القا شده در بی باری E s بیش از 3/33 درصد تغییر نکند. در مراحل بعدی تلفات بازده و حجم محاسبه خواهند شد. حال با توجه به هدف مطلوب در کاربرد مورد نظر و ارتباط بین کمیت های خروجی و پارامترهای ورودی می توان از طریق این مدل و روش تحلیلی و جستجوی کامل در محدوده پارامترهای ورودی پاسخ بهینه مربوط به تمام پارامترهای طراحی را یافت. -2 بهینه سازی بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم یک مسئله بهینه سازی چند هدفه با چندین متغیر و محدودیت است. فرآیند بهینه سازی را می توان به سه مرحله تقسیم بندی نمود مرحله اول متغیرهای بهینه سازی بعبارت دیگر پارامترهای ورودی قابل تغییر ژنراتور تعریف می شوند. مرحله دوم توابع هدف و محدودیت ها فرموله می شوند که توابع هدف شامل بازده حجم و ترکیبی از بازده و حجم می باشند و در مرحله سوم نیز یک الگوریتم بهینه سازی برای پیدا کردن مقدار بهینه ابعاد هندسی و دیگر کمیت های ژنراتور بکار گرفته خواهد شد. --2 اهداف بهینه سازی در این بهینه سازی یافتن ماکزیموم تابع هدف )/F ( مربوط به بازده )η( مطابق با معادله )37( و یافتن مینیمم F 2 تابع مربوط به حجم کل ژنراتور ( total V( مطابق با معادله )38( و همچنین یافتن تابع مربوط به بهینه سازی F 3 توامان بازده و حجم کل ژنراتور بصورت معادله )39( مد نظر می باشند. F 3 = α F +α 2 F 2 ) 39( α 2 و α که طوری تعیین می شوند که بتوان بازده و حجم را بصورت توامان و مطابق با هدف مطلوب بهینه کرد. همچنین محدوده تغییرات هشت پارامتر ورودی قابل تغییر طراحی ژنراتور نیز در جدول ذکر شده است. جدول : محدوده تغییرات پارامترهای ورودی قابل تغییر طراحی ϵ χ αpm A(A/m) B(T) Q P g(mm) [ / 35; /45 ] [ 3 / 4; 3 /95 ] [ 3 / 6; 3 /9 ] [3333;22333] [ 3 / 86; /388 ] [96;44] [8;2] [ 3 / 5;]

9 2-2- روش بهینه سازی مورچگان ( "ACO" - )Ant Colony Optimization مشکل اصلی الگوریتم های تکاملی معمول در حل مسائل بهینه سازی پویا همگرایی زودرس و کاهش تنوع جمعیتی در طول زمان است. بنابراین در مواجه با مسائل بهینه سازی پویا نیاز به رویکردهایی است که تنوع را در طول زمان حفظ کنند. الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها و یا به اختصار الگوریتم مورچه ها از رفتار مورچه های طبیعی که در مجموعه ها بزرگ در کنار هم زندگی می کنند الهام گرفته شده است و یکی از الگوریتم های بسیار کارآمد در حل مسائل بهینه سازی ترکیبی است[ 24] [23] [22 ]. این الگوریتم برای حفظ تنوع و استفاده از نتایج پیشین جستجو تقسیم بندی فضای جستجو با استفاده از اتوماتای سلولی را به کار می گیرد)اتوماتای سلولی در حقیقت سیستم های دینامیکی گسسته ای هستند که رفتارشان کامال بر ارتباط محلی استوار است[ 25 ](. جستجو در هر سلول و همسایگانش به صورت موازی و جداگانه توسط الگوریتم کلونی مورچه ی پیوسته انجام می شود. استفاده از اتوماتای سلولی موجب حفظ تنوع جمعیت مورچه ها می شود. جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی از تابع محک قله های متحرك استفاده می شود. بعد اتوماتای از مقداردهی اولیه که شامل توزیع مورچه ها در بروزرسانی سلولی است الگوریتم در یک حلقه قوانین اتوماتای سلولی را تکرار می کند. در این الگوریتم یک اتوماتای سلولی فضای جستجو را به تعدادی پارتیشن افراز می کند که هریک از این پارتیشن ها یک سلول در اتوماتای سلولی است. اتوماتای سلولی بطور ضمنی کلونی مورچه ها را به تعدادی کلونی کوچکتر تقسیم می کند که هر کلونی ساکن یک سلول است. هر کلونی مقیم سلول مسئول پیدا کردن بهینه در آن سلول و سلول های همسایه ی آن سلول است. هر سلول در اتوماتای سلولی شامل اطالعات حافظه ی سلول مورچه های فعال در سلول و اطالعات فرومون است که توسط مورچه ها در هر سلول برجای گذاشته می شود. جهت استفاده از نتایج جستجو های پیشین برای هر سلول حافظه درنظر گرفته می شود. در این حافظه مکان و شایستگی بهترین موجود در آن سلول از زمان آخرین تغییر تاکنون حفظ می شود. این حافظه برای سلول i ام Best C i نامیده می شود[ 22 ]. اتوماتای سلولی شامل 6 قانون است که آن ها را بصورت موازی بر روی تک تک سلول ها اجرا می کند. این قوانین عبارتند از : شکل 6 : فلوچارت الگوریتم مورچگان[ 23 ].

10 n 8 ( نظارت بر تغییرات محیط 2( جابجایی مورچه های غیرفعال 3( بروزرسانی حافظه سلول ها 4( بهنگام سازی مکان مورچه ها 5( بروزرسانی فرومون سلول ها 6( بررسی تراکم مورچه های سلول. مورچه ها برحسب مکانشان به حالت سلول های متناظر شان اضافه می گردند و وظیفه جستجو در آن سلول و همسایگی آن را بر عهده دارند. هر مورچه می تواند فعال یا غیرفعال باشد. مورچه های غیرفعال در فرآیند جستجو شرکت نمی کنند و فقط در حالت سلول موجودند. در ابتدا تمام مورچه ها فعال هستند. برای هر سلول پارامتر فرومون تعریف می شود. این مقدار با حرکت مورچه ها در محیط بروزرسانی می شود و مورچه های سلول آن را در فرآیند ساخت راه حل به کار می گیرند. مقدار فرومون میتواند میانگین یا واریانس توزیع نرمالی که برای ساخت راه حل توسط مورچه ها به کار می رود یا هر دو مورد باشد. در ابتدا فرومون همه ی سلول ها برابر با یک مقدار اولیه است[ 22 ]. فلوچارت این الگوریتم در شکل 6 آمده و در زیر نیز شرح داده شده است: ( تعیین مقدار اولیه برای تابع فرمرومون و تابع ابتکاری. 2( قرار دادن شهر مبدا برای هر مورچه در لیست ممنوعه که حق گذر مجدد به آن برای آن مورچه وجود نداشته باشد. 3( محاسبه تابع احتمال برای انتخاب شهر بعدی برای هر مورچه در هر شهر. 4( تعدیل جمعیت شهرها بابت انتخاب هر مورچه به لیست ممنوعه آن مورچه. 5( افزودن شهر انتخابی هر مورچه به لیست ممنوعه آن مورچه. 6( تعیین بهترین مسیر. 7( به روز رسانی و رفتن به گام ( 3 اگر پایان تور همه مورچه ها نیست (. مقادیر تنظیم شده پارامترهای این روش بهینه سازی جهت رسیدن به هدف مطلوب در این مقاله در جدول 2 آمده است. در این جدول n i تعداد تکرار انجام الگوریتم z ضریب انحراف از استاندارد q ضریب تشدید n P تعداد جمعیت مورچه ها n e تعداد مورچه های نخبه و α و β ضرایبی برای بهینه سازی همزمان اندازه و بازده در بهینه سازی اجتماع مورچگان برای اهداف عادی شده می باشند] 23 [. جدول 2 : n p ns 3 مقادیر تنظیم شده پارامترهای روش مورچگان n e 5 β α n i 53 q 3/7 z نتایج بهینه سازی در این بخش نتایج به دست آمده از بهینه سازی پارامترهای ژنراتور سنکرون آهنربای دائم توسط الگوریتم مورچگان با استفاده از نرم افزار MATLAB در جدول 3 و همچنین نمودار توابع هدف ( F/( و F 2 F و 9 ارائه شده است. هدف بهینه سازی کمیت های ژنراتور جدول : 3 نتایج بهینه سازی بهینه سازی بازده بهینه سازی حجم در شکل های بهینه سازی بازده و حجم 33/5 326/ / 3 246/4 267/ / 6 99/8 84/ 7 33 / 2 6/5 6/ 2 5 / 8 3/7 3/ 9 3 / 6 2/9 3/ 2 2 / 9 3/7 4 3 / 6 244/ / 6 2/7 2/ 3 2 / 7 Dstot )mm( D )mm( L)mm( hz )mm( bs2 )mm( bs )mm( bt )mm( Dr )mm( hpm )mm( 3/ / 6 hys )mm( 3/ / 6 hyr )mm( Nph Zq 353/ 355/ / 8 245/4 247/ / 8 247/8 247/ / / PLoss)Watt( Ea )volt( Es )volt( ƞ ) % ( Vtotal )Cm 3 ( A)A/m( 3/88 3/ 87 3 / 88 Bg)T( P Q 3/ 848 g)mm( 3/82 3/ 9 / 87 α 3/4 3/ 32 3/ 42 Χ /29 / 3 / 2 ϵ 3 PM

11 شکل 7: تابع هدف )F/( شکل 8: تابع هدف F2 مطلوب ژنراتورهای مورد استفاده در تولیدات پراکنده مثل راندمان چگالی توان باال و حجم کم را برآورده می سازد یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در این کاربرد می باشد. در این مقاله به بررسی افزایش کارآیی این ژنراتور برای کاربرد در تولیدات پراکنده پرداخته شده است بعبارت دیگر با استفاده از روش طراحی تحلیلی-محاسباتی و سپس بهینه سازی با استفاده از الگوریتم مورچگان تالش شده است تا با بهینه سازی ابعاد و سایر کمیت های قابل تغییر ژنراتور تلفات و حجم به حداقل و بازده به حداکثر برسد. بهینه سازی طراحی PMSG مورد مطالعه در این مقاله منجر به افزایش 8% در بازده نسبت به مرجع ]2[ در حالتی که تابع هدف تنها حداکثر نمودن بازده بوده است و بازده تا 93% افزایش یافته است. همچنین با بهینه سازی فقط برای به حداقل رساندن حجم کل ژنراتور حجم به 733 cm 3 کاهش یافته است. در حالی که در بهینه سازی همزمان بازده و حجم کل ژنراتور حداکثر بازده % کاهش و حداقل حجم به اندازه 33cm 3 افزایش یافته است در مقایسه با زمانی که این دو مقدار به صورت جداگانه بهینه سازی شده اند. همچنین بیشتر بودن بازده و کمتر بودن حجم این نوع ژنراتور نسبت به انواع دیگر ژنراتورها برای کاربرد در تولیدات پراکنده کامال تایید شده است. در آینده نیز می توان توابع هدف دیگری مثل چگالی توان و هزینه ساخت ژنراتور را تعریف و با روش های دیگر بهینه سازی مانند زنبور انبوه ذرات و ژنتیک بهینه سازی را برای این اهداف انجام داد. مراجع [] Chiradeja, Pathomthat. and Ramakumar R. (2004). "An Approach to Quantify the Technical [2] Tegou, Leda-Ioanna., Heracles, Polatidis. and Haralambopoulos, Dias A. (2007). "Distributed Generation with Renewable Energy Systems: The spatial dimension for an autonomous Grid." 47th conference of the European Regional Science Association. [3] Dietz, A., Groeger, A. and Klingler, C. (20). "Efficiency improvement of small hydroelectric power stations with a permanent-magnet synchronous generator." IEEE International Conference. [4] [5] Tapia, Juan A., Pyrhönen, Juha., Puranen, Jussi., Lindh, Pia. and Nyman, Sören. (203)."Optimal Design of Large شکل : 9 تابع هدف F3-3 نتیجه گیری ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم بعلت این که ویژگی های

12 ,Master s Thesis. Lappeenranta University of Technology. [8] Martinez, Daniel. (202), "Design of a Permanent Magnet Synchronous Machine with Non Overlapping Concentrated Windings for the Shell Eco Marathon Urban Prototype." Degree project in Electrical Engineering Master of Science Stockholm, Sweden. [9] Bianchi, Nicola., Silverio, Bolognani. and Frère, Paolo. (2006), "Design Criteria for High-Efficiency SPM Synchronous Motors", IEEE Transactions. Vol. 2, No. 2. [20] Widyan, Mohammad S. (2006), ''Design, Optimization, Construction and Test of Rare Earth Permanent Magnet Electrical Machines with New Topology for Wind Energy Applications.'', Msc thesis. [2] Toda, H., Xia, Z., Wang, J., atallah, K. and Howe, D. (2004), "Rotor eddy-current loss in permanent magnet brushless machines", IEEE transactions on magnetics, Vol. 40, pp ]22[ کیانفر سحر. و میبدی محمدرضا. " الگوریتم کلونی مورچه سلولی" دانشگاه صنعتی تهران. امیرکبیر [23] Dorigo, Marco. (2004), "Ant colony optimization." The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England. [24] Dorigo, M., Maniezzo, V. and Colorni, A. (996), "The Ant System: Optimization by a colony of cooperating agents.",ieee Transaction on Systems, man, and cybernetics part b, vol. 26, pp [25] John Von Neumann, A. W. B., (996), "Theory of Self Reproducing Automata.",University of Illinois Press. Permanent Magnet Synchronous Generators." IEEE Transactions on Magnetics. Vol. 49, No.. [6] Soleimani Keshayeh, M.J. and Gholamian, S. Asghar. (203) "Optimum Design of a Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Motor for industrial applications." International Journal of Applied Operational Research, Vol. 2, No. 4, pp [7] Wang, Tao. and Wang, Qingfeng., (202) "Optimization Design of a Permanent Magnet Synchronous Generator for a Potential Energy Recovery System. " IEEE Transaction on Energy Conversion. Vol. 27, No. 4. [8] Wallace, R., Alexandrova, J., Vera, B., Tapia, J., Pyrhönen, J. and Lindh, P. (202) "P.M. Synchronous Generator Design Analytical Metod." International IEEE Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. [9] Faiz, Jawad. and Zareh, Nariman. (20), "Optimal Design of a Small Permanent Magnet Wind Generator for Rectified Loads." World Renewable Energy Congress. [0] Aino Manninen. (202) " Evaluation of the effects of design choices on surface mounted permanent magnet machines using an analytical dimensioning tool",the Master s thesis, Aalto-University School of Electrical Engineering. [] Pyrhönen, J. and Jokinen, T. and Hrabovcová, V. (2008) "Design of Rotating Electrical Machines. ", John Wiley & Sons, Ltd. [2] Toliyat, H. A., Kilman, G. B. (2004), "Handbook of Electric Motors.,Second Edition. Taylor & Francis Group. [3] Jacek F.Gieras. (200), "Permanent magnet motor technology, Design and Application." Hamilton Sundstrand Aerospace, Rockford, Illinois, U.S.A. University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland. [4] [5] Heikkilä, T. (2002), "Permanent Magnet Synchronous Motor for Industrial Inverter Applications - Analysis and Design." Dissertation, Lappeenranta University of Technology, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 34. [6] Al Fartusi, Nada. (200), "Permanent magnet synchronous generator (PMSG) to use on board of yachts.", Msc thesis, Delft University of Technology. [7] Hanne, Jussila., (2005), "Design of concentrated winding fractional slot permanent magnet synchronous machine."

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : : : NEA 2013 1 : : : (4507) :29-10-2013 2 Περιεχόμενα... 5 ABSTRACT... 6... 7 1:... 8 1.1 :... 8 1.2... 8 1.3... 9 1.4... 10 1.5... 11 1.5.1... 12 1.6... 13 1.6.1... 13 1.6.2 µ... 16 2:... 19 2.1 µ µ...

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت دوره شماره 93 صفحات 08-63 0.044/JRAG.05.647 (DOI): شناسه دیجیتال تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت * وحید انتظار سعادت و سیدهانی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατασκευή ύγχρονης Μηχανής Μονίμων Μαγνητών Αξονικής Ροής για χρήση ως ανεμογεννήτρια

Μελέτη και κατασκευή ύγχρονης Μηχανής Μονίμων Μαγνητών Αξονικής Ροής για χρήση ως ανεμογεννήτρια Μελέτη και κατασκευή ύγχρονης Μηχανής Μονίμων Μαγνητών Αξονικής Ροής για χρήση ως ανεμογεννήτρια Γεώργιος Ζαλοκώστας 1, Δημήτριος Σπυράτος 1, Τζόγια Καππάτου 2 1: φοιτητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Σεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα