Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αριθ. Απόφασης 38 / ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1ΜW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην ΒΙΠΕ Δράμας της ΠΕ Δράμας από την εταιρεία «Φραγκαλιώτης ΜΕΠΕ». Στην Κομοτηνή σήμερα 10 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1 ος όροφος, Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ Δ.Δ.οικ.3912/ έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν /2010. Παρόντες: 1) Σταύρος Βαβίας, Πρόεδρος, 2) Σαλήμ Σεβγκή μέλος, 3) Τσολάκ Σουάτ μέλος, 4) Χατζηδημητρίου Χρήστος μέλος, 5) Αραμπατζής Αθανάσιος μέλος, 6) Γαλαζούλας Χρήστος μέλος, 7) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 8) Γεροστεργίου Αικατερίνη μέλος. Απόντες: 1) Γκουγκουσκίδου Μαρία μέλος, 2) Κεφαλίδου Ανδρονίκη μέλος, 3) Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος μέλος, 4) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος μέλος, 5) Τσούλου-Ταγκαλίδου Συρματένια μέλος, 6) Καραβάς Κωνσταντίνος μέλος, 7) Μπαράν Μπουρχάν μέλος απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ειδ. Διοικητικού Οικονομικού, κα Ευγενία Γιουρτζοπούλου και Μαρία Μαμάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αποχώρησε από την συνεδρίαση το μέλος της Επιτροπής κ. Σελήμ Σεβγκή. Εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σταύρος Βαβίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, το αρ. πρωτ. 4367/ έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Δράμας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

2 «Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), της εταιρείας Δ. Φραγκαλιώτης ΜΕΠΕ, για το έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1MW», που προτείνεται να εγκατασταθεί στην ΒΙΠΕ Δράμας, της ΠΕ.Δράμας. Η εν λόγω μονάδα σύμφωνα με την μελέτη προτείνεται να κατασκευαστεί στην Βιομηχανική περιοχή Δράμας, της ΠΕ Δράμας και συγκεκριμένα στο ΟΤ 2.5 σε υφιστάμενο κτίριο 3.099,0m 2. Η εν λόγω θέση βρίσκεται σε απόσταση 2,9χλμ νοτιοδυτικά του Ξηροποτάμου και 2,1χλμ βορείως του Μυλοποτάμου. Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας θα βασίζεται στην αεριοποίηση της βιομάζας [ελεγχόμενη μερική οξείδωση των υδρογονανθράκων, παρουσία οξυγόνου σε συγκέντρωση μικρότερη της στοιχειομετρικής (30-50%)]σε κατάλληλους αντιδραστήρες η οποία οδηγεί στην παραγωγή συνθετικού αερίου για την τροφοδοσία των κινητήρων των ηλεκτρογεννητριών, με τις οποίες παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Η μονάδα θα συνδεθεί στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω νέας εναέριας γραμμής μέσης τάσης 20 KV. Η ετήσια κατανάλωση βιομάζας από τη μονάδα θα ανέρχεται σε 7000 tn/year και θα αποτελείται από στελέχη βάμβακος (2500 tn/year)και στελέχη αραβόσιτου (4500 tn/year). Η δυναμικότητα σχεδιασμού του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 20 tn/day και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 20 MW/day. Τα βασικά στάδια λειτουργίας της μονάδας είναι : Παραλαβή, ζύγιση, θρυμματισμός και αποθήκευση της βιομάζας σε σωρούς ανά είδος πρώτης ύλης εντός του κτιρίου. Μονάδα ξήρανσης της βιομάζας. Πραγματοποιείται ξήρανση της βιομάζας με τη χρήση των θερμών καυσαερίων της ηλεκτρογεννήτριας, προκειμένου η προς αεριοποίηση βιομάζα να έχει ποσοστό υγρασίας ~ 10%. Τροφοδοσία (κοχλίας & μεταφορικές ταινίες) του αεριοποιητή. Μονάδα αεριοποίησης της βιομάζας (αεριοποιητής ρευστοποιημένης κλίνης με ανακυκλοφορία). Με την αεριοποίηση της βιομάζας παράγεται το αέριο σύνθεσης. Καθαρισμός του παραγόμενου αερίου σύνθεσης σε κυκλώνα απομάκρυνσης στερεών σωματιδίων, ψύξη σε εναλλάκτη θερμότητας σε θερμοκρασία 250 ο C, ταχεία μείωση της θερμοκρασίας του αερίου στους 70 ο C και καθαρισμός σε πύργο έκπλυσης, τελικός καθαρισμός του αερίου σύνθεσης σε παγίδα σταγόνων και αναθέρμανση του αερίου σύνθεσης στους 150 ο C σε εναλλάκτη θερμότητας. Τροφοδοσία του αερίου σύνθεσης σε ηλεκτρογεννήτριες αερίου καυσίμου και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ( ωριαία 1000KWhe) και θερμικής ενέργειας (1530KWh th ). H ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται θα καταναλώνεται κατά 20% για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας και το υπόλοιπο θα προορίζεται για πώληση της στο

3 δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ η παραγόμενη θερμική ενέργεια θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά στο ξηραντήριο της παραγωγικής διαδικασίας. Η κατανάλωση νερού θα ανέρχεται σε 2153,3 m 3 / χρόνο και η ύδρευση της μονάδας θα γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΒΙΠΕ. Σύμφωνα με την μελέτη, το έργο θα έχει θετικές επιπτώσεις όσον αφορά στην μείωση της εκπομπής των αερίων του «φαινομένου του θερμοκηπίου», δεδομένου ότι θα επεξεργάζεται βιομάζα η οποία για να δημιουργηθεί έχει δεσμευθεί CO 2 (μέσω φωτοσύνθεσης), η δε ενέργεια που θα παραχθεί θα υποκαθιστά ενέργεια που παράγεται από την καύση στερεών και υγρών καυσίμων, καύση η οποία παράγει αέρια που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (ουδέτερη δραστηριότητα αναφορικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου). Το εν λόγω έργο δεν βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 ούτε σε άλλη περιοχή με ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας. Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου θα είναι οι παρακάτω:. Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Θόρυβος Αύξηση της κυκλοφορίας. Εκπομπή καυσαερίων από τα μηχανήματα. Ενδεχόμενη ρύπανση εδάφους από απορρίψεις ορυκτελαίων, απορριμμάτων, καυσίμων και λοιπών χημικών. Λοιπές μικρότερης σημασίας επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι προσωρινές και με την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στη μελέτη δεν αναμένεται να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικότερες από αυτές κατά τη φάση της κατασκευής και θα είναι μόνιμες, οι κυριότερες από αυτές είναι οι παρακάτω : Εκπομπή θερμών καυσαερίων στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας,που περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα( CO ), οξείδια του αζώτου ( NO X ), οξείδια του θείου ( SO X ), διοξίνες, φουράνια κα. Τα αέρια αυτά είναι βλαβερά για την υγεία του ανθρώπου και για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στη μελέτη οι τιμές των εκπεμπόμενων καυσαερίων αναμένονται χαμηλότερες από αυτές που καθορίζονται στις σχετ. νομοθεσίες, λόγω του καθαρισμού του αερίου σύνθεσης πριν την καύση του. Για την παρακολούθηση της ποιότητας των καυσαερίων θα εγκατασταθεί στην καπνοδόχο απαγωγής αυτόματο ηλεκτρονικό καταγραφικό σύστημα. Παραγωγή υγρών αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία. Όλα τα υγρά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία υφίσταται καθαρισμό, ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται στη μονάδα. Θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανών. Η δραστηριότητα θα εγκατασταθεί σε νομοθετημένη ΒΙΠΕ και η στάθμη του θορύβου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα νομοθετημένα όρια.

4 Θερμικό φορτίο υπό τη μορφή θερμών αερίων ή άλλης μορφής. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ όλη η παραγόμενη θερμική ενέργεια θα αξιοποιείται εντός της μονάδας. Η τέφρα η οποία παράγεται κατά την παραγωγική διαδικασία (0,92 kgr/hr).σύμφωνα με τη μελέτη θα συλλέγεται και θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπριγκέτων.η παραγωγή μπριγκέτων θα γίνεται μέσα στη μονάδα και το τελικό προϊόν θα πωλείται. Παραγωγή άλλων στερεών αποβλήτων εκτός αστικού τύπου. Σύμφωνα με τη μελέτη θα συλλέγονται ανά είδος με βάση τον κωδικό ΕΚΑ, θα αποθηκεύονται και θα δίνονται προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες εταιρείες. Η εταιρεία θα διατηρεί και θα εφαρμόζει σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και ορισμό υπεύθυνου παρακολούθησης και τήρησης των παραπάνω σχεδίων. Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να τηρούνται τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ η υπηρεσία μας είναι θετική για την εγκατάσταση Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην περιοχή (ουδέτερη μονάδα αναφορικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου). Η υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι έργα σαν το παραπάνω συμβάλλουν θετικά στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Η σκοπιμότητα της εγκατάστασης έγκειται στην απεξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα και στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της σημαντικής μείωσης εκπομπής καυσαερίων. Από την υπηρεσία προτείνονται τα παρακάτω : Να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των εξερχόμενων αερίων ρύπων από τη μονάδα με καταγραφή των αποτελεσμάτων σε ειδικό, θεωρημένο από τη αντίστοιχη υπηρεσία βιβλίο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα παραπάνω βρίσκονται εκτός των επιτρεπομένων ορίων που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία (πχ οδηγία 1999/30/ΕΚ ορίζονται τα ανώτερα όρια περιεκτικότητας των παραπάνω ρύπων στον αέρα της ατμόσφαιρας για την προστασία της υγείας και των οικοσυστημάτων), να μελετηθεί η επίδραση της συγκέντρωσης των παραπάνω ρύπων στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής που θα εγκατασταθεί η μονάδα (εφαρμογή σχετικού μοντέλου διασποράς ρύπων). Με την εφαρμογή μοντέλου διασποράς μπορεί να αποδειχθεί η επιβάρυνση ή μη της ευρύτερης περιοχής και να διαπιστωθεί εάν χρειάζονται ή όχι κάποια επιπρόσθετα μέτρα αντιρρύπανσης. Να ελεγχθεί το ισοζύγιο για την παραγόμενη θερμική ενέργεια της μονάδας. Σε περίπτωση που η θερμική ενέργεια δεν απορροφάται όλη από τις διεργασίες της μονάδας, να μελετηθούν οι τρόποι διάθεσης της περίσσειας στο περιβάλλον. Καθημερινή παρακολούθηση της διαδικασίας. Παρακολούθηση θερμοκρασίας στα κρίσιμα σημεία και σύστημα καταγραφής των δεδομένων αυτών.» Τα μέλη της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 πρ.2 του Ν / 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του N.3010/2002 γ) το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4014/2011. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 7 ΥΠΕΡ

5 Γνωμοδοτούν υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1ΜW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην ΒΙΠΕ Δράμας της ΠΕ Δράμας από την εταιρεία «Φραγκαλιώτης ΜΕΠΕ». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 38/2013 TA Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ Σταύρος Βαβίας ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Γκουγκουσκίδου Μαρία (απούσα) 2. Κεφαλίδου Ανδρονίκη (απούσα) 3. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (απών) 4. Σαλήμ Σεβγκή 5. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος (απών) 6. Τσολάκ Σουάτ 7. Τσούλου-Ταγκαλίδου Συρματένια (απούσα) 8. Χατζηδημητρίου Χρήστος 9. Αραμπατζής Αθανάσιος 10. Γαλαζούλας Χρήστος 11. Καραβάς Κων/νος (απών) 12. Μαρκόπουλος Θεόδωρος 13. Μπαράν Μπουρχάν (απών) 14. Γεροστεργίου Αικατερίνη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 93/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 100η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 100/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 4 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1284 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 33 ο : ΜΠΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 19/10-11-2014 Αριθ.Απόφασης:685/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ.7/13-06-2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ.7/13-06-2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ.7/13-06-2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟΣ ΠΙΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 15 1.2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΑΕΠΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)... 16 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα