Γεώργιος Γεωργίου. Ιούλιος Γεωργίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώργιος Γεωργίου. Ιούλιος Γεωργίου"

Transcript

1 Θέματα για Διπλωματικές Εργασίες Πιο κάτω περιγράφονται τα θέματα των διπλωματικών εργασιών τα οποία έχουν εισηγηθεί τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος για το έτος Κάθε φοιτητής πρέπει να παραδώσει συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο επιλογής διπλωματικής (project selection form) μέχρι τις 5 Μαΐου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψιν κατά την πρώτη κατανομή των διπλωματικών εργασιών. Γεώργιος Γεωργίου Photovoltaic Measurement and Testing System. This project aims to measure and collect data from an outdoor measurement system. Operational and environmental data will be collected and sent to a central database system. The PV modules can be placed in an inclination angle and collected energy yield can be investigated at different inclinations. The project also scopes in the analyses of collected data and techniques of improving outdoor testing. Cooling techniques such immersion under water can also be investigated. Analysis and simulation of EMF measurements The main scope of the project is the analysis of collected EMF Data and use of ArcGis Spatial Analyst and 3D Cellular for the simulation of GSM networks. Digitization of maps is also necessary (postcodes and street) as the test sites will be placed on the digital map of Cyprus. Implementation of EMF Database of EAC EMF Measurements The main scope of this project is the collection of all EMF measurements to implement a central database for low frequency EMFs. All measurement points should be placed on the digital map of Cyprus using ArcGis. Control of Optical lens tester using Labview The main scope of this project is the design and implementation of an automated system to control the movement of a laser which strikes a concentrating lens and photovoltaic cell. A dataloging system will also be used to collect and store data from the PV cell for further analyses. Implementation of a hail tester The main scope of this project is the implementation of a hail tester for photovoltaic modules. The project requires the construction of an electronic board to measure the hail velocity and striking speed. Grid Integration of PV Systems The main scope of this project is to study the effects of PV systems in the electricity grid under different penetration scenaria and to examine their value compared to other emerging renewable energy sources. Ιούλιος Γεωργίου Automatic Characterisation of Voltage and Current Reference Circuits This project involves writing software to control instrumentation for automatic reference circuit characterization and to apply this to a novel reference circuit designed at UCY. A review of existing reference circuits is also expected of the

2 student. Αυτόματο Σύστημα για Χαρακτηρισμό των Κυκλωμάτων Αναφοράς Στο έργο αυτό ο φοιτητής θα γράψει κώδικα ο οποίος ελέγχει όργανα μετρήσεως ούτως ώστε να χαρακτηρίζονται αυτόματα τα κυκλώματα αναφοράς. Επίσης αναμένεται ο φοιτητής να κάνει μια περίληψη των υπαρχόντων κυκλωμάτων αναφοράς. A Morse code-based Brain Computer Interface This project involves the development of an offline Brain-Computer Interface (BCI) system whereby communication would be achieved though decoding the brain activity of a subject who is listening to Morse Code. It is expected that the student will perform a literature review of existing BCI systems, collect the necessary data (electrical brain activity), and write software in Matlab to analyze the collected data resulting into an offline BCI system. Διεπαφή Εγκεφάλου-Υπολογιστή βασιζόμενη σε κώδικα Μορς Στο έργο αυτό ο φοιτητής θα αναπτύξει ένα offline σύστημα Διεπαφής Εγκεφάλου-Υπολογιστή (ΔΕΥ) στο οποίο η επικοινωνία θα κατορθώνεται μέσω αποκωδικοποίησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας ενός χρήστη ο οποίος ακούει τη μετάδοση κώδικα Μορς. Αναμένεται ότι ο φοιτητής θα διεκπεραιώσει ανασκόπηση βιβλιογραφίας υπαρχόντων συστημάτων ΔΕΥ, θα συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα εγκεφαλικής δραστηριότητας, και θα αναπτύξει κώδικα στη Matlab για την ανάλυση των δεδομένων με αποτέλεσμα τη δημιουργία της offline ΔΕΥ. Sleep polysomnography data analysis This project involves the study of sleep polysomnography data (electroencephalogram, electromyogram, electrocardiogram, etc) for the development of an automated sleep staging system and the identification of specific sleep-related disorders. It is expected that the student will: (1) perform a literature review in the area of sleep, sleep disorders and automated sleep staging; and (2) write software in Matlab to analyze an online database of sleep polysomnography data. Ανάλυση πολυσομνογραφικών δεδομένων ύπνου Στο έργο αυτό ο φοιτητής θα ασχοληθεί με την ανάλυση πολυσομνογραφικών δεδομένων ύπνου (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα, κλπ) για αυτόματη αναγνώριση των σταδίων του ύπνου και μελέτη / αναγνώριση συγκεκριμένων διαταραχών ύπνου. Αναμένεται ότι ο φοιτητής (1) θα διεκπεραιώσει ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τον ύπνο, τις διαταραχές ύπνου και υπάρχουσες μεθόδους αυτόματης αναγνώρισης σταδίων του ύπνου, και (2) θα αναπτύξει κώδικα στη Matlab για την ανάλυση ήδη υπάρχουσας βάσης πολυσομνογραφικών δεδομένων ύπνου. Implementation of the Hodgkin and Huxley Neuron Equations with a Silicon Circuit The aim of this project is to design a circuit in a commercial silicon technology which implements the full features of the Hodgkin and Huxley Neuron equations. Εφαρμογή των Εξισώσεων Hodgkin και Huxley σε Κύκλωμα σε Πυρίτιο Στόχος της διπλωματικής αυτής ειναι ο σχεδιασμός ενος κυκλώματος που εφαρμόζει τις εξισώσεις του Hodgkin και του Huxley σε πυρίτιο

3 Implementation of a communication system able to transmit information wireless, from inside to outside the human body This project involves a literature survey of existing transcutaneous wireless communications techniques and the implementation of a basic system with discrete components for an intestinal screening capsule Υλοποίηση ενός συστήματος για την ασύρματη μεταφορά δεδομένων, έξω από το εσωτερικό του πεπτικού εντέρου. Η έρευνα αυτή περιέχει βιβλιογραφική ανασκόπιση μεθόδων για ασύρματη μεταφορά δεδομένων από εντός του σώματος και την υλοποίηση ενος τέτοιου συστήματος με διάκριτα στοιχεία. Γεώργιος Έλληνας Groupcasting in Mesh optical Networks Contention Resolution in Optical Packet Networks Dynamic Bandwidth Allocation in Passive Optical Networks Island-Based Protection in Arbitrary Mesh Optical Networks Χάρης Θεοχαρίδης Stereo Image Rectification on FPGAs In this project, the student will design a hardware architecture for rectifying stereo pairs of images, using HDL languages and FPGAs. The project involves design of a prototype and implementation of the prototype on an FPGA board. GUI Tool for Optimization of Energy Reduction Design Techniques. In this project, the student will design GUI software that will utilize state of the art energy reduction mechanisms for Embedded and Wireless devices, and apply the optimization mechanisms. The GUI will interface the user with the algorithms, which the student will also help develop. Σταύρος Ιεζεκιήλ Negative resistance microwave oscillator Balanced microwave amplifier Distributed microwave amplifier Ηλίας Κυριακίδης Θέματα σχετικά με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικά θέματα: Ανάλυση ροής ισχύος σε δίκτυα διανομής Επίδραση αιολικής ενέργειας στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής

4 ισχύος Ευφυή δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Μοντελοποίηση και προσομοίωση ηλεκτρικών μηχανών Γεώργιος Μήτσης General area: Systems identification, biosignal processing and mathematical modeling of physiological systems, functional magnetic resonance imaging of the brain. Specific projects: Model order selection for nonlinear and nonstationary systems. Electroencephalographic (EEG) signal analysis with an emphasis on causality/ functional connectivity, as well as on nonlinear properties of the EEG signal. Identification of linear and nonlinear components in the dynamics between Electrooculographic (EOG) and Magnetoencephalographic (MEG) timeseries during the planning and execution of human saccades (in collaboration with the Laboratory for Human Brain Dynamics, Dr. Andreas A. Ioannides, Modeling the regional hemodynamic response to arterial CO2 changes in the brain using fmri data. Modeling of cerebral hemodynamics from arterial pressure, arterial CO2 and cerebral blood flow measurements. Μαρία Μιχαήλ Design and Implementation of a Multi-Core Microprocessor with Embedded Test Capabilities Design and implementation of a multi-core microprocessor using OpenSPARC. The processor will include self-testing capabilities, using both hardware-based and software-based techniques, in order to detect the existence of possible hardware-related errors. This involves (i) the design and integration of a hardware-based test generation circuit and (ii) the development of softwarebased testing programs that will be run by the processor. The developed processor will be prototyped using an FGPA platform. Using Decision Diagrams in path-related algorithms for various applications This project will investigate the effect of utilizing binary or multi-valued decision diagrams as the main underlying data structure in algorithms that must deal with paths in graph theoretic problems, applicable to optical networks routing and digital circuit design, simulation and test. Very good programming skills are required for this project. (co-advised with G. Ellinas) Determining Application Specific Fault Rate Tolerance Hardware failures are expected to increase drastically in future chip technologies. This project will develop a hardware/software framework that will allow the determination of acceptable fault rates, depending on the application

5 and the hardware platform on which the application runs. Various applications, especially multimedia such as audio and video, will be evaluated on different platforms and architectures (such as HDTV, smart phone, multi-core architectures, etc). This project will utilize the BEE3 hardware platform, which is a powerful high-performance FPGA-based computer system and it will be used for emulation and simulation purposes, as well as other peripheral I/O devices. (co-advised with T. Theocharides) Χρυσόστομος Νικόπουλος General: The multicore Computer Architecture Laboratory (multical) offers a variety of senior design projects related to computer architecture. The focus of these projects is on the design of next-generation multi-/many-core chips. More specifically, the proposed projects (a) investigate the interaction between the on-chip communication fabric and the processing elements of the multicore chip, and (b) explore novel architectural designs that enable synergistic collaboration between the interconnect structure and various fundamental components of the microprocessor. The available projects are summarized below: Implementation of rotary ( roundabout ) Network-on-Chip router architectures Intra-router look-ahead scheduling in multicore chips Expedited network traversal in multicore chips through the use of traffic flow caches Dynamic network-assisted load distribution and balancing in manycore chips Exploring novel three-dimensional (3D) multicore architectures Self-monitoring Networks-on-Chip employing dynamic Health Assessment Engines Χρίστος Παναγιώτου Ανίχνευση και εντοπισμός πηγής θορύβου (σε εσωτερικό χώρο) χρησιμοποιώντας Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός testbed με ασύρματους κόμβους αισθητήρων οι οποίοι θα μετρούν την ένταση του θορύβου και στη συνέχεια θα μεταδίδουν τα δεδομένα στο σταθμό βάσης. Ο επεξεργαστής στο σταθμό βάσης θα χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για τον ακριβή εντοπισμό της πηγής. Ανίχνευση και εντοπισμός πηγής αλκοόλης χρησιμοποιώντας Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός testbed με ασύρματους κόμβους αισθητήρων οι οποίοι θα μετρούν την συγκέντρωση αλκοόλης και στη συνέχεια θα μεταδίδουν τα δεδομένα στο σταθμό βάσης. Ο επεξεργαστής στο σταθμό βάσης θα χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για τον ακριβή εντοπισμό της πηγής. Δίκτυο Αισθητήρων με σταθερούς και κινητούς κόμβους Στόχος της διπλωματικής αυτής είναι η υλοποίηση ενός δικτύου αισθητήρων το οποίο θα αποτελείται από σταθερούς και κινητούς κόμβους. Οι κινητοί κόμβοι θα επικοινωνούν με τους σταθερούς για να πάρουν κάποιες μετρήσεις και θα

6 αποφασίζουν προς πια κατεύθυνση να κινηθούν. Κωνσταντίνος Πίτρης To be determined. Μάριος Πολυκάρπου Design and Evaluation of Cooperative Robotic Systems Intelligent Monitoring and Control of Water Distribution Networks Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Offshore wind farm model Wind energy generation from sites far offshore is presently a much debated topic. Simulation of such systems is an important tool to assess their viability. This project will construct a simulation model of an offshore wind-farm using synchronous generators and assess the impact of network disturbances onshore and safe wind-farm shut down. Impact Of Capacitance On Capacity Of AC Power Cable All AC cables have significant capacitance. For long HV cable systems, this can severely impact on the maximum power transmission capability. In this project you will compute the available capacity of typical HV cable systems using a combination of simple power system modelling and thermal models. You will show the impact of a high cable capacitance on this transmission capability and produce a Flash presentation (ideally interactive) that can used to demonstrate the problems faced. Earthing System Performance Simulations for Large Scale Photovoltaic Parks Earthing systems are used to provide safety to workers in substation environments, to protect equipment and to provide a low impedance path to facilitate the operation of power system project. In this project you will use the ATP software to model the response of an earthing system installed at a Photovoltaic Park to an injection of power frequency current. The impact of power system transients on the earthing system performance should also be demonstrated. Ferroresonance study of voltage transformer using ATP A winding wound voltage transformer (VT) can fail during ferroresonance overvoltage caused by an open swtiching action in a substation. The grading capacitor of a circuit breaker in series with the non-linear magnetic core of a VT can resonant and create overvoltages which is detrimental to the insulation of the VT. ATP simulation software is used to study the phenomena. Critical factors which affect the ferroresonance need to be assessed through simulation and sensitivity study.

7 Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων Ελέγχου Μέσω Ασύρματου Καναλιού Επικοινωνίας Θα δοθεί η δυνατότητα σε μέχρι και τρεις φοιτητές να εργαστούν για τη διπλωματική τους εργασία σε ένα ερευνητικό έργου που έχει σαν στόχο την διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει στη επικοινωνία του ελεγκτή και του συστήματος, η ανάδραση στο δυναμικό σύστημα μέσω αβέβαιων καναλιών. Το έργο αφορά τους πιο κάτω τομείς: Ρομποτική: Αναδραστικός Έλεγχος, Προγραμματισμός Μικροελεγκτών, και Εφαρμογή Θεωρίας Βέλτιστου Ελέγχου. Το πρόγραμμα διαθέτει μια ομάδα από ρομπότ (swarm) τα οποία υπόκεινται σε αναδραστικό έλεγχο μέσω ενός κεντρικού εκλεκτή. Δεδομένα από τοπικούς αισθητήρες συλλέγονται από τον μικροελεγκτή του ρομπότ και αποστέλλονται στον κεντρικό ελεγκτή (Linear Quadratic Gaussian Controller) που υπολογίζει και αποστέλλει πίσω στο ρομπότ δεδομένα για την επόμενη κατάσταση του συστήματος. Θεωρία της Πληροφορίας: Πειραματική διερεύνηση των ορίων που επιβάλλονται στο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (data rate) μεταξύ των ρομπότ και του κεντρικού ελεγκτή. Δίκτυα Υπολογιστών και Embedded Συστημάτων: Τα ρομπότ υλοποιούν ένα ασύρματο mesh δίκτυο και επικοινωνούν με το κεντρικό ελεγκτή μέσω δορυφορικής η ADSL σύνδεσης στο διαδίκτυο. Προγραμματισμός Ευφυών Αισθητήρων Σκόνης (Smart Dust Sensors): Οι αισθητήρες ενεργούν σαν επικοινωνιακές ζεύξεις μεταξύ των ρομπότ και ως κόμβοι στο ασύρματο mesh δίκτυο. Σχεδιασμό Κωδικοποιητή-Αποκωδικοποιητή: Υλοποίηση Κωδικοποιητή- Αποκωδικοποιητή σε κανάλι επικοινωνίας σε Hardware and Software Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων Ελέγχου Μέσω Αβέβαιων Καναλιών Θα δοθεί η δυνατότητα σε ένα ή δύο τρεις φοιτητές να εργαστούν για τη διπλωματική τους εργασία σε ένα ερευνητικό έργου που έχει σαν στόχο την διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει στη επικοινωνία του ελεγκτή κα του συστήματος, η ανάδραση στο δυναμικό σύστημα μέσω αβέβαιων καναλιών. Το έργο αφορά τους πιο κάτω τομείς: Σχεδιασμός Εκλεκτή LQG: Αναδραστικός Έλεγχος, Προγραμματισμός Μικροελεγκτών, και Εφαρμογή Θεωρίας Βέλτιστου Ελέγχου. Το πρόγραμμα διαθέτει ένα ρομπότ το οποίο υπόκειται σε αναδραστικό έλεγχο μέσω ενός κεντρικού εκλεκτή. Δεδομένα από τοπικούς αισθητήρες (εντοπισμού θέσης και κατεύθυνσης) συλλέγονται από τον μικροελεγκτή του ρομπότ και αποστέλλονται στον κεντρικό ελεγκτή (Linear Quadratic Gaussian Controller) που υπολογίζει και αποστέλλει πίσω στο ρομπότ δεδομένα για την επόμενη κατάσταση του συστήματος με σκοπό να ακολουθήσει μια προδιαγεγραμμένη πορεία (path tracking). Ο ελεγκτής θα υλοποιηθεί σε προσομοίωση MATLAB και έπειτα σε επεξεργαστή X-Scale που αποτελεί μέρος ενός αισθητήρα ευφυούς σκόνης (Smart Dust Sensor) Imote2.NET Edition σε γλώσσα προγραμματισμού C#. Χριστόφορος Χατζηκωστής Properties and analysis of random networks

8 Automated control of an R/C helicopter Automated control of an R/C vehicle

2012-2013 Senior Design Projects

2012-2013 Senior Design Projects 2012-2013 Senior Design Projects Instructions The following list contains the proposed projects and project topics given by the department s academics for the academic year 2012-2013. Students eligible

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Διπλωματικές Εργασίες 2007-8 Πιο κάτω περιγράφονται τα θέματα των διπλωματικών εργασιών τα οποία έχουν εισηγηθεί τα μέλη του ακαδημαϊκού

Θέματα για Διπλωματικές Εργασίες 2007-8 Πιο κάτω περιγράφονται τα θέματα των διπλωματικών εργασιών τα οποία έχουν εισηγηθεί τα μέλη του ακαδημαϊκού Θέματα για Διπλωματικές Εργασίες 2007-8 Πιο κάτω περιγράφονται τα θέματα των διπλωματικών εργασιών τα οποία έχουν εισηγηθεί τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος για το έτος 2007-8. Κάθε φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) Σημειώσεις για το Μάθημα

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) Σημειώσεις για το Μάθημα Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) Σημειώσεις για το Μάθημα ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Δρ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΑΓΙΑΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ Προσωπική ιεύθυνση: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 33, 54641, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο: +30 6937 662046 Γέννηση: Λάρισα, 07 Ιουνίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος ιεύθυνση: ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης Περιλήψεις Εργασιών Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009 1 [περιεχόμενα] 4 Χαιρετισμός Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 2 Contents Timetable... Abstracts... Spatiotemporal Modelling, GIS and Remote Sensing... 1 Recording and Automated Methods

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΧΝΕΙΟ. τήρων Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΧΝΕΙΟ. τήρων Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΠ ΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ιχνηλασία Πολλαπλών Αισθητ τήρων σε Αυτόνομα και Συνεργατικά Συστήματα Αντίληψης Οδικού Περιβάλλοντος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαμηλού κόστους-χαμηλής κατανάλωσης ενσωματωμένοι επεξεργαστές για βιοτεχνολογικές on-line monitoring εφαρμογές»

«Χαμηλού κόστους-χαμηλής κατανάλωσης ενσωματωμένοι επεξεργαστές για βιοτεχνολογικές on-line monitoring εφαρμογές» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Χαμηλού κόστους-χαμηλής κατανάλωσης ενσωματωμένοι επεξεργαστές για βιοτεχνολογικές on-line monitoring εφαρμογές» ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής: Εξεταστική επιτροπή:

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο μοντελοποίησης των τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών στο σύστημα φασικών συντεταγμένων (a b c ).

Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο μοντελοποίησης των τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών στο σύστημα φασικών συντεταγμένων (a b c ). XIII. ANAΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Α1. Ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος Πολλών Μηχανών με φασικές συντεταγμένες (a b c ), Δ.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 009-010 INTERIM PROGRESS REPORT FORM FOR RESEARCH PROJECTS FUNDED BY DESMI 009-010 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PROJECT TITLE ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ HOST

Διαβάστε περισσότερα

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title.

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title. Course Descriptions The weight of each course is stated in terms of European Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS Credits). The number of ECTS credits each course carries is based on the

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 Θέμα Έγκριση 1 ης Αναθεώρησης Ετήσιου Προγράμματος Έργων ΕΛΚΕ (2012) Η Ε.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 1. το αρ. 1895/13-2-09 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 Υποέργο 08: Παροχή Προτεραιότητας σε πραγματικό χρόνο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Παραδοτέο 1: Επισκόπηση βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Προσωπικά στοιχεία Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο : Δημήτριος-Νικόλαος Παγώνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθηνών Διεύθυνση : Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος: Ψηλές Συχνότητες Τόμος 2 Τεύχος 2 1

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος: Ψηλές Συχνότητες Τόμος 2 Τεύχος 2 1 Ψηλές Συχνότητες Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ιανουάριος 2010 Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διαβάστε σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ORGANISATIONAL CHART 2006

ORGANISATIONAL CHART 2006 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2005-2006 2 ANNUAL REPORT 2005-2006 CONTENTS 1. Organisational Chart page 4 Preface page 5 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008 Η Τελική Έκθεση, υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, μέχρι και δύο μήνες μετά τη συμπλήρωση της διάρκειας του χρόνου υλοποίησης του Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζετε η 31 η Δεκεμβρίου 2014. μαθήματα &γνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζετε η 31 η Δεκεμβρίου 2014. μαθήματα &γνώσεις Α/Α Εισηγητής (ονοματεπώνυμο και e-mail ή τηλέφωνο) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζετε η 31 η Δεκεμβρίου 2014 Θέμα πτυχιακής 1 Λ.Μαγκαφάς Κατασκευή Ψηφιακού θερμομέτρου

Διαβάστε περισσότερα

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S.

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. FENGOU Dipl. Electrical & Computer Engineering UNIVERSITY OF PATRAS Department

Διαβάστε περισσότερα

Tsenka Lazarova Stoyanova

Tsenka Lazarova Stoyanova ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - 8ο Εξάμηνο - ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παντελής Κοπελιάς kopelias@uth.gr Διαχείριση Οδικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications» 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ AUTH Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Θωμά Α. Νούλη

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα