ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ "VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ" ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ Μ 11 / 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ "VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ" ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ Μ 11 / 99"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ "VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ" ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ Μ 11 / 99

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παραγρ. Σελ. Θέµα 3 Σύνοψη 4 Abstract 5 1 Εισαγωγή 6 2 Εισαγωγικές Έννοιες Ορισµός του Video κατόπιν ζήτησης Κατηγορίες του Video κατόπιν ζήτησης 9 3 Αρχιτεκτονική και ιαχείριση ικτύου για Video 10 κατόπιν ζήτησης 3.1 Συµπίεση του video και τεχνολογία χρηστών Αρχιτεκτονική συστήµατος τεχνολογίας ATM για 12 Video κατόπιν ζήτησης 3.3 Τεχνολογία του ικτύου πρόσβασης Αποθήκευση Ταινιών Αρχιτεκτονική µε ενδιάµεσους διαθέτες video ιάβασµα και µετάδοση του video Τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητας του εύρους 22 ζώνης των διαθετών video Μάζεµα σε οµάδα ( batching ) Delayed Batching / Staggered Broadcasting Tµηµατική Εκποµπή ( Segmentized Broadcasting ) Μεταφορά ως εξωτερικό φορτίο ( Piggybacking ) Κατακράτηση σε κρυφή µνήµη ( Interval Caching ) Ασύγχρονη Πολλαπλή Μετάδοση ( Asynchronous 27 Multicasting ) Παγίδευση Ρεύµατος ( Stream Tapping ) Μια Προσέγγιση ιαπραγµάτευσης της ποιότητας της 30 υπηρεσίας µε µελλοντική κράτηση κατάλληλη για Video κατόπιν ζήτησης 3.9 Απόκρυψη του video 33 4 Συµπεράσµατα 34 5 Βιβλιογραφία 35 2

3 VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ 3

4 ΣΥΝΟΨΗ Video κατόπιν Ζήτησης Μία από τις σύγχρονες τεχνολογικές επιτεύξεις είναι το video κατόπιν ζήτησης ( VOD-Video on Demand ). Με τον όρο αυτό εννοούµε ένα σύστηµα όπου οι πελάτες διαλέγουν κάποιο video από µακρυσµένες ηλεκτρονικές αποθήκες και αυτό µεταδίδεται σ' αυτούς το ταχύτερο δυνατό. Για την υλοποίηση του απαιτείται ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων πιθανότατα ΑΤΜ που θα ενώνει τις βιβλιοθήκες video και τους διαθέτες video µε το δίκτυο πρόσβασης στο οποίο συνδέονται οι πελάτες. Στο δίκτυο πρόσβασης χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνολογίες όπως το υβριδικό οµοαξονικό νήµα, η ίνα ως ένα σηµείο, η ίνα µέχρι το σπίτι και η ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική γραµµή. Ο πελάτης απαιτείται να διαθέτει έναν προσαρµογέα ( set-top box ) που αλληλεπιδρά µε το δίκτυο πρόσβασης και αποκωδικοποιεί την συµπιεσµένη µορφή στην οποία βρίσκεται το video. Επίσης, απαραίτητος είναι ένας αποµονωτής ( buffer ) και στα δυο άκρα του ρεύµατος για την διατήρηση ενός ενιαίου ρυθµού εξόδου. Τα κυριότερα προβλήµατα του συστήµατος video κατόπιν ζήτησης είναι η εξοικονόµηση εύρους ζώνης και η µείωση της καθυστέρησης των πελατών. Μία λύση είναι η τοποθέτηση ενδιάµεσων διαθετών video ενώ έχουν αναπτυχθεί και διάφορες στρατηγικές όπως µάζεµα σε οµάδα, µάζεµα σε οµάδα µε καθυστέρηση, εναλλασσόµενη εκποµπή, τµηµατική εκποµπή, µεταφορά ως εξωτερικό φορτίο, κατακράτηση σε κρυφή µνήµη, ασύγχρονη πολλαπλή µετάδοση και παγίδευση ρεύµατος. Τέλος, η προσέγγιση διαπραγµάτευσης της ποιότητας της υπηρεσίας µε µελλοντική κράτηση είναι κατάλληλη για σύστηµα video κατόπιν ζήτησης, ενώ η απόκρυψη του video είναι ένα θέµα που πρέπει να προσεχθεί. 4

5 ABSTRACT Video κατόπιν Ζήτησης A recent technological advance is video on demand ( VOD ). It is a system that gives an end user possibility to request video from remote repositories and this video is to be transmitted directly to him/her as soon as possible. To implement a video on demand a very fast network is needed, probably an ATM network that connects video libraries and video servers with the access network that reaches into clients' houses. There is a proliferation of technologies being used in access network such as hybrid fiber coax, fiber to the curb, fiber to the home and asymmetric digital subscriber line. The client must have a set-top box that are interfacing with the access network and decode videos which are all in compress mode. Furthermore, buffering is needed at both ends of the stream to maintain a uniform output rate. The main problems of a video on demand system are savings in bandwidth and client latency. A solution to these problems is to include in the system local spooling servers. Also, many other strategies have been developed such as batching, delayed batching, staggered broadcasting, segmentized broadcasting, piggybacking, interval caching, asynchronous multicasting and stream tapping. A quality of service negotiation approach with future reservation does fit the needs for a video on demand system. Finally, encryption is also an issue. 5

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το video κατόπιν ζήτησης είναι µία από τις αναπτυσσόµενες τεχνολογίες των δικτύων σήµερα. Μπορεί να συγκριθεί µε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα ενοικίασης video. Μόνο που στο video κατόπιν ζήτησης δεν χρειάζεται ο πελάτης να πάει µέχρι το κατάστηµα να νοικιάσει το video, αλλά µπορεί να το παραγγείλει από το σπίτι µέσω του εξ αποστάσεως ελέγχου της τηλεόρασης. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτού το near Video-on-Demand και το true Video-on-Demand. Για την υλοποίηση του video κατόπιν ζήτησης απαιτείται ένα πολύ γρήγορο δίκτυο για να µπορεί να προβληθεί το video σε πραγµατικό χρόνο. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι το ΑΤΜ που λόγω των επικοινωνιακών χαρακτηριστικών του, µπορεί να υποστηρίξει πολύ ικανοποιητικά την ποικιλία απαιτήσεων σε κριτήρια απόδοσης των διαφόρων εφαρµογών video. Το δίκτυο αυτό συνδέει τις βιβλιοθήκες video και τους διαθέτες video µε το δίκτυο πρόσβασης στο οποίο είναι συνδεµένοι οι πελάτες. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στο δίκτυο πρόσβασης απαιτούν την αλλαγή όλων των καλωδίων εκτός από µία που χρησιµοποιεί τα καλώδια της τηλεφωνικής συσκευής. Τα video αποθηκεύονται σε συµπιεσµένη µορφή έτσι είναι απαραίτητος ο προσαρµογέας ( set-top box ) και ο αποµονωτής ( buffer ) και στα δυο άκρα του ρεύµατος ( stream ) µετάδοσης του video. Η οργάνωση της αποθήκευσης του video στο δίσκο γίνεται συνήθως µε την µέθοδο των ραβδώσεων ( striping ). Το σύστηµα video κατόπιν ζήτησης απαιτεί πολύ µεγάλο εύρος ζώνης καθώς και όσο το δυνατόν µικρότερη καθυστέρηση µετάδοσης. ιάφορες στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση αυτών των προβληµάτων. Ο σκοπός τους είναι να εξοικονοµούν εύρος ζώνης χωρίς να αναγκάζουν τους πελάτες να περιµένουν πολύ 6

7 και ταυτόχρονα να είναι οικονοµικές. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί στρατηγικές που αφορούν την ποιότητα της υπηρεσίας ειδικές για τα συστήµατα video κατόπιν ζήτησης, καθώς και για την απόκρυψη των video. Το υπόλοιπο της εργασίας είναι οργανωµένο ως εξής : Η Ενότητα 2 αναφέρεται σε κάποιες εισαγωγικές έννοιες, στον ορισµό του video κατόπιν ζήτησης και στις κατηγορίες του. Η Ενότητα 3 αναφέρεται στην αρχιτεκτονική και την διαχείριση δικτύου συστηµάτων video κατόπιν ζήτησης. Αναφέρονται λίγα για την συµπίεση του video και την τεχνολογία των χρηστών, περιγράφεται µία γενική αρχιτεκτονική τεχνολογίας ΑΤΜ, γίνεται αναφορά της τεχνολογίας του δικτύου πρόσβασης, της αποθήκευσης των ταινιών, της αρχιτεκτονικής µε ενδιάµεσους διαθέτες video, του διαβάσµατος και της µετάδοσης του video, των τρόπων βελτίωσης της αποδοτικότητας του εύρους ζώνης των διαθετών video, της προσέγγισης διαπραγµάτευσης της ποιότητας της υπηρεσίας µε µελλοντική κράτηση καθώς και της απόκρυψης του video. Η Ενότητα 4 περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα. Τέλος, η Ενότητα 5 περιλαµβάνει την βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ Το video κατόπιν ζήτησης ( video on demand ή VOD ) είναι ένα σύστηµα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ζητήσει ταινίες από αποµακρυσµένες ηλεκτρονικές αποθήκες ταινιών. Εκεί, θα πρέπει να υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ταινιών που είναι διαθέσιµες για τον χρήστη οποιαδήποτε ώρα, έτσι ώστε να µπορεί να διαλέξει µία ταινία η οποία θα του µεταδοθεί απευθείας αποκλειστικά σ' αυτόν 7

8 (όχι ραδιοφωνικά εκπεµπόµενη ) το ταχύτερο δυνατό. Άλλες ενδεικτικές εφαρµογές προγραµµάτων κατόπιν ζήτησης είναι οι αγορές από το σπίτι ( home shopping ), η βιντεοτηλεφωνία, και η υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών. Τα video κατόπιν ζήτησης συστήµατα θα πρέπει να επιτρέπουν στον χρήστη να αλληλεπιδρά µε τον αποστολέα, τουλάχιστον µε την δυνατότητα να σταµατά την µετάδοση κατά την διάρκεια της εξέλιξης της ταινίας. Βέβαια, αυτή η αλληλεπίδραση µπορεί να διευρυνθεί επιτρέποντας στον χρήστη να σταµατά και να ξαναρχίζει την µετάδοση της ταινίας, όπως επίσης να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να παίξει την ταινία από µία συγκεκριµένη στιγµή ή να αλλάξει τη θέση στην οποία βρίσκεται το έργο όσες φορές θέλει. Πιο πολύπλοκα συστήµατα µπορούν να συµπεριλάβουν και το γύρισµα µπροστά ή πίσω γρήγορα ή σε βήµατα της ταινίας κατά την διάρκεια που παίζει. Έτσι, από την πλευρά του χρήστη το σύστηµα θα αντιπροσωπεύει µία νοητή συσκευή video, όπου όλες οι πράξεις αλλαγής κασετών δε θα είναι ορατές από τους χρήστες. Η αρχιτεκτονική του video κατόπιν ζήτησης µπορεί να αποτελείται από πολλούς χρήστες και πολλούς αποστολείς, έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να επιλέξει εκείνον τον αποστολέα που είναι πιο εύκολα προσεγγίσιµος ή αυτόν µε τα πιο ενδιαφέροντα περιεχόµενα. 8

9 2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ Βασικά υπάρχουν δύο ειδών video κατόπιν ζήτησης υπηρεσίες: near Video-on-Demand ( σχεδόν video κατόπιν ζήτησης ) true Video-on-Demand ( πραγµατικό video κατόπιν ζήτησης ). Στην υπηρεσία near Video-on-Demand ο προµηθευτής του video προβάλει το video σε σταθερά χρονικά διαστήµατα, για παράδειγµα κάθε πέντε λεπτά. Έτσι, κάθε πέντε λεπτά µια δηµοφιλής ταινία αρχίζει και η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µε αποτέλεσµα, ένας χρήστης που θέλει να δει αυτή την ταινία να µη χρειαστεί να περιµένει πάνω από πέντε λεπτά ώσπου ν' αρχίσει. Παρόλο που σ' αυτήν την περίπτωση δεν µπορεί ο χρήστης να ακινητοποιήσει την ταινία ή να την γυρίσει πίσω, µπορεί µετά από ένα µικρό διάλειµµα του να γυρίσει σ' ένα άλλο κανάλι που δείχνει την ίδια ταινία αλλά πέντε λεπτά πιο πίσω. Έτσι, µπορεί να δει κάποια σκηνή δυο φορές αλλά δεν θα έχει χάσει τίποτα από την εξέλιξη του έργου. Όσον αφορά την true Video-on-Demand υπηρεσία, εκεί οι κλήσεις των πελατών για γύρισµα της ταινίας πίσω καταφτάνουν στον εξυπηρετητή του βίντεο τυχαία σε αυθαίρετα χρονικά σηµεία. Παλαιότερα τα true Video-on-Demand συστήµατα απαιτούσαν και τον εξυπηρετητή και τις πηγές του δικτύου να είναι αφοσιωµένα σ' ένα ενεργό πελάτη κατά την διάρκεια του playback κάτι που ήταν εξαιρετικά δαπανηρό. Τώρα µε τα ΑΤΜ ( Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς ) δίκτυα και την ικανότητα µετάδοσης του video ταυτόχρονα σε πολλούς χρήστες υποστηρίζεται πολύ ικανοποιητικά η ποικιλία απαιτήσεων σε κριτήρια απόδοσης των διαφόρων εφαρµογών video. 9

10 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ 3.1. ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ VIDEO ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ. Είναι φανερό πως η µετάδοση µιας ταινίας γίνεται σε συµπιεσµένη µορφή. Το MPEG ( Motion Picture Experts Group ) είναι ένα πρότυπο που περιγράφει µια τεχνική συµπίεσης για αλληλουχία κινουµένων εικόνων. Για την συµπίεση των ταινιών χρησιµοποιούνται τα πρότυπα MPEG-1 αλλά κυρίως το MPEG-2 που έγινε διεθνές πρότυπο και αποτελεί τον διάδοχο του MPEG-1. Έτσι, όταν φτάνει στον χρήστη µία ροή από το ζητούµενο βίντεο χρειάζεται να αποκωδικοποιηθεί και έτσι να αποσυµπιεστεί. ύο προσεγγίσεις είναι εφικτές εδώ. Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν τους προσωπικούς υπολογιστές τους για να αποκωδικοποιούν και να βλέπουν τις ταινίες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αγοράσουν και να συνδέσουν ένα ειδικό πίνακα που περιέχει ειδικά chips και ένα µηχάνηµα σύνδεσης ( connector ) για να αλληλεπιδρούν µε το τοπικό δίκτυο. Η ταινία τότε θα προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή πιθανώς ακόµη και σ' ένα παράθυρο. Προφανώς αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά οικονοµική και προσφέρει την δυνατότητα στον χρήστη να αλληλεπιδρά µε την βοήθεια του ποντικιού. Συνήθως όµως οι υπολογιστές έχουν µικρή οθόνη και εκπέµπουν αρκετά λιγότερο φως από ότι οι τηλεοράσεις. Σύµφωνα µε την δεύτερη προσέγγιση ο υπεύθυνος του τοπικού δικτύου νοικιάζει ή πουλάει σε κάθε χρήστη έναν προσαρµογέα ( set-top box ) στο οποίο 10

11 συνδέονται το δίκτυο και η τηλεόραση. Οι βασικές λειτουργίες του προσαρµογέα είναι η αλληλεπίδραση µε το τοπικό δίκτυο, η αποκωδικοποίηση του MPEG σήµατος, ο συγχρονισµός της ροής της φωνής µε την εικόνα, η παραγωγή ενός σύνθετου σήµατος για την τηλεόραση, η παρακολούθηση του εξ αποστάσεως ελέγχου και η διαχείριση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Αυτή η προσέγγιση είναι η επικρατέστερη γιατί σε κάθε σπίτι υπάρχει τηλεόραση ενώ υπολογιστής δεν υπάρχει σε κάθε σπίτι. Ακόµη, πολλοί υπολογιστές είναι παλιοί ή δεν είναι κατάλληλοι για MPEG αποκωδικοποίηση. Μια πιθανή αρχιτεκτονική του προσαρµογέα είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήµα 1. Αυτό αποτελείται από Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ( CPU ), Μνήµη Μόνο ιαβάσµατος ( ROM), Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης ( RAM ), εκλεκτή εισόδου/εξόδου ( I/O ), MPEG αποκωδικοποιητή και αλληλεπίδραση µε το δίκτυο. Επιπλέον µπορεί να προστεθεί ένα chip ασφαλείας για να αποκρύπτονται τα εξερχόµενα µηνύµατα όπως οι αριθµοί πιστωτικών καρτών κ.α. Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική του µηχανικού µέρους ενός απλού προσαρµογέα 11

12 CPU ROM RAM I/O MPEG ίκτυο Τηλεόραση Ελεγκτής εξ Στο δίκτυο αποστάσεως 3.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΜ ΓΙΑ VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται διαγραµµατικά η αρχιτεκτονική του συστήµατος για την υποστήριξη video κατόπιν ζήτησης, µε βασικό δίκτυο τεχνολογίας ΑΤΜ. Σχήµα 2 : Αρχιτεκτονική συστήµατος, τεχνολογίας ΑΤΜ, για VOD 12

13 Κέντρα Λειτουργίας Πύλες Τερµατική Υπηρεσιών Υπηρεσιών ιάταξη Set-Top Box Video κατόπιν Ζήτησης Βιβλιοθήκες video ίκτυο Πρόσβασης ίκτυο ΑΤΜ ιαχείριση ικτύου ιαθέτες video Οι βασικές δοµικές µονάδες της αρχιτεκτονικής του σχήµατος 2 είναι: Οι Πύλες Υπηρεσιών ( Service Gateways ), που παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα σύνδεσης µε ένα διαθέτη video, ενός παροχέα υπηρεσιών που αυτός επιλέγει. Οι πύλες µπορεί να είναι ανεξάρτητα στοιχεία του δικτύου ή να ενσωµατώνονται σε ήδη υπάρχοντα δικτυακά στοιχεία. Το Κέντρο Λειτουργίας Υπηρεσιών ( Service Operation Center ) που επιτρέπει στους παροχείς υπηρεσιών να διαχειρίζονται το πληροφοριακό υλικό τους και να εξυπηρετούν συγκεκριµένες οµάδες χρηστών. Ανάλογα µε το µέγεθος του υλικού και την έκταση του δικτύου, ένα Κέντρο Λειτουργίας Υπηρεσιών µπορεί να είναι µια ανεξάρτητη µονάδα ή να ενσωµατώνεται σε ένα διαθέτη video. Οι βιβλιοθήκες video ( Video libraries ) είναι τα συστήµατα αρχειοθέτησης, στα οποία αποθηκεύεται συµπιεσµένο υλικό ( π.χ. ταινίες, video ). 13

14 Οι διαθέτες video ( Video Servers ), που παρέχουν τα video και το υπόλοιπο υλικό το οποίο µπορούν να ζητήσουν οι συνδροµητές/χρήστες. Το δίκτυο πρόσβασης ( Access Network ), που αναφέρεται στη διασύνδεση µεταξύ δικτύου και διατάξεων συνδροµητή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δικτύων πρόσβασης ανάλογα µε το είδος µετάδοσης, τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία και το φυσικό µέσο µετάδοσης. Η συνδροµητική διάταξη ( CPE-Customer Premises Equipment ), που περιλαµβάνει τον προσαρµογέα ( set-top box ) που συνδέεται µε την τηλεόραση, τη συσκευή video και το σύστηµα του εξ αποστάσεως ελέγχου. Η χρήση της τεχνολογίας ΑΤΜ παρέχει µια σειρά από πλεονεκτήµατα, στην µετάδοση εφαρµογών video κατόπιν ζήτησης, όπως: Μπορούν να υποστηριχθούν επικοινωνιακά πολλαπλοί τύποι υπηρεσιών, οι οποίες παράγουν διαφορετικούς ρυθµούς δεδοµένων και οι οποίοι πιθανόν να πρέπει να αναµιχθούν και να ενοποιηθούν, στα πλαίσια µιας πολυµεσικής εφαρµογής. Το δίκτυο παρέχει ένα επαρκές σύστηµα σηµατοδοσίας και, λόγω των προδιαγραφών λειτουργίας του, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την παράδοση σηµάτων video, σε µεγάλο αριθµό συνδροµητών. Οι υπάρχοντες και χρησιµοποιούµενοι ταυτοποιητές νοητών συνδέσεων ( µονοπατιών ή/και καναλιών ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την ταυτοποίηση των διαφόρων προγραµµάτων ( ταινίες, µουσική κ.α. ). Είναι δυνατόν να γίνεται χρήση αποκλειστικά τεχνολογίας ΑΤΜ ή χρήση τεχνολογίας ΑΤΜ µόνο µέχρι το δίκτυο πρόσβασης. του δικτύου Στην πρώτη περίπτωση οι διαθέτες video παρέχουν, κατόπιν ζήτησης και µέσω ΑΤΜ, ένα αντίγραφο από το video που ζητήθηκε. Τα προγράµµατα που είναι αποθηκευµένα σε κωδικοποιηµένη µορφή MPEG ανακαλούνται από το µέσο αποθήκευσης, ενθυλακώνονται σε κυψελίδες ΑΤΜ και 14

15 µεταφέρονται µέσω του δικτύου του συνδροµητή. Η αποκλειστική χρήση της τεχνολογίας ΑΤΜ χαρακτηρίζεται και ως αρχιτεκτονική ATMH (ATM-to-the-Home). Η δεύτερη περίπτωση απαιτεί µετατροπή των κυψελίδων ΑΤΜ σε ρεύµα µετάδοσης ( TS-Transport Stream ), που έχει ορισθεί για το MPEG-2 και εξαρτάται από την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία στο δίκτυο πρόσβασης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Οι τέσσερις κυριότερες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στο δίκτυο πρόσβασης είναι: Υβριδικό οµοαξονικό νήµα ( HFC-Hybrid Fiber Coaxial ), Ίνα ως ένα σηµείο ( FTTC-Fiber-to-the-Curb ), Ίνα µέχρι το σπίτι ( FTTH-Fiber-to-the-Home ), Ασύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή ( ADSL-Asymmetric Digital Subscriber Line ). Για την υλοποίηση του HFC χρειάζεται να αντικατασταθεί ολόκληρο το καλωδιακό σύστηµα των τηλεοράσεων αφού απαιτείται αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων καλωδίων από 750 MHz coax καλωδίων. Στο σχήµα FTTC η τηλεφωνική εταιρεία χρησιµοποιεί οπτική ίνα από το τελευταίο γραφείο της ως ένα ειδικό µηχάνηµα, που ονοµάζεται Οπτική Μονάδα ικτύου ( ONU-Optical Network Unit ), είναι τοποθετηµένο σε κάθε µικρή περιοχή χρηστών και δίνει την δυνατότητα µεταφοράς ΜPEG-2 ταινιών. Η άλλη λύση είναι η FTTH όπου σύµφωνα µ' αυτή, χρησιµοποιείται οπτική ίνα από την τηλεφωνική εταιρεία έως το σπίτι κάθε χρήστη. 15

16 Όπως γίνεται φανερό και οι τρεις αυτές λύσεις είναι εξαιρετικά δαπανηρές και απαιτούν πολλές αλλαγές. Η πιο φθηνή λύση είναι η Ασύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή. Αυτή αποτελεί µια τεχνική µετάδοσης σε καλωδίωση συνεστραµµένων ζευγών αγωγών ( twisted pair ) δηλαδή, των συνηθισµένων τηλεφωνικών γραµµών που ήδη υπάρχουν σε κάθε σπίτι, χρησιµοποιώντας µια εξελιγµένη τεχνική κωδικοποίησης. Στον συνδροµητή προσφέρει ένα σήµα "καθόδου" ( downstream signal ) στα 1,536 Mbps, ένα "ανοδικό" ( upstream ) κανάλι ελέγχου 16 Kbps και ένα κανάλι ISDN βασικού ρυθµού ( 128 Kbps ). Η βασική ιδέα είναι ότι το "ανοδικό" κανάλι έχει αρκετό εύρος ζώνης για τον χρήστη για να παραγγείλει ταινίες ( δεν απαιτείται µεγάλο εύρος ζώνης) και µεγάλο εύρος ζώνης αρκετό για να δεχτεί την ταινία σε MPEG κωδικοποίηση. Για την µετάδοση δεν απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισµός, αρκεί η απόσταση του συνδροµητή από το σηµείο µεταγωγής να είναι κάτω από 5,5 χιλιόµετρα. Πρόσφατα έχει προταθεί και η Ασύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή-II ( ADSL-II ), που υποστηρίζει 6 Mbps στον τελικό χρήστη µε τον ίδιο περιορισµό στην απόσταση. Το κόστος για τον τελικό χρήστη είναι µικρό µια και ελάχιστες αλλαγές απαιτούνται στην πλευρά του ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ Ένα άλλο πρόβληµα είναι αυτό της αποθήκευσης των ταινιών. Το γεγονός ότι κάποιες ταινίες είναι πιο δηµοφιλής από κάποιες άλλες επιβάλει την ιεραρχία στην αποθήκευση όπως φαίνεται στο σχήµα 3. Εδώ η απόδοση αυξάνεται όσο ανεβαίνουµε στην ιεραρχία. 16

17 Σχήµα 3 : Ιεραρχία αποθήκευσης RAM RAID Οπτικός δίσκος Μαγνητική ταινία Η πιο φθηνή λύση είναι η µαγνητική ταινία αλλά υστερεί στο χρόνο προσπέλασης της ταινίας. Μια εναλλακτική λύση είναι η οπτική αποθήκευση ( CD-ROMs ) αλλά κι αυτή δεν µειώνει αρκετά το χρόνο για την εύρεση της ταινίας. Μια πολύ καλύτερη λύση είναι ο µαγνητικός δίσκος. Έχει µικρό χρόνο προσπέλασης, υψηλό ρυθµό µεταφοράς και µη ευκαταφρόνητες ικανότητες και έτσι είναι ο καταλληλότερος για να αποθηκεύει ταινίες που πραγµατικά µεταδίδονται ( όχι απλά υπάρχουν σε περίπτωση που κάποιος θα τις ζητήσει ). Το βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι στοιχίζουν ακριβά για να αποθηκεύουν ταινίες οι οποίες σπάνια διαλέγονται για να µεταδοθούν. Τέλος, είναι η µνήµη τυχαίας προσπέλασης ( RAM ) που είναι η πιο γρήγορη αλλά και η πιο ακριβή. Αυτή είναι κατάλληλη για ταινίες των οποίων διαφορετικά µέρη στέλνονται σε διαφορετικά σηµεία την ίδια στιγµή για παράδειγµα σε πραγµατικό video κατόπιν ζήτησης σε πολλούς χρήστες που ο καθένας άρχισε να παρακολουθεί την ταινία σε διαφορετικές στιγµές. Όσον αφορά τώρα τον διαθέτη video, οι κεντρικές µονάδες επεξεργασίας του δέχονται τις παραγγελίες, εντοπίζουν τις ταινίες, µετακινούν την πληροφορία µεταξύ µηχανών και κάνουν ένα σωρό άλλες λειτουργίες. Άλλες απ' αυτές τις λειτουργίες δεν απαιτούν άµεση διεκπεραίωση αλλά οι περισσότερες 17

18 απαιτούν και έτσι οι κεντρικές µονάδες επεξεργασίας αναγκάζονται να χρησιµοποιούν λειτουργικά συστήµατα σε πραγµατικό χρόνο. Αυτά τα συστήµατα σπάνε την δουλειά που πρέπει να γίνει σε επιµέρους εργασίες που η κάθε µια έχει γνωστό χρόνο λήξης της προθεσµίας της. Έτσι οι εργασίες διεκπεραιώνονται µε τη χρησιµοποίηση αλγορίθµων όπως αυτός που διεκπεραιώνει πρώτα την εργασία µε την µικρότερη προθεσµία λήξης ή όπως ο αλγόριθµος του µονότονου ρυθµού. Η καρδιά του λειτουργικού του διαθέτη video είναι το λειτουργικό που αφορά την διαχείριση του δίσκου. Αυτό έχει δύο βασικές εργασίες : να βάζει τη ταινία στον µαγνητικό δίσκο όταν αυτή ήταν προηγουµένως αποθηκευµένη σε µαγνητική ταινία ή σε οπτική αποθήκευση, και να χειρίζεται τις παραγγελίες για πολλές ροές εξόδου. Ο τρόπος που τοποθετείται η ταινία επηρεάζει την απόδοση. ύο πιθανοί τρόποι οργάνωσης της αποθήκευσης στο δίσκο είναι η φάρµα δίσκου ( disk farm ) και ο πίνακας δίσκου ( disk array ). Με τη φάρµα δίσκου σε κάθε drive υπάρχουν µερικές ολόκληρες ταινίες. Κάθε ταινία θα πρέπει να υπάρχει σε τουλάχιστον δύο drives για λόγους ασφάλειας και απόδοσης. Σύµφωνα µε την άλλη οργάνωση, τον πίνακα δίσκου ή RAID-Redundant Array of Inexpensive Disks, κάθε ταινία χωρισµένη και δια µοιρασµένη πάνω σε πολλαπλά drives, για παράδειγµα, το block 0 στο drive 0, το block 1 στο drive 1, κ.ο.κ., µε το block ν-1 στο drive ν-1. Μετά ο κύκλος επαναλαµβάνεται, µε το block ν στο drive 0 κ.τ.λ. Αυτή η µέθοδος ονοµάζεται µέθοδος των ραβδώσεων ( striping ) και είναι η επικρατέστερη. Ένας ραβδωτός δίσκος έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα όπως : Όλα τα ν drives µπορούν να τρέχουν παράλληλα αυξάνοντας έτσι την απόδοση κατά ένα παράγοντα ν. Προσθέτοντας ένα επιπλέον drive σε κάθε οµάδα των ν επιτρέπεται η επανόρθωση ολόκληρης της πληροφορίας σε περίπτωση που κάποιο drive χαλάσει 18

19 Λύνει το πρόβληµα της εξισορρόπησης φορτίου ( δεν χρειάζεται χειρονακτική τοποθέτηση για την αποφυγή της ύπαρξης όλων των δηµοφιλών ταινιών στο ίδιο drive ) Βέβαια το µειονέκτηµα της οργάνωσης µε πίνακα δίσκου είναι ότι είναι πιο πολύπλοκη και αρκετά ευάλωτη σε πολλαπλές δυσλειτουργίες. Επίσης δεν είναι τόσο κατάλληλη για λειτουργίες εγγραφής video. 3.5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥΣ ΙΑΘΕΤΕΣ VIDEO Μια άλλη προσέγγιση για την αρχιτεκτονική του συστήµατος για την υποστήριξη video κατόπιν ζήτησης είναι αυτή µε την χρησιµοποίηση ενδιάµεσων διαθετών video ( spooling servers ) όπως φαίνεται στο σχήµα 4. Σχήµα 4: Αρχιτεκτονική µε ενδιάµεσους διαθέτες video ιαθέτης video ΑΤΜ ή SONET ιακόπτης Πελάτης ίκτυο Πρόσβασης Πελάτης Τοπικός ενδιάµεσος διαθέτης Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία ΑΤΜ ή Σύγχρονου Οπτικού ικτύου ( SONET-Synchronous Optical Network ). Με 19

20 τη χρησιµοποίηση Σύγχρονου Οπτικού ικτύου επιτυγχάνεται µεγάλο εύρος ζώνης και µηδενικό τρέµουλο ( jitter ) δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά στο χρόνο που χρειάζονται τα πακέτα για να µεταδοθούν. Επίσης, είναι δυνατό για όλα τα δίκτυα πρόσβασης, σε κάθε γειτονιά να υπάρχει ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι διαθέτες video ( spooling servers ) στους οποίους είναι τοποθετηµένα videos έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στους χρήστες και να γίνεται εξοικονόµηση του εύρους ζώνης στις ώρες όπου υπάρχει µεγάλη ζήτηση. Μπορούν να γεµίζουν µε ταινίες από πριν είτε δυναµικά είτε µε κράτηση. Έτσι, η κυκλοφορία µέσω του ΑΤΜ δικτύου δεν θα απαιτείται να είναι χωρίς καθόλου τρέµουλο ( jitter ), κάνοντας έτσι δυνατή την χρησιµοποίηση της υπηρεσίας του διαθέσιµου ρυθµού bit ( ABR-Available Bit Rate ) σε σχέση µε την πιο ακριβή υπηρεσία του σταθερού ρυθµού bit ( CBR-Constant Bit Rate ). Τέλος, µπορούν οι πελάτες να παραγγέλνουν το video που επιθυµούν εκ των προτέρων, να το κατεβάζουν οι προµηθευτές στους τοπικούς ενδιάµεσους διαθέτες τις ώρες που δεν υπάρχει πολύ ζήτηση και να επιτυγχάνεται έτσι µεγαλύτερη εξοικονόµηση. Ένα άλλο πρόβληµα είναι η εξυπηρέτηση όλων των ροών εξόδου πραγµατικού χρόνου µέσα στα πλαίσια που καθορίζουν οι χρονικοί περιορισµοί τους. Επειδή µια MPEG-2 ροή video αποτελείται από πλαίσια µε διαφορετική αναλογία συµπίεσης για την διατήρηση ενός µόνο ρυθµού εξόδου απαιτείται αποµονωτής ( buffer ) και στα δύο άκρα της ροής. Οι ενδιάµεσοι διαθέτες video µπορούν να παίξουν τον ρόλο του αποµονωτή και έτσι µετακινώντας το ρόλο του αποµονωτή από τους διαθέτες video στους ενδιάµεσους ο απαιτούµενος χώρος µνήµης µπορεί να µειωθεί ΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΟΥ VIDEO 20

21 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για την διατήρηση του ενιαίου ρυθµού µετάδοσης είναι απαραίτητος ο αποµονωτής. Στο σχήµα 5 φαίνεται µια σκάλα η οποία δείχνει το αριθµό των δεδοµένων που ανακλούνται από τον δίσκο για µια συγκεκριµένη ροή video ( δεδοµένου ότι η ταινία είναι στον δίσκο ). Σχήµα 5 : Προσωρινή συγκράτηση δεδοµένων ( buffering ) στον δίσκο του διαθέτη Αριθµός δεδοµένων που διαβάζονται από τον δίσκο Megabytes Μετάδοση Προσωρινά αποθηκευµένα δεδοµένα Χρόνος Όπως φαίνεται στο σχήµα η σκάλα ανεβαίνει κατά διακριτά σκαλοπάτια, κάθε σκαλοπάτι για κάθε block που διαβάζεται. Παρόλα αυτά, η µετάδοση θα πρέπει να γίνει µε έναν πιο ενοποιηµένο ρυθµό, έτσι η διαδικασία της ανάγνωσης του δίσκου θα πρέπει να προηγείται της διαδικασίας µετάδοσης. Η γραµµοσκιασµένη περιοχή στο σχήµα δείχνει τα δεδοµένα που έχουν ανακληθεί από τον δίσκο αλλά δεν έχουν µεταδοθεί ακόµα. Κανονικά, οι δίσκοι είναι προγραµµατισµένοι να χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο του ανελκυστήρα ( elevator algorithm ) σύµφωνα µε τον οποίο ο βραχίονας αρχίζει να κινείται προς το εσωτερικό µέχρι να χτυπήσει τον εσωτερικότερο κύλινδρο, εκτελώντας όλες τις απαιτήσεις που συναντά µε τη σειρά. 21

22 Όταν φτάσει όσο εσωτερικά γίνεται αρχίζει την αντίστροφη διαδικασία κινούµενος προς τα έξω και πάλι εκτελώντας καθοδόν τις απαιτήσεις µε την σειρά. Ενώ αυτός ο αλγόριθµος ελαχιστοποιεί τον χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση, δεν είναι φερέγγυος για πραγµατικού χρόνου λειτουργίες και έτσι δεν είναι κατάλληλος για έναν διαθέτη video. Ένας καλύτερος αλγόριθµος είναι αυτός που παρακολουθεί όλες τις ροές video και δηµιουργεί λίστα από το επόµενο block που χρειάζεται η καθεµιά. Αυτοί οι αριθµοί των block ταξινοµούνται και τα blocks διαβάζονται µε τη σειρά του κυλίνδρου. Όταν το τελευταίο block διαβαστεί ο επόµενος κύκλος αρχίζει µε την συλλογή του αριθµού του block που βρίσκεται τώρα στην κορυφή καθεµιάς ροής. Αυτοί πάλι ταξινοµούνται και διαβάζονται µε τη σειρά του κυλίνδρου κ.ο.κ. Αυτός ο αλγόριθµος διατηρεί πραγµατικού χρόνου απόδοση για όλες τις ροές και επιπλέον απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο για την αναζήτηση συγκρινόµενος µε τον απλό αλγόριθµο πρώτος-έρχεται, πρώτος-εξυπηρετείται ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΤΩΝ VIDEO Οι διαθέτες video κατόπιν ζήτησης έχουν περιορισµένο αριθµό εύρος ζώνης µε το οποίο εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των πελατών. Με τον όρο εύρος ζώνης του διαθέτη video εννοούµε τον µέσο αριθµό ρευµάτων ( streams ) που χρησιµοποιούνται από τον διαθέτη video. Οι τυπικοί διαθέτες video αφιερώνουν ένα µοναδικό ρεύµα ( stream ) δεδοµένων για κάθε ένα πελάτη δηλαδή, δεν επιτρέπουν τον διαµοιρασµό δεδοµένων από κοινού µεταξύ των πελατών και έτσι αυτή η στρατηγική πολύ γρήγορα κατανέµει όλο το διαθέσιµο εύρος ζώνης. Για την 22

23 βελτίωση της απόδοσης του εύρους ζώνης των διαθετών video έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές : Batching ( Μάζεµα σε οµάδα ) Delayed Batching ( Μάζεµα σε οµάδα µε καθυστέρηση ) Staggered Broadcasting ( Εναλλασσόµενη εκποµπή ) Segmentized Broadcasting ( Τµηµατική εκποµπή ) Piggybacking ( Μεταφορά ως εξωτερικό φορτίο ) Interval Caching ( Κατακράτηση σε κρυφή µνήµη ) Asynchronous multicasting ( Ασύγχρονη πολλαπλή µετάδοση ) Stream Tapping ( Παγίδευση Ρεύµατος ) ΜΑΖΕΜΑ ΣΕ ΟΜΑ Α ( BΑTCHING ) Σύµφωνα µε την στρατηγική batching, όταν ο διαθέτης video έχει πολλαπλές αιτήσεις για το ίδιο video στη ουρά αιτήσεων του, µπορεί τις εξυπηρετήσει όλες ( για παράδειγµα µαζεύοντας όλες µαζί σε µια οµάδα ) µεταδίδοντας ταυτόχρονα το video σε όλους τους αιτούµενους πελάτες. Έτσι, αν υπάρχουν Κ αιτήσεις στη ουρά, ο διαθέτης video θα εξοικονοµήσει Κ-1 φορές το εύρος ζώνης του video. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι αν υπάρχει µία µόνο αίτηση για video στην ουρά αιτήσεων του διαθέτη video κατόπιν ζήτησης τότε αυτός δεν θα έχει καµιά εξοικονόµηση εύρους ζώνης. Ο µόνος τρόπος για να επιτύχει κάποια εξοικονόµηση η µέθοδος batching είναι ο διαθέτης video να αφήσει την ουρά αιτήσεων του να µεγαλώσει, και αυτό συµβαίνει µόνο όταν έχει ήδη διαθέσει όλο το εύρος ζώνης του. Τον υπόλοιπο χρόνο η µέθοδος αυτή θα συµπεριφέρεται ακριβώς όπως τα τυπικά συστήµατα. 23

24 DELΑYED BATCHING / STAGGERED BROΑDCASTING Οι στρατηγικές delayed batching και staggered broadcasting είναι παρόµοιες και έχουν ως στόχο να διορθώσουν το πρόβληµα της µεθόδου batching. Και οι δύο µέθοδοι επιτρέπουν στον διαθέτη video κατόπιν ζήτησης να καθυστερεί ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα αφού έχει δεχτεί τις αιτήσεις µε σκοπό να αυξηθεί το µέγεθος του γκρουπ στο οποίο θα γίνει ταυτόχρονη πολλαπλή µετάδοση. Σύµφωνα µε τη µέθοδο delayed batching, ο διαθέτης video αρχίζει να καθυστερεί τη µετάδοση αφού πρώτα δεχτεί την αίτηση, και ο χρόνος που κρατά η καθυστέρηση εξαρτάται συνήθως από τον ρυθµό που καταφθάνουν οι αιτήσεις. Σύµφωνα µε τη στρατηγική staggered broadcasting, ο διαθέτης αρχίζει να µεταδίδει τα ρεύµατα του video σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, και η καθυστέρηση εξαρτάται από το πότε φθάνουν οι αιτήσεις κατά την διάρκεια του τρέχοντος χρονικού διαστήµατος. Το πρόβληµα µ' αυτές τις δυο στρατηγικές είναι ότι ενώ βελτιώνουν την ικανότητα του εύρους ζώνης του διαθέτη video, για να το επιτύχουν αυτό επιβάλουν µια αργοπορία στον πελάτη. Στην πραγµατικότητα η µέση καθυστέρηση που έχει ο πελάτης είναι σίγουρο ότι δεν είναι µηδενική. Επίσης, οι στρατηγικές delayed batching και staggered broadcasting µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τα δηµοφιλή video, µια και δεν είναι πιθανό να υπάρχουν πολλές αιτήσεις για τα µη δηµοφιλή video κατά την διάρκεια των µικρών διαστηµάτων καθυστέρησης. 24

25 ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ (SEGMENTIZED BROADCASTING) Video κατόπιν Ζήτησης Τα συστήµατα τµηµατικής εκποµπής περιλαµβάνουν την εκποµπή πυραµίδας ( Pyramid broadcasting ), την εκποµπή ουρανοξύστη ( Skyscraper broadcasting ) και την αρµονική εκποµπή ( Harmonic broadcasting ). Αυτά τα συστήµατα δεν εκπέµπουν ένα ολόκληρο video σ' ένα ρεύµα, αλλά σπάζουν κάθε video σε επιµέρους τµήµατα και εµφανίζουν κάθε τµήµα επαναληπτικά στο ρεύµα. Οι διαφορές µεταξύ αυτών των συστηµάτων έχουν σχέση µε το µέγεθος των τµηµάτων, τον αριθµό των τµηµάτων που λαµβάνουν οι πελάτες σε κάθε µια στιγµή και µε τον ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων από τον διαθέτη video κατόπιν ζήτησης. Ενώ τα συστήµατα τµηµατικής εκποµπής µπορούν να µειώσουν σηµαντικά την καθυστέρηση που υφίστανται οι πελάτες σε σχέση µε τα staggered broadcasting συστήµατα, απαιτούν ένα πολύ πιο πολύπλοκο προσαρµογέα ( set-top-box ). Ο προσαρµογέας για παράδειγµα, θα πρέπει να µπορεί να αλλάζει από ρεύµα σε ρεύµα για να λάβει όλα τα τµήµατα, να µπορεί να λαµβάνει δεδοµένα διπλάσια ή και παραπάνω από το ρυθµό κατανάλωσης του video και να περιέχει έναν τοπικό αποµονωτή ( buffer ) για να µπορεί να κρατά τα µισά δεδοµένα του video. Επιπλέον, και αυτά τα συστήµατα δεν εγγυούνται µηδενική καθυστέρηση στους πελάτες και τέλος είναι κατάλληλα για δηµοφιλή video ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ( PIGGYBACKING ) Σύµφωνα µε την piggybacking στρατηγική, ο ρυθµός εµφάνισης των video αλλάζει κατά ±5% ( ένα ποσό που θεωρητικά δεν επιτρέπει στους ανθρώπινους 25

26 παρατηρητές να αντιληφθούν τις αλλαγές ) έτσι ώστε δύο ρεύµατα δεδοµένων µπορούν να συγχωνευτούν σε ένα. Όταν τα δύο ρεύµατα προσεγγίσουν το ίδιο στο σηµείο στο video, το ένα από τα δύο ρεύµατα µπορεί να αποδεσµευτεί και οι πελάτες του να αλλάξουν και να τροφοδοτηθούν από το άλλο ρεύµα που είναι ενεργό. Υπάρχουν δύο βασικά µειονεκτήµατα στην µέθοδο piggybacking. Το πρώτο είναι ότι απαιτείται αρκετός χρόνος για να συγχωνευτούν τα δύο ρεύµατα. Αν τα δύο ρεύµατα έχουν αρχίσει µε διαφορά λεπτά, τότε η µέθοδος αυτή απαιτεί 10 λεπτά για να κάνει την συγχώνευση. Το δεύτερο µειονέκτηµα είναι ότι, είτε απαιτείται πολύ ισχυρός διαθέτης video για να µπορεί να αλλάζει το ρυθµό του video κατά την διάρκεια της µετάδοσης, είτε θα πρέπει αυτός να αποθηκεύει τουλάχιστον δύο αντίτυπα από κάθε video, σε περίπτωση που δεν είναι ισχυρός, οπότε θα πρέπει να διπλασιαστούν οι χώροι αποθήκευσης KΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΚΡΥΦΗ ΜΝΗΜΗ ( INTERVAL CACHING ) Σύµφωνα µε την στρατηγική interval caching o διαθέτης video χρησιµοποιεί µία τοπική µνήµη υψηλής ταχύτητας ( cache ) για το σύστηµα αποθήκευσης του. Μέσα σ' αυτή την µνήµη ο διαθέτης video αποθηκεύει όσο το δυνατό περισσότερα διαστήµατα δεδοµένων ( intervals of data ) του ίδιου video µεταξύ ζευγών από ρεύµατα. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στο δεύτερο ρεύµα να παίρνει σχεδόν όλα τα δεδοµένα του από την µνήµη αυτή που είναι υψηλής ταχύτητας ( η οποία τροφοδοτείται από το πρώτο ρεύµα του ζεύγους ) και έτσι ο διαθέτης εξοικονοµεί σχεδόν ένα ρεύµα εύρους ζώνης. 26

27 Το βασικό µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ακριβή. Ο προµηθευτής video κατόπιν ζήτησης έχει δύο επιλογές, ή να χρησιµοποιήσει κρυφή µνήµη υψηλής ταχύτητας και να εξοικονοµήσει εύρος ζώνης, ή να προσθέσει περισσότερα µηχανήµατα αποθήκευσης και επίσης να προσθέσει και εύρος ζώνης. Οι Dan και Sitaram έκαναν µια ανάλυση κόστους και βρήκαν ότι για διαθέτες video κατόπιν ζήτησης µε 300 ρεύµατα, η κρυφή µνήµη υψηλής ταχύτητας θα πρέπει να είναι τόσου µεγέθους όσο να µπορεί να κρατήσει 20 µε 40 λεπτά δεδοµένων του video. Αυτό θα εξοικονοµήσει περίπου 5% µε 10% των αιτήσεων. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η στρατηγική interval caching δεν µειώνει το εύρος ζώνης του δικτύου. Τα ρεύµατα που υπάρχουν στην κρυφή µνήµη θα πρέπει να δροµολογηθούν κι αυτά µέσω του δικτύου όπως και τα κανονικά ρεύµατα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ( ASYNCHRONOUS MULTICASTING ) Η στρατηγική asynchronous multicasting επιτρέπει σ' ένα πελάτη να γίνει µέλος κι αυτός σ' µια γκρουπ που δέχεται οµαδικά µια µετάδοση ( multicast group ) για ένα video αφού το video έχει αρχίσει προηγουµένως. Ο διαθέτης video κατόπιν ζήτησης το επιτυγχάνει αυτό µε το να σπάει το video σε τµήµατα µήκους Κ και να στέλνει το τµήµα κάθε Κ λεπτά, αλλά χρησιµοποιώντας έναν ρυθµό µετάδοσης Ν φορές το ρυθµό εµφάνισης του video η µετάδοση διαρκεί µόνο Κ/Ν λεπτά. Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να συµµετάσχει στο multicast group αργότερα, να αποθηκεύει τα τµήµατα που µεταδίδονται εκείνη την στιγµή στα άλλα µέλη του γκρουπ σ' έναν τοπικό αποµονωτή ( buffer ) µέχρι να τα χρειαστεί και να χρησιµοποιεί τα κενά µεταξύ των τµηµάτων για να λάβει τα τµήµατα που του λείπουν. 27

28 Εξαιτίας του υψηλού ρυθµού µετάδοσης των τµηµάτων, οι πελάτες µπορούν µόνο να λάβουν ένα τµήµα του video σε κάθε στιγµή. Αυτό σηµαίνει ότι ο πελάτης πρέπει να φθάσει πριν από το Νιοστό τµήµα του video που προβάλλεται ή µέσα σε (Ν-1)Κ λεπτά από τότε που άρχισε το video αν θέλει να συµµετέχει στο γκρουπ. Για παράδειγµα αν Ν=3 και Κ=6, ο αποµονωτής του πελάτη θα πρέπει να µπορεί να κρατά 18 λεπτά δεδοµένων του video, αλλά ο πελάτης µπορεί µόνο να προλάβει τα video που άρχισαν πριν από λιγότερο από 12 λεπτά. Επίσης αν ο πελάτης φθάσει κατά την διάρκεια που ένα άλλο τµήµα προβάλλεται, πρέπει να περιµένει παρακολουθώντας για λίγο χωρίς χρέωση, αυξάνοντας έτσι την καθυστέρηση που υφίσταται ΠΑΓΙ ΕΥΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( STREAM TAPPING ) Η βασική ιδέα της µεθόδου stream tapping είναι ότι οι πελάτες δεν είναι αναγκασµένοι να χρησιµοποιούν το ρεύµα µόνο που τους έχει αποδοθεί. Σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο οι πελάτες επιτρέπεται να "παγιδέψουν" οποιοδήποτε ρεύµα δεδοµένων του διαθέτη video κατόπιν ζήτησης, το οποίο προβάλλει δεδοµένα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο πελάτης. Αρκεί λοιπόν, να είναι ενεργά άλλα ρεύµατα του διαθέτη video που παίζουν το ίδιο video µ' αυτό που θέλει ο πελάτης. Επειδή σύµφωνα µε την στρατηγική stream tapping χρησιµοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα ρεύµατα, οι πελάτες χρειάζονται το δικό τους ρεύµα για µικρότερο χρονικό διάστηµα και έτσι δηµιουργούν λιγότερο φόρτωµα στον διαθέτη video. Επιπλέον, τα ήδη υπάρχοντα ρεύµατα εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες δηλαδή αξιοποιούνται περισσότερο. Παρόλα αυτά, µια και ο προσαρµογέας ( set-top-box ) του πελάτη θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει δεδοµένα ανακατεµένα χωρίς σειρά 28

29 απαιτείται ένας µικρού µεγέθους αποµονωτής ( buffer ) στον οποίο θα αποθηκεύονται τα δεδοµένα ωσότου χρειαστούν. Η µέθοδος stream tapping δεν κάνει καµιά υπόθεση για το περιβάλλον της, µπορεί να συµβιβαστεί και να τροποποιηθεί ανάλογα µε τις αναγκαιότητες, συµπεριλαµβανοµένου τον διαθέτη video και την πολυπλοκότητα του προσαρµογέα. Επίσης, δεν καθυστερεί ποτέ τις αιτήσεις όταν ο διαθέτης video έχει διαθέσιµους πόρους κάτι που κάνει το stream tapping ένα πραγµατικό σύστηµα κατόπιν ζήτησης. Επιπλέον, δεν απαιτεί από τον προµηθευτή του video να γνωστοποιήσει από πριν στο σύστηµα τίποτα. Η στρατηγική αυτή θα διανέµει το διαθέσιµο εύρος ζώνης όπως ορίζει ο ρυθµός των αιτήσεων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ακόµα και µε έναν µικρό αποµονωτή προσαρµογέα που µπορεί να κρατά 10 λεπτά δεδοµένων του video, η στρατηγική stream tapping µπορεί να εξυπηρετήσει 600 αιτήσεις την ώρα µε ένα διαθέτη video 300 ρευµάτων και χωρίς να καθυστερήσει τους πελάτες παραπάνω από 10 λεπτά. Με έναν αποµονωτή 30 λεπτών, το ίδιο σύστηµα θα µπορούσε να εξυπηρετήσει 600 αιτήσεις την ώρα µε σχεδόν καθόλου καθυστέρηση. Η µέθοδος stream tapping και η asynchronous multicasting έχουν κάποιες οµοιότητες αλλά και σηµαντικές διαφορές. Η stream tapping δεν σπάει το video σε τµήµατα, δεν κάνει κάποιες υποθέσεις για τον ρυθµό µετάδοσης, χρησιµοποιεί καλύτερα τον αποµονωτή του πελάτη, ποτέ δεν καθυστερεί τις αιτήσεις και απαιτεί µικρότερο ρυθµό δεδοµένων στον προσαρµογέα του πελάτη. Επίσης, από την σύγκριση του stream tapping µε τα τυπικά συστήµατα, που αφιερώνουν ένα ρεύµα δεδοµένων σε κάθε αίτηση, προκύπτει ότι η µέθοδος stream tapping εξοικονοµεί πάνω από 80% εύρος ζώνης στα δηµοφιλή video. Αν συγκριθούν µε πιο πολύπλοκα συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου και των συστηµάτων εκποµπής ( broadcasting ) τα οποία εγγυούνται την απόδοση 29

30 ανεξάρτητα από το ρυθµό των αιτήσεων, τα stream tapping συστήµατα πάλι αποδίδουν καλύτερα, παρέχοντας σηµαντική εξοικονόµηση στο εύρος ζώνης και στην καθυστέρηση των πελατών ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ VIDEO ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ. Το video κατόπιν ζήτησης και οι τηλεσυνδιαλέξεις προσφέρουν υπηρεσίες µε διαφορετικές αναγκαιότητες της ποιότητας της υπηρεσίας ( QoS-Quality of Service ). Έτσι, ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να διαπραγµατεύεται την επιθυµητή ποιότητα υπηρεσίας που βασίζεται στις δικές του ανάγκες, στα χαρακτηριστικά του συστήµατος που διαθέτει και στις οικονοµικές του δυνατότητες. Οι περισσότερες προσεγγίσεις διαπραγµάτευσης της ποιότητας της υπηρεσίας δίνουν ως απάντηση στον χρήστη είτε την αποδοχή είτε την απόρριψη της αίτησης. Στην πραγµατικότητα οι ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις διαπραγµάτευσης προσφέρουν στον χρήστη εκείνη την ποιότητα υπηρεσίας που µπορούν να δώσουν την στιγµή που έγινε η αίτηση για την υπηρεσία, θεωρώντας ότι η υπηρεσία ζητήθηκε για µη καθορισµένη διάρκεια. Βέβαια αυτές οι προσεγγίσεις δεν ταιριάζουν στις υπηρεσίες παροχής video κατόπιν ζήτησης. Η προσέγγιση διαπραγµάτευσης µε µελλοντική κράτηση υποδιπλασιάζει το χρόνο αναµονής από την στιγµή που έγινε η αίτηση έως ότου αρχίσει η υπηρεσία αλλά απαιτεί τον καθορισµό της διάρκειας της υπηρεσίας. Επίσης, επιτρέπει τον υπολογισµό της ποιότητας υπηρεσίας που µπορεί να προσφερθεί την στιγµή που γίνεται η αίτηση, καθώς και σε συγκεκριµένες µελλοντικές στιγµές που επιλέγονται προσεχτικά. Παρακάτω αναφέρονται δύο βασικές περιπτώσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ χρηστών και συστήµατος video κατόπιν ζήτησης όπου χρησιµοποιούνται οι 30

31 προσεγγίσεις διαπραγµάτευσης που ήδη υπάρχουν, καθώς και η προσέγγιση διαπραγµάτευσης µε µελλοντική κράτηση. ( Α ) Ας υποθέσουµε ότι ένας πελάτης ζητά να παιχτεί µια ταινία µε την επιθυµητή ποιότητα υπηρεσίας για παράδειγµα έγχρωµη, µε τον ρυθµό που προβάλλεται στην τηλεόραση και σε µεγάλο παράθυρο. Για να εξυπηρετηθεί αυτή η υπηρεσία πρέπει να κρατηθούν απόθεµα πόροι που θα µπορούν να εξυπηρετήσουν τον βαθµό αυτό της ποιότητας υπηρεσίας για παράδειγµα καθυστέρηση τόση ώστε η ποιότητα υπηρεσίας να είναι ικανοποιητική. Αν δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι την στιγµή που έγινε η αίτηση για να διεκπεραιώσουν την υπηρεσία που ζητήθηκε, σύµφωνα µε τις ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις διαπραγµάτευσης θα απορριφθεί η αίτηση. Η προσέγγιση διαπραγµάτευσης όµως µε µελλοντική κράτηση θα προτείνει δύο λύσεις : ( 1 ) η ζητούµενη υπηρεσία µπορεί να διεκπεραιωθεί αµέσως αλλά µε υποβαθµισµένη ποιότητα υπηρεσίας για παράδειγµα η ταινία να µεταδοθεί ασπρόµαυρη, και ( 2 ) η ζητούµενη υπηρεσία µπορεί να εξυπηρετηθεί µε την ποιότητα υπηρεσίας που ζητήθηκε αλλά σε µια µελλοντική στιγµή Τ 1, για παράδειγµα 30 λεπτά αργότερα. Έτσι, ο χρήστης µπορεί να διαλέξει µεταξύ των δύο λύσεων ανάλογα µε τις ανάγκες του. ( Β ) Αν θεωρήσουµε ότι ο χρήστης διάλεξε την δεύτερη προσφορά, και αργότερα µετά από χρόνο Τ 2 <Τ 1, ένας δεύτερος πελάτης ζήτησε την ίδια ταινία. Αν το σύστηµα έχει αρκετούς πόρους να εξυπηρετήσει τον δεύτερο πελάτη στον χρόνο Τ 2 δηλαδή αµέσως, τότε σύµφωνα µε τις ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις διαπραγµάτευσης θα γίνει αποδεκτή η αίτηση. 31

32 Η προσέγγιση όµως διαπραγµάτευσης µε µελλοντική κράτηση θα ελέγξει την δυνατότητα να εξυπηρετηθεί ο δεύτερος πελάτης ταυτόχρονα µε τον πρώτο πελάτη την στιγµή Τ 1, αφού έτσι θα µοιραστούν τους πόρους σε χαµηλότερο κόστος. Στην περίπτωση που µπορούν να µοιραστούν τους πόρους δίνονται δύο πάλι επιλογές στον δεύτερο πελάτη : ( 1 ) να αρχίσει η ταινία αµέσως δηλαδή την στιγµή Τ 2 µε κόστος Κ 1, και ( 2 ) να αρχίσει η ταινία αργότερα µε κόστος Κ 2 όπου φυσικά Κ 2 <Κ 1. Έτσι, ο πελάτης µπορεί να επιλέξει την προσφορά που ικανοποιεί τις επιθυµίες του και τις οικονοµικές του δυνατότητες. Ο υπολογισµός της δεύτερης προσφοράς έγινε γιατί είναι γνωστό ότι η εξυπηρέτηση κάθε χρήστη ξεχωριστά είναι µη αποδοτική, ακριβή και δεν µπορεί να διαβαθµιστεί. Ένας από τους καλύτερους τρόπους µετάδοσης πληροφορίας σε περισσότερους χρήστες είναι η πολλαπλή οµαδική ( multicast ) επικοινωνία που έχει το πλεονέκτηµα να µπορεί να διαβαθµίζεται. Πιθανότατα οι περισσότεροι πελάτες θα διάλεγαν την δεύτερη πρόταση η οποία βελτιστοποιεί την χρησιµοποίηση των πόρων και ελαχιστοποιεί το κόστος για τους πελάτες. Είναι φανερό ότι η νέα αυτή προσέγγιση διαπραγµάτευσης βοηθά να αυξηθεί ( α ) η ευκαµψία του συστήµατος µε την προσφορά πολλαπλών επιλογών στον χρήστη, και ( β ) η χρησιµοποίηση των πόρων του συστήµατος µε την προώθηση του διαµοιρασµού των πόρων, ειδικά µέσω του multicasting. Επιπλέον, µπορεί εύκολα να διεκπεραιώσει υπηρεσίες αιτήσεων που έχουν γίνει από πριν. Τέλος, παρέχει την ευκαµψία να ενσωµατώνει ( α ) µία ποικιλία από σχήµατα κράτησης πόρων και πολιτικές προγραµµατισµού, και ( β ) µία ποικιλία από νέες τεχνολογίες συστατικών του συστήµατος ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΟΥ VIDEO. 32

33 Ένα άλλο θέµα είναι αυτό της απόκρυψης του video. Όταν οι ταινίες µεταδίδονται ταυτόχρονα σε οµάδες θεατών είναι απαραίτητη η απόκρυψη έτσι ώστε µόνο αυτοί οι πελάτες που έχουν πληρώσει να µπορούν να παρακολουθούν την ταινία. ύο προσεγγίσεις είναι πιθανές για αυτό το θέµα : απόκρυψη από πριν απόκρυψη κατά την διάρκεια της µετάδοσης Αν πρώτα γίνεται η απόκρυψη και µετά αποθηκεύονται οι ταινίες, τότε αν κάποιος µάθει το κλειδί της ταινίας θα µπορεί να την παρακολουθεί χωρίς να πληρώνει αφού το ίδιο κλειδί θα χρησιµοποιείται κάθε φορά. Η ξεχωριστή απόκρυψη για κάθε ρεύµα είναι πιο ασφαλής, αλλά απαιτεί µεγαλύτερη υπολογιστική δύναµη των πόρων. Η διαχείριση του κλειδιού είναι επίσης ένα θέµα. Η πιο συνηθισµένη προσέγγιση είναι αυτή όπου η ταινία αποκρύπτεται κατά την διάρκεια της µετάδοσης µε έναν απλό αλγόριθµο, αλλά το κλειδί αλλάζει συχνά, έτσι ώστε αν κάποιος εισβολέας σπάσει το κλειδί σε 10 λεπτά, να µη µπορεί να το χρησιµοποιήσει γιατί µέχρι τότε το κλειδί θα έχει αλλάξει. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το video κατόπιν ζήτησης είναι µία σύγχρονη τεχνολογική επίτευξη που συνεχώς αναπτύσσεται. Η υλοποίηση του απαιτεί ένα πολύ γρήγορο δίκτυο γι' αυτό καταλληλότερο είναι το ΑΤΜ. Αυτό συνδέει τις βιβλιοθήκες video και τους διαθέτες video µ' ένα δίκτυο πρόσβασης όπου είναι συνδεδεµένοι οι χρήστες. Η πιο εύκολα 33

34 εφαρµόσιµη και πιο φθηνή τεχνολογία για το δίκτυο πρόσβασης είναι η ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική γραµµή γνωστή ως ADSL η οποία χρησιµοποιεί την ήδη υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδίωση. Ο χρήστης όµως από την µεριά του θα πρέπει να διαθέτει έναν προσαρµογέα ( set-top box ) που αλληλεπιδρά µε το δίκτυο πρόσβασης και αποκωδικοποιεί την MPEG-2 συµπιεσµένη µορφή που βρίσκονται τα video. Επειδή επιπλέον τα video αποτελούνται από πλαίσια µε διαφορετική αναλογία συµπίεσης είναι αναγκαίος ένας αποµονωτής ( buffer ) και στα δυο άκρα του ρεύµατος για την διατήρηση ενός ενιαίου ρυθµού εξόδου. Γ' αυτό εξάλλου και η διαδικασία ανάγνωσης του δίσκου θα πρέπει να προηγείται της διαδικασίας µετάδοσης. Ο καλύτερος τώρα τρόπος οργάνωσης της αποθήκευσης στο δίσκο είναι η µέθοδος των ραβδώσεων γνωστή ως striping. Ένα από τα βασικά προβλήµατα του συστήµατος video κατόπιν ζήτησης είναι η εξοικονόµηση εύρους ζώνης. Για το σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενδιάµεσοι διαθέτες video που θα παίζουν και το ρόλο του αποµονωτή. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί πολλές στρατηγικές για το ίδιο πρόβληµα αλλά συγκρινόµενες καλύτερα αποτελέσµατα δίνει η παγίδευση ρεύµατος η οποία παρέχει σηµαντική εξοικονόµηση εύρους ζώνης ενώ παράλληλα µειώνει την καθυστέρηση που υφίστανται οι πελάτες. Μια κατάλληλη για video κατόπιν ζήτησης προσέγγιση διαπραγµάτευσης της ποιότητας υπηρεσίας είναι αυτή µε µελλοντική κράτηση που προσφέρει στο χρήστη πολλαπλές επιλογές και µια ποικιλία από σχήµατα κράτησης πόρων και πολιτικές προγραµµατισµού. Τέλος, για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη του video. 34

35 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Video κατόπιν Ζήτησης "Εισαγωγή στις νέες τεχνολογικές επικοινωνίες", Ανδρέας Ποµπόρτσης, Εκδόσεις Τζιώλα. "Computer Networks", Andrew S. Tanenbaum, third Edition, Prentice-Hall International, Inc "High Performance Networking, V", Proceedings of the IFIP TC6/WG6.4 Fifth International Conference on High Performance Networking, Grenoble, France, 27 June-1 July 1994, Edited by S.FDIDA, Labatoire MASI-CNRS, Universite ' Rene ' Descartes, Paris, France. "Multimedia communications networks. Technologies and services", Mallikarjun Tatipamula, Bhumip Khasnabish, Editors Artech House, Boston, London. "A quality of service negotiation approach with future reservations (NAFUR): a detailed study", Abdelhakim Hafid, Gregor von Bochmann and Rachida Dsouli, 'Computer Networks and ISDN Systems', Volume 30, Issue 8, 1 May "The usage of advance reservation mechanisms in distributed multimedia applications", F. Breiter, S. Kohn and A. Schill, 'Computer Networks and ISDN Systems', Volume 30, Issue 16-18, 30 September "Design and implementation of a video on- demand system", Miklos Berzsenyia, Istvan Vajka and Hui Zhangb, 'Computer Networks and ISDN Systems', Volume 30, Issue 16-18, 30 September

36 "Heuristic batching policies for video-on-demand services", J. -K. Chen and J. C. Wu, 'Computer Communications', Volume 22, Issue 13, 25 August "Improving bandwidth efficiency of video-on-demand servers", Steven W. Carter and D. E. Long, 'Computer Networks', Volume 31, Issue 1-2, 14 January "Study of video-on-demand system using narrow band ISDN", Hisashi Ibaraki, Shizuo Nakano, Kazunori Shimamura, 'Signal Processing : Image Communication', Volume 8, "Scheduling video streams in large-scale video-on-demand server", Jinsung Cho, Heonshik Shin, 'Parallel Computing', Volume 23, "A scalable video-on-demand system using future reservation of resources and multicast communications", Abdelhakim Hafid, 'Computer Communications', Volume 21, "A survey of approaches to fault tolerant design of VOD servers : Techniques, analysis and comparison", Leana Golubchik, John C.S. Lui, Maria Papadopouli, 'Parallel Computing', Volume 24, "Usability of communication performance models. A video-on-demand case study", Stefan Bocking, 'Computer Communications', Volume 20, "Objective and subjective quality of service performance of video-on-demand in ATM-WAN", J. Zamora, D. Anastassiou, S. -F. Chang and L. Ulbricht, 'Signal Processing : Image Communication', Volume 14, Issue 6-8, May

37 "An efficient packet service algorithm for high-speed ATM switches", Ion Stoica and Hussein Abdel - Wahab, 'Computer Communications', Volume 21, Issue 9, 1 July "Quality-of-service adaptation in distributed multimedia applications", Abdelhakim Hafid, Gregor v. Bochmann, 'Multimedia Systems', Volume 6, "Video transcoding architecture with minimum buffer requirement for compressed MPEG-2 bitstream", Kou-Sou Kan and Kuo-Chin Fan, 'Signal Processing', Volume 67, Issue 2, 18 June "Experimental platform for telecommunication resource management", I. Cselinyi, R. Szabs, I. Szabs, A. Latour-Henner and N. Bjfrkman, 'Computer Communications', Volume 21, Issue 17, 25 November "Transmission of video streams with constant bandwidth allocation", Kang Sooyong and Yeom Heon Y., 'Computer Communications', Volume 22, Issue 2, 25 January "A client/server application as an example for MPEG-4 systems", J. Deicke, U. Mayer and M. Glesner, 'Computer Communications', Volume 21, Issue 15, 1 October "Scalable Internet video using MPEG-4", Hayder Radha, Yingwei Chen, Kavitha Parthasarathy and Robert Cochen, 'Signal Processing : Image Communication', Volume 15, Issue 1-2, September "Design issues for multicast ATM switches", M. -H. Guo and R. -S. Chang, 'Computer Communications', Volume 22, Issue 9, 15 June

38 Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση είναι της εταιρείας ScienceDirect η οποία διαθέτει µια βάση δεδοµένων στο Web που περιέχει πλήρης κείµενα περιοδικών επιστηµονικού περιεχοµένου. Αυτή η διεύθυνση είναι η πηγή σχεδόν όλων των άρθρων που χρησιµοποίησα για την εργασία µου. : Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση παρουσιάζεται η εργασία της Angela Stratton. Η εργασία έχει θέµα την υλοποίηση ενός συστήµατος video κατόπιν ζήτησης χρησιµοποιώντας MPEG πρότυπο συµπίεσης, µοντέλο πελάτη/εξυπηρετητή ( client/server ) και ΑΤΜ δίκτυο. : Σ' αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση παρουσιάζεται µία αναφορά της εργασίας µιας οµάδας φοιτητών. Αυτή η εργασία έγινε στο Northeast Parallel Architectures Center, Syracuse University, USA. Ένα από τα θέµατα της εργασίας ήταν η υλοποίηση ενός ευρέως παραδεκτού συστήµατος video κατόπιν ζήτησης που θα µπορούσε να επεκταθεί αργότερα, και θα έδινε την δυνατότητα στον χρήστη να σταµατά, να ξαναρχίζει το video και να προσπελαύνει τυχαία τα αρχεία video. : Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση περιγράφεται η ψηφιακή συνδροµητική γραµµή. Περιγράφεται η λειτουργία της και τα πλεονεκτήµατα της. : Η διεύθυνση αυτή περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του σχεδίου " Video-on-Demand Technologies and Demonstrations" των Geoffrey C. Fox και Marek Podgorny. Ο σκοπός του σχεδίου ήταν η ανάπτυξη και αξιολόγηση των ήδη βασικών τεχνολογιών και η δηµιουργία ενός πρότυπου video κατόπιν ζήτησης διαθέτη ( server ) που µεταδίδει ψηφιακά ρεύµατα video πάνω από NYNET τοπικό ΑΤΜ δίκτυο µεταξύ του Syracuse University και του Rome Laboratory. 38

Ισότητα των Φύλων και Θρησκευτικά: μία εκπαιδευτική παρέμβαση στην τάξη. Παναγιώτης Τσιακούμης, Σχολικός Σύμβούλος

Ισότητα των Φύλων και Θρησκευτικά: μία εκπαιδευτική παρέμβαση στην τάξη. Παναγιώτης Τσιακούμης, Σχολικός Σύμβούλος Ισότητα των Φύλων και Θρησκευτικά: μία εκπαιδευτική παρέμβαση στην τάξη Παναγιώτης Τσιακούμης, Σχολικός Σύμβούλος 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή σελ 2 2. Στόχοι σελ 3 3. Μέθοδοι διδασκαλίας..σελ...4 4. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ. ΠΛΑΤΩΝΑΣ 427 π.χ. - 347 π.χ. Έργα Ίωνας, Ευθύφρων, Απολογία, Κρίτων, Φαίδων, Χαρµίδης, Λάχης, Γοργίας, Κρατύλος, Ευθύδηµος, Μένων, Συµπόσιον, Φαίδρος, Πολιτεία, Θεαίτητος, Παρµενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία. Σύνοψη Συµπερασµάτων

Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία. Σύνοψη Συµπερασµάτων Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία Σύνοψη Συµπερασµάτων Οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης µιας οικονοµίας. Για την προσέλκυσή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ. Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ. Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 4 6 8 10 12 14 16 18 19 Εισαγωγή Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ. Σπύρο Xαλβατζή 1989-91: Η κρίση στην ΚΝΕ Από την

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση της οργάνωσης «ιεθνής ιαφάνεια Ελλάς» για την εκδήλωση αυτή. Η ιεθνής ιαφάνεια, 25 χρόνια µετά την ίδρυσή της

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αστρονομία (από το άστρο + νόμος) είναι η επιστήμη που μελετά όλα τα ουράνια αντικείμενα πέρα από τη Γη και το άμεσο περιβάλλον της, και συγκεκριμένα τη Σελήνη, τον Ήλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο «Θα θέλαµε να συστήσουµε σε όσους ασχολούνται µε τους συνεταιρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΤ ΑΓΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜ ΑΘΕΙΑΣ

2. ΣΥΝΤ ΑΓΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜ ΑΘΕΙΑΣ 1. Σχολείο και ζωή (απόσπασμα) Η νέα γενιά έχει μέσα της όλα τα στοιχεία για την ωραία της εξέλιξη, έχει την ορμή και τη δύναμη, έχει μ' ένα λόγο τη βούληση για την αυτοδημιουργία της. Οι τάσεις και η

Διαβάστε περισσότερα

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια.

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια. Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί και όχι φτυάρια. Τα µεγαλύτερα µυστικά του κόσµου κρύβονται πάντα µε τον καλύτερο τρόπο, παραµένοντας στην κοινή θέα. Για να καταλάβουµε

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η βιοπολιτική της αυταρχικής δηµοκρατίας και η διακυβέρνηση του επικίνδυνου σώµατος

Η βιοπολιτική της αυταρχικής δηµοκρατίας και η διακυβέρνηση του επικίνδυνου σώµατος Αθηνά Αθανασίου Οµιλία στο 16 ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ (7.7.2012) Η βιοπολιτική της αυταρχικής δηµοκρατίας και η διακυβέρνηση του επικίνδυνου σώµατος Ζούµε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Η εξαίρεση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το πρόβλημα της φυλλοξήρας στη χώρα μας παρουσιάστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα

Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στάδιο στην όλη προσπάθειά σας. Το στάδιο που αρχίζει τη στιγμή που ο καπνιστής αποφασίζει πως δε θα ξαναβάλει τσιγάρο

Διαβάστε περισσότερα

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη -*- SPORΤDAY 1 Ηµεροµηνία Εκδότες:Zερβάκης- Κατσιµίγκος Α.Ε.Κ. Σε αυτό το τεύχος 1. Α.Ε.Κ. ΣΕΛ. 2-3 2 3 ο4-1 9 9 7 Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ Ευάγγελος Χρηστάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Γλυκερία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών 8 Μάρτη 8 Μάρτη πριν από λίγες μέρες. Για ακόμα μια φορά αντιμετωπίστηκε ως μέρα γιορτής. Διαφημίσεις Ηondos center. Ανακοινώσεις από «ευαισθητοποιημένους» σε θέματα ισότητας. Οι επιφανειακές αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει.

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα έχει γεµίσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ

Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Σήμερα θα πούμε την ιστορία του Αγγελιοφόρου. Είναι μια ιστορία που ενέχει πολλή δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.11.2002 COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-12 i ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακές-εγκλει σµ ός Για την κοινή γνώµη και την µέση αντίληψη έννοιες όπως ο εγκλεισµός, η φυλάκιση και η τιµωρία ως στέρηση ελευθερίας είναι κάτι που είναι δεδοµένο και φαντάζει να έχει µια χρονική διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε Στέλνουμε χαιρετισμούς. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτήν την ευκαιρία να μιλήσουμε με σας ξανά και να παράσχουμε τις πληροφορίες που είμαστε έτοιμοι να

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σαιξπηρικά µοτίβα Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σηµειώσεις από το Εργαστήριο κατέγραψαν η Ειρήνη Μιχαηλίδου, ο Απόστολος Μπάρλος και η Μαίρη Καλδή Το εργαστήριο «Σαιξπηρικά µοτίβα» έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του ΟΡήγας,επονομαζόμενοςΦεραίοςήΒελεστινλής, υπήρξεπρόδρομοςτηςελληνικήςεπανάστασηςτου1821. Ένας από εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση. Η οµιλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα Συντρόφισσες και σύντροφοι, Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από µια θεµελιακή, κατά τη γνώµη µου, διαπίστωση: Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2ου ΕΚΦΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΙΑ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη Εάν τρίψουμε ένα πλαστικό στυλό σε ένα μάλλινο ύφασμα

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εργασίας: Παναγιώτου Γιώργος Παυλόπουλους Δημήτρης Τάσσης Γιώργος Ψωμαδέλης Ιωάννης

Ομάδα εργασίας: Παναγιώτου Γιώργος Παυλόπουλους Δημήτρης Τάσσης Γιώργος Ψωμαδέλης Ιωάννης ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ομάδα εργασίας: Παναγιώτου Γιώργος Παυλόπουλους Δημήτρης Τάσσης Γιώργος Ψωμαδέλης Ιωάννης Ορισμός Υπερκαταναλωτισμός = η τάση που χαρακτηρίζει τους πολίτες μιας καταναλωτικής κοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 86/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτες της Ρόδου, Σήµερα δίνουµε λόγο στον πολίτη. Σε όλους εσάς. Για όσα κάναµε τον προηγούµενο χρόνο, για έργα και δράσεις του δήµου Ροδίων που εξελίσσονται, για αυτά που σχεδιάζουµε στο µέλλον. Η λογοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Την πάσα ελπίδα μου, και όλες μου τις ελπίδες, εις σε ανατίθημι. Μήτηρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου: Ο Αύγουστος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνω στη µειονοτική εκπαίδευση: προβλήµατα διγλωσσίας και διδακτικές εφαρµογές.

Πώς µαθαίνω στη µειονοτική εκπαίδευση: προβλήµατα διγλωσσίας και διδακτικές εφαρµογές. Πώς µαθαίνω στη µειονοτική εκπαίδευση: προβλήµατα διγλωσσίας και διδακτικές εφαρµογές. Μάκρα Ραλλού, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. 5 ης Περιφέρειας Κανάρια Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Περίληψη: Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006. ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006. ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Σύστηµα συµβουλευτικής κατάρτισης, εξειδικευµένο στην οµάδα-στόχο». ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε.

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε. ΖΟΥΛΟΥ 13 1 «ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ;... Για λέγε, φοβάσαι;» Ο Άλι δεν απαντούσε πολλά φίδια στο στόμα. «Βλέπεις τι συμβαίνει, μικρέ Ζουλού; Βλέπεις;» Όχι, δεν έβλεπε τίποτα. Τον είχαν αρπάξει από τα μαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα