Έκθεση της έρευνας. «Νο 21S Πλήρωση πόρων και Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση της έρευνας. «Νο 21S Πλήρωση πόρων και Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση»"

Transcript

1 Finalit Komplett Steinpflege GmbH Πόλη Βιέννης Εις χείρας Κυρίας Μηχ. Mag. Leidinger Δημοτική Αρχή της Βιέννης Τμήμα 39-VA Auerspergstrasse 7 Ινστιτούτο Ελέγχου και Έρευνας 1080 Wien της Πόλης Βιέννης Rinnboeckstrasse 15 A-1110 Wien Tel: (+43 1) Fax: (+43 1) Homepage: MA 39 VFA Βιέννη, 9 Δεκεμβρίου 2004 Αντίγραφο Έκθεση της έρευνας του συστήματος αδιαβροχοποίησης «Νο 21S Πλήρωση πόρων και Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση» Εντολέας: Finalit Komplett Steinpflege GmbH Ημερομηνία αίτησης: 3. Νοεμβρίου 2004 Υλικά έρευνας: FINALIT Nο 21S Πλήρωση πόρων, 1λίτρο πλαστικό φιάλη FINALIT Νο 20 - θερμή αδιαβροχοποίηση, ½ λίτρο μεταλλικό δοχείο FINALIT Νο 5 Καθαριστικό επιστρώσεων, 1 λίτρο μεταλλικό δοχείο Δείγμα υλικού Postaer αμμόλιθου Ημερομηνία Παραλαβής: 3. Νοεμβρίου 2004 Πρόγραμμα Ελέγχου: 1.τριχοειδής απορρόφηση νερού 2.ατμοδιαπερατότητα 3.ανθεκτικότητα σε δημιουργία λεκέδων 4.αφαίρεση της αδιαβροχοποίησης Η έρευνα περιλαμβάνει 4 Σελίδες και μία επισύναψη ( 3σελίδες )

2 MA 39 VFA Ινστιτούτο Ελέγχου και Έρευνας της πόλης Βιέννης σελίδα Δημοτική Αρχή τμήμα 39 2 / 4 Διαπιστευμένος ελεγκτικός και εποπτικός οργανισμός 1.ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Ανατέθηκε στο MA 39 VFA να ελέγξει το σύστημα αδιαβροχοποίησης FINALIT Νο 21S πλήρωση πόρων και FINALIT Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση σε υλικό Postaer αμμόλιθο σχετικά με την απορροφητικότητα νερού από τους τριχοειδείς πόρους, την ατμοδιαπερατότητα, την ανθεκτικότητα σε σχηματισμό λεκέδων και την ικανότητα αφαίρεσης της επίστρωσης. 1.2 ΥΛΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ FINALIT Νο 21S πλήρωση πόρων, χρήση για πολύ απορροφητικά υλικά FINALIT Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση, βάση περιγραφής μια μακροχρόνια, άχρωμη προστατευτική αδιαβροχοποίηση για όλα τα υλικά. FINALIT Νο 5 καθαριστικό επιστρώσεων, για αφαίρεση κεριών και ακρυλικών επιστρώσεων. Postaer αμμόλιθος 2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.1 Τριχοειδής απορρόφηση νερού Για την δοκιμή αυτή χρησιμοποιήθηκαν πλάκες αμμόλιθου διαστάσεων 18εκ x 12 εκ, και επαλείφθηκαν βάση οδηγιών του κατασκευαστή με Finalit Νο 21S και Finalit Νο 20. Tο υλικό αδιαβροχοποίησης θερμάνθηκε για τον σκοπό αυτό στους 70 ο C. Στην συνέχεια βυθίστηκαν, μία ακατέργαστη πλάκα και οι επαλειμμένες πλάκες με αδιαβροχοποίηση Finalit No 21S και Finalit No 20 σε νερό και έγινε βαρυμετρικός έλεγχος της απορροφητικότητας των πλακών σε διαφορετικού χρόνους παραμονής. Οι τιμές απορροφητικότητας ( kg/m 2 ) και ο συντελεστής απορροφητικότητας νερού ( kg/ m 2 h 0,5 ) μετρήθηκαν σε σχέση με τον χρόνο παραμονής στο νερό ( πίνακας και διάγραμμα βλέπε συνημμένο) και έγινε σύγκριση με τις αντίστοιχες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την ακατέργαστη πλάκα. Η απορροφητικότητα νερού (DW) υπολογίστηκε με χρήση του τύπου : Απορροφητικότητα επαλειμμένης πλάκας ( kg/ m 2 ) DW (%) = x 100 Απορροφητικότητα ακατέργαστης πλάκας ( kg/ m 2 ) Η δοκιμή έδειξε μετά από χρόνο παραμονής στο νερό τιμές απορροφητικότητας 4,01%, 5,82% και 3,79% ( συνημμένο σελίδες 1 εως 3)

3 MA 39 VFA Ινστιτούτο Ελέγχου και Έρευνας της πόλης Βιέννης σελίδα Δημοτική Αρχή τμήμα 39 3 / 4 Διαπιστευμένος ελεγκτικός και εποπτικός οργανισμός 2.2 Προσδιορισμός της ατμοδιαπερατότητας Για τις μετρήσεις χρησιμοποιηθήκαν δίσκοι με διάμετρο 91 χιλιοστών του ιδίου πετρώματος, Postaer αμμόλιθος, οι οποίοι επαλείφθηκαν με υλικό FINALIT Νο 21S και FINALIT No20. Οι επαλειμμένοι δίσκοι τοποθετήθηκαν στην άνω οπή δοχείων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τους σφραγίσουν και οι ακμές τους υπερκαλύφθηκαν με μονωτικό υδρατμών. Οι μετρήσεις της ατμοδιαπερατότητας πραγματοποιήθηκαν βάση προδιαγραφών ONORM B 6016, προσδιορισμός ατμοδιαπερατότητας δομικών και υλικών μόνωσης, 1 η Δεκεμβρίου Οι έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνθηκών B ( 23-50/100). Η θερμοκρασία έρευνας βρίσκεται στους 23 ο C, και η σχετική υγρασία αέρος βρίσκεται στην μία πλευρά στους 52% και στην άλλη στους 93%. Παρακάτω αναγράφονται οι τιμές μέτρησης και η μέση τιμή της ατμοδιαπερατότητας. Η επιρροή του αμμόλιθου στις μετρήσεις λήφθηκε υπόψη και έχει αφαιρεθεί από αυτές με υπολογιστική μέθοδο. Ατμοδιαπερατότητα Kg/ m 2 h (Pa) Μεση τιμή Μέσο πάχος επίστρωσης, μm 0, , , Από τις μετρήσεις προκύπτει για το σύστημα αυτό ισοδύναμο στρώμα διάχυσης αέρος πάχους μ.s = 0,17 m 2.3 Ανθεκτικότητα έναντι δημιουργίας λεκέδων Για την έρευνα αυτή ενσταλάξαμε σταγόνες ερυθρού οίνου στην επιφάνεια ακατέργαστου λίθου και αντίστοιχα στην επιφάνεια αδιαβροχοποιημένου. Κατά την διαδικασία αυτή παρατηρήθηκε, ότι η σταγόνες στην αδιαβροχοποιημένη επιφάνεια δεν εισχώρησαν εντός του υλικού. Μετά από περίπου 20 λεπτά χρόνο δράσης ξεπλύθηκε ο οίνος με νερό ύδρευσης. Κατόπιν τούτου δεν παρατηρήθηκαν τυχόν λεκέδες στην αδιαβροχοποιημένη επιφάνεια λόγω δράσης του οίνου. Αντιθέτως, στην ακατέργαστη επιφάνεια εισχώρησαν πλήρως οι σταγόνες οίνου και δημιούργησαν λεκέ που δεν μπορούσε να αφαιρεθεί. 2.4 Αφαίρεση της εφαρμοσμένης επίστρωσης Έγινε δοκιμή αφαίρεσης με FINALIT No5 της αδιαβροχοποίησης σε μια επεξεργασμένη επιφάνεια. Για να διαπιστωθεί η επιτυχής αφαίρεση από την πλάκα έγιναν δοκιμές και μετρήσεις της τριχοειδούς απορρόφησης νερού όπως αυτές περιγράφονται στη παράγραφο 2.1. Διαπιστώθηκε ότι η απορροφητικότητα, μετά την αφαίρεση της αδιαβροχοποίησης, ήταν μεγαλύτερη από ότι η αντίστοιχη μιας ακατέργαστης πλάκας.

4 MA 39 VFA Ινστιτούτο Ελέγχου και Έρευνας της πόλης Βιέννης σελίδα Δημοτική Αρχή τμήμα 39 3 / 4 Διαπιστευμένος ελεγκτικός και εποπτικός οργανισμός 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Με χρήση προεργασίας και αδιαβροχοποίησης FINALIT No21S και FINALIT No 20 μειώνεται ισχυρά η απορροφητικότητα νερού σε αμμόλιθο. Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές ατμοδιαπερατότητας που προσδιορίστηκαν, κρίνουμε κατάλληλη ως αδιαβροχοποίηση το σύστημα FINALIT No 21S και FINALIT No 20. Με χρήση του συστήματος FINΑLIT No 21S και FINALIT No 20, ο ερυθρός οίνος δεν προκαλεί λεκέδες σε αμμόλιθο. Με FINALIT No 5 απομακρύνεται ( αφαίρεση ) πλήρως το σύστημα FINALIT No 21S και FINALIT No 20. Ο Υπάλληλος Τ.Σ.Σ. O Διευθυντής του Εργαστηρίου Τ.Υ. Τ.Υ. Ing.E.Koselsky Τ.Υ. Dipl.Ing.A.Tichy Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δοκιμών και Έρευνας Dipl.Ing.W. Fleck Μέλος Συγκλήτου Επισύναψη, σελίδα 1, σε

5 MFA VFA Τριχοειδή απορρόφηση του Νερού Υλικό : FINALIT προεργασία + αδιαβροχοποίηση Επιφάνεια απορρόφησης ακατέργαστου δείγματος : 261 cm 2 Επιφάνεια απορρόφησης αδιαβροχοποιημένου δείγματος : 216 cm 2 Χρόνος (min) Χρόνος ( h) Απορρόφηση νερού ( g) Απορροφητικότητα νερού (kg/m2) Συντελεστής απορροφητικότητας (kg/m2 h0,5) Ακατέργαστου Επεξεργασμένου ακατέργαστου Επεξεργασμένου Ακατέργαστου επεξεργασμένου , ,90 0,00 0, ,2 1312, ,40 2,07 0,019 5,02 0, ,5 1316, ,50 2,21 0,024 3,12 0, , ,60 2,22 0,028 2,22 0, , ,60 2,23 0,028 1,57 0, , ,70 2,23 0,033 1,29 0, , ,70 2,23 0,033 1,12 0, , ,80 2,23 0,038 1,00 0, , ,80 2,24 0,038 0,91 0, , ,00 2,24 0,047 0,85 0, , ,00 2,32 0,093 0,47 0,019 απορροφητικότητα (kg/m2) ακατέργαστο επεξεργασμένο Χρόνος (h) Επισύναψη, σελίδα 2, σε

6 MFA VFA Τριχοειδή απορρόφηση του Νερού Υλικό : FINALIT προεργασία + αδιαβροχοποίηση Επιφάνεια απορρόφησης ακατέργαστου δείγματος : 261 cm 2 Επιφάνεια απορρόφησης αδιαβροχοποιημένου δείγματος : 216 cm 2 Χρόνος (min) Χρόνος ( h) Απορρόφηση νερού ( g) Απορροφητικότητα νερού (kg/m2) Συντελεστής απορροφητικότητας (kg/m2 h0,5) Ακατέργαστο Επεξεργασμένο ακατέργαστο Επεξεργασμένο Ακατέργαστο επεξεργασμένο , ,10 0,00 0, ,2 1312, ,60 2,07 0,019 5,02 0, ,5 1316, ,70 2,21 0,024 3,12 0, , ,80 2,22 0,028 2,22 0, , ,80 2,23 0,028 1,57 0, , ,10 2,23 0,042 1,29 0, , ,20 2,23 0,047 1,12 0, , ,30 2,23 0,052 1,00 0, , ,50 2,24 0,061 0,91 0, , ,70 2,24 0,070 0,85 0, , ,10 2,32 0,135 0,47 0,028 απορροφητικότητα (kg/m2) ακατέργαστο επεξεργασμένο Χρόνος (h) Επισύναψη, σελίδα 3, σε

7 MFA VFA Τριχοειδή απορρόφηση του Νερού Υλικό : FINALIT προεργασία + αδιαβροχοποίηση Επιφάνεια απορρόφησης ακατέργαστου δείγματος : 261 cm 2 Επιφάνεια απορρόφησης αδιαβροχοποιημένου δείγματος : 216 cm 2 Χρόνος (min) Χρόνος ( h) Απορρόφηση νερού ( g) Απορροφητικότητα νερού (kg/m2) Συντελεστής απορροφητικότητας (kg/m2 h0,5) Ακατέργαστο Επεξεργασμένο ακατέργαστο Επεξεργασμένο Ακατέργαστο επεξεργασμένο , ,40 0,00 0, ,2 1312, ,00 2,07 0,023 5,02 0, ,5 1316, ,10 2,21 0,028 3,12 0, , ,10 2,22 0,028 2,22 0, , ,20 2,23 0,032 1,57 0, , ,20 2,23 0,032 1,29 0, , ,30 2,23 0,037 1,12 0, , ,40 2,23 0,042 1,00 0, , ,40 2,24 0,042 0,91 0, , ,40 2,24 0,042 0,85 0, , ,40 2,32 0,088 0,47 0,018 απορροφητικότητα (kg/m2) ακατέργαστο επεξεργασμένο Χρόνος (h)

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 96, 9.4.2008, σ. 15. «Οδηγία 2008/47/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ)

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Οικονόμου Χημικός, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δρ. Νικόλαος Οικονόμου Χημικός, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΑΛΩΣΗΣ, ΚΑ ΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός, ΜSc.,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΠΑΝΑΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Α.Μ. 4055 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,...

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,... Περιεχόμενα Παρουσίαση σελ. 2 Προετοιμασία Eφαρμογής σελ. 3 Υπόστρωμα Εφαρμογής σελ. 4 Προετοιμασία Υποστρώματος σελ. 5 Διάστρωση Κονιάματος Sika ViscoChape σελ. 9 Τελική Επένδυση Δαπέδου σελ. 12 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0152 EL 18.04.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 152/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερμομονώσεων δαπέδων, δωμάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : 3 ο & 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Κεφάλαιο 1 Σχεδιασμός και καθορισμός διαστάσεων αρμού. Κεφάλαιο 2 Προετοιμασία αρμού

Περιεχόμενα 3. Κεφάλαιο 1 Σχεδιασμός και καθορισμός διαστάσεων αρμού. Κεφάλαιο 2 Προετοιμασία αρμού Περιεχόμενα 3 Κεφάλαιο 1 Σχεδιασμός και καθορισμός διαστάσεων αρμού Κεφάλαιο 2 Προετοιμασία αρμού Κεφάλαιο 3 Προκαταρκτική επεξεργασία προβληματικών υποστρωμάτων Κεφάλαιο 4 Πρώτο γέμισμα διάφορων τύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ Τα εποξειδικά δάπεδα συνιστούν δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές τους, τις ιδιότητές τους, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισµοί Πεδίο εφαρµογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-ΣΥΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-ΣΥΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 2105294852 Αριθμ.Πρωτ. 9288 Fax: 2103471105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail dmiliorellis@vbh.com.gr

e-mail dmiliorellis@vbh.com.gr VBH Hellas S.A.. Λ. Στρατού 155 56429 Πολίχνη Θεσσαλονίκη Β.Ι.Μ. Α.Ε. Ξ 71301 ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σας γράφει Δανιήλ Μηλιορέλλης Οργάνωση Δανιήλ Μηλιορέλλης email dmiliorellis@vbh.com.gr Τηλέφωνο 2310 604490

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ V:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit!

Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit! Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit! ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΡΟΥ/ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ/ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Χώροι με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρων βιβλιοστασίoυ, στο ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

RESERVE POWER. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης

RESERVE POWER. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης RESERVE POWER Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης Περιεχόμενα 1 Σκοπός και Σημάνσεις Ασφάλειας 2 2 Ταυτοποίηση Στοιχείου 3 3 Αποσυσκευασία 3 4 Αποθήκευση 3 5 Οδηγίες Εγκατάστασης 4 6 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα