ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2009. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών)"

Transcript

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ RENUCCI, JEAN-FRANCOIS: Droit européen des droits de l'homme. Paris : L.G.D.J, xii, 1135 pp. SCARPA, SILVIA: Trafficking in human beings: modern slavery. Oxford: Oxford University Press, xxvi, 230 pp. VAN DROOGHENBROECK, SÉBASTIAN: La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme: prendre l'idée simple au sérieux. Bruxelles: Bruylant, v, 785 pp. ZATTARA, ANNE-FRANCOISE: La dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété. Paris: L.G. D. J, pp. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ NETZER, ANTONIDA (Ed.): International joint ventures. The Hague: Kluwer Law International, pp. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ANTONMATTEI, PAUL-HENRI: Contribution à l'étude de la force majeure. Paris: L.G.D.J., xvi, 315 pp. BERLIOZ, PIERRE: La notion de bien. Paris: L.G.D.J., x, 596 pp. JAMIN, CHRISTOPHE: La notion d'action directe. Paris: L.G.D.J., xvi, 410 pp. SALEILLES, RAYMOND: De la personnalité juridique: histoire et théories: vingtcinq leçons d'introduction a un cours de droit civil comparé sur les personnes juridiques. Paris : La Mémoire du Droit, xiii, 678 pp. ΑΣΥΛΟ

2 ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ DEBARGE, OLIVIER, GEORGOPOULOS, THÉODORE, RABAEY, OLIVIER ; GROUPE INTERDISCIPLINAIRE D ÉTUDE ET DE PROSPECTIVE INTERNATIONALE (GIEPI) : La constitution économique de l'union européenne : 2e rencontres du GIEPI 12 et 13 mai Bruxelles: Bruylant, x, 371 pp. LOUIS, JEAN-VICTOR: L'Union européenne et sa monnaie. Bruxelles: Institut d'études européennes de l'université de Bruxelles, pp. PERTEK, JACQUES: Droit des institutions de l'union européenne. 2 e éd. Paris : Puf, xviii, 440 pp. PERTEK, JACQUES: Droit matériel de l'union européenne. Paris: Puf, xx, 429 pp. PICOD, FABRICE (Dir.): Doctrine et droit de l'union européenne. Bruxelles: Bruylant, pp. ΣΤΑΓΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ: Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τεύχος ΙΙ, η Συνθήκη της Νίκαιας (2000), η Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007). Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σσ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ DOMERQUE, ROLAND: Les marches publics de prestations intellectuelles. Paris: L.G.D.J., xvi, 316 pp. JAMIN, CHRISTOPHE, MAZEAUD, DENIS: L'harmonisation du droit des contrats en Europe. Paris: Economica, pp. MERCOLI, SYLVAIN; UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE - INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES: La rétroactivité dans le droit des contrats. Marseille: PAUM, pp. PETIT, JACQUES, ÉVEILLARD, GWELTAZ : L'ouvrage public. Paris : Litec, xii, 229 pp. POPINEAU-DEHAULLON, CATHERINE: Les remèdes de justice privée a l'inexécution du contrat: étude comparative. Paris : L.G.D.J, xiii, 689 pp. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΝΑΓΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Συμβάσεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xvi,736 σσ. ΜΗΤΚΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ: Συμβάσεις δημοσίων έργων: Ν 3669/2008, κατ'άρθρο ερμηνεία και νομολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, xxvi, 522 σσ.

3 ΠΑΝΑΓΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Το θεσμικό πλαίσιο σύναψης των δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xviii, 309 σσ. ΤΡΟΒΑ, ΕΛΕΝΗ, ΣΚΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xxix, 777 σσ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ AUBY, JEAN-MARIE [et al.]: Droit de la fonction publique: état, collectivités locales, hôpitaux. 6 e éd. Paris: Dalloz, pp. FOULETIER, MARJIOLAINE : Recherches sur l'équité en droit public français. Paris : L.G.D.J., x, 298 pp. VAN LANG, AGATHE (Dir.): Le dualisme juridictionnel: limites et mérites: actes du colloque organisé à La Rochelle les 30 et 1er octobre Paris: Dalloz, x, 262 pp. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ MAILLARD DESGRÉES DU LOÛ, DOMINIQUE ; LABORATOIRE ANGEVIN DE RECHERCHES SUR LES ACTES JURIDIQUES: Les évolutions de la souveraineté : actes du colloque de l'université d' Angers, faculté de droit, d' économie et de gestion, 13 et 14 janvier Paris: Montchrestien, vii, 229 pp. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ REDEKER, HELMUT: IT-Recht. 4., Aufl. München: Beck, xl, 369 pp. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ RICHTER, THILO: Die Rüstungsindustrie im europäischen Gemeinschaftsrecht: nationale Sicherheit im Gemeinsamen Markt. Baden-Baden: Nomos, pp. ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Επ.): Δίκαιο διεθνών συναλλαγών. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, lxi,1569 σσ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Βλ. Έννομη Προστασία) ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ASCENSI, LIONEL: Du principe de la contradiction. Paris: L.G.D.J., xiii, 519 pp. HOLZAPFI, CAROLIN: Sachaufklärung und Zwangsvollstreckung in Europa. Baden-Baben: Nomos, pp. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ BONDUELLE, ALEXANDRE: Le pouvoir d'arbitrage du premier ministre sous la Ve République. Paris: L.G.D.J, vi, 538 pp. CABANES, ARNAUD: Essai sur la gouvernance publique: un constant sans concession... quelques solutions sans idéologie. Paris: Gualino éditeur, pp. CASSIA, PAUL: Pratique des réfères précontractuels. Paris: Litec, ix, 266 pp. CASSIA, PAUL: Les réfères administratifs d'urgence. Paris: L.G.D.J., pp. DORD, OLIVIER: Droit de la fonction publique. Paris: Puf, xx, 340 pp. FOURNIE, FRANCOIS: Recherches sur la décentralisation dans l'œuvre de Maurice Hauriou. Paris : L.G.D.J, xxii, 629 pp. FRANK, ALEXIS: Le droit de la responsabilité administrative a l'épreuve des fonds d'indemnisation. Paris: L' Harmattan, pp. GONOD, PASCALE : Édouard Laferrière un juriste au service de la république. Paris: L.G.D.J., xx, 446 pp. HAMON, FRANCIS: Droit des fonctions publiques. Paris: L.G.D.J., v. LÉGER, J., PONTIER, J-M. (Dir.) ; UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE - AIX- MARSEILLE III [et al.] : Contrat et recours pour excès de pouvoir. Aix-en- Provence: Presses universitaires d'aix-marseille, Faculté de droit et de science politique, pp.

5 LOMBARD, MARTINE : L'état schizo. Paris: JC Lattes, pp. MORLOT-DEHAN, CLOTILDE : Le Président de juridiction dans l'ordre administratif. Paris: Publibook, pp. NAK-IN, SUNG: Les ministres de la Ve République française. Paris: L.G.D.J, pp. NGO, MAI-ANH: La qualité et la sécurité des produits agro-alimentaires: approche juridique. Paris: L' Harmattan, pp. PARGUEL, PIERRE-OLIVIER : Le Président du tribunal administratif. Paris : Publibook, pp. SEILLER, BERTRAND (Dir.) : La rétroactivité des décisions du juge administratif. Paris: Economica, ix,190 pp. UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE-AIX-MARSEILLE III; CENTRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES ; COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE MARSEILLE: L'injonction et l'exécution des décisions de justice. Aix-en- Provence: Presses universitaires d'aix-marseille, Faculté de droit et de science politique, pp. UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE-AIX-MARSEILLE III; CENTRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES ; COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE MARSEILLE: Les plans de prévention des risques. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'aix-marseille, Faculté de droit et de science politique, pp. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Βλ. και λήμματα: Ανταγωνισμός, Εταιρίες) ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ QUIGLEY, CONOR: European State Aid Law and Policy. 2 nd ed. Portland: Hart, lxvi, 574 pp. SCHWENDINGER, GERD : Gemeinschaftsrechtliche Grenzen öffentlicher Rundfunkfinanzierung: audiovisuelle Daseinsvorsorge und Pluralismussicherung im Lichte von EG-Beihilferecht und Dienstleistungsfreiheit. Baden-Baden: Nomos, pp. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Επ.); ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Κρατικές ενισχύσεις: κοινοτικά κείμενα. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, τ. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PLANTEY, ALAIN, BERNARD, FRANCOIS-CHARLES: La preuve devant le juge administratif. Paris : Economica, pp. ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ BERCUSSON, BRIAN: European labour law. 2 nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, xii, 752 pp. GERMOND, LAURENT: Les principes généraux selon le Tribunal administratif de l'o.i.t. Paris: Pedone, pp. ΕΤΑΙΡΙΕΣ BORÉ, LOUIS: La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires. Paris: L.G.D.J., xxv, 507 pp. SIMON, FRANCOIS-LUC: Le juge et les autorités du marché boursier. Paris: L.G.D.J., xvii, 664 pp. THOMASSET-PIERRE, SYLVIE: L'autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles fondamentales. Paris: L.G.D.J., vii, 519 pp. ΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Βλ. Ανθρώπινα Δικαιώματα) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

7 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ AUDIT, MATHIAS: Les conventions transnationales entre personnes publiques. Paris: L.G.D.J., x, 423 pp. KINSCH, PATRICK: Le fait du prince étranger. Paris: L.G.D.J, xxiv, 583 pp. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ GARRON, FRÉDÉRIC; INSTITUTE DE DROIT DES AFFAIRES: La caducité du contrat: étude de droit privé. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'aix-marseille, Faculté de droit et de science politique, pp. MAZIÈRE, PIERRE; UNIVERSITÉ DE DROIT, D ÉCONOMIE ET DES SCIENCES D AIX-MARSEILLE : Le principe d'égalité en droit privé. Aix-en- Provence, PUAM, pp. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Βλ. λήμμα Διαδίκτυο) ΙΣΟΤΗΤΑ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ CUMYN, MICHELLE: La validité du contrat suivant le droit strict ou l'équité: étude historique et comparée des nullités contractuelles. Paris: L.G.D.J., xviii, 300 pp. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ CAMOUS, ERIC: Règlements non-juridictionnels des litiges de la consommation : contribution critique a l'analyse des modes alternatifs de règlement des conflits. Paris: L.G.D.J., xii, 551 pp. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ KOUSOULA, AIKATERINI: Europäischer Erbschein: Vorschläge auf der Basis einer rechtsvergleichenden Untersuchung der deutschen und griechischen Regelung. Baden-Baden: Nomos, pp. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ SAULNIER, EMMANUELLE: La participation des parlements français et britannique aux Communautés et a l'union européenne : lecture parlementaire de la construction européenne. Paris: L.G.D.J, xvi, 920 pp.

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (Βλ. Ενισχύσεις) ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ BERTILE, VÉRONIQUE: Langues régionales ou minoritaires et constitution: France, Espagne et Italie. Bruxelles: Bruylant, xviii, 516 pp. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ LATOUR, XAVIER: La sécurité et la sûreté des transports aériens. Paris: L Harmattan, pp. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ BECKER,FLORIAN,MOCK,SEBASTIAN:FMStG:Finanzmarktstabilisierungsgesetz : Kommentar. Köln: Heymanns, xxv, 447 pp. CONAC, PIERRE-HENRI: La régulation des marchés boursiers par la Commission des opérations de bourse (COB) et la Securities and Exchange Commission (SEC). Paris : L.G.D.J, xv, 543 pp. DESCHEEMAEKER, CHRISTIAN: La Cour des comptes. 3 e éd. Paris: La Documentation françaises. 205 pp. DUCROS, JEAN-CLAUDE: L'emprunt de l'état. Paris: L' Harmattan, pp. MAÎTRE, CHRISTINE: La mise à disposition des crédits budgétaires. Paris: L.G.D.J., pp. SINTOMER, YVES, HERZBERG, CARSTEN, ROCKE, ANJA: Les budgets participatifs en Europe: des services publics au service du public. Paris: La Decouverte, pp. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

9 ΓΩΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: H περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000: οι ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ. 2-4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σσ. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ: Ιδιοκτησία και περιβάλλον: στάθμιση εννόμων αγαθών και δικαιωμάτων στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και αμερικανικό δίκαιο. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Βλ. και Σήμα) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ DECHENAUD, DAVID: L'égalité en matière pénale. Paris: L.G.D.J, xi, 606 pp. DELFONT, JOSÉ: Responsabilité pénale et fonction politique. Paris : L.G.D.J., viii, 312 pp. GIUDICELLI-DELAGE, GENEVIÈVE (Ed.): Droit pénal des affaires en Europe : Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie. Paris : Puf, xx, 530 pp. PERRODET, ANTOINETTE: Étude pour un ministère public européen. Paris: L.G.D.J., xiv, 412 pp. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ DEMEURE, SYLVAIN, MARTIN, JEAN-YVES, RICARD, MICHEL: La ZAC : réalisation, financement, commercialisation. Paris: Le Moniteur, pp. DUVAL, MARTINE, WEYER, LYUDMILA : Le permis de démolir: champ d' application, instruction du dossier, délivrance. Paris: Le Moniteur, pp. MICHON, JÉRÔME: Les concessions d'aménagement: nouvelles règles de concurrence, nouvelles procédures de passation, encadrement financier. Paris: Le Moniteur, pp. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ LOMBART, LAURENT; UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE, AIX-MARSEILLE III : Le Président de la Vème République française sur la scène internationale: de Charles de Gaulle à Jacques Chirac. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'aix-marseille, Faculté de droit et de science politique, pp. BOUDON, JULIEN: Les Jacobins: une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau. Paris: L.G.D.J, xviii, 760 pp. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Βλ. Καταναλωτές) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ; ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Σε αναζήτηση μέτρου μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΗΜΑ (Βλ. και Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ BERGÈRE, FRANCOIS [et al.]: Le guide opérationnel des PPP : conditions du recours au partenariat public-prive, passation du contrat, risques et matrice des risques, questions fiscales et comptables. Paris: Editions du Secteur Public, pp. BRENET, FRANCOIS, MELLERAY, FABRICE: Les contrats de partenariat de l'ordonnance du 17 juin 2004: une nouvelle espèce de contrats administratifs. Paris: Litec, xi, 278 pp. BREVILLE, ANNE: Les contrats de partenariat public-prive: guide pratique découvrir et comprendre les PPP. Paris: Editions du Secteur Public, pp. ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ε.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ: Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xx, 518 σσ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ GAUTHIER, STEPHAN; UNIVERSITE PAUL CEZANNE - AIX-MARSEILLE III, FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D'AIX-MARSEILLE: Le juge judiciaire, juge électoral: vers une harmonisation du contentieux des élections. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'aix-marseille, Faculté de droit et de science politique, pp. MATHIEU, BERTRAND, VERPEAUX, MICHEL (Dir.): Responsabilité et démocratie: troisième journée d'étude annuelle du Centre de recherche en droit constitutionnel. Paris: Dalloz, pp.

11 MÉNY, YVES, SUREL, YVES: Politique comparée: les démocraties Allemagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie. Paris: Montchrestien, pp. NUTTENS, JEAN-DOMINIQUE: Le parlement français et l'europe: l'article 88-4 de la constitution. Paris: L.G.D.J, pp. PINON, STÉPHANE, PRÉLOT, PIERRE-HENRI (Dir.) : Le droit constitutionnel d' Adhémar Esmein: actes du colloque organisé le 26 janvier 2007 a l'université de Cergy-Pontoise. Paris: Montchrestien, xi, 285 pp. ROSANVALLON, PIERRE: La légitimité démocratique: impartialité, réflexivité, proximité. Paris: Seuil, pp. ROUSSILLON, HENRY, BIOY, XAVIER, MOUTON, STÉPHANE (Dir.): Les nouveaux objets du droit constitutionnel. Toulouse: Presses de l'université des sciences sociales de Toulouse, pp. SEVERINO, CATERINA : La doctrine du droit vivant. Paris: Economica, x, 282 pp. ΣΧΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ: Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., τ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ MAVROMATI, DESPINA: The law of payment services in the EU: the EC directive on payment services in the internal market. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, xix, 308 pp. RIPINSKY, SERGEY, WILLIAMS, KEVIN: Damages in international investment law. London: British Institute of International and Comparative Law, xxxviii, 561 pp. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ MONTFORT, ÉLIZABETH (Dir.): Dieu a-t-il sa place en Europe?: actes du colloque: liberté politique et liberté religieuse dans le traite fondateur de l'europe

12 réunifiée, 3 avril 2003, Bruxelles, Parlement européen. Paris: François-Xavier de Guibert, pp. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ AYRAULT, LUDOVIC: Le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d'imposition. Paris: L'Harmattan, pp. BOUVIER, MICHEL: Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt. 9 e éd. Paris: L.G. D.J., pp. COLLET, MARTIN : Droit fiscal. Paris: Puf, pp. COZIAN, MAURICE, DIBOUT, PATRICK, PIERRE, JEAN-LUC (Dir.): Droits et garanties du contribuable: évolutions et perspectives 20 ans après le rapport Aicardi, compte rendu et documentation. Paris: Litec, xx, 656 pp. DOUAY, MICHEL: Le recouvrement de l'impôt. Paris: L.G.D.J., pp. DRIE, JEAN-CLAUDE: Procédures de contrôle fiscal: la voie de l'équilibre. Paris: L'Harmattan, pp. LIÈVRE-GRAVEREAUX, AMÈLIE: La rétroactivité de la loi fiscale: une nécessité en matière de procédures. Paris, L Harmattan, pp. LEGRAND, GÉRARD : Le recouvrement de l'impôt: organisation et contentieux. Paris : Litec, xiii, 433 pp. MAITROT DE LA MOTTE, ALEXANDRE: Souveraineté fiscale et construction communautaire: recherche sur les impôts directs. Paris: L.G.D.J, viii, 537 pp. NOEL, GILLES: La réclamation préalable devant le service des impôts. Paris: L.G.D.J., pp. SID AHMED, KARIM : Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales : étude comparative. Paris: L' Harmattan, v. ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΕΟΔ (α εξάμηνο 2011) Επιμ.: Λαμπρινή Γκουπιδένη / Διαμαντούλα Παπανικολάου / Σοφία Σώμη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΕΟΔ (α εξάμηνο 2011) Επιμ.: Λαμπρινή Γκουπιδένη / Διαμαντούλα Παπανικολάου / Σοφία Σώμη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΕΟΔ (α εξάμηνο 2011) Επιμ.: Λαμπρινή Γκουπιδένη / Διαμαντούλα Παπανικολάου / Σοφία Σώμη ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ DEBBASCH CHARLES, ISAR HERVÉ, AGOSTINELLI XAVIER: Droit

Διαβάστε περισσότερα

Ang, Fiona...[et al.]: Participation rights of children: IAP Children's Rights Network. Antwerpen: Intersentia, 2006. xvi, 255 pp.

Ang, Fiona...[et al.]: Participation rights of children: IAP Children's Rights Network. Antwerpen: Intersentia, 2006. xvi, 255 pp. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Panagiotopoulos, Dimitrios P. (Ed.); International Assosiation of Sports Law (I.A.S.L.); Hellenic Center of Research on Sports Law (H.C.R.S.L.): Sports law: implementation and the Olympic Games

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 BOYLE, KEVIN (Ed.): New institutions for human rights protection. Oxford: Oxford University Press, 2009. xix, 217 pp. COUNCIL OF EUROPE, STEERING

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 27/06/1967. Παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών. Μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 2011...

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δεκέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ CINQUIÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME (28-29.5.2009) LIBERTAS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δίκαιο και αισθητική: προλεγόμενα σε μια "Αισθητική του Δικαίου". Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2004. 157 σσ.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ: Δίκαιο και αισθητική: προλεγόμενα σε μια Αισθητική του Δικαίου. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2004. 157 σσ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΕΟΔ (β εξάμηνο 2011) Επιμ.: Λαμπρινή Γκουπιδένη/ Σοφία Σώμη ALLEN STEPHEN, XANTHAKI ALEXANDRA (Ed.): Reflections on the UN Declaration on the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE FRANCAISE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ΠΑΡΙΣΙ 2001 11 BERNARD AUDIT DROIT INTERNATIONAL PRIVE ΠΑΡΙΣΙ 2000 12

LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE FRANCAISE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ΠΑΡΙΣΙ 2001 11 BERNARD AUDIT DROIT INTERNATIONAL PRIVE ΠΑΡΙΣΙ 2000 12 A/A ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝ/ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 1927 ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG AUSLANDISCHER AEMILIOS BENDERMACHER-

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάιος Αύγουστος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάιος Αύγουστος 2006 34 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Μάιος Αύγουστος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό τέταρτο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τρέχουσα ιδιότητα Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης - Κάτοχος της Α ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet στο Τµήµα ιεθνών &

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser?

Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser? 2012 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Gouvernance Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser? Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser?

Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser? 2012 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Gouvernance Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser? Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM Εισαγωγή Η Δικηγορική Εταιρεία «Φλογαϊτης - Σιούτη», µε έδρα την οδό Β. Σοφίας 27 στην περιοχή του Κολωνακίου, παρέχει από το 1990 ολοκληρωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ τ. Πρύτανης, τ. Υφυπουργός pptheod@gmail.com papathod@uop.gr ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τ. Maître de Conférences Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2006 33 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό τρίτο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ e-mail: asikioto@law.duth.gr Η Αθανασία Συκιώτου γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απ όπου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Ιούλιος 2003

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Ιούλιος 2003 25 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Ιούλιος 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό πέµπτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

Catalogue. Fonds C. Th. Dimaras. Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras. à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques

Catalogue. Fonds C. Th. Dimaras. Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras. à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques Catalogue Fonds C. Th. Dimaras Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques de l Université de Strasbourg. Ouvrages de la Bibliothèque de K. Th. Dimaras

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2007

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2007 36 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό έκτο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2005 32 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό δεύτερο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. La liberté du commerce et de l industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp.

1. La liberté du commerce et de l industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp. E Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α W O R K S Αντώνη Μανιτάκη Ομότιμου Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ι. ΜΟΝΟΓΡΑΦΊΕΣ 1. La liberté du commerce et de l industrie en droit

Διαβάστε περισσότερα