ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 Ο Λ Ι Κ Η Α Π Α Ν Η ,00 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn Αρ. Μελέτης 23α/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός (1) ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του ήµου. Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των ,00 + ΦΠΑ 23% ,00 δηλαδή συνολικά ,00, είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ήµου (Κ.Α ) και προέρχεται από πόρους του ήµου. Στις υποχρεώσεις του προµηθευτή περιλαµβάνεται, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του ήµου, η πληρωµή των τελών ΜΕ ή τελών κυκλοφορίας του έτους, των εξόδων ταξινόµησης, καθώς και όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση αδείας κυκλοφορίας και λειτουργίας. Παπάγου 23/02/2012 Θεωρήθηκε 24/02/2012 Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος /ντής ΤΥ Πολ..Μηχ/κός Ηλ. Μηχ/κός 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn Αρ. Μελέτης 23α/2012 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΟΣ Ανοικτό αυτοκίνητο µε ανατροπή, µε αρπάγη και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ ( ) , ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Παπάγου 23/02/2012 Θεωρήθηκε 24/02/2012 Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος /ντής ΤΥ Πολ..Μηχ/κός Ηλ. Μηχ/κός 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn Αρ. Μελέτης 23α/2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η παρούσα αφορά την προµήθεια ενός καινούργιου οχήµατος µε αρπάγη, µε ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µεταφοράς ογκωδών αντικειµένων, µπαζών, χωµάτων κ.λ.π.. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος θα είναι τουλάχιστον 6 tn και το συνολικό µικτό τουλάχιστον 15tn. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα καθορίσει ο ήµος. Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόµενα : -Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετηµένο σε ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου. -Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. -Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ -Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. -Τρίγωνο βλαβών -Ταχογράφο -Βιβλία συντήρησης και επισκευής -Βιβλίο ανταλλακτικών. -Ράδιο - CD -Ποµποδέκτης - CB Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα ως και ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό. Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής. 4

5 ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α) ΠΛΑΙΣΙΟ Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθηµένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µικτού βάρους Kgr τουλάχιστον. Να δοθεί το ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου. Σαν ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο (Perm. Gross Weight) αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό τριών ατόµων (οδηγός και τρείς εργάτες), το βάρος του καυσίµου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κιβωτάµαξα µε και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος. To ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 6 τόνων. Ως ωφέλιµο φορτίο νοείται το υπόλοιπο που αποµένει µετά την αφαίρεση από το µέγιστο µικτό επιτρεπόµενο φορτίο των παρακάτω : - Του ιδίου βάρους του πλαισίου µε καύσιµα, νερό ορυκτέλαια, πλήρη εφεδρικό τροχό, εργαλεία κ.λ.π. εξοπλισµό. - Του οδηγού και ενός εργάτη - Του βάρους της πλήρους κενής υπερκατασκευής Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστηµα ανάρτησης. Το ύψος του πλαισίου (άνω µέρος των διαµήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήµατος. Το µεταξόνιο επιθυµείται να είναι το µικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήµατος. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: - Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. ιαστάσεις αυτοκινήτου: - Μεταξόνιο, µετατρόχιο - Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) - Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος - Υλικά κατασκευής σκελετού - Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος - Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT) - Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. - Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο - Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. 5

6 Κινητήρας Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5, DIESEL, 4/χρονος, 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγµένους τύπους και άριστης φήµης, µεγάλης κυκλοφορίας.η ονοµαστική ισχύς κατά DIN θα είναι µεγαλύτερη από 230PS, και ροπής 800Nm. Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:. - Τύπος και κατασκευαστής - Η πραγµατική ισχύς, στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας. - Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του. - Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών. - Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). -Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός και η σχέση συµπιέσεως. - Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως. - Περιγραφή µηχανόφρενου (κλαπέτου) - Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας Σύστηµα µετάδοσης Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι µηχανικό τουλάχιστον 6 ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µιας (1) οπισθοπορείας, συγχρονισµένων των 6 εµπροσθοπορείας. Βοηθητική ταχύτητα είναι επιθυµητή. Ο συµπλέκτης θα είναι µονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχηµα να είναι ικανό να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαµβάνει διάταξη κλειδώµατος. Σύστηµα πέδησης Το σύστηµα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστηµα Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (Α.Β.S.), καθώς και σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα µε το φορτίο, στον πίσω άξονα (ΑSR). To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Η ρύθµιση των φρένων θα γίνεται αυτόµατα, ανάλογα µε τη φθορά των υλικών τριβής. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήµατος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχηµα θα ακινητοποιείται. Το όχηµα θα διαθέτει δευτερεύον σύστηµα πέδησης, ενισχυµένο κλαπέτο, µε βαλβίδα αποσυµπίεσης. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Θα φέρει χειρόφρενο ικανό για ακινητοποίηση του φορτωµένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόµου τουλάχιστον 10% µε σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα. Σύστηµα διεύθυνσης Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής 6

7 του πλήρους οχήµατος. Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυµητό να είναι η ελάχιστη δυνατή. Άξονες αναρτήσεις Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα µε την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης και να διαθέτει σύστηµα υποµείωσης στροφών στους τροχούς. To όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ηµιτρακτερωτά. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών. Καµπίνα οδήγησης Το πηδάλιο πρέπει να είναι στο αριστερό µέρος του αυτοκινήτου και να έχει οπωσδήποτε υδραυλική υποβοήθηση. Η καµπίνα θα είναι ανακλινόµενου τύπου, θα φέρει κάθισµα οδηγού και συνοδηγού, τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη θερµαινοµένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. B) ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ Η κιβωτάµαξα θα είναι µε υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου µεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο µέσω ψευδοπλαισίου. Θα έχει κατάλληλη χωρητικότητα για ωφέλιµο φορτίο 6 τόνων ( kg/m3 περίπου) και θα διαθέτει προσφθαφαιρούµενα πλευρικά παραπέτα για την συλλογή κλαδιών και διαφόρων άλλων ελαφριών υλικών. Το συνολικό µήκος του οχήµατος δεν θα ξεπερνά τα 6.500mm και η κιβωτάµαξα θα έχει µήκος 4.000mm τουλάχιστον. Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυµένη. Οι διαστάσεις της κιβωτάµαξας θα είναι σύµφωνα µε τα επιτρεπόµενα από την νοµοθεσία σε συνδυασµό µε το επιτρεπόµενο ωφέλιµο φορτίο του αυτοκινήτου. Το πάχος του ελάσµατος του πυθµένα της κιβωτάµαξας δεν θα είναι µικρότερο των 5mm. Ο πυθµένας της κιβωταµάξας θα εδράζεται πάνω σε εγκάρσιες δοκούς από τους οποίους οι δύο είναι διατοµής UNP160 και οι υπόλοιποι διατοµής 80 (ΙPN) τοποθετηµένοι ανά διαστήµατα των mm. Τα πλευρικά τοιχώµατα της κιβωτάµαξας θα έχουν το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος, θα φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα καθώς και κατακόρυφες ενισχύσεις διατοµής Π ανά 50 έως 60 εκατοστά. Θα είναι πάχους 4 mm και ύψους 650mm, θα φέρουν για ενίσχυση κατακόρυφους δοκούς από στραντζαριστό χαλυβδοέλασµα ηλεκτροσυγκολληµένους πάνω σ αυτά πάχους 4mm µε διαστάσεις 150x80 mm τοποθετηµένους ανά 500 mm περίπου. Το σύστηµα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής µε ασφάλεια πέρα από το επιτρεπόµενο ωφέλιµο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάµαξας κατά 30% τουλάχιστον. 7

8 Όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάµαξα θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το µήκος, η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγµατοποιηθεί µε ηλώσεις ή κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι µε λαµαρινόβιδες. Οπίσθια θύρα : Θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα πάχους 4mm. µε ενισχυτικές νευρώσεις εκ µορφοσίδερου πάχους 5mm. Θα συνδέεται µε τον πυθµένα της κιβωτάµαξας µε τη βοήθεια ειδικών µεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει και από το πάνω και από το κάτω µέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση µέσω αλυσίδων. Το άνοιγµα και το κλείσιµο της θύρας θα γίνεται µε την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευµατικά µέσω διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της καµπίνας του οδηγού Στο επάνω µέρος της κιβωτάµαξας θα υπάρχει τοποθετηµένος πλαστικός µουσαµάς που θα ανοιγοκλείνει χειρονακτικά ως κουρτίνα διαµέσου συρµατόσχοινου και τυµπάνου. Υδραυλικό σύστηµα : Το υδραυλικό σύστηµα θα αποτελείται από : υο ανυψωτικά έµβολα Αντλία λαδιού εµβολοφόρο µε πίεση 300 bar κα παροχή 60l/min. οχείο λαδιού Βαλβίδα ανατροπής Τερµατική βαλβίδα Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καµπίνας. H ανατροπή της κιβωτάµαξας θα γίνεται µε την βοήθεια των δύο υδραυλικών εµβόλων και ψαλιδιού. Η υδραυλική αντλία του συστήµατος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωµα θα περιλαµβάνεται ακόµη το δοχείο ελαίου µε τις σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότοµης καθόδου της κιβωτάµαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάµαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καµπίνας του οδηγού. Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται από τη απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν. Ολες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειµένες και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. Υδραυλικός Γερανός (αρπάγη) Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετηθεί υδραυλικός γερανός µε ικανότητα ανύψωσης σε έκταση 3 m, kg και θα έχει µέγιστη κάθετη ανάπτυξη τουλάχιστον 5 m. Στον πρόσθετο εξοπλισµό του γερανού θα περιλαµβάνεται και µια αρπάγη η οποία θα αποτελείται από µια βάση έδρασης µε περιστροφική υπερκατασκευή, καθώς και ενσύρµατο χειριστήριο στα πλάγια του οχήµατος. Ο γερανός θα έχει υδραυλική υποστήριξη 2 ποδαρικών, ενώ το πλάτος του γερανού δεν θα ξεπερνά το ένα µέτρο περίπου. 8

9 Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο γερανός θα είναι τουλάχιστον, οι εξής: - Βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε κύλινδρο για τον έλεγχο απώλειας πιέσεως του ελαίου. - Σύστηµα ελέγχου υπερφόρτωσης που ακινητοποιεί αυτόµατα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί και επιτρέπει µόνον τις κινήσεις συστολής. - ιακόπτη κινδύνου για τον απόλυτο αποκλεισµό ροής ελαίου και ισχύος. - Ασφαλιστικές διατάξεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CE. Βαφή. Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισµός µε αµµοβολή όλων των µεταλλικών τµηµάτων της κιβωτάµαξας. Στη συνέχεια αστάρωµα και βαφή στο χρώµα επιλογής του ήµου. Οι επιγραφές που θα φέρει το όχηµα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του ήµου. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με την τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή της υπερκατασκευής για την προµήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια και σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την ζήτησή τους. Επίσης τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service. 2. Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος. 3. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 90 ηµερολογιακές ηµέρες. 4. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµα µεταφρασµένα. 5. Ισολογισµοί ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουµένων, του έτους του διαγωνισµού, οικονοµικών χρήσεων. 6. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προµηθευτή που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία. Οι παραδόσεις θα αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµοδία αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα. Ελάχιστη απαίτηση : Για τον κατασκευαστή 15 συνολικά παραδόσεις τουλάχιστον για την τελευταία τριετία (ή 5 ανά έτος εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται για µικρότερο χρονικό διάστηµα) όµοιων ή παρόµοιων οχηµάτων όπως το αντικείµενο της σύµβασης και για τον προµηθευτή 1 παράδοση. (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (ή ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ) ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 7. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού του κατασκευαστή και του προµηθευτή είτε ανήκουν απευθείας στη επιχείρηση του είτε όχι. Ελάχιστες απαιτήσεις : α) Τεχνικό προσωπικό δέκα πέντε (15) εξειδικευµένοι τεχνίτες για τον κατασκευαστή και (5) εξειδικευµένοι τεχνίτες για τον προµηθευτή. 9

10 β) Ένας (1) υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας. Ως αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να προσκοµισθούν, ΟΛΑ τα επόµενα: Με εξαρτηµένη σχέση εργασίας : Γνήσιο φωτοαντίγραφο πρόσφατης κατάστασης προσωπικού το οποίο να έχει καταθέσει ο Υποψήφιος Ανάδοχος στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο οποίο να αναγράφεται η ειδικότητα µε την οποία έχει προσληφθεί το φυσικό πρόσωπο. Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος για τους συγκεκριµένους τεχνίτες. Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύµβασης. Με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών: Σύµβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών η οποία να έχει απαραίτητα θεωρηµένα γνήσια υπογραφής των συµβαλλοµένων από Αρµόδια Αρχή. Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος, Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση του Προϊσταµένου του συνεργείου. ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρµόδια Αρχή, µε την οποία θα δεσµεύονται οι ανωτέρω αναφερόµενοι τεχνίτες και Προϊστάµενος µηχανικός, ότι θα προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους στον Υποψήφιο Ανάδοχο για δώδεκα (12) τουλάχιστο µήνες µετά την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής. Του συνεργείου συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης θα προΐσταται Πτυχιούχος (απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του εξωτερικού) ή ιπλωµατούχος (απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του εξωτερικού) µηχανικός µε κάποια από τις ακόλουθες ειδικότητες: µηχανολόγος µηχανικός ηλεκτρολόγος µηχανικός µηχανικός ενεργειακής τεχνικής µηχανικός οχηµάτων ο οποίος προϊστάµενος, θα είναι στη διάθεση του Υποψηφίου Αναδόχου είτε απ ευθείας, µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, είτε όχι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξαρτηµένη σχέση εργασίας µε τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη δήλωση του ανωτέρω µηχανικού, ότι θα είναι στη διάθεση του Υποψηφίου Αναδόχου, τουλάχιστο για το απαιτούµενο διάστηµα της εγγύησης. (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (ή ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ) ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 8. Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου κατασκευής και του συνεργείου συντήρησης. (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (ή ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ) ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 9. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008, 18001:2007 και 14001:2004 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής του προσφερόµενου εξοπλισµού καθώς επίσης εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστής της υπερκατασκευής θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για εµπορία και τεχνική υποστήριξη. 10. Αντίγραφο πιστοποιητικού CE του κατασκευαστή Παπάγου 23/02/2012 Θεωρήθηκε 24/02/2012 Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος /ντής ΤΥ Πολ..Μηχ/κός Ηλ. Μηχ/κός 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn Αρ. Μελέτης 23α/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προµήθεια, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: α. Η απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ) β. Ο Νόµος 2286/1995 (Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων) γ. Ο Ν. 3463/06 ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας. δ. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). ε. Η παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό ιαγωνισµό, µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά, µε σφραγισµένες προσφορές. Τα τεύχη δηµοπράτησης, που αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 1. Η ιακήρυξη ηµοπρασίας 2. Ο Προϋπολογισµός 3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές της προµήθειας Άρθρο 4 Ανακοίνωση αποτελέσµατος Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 11

12 Άρθρο 5 Σύµβαση Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Άρθρο 7 Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου Εφ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζεται οι διατάξεις; που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 Φόροι τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ήµο. Άρθρο 10 Παραλαβή υλικών Πληρωµή Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε φορά µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 11 Περιεχόµενα προσφορών Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Η επιτροπή διαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις και την επίδειξη λειτουργίας του προσφερόµενου υλικού για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών. 12

13 Άρθρο 12 Αξιολόγηση προσφορών Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑ Α Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 1. Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές του 10 πλαισίου 2. Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές της 20 υπερκατασκευής 3. Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, αισθητικότητα 10 του προσφερόµενου εξοπλισµού). 4. Kαταλληλότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού για την 10 εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του οχήµατος και του προµηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η εµπειρία, ο απαιτούµενος εξοπλισµός του διαγωνιζοµένου, πιστοποίηση ISO κ.λ.π.) Βαθµολογία οµάδας Α 50 ΟΜΑ Α Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Αξιοπιστία προµηθευτή, εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά, 25 χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών SERVICE συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του προµηθευτή µετά την πώληση (εξειδικευµένο προσωπικό, τρόπος αντιµετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών) 3. Πωλήσεις παροµοίων οχηµάτων στην Ελλάδα, Χρόνος και τόπος παράδοσης. 5 Βαθµολογία οµάδας Β 50 Η συνολική βαθµολογία της κάθε οµάδας κυµαίνεται από 40 βαθµούς (αν η προσφορά έχει γίνει τεχνικά αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) µέχρι 60 βαθµούς αν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις, βαθµολογείται µε 50 βαθµούς. Σταθµισµένη Βαθµολογία= Βαθµός Α Χ 0,70 + Βαθµός Β Χ 0,30 Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς προς την Σταθµισµένη Βαθµολογία της. Λ = Θεωρήθηκε 24/02/2012 Τιµή της προσφοράς Σταθµισµένη Βαθµολογία Παπάγου 23/02/2012 Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος /ντής ΤΥ Πολ.Μ ηχ/κός Ηλ. Μηχ/κός 13

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα