ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο επιχειρησιακός έλεγχος Ένας συναφής τύπος ελέγχου - η διοικητική ελεγκτική Ο εξωτερικός έλεγχος ΙΙ - ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η θέση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου στην οργανωτική δομή της εταιρείας...23 Η οργάνωση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου Περιγραφές των θέσεων εργασίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου ΙΙΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οργάνωση μακροπρόθεσμου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου Υπολογισμός των απαραίτητων ανθρωποημερών για το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου Παράδειγμα ετήσιου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου IV - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θέματα στελέχωσης Ειδικές απαιτήσεις για το προσωπικό εσωτερικού ελέγχου Προσανατολισμός προσωπικού Κατάρτιση προϋπολογισμού για το τμήμα εσωτερικού ελέγχου Έναρξη της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου Διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας Περιγραφή δραστηριοτήτων του ελεγχόμενου τμήματος

2 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Προετοιμασία του προγράμματος ελέγχου Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση προγράμματος ελέγχου Τα βασικά μέρη ενός προγράμματος ελέγχου V - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Έλεγχος της λειτουργίας διαχείρισης διαθεσίμων Αξιολόγηση των υφιστάμενων ελέγχων των διαθεσίμων Έλεγχος πωλήσεων, τιμολόγησης, εισπρακτέων λογαριασμών Προσδιορισμός των βασικών περιοχών για έλεγχο Έλεγχος της διαχείρισης και αποτίμησης αποθεμάτων Σχέση του εσωτερικού ελέγχου με τις υπηρεσίες Πρόσθετα ζητήματα για τα αποθέματα Επιθεώρηση της διαδικασίας ελέγχου παραγωγής Έλεγχος των υπηρεσιών μισθοδοσίας και διοίκησης προσωπικού Συστατικά του εσωτερικού ελέγχου της μισθοδοσίας Έλεγχος κεφαλαιουχικών δαπανών και παγίων στοιχείων VI - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Έλεγχος περιβάλλοντος πληροφορικής Διεξαγωγή λειτουργικού ελέγχου Σχεδιασμός του χρηματοοικονομικού ελέγχου VII - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Χρήση εγγράφων εργασίας εσωτερικού ελέγχου Σημασία της προετοιμασίας των εγγράφων εργασίας Καταγραφή των ευρημάτων εσωτερικού ελέγχου Μορφές αρνητικών ευρημάτων Παρουσίαση των ευρημάτων Εκτίμηση της κατάστασης

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 Διαδικασίες και πρακτικές Ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος Ανασκόπηση των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου VIII - ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Πρότυπα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων Σχεδιασμός της αναφοράς ελέγχου Ορθοί τρόποι σύνταξης αναφοράς ελέγχου Συμπεράσματα IX - ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Κατευθυντήριες γραμμές για την επίσημη αναφορά Προετοιμασία ανεπίσημης αναφοράς Προετοιμασία προφορικής αναφοράς Πρότυπα αναφορών για την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4 10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1. Χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου Σχήμα 2. Χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού ελέγχου Σχήμα 3. Χαρακτηριστικά του εξωτερικού ελέγχου Σχήμα 4. Εξαγγελία πολιτικής εσωτερικού ελέγχου Σχήμα 5. Προτεινόμενη τοποθέτηση του εσωτερικού ελέγχου στην οργανωτική δομή της εταιρείας Σχήμα 6. Οργανωτική δομή ενδεκαμελούς τμήματος εσωτερικού ελέγχου Σχήμα 7. Περιγραφή της θέσης του διευθυντή εσωτερικού ελέγχου Σχήμα 8. Περιγραφή της θέσης του προϊσταμένου εσωτερικού ελέγχου Σχήμα 9. Περιγραφή της θέσης ενός ελεγκτή Σχήμα 10. Περιγραφή της θέσης ενός βοηθού ελεγκτή Σχήμα 11. Απαιτούμενες ανθρωποημέρες για πενταετές πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και του τεχνικού σχεδιασμού Σχήμα 12. Απαιτούμενες ανθρωποημέρες για πενταετές πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου των οικονομικών υπηρεσιών και του λογιστηρίου Σχήμα 13. Απαιτούμενες ανθρωποημέρες για πενταετές πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου του τμήματος πωλήσεων και μάρκετινγκ Σχήμα 14. Απαιτούμενες ανθρωποημέρες για πενταετές πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου των διοικητικών υπηρεσιών Σχήμα 15. Σύνοψη ελεγκτικών έργων για το σύνολο της εταιρείας Σχήμα 16. Πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου των λειτουργιών μεταποίησης και τεχνικού σχεδιασμού Σχήμα 17. Πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών Σχήμα 18. Πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου των λειτουργιών πωλήσεων και μάρκετινγκ Σχήμα 19. Πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου των διοικητικών υπηρεσιών Σχήμα 20. Υπόδειγμα πολιτικής προσανατολισμού στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου Σχήμα 21. Υπόδειγμα αναγγελίας εσωτερικού ελέγχου Σχήμα 22. Ερωτήσεις για τη δημιουργία μόνιμου αρχείου ελέγχου του τμήματος προμηθειών

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11 Σχήμα 23. Ερωτήσεις για τη δημιουργία μόνιμου αρχείου ελέγχου του τμήματος πληρωτέων λογαριασμών Σχήμα 24. Διάγραμμα ροής εργασιών λειτουργίας προμηθειών Σχήμα 25. Διάγραμμα ροής εργασιών της λειτουργίας πληρωτέων λογαριασμών...63 Σχήμα 26. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για τον έλεγχο της λειτουργίας προμηθειών Σχήμα 27. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για τον έλεγχο της λειτουργίας των πληρωτέων λογαριασμών Σχήμα 28. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο των προμηθειών Σχήμα 29. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο των πληρωτέων λογαριασμών Σχήμα 30. Ερωτήσεις για τη δημιουργία μόνιμου αρχείου εσωτερικού ελέγχου της λειτουργίας διαχείρισης διαθεσίμων Σχήμα 31. Διάγραμμα ροής δεδομένων για τη διαδικασία διαχείρισης διαθεσίμων..78 Σχήμα 32. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για τον έλεγχο της διαχείρισης διαθεσίμων Σχήμα 33. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα ελέγχου για τα μικρά ταμεία Σχήμα 34. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο διαχείρισης διαθεσίμων στην υπηρεσία είσπραξης μετρητών Σχήμα 35. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο διαχείρισης μετρητών στην υπηρεσία συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών Σχήμα 36. Ερωτήσεις για τη δημιουργία μόνιμου αρχείου όσον αφορά τον έλεγχο των πωλήσεων - εισπρακτέων λογαριασμών - τιμολόγησης Σχήμα 37. Διάγραμμα ροής δεδομένων για τις λειτουργίες πωλήσεων - τιμολόγησης - εισπρακτέων λογαριασμών Σχήμα 38. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για τον έλεγχο πωλήσεων - τιμολόγησης...88 Σχήμα 39. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για τον έλεγχο των εισπρακτέων λογαριασμών Σχήμα 40. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο των πωλήσεων - τιμολόγησης Σχήμα 41. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο των εισπρακτέων λογαριασμών Σχήμα 42. Ερωτήσεις για τη δημιουργία μόνιμου αρχείου για την επιθεώρηση του ελέγχου αποθεμάτων Σχήμα 43. Διάγραμμα ροής δεδομένων για την υπηρεσία ελέγχου αποθεμάτων Σχήμα 44. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για την επιθεώρηση του ελέγχου των αποθεμάτων Σχήμα 45. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για τον έλεγχο της τιμολόγησης των αποθεμάτων

6 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σχήμα 46. Έγγραφο εργασίας για τη λειτουργία του ελέγχου αποθεμάτων Σχήμα 47. Έγγραφο εργασίας για το τμήμα της υπηρεσίας αποθεμάτων που σχετίζεται με την τιμολόγηση Σχήμα 48. Ερωτήσεις για τη δημιουργία μόνιμου αρχείου για την επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής Σχήμα 49. Στοιχεία διαγράμματος ροής για την υπηρεσία του ελέγχου παραγωγής.107 Σχήμα 50. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για την επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής Σχήμα 51. Έγγραφο εργασίας για την επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής Σχήμα 52. Ερωτήσεις για την δημιουργία μόνιμου αρχείου ελέγχου της υπηρεσίας μισθοδοσίας Σχήμα 53. Διάγραμμα ροής δεδομένων για την υπηρεσία μισθοδοσίας προσωπικού Σχήμα 54. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για τον έλεγχο των υπηρεσιών μισθοδοσίας - τμήματος προσωπικού Σχήμα 55. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο της μισθοδοσίας Σχήμα 56. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο του τμήματος προσωπικού Σχήμα 57. Ερωτήσεις για τη δημιουργία μόνιμου αρχείου για τον έλεγχο των κεφαλαιουχικών δαπανών Σχήμα 58. Ροή δεδομένων για τη λειτουργία κεφαλαιουχικών δαπανών Σχήμα 59. Βήμα προς βήμα πρόγραμμα για τον έλεγχο των κεφαλαιουχικών δαπανών και των παγίων στοιχείων Σχήμα 60. Έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο των κεφαλαιουχικών δαπανών Σχήμα 61. Πέντε περιοχές προς εξέταση σε ένα πρόγραμμα ελέγχου συστημάτων πληροφόρησης Σχήμα 62. Γενικά βήματα για την διεξαγωγή ενός προγράμματος λειτουργικού ελέγχου Σχήμα 63. Γενικές περιοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικού ελέγχου Σχήμα 64. Παράδειγμα ευρετηρίασης μίας ομάδας εγγράφων εργασίας ελέγχου Σχήμα 65. Φύλλο εργασίας παρουσίασης ευρημάτων εσωτερικού ελέγχου Σχήμα 66. Πρότυπες αναφορές εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών Φλώριντα Η.Π.Α Σχήμα 67. Αναφορές για θετικά και αρνητικά ευρήματα του ελέγχου Σχήμα 68. Μία τυπική ανεπίσημη αναφορά που ετοιμάστηκε κατά τη διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού ελέγχου Σχήμα 69. Βασικά στοιχεία μίας αποτελεσματικής αναφοράς ελέγχου

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7 2 3 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός του Προγράμματος...5 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6 4. Professional Certificate...6 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έκθεση Οικονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης επί των χρηματοδοτήσεων που έλαβε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών MATCOM» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αριστοτέλους 17, ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 101 87, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5202310 Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ. 94064 /νση Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ... 8 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα