Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής κινούµενου διαφράγµατος ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ:. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ:. ΤΕΠΑΚ 2010

2 1. Σκοποί του πειράµατος: ιερεύνηση της διάθλασης διά µέσου σχισµών διαφορετικού πλάτους και υπολογισµός του πλάτους των σχισµών. ιερεύνηση της διάθλασης διά µέσου παραστάτη θύρας και επαλήθευση της αρχής του Babinet. ιερεύνηση της διάθλασης διά µέσου κυκλικού διαφράγµατος µε τρύπες διαφόρων διαµέτρων και προσδιορισµός της διαµέτρου της τρύπας. 2. Θεωρία: Η φύση του φωτός ήταν θέµα διαφωνίας για πολύ καιρό. Το 1690 ο Christian Huygens ερµήνευσε το φως ως φαινόµενο κυµατισµού. Το 1704 ο Isaac Newton περιέγραψε την ακτίνα φωτός ως ρεύµα σωµατιδίων. Αυτή η διαφωνία λύθηκε από τη κβαντική µηχανική µε την ιδέα της διπλής υπόστασης, κύµατος-σωµατιδίων του φωτός. Τα πειράµατα διάθλασης πιστοποιούν το κυµατικό χαρακτήρα του φωτός. Φαινόµενα διάθλασης υπάρχουν όταν η ελεύθερη διάδοση του φωτός αλλάζει λόγω εµποδίων όπως είναι τα διαφράγµατα ίριδος ή οι σχισµές. Η απόκλιση από την ευθύγραµµη διάδοση που παρατηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις καλείται διάθλαση. Στη µελέτη των φαινοµένων διάθλασης ακολουθούνται δύο πειραµατικές διαδικασίες: Στη περίπτωση της διάθλασης Fraunhofer, µελετούνται παράλληλες κυµατικές ακτίνες φωτός, από τη µπροστινή και από τη πίσω πλευρά του αντικειµένου διάθλασης. Αυτό αντιστοιχεί µε µια φωτεινή πηγή που ευρίσκεται στη µια πλευρά του διαθλώµενου αντικειµένου και µια οθόνη που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του. Στη περίπτωση της διάθλασης Fresnel η φωτεινή πηγή και η οθόνη ευρίσκονται σε συγκεκριµένη απόσταση από το αντικείµενο διάθλασης. Ο υπολογισµός των µορφών διάθλασης είναι ευκολότερος στη περίπτωση διάθλασης Fraunhofer, γι αυτό τα πειράµατα που περιγράφονται εδώ, βασίζονται στην άποψη Fraunhofer. Φαινόµενα διάθλασης µπορούν να παρουσιασθούν πολύ καθαρά µε τη χρήση του έντονου και συνεκτικού φωτός λέιζερ. Η διάθλαση του παράλληλα εισερχόµενου διά της σχισµής φωτός, υποχρεώνει το φως να διαδοθεί και στην γεωµετρική σκιά (γκρίζα περιοχή στο Σχ. 1) του διαφράγµατος της σχισµής. Επιπλέον, δηµιουργείται στην οθόνη ένα πλέγµα από φωτεινές και σκοτεινές προεξοχές. Αυτό δεν µπορεί να εξηγηθεί µε τους νόµους της γεωµετρικής οπτικής. 1

3 Σχ. 1. Σχηµατική παρουσίαση διάθλασης φωτός διαµέσου σχισµής b: πλάτος σχισµής L: απόσταση µεταξύ παραπετάσµατος και σχισµής x 2 : απόσταση της 2 ης έντασης ελάχιστης από το κέντρο α 2 : κατεύθυνση στην οποία παρατηρείται η 2 η αναιρετική συµβολή s 2 : διαφορά πορείας S: Οθόνη Μια εξήγηση είναι πιθανή εάν ιδιότητες των κυµάτων αποδοθούν στο φως και εάν η µορφή διάθλασης πού παρατηρείται στην οθόνη θεωρηθεί ως επαλληλία µεγάλου αριθµού επί µέρους δεσµίδων φωτός που διέρχονται από το άνοιγµα της σχισµής. Σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις, η επαλληλία όλων των επί µέρους δεσµίδων οδηγεί σε αναιρετική ή σε ενισχυτική συµβολή αντίστοιχα. Το Σχ. 1 εισηγείται µία απλή αληθοφανή προσέγγιση κατά την οποία σκοτεινές προεξοχές υπάρχουν σε περιοχές όπου για κάθε επί µέρους δέσµη της µιας πλευράς της σχισµής αντιστοιχεί ακριβώς µε µια επί µέρους δέσµη του άλλου µισού, ούτως ώστε η µια ν αναιρεί την άλλη. Για τις δέσµες που προέρχονται από τη σχισµή υπό γωνία αn αυτό είναι ορθό σ αυτές τις περιπτώσεις όπου η διαφορά τροχιάς s n µεταξύ της κεντρικής ακτίνας και της ακτίνας της περιφέρειας είναι το γινόµενο ενός ακεραίου αριθµού n επί του µισού µήκους κύµατος Για µικρές γωνίες διάθλασης α και µακρινή απόσταση παραπετάσµατος L, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την κατά προσέγγιση ισότητα: 2

4 Έτσι από τη κατάσταση αναιρετικής συµβολής (Ι), το µήκος κύµατος λαµβάνεται από την εξίσωση: Αυτή η σχέση εγκαθιστά µια σύνδεση µεταξύ του µήκους κύµατος λ και της γεωµετρίας του πειράµατος. Εάν το πλάτος της σχισµής b είναι γνωστό, η εξίσωση (ΙΙΙ) βοηθά στον υπολογισµό του µήκους κύµατος λ. Από την άλλη, είναι δυνατό να υπολογιστεί το µέγεθος ενός αντικειµένου διάθλασης από ένα πείραµα διάθλασης µε µονοχρωµατικό φως µε γνωστό µήκος κύµατος. Για τον ακριβή υπολογισµό του προτύπου διάθλασης όλες οι καταστάσεις ταλάντωσης των επί µέρους δεσµίδων οι οποίες έρχονται από τη σχισµή προστίθενται λαµβάνοντας υπ όψη τις διαφορές των φάσεων τους. Σαν αποτέλεσµα το εύρος Α του πεδίου δύναµης του διαθλώµενου φωτός βγαίνει σαν αυθαίρετη θέση x στην οθόνη. Από τη διανοµή του εύρους Α(x) υπολογιζόµενου µε αυτό τον τρόπο, η διανοµή της έντασης Ι(x) = A²(x) βγαίνει άµεσα. Η διανοµή της έντασης πάνω στην οθόνη φαίνεται στο Σχ.2 για διαφορετικά πλάτη σχισµών b. Οι µαύρες προεξοχές του προτύπου διάθλασης είναι οµαλά κατανεµηµένες. Οι κατά σειρά αδύνατες φωτεινές προεξοχές µετατοπίζονται προς το κυρίως φωτεινό που είναι στο µηδέν. Σχ. 2 Ένταση του προτύπου διάθλασης µέσω σχισµής Η διάθλαση γύρω από µικρό δοκάρι είναι συµπληρωµατική της διάθλασης µέσω µικρής σχισµής του ιδίου πλάτους όπως το δοκάρι. Άρα η διανοµή του εύρους Α (x) του προτύπου διάθλασης είναι συµπληρωµατική της διανοµής του εύρους Α(x) µέσω σχισµής δηλ. το σύνολο Α(x) και Α (x) είναι ίσο µε τη διανοµή του εύρους A 0 (x) το οποίο θα παρατηρηθεί πάνω στην οθόνη αν δεν χρησιµοποιηθεί αντικείµενο διάθλασης (αρχή του Babinet). Έξω από το είδωλο της φωτεινής πηγής πάνω στην οθόνη έχουµε A 0 (x) = Α(x)+ Α (x) = 0. Τοιουτοτρόπως και οι εντάσεις Ι(x) και Ι (x) είναι ίσες στην ίδια περιοχή. Με άλλα λόγια στη περιοχή έξω από το είδωλο της 3

5 φωτεινής πηγής το ίδιο πρότυπο διάθλασης παρουσιάζεται και για τη µικρή σχισµή και για το µικρό δοκάρι. Αυτό σηµαίνει ότι η σχέση (ΙΙ) για διάθλαση µέσω σχισµής ισχύει επίσης και σ αυτή την περίπτωση. Φαινόµενα διάθλασης µέσω κινητού διαφράγµατος µπορούν επίσης να επιδειχθούν µε τη βοήθεια φωτός λέϊζερ. Μια ειδική περίπτωση, που έχει βασικό ρόλο στην επεξήγηση της διάθλασης µέσω αντικειµένων διάθλασης αυθαίρετου σχήµατος, δίδεται από το σχήµα δακτυλίων το οποίο φαίνεται όταν φως διαθλαστεί µέσω οπών µε κυκλικές άκρες. Οπωσδήποτε, ακόµη και σ αυτή την ειδική περίπτωση, ο θεωρητικός υπολογισµός των διευθύνσεων στις οποίες καταστροφική ή εποικοδοµητική παρέµβαση λαµβάνει µέρος, είναι σχετικώς περιπλεγµένος από µαθηµατικής άποψης. Άρα το αποτέλεσµα δίδεται εδώ χωρίς παράγωγα συναρτήσεων Σχ. 3 ιανοµή της έντασης του προτύπου διάθλασης µέσω κινητού διαφράγµατος (διαµετρικό µέρος) Για καταστροφική παρέµβαση η σχέση είναι: Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, D = διάµετρος της τρύπας του κινητού διαφράγµατος dn = διάµετρος του n-ου σκοτεινού δακτυλίου L = απόσταση µεταξύ οθόνης και κινητού διαφράγµατος Στο Σχ.3, ένα διαµετρικό τµήµα της διανοµής της έντασης φαίνεται πάνω στην οθόνη για διαφορετικές διαµέτρους (D). Εδώ οι σκοτεινές προεξοχές δεν είναι σε ίσες αποστάσεις καθώς οι συντελεστές kn στην εξίσωση (IV) δεν προϋποθέτουν ίσες αποστάσεις. Με αυξανόµενο το n η απόσταση πλησιάζει την τιµή του 1 (µονάδα). 4

6 Σχ.4 Πειραµατική διάταξη (πάνω) και σχηµατική αναπαράσταση της τροχιάς της ακτίνας (κάτω) για να παρατηρήσουµε διάθλαση µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω κινητού διαφράγµατος. L 1 : φακός f = +5 mm, L 2 : φακός f = 50 mm, Η: σφικτήρας για διαθλαστικά αντικείµενα, S: οθόνη 3. Τοποθέτηση και ρύθµιση πειραµατικής συσκευής Σηµ.: Η ρύθµιση πρέπει να γίνει σε ελαφρώς συσκοτισµένο δωµάτιο Η όλη πειραµατική διάταξη φαίνεται στο Σχ.4. Κατ αρχή ο αµφίκυρτος φακός L 1 µε εστιακό µήκος f = +5 mm διαστέλλει την ακτίνα λέϊζερ. Σε συνέχεια ο συγκλίνων φακός L 2 µε εστιακό µήκος f = 50 mm είναι έτσι τοποθετηµένος που η εστία του βρίσκεται κατά τι πιο κάτω από την εστία του αµφίκυρτου φακού L 1. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η ακτίνα λέϊζερ να είναι ελαφρώς διεσταλµένη και να µεταδίδεται περίπου παράλληλα κατά µήκος του οπτικού άξονα. Χρησιµοποιώντας ένα σφικτήρα στερεώστε το He-Ne λέϊζερ πάνω στον οπτικό πάγκο όπως φαίνεται στο Σχ.4 Τοποθετήστε την οθόνη S σε απόσταση 1.90 m από τη συσκευή λέϊζερ. Κατευθύνετε το λέϊζερ προς την οθόνη και ανάψετε το. Τοποθετήστε το σφικτήρα Η, που φέρει το διαθλαστικό αντικείµενο, το διάφραγµα µε τις 3 απλές σχισµές, πάνω στον οπτικό πάγκο και σε απόσταση 50 cm από το λέϊζερ. 5

7 Ρυθµίστε το ύψος του λέϊζερ ούτως ώστε η ακτίνα λέϊζερ να περνά από το κέντρο του διαφράγµατος. Τοποθετήστε τον αµφίκυρτο φακό L 1 µε το εστιακό µήκος f = +5 mm µπροστά από το λέϊζερ και σε απόσταση περίπου 1 cm (το φως του λέϊζερ πρέπει να καλύπτει το διάφραγµα). Αφαιρέστε το σφικτήρα Η µε το διαθλαστικό αντικείµενο. Τοποθετήστε το συγκλίνοντα φακό L 2 µε το εστιακό µήκος f = 50 mm πίσω από τον αµφίκυρτο φακό L 1 σε απόσταση περίπου 55 mm και µετακινήστε τον κατά µήκος του οπτικού πάγκου προς τον αµφίκυρτο φακό L 1 µέχρι το είδωλο της ακτίνας λέϊζερ να φαίνεται καθαρό πάνω στην οθόνη. Μετακινήστε λίγο τον συγκλίνοντα φακό L 2 πάνω στον οπτικό πάγκο προς τον αµφίκυρτο φακό L 1 µέχρι η διάµετρος του ειδώλου της ακτίνας λέϊζερ πάνω στην οθόνη είναι περίπου 6 mm (τώρα η ακτίνα λέϊζερ πρέπει να έχει ένα σταθερό κυκλικό προφίλ κατά µήκος του οπτικού άξονα). Για να ελέγξουµε κατά πόσο η διάµετρος της ακτίνας λέϊζερ είναι σταθερή καθ όλο το µήκος µεταξύ φακού και οθόνης, κρατούµε ένα φύλλο χαρτιού που κόβει την τροχιά της ακτίνας και ακολουθούµε το προφίλ της ακτίνας κατά µήκος του οπτικού άξονα. Τοποθετήστε ξανά το σφικτήρα Η µε το διαθλαστικό αντικείµενο στον οπτικό πάγκο ούτως ώστε το διαθλαστικό αντικείµενο να εισέλθει στην τροχιά της ακτίνας και µετακινήστε το µέχρι η απόσταση µεταξύ της οθόνης και του διαθλαστικού αντικειµένου να είναι 1.50 m. Εάν είναι αναγκαίο µετακινήστε το φακό L 2 ελάχιστα µέχρι το διαθλασµένο είδωλο φαίνεται καθαρά. 4. Εκτέλεση πειράµατος α) ιάθλαση µέσω σχισµής: Τη µία µετά την άλλη βάλτε τις σχισµές C (b = 0.48 mm), B (b = 0.24 mm) και A (b = 0.12 mm) µέσα στη τροχιά της ακτίνας και παρατηρήστε το φαινόµενο της διάθλασης σε συνάρτηση µε το πλάτος της σχισµής b. Τοποθετήστε ξανά τη σχισµή Β και ρυθµίστε το διαθλώµενο είδωλο να φαίνεται καθαρά στην οθόνη. Κρατήστε ένα φύλλο χαρτιού πάνω στην οθόνη και χρησιµοποιώντας µαλακό µολύβι σηµειώστε τις θέσεις των µαύρων προεξοχών. Μετρήστε τις αποστάσεις xn και υπολογίστε τις τιµές xn/n. β) ιάθλαση γύρω από µικρό δοκάρι: Το ένα µετά το άλλο βάλτε τα µικρά δοκάρια Β (b = 0.4 mm) και Α (b = 0.2 mm) µέσα στη τροχιά της ακτίνας. 6

8 Παρατηρήστε το φαινόµενο της διάθλασης και συγκρίνετε το µε αυτό της σχισµής. γ) ιάθλαση µέσω κινητού διαφράγµατος: Το ένα µετά το άλλο βάλτε τα κινητά διαφράγµατα C (D = 0.48 mm), B (D = 0.24 mm) και A (D = 0.12 mm) µέσα στη τροχιά της ακτίνας και παρατηρήστε το φαινόµενο της διάθλασης σε συνάρτηση µε τη διάµετρο D της τρύπας του διαφράγµατος. ιάθλαση µέσω σχισµής Τοποθετήστε ξανά το διάφραγµα C και ρυθµίστε το διαθλώµενο είδωλο να φαίνεται καθαρά στην οθόνη. Κρατήστε ένα φύλλο χαρτιού πάνω στην οθόνη και χρησιµοποιώντας µαλακό µολύβι σηµειώστε τις θέσεις των µαύρων προεξοχών. Μετρήστε τις διαµέτρους dn των µαύρων δακτυλίων και υπολογίστε τις τιµές dn/kn Σηµ.: Μερικές φορές το σχήµα των δακτυλίων φαίνεται να είναι ελαφρά παραποιηµένο εφ όσον ελαφρές παρεκτροπές στο κυκλικό σχήµα της τρύπας τους κάνει να φαίνονται έτσι. 5. Αποτελέσµατα: α) ιάθλαση µέσω σχισµής Σειρά των µαύρων προεξοχών Xn mm xn/n mm Μήκος κύµατος: λ = 633 nm Απόσταση από την οθόνη: L=. Μέση τιµή xn/n =.. 7

9 β) ιάθλαση γύρω από δοκάρι: Τι παρατηρείτε σε σύγκριση µε τη διάθλαση µέσω σχισµής; γ) ιάθλαση µέσω µικρής οπής κινητού διαφράγµατος: Σειρά των µαύρων δακτυλίων dn mm dn/kn mm Μήκος κύµατος: λ = 633 nm Απόσταση από την οθόνη: L=. Μέση τιµή dn/kn = 8

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 2. Γεωµετρική Οπτική Η Γεωµετρία της Οπτικής Η Γεωµετρική Οπτική εξετάζει τη διάδοση του φωτός µε τους µηχανισµούς της ανάκλασης και διάθλασης. Οι µηχανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η όραση. Οι καθρέφτες και οι φακοί 143

Η όραση. Οι καθρέφτες και οι φακοί 143 Η όραση Οι καθρέφτες και οι φακοί 143 Επιστηµονικό µέρος Τα µάτια - η λειτουργία της όρασης Τα µάτια Τα µάτια είναι το αισθητήριο όργανο της όρασης. Το µάτι είναι ένας βολβός ο οποίος έχει σχήµα περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες (εκτός Πληροφορικής) στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Λύκειο, Τριτοβάθµια εκπαίδευση

Θεµατική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες (εκτός Πληροφορικής) στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Λύκειο, Τριτοβάθµια εκπαίδευση Περίθλαση φωτός από συµπαγή δίσκο (CD): Μέτρηση της απόστασης των γραµµών (tracks) στην επιφάνεια ενός CD. Ένα πείραµα µε απλά µέσα ως εργαστηριακή άσκηση φυσικής Ιωάννης Α. Σιανούδης Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 2 Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 3 4 Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Όπως αναφέραµε και στην Εισαγωγή, η µοναδική πηγή πληροφοριών που διαθέτουµε για τη µελέτη των ουρανίων σωµάτων είναι οι κάθε είδους ακτινοβολίες που εκπέµπουν.

Διαβάστε περισσότερα

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α. ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Τα Laser ηµιαγωγών (ή διοδικά Laser) έχουν γενικά µικρή ισχύ (µέχρι µερικές δεκάδες mw) και ως εκ τούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 014 8:00-11:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα