Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η"

Transcript

1 Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Kingella kingae: Αίτιο σηπτικής αρθρίτιδας σε υγιές παιδί M. ασκαλάκη 1, Α. Μακρή 1, Ι. Παπαπαρασκευάς 3, Μ. Πετρά 2, Ε. Στάϊκου 1, Ι. Χάγερ 2, Α. Τσακρής 3, Α. Βογιατζή 1 1 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης 2 Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης 3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη 19 Η Κingella kingae είναι ένα απαιτητικό βραδέως αναπτυσσόµενο Gram-αρνητικό βακτήριο, που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως αίτιο διεισδυτικών λοιµώξεων σε υγιή νήπια. Αποικίζει συχνά το ανώτερο αναπνευστικό. H πρόοδος των τελευταίων ετών στην ανίχνευση και αποµόνωση απαιτητικών µικροβίων όπως η K. kingae συνέβαλε αποφασιστικά στην αναγνώριση του βακτηρίου αυτού ως σηµαντικού αιτίου λοιµώξεων οστών και αρθρώσεων καθώς και βακτηριαιµιών. Περιγράφεται περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας της δεξιάς κατ ισχίον άρθρωσης σε θήλυ νήπιο από το αρθρικό υγρό του οποίου αποµονώθηκε K. kingae. Η αποµόνωση δεν κατέστη δυνατή από την πρωτοκαλλιέργεια στα συνήθη θρεπτικά υλικά αλλά από την ανακαλλιέργεια του ζωµού φιάλης αιµοκαλλιέργειας στην οποία αρχικά είχε ενοφθαλµιστεί το αρθρικό υγρό. Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά συνέβαλλε στην τροποποίηση της χορηγούµενης για σηπτική αρθρίτιδα εµπειρικής θεραπείας και η ασθενής εξήλθε µετά από νοσηλεία τριών εβδοµάδων σε άριστη κατάσταση. Λέξεις κλειδιά Kingella kingae, αρθρίτις, διάγνωση Υπεύθυνος αλληλογραφίας Μαρία ασκαλάκη ουµά , Ηλιούπολη Τηλ:

2 Μ. ΑΣΚΑΛΑΚΗ, Α. ΜΑΚΡΗ, Ι. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Μ. ΠΕΤΡΑ, Ε. ΣΤΑΪΚΟΥ, Ι. ΧΑΓΕΡ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗ 20 Εισαγωγή Κατά την παιδική ηλικία, υπεύθυνα βακτήρια για τις λοιµώξεις οστών και αρθρώσεων είναι σε υψηλό ποσοστό (>60%) ο Staphylococcus aureus και ο Streptococcus pyogenes [1]. Την τελευταία εικοσαετία όµως διάφορα απαιτητικά βακτήρια έχουν αναγνωρισθεί ως σοβαρό αίτιο µυοσκελετικών λοιµώξεων στα παιδιά. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνεται η Κingella kingae που αποτελεί µέλος της οικογένειας Neisseriaceae [2]. Το είδος αυτό αποµονώθηκε για πρώτη φορά, το 1960, από την Elizabeth O. Κing και αρχικά ταξινοµήθηκε στο γένος Moraxella λόγω µορφολογικών και καλλιεργητικών ιδιοτήτων [3]. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, δεν υπήρχαν βιβλιογραφικές αναφορές για την εµπλοκή του µικροοργανισµού στις λοιµώξεις και το γεγονός αυτό αποδόθηκε στη δυσκολία ανάπτυξης του στα στερεά θρεπτικά υλικά [2]. Η Κ. kingae, σποραδικά µόνο προκαλεί λοιµώξεις οστών και αρθρώσεων (65-75%), βακτηριαιµία (20-30%) και σπανιότερα ενδοκαρδίτιδα, ενδοφθαλµίτιδα, λαρυγγοτραγχειοβροχίτιδα και σπονδυλοδισκίτιδα[1, 4]. Σε πρόσφατες µελέτες σε ΗΠΑ,. Ευρώπη και Ισραήλ διαπιστώνεται ότι το βραδέως αυτό αναπτυσσόµενο Gram-αρνητικό βακτήριο παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο ως αίτιο σοβαρών διεισδυτικών λοιµώξεων σε βρέφη και παιδιά, µετά την βελτίωση των καλλιεργητικών µεθόδων και την χρήση των µοριακών τεχνικών στην διάγνωση των λοιµώξεων [4]. Η πλειονότητα των διεισδυτικών λοιµώξεων (>95%) από K. kingae παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, ηλικίας από 6 µηνών έως 4 ετών [5]. Στους ενήλικες αντίθετα, η ανάπτυξη λοίµωξης συµπίπτει µε την ύπαρξη υποκείµενης χρόνιας νόσου, ανοσοκαταστολής, κακοήθειας ή προϋπάρχοντος καρδιαγγειακού νοσήµατος [6]. Σχολιάζεται ότι σε ένα σηµαντικό ποσοστό 33.2% των περιπτώσεων σηπτικής αρθρίτιδας κατά την καλλιέργεια του αρθρικού υγρού στα συνήθη θρεπτικά υλικά δεν αποµονώνεται κανένας παθογόνος µικροοργανισµός [7]. Όταν η Gram χρώση είναι χωρίς ευρήµατα και η καλλιέργεια του αρθρικού υγρού στείρα (40-50%) [8], σε συνδυασµό µε την κλινική εικόνα σηπτικής µονοαρθρίτιδας σε παιδιά ηλικίας <4 ετών τίθεται η υποψία λοίµωξης από K. kingae. Θεωρήθηκε χρήσιµη η περιγραφή περίπτωσης σηπτικής αρθρίτιδας της δεξιάς κατ ισχίον άρθρωσης από K. kingae, λόγω των ειδικών χειρισµών που απαιτούνται κατά την καλλιέργεια. Περιγραφή περίπτωσης Θήλυ νήπιο ηλικίας 2 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης µε εµπύρετο (38 ο C) από 24ωρου και έντονο άλγος δεξιού ισχίου. Η κλινική εξέταση της ασθενούς κατά συστήµατα αποκάλυψε χαρακτηριστική ερυθρότητα στα παρίσθµια και αξιοση- µείωτο περιορισµό της κινητικότητας της δεξιάς κατ ισχίον άρθρωσης. Στο ατοµικό αναµνηστικό της ασθενούς αναφέρθηκε εµπύρετη ιογενής συνδροµή προ 20ηµέρου. Κατά την εισαγωγή στην Ορθοπαιδική κλινική από τον αιµατολογικό έλεγχο προέκυψε λευκοκυττάρωση ( ανά mm 3 ) µε πολυµορφοπυρηνικό τύπο (76%) και τοξική κοκκίωση. Η ταχύτητα καθιζήσεως των ερυθρών (ΤΚΕ) ήταν 35mm (1η ώρα), ενώ η C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP) κυµάνθηκε από 3,13 έως 16 mg/dl (Φ.Τ. <1mg/dl). Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο των ισχίων αναδείχθηκε µέτρια ποσότητα αρθρικού υγρού και εικόνα υµενίτιδας στη δεξιά κατ ισχίον άρθρωση. Ως πιθανή σηπτική µονοαρθρίτιδα, η ασθενής αντιµετωπίστηκε χειρουργικά και µε παροχέτευση του αρθρικού υγρού και έκπλυση της άρθρωσης. Κατά την διάρκεια της επέµβασης παρακεντήθηκε η άρθρωση και ακολούθησε αναρρόφηση µικρής ποσότητας θολερού πυοαιµατηρού αρθρικού υγρού, το οποίο εστάλη στο εργαστήριο για µικροβιολογική εξέταση. Ταυτόχρονα έγινε έναρξη θεραπείας µε κλινδαµυκίνη (140mg/24h σε 4 δόσεις). Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο εξέτασης του αρθρικού υγρού που ακολουθείται από το εργαστήριό µας γίνεται αρχικά καταµέτρηση και προσδιορισµός του τύπου των λευκοκυττάρων, έλεγχος των φυσικοχηµικών χαρακτήρων του και ταυτόχρονα µικροσκοπική εξέταση ξηρού παρασκευάσµατος µε χρώση Gram. Ακολουθεί ενοφθαλµισµός του αρθρικού υγρού σε δύο παιδιατρικές φιάλες αιµοκαλλιεργειών (Bact/Alert 3D, biomérieux, Marcy L' Etoile, France), σε ζωµό κρέατος (Cooked Meat Broth-CMB) και καλλιέργεια στους 37 ο C για τέσσερεις ηµέρες στα ακόλουθα θρεπτικά υλικά: (α) Columbia άγαρ µε αίµα προβάτου 5%, MacConkey άγαρ, Mannitol-Salt άγαρ, Sabouraud άγαρ εµπλουτισµένο µε χλωραµφενικόλη, σε αερόβιες συνθήκες, (β) σοκολατόχρωµο άγαρ, σε συνθήκες CO2 5-10%, και (γ) Chalgren-Wilkins άγαρ µε αίµα προβάτου 5%, αιµίνη 5µg/mL και βιταµίνη Κ1 10µg/mL, Bacteroides-Bile Εsculin άγαρ και Phenylethyl Alcohol αιµατούχο άγαρ, σε αναερόβιες συνθήκες [9]. Λόγω της µικρής ποσότητας του αρθρικού υγρού δεν έγινε καταµέτρηση των λευκοκυττάρων και προσδιορισµός των φυσικοχηµικών χαρακτήρων του προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το βιολογικό υγρό για την καλλιέργεια και τον ενοφθαλµισµό του στις φιάλες αιµοκαλλιεργειών. Η χρώση Gram βρέθηκε αρνητική για βακτήρια και η αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια του αρθρικού υγρού απέβη στείρα. Τη 2η µετεγχειρητική ηµέρα η φιάλη του ζωµού αιµοκαλλιεργειών θετικοποιήθηκε και στη Gram χρώση βρέθηκε Gramαρνητικό βακτηρίδιο, κοντό, σε δυάδες ή µικρές αλυσίδες (Εικόνα 1). Κατά την ανακαλλιέργεια του ζωµού της αιµοκαλλιέργειας σε αιµατούχο και σοκολατό- VOL. 58 ΙSSUE 3, July - September 2013

3 KINGELLA KINGAE: ΑΙΤΙΟ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ ΑΣ ΣΕ ΥΓΙΕΣ ΠΑΙ Ι χρωµο άγαρ, σε µικροαερόφιλες συνθήκες αναπτύχθηκε ένα β-αιµολυτικό στέλεχος (Εικόνα 2), θετικό στην αντίδραση της οξειδάσης που επιπλέον ζύµωνε την γλυκόζη και τη µαλτόζη. Αντίθετα η παραγωγή καταλάσης, ινδόλης και ουρεάσης ήταν αρνητική. Με το σύστηµα API NH (biomérieux) ο µικροοργανισµός ταυτοποιήθηκε ως K. kingae. Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε µε την τεχνική της PCR και αλληλούχιση του γονιδίου του 16S rrna, µε την χρήση δύο ειδικών πρωτοκόλλων της βιβλιογραφίας [10, 11]. Ο προσδιορισµός της αντιµικροβιακής ευαισθησίας του µικροοργανισµού στα αντιβιοτικά πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ταινιών διαβαθµισµένης συγκέντρωσης Εtest (biomerieux), σε Mueller-Hinton άγαρ µε αίµα ίππου 5% στους 37 ο C για 48h κατόπιν ενοφθαλµισµού του µε µικροβιακό εναιώρηµα θολερότητας 0.5 ΜcFarland σύµφωνα µε τις οδηγίες του CLSI [12]. Ο µικροοργανισµός βρέθηκε ευαίσθητος στην κεφουροξίµη, κεφτριαξόνη, αµπικιλλίνη, αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ, ερυθροµυκίνη, σιπροφλοξασίνη, και κοτριµοξαζόλη, ενώ ήταν ανθεκτικός στην κλινδαµυκίνη, που διακόπηκε, µε άµεση έναρξη κεφουροξίµης (700mg/8ωρο). Το νήπιο παρουσίασε σε χρονικό διάστηµα 3 εβδοµάδων προοδευτική βελτίωση της κλινικής εικόνας µε σταδιακή υποχώρηση των δεικτών φλεγµονής (CRP) και εξήλθε σε άριστη κλινική κατάσταση. Μετά από ένα µήνα ο υπερηχογραφικός έλεγχος επιβεβαίωσε τη καλή έκβαση της νόσου και τη λειτουργική αποκατάσταση της άρθρωσης. Ει κό να 1. Μορφολογία της K. kingae στην Gram χρώση Ει κό να 2. Μακροσκοπική εικόνα των αποικιών της K. kingae σε αι- µατούχο άγαρ µετά από 48ρη επώαση. 21 Συζήτηση Η K. kingae ανήκει στα βακτήρια της οµάδας HACEK (Haemophilus spp, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, K. kingae), τα οποία θεωρούνται ως ιδιαίτερα απαιτητικά βακτήρια και έχουν τη χαρακτηριστική ιδιότητα να προκαλούν βλάβη στις καρδιακές βαλβίδες του ανθρώπου[6]. Από ερευνητικές µελέτες βρέθηκε ότι η K. kingae αποικίζει κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα (45-70%) των υγιών βρεφών και νηπίων, (6 µηνών έως 4 ετών), τα οποία επισκέπτονται παιδικούς σταθµούς ηµερήσιας φύλαξης. Στο νότιο Ισραήλ, σε ερευνητική µελέτη αναζήτησης της οικολογικής φωλιάς της Κ. kingae στο ανώτερο αναπνευστικό διενεργήθηκαν καλλιέργειες µε ρινοφαρυγγικά και αµυγδαλικά επιχρίσµατα σε παιδιά ηλικίας <6 µηνών έως 14 ετών. Αποδείχθηκε ότι η Κ. kingae αποικίζει συχνότερα τα παιδιά ηλικίας 6 έως 42 µηνών. Ο αποικισµός αυτός αφορά την επιφάνεια των αµυγδαλών και όχι τα υπόλοιπα τµήµατα του ρινοφαρυγγικού σωλήνα[13]. Επιπλέον σε παιδιά µε διεισδυτικές λοιµώξεις καταγράφηκε συχνότητα φαρυγγικής φορείας έως και 45% [1, 14]. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιείται ειδικό εκλεκτικό υλικό µε βανκοµυκίνη 2µg/ml για την αναστολή της ανάπτυξης των µόνιµων αποικιστών του ανώτερου αναπνευστικού (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp) προκειµένου να αποµονωθεί η K. kingae από τα οπισθοφαρυγγικά επιχρίσµατα [13]. Επισηµαίνεται ότι η σηπτική αρθρίτιδα προσβάλλει συχνότερα τα αγόρια σε αναλογία άρρενος/θήλυ 3/1 [6]. Στο Ισραήλ παρατηρείται χαρακτηριστική εποχιακή κατανοµή της νόσου κατά το φθινόπωρο και τους χειµερινούς µήνες ενώ στη Σουηδία αναφέρεται ότι ο επιπολασµός της νόσου είναι αυξηµένος κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και την αρχή του φθινοπώρου [6]. Μετά τον αποικισµό του ανώτερου αναπνευστικού, ο µικροοργανισµός παραβιάζει ενίοτε τον αναπνευστικό βλεννογόνο και µε την αιµατογενή διασπορά µεταναστεύει σε αποµακρυσµένες περιοχές (όπως το ενδοκάρδιο, τα οστά και τις αρθρώσεις), στα οποία διενεργείται καταστροφή των ιστών και λοί- µωξη [2]. Στις διεισδυτικές λοιµώξεις από K. kingae

4 Μ. ΑΣΚΑΛΑΚΗ, Α. ΜΑΚΡΗ, Ι. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Μ. ΠΕΤΡΑ, Ε. ΣΤΑΪΚΟΥ, Ι. ΧΑΓΕΡ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗ 22 πολύ συχνά προηγείται ιογενής λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού, ερπητική ή και αφθώδης ουλοστοµατίτιδα [6]. Σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση των διεισδυτικών λοιµώξεων από K. kingae έχoυν οι κυτταροτοξίνες RTX. Στην συγκεκριµένη οµάδα των κυτταροτοξινών περιλαµβάνονται αιµολυσίνες, κυτοκίνες και λευκοκτονίνες. Ο τροπισµός των τοξινών είναι χαρακτηριστικός προς ορισµένα είδη κυττάρων και αποδίδεται κυρίως στη δράση των αιµολυσινών. Στη βιβλιογραφία περιγράφεται ότι οι τοξίνες RTX επαυξάνουν τη φλεγµονώδη διεργασία στην πάσχουσα άρθρωση είτε άµεσα µε την καταστροφή των κυττάρων του αρθρικού υγρού είτε έµµεσα µετά την απελευθέρωση προφλεγµονωδών κυτταροκινών που επηρεάζουν την λειτουργία των µακροφάγων και πολυµορφοπυρήνων του ανοσοποιητικού συστήµατος [2]. Η K. kingae προκαλεί κυρίως σηπτική αρθρίτιδα των µεγάλων αρθρώσεων όπως του γόνατος, του αγκώνα, του ισχίου και της κατ ώµον άρθρωσης ενώ η οστεοµυελίτιδα επηρεάζει τα µακρά οστά, όπως επίσης και τα οστά της φτέρνας, του αστραγάλου, του στέρνου και της κλείδας [6]. O Yagupski και συνεργάτες αναφέρουν ότι συχνότερα παθογόνα σε περιπτώσεις σηπτικής οστεοαρθρικής λοίµωξης είναι ο S. aureus (44%), η K. kingae (14%), ο S. pyogenes (10%) και ο S pneumoniae (10%). Ο ίδιος ερευνητής σχολιάζει ότι η πορεία της νόσου παρατείνεται πάνω από τρεις εβδοµάδες όταν υπάρχουν υψηλές τιµές CRP και λευκοκυττάρων στη γενική αίµατος όπως συνέβη και στην περίπτωση µας. Αντίθετα σε ήπιας µορφής περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας, η µέση διάρκεια της νόσου δεν ξεπερνά τις 6 ηµέρες [6]. Η δυσκολία αποµόνωσης του βακτηρίου από τις καλλιέργειες αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες όπως οι χαµηλές συγκεντρώσεις του µικροβιακού φορτίου στο αρθρικό υγρό, η βραδεία βακτηριακή ανάπτυξη στα συνήθη θρεπτικά υλικά και πιθανόν η ύπαρξη ανασταλτικών παραγόντων στο αρθρικό υγρό οι οποίοι επηρεάζουν την αποµόνωση του µικροοργανισµού. Η στρατηγική άµεσου ενοφθαλµισµού του αρθρικού υγρού σε φιάλες αιµοκαλλιεργειών αποτελεί πάγια τακτική του εργαστηρίου µας για τα δείγ- µατα βιολογικών υγρών και επαυξάνει την συχνότητα αποµόνωσης του µικροοργανισµού από περιστατικά σηπτικής αρθρίτιδας στην παιδική ηλικία περίπου στο 50%. Όταν το πυώδες αρθρικό υγρό αραιώνεται στο συνολικό όγκο του ζωµού των αιµοκαλλιεργειών περιορίζεται η δράση των ανασταλτικών παραγόντων και διευκολύνεται η ανάπτυξη της K. kingae, όπως αποδείχθηκε µε αντίστοιχες ερευνητικές µελέτες στη Γαλλία και το Ισραήλ [6] [15]. Κατά την ανάλυση του αρθρικού υγρού µε τις µοριακές τεχνικές χρησιµοποιούνται µε αξιόπιστα αποτελέσµατα, ως ανιχνευτές είτε ολιγονουκλεοτίδια προς ορισµένη σταθερή περιοχή του γονιδίου του 16S ριβοσωµατικού RNA του βακτηρίου είτε των γονιδίων των RTX τοξινών. Συνολικά τα ποσοστά των θετικών καλλιεργειών για K. kingae στη σηπτική αρθρίτιδα ποικίλλουν και ανέρχονται περίπου σε 32,9%, ενώ µε τις µοριακές τεχνικές η διάγνωση αυξάνει σε 99,4% [6]. Συµπερασµατικά, η K. kingae, µέλος της οµάδας HACEK, είναι ένα απαιτητικό βακτήριο του οποίου η αποµόνωση επιβάλλει ιδιαίτερους χειρισµούς. Η κλινικοεργαστηριακή συνεργασία θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση της επιδηµιολογίας και της παθογένεσης της σηπτικής αρθρίτιδας ώστε να σχεδιαστεί µε επιτυχία η στρατηγική προσέγγισης και αντιµετώπισης των διεισδυτικών λοιµώξεων από K. kingae. Summa ry Kingella kingae: a cause of a septic arthritis in a healthy child M. Daskalaki 1, A. Makri 1, J. Papaparaskevas 3, M. Petra 2, E. Staikou 1, I. Chager 2, A. Tsakris 3, A. Voyatzi 1 1 Department of Clinical Microbiology, Paediatric Hospital Pentelis 2 Orthopedic Clinic, Paediatric Hospital Pentelis 3 Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens VOL. 58 ΙSSUE 3, July - September 2013

5 KINGELLA KINGAE: ΑΙΤΙΟ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ ΑΣ ΣΕ ΥΓΙΕΣ ΠΑΙ Ι Kingella kingae is a fastidious and slow-growing Gram-negative bacterium that is lastly increasingly recognized as a cause of invasive infections in young children aged < 4 years. It is a frequent colonizer of the upper respiratory tract. The recent increase in the incidence of the osteoarticular infections and bacteremia can be attributed to the improvement of laboratory methodology applied to the detection and isolation of such fastidious bacteria. The purpose of this article is to describe a case of a septic arthritis in the joint of right hip in a female infant aged 24 months at whose synovial fluid K. kingae was isolated. The isolation of K. kingae was not possible from the primary culture of the synovial fluid but from subculturing blood culture vial, where the synovial fluid had been primarily inoculating, onto solid media. Susceptibility testing to antibiotics helped to modify the initial given empirical antibiotic therapy for the septic arthritis and the patient was discharged in perfect condition after being hospitalized for three weeks. Key words Kingella kingae, arthritis, diagnosis Βιβλιογραφία 1. Kiang KM, Ogunmodele F, Juni BA, Boxrud DJ, Glennen A, Bartkus JM et al. Outbreak of osteomyelitis/arthritis caused by Kingella kingae among child care center attendees. Pediatrics 2005;116: Kehl-Fie TE and St.Geme III JW Identification and characterization of an RTX toxin in the emerging pathogen Kingella kingae. Journal of Bacteriology 2007;189: Henrisken S. D. and Bovre K. Moraxella kingii sp. nov., a haemolytic, saccharolytic species of the genus Moraxella J. gen. Microbiol 1968, 51, Yagupsky P and Dagan R. Kingella kingae: An emerging cause of invasive infections in young children. Clinical Infectious Diseases 1997;24: Dubnov-Raz G, Ephros M, Garty BZ, Schlesinger Y, Maayan-Metzger A, Hasson J, et al. Invasive pediatric Kingela kingae infections: a nationwide collaborative study Pediatr Infect Dis J 2010 Jul;29(7): Yagupsky P, Porsch E, and St. Geme III JW. Kingella kingae: En emerging pathogen in young children. Pediatrics 2011;127: Yagupsky P. Kingella kingae: An emerging pediatric pathogen. In:Pollard AJ, FinnA(eds). Hot topics in infection and immunity in children. New York, Springer, 2006: Centers for Disease Control and Prevention. Ostepmyelitis/septic arthritis caused by Kingella kingae among day care attendees- Minnesota, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004;53: Isenberg. Clinical Microbiology Procedures Handbook, 2nd edition, Volume 1, American society for Microbiology, Siala M, Jaulhac M, Gdoura R, Sibilia J, Fourati H, Younes M, et al. Analysis of bacterial DNA in synovial tissue of Tunisian patients with reactive and undifferentiated arthritis by broad-range PCR, cloning and sequencing. Arthritis Res Ther 2008;10:R Sipsas NV, Papaparaskevas J, Stefanou I, Kalatzis K, Vlachoyiannopoulos P, and Avlamis A. Septic arthritis due to Roseomonas mucosa in a rheumatoid arthritis patient receiving infliximab therapy. Diagn Microbiol Infect Dis 2006;55: Clinical and Laboratory Standards Institute Methods for antimicrobial dilution and disk susceptibility testing of infrequently isolated or fastidious bacteria. Approved guideline, 2nd ed. CLSI Document M45-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA. 13. Yagupsky P, Merires M, Bahar J, Dagan R. Evaluation of novel vancomycin-containing medium for primary isolation of Kingella kingae from upper respiratory tract specimens. Journal of Clinical Microbiol May 1995;33: Yagupsky P, Erlich Y, Ariela S, Trefler R, Porat N Outbreak of Kingella kingae skeletal system infections in children in daycare. Pediatr Infect Dis J 2006;25(6): Saphyakhajon P, Greene G Kingella kingae: An emerging pathogen of acute osteoarticular infections in children Pediatrics 2006;117(1)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY ΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑCTA MICROBIOLOGICA HELLENICA - Tόµος 58 Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Τόµος 58 Τεύχος 3 July - September 2013 Volume 58 Issue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Streptococcus pneumoniae ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ SEPTIC ARTHRITIS DUE TO Streptococcus pneumoniae IN A IMMUNOCOMPROMISED

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Περιγραφή περίπτωσης µηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica Σ. Κανταρτζίδου, 1 Μ. Νέπκα, 1 Ε. Περιβολιώτη, 1 Ε. Πετεινάκη, 2 Σ. Γκολφινοπούλου, 3 Κ. Φουντούλης, 1

Διαβάστε περισσότερα

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας

Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας Α ν α σ κ ό π η σ η Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας Ε. Καλογεροπούλου 1, Σ. Δαμιανίδου 1, Γ. Βρυώνη 2 1 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2 Α ν α σ κ ό ϖ η σ η, ένα άγνωστο εντεροβακτηριακό: κλινική σηµασία σύγχρονοι βιοχηµικοί και µοριακοί τρόποι διάγνωσης και ταυτοποίησης Μ. Νταλαµάγκα 1, Γ.Π. Σωτηρόπουλος 1,2, Γ. Βρυώνη 3, Α. Τσακρής 3

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων

Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 3, σελ. 136-146 2011 TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ RESEARCH ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION Ευγενία Καπράλου Eugenia Kapralou,1 Δρόσος Καραγεωργόπουλος Drossos

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ε ρ ί π τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ε ρ ί π τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ε ρ ί π τ ω σ η Περίπτωση ξηράς γάγγραινας δεξιάς άκρας χειρός από Vibrio vulnificus μετά από δήγμα καβουριού Α. Γερογιώκας 1, Ο. Ζαρκωτού 1, Κ. Αυγουλέα 1, Β. Μάμαλη 1, Π. Τσελιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση

Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 66-73 ISSN 1791-9649 Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση Μπιτσιώρη Z. 1 1 ΤΕ Νοσηλεύτρια, Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(25):418-431 Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις Αν και τα άτυπα μυκοβακτηρίδια ανακαλύφθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Α ν α σ κ ό π η σ η Κλινικοεργαστηριακές προσεγγίσεις των περιπροθετικών λοιµώξεων. Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. 2 4 η Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η 1) Ένα νέο εµβόλιο γρίπης για τα παιδιά Ένα αδρανοποιηµένο τετραδύναµο εµβόλιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς ιούς γρίπης Β, φάνηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

GR1306107033. somethink.gr

GR1306107033. somethink.gr GR1306107033 somethink.gr 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι λοιµώξεις συνεχίζουν να αποτελούν µεγάλο πρόβληµα στη δηµόσια υγεία και στην καθηµερινή απασχόληση του παιδιάτρου, είτε ως πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Μεταλλάξεις σχετιζόµενες µε ανάπτυξη αντοχής στην κολιστίνη σε κλινικά στελέχη Acinetobacter baumannii Κ. Νταφοπούλου 1, Α. Πούλου,. Μακρής 3, Χ. Χατζηχριστοδούλου 1,

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα λαγονοψοΐτη μυός και φυματιώδης σπονδυλοδισκίτιδα σε ασθενή με Ρευματοειδή

Απόστημα λαγονοψοΐτη μυός και φυματιώδης σπονδυλοδισκίτιδα σε ασθενή με Ρευματοειδή Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(2):139-149 Απόστημα λαγονοψοΐτη μυός και φυματιώδης σπονδυλοδισκίτιδα σε ασθενή με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα μετά την έναρξη αγωγής με anti-tnf

Διαβάστε περισσότερα

13 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

13 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ Åíùóç Åðéóôçìïíéêïý Ðñïóùðéêïý Íïóïêïìåßïõ Ï Åõáããåëéóìüò (ÅÅÐÍÅ) 13 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÁÈÇÍÁ 11-15 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2008 Äþìá Åõáããåëéóìïý ÏÑÃÁÍÙÔÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2013 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 1) Μυκητιακή µηνιγγίτιδα µετά από επισκληρίδια έγχυση µολυσµένου σκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ 2014 ΕΟΦ Εκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ αε) 18 ο χιλ.λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257434.01 Αναθ.:18-Ιουν-08 BBL CHROMagar MRSAII* ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) αποτελεί ένα εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa ΟΜΙΛΙΕΣ Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa Paolo Lionetti Department of Neuroscience, Psychology, Pharmacology and Child's Health, University of Florence, Meyer Hospital, Florence,

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η 1) Σχετιζόµενη µε µετάγγιση λοίµωξη από ιό του υτικού Νείλου Ανοσοκατεσταλµένος ασθενής παρουσίασε εγκεφαλίτιδα από ιό του υτικού Νείλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 15, Τεύχος 2, σελ. 54-60 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΨΙΝΑΚΗ Η ευαισθησία, η ειδικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επιδημιολογική μελέτη πολυανθεκτικών στελεχών Staphylococcus που απομονώνονται από ενδονοσοκομειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Επιδηµιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση επιδηµίας γαστρεντερίτιδας από norovirus σε Γενικό Νοσοκοµείο Ε. Κουσούλη 1, Ο. Ζαρκωτού 1,. Καραγεωργόπουλος 1, Ν. Σπανάκης

Διαβάστε περισσότερα