οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa."

Transcript

1 οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή

2 Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας και πότε Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται Σε ποια αντιβιοτικά θα πρέπει να γίνεται Υπάρχει αντοχή στα αναερόβια και τι σημαίνει στην κλινική πράξη

3 Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας και πότε Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται Σε ποια αντιβιοτικά θα πρέπει να γίνεται Υπάρχει αντοχή στα αναερόβια και τι σημαίνει στην κλινική πράξη

4 Θα πρέπει να γίνεται δοκιμασία ευαισθησίας και πότε Τοπικό επίπεδο (νοσοκομείο) Ανάλογα με δυνατότητες και εξειδίκευση του εργαστηρίου Γενική οδηγία: δεν είναι απαραίτητο να γίνεται ρουτίνα (υψηλό κόστος, χρονοβόρο, μη αποδοτικό) Συγκεκριμένα δείγματα και στελέχη Πολυκεντρικό επίπεδο (κέντρο αναφοράς) Γιαεπιδημιολογικόέλεγχοκαιεπιτήρησητηςαντοχής Για έλεγχο νέων αντιμικροβιακών Αποδοτικό από άποψη κόστους (agar dilution) Καλύτερη προτυποποίηση μεθοδολογίας, παροχή υπηρεσιών, ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων (feed-back). CLSI, M11-A6. Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual, 6th Edition

5 Σε ποια στελέχη θα πρέπει να γίνεται Σοβαρές λοιμώξεις Αίμα, ΕΝΥ, άλλα άσηπτα υγρά Ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα, αρθρίτιδα, προσθετικές συσκευές Κατά περίπτωση, ύστερα από συνεννόηση με την κλινική Λοιμώξεις που δεν απαντούν στην θεραπεία Λοιμώξεις που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής CLSI, M11-A6. Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual, 6th Edition

6 Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας και πότε Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται Σε ποια αντιβιοτικά θα πρέπει να γίνεται Υπάρχει αντοχή στα αναερόβια και τι σημαίνει στην κλινική πράξη

7 Οδηγίες οργανισμών - εταιριών CLSI (πρώην NCCLS) Αραιώσεις σε άγαρ: Ναι στην χρήση Μικροαραιώσεις σε ζωμό: Ναι στην χρήση ιάχυση δισκίων: Όχι στην χρήση Etest Εμπορικά συστήματα: εν καλύπτονται Υλικό: Brucella agar + 5% ερυθρά + vitk + haemin BSAC Screening ταχέως αναπτυσσομένων (24h): διάχυση δισκίων Υλικό: Wilkins-Chalgren agar + 5% ερυθρά Επιβεβαίωση αντοχής με μέτρηση ΕΑΠ Για απαιτητικά: μέτρηση ΕΑΠ

8 Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται η δοκιμασία ευαισθησίας Αραιώσεις σε άγαρ (agar dilution) Μέθοδος αναφοράς Χαμηλό κόστος Μαζικός έλεγχος Ακατάλληλο για ρουτίνα

9 0,125 μg/ml 0,25 μg/ml 0,5 μg/ml 1 μg/ml

10 Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται η δοκιμασία ευαισθησίας Etest Ευελιξία Αξιοπιστία Κατάλληλο για ρουτίνα Υψηλό κόστος

11

12 Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται η δοκιμασία ευαισθησίας ιάχυση δισκίων κατά Kirby-Bauer Μη αποδεκτή μέθοδος Οδηγία μόνο ως έλεγχος διαλογής(screening) εν υπάρχουν όρια διαμέτρων σύγκριση με διάμετρο προτύπου (συγκριτική δοκιμασία)

13 ιάχυση δισκίων - Οδηγίες BSAC Σωστό Λάθος British Society for Antimicrobial Chemotherapy

14 Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται η δοκιμασία ευαισθησίας Μικροαραιώσεις σε ζωμό (broth micro-dilution) Για ταχέως αναπτυσσόμενα Προσοχή στις συνθήκες Κατάλληλο για ρουτίνα Σε εξέλιξη εμπορικά συστήματα (Vitek, Microscan κλπ.) ιαφορετικά όρια ερμηνείας (breakpoints) της ΕΑΠ από τα όρια της μεθόδου αραιώσεων σε άγαρ

15 Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας και πότε Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται Σε ποια αντιβιοτικά θα πρέπει να γίνεται Υπάρχει αντοχή στα αναερόβια και τι σημαίνει στην κλινική πράξη

16 Gram-αρνητικά αναερόβια Έλεγχος β-λακταμάσης (νιτροσεφίνη) Αρνητικός Θετικός Πρώτης επιλογής Πενικιλλίνη Κλινδαμυκίνη Μετρονιδαζόλη εύτερης επιλογής Κεφοξιτίνη, κεφτριαξόνη Πιπερακιλλίνη ή τικαρκιλλίνη Μοξιφλοξασίνη CLSI, Document M11-A6, 2004 Πρώτης επιλογής β-λακταμικό+αναστολέας Κεφοξιτίνη Ιμιπενέμη, ερταπενέμη Μετρονιδαζόλη εύτερης επιλογής Κεφτριαξόνη Χλωραμφαινικόλη Μοξιφλοξασίνη

17 Gram-θετικά αναερόβια Clostridium spp. (εκτός από C. perfrigens Πρώτης επιλογής Πενικιλλίνη ή αμπικιλλίνη β-λακταμικό+αναστολέας Κεφοξιτίνη Κλινδαμυκίνη Μετρονιδαζόλη Ιμιπενέμη, Ερταπενέμη εύτερης επιλογής Κεφτριαξόνη C. perfrigens, Gram(+) κόκκοι, μη σπορογόνα Gram(+) βακτήρια Πρώτης επιλογής Πενικιλλίνη ή αμπικιλλίνη Κλινδαμυκίνη Μετρονιδαζόλη εύτερης επιλογής Κεφτριαξόνη Κεφοξίτίνη Τετρακυκλίνη Πιπερακιλλίνη ή τικαρκιλλίνη Τετρακυκλίνη CLSI, Document M11-A6, 2004

18 Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας και πότε Με ποια μέθοδο θα πρέπει να γίνεται Σε ποια αντιβιοτικά θα πρέπει να γίνεται Υπάρχει αντοχή στα αναερόβια και τι σημαίνει στην κλινική πράξη

19 Μετρονιδαζόλη - Μηχανισμός δράσης Είναι προ-φάρμακο Απαιτείται αναγωγή σε αυστηρά αναερόβιο περιβάλλον. Προκαλεί βλάβη στο DNA και στα άλλα μακρομόρια του μικροβιακού κυττάρου. Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual 6th Edition

20 Μετρονιδαζόλη Επιδημιολογία αντοχής Σπάνια η εμφάνιση αντοχής Παγκόσμια 0-3% για ΕΑΠ 32 mg/l Υψηλότερα ποσοστά: ARC, HPA, Cardiff, UK 7% J. Brazier et al, JAC, 1999 Ελληνικά δεδομένα 4% (κυρίως Prevotella spp.) J. Papaparaskevas CMI, 2005

21 Μετρονιδαζόλη Μηχανισμοί αντοχής Ομάδα γονιδίων nim (nima, B, C, D, E, F, G) Κωδικοποιούν για νιτροαναγωγάση μετατρέπει την 5- νιτροϊμιδαζόλη στο ανενεργό παράγωγο αμινοϊμιδαζόλη Ανεύρεση και σε ευαίσθητα στελέχη (ΕΑΠ 16 mg/l) απαιτούνται αλληλουχίες εισδοχής για έκφραση της αντοχής Άλλοι μηχανισμοί Ελαττωμένη δράση αναγωγάσης (για μετατροπή προφαρμάκου) Ελαττωμένη πρόσληψη στο βακτηριακό κύτταρο

22 Κατανομή nim γονιδίων Ελληνικά δεδομένα Στέλεχος ΕΑΠ Mz Nim γονίδια P. melaninogenica 4 B. merdae 4 nime B. distasonis 4 nima B. ureolyticus 8 P. buccalis 8 B. fragilis 16 nimd P. oralis >32 nimc P. oralis >32 nime P. oralis >32 Fusobacterium spp. >32 nimd P. buccalis >32 nime Porphyromonas spp. >32 nimc P. bivia >32 M 1 2 NC 458 bp Bacteroides fragilis, ΕΑΠ 16 mg/l, nimd J. Papaparaskevas, CMI, 2005

23 Μετρονιδαζόλη Μηχανισμοί αντοχής Η έκθεση στην μετρονιδαζόλη έχει ενοχοποιηθεί για μη αναστρέψιμη αύξηση της ΕΑΠ (2-6 >256 mg/l), χωρίς απαραίτητα την εμφάνιση nim γονιδίων Πιθανολογείται μια συνολική προσαρμογή των μεταβολικών μηχανισμών του κύτταρου στην αντιμικροβιακή πίεση M Gal and J Brazier, JAC, 2004 CG Diniz et al, AAC, 2002

24 Μετρονιδαζόλη Έλεγχος ευαισθησίας Προσοχή στις σωστές αναερόβιες συνθήκες!!!!! Συχνά τα ψευδώς ανθεκτικά στελέχη (ανεπαρκής τεχνική) Έλεγχος των συνθηκών (κυανό μεθυλενίου, ρεσαζουρίνη) Έλεγχος αποτελεσμάτων (B. fragilis ATCC 25285, B. thetaiotaomicron ATCC 29741) Η μέθοδος Etest δίνει επαρκή αποτελέσματα Επιβεβαίωση στελεχών με αυξημένη ΕΑΠ (>1 mg/l) Έλεγχος διαλογής (screening): δισκίο Mz 5 μg, σύγκριση της διαμέτρου με την αντίστοιχη του προτύπου στελέχους Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual 6th Edition

25 Έλεγχος μετρονιδαζόλης Ανεξάρτητα της μεθόδου, προσοχή στις αναερόβιες συνθήκες!!

26 Καρβαπενέμες - Μηχανισμός δράσης Ιμιπενέμη, μεροπενέμη, ερταπενέμη β-λακταμικό αντιβιοτικό, σύνδεση με PBPs αναστολή σύνθεσης τοιχώματος Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual 6th Edition

27 Καρβαπενέμες Επιδημιολογία αντοχής Σε χαμηλά επίπεδα η εμφάνιση αντοχής Παγκόσμια 0-2% για ΕΑΠ 16 mg/l Υψηλότερα ποσοστά: Ιαπωνία 6% Kato et al, AAC, 2003 Ελληνικά δεδομένα Bacteroides, Prevotella spp: Ιμιπενέμη 0,5%, Eρταπενέμη 3% C. difficile: Ιμιπενέμη 7%, Μεροπενέμη 0% Papaparaskevas et al, CMI, 2005, Malamou-Ladas et al, 2005

28 Καρβαπενέμες Μηχανισμοί αντοχής Καρβαπενεμάση που υδρολύει όλα τα β-λακταμικά Κωδικοποίηση από το cfia γονίδιο Ανεύρεση και σε ευαίσθητα στελέχη (ΕΑΠ 8 mg/l) απαιτούνται αλληλουχίες εισδοχής για έκφραση της αντοχής Άλλοι μηχανισμοί Μεταβολές στις PBP NC M 340 bp Στελέχη Bacteroides spp. ΕΑΠ < 8 mg/l, cfia (+)

29 Φαινοτυπικά ευαίσθητα στελέχη που διαθέτουν γενετικούς μηχανισμούς αντοχής Το πρόβλημα με την μετρονιδαζόλη και την ιμιπενέμη?? Είναι δυνατό τα στελέχη κάτω από την πίεση της επιλογής να μετατραπούν σε φαινοτυπικά ανθεκτικά?

30 Φαινοτυπικά ευαίσθητα στελέχη που διαθέτουν γενετικούς μηχανισμούς αντοχής Το πρόβλημα με την μετρονιδαζόλη και την ιμιπενέμη Σε σχέση με την μετρονιδαζόλη, η in vitro έκθεση μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη αύξηση της ΕΑΠ Όσον αφορά την ιμιπενέμη, ίσως έχει σχέση με την ποσότητα της καρβαπενεμάσης που παράγεται δεν είναι επαρκής για να αυξήσει την τιμή της ΕΑΠ Η έκθεση του στελέχους σε ιμιπενέμη in vitro ή in vivo μπορεί να επάγει την παραγωγή του μεταλλο-ένζυμου M Gal and J Brazier, JAC, 2004

31 β-λακταμικά - Μηχανισμός αντοχής Πενικιλλίνη β-λακταμάσες >95% αντοχή στα στελέχη Bacteroides spp. 60% αντοχή στα στελέχη Prevotella spp. 57% αντοχή στα στελέχη C. difficile Κεφοξιτίνη αλλαγές στις PBPs, β-λακταμάσες (cfxa) 30% αντοχή στο σύνολο (κυρίως Bacteroides spp.) 6% στα στελέχη Prevotella spp. β-λακταμικά+αναστολείς αλλαγές στις PBPs 2% αντοχή στην πιπερακιλλίνη+ταζομπακτάμη (κυρίως Bacteroides) Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual 6th Edition Papaparaskevas et al, CMI, 2005, Malamou-Ladas et al, 2005

32 Κλινδαμυκίνη - Μηχανισμός αντοχής Μεθυλίωση ριβοσώματος (erm γονίδια, MLS B αντοχή) ιεθνώς αντοχή 25-45% (αυξημένη στην Ν. Ευρώπη) Ελλάδα: συνολικά 30% αντοχή στα Gram-αρνητικά (ομοιόμορφη κατανομή στα είδη) και 56% αντοχή στο C. difficile Ικανότητα μεταβίβασης MLS B γονιδίων μεταξύ αερόβιων και αναερόβιων ειδών της φυσιολογικής στοματοφαρυγγικής χλωρίδας Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual 6th Edition Papaparaskevas et al, CMI, 2005, Malamou-Ladas et al, 2005

33 Κινολόνες - Μηχανισμός αντοχής Οι παλαιότερες φθοριοκινολόνες δεν είναι δραστικές έναντι αναεροβίων Νεότερες ποικίλη δραστικότητα Μεταλλαγές στα γονίδια gyra, parc ιεθνώς σχετικά καλή η δραστικότητα της μοξιφλοξασίνης Ελληνικά δεδομένα: αντοχή έως 30% στα Bacteroides spp. Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual 6th Edition Papaparaskevas et al, CMI, 2005

34 Νεότερα αντιβιοτικά Τιγκεκυκλίνη (γλυκυλ-κυκλίνη), παράγωγο τετρακυκλινών Καλή in vitro δραστικότητα 10% αντοχή στα Gramαρνητικά (60% αντοχή στην τετρακυκλίνη) A. Katsandri et al, DMID, 2006

35

36 Συντελεστές ΓΝΑ Λαϊκό : Α. Αυλάμη, Α. Πανταζάτου, Α. Κατσανδρή ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς : Ε. Μαλάμου-Λαδά, Γ. Γκαντέρης, Μ. Ορφανίδου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής: Καθ. Ν.Ι. Λεγάκης, Ι. Παπαπαρασκευάς Νοσοκομεία που συμμετέχουν: ΓΝΑ Ασκληπιείο, ΓΝΕ Θριάσειο, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, ΓΝΑ Λαϊκό, ΓΝΠΑ Η ΑγίαΣοφία, ΓΝΠΑ Π. & Α. Κυριακού, ΓΝ Παίδων Πεντέλης, ΓΝΑ Σισμανόγλειο, ΠΓΝΑ Αττικόν, ΓΝ υτικής Αττικής, ΓΝΝ Κέρκυρας, ΓΝΝ Βόλου Χρηματοδοτήσεις Πρόγραμμα Καποδίστριας (ΕΚΠΑ) Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πυθαγόρας (Υπ. Παιδείας)

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αµινογλυκοσίδες. Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr

Αµινογλυκοσίδες. Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr Αµινογλυκοσίδες Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr 1 2 Αµινογλυκοσίδες Ιστορικά στοιχεία Πρώτη αµινογλυκοσίδη στην θεραπευτική Στρεπτοµυκίνη (1944)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc 8840621 2007/11 Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 26/6/2012 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 26/6/2012 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΚΟΥ Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» CLSI (Clinical Laboratory Standards

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Μικροβιακή Αντοχή Βασικοί ορισμοί Δραστικότητα αντιβιοτικού Αντοχή Μικροοργανισμού Μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΩΤΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜ ΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΓΟΝΤΕΣ ΠΘΟΓΕΝΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Klebsiella pneumoniae ΠΟΥ ΠΡΓΟΥΝ ΚΡΒΠΕΝΕΜΣΕΣ. ΜΠΟΥΛΗ ΤΤΙΝ-ΛΗΤΩ ΕΙΣΗΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS Kωνσταντίνα Τζανέτου Konstantina Tzanetou

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αμινογλυκοσίδες Αντιμικροβιακό φάσμα Κλινικές ενδείξεις Αντιμικροβιακό φάσμα αμινογλυκοσιδών: Gram-αρνητικά βακτηρίδια: Gram-θετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Meronem 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Α ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι εφικτή η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Συντ. Δ/ντής, Παθολογική Κλινική ΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Merobact. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Φιαλίδιο για ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση 500mg

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Σεπτέμβριος 2011 May September 2011 Τόμος 56 / Τεύχος 3 Volume 56 / Issue 3

Μάιος Σεπτέμβριος 2011 May September 2011 Τόμος 56 / Τεύχος 3 Volume 56 / Issue 3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

TAZOREX. Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial

TAZOREX. Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ TAZOREX Κόνις για ενέσιμο διάλυμα Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAZOREX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Β ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι κλινικά σημαντική η ταυτοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rocephin 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ραστική ουσία: κεφτριαξόνη µε τη µορφή στείρου δινατριούχου άλατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Meronem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Ημερίδα με θέμα: «Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία» Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική σημασία της αντοχής του πνευμονιόκοκκου στην πνευμονία της κοινότητας

Κλινική σημασία της αντοχής του πνευμονιόκοκκου στην πνευμονία της κοινότητας Κλινική σημασία της αντοχής του πνευμονιόκοκκου στην πνευμονία της κοινότητας Κατερίνα Μανίκα Λέκτορας Πνευμονολογίας Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ S. pneumoniae Συχνότητα αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NORMA HELLAS S.A. CEFTRIAXONE/NORMA VERSION: PIL-2693001_2_3-01 DATE: 20-03-2013 Ceftriaxone/Norma Ceftriaxone (ως Ceftriaxone sodium trisesquihydrate) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Antibacin Powder and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επιδημιολογική μελέτη πολυανθεκτικών στελεχών Staphylococcus που απομονώνονται από ενδονοσοκομειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός δειγμάτων. Ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα