Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή"

Transcript

1 Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή Έκδοση: J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Συχνά, µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα τα δικτυακά πρωτοκόλλα παρατηρώντας τα σε δράση ή παίζοντας µαζί τους, δηλαδή παρατηρώντας την ακολουθία των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ δύο οντοτήτων πρωτοκόλλων, εισχωρώντας στις λεπτοµέρειες λειτουργίας των πρωτοκόλλων, αναγκάζοντάς τα να εκτελέσουν συγκεκριµένες ενέργειες και στη συνέχεια παρατηρώντας αυτές τις ενέργειες και τις συνέπειές τους. Αυτό µπορεί να γίνει σε προσοµοιωµένα σενάρια ή σε ένα περιβάλλον πραγµατικού δικτύου όπως το ιαδίκτυο. Τα εφαρµογίδια Java (Java applets) που συνοδεύουν αυτό το βιβλίο ακολουθούν την πρώτη προσέγγιση. Στα εργαστήρια Wireshark 1 θα ακολουθήσουµε τη δεύτερη προσέγγιση. Θα τρέξετε διάφορες δικτυακές εφαρµογές σε διαφορετικά σενάρια χρησιµοποιώντας έναν υπολογιστή στο γραφείο, στο σπίτι ή σε ένα εργαστήριο. Θα παρατηρήσετε τα δικτυακά πρωτόκολλα στον υπολογιστή σας σε δράση, να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν µηνύµατα µε οντότητες πρωτοκόλλων που εκτελούνται αλλού στο ιαδίκτυο. Έτσι, εσείς και ο υπολογιστής σας θα αποτελέσετε µέρος αυτών των ζωντανών εργαστηρίων. Θα παρατηρήσετε και θα µάθετε πράττοντας. Το βασικό εργαλείο για την παρατήρηση των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ των εκτελούµενων οντοτήτων πρωτοκόλλων καλείται packet sniffer. Όπως υπονοεί και το όνοµα, ο packet sniffer συλλαµβάνει ( sniffs ) τα µηνύµατα τα οποία στέλνονται ή λαµβάνονται από τον υπολογιστή σας. Επίσης, ο packet sniffer συνήθως αποθηκεύει και απεικονίζει τα περιεχόµενα διαφόρων πεδίων πρωτοκόλλων που περιέχονται στα µηνύµατα που συλλαµβάνονται. Ο ίδιος ο packet sniffer είναι παθητικός. Παρατηρεί τα µηνύµατα που στέλνονται και λαµβάνονται από τις εφαρµογές και τα πρωτόκολλα που τρέχουν στον υπολογιστή σας αλλά ο ίδιος δεν στέλνει ποτέ πακέτα. Παρόµοια, τα λαµβανόµενα πακέτα δεν απευθύνονται ποτέ µε ρητό τρόπο στον packet sniffer. Αντίθετα, ο packet sniffer λαµβάνει ένα αντίγραφο των πακέτων που στέλνονται ή λαµβάνονται από τις εφαρµογές και τα πρωτόκολλα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας. 1 Προηγούµενες εκδόσεις αυτών των εργαστηρίων χρησιµοποιούσαν τον αναλυτή πακέτων Ethereal. Το Μάιο του 2006, ο σχεδιαστής του Ethereal προσχώρησε σε µία νέα εταιρεία οπότε αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σήµα κατατεθέν Ethereal. Στη συνέχεια δηµιούργησε το διάδοχο του Ethereal, τον αναλυτή δικτυακών πρωτοκόλλων Wireshark. Επειδή το Ethereal δε συντηρείται, ούτε αναπτύσσεται, πλέον, ενεργά χρησιµοποιούµε το Wireshark για τα εργαστήρια αυτά. 1

2 Στο Σχήµα 1 φαίνεται η δοµή ενός packet sniffer. Στα δεξί µέρος του Σχήµατος 1 φαίνονται τα πρωτόκολλα (στην προκειµένη περίπτωση τα πρωτόκολλα του ιαδικτύου) και οι εφαρµογές (όπως ένας web browser ή ένας ftp client) που τρέχουν κανονικά στον υπολογιστή σας. Ο packet sniffer, ο οποίος φαίνεται µέσα στο παραλληλόγραµµο διακεκοµµένων γραµµών του Σχήµατος 1, είναι µία προσθήκη στο σύνηθες λογισµικό του υπολογιστή σας και αποτελείται από δύο µέρη. Η βιβλιοθήκη σύλληψης πακέτων (packet capture library) λαµβάνει ένα αντίγραφο κάθε πλαισίου επιπέδου ζεύξης που στέλνεται ή λαµβάνεται από τον υπολογιστή σας. Υπενθυµίζεται ότι τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται από τα πρωτόκολλα ανώτερων επιπέδων, όπως το HTTP, FTP, TCP, UDP ή το IP, τελικά ενθυλακώνονται όλα µέσα σε πλαίσια επιπέδου ζεύξης τα οποία µεταδίδονται µέσω φυσικών µέσων όπως ένα καλώδιο Ethernet. Εποµένως, η σύλληψη όλων των πλαισίων επιπέδου ζεύξης σας παρέχει όλα τα µηνύµατα που στέλνονται και λαµβάνονται από όλα τα πρωτόκολλα και όλες τις εφαρµογές που εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Σχήµα 1: οµή packet sniffer Το δεύτερο συστατικό στοιχείο ενός packet sniffer είναι ο αναλυτής πακέτων (packet analyzer), ο οποίος απεικονίζει τα περιεχόµενα όλων των πεδίων µέσα στο µήνυµα ενός πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, ο αναλυτής πακέτων πρέπει να καταλαβαίνει τη δοµή όλων των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται από τα πρωτόκολλα. Για παράδειγµα, έστω ότι ενδιαφερόµαστε να απεικονίσουµε τα διάφορα πεδία των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται από το πρωτόκολλο HTTP στο Σχήµα 1. Ο αναλυτής πακέτων καταλαβαίνει τη µορφή των πλαισίων Ethernet και εποµένως µπορεί να αναγνωρίσει ένα αυτοδύναµο πακέτο IP (IP datagram) µέσα σε ένα πλαίσιο Ethernet. Επίσης, καταλαβαίνει τη µορφή ενός IP datagram, ώστε να είναι σε θέση να εξάγει ένα TCP segment που περιέχεται µέσα σε ένα IP datagram. Επιπλέον, καταλαβαίνει τη δοµή ενός TCP segment οπότε µπορεί να εξάγει το µήνυµα HTTP που περιέχεται στο TCP segment. Τέλος, καταλαβαίνει το πρωτόκολλο HTTP και έτσι, για παράδειγµα, γνωρίζει ότι τα πρώτα bytes ενός µηνύµατος HTTP θα περιέχουν τις ακολουθίες χαρακτήρων GET, POST ή HEAD, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.8 του βιβλίου σας. Στα εργαστήρια αυτά θα χρησιµοποιήσουµε τον packet sniffer Wireshark 2

3 (http://www.wireshark.org), ο οποίος θα µας δώσει τη δυνατότητα να απεικονίσουµε τα περιεχόµενα των µηνυµάτων που στέλνονται ή λαµβάνονται από τα πρωτόκολλα σε διαφορετικά επίπεδα της στοίβας πρωτοκόλλων. (Σε τεχνική γλώσσα, το Wireshark είναι ένας αναλυτής πακέτων που χρησιµοποιεί µία βιβλιοθήκη σύλληψης πακέτων στον υπολογιστή σας.) Το Wireshark είναι ένας ελεύθερος χρέωσης αναλυτής δικτυακών πρωτοκόλλων ο οποίος τρέχει σε υπολογιστές Windows, Linux/Unix και Mac. Είναι ένας ιδανικός αναλυτής πακέτων για τα εργαστήριά µας: είναι ευσταθής, έχει µία µεγάλη βάση χρηστών και καλά στοιχειοθετηµένη υποστήριξη που περιλαµβάνει έναν οδηγό χρήστη (http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/), σελίδες εγχειριδίου χρήστη (man pages) (http://www.wireshark.org/docs/man-pages/) και ένα λεπτοµερή κατάλογο συχνών ερωτηµάτων (Frequently Asked Questions, FAQ) (http://www.wireshark.org/faq.html), είναι πλούσιος σε λειτουργίες που περιλαµβάνουν τη ικανότητα να αναλύει περισσότερα εκατοντάδες πρωτοκόλλων και έχει µία καλά σχεδιασµένη διεπαφή χρήστη (user interface). Λειτουργεί σε υπολογιστές που χρησιµοποιούν Ethernet, Token-Ring, FDDI, σειριακές συνδέσεις (PP και SLIP), ασύρµατα τοπικά δίκτυα και συνδέσεις ΑΤΜ (ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα). Πως να λάβετε το Wireshark Για να τρέξετε το Wireshark θα χρειαστείτε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή που να υποστηρίζει και το Wireshark και τη βιβλιοθήκη σύλληψης πακέτων libpcap ή WinPCap. Εάν το λογισµικό libpcap δεν είναι ήδη εγκατεστηµένο στο λειτουργικό σας σύστηµα, θα εγκατασταθεί για σας όταν εγκαταστήσετε το Wireshark. Για ένα κατάλογο των υποστηριζόµενων λειτουργικών συστηµάτων και των ιστοτόπων από όπου µπορείτε να φορτώσετε το απαραίτητο λογισµικό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Φορτώστε και εγκαταστήστε το λογισµικό Wireshark: Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα φορτώστε και εγκαταστήστε το δυαδικό αρχείο Wireshark που είναι κατάλληλο για τον υπολογιστή σας. Φορτώστε τον οδηγό χρήστη του Wireshark. Ο κατάλογος FAQ του Wireshark περιλαµβάνει έναν αριθµό από χρήσιµες υποδείξεις και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ειδικά εάν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε την εγκατάσταση ή την εκτέλεση του Wireshark. 3

4 Εκτέλεση του Wireshark Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος Wireshark εµφανίζεται στην οθόνη η γραφική διεπαφή χρήστη (graphical user interface, GUI) του Wireshark που φαίνεται στο Σχήµα 2. Αρχικά, τα διάφορα παράθυρα δεν περιέχουν δεδοµένα. Μενού Εντολών display filter specification Κατάλογος συλληφθέντων πακέτων Λεπτοµέρειες επιλεγµένης επικεφαλίδας πακέτου Περιεχόµενο πακέτου σε δεκαεξαδικό και ASCII Σχήµα 2: Γραφική ιεπαφή Χρήστη (Graphical User Interface) του Wireshark Η διεπαφή του Wireshark περιλαµβάνει πέντε κύρια στοιχεία: Τα µενού των εντολών (command menus) είναι συνηθισµένα πτυσσόµενα (pulldown) µενού που βρίσκονται στο επάνω µέρος του παραθύρου. Προς το παρόν µας ενδιαφέρουν τα µενού File και Capture. Το µενού File επιτρέπει την αποθήκευση δεδοµένων για πακέτα που έχουν συλληφθεί ή το άνοιγµα ενός αρχείου που περιέχει δεδοµένα πακέτων που είχαν συλληφθεί προηγουµένως και την έξοδο από το Wireshark. Το µενού Capture σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τη σύλληψη πακέτων. Το παράθυρο καταλόγου πακέτων (packet-listing window) παρουσιάζει µία περίληψη της µιας γραµµής για κάθε πακέτο που συλλαµβάνεται η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό πακέτου (πρόκειται για αριθµό που απονέµεται από το 4

5 Wireshark και όχι για έναν αριθµό πακέτου που περιέχεται στην επικεφαλίδα οποιουδήποτε πρωτοκόλλου), τον χρόνο σύλληψης του πακέτου, τις διευθύνσεις πηγής και προορισµού του πακέτου, το είδος του πρωτοκόλλου και πληροφορία σχετική µε το πρωτόκολλο η οποία περιέχεται στο πακέτο. Ο κατάλογος των πακέτων µπορεί να ταξινοµηθεί σύµφωνα µε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες κάνοντας κλικ στο όνοµα της αντίστοιχης στήλης. Στο πεδίο είδος πρωτοκόλλου (protocol type) αναφέρεται το ανωτάτου επιπέδου πρωτόκολλο το οποίο έστειλε ή έλαβε ένα πακέτο, δηλαδή, το πρωτόκολλο που είναι η πηγή ή ο τελικός αποδέκτης αυτού του πακέτου. Το παράθυρο λεπτοµερειών επικεφαλίδας πακέτου (packet-header details window) παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε το επιλεγµένο στο παράθυρο packetlisting πακέτο. (Για να επιλέξετε ένα από τα πακέτα του παραθύρου packetlisting, τοποθετείστε τον cursor πάνω από την µιας-γραµµής περίληψη του πακέτου στο παράθυρο packet-listing και κάντε αριστερό κλικ.) Οι λεπτοµέρειες αυτές περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε το πλαίσιο Ethernet και το IP datagram που περιέχουν αυτό το πακέτο. Το ποσό των λεπτοµερειών που παρουσιάζεται για το Ethernet και το επίπεδο IP µπορεί να επεκταθεί ή να ελαχιστοποιηθεί κάνοντας κλικ στο βέλος που δείχνει δεξιά ή προς τα κάτω και βρίσκεται στα αριστερά της γραµµής του πλαισίου Ethernet ή του IP datagram στο παράθυρο packet-header details. Εάν το πακέτο έχει µεταφερθεί µε TCP ή UDP, θα παρουσιαστούν και οι λεπτοµέρειες που αφορούν το TCP ή το UDP, οι οποίες µπορούν να επεκταθούν ή να ελαχιστοποιηθούν µε παρόµοιο τρόπο. Τέλος, λεπτοµέρειες παρέχονται επίσης για το ανωτάτου επιπέδου πρωτόκολλο το οποίο έστειλε ή έλαβε αυτό το πακέτο. Το παράθυρο περιεχοµένων πακέτου (packet-contents window) παρουσιάζει ολόκληρο το περιεχόµενο ενός συλλαµβανόµενου πλαισίου και σε µορφή ASCII και σε δεκαεξαδική µορφή. Προς το επάνω µέρος της διεπαφής Wireshark βρίσκεται το πεδίο του φίλτρου παρουσίασης πακέτων (packet display filter field) στο οποίο µπορούµε να εισάγουµε το όνοµα ενός πρωτοκόλλου ή άλλη πληροφορία έτσι ώστε να φιλτράρουµε την πληροφορία που παρουσιάζεται στο παράθυρο packet-listing (και εποµένως στα παράθυρα packet-header και packet-contents). Στο παράδειγµα που ακολουθεί θα χρησιµοποιήσουµε το πεδίο packet display filter ώστε να κάνουµε το Wireshark να κρύψει (να µην παρουσιάσει) όλα τα πακέτα εκτός από εκείνα που αντιστοιχούν σε µηνύµατα HTTP. οκιµαστική εκτέλεση του Wireshark Ο καλύτερος τρόπος για να εξοικειωθεί κανείς µε ένα νέο κοµµάτι λογισµικού είναι η δοκιµή. Υποθέτουµε ότι ο υπολογιστής σας συνδέεται στο ιαδίκτυο µέσω µίας ενσύρµατης διεπαφής Ethernet. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Ξεκινήστε τον web browser της αρεσκείας σας, ο οποίος θα εµφανίσει την αρχική σελίδα που έχετε επιλέξει. 5

6 2. Ξεκινήστε το λογισµικό Wireshark. Θα δείτε αρχικά ένα παράθυρο παρόµοιο µε αυτό του Σχήµατος 2 µε τη διαφορά ότι δε θα εµφανίζονται πακέτα στα παράθυρα packet-listing, packet-header, ή packet-contents, αφού το Wireshark δεν έχει αρχίσει ακόµη να συλλαµβάνει πακέτα. 3. Για να αρχίσει η σύλληψη πακέτων, επιλέξτε Options στο µενού Capture. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση του παραθύρου Wireshark: Capture Options όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Σχήµα 3: Παράθυρο Capture Options του Wireshark 4. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλες τις προεπιλεγµένες τιµές αυτού του παραθύρου. Οι διεπαφές δικτύου (δηλαδή οι φυσικές συνδέσεις) του υπολογιστή σας µε το δίκτυο θα εµφανίζονται στο µενού Interface στο επάνω µέρος του παραθύρου Capture Options. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας έχει περισσότερες από µία ενεργές διεπαφές δικτύου (π.χ. εάν έχετε αµφότερες 6

7 µία ασύρµατη και µία ενσύρµατη σύνδεση Ethernet), θα χρειαστεί να επιλέξετε µία διεπαφή την οποία θα χρησιµοποιήσετε για να στέλνετε και να λαµβάνετε πακέτα (το πιθανότερο την ενσύρµατη διεπαφή). Αφού επιλέξετε τη διεπαφή δικτύου (ή χρησιµοποιήσετε την προεπιλεγµένη διεπαφή που επιλέγει το Wireshark), κάντε κλικ στο Start. Στο σηµείο αυτό αρχίζει η σύλληψη των πακέτων: όλα τα πακέτα που στέλνονται ή λαµβάνονται από τον υπολογιστή σας συλλαµβάνονται από το Wireshark. 5. Μόλις αρχίσει η σύλληψη πακέτων θα εµφανισθεί ένα παράθυρο περίληψης σύλληψης πακέτων (packet capture summary window) όπως φαίνεται στο Σχήµα 4. Το παράθυρο αυτό συνοψίζει τον αριθµό των διαφόρων ειδών πακέτων που συλλαµβάνονται και περιέχει το κουµπί Stop το οποίο θα σας επιτρέψει να διακόψετε τη σύλληψη πακέτων. Μην σταµατήσετε τη σύλληψη πακέτων ακόµη. Σχήµα 4: Παράθυρο Packet Capture του Wireshark 6. Ενώ το Wireshark τρέχει, εισάγετε το URL: ώστε ο browser να παρουσιάσει αυτήν την ιστοσελίδα. Για να παρουσιάσει αυτή τη σελίδα, ο browser σας θα επικοινωνήσει µε τον HTTP server στο gaia.cs.umass.edu και θα ανταλλάξει µηνύµατα HTTP µε τον server όπως συζητήθηκε στην Ενότητα 2.2 του βιβλίου. Τα πλαίσια Ethernet που περιέχουν αυτά τα µηνύµατα HTTP θα συλληφθούν από το Wireshark. 7. Αφού ο browser σας παρουσιάσει τη σελίδα INTRO-wireshark-file1.html, σταµατήστε τη σύλληψη πακέτων επιλέγοντας stop στο παράθυρο capture του 7

8 Wireshark. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να εξαφανισθεί το παράθυρο capture του Wireshark και το κύριο παράθυρο του Wireshark να εµφανίζει όλα τα πακέτα που συνελήφθησαν από τότε που αρχίσατε τη σύλληψη πακέτων. Το κύριο παράθυρο του Wireshark θα πρέπει τώρα να µοιάζει µε αυτό του Σχήµατος 2. Έχετε τώρα στη διάθεσή σας ζωντανά δεδοµένα πακέτων τα οποία περιέχουν όλα τα µηνύµατα πρωτοκόλλων που ανταλλάχθηκαν µεταξύ του υπολογιστή σας και άλλων δικτυακών οντοτήτων. Οι ανταλλαγές µηνυµάτων HTTP µε τον web server gaia.cs.umass.edu θα πρέπει να εµφανίζονται κάπου στον κατάλογο πακέτων που συνελήφθησαν. Όµως θα εµφανίζονται επίσης και πολλά άλλα είδη πακέτων (προσέξτε, για παράδειγµα, το µεγάλο αριθµό διαφορετικών ειδών πρωτοκόλλων που φαίνονται στη στήλη Protocol του Σχήµατος 2). Αν και η µόνη δική σας ενέργεια ήταν να φορτώσετε µία ιστοσελίδα, προφανώς στον υπολογιστή σας έτρεχαν πολλά άλλα πρωτόκολλα χωρίς να τα αντιλαµβάνεται ο χρήστης. Θα µάθετε πολλά περισσότερα για τα πρωτόκολλα αυτά καθώς προχωρούµε στο βιβλίο. 8. Πληκτρολογήστε http (χωρίς τα εισαγωγικά και µε µικρά γράµµατα - στο Wireshark όλα τα ονόµατα πρωτοκόλλων είναι µε µικρά γράµµατα) στο παράθυρο προσδιορισµού του φίλτρου παρουσίασης, στο επάνω µέρος του κυρίου παραθύρου του Wireshark. Στη συνέχεια επιλέξτε Apply (δεξιά από εκεί όπου εισάγατε http ). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα στο παράθυρο packetlisting να εµφανίζονται µόνο τα µηνύµατα HTTP. 9. Επιλέξτε το πρώτο µήνυµα HTTP που εµφανίζεται στο παράθυρο packetlisting. Αυτό θα πρέπει να είναι το µήνυµα HTTP GET το οποίο στάλθηκε από τον υπολογιστή σας στον HTTP server gaia.cs.umass.edu. Όταν επιλέξετε το µήνυµα HTTP GET, οι πληροφορίες για το πλαίσιο Ethernet, το IP datagram, το TCP segment και την επικεφαλίδα του µηνύµατος HTTP θα εµφανισθούν στο παράθυρο packet header 2. Κάνοντας κλικ στα κουτάκια µε τα σύµβολα συν (+) και πλην (-) στην αριστερή πλευρά του παραθύρου packet-header details, ελαχιστοποιείστε την πληροφορία που εµφανίζεται για το πλαίσιο, το Ethernet, το πρωτόκολλο Internet και το πρωτόκολλο TCP. Μεγιστοποιείστε την πληροφορία που εµφανίζεται για το πρωτόκολλο HTTP. Το κύριο παράθυρο του Wireshark θα πρέπει τώρα να µοιάζει σε γενικές γραµµές µε αυτό που φαίνεται στο Σχήµα 5. ( ώστε ιδιαίτερη προσοχή στο ελαχιστοποιηµένο ποσό πληροφοριών πρωτοκόλλου για όλα τα πρωτόκολλα εκτός από το HTTP και το µεγιστοποιηµένο ποσό πληροφοριών πρωτοκόλλου για το HTTP στο παράθυρο packet-header details.) 10. Έξοδος από το Wireshark Στο σηµείο αυτό έχετε ολοκληρώσει το πρώτο εργαστήριο. Τι θα παραδώσετε 2 Υπενθυµίζεται ότι το µήνυµα HTTP GET που στέλνεται στον web server gaia.cs.umass.edu περιέχεται µέσα σε ένα TCP segment, το οποίο περιέχεται µέσα σε ένα IP datagram, το οποίο είναι ενθυλακωµένο µέσα σε ένα πλαίσιο Ethernet. 8

9 Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του πρώτου εργαστηρίου ήταν η εισαγωγή στο Wireshark. Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα δείξουν ότι ήσασταν σε θέση να εγκαταστήσετε και να τρέξετε το Wireshark και ότι έχετε εξερευνήσει µερικές από τις δυνατότητές του. Βασιζόµενοι στον πειραµατισµό σας µε το Wireshark, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: Σχήµα 5: Το παράθυρο του Wireshark µετά το βήµα 9 1. Αναφέρατε έως 10 διάφορα πρωτόκολλα που εµφανίζονται στη στήλη Protocol στο αφιλτράριστο παράθυρο packet-listing στο βήµα 7 παραπάνω. 2. Πόσος χρόνος πέρασε από τότε που στάλθηκε το µήνυµα HTTP GET µέχρι να ληφθεί η απόκριση HTTP OK; (Η τιµή της στήλης Time στο παράθυρο packetlisting είναι, εκ προεπιλογής, το χρονικό διάστηµα από την έναρξη σύλληψης πακέτων σε δευτερόλεπτα. Για να δείτε το πεδίο Time µε τη µορφή ώρα της ηµέρας (time-of-day), επιλέξτε το µενού View, µετά επιλέξτε Time Display Format και µετά επιλέξτε Time-of-day.) 3. Ποια η διεύθυνση IP του gaia.cs.umass.edu (επίσης γνωστού ως wwwnet.cs.umass.edu); Ποια η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας; 9

10 4. Εκτυπώστε τα δύο µηνύµατα HTTP που απεικονίζονται στο βήµα 9 παραπάνω. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Print από το menu εντολών File του Wireshark, επιλέξτε Selected Packet Only και Print as displayed και µετά κάντε κλικ στο OK. 10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Προσομοιώσεις δικτύων με τον Wireshark ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Προσομοιώσεις δικτύων με τον Wireshark ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Προσομοιώσεις δικτύων με τον Wireshark ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου Πύρζα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Σκοπός της πρώτης σειράς ασκήσεων είναι, κατ αρχήν, η εξοικείωση με τις βασικές δικτυακές δυνατότητες της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων µεταξύ υπολογιστών. Σύντοµη Περιγραφή: Το FTP είναι το ακρωνύµιο των λέξεων File Transfer Protocol.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εξοικείωση µε τον υπολογιστή και το Γ.Π. Εργασίας Ενότητα 1.3 Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)» ΕΣΤΙΑ: «Μία ολοκληρωµένη πλατφόρµα ελέγχου ασφάλειας υπολογιστών και παροχής προστασίας στο ιαδίκτυο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μεταξύ των πεδίων έχουµε την δυνατότητα να µετακινούµαστε µε ΤΑΒ, είναι πιο γρήγορο από το ποντίκι. Όπου βλέπουµε το σύµβολο u σηµαίνει ότι δίπλα από το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Γενικά υνατότητες Απαιτήσεις Εγκατάσταση Το λογισµικό Global Access επιτρέπει τον αποµακρυσµένο, ενσύρµατο χειρισµό και την τηλεµετρία της συσκευής Ultra-e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook 3 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων είναι μια πολύ παλιά απαίτηση. Από τα βάθη της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών Οδηγίες Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή 4 1.1 Γενικά 4 1.2 Προδιαγραφές Λειτουργίας 4 1.2.1 Προδιαγραφές εξοπλισµού 4 1.2.2 Προδιαγραφές Λογισµικού 5 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET 1.Τι είναι το OPNET To OPNET είναι μια ευρέως γνωστή εμπορική εφαρμογή, με κύρια χρήση της τη προσομοίωση δικτύων. Στο εργαστήριο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ: (210) 86.61.159 Fax: (210) 86.79.467 e-mail: info@keystone.gr Web: www.keystone.gr 1 Εισαγωγή...1 2 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενική Επισκόπηση... 6 Τι είναι το Vodafone Mobile Connect;... 6 Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα... 6 Σύνδεση... 6 Άνοιγµα σύνδεσης µέσω δικτύου 3G ή GPRS... 6 Άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Πτυχιακή Εργασία 1 Περιεχόμενα Πρόλογος Ιστορική Αναδρομή;......1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑSP.NET;...5 Αντικειμενοστραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service Πίνακας Περιεχοµένων

Computing and Information Systems Service Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Περιεχόµενα Σελίδα 1 Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows Η/Υ Σελίδα 3 Windows 2000 Σελίδα 7 ιαχείριση Αρχείων Σελίδα 13 Microsoft Word 2000 Σελίδα 21 Ανάγνωση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL)

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) Κεφάλαιο 5 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) 5.1 Εισαγωγή : Όπως είδαµε, το πρωτόκολλο ΙΡ του 3ου στρώµατος παρέχει υπηρεσίες αποστολής πακέτων δια µέσου ετερογενών φυσικών δικτύων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα