ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Είμαστε περίπου Έλληνες και ξένοι χρονομισθωτές, οι οποίοι έχουμε μεταγεγραμμένα συμβόλαια χρονομεριστικής μίσθωσης στο Ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς της Σιθωνίας Χαλκιδικής επί του Ξενοδοχείου Village Inn (το οποίο αποτελεί μέρος συγκροτήματος Ξενοδοχείων συνολικής αγροτικής και δασικής εκτάσεως στρεμμάτων). Τα ως άνω διαμερίσματα αποκτήσαμε νομίμως με το σύστημα της Χρονομεριστικής Μίσθωσης (Ν. 1652/86), δηλαδή της αποκλειστικής χρήσης ενός τμήματος ακινήτου για επανειλημμένες περιοδικές χρήσεις ετησίως, καταβάλλοντας κατά την υπογραφή των συμβολαίων εξ ολοκλήρου το συμφωνηθέν τίμημα για την απόκτηση του μεριδίου, και εν συνεχεία τις ετήσιες δαπάνες που αφορούν την συντήρηση του ακινήτου. Όσον αφορά το ιστορικό της υπόθεσης, πρέπει να σας αναφέρουμε ότι ήδη από το 1991, η αρχική αντισυμβαλλόμενη εταιρία Τουριστική, Γεωργική, Εξαγωγική Α.Ε. «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» είχε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια και είχε παραχωρήσει υποθήκες σε Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΤΒΑ και Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας), όπως άλλωστε έπρατταν και πράττουν όλα τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Γι αυτό, χρησιμοποίησε την ευχέρεια που της παρείχε ο Ν. 1652/86 και κατόπιν σχετικής ειδικής άδειας του ΕΟΤ προέβη σε περίπου χρονομισθώσεις, πράγμα που της παρείχε τη δυνατότητα να παρατείνει επί πολλά έτη τις τουριστικές της δραστηριότητες, να εξυπηρετήσει τα δάνειά της και να εμφανίζει το ξενοδοχειακό συγκρότημα σε διαρκή λειτουργία, άρα και εμπορικώς αξιόπιστο. Εν συνεχεία κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης, η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ Διαχειρίσεως Ενεργητικού και Παθητικού» ορίσθηκε ειδική εκκαθαρίστρια του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και μεταβίβασε το σύνολο του ενεργητικού της εκκαθαριζομένης εταιρίας στην επίσης θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Η ΠΟΤΙΔΑΙΑ». Από τις αρχές του 1999 και μέχρι τον Απρίλιο του 2000 η ΠΟΤΙΔΑΙΑ, η οποία υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, συμπεριφερόταν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο αναγνώριζε την ύπαρξη των χρονομισθωτών, αλλά επιπλέον με δικές της αποκλειστικά ενέργειες και πρωτοβουλίες μας έδινε την εντύπωση ότι 1

2 επιτέλους θα έλυνε τα χρόνια προβλήματα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος προς όφελος μας. Όμως, εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα στα τέλη Απριλίου του 2000 (και μάλιστα στη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα) εκδιωχθήκαμε από την τωρινή ιδιοκτήτρια του Ξενοδοχείου ΠΟΤΙΔΑΙΑ Α.Ε. (ήδη ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.), συμφερόντων των κατασκευαστικών εταιριών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» και «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», βάσει ενός αντιγράφου εξ απογράφου του υπ αρ / συμβολαίου μεταβίβασης ενεργητικού της Συμ/φου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Μπιλίση-Χρουσαλά. Στη συνέχεια η ίδια εταιρία μας κοινοποίησε και τις Εκθέσεις Βιαίας Αποβολής και Εγκατάστασης της ιδίας στο ξενοδοχείο. Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας μακρύς δικαστικός αγώνας μεταξύ των χρονομισθωτών και του κατασκευαστικού Ομίλου του ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου κ. Στέγγου, με μηνύσεις, αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αγωγές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, κλπ. 2. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η Αποβολή μας από τα χρονομισθωμένα διαμερίσματα είναι προφανώς άκυρη, παράνομη και καταχρηστική για τους εξής λόγους : Α) Οι κοινοποιηθείσες Εκθέσεις Βιαίας Αποβολής παρουσιάζουν πλείστα ελαττώματα, διότι δεν έχουν τηρηθεί ουσιώδεις διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τα άρθρα 916 και 924, 925 παρ. 1 ΚΠολΔ.. Επίσης, βασικά στοιχεία της συνέχισης και περάτωσης της εκτελεστικής διαδικασίας ελλείπουν, ενώ εμείς δεν νομιμοποιούμαστε παθητικά για να στραφεί η εκτέλεση εναντίον μας. Η αντίδικος μας κοινοποίησε επιταγή προς συμμόρφωση βάσει του υπ αρ /99 συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αγνοούμε και στο οποίο δεν συμμετείχαμε κατά την κατάρτισή του. Πουθενά στο ως άνω συμβόλαιο δεν αναφέρονται οι χρονομεριστικές μισθώσεις, πουθενά δεν αναφέρονται οι χρονομισθωτές, πουθενά δεν αναφέρονται οι δήθεν λόγοι ακυρότητας των χρονομεριδίων μας. Β) Ο Ν. 4112/1929 περί μίσθωσης υποθηκευμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων, που επικαλείται η αντίδικος, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή μας διότι η χρονομεριστική μίσθωση δεν συνίσταται τόσο στην μίσθωση πράγματος κατ άρθρο 574 ΑΚ αλλά κυρίως στην παροχή τουριστικού καταλύματος σε ιδανικό χρονομερίδιο, όχι 2

3 πάντοτε στο ίδιο Ξενοδοχείο, μετά συναφών τουριστικών υπηρεσιών. Επίσης ο χρονομισθωτής αποκτά οιονεί εμπράγματη προστασία για την εξασφάλιση και ανάπτυξη αυτού του νέου τουριστικού θεσμού. Διαφοροποιούνται δε οι χρονομιθώσεις από τις κοινές μισθώσεις,ως προς το ότι απαιτούν περιβολή συμβολαιογραφικού τύπου και μεταγραφή (διατυπώσεις δημοσιότητας), δεσμεύουν τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των μισθωτών και εκμισθωτών, απαιτούν σχετική άδεια από τον ΕΟΤ, υποχρεώνουν τους χρονομισθωτές να προπληρώσουν το μίσθωμα εντός 18 μηνών από την κατάρτιση των συμβάσεων κ.α.. Τέλος, η χρονομεριστική μίσθωση δεν συνιστά εκποίηση, αφού δεν αποκτά την κυριότητα και τη νομή ο χρονομεριδούχος, ούτε βεβαίως συνιστά παραχώρηση εκμετάλλευσης κατά την έννοια του Ν. 4112/29, αφού ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται την ωφελεί το ίδιο το Ξενοδοχείο, αφού με την τακτική καταβολή των κοινοχρήστων από τους χρονομεριδούχους καθίσταται δυνατή η διαρκής καθ όλο το έτος τουριστική λειτουργία του, και συνακόλουθα η αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς και η κερδοφορία της επιχείρησης. Γ) Τόσον οι αιτούσες τράπεζες στην αίτησή τους για υπαγωγή του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην ως άνω ειδική εκκαθάριση, όσον και η ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ως ειδικός εκκαθαριστής στην προκήρυξή της για τον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό όφειλαν να είχαν καταστήσει γνωστή την ύπαρξη των χρονομισθώσεων. Οι χρονομισθώσεις βεβαίως είχαν συναφθεί πριν το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ τεθεί υπό εκκαθάριση και πριν μεταβιβασθεί το ενεργητικό της στην αντίδικο, μεταβιβάσθηκαν όμως ως στοιχείο του ενεργητικού στην ΠΟΤΙΔΑΙΑ, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές διακηρύξεις που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, αλλά και από το εμπιστευτικό υπόμνημα προσφοράς και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα του συμβολαίου. Έτσι η ΠΟΤΙΔΑΙΑ όφειλε να ήταν ενημερωμένη για τις χρονομισθώσεις αφού καλύπτονταν αυτές από εγγυήσεις δημοσιότητας αλλά και να είχε ενημερώσει σχετικώς τους χρονομεριδούχους κατά την μεταβίβαση, εκτός αν η σιωπή κάλυπτε σκόπιμη παραπλάνηση για να μην ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Δ) Η αντίδικος υποστηρίζει ότι δεν δεσμεύεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ προς τους χρονομεριδούχους με το αιτιολογικό ότι βάσει του αναπτυξιακού νόμου απέκτησε μόνο το ενεργητικό. Όμως, το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ανέλαβε μεν την υποχρέωση να διατηρεί το Ξενοδοχείο κατάλληλο προς χρήση για τους χρονομεριδούχους μέχρι το 2040, όμως έλαβε προς αντάλλαγμα από κάθε 3

4 χρονομεριδούχο ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Το χρηματικό αυτό ποσό, δεδομένου ότι το καρπώθηκε αρχικά το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, αποτελεί αναμφισβήτητα ενεργητικό, το οποίο μεταβιβάσθηκε στην αντίδικο ΠΟΤΙΔΑΙΑ. Επιπλέον η ίδια η εκκαθαρίστρια ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις με τους επίδοξους αγοραστές του Ξενοδοχείου, όσο και κατά την τελική συμφωνία, ενέταξε ρητώς τις χρονομισθώσεις στο ενεργητικό της επιχείρησης, θεωρώντας σαφώς αυτές ως έγκυρες. Ε) Η επίκληση του άρθρου 31 παρ. 3 εδ. 2 του ν. 2538/1997 περί μη δυνατότητας ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εκ μέρους μας, υποδηλώνει τις πραγματικές προθέσεις της αντιδίκου, η οποία επέτυχε την έξωσή μας με συνοπτικές διαδικασίες. Για τους λόγους που αναφέραμε ανωτέρω, η χρονομεριστική μίσθωση δεν υπάγεται στο νόμο 2538/97, και επιπλέον μια τέτοια διάταξη καταστρατηγεί διατάξεις υπέρτερης συνταγματικής ισχύος, ακόμα και νομοθετήματα του Ευρωπαϊκού Δικαίου. ΣΤ) Τόσο οι Δανείστριες Τράπεζες, όσο και η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας ΠΟΤΙΔΑΙΑ, εις την οποία μεταβιβάσθηκε η εταιρία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, γνώριζαν το καθεστώς της χρονομεριστικής μίσθωσης. Γνώριζαν δε ότι στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ υπάρχουν χιλιάδες χρονομεριδούχοι, ουδέποτε αντέδρασαν για αυτό το καθεστώς και επομένως συναίνεσαν και αποδέχθηκαν την λειτουργία αυτού του πανελληνίως πασίδηλου θεσμού. Μάλιστα η ΠΟΤΙΔΑΙΑ όχι μόνο ζήτησε να λάβει, αλλά και αποδέχθηκε την καταβολή των κοινοχρήστων ακόμα και τους πρώτους μήνες του Επιπλέον η ΠΟΤΙΔΑΙΑ, όχι μόνο μας απέστειλε επιστολή-πρόσκληση, με την οποία μας κάλεσε να συμμετάσχουμε σε Γενική Συνέλευση για τα θέματα των χρονομισθωτών, όχι μόνο μας απέστειλε τον προϋπολογισμό της διαχείρισης για την περίοδο έως του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, αλλά και μας απέστειλε στις 19 Οκτωβρίου 1999 επιστολή, η οποία αναγράφει ότι : «Ως ιδιοκτήτες πλέον του Συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ θεωρούμε σκόπιμο..να σας διαβεβαιώσουμε για την πρόθεσή μας να τιμήσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας προς εσάς τους χρονομισθωτές». Ζ) Η αιφνιδιαστική έξωση τόσων χιλιάδων χρονομεριδούχων είναι προεχόντως ηθικά και νομικά απαράδεκτη, καθώς και καταχρηστική, ερχόμενη σε αντίθεση με το άρθρο 281 ΑΚ. Από το 1991 μέχρι και το 1999 συνήφθηκαν εκατοντάδες χρονομισθωτικές συμβάσεις εν γνώσει και με την ανοχή και έγκριση των Δανειστριών Τραπεζών, περιλήφθησαν μάλιστα στην προκήρυξη μεταβίβασης ενεργητικού ως στοιχείο του ενεργητικού, και όχι του παθητικού, δημιουργώντας μας την εντύπωση, 4

5 ιδίως μετά τις σχετικές επιστολές της ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ καθ όλη τη διάρκεια του 1999, ότι οι νέοι ιδιοκτήτες θα ενεργήσουν προς όφελος των χρονομεριδούχων. Επιπλέον, το δικαίωμα της ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ να αποβάλει από τα διαμερίσματα τόσους χρονομισθωτές έχει σαφώς αποδυναμωθεί, αφού οι Τράπεζες, αν και τελούσαν πλέον της δεκαετίας εν γνώσει της καταρτίσεως τόσων συμβάσεων και της λειτουργίας αυτού του συστήματος μετά τη θέσπιση του Ν. 1652/1986, ουδέποτε αντέδρασαν και αποδέχθηκαν την ύπαρξή τους, αφού έβλεπαν ότι από τα εισπραττόμενα κονδύλια εκ της πωλήσεως των χρονομεριδίων εξυπηρετείτο το χρέος της οφειλέτριας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. 3. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σχετικά με τις ασκηθείσες ανακοπές έχουν εκδοθεί τουλάχιστον έξι (6) αποφάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης που δικαιώνουν τους χρονομισθωτές. Τρεις από αυτές έχουν αναιρεθεί από την Τεχνική Ολυμπιακή και έχουν εκδοθεί και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, ο οποίος αναπέμπει τις υποθέσεις αυτές στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για να συζητηθούν εκ νέου με άλλη σύνθεση. Ως προς τις αναγνωριστικές αγωγές οι υποθέσεις ευρίσκονται σε επίπεδο Πρωτοδικείων και Εφετείου. Πιστεύουμε ότι τελικά θα δικαιωθούμε από την Ελληνική Δικαιοσύνη, αφού είναι προφανής η αδικία σε βάρος μας. Στην αντίθετη περίπτωση θα προσφύγουμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια Η μη δικαίωση των χρονομισθωτών θα θέσει σε αμφισβήτηση το θεσμό της χρονομίσθωσης στην Ελλάδα και σε ανησυχία και αμφιβολία περίπου χρονομισθωτές, αφού ότι έγινε με το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ θα μπορούσε να συμβεί και με τα περισσότερα χρονομισθωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΤΩΝ VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΗΛ ΕΠΑΦΗΣ , ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ