Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ."

Transcript

1 1 Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ. ΘΕΜΑ: ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

2 2 Κοντάκιον Ἦχος γ. Τῆς πατρῴας δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα, ὅν μοι παρέδωκας πλοῦτον ὅθεν σοι τὴν τοῦ Ἀσώτου, φωνὴν κραυγάζω Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου, Πάτερ οἰκτίρμον δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ τό: δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.

3 3 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ: ΓΙΝΟΜΕΘΑ ΩΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ; ; ; μέ τόν ἄσωτο υἱόν, ἤ μᾶς ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ὡς τά ξινά μοῦτρα τους (βλέπετε: εὐρωπαῖοι πολιτικοί, οἰκονομολόγοι), καί τά δικά τους πρότυπα, ὅπως ἐκεῖνος ὁ ἄθλιος πού ἐκμεταλλεύτηκε ἐλεεινά τόν ἄσωτο στό ἐλεεινό χοιροστάσιο του. Γινόμεθα πατέρες ὅπως στήν ἁγία Γραφή ; ἤ γινόμεθα ΤΕΡΑΤΑ, ὅπως ἐκείνους τούς πλουσίους καί πλούσιες, ἤ τούς διακινητές ἀνθρωπίνων σωμάτων (βλέπετε: ρεπορτάζ μέ βίντεο στό διαδίκτυο γιά τήν διακίνηση σωματέμπορων, ἰδίως στήν πρωτεύουσα, κλπ).

4 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. Οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Η ΔΥΣΗ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, καί ὡς ὑποτακτικοί τῆς Δύσης πού χρωστᾶμε σέ αὐτούς ὅλους, δυστυχῶς, καθώς εὑρισκόμεθα μέσα στήν εὐρωπαϊκή ἕνωση, εἴμεθα ἡ χώρα τῶν μνημονίων, ἡ χώρα τῶν τροϊκανανῶν δυναστῶν μας, ἡ θλιβερά κατάντια τῆς χώρας μας, χώρας πού λιμοκτονεῖ κάτω ἀπό τίς διαταγές τῶν δυνάστεων μας, χώρα πού μεταβάλουμε μέ τίς ἀνοησίες μας σέ ἕνα ἀκόμα περισσότερο χειρότερο χοιροστάσιο, τήν ἴδια τήν πατρίδα μας. Ἡ πατρίδα μας ΑΓΡΟΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ, μέ ντόπιους καλαμαράδες-πολιτικούς, νά ἐξαγγέλλουν φτώχεια καί μιζέρια, ἀλλά καί νέες θέσεις χοιροβοσκῶν (βλέπετε : ἐργασία στούς πρόσφυγες), κατασκευάζοντας ἕλληνες ἐργοδότες-τέρατα, ὅπως ἐκεῖνον τῆς ἁγίας Γραφῆς, ὅπως ἐκεῖνον τόν «ἐργοδότη» πού εἶχε στήν ὑπηρεσία του τόν ἄσωτο υἱό στήν ἁγία Γραφή: «Καί ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.» Οἱ ἀντίχριστοι τῆς Δύσης, μέ τούς ὑποτακτικούς τους ἐδῶ στήν χώρα μας, κατασκευάζουν τό νέο χοιροστάσιο τους, γιά νά βάλουν μέσα σέ

5 5 αὐτό ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ἀλλά καί νά δημιουργήσουν νέα ἀφεντικά, καί δαιμονική κοκεταρία (ἀνήθικων πλουσίων, καί κουλτουριάρηδων ψευτοφαντασμένων) διευθέτησης χοιροστασίων, ὅπως ἐκεῖνος ὁ ἄθλιος πού ἐκμεταλλεύτηκε ἐλεεινά τόν ἄσωτο υἱό (στήν ἀναφορά τῆς ἁγίας Γραφῆς) στό ἐλεεινό χοιροστάσιο του, καί τόν ἐκμεταλλευόταν ὡς ζῶο, ὡς κτῆνος, καί ὄχι ὡς ἄνθρωπο. Βεβαίως, σήμερα, ἐάν ἐκεῖνον τόν ξένο, τόν ἀμετανόητο ξένο, τοῦ δώσει τήν εὐκαιρία ἡ ἑνωμένη Εὐρώπη νά κυβερνήσει τούς ἕλληνες ἐξαθλιωμένους, μέσα ἀπό θέσεις στήν ἑλληνική κοινωνία, θά τό κάνει, καί ὄχι ὅτι εἶναι φιλάνθρωποι, οὔτε δίκαιοι, ἀλλά διότι ἔτσι θά εὑρεθῆ ἡ χώρα νά ἔχει χάσει τό τιμόνι της, φέρνοντας γρηγορότερα τήν παγκοσμιοποίηση, τόν ὁλοκληρωτικό ξεπεσμό τῆς ἀνθρωπότητας. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΩΤΟ ΥΙΟ (στήν ἁγία Γραφή), ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. Τότε πῆγε καί προσκολλήθηκε σέ ἕναν ἀπό τούς πολίτες ἐκείνης τῆς χώρας (ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ὁδηγήθηκε στά εἴδωλα καί τίς παρασυναγωγές) καί τόν ἔστειλε στούς ἀγρούς του νά βόσκει χοίρους (ζωώδης ξεπεσμός ἀνθρώπων πού ὑποφέρουν ἐπειδή ἀρνοῦνται στήν ζωή τους τό Ἅγιο Πνεῦμα). Καί αὐτός ἐπιθυμοῦσε νά χορτάσει ἀπό τά ξυλοκέρατα (στήν ἀρχή εἶναι γλυκά στό στόμα ἀλλά ἀμέσως μετά ἀφήνουν ἀνούσια γεύση= ἡ ἁμαρτία μόνο προσωρινά εἶναι γλυκιά) πού ἔτρωγαν οἱ χοῖροι (ἀπό ἄχρηστες ή καί ἀνήθικες δηλαδή συνήθειες, πού κάποιοι νομίζουν ὅτι μποροῦν νά δώσουν νόημα στήν ἐφήμερη καί ά-χάρη ζωή τους) καί κανείς δέν τοῦ ἔδινε (δέν χορταίνεις πνευματικά ἀπό τήν ἁμαρτία, διότι σ' ἀφήνει πάντα ὑπαρξιακά κενό καί μέ πρόσκαιρη μόνο εὐχαρίστηση). Τότε συνῆλθε (ἀναλογίστηκε σέ πόση κατάπτωση βρέθηκε) καί εἶπε: Σέ πόσους μισθωτούς τοῦ

6 6 πατέρα μου περισσεύουν ἄρτοι, ἐνῶ ἐδῶ ἐγώ χάνομαι ἀπό λιμό. Ἀφοῦ σηκωθῶ, θά πορευτῶ πρός τόν πατέρα μου καί θά τοῦ πῶ: «Πατέρα, ἁμάρτησα στόν οὐρανό καί μπροστά σου, δέν εἶμαι ἄξιος πιά νά ὀνομάζομαι γιός σου. Κάνε μέ ὅπως ἕναν ἀπό τούς μισθωτούς σου». Καί σηκώθηκε καί ἦρθε πρός τόν πατέρα του (πρός τόν χαμένο του Παράδεισο, τήν μυστηριακή ζωή πού εἶχε χάσει, τόν γεμάτο ἀγάπη Θεό του). ΔΙΔΑΓΜΑ: Τό νά βόσκει κάποιος πρόβατα, χοίρους, κλπ, δέν εἶναι κακό, ὅταν ἔχεις τέτοια βιοποριστική ἐνασχόληση αὐτό τό κάνεις μέσα στήν πατρῶα γῆ σου, ὅπως ὁ πατέρας ἐκεῖνος (στήν Ἁγία Γραφή) πού εἶχε χωράφια καί ζοῦσε μέ τήν τίμια ἐργασία του ὅλη ἡ οἰκογένεια του, καθώς καί ἡ πατρίδα εἶναι ὡς μία μεγάλη οἰκογένεια. Ὅπως βλέπουμε μέ τήν ὀρθόδοξη ἔννοια τήν πατρίδα ὡς ἕλληνες, τό ἴδιο θά πρέπει νά βλέπουμε καί τήν πατρίδα τῶν ξένων, ὡς κάτι ἱερό, διότι ὁ Θεός θέλησε τό νά ὑπάρχουν τά ἔθνη, μέ τά σύνορα τους. Ὅταν λοιπόν ἐμεῖς φροντίζουμε ἐδῶ τούς ξένους στό νά τούς ξερριζώσουμε ὁριστικά ἀπό τήν πατρίδα τους, καί ὄχι ὅπως θά ἔπρεπε νά ξαναχτίσουν τήν καταστραμμένη πατρίδα τους, ἤ νά θεραπεύσουμε τήν καταπληγωμένη πατρίδα τους, γινόμεθα δαίμονες «φιλανθρωπίας». Ὁ ἕλληνας πρέπει νά ἔχει τόν Θεό μέσα του, νά φέρεται στόν ξένο ὅπως θέλει ὁ Θεός-Πατέρας μας, πού ἔκαμε τά ἔθνη ὡς κάποιους κήπους στή γῆ μέ τά ὡραῖα ἄνθη τους= τά τάλαντα τους, καί ὄχι νά ἐκμεταλλευόμεθα αὐτά τά ἄνθη, στούς βωμούς τοῦ θανάτου τῆς ψυχῆς καί σωμάτων τους. Νά καταντοῦμε νά ἀπογυμνώνουμε αὐτούς τούς κήπους, ἐπικρατώντας τά ἀγκάθια μέσα στίς πατρίδες-κήπους τους. Νά τά φροντίσουμε ἐκεῖνα τά ἄνθη νά μήν πάθουν ἀρρώστειες, ναί!, ἀλλά οὔτε μέ τήν βία, οὔτε μέ τήν δαιμονική «φιλανθρωπία», δαιμονική «φιλανθρωπία» καθώς ἔντεχνα τούς ξεκληρίζουμε ἀπό τήν πατρῶα γῆ τους, καί αὐτή ἡ ἁμαρτία θά πέσει στά κεφάλια μας. Νά εἴμεθα ὡς λαός οἱ καλοί Σαμαρεῖτες, καί ἡ πατρίδα μας νά γίνει ὡς τό πανδοχεῖο μέ τόν καλό

7 7 Σαμαρείτη τῆς ἁγίας Γραφῆς, πού τόν ἔβαλε τόν πληγωμένο συνάνθρωπο σέ ξενοδοχεῖο, καί ἐκεῖ το φρόντισε ὁ ξενοδόχος, ὡς μία εἰδική κοινωνική πρόνοια. Ὁ καλός Σαμαρείτης τῆς ἁγίας Γραφῆς δέν πῆγε στό σπίτι του τόν ξένο πληγωμένο συνάνθρωπο μας, τόν πῆγε στό ξενοδοχεῖο, καί ὅταν ἐκεῖνος ἔγινε καλά, τότες ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του. Καί ξέρετε γιατί δέν θά τόν πήγαινε (ἐκτός καί κινδύνευε ἄμεσα, καί δέν ὑπῆρχε νοσοκομεῖο στήν περιοχή) διότι γνώριζε τόν κίνδυνο τῆς οἰκειοποίησης. Ἡ χώρα μας θά πρέπει νά βάζει σέ κάθε λαθρομετανάστη φιλοξενούμενο μας νά ὑπογράφει ὅτι δέν θά οἰκειοποιηθῆ δικαιώματα μόνιμης ἔνταξης του ὡς πολίτης στή χώρα μας, καί νά περνᾶ εἰδικά σεμινάρια (στή γλώσσα του) τῶν καθηκόντων του πρός τήν πατρίδα του, ὅπως καί νά ἐνημερώνεται γιά τό δικό μας καθῆκον στό νά προστατέψουμε την ἐθνική του ταυτότητα. Ἔπειτα εἶναι παράνομο (καί ἐάν δέν ὑπάρχει στό σύνταγμα μας ὀφείλουμε τάχιστα νά τό προσθέσουμε) νά φιλοξενῆται ἕνας ὑπήκοος μίας ξένης χώρας χωρίς νά ἔχει ἀντιπροσωπευτικό γραφεῖο τῆς χώρας του, δηλαδή τήν γνωστή σέ ὅλους μας πρεσβεία, ἤ προξενεῖο. Διότι ἔτσι θά ζητοῦνται εὐθύνες, ἀναγνώριση καί ἐξακρίβωση στοιχείων, καί οἱ διαδικασίες ἀπελάσεως τους, ὅταν ἔρθη ἡ ὥρα. Ἐμεῖς σήμερα δέν τό καταλαβαίνουμε ὅτι γινόμεθα δαιμονικοί «φιλάνθρωποι»; Οὔτε τά σπίτια μας πρέπει νά δίνουμε στούς ταλαιπωρημενους λαθρομετανάστες, διότι πράττουμε οἰκειοποίηση. Τί σημαίνει αὐτό; Παράδειγμα: Λόγο σεβασμοῦ στόν ξένο θά καθήσουμε νά φᾶμε μαζί τόν ἐπιούσιον, καί ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική οἰκογένεια ἔχει τήν παραδοσιακή συνήθεια νά κάνει τόν Σταυρό της πρίν τό γεῦμα, καί τήν προσευχή τους. Αὐτή ἡ συνήθεια οἰκειοποιῆται στόν ἀλλόθρησκο καί γίνεται μία ἐχθρική οἰκειοποίηση τοῦ πλανεμένου πιστεύω του ἐδῶ ὁλόκληρος ἀρχιεπίσκοπος ἔπεσε στήν παγίδα τῶν δαιμόνων καί ἀπαρνήθηκε τόν Σταυρό του, καί δέν θά πέσουν οἱ λαϊκοί ; ἄς εἴμεθα προσεκτικοί καί πολύ ἐπιφυλακτικοί.

8 8 Οἱ δαίμονες ἔχουν μεγάλη τέχνη, στό νά κάνουν τόν χριστιανό ἀπρόσεκτο νά ἀπαρνηθῆ τόν Θεό του. Τί κατάφερε λοιπόν ὁ ἀρχιεπίσκοπος πού θέλησε νά κάνει ἕνα καλό χωρίς την ὁμολογία του στό Χριστό ; πού εἶναι ἡ πηγή τοῦ κάθε καλοῦ; Ἀπάντηση: κατάφερε νά ἀπογυμνωθῆ ἀπό τό καλό καί νά πάει στήν.. «καλή» πράξη του ἀπογυμνωμένος ἀπό τόν Θεό του, νά πάει σάν ἄδειο σαρκίο, σάν ἕνα ἄδειο ἀσκί, σάν κάποιο ἄδειο μπαοῦλο ὅλοι τόν λυπηθήκαμε γιά τό παροδικό πέσιμο του (ἐλπίζαμε νά ἦταν τό τελευταῖο, ἄλλα δυστυχῶς διαψευδόμαστε συνέχεια), καί λέγαμε πῶς τόν κατάφερε ἐκεῖ (στό νά ἀπαρνηθῆ το Σταυρό του) ὁ διάβολος. Ἔτσι λοιπόν πολύ πιό εὔκολα μπορεῖ νά τήν πάθη καί ὁ λαϊκός, διότι ἐάν ἕνας ἀρχιεπίσκοπος τήν παθαίνει ἔτσι τήν ζημιά, φαντασθῆτε ἕναν λαϊκό! Θεός φυλάξη λοιπόν, νά λείπουν τέτοιες καλωσύνες χωρίς την ὁμολογία τῆς πίστεως μας. Παλαιότερα ὅταν εὐχαριστοῦσαν κάποιον λαϊκό οἱ συνάνθρωποι του γιά κάτι, αὐτός ἀπαντοῦσε : «στό Θεό» (δηλαδή τήν εὐχαρίστηση σου ἐκφέρετέ την στό Θεό, καί ὄχι σέ ἐμένα). Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι καί οἱ ἐκπεσόντες ἄγγελοι, μέ πρῶτον τόν Ἑωσφόρο, ὅταν νομίσαν ὅτι τό Φῶς τοῦ Θεοῦ, ἡ ἴδια ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἦταν δική τους ὡς κάποια ἐνέργεια, ὡς νά ἦταν αὐτόνομο δικό τους τό Φῶς (ὅπως ὁ ἄνθρωπος πού νομίζει την καλωσύνη του αὐτόνομη καί αὐτοεκπηγαζόμενη) ἐκδιώχθηκαν ἀπό τόν Θεό, κι ἔχασαν κάθε προηγούμενη καλωσύνη καί δύναμη ἀγαθοποιός. Καί τήν ἔχασαν διότι ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν πηγή τῆς

9 9 καλωσύνης, κρατώντας μόνο τήν κακότητα ἐκείνης τῆς σκέψης, νά ἀνέβουν ἐπάνω ἀπό τόν Θεό, καί κολάζονται ἀπό αὐτή τήν κακότητα σέ πολλαπλασιαστικό τώρα βαθμό. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλοι λόγοι νά μήν δεχθοῦμε λαθρομετανάστες στό σπίτι μας (νά τούς φιλοξενοῦμε δηλαδή στά σπίτια μας) ὁ ἡρωικός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης συμβούλευε νά λείπουν οἱ πολλές οἰκειότητες, διότι οἱ δαίμονες παραφυλᾶνε νά φέρουν ἀνατροπές στήν οἰκογενειακή ἁρμονία καί γαλήνη. Οὔτε τά σχολεῖα μας πού εἶναι προορισμένα γιά ἑλληνική ἐκπαίδευση νά τά οἰκειοποιοῦνται οἱ λαθρομετανάστες, διότι οἰκειοποιῆται τό ἐκπαιδευτικό μας σύστημα σέ αὐτούς πού τό ἀπεχθάνονται λόγω τοῦ θρησκευτικοῦ τους φανατισμοῦ, ἀλλά καί ὅτι τούς προϊδεάζουμε νά ριζώσουν σέ νέα πατρίδα, περιφρονώντας τήν δική τους πού χρειάζεται ἀνόρθωση. Οὔτε στά σπίτια μας τούς βαζουμε, ἀλλά μόνο σέ ἐπειγούσης ἰατρικῆς βοήθειας, καί γιά λίγες ὧρες-ἐάν παραστεῖ ἄμεση ἀνάγκη καί δέν ὑπάρχη ἄλλος γρηγορότερος τρόπος, κινδυνεύοντας νά πεθάνει ὁ συνάνθρωπος, καί μετά πάλι στό κοινωνικό σύστημα πρόνοιας (νοσοκομεῖα, ἀναρρωτήρια, κλπ). Δέν εἶναι σωστό λοιπόν νά διαθέτουμε τά σχολεῖα μας σέ πρόσφυγες ἄλλων χωρῶν, γιά νά ἐκπαιδευτοῦν στήν ἑλληνική ἐκπαίδευση μας. Καί γιατί θά ρισκάρουμε κακοπάθημα; Διότι, ὁ λαθρομετανάστης ἀλλόθρησκος θά προσβληθῆ (φαντασθῆτε θράσος!!!) ἀπό τήν συνήθεια τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων, καθώς θά οἰκοιοπηθεῖ ἕνα περιβάλλον πού ἔμαθε νά ἀποστρέφεται. Ἡ καθημερινή πρωινή προσευχή στόν Χριστό θά καταργηθῆ, διότι θά θεωρηθῆ ὅτι προσβάλουν τόν ἀλλόθρησκο, καί ἔτσι ἀπό νοικοκυροσύνη πού εἶχαν τά σχολεῖα μας θά τά πάρει καί θά τά ἐρημώσει ἀπό τόν Χριστό ὁ διάβολος. Ἕνα δεύτερο (ὅπως ξανά εἰπώθηκε) εἶναι ὅτι προϊδεάζουμε νά ξερριζώσουμε πολίτες ἀπό τήν πατρίδα τους, χρησιμοποιώντας ἀργοτέρα νόμους ἀντίχριστων πολιτικῶν νά γίνουν ἕλληνες πολίτες, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται εἰς βάρος τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας, ἀλλά καί ὅτι προσβάλουμε καί τό ἔθνος τό ξένο (μέ τό ἐθνικό

10 10 πρόβλημα του- πόλεμος, κλπ) σέ μή ἀνόρθωση του, κάτι πού εἶναι βδέλυγμα στούς ὀφθαλμούς τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι μας πρέπει νά γινόμεθα μικροί Ἀλέξανδροι, ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, διότι ἐκεῖνος κατάλαβε πολύ καλά ὅτι γιά νά σταματήσουν οἱ ἐπιθέσεις τῶν Περσῶν στήν Ἑλλάδα, κάθε τρεῖς καί λίγο, θά πρέπει νά ἐνδιαφερθοῦν οἱ φιλότιμοι ἕλληνες γιά τήν ἀμορφωσιά τῶν λαῶν πού κάνουν τούς πολέμους, γι' αὐτό καί εἶπε ἐκεῖνο τό περίφημο: «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΛΑΟ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΗΣΗΣ». Ὅταν λοιπόν ἐξεστράτευσε ἐναντίον τῆς Βάρβαρης Ἀσίας, καί ἐκπαίδευσε ἐκείνους τούς λαούς, σταμάτησαν καί οἱ ἐπιθέσεις στήν Ἑλλάδα ἐκ Ἀσίας, σταμάτησαν οἱ ἐπιθέσεις ἐκ Ἀνατολῆς. Ἦρθαν ὅμως ἀπό ἀλλοῦ οἱ πόλεμοι, ὅταν οἱ σημερινοί Εὐρωπαῖοι, πρωτοξάδερφα τῶν Ρωμαίων, Γερμανῶν, Ἀμερικανῶν, νοθεύτηκαν μέ τά δηλητήρια τοῦ σατανισμοῦ, τοῦ ἐβραιοσατανισμοῦ πού Σταυρῶσαν τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ, καί ἐκίνησαν πάλι πολέμους γιά τήν πολυπόθητη παγκοσμιοποίηση τους, μέ ἀπατηλό ὅραμα τό βασιλέα ἐπίγειο Ἀντίχριστο τους. Δέν καταλαβαίνουμε ἐπίσης ὅτι ὅταν ἐμεῖς οἱ ἕλληνες πηγαίνουμε σέ ξένες χῶρες, πρέπει νά πηγαίνουμε ὡς ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΑΝ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ, εἴτε νά μάθουμε κάτι καλό πού δέν ἔχουμε (ὅπως μία ἐπιστήμη καλή, τεχνη, κλπ), γιά νά βοηθήσουμε τήν πατρίδα μας, ἐπιστρέφοντας πάλι γρήγορα εἰς αὐτήν, ἤ παραμένοντας εἰς αὐτές περισσότερο χρόνο (ἐάν εἶναι καλό γιά ἐκείνους) ὡς ὁ διδάσκαλος τῶν ἐθνῶν, καθώς γιά αὐτό γεννήθηκαν οἱ ἕλληνες κατά τόν ἅγιο Νεκταριο. Ὁ ξένος λοιπόν, ὁ δυστυχισμένος αὐτός πού ἔρχεται στήν χώρα μας, θά ἀναμεταδώσει κάτι καλό γιά τήν χώρα του; παραμένοντας μία ὁλόκληρη ζωή στήν χώρα μας ; καί τί κάνουμε ἐμεῖς γι' αὐτό; ἤ θά βγάλει (σέ βάθος χρόνου) ὅλα ἐκεῖνα πού ὑποδουλῶσαν τήν δική του τήν χώρα, γιά νά ὑποδουλώση καί τήν νέα τώρα πατρίδα πού τοῦ προσεφέρθη ἐκ ἀνοήτων πολιτικῶν;

11 11 ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕ! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ: -Ἐκπαιδευτές Ἀγιουβέρδα (εἶναι μία ἰνδική τεχνική χαλάρωσης). Ἐάν λοιπόν ὅμως ἔρθουν μέσα σέ αὐτήν τήν πατρίδα, ὅπως οἱ ἄθεοι (ὅπως οἱ ἰδεολογίες τοῦ κομμουνισμοῦ παλαιότερα, πού ἰσχύουνκαί σήμερα),καί οἱ κάθε ἀντίχριστοι τῆς Εὐρώπης, μέ νόμους πού ἐξευτελίζουν τήν γενετήσια φύση, τήν οἰκογένεια, καί γενικώτερα τόν ἄνθρωπο, τότες ἡ πατρίδα μεταβάλλεται ὅπως ἐκεῖνο τό χοιροστάσιο στήν ἁγία Γραφή. Ὁ ἄσωτος φωνάζει μετανοημένος (στήν ἁγία Γραφή): «Πατέρα! Κάνε μέ ὅπως ἕναν ἀπό τούς μισθωτούς σου», γιατί προτιμάει νά γίνει τσοπάνος στήν ὑπηρεσία τοῦ πατέρα του; διότι ἐκεῖνος εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι Ἀντίχριστος. Ἡ χώρα μας σήμερα μέ τα χάλια πού ἔχει ἀγαπητοί ἀναγνῶστες δέν μπορεῖ νά προσφέρει φιλανθρωπία, οὔτε σέ ξένους, οὔτε στούς ἕλληνες, διότι τά ἀφεντικά της (πολιτικοί, κι ἄλλοι πού τήν διοικοῦν) γίνονται σιγά-σιγά καί σταθερά οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ἐλεεινῶν χοιροστασίων, ὅπως ἐκεῖνον πού προσέλαβε γιά σκλάβο τόν ἄσωτο υἱόν στήν ἁγία Γραφή. Αὐτό ὅμως ἐμεῖς οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά τό ἀφήσουμε νά χρονίζει, θά πρέπει νά τό ἀλλάξουμε. ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ: (μέ κόκκινο, καί στό πολυτονικό εἶναι δικό μας) Στην 24σέλιδη κυβερνητική απόφαση, αναφέρονται όμως μεταξύ άλλων- και κάποιες ειδικότητες, που όπως και να το κάνουμε- αν μη τι άλλο, εντυπωσιάζουν: -Μάγειρες 167 (δέν εἶναι καί λίγα τά περιστατικά «διαβασμένων» κρεάτων ἀπό τίς θρησκεῖες τους ἐπάνω σέ ἑλληνικά κρέατα, κλπ. Ὁ νοῶν νοητό. Οὔτε σήμερα γνωρίζει ὁ ἑλληνικός λαός πόσα ἀδέσποτα σκυλιά ἔχει καταναλώσει, ἔτσι τουλαχιστον ἀκούγεται. )

12 12 -Πιλότοι 15 (ΝΑΙ! ΕΦΟΣΟΝ ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ.) -Εκπαιδευτές Αγιουβέρδα (είναι μια ινδική τεχνική χαλάρωσης) 45 («καλομελέτα» καί ἔρχεται καί ἡ γιόγκα μέ τούς γιόγκιδες, καί τό ἐπιτελεῖο ἄλλων χιλίων νεοεποχήτικων δασκάλων ) -Καθηγητές ασιατικών γλωσσών (ένας εξ αυτών, αντισημιτικών σπουδών) 7 (καθόλου τυχαῖο, βλέπε: μετά τό κόμμα). -Εργάτες εκτροφής μινκ για γούνες (στη Βοιωτία) γδάρω τό κρανίο, ἔρχεται καί ἡ σειρά σου») 10 (ἤ ἀλλιῶς.. «θά σοῦ -Εκπαιδευτές και φροντιστές ζώων 5 προέρχεται ὁ ἄνθρωπος ; - Δαρβίνος) ( τί λέγαν γιά τό ἀπό πού -Καθαριστές πισίνας 2 (στήν ὑπηρεσία τῶν πλουσίων τοῦ καπιταλισμοῦ, ἐδῶ μέχρι καί ὁ Φιντέλ Κάστρο εἶχε πισίνες, ὁ μεγάλος κομμουνιστής,... ὁ φίλος τοῦ λαοῦ. ) -Τatoo artists 2 (.. ἀρχίσαν ἐδῶ τά προσφραγίσματα στό σῶμα νά ἐξελίσσονται σέ... «σπουδές καλῶν τεχνῶν»). -Βοηθοί καταδύσεων 10 (φαίνεται ἔχουν σκοπό νά ψάχνουν οἱ πλούσιοι δανειστές μας, γιά χαμένα ναυάγια μέ θησαυρούς, ἄμ τί νομίζαμε; θά τήν βγάλουν μόνον μέ τούς τόκους ; καί τό αἷμα μας; τά χρυσά πού εἴχαμε στίς ντουλάπες μας καί διαφύγανε τῶν ληστῶν; Θά ἁρπάξουν καί τούς χαμένους θησαυρούς μας; κορόιδα εἶναι;

13 13 -Μανικιουρίστες (βραζιλιάνικης τεχνικής) (..ἀκονίζουν τά νύχια τους) 2 -Υπάλληλος εμπορίας γρανίτη 1 γρανίτης ; ὁ χρόνος θά το δείξει.) (πολύ περίεργο, τί ἰδιαίτερο ἔχει ὁ -Συντηρητής μηχανής κονσέρβας 1 (σχετικό μέ το πρῶτο, τούς μαγείρους. ) -Ψάλτης σε κοπτική εκκλησία τῆς παγκοσμιοποίησης τῶν θρησκειῶν) 1 (ἐδῶ μία ἐκ τῶν χιλιάδων ἀποδείξεων -Σπερματεγχύτες βοοειδών 10 (καί μή χειρότερα) -Ανιματέρ 15 (ΑΝΙΜΑΤΕΡ εἶναι ὁ γελωτοποιός, ὁ διασκεδαστής, ἔρχονται λοιπόν μέσα ἀπό τίς δυστυχίες τους.. νά μᾶς κάνουν... νά γελάσουμε μέ τά χάλια μας. Θά τούς ἄξιζε ὅμως ἕνας γελωτοποιός στούς ἄρχοντες μας, ὅπως τόν παρακάτω, τί ἐννοῶ; Διαβάστε: Ὁ μακαριστός μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης ἔλεγε ἕνα σχετικό ἀνέκδοτο: Κάποτε ἦταν ἕνας βασιλιάς πού 'χε τά ἴδια μυαλά μέ τόν πλούσιο τῆς παραβολῆς. Δέν πίστευε σέ μεταθανάτια ζωή, γλεντοῦσε, διασκέδαζε, ὀργίαζε. Στά ἀνάκτορά του εἶχε κι ἕναν γελωτοποιό. Αὐτός ἔκανε τόν βασιλιά νά γελάει, ὅταν ἐκεῖνος ἔπληττε ἀπό ἀνία. Μιά μέρα ὁ βασιλιάς τοῦ εἶπε: Πάρε αὐτό τό μπαστούνι, στό δίνω ὡς βραβεῖο. Ἄν βρεῖς κανέναν πιό ἀνόητο, πιό βλάκα ἀπό σένα, νά τοῦ τό δώσεις. Τοῦ κακοφάνηκε τοῦ γελωτοποιοῦ, πού τοῦ εἶπε τέτοια λόγια. Πῆρε τό μπαστούνι καί τό φύλαξε. ὕστερα ἀπό χρόνια ὁ βασιλιάς ἀρρώστησε, κάλεσε γιατρούς, πῆρε φάρμακα, τίποτα. Πλησίαζε νά πεθάνει. Τότε ἦρθε κι ὁ γελωτοποιός νά τόν δεῖ γιά τελευταία φορά. Βασιλιά, τί γίνεσαι;, τοῦ εἶπε. Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε θλιμμένα: Δέν εἶμαι καλά. Θά φύγω γιά ταξίδι μακρινό. Καί πότε θά γυρίσεις; τοῦ εἶπε ὁ γελωτοποιός. Δέν γυρίζω πιά τοῦ

14 14 ἀπαντᾶ ὁ βασιλιάς. Τότε ὁ φασουλής τοῦ παλατιοῦ τόν ρώτησε: ἔκανες καμμιά προμήθεια, ἔχεις προετοιμαστεῖ; Ὁ βασιλιάς ἀπάντησε ἀρνητικά καί τότε κατέληξε ὁ βασιλικός διασκεδαστής: Τότε νά, βρῆκα τόν πιό ἠλίθιο τοῦ κόσμου. Πάρε τό μπαστούνι! ) Οι υπόλοιπες ειδικότητες είναι: εργάτες πτηνοτροφείου και ιχθυοτροφείων, υπάλληλοι τουριστικού γραφείου και υπάλληλοι σε γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων, εργάτες εκχυλίστηρίου, ηλεκτροσυγκολλητές, πωλητές και επιπλοποιοί. { ΝΑΙ! ΕΦΟΣΟΝ ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΤΩΝ ΚΥΡΑΤΣΩΝ νεόπλουτων, καί παλαιόπλουτων δυναστειῶν πού λυμαίνονταν χρόνια τώρα τήν ἑλληνικήν κοινωνία μέσα ἀπό «φιλανθρωπίες» τους ὑπέρ τῆς παγκοσμιοποίησης, καί ποτέ γιά τήν ἑλληνικήν κοινωνία καί τό ἀληθινό καλό τῆς πατρίδος καί τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.} ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!!! Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΑΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ!!! ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΩΧΝΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΡΙΝ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΣΕΙ ΕΙΣ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΑΣ.

15 15 Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΕΙ: «ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΩΣ ΚΑΛΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ, ΩΣ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΣ, ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ, ὁδηγώντας τό πνεῦμα τῆς Εὐρώπης καί τῶν ὑπερδυνάμεων, καί ὄχι νά εἴσαστε ὑποχείρια τους, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΕΙΤΕ ΣΚΛΑΒΟΥΣ ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ. Ο ΕΛΛΗΝ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΤΑΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 1) ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ (μέσα ἀπό τίς καλές πράξεις του), καί 2) ΤΗΝ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΝ. ΕΝΩ ὅταν δέν ἔχει αὐτό τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό, ἁπλῶς ὁμοιάζει σάν κάποιο ἐπιπλέον γρανάζι μέσα σέ πολλά ἄλλα πού λιπαίνονται ἀπό τό γράσσο τοῦ κοσμοπολίτικου βιοπορισμοῦ, ζοῦνε γιά νά κάνουνε τόν κύκλο τους, καί ὄχι γιά νά κάνουν τήν ὑπέρβαση, ὅπως ἕνας πύραυλος πού γιά νά ξεφύγει ἀπό τήν ἕλξη τῆς γῆς, ἀπό τήν ἕλξη τοῦ γήινου γιά νά ἀνέβη ψηλότερα, κάνει τήν ὑπέρβαση.

16 16 ΕΜΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΥΜΕ ;;; ΜΗΠΩΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΥΡΕΘΗΚΑΜΕ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ; ; ; ΠΕΡΙ Μ.Κ.Ο. (μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων) πού ἀντικαθιστοῦν τό κράτος, καί τό ἀπατηλό ὅραμα τοῦ κομμουνισμοῦ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ (καί ὄχι ὅλων) ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Μ.Κ.Ο.) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ (ΟΙ Μ.Κ.Ο.) ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΩΝ. ΤΟ ΘΥΜΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΣ. KAI ΕΙΤΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΟΥΝ, ΑΦΗΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ (ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ) EITΕ OXI. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΘΥΜΑΤΑ ΩΣ ΕΞΗΣ, ΚΑΙ ΕΚ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: Α) ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΔΟΞΑ, ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ γιά ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΩΝ

17 17 ΙΣΧΥΡΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ.. Β) ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ, ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΕΚΕΙ ΕΙΤΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ (ἀκόμα χειρότερα) ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΟΚΑΝΟ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ( μετά τῶν ὀργάνων τους), ΜΗ ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΔΩΡΟΔΟΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ λοιπόν ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ. Στήν οὐσία τούς δίδουν τόν ρόλο σωτήρα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι «οἱ σωτῆρες» ἔχουν ἀπολέσει τήν ψυχή τους στό διάβολο διά τῶν ἀντιχριστιανικῶν μηνυμάτων πού περάσαν στήν κοινωνία (βλέπετε: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ AIDS, ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ἐάν τούς ρωτήσης γιά τήν ὁμοφυλοφιλία,καί προγαμιαίους ἔρωτες, ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ!!! ΜΗΝ ΘΕΩΡΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΑΝΗΚΗ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΑΜΟ, ΣΤΟ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ. ΔΕΝ θεωροῦν πορνεία τίς προγαμιαῖες σχέσεις!!!, οὔτε κάτι βδελυρό καί σιχαμερό τήν ὁμοφυλοφιλία!!!, ἐπικεντρωμένοι μόνο στήν ἐξάλειψη τῶν ἀσθενειῶν (ἀφροδίσια, κλπ) γιά νά συνεχίση ὁ κόσμος ἀκάθεκτος στήν ἁμαρτία, χωρίς ἀρρώστειες, διότι βρῆκαν καί παρέδωσαν δωρεάν κάποια καλύτερα φάρμακα εἴτε νά τούς καθοδηγήσουν στήν προφύλαξη ἀναμετάδοσης, ἀλλά οὔτε λόγος γιά νά μήν κάνουν τήν ἁμαρτία. «Δέν εἶναι δική

18 18 μας δουλειά», ἀπαντοῦν ὡς ὑπερήφανοι «ἐξειδικευμένοι» φιλάνθρωποι, φανερώνοντας τήν δαιμονική ὑπεροψίαν τους. Μά καί βέβαια εἶναι ἡ δουλειά τοῦ καθενός μας, ὅτι ρόλο νά παρουσιάζουν ὅταν ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ (δυστυχῶς ὡς τό περήφανο παγώνι) ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ. Τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶμαι πλασμένο ἀπό τόν Θεό, καί τό στόμα του ἔγινε μέ σκοπό νά δοξάζει τόν Θεό, καί νά ἀποτρέπει τίς ψυχές συνανθρώπων ἀπό τήν αἰώνια κόλαση, διότι θά δώσει λόγο στόν Θεό. Κάποτε, θά ἀκουστῆ νά λέγεται μία ἱστορία ἀπό μοναχούς, μοναχούς ὀρθοδόξους χριστιανούς ἔχοντας τό προαιρετικό χάρισμα, ἀλλά καί τήν ἐνόραση στό νά βλέπουν τίς κολασμένες ψυχές στήν ἄβυσσο τῆς ἀπωλείας. Καί ἡ ἱστορία αὐτή, θά ἔχει δύο πρωταγωνιστές: Τόν φιλάνθρωπο κάποιας Μ.Κ.Ο., καί τόν «σωζόμενο» ἐκ αὐτοῦ. Θά εἶναι ὁ διάλογος δύο ψυχῶν στήν κόλαση. Θά ἐναντιώνεται ὁ δεύτερος κατηγορώντας τόν «σωτήρα» του, αὐτόν τῆς Μ.Κ.Ο. γιατί δέν τό προσπάθησε τό νά τόν ἀπότρεπε μέ ἔστω κάποιον λόγο του ἀπό τήν βδελυρή πράξη τῆς πορνείας καί ὁμοφυλοφιλίας, ἀλλά μόνον στό νά τόν προφυλάσσει ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ σώματος του. Καί ὁ «σωτῆρας» θά μετανοεῖ, ἀλλά θά εἶναι πολύ ἀργά, πολύ ἀργά καί γιά τούς δυό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ, ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ,

19 19 ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΚΑΙ ΚΗΡΥΚΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΙΔΕΜΗ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΤΙΠΟΤΕΣ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ Μ.Κ.Ο. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ὁ κόσμος ἀποσκοποῦν νά ἀποκομίσει ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΤΟΥ, ὅπως ἐπί παραδείγματι συνέβηκε καί στόν κομμουνισμό, βάζοντας μέσα σέ αὐτό τό ἰδεολογικό πολιτικό σύστημα (τοῦ κομμουνισμοῦ) τό δηλητήριο τοῦ ἀθεϊσμοῦ, καί ἀπέναντι του τό μεταλλαγμένο δόλωμα τῆς ἑρμηνείας ἐδαφίου τῆς ἁγίας Γραφῆς (περί τοῦ : «ὁ ἔχων δύο χιτῶνες νά δίδει τόν ἕναν» ). Μεταλλαγμένο μετέπειτα ἐδάφιο, ὅμως μέ τό στοιχεῖο τῆς βίας μέσα του, ἀφαιρώντας τήν ἀγάπη, καθώς ὁ χιτώνας δέν δίδεται ἀπό ἀγάπη, ἀλλά ἀπό τήν βία, καί αὐτό γιά νά τό πάρουν κοροϊδευτικά καί οἱ τεμπέληδες, καθιστώντας τόν ἐργαζόμενο στήν οὐσία ἕνα κορόιδο, καί βραβεύοντας τόν ὀκνηρό καί τεμπέλη μέ τά χρήματα τοῦ περισσότερου ἐργαζόμενου. Ἐργαζόμενο πού τόν τιμωροῦν γιά κάποιο πλεόνασμα ὑλικό, γιά νά μήν τό δώση στό παιδί του, ἐγγόνι του, κλπ, ἀλλά νά φροντίσει τό κομμουνιστικό κράτος στήν διαχείριση τῆς περιουσίας του, νά ἠγηθῆ ἐκεῖνο τοῦ ρόλου τῆς φιλανθρωπίας, ἀποσκοπώντας πνευματικά ἀνταλλάγματα ὑποδούλωσης τοῦ κόσμου. Στήν ἁγία Γραφή δέν θά ὑπῆρχε ὁ πατέρας τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, ὁ ἔχων οἰκογενειακή περιουσία μέ χωράφια, κατά τό κομμουνιστικό πρότυπο τοῦ κόσμου τους. Ὁ ἄσωτος υἱός τότες, δέν θά ἔχει πουθενά ἀποκούμπι, ὅταν ἔπεσε στήν ἁμαρτίαν, θά τόν περιλάμβανε εἴτε ὁ ἄρχοντας τοῦ πλούτου (χωρίς τόν Θεό μέσα του) νά τόν ρίξει στήν συμμορία,

20 20 μαστροπεία, κλπ, ἤ ὁ παλιάνθρωπος τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος χωρίς τόν Θεό μέσα του πού ἔχει ἕνα στάβλο μέ γουρούνια καί θά τόν ἔχει νά τρώει ξυλοκέρατα γιά νά βόσκει τά γουρούνια του, ἤ ἔστω καί ἕνα καλύτερο πιάτο φαγητό μέ τό ἀντάλλαγμα τῆς στράτευσης στόν ἀντιχριστιανικό στρατό του. Ἀποτέλεσμα; Ποιό θά εἶναι; νά δαιμονισθοῦν τά γουρούνια καί νά πέσουν τελικά στό γκρεμό, κατά τό περιστατικό στήν ἁγία Γραφή, διότι ὅτι τρώγουμε θά γίνουμε, καί θά τά ἀκολουθήσουμε καί αὐτά στό γκρεμό ἐάν δέν μετανοήσουμε. Σήμερα τρῶμε τό φαγητό μας πού ἔχει ἀπέξω στή συσκευασία του τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστουβλέπετε χάραγμα= barcode 666, καί ἐάν δέν τό σταματήσουμε «σήμερα», καί ἐάν δέν τό ἀφαιρέσουμε ἀπό τίς τροφές μας, καί τά καταναλωτικά μας ἐμπορικά προϊόντα «αὔριο» θά μπεῖ στή σάρκα μας, καί ἡ σάρκα μας θά γίνει τροφή τῶν λεόντων. ΚΡΟΥΟΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!! Η ΤΡΟΪΚΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ, ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ (ὅπως νά καλλιεργήσουμε τήν γῆ

21 21 μας, καί νά ζήσουμε τίμια τήν οἰκογένεια μας) ἀλλά καί οὔτε ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ!!!!!!! ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ «ΣΩΤΗΡΩΝ» ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. Τέσσερα μόνο παραδείγματα: παιδείας, στέγης, ἐργασίας, καί ὑγειονομικῆς περίθαλψης μέσα ἀπό τό πρότυπο τοῦ κομμουνισμοῦ, πού δανείζονται τά βασικά στοιχεῖα αὐτοῦ οἱ φιλανθρωπικοί ὀργανισμοί μέ τήν ἔνδειξη: Μ.Κ.Ο. Αὐτή ἡ προσφερόμενη ζωή γενικώτερα ἀπό τούς «καλοθελητές»ἔχει ὡς σκοπό (ὄχι ἀπό τούς ἀνθρώπους-θύματα, γιατί ἐκεῖνοι δέν γνωρίζουν πού ἔχουν παγιδευτῆ, ἀλλά ἀπό τούς δαίμονες) νά τούς φέρουν σέ τέτοια μανιοκατάθλιψη πού ἀναπόφευκτα (βάση συστηματικοῦ ψυχαναγκασμοῦ μέ δαιμονικό ὑπόβαθρο) νά συρθοῦν στόν πρωτοξάδερφο τοῦ κομμουνισμοῦ, τόν αἰσχρό, τόν «ὡραῖο» ἀλήτη μέ τό ὄνομα: καπιταλισμός. Αὐτός θά περιλάβη τόν κόσμο, τήν κοινωνία ὁλόκληρη ὡς κάποια παλλακίδα κάποιου βασανιστή της, καί θά τῆς ὑποσχεθῆ πλούτη καί κοσμοπολίτικα φῶτα μέ ἀντάλλαγμα τό κορμί της, ἐκπορνεύοντας την. Ἀποτέλεσμα θά εἶναι νά λεηλατήσει ὅτι ἀπέμεινε ἀπό τό ψυχοσωματικό ναυάγιο τῆς κοινωνίας= ἀνθρώπινο ράκος. Παραδειγμα-Ἀπόδειξη εἶναι τό γεγονός τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης μέ κομμουνιστικό καθεστώς, πού ἐξελίχθηκαν οἱ νεαρές

22 22 γυναῖκες της ὡς τό πρῶτο καί καλύτερο (κατά τούς διακινητές) ἐμπόρευμα λευκῆς σαρκός στήν καπιταλιστική Δύση, ἐνῶ οἱ ἄνδρες ἀποτέλεσαν τό δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο μαφίας σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο μετά τήν Κίνα. 1) Παιδείας: Ἡ ἔννοια τῆς Παιδείας χωρίς Χριστό μέσα της. Συμβαίνει αὐτό γιά νά σερβιριστῆ στόν ἄνθρωπο, ἀπό τήν νηπιακή κιόλας ἡλικία του ὁ ἀθεϊσμός. Τά παιδιά μας τότες θά μεγαλώσουν χωρίς Χριστό μέσα τους, ὁ Χριστός δέν θά ὑπάρχη, καθώς θά ἔχει ἐκδιωχθῆ ἀπό τόν κομμουνισμό στίς ψυχές καί καρδιές τῶν παιδιῶν μας, καί μετέπειτα ἐνηλίκων. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο στάδιο, ἡ ἐρήμωση τῆς ψυχῆς ἀπό τόν Χριστό. Ὅταν θά συντελεσθῆ αὐτό τό στάδιο τότες θά εἰσέλθει σέ ἐφαρμογή τό δεύτερο, ἡ στέγαση. Ἀφοῦ ἐρημωθῆ ἡ ψυχή ἀπό Χριστό θά μοιάζει τό ἀνθρώπινο σῶμα ὡς κάποιο ναυάγιο, τότες αὐτό τό ναυάγιο θά προσφερθῆ ἡ κομμουνιστική πρόνοια νά τό ρυμουλκήση καί στεγάσει σέ μία κοινωνία ναυαγῶν, κάτι σάν νεκροταφεῖα πλοίων, πού βλέπουμε σέ μολυσμένους κολπίσκους νά φαίνεται ἡ καταθλιπτική ὕπαρξη τους. Θά πρόκειται περί ἀνθρώπων ζωντανῶν-νεκρῶν. Μία κοινωνία νεκροταφείου, χωρίς Χριστό μέσα του. Ἀλλά ἄς ἀναλύσουμε περισσότερα τήν ἔννοια τῆς στέγασης-ναυαγίων ψυχῆς μέσα σέ ζωντανά (φαινομενικά) σώματα. 2) Στέγασης: Ἡ ἔννοια τῆς στέγασης στά κομμουνιστικά καθεστῶτα ἀρχικά γινόταν μέ σκοπό νά κατασκευάσει οἰκίσκους τύπου κλουβιά- πρότυπο φυλακῶν, χωρίς κήπους γιά νά μήν βγαίνουν οἱ ἐνήλικες ἔξω, οὔτε τά παιδιά των, καί νά ἀναζητήσουν τήν ἀναψυχή τους ἀργότερα ἀναπόφευκτα πάλι μέσα ἀπό στήν κομμουνιστική πρόνοια, δηλαδή σέ προαύλια-στρατόπεδα μαζικῆς ἑστίασης. Θολωμένο λοιπόν τότες τό πνεῦμα ἀπό τήν βλοσυρότητα καί γκρίζα μονοτονία τοῦ κομμουνισμοῦ θά γινόταν εὔκολα θήραμα στά νύχια τοῦ ἄλλου θηρίου, τοῦ πολύχρωμου κοσμοπολίτικου

23 23 καπιταλισμοῦ. Ἡ μαζική ἑστίαση τοῦ κομμουνισμοῦ προσφέρεται (σάν τό ἀγώνισμα τῆς σκυταλοδρομίας) μετέπειτα στόν καπιταλισμό (βλέπε τα ἀντιχριστιανικά κέντρα διασκεδάσεως). Αὐτά λοιπόν τά στρατόπεδα (καί τῶν δυό «λεβεντόπαιδων», δηλαδή τοῦ καπιταλισμοῦ καί τοῦ κομμουνισμοῦ) «θά εὑρίσκονται πού ἀλλοῦ; Μά ὅπου εἶναι ἡ ἀστυφιλία, ὅπου εἶναι οἱ βιομηχανικές περιοχές μαζί μέ τούς ἀνθρώπους καί τίς κατοικίες τους, καί θά καταντήσουν ὡς κάποιες βιομηχανικές μεγαλουπόλεις στήν Κίνα, καί θά εἶναι ἡ προσωποποίηση δύο ἑνώσεων, τῆς ἕνωσης τοῦ κομμουνισμοῦ, μέ τήν ἕνωση τοῦ καπιταλισμοῦ, βγαίνοντας ἀποκαλυπτικά ὁ μορφασμός ἑνός πράσινου δαίμονα, τοῦ δράκου πού καταπίνει τίς ψυχές τοῦ κόσμου μας. Θά εἶναι τό πρότυπο πόλεως, πόλεως πού ὁ κόσμος πεθαίνει ἀπό καρκίνους, καί ἄλλες ἐκφυλιστικές ἀρρώστειες λόγω τοῦ μολυσμένου ἀέρα, καί τῆς μολυσμένης διατροφῆς (στήν οὐσία ἐκτροφῆς σάν ζῶα μέσα σέ μάντρες), ἀλλά καί ἄλλα ἀφύσικα καί τερατώδη, πέφτοντας πολύ κάτω ἡ ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Μιά ζωή χαραμισμένη, πεταμένη σάν ἀποτσίγαρο σέ κάποιο κακόφημο σοκάκι ἁμαρτίας, καί ἀποπάνω σέ αὐτό τό ἀποτσίγαρο θά χάσκη σέ ἕναν στύλο μιά σκισμένη ἀφίσα, σκισμένη ἀλλά ἀκόμα θά διαβάζεται, θά διαβάζεται στήν κινεζική καί θά λέει: «ΚΑΠΝΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΓΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ». Καί λίγο βαθύτερα, τώρα σάν κινηματογραφική ταινία θά βυθίζεται ἡ κάμερα, καθώς προηγουμένως μᾶς ἔδειξε τόν ὑπόκοσμο,τώρα βυθιζόμενη μᾶς δείχνει τον ὑπόνομο τῆς μεγαλούπολης, τά βρωμόνερα, τούς ἀρουραίους, καί τίς κατσαρίδες, παγώνοντας τήν ψυχή τοῦ ἔντρομου θεατή. Καί προχωρᾶ ὁ φακός τῆς ἀποκαλυπτικῆς κάμερας νά βυθίζεται, στό χάος τῆς ἀβύσσου, ὑπόκοσμος, ὑπόνομος, καί τώρα ὁ υποκόσμιος κόσμος τῶν κολασμένων ἁμαρτωλῶν ψυχῶν, ἐμφανιζόμενοι οἱ πρῶτοι δαίμονες μέ τό τσιγάρο στό στόμα, ὅπως κάποτε μᾶς ἀποκάλυψε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἐνημερώνοντας μας ὅτι ἡ ἐφεύρεση τοῦ καπνίσματος προέρχεται ἐκ ἐκείνων, ὅπως καί πολλά

24 24 ἄλλα πανουργήματα παγιδεύοντας τούς ἀνθρώπους πού ἔφυγαν ἀπό τήν προστασία τοῦ Θεοῦ. 3) Ἐργασίας: Ἀφοῦ συντελεσθοῦν τά πρῶτα δύο (παιδείας καί στέγασης), τότες θά τούς παρουσιάσει τό τρίτο «γλυκό» ὁ βασανιστής κομμουνισμός, πού ἔχει τήν εἰδικότητα ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (καθόλου τυχαῖο καί τό λαϊκό μας ρητό: «Μοῦ ἔβγαλε τήν πίστη» ὑπονοώντας ὅτι τόν βασάνισε, τόν ἔκανε νά χάσει τήν πίστη του) πασσάροντας μετά τό σαρκίο του= τίς ὑπηρεσίες του, χωρίς τήν πίστη μέσα του στόν κοσμοπολίτη- ἀλήτη, τόν καπιταλισμό. Θά τοῦ προσφερθῆ λοιπόν νά τοῦ δώση ἐργασία. Ἡ ἔννοια τῆς ἐργασίας θά εἶναι ὅμως νά δημιουργήσει δύο εἰδῶν κάστες «ἐργαζομένων» (σκλαβωμένων). Α) Τούς τεμπέληδες τῆς καπιταλιστικῆς Δύσης (τόν λαό), πού θά ἔχουν ἀπαρνηθῆ τήν εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό χειρωνακτική ἐργασία, καί θά προσφερθοῦν κάποιοι «ψημένοι» κάτω ἀπό τά κομμουνιστικά καθεστῶτα, ἀλλά ἄθεοι καί βάρβαροι. Ὅλοι λοιπόν οἱ «ψημένοι» τῶν κομμουνιστικῶν βασανιστηρίων (βλέπετε: καθόλου τυχαῖο τό ὄνομα πρωτεύουσαν ὡς: ΤΥΡΑΝΝΑ, καί ἄλλων ὁμοίων της), θά εἶναι οἱ νέοι ἐργάτες τῆς καπιταλιστικῆς Δύσης, καθώς θά ἐξυπηρετοῦν τούς τεμπέληδες τῶν καπιταλιστικῶν κοινωνιῶν. Αὐτό θά συντελεσθῆ γιά νά δοθοῦν τά ἅγια (ἡ εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό χειρωνακτική ἐργασία) στούς κύνες, μέ σκοπό ἕνα, ΤΟ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ: «τά ἅγια τοῖς κυσί», δηλαδή ἡ ἁγία ἐργασία (ἡ χειρωνακτική) νά δοθεῖ στά σκυλιά (σκυλιά= ἄνθρωποι βάρβαροι, χωρίς Χριστό μέσα τους). Διότι ὅταν ἕνας λαός βάζει ἄθεους νά κάνουν κάτι πού θά ἔπρεπε νά τό καταφέρνει μόνος του, δηλαδή ὁ δικός του λαός, συντελῆται τό λαϊκό ρητό: «ΜΠΕΣΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ».

25 25 Ἐκφράσεις- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ: «τά ἅγια τοῖς κυσί» : λέγεται ὅταν θεωροῦμε ὅτι διαπράττεται κάτι πού εἶναι ἀνόσιο, ἱεροσυλία. Β) Τούς ἀνήθικους ἄρχοντες, καθώς ἐκεῖνοι θά ἐκμεταλλευτοῦν τόσο πολύ τούς ἄθεους καί σκληροτράχηλους ἐργαζόμενους ὅλων τῶν χωρῶν πού θά τούς κάνουν ἄλλους νά τίς ἐγκαταλείπουν (τίς χῶρες τους) γινόμενοι σκλάβοι τους, καί ἄλλους (οἱ κρυφοί καπιταλίστες μέ το προσωπεῖο τοῦ κομμουνισμοῦ- συνήθως εἶναι οἱ ἡγέτες τους) νά ἐξεγείρονται κατά αὐτῆς τῆς χώρας τους γιά νά διώχνουν τούς συμπατριῶτες τους πρός τούς ἀνήθικους ἄρχοντες τῆς Δύσεως. Ὁ Θεός δέν θέλε νά ἐγκαταλείπουν οἱ ἄνθρωποι τήν πατρίδα τους, ἀλλά μόνον τήν πλάνη τους. Οἱ ἄνθρωποι πού ἀποφασίζουν νά ἐγκαταλείψουν τήν πατρίδα τους ὀφείλουν καί νά τήν σώζουν ὡς ἱεραπόστολοι καλῶν ἀγαθοεργιῶν (λόγου καί πράξης) εἴτε εὑρίσκονται μέσα σέ αὐτήν, εἴτε ἔξω ἀπό αὐτήν, προσφέροντας κάποια καλά. Ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιωτης, φώναζε: «ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΑ. Οἱ δικοί μας πολιτικοί, ὅμως, ἐπιθυμοῦν νά πάρουν οἱ ξένοι (βλέπε λαθρομετανάστες) τά ξυλοκέρατα τῆς Δύσεως, γινόμενοι σκλάβοι. Ἀπόδειξη εἶναι ὅτι δέν μαθαίνουν στά παιδιά τῶν λαθρομεταναστῶν τήν γλώσσα τους, ἀλλά τήν ἑλληνική γιά νά τούς ἐνσωματώσουν στό ἐργατικό δυναμικό ἐργασιῶν τοῦ χοιροβοσκοῦ μέ ἀπολαβές ξυλοκέρατων στήν χώρα μας, καταντῶντας ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάς ὡς τό χοιροβοσκότοπο τοῦ ἐλεεινοῦ στήν ἁγία Γραφή. Διότι ὁ διάβολος πάντα τραβάει στά δύο ἄκρα, καί σέ ρίχνει εἴτε ὅλο ἀριστερά, εἴτε ὅλο δεξιά, ἡ ἔννοια τοῦ κεντρώου σήμερα στήν πολιτική δέν εἶναι ὑπαρκτή, ἀλλά πλασματική, ψεύτικη. Ἄς δοῦμε τώρα τήν ἄλλη ἄκρη, πού σημαίνει ὅτι: οὔτε βέβαια εἶναι σωστό νά λάβουν ἐπαγγέλματα πού ὀφείλουν κληρονομικῶς νά διευθετήσουν οἱ ἕλληνες, γιά νά μή χάσουμε ἐμεῖς τό τιμόνι,

26 26 γινόμενοι ἀπό νοικοκύρηδες στήν πατρίδα μας δοῦλοι τῶν εἰσβολέων ξένων, ὁδηγώντας μας στά συμφέροντα τῶν ἀπίστων πολιτικῶν τους εἰς βάρος μας. Ἐνῶ θά μπορούσαμε νά τούς διδάξουμε τήν ἱερότητα τῆς κληρονομιᾶς τοῦ πατέρα τους, παπποῦ τους, στή γῆ τῶν προγόνων τους, καί πῶς θά μποροῦσε ἐκεῖ νά τήν ἀξιοποιήσουν γιά νά ζήσουν τήν οἰκογένεια των, ἐρχόμενοι σέ συναίσθηση (κάποτε) τῶν θησαυρῶν τῶν διδαγμάτων τῆς ἁγίας Γραφῆς μας. Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΟΡΠΟΥΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ. ΘΕΛΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΩΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΩΡΑΙΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, μέ τά τάλαντα τους = ἱκανότητες τους νά μοσχοβολοῦν, καί ὄχι νά ἀσχημονοῦν, ΔΟΞΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ. ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ. 4) ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Μετά ἀφοῦ τούς ἐγκλωβίσει ὅλους μαζί, ἄθεους καί φανατικούς πλανεμένων θρησκειῶν, εἰσερχόμενοι στά πλοκάμια τῆς Δύσης, θά τοῦ ἐξηγήσει ὅτι τά ἀφροδίσια νοσήματα, τό Αids, καί ὅλα ἐκεῖνα πού τούς νοσῆσαν τό σῶμα τους, μέ δόλο τά χρήματα τῆς Δύσεως, νόσους πού κάποτε ἀναπόφευκτα θά βιώσουν, ἐπιδιδόμενοι σέ ἁμαρτωλές σαρκικές ἀπολαύσεις, κλπ, θά τούς θεραπεύσει ΤΩΡΑ ἡ ὑγειονομική τους περίθαλψη, ποιά ; ἡ κοινωνία τοῦ καπιταλισμοῦ, τοῦ νέου κόσμου τους, πού φυγαδεύτηκαν=προγραμματίστηκαν ἀπό τό βίωμα τῶν βασανιστικῶν καθεστώτων τῶν χωρῶν τους. Ὁ ἄσχημος μαστροπός (ὁ κομμουνισμός) ἀλλάζει τώρα χέρια μέ τό χρῆμα, μέ τόν «ὡραῖο», τόν ἀλήτη (ὁ καπιταλισμός= ἡ ἀνήθικη Δύση). Ἔτσι λοιπόν θά πλησιάσει τόν ἄθεο καί τόν πλανεμένο σέ διάφορες θρησκευτικές δοξασίες, θά τόν πλησιάσει ὡς κουτάβι παμπόνηρο, καί μόλις

27 27 ἐνδώσουν θά τοῦ παρουσιαστῆ ὡς εἶναι, δηλαδή ὡς ὁ καλπάζον λέοντας πού θά τόν ξεσκίσει κυριολεκτικά. Δάκρυα, πίκρα,,ὀδύνη, πένθος, καί ἡ ἀνθρωπότητα σέ ἕνα συνονθύλευμα αἰσθημάτων καί συναισθημάτων καλπάζει πρός τόν ἀφανισμό. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΛΛΩΝ Μ.Κ.Ο. ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ, ἀλλά νά ὠφελοῦν τήν Ἀντίχριστο παγκοσμιοποίηση καί τά σχέδια τους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΕΝΩ (τά Μ.Κ.Ο.) ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ AIDS (μέχρι ἐδῶ πολύ σωστά), ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΣΟ, ΤΗΝ ΙΔΙΑΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΝΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ, ΟΥΤΕ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΗΘΑΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΣΕΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ (ἔστω) ΤΡΟΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ (κακῶς βέβαια) ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ (οἱ ἕλληνες τῶν Μ.Κ.Ο.), ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΟΝΤΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ Μ.Κ.Ο. ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ, ΩΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, αὐτό εἶναι ἀκραῖο νοσηρό καί θρασύτατο ἐγκληματικό, μέ μία λέξη: σατανικό. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ: «Ο ΘΕΟΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ». Ο ΙΑΤΡΟΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ἀλλά ΔΕΝ ΘΑ ΑΓΝΟΗΣΕΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ

28 28 ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ!!! ΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΨΥΧΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΖΩΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ἀλλά σίγουρα ἔχει μία ζωική ψυχή, πού ζεῖ ὅσο ζεῖ τό σῶμα, μέ σκοπό νά μή βρωμίσει αὐτό (τό σῶμα τοῦ κτήνους) ὅσο ἔχει τήν ζωική ψυχή μέσα του. ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ Μ.Κ.Ο. ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ. Σημείωση: Ἴσως λυπήσαμε μερικούς κομμουνιστές, καί μέλη τῶν Μ.Κ.Ο., διότι ἀρκετοί ἐκ αὐτῶν εἶναι καλοί ἄνθρωποι, ὅπως ὁ πρόεδρος τοῦ ΚΚΕ, καί πολλοί μέσα εἰς αὐτό τό πολιτικό κόμμα. Ὅμως, ἐπειδή εἶναι ἐνδεχομένως πολλοί ἀπό αὐτούς καλοί ἄνθρωποι, καλοί ἄνθρωποι μέ τήν ἔννοια ὅτι θέλουν νά προσφέρουν κάτι καλό, ἕνας λόγος παραπάνω νά στρέψουμε τήν καλωσύνη τους στήν πηγή τοῦ καλοῦ, στόν Θεό. Καί θά πάει πρός τά ἐκεῖ, ἐάν εἶναι τελικά γνήσια ἡ καλωσύνη τους, εἰδεμή θά πέσει στό γκρεμό. ΔΙΟΤΙ ΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΩΣΥΝΕΣ ΠΗΓΑΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ, ὅλα τά καλά ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ προέρχονται ἀπό τήν πηγή τοῦ καλοῦ, τόν Θεό. (ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΗΓΑΙΑΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ). Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε λοιπόν μόνο τήν θέληση, νά πλησιάσουμε αὐτήν τήν πηγή, μόνο αὐτό

29 29 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ, διότι μόνο αὐτό εἶναι δικό μας, δηλαδή ἡ θέληση. Τά λέμε λοιπόν ὅλα αὐτά διότι τότες μόνο θά ἐνισχυθοῦν τόσο ἐκεῖνοι ὅσο καί ὁ κόσμος τους, οἱ ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν, διότι ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί αὐτούς τούς ἀγαπᾶμε, καί ἐπειδή τούς ἀγαπᾶμε, ἔχουμε καθῆκον νά τούς ἀφυπνίσουμε, καί νά τούς τραβήξουμε ἀπό τίς παγίδες τῶν δαιμόνων, ὁ Θεός μᾶς θέλει ΟΛΟΥΣ στόν παράδεισο του

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα ἀκοῦμε γιά διάφορες δῆθεν συνιστῶσες, καί πόλεμο... συνιστωσῶν, ἀλλά ἐκεῖνα λέγονται καθώς δέν τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν, ὁμιλοῦν λοιπόν γιά μαχομένων συνιστωσῶν!!!, καί δέν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά.

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά. Μεταξύ δύο Αἰώνων Ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλη τήν ζωή του, ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννιέται, περνᾶ μέσα ἀπό διαδοχικές κρίσεις θανάτου. Ζῆ τόν θάνατο κατά τήν περίοδο τῶν ἀσθενειῶν, καθώς ἐπίσης καί κατά τήν αὔξηση τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ K αί ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συµφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιος Μαρίνος* Περιοδικό "Ἔµφαση"

Ἀναστάσιος Μαρίνος* Περιοδικό Ἔµφαση Τά "Προν " Προνόµια" τῆς τ Ἑλλαδικ λλαδικῆς Ἐκκλησ κκλησίας καί ί ὁ Χωρισµός της ἀπό τό Κράτος Ἀναστάσιος Μαρίνος* Περιοδικό "Ἔµφαση" Παράλληλα πρός τήν ἐνίσχυση τῆς "τοπικῆς αὐτοδιοίκησης", τήν προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ: Ἀπό τήν στιγμήν πού ἡ Ἑλλάς χρεοκόπησε στούς ξένους, οὐδεμίαν πρόταση δημιουργικῆς ἀνάπτυξης εἰσέπραξε ἡ χώρα μας ἀπό τούς πολιτικούς τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης. Τό μόνο πού καταναλώθηκαν (σωματικά καί πνευματικά)

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Παναγιώτου Ζαμάνη, τ. Υπ/ντού Τραπέζης της Ελλάδος Τρίτη, 20 Ιούλιος :52

Η Ενότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Παναγιώτου Ζαμάνη, τ. Υπ/ντού Τραπέζης της Ελλάδος Τρίτη, 20 Ιούλιος :52 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 16, σελ. 38) (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας Ο Τ. Σ. ΕΛΙΟΤ τό φθινόπωρο τοῦ 1946, δηλαδή, ἀμέσως σχεδόν μετά τήν λήξη τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου,

Διαβάστε περισσότερα