ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α."

Transcript

1 ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ. Μαζί δέ μέ τό: ΣΥΝ ΘΕΩ, σχημάτιζαν παραδίπλα καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Γιατί ομως πρόσθεταν γραπτῶς τό: ΣΥΝ ΘΕΩ; καί ἐσχημάτιζον καί τό σημεῖον τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐπάνω στό χαρτί τῆς συνταγογράφησης ; Ἀπάντηση: Διότι μαζί μέ τό φάρμακο (τῆς ἐπιστήμης) ὅπου ἔδινε ὁ εὐσεβής καί Θεοσεβούμενος ἐπιστήμων, προσδοκοῦσε νά δράση καί ἡ Θεία ἐπέμβαση σέ ἐκεῖνο (τό φάρμακο) ὅπως ἔχει τό καλό ἀποτέλεσμα γιά τόν ἀσθενή του, προσδοκοῦσε δηλαδή ἡ ἐπιστήμη τοῦ ἰατροῦ νά καρποφορήσει καρπόν θεραπείας μέ τήν βοήθειαν Τοῦ Θεοῦ. Σήμερα οἱ συντάξεις δίδονται εἰς τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν πολιτείαν, ὡς οἱ ἀπολαβές τῶν παρακρατημένων χρημάτων τους (τά σύν), μέσα εἰς τήν τυπικότητα τῆς ἐπαγγελματικῆς τάξεως ὅπου ἐδιάβηκε ὁ ἐργαζόμενος. Ὅμως ἡ τάξις τῆς πολιτείας ὑπῆρξε πραγματική τάξις ἐν Θεῶ; Ἄς τό δοῦμε παρακάτω λοιπόν στό παρόν πόνημα, καθώς ἡ τάξις φαίνεται νά διασαλεύεται ἀπό τήν ἀταξίαν, διότι δέν ἐκράτησαν οἱ ἄνθρωποι τήν ἱεράν Παρακαταθήκην Τοῦ Θεοῦ μέσα σέ ἐκεῖνες. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

3 Ἡ λέξη : σύνταξη, ἔχει διάφορες ἔννοιες, ὅπως, τό γράψιμο ἑνός κειμένου, ἡ ἐκφορά τοῦ γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου μέ συγκεκριμένους κανόνες στή χρήση, τό ποσό πού εἰσπράττει μηνιαία ἕνας συνταξιοῦχος ἀπό τόν ἀσφαλιστικό ἤ συνταξιοδοτικό φορέα του, κλπ ὅμως, ἡ βασική της ἔννοια εἶναι μία, καί σημαίνει τό συγκεντρωτικό ἀπόθεμα, δηλαδή τό σύν (+) πνευματικό ἤ ὑλικό, ὅπου ὑπάρχει γιά νά διαφυλάξει τήν τάξιν καί ἀσφάλειαν, καί ὅπου ἔχει σκοπό (τό συγκεντρωτικό ἀπόθεμα) νά στηρίξει τίς ἀνάγκες κάποιου κοινωνικοῦ ὀργανισμοῦ, τήν ἰδίαν τήν κοινωνίαν. Ἀποτελεῖται δέ ἡ λέξη ἀπό δύο χωριστές ἄλλες λέξεις, α) τήν πρόθεση: σύν, τό ἐμφανίζουμε καί μέ τό χαρακτηριστικό σχῆμα τοῦ σταυροῦ (+), καί β) τήν λέξη: τάξη, ὅπου σημαίνει ἡ σωστή πειθαρχία, ὅπου ἐγγυᾶται τήν ἀσφάλεια κάποιου σημαντικοῦ σκοποῦ, ὅπως προείπαμε. Ἄρα: σύν + τάξη= σύνταξη, ὅπου σημαίνει κατά προτεραιότητα (ἐδῶ στό θέμα μας) διά τοῦ σταυροῦ (σύν) = διδαχές μέσα ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφή, ἡ προσθήκη (τό σύν) Τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας, δηλαδή ὁ Σταυρός Τοῦ Χριστοῦ μέσα στή ζωή μας, τελικά ὅτι : ὅλα εἶναι ἐντάξει, ὅλα εἶναι τακτοποιημένα. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν σύνταξη τῶν ἀνθρώπων, τήν ἐπαγγελματική μορφή τῆς συντάξης. Εἶναι ὅμως ὅλα τακτοποιημένα; καί βαίνουν ὅλα καλῶς; γιατί πολλοί ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι ὅλα εἶναι ἐντάξει, καί στήν 2.

4 πραγματικότητα δέν εἶναι. Εἴτε τήν χαλοῦν μόνοι τους, εἴτε τούς τήν ὑποβαθμίζουν καί τήν χαλοῦν κάποιες ἄλλες σκοτεινές δυνάμεις (ὅπως οἱ προδότες πολιτικοί μας μετά τῶν Τροϊκανῶν, κλπ). Λαμβάνουν οἱ ἄνθρωποι τήν σύνταξη των, καί περνοῦν στό κατώφλι τοῦ μίζερου καφενέ, τούς καταθλιπτικούς ἐκείνους τέσσερις τοίχους, κλπ. Ἐνῶ θά μποροῦσαν νά τούς χρησιμοποι ήσει ἡ πολιτεία ἐθελοντικά ὡς διδασκάλους τῶν ἐπαγγελμάτων τους πρός τήν νεολαία, μέσα ἀπό ἕνα ὄμορφο χαρούμενο καί ἐργονομικό περιβάλλον (τύπου μικρῆς ἔκθεσης Θεσσαλονίκης) σέ κάθε νομό τῆς χώρας. Νά πηγαῖναν ἐκεῖ οἱ νέοι καί νά λαμβάνουν κάτι πρακτικό ὅπου τυχόν δέν τό μάθαν στίς ἐπαγγελματικές σχολές τους, καί συγχρόνως καί νά καταχωρῆται στή βιβλιοθήκη ἐκείνου τοῦ κοινωνικοῦ ὀργανισμοῦ, γιά πληροφορία ἰσχύος, ἰσχυρή γνώση ἐπάνω στήν ἀνάπτυξη τῶν μεγάλων ἐκείνων γραναζιῶν ὅπου εἶναι ἡ πραγματική οἰκονομική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου μας βεβαίως (οἱ νέοι) καί νά πίνουν (ἐάν τό θέλουν) καί τόν καφέ τους, χυμό τους, κλπ, ὅπως καί οἱ συνταξιοῦχοι ἐπίσης, καθώς τό περιβάλλον θά εἶναι εὐχάριστο χαλαρό, ὡς μία καθημερινή συνομιλία μεταξύ ἀνθρώπων στήν ἰδίαν φιλικήν παρέα. Ἀλλά ἄς μήν πᾶμε μακριά, ἄς θυμηθοῦμε τήν παρέμβαση καί τήν ἐμπεριστατωμένη μελέτη ὅπου ἀνάπτυξε ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης μέσα ἀπό τό καταπληκτικόν συγγραφικό του πόνημα μέ τίτλον: «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥ 3.

5 4. ΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Ἕνα συγγραφικό ἔργο ὅπου ἐκτός τῶν ἄλλων σπουδαίων, πρότεινε καί μίαν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΙΝ!!, ὅπου θά ἔλυνε τό φοβερό πρόβλημα τῶν φτωχῶν φοιτητῶν μας, καί ὄχι μόνον, μέσα ἀπό μία ἄριστη καί ἐργονομική (ἀπό κάθε ἀπόψεως) πανεπιστημιούπολιν, ὅπως πρότεινε ὁ μακαριστός γέροντας Αὐγουστίνος Καντιώτης. Μίαν πανεπιστημιούπολιν ὅπου θά ἔβγαινε κερδισμένο τό Ἔθνος μας, καθώς καί γονεῖς καί κράτος θά ἐξοικονομοῦσαν τεράστια οἰκονομικά ποσά, καί οἱ σπουδαστές μας θά μορφώνονται μέ σύστημα. Εἰκών: Τό βιβλίο τοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη.

6 5. Καί ἐρωτῶ, ὡς παράδειγμα, οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ ἱερεῖς τῆς χώρας μας πόσο ἀλήθεια θά εἶχαν ὠφεληθεῖ, ἐάν ἀπό τότες ὅπου διατελοῦσε ἐπίσκοπος ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης, ἕως καί μετά ὅπου τόν ἐξανάγκασαν πρός παραίτηση (τό ἔτος 2000), προσέτρεχαν γιά νά πάρουν μία συμβουλή του στά μεγάλα προβλήματα ὅπου εἶχαν οἱ Νομοί τῆς ἐπισκοπικῆς ἐπικράτειας τους πόσο ἀλήθεια θά ἔλαμπε ὁ Σταυρός ὅπου φοροῦσαν ἐπάνω τους, καί πόσοι ἄνθρωποι θά λύναν τά προβλήματα τους, καί θά προετοιμάζαμε στρατιές νέων γιά νά λάμψει τό παρόν καί τό μέλλον τῆς χώρας μας. Ἀλλά ἄς γυρίζουμε στή λέξη: σύνταξη. Πρέπει λοιπόν ἐδῶ νά ἐπισημάνουμε ὅτι τό χαρακτηριστικό σχῆμα τοῦ σταυροῦ στήν πρόθεση: ΣΥΝ, δέν εἶναι τυχαῖο, κάτι ὅπου παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό: ΣΥΝ ΘΕΩ. Μαζί δέ μέ τό ΣΥΝ ΘΕΩ, σχημάτιζαν παραδίπλα καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Γιατί ὅμως πρόσθεταν γραπτῶς τό: ΣΥΝ ΘΕΩ; καί ἐσχημάτιζαν καί τό σημεῖο τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐπάνω στό χαρτί τῆς συνταγογράφησης ; Ἀπάντηση: Διότι μαζί μέ τό φάρμακο ὅπου ἔδινε ὁ εὐσεβής καί θεοσεβούμενος ἐπιστήμων, προσδοκοῦσε

7 6. νά δράση καί ἡ Θεία ἐπέμβαση σέ ἐκεῖνο, ὅπως ἔχει τό καλό ἀποτέλεσμα γιά τόν ἀσθενή του, προσδοκοῦσε δηλαδή ἡ ἐπιστήμη νά καρποφορήσει καρπόν θεραπείας μέ τήν βοήθεια Τοῦ Θεοῦ. Περιττό νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ καλός καί φιλότιμος ἐκεῖνος ἰατρός, ἀκόμα καί μέ τό ὅπου ἔκαμε τό καθῆκον του, ἐξέτασε δηλαδή τόν ἀσθενή του, καί τοῦ ἔδινε καί τό φάρμακο του (διάγνωση καί θεραπεία δηλαδή) ΔΕΝ ἐπαναπαύονταν. Καί δέν ἐπαναπαύονταν διότι ἤθελε νά εἶναι βέβαιος ἐάν ὁ ἀσθενής ἔλαβε τό φάρμακο του, ἀλλά καί ἐάν πρόσεχε καί κατά τό χρονικό διάστημα τῆς θεραπείας του. Ἀνησυχοῦσε ὁ καλός καί μεγάλος σέ ἡλικία ἰατρός, ὅπως ἀνησυχοῦσε ὁ καλός ἐπίσκοπος Τοῦ Θεοῦ, ὁ μακαριστός Αὐγουστίνος Καντιώτης. Ἀλλά μερικοί ἀσθενεῖς, ἐκεῖνοι ὅπου δέν βρισκόταν πραγματικά κοντά του, ἀνησυχοῦσαν καί ἐκεῖνοι. Γιατί ἀνησυχοῦσαν ὅμως ἄραγε ἐκεῖνοι; Μήπως δέν ἔλαβαν ὁδηγίες; Μήπως δέν κατεῖχαν τόσα χρόνια τά ἐνδεδειγμένα ἐκεῖνα πνευματικά φαρμακευτικά βότανα γιά τίς ἀσθένειες τους; τίς τωρινές καί τίς μέλλουσες; Ἀπάντηση: Ὄχι, δέν ἀνησυχοῦσαν γιά τό πώς θά τά διαφυλάξουν, ἐνεργοποιήσουν, καί ἀναμεταδώσουν ἐκεῖνα τά πνευματικά, ἀνησυχοῦσαν γιά τό πώς θά ἔπρεπε νά βγάλουν τόν πνευματικόν τους ἰατρό στή

8 7. σύνταξη!!! Ναί! ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες! Ἐκεῖνο ὅπου τούς ἀπασχολοῦσε ἦταν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν ἐπιτήρησιν τοῦ καλοῦ καί παλαιῶν καί σωτήριων ἀρχῶν τοῦ ἐπισκόπου, ἀρχῶν ἐνδεδειγμένων ὡς ἄριστων, νά ἀπαλλαγοῦν καί νά αἰσθανθοῦν ἐλεύθεροι γιά νά κάνουν ἐκεῖνοι τά νέα τους γιατροσόφια, γιατροσόφια διαφορετικά, μίας «νέας ἐποχῆς», δῆθεν «προοδευτικώτερων», καί ὄχι νά ἀκολουθήσουν τήν γραμμή πλεύσεως ἑνός ἀρίστου πνευματικοῦ ἰατροῦ, ὅπου χρησιμοποιοῦσε ἄριστα στήν πράξη τό μεγάλο καί σωτήριο βιβλίο τῆς Ζωῆς, τά πνευματικά ζωογόνα ἐκεῖνα βότανα μέσα ἀπό τό περιβόλι τῆς Ἁγίας Γραφῆς. «Εἶσαι μεγάλος» τοῦ λέγανε, «πήγαινε νά ξεκουρασθεῖς», «ὑπάρχει καί ἕνα ὅριο γιά τήν ἐνεργή δράση τῶν ἐπισκόπων»!!! (ἄλλοι φωνάζανε), καί ἄλλα πολλά. Ὁ ἰατρός ὅμως ὁ καλός, ὁ ἄριστος ἐκεῖνος πνευματικός ἰατρός, τό γνώριζε, γνώριζε ὅτι δυστυχῶς δέν ὑπῆρχε ἀντικαταστάτης νά διαφυλάξει καί νά ἐνεργοποιήσει ἐκεῖνα ὅλα ὅπου δίδασκε τόσα χρόνια, καί πολλές φορές ἔβλεπε τόν ὑποτροπιασμόν στίς προηγούμενες ἀρρώστειες τους, τίς μάταιες φιλοδοξίες τους, τήν ἔπαρση ὅπου ἀναπαυόντανε μέσα ἀπό κενῶν σέ οὐσία ρητορικῶν κηρυγμάτων, καί δέν τοῦ ἔκανε καρδιά νά φύγει. Ἐστεκόνταν ὅπως ὁ πονόψυχος

9 8. ἐκεῖνος πατέρας ὅπου ἔβλεπε κάποια παιδιά του νά τόν χρειάζονται ἀκόμα, δέν τό ἤθελε νά τόν χρειάζονται, ἀλλά δυστυχῶς τό ἔβλεπε, καί τό καταλάβαινε, καί πικραίνονταν ὅτι κάποια παιδιά του, παρόλο ὅπου γεράσανε καί ἐκεῖνα, καί βαδίζουν στήν ἐνηλικίωση τῆς σύνταξης, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ καί αὐτό διότι εἶχαν ἐγωισμό, ἀνυπακοή, λιγοψυχία, στενοκεφαλιά, καί ἔπαρση γιά τίς δικές τους νέες ἀπόψεις ὡς οἱ... καλύτερες. Αὐτή ἦταν καί ἡ ἀγωνία τοῦ μεγάλου ἐκείνου πνευματικοῦ πατέρα γιά κάποια στενοκέφαλα παιδιά του, ὅπου τόσα χρόνια δέν διαφύλαξαν τά πνευματικά «τάλαντα» ὅπως ἔπρεπε, ὥστε νά τά πολλαπλασιάσουν. Ἄλλος τά ἔκρυψε στό «χωράφι», ἄλλος δικαιολογήθηκε μέ μικροψυχία, κλπ καί πόσο πράγματι ὁμοιάζουν ὅλοι ἐκεῖνοι μέ τούς μή δημιουργικούς ἀνθρώπους τῆς γνωστῆς μας παραβολῆς (τῶν πέντε ταλάντων) μέσα ἀπό τήν Ἁγίαν μας Γραφή. Μέ τήν παραβολή τῶν ταλάντων ὁ Κύριος θέλει νά μᾶς παρουσιάσει τά δῶρα καί τά χαρίσματα πού ὁ Θεός ἔχει δώσει στόν ἄνθρωπο. Ὁ καθένας, πρέπει νά τά καλλιεργήσει καί νά ἀναδείξει τά χαρίσματα του. Δηλαδή, νά προσφέρει μέ πολλή ἀγάπη τίς ὑπηρεσίες του στούς συνανθρώπους του. Γιʹαὐτό ὁ καλός Θεός ἔδωσε στή χώρα μας ἕνα χαρισματικό Ἐπίσκοπο, τόν μαχητή Αὐγουστίνο Καντιώτη, τά ἔδωσε ὡς

10 πνευματικά τάλαντα, ὅπου ὅλοι κάποτε τά ἀποκαλοῦμε καί μεγάλα ταλέντα ὅπου ἔχουν κάποιοι χαρισματικοί συνάνθρωποι μας. Τόν ἔδωσε τόν Αὐγουστίνο Καντιώτη ὁ καλός Θεός, ὅπως φιλοτιμηθοῦν καί τά πνευματικά του παιδιά καί ἀκολουθήσουν τό δικό του δρόμο πλεύσεως καί τά 5 τάλαντα ὅπου τούς ἔδωσε ὁ καλός Θεός (μέσω τοῦ Ἐπισκόπου του) νά τά ἀβγατίσουν, καθώς ἦταν γερό κεφάλαιο, ἰσχυρό κεφάλαιο, ὅπου μέ 2 3 φιλότιμες κινήσεις θά ἔβαζαν τό «νερό στό αὐλάκι», καί μετά; ποιός τούς ἔπιανε!!! 9.

11 10. Αὐτό τό τελευταῖο (ποιός τούς ἔπιανε), μοῦ θυμίζει πολύ τό ὀλυμπιακό ἀγώνισμα τῆς σκυταλοδρομίας, ὅπου κάποτε ἕνας φοβερός ἀθλητής ξέφυγε τόσο πολύ ἀπό τήν πρώτη ἐκείνη ἐκκίνηση, ὅπου σχεδόν οἱ ὑπόλοιπες ὁμάδες ἔκαμαν περίπατο μέσα στό στάδιο!!!. Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ

12 11. Ἔτσι καί ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁ μαχητής Ἐπίσκοπος τῆς Φλώρινας, ἐδιάβηκε τόσο πολύ τίς ἄλλες ἀντίπαλες ὁμάδες τοῦ κόσμου, ὅπου οἱ συνεργάτες του στό θεάρεστο ἐκεῖνο ἔργο του μόνον μέ λίγο φιλότιμο, πίστη, καί ἐνθουσιασμό γιά τό ἐλεύθερο πεδίο ὅπου εἶχαν μπροστά των θά ἔπρεπε νά κινηθοῦν μέ τέτοια ταχύτητα (ἐκ ἐνθουσιασμοῦ και μόνον) ὅπου θά ἔκαναν «σκόνη» ὅλους τούς νέους ἀντιπάλους των, ὑπῆρξε ἡ παρακαταθήκη στά χέρια των, ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφή ( βλέπε: ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό μαθητή του Τιμόθεο παραγγέλνει : «Ω Τιμόθεε, τήν παρακαταθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως,..»). Δέν θέλω νά κατηγορήσω τόν νῦν μητροπολίτη Φλώρινας, σίγουρα ΔΕΝ εἶναι ὁ πονηρός καί ὀκνηρός δοῦλος τῆς παραβολῆς, ἀλλά ἄς σκεφτεῖ ἀπό μόνος του, μήπως κινδύνεψε νά πλησιάσει ἐκείνον τόν πονηρόν δοῦλον καί ὀκνηρόν τῆς παραβολῆς ; ἤ ἄς σκεφτοῦν ὅσοι ΔΕΝ ἀβγάτισαν τά τάλαντα. Ἀλλά ἄς διαβάσουμε τά λόγια τοῦ σημερινοῦ μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Φλωρίνης Θεόκλητος: «Δέν εἶμαι ὁ νέος Καντιώτης», { παρόλο ὅτι λέγει ὅτι ἔλαβε ὅλα ἐκεῖνα τά πνευματικά ἐφόδια («πέντε τάλαντα») μέσω

13 12. ἑνός ἀνθρώπου Τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ὑπῆρξε πνευματικό τέκνο τοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη.} «Ἐγώ δέν ἔχω τό σθένος του» λέει ὁ μητροπολίτης καί συμπληρώνει: «Δέν εἶμαι ὁ νέος Καντιώτης. Ὅτι καλό ἔκανε τό συνεχίζω ἀλλά δέν τόν φτάνω. Κάνω ὅτι μπορῶ μέ τήν δύναμη πού ἔχω.» Εὔλογες σκέψεις μετά ἀπό τήν δήλωση του αὐτή; Δέν ἔχεις τήν δύναμιν σεβασμιώτατε; Τότες τί σέ ἐμποδίζει γιά νά τήν ζητήσεις; Ἀπό Ἐκεῖνον (Τόν Κύριο μας) ὅπου

14 13. τήν δίνει πλουσιοπάροχα; Ἐάν τοῦ τό ζητήσουν οἱ ὑψηλοί ἀξιωματικοί Του (Ἐπίσκοποι), στή στρατευμένη ἐν Χριστῶ Ἐκκλησία Του, πῶς δύναται νά τό ἀρνηθεῖ ; ἀλλά νά τό ζητήσουν μέ πίστη καί καλή προαίρεση ὅτι θά τά καταφέρουν. Διότι ἄς μή νομίζουμε ὅτι καί ὁ μακαριστός γέροντας Αὐγουστίνος Καντιώτης ὅτι ἔκαμε τό ἔκαμε μέ τίς δικές του δυνάμεις. Ὅτι σώθηκε (ἀπό μόνος του) θαυματουργικῶς ἀπό δύο παγκόσμιους πολέμους, ὅπου ἐπήγαινε κόντρα στούς σκληρότατους ξένους κατακτητές ἐκείνους, καί ὅπου τόν εἶχαν ἕτοιμο γιά ἐκτέλεση!!! Ὅτι τά ἔβαλε μέ μία πολιτική καί στρατιωτική δικτατορίαν, μέ ἕναν ὁλόκληρο βασιλιά, καί μέ ποιούς δέν τά ἔβαλε!!! Καί ὅμως! Ὁ μεγαλοδύναμος Θεός τόν βοηθοῦσε, γιατί εἶδε τό θάρρος του, τόν βοηθοῦσε ὅπως τόν Δαυίδ, ὅπου τά ἔβαζε μέ τά ἄγρια λιοντάρια!, τά ἔβαζε μέ τά ἐχθρικά στρατεύματα Τοῦ Θεοῦ, τόν γίγαντα Γολιάθ!! καί ἄλλα πολλά. Καί ἐπειδή λοιπόν ὁ σεβασμιώτατος δέν ἔχει τό σθένος τοῦ ἐπισκόπου Καντιώτη, (καί πολλοί τό χαρακτηρίσαν ταπεινοφροσύνη, ἐδῶ πρέπει ἴσως νά ἀναθεωρηθοῦν κάποια νοήματα), ἄς δοῦμε ἐκεῖνα τά κακά ὅπου ἐπικράτησαν στήν ἐπικράτεια τοῦ Νομοῦ Φλωρίνης, καί δέν τά λέει κανένας ἄλλος ἀπό τόν ἴδιο (τόν μητρο

15 14. πολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο). Γιατί σεβασμιώτατε Θεόκλητε, καί ἐσύ εἶχες τήν κλίση ἀπό Τόν Θεό (τό φωνάζει καί τό ὄνομα σου: ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ) ἀλλά δείλιασες ὡς τόν ἀπόστολο Πέτρο στή φουρτουνιασμένη θάλασσα, καί ἄρχισες νά καταποντίζεσαι, ἀλλά ὅπου ζητάς (εὐτυχῶς) τό σωτήριο χέρι Τοῦ Θεοῦ, καί δέν χάνεσαι, καί νάσαι εὐλογημένος, καί περιμένουμε ἀπό ἐσένα (καί πολύ γρήγορα μάλιστα) ΝΑ ΞΕΣΠΑΘΩΣΕΙΣ!!! Γιατί σέ ἕναν πόλεμο, διότι πόλεμο ἔχουμε σήμερα μέ τίς σκοτεινές δυνάμεις ὅπου εὑρίσκονται σέ μεγάλες ἐπιθέσεις, ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ (ἐπαναλα

16 15. μβάνω) ΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΠΑΘΙΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ. Οἱ δόκιμοι καπεταναῖοι ἐμαθήτευσαν δίπλα στό θαλασσολέοντα ἀγωνιστή καπετάνιο Αὐγουστίνο. Ἔλαβαν Τοῦ Χριστοῦ τά διδάγματα, ἔλαβαν τίς πρέπουσες κλίσεις καί τούς χειρισμούς ὅταν θά φουρτούνιαζε ἡ θάλασσα. Ἀλλά, κανένας τους ἤ σχεδόν κανένας τους δέν μπόρεσε νά χρησιμοποιήσει ἐκεῖνα ὅλα, παρόλο ὅπου ἦταν τά γνήσια πνευματικά σωσίβια, ἦταν Τοῦ Χριστοῦ σωσίβια. Καί δέν ἦταν μόνο αὐτό, διότι ὅλοι μας, κάποτε βουλιάζουμε, ἀλλά τό ἄσχημο εἶναι ὅτι ΔΕΝ φωνάξαμε Τόν Χριστό γιά βοήθεια, νά ἁρπάξουμε τά καλά σωσίβια του, σωσίβια ὅπου ἦταν ὅλα ἐκεῖνα τά διδάγματα ὅπου προσέφερε ὁ καλός Ἐπίσκοπος του, ὁ Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης. Νά τά πιάσουμε καί νά σωθοῦμε ἀπό τά τρικυμιώδη κύματα. Διότι, ὑπάρχουν λογῆς λογῆς πνευματικά σωσίβια στόν κόσμο μας σήμερα, κάποιων ἄλλων ἐπισκόπων, σωσίβια ὅπου τά παίρνουν γερά καί καλά μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί τά φυλάγουν στήν ἀποθήκη τῆς δεσποτικῆς κοσμικότητας τους, καί ὅταν τά ἀνοίξουν (μία φορά καί ἕνα καιρό) θά τούς ἀλλάξουν κάτι ἀπό μέσα, καί ὅπου τά θεωροῦν τότες ἐκεῖνοι τά σωστά (ἀφοῦ τα παραποιήσουν, καί φτιάξουν ἕνα δικό τους Χριστό), ἔτσι γιά νά βαδίζουν μέ τήν δῆθεν

17 16. προοδευτικότητα τοῦ κόσμου μας. Ἀποτέλεσμα; Νά γίνονται ἀτυχήματα στόν φουρτουνιασμένο καί ἐπικίνδυνο κόσμο μας, καί τά σωσίβια ἐκεῖνα νά ξεφουσκώνουν ἐκ τῶν δικῶν μας ἱερόσυλων παρεμβάσεων γιά χάριν καί δόξα τῶν σύγχρονων νεωτερισμῶν. Διαβάζουμε στό διαδίκτυο, γιά τήν ἐξέλιξη τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ: 1) «Οὔτε στήν Κατοχή δέν εἶχαν κόψει τήν σύνδεσή μας μέ τήν Θεσσαλονίκη» (ἐννοεῖ τήν σιδηροδρομική γραμμή). 2) «Ἡ τοπική Μητρόπολη εἶναι ἀπό τίς φτωχότερες της Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καί ἀντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων. Μεγαλύτερο ὅλων ἡ ἔλλειψη ἱερέων. Σήμερα ὑπάρχουν πάνω ἀπό 30 κενές θέσεις καί πολλά χωριά δέν ἔχουν παπά. Κυρίως στά σύνορα τό ζήτημα εἶναι πιό σοβαρό, ἀφοῦ κάποια χωριά ἀπέχουν 5 λεπτά μέ τά πόδια ἀπό τά Σκόπια καί οἱ Σκοπιανοί προσπαθοῦν μέ δικούς τους παπάδες νά μᾶς ὑποκαταστήσουν(!!!). Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τί κίνδυνοι δημιουργοῦνται».

18 17. 3) Ἡ Φλώρινα ἔχει τά μεγαλύτερα ποσοστά ἀνεργίας ἀπό ὅλες τίς περιοχές τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἡ φτώχεια ἀποτυπώνεται καί στό παγκάρι. «Πλέον χάρτινα δέν βρίσκεις, μόνο κέρματα», λέει ὁ κ. Θεόκλητος ἀλλά ἔχει ἕνα σημαντικό λόγο νά αἰσιοδοξεῖ. Βέβαια, ἐκτός ἀπό ἐκεῖνα ὅπου ὀμολογεῖ ὁ σεβασμιώτατος, μαθαίνουμε και ἀπό τά τοπικά νέα ὅτι τό Καζίνο τῆς Φλώρινας εἶναι στήν τελική του εὐθεία νά τό ὑλοποιήσουν οἱ ἁρμόδιοι. Tό πράσινο φῶς γιά τήν λειτουργία τοῦ Καζίνο Φλώρινας ἔδωσε ἡ Ἐπιτροπή Παιγνίων μέ τήν ἀπόφαση της γιά τήν ἀνακατασκευή τοῦ Καζίνο τῆς Φλώρινας. Ἔτσι λοιπόν ἀποζητοῦσαν νά βγεῖ ὁ καλός ἐπίσκοπος στή σύνταξη, καί γιά νά ἀπαλλαγοῦν κάποιοι ἀπό τήν ἐπιτήρησιν του,... φωνάζανε: «Ὅλα βαίνουν ἐντάξει, βγές στή σύνταξιν». Φωνάζανε: «Τώρα θά βάλουμε τό δικό μας σύν γιά νά φέρομεν τήν τάξιν». Ὅμως ὁ γέροντας γνώριζε, γνώριζε ὅτι τό δικό τους «σύν» ἦταν τό πλήν, γνώριζε ὅτι ἤθελαν νά ἀφαιρέσουν τά σπουδαία καί μεγάλα βοτάνια γιά τίς ἀσθένειες τοῦ κόσμου, καί νά τά ἀντικαταστήσουν μέ νέα, τά ἐλαφρά καί δικά τους, τά χλιαρά, καί τά λαθεμένα. Γνώριζε ὅτι ὁ

19 σταυρός Τοῦ Χριστοῦ μας (τό σύν) ὅπου ὅλα ἐκεῖνα τά χρόνια κουβάλαγε στίς πλάτες του, διανύοντας σέ ἀριθμό τά χρόνια Τοῦ Χριστοῦ μας, θά φθάσει στό δικό του Γολγοθά, καί μόνον λίγοι θά τά κρατοῦσαν ἐκεῖνα ὅπου ἐφύτρωσαν κάτω ἀπό τόν Σταυρό Τοῦ Κυρίου μας, μόνο ὀλίγοι θά τά κρατοῦσαν ὡς τά σωτήρια ἐκεῖνα βοτάνια γιά τό πλήρωμα τοῦ πλοίου τῆς ζωῆς. Γιατί ἐάν ἐκεῖνα τά θησαυρίσματα ἔβλεπε ὁ γέροντας νά τά διαφυλάγουν μέ ἐπιμέλειαν, καί νά τά πολλαπλασιάζουν στούς πνευματικούς βοτανόκηπους τους, δέν θά ἀνησυχοῦσε καθόλου ὅπως καί ἀποσυρθεῖ γιά νά εὐαρεστεῖται ὅτι οἱ κόποι του πιάσανε τόπο, οἱ κόποι μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς. Θά κάθονταν ὅπως ὁ γέρο πατέρας στήν ἀναπαυτική πολυθρόνα του, καί νά περιοδεύει κάπου κάπου στούς καλούς κήπους γιά νά εὐφραίνεται ἡ ὅρασις του καί ἡ ψυχή του μέ ὅλες ἐκεῖνες τίς καλές σπορές ὅπου ἐπιμεληθῆκαν καί ἐφύτεψαν τά τέκνα του. Ἰδού λοιπόν ἡ αἰτία ὅπου δέν ἀποφάσιζε νά παραιτηθεῖ ὁ γέροντας ἀπό τά καθήκοντα τοῦ ἐπισκόπου, διότι πολλά ἀπό τά τέκνα του ΔΕΝ προέβλεπαν νά μή διασαλευτῆ ἡ τάξις καί ἡ ἀσφάλεια. Ἡ ἀσφάλεια ὅμως ὅπως βλέπουμε σήμερα διαταράχθηκε, ἀλλοιώθηκε τό φρόνιμα τοῦ λαοῦ, μετά καί τήν ἐξαναγκασμένη παραίτηση του τό ἔτος 2000, καί φθάσαμε σήμερα στό ἔτος 2014, νά εἴμεθα στά χάλια ὅπου ὅλοι γνωρίζουμε, καί νά καταντήσουμε νά 18.

20 μᾶς κυβερνάει σήμερα ἡ Τρόϊκα, μετά τῶν ἐξευτελισμένων πολιτικῶν μας, πολιτικάντηδων προδοτῶν μετά τῶν ξένων ἀρχηγῶν συμμάχων τους, νά μᾶς κυβερνοῦν οἱ ὁμόθρησκοι τῶν θρασυτάτων ἀπατε ώνων, τῶν διεθνῶν ἀπατεώνων ὅπου εἶναι οἱ πιστοί μίας θρησκείας ὅπου λατρεύουν τόν Σατανά (δηλαδή ἡ μασονία). Πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἀνδρείκελων, γιά νά μήν ξεχνᾶμε καί τήν προδοσία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὅπου ἐπῆγε καί συνλειτούργησε μέ τόν ἀπατεώνα Πάπα. 19. Καί θά κλείσω μέ μία Τα συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ γέροντα Αὐγουστίνου Καντιώτη ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΥΓ ΓΡΑΜΜΑΤΑ μέσα σέ ἕνα κεντρικό νέο ἱδρυθέν ἵδρυμα πρός τιμήν του καί συνεχόμενο μνημόσυνον του, φέροντας τό ὄνομα του. Ἕνα ἵδρυμα πανεπιστημιακῆς κλάσεως, μέσα σέ πανεπιστήμιο, θεολογική σχολή ἤ σέ ἐκπαιδευτικό ὀργανισμό, μέ παραρτήματα του σέ κάθε Νομό τῆς χώρας μας, ὅπου θά σπουδάζουν καί θά ἐρευνοῦν οἱ φοιτητές, καί ὁ λαός (ὡς ἀνοικτά μικρά πανεπιστήμια) ὅλα τά συγγραφικά του ἔργα, καί ὅπου μέσα ἀπό ἐκεῖνα θά ἀλλάξει ἡ Ἑλληνική κοινωνία μας πρός τό καλύτερο. ΣΧΟΛΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΝ ΘΕΩ, ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝ ΘΕΩ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

21 20. ΕΝ ΘΕΩ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΘΕΩ ΜΕ ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ (βλέπε ἡ πολυτεκνίαν, αλλά και η παραβολή τῶν ἰχθύων καί ἄρτων, ὅπου δέν πολλαπλασιάζουμε σήμερα ὡς ὀφείλαμε ὅλα τά ἀγαθά Τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν ξηράν καί τήν θάλασσαν μας) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΝ ΘΕΩ, ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΗ, ΟΛΑ ΕΝ ΘΕΩ. Εἰκών: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ.

22 21. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ἐάν ζοῦσε σήμερα ὁ μακαριστός γέροντας Αὐγουστίνος Καντιώτης, θά χρησιμοποιοῦσε θαρρῶ τήν λέξη: ΕΠΙΤΑΞΙΝ. Ναί!!! αὐτήν θά χρησιμοποιοῦσε, καθώς ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος σήμερα 24 Αὐγούστου 2014, φαίνεται ὅτι μόνον αὐτή ἡ λέξη δύναται νά ἐνεργοποιήσει τήν σωτηρίαν τῆς χώρας μας. Καί τί ἐννοῶ; Διαβάζουμε καί ἀκοῦμε ὅτι ἡ κυβέρνηση γιά τόν «ἀντιρατσιστικόν» νόμον (τό τερατούργημα νόμο αὐτόν) ὀπισθοχωρεῖ ἔναντι τῶν διαμαρτυριῶν καί κυρίως ἐκ τῶν ἐπισκόπων. Δύο τρεῖς ξεκίνησαν ἐπίσκοποι νά διαμαρτύρονται, μέ πρώτον τόν σεβασμιώτατον Πειραιῶς ἀναμένεται καί ἄλλοι. Ἐπίταξιν λοιπόν τῆς μητροπολιτικῆς δυνάμεως θά τολμοῦσε νά ἐκφέρει ὁ μαχητής Καντιώτης! Ναί!, μόνον οἱ πολιτικοί δηλαδή γνωρίζουν τήν κρισιμότητα μίας ἐπίταξις δημοσίων ὀργάνων (ὅπως τῆς ἀστυνομίας, τῶν ἰατρῶν χειρουργῶν, κλπ), ὅταν βομβαρδίζονται οἱ πόλεις ἀπό τά ἐχθρικά στρατεύματα ; καί τήν ἰδίαν ὥρα οἱ δημόσιοι ἐκεῖνοι λειτουργοί νά ἀπεργοῦν γιά τό... μισθολόγιο των ; (ἐπί παραδείγματι). Ἔτσι λοιπόν συμβαίνει καί μέ τήν ὅλη κατάσταση στή χώραν μας, ἡ χώρα βομβαρδίζεται ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις καί οἱ

23 μητέρες τῶν πόλεων = μητροπόλεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑΝ. Καί ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης θά ἀναφωνοῦσε μέ ἐκείνη τήν βροντερή φωνή του : «Καλῶ ὅλους τούς μητροπολίτες τῆς χώρας, ἐπιτάσσω στό ὄνομα Τοῦ Χριστοῦ μας τά μητροπολιτικά τους καθήκοντα σέ συναγερμόν! Ὅπως διαμαρτυρηθοῦν σύσσωμοι γιά τόν 1) «ἀντιρατσιστικόν» νόμον, 2). 3)... κλπ, κλπ» ). Ἐάν θέλουν οἱ μητροπολίτες ρίχνουν κάθε ἄθεη, καί σατανική κυβέρνηση, ἀρκεῖ νά ἔχουν στό πλευρό τους καί τόν λαό, ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ. Θά βγοῦν επάνω στόν ἄμβωνα τους καί θά κηρύξουν ἀντίσταση, καί σάν τή φλόγα τῆς Ἀναστάσεως ἀπό Τόν Ἅγιο Τάφο Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας θά γίνει ἐκείνη ἡ φλόγα τῆς ΑΝΑΣΤΑ ΣΕΩΣ : ΦΛΟΓΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΕΩΣ, ὅπως σωθεῖ ἡ χώρα, θά μεταλαμπαδευτῆ ἡ ἀναστάσιμη ἀντίδραση λοιπόν σέ ὅλους τούς ἱερούς ναούς τῆς χώρας, καί ἡ χώρα θά σωθεῖ. Γιατί μπορεῖ ὁ Χριστός νά μᾶς χτυπᾶ την πόρτα, καί ἐμεῖς νά μήν τοῦ ἀνοίγουμε, ἀλλά ἐάν ὅλοι μαζί βροντοφωνάξουμε ξυπνώντας γιά ἕνα και μόνον δευτερόλεπτο ἀπό τόν λήθαργο,: ΧΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΠΑΣΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ!!! ΚΑΙ ΑΣ ΜΗ ΣΕ ΑΚΟΥΜΕ! ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΞΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ!!! 22.

24 23. ΧΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΠΑΣΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ!!! ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ! ΣΠΑΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΕ ΜΑΣ!!! (τό νόημα τῆς ἐπίταξις). Ἐμπρός λοιπόν σεβαστοί μητροπολίτες, τί περιμένετε;.

25

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 1 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 2 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ἤ κάτοχο ὑψηλῆς κυβερνητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτερ Παντοκράτορ. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός,

Πάτερ Παντοκράτορ. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, 16 12. Κατηχητικό φωλιά Νιώθω πρώτη μου φορά, τόσο ἀπέραντη χαρά κι ἡ καρδιά μου εὐτυχισμένη δε χορταίνει νά τό λέει: Κατηχητικό φωλιά γιά τοῦ Θεοῦ τή φαμελιά. Θέ μου, νά μαστε μαζί στόν οὐρανό, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα ἀκοῦμε γιά διάφορες δῆθεν συνιστῶσες, καί πόλεμο... συνιστωσῶν, ἀλλά ἐκεῖνα λέγονται καθώς δέν τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν, ὁμιλοῦν λοιπόν γιά μαχομένων συνιστωσῶν!!!, καί δέν

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική δογματική τόμος Α

Ἐμπειρική δογματική τόμος Α Ἐμπειρική δογματική τόμος Α...Τά κλειδιά τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κατ εἰκόνα στό καθ ὁμοίωση, ἀπό τήν κατάσταση τοῦ δούλου, στήν κατάσταση τοῦ μισθωτοῦ καί τοῦ υἱοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Οὐ καλόν... Πάντοτε μέ ἐντυπωσίαζαν καί μέ ἐντυπωσιάζουν, ὅταν μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή καί ἰδιαίτερα τά δύο πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως πού

Διαβάστε περισσότερα

«Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ')

«Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ') «Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ') Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/tuesday/tues_2.htm...π ρόσεξε δέ ὅτι παντοῦ δέν ἀπαιτεῖ ἀμέσως αὐτά πού

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Καιρός τοῦ Ποιῆσαι. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ

Καιρός τοῦ Ποιῆσαι. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ Καιρός τοῦ Ποιῆσαι Παιδεία τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ ἐλεύσεις καί οἱ ἀποκρύψεις τῆς Χάριτος καί ὅλη ἡ γνώση περί τοῦ Θεοῦ καί τῆς αἰωνίου ζωῆς πού προσφέρεται στόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη

Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010 Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη Ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νικαίας. Τί εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Μαρίνης Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τήν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες καί ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος τόν γάρ ἀόρατον ἐχθρόν κατεπάτησας

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κυριακή ΙΓ ΛΟΥΚΑ Λκ. ΙΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κυριακή ΙΓ ΛΟΥΚΑ Λκ. ΙΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κυριακή ΙΓ ΛΟΥΚΑ Λκ. ΙΗ 18-30. Κάθε Κυριακή στήν Θεία Λειτουργία, ἀλλά καί σέ κάθε Ἂκολουθία καί μυστήριο τῆς Ἐκκλησιάς μας, ἡ Εὐαγγελική περικοπή πού διαβάζεται ἀποτελεῖ μιά χαριτόβρυτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοηθική καί βιοθεολογία

Βιοηθική καί βιοθεολογία Βιοηθική καί βιοθεολογία «Ἔδει δέ τόν ἄνθρωπον πρῶτον γενέσθαι καί γενόμενον αὐξῆσαι καί αὐξήσαντα ἀνδρωθῆναι καί ἀνδρωθέντα πληθυνθῆναι καί πληθυνθέντα ἐνισχῦσαι καί ἐνισχυθέντα δοξασθῆναι καί δοξασθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἡ Ἐπιστήμη μπροστά στή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἐπίκεντρο, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου,

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, Μ Ε Ρ Ο Σ 2 ο : Η Κ Α Ρ Τ Α Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η «ἡ ε ἰ σ α γ ω γ ή τ ο ῦ σ φ ρ α γ ί σ μ α τ ο ς» ( Ἅ γ ι ο ς Π α ΐ σ ι ο ς ὁ Ἁ γ ι ο ρ ε ί τ η ς ) Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ε Σ Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ «15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ.

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1 Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ. ΘΕΜΑ: ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 10 ο ΤΕΥΧΟΣ 100

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 10 ο ΤΕΥΧΟΣ 100 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 10 ο ΤΕΥΧΟΣ 100 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ αὐτό τόν κόσμο τῆς πολυπραγμοσύνης καί τῆς δράσης γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου. ἐπειδή καταστρατηγοῦνται ἐν πολλοῖς ἤ ἱεροποιοῦνται. Ἐκεῖνο πού παρατηρεῖται

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου. ἐπειδή καταστρατηγοῦνται ἐν πολλοῖς ἤ ἱεροποιοῦνται. Ἐκεῖνο πού παρατηρεῖται Τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα, καί ἡ ὑπέρβασή τους Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Στήν ἐποχή µας γίνεται πολύς λόγος γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα, ἴσως ἐπειδή καταστρατηγοῦνται ἐν πολλοῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ;

ΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ; 1 ΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ; Ἐχθές, ἔβαλα μία ἑλληνική ταινία νά δῶ τίτλος της ; «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ». Βλέποντας αὐτό τό στιγμιότυπο (κάντε «κλίκ» ἐδῶ : https://www.youtube.com/watch?v=tjatrgxgure

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010)

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Ὑπάρχουν ἄνθρωποι τῶν ὁποίων τήν παρουσία στή ζωή σου δέν μπορεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (B μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 4. Θεωρητική βάση τῆς παραθρησκείας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Η Σ Α Ν Τ Ο Ν Α Σ / Η ΟΡΟΦΗ. ( δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Ἑστία το 2002)

Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Η Σ Α Ν Τ Ο Ν Α Σ / Η ΟΡΟΦΗ. ( δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Ἑστία το 2002) Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Η Σ Α Ν Τ Ο Ν Α Σ / Η ΟΡΟΦΗ ( δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Ἑστία το 2002) "Καί τώρα λίγο γλυκό. Θέλεις λίγο γλυκό, νομίζω. Θέλεις; Γιατί δέν ἀπαντᾶς;". "Πῶς ὄχι; Δούλεψα τόσην ὥρα γιά νά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & Η ΑΚΟΣΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ». ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΒΑΝΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Η ΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & Η ΑΚΟΣΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ». ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΒΑΝΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Η ΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & Η ΑΚΟΣΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ». ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΒΑΝΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Εἶναι συνηθισμένο τό φαινόμενο ὅλοι ἐκεῖνοι πού κυβερνοῦν μία χώρα νά εἶναι ἀπόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Ἡ ἔναρξις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα