ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ ἔνδυμα, ἐγώ ρίζα, ἐγώ θεμέλιο, ἐγώ γίνομαι γιά σένα τά πάντα ὥστε νά μή σοῦ λύπει τίποτα» μᾶς λέει ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατά τόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.Καίσυνεχίζει:«Ἦλθαγιάνάσέὑπηρετήσωκιὄχι νά μέ ὑπηρετήσεις. Ἐγώ γιά σένα καί φίλος καί ξένος καί πατέρας καί ἀδελφός καί ἀδελφή καί μάννα. Ἐγώ ἔγινα γιά σένα τά πάντα, ἀρκεῖ ἐσύ νά εἶσαι φιλικός μαζί μου. Ἀκόμη ἐγώ γιά σένα γίνομαι καί φτωχός καί ἄτιμος καί στόσταυρόγιάσέναἀναβαίνωκαί γιάσέναπάλιστούςοὐρανούςπρο σεύχομαι στόν Πατέρα μου, ἀλλά καί κάτω στή γῆ βρίσκομαι κοντά σου ὡς πρεσβευτής τοῦ Πατρόςκαίἔτσιἔχειςγίνειγιάμένατάπάντακαίἀδελφόςκαί συγκληρονόμοςκαίφίλοςκαίμέλοςτοῦσώματόςμου». Καίὅμωςἐμεῖςἀπορροφημένοιἀπότόκυνήγιτῆςπρόσκαιρης εὐτυχίας,γοητευμένοιἀπότίςἀπολαύσειςτῆςκοσμικῆςζωῆςκαί τῶν πολλῶν «θέλω» πού αἰχμαλωτίζουν τό αὐτεξούσιό μας, ξε χάσαμετόνπροορισμόμας.στήνπρώτηδυσκολίαπούἀντιμετω πίζουμε,ἀρχίζουμετά«γιατί»καίπροσπαθοῦμενάβροῦμεπαρη γοριά σέ φίλους καί συγγενεῖς. Καί ὅταν τά ἀποτελέσματα δέν εἶναιτάἐπιθυμητά,τότεἀπογοητευόμαστεἀπότήνἀδιαφορία, Ε

2 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 2 τόν φθόνο καί τήν ὑποκρισία τῶν ἀνθρώπων πού νομίζαμε ὅτι μας ἀγαποῦν. Οἱ ἐλπίδες τοῦ κόσμου εἶναι ἰδιοτελεῖς καί συνδέονται εἴτε φανερά, εἴτε ἀφανῶς μέ ἀνταλλάγματα πρός αὐτόν πού τίς χορηγεῖ ἀπό αὐτούς πού τίς ἐνστερνίζονται. Ἐπίσης, μέσα σέ αὐτόν τόν κυκεώνα τῶν ἀγχωτικῶν καταστάσεων καί πολλῶν μεριμνῶν πού ἀντιμετωπίζουμε καθημερινά, ἀπογοητευόμαστε ὅταν δέν ἐπιτυγχάνουμε τούς στόχους πού ἔχουμε θέσει εἴτε σάν ὑ πάλληλοι, εἴτε σάν οἰκογενειάρχες καί μοιρολατροῦμε πιστεύοντας ὅτι δέν ὑπάρχει ἐλπίδα καί λύση στά ἀδιέξοδά μας. Καί ὅμως ὑπάρχει! Καί δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό ὅπως μας διαβεβαιώνει ὁ ψαλμωδός: «Νεώτερος ἐγενόμην καί γάρ ἐγήρασα καί οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον, οὐδέ τό σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους» (Ψάλμ ) καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «Ἐμβλέψατε εἰς τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδέ θερίζουσιν οὐδέ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καί ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνος τρέφει αὐτά, οὔχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;. Μή οὔν μεριμνήσητε λέγονες, τί φάγωμεν ἤ τί πίωμεν ἤ τί περιβαλώμεθα; οἶδε γάρ ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε δέ πρώτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμίν» (Ματθ , 31 33). Στά χέρια Του λοιπόν βρίσκεται ἡ ζωή μας, γι αὐτό δέν πρέπει νά ἀνησυχοῦμε γιά τό μέλλον. Βέβαια αὐτό δέν σημαίνει μοιρολατρία καί σταύρωμα τῶν χεριῶν μας. Ὁ γεωργός θά σπείρει τό χωράφι του, ἀλλά ὁ Θεός θά βρέξει γιά νά καρποφορήσει. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά σκεφτοῦμε καί νά σχεδιάσουμε, ἀλλά ὁ Θεός θά πραγματοποιήσει. Μέ αὐτό τό πνεῦμα, μέ αὐτή τήν πίστη, ὁ πιστός ἄνθρωπος πρέπει νά ἐλπίζει στό ἔλεος καί νά ἐμπιστεύεται τό μέλλον του στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὅσο μεγάλες καί σοβαρές καί ἄν θά εἶναι οἱ δυσκολίες πού θά ἀντιμετωπίζουμε στήν ζωή μας, δέν θά πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι αὐτός πού ἀληθινά ἐλπίζει στόν Θεό μοιάζει μέ τόν χαρταετό πού οἱ ἄνεμοι τόν σηκώνουν ψηλότερα. Ὅπως σημειώνει ὁ Ἄγ. Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «Ὁ Θεός δέν προσφέρει μεγάλο χάρισμα χωρίς μία μεγάλη δοκιμασία». Γι αὐτό ὅπως τά μικρά παιδιά πρίν μάθουν νά περπατοῦν, πέφτουν ἀρκετές φορές, ἔτσι καί ἐμεῖς, μπορεῖ μέν νά πέφτουμε, ἀλλά μέ τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Κύριο ἄς μήν ἀπογοητευόμαστε, ὥστε μέ ἐπιμονή κι ἐλπίδα σέ Αὐτόν νά ἀγωνιζόμαστε τόν ἀγώνα τόν καλόν.

3 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 3 έσποτα καί Κύριε τῆς ζωῆς μου Σέ δοξάζω μέ ὅλη μου τήν καρδιά. Γονατίζω μπροστά Σου μέ τό σῶμα καί τήν ψυχή μου καί ἐξομολογοῦμαι τίς ἁμαρτίες μου. Εὐσπλαχνίσου με καί ἄκουσε τή δέησή μου καί συγχώρησε τήν ἀσέβειά μου. Ἁμάρτησα καί πίκρανα Ἐσένα τόν Ἀγαθό μου Κύριο καί Προστάτη. Δέν ὑπάρχει ἁμαρτία πού δέν ἔκανα μέ ἔργο καί μέ λόγο, ἐν γνώσει καί ἀγνοίᾳ καί μέ σκέψεις πονηρές. Καί ὅσες φορές ὑποσχέθηκα νά μετανοήσω, ἄλλες τόσες ἔπραττα τά ἴδια. Εἶναι πιό εὔκολο νά μετρηθοῦν οἱ σταγόνες τῆς βροχῆς, παρά οἱ ἁμαρτίες μου. Ἡ καρδιά μου συντρίβεται καί ἡ ψυχή μου βουλιάζει, γιατί παρόλο τό μέγεθος τῶν ἁμαρτημάτων πού ἔκανα, οὔτε ἕνα μικρό ἔργο μετανοίας δέν παρουσίασα. Κύριε καί Θεέ, αὔξησε τήν ἐλπίδα μου καί φώτισε τά μάτια μου, τά βυθισμένα στό σκότος τῶν θλίψεων καί συμφορῶν, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου κινδυνεύω νά καταληφθῶ ἀπό τόν θανατηφόρο ὕπνο τῆς ἀπογνώσεως. Πανάγαθε, Ἐσύ, πού μέ ἕνα Σου νεῦμα ἔφτιαξες τόν οὐρανό, ἐξομολογοῦμαι ὅτι ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μου δέν μπορῶ νά σηκώσω τό βλέμμα μου καί νά σέ δῶ. Παρά ταῦτα δέν παύω νά πιστεύω καί νά ἐνθαρρύνομαι στή σωτηρία μου... ἐλπίζοντας στήν ἀγάπη Σου. Ἐσύ, πού ζωγράφισες τή γῆ μέ τά πολύχρωμα καί εὐωδιαστά λουλούδια, κάμε νά βλαστήσουν τά ἄνθη τῆς ἐλπίδας καί στήν ἁμαρτωλή ψυχή μου. Κύριε ὁ Θεός μου, σέ Ἐσένα στηρίζω τήν ἐλπίδα μου. Δῶσε μου δύναμη νά βάζω στή θέση τῆς ἀπελπισίας, τήν ἐλπίδα. Φώτισέ μέ νά ζῶ μέ ἡσυχία, μέ μετάνοια, μέ ἐξομολόγηση καί μέ πίστη καθαρή. Ἀμήν.

4 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 4 Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Θ Ε Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α Νά ἔχουμε ἀνθρωπιά. «Φιλίαν ἀγάπα» «Νά ἀγαπᾶς τή φιλία» (Ξενοκράτης) «Ἐστίν δέ βέλτιον τό φιλείν ἤ τό φιλεῖσθαι» «Εἶναι καλύτερο νά ἀγαπᾶς ἀπό τό νά σέ ἀγαποῦν» (Ἀριστοτέλης) «Ἀγάπα τόν πλησίον μικρά ἐλαττούμενος» «Νά ἀγαπᾶς τόν διπλανό σου λίγο περισσότερο ἀπ ὅτι ἀγαπᾶς τόν ἑαυτό σου» (Θαλής ὁ Μιλήσιος) «Φιλοφρονήσασθαι ἀλλήλους» «Νά εἶσθε φιλόφρονες μεταξύ σας.» (Πλάτωνας) «Ὡς χαρίεν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος» «Τί ὡραῖο πλάσμα πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἔχει ἀνθρωπιά» (Μένανδρος) «Ἀγάπης δέ οὐδέν μεῖζον οὔτε ἴσον ἐστί» «Τίποτε δέν εἶναι σπουδαιότερο οὔτε ἴσο μέ τήν ἀγάπη» (Μένανδρος) «Ὅποιος φροντίζει γιά τόν ἀδελφό του, φροντίζει γιά τόν ἑαυτό του» (Ξενοφώντας) Ρώτησαν κάποτε τόν Διογένη, ὅταν τόν εἶδαν νά περιπλανιέται στούς δρόμους τῆς Σινώπης μέ ἕνα ἀναμμένο φανάρι τήν ἡμέρα, τί ψάχνει. Ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ψάχνω νά βρῶ ἄνθρωπο»!!! «Φιλίαν φύλαττε» «Νά φυλάττεις τή φιλία» (Δελφικές προτροπές) «Οὗτοι συνεχθείν, ἀλλά συμφιλείν ἔφυν» «Γεννήθηκα γιά ν ἀγαπῶ, ὄχι γιά νά μισῶ» (Σοφοκλῆς, ἀπό τήν τραγωδία «Ἀντιγόνη») «Οἱ μικρές εὐεργεσίες τήν κατάλληλη στιγμή εἶναι τεράστιες γιά ἐκείνους πού τίς δέχονται» (Δημόκριτος) «Ἡ εὐεργεσία γίνεται μέ χρήματα, μέ σωματική βοήθεια, μέ γνώσεις καί μέ λόγια» (Πλάτωνας) «Ἡ ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους εἶναι καθῆκον, ἀφοῦ εἴμαστε ὅλοι παιδιά τοῦ ἴδιου θεοῦ» (Ἐπίκτητος) «Ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο εἶναι κατά πολύ σημαντικότερη ἀπό ὅλες τίς ἀρετές» (Θεμίστιος)

5 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 5 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ εὐλογεῖ τά ἔργα πού ἐκτελοῦνται, τελευταίως, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγ.Γεωργίου Λαρίση,ς δενδροφυτεύοντας στήν ὄμορφη αὐλή του. Στή δενδροφύτευση συμμετέχει καί ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μητροπόλεως π.ἀχίλλιος καθώς καί συνεργάτες καί φίλοι τοῦ Ἱ.Ναοῦ ὑπό τήν προτροπή τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου.

6 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 6 Η Ἁγία Ματρώνα γεννήθηκε στίς 22/11/1881 στό χωριό Σέμπινο τῆς Ρωσίας ἀπό γονεῖς εὐλαβεῖς, χωρικούς καί φτωχούς. Ἦταν τό τέταρτο παιδί τους καί ἀπό θαυματουργική ἐπέμβαση οἱ γονεῖς τις τήν κράτησαν καί δέν τήν ἔδωσαν σέ ὀρφανοτροφεῖο, ἄν καί γεννήθηκε ἀόματη. Βαπτίστηκε πρός τιμήν τῆς Ὁσίας Ματρώνας τῆς ἐν Κων/πόλει καί ἔδειξε ἀπό νωρίς τήν θεία της ἐκλογή. Ἀγωνιζόταν ἀπό μικρή στήν προσευχή καί γρήγορα φάνηκε καί τό διορατικό, τό προορατικό, ἀλλά καί τό θεραπευτικό της χάρισμα. Γνώριζε ἁμαρτίες, σκέψεις, καί πράξεις τῶν ἀνθρώπων. Ἔνιωθε καί προγνώριζε συμφορές καί καταστροφές. Μέ τίς εὐχές της, θεράπευε πλῆθος ἀρρώστων πού συνέρρεαν, ὄχι μόνο ἀπό τό χωριό της, ἀλλά καί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή. Στήν ἐφηβική της ἡλικία πῆγε σέ ἀρκετά προσκυνήματα. Λέγεται ὅτι ἐπισκέφτηκε στήν Κρονστάνδη, τόν ναό ὅπου λειτουργοῦσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης. Λίγα χρόνια ἀργότερα καθηλώθηκε στό κρεβάτι, ἐξαιτίας μόνιμης παράλυσης τῶν ποδιῶν, ἕως τό τέλος τῆς ὀσιακῆς ζωῆς της. Τό 1925 μετακόμισε στή Μόσχαο ὅπου καί πέρασε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της, βοηθώντας, μέ τήν προσευχή της, πλήθη ψυχῶν, βασανισμένων ἀπό ψυχικές καί σωματικές ἀσθένειες, ὁδηγώντας τες στή σωτηρία. Ὅπου καί ἄν πήγαινε, σέ ὅποιο σπίτι καί ἄν φιλοξενοῦνταν, ἔφερνε τήν εἰρήνη καί τήν ἠρεμία στίς ψυχές. Ἄλλοτε χαριτολογοῦσε μέ τούς ἀνθρώπους καί ἄλλοτε τούς ἔλεγχε καί τούς νουθετοῦσε. Ἦταν γενικά ἐπιεικής, θερμή καί εὐσπλαχνική. Δέν ἔκανε κηρύγματα καί διδασκαλίες μά ἦταν ὀλιγόλογη, λακωνική. Δίδασκε τόν κόσμο νά ἀποφεύγει τήν κατάκριση καί νά ἐμπιστεύεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νά κάνει θερμή προσευχή, θωρακίζοντας ἔτσι τήν ψυχή.

7 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 7 Συνιστοῦσε συχνή μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί ἀγάπη στούς ἀσθενεῖς καί ἡλικιωμένους. Ἡ Ἁγία δέν δίδασκε μέ τά λόγια, ἀλλά μέ τόν βίο της. Ἡ ἀρετή της συνίστατο στήν μεγάλη της ὑπομονή καί καρτερία καί στήν ἀπόλυτη ἀγάπη της καί ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Αὐτή ἦταν ἡ Ἁγία Ματρώνα ἡ ἀόμματος. Τρεῖς ἡμέρες πρίν τήν κοίμησή της ὁ Κύριος τῆς ἀπεκάλυψε τό χρόνο κοίμησή της, ὥστε ἐκείνη νά προετοιμαστεῖ. Κοιμήθηκε στίς 2 Μαΐου Ἔκτοτε ἡ Ἁγία ἔχει βοηθήσει χιλιάδες πιστούς ὀρθοδόξους ἀπό ὅλο τόν κόσμο. Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι, πού ἐπικαλοῦνται τήν παρρησία της στόν Κύριο. Στίς 8 Μαρτίου 1998 ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων της, πού μεταφέρθηκαν στήν Ι. Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης στή Μόσχα. Ἡ μνήμη της τιμᾶται στίς 2 Μαΐου. Απολυτίκιο, Ήχος δ. «Τοῦ φωτός τοῦ προσκαίρου τήν ἁγνοήσασαν, ὅθεν λαβοῦσα τήν χάριν τοῦ ἀπροσίτου φωτός, ἀνυμνήσωμεν φαιδρῶς Ματρώναν ἔνδοξον, ὥσπερ γάρ λύχνος τηλαυγής, τῆς ἀγνωσίας τή νυκτί, ἐφάνη θερμή προστάτις, τοῖς προσιούσιν ἐν πίστει εἰς τήν θερμήν αὐτῆς ἀντίληψην» Ἡ μέριμνα νά κτίσουμε ναούς, πού χάνονται στόν χρόνο ἤ νά φυτέψουμε λουλούδια, πού στό πρῶτο κρύο παγώνουν, δέν θά εἶχε καμμιά ἀξία, ἄν δέν φροντίζαμε, μέ ἀγάπη καί πόνο τούς πάσχοντες ἀδελφούς μας.... τούς νέους, τούς ἐγγάμους, τούς ἀγάμους, τούς φτωχούς, τούς γέροντες, τούς ἀσθενεῖς, τούς ἀνήμπορους, ἀλλά καί κάθε ἀδελφό μας, ὥστε νά ὁδηγηθοῦν στή σωτηρία τους κοντά στό Λυτρωτή μας Ἰησοῦ Χριστό.

8 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 8 oλλές φορές στή ζωή μας αἰσθανόμαστε τήν ἀξία τῆς ἐλπίδας. Π Ψάχνουμε τό καλύτερο: ὑγεία, πλούτη, διασκέδαση, γνώσεις κἄ. Ἐλπίζουμε γιά τό μέλλον, τήν οἰκογένεια, τή δουλειά μας. Ἡ προσδοκία δίνει ξεχωριστό νόημα στή ζωή μας. Προσδίδει χαρά στή χαρά καί ἀνακούφιση στόν πόνο. Ἄλλοτε οἱ ἐλπίδες μας ἐκπληρώνονται, ἄλλοτε ὅμως ὄχι καί τότε κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας ἡ ἀπογοήτευση καί ἡ ἀπόγνωση. Παρουσιάζονται ὅλα μαῦρα καί σκοτεινά. Ἡ ἐλπίδα, πού βασίζεται στίς ἀνθρώπινες δυνάμεις μας, παλεύει καί τελικά κατακερματίζεται. Ὑπάρχει ὅμως μία ἐλπίδα ἰσχυρή καί ἀξιόπιστη. Μιά ἐλπίδα πού δέν προδίδει καί δέν ἀπογοητεύει. Εἶναι ἡ «ζῶσα ἐλπίδα»(α Πετρ.1,3), ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού ὡς μοχλός καί κινητήρια δύναμή μᾶς βοηθάει ν ἀντιμετωπίσουμε τίς καθημερινές δυσκολίες. Μόλις ὁπλίσουμε τήν καρδιά μας μέ ἐλπίδα πρός Ἐκεῖνον, τότε λαμβάνουμε καί τή βοήθειά Του σύμφωνα μέ τόν ἱερό ψαλμωδό «ἐπ αὐτῷ ἠλπισεν ἡ καρδία μου, καί ἐβοηθήθην» (Ψάλμ.27,7). Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ καλός μας Ποιμένας νά ἐγκαταλείψει ἕνα πρόβατο πού τόν καλεῖ; Εἶναι πάντα ἕτοιμος νά δώσει τή βοήθειά Του ὅταν τρέχουμε στήν ἀγκαλιά Του μέ σταθερή ἐλπίδα. Ἡ θεόπνευστος Σ.Σειράχ (2.10) τονίζει «ἐμβλέψατε εἰς ἀρχαίας γενεὰς καὶ ἴδετε τίς ἐνεπίστευσε Κυρίῳ καὶ κατῃσχύνθη;» Εἶναι δηλαδή θέμα πίστης, ἡ ἐλπίδα. Ὅταν ξέρουμε πώς ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ ἔκανε τό καλύτερο γιά τίς ψυχές μας, τότε βρίσκουμε ἀνάπαυση, εἰρήνη καί συνειδητοποιοῦμε τό βαθύ νόημα τῆς φράσης «Γεννηθήτω τό θέλημά Σου». Ἡ ἐμπιστοσύνη μας σ Ἐκεῖνον μᾶς δίνει δύναμη κι ἔτσι βλέπουμε τήν κάθε δοκιμασία ὡς δῶρο σταλμένο ἀπ τήν ἀγάπη Του.

9 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 9 Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος θά μᾶς πεῖ: 1) «καυχώμεθα ἐπ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ.5,2). 2) «Ο δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης» (Ρωμ.15,13). 3) «ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας» (Α Θεσ.5,8), ἤ «μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» (Α Θεσ.4,13). Χριστιανική ζωή, λοιπόν, σημαίνει «προσδοκία τῆς μακαρίας ἐλπίδος»(τιτ. 2,13) καί διακράτηση «τῆς προκείμενης ἐλπίδος» (Εβρ.6,18). Καί ἡ χριστιανική ἐλπίδα εἶναι μοναδική καί ἀνεξάντλητη, γιατί εἶναι καρπός τοῦ Ἁγ.Πνεύματος. Προϋποθέτει ὅμως ἀγῶνες πνευματικούς. Ταπείνωση καί πίστη ἀκράδαντη στό Θεό, ὥστε ἡ ἐλπίδα μας νά παραμένει ζωντανή ὅπως τοῦ Νῶε στήν κιβωτό. «Μή φοβηθεῖς, γράφει ὁ Πολέμης, αὐτόν πού στήριξε τήν Πίστη ἐπάνω στήν ἐλπίδα. Τόν εἶδα στή ζωή νά μάχεται, μά πάντα ἀνίκητο τόν εἶδα». Εἶναι εὐλογημένος, ἑπομένως, αὐτός πού στηρίζεται στόν Κύριο. Αὐτός πού ἔχει πρός τόν Θεό ἐλπίδα ἀκλόνητη, χωρίς ἐνδοιασμό καί ἀμφιταλάντευση λέγοντας: «ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν» (Α Τιμ.4,10). Ἔχοντας, λοιπόν, γευθεῖ τήν ἐμπειρία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί συνεχίζοντας, μέ πίστη καί ὑπομονή, τή ζωή καί τόν ἀγώνα μας, δέν ἐπιτρέπεται νά ἀπελπιζόμαστε. Τό «ΚΑΪΚΙ», πού πάντοτε ἐνθυμεῖται τούς φτωχούς ἀδελφούς τῆς ἐνορίας μας, ἔφερε καί πάλι τά εὐλογημένα χριστόψαρα καί τίς νόστιμες τσιποῦρες γιά νά γεμίσει τό τραπέζι τους.

10 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 10 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Ὅταν λέμε νά μᾶς δώσει ἄγγελο πιστό φύλακα, δέν σημαίνει ὅτι στά καλά καθούμενα μᾶς ἐγκαταλείπει καί φεύγει, ἀλλά ὅτι, ἄν ἐμεῖς τόν διώχνουμε μέ τίς ἁμαρτίες μας, ἐκεῖνος νά μή φεύγει. Νά περιμένει τήν μετάνοιά μας. η) Συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Προηγουμένως ζητήσαμε συγγνώμην ἀπό τούς ἀδελφούς μας τώρα πρέπει νά ζητήσουμε συγγνώμην κι ἀπό τόν Θεό. Ἡ αἴτηση αὐτή δέν ἀ ντικαθιστᾶ τό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης, ἀλλά ζητοῦμε νά μᾶς συγχωρέσει τίς ὅποιες ἁμαρτίες διαπράξαμε καί ἐξομολογηθήκαμε. Ζητᾶμε νά εἶναι ἐπιεικής μαζί μας, διότι ποτέ μας δέν μποροῦμε νά νιώσουμε ἀ ναμάρτητοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾶ πολύ κάποιον, μόνο τότε ζητᾶ συγγνώμην μήπως καί κάπου τόν πίκρανε. Τό νά μήν ζητοῦμε τήν συγγνώμην τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων, εἶναι καί ἔκφραση ἐγωισμοῦ καί ἀνικανότητα τῆς ψυχῆς νά ἀγαπήσει. Πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι λένε: «μέ ξέχασε ὁ Θεός» «δέν μʹ ἀγαπᾶ ὁ Θεός». Κι ὅμως ἡ πραγματικότητα δείχνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ καί νοιάζεται γιά μᾶς πιό πολύ ἀπʹ ὅτι ἐμεῖς γιά τόν ἑ αυτό μας, διότι ἐνῶ Ἐκεῖνος Σταυρώθηκε γιά μᾶς ἐμεῖς δέν σταυρούμεθα γιά τόν ἑαυτό μας. Ὁ Κύριος μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά τοῦ ζητήσουμε συγγνώμην, ἀλλά ἐμεῖς ἀνοήτως καί ἐγωιστικά δύσκολα τό κάνουμε. θ) Τά καλά καί συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καί εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Ποιά εἶναι τά καλά καί ποιά ἐκεῖνα πού συμφέρουν στίς ψυχές μας; Πολλές φορές αὐτά πού εἶναι καλά, δέν μᾶς συμφέρουν. Κι αὐτά πού μᾶς συμφέρουν, δέν εἶναι καλά. Πῶς λοιπόν νά τά ταιριάξουμε, ὥστε νά εἶναι καί καλά καί συμφέροντα; Γιά νά συμβεῖ αὐτό, πρέπει στήν ζωή μας νά κάνουμε διαλογή. Δέν μποροῦμε δηλαδή ὅλα τά ὑλικά ἤ πνευματικά ἀγαθά νά τά χρησιμοποιοῦμε ἀδιάκριτα, ὅποτε κι ὅπως θέλουμε. Δέν μποροῦμε νά τά ἀπολαύσουμε ὅλα, ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας, διότι, μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, δέν εἶναι πλέον ὅλα καλά καί συμφέροντα στίς ψυχές μας. Πρέπει ὅμως ἔτσι νά κινούμεθα, ἔστω κι ἄν αὐτό μᾶς στοιχίζει πολύ, ἴσως ἀκόμη καί τήν ζωή μας τήν ἐπίγεια. Ἐπειδή ὅμως τό καλό καί συμφέρον στίς ψυχές μας εἶναι ὑποκειμενικό, πρέπει νά βροῦμε ἕνα γενικό κριτήριο πού εἶναι καί τό ἀποτέλεσμα καί εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

11 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 11 Δηλαδή, ἄν αὐτό πού κάνω, φέρνει στόν ψυχικό μου κόσμο τήν εἰρήνη καί δέν φέρνει τήν ἐνοχή, τήν ταραχή, τήν διαμάχη, τήν καταστροφή, τήν καχυποψία καί γενικά ὅ,τι βλάπτει τήν εἰρήνη στήν ψυχή μας καί στίς σχέσεις μας μέ τούς ἀνθρώπους, τότε δέν εἶναι καλό καί συμφέρον. Βέβαια μιλᾶ γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου, διότι ὅταν ὑπάρχει ταραχή στόν γύρω μας κόσμο, τότε δύσκολα μποροῦμε νά ἀναζητήσουμε τά καλά καί συμφέροντα στή ψυχή μας, ἀφοῦ τότε τό μόνο πού κυριαρχεῖ στήν ψυχή μας εἶναι νά λυτρωθοῦμε ἀπό τή ταραχή πού μᾶς περιβάλλει. Ἔτσι ὁ ὑμνογράφος ἔβαλε μέσα σʹ ἕνα αἴτημα θέματα πού δέν φαίνεται νά ἔχουν σχέση μεταξύ τους. Καί φυσικά τήν ἁρμονία καλοῦ καί συμφέροντος στήν ζωή μας μόνο μέσα στήν ἐφαρμογή τοῦ θείου θελήματος μπορεῖ κανείς νά τήν βρεῖ. ι) Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐ κτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Τό αἴτημα αὐτό μᾶς προσγειώνει στήν πραγματικότητα τῆς παρούσης ζωῆς. Ἡ ζωή αὐτή δέν εἶναι γιά νά περνᾶμε καλά, οὔτε γιά νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Ἡ ζωή αὐτή δέν μᾶς ἀνήκει, ἀλλά βρισκόμαστε κάτω ἀπό τό ἐξεταστικό βλέμμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δοκιμάζει τό δημιούργημά του νά δεῖ ἄν λειτουργεῖ κατά τίς προδιαγραφές πού τοῦ ἔχει θέσει, καί λέγονται θέλημά Του. Δηλαδή θέλει νά δεῖ, ἄν λειτουργοῦμε αὐτεξούσια ὡς πιστά ἀντίγραφα τῆς εἰκόνας του καί ὅμοια μέ Ἐκεῖνον. Ἤ ἄν ὑπάρχει ἄλλος παράγων, πού μᾶς ἀναγκάζει νά μή λειτουργοῦμε κατά τίς προδιαγραφές Του. Εἶναι δέ γνωστό ὅτι κάθε κατασκευαστής πρίν θέσει σέ κυκλοφορία τό δημιούργημά του, τό δοκιμάζει νά δεῖ, ἄν τηρεῖ σωστά τίς λειτουργικές προδιαγραφές τοῦ κατασκευαστοῦ καί μόνο τότε τό βγάζει στή κυκλοφορία. Εἰδάλλως τό ἀποσύρει ὡς ἀκατάλληλο. Ἔτσι καί ὁ Κύριος καί δημιουργός μας. Ἔβαλε τόν χρόνο τῆς παρούσης ζωῆς ὡς χρόνο δοκιμαστηρίου, πρίν μᾶς βάλλει στήν φυσική μας θέση, πού εἶναι ὁ Παράδεισος. Ἄν ὅμως μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας ἀποδείξουμε ὅτι δέν τηροῦμε τίς προδιαγραφές πού Ἐκεῖνος θέλει, ὡς δημιουργός μας, τότε μᾶς ἀποσύρει ὡς ἀκατάλληλους γιά τόν Παράδεισο. Ἀκόμη κανείς μας δέν ξέρει τό πόσο χρόνο χρειάζεται ὁ Θεός ἀπό μᾶς διά νά ὁλοκληρώσει μαζί μας αὐτό τό δοκιμαστικό στάδιο. Ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία, μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά καταλάβουμε ὅτι ὁ χρόνος πού μᾶς ἀπομένει εἶναι ἄγνωστος καί θέλει νά καταλάβουμε ὅτι πρέπει νά βρισκόμαστε σέ ἐγρήγορση καί σέ μετάνοια. Νά ζήσουμε μέ εἰρήνη στούς λογισμούς, στίς ἐπιθυμίες, στά λόγια, στίς συνεργασίες μας καί γενικά παντοῦ στή ζωή μας. Βέβαια, ὅπως ἡ εἰρήνη εἶναι μιά κατάσταση πού πρέπει συνεχῶς στά λόγια καί στά ἔργα μου νά τήν ἐπιζητῶ καί νά τήν ἐπιδιώκω, ἔτσι καί ἡ μετάνοια δέν εἶναι, συνήθως, μιά πράξη πού γίνεται σέ μιά συγκεκριμένη στιγμή, ἀλλά μιά σκέψη πού πρέπει νά προστατεύει καί νά ἐλέγχει ὅλες τίς ἐνέργειες τῆς ζωῆς μου, ἔχοντας ὡς ὁδηγό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ αἴτηση αὐτή εἶναι κι ἕνα φρένο στήν ἀπληστία τῆς ζωῆς. Χανόµαστε στά προβλήµατα, στίς ὑποθέσεις, στίς ἐπιθυµίες, καί χάνουµε εὐκαιρίες γιά τήν αἰωνιότητα. Κάνουµε πάρα πολλά γιά νά τά ἀπολαύσουµε µέσα στά λίγα χρόνια τῆς ζωῆς µας, ἐνῶ ἀντίθετα κάνουµε πολύ λίγα, γιά νά τά χαροῦµε στά πολλά χρόνια τῆς αἰωνιότητος. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅµως εἶναι τόσο µεγάλη, πού µᾶς δίδει τήν εὐκαιρία τῆς µετάνοιας µέσα σέ µιά εἰρηνική καί ὄχι πολυτάραχη καί πολυµέριµνη ζωή. Ἀκόµη αὐτή ἡ αἴτηση εἶναι καί µιά ἀπάντηση σ' αὐτούς πού µόλις γίνουν

12 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 12 συνταξιοῦχοι µελαγχολοῦν, γιατί δέν ἔχουν τί νά κάνουν. Κι ὅµως ὑπάρχουν τόσα πού µποροῦµε νά κάνουµε γιά τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς µας, πού νά ἀνήκουν πλέον στήν µέριµνα τῆς σωτηρίας µας κι ὄχι στήν µέριµνα νά µεγαλώνω ἐγγόνια, νύφες καί παιδιά. Ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι πού χάνουν πνευµατικές εὐκαιρίες, χάνουν τόν ἐκκλησιασµό τους καί ὅλες τους τίς πνευµατικές εὐκαιρίες, γιατί ἔχουν νά φροντίσουν γαµπρούς, νύφες καί ἐγγόνια. Μέσα δέ σ' αὐτή τή µέριµνα ἔρχονται καί οἱ καυγάδες. ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΕ ΤΟ Ι.ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ «..σύμφωνα με την τάξη της Αγίας μας Εκκλησίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ι γνατίου και παρουσία πολλών Ιερέων, καλλικελάδων Ιεροψαλτών, των τοπικών μας Αρχόντων και πολλών πιστών Χριστιανών από την Ενορία του Αγίου Γεωργίου, από άλλες Ενορίες και κυρίως κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής και πλατείας, πάνω στην οποία θεμελιώθηκε...» (Ιστοσελιδα Ι.Μ.Λαρίσης)

13 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 13 ια) Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καί καλήν ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Ἡ αἴτηση αὐτή ἔχει ἐξ ὁλοκλήρου ἐσχατολογικό χαρακτῆρα, διότι κάνει μιά ὡραία ἀναφορά στό τέλος τῆς ζωῆς μας. Βέβαια ὅλοι θά θέλαμε να πεθάνουμε σάν σωστοί χριστιανοί, ἀλλά ἡ πρόταση τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐκφράζουν μιά πορεία, ἕναν δρόμο. Ὅμως γιά νά φθάσω στό τέλος ἑνός δρόμου,πρέπει νά βαδίσω αὐτόν τόν δρόμο. Ἄν δέν βαδίσω αὐτόν τόν δρόμο πῶς θά φθάσω καί στό τέλος του; Δηλαδή ἄν βαδίσω τόν χριστιανικό δρόμο θά φθάσω καί στά χριστιανικά τέλη, ἄν ὅμως δέν τόν βαδίσω τότε,μέ ποιά δυνατότητα θά ἔχω καί χριστιανικά τέλη; Ἑπομένως κάνουν λάθος ὅσοι νομίζουν ὅτι θά κάνουν μιά ἄστατη ζωή κι ὅταν γεράσουν θά μετανοήσουν. Ὅποιος βαδίζει τόν δρόμο τῆς ἁμαρτίας, ἁμαρτωλό τέλος θά ἔχει. Κι ὅποιος βαδίζει τόν δρόμο τῆς μετανοίας, θά ἔχει καί τέλος ἐν μετανοίᾳ, τέλος χριστιανικό. Τί περιλαμβάνουν τά χριστιανικά τέλη; Ὅλα τά ἔργα τῆς ἀ ρετῆς: προσευχή, φιλανθρωπία, ὑπομονή, ἀγάπη, ἀνεξικακία, εἰρήνη κ.ἄ. Σέ μιά τέτοια ἐνάρετη στιγμή εὐχόμαστε νά ἔλθει τό τέλος τῆς ζωῆς μας. Ἀνώδυνα. Εἶναι πολύ ἀνθρώπινο νά θέλουμε νά μή πονοῦμε στό τέλος τῆς ζωῆς μας ἀπό κάποια ἀσθένεια. Ὅμως κι ἄν ἀκόμη ἐπιτρέψει ὁ Θεός κάτι τέτοιο, σημαίνει ὅτι μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά μᾶς βρεῖ ὁ θάνατος σέ κατάσταση ὑπομονῆς καί ἀρετῆς. Βέβαια ἐμεῖς ζητᾶμε νά εἶναι ἀνώδυνα, γιατί δέν ξέρουμε ἄν θά ἔ χουμε ὑπομονή καί δέν θά γογγύσουμε. Ἀνεπαίσχυντα. Τό τέλος τῆς ζωῆς μας θέλουμε νά εἶναι ἀξιοπρεπές. Νά μή φθάσουμε ἐκεῖ σέ κακά κοινωνικά χάλια ἤ καί σέ κατάσταση ὑγείας πού σέ κάνει νά ντρέπεσαι ἔναντι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Δηλαδή νά μήν πεθάνουμε στούς δρόμους, νά μή χάσουμε τό μυλό μας ἤ τήν σοβαρότητά μας. Ἀκόμη νά μή χάσουμε τήν ἀρετή μας καί γίνουμε ἀντικείμενο χλευασμοῦ τῶν δαιμόνων, οἱ ὁποῖοι περιμένουν πῶς καί πῶς νά ἁρπάξουν τήν ψυχή μας. Εἰρηνικά. Δέν εἶναι αὐτονόητο ὅτι θά ἔχουμε εἰρηνικά τέλη. Διότι πολλές φορές ἡ ζωή μας μέσα στήν οἰκογένεια τῶν παιδιῶν μας, τῆς νύφης ἤ τῶν ἐγγονῶν μας κάθε ἄλλο παρά εἰρηνική εἶναι. Ἄν ὅμως ἐ μεῖς μάθουμε νά μήν εἴμαστε δύστροποι, ἄν μάθουμε νά εἴμεθα ταπεινοί καί νά μή θέλουμε οἱ ἄλλοι νά εἶναι δικοί μας δορυφόροι κι ἄν ἀκόμη προσπαθοῦμε νά σιωποῦμε, τότε θά δημιουργήσουμε προϋποθέσεις εἰρηνικῆς ζωῆς. Ἡ ἰστοσελίδα μας γιά μιά πνευματική ἐπικοινωνία: galilea.gr

14 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 14 Καί καλήν ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ. Καί τώρα γίνεται ἀναφορά στό πιό κρίσιμο σημεῖο κατάληξης τῆς ζωῆς μας. Ἀφοῦ ὅ,τι ἔχουμε δέν εἶναι δικό μας, ἀλλά μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό, γιά νά τό διαχειρισθοῦμε κατά τίς δικές του ἐ ντολές. Ἑπόμενο λοιπόν εἶναι νά μᾶς ζητήσει λόγο γιά τό πῶς τ;o διαχειρισθήκαμε. Ἄνθρωπος βέβαια πού ἔζησε ἐν μετανοίᾳ, θά ἔχει καί καλήν ἀπολογίαν καί καλό συνήγορο τόν φύλακά του ἄγγελο. Ἡ ἀπολογία μας κυρίως θά ἔχει μιά μορφή ἀπάντησης στά ὅσα ὁ διάβολος μέ φθόνο θά μᾶς κατηγορεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ιβ) Τῆς Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθa. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.. τά μαθήματα κοπτικῆς καί ραπτικῆς πού γίνονται στόν ἱερό ναό μας κάθε Τρίτη, καί εἶναι μία ἀπό τίς δημιουργικές ἐνδιαφέρουσες καί εὐχάριστες ὧρες τῆς ἑβδομάδας!!!

15 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 15 Σήμερα, σάν ξύπνησα ἀναρωτήθηκα τί πρέπει νά κάνω, πρίν ἔλθουν καί πάλι τά μεσάνυχτα. Εἶναι δική μου ἡ ἀπόφαση νά ὀργανόσω τή μέρα μου! Καί φυσικά.. Μπορῶ νά παραπονεθῶ, γιατί βρέχει..ἤ νά χαρῶ γιατί ἡ βροχή καθαρίζει τήν ἀτμόσφαιρα! Μπορῶ νά εἶμαι θλιμμένος, ἐπειδή δέν ἔχω χρήματα... ἤ νά νιώσω εὐτυχισμένος, ἐπειδή ἀποφάσισα νά περιορίσω τά ἔξοδά μου! Μπορῶ νά γκρινιάζω γιά τήν ἀσθενική ὑγεία μου.. ἤ νά εὐχαριστῶ τόν Θεό πού εἶμαι ζωντανός! Μπορῶ νά παραπονιέμαι, ὅτι φταῖνε οἱ γονεῖς μου γιά τήν φτώχειά μου.. ἤ νά τούς εὐγνωμονῶ πού μέ ἔφεραν στόν κόσμο! Μπορῶ νά βαριέμαι, ὅταν πρέπει νά δουλέψω.. ἤ νά νιώθω καλά πού ἔχω μία δουλειά! Μπορῶ νά δυσανασχετῶ, γιά κάποιες κάποιες δουλειές τοῦ σπιτιοῦ μου.. ἤ νά δοξάζω τόν Θεό πού ἔχω μία στέγη! Μπορῶ νά στεναχωριέμαι, πού μέ πλήγωσαν.. ἤ νά εἶμαι χαρούμενος πού μπορῶ νά κάνω καινούργιες φιλίες! Μπορῶ νά εἶμαι ἀπογοητευμένος, γιατί δέν πραγματοποιήθηκαν τά ὄνειρά μου... ἤ νά ἐλπίζω πώς κάτι καλύτερό μου ἑτοιμάζει ὁ Θεός..! Ἡ μέρα μέ περιμένει κι εἶναι μπροστά μου.καί θέλει ἐγώ νά τήν ὀργανόσω μέ τόν τρόπο μου!!! Τό ἱ.προσκυνητάρι τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου, πού ὁ κόσμος τόσο πολύ ἀγάπησε, στή πλατεία ἁγ.νεκταρίου, ἀναχωρεῖ πλέον, ὑπό βροχήν, γιά μιά ἄλλη ἀποστολή τῆς ἐνορίας μας......γιά νά τοποθετηθεῖ στήν ὁδό Μεθοδίου, στόν χῶρο ὅπου ἐγκρίθηκε νά ἀνεγερθεῖ ὁ μεγαλόπρεπος ἐνοριακός ἱ.ναός πρός τιμήν τοῦ Ἁγ.Λουκᾶ τοῦ Ρώσου ἱατροῦ καί θαυματουργοῦ...

16 102. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 16 «ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΜ.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Θ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ Ε ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ galilea.gr *ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ* ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤOY ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤOY ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤOY ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ.ιγνατιου ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ ΕΤΟΣ 11ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 106 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ» ἤτοι

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ» ἤτοι Πολύ συχνά στά θέματα τῆς Πίστεως καί τῆς προασπίσεώς της, προβάλλεται συνήθως ἀπό νεωτεριστές, ὅπως λ.χ. τούς οἰκουμενιστές κ.ἄ. τό ἐπιχείρημα ἀφ ἑνός τῆς «ἀγάπης» πρός τούς καινοτόμους, τούς αἱρετικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου,

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, Μ Ε Ρ Ο Σ 2 ο : Η Κ Α Ρ Τ Α Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η «ἡ ε ἰ σ α γ ω γ ή τ ο ῦ σ φ ρ α γ ί σ μ α τ ο ς» ( Ἅ γ ι ο ς Π α ΐ σ ι ο ς ὁ Ἁ γ ι ο ρ ε ί τ η ς ) Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ε Σ Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ «15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΔΟΔΕΙΧΤΗΣ 2 Περιεχόμενα Προς τον αναγνώστη... 5 2. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ... 13 ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ... 13 3.Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ... 16 4.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΟΥΜΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Όταν ο άνθρωπος συναντά το Θεό... Θεώνη Μαρίνου Μπούρα Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Υπότιτλος:

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Κείμενα από την ιστοσελίδα www.apostoliki-diakonia.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ...7 «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές Γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο

Συμβουλές Γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο Συμβουλές Γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ζωή μας δόθηκε μόνο και μόνο για να δοξάζουμε το Θεό, να ευεργετούμε τον πλησίον και να αγωνιζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010)

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Ὑπάρχουν ἄνθρωποι τῶν ὁποίων τήν παρουσία στή ζωή σου δέν μπορεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 APIΘ. 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 APIΘ. 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου: Οἱ Ἄγγελοι...253 Γ.Π. Σωτηρίου: Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος........292 Ἱερομ. Γρηγορίου Κουτλουμουσιανοῦ: Ἡ ταπείνωσις.......295 : Πατριαρχικός Σταθμός..........298

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2)

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2) Αντίγραφο από ΤΕΥΧΟΣ 14:Layout 1 20/6/2011 7:12 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2)

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2) 16 ΤΕΥΧΟΣ:Layout 1 20/6/2011 7:24 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά.

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά. Μεταξύ δύο Αἰώνων Ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλη τήν ζωή του, ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννιέται, περνᾶ μέσα ἀπό διαδοχικές κρίσεις θανάτου. Ζῆ τόν θάνατο κατά τήν περίοδο τῶν ἀσθενειῶν, καθώς ἐπίσης καί κατά τήν αὔξηση τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο «Ἰησοῦ ὀνόµατι µάστιζε πολεµίους» Τό ἀπόφθεγµα τοῦτο ἀνήκει στόν ἅγιο Ἰωάννη τό συγγραφέα τῆς Κλίµακος Ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ K αί ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συµφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα

Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα «Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ» ἤτοι Εἰς τήν Θεόσωμον Ταφήν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ καί εἰς τόν Ιωσήφ τόν ἀπό Αριμαθαίας, καί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα ἀκοῦμε γιά διάφορες δῆθεν συνιστῶσες, καί πόλεμο... συνιστωσῶν, ἀλλά ἐκεῖνα λέγονται καθώς δέν τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν, ὁμιλοῦν λοιπόν γιά μαχομένων συνιστωσῶν!!!, καί δέν

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Η Ματθαίου. Ὑλική καί πνευματική τροφή. (Ματθ. ιδ, 14-22)

Κυριακή Η Ματθαίου. Ὑλική καί πνευματική τροφή. (Ματθ. ιδ, 14-22) Κυριακή Η Ματθαίου 273 Κυριακή Η Ματθαίου Ὑλική καί πνευματική τροφή Σήμερα, ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει ἕνα μεγάλο καί καταπληκτικό θαῦμα, δηλαδή τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέν τε ἄρτων. Ὁ Χριστός, μέ πέν

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 16 ο Ὀκτωβριος - Νοέμβριος - εκέμβριος Ἔτος 4 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προίμιο...3 Ἡ ἐλπίδα τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀπελπισίας Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη...4 Ἐκ Φαναρίου... Ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας

Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας Ἡ ἔνδοξη κοίμησή του τόν ἀπέδειξε μεγάλη ἐκκλησιαστική προσωπικότητα, ὅπως θά φανῆ στά ἑπόμενα κεφάλαια. Καί γι αὐτό εἶναι ἄξιος τιμῆς. Επομένως, ἡ παρουσίαση τῆς βιογραφίας του εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π οιὸς ἄνθρωπος ἐξουσιάζει τὴν ζωή; Κανεὶς, γιατί ὅλοι µας πεθαίνουµε.

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα