7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ."

Transcript

1 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά τήν κατάρρευση τοῦ λεγόμενου ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, διατρέχει τόν κόσμο μιά κρίση καί ἀμφισβήτηση τῆς ἀξίας τοῦ σοσιαλιστικοῦ ἰδανικοῦ. Γιά ἕναν Ἕλληνα οἱ πηγές τοῦ σοσιαλισμοῦ βρίσκονται στό σπίτι του, μέσα στήν αὐλή του: στήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα. Ὑπάρχει γιά μᾶς ἕνα χρυσωρυχεῖο σοσιαλιστικῆς σκέψης καί ζωῆς, πού δέν πρέπει νά μένει γνωστό μόνο στούς λίγους. Μερικοί Ρῶσοι πρῶτα καί ἔπειτα Ἕλληνες ἄρχισαν νά προσέχουν - νά ἀνακαλύπτουν - τό σοσιαλιστικό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, γιά τό ὁποῖο ἐνδεικτικά ἀναφέρεται σέ μιά φράση τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου: Περισσότερο ἀπ ὅλα ἀρέσει στό Θεό, νά ζεῖς γιά νά ὠφελεῖς ὅλους τούς ἀνθρώπους. (Οὐδέν οὕτω τῷ Θεῷ, φίλον, ὡς τό κοινωφελῶς ζῆν.) Γράφει λοιπόν ὁ Γ. Φλορόφσκυ: Ὁλόκληρη ἡ δομή τῆς χριστιανικῆς ὕπαρξης εἶναι σοσιαλιστική καί ὁμαδική... Ὑπάρχει ἀκόμη (καί σήμερα) ὅπως ἐπί αἰῶνες ὑπῆρξε ἕνα ἰσχυρό σοσιαλιστικό (κοινωνικό) ἔνστικτο στήν (Ὀρθόδοξη) Ἀνατολική Ἐκκλησία. Καί πιθανόν τοῦτο ἀποτελεῖ τήν κυρίαν συμβολή πού μπορεῖ νά ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία στή σύγχρονη συζήτηση γιά τά κοινωνικά θέματα... Οἱ ὀρθόδοξοι λοιπόν δέν μποροῦν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τά πολιτικά τους καθήκοντα, γιατί αὐτοί πρέπει νά κάνουν μιά πελώρια συμβολή στήν «ὑλική σφαῖρα» ἀκριβῶς γιατί εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Καί γράφει ὁ Μπερντιάγιεφ: Στό Μ. Βασίλειο, ὅπως καί στόν ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο, ἡ κοινωνική ἀδικία, δημιούργημα τῆς κακῆς κατανομῆς τοῦ πλούτου, κρίνεται μέ μιά δριμύτητα, πού θἄκανε τόν Προυντόν καί τόν Μάρξ νά γίνουν κάτωχροι. Οἱ θεολόγοι τῆς (Ὀρθόδοξης) Ἐκκλησίας διακήρυξαν πώς ἡ ἰδιοκτησία εἶναι κλοπή. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἦταν ἕνας αὐθεντικός κομμουνιστής σέ μιά ἐποχή πού δέν ἦταν οὔτε καπιταλιστική, οὔτε βιομηχανική. Εἰδικά γιά τόν μοναχισμό, παρατηρεῖ ὁ Φλωρόφσκυ, κατά κάποιο τρόπο ἦταν ἕνα σοσιαλιστικό πείραμα ἰδιορρύθμου εἴδους, ἐπί ἐθελοντικῆς βάσεως. Καί αὐτά ὅλα, διότι ὅπως εἶπε ὁ Γρηγόριος Παπαμιχαήλ στόν πρυτανικό του λόγο, «ὁ Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος ἀνήσυχος καί ἀνικανοποίητος ἐπαναστάτης, γιατί ποτέ δέν συμβιβάζεται πρός ὁποιαδήποτε τάξη ἤ κατάσταση τῆς παρούσης ζωῆς. Εἶναι ὁ ἰδανικός ριζοσπάστης τοῦ ὁποιουδήποτε κακοῦ». Οἱ Ἕλληνες ἐγκύπτοντας - ἀνακαλύπτοντας πρέπει νά πῶ - τήν Ὀρθοδοξία τους, παρουσίασαν τά συμπεράσματά τους. Ἀναφέρω μόνο τά σπουδαιότερα καί τά πιό εὔχρηστα βιβλία μέ χρονολογική σειρά: Τό 1928 ὁ Π. Μπρατσιώτης στό βιβλίο του Ἡ κοινωνική σημασία τῆς Π. Διαθήκης. Ὁ ἴδιος τό 1930 στό βιβλίο Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καί τό κοινωνικό πρόβλημα. Τό 1950 ὁ Ἀ. Φυτράκης στό Οἱ μοναχοί σάν κοινωνικοί δάσκαλοι καί ἐργάτες. Τό 1951 ὁ Π. Χρήστου στό Ἡ κοινωνιολογία τοῦ Μ. Βασιλείου. Τό 1957 ὁ Π. Μπρατσιώτης στό Ἡ ἐργασία κατά τούς Τρείς Ἱεράρχες. Τό 1967 ὁ Δ. 59

2 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Σαβράμης στό Ἡ ἀρχή ORA ΕΤ LΑΒΟRΑ κατά τόν Μ. Βασίλειο. Τό 1970 ὁ Γ. Ροδίτης στό Χριστιανισμός καί πλοῦτος. Τό 1977 ὁ Θ. Ζήσης στό Ἡ κοινωνική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Τό ὁ ὑποφαινόμενος στό Κοινωνική διδασκαλία τῶν Ἑλλήνων Πατέρων (τόμοι 3), καί τό 1982 Τό πρόβλημα τοῦ θεσμοῦ τῆς ἰδιοκτησίας. Ὀρθόδοξη ἄποψη, τό 1983 Καπιταλισμός καί ὀρθόδοξος Χριστιανισμός μέ ἀναφορά στόν Μ. Weber, τό 1986 στό Πολιτική ζωή καί σκέψη τῶν Ἑλλήνων Πατέρων. Ἀνάλογη προσοχή στό σοσιαλιστικό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας γενικά καί τῶν Ἑλλήνων Πατέρων εἰδικότερα ἄρχισαν νά δείχνουν ἀπό τό 1947 καί οἱ Βούλγαροι καί ἀπό τό 1958 οἱ Ρουμάνοι. Γιά νά συγκρίνουμε ὅμως τό σοσιαλισμό τῆς εὐρωπαϊκῆς κουλτούρας μέ τόν σοσιαλισμό τῆς ἑλληνορθόδοξης πνευματικῆς κληρονομίας καί νά ἰδοῦμε πόσο λίγο γνωστός εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς τελευταίας, θά ἀναφέρω τρία παραδείγματα. Τόν 2 ο αἰώνα ὁ Ἕλληνας Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος μιλάει γιά τήν ὑπεραξία τῆς ἐργασίας τῶν ἐργαζομένων, πού οἱ ἐργοδότες τους ἐκμεταλλεύονται. Αὐτό δηλαδή πού παρατήρησε ὁ Μάρξ ἔπειτα ἀπό 17 αἰῶνες. Στόν μακαρίτη Μπάμπη Δρακόπουλο, ἀγαπητό συμφοιτητή μου, ἔδειξα κάποτε ἕνα βιβλίο γιά τόν ὀρθόδοξο σοσιαλισμό. Καί ὁ Μπάμπης μοῦ εἶπε: Μά αὐτά δέν μᾶς τἄλεγαν στό πανεπιστήμιο. Μά, τοῦ ἀπάντησα, μήπως μᾶς δίδαξαν τό ἀληθινό πνεῦμα τοῦ σοσιαλισμοῦ; Ὅ,τι ξέρουμε, ἀπ τήν εὐρωπαϊκή κουλτούρα τό μάθαμε μέχρι τώρα, οἱ δάσκαλοί μας κι ἐμεῖς. Ἕνας σύγχρονος δικός μας, θεολόγος ἔκανε μεταπτυχιακές σπουδές στήν Γερμανία, μαζί μέ τά ἄλλα καί σέ κοινωνικά θέματα. Ἀναμασώντας λοιπόν τήν εὐρωπαϊκή κουλτούρα ἔγραφε τότε σέ ἕνα ρωμαιοκαθολικό κοινωνιολογικό περιοδικό: Ἡ Ὀρθοδοξία δέν ἔχει κοινωνικό πρότυπο. Ὅταν ὅμως ἔγινε καθηγητής πανεπιστημίου στήν Ἕλλάδα καί προχωρώντας βαθύτερα στήν μελέτη τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔγραφε: Μά πάντα ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε πρότυπο στήν κοινωνική της ζωή τό κοινόβιο. Νομίζω πώς μ αὐτά τά τρία παραδείγματα ἔγινα ἀντιληπτός. Ὁ Ἕλληνας σοσιαλιστής ἔχει μπροστά του τήν Ὀρθοδοξία, πού ὅπως εἶπα στήν ἀρχή, εἶναι ἕνα χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Στή θεωρία τήν διδασκαλία τῶν Ἑλλήνων Πατέρων. Στήν πράξη τό κοινόβιο πού συνέχεια ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια ὑπάρχει ζωντανό καί ἀκμαῖο στήν Ἑλλάδα. Στό Ἅγιο Ὄρος ἔρχονται λ.χ. πολλοί Γερμανοί καί τό θαυμάζουν. Στόν λεγόμενο ὑπαρκτό σοσιαλισμό οἱ κολλεκτίβες δέν μπόρεσαν νά ἐπιζήσουν οὔτε 70 χρόνια. Ἔχοντας γιά προγραμματική ἀρχή τῆς ζωῆς μου τό σολομικό ἀνοικτά πάντα καί ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου, ἀπέκτησα κάποια πείρα. Κι αὐτήν θέλω νά σᾶς γνωρίσω. Ἕνα κομμάτι αὐτῆς τῆς πείρας τό ἀπέκτησα, ὅταν ἐπισκέφθηκα (ἀνακάλυψα πρέπει νά πῶ) δύο τέλεια ὀρθόδοξα χριστιανικά κοινόβια στήν Ἀττική: Δύο πολυκατοικίες μέ κοινοβιακή συμβίωση δέκα οἰκογενειῶν ἡ κάθε μιά. Ὅταν λοιπόν τό χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ εἶναι στήν αὐλή μου, στήν Ἑλλάδα, στό Ἅγιο Ὄρος καί στήν Ἀττική, νομίζω πώς τό σωστό καί τό ἔξυπνο 60

3 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. εἶναι νά τό ἐκμεταλλευθῶ καί νά μήν ἐπαναπαύομαι στή θεωρία μόνο, ἤ, κυρίως, τῆς εὐρωπαϊκῆς σκέψης. Σᾶς ρωτῶ λοιπόν: σωστά σκέπτομαι ἤ κάνω λάθος; Ἄνθρωποι εἴμαστε. (1992) 61

4 8. Ἑλληνορθόδοξος δρόμος γιά τό σοσιαλισμό. Δέν πιστεύω οὔτε τό ὑπεστήριξα πώς μόνο ἡ Ὀρθοδοξία λέει ἀλήθειες, ἀλλά ἔχω προσέξει, πώς σέ ἀνθρωπολογικά θέματα ξεπερνᾶ σέ βάθος ἡ σκέψη τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων Πατέρων τή σκέψη τῶν σοφῶν ὅλου τοῦ κόσμου. Οἱ ξένοι (πού τούς μιμοῦνται οἱ ἕλληνες διανοούμενοι) δέν γνωρίζουν τήν Ὀρθοδοξία καί τουλάχιστον γι αὐτό πάντοτε τήν ἀδικοῦν. Στό ἀνθολόγιο τῆς UNESCO λ.χ. γιά Τό δικαίωμα νά εἶσαι ἄνθρωπος στά 1103 λήμματά του ὑπάρχουν μόνο 8 λήμματα ἀπό ὀρθοδόξους συγγραφεῖς, ἀλλά καί αὐτά δέν εἶναι οὔτε τά χαρακτηριστικώτερα, οὔτε τά καλλίτερα. Μέ αὐτούς τούς ὅρους πῶς μπορεῖ ἡ ὀρθόδοξη σκέψη νά ἀναγνωριστεῖ διεθνῶς καί νά ἐκτιμηθεῖ ὅσο τῆς ἀξίζει; Ἐμεῖς ὅμως οἱ Ἕλληνες, φρονῶ πώς δέν μποροῦμε νά δικαιολογηθοῦμε, ἄν δέν γνωρίζουμε τέλεια τήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογική σκέψη καί ἄν δέν τήν ἐκτιμᾶμε ὅσο τῆς ἀξίζει. Ἔλλειψη ρεαλιστικοῦ πνεύματος τό θεωρῶ, γιά ἕναν πού γεννήθηκε καί ζεῖ στήν Ἑλλάδα, νά μήν γνωρίζει τί γίνεται στή χώρα του, τουλάχιστον τόσο καλά ὅσο γνωρίζει τί γίνεται στίς ἄλλες χῶρες. Ἡ ἀδυναμία αὐτή δέν εἶναι μόνο θεωρητική (μιά ψυχολογική ἀντίδραση ἤ ξενομανία) ἀλλά στήν περίπτωσή μας ἔχει καί μεγάλες πρακτικές συνέπειες. Πῶς λ.χ. θά προσπαθήσει νά ἐφαρμόσει τό Σοσιαλισμό στήν Ἐλλάδα, ἄν δέν γνωρίζει ἄριστα καί ἐκτιμάει ὅσο τούς ἀξίζει τίς ὑποσυνείδητες ἔστω ὀρθόδοξες ἀντιλήψεις τοῦ 80% τῶν Ἑλλήνων πού ἔχουν (θέλουν δέν θέλουν) ποτιστεῖ μέ τήν Ὀρθοδοξία; Τώρα τελευταῖα πρόσεξα μάλιστα, πώς ἡ ἀξία τοῦ ἁγιορείτικου μοναστικοῦ κοινοβίου ἐντυπωσίασε μερικούς ἔξυπνους ἀλλά φραγκεμένους, ὅπως τους χαρακτηρίζει ὁ ἑλληνικός λαός, σοσιαλιστές πολιτικούς. Πόσο ἔχουν ἀντιδιαστείλει οἱ ἕλληνες σοσιαλιστές τό «θεσμό τῆς θρησκείας» τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης (ὑποδούλωση στό Βατικανό γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς ἤ γιά τούς Προτεστάντες ὑποδούλωση στό πνεῦμα τοῦ πουριτανισμοῦ, γιά νά φθάσει στόν καπιταλισμό) ἀπό τήν ἐλεύθερη ζωή καί σκέψη τῆς πρακτικά φωτισμένης Ὀρθοδοξίας; Αὐτή βασίζεται στό «δικαίῳ νόμος οὔ οἰκεῖται» (Ἀπόστολος Παῦλος) γιά νά φθάσει ὁ ἄνθρωπος ἔμπρακτα στήν ἀγάπη τοῦ ἐχθροῦ του. Φρονῶ πώς οἱ Ἕλληνες ἔχουν μέσα τους τό Σοσιαλισμό (κοινωνισμό - τό φιλότιμο τί εἶναι;) πού παλεύει μέ τόν ἀτομισμό τους. Ὁ ἐφαρμοσμένος Σοσιαλισμός στήν Ἑλλάδα δέν θά ριζώσει, ἄν δέν ὑπολογιστεῖ καί ἀξιοποιηθεῖ τό ὀρθόδοξο πνεῦμα (ἡ Ρωμιοσύνη), πού συνειδητά ἤ ὑποσυνείδητα ἔχει μπολιάσει καί μένει ἀνεξίτηλα (μέ νεκροφάνεια ἴσως) σέ κάθε Ἕλληνα, ἀκόμα καί θεωρητικά ἄν ἐμφανίζεται σάν ἄθεος. Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τρόπος ζωῆς καί ὄχι δογματική θεολογία, ἤ, νά τό πῶ καλλίτερα, ὄχι «καταφατική θωμιστική θεολογία». (1992) 62

5 9. Ἰδιοκτησία καί κοινωνικό πρόβλημα. Ἡ ἰδιοκτησία εἶναι θεσμός, τοῦ ὁποίου ἡ ἀξία ἀμφισβητεῖται, διότι ἀπετέλεσε τήν πηγή τοῦ κοινωνικοῦ λεγόμενου προβλήματος. Ἰ δ ι ο κ τ η σ ί α εἶναι ἡ κυριότητα, τήν ὁποία καθ οἱονδήποτε τρόπο ἀπέκτησε ὁ ἄνθρωπος ἐπί τῶν ὑλικῶν ἰδίως πραγμάτων, δηλαδή τῆς περιουσίας. Γιά νά ἀντιληφθοῦμε σαφῶς τή διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, στό θέμα τῆς ἰδιοκτησίας, ὀφείλουμε νά προσέξουμε ὅτι, ἐπειδή ἡ χριστιανική ζωή εἶναι δυσκατόρθωτη, ὁ Κύριος καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παιδαγωγικότατα ὑποδεικνύουν διάφορους βαθμούς ἀρετῆς, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά δύναται νά σωθεῖ (νά εἶναι καλός χριστιανός) ἔστω κι ἄν πραγματοποιήσει τήν ἀρετή τῆς πρώτης βαθμίδας. Ὁ Κύριος ὑποδεικνύει δ ύ ο β α θ μ ί δ ε ς χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ῆ ς ἀ ρ ε τ ῆ ς στόν πλούσιο νεανία (Ματθ. ιθ 16-30), στό θέμα ἀκριβῶς τῆς ἰδιοκτησίας. Ἡ 1 η βαθμίδα εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τήν ζωήν καί ἡ 2η βαθμίδα εἰ θέλεις τέλειος εἶναι. (Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑποδεικνύει βαθμίδες τελειότητος, Α Κορ. γ, ια 17. Ἐφεσ. δ 13-14). Καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μιλώντας ἀκριβῶς γιά τήν ἰδιοκτησία κάνει σαφή διάκριση τῶν δύο βαθμίδων ἀρετῆς: Βαθμίδα 2 η ταῦτα μέν πρός τελείους εἰρήσθω. Πρός δέ (βαθμίδα 1 η ) τούς ἀτελέστερους ἐκεῖνα λέγομεν... (ΕΠΜ. 61, 129). Ἡ π ρ ώ τ η λ ο ι π ό ν β α θ μ ί δ α τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς δ έ χ ε τ α ι τ ό θ ε σ μ ό τ ῆ ς ἰ δ ι ο κ τ η σ ί α ς, γιατί ἡ πρός κτῆσιν τάση (ἀπόκτηση περιουσίας, ἰδιοκτησία) εἶναι μιά μορφή τῆς πρός συντήρηση τοῦ ἀτόμου φυσικῆς ὁρμῆς παντός ἀνθρώπου. Ὡς φυσική ὁρμή λοιπόν δέχεται ὁ χριστιανισμός τήν ἰδιοκτησία, διότι συμβάλλει στή σωματική ζωή τοῦ ἀνθρώπου (καί τῆς οἰκογένειάς του) καί ἐμμέσως καί τῆς πνευματικῆς ζωῆς, διότι ὅπως ἔλεγαν οἱ Ρωμαῖοι, πρῶτον νά ζῆ καί ὕστερον νά φιλοσοφῇ ὁ ἄνθρωπος (primo vivere, deinde philosophare). Ὁ θεσμός τῆς ἰδιοκτησίας ἐξαγιάζεται διά τῆς καλῆς καί ἐνάρετης χρήσεως τῆς περιουσίας. Ἡ καλή (χριστιανική) χρήση τῆς περιουσίας εἶναι ἡ δίκαιη κτήση, ἡ φιλαλληλία, ἡ γιά τό κοινό καλό χρήση καί στόν εὐρύ κύκλο παροχή ἐλεημοσύνης πρός τούς φτωχούς. Ἡ πρώτη αὐτή βαθμίδα εἶναι ὁ συνήθης τρόπος ζωῆς τῶν κοσμικῶν χριστιανῶν, εὐλογημένος ἀπό τήν χριστιανική Ἐκκλησία. Ἡ δ ε ύ τ ε ρ η β α θ μ ί δ α ε ἶ ν α ι ἡ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή κ ο ι ν ο κ τ η μ ο σ ύ ν η (προσφέρει ἕκαστος ὅ,τι δύναται καί λαμβάνει μόνο ὅ,τι ἔχει ἀνάγκη). Εἶναι τρόπος τελείας ὁμαδικῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί διά τοῦτο κατάλληλος σέ εὐρύ κύκλο μόνο γιά τούς λίγους καί ἐκλεκτούς χριστιανούς. Τοῦτο τόν τρόπο ζωῆς ὑπέδειξε ὁ Κύριος ὡς τέλειο στόν πλούσιο νεανία καί τόν δίδαξαν πολλοί καί μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Π.χ. ὁ Μ. Βασίλειος λέει: Ἡμεῖς ἐγκολπιζόμεθα τά κοινά, τά τῶν πολλῶν μόνοι ἔχομεν... τό πρῶτον τῶν χριστιανῶν ζηλώσαμεν σύστημα ὅπως ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά... (ΕΠΜ 31, ). Ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός ἤ Θεολόγος λέει:... Μιμήσασθε ἰσότητα Θεοῦ καί οὐδείς ἔσται πένης... Μιμῆσθαι νόμον Θεοῦ... ὅς βρέχει ἐπί δικαίους καί ἁμαρτωλούς...γῆν δέ χερσαίοις πᾶσιν ἥπλωσεν ἄνετον... Οὐ δυναστείᾳ κρατουμένας, οὐχ ὁρίοις διερρυγμένας ἀλλά καί κοινάς τάς αὐτάς καί 63

6 9. Ἰδιοκτησία καί κοινωνικό πρόβλημα. πλουσίας...σύ μοι βλέπε τήν πρώτην ἰσονομίαν μή τήν τελευταίαν διαίρεσιν μή τοῦ κρατήσαντος νόμον, ἀλλά τόν τοῦ Κτίσαντος (ΕΠΜ. 35, ). Ἡ δεύτερη αὐτή βαθμίδα βασίζεται στή χριστιανική διδασκαλία τῆς ἀπόλυτης ἀδελφικῆς σχέσης μεταξύ τῶν χριστιανῶν. Θυμηθεῖται π.χ. τά χωρία (Α Κορ. ι 24 Πραξ. κ 25, Ρωμ. ιε 27 καί ἰδίως Α Κορ. ιβ 12-27), ὅπου ὁ Παῦλος λέει, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή καί μέλη τοῦ σώματος οἱ χριστιανοί, στούς ὁποίους μή ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλά τό αὐτό ὑπέρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τά μέλη καί εἴτε συμπάσχει... εἴτε... συγχαίρει πάντα τά μέλη. Ἡ διδασκαλία αὐτή τοῦ χριστιανισμοῦ ἔχει ἤδη ἐφαρμοσθεῖ σέ σχετικό ἤ ἀπόλυτο βαθμό. Ἐκτός τῆς ἐφαρμογῆς τῆς κοινοκτημοσύνης ἀπό τήν ὁμάδα τοῦ Ἰησοῦ καί τῶν ἀποστόλων (κοινό ταμεῖο, γλωσσόκομον Ἰωάν. ιβ 6) ἀναφέρουμε καί τά γνωστότερα παραδείγματα: 1) Ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἰεροσολύμων (34 μ. Χ.), στήν ὁποία μετεῖχαν ὅλοι οἱ ἀπόστολοι τοῦ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καί ἡ ψυχή μία καί οὐδέ εἱς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά... Οὐδέ γάρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς (Πράξ. δ 32-ε 11.) Δηλαδή ἐφαρμοζόταν σχετική κοινοκτημοσύνη. 2) Ἡ χριστιανική οἰκογένεια (ἀπό 34 μ.χ, ἕως σήμερα), στήν ὁποία ἡ ἀτομική περιουσία τῶν μελῶν εἶναι σέ κοινή χρήση. Π.χ. ἄν τό καιρό τοῦ γάμου της θυγατέρα ἔχει στήν ἀτομική της ἰδιοκτησία σπίτι καί ὁ μικρότερός της ἀδελφός ἀσθενήσει, πουλᾶ εὐχαρίστως τήν κατοικία της (τήν προίκα της) γιά νά θεραπευθεῖ ὁ ἀδελφός. Δηλαδή ἐφαρμογή τῆς σχετικῆς κοινοκτημοσύνης. Καί 3) τό κοινόβιο μοναστήρι, στό ὁποῖο κανείς ἀπ τούς μοναχούς δέν ἔχει δικιά του περιουσία (ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 4 ου μ.χ. αἰώνα μέχρι σήμερα). Χαρακτηριστικά ὁ Μ. Βασίλειος γράφει πρός τούς μοναχούς τά ἑξῆς: Προσήκει μέντοι τόν ἀσκητήν, τόν τήν προεκτεθεῖσαν κοινωνίαν ἑλόμενον πάσης ἰδιαζούσης τῶν ὑλικῶν κτήσεων ἐλεύθερον εἶναι. Εἰ γάρ μή τοῦτο ποιεῖ πρῶτον μέν τήν ἀκριβή κοινωνίαν διέφθειρε τῷ τῆς κτήσεως ἰδιάζοντι ἔπειτα δέ καί ἀπιστίας καθ ἑαυτοῦ μεγάλα ἐξήνεγκε δείγματα. Καί (δότε μοι τολμῆσαι μικρόν) δεύτερον τίς Ἰούδας γενόμενος ἀπό κλοπῆς ἀρχόμενος (κλοπή ἡ ἰδιάζουσα κτῆσις), καί καταστρέφων εἰς προδοσίαν. (ΕΠΜ. 31, 1425). Στά μοναχικά κοινόβια ἐφαρμόζεται ἡ ἀπόλυτη κοινοκτημοσύνη. Ἑπομένως εἶναι δυνατή ἡ πραγματοποίηση καί τῆς δεύτερης βαθμίδας τῆς περί ἰδιοκτησίας χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἀλλά ἀπό τούς ὀλίγους ἐκλεκτούς (πνευματικά) χριστιανούς. Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς γιά νά χαρακτηρισθεῖ μιά ἐνέργεια καί π ρ ά ξ η χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή, δηλαδή γιά νά χαρακτηρισθεῖ ἡ ἐφαρμογή τῆς διδασκαλίας τῆς 1 ης ἤ 2 ης βαθμίδας ὡς χριστιανικῆς, εἶναι οἱ ἑξῆς: 1) Ἡ ἐνέργεια θά ἐπιδιώκει κατά πρῶτον πνευματικά καί ψυχικά ὠφέλη. Τά καλά καί συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν (Αἴτηση στή Θ. Λειτουργία). Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν (Ματθ. ς 33). 2) Ἡ ἐνέργεια θά προέρχεται ἀπό ἀπόλυτα ἐλεύθερη βούληση καί ὄχι ἀναγκαστικά. Ἑκαστος καθώς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ μή ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. (Β Κορ. θ 7). 3) Ἡ ἐνέργεια νά εἶναι ἀποτέλεσμα μόνο τῆς ἀγάπης (πρός τό Θεό καί τόν πλησίον). Ἐάν ψωμίσω (διανείμω ὡς ψωμί) πάντα τά ὑπάρχοντά μου... ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμαι. (Α Κορ. ιγ 3). 64

7 9. Ἰδιοκτησία καί κοινωνικό πρόβλημα. Ὁ θεσμός τῆς ἰδιοκτησίας καί οι συνέπειές του δημιούργησαν, σύν τῷ χρόνῳ, τό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό λεγόμενο Π ρ ό β λ η μ α. Τό κοινωνικό πρόβλημα δύναται εὑρύτερα νά ἐξετασθεῖ στό μάθημα Στοιχεῖα Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος. Στά Θρησκευτικά θά συγκρίνουμε περιληπτικά μόνο τά σημεῖα, τά ὁποῖα μοιάζουν, φαινομενικά ἔστω, πρός τή χριστιανική κοινοκτημοσύνη, δηλαδή τό σύστημα τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἡ κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή θ ε ω ρ ί α εἶναι μιά πρόταση γιά τή λύση τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος. Ἀντίθετη πρός αὐτή εἶναι ἡ κεφαλαιοκρατική θεωρία πού διδάσκει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπόλυτος κύριος τῆς ἰδιοκτησίας του, χωρίς κανένα ἠθικό περιορισμό. Τό σύστημα τοῦ κομμουνισμοῦ τό ἐφαρμόζουν ἰδίως ἡ Ρωσσία καί ἡ (Λαϊκή) Κίνα, ἐνῶ ἐμεῖς καί ὅλα σχεδόν, τά ἄλλα κράτη, χρησιμοποιοῦμε τό ἀστικό λεγόμενο σύστημα. Ὁ Κομμουνισμός (ἐκ τῆς λατινικῆς λέξεως communis = κοινός) ἀνεπτύχθη ἰδίως ἀπό τόν γερμανοεβραῖο Κάρολο Μάρξ (γι αὐτό ὀνομάζεται καί μαρξισμός), ὑποστηρίζει ὅτι τό κακό στόν κόσμο προέρχεται ἀπό τήν ὕπαρξη τοῦ θεσμοῦ τῆς ἰδιοκτησίας καί μόνο, ἡ ὁποία σύν τῷ χρόνῳ διήρεσε τούς ἀνθρώπους σέ διάφορες κοινωνικές τάξεις. Ἐπιδιώκει τήν κατάργηση τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας (θά εἶναι ἰδιοκτήτης τῶν πάντων τό κράτος) καί κατάργηση τῶν κοινωνικῶν τάξεων. Μέσα δέ γιά τήν πραγματοποίηση τῆς θεωρίας του χρησιμοποιεῖ τόν πόλεμο, τή βία καί τήν καλλιέργεια τοῦ μίσους μεταξύ τῶν διαφόρων τάξεων. Ὁ χριστιανισμός διδάσκει τήν ἀγάπη, ὁ κομμουνισμός διδάσκει τήν ἀθεΐα καί χαρακτηρίζει τή θρησκεία ὡς ὄπιο (δηλητήριο, ναρκωτικό) γιά τό λαό, ἄν καί ὁμολογεῖ ὅτι ἡ πρώτη ἰδεώδης κοινοκτημοσύνη εἶναι τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, τήν ὁποία προσπαθεῖ νά μιμηθεῖ. Ὥστε ὁ κομμουνισμός ἐνῶ ἐμφανίζεται ὡς μιά οἰκονομολογική θεωρία, κατέληξε νά εἶναι μία ὁλοκληρωμένη κοσμοθεωρία καί ὑποστηρίζει τόν ἄκρατο ὑλισμό, δηλαδή ὅτι μόνο ἡ ὕλη ὑπάρχει καί δέν ὑπάρχει πνεῦμα καί Θεός. Δέν θά ἀναφέρουμε τίς φιλοσοφικές ἀντιφάσεις τοῦ διαλεκτικοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ κομμουνισμοῦ, οὔτε τό ἀψυχολόγητο τῆς οἰκονομολογικῆς του θεωρίας οὔτε τήν ἀποτυχία του τῆς ἐπί 60 περίπου χρόνια ἐφαρμογῆς του στή Ρωσσία, ἀλλά ἁπλῶς θά σ υ γ κ ρ ί ν ο υ μ ε δι ὀλίγων στό ἠθικό ἐπίπεδο τ ή ν κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α τ ο υ π ρ ό ς τ ή χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή. 1) Ὁ χριστιανισμός διδάσκει ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος χωρίς ἀγάπη οὐδέν ἐστί, ἀλλ εἶναι χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον (Α Κορ. ιγ 1-2). Ὁ κομμουνισμός διδάσκει καί καλλιεργεῖ τό μῖσος. Ἑπομένως εἶναι κατά βάσιν ἀντίθετες οἱ κοσμοθεωρίες τους. Ὅτι ἡ ἀγάπη δίνει μιά γλυκύτητα στήν ψυχή καί μιά εὐτυχία, τή μεταδίδει μάλιστα καί στούς ἄλλους ἀνθρώπους καί δημιουργεῖ μιά εὐτυχισμένη κοινωνία, εἶναι γνωστό. Ἐνῶ ἀντίθετα τό μῖσος φθείρει τή ψυχή καί ἑπομένως ἀναπτύσσει τή δυστυχία τοῦ ἀτόμου καί τῆς κοινωνίας. 2) Ἡ βία, τήν ὁποία κηρύσσει ἡ κουμμουνιστική θεωρία εἶναι βεβαίως ἕνα πρόχειρο μέσο ἐπικράτησης ὄχι πάντοτε τοῦ δίκαιου, ἀλλά τοῦ ἰσχυροῦ τῶν ὑλικῶν ὅπλων καί μέσων. Ἀλλά ἕως πότε θά εἶναι ἰσχυρός; Ἄν εἶναι ἄτομο θά γεράσει καί θά ἐξασθενήσει. Ἄν εἶναι σύστημα ἀνθρώπινο (καί ὄχι θείας ἔμπνευσης) θά καταργηθεῖ, διότι διά τῆς ἐξελίξεως θά δημιουργηθοῦν νεώτερα καί ἰσχυρότερα συστήματα. Ἡ βία ἔχει παροδική ἀξία, διότι καταργεῖ κάθε ἐλευθερία τῆς σκέψης, τοῦ λόγου καί τῆς 65

8 9. Ἰδιοκτησία καί κοινωνικό πρόβλημα. δράσης στόν ἄνθρωπο. Ἡ ἐλευθερία κατά τό χριστιανισμό εἶναι τό διακριτικό γνώρισμα μεταξύ ἀνθρώπου καί ζώου, καί δωρίθηκε στόν ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό, ὁ ὁποῖος τό σεβάστηκε. Δηλαδή ὁ κομμουνισμός ἐνεργεῖ τά πάντα γιά μιά ὑλική ἀπόλαυση καί μόνο. Εἶναι δηλαδή ὠμός ὑλισμός. Ἐνῶ ὁ χριστιανισμός ὑποτάσσει τήν ὕλη στό πνεῦμα. Εἶναι δηλαδή ἰδεαλισμός. Δηλαδή δύο ἄκρα ἀντίθετα καί ἑπομένως δέν δύνανται νά συμβιβαστοῦν. 4) Ὁ ἀθεϊσμός τῆς κομμουνιστικῆς κοσμοθεωρίας καί ἡ ἀντιθρησκευτική της προπαγάνδα φέρνουν τό χριστιανισμό σέ ἀσυμβίβαστη ρήξη μέ τόν κομμουνισμό. Καί ἐν τούτοις ὁ κομμουνισμός ὑποστηρίζει ὅτι ἐφαρμόζει τή χριστιανική κοσμοθεωρία, ἀλλά εὔκολα μπορεῖ νά προσέξει ὁ καθένας, ὅτι ὁ κομμουνισμός ἀφέρεσε τό βασικό πνεῦμα καί τό κίνητρο τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπό τήν κοινοκτημοσύνη του (ἀγάπη, ψυχική σωτηρία, ἐλευθερία)καί τότε θά ἀντιληφθεῖ ὅτι ε ἶ ν α ι ἀ π ό σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ἀ ν τ ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή θ ε ω ρ ί α. Εἶναι μιά χονδροειδής πλαστογραφία τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὅπως τό ἀνθρώπινο σῶμα χωρίς ψυχή δέν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλά πτῶμα ἀνθρώπου, ἔτσι καί ἡ κομμουνιστική κοινοκτημοσύνη εἶναι ἕνα πτῶμα, σέ σύγκριση μέ τήν ἔμψυχη καί χαριτωμένη χριστιανική κοινοκτημοσύνη. Ὁ Ἰουλιανός ὁ ἀποστάτης θέλησε οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδωλολατρῶν, νά χρησιμοποιήσουν τό σύστημα τῆς δράσεως τῶν χριστιανῶν ἱερέων, ἀλλά ἀπέτυχε, γιατί τοῦ ἔλλειπε τό χριστιανικό πνεῦμα (ἀγάπη κ.λ.π.) καί τέλος πεθαίνοντας ὡμολόγησε: Νενίκηκάς με Ναζωραῖε!. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τόν κομμουνισμό. Προσπαθεῖ νά δημιουργήσει πνευματικά ἔργα χωρίς πνεῦμα, μιά ἰδεώδη κοινωνία χωρίς ἀγάπη, ἀλλά μέ μῖσος. Ἑπομένως καμιά σύγκριση δέν γίνεται κατ οὐσίαν μεταξύ τοῦ ὑλιστικοῦ κομμουνισμοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ χριστιανισμοῦ. (1966) 66

9 10. Στόν παλαιό καιρό... στήν ἐποχή μας... Μέ ἀφορμή τήν ἔκθεση τοῦ Θησαυροῦ τῆς Κέρου στό Μουσεῖο Κυκλαδικῆς Τέχνης, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλῆς ἔκανε μιά διαπίστωση. Τόν παλιό καιρό (εἶπε) εἴχαμε λίγους πλούσιους καί πολλούς δωρητές. Στήν ἐποχή μας ἔχουμε πολλούς πλούσιους καί λίγους δωρητές. Πολύ σωστή ἡ διαπίστωση αὐτή γιά τήν Ἑλλάδα βέβαια. Ἄν ἐξετάσουμε ὅμως καί τήν αἰτία αὐτῆς τῆς διαφορᾶς μεταξύ τοῦ ἄλλοτε καί τοῦ τώρα, τότε ἡ διαπίστωση αὐτή θά γίνει ρεαλιστικότερη, παραστατικώτερη καί ὠφελιμώτερη. Στήν κοινωνία μας ἐπικρατεῖ ὁ Δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός, πού βάση του ἔχει τόν ἀτομισμό. Ἐνῶ ἄλλοτε στήν Ἑλλάδα ἐπικρατατοῦσε (παραδοσιακά ἔστω καί ὑποσυνείδητα) τό ὀρθόδοξο πνεῦμα, πού τόνιζε τήν κοινωνικότητα καί τήν ἀλληλεγγύη. Αὐτό τό πνεῦμα τῆς κοινότητας, πού καλλιέργησε ἡ Ἐκκλησία μας στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας διατήρησε καί ἀνέπτυξε τήν αὐτοθυσία καί τήν αὐθόρμητη προσφορά ἀπ τόν πιό πλούσιο μέχρι τόν πιό φτωχό. Σήμερα ὅμως ὅσο ὁ Ἕλληνας ἀπομακρύνεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση τόσο γίνεται περισσότερο ἐγωϊστής - ἀτομιστής. Γι αὐτό στήν ἐποχή μας ἔχουμε πολλούς πλούσιους καί λίγους δωρητάς, ἐνῶ τόν παλιό καιρό, πού τό πνεῦμα τῆς ὀρθοδοξίας ἦταν ζωντανό εἴχαμε λίγους πλούσιους (ἀλλά) καί πολλούς δωρητές. (1991) 67

10 11. Ἡ Ὀρθοδοξία γιά τήν πρόοδο. Μελετώντας τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας βλέπουμε τρεῖς τρόπουςδρόμους-προσπάθειες γιά πρόοδο. Ὁ ἕνας εἶναι ὁ δογματικός, ὁ ἄλλος ὁ ἐρευνητικός καί ὁ τρίτος ὁ ἐλαστικός. Ὁ δογματικός τρόπος - δρόμος γιά τήν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητας: ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ ἕνα σύστημα σχέσεων τῶν ἀνθρώπων στά διάφορα ἐπίπεδα: πνευματικό, διοικητικό, οἰκονομικό κλπ. Μ αὐτό τό σκληρό σύστημαθεωρία (δόγμα) φρονεῖ πώς θά φέρει τήν ἐλευθερία καί τήν εὐτυχία στόν κόσμο. Ἀγωνίζεται, θυσιάζεται, ἀλλά στό τέλος ἀποτυγχάνει. Εἶναι μιά οὐτοπία. Ν ἀρχίσουμε ἀπό τήν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνα, τήν πολιτεία τῆς Γενεύης (πού μοιάζει μέ τόν πουριτανισμό, κι ὁ Καλβῖνος τήν ἤθελε γιά πρότυπο χριστιανικῆς πολιτείας), ἀπ τή μαρξιστική θεωρία (πού χαρακτήριζε ὅλες τίς ἄλλες οὐτοπίες, ἐκτός ἀπ τή δική της), ἀπ τόν ἐθνικοσοσιαλισμό καί τόν ὑπαρκτό σοσιαλισμό, πού μόλις χθές κατέρρευσε; Ὅλες εἶναι μιά οὐτοπία πού, τό πολύ σέ μερικές δεκάδες χρόνια, ἀντιμετωπίζοντας τήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς ξεπέφτουν καί διαλύονται. Τί φταίει; Μά, ἁπλούστατα, ὁ ὀρθολογισμός τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μεγάλη-ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀνθρώπου στό μυαλό του, στή σοφία του. Δηλαδή ὁ ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός. Ὁ ὀρθολογισμός (ἐγωϊσμός) αὐτός εἶναι μιά ἀπ τίς βασικές ἀρχές-τά χαρακτηριστικά τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ δεύτερος τρόπος-δρόμος τῆς προόδου τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ὁ ἐρευνητικός. Δέν ξέρω, δέν εἶμαι βέβαιος. Ψάχνω νά βρῶ τόν τρόπο πού θά ἐπιτύχω τήν πρόοδο. Δέν ἔχω θεωρία δική μου, δέν ἔχω δόγμα. Ἁπλῶς μιά πιθανότητα ἔχω. Διαισθάνομαι πώς πρός τά ἐκεῖ εἶναι ἡ πρόοδος, γι αὐτό καί ψάχνω, ἐρευνῶ νά βρῶ τόν καλύτερο τρόπο. Δέν βασίζομαι ἀπόλυτα στόν ἑαυτό μου. Σάν κάτι νά περιμένω, σάν κάτι νά μοῦ λείπει. Αἰσθάνομαι τήν ἀδυναμία μου. Δέν ἔχω ἀπόλυτη πεποίθηση στόν ἑαυτό μου. Μέχρις ἐδῶ φθάνω. Κάνω ὅ,τι μπορῶ, ἀλλά δέν εἶμαι βέβαιος ὅτι θά πετύχω. Μέ τήν ἐλπίδα ζῶ. Ἐλπίζω δηλαδή πώς, παρά τίς ἀδυναμίες μου, θά τά καταφέρω νά ἐπιτύχω κάποια πρόοδο. Γενικά: Ὁπωσδήποτε θά καλυτερεύσει ἡ κατάσταση. Μερικοί τό δεύτερο αὐτό τρόπο τόν χαρακτηρίζουν ἠθικό σοσιαλισμό. Ποῦ βασίζεσαι; Δέν ξέρω κι ἐγώ ποῦ βασίζω τήν ἐλπίδα μου. Εἶμαι ἐνθουσιασμένος, ζῶ μέ τά αἰσθήματά μου. Ἔχω δηλαδή κάποια ἀόριστη διαίσθηση πώς θά πᾶμε στό καλύτερο. Δέν ἐλπίζω ἀπόλυτα στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος κάνει ὅτι μπορεῖ-ψάχνει συνέχεια. Θά ἔρθει ὅμως ἡ πρόοδος ἀπ ἔξω, ἔστω τήν ὥρα πού δέν θά τό περιμένεις. Δέν ξέρω πῶς. Πάντως θά ἔρθει. Ἔχουμε ἐδῶ τή σχετικοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου ὀρθολογισμοῦ. Ἔχουμε ἐδῶ κάποιο ρεαλισμό, ἀλλά μέ ἀκαθόριστη βάση. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι οὔτε πάνσοφος, οὔτε παντοδύναμος. Ἁπλῶς, βασισμένος στή διαίσθησή του, προσπαθεῖ (ἐρευνᾶ) γιά νά δημιουργήσει μιά πρόοδο, γιά τό καλύτερο. Τά ἀποτελέσματα ὅμως εἶναι πολύ λίγα, σέ σχέση μέ τούς κόπους του, καί πολλές φορές παραπαίει, γιατί δέν ἔχει θετικότητα καί μονιμότητα καί τό μόνο ποῦ τοῦ μένει εἶναι ἡ καλή πρόθεση. 68

11 11. Ἡ Ὀρθοδοξία γιά τήν πρόοδο. Ὁ Οὐίνστον Τσῶρτσιλ λ.χ. γιά νά ἐνισχύσει τήν ἄποψη τοῦ σκληροῦ δογματικοῦ τρόπου καί νά κατακρίνει τούς πολιτικούς του ἀντιπάλους ἔλεγε: Οἱ σοσιαλιστές εἶναι σάν τόν Κολόμβο. Ὅταν ξεκινοῦν, δέν ξέρουν πού πᾶνε. Ὅταν φθάνουν, δέν ξέρουν πού βρίσκονται. Καί ταξιδεύουν μέ ἔσοδα τοῦ κράτους. Κι ἀκόμα βασισμένος στή σκληρή λογική (τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ) ἔλεγε: Ὅποιος στά νιάτα του δέν εἶναι σοσιαλιστής, δέν ἔχει καρδιά. Κι ὅποιος στήν ὥριμη ἡλικία δέν εἶναι συντηρητικός, δέν ἔχει μυαλό. Ἔχει λεχθεῖ πώς ἡ θρησκεία συμβιβάζει τίς ἀντιθέσεις. Καί στό θέμα μας φρονῶ πώς ὑπάρχει κάποια προσέγγιση ἀπόψεων. Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός δέν μπορεῖ βέβαια νά ἀνεχθεῖ τόν ἐγωϊστικό ὀρθολογισμό τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, μέ τίς κοινωνικοοικονομικές θεωρίες. Ἀλλ οὔτε πάλι νά ἀρκεστεῖ στήν ἀοριστία τῆς αἰσθήσεως τοῦ ἀνατολίτικου πολιτισμοῦ, ἤ τοῦ ἠθκοσοσιαλισμοῦ. Ὁ τρίτος τώρα τρόπος-δρόμος τῆς προόδου τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ εἶναι ἀμετακίνητος στή μεταφυσική του πίστη, ἀλλά πολύ ἐλαστικός καί εὐέλικτος στήν πρακτική του ζωή. Θυμᾶμαι ἕναν ἱερέα (τόν πατέρα Γεώργιο Μακρῆ) πού ἔλεγε πολύ χαρακτηριστικά: Ὁ χριστιανός μοιάζει μέ τό καλῆς ποιότητας κερί. Μόνο του μέ τή ζέστη δέν λιώνει, ὅπως τό κακῆς ποιότητας κερί. Δηλαδή ὁ τρίτος τρόπος-δρόμος εἶναι ἐλαστικός, εἶναι πιό ἀνθρώπινος καί φαίνεται σάν ἕνας συνδυασμός τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου τρόπου-δρόμου. Χαρακτηρίζω λοιπόν ὀρθόδοξο χριστιανικό τόν τρίτο τρόπο-δρόμο γιά τήν πρόοδο. Ἄν καί ἔχει δογματισμό στά μεταφυσικά θέματα, δέν ἔχει στά πρακτικά, στά πνευματικά θέματα. Λ.χ. ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: Σᾶς παρακαλῶ, μήν πολύ ζητᾶτε νά ἐφαρμόσετε ὅ,τι συνηθίζεται, ἀλλά νά ἐπιδιώκετε, ὅ,τι εἶναι πνευματικά χρήσιμο, κι ὄχι ὅ,τι φθείρει τήν ψυχή. Κι ἀκόμη, ἄν τύχει κάτι νά εἶναι ψυχικά ὠφέλιμο, (πρέπει) νά γίνεται ἀπό μᾶς, ἔστω κι ἄν δέν συνηθίζεται. Ἄν πάλι κάτι εἶναι βλαβερό, ἔστω κι ἄν συνηθίζεται, νά τό ἀποφεύγουμε καί νά τό περιφρονοῦμε. (Migne, 54, 489, ἤ λῆμμα 1329, στό Κοινωνική Διδασκαλία Ἑλλήνων Πατέρων ). Ὁ ὀρθόδοξος λοιπόν χριστιανικός αὐτός τρόπος-δρόμος, ἔχει κι αὐτός τό συναίσθημα τῆς ἐλπίδας, ὄχι ὅμως μιᾶς ἀόριστης ἐλπίδας, ἀλλά μιᾶς ἐλπίδας θετικῆς, βασισμένης στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι εἶναι τώρα ἁρμονικά δεμένα ἡ λογική καί τό συναίσθημα. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος, πού εἶναι ταυτόχρονα καί λογικός καί συναισθηματικός, κι ὄχι ὅπως ἤθελε ὁ Τσῶρτσιλ νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος διαδοχικά καί ἀντιθετικά, ἤ λογικός ἤ συναισθηματικός. Ἡ μεγάλη ὅμως ἀλήθεια, πού δέν τήν προσέχουμε, εἶναι πώς τέλειος ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει. (Μόνον ὁ Θεός εἶναι τέλειος). Ἀλλά ὁ προσανατολισμός μας εἶναι τό τέλειο. (Κατά τό δυνατόν ἐξομοιοῦσθε τῷ Θεῷ ). Γενικά: στούς ἄντρες ἐπικρατεῖ ἡ λογική, ἐνῶ στίς γυναῖκες τό συναίσθημα. Ὁ εὐρωπαϊκός λεγόμενος πολιτισμός εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπ τή λογική (ὀρθολογισμός) -ἀπ τήν ἀνδρική νοοτροπία, καί μάλιστα σέ ὀξύτατο βαθμό-φθάνει στόν ἀπόλυτο ὀρθολογισμό. Εἶναι δηλαδή ἕνας ἀντρικός πολιτισμός. Τό συναίσθημα δέν ὑπάρχει; Δέν ὑπάρχει ἡ ἁρμονική συνύπαρξη λογικῆς καί συναισθήματος. (Γι 69

12 11. Ἡ Ὀρθοδοξία γιά τήν πρόοδο. αὐτό φουντώνει ὁ φεμινισμός σάν ἀντίδραση τοῦ ἀνδροκρατούμενου πολιτισμοῦ). Ὁ ὀρθόδοξος λοιπόν τρίτος δρόμος χρησιμοποιεῖ τή λογική, ἀλλά τῆς περιορίζει τό συναίσθημα, πού κι αὐτό χρησιμοποιεῖται. Ἔτσι ἡ λογική δέν φθάνει στόν ἐγωϊστικό ὀρθολογισμό. Χρησιμοποιεῖ αἴσθημα καί ἐλπίδα, ἀλλά ἐδῶ δέν εἶναι ἀόριστα, ἀκαθόριστα καί ἀβάσιμα, γιατί βασίζονται στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ συνανθρώπου του, πού εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Τό συναίσθημα του δηλαδή εἶναι θετικό καί ἔμπρακτο. Βασίζεται στό: ὅτι κάνατε σ αὐτούς τούς ἀσήμαντους ἀδελφούς μου (εἶπε ὁ Θεός), σ ἐμένα τό κάνατε. (Ματθ. 25, 40: Ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μ ου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε ). Ὄχι λοιπόν ἀόριστα γιά κάποιο καλό, ἀλλά γιά τό καλό πού ὠφελεῖ τόν ἀδελφό μου, κατά τήν κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι μόνο πιστεύει πώς θά καταλήξουμε νά δημιουργήσουμε προοδευτικά μιά εὐτυχισμένη κοινωνία, γιατί μήν πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί (ἔγραφε ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος) κάθε καλή προσφορά (πού φαίνεται γιά ἀνθρώπινη ἐπιτυχία) καί κάθε τέλειο δῶρο ἔρχεται (στήν ἀνθρώπινη κοινωνία) ἀπό ψηλά, ἀπό τόν Πατέρα τῶν φώτων... ). (Ἰακ. 1, 16-17: Μή πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπό τοῦ πατρός τῶν φώτων... ). Μ αὐτή τή βάση, μ αὐτή τήν πίστη ξεκινᾶ ὁ χριστιανός γιά πρόοδο καί εὐτυχία. Τόν προτρέπει ὁ ἴδιος ὁ Θεός γιά πρόοδο: καί κατακυριεύσατε αὐτῆς (τῆς γῆς) (Γεν. 1, 18), εἶπε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, ὅταν τόν δημιούργησε. Ὁ πρῶτος τρόπος-δρόμος γιά πρόοδο καί εὐτυχία χρησιμοποιεῖ τόν ἐγωϊστικό ὀρθολογισμό, ἐφαρμόζεται ἀπ τήν ἀστική νοοτροπία (φιλελευθερισμός κλπ), τή μαρξιστική θεωρία, τόν ἐθνικοσοσιαλισμό καί τόν ὑπαρκτό σοσιαλισμό, ἀλλά τελικά ὁδηγεῖ στήν ἀποτυχία (λ.χ. τό 1967 ὁ Ντανιέλ Μπέλ, μᾶς βεβαιώνει μέ τό ὁμότιτλο βιβλίο του γιά Τό τέλος τῶν ἰδεολογιῶν ). Ὁ ἄνθρωπος ἐπειδή ἐμπιστεύθηκε τόν ἑαυτό του καί ὄχι τό Θεό, ἔλεγε ὁ Μ. Φώτιος, ἔχασε τήν εὐτυχία του, τόν Παράδεισο. (Migne 101, 169B, ἤ λῆμμα 3067, στό ὅ.π.). Ὁ δεύτερος τρόπος-δρόμος βασίζεται στήν ἀοριστία, ὅπως ὁ ἠθικός σοσιαλισμός καί καταλήγει συνήθως νά χάνονται τά ἀποτελέσματά του καί νά μένει ἡ κάποια καλή του πρόθεση. Ἀλλά αὐτός πάλι ξεχνάει πώς ὁ Θεός προνοεῖ καί εὐεργετεῖ (τόν ἄνθρωπο) μ ὅλα τά δημιουργήματά του, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. (Migne 94, 968B, ἤ λῆμμα 3021 στό ὅ.π.). Φρονῶ ὅμως πώς καί γιά τούς δύο τρόπους-δρόμους ἰσχύουν τά λόγια τοῦ ἀββᾶ Νείλου: Ὁ Θεός εἶναι πού οἰκονομεῖ τά πάντα, καί ἡ μέν ἐπίμονη ἀνθρώπινη προσπάθεια (γιά πρόοδο λ.χ.), ἄν δέν βοηθήσει ὁ Θεός καί χωρίς τήν ἐπίμονη ἀνθρώπινη προσπάθεια τά οἰκονομεῖ (τά φέρνει) ἔτσι πού (μόνος του) προσφέρει τέλεια εὐτυχία στόν ἄνθρωπο. (Migne, 79, 733C, ἤ λῆμμα 2292, στό ὅ.π.). Ἐμεῖς σήμερα οἱ Νεοέλληνες βρισκόμαστε συνήθως ἀσυναίσθητα σ ἕνα πολιτιστικό κενό. Δυτικά μας ὁ Δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός μέ τόν ἐγωϊστικό ὀρθολογισμό του. Ἀνατολικά μας ὁ Ἀνατολίτικος πολιτισμός, ὁ συναισθηματικός. Ὁ Νεοέλληνας (ὀρθόδοξος χριστιανός) δέν ἔχει συνειδητοποιήσει τό δικό του τρόπο ζωῆς κι ἔτσι παραπαίει. Ἕλκεται συνήθως ἀπ τήν ἐκπληκτική ὁμολογουμένως ἐμφάνιση τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ, μέ τήν ἀπαράμιλλη 70

13 11. Ἡ Ὀρθοδοξία γιά τήν πρόοδο. τεχνολογία καί ὀργάνωσή του (ἀποτελέσματα τοῦ ὀρθολογισμοῦ του) καί χάνει τή βάση-τό πνεῦμα τοῦ δικοῦ του ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ. Πρέπει ὅμως νά προσέξουμε πώς γενικά ἡ βάση ὁποιουδήποτε πολιτισμοῦ, δέν εἶναι τά τεχνολογικά ἐπιτεύγματά του (πού εἶναι μορφές τῆς ὕλης), οὔτε οἱ καλλιτεχνικές ἤ φολκλορικές ἰδιορρυθμίες του. Ὅλ αὐτά εἶναι ἐκδηλώσεις ἑνός βαθύτερου πνεύματος-τῆς φιλοσοφίας τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως συνήθως χαρακτηρίζεται. Στήν Εὐρώπη ὅμως (καί στήν ΕΟΚ) ὅταν λένε πολιτισμό ἐνννοῦν (καί στέκουν) μόνο καί μόνο στίς ἐκδηλώσεις τοῦ πολιτισμοῦ δέν προχωροῦν στό βάθος, στήν πηγή, στό πνεῦμα τοῦ πολιτισμοῦ, στή φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ. Κι ἐμεῖς, πού ἀνεπαρκῶς γνωρίζουμε καί δέν ἔχουμε ἐκτιμήσει τόν ὀρθόδοξο πολιτισμό μας, χάνουμε τήν πίστη μας σ αὐτόν, τή ζωντάνια μας καί τή δημιουργικότητά μας, κι ἔτσι καταλήγουμε νά γίνουμε πνευματική ἐπαρχία τοῦ ἐγωϊστικοῦ ὀρθολογισμοῦ τῆς Δύσεως. Ἀλλά κάποιοι ἀπ τούς δυναμικώτερους διανοούμενους τῆς Εὐρώπης αἰσθάνονται τό πνευματικό αὐτό κενό τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ, τή δύση τῆς Δύσης, καί προσπαθοῦν νά βροῦν διέξοδο. Μερικοί καταλήγουν στούς γκουρού, ἄλλοι ὅμως, ὅταν γνωρίσουν μερικές πτυχές τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνθουσιάζονται. Ἐμεῖς ὅμως (οἱ περισσότεροι Νεοέλληνες) ἀποχαυνωμένοι μέ τήν τεχνολογική λάμψη τῆς Δύσης δέν μποροῦμε οὔτε νά εὐτυχήσουμε, οὔτε νά βοηθήσουμε τούς ἀπογοητευμένους διανοούμενους τῆς Δύσεως. Πρέπει ὅμως ὅλοι νά μελετήσουμε καί νά ἐμβαθύνουμε στό πνεῦμα τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ καί νά τόν ἀξιολογήσουμε συγκριτικά. Φρονῶ πώς μιά τέτοια μελέτη θά μᾶς βοηθήσει νά χαροῦμε καλύτερα τή ζωή μας καί νά μπορέσουμε νά συμβάλουμε πολιτιστικά στήν ΕΟΚ βοηθώντας τούς ἔξυπνους διανοούμενους τῆς Εὐρώπης πού προβληματίζονται. (1993) 71

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 Αλέξανδρος Σβώλος Αλέξανδρος Σβώλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο θέμα Εκκλησία και Νεολαία αναφέρονται σήμερα όλοι οι λειτουργοί της Εκκλησίας, τα εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ἄρθρον 1ον Σύστασις Στέγης Γερόντων 1. Στήν Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold Η Ηθική της Γης του Aldo Leopold Ελένη Καπετανάκη Μπριασούλη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάης 2009 Γιατί, πάνω απ όλα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ηθικό ζήτημα Αφιερωμένο σ όσους αγάπησαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 Α. Μετάφραση Είναι λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπίσουμε νόμους για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ : «Δόλος μέ δόλο, καί τόκος μέ τόκο (Ἰερ. 9, 6)» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάποτε εἶπε: Ἔρχομαι ἐπειγόντως νά καταβάλω τήν ὀφειλή μου. Διότι,

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Μετάφραση 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επομένως η ηθική αρετή κινείται γύρω από τις ηδονές και τις λύπες, αφού κάνουμε τα τιποτένια εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Τεύχος Α : Πλάτων Μάθηµα Κατεύθυνσης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα