καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά"

Transcript

1 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή πόλη, τήν συντάραξε μέ φοβερή φωνή. Ἡ πόλη, πού ἐξουσίαζε τά ἔθνη, κατατρόμαξε ἀμέσως μέ τό κήρυγμα τοῦ γιοῦ τοῦ Ἀμαθή, καί σάν νά ἦταν θάλασσα, συγκλονίζονταν ἀπό ὅλες τίς μεριές μέ τή φωνή του, ὅταν αὐτός βγῆκε ἀπό τό βυθό. Κατεβαίνοντας στή θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά τήν ἔβαλε ἀμέσως σέ φοβερή δοκιμασία. Τ αράχθηκε ἡ θάλασσα μέ τή φυγή του, καί τρόμαξε ἡ ξηρά μέ τό κήρυγμά του ἡσύχασε ἡ θάλασσα μέ τήν προσευχή του, καί θαύμασε ἡ ξηρά μέ τήν πολλή εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Προσεύχονταν ὁ Ἰωνᾶς μέσα στήν κοιλιά τοῦ μεγάλου κήτους τό ἴδιο προσεύχονταν καί οἱ Νινευΐτες μέσα στή μεγάλη πόλη. Ἡ προσευχή ἔσωσε τόν Ἰωνᾶ ἀπό τό κῆτος, καί ἡ δέηση σώζει τή Νινευή ἀπό τήν καταστροφή. Ἰωνᾶς ἔφυγε κρυφά ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, τό ἴδιο καί οἱ Νινευΐτες ἀπό τή χαρά, καί γι αὐτό ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ ἔκλεισε καί τούς δυό σάν μέσα σέ φυλακή, ὅπως κλείνουν

2 6 σέ φυλακή κάποιους χρεῶστες καί πρόσφεραν στή δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ οἱ δυό τους μετάνοια, γιά νά γλυτώσουν καί οἱ δυό πλευρές ἀπό τήν οὐρανόδικη καταδίκη καί τιμωρία γιά τά σφάλματά τους. Πρόσταξε ὁ Κύριος στό κῆτος, πού ἦταν στή θάλασσα, νά φυλάξει σῶο τόν Ἰωνᾶ, βγάζοντάς τον στήν ξηρά. πό τόν ἑαυτό του δηλαδή διδάχθηκε ὁ Προφήτης ὅτι εἶναι δίκαιο νά ζοῦν αὐτοί πού μετανοοῦν. Ἡ χάρη ἔδωσε παράδειγμα μέ τόν ἑαυτό του ὁ Ἰωνᾶς δηλαδή, ἀφοῦ μετανόησε, βγῆκε ἀπό τή θάλασσα σῶος, γιά νά βγάλει ἔτσι ἀπό τό βυθό τήν πόλη πού βυθίσθηκε. Συνταράχθηκε ἡ πόλη, ὅπως ἡ θάλασσα, μέ τή φωνή τοῦ Ἰωνᾶ πού ἀνέβηκε ἀπό τό βυθό ἄνοιξε ὁ δίκαιος Ἰωνᾶς τό στόμα του, καί ἡ Νινευή ἀκούγοντάς τον ἀ- μέσως ἀνησύχησε. Μ όλις κήρυξε ὁ Ἰουδαῖος, κατατρόμαξε τήν πόλη, ἐπειδή μοίρασε θάνατο στούς ἀκροατές του. Στάθηκε ὁ γιατρός κήρυκας ἀνάμεσα στούς γίγαντες, καί ἀπό τό φόβο, πού τούς προξένησε, κατατρόμαξαν σάν μικρά παιδιά. Ἡ φωνή του κομμάτιασε τίς καρδιές τῶν βασιλιάδων, διότι θά κατέστρεφε τήν πόλη τους κατά τόν καιρό τῆς βασιλείας τους. Ἀφοῦ ἔκοψε μέ μιά φωνή κάθε τους ἐλπίδα, ποτίζει τήν πόλη τους μέ ποτήρι γεμάτο ἀπό ὀργή καί θυμό.

3 κουσαν οἱ βασιλιάδες καί ταράχθηκαν, ἤ καλύτερα, καί ταπεινώθηκαν, καί ἀφοῦ πέταξαν τά στέμματά τους, πόθησαν τή μετάνοια ἄκουσαν οἱ ἄρχοντες καί ἀνησύχησαν, καί ἀντί γιά τή λαμπρή στολή τους φόρεσαν σάκκους ἄκουσαν οἱ γεροντότεροι, πού ἦταν ἄξιοι γιά πολλή τιμή, καί κάλυψαν τά κεφάλια τους μέ στάχτη ἄκουσαν οἱ πλούσιοι, καί ἀμέσως ἄνοιξαν τούς θησαυρούς τους μπροστά στούς φτωχούς ἄκουσαν οἱ δανειστές, καί ἀμέσως ξέσχισαν τίς χρεωστικές ἀποδείξεις πού εἶχαν ἄκουσαν οἱ χρεῶστες, καί σκέφθηκαν αὐτό, ὅτι δηλαδή εἶναι δίκαιο νά ἐπιστρέψουν τίς ὀφειλές πού χρεωστοῦσαν ὁ καθένας δηλαδή βιάζονταν νά φροντίσει γιά τή σωτηρία του καί νά παρακαλέσει τόν Θεό. Δέν ὑπῆρχε ἐκεῖ ἄνθρωπος πού νά θέλει νά ἀποκτήσει κέρδος μέ πονηρία, ἐπειδή ὅλοι εἶχαν δοθεῖ σέ ἕνα δίκαιο σκοπό, πῶς δηλαδή νά κερδίσει κανείς τήν ψυχή του. Μ όλις ἄκουσαν οἱ κλέφτες τή φωνή τοῦ Ἰωνᾶ, ἐπέστρεψαν μέ βιασύνη τά κλεμμένα στούς ἰδιοκτῆτες, καί κάνοντας τόν ἀνόητο αὐτοί πού εἶχαν ὑποστεῖ τή λεηλασία, δέν πῆραν τίποτε, ἀλλά ἀπεναντίας τά ἄφησαν σ ἐκείνους διότι ἐξετάζοντας ὁ καθένας τόν ἑαυτό του δίκαια, ἔδειχνε φιλανθρωπία στόν πλησίον του. Μόλις ἄκουσαν οἱ φονιάδες, ὁμολόγησαν τά ἐγκλήματά τους καί καταφρόνησαν τό φόβο τῶν δικαστῶν. Ἄκουσαν οἱ δικαστές καί ἔδειξαν συγχωρητικότητα, διότι κατά 7

4 8 τή φοβερή ἐκείνη ὀργή δέν ὑπῆρχε κανείς κριτής ὁ καθένας δηλαδή βιάζονταν νά σπείρει φιλανθρωπία, γιά νά θερίσει καί ὁ ἴδιος συγχώρηση ἀπό αὐτή. Ἄκουσαν οἱ ἁμαρτωλοί τή φωνή τοῦ Ἰωνᾶ καί ὁμολόγησαν τίς πράξεις τους. Ἄκουσαν οἱ δοῦλοι καί αὔξησαν τό σεβασμό στούς κυρίους τους. Ἀπό τή φωνή τοῦ Ἰωνᾶ, οἱ πλούσιοι καί οἱ ὑπερήφανοι χαμήλωσαν τήν ὑψηλοφροσύνη τους. μετάνοιά μας, συγκρινόμενη μέ τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν, εἶναι σάν ὄνειρο καί σάν σκιά τοῦ δειλινοῦ. Οἱ Νινευΐτες ἔδωσαν πολλές ἐλεημοσύνες ἐμεῖς δέ θά μπορούσαμε νά σταματήσουμε τίς πλεονεξίες; Οἱ Νινευΐτες ἐλευθέρωσαν τούς δούλους προσφέροντάς τους τιμητικά δῶρα ἐμεῖς ἄς μήν κάνουμε ἄδικα δούλους τούς ἐλεύθερους. ταν δηλαδή στάλθηκε ὁ προφήτης Ἰωνᾶς στήν πόλη Νινευή, πού ἦταν γεμάτη ἀπό ἁμαρτίες, ἡ δικαιοκρισία τόν ὅπλισε, ὄχι μέ ὅπλα καί δόρατα, ἀλλά μέ πολύ μικρό κήρυγμα. Στάλθηκε σάν γιατρός νά ἐγχειρίσει τίς πληγές τους καί νά καθαρίσει τίς ἀρρώστιες μέ στυπτικά φάρμακα. Ἀφοῦ ἄνοιξε τό σακκί του, ἔδειχνε τά φάρμακά του, πού ἦταν πολύ φοβερά, αὐστηρά καί στυπτικά διότι ἡ χάρη ἔστειλε τόν Ἰωνᾶ στήν πόλη, ὄχι γιά νά τήν καταστρέψει, ἀλλά γιά νά τήν κάνει νά ἀλλάξει ζωή.

5 έν εἶπε σ αὐτούς ὁ Ἰωνᾶς νά μετανοήσουν, θέλοντας νά δείξει ὅτι ὁ ἄρρωστος τρέχει στό γιατρό ἀπεναντίας ἔκλεισε σ αὐτούς ὁλότελα τήν πόρτα τῆς ἐλπίδας, γιά νά δείξει τό πόσο τήν χτύπησαν, ἐπειδή φοβήθηκαν τήν ἀπόφασή του. κουσε ἡ Νινευή τή φωνή τῆς ἀπόφασής του, καί μέ νηστεῖες καί προσευχές ἄλλαξε τή ζωή της, γιά νά δείξει πόσα κατορθώνει ἡ καταφυγή στόν Θεό διότι αὐτή ἄλλαξε τήν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ. Οἱ Νινευΐτες ἦταν ἄρρωστοι ἀπό τίς ἁμαρτίες. Μεταχειριζόμενος σάν ξίφος τή φοβερή φωνή του, τούς κατατρόμαξε ἐκείνους, ὄχι γιά νά τούς καταστρέψει, ἀλλά γιά νά τόν δοῦν καί νά σταματήσουν τίς ἁμαρτίες πού προκαλοῦσαν τίς ἀρρώστιες. ταν γιατρός αὐτός πού ἦρθε νά θεραπεύσει ἐκείνους πού ὑπέφεραν ἀφοῦ γύμνωσε τό ξίφος του, τό ἔδειξε στούς ἀρρώστους. Τόν εἶδε ἡ πόλη καί ἀμέσως ἀνησύχησε διότι στέκονταν ἔξω ἀπό τήν πόλη κρατώντας τό ξίφος τῆς ὀργῆς. Οἱ ἄρρωστοι ἀφήνοντας τό κρεβάτι ἔτρεχαν ἀπό τό φόβο μέ βιασύνη στή μετάνοια. Ἡ φωνή τοῦ Ἰωνᾶ, σάν ξίφος, ἔκοβε μέλη σαπισμένα ἀπό καιρό καί πληγές δυσκολογιάτρευτες διότι ἦταν γιατρός πού θεράπευε ἀρρώστους μέ τό ραβδί τῆς ἀπειλῆς. 9

6 10 Π ροσφέροντας οἱ γιατροί φάρμακα στούς ἀρρώστους, μεταχειρίζονται κολακευτικά λόγια ὁ Ἰωνᾶς ὅμως τά προσφέρει μέ αὐστηρή τή φωνή καί μέ πολλή ἀπειλή. Ἔφυγε ὁ ἄρρωστος ἀπό τό κρεβάτι του διότι ἔβλεπε τό ραβδί γεμάτο ὀργή καί θυμό, αὐτό δηλαδή πού θεράπευε ἐκείνους πού ὑπέφεραν ἀπό τίς ἀρρώστιες τῆς κακῆς ἐπιθυμίας καί ὁ καθένας λοιπόν μέ τό φόβο αὐτοῦ τοῦ ραβδιοῦ γιατρεύονταν. Τ ά ποικίλα φαγητά τῶν βασιλιάδων σταμάτησαν, τό ἴδιο καί τά πολυτελῆ δεῖπνα τῶν ἀρχόντων. Γιατί τά λέω αὐτά; Ἄν δηλαδή τά βρέφη τους δέ θήλαζαν, ποιός λοιπόν θά ἦταν ἀνάμεσά τους ἐκεῖνος πού θά ἐπιζητοῦσε τήν τρυφή; Ἄν τά ζῶα τους τά ἐμπόδισαν μέ τή βία νά πιοῦν νερό, ποιός λοιπόν θά ἦταν ἀνάμεσά τους ἐκεῖνος πού θά ἔπινε λίγο κρασί; Καί ἄν ὁ βασιλιάς φόρεσε πένθιμο ἔνδυμα, ποιός θά ἦταν ἀνάμεσά τους πού θά ἔντυνε τόν ἑαυτό του μέ λαμπρή στολή; Καί ἄν ἔβλεπαν τίς πόρνες νά σωφρονοῦν, ποιός θά ἦταν ἐκεῖνος πού θά παντρεύονταν ἤ θά πάντρευε τά παιδιά του; Καί ἄν οἱ ἐμπαθεῖς κατατρόμαξαν καί σωφρονοῦσαν, ποιός θά ἦταν ἀνάμεσά τους ἐκεῖνος πού θά γελοῦσε ἔστω καί λίγο; Ἄν ὅλοι γενικά ἔκλαιγαν καί πενθοῦσαν, σέ ποιόν θά φαίνονταν εὐχάριστο νά διασκεδάζει; Ἄν οἱ κλέφτες ἐπανόρθωναν τήν ἀδικία, ποιός λοιπόν θά ἦταν ἅρπαγας; Καί ἄν ἡ πόλη καταστρέφονταν, ποιός θά ἦταν ἐ-

7 11 κεῖνος πού θά φύλαγε τό σπίτι του; Ρίχνονταν τό χρυσάφι στή γῆ, καί δέν ἦταν κανείς πού νά τό μαζέψει ἄνοιγαν τούς θησαυρούς, καί δέν ἦταν κανείς πού νά τούς λεηλατήσει. Ἔκλεισαν οἱ ἄσωτοι τά μάτια τους, γιά νά μή δοῦν μέ ἀσέλγεια τά κάλλη τῶν γυναικῶν ἀλλά καί οἱ γυναῖκες φρόντιζαν νά μαράνουν τά κάλλη τους, γιά νά μή σκανδαλισθοῦν ἐκεῖνοι πού τά βλέπουν διότι ὁ καθένας προσπαθοῦσε συγχρόνως καί τόν πλησίον του νά θεραπεύσει καί ὁ ἴδιος νά θεραπευθεῖ, ὥστε νά σωθοῦν ὅλοι. καθένας τους παρότρυνε τόν πλησίον του σέ προσευχή καί δέηση καί ἐξομολόγηση, καί ἔγινε ἡ πόλη σάν ἕνα σῶμα διότι ὁ καθένας τους πρόσεχε νά μήν ἁμαρτήσει κανείς ἀπ αὐτούς. Κανείς ἐκεῖ δέν προσευχήθηκε, γιά νά σωθεῖ μόνος, ἀλλά ὁ καθένας προσεύχονταν σάν ἕνα μέλος τοῦ σώματος γιά τή σωτηρία τους διότι ὅλη ἡ πόλη, σάν ἕνας ἄνθρωπος, εἶχε κληθεῖ νά παραδοθεῖ στόν ἀφανισμό καί στήν καταστροφή. Παρακαλοῦσαν οἱ δίκαιοι γιά τούς ἁμαρτωλούς, γιά νά σωθοῦν καί ἐκεῖνοι μαζί τους ἐπίσης οἱ ἁμαρτωλοί κραύγαζαν στόν Θεό, νά ἀκούσει τή φωνή τῶν δικαίων. Π ροσήλωσε γρήγορα τό νοῦ σου, ἀγαπητέ, καί κοίταξε πῶς ὅλοι συγχρόνως ζοῦσαν μέσα σέ βαρύ πένθος διότι τό κλάμα τῶν βρεφῶν, πού ἦταν πολύ ἀξιολύπητο, ἔκανε ὅλη τήν πόλη νά

8 12 κλαίει καί νά θρηνεῖ. Ἡ λυπητερή κραυγή τῶν γιῶν πού ἀνέβαινε μέ δάκρυα ἀνατάραζε τίς καρδιές καί τά σπλάχνα τῶν γονέων. Οἱ γέροι μαδώντας τά κατάλευκα μαλλιά τους μέ θρήνους, τά ἔριχναν στή γῆ καί οἱ νέοι ἐπίσης βλέποντας τούς γέρους νά εἶναι μέσα σέ θρήνους, ἀφοῦ ὕψωσαν περισσότερο τή φωνή τους, φώναξαν κραυγάζοντας συγχρόνως λυπητερά, διότι ὅλοι μαζί σέ μιά στιγμή πέθαιναν, θάβοντας τούς ἄλλους καί θαβόμενοι καί αὐτοί μαζί τους. Τά παιδιά κρατοῦσαν τίς μητέρες τους, καί οἱ μητέρες τραβοῦσαν τά παιδιά τους ἀμοιβαῖα, γιά νά γλυτώσουν τόν ἑαυτό τους ἀπό τό θάνατο. Τά βρέφη καί τά νήπια, ἀπό τή φοβερή ἐ- κείνη φωνή, χώθηκαν μέ κλάματα στίς ἀγκαλιές τῶν μητέρων τους. Β ράδυ λοιπόν καί πρωί μετροῦσαν τίς μέρες πού ὅρισε μέ τό κήρυγμά του ὁ Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, γιά νά δοῦν πόσες ἀκόμη ἀπομένουν. Καί ὅταν ξανά πέρασε μιά μέρα, κραύγασαν μέ δάκρυα, διότι ἔμενε μικρή προθεσμία. Οἱ γιοί ρωτοῦσαν μέ δάκρυα τούς πατέρες τους «Ὦ πατέρες, πέστε σ ἐμᾶς τά πολυαγαπημένα σας παιδιά, πόσες μέρες πέρασαν καί πόσες ἀπομένουν, ἀπό αὐτές πού ὅρισε σ ἐμᾶς μέ τό κήρυγμά του ὁ γιός τοῦ Ἀμαθή, ὁ Ἑβραῖος, καί ποιά εἶναι ἡ ὥρα πού ἀποκάλυψε σ ἐμᾶς, γιά νά κατεβοῦμε ὅ-λοι μαζί στόν ἅδη ζωντανοί πότε ἐπίσης πρόκειται νά ἐξαφανισθεῖ ἡ εὔθυμη πόλη, καί ποιά εἶναι ἡ μέρα

9 13 κατά τήν ὁποία διαδίδεται σέ ὅλη τήν οἰκουμένη ἡ εἴδηση τῆς καταστροφῆς μας, καί θά βλέπουν πικρό θέαμα ὅσοι θά περνοῦν ἀπό κοντά;». Μ όλις λοιπόν ἄκουσαν αὐτά οἱ πατέρες ἀπό τά παιδιά τους, κυριεύθηκαν ἀπό λύπη καί ἔχυσαν πικρά δάκρυα γι αὐτά καί δέν μπόρεσαν διόλου νά τούς δώσουν ἀπάντηση, διότι τά στόματά τους τά ἔφραξε ἡ λύπη ὅμως γιά νά μήν αὐξήσουν τή λύπη τῶν γιῶν τους, καί πεθάνουν πρίν ἀπό τήν προθεσμία, ἐμπόδισαν τά δάκρυα, συγκρατώντας τά σπλάχνα τους, γιά νά παρηγορήσουν τά πολυαγαπημένα τους παιδιά. Φοβοῦνταν οἱ πατέρες νά ποῦν τήν ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή εἶναι κοντά ἡ ἡμέρα πού εἶπε ὁ προφήτης καί ὅπως ὁ Ἀβραάμ, θέλοντας νά παρηγορήσει τόν Ἰσαάκ, τό γιό του, προφήτευε χωρίς τή θέλησή του, ἔτσι λοιπόν καί οἱ Νινευΐτες προφήτευαν χωρίς τή θέλησή τους, καθώς αὐτοί ἤθελαν νά παρηγορήσουν τά παιδιά τους. Ἰσαάκ, τό λογικό πρόβατο, ρώτησε «Πατέρα, ποῦ εἶναι τό πρόβατο τῆς θυσίας;». Καί ὁ Ἀβραάμ δέν ἀποκάλυψε τό μυστικό, ἀπό φόβο μήπως λυπηθεῖ ὁ Ἰσαάκ καί μολυνθεῖ τό δῶρο διότι προσπάθησε ὁ Ἀβραάμ, πῶς νά πείσει τό γιό του, καί καθώς προσπαθοῦσε, προφήτευε ἄγνωστα μυστήρια, ἀντλώντας ἀπό τά ἄγνωστα. Δέν ἤθελε νά τοῦ πεῖ, καί ὅμως ἀπαντώντας ἔλεγε τήν

10 14 ἀλήθεια. Ἐπειδή φοβοῦνταν νά τοῦ πεῖ, «Ἐσύ εἶσαι», προφήτευσε ἄλλα μυστήρια διότι ἡ γλώσσα τοῦ Ἀβραάμ γνώριζε καλύτερα ἀπό τήν καρδιά, καί γι αὐτό ὁ νοῦς ἔμενε ἀργός, ἀλλά ἡ γλώσσα προφήτευε. Π αρόλο πού τό στόμα ἔχει συνήθεια νά διδάσκεται ἀπό τήν καρδιά, αὐτό δίδασκε σ αὐτόν τά μέλλοντα μυστήρια. Ὁ Ἀβραάμ εἶπε στούς δούλους «Ἐγώ καί ὁ Ἰσαάκ θά ἀνεβοῦμε στό βουνό καί θά ἐπιστρέψουμε σ ἐσᾶς». Θέλοντας δηλαδή ὁ Ἀβραάμ νά πεῖ ψέματα, προφήτευσε. Δέν ἦταν ψεύτης, ἀλλά εἶπε ψέματα, ἐ- πειδή ἦταν ὑπερασπιστής τῆς ἀλήθειας. Ἔτσι λοιπόν καί οἱ Νινευΐτες λέγοντας ψέματα, ἔλεγαν τήν ἀλήθεια διότι νομίζοντας ὅτι εἶπαν ψέματα, ἦταν προφῆτες τῆς ἀλήθειας. Διότι χύνοντας δάκρυα ἔ- λεγαν στούς γιούς τους «Μή φοβᾶσθε, πολυαγαπημένοι μας γιοί, ἀλλά ἀπεναντίας νά ἔχετε θάρρος διότι ὁ Κύριος εἶναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος δέ θά ἐξαφανίσει λοιπόν τήν εἰκόνα του. Ἄν ἕνας ζωγράφος τήν ἄψυχη εἰκόνα, πού ζωγραφίζει, φροντίζει νά τήν διατηρεῖ μέ κάθε προφύλαξη καί προσοχή, πόσο περισσότερο ὁ Κύριος θά φυλάξει ἀπό τά κακά τήν εἰκόνα του, τήν ἔμψυχη καί λογική; Δέ θά καταστραφεῖ καί δέ θά ἐξαφανισθεῖ ἡ πόλη μας, ἀλλά μέ τήν ἀπειλή του μᾶς καλεῖ σέ μετάνοια. Ἐσεῖς, πολυαγαπημένοι μας γιοί, πόσες φορές δέ δαρθήκατε ἀπό μᾶς, καί καταλάβατε ὅτι

11 15 ἡ τιμωρία ἦταν ὠφέλιμη; Ἀπό τήν παιδαγωγία γίνατε σοφοί καί κληρονόμοι, καί ἡ λύπη ἀπό τό μαστίγωμα ἔγινε γιά σᾶς χαρά. Ἔτσι λοιπόν νά σκεφθεῖτε καί γιά τόν φιλάνθρωπο Θεό, ὅτι παιδαγωγώντας σάν πατέρας τούς γιούς του, τούς εὐσπλαχνίζεται ξανά. Σηκώνει τό ραβδί του, γιά νά τούς φοβερίσει καί νά τούς συνετίσει παιδαγωγεῖ καί δέ θανατώνει, ἀλλά ἀπεναντίας ὁδηγεῖ σέ ἐπιστροφή. Διότι ἄν ἐμεῖς οἱ πατέρες παιδαγωγοῦμε ἐσᾶς τά σπλάχνα μας μέ τήν ἀπειλή τοῦ μαστιγώματος, θέλοντας νά σᾶς διαπλάσουμε, πολύ περισσότερο ὁ Κύριος ἄν καί παιδαγωγεῖ σάν πατέρας, ἀλλά μέ τή χάρη του σώζει ὅλους ἐμᾶς ἀπειλώντας μέ τή ράβδο του, φανερώνει τήν ἀγάπη του καί ἀνοίγει σέ ὅλους ἐμᾶς τό θησαυρό τῆς εὐσπλαχνίας του. Διότι δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά σᾶς ἀγαποῦμε τόσο πολύ, ὅσο ὁ Θεός ἀγαπᾶ μέ τήν εὐσπλαχνία του τούς γιούς τῶν ἀνθρώπων. Παρηγορηθεῖτε, παιδιά, καί σταματῆστε νά χύνετε δάκρυα διότι δέ θά καταστραφεῖ ἡ πόλη μας, ἀλλά ἡ ὀργή περνᾶ καί φεύγει». Α ὐτά λοιπόν λέγοντας οἱ Νινευΐτες στούς γιούς τους, παρηγορώντας τους προφήτευαν ἄθελά τους. Ἦταν ἀληθινά προφῆτες διότι ἡ μετάνοια τούς ἔκανε προφῆτες. Καί λέγοντας αὐτά τά λόγια, δέ σταματοῦσαν νά χύνουν δάκρυα διότι ἄν καί τούς παρηγοροῦσαν, ὅμως πενθοῦσαν μέ θρήνους διότι ὁ φόβος τῆς ἀπειλῆς αὔξαινε τή νη-

12 16 στεία καί προσπαθοῦσαν μέ τίς προσευχές νά ἐ- ξαντλήσουν τήν προθεσμία. Β γῆκε ὁ βασιλιάς ἀπό τό παλάτι, καί ἔδειξε τόν ἑαυτό του, καί κατατρόμαξε ἡ πόλη, ὅταν εἶδε τό σάκκο του. Εἶδε καί ὁ βασιλιάς τήν πόλη νά πενθεῖ γιά τήν ἐμφάνισή του, καί γέμισαν δάκρυα τά μάτια του. Δάκρυσε ἡ πόλη γιά τό βασιλιά, ὅταν εἶδε ριγμένο στό κεφάλι του χῶμα καί στάχτη ἔκλαψε καί ὁ βασιλιάς γιά ὅλη τήν πόλη, ὅταν τήν εἶδε στό πένθος νά εἶναι ντυμένη μέ σάκκους. Ὅλοι μαζί πενθοῦσαν καί ὅλοι μαζί θρηνοῦσαν, ὥστε νά κάνουν καί τίς ἴδιες τίς πέτρες νά θρηνολογοῦν μαζί τους. Π οιός προσευχήθηκε ἔτσι; Ποιός παρακάλεσε ἔτσι; Ἤ ποιός ταπεινώθηκε μπροστά στόν Θεό; Ἤ ποιός ἐπίσης ἀπαρνήθηκε μέ μιᾶς τίς φανερές καί τίς κρυφές πράξεις του; Ποιός ἀκούγοντας μιά ἁπλή φωνή βιάσθηκε νά κάνει τήν καρδιά του νά ραγίσει γιά τίς ἁμαρτίες; Ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού ἄκουσε λόγο καί ἔνιωσε συντριβή στό νοῦ; Ποιός ἀκούγοντας μιά λυπητερή φωνή κυριεύθηκε ἀπό τό φόβο τοῦ θανάτου; Ἤ ποιός εἶδε μπροστά στά μάτια του, σάν μέσα σέ καθρέφτη, τόν φιλάνθρωπο Θεό μέ τή μετάνοια; Ποιός εἶδε σάκκος, ὁ πένθιμη ἐνδυμασία

13 17 τόν δίκαιο Ἰωνᾶ νά τραβᾶ τό ξίφος, καί ὅλη τήν πόλη νά κλαίει καί νά κραυγάζει; Π οιός θά μποροῦσε νά ὑποφέρει τή φωνή ἀπό τό κλάμα τῶν γέρων καί τῶν νέων, τῶν βρεφῶν ἐπίσης καί τῶν μητέρων; Ὅλοι μαζί πενθοῦσαν διότι ὅλοι ἄκουσαν ὅτι οἱ μέρες τους τέλειωναν καί πρόκειται σέ μιά μέρα νά κατέβουν ὅλοι μαζί στόν ἅδη, μέ τήν ἀνατροπή τῆς πόλης, καί δέ θά βρίσκονταν ἐκεῖνος πού θάβει καί ἐ- κεῖνος πού θάβεται, ἐπειδή ἡ ἀπόφαση τοῦ θανάτου εἶχε ἐκδοθεῖ ἐναντίον ὅλων. Νέοι πού ἐπρόκειτο νά ἑνωθοῦν μέ τό γάμο, περίμεναν ξαφνικά τό θάνατό τους. Ποιός λοιπόν θά μποροῦσε νά ἀ- ντέξει τίς λυπητερές κραυγές ἀπό τίς νύφες; Διότι καθώς ἀκόμη ἦταν καθισμένες στό νυφικό θάλαμο, ἀντί γιά τή χαρά πού περίμεναν, ξαφνικά κλήθηκαν μαζί μέ τούς νυμφίους τους τρομαγμένες γιά νά ὁδηγηθοῦν στό θάνατο. Ποιός λοιπόν θά μποροῦσε νά μή δακρύσει βλέποντας τό βασιλιά νά κλαίει, διότι ξαφνικά, ἀντί γιά τά παλάτια καί τίς λαμπρές κατοικίες, ἐπρόκειτο νά κατοικήσει στόν ἅδη καί νά βασιλεύσει σ αὐτούς, πού μαζί τους πέθανε, καί νά γίνει στάχτη; Ἀντί γιά τήν ἅμαξα καί τήν πολλή τιμή του, ἄκουσε ὅτι ἡ πόλη του πρόκειται νά καταστραφεῖ ἀντί γιά τήν τρυφή του καί τά ποικίλα φαγητά, ἄκουσε ὅτι τόν ἴδιο τόν κατάπίνει ὁ θάνατος διότι ὅλη ἡ πόλη κλήθηκε ζωντανή νά κατεβεῖ στό βυθό.

14 18 Κ άλεσε ὁ βασιλιάς τά στρατεύματά του, καί ἔκλαψε γι αὐτά, καί αὐτά ὅμως ἔκλαψαν γι αὐτόν, καί ἄρχισε, χύνοντας δάκρυα, νά λέει μπροστά σέ ὅλους «Σέ τί λογῆς πολέμους νίκησα, καί πόσες φορές καί σεῖς πολεμώντας μέ γενναι- ότητα ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, δοξασθήκατε παντοῦ! Ἀλλά τώρα δέν εἶναι ὁ συνηθισμένος πόλεμος, ὥστε νά ἐκστρατεύσουμε ὅπως πάντοτε καί νά νικήσουμε. Ἄν καί νικήσαμε πολλά ἔθνη καί λαούς, πρόκειται νά νικηθοῦμε ἀπό ἕναν Ἑβραῖο. Μόνο ἡ φωνή μας κατατρόμαξε βασιλεῖς ἀλλά ἡ φωνή αὐτοῦ τοῦ ἐλεεινοῦ ἀνησυχεῖ ὅλους ἐμᾶς. Ἐμεῖς πάντοτε κυριεύαμε πόλεις καί τώρα στήν πόλη μας ἕνας ξένος μᾶς ἐξουσιάζει. Ἐπειδή φοβή-θηκε τή φωνή ἑνός ἄσημου ἀνθρώπου, κατατρό-μαξε ἡ πόλη μας Νινευή, ἡ μητέρα τῶν γιγαντό-σωμων. Ἡ φοβερή λέαινα ἀνησύχησε πάρα πολύ μέσα στή σπηλιά της ἀπό ἕναν Ἑβραῖο. Ἡ Νινευή κραυγάζει σάν θηρίο σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, καί ἡ φωνή τοῦ Ἰωνᾶ κραυγάζει στή Νινευή. Ἆραγε τόσο πολύ ἐξασθένησαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ γενναίου γίγαντα Νεβρώδ πού τήν ἔκτισε!». Νεβρώδ γιός τοῦ Χούς, ἀπό χαμιτικό γένος, ἱδρυτής τῆς Νινευή καί ἄλλων ἀσσυριακῶν πόλεων γι αὐτό καί ἡ Ἀσσυρία λέγεται «γῆ τοῦ Νεβρώδ». Πρβλ. Γεν. 10, 8-11 Μιχ. 5, 5.

15 19 βασιλιάς ἔδωσε στά στρατεύματά του πολύ καλή συμβουλή, συμβουλεύοντάς τα ἔτσι «Οὔτε τώρα νά ἀδρανήσουμε, οὔτε νά ἀπολεσθοῦμε σάν κάποιοι ταλαίπωροι. Διότι, ὅταν κάποιος ὑποφέρει μέ ἀνδρεία ἕναν πειρασμό, καί ἄν ἀκόμη νικηθεῖ, κερδίζει δυό πράγματα: ἄν ζεῖ, δοξάζεται, ἄν πεθάνει, ἐπαινεῖται σάν ἀνδρεῖος καί γενναῖος ἀθλητής. Ἄς γίνουμε λοιπόν δυνατοί, καί ἄς δείξουμε τήν ἀνδρεία μας, καί ἄς ἀγωνισθοῦμε φορώντας ὅλο τόν ὁπλισμό μας. Διότι καί ἄν ἀ- κόμη δέ νικήσουμε, τουλάχιστο ἄς πεθάνουμε ἀνδρεῖα ἄς ἀφήσουμε σέ ὅλους καλό ὄνομα. Ἔχουμε ἀκουστά ὅτι ἡ δικαιοκρισία καί ἡ φιλανθρωπία ἐκδηλώνεται γιά νά ὁδηγηθοῦμε σέ συναίσθηση, καί ὅτι ἀπειλεῖ τούς κακούς ὁ δικαιοκρίτης Θεός, καί τούς σώζει ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος. Ἄς φοβηθοῦμε τή δικαιοκρισία του καί ἄς αὐξήσουμε τήν εὐσπλαχνία του διότι ἄν καμφθεῖ ἡ δικαιοκρισία του, τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν του εἶναι μαζί μας. Καθώς βρισκόμαστε δηλαδή ἀνάμεσα στούς οἰκτιρμούς καί τή δικαιοκρισία, ἄς φορέσουμε τώρα στούς ἑαυτούς μας πρωτόφαντη πανοπλία στόν πρωτόφαντο πόλεμο πού μᾶς ἦρθε. Ἄς μήν καταφρονήσουμε τόν Ἰωνᾶ δέν πρέπει δηλαδή νά ἀκοῦμε μέ ἐπιπολαιότητα τό κήρυγμά του. Ἔπεσα σέ πολύ μεγάλη μέριμνα καί λύπη ἀκούγοντας τή φωνή του, μέ τήν ὁποία αὐτός κηρύττει διότι ἡ ἐμφάνισή του εἶναι ἐλεεινή καί ἄσημη, ἡ φωνή του

16 20 ὅμως εἶναι δυνατή, καί ὁ φόβος πού προκαλεῖ εἶναι πολύς.»τ όν ρώτησα μπροστά σέ ὅλους σας, γιά νά δοκιμασθοῦν τά λόγια του σάν μέσα σέ χωνευτήρι αὐτός ὅμως δέν τρόμαξε ἀπό μᾶς, οὔτε δείλιασε, οὔτε ἀνησύχησε καί ἀκόμη δέν ταράχθηκε οὔτε ντράπηκε γιά τά λόγια πού εἶπε ἀλλά ἀπεναντίας δέν τά ἄλλαξε διόλου, διότι αὐτά ἔχουν δεθεῖ στερεά στήν ἀλήθεια.»τ όν κολάκευσα, ἀλλά δέν τόν ἔπεισα τόν φοβέρισα, ἀλλά δέν τόν ἔκανα νά ὑποχωρήσει τοῦ πρόσφερα πλοῦτο, καί μέ χλεύασε τοῦ παρουσίασα ξίφος, καί τό περιγέλασε. Ἔγινε ἀνεπηρέαστος ἀπό τό ξίφος, καί ἀδιάφορος πρός τά δῶρα διότι αὐτός σέ κανένα ἀπό αὐτά δέν ὑ- ποχώρησε. Ὑπάρχει ἄνθρωπος πού, ὅταν κολακευθεῖ μέ δῶρα, ὑποχωρεῖ, καί ἄλλος πού, ὅταν δεῖ ξίφος, συχνά λυγίζει αὐτόν ὅμως τόν Ἑβραῖο, ἄν καί τόν τοποθετήσαμε ἀνάμεσα στήν κολακεία καί στήν ἀπειλή, τόν βρήκαμε νά εἶναι ἀνδρεῖος καί στό ἕνα καί στό ἄλλο ἀπ αὐτά διότι εἶδε τό ξίφος καί τό περιγέλασε ἐπίσης νίκησε καί τή φιλαργυρία, θεωρώντας την σάν κάτι τιποτένιο. Ἕνας μικρός λόγος, πού βγῆκε ἀπό τό στόμα του, ἐξουδετέρωσε μέ τήν αὐστηρότητά του ὅλα τά λόγια μας.

17 » 21 έν τρόμαξε διόλου ἀπό τή δική μου αὐστηρότητα, οὔτε ἀκόμη χαρίσθηκε στό πρόσωπό μου γιά τίς τιμές μου, ἀλλά ὅλο τόν πλοῦτο μας τόν θεώρησε αὐτός σάν τήν κοπριά πού τήν πατοῦν. Μήπως ἆραγε αὐτός ἦρθε σ ἐμᾶς ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ, ἀφοῦ ἔκανε τό πρόσωπό του ἀναίσθητο; Ὁ λόγος του ἔγινε γιά μᾶς καθρέφτης, καί μέσα σ αὐτόν εἴδαμε νά κατοικεῖ ὁ Θεός καί νά ἀπειλεῖ τίς πονηρές πράξεις μας μέσα σ αὐτόν εἴδαμε τή δικαιοκρισία νά ὀργίζεται μέ τίς κακές ὀφειλές μας. Διά μέσου αὐτοῦ ἔφθασε ἡ καταδίκη τῆς πόλης, πού βγῆκε ἐναντίον μας ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ.» ν μέ τόν ἐρχομό του κήρυττε εἰρήνη καί νίκες, θά ὑποθέταμε ὅτι αὐτός εἶναι κάποιος αἰσχροκερδής πού σκοπεύει, μέ τά καλά τάχα πού προφητεύει, νά πάρει δῶρο ἀπό μᾶς, σάν ἀμοιβή γιά τά λόγια του.» νας ἀληθινός γιατρός, ὅταν ἐπισκεφθεῖ τόν ἄρρωστο, λέει φανερά τήν ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή πρέπει νά χειρουργηθεῖ, καί διατάζει νά χρησιμοποιήσουν σ αὐτόν ὀδυνηρούς πυρακτωμένους καυστῆρες, καί δέ διστάζει νά ἀποφασίσει γιά τό ξερίζωμα τῶν δοντιῶν. Δέν τρομάζει ἀπό τό βασιλιά, νά τοῦ μιλήσει γιά τούς πόνους, καί ἄν ἀκόμη τοῦ προσφέρει νά πιεῖ πικρό φάρμακο.

18 22»Π οιός θά μποροῦσε νά ὀνομάσει ψεύτη ἐκεῖνον πού κήρυξε τήν ὀργή; Ἄν ἦταν ψεύτης, ἐπρόκειτο νά καμφθεῖ στό λόγο μου ἀλλά ὅπως βλέπω, εἶναι ἀνώτερος ἀπό ὅλους τούς γιατρούς διότι οὔτε λίγο ψωμί δέ θέλει νά φάει ἀπό μᾶς. Ἀλλά ὅμως, ἄν ὁ Ἰωνᾶς παρόλο πού εἶναι δίκαιος νηστεύει, ἄς φροντίσουμε ἐμεῖς νά νηστεύσουμε πολύ περισσότερο, ἐπειδή ἁμαρτήσαμε ἄν παρόλο πού εἶναι ὅσιος, παρακαλεῖ καί προσεύχεται, ἄς στρώσουμε κάτω γιά τούς ἑαυτούς μας σάκκο μέ στάχτη διότι ὁ δίκαιος νηστεύει καί προσεύχεται, μήν τυχόν φανεῖ στούς ἀνθρώπους σάν ψεύτης. Πιθανῶς λοιπόν ἀγωνίζεται μέ ἐπιμονή, γιά νά καταστραφεῖ ἡ πόλη μας διότι θέλει νά γίνει πιστευτό τό κήρυγμά του, τό ὁποῖο αὐτός κήρυξε σ ἐμᾶς. Καί ἐμεῖς μέ τή νηστεία καί τήν προσευχή ἄς τόν πολεμήσουμε διότι δέν ἁμάρτησε ὁ προφήτης, ἀλλά οἱ ἁμαρτίες μας μᾶς θάβουν ὅ- λους μαζί.»ο ὔτε βέβαια ὁ Ἑβραῖος καταστρέφει τήν πόλη μας, ἀλλά ἡ κακία μας τήν γκρεμίζει. Ἔχουμε, ἀγαπητοί, ἄλλον Ἐχθρό ἀόρατο σ ἐκεῖνον πρέπει νά ἀντισταθοῦμε μέ γενναιότητα. Ἀκούσαμε τά κατορθώματα τοῦ δίκαιου Ἰώβ διότι ἡ ἀνδρεία του ἔγινε γνωστή καί ὁ λόγος καί ἡ δοκιμασία του σάν σάλπιγγα διακήρυξε σέ ὅλη τήν οἰκουμένη τήν νίκη του ἐναντίον τοῦ Ἐχθροῦ. Ἄν λοιπόν ὁ Ἐχθρός ἀγωνίζεται ἔτσι ἐναντίον τῶν δι-

19 23 καίων, τί ἆραγε θά κάνει σ ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς; Ὁ ἴδιος εἶναι πού βγῆκε καί γκρέμισε τήν ὥρα τοῦ συμποσίου τό σπίτι ἐπάνω στά παιδιά τοῦ Ἰώβ, ἀνακατεύοντας τό κρασί μέ τά αἵματα καί συντρίβοντας ἀλύπητα τά κόκκαλα ἐκείνων μαζί μέ τά ποτήρια τους.» μεῖς νικήσαμε στόν πόλεμο βασιλιάδες, τώρα ὅμως φροντίστε ἐσεῖς μέ τίς προσευχές σας νά νικήσετε τόν Σατανά. Ἄς βγοῦν λοιπόν τά στρατεύματά μας, καί ἄς κάνουμε σκληρό πόλεμο μαζί του. Βγάλτε τούς θώρακες καί ντυθεῖτε τό σάκκο, πετάξτε τίς φαρέτρες καί κατάφύγετε στίς προσευχές, ἐγκαταλεῖψτε τό ξίφος καί ζητῆστε τήν πίστη, σπάστε τά βέλη καί πιάστε τή νηστεία τίποτε δέν εἶναι ἡ νίκη πού προηγουμένως νικούσαμε πολεμώντας τούς ἐχθρούς καί τούς βασιλιάδες τῆς γῆς. Ἄν τώρα νικήσουμε τόν Σατανά, ἡ νίκη μας θά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τίς νίκες καί τά κατορθώματα, πού κάποτε πραγματοποιήσαμε καί ὅπως ἐγώ πρῶτος ἔμπαινα στήν παράταξη ἐκεῖ, ἔτσι καί τώρα θά εἶμαι πρῶτος σ αὐτό τόν πόλεμο». Κ αί ἀφοῦ ὁ βασιλιάς σηκώθηκε βιαστικά, ἔβγαλε τή βασιλική στολή του καί φόρεσε σάκκο πέταξαν καί οἱ ἴδιοι τούς χιτῶνες τους καί ντύθηκαν μέ σάκκους καί πενθοῦσαν μαζί μέ τό βασιλιά οἱ Νινευΐτες, αὐτοί πού πάντοτε ἦταν ντυ-

20 24 μένοι λαμπρά. Φαίνονταν σάν Ἰνδοί ἀπό τό φόβο γιά τίς μέλλουσες συμφορές. Π ῆρε ὁ βασιλιάς μαζί του τούς σωματοφύλακές του, καί ἀφοῦ βγῆκε ἀπό τό παλάτι, ἐπισκέφθηκε ὅλη τήν πόλη. Ἔστειλε κήρυκες νά κηρύξουν παντοῦ, γιά νά μετανοήσουν ὅλοι μαζί «Ἄς ἐγκαταλείψει, ἔλεγε ὁ βασιλιάς, ὁ καθένας τήν κακία του, γιά νά μήν πληγωθεῖ στόν πόλεμο καί σκοτωθεῖ. Ὁ ἅρπαγας ἄς γίνει μεταδοτικός, ὁ ἄσωτος ἄς σωφρονεῖ, ὁ ὀργίλος ἄς γίνει πράος, ἐ- κεῖνος πού ζεῖ μέ ἀπολαύσεις ἄς νηστεύει. Κανείς νά μή μνησικακεῖ, κανείς νά μήν καταριέται ἄλλον, κανείς νά μή θλίβει ἄλλον, οὔτε βέβαια νά χλευ- άζει. Ἄν ἐμεῖς συγχωρήσουμε τά σφάλματα στούς ὁμοδούλους μας, καί ὁ Θεός θά συγχωρήσει σ ἐ- μᾶς τά σφάλματα πού κάναμε ἀπέναντί του. Τέτοιος ἄς εἶναι ὁ τρόπος τῆς παράταξής μας, καί ἔτσι θά νικήσουμε καί θά σωθεῖ ἡ πόλη». Α ὐτά καί τά παρόμοια διαλαλοῦσαν οἱ κήρυκες τοῦ βασιλιᾶ στή μεγάλη πόλη, νά νηστεύουν δηλαδή οἱ ἴδιοι μαζί μέ τά ζῶα. Στάθηκε ὁ βασιλιάς, ὅπως ἕνας γιατρός, θεραπεύοντας τήν πόλη πού ἦταν ἄρρωστη: ἁγίασε δηλαδή μέ τή νηστεία τό στράτευμά του ἔδωσε διά μέσου αὐτῆς θώρακα γεμάτο δόξα καί ἀσπίδα λύτρωσης φρόν- Ἰνδοί μελαμψοί. Ἐννοεῖ τήν ἀλλοίωση τῆς χροιᾶς τοῦ προσώπου τους, ἀπό τό φόβο.

21 25 τισε νά κηρύξει μέσα σ αὐτό φαρέτρα πραότητας, πού τά βέλη της φθάνουν τόν οὐρανό καί πού ὅταν ἐκτοξεύονται νικοῦν ἔσυρε ἀπό τή θήκη καί προσκόμισε αὐτά: τήν ἀγάπη, τήν πίστη, τήν ἐλπίδα, ξίφη πού ἐξουσιάζουν καί προσφέρουν χαρά. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ βασιλιάς ἐξόπλισε ἔτσι τό στράτευμά του μέ νηστεῖες καί προσευχές, ἄρχισε στή συνέχεια νά ἐπισκέπτεται τά πλήθη, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὅλους μαζί, καί ἔλεγε σ αὐτούς «Ἄς πολεμήσουμε ὅλοι μέ ἀνδρεία καί γενναιότητα γιά τή σωτηρία μας». Μέ τή δική του πένθιμη ἐνδυμασία ἔδινε σ αὐτούς παράδειγμα, ὥστε ὅλη ἡ πόλη νά ἐξοπλισθεῖ ἔτσι. γιός τοῦ Νεβρώδ, τοῦ γενναίου γίγαντα, σταμάτησε νά σκοτώνει θηρία καί χτυποῦσε τά πάθη ἀντί γιά θηρία, ἔσφαζε τήν αἰσχρή ἁμαρτία. Ἐγκατέλειψε τά ἐξωτερικά θηρία καί προσπαθοῦσε νά φονεύσει τήν ἐσωτερική κακία ἀντί νά κάθεται σέ ἅρμα δόξας, περπατοῦσε πεζός στήν πόλη, καί παρακινοῦσε ὅλους νά ἔρθουν σέ μετάνοια. Πλησίαζε ὁ βασιλιάς στίς πλατεῖες τῆς πόλης, γιά νά ξεπλύνει ἀπό αὐτές τό ρύπο τῆς ἁ- μαρτίας βάδιζε ταπεινά καί ἔγινε στήριγμα τῆς πόλης πού σείονταν, ὥστε νά μήν γκρεμισθεῖ. Τ ά εἶδε αὐτά ὁ Ἰωνᾶς, καί ἔμεινε κατάπληκτος, καί ἄρχισε νά θαυμάζει τούς γιούς τῶν ἀλλόφυλων. Εἶδε τά κατορθώματα καί

22 26 τίς ἀρετές τῶν Νινευϊτῶν, καί χύνοντας δάκρυα πένθησε γιά τούς ἀπόγονους τοῦ Ἀβραάμ. Εἶδε τούς ἀπόγονους τοῦ Χαναάν ὅτι δικαιώθηκαν μέ τήν πίστη, καί τούς ἀπόγονους τοῦ Ἰακώβ ὅτι παρασύρθηκαν μακριά ἀπό τόν Θεό. Εἶδε τίς ἀπερίτμητες καρδιές νά δέχονται τήν περιτομή, καί τούς περιτμημένους νά ἐπιμένουν στήν σκληροκαρδία. Ὁ βασιλιάς τῆς Νινευή ὅμως γνώριζε τήν αἰτία τῆς ὀργῆς πού προκηρύχθηκε ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν τους, γι αὐτό ἔκοψε σύρριζα τήν αἰτία καί ἀπομάκρυνε τά κακά. Ἦταν πραγματικά γιατρός πού γνώριζε καλά τήν ἀρρώστια τῆς πόλης διότι μέ τό φάρμακο τῆς νηστείας θεράπευσε τήν πόλη, ἀφοῦ ἔδιωξε μέ τό σάκκο καί μέ τή στάχτη τήν ἁμαρτία ἀπ αὐτή. Ὁ Ἰωνᾶς σάν δικαστής ζητοῦσε γι αὐτούς τιμωρία, ἀλλά ἡ νηστεία συγχωροῦσε τίς ἁ- μαρτίες τους. Σ υγκεντρώθηκαν οἱ Νινευΐτες γιά νά μπορέσουν νά ἐξιλεώσουν τόν Κύριο καί νά ξεφύγουν τό θάνατο, καί κατάλαβαν ὅτι ἡ νηστεία εἶναι ἱκανή νά καταργήσει τήν ἀπόφαση τοῦ θανάτου καί νά χορηγήσει σ αὐτούς ζωή. Ὁ Ἰωνᾶς νηστεύει φοβούμενος αὐτό, μήπως δηλαδή σωθοῦν μέ τή νηστεία, καί ὁ ἴδιος φανεῖ ψεύτης ἀλλά τήν ἀπόφαση τοῦ Ἰωνᾶ κατάργησε ἡ μετάνοια. Γι αὐτό καί οἱ Νινευΐτες, ὡς σοφοί, γνώρισαν ὅτι ὁ Θεός ἔχει εὐσπλαχνία καί οἰκτιρμούς, καί ὅτι σ ἐκείνους πού μετανοοῦν μέ ὅλη τους τήν ψυχή σκύβει μέ

23 27 εὐσπλαχνία. Εἶδαν τόν προφήτη νά εἶναι σκληρός καί τόν Θεό νά εἶναι φιλάνθρωπος καί ἀφοῦ ἄ- φησαν τόν σκληρό, κατέφυγαν στόν εὔσπλαχνο. Ὁ Ἰωνᾶς τούς ἔκοβε τήν ἐλπίδα μέ τήν ἀπειλή του, ἀλλά ἡ νηστεία τήν αὔξανε καί τούς ὑπόσχονταν τή ζωή διότι ὁ ἀέρας πού προηγουμένως ἦταν ἐ- πάνω τους σκυθρωπός, ἔγινε μέ τή μετάνοιά τους καί τήν πολλή ταπείνωση λαμπρός ἡ πόλη σείονταν, ἀλλά τήν στήριζαν οἱ ἴδιοι μέ τήν ἐλεημοσύνη τους τά βρέφη διατηρήθηκαν στίς ἀγκαλιές τῶν μητέρων τους, διότι στόν καιρό τῆς δοκιμασίας διδάχθηκαν νά νηστεύουν. Κ ραύγασαν οἱ γέροι ντυμένοι μέ σάκκο καί πασπαλισμένοι στό κεφάλι μέ στάχτη, καί χαρίζονταν σ αὐτούς ἡ ζωή ὅπως καί στόν Ἐζεκία καί ἐπειδή οἱ νέοι ἔχυσαν δάκρυα μέ κατάνυξη, φύλαξε ὁ Θεός γιά χάρη τους τά στεφάνια τους καί ἐπειδή οἱ νύφες φόρεσαν τή σκυθρωπότητα, γύρισαν ξανά μέ χαρά στούς νυφικούς τους θαλάμους. Φώναζαν μάλιστα καί τά ζῶα, ἐπειδή δέν εἶχαν πιεῖ νερό, καί ἦταν ἡ φωνή ὅλων φοβερή, καί τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ζώων ἀλλά ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ ἄκουσε τήν κραυγή τους, καί ἡ χάρη του ἔσωσε ἀμέσως τήν πόλη ἀπό τή μέρα μέ τήν ὁποία ὁ Ἰωνᾶς τήν ἀπείλησε διότι νήστευαν συνεχῶς καί παρακαλοῦσαν ἀσταμάτητα. Δέ στέγνωσε τό μάτι τους ἀπό δάκρυα μετάνοιας καί δέ σταμάτησε ἡ γλώσσα τους νά ζητᾶ τό ἔλεος. Δέν ἄκουσε ἡ ἀκοή

24 28 κανένα ἄλλο ἄκουσμα διότι διαρκῶς ἀκούγονταν θρῆνοι καί κλάματα καί ὀδυρμοί. Δέν ἦταν δυνατό νά δεῖ κανείς ἐκεῖ διόλου κάποιον πού νά χαίρεται ἤ νά γελᾶ ἤ νά ἀστειεύεται, διότι ὅλοι θρηνοῦσαν ἔχυναν δηλαδή συνεχῶς κάτω κάποια παράδοξα δάκρυα καί πρόφεραν κραυγές γιά ἔλεος. Μέ τή μετάνοια ἀπέκτησαν τή νηστεία καί τήν καθαρότητα. Οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες ἀπέκτησαν χωρίς δυσκολία τή σωφροσύνη. ταν ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τά εἶδε αὐτά, ἔδειξε τήν εὐσπλαχνία της καί ἔστειλε πάνω τους τή δροσιά τῆς ζωῆς καί τῆς εὐσπλαχνίας διότι δέ θέλει τό θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡσότου νά ἐπιστρέψει αὐτός καί νά ζήσει ἀλλά θέλει τή μετάνοια καί τή σωτηρία του, καθώς εἶναι πάντοτε φιλάνθρωπος καί ἀγαθός καί σπλαχνικός καί μακρόθυμος ὁ Πατέρας μαζί μέ τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. νάμεσα λοιπόν στούς ὀργίλους ἐπικράτησε συμφιλίωση καί εἰρήνη διότι οἱ γέροι ζοῦσαν εἰρηνικά, οἱ νέοι συμπεριφέρονταν μέ σωφροσύνη καί οἱ παρθένες φύλαγαν τήν ἁγνότητά τους οἱ αὐθάδεις γίνονταν πράοι. Μιά ἦταν ἡ θέα ὅλων καί μιά ἡ παράταξη καί ὁ βασιλιάς δηλαδή καί ὁ δοῦλος ἦταν ξυπόλυτοι. Ἴδιες λοιπόν ἦταν καί οἱ τροφές τῆς ταπείνωσης γιά τούς πλούσιους καί γιά τούς φτωχούς, καί ἕνα ἦταν τό ποτό, ἐ-

25 29 ξίσου γιά τούς κυρίους καί γιά τούς δούλους. Διότι ὅλοι ἔτρεχαν κάτω ἀπό τόν κοινό ζυγό τῆς μετάνοιας, γιά νά ἀπολαύσουν τά ἐλέη τοῦ Θεοῦ, καί ἐργάζονταν ὁμόγνωμα στήν κοινή ἐργασία, γιά νά πάρουν σάν ἀμοιβή ἀπό τόν Θεό καί τήν κοινή συγχώρηση. πόλη σάλευε, ὅπως τό καλάμι ἀπό τόν ἄ- νεμο, καί ὅπως τό σπουργίτι πού θά πιασθεῖ στήν παγίδα. Νόμιζαν ὅτι δέ θά φέξει γι αὐτούς τό πρωί ἡ μέρα. Ὅλη ἡ πόλη στέκονταν στό στόμα τοῦ θανάτου, καί καθώς σείονταν, χτυποῦσε στίς πύλες τοῦ ἅδη ὁ Ἰωνᾶς ὡστόσο μετροῦσε τίς μέρες καί τίς νύχτες, καί οἱ Νινευΐτες μετροῦσαν τίς ἁμαρτίες τους ὁ Ἰωνᾶς στήν καλύβα του προσεύχονταν νά βγεῖ ἀληθινός, καί οἱ Νινευΐτες μέσα στήν πόλη παρακαλοῦσαν νά μήν πεθάνουν. Δείλιαζε μάλιστα ὁ Ἰωνᾶς, ὅταν ἔβλεπε τά δάκρυά τους. Λοιπόν παραφύλαγε νά δεῖ αὐτό πού θά συμβεῖ στήν πόλη. Εἶχε τή σκιά τῆς κολοκυθιᾶς, πού δέ φύτευσε ὁ ἴδιος, ἐκεῖνος ὅμως καίγονταν ἀπό τήν κάψα τῆς μέρας διότι ἡ καλύβα τοῦ Ἰωνᾶ ξεράθηκε ἀπό τή ρίζα, καί ἡ δύναμη τοῦ Ὑψίστου προστάτευσε σάν σκιά τούς Νινευΐτες. Τ ούς εἶδε αὐτούς νά τρέμουν ἀπό τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ, ὅπως τρέμει τό νερό. Εἶδε τά Ἐννοεῖ τήν «κολοκύνθη».

26 30 νήπια μέσα στή νηστεία καί μέσα στό κλάμα νά κραυγάζουν. Εἶδε τά βρέφη νά χύνουν δάκρυα τά μοσχαράκια καί τά ἀρνάκια νά φωνάζουν. Εἶδε τά σπλάχνα τῶν μητέρων νά σπαράζουν καί νά ἱκετεύουν τόν Ὕψιστο. Εἶδε τούς γέρους νά κλαῖνε καί νά καταφεύγουν στόν Θεό, ἀλλά τούς γέρους τοῦ Ἰσραήλ νά εἶναι πάντοτε σέ ἀκαταστασία. Εἶδε ἐπίσης τήν Νινευή νά μετανοεῖ μέ ζῆλο, ἀλλά τήν Σιών νά πορνεύει καί νά κυριεύεται ἀπό μανία γιά τά εἴδωλα. Ἔβλεπε πῶς ἡ Νινευή πλήθαινε μέσα στή μετάνοια τόν ἔλεγχο ἐναντίον τῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία ἦταν πάντοτε φιλόνεικη. Ἔβλεπε τίς πόρνες τῆς Νινευή νά σωφρονοῦν, ἀλλά τίς θυγατέρες τοῦ Ἰακώβ νά πορνεύουν παράφορα. Εἶδε τούς ψεῦτες μέσα στήν Νινευή νά λένε τήν ἀ- λήθεια, ἀλλά τούς ψευδοπροφῆτες μέσα στήν Σιών νά εἶναι πάντοτε γεμάτοι ἀπό δόλο. Σ τήν Νινευή τά εἴδωλα συντρίφθηκαν φανερά, ἀλλά στήν Ἱερουσαλήμ τά προσκυνοῦσαν κρυφά. Ὁ Ἰωνᾶς ἀπέκτησε ἀρκετή πείρα ἀπό τούς ἐθνικούς, διότι ὁ ἱερέας τῶν εἰδώλων δέχθηκε τόν Μωυσή36, καί ἡ χήρα τόν Ἠλία, καί οἱ ἀλλόφυλοι τόν Δαβίδ, ὅταν τόν καταδίωξε ὁ Σαούλ, ὁ βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ. Εἶδε τή Νινευή νά ἔχει συγκεντρωθεῖ σάν ἐκκλησία, καί φρόντιζε μήπως τό κήρυγμά του δέ βγεῖ ἀληθινό. Τόν ναό τοῦ Θεοῦ πού ἦταν στήν Ἱερουσαλήμ οἱ Ἰουδαῖοι τόν ἔκαναν σπήλαιο ληστῶν, καί ὁ βασιλιάς τῆς Νινευή

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση

- 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση - 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Η Στερνή Του Υπόκλιση Digital Press Translation 2003-3 - - 4 - Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Digital Press

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΦΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα