ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Α.Μ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1)Το περιεχόµενο της οικονοµικής ελευθερίας α) Υπό τα προισχύσαντα Συντάγµατα β) Υπό το ισχύον Σύνταγµα 2) Ειδικότερες εκδηλώσεις της οικονοµικής ελευθερίας 3) Άρθρο 106Σ 4) Οικονοµική και πολιτική ουδετερότητα του Συντάγµατος 5) Περιορισµοί της οικονοµικής ελευθερίας ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1) Ιστορική ανασκόπηση 2) ίκαιο ανταγωνισµού α) ίκαιο αθέµιτου ανταγωνισµού β) ίκαιο ελεύθερου ανταγωνισµού 3) Η ελευθερία ανταγωνισµού και οι περιορισµοί της 4) Ο ν. 703/1977 5) Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 6) Ανταγωνισµός και κοινοτικό δίκαιο Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ζ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ελεύθερος ανταγωνισµός και Σύνταγµα Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα τον ελεύθερο ανταγωνισµό και την συνταγµατική κατοχύρωσή του στην ελληνική έννοµη τάξη. Στόχος της είναι να αναδείξει την εξαιρετική σηµασία του ελεύθερου ανταγωνισµού για την οικονοµική πρόοδο και κοινωνική ευηµερία. Μια τόσο σηµαντική εκδήλωση της οικονοµικής ζωής δεν θα µπορούσε να µην κατοχυρώνεται από τον υπέρτατο νόµο του Κράτους. Κρίνεται σκόπιµη η διάρθρωση σε δυο µεγάλες θεµατικές ενότητες. Στην πρώτη αναλύεται η οικονοµική ελευθερία, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η ελευθερία του ανταγωνισµού. Ειδικότερα αναφέρονται και αναλύονται όλες οι σχετικές συνταγµατικές διατάξεις και θίγονται ζητήµατα που αφορούν το «Οικονοµικό Σύνταγµα» και έχουν απασχολήσει θεωρία και νοµολογία. Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται µια παρουσίαση του νοµοθετικού καθεστώτος του ανταγωνισµού όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. Ξεκινώντας από τις απαρχές του φαινοµένου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό φτάνουµε στη σύγχρονη εποχή και εξετάζουµε τις ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις που αποτελούν εξειδίκευση των αντίστοιχων συνταγµατικών διατάξεων καθώς και το συσχετισµό τους µε εκείνες του κοινοτικού δικαίου. ΜΕΡΟΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1) Το περιεχόµενο της οικονοµικής ελευθερίας α) Υπό τα προισχύσαντα Συντάγµατα Πριν από το Σύνταγµα του 1975 η οικονοµική ελευθερία δεν προστατευόταν ρητά από κάποια συνταγµατική διάταξη. Τα προισχύσαντα Συντάγµατα 1864/1911/1952 εµφανίζονται 2

3 να αγνοούν τις οικονοµικές σχέσεις. Παρ όλα αυτά ουδέποτε αµφισβητήθηκε η συνταγµατική κατοχύρωση της οικονοµική ελευθερίας. Η θεωρία και η νοµολογία δέχτηκαν ότι η προστασία της οικονοµικής ελευθερίας θεµελιώνεται στη διάταξη του άρθρου 4 Σ 1864/1911/1952 ( άρθρο 5 παρ. 3 του ισχύοντος) για την προσωπική ελευθερία, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας και θεωρήθηκε. Η νοµολογία ερµήνευσε τη συγκεκριµένη διάταξη µε ιδιαίτερη ευρύτητα (αφού καθίσταται σαφές ότι η εν λόγω διάταξη αναφέρεται µόνο στην προσωπική ελευθερία), ώστε να συµπεριληφθεί σε αυτήν και η προστασία της ελεύθερης οικονοµικής δραστηριότητας του ατόµου. β) Υπό το ισχύον Σύνταγµα του 1975 Στο Σύνταγµα του 1975 περιέχεται για πρώτη φορά ρητή αναφορά στη γενική οικονοµική ελευθερία στο άρθρο 5 παρ. 1( Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη), στην οποία υπάγονται όλες οι δραστηριότητες που δεν ρυθµίζονται και δεν προστατεύονται ρητά. Η διάταξη αυτή έχει ληφθεί από το άρθρο 2 παρ. 1 του θεµελιώδους Νόµου της Βόννης, αλλά το περιεχόµενο της ελληνικής διάταξης είναι σαφώς ευρύτερο. Πρόκειται για ένα γενικό δικαίωµα (γενική οικονοµική ελευθερία), το οποίο καλύπτει οικονοµικές εκδηλώσεις που δεν προστατεύονται από άλλες ειδικές διατάξεις τους Συντάγµατος (όπως συµβαίνει π.χ. µε την ελευθερία εργασίας άρθρο 22Σ, ιδιοκτησία άρθρο 17Σ), έχει επικουρικό χαρακτήρα και εφαρµόζεται για να κατοχυρώσει όχι µόνο εκδηλώσεις της οικονοµικής ελευθερίας, αλλά κάθε θεµελιώδες δικαίωµα που δεν προστατεύεται ειδικά από το Σύνταγµα. Θεµελιώνει καταρχήν αξίωση για αποχή του κράτους από την ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα, αξίωση που στρέφεται τόσο κατά του νοµοθέτη, όσο και κατά της διοίκησης. Το Σύνταγµα του 1975 εκτός από τη θέσπιση του άρθρου 5 παρ.1 επαναλαµβάνει στο άρθρο 5 παρ. 3 τις διατάξεις των προγενέστερων Συνταγµάτων για την προσωπική ελευθερία. Ζήτηµα γεννάται σε ποια διάταξη κατοχυρώνεται τελικά η οικονοµική ελευθερία. Υποστηρίχθηκε η άποψη, κυρίως από τον Αριστόβουλο Μάνεση 1, ότι η οικονοµική ελευθερία εξακολουθεί να προκύπτει από το άρθρο 5 παρ.3. Συγκεκριµένα ότι «η διάταξη που προστατεύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι διατυπωµένη κατά τρόπο 1 Μάνεσης Α.,Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ατοµικές Ελευθερίες 1982 σελ

4 γενικό και αόριστο και χρησιµεύει µάλλον σαν ερµηνευτικός γενικός κανόνας για όλα τα ατοµικά δικαιώµατα, η δε διατύπωση της είναι τέτοια, ώστε να επιδέχεται ποικίλες και αντιφατικές ίσως ερµηνείες». Προβαίνει επιπλέον και στη διατύπωση µιας θεωρητικής παρατήρησης σύµφωνα µε την οποία «η οικονοµική ελευθερία είναι περισσότερο συνέπεια της γενικότερης δράσης του ατόµου και της ελευθερίας διακίνησής του και λιγότερο εκδήλωση της προσωπικότητάς του». Την παρατήρηση του αυτή στηρίζει στο γεγονός ότι κατ εξοχήν υποκείµενα του ατοµικού δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας είναι τα νοµικά πρόσωπα και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Από την άλλη µεριά ένα µεγάλο µέρος της θεωρίας δέχεται την κατοχύρωση της οικονοµικής ελευθερίας στο άρθρο 5 παρ.1 2 λόγω της ρητής αναφοράς στη συµµετοχή στην οικονοµική ζωή της χώρας, ή την σωρευτική εφαρµογή των δυο διατάξεων 3 ( άρθρο 5 παρ.1 και 5 παρ.3 Σ). Τέλος η νοµολογία του Σ.τ.Ε. δεν δίνει άµεση λύση, αφού έχει να επιδείξει αποφάσεις που στηρίζουν καθεµιά από τις προεκτεθείσες απόψεις, ωστόσο τείνει να στηρίζει την οικονοµική ελευθερία στην παρ.1. 2) Ειδικότερες εκδηλώσεις της οικονοµικής ελευθερίας α) Η ελευθερία εργασίας και επαγγέλµατος Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να επιλέγει την επαγγελµατική του δραστηριότητα και όσα σχετίζονται µε αυτήν, δηλ. το είδος, τον τρόπο, τον τόπο και τα µέσα της άσκησης της. Η ελευθερία της εργασίας διασφαλίζει επίσης την ελεύθερη εκλογή επαγγέλµατος και την ελεύθερη σταδιοδροµία καθενός σύµφωνα µε την προσωπική του αξία. 2 Έτσι ο αγτόγλου Π.., Ατοµικά ικαιώµατα τ. Β 2005 σελ , Γέροντας Α. ηµόσιο Οικονοµικό ίκαιο 2002 σελ. 303 επ., Ρόκας Ν. Η επίδρασις του νέου Συντάγµατος επί του ιδιωτικού και επί του ηµοσίου δικαίου σελ. 37 επ., Ράικος Α. Συνταγµατικό δίκαιο τ. Β 2 η εκδ.2002 σελ Τάχος Α. ιοικητικό οικονοµικό δίκαιο 6 η εκδ σελ. 200 επ., Κοτσίρης Λ. ίκαιο ανταγωνισµού 1986 σελ , Λιακόπουλος Α. Η οικονοµική ελευθερία αντικείµενο προστασίας στο δίκαιο του ανταγωνισµού 1981 σελ

5 β) Η ελευθερία των συµβάσεων Η ελευθερία των συµβάσεων αναφέρεται στη δυνατότητα κάθε προσώπου να δικαιοπρακτήσει σε χρόνο και τόπο που επιθυµεί, επιλέγοντας ο ίδιος τον αντισυµβαλλόµενό του και καθορίζοντας το αντικείµενο και τους όρους της σύµβασης του. γ) Η ελευθερία του εµπορίου και της βιοµηχανίας Η ελευθερία του εµπορίου και της βιοµηχανίας συνίσταται στο δικαίωµα του καθενός να εκµεταλλεύεται, χωρίς εµπόδια διοικητικής ή συντεχνιακής µορφής, επιχειρήσεις ιδιωτικές εµπορικού ή βιοµηχανικού χαρακτήρα. δ) Η ελευθερία ανταγωνισµού Η ελευθερία ανταγωνισµού αποτελεί εξειδίκευση της ελευθερίας εµπορίου και βιοµηχανίας. Πρόκειται για την κινητήρια δύναµη της αγοράς. Συµβάλλει στη βελτίωση των προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών, στη διαµόρφωση ευνοϊκών όρων για τον καταναλωτή ή άλλον ασθενή συµβαλλόµενο και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας ( Η έννοια του ανταγωνισµού και η θέση του στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο αναπτύσσεται κατωτέρω διεξοδικά). 3) Άρθρο 106 Σ Α) Ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία Το άρθρο 5 παρ.1 κατοχυρώνει για πρώτη φορά την ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία και την ειδικότερη εκδήλωση της επιχειρηµατικής ελευθερίας. Το άρθρο 106 παρ.2 αναφέρει ρητά την ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία θέτοντας περιορισµούς σε αυτήν (Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της 5

6 εθνικής οικονοµίας). Ασφαλώς απαραίτητη προϋπόθεση για τον περιορισµό της αποτελεί η προηγούµενη αναγνώριση της. Η εν λόγω διάταξη θέτει όρια στην ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας, διαφορετικά θα µπορούσαµε να οδηγηθούµε σε εφαρµογή µιας ακραίας µορφής οικονοµικού συστήµατος, είτε πρόκειται για άκρατο οικονοµικό φιλελευθερισµό είτε στην περίπτωση υπέρµετρης δέσµευσης της οικονοµικής πρωτοβουλίας, για καθεστώς απόλυτα διευθυνόµενης οικονοµίας. Από τη διατύπωση του άρθρου 106 παρ. 2 προκύπτει ότι το κράτος έχει απλά υποχρέωση αποχής και δεν επιβάλλει τη βούλησή του µε θετικά µέτρα στους φορείς της συγκεκριµένης ελευθερίας. Με τη διάταξη αυτή η ελευθερία του πολίτη τίθεται υπό κηδεµονία και η άσκησή της εξαρτάται από κριτήρια τα οποία αποκλειστικά θεσπίζει το κράτος 4. Το άρθρο 5 παρ.1 καθιερώνει ατοµικό δικαίωµα οικονοµικής ελευθερίας, ενώ το άρθρο 106 παρ.2 θεσµική εγγύηση της ελεύθερης ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας. Στην τελευταία περίπτωση περιλαµβάνεται η προστατευόµενη εγγύηση του ελεύθερου ανταγωνισµού. β) Κρατικός παρεµβατισµός Το Σύνταγµα του 1975 θεσµοποιεί για πρώτη φορά στο άρθρο 106 παρ.1 τον κρατικό παρεµβατισµό κατοχυρώνοντας συνταγµατικά αυτό που αποτελούσε διαµορφωµένη πρακτική στις οικονοµικές σχέσεις. Το άρθρο 106 παρ.1 «αναγνωρίζει την εξουσία του κράτους να προγραµµατίζει να συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα». Ο προγραµµατισµός αυτός δεν περιορίζεται µόνο στην δηµόσια οικονοµία, αλλά αναφέρεται στην οικονοµική δραστηριότητα στο σύνολο της. Όσον αφορά το συντονισµό, το κράτος δεν επιτρέπει το σύστηµα του οικονοµικού συγκεντρωτισµού αποσκοπώντας στην εναρµόνιση των δραστηριοτήτων και συµφερόντων περισσότερων φορέων 5. Η θεµελίωση του κρατικού παρεµβατισµού αποσκοπεί στην εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος. Εκτός από τους προαναφερθέντες γενικούς σκοπούς υπάρχει και ο οικονοµικός σκοπός της εξασφάλισης της οικονοµικής 4 Γέροντας Α. οπ.παρ. σελ. 80 επ. 5 ηµητρόπουλος Α. Συνταγµατικά ικαιώµατα, Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου τ.ιιι 2005 σελ. 326, αγτόγλου Π.. οπ. παρ. σελ επ., Λιακόπουλος Α. οπ. παρ. σελ. 82 επ. 6

7 ανάπτυξης όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας. Η διάταξη αυτή τελεί σε εξάρτηση µε την εγγύηση της οικονοµικής ελευθερίας. Οι διατάξεις του Συντάγµατος αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα προστασίας. ιαφορετικά οι συνταγµατικά κατοχυρωµένες ελευθερίες θα ήταν κενές περιεχοµένου, αφού το κράτος θα νοµιµοποιούνταν στην άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής, ακόµα κι αν αυτή κατέληγε σε αναίρεση των ελευθεριών. Ο κρατικός παρεµβατισµός µπορεί να φτάσει σύµφωνα µε το άρθρο 106 παρ.3 6 µέχρι και την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική σε αυτές συµµετοχή του κράτους υπό προϋποθέσεις, όταν οι επιχειρήσεις : α) έχουν µονοπωλιακό χαρακτήρα β) έχουν ζωτική σηµασία για την αξιοποίηση πηγών του εθνικού πλούτου γ) έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Σε κάθε περίπτωση τα µέτρα που λαµβάνει το κράτος στα πλαίσια της παρεµβατικής πολιτικής του πρέπει να συνάδουν µε τις επιταγές της αρχής της αναλογικότητας. 4) Οικονοµική και πολιτική ουδετερότητα του Συντάγµατος Την επιστήµη απασχολεί το ζήτηµα της οικονοµικοπολιτικής ουδετερότητας του Συντάγµατος. Συγκεκριµένα το ερώτηµα που τίθεται είναι αν το Σύνταγµα καθιερώνει ένα συγκεκριµένο οικονοµικό σύστηµα το οποίο πρέπει να ακολουθεί το κράτος, χωρία δυνατότητα µεταβολών, ή αν αφήνει το ζήτηµα ανοιχτό. Η άποψη της ουδετερότητας θεµελιώθηκε για πρώτη φορά στη υτική Γερµανία και επικράτησε υποστηριζόµενη από τον W. Abendroth. Ο αντίλογος που διατυπώθηκε από τον Th. Nipperdey και τη θεωρία του για την Soziale Marktwirtschaft δεν στέφτηκε µε επιτυχία 7. Όσον αφορά το Σύνταγµα του 1975 οι απόψεις ποικίλλουν. Οι περισσότερες όµως τείνουν προς την αποδοχή της οικονοµικοπολιτικής ουδετερότητας του Συντάγµατος ή προκρίνουν συµβιβαστικές λύσεις 8. Το Σύνταγµα δεν επιτάσσει ορισµένο οικονοµικό σύστηµα. Από καµία διάταξη δεν προκύπτει επιβολή είτε του συστήµατος της ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς είτε της 6 Γέροντας Α. οπ. παρ. σελ. 80 επ., Μπέσιλα- Βήκα Ε. Ο ελεύθερος ανταγωνισµός και οι περιορισµοί του 1998 σελ. 84 επ. 7 ηµητρόπουλος Α. οπ. παρ. σελ Έτσι ο Λεβέντης Γ. Τα κοινωνικά δικαιώµατα του πολίτη 1976 τοσ, αγτόγλου οπ. παρ. σελ επ. Αντίθετα ο Μάνεσης Α. οπ. παρ. σελ. 162 και Μάνεσης/ Μανιτάκης Κρατικός παρεµβατισµός και Σύνταγµα (Γνωµοδότηση) ΝοΒ

8 διευθυνόµενης οικονοµίας. Ο κοινός νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα που του παρέχει το ίδιο το Σύνταγµα να κινηθεί σε ένα ευρύ πλαίσιο έτσι ώστε η κυβέρνηση είναι εκείνη που ουσιαστικά διαµορφώνει το καθιερούµενο σύστηµα. Ωστόσο η ουδετερότητα αυτή δεν είναι πλήρης και ενέχει µια υπερβολή. Ο κοινός νοµοθέτης οφείλει να κινείται µέσα στα όρια που θέτει το ίδιο το Σύνταγµα. εν µπορεί να υιοθετήσει κανένα σύστηµα στην ακραία µορφή του 9. Η ατοµιστική αρχή και το κοινωνικό στοιχείο συνυπάρχουν ισότιµα 10 κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται από το Σύνταγµα η υιοθέτηση τόσο της ολοκληρωτικής διεύθυνσης της οικονοµίας από το κράτος όσο και η εφαρµογή ενός απόλυτου οικονοµικού φιλελευθερισµού. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να ερµηνευτεί και η άποψη που δέχεται ότι το Σύνταγµα καθιερώνει το σύστηµα της οικονοµίας της αγοράς, υπέρβαση του οποίου θα έθιγε τον πηρύνα της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας. (άρθρο 106 παρ.2 Σ). Ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωριστεί ο βασικός οικονοµικός ρόλος του κράτους και ο επίσης συνταγµατικά κατοχυρωµένος κρατικός παρεµβατισµός. Συµπερασµατικά, µπορούµε να δεχτούµε ότι το Σύνταγµα είναι οικονοµικοπολιτικά ουδέτερο υπό την έννοια ότι δεν προσδιορίζει το ακολουθητέο οικονοµικό σύστηµα, είναι ανοιχτό και δεν επιτάσσει ορισµένη οικονοµική πολιτική. 5) Περιορισµοί της οικονοµικής ελευθερίας Το δικαίωµα του άρθρου 5 παρ.1 τελεί υπό έναν τριπλό περιορισµό. Εποµένως η συµµετοχή στην οικονοµική ζωή της χώρας δεν πρέπει να θίγει α) τα δικαιώµατα των άλλων β) το Σύνταγµα γ) τα χρηστά ήθη 11 9 Έτσι ο ηµητρόπουλος Α. οπ. παρ. σελ. 325, Σταθόπουλος Μ. Οικονοµική ελευθερία, Οικονοµικό σύστηµα και Οικονοµικό Σύνταγµα τοσ Κοτσίρης Λ. οπ. παρ. σελ Μπέσιλα- Βήκα οπ. παρ. σελ. 57 επ., Λιακόπουλος οπ. παρ. σελ. 73 επ. 8

9 α) Τα δικαιώµατα των άλλων Εδώ υπάγεται το δικαίωµα των άλλων προσώπων να µετέχουν στην οικονοµικής ζωή της χώρας. εν επιτρέπεται εποµένως η άσκηση της οικονοµικής ελευθερίας από ένα άτοµο να παρεµποδίζει την ίδια ελευθερία των άλλων. Για παράδειγµα η καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή ο αθέµιτος ανταγωνισµός συνιστούν προσβολή των δικαιωµάτων των άλλων. Στα δικαιώµατα των άλλων περιλαµβάνονται όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά δικαιώµατα. Όσον αφορά τα τελευταία είτε αυτά προκύπτουν από το νόµο είτε από σύµβαση θα πρέπει να µη θεσπίζονται προκειµένου να καταστρατηγήσουν την οικονοµική ελευθερία του ατόµου. β) Το Σύνταγµα Η άσκηση οικονοµικής ελευθερίας οφείλει να µην παραβιάζει το Σύνταγµα. Η υποχρέωση αυτή θα υπήρχε ακόµη κι αν δεν αναφερόταν ρητά στο άρθρο 5 παρ.1, δεδοµένου ότι προκύπτει από τη γενική υποχρέωση σεβασµού του Συντάγµατος στο άρθρο 120 παρ.2. («Ο σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους που συµφωνούν µε αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δηµοκρατία αποτελούν θεµελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων»). γ) Τα χρηστά ήθη Ο τελευταίος περιορισµός που θέτει το 5 παρ.1 αφορά τα χρηστά ήθη, δηλ. τους κάθε φορά γενικά αποδεκτούς ή κρατούντες ηθικούς κανόνες. Πρόκειται για επιφύλαξη νόµου, αφού τα χρηστά ήθη εξειδικεύονται κάθε φορά στους ισχύοντες νόµους. Ειδικότεροι περιορισµοί στην οικονοµική ελευθερία είναι αυτοί που τάσσονται στο άρθρο 106Σ. Συγκεκριµένα: 9

10 α) 106 παρ.2 Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται εις βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή επί βλάβη της εθνικής οικονοµίας. Τα αγαθά της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας περιέχονται ήδη στον περιορισµό των δικαιωµάτων των άλλων και του Συντάγµατος που ορίζει το άρθρο 5 παρ.1. Ανήκουν µάλιστα στο λεγόµενο «σκληρό» µη αναθεωρήσιµο πηρύνα του Συντάγµατος. Ο περιορισµός της βλάβης της εθνικής οικονοµίας είναι ο µόνος νέος και αφορά όχι απλά συµφέροντα που µπορεί να παραβλάπτονται, αλλά την εθνική οικονοµία. β) 106 παρ.1 Σ Το Σύνταγµα περιορίζει την οικονοµική ελευθερία όχι µόνο προς αποτροπή βλάβης της εθνικής οικονοµίας, αλλά και προς επιδίωξη της ανάπτυξης της. γ) 106 παρ.3 Σ Με την εξαγορά επιχειρήσεων και την αναγκαστική συµµετοχή του κράτους σε αυτές καταργείται ή περιορίζεται στη δεύτερη περίπτωση η οικονοµική ελευθερία των ιδιοκτητών τους. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω υποστηρίζεται η άποψη ότι η οικονοµική ελευθερία εξακολουθεί να θεµελιώνεται στο άρθρο 5 παρ.3. Υπό αυτήν την εκδοχή θα πρέπει να δεχτούµε ότι είναι δυνατή επιφύλαξη νόµου που ορίζεται ρητά στο εν λόγω άρθρο. Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι οι οποιοιδήποτε περιορισµοί στην οικονοµική ελευθερία δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της αναλογικότητας και τον πηρύνα του δικαιώµατος, αλλά µόνο να περιορίζουν την άσκησή του. 10

11 ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1) Ιστορική ανασκόπηση Ο ανταγωνισµός αποτέλεσε αρχικά αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης κατά την οποία «ο οικονοµικός ανταγωνισµός στην ουσία του είναι η δυναµική και εξελικτική εκείνη διαδικασία που επιβάλλεται ως αρχή τάξης στην αγορά και που χαρακτηρίζεται από τις παράλληλες προσπάθειες των ανταγωνιζόµενων, µε την προσφορά καλύτερων τιµών και όρων, να συνάψουν πελατειακές σχέσεις». 12 Το δίκαιο του ανταγωνισµού άρχιζε να εµφανίζεται σποραδικά στην εποχή των συντεχνιών. Όµως µε την ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος και τη συγκέντρωση κεφαλαίων και επιχειρήσεων κατά το 19 ο αιώνα, η νοµοθετική παρέµβαση κατέστη αναγκαία. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα στην οποία η ελευθερία ανταγωνισµού έλαβε νοµικό περιεχόµενο το 1791 µε τη θεσπισθείσα αρχή της ελευθέριας εµπορίου και βιοµηχανίας 13. Ωστόσο το δίκαιο του ανταγωνισµού έχει τις ρίζες του στην αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία (antitrust) που αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. Ο νόµος Sherman Act του 1980 ορίζει ότι απαγορεύεται : every contract, combination in the form of trust or otherwise or conspiracy in restraint of trade or commerce (sect.1). Στη συνέχεια η Federal Trade Commission Act και η Clayton Act του 1914 συνέβαλαν στην καταπολέµηση των trusts και στην εφαρµογή της αρχής του ανταγωνισµού. Το 1911 διαλύθηκε η Standard Oil του Ροκφέλερ που ήλεγχε πάνω από 30 επιχειρήσεις. Η νοµολογία των Η.Π.Α. διαµόρφωσε την έννοια του unfair competition που περιλαµβάνει τις περιπτώσεις τόσο του αθέµιτου ανταγωνισµού όσο και του ελεύθερου ανταγωνισµού. 2) ίκαιο του ανταγωνισµού 12 Κοτσίρης Λ. οπ. παρ. σελ Ρόκας Ν. Η ελευθερία ανταγωνισµού και οι περιορισµοί αυτής Ε.Εµπ σελ. 46 επ. 11

12 α) Το δίκαιο αθέµιτου ανταγωνισµού Αρχικά η έννοια του ανταγωνισµού στην Ευρώπη περιελάµβανε µόνο κανόνες σχετικούς µε την καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού. Στην Ελλάδα η πρώτη νοµοθετική αντιµετώπιση έγινε µε το ν. 146/1914 «περί αθέµιτου ανταγωνισµού», ο οποίος εξακολουθεί να παραµένει το βασικό νοµοθέτηµα του δικαίου αυτού. Στην αρχή το δίκαιο αυτό είχε ως στόχο την προστασία των ανταγωνιζοµένων, στην πορεία όµως η προστασία επεκτάθηκε στους καταναλωτές αλλά και στην ολότητα. Επιδίωξη του νόµου αποτελεί η άσκηση της ανταγωνιστικής ελευθερίας απαλλαγµένης από αθέµιτες πράξεις που προσβάλλουν τους συναλλασσοµένους ή παραπλανούν το κοινό. Ο ν.146/1914 αφορά ειδικά εµπορικά αδικήµατα. Πρόκειται για αδικήµατα που ενώ είναι αστικά ή/και ποινικά καθίστανται ταυτόχρονα και εµπορικά, δηλ. τιµωρούνται και οι αθέµιτες ενέργειες. Τέλος, ο νόµος σκόπιµα δεν ορίζει το θεµιτό της ανταγωνιστικής ελευθερίας παρά µόνο αναφέρει ενδεικτικά περιπτώσεις αθέµιτης συµπεριφοράς, για να τονίσει µε αυτόν τον τρόπο ότι η ανταγωνιστική ελευθερία είναι ο ισχύον κανόνας. β) Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισµού Ο ελεύθερος ανταγωνισµός αποτελεί µια αντικειµενική κατάσταση που προϋποθέτει την ύπαρξη περισσότερων οικονοµικών φορέων στην αγορά και την ισότητα των όρων µεταξύ αυτών των φορέων. Τα ο εν λόγω δίκαιο συνίσταται σε ένα σύνολο κανόνων δικαίου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της λειτουργίας της οικονοµίας ως ανοιχτής αγοράς και απαγορεύουν µέτρα που περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Το κράτος αναλαµβάνει να εξασφαλίσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού µε στόχο να αντισταθµίσει τη συχνή οικονοµική ανισότητα των συµβαλλοµένων. Επιδιώκεται η προστασία από ανταγωνιστικές ενέργειες που µπορούν να οδηγήσουν σε αναίρεση του οικονοµικού ανταγωνισµού ως συστήµατος. Βασικό νοµοθέτηµα του ελεύθερου ανταγωνισµού είναι ο ν. 703/1977 «περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού». Στο ρυθµιστικό πεδίο του νόµου εµπίπτει κάθε µορφής σύµπραξη επιχειρήσεων που περιορίζει, 12

13 νοθεύει, αλλοιώνει τον ανταγωνισµό, η καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης στην αγορά καθώς και επιχειρήσεις που ελέγχουν ολοκληρωτικά ή σε µεγάλο βαθµό την αγορά χωρίς ουσιώδη ανταγωνισµό, δηµιουργώντας µονοπώλια ή ολιγοπώλια και θέτουν σε κίνδυνο την οικονοµική δραστηριότητα ενδιαφεροµένων, επιχειρήσεων και καταναλωτών. 3) Η ελευθερία ανταγωνισµού και οι περιορισµοί της Η ελευθερία ανταγωνισµού αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της οικονοµικής ελευθερίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα ( στο άρθρο 5, το ζήτηµα της συνταγµατικής κατοχύρωσης της οικονοµικής ελευθερίας αναλύεται ανωτέρω- Μέρος Α 1β). Από την άλλη µεριά προστατεύεται ως ατοµικό δικαίωµα που πηγάζει από την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και από την άλλη ως θεσµική εγγύηση στην οποία ανήκουν η ελευθερία πρόσβασης στην αγορά και η ελευθερία ανταγωνισµού εντός της αγοράς. Η ελευθερία ανταγωνισµού αναλύεται ειδικότερα στις επιµέρους συνιστώσες: 1) Ο καθένας έχει δικαίωµα να ανταγωνίζεται. 2) Ο καθένας έχει δικαίωµα να διαµορφώνει την ανταγωνιστική του δράση και τα µέσα της ελευθέρως. 3) Ο καθένας έχει το δικαίωµα της µη συµµετοχής στον οικονοµικό ανταγωνισµό. 4) Η αγορά πρέπει να είναι ελεύθερη, ώστε ο καθένας ελεύθερα να συναλλάσσεται. Χωρίς ανταγωνιστική ελευθερία δεν νοείται συµβατική ελευθερία. Ωστόσο πολλές φορές οι ανταγωνιστικές ενέργειες οδηγούν σε κατάχρηση της ελευθερίας ανταγωνισµού. Γι αυτό στην εν λόγω ελευθερία αντιστοιχεί η απαγόρευση του αθέµιτου ανταγωνισµού, δηλ. ανταγωνιστικών πράξεων που αντίκεινται στα χρηστά ήθη. Στην ουσία δεν πρόκειται για περιορισµό, αλλά για κατοχύρωση της ελευθερίας ανταγωνισµού. ιαδικασίες που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισµό οφείλουν να απαγορεύονται είτε προέρχονται από ιδιώτες είτε από το ίδιο το κράτος 14. Η απαγόρευση αυτή προάγει την οικονοµία της αγοράς και την εξυγιαίνει. 14 π.χ. κρατικές παρεµβάσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισµό βλ. απόφαση ΕΚ 10/6/93 C-183/91 13

14 Περιορισµοί : Η ελευθερία ανταγωνισµού δεν είναι απεριόριστη. Σε διαφορετική περίπτωση ένας ισχυρός οικονοµικός φορέας θα µπορούσε να επικρατήσει έναντι του ανταγωνιστή του µε κάθε µέσο µέχρι την πλήρη εξόντωση του τελευταίου. Πριν από το Σύνταγµα του 1975 οι περιορισµοί της ελευθερίας ανταγωνισµού ετίθεντο από το ν. 146/1914 περί αθέµιτου ανταγωνισµού και από το άρθρο 281 ΑΚ 15. Το 281 ΑΚ έθετε όρια όχι µόνο στα δικαιώµατα αλλά και στις φυσικές ελευθερίες, όπως είναι η οικονοµικής ελευθερία και η ελευθερία ανταγωνισµού ειδικότερα. Με την θέση σε ισχύ του Συντάγµατος του 1975 οι περιορισµοί της ελευθερίας ανταγωνισµού πηγάζουν από τις διατάξεις για την οικονοµικής ελευθερία και τον κρατικό παρεµβατισµό. Συγκεκριµένα: Ο τριπλός περιορισµός του άρθρου 5 παρ.1 έχει εφαρµογή και εδώ. Στα «δικαιώµατα των άλλων» εντάσσεται η εξασφάλιση της ελευθερίας ανταγωνισµού των άλλων. Ο ανταγωνισµός πρέπει να διατηρείται ελεύθερος από εµπόδια που οδηγούν σε διακινδύνευση του και η οικονοµική ελευθερία να µην αποτελεί προνόµιο ορισµένων. Τα δικαιώµατα των άλλων αποτελούν το «ποσοτικό όριο» φραγµό ασκήσεως του δικαιώµατος του ανταγωνισµού. Τα «χρηστά ήθη» αποτελούν το «ποιοτικό όριο» άσκησης του δικαιώµατος της ανταγωνιστικής ελευθερίας. Ενέργειες που αντίκεινται στα χρηστά ήθη είναι αθέµιτες και παράνοµες. Στα χρηστά ήθη λοιπόν θεµελιώνεται το δίκαιο του αθέµιτου ανταγωνισµού σαν περιορισµός της ελευθερίας ανταγωνισµού. Τέλος το Σύνταγµα αποδίδει περιορισµούς στο ατοµικό δικαίωµα της ελευθερίας ανταγωνισµού, αλλά ταυτόχρονα την θεµελιώνει και ως θεσµική εγγύηση µέσα από τις διατάξεις του άρθρου 106Σ για τον παρεµβατισµό. Εποµένως το κράτος µπορεί α) να απαγορεύσει τελείως ή να αναλάβει να ασκήσει το ίδιο ορισµένο είδος εµπορίου και βιοµηχανίας, να ιδρύσει δηλ. µονοπώλιο β) να υπαγάγει σε ελέγχους και σε κτήση προηγούµενης άδειας την άσκηση ορισµένου είδους εµπορίου και βιοµηχανίας γ) να επιβάλλει περιορισµούς και ελέγχους στις επιχειρήσεις ως προς την χρήση ορισµένων υλικών, ουσιών, κ.λ.π. δ) να θεσπίζει αγορανοµικά µέτρα ε) να εξαγοράζει ή να συµµετέχει αναγκαστικά σε επιχειρήσεις. Ωστόσο οι περιορισµοί δεν πρέπει να χωρούν µέχρι του σηµείου κατά το οποίο θίγεται ο πυρήνας του δικαιώµατος. 15 Ρόκας Ν. οπ. παρ. 14

15 4) Ο ν.703/1977 Ο νόµος 703/1977 αποτελεί µεταφορά των κοινοτικών διατάξεων (άρθρο 85 και 86 Συνθήκη της Ρώµης) στην εθνική έννοµη τάξη. Στα πρώτα άρθρα του νόµου περιλαµβάνεται το αντικείµενο της ρύθµισης. Έτσι σύµφωνα µε το άρθρο 1 «απαγορεύονται πάσαι αι συµφωνίαι µεταξύ επιχειρήσεων, πάσαι αι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οποιασδήποτε µορφής ενηρµονισµένη πρακτική επιχειρήσεων, αι οποίαι έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυσιν, τον περιορισµόν ή την νόθευσιν του ανταγωνισµού» 16. Η κύρωση που επιβάλλεται σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης είναι η ακυρότητα. Με το νόµο αυτό συστάθηκε η Επιτροπή Ανταγωνισµού που λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή και τα µέλη της απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η Αρχή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη τήρησης του νόµου και έχει αρµοδιότητα να ασκεί προληπτικό έλεγχο καθώς και να επιβάλλει πρόστιµα, ποινές και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης. Με τη θέσπιση του νόµου τέθηκε ζήτηµα σχετικά µε τον προστατευτικό σκοπό του, δηλ. αν προστατεύεται ο ανταγωνισµός ως θεµελιώδης θεσµός της οικονοµίας ή αν προστατεύεται το ιδιωτικό συµφέρον. Ορθότερη φαίνεται η λύση που συµβιβάζει και συνδυάζει τις δυο απόψεις. Προστατεύεται τόσο ο ανταγωνισµός ως θεσµός όσο και η ελεύθερη συµµετοχή καθενός σε οικονοµικές δραστηριότητες. Κατά τα άλλα είτε δεχτούµε ότι η ελευθερία ανταγωνισµού ως ειδικότερη εκδήλωση της οικονοµικής ελευθερίας αποτελεί αγαθό δηµόσιας τάξης είτε όχι, δεχόµαστε σίγουρα ότι αντιστοιχεί σε ένα σηµαντικό ιδιωτικό αγαθό, την ελευθερία πρόσβασης στην αγορά. Τα υπόλοιπα είναι ζήτηµα ερµηνείας του νόµου, η οποία δεν είναι κατ ανάγκην στατική Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι υποθέσεις για την αθέµιτη σύµπραξη των ναυτιλιακών εταιριών βλ. αποφάσεις Τα-56/99, Τα-59/99, Τα-61/99, Τα- 65/99, Τα-66/99. Επίσης Τριανταφυλλάκης Γ. Ελεύθερος ανταγωνισµός, Πρακτική- νοµολογία εθνική και ευρωπαϊκή 2005 σελ. 6-7 για την εναρµονισµένη πρακτική και για την δεσπόζουσα θέση 17 Σχινάς Ι. Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού 1992 σελ

16 5) Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης Καταστρατήγηση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ελευθερίας ανταγωνισµού έχουµε και στις περιπτώσεις καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης µιας επιχείρησης. Ο ν.703/1977 συµπεριέλαβε στο άρθρο 2 απαγόρευση της καταχρηστικής εκµετάλλευσης, αλλά δεν απαγόρευσε την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης µιας επιχείρησης στην αγορά. εν απαγορεύεται το µονοπώλιο ή το ολιγοπώλιο από ισχυρές επιχειρήσεις, απλά επιβάλλεται νοµικός έλεγχος µε στόχο την προστασία των τρίτων. εσπόζουσα θέση υπάρχει όταν µια επιχείρηση δεν είναι εκτεθειµένη καθόλου σε ανταγωνισµό ή σε ουσιώδη ανταγωνισµό ή όταν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Καταχρηστική είναι η εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης µιας επιχείρησης όταν µε τη δραστηριότητα της θίγεται ο ελεύθερος ανταγωνισµός. Στην ουσία η επιχείρηση επιβάλλει τους όρους της στις συναλλαγές λόγω της δεσπόζουσας θέσης της 18. Εποµένως, οι τρίτοι βλάπτονται ως προς την οικονοµική τους ελευθερία δεδοµένης της έλλειψης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού 19. 6) Ανταγωνισµός και κοινοτικό δίκαιο Οι διατάξεις του ν.703/1977 δεν είναι πρωτότυπες. Μεταφέρθηκαν σχεδόν πανοµοιότυπα από τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 Συνθ. ΕΟΚ και του Κανονισµού 17/1962. Η σχεδόν αυτούσια µεταφορά των ευρωπαϊκών διατάξεων στο εσωτερικό δίκαιο προκάλεσε ποικίλλες αντιδράσεις. Αρνητικές 20, µε το επιχείρηµα ότι είναι ξένες προς το εθνικό δίκαιο και αγνοούν την ιδιοτυπία και τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και θετικές 21 χρησιµοποιώντας το ακριβώς αντίθετο επιχείρηµα. Από τις διαφορές µεταξύ των διατάξεων των δυο εννόµων τάξεων µπορεί να προκύψει σύγκρουση και ζήτηµα εφαρµοστέου δικαίου. Σύµφωνα µε την κρατούσα θεωρία της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού κοινού νόµου δεν αποκλείεται 18 βλ. αποφάσεις Επιτροπή Ανταγωνισµού απόφαση 226/2002 VIDEO SEVEN Α.Ε. Επιτροπή Ανταγωνισµού απόφαση 144/2002 και 145/2002 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Κ*. Α.Ε. υπόθεση διακοπής σχέσεων αντιπροσωπείας µε χονδρέµπορους 19 Λιακόπουλος Α. Βιοµηχανική Ιδιοκτησία 2000 σελ. 552 επ. 20. Λιακόπουλος Α. Η οικονοµική ελευθερία αντικείµενο προστασίας στο δίκαιο του ανταγωνισµού 1981 σελ Σχινάς Ι. οπ. παρ. σελ

17 παράλληλη εφαρµογή και των δυο δικαίων στην περίπτωση που η εφαρµογή του εθνικού δικαίου δεν παραβλάπτει την εφαρµογή του κοινοτικού. Ο ελληνικός νόµος εφαρµόζεται σε µια επιµέρους αγορά την ελληνική, που αποτελεί τµήµα της ελληνικής. Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από όσα προεκτάθηκαν ανωτέρω προκύπτουν τα εξής βασικά συµπεράσµατα: Κατ αρχήν η προστασία και η ανάπτυξη της οικονοµικής ελευθερίας υπήρξε πάντα ζήτηµα κεφαλαιώδους σηµασίας στην ελληνική έννοµη τάξη, γι αυτό και η κατοχύρωση της στον υπέρτατο νόµο του κράτους ήταν ανέκαθεν αναµφισβήτητη. εύτερον, το ισχύον οικονοµικό καθεστώς διαγράφεται σε ένα ευρύ οργανωτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται τόσο η συνταγµατικά προστατευόµενη ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία και συνακόλουθα και η οικονοµία της αγοράς όσο και η επίσης συνταγµατικά προβλεπόµενη κρατική παρέµβαση. Τρίτον, είναι βέβαιο ότι το δίκαιο προστατεύοντας την οικονοµική ελευθερία προστατεύει και τον ελεύθερο ανταγωνισµό, ο οποίος αποτελεί το θεµέλιο και την ουσία της οικονοµίας της αγοράς και σε τελευταία ανάλυση ένα µηχανισµό αυτόµατου ελέγχου της. Είναι γεγονός ότι το ανταγωνιστικό οικονοµικό σύστηµα δεν µπορεί από µόνο του να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που επιδιώκει µια σύγχρονη δηµοκρατική πολιτεία. Εποµένως ο κρατικός παρεµβατισµός περιορίζει τη λειτουργία του οικονοµικού ανταγωνισµού επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στην κάλυψη σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Έτσι οι σύγχρονες νοµοθεσίες προβλέπουν µηχανισµούς για τον έλεγχο των πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισµό. Ο έλληνας νοµοθέτης µεριµνά ώστε το εθνικό νοµοθετικό καθεστώς να εναρµονίζεται µε το κοινοτικό και να προσανατολίζεται προς τις διατάξεις µελλοντικού κοινοτικού οικονοµικού Συντάγµατος. Ο ν αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης αγοράς χωρίς εµπόδια προερχόµενα από καρτελλικές συµπράξεις ή συγκέντρωση υπερβάλλουσας οικονοµικής ισχύος. 17

18 .ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σύνταγµα κατοχυρώνει στο άρθρο 5 την οικονοµική ελευθερία, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η ελευθερία ανταγωνισµού. Προστατεύεται τόσο σαν ατοµικό δικαίωµα όσο και σαν θεσµική εγγύηση στην οποία ανήκουν η ελευθερία πρόσβασης στην αγορά και η ελευθερία ανταγωνισµού εντός της αγοράς. Προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο θεσµός του ανταγωνισµού επιβάλλονται ορισµένοι περιορισµοί του οι οποίοι πηγάζουν από το Σύνταγµα, τα δικαιώµατα των άλλων, τα χρηστά ήθη και τις διατάξεις του Συντάγµατος για την παρεµβατική πολιτική του κράτους. Η εθνική νοµοθεσία αντανακλά τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και εξειδικεύει τις συνταγµατικές επιταγές. Ο ν.703/1977 καταλαµβάνει τις κυριότερες περιπτώσεις νόθευσης ή περιορισµού του ανταγωνισµού έτσι όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 85 και 86 Συνθ. ΕΟΚ, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισµού αναλαµβάνει να διασφαλίσει την εφαρµογή του νόµου και την ακώλυτη άσκηση της ελευθερίας ανταγωνισµού. Summary The Constitution secures in article 5 the economic freedom, with free competition being a particular expression of it. It is protected not only as a human right but also as legislated guarantee part of which is the free entrance in the market as well as free competition within the market. In order for the law of competition to work efficiently the imposing of some of its restrictions are inevitable, restrictions which originate from the constitution, other human rights, the moral rights and the provisions of the constitution concerning governmental interventionism. The national legislation reflects the provisions of the European law and specializes the constitutional orderings. The law 703/77 includes the most important cases of forging or controlled competition, in the way they are mentioned in articles 85 and 86 of the European Community treaty, while at the same time the Antagonism Committee undertakes the responsibility of securing the application of the law as well as the unimpeded practicing of free competition. 18

19 Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Γέροντας Αποστόλης, ηµόσιο Οικονοµικό ίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα ) αγτόγλου Π.., Ατοµικά ικαιώµατα τ.β, Εκδόσεις Σάκκουλα ) εληγιάννης Γεώργιος, Οικονοµική ελευθερία και Κρατική Παρέµβαση Νο Β 1992 σελ.1180 επ. 4) ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, Τόµος ΙΙΙ ) ρυλλεράκης Ιωάννης, Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού- Κωδικοποιηµένος Νόµος 703/77, Νοµική Βιβλιοθήκη Αθήνα ) Κοτσίρης Λάµπρος, ίκαιο Ανταγωνισµού ) Κουτσούκης ηµήτριος -Τζουγανάτος ηµήτριος, Η εφαρµογή του Ν.703/1977 «Περί προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού» Αθήνα ) Λεβέντης Γεώργιος, Τα κοινωνικά δικαιώµατα του πολίτη, το Σ ) Λιακόπουλος Αθανάσιος, Η οικονοµική ελευθερία αντικείµενο προστασίας στο δίκαιο του ανταγωνισµού ) Λιακόπουλος Αθανάσιος, Βιοµηχανική Ιδιοκτησία, Εκδόσεις Σάκκουλα ) Μάνεσης Αριστόβουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ατοµικές Ελευθερίες ) Μάνεσης Α./Μανιτάκης Α., Κρατικός παρεµβατισµός και Σύνταγµα (Γνωµοδότηση) Νο Β ) Μάνεσης Α./Μανιτάκης Α./Παπαδηµητρίου Γ., Η υπόθεση «Ανδρεάδη» και το Οικονοµικό Σύνταγµα, Αθήνα-Κοµοτηνή ) Μπέσιλα Βήκα Ευρυδίκη, Ο ελεύθερος ανταγωνισµός και οι περιορισµοί του, Εκδόσεις Σάκκουλα Θεσσαλονίκη ) Ράικος Α., Συνταγµατικό ίκαιο, Θεµελιώδη ικαιώµατα 2 η εκδ ) Ρόκας Νικόλαος, Η ελευθερία ανταγωνισµού και οι περιορισµοί της, Ε.Εµπ.. τ.κε 1974 σελ. 46 επ. 17) Ρόκας Νικόλαος, Εµπορικό ίκαιο- Γενικό Μέρος ) Ρόκας Νικόλαος, Η επίδρασις του νέου Συντάγµατος επί του Ιδιωτικού και επί του ηµοσίου ικαίου 19) Σταθόπουλος Μιχάλης, Οικονοµική Ελευθερία, Οικονοµικό σύστηµα και Οικονοµικό Σύνταγµα, τοσ ) Σχοινάς Ι., Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού ) Τάχος Α., ιοικητικό οικονοµικό ίκαιο ) Τζουγανάτος ηµήτριος, Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του άρθρου 2 ν.703/77, Ε.Εµπ. 1984, σελ. 229 και ) Τριανταφυλλάκης Γεώργιος, Ελεύθερος ανταγωνισµός, πρακτική, νοµολογία εθνική και ευρωπαϊκή, Νοµική Βιβλιοθήκη

20 24) Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος, Σύνταγµα και Οικονοµικός προγραµµατισµός, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πέντε χρόνια εφαρµογής του Συντάγµατος του 1975, τοσ 1980 ΣΕΛ. 169επ. ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1) Σύνταγµα 1864/1911/1952 άρθρο 4 2) Σύνταγµα 1975/1986/2001 άρθρα 5,17,22,106,120 3) Αστικός Κώδικας, άρθρο 281 4) Ν.703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» 5) Ν.146/1914 «Περί αθέµιτου ανταγωνισµού» 6) Συνθήκη ΕΟΚ άρθρα 85,86 7) Κανονισµός 17/1962 Ζ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1) Απόφαση ΕΚ 10/6/93 C-183/91 υπόθεση κρατικών ενισχύσεων υπό µορφή απαλλαγής από την εισφορά επί των εσόδων από τις εξαγωγές 2) Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-56/99 Marlines S.A. Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-59/99 Ventouris Group Enterprises S.A. Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-61/99 Adriatica di Navigazione Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-65/99 Strintzis Lines Shipping S.A. Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-66/99 Minoan Lines υποθέσεις για την αθέµιτη σύµπραξη ναυτιλιακών εταιριών και τον καθορισµό τιµών 3) Επιτροπή Ανταγωνισµού απόφαση 226/2002 VIDEO SEVEN Α.Ε. 4) Επιτροπή Ανταγωνισµού απόφαση 144/2002 και 145/2002 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Κ*. Α.Ε. υπόθεση διακοπής σχέσεων αντιπροσωπείας µε χονδρέµπορους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ΕΚ 10/6/93 C-183/91 κοινοτικό δίκαιο (celex), 2) Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-56/99 Marlines S.A. Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-59/99 Ventouris Group Enterprises S.A. Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-61/99 Adriatica di Navigazione Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-65/99 Strintzis Lines Shipping S.A. Απόφαση ΠΕΚ 11/12/2003 Τ-66/99 Minoan Lines κοινοτικό δίκαιο (celex), 3) Επιτροπή Ανταγωνισµού απόφαση 226/2002 VIDEO SEVEN Α.Ε. 20

21 4) Επιτροπή Ανταγωνισµού απόφαση 144/2002 και 145/2002 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Κ*. Α.Ε. εθνική νοµολογία, θησαυρός νοµικών όρων, ελεύθερος ανταγωνισµός ΛΗΜΜΑΤΑ Ανταγωνισµός Αθέµιτος Ανταγωνισµός Ελεύθερος Απαγορευµένες συµπράξεις ιευθυνόµενη οικονοµία Εναρµονισµένη πρακτική επιχειρήσεων Επιτροπή ανταγωνισµού Επιχείρηση Ιδιοκτησία Ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης Κοινοτικό ίκαιο Κρατική παρέµβαση Μονοπώλια Οικονοµία της αγοράς Οικονοµική ζωή Οικονοµική ελευθερία Οικονοµικό Σύνταγµα Οικονοµικό σύστηµα Ολιγοπώλια Ουδετερότητα Σύνταγµα 1975/1986/2001 Χρηστά ήθη 21

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής:

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΑΝΑΦΟΡΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι διατάξεις του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (άρθρο 21, 22, 24,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία (νπδδ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo otenet.gr Αριδμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μάθηµα ECTS 2000 Ιστορία του 2001 Συνταγµατικό ίκαιο 8 2002 Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου 8 2003 Εισαγωγή στην Επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία για το µάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Είναι γενικά αποδεκτό ότι το Σύνταγμα περιλαμβάνει κανόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν αφενός την οργάνωση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας και αφετέρου, τις σχέσεις μεταξύ πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου Η αρχή της καλής πίστης στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Νίκη Παπακωνσταντίνου Αριθµός Μητρώου: 13401 99900 432 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.6633729

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Δ.Σ.Θ. Φορολογικού Συμβούλου Solicitor (England and Wales) ΜΔΕ (ΑΠΘ), LL.M (Univ. of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελίζα Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ο τροποποιημένος νόμος για την προστασία του καταναλωτή από τη σκοπιά ενός εμπορικολόγου... 1 2. Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. )

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ήµητρα Μελεσανάκη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, 6-5-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα