Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, Θεσσαλονίκη. (2310) ΣΠΟΥ ΕΣ Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική", Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. ιδακτορικό ίπλωµα, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Θέµα διατριβής: "Μια Σύγχρονη Μέθοδος Οικονοµικού Προγραµµατισµού µε τη Χρήση Οικονοµετρικών Υποδειγµάτων. Η Εφαρµογή του Αριστου Ελέγχου σε ένα Μακροοικονοµικό Υπόδειγµα για την Ελληνική Οικονοµία" Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήµιο KVL της Κοπεγχάγης, ανία. ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 1982 Πτυχίο Σχολής ιοίκησης των Ε.Λ.Τ.Α., Τµήµα εκπαίδευσης βασικού προσωπικού ιοίκησης- Εκµετάλλευσης. ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -Οικονοµετρία -Εφαρµοσµένη Οικονοµική

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ- Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10/2006-σήµερα 10/2008-σήµερα 2011-σήµερα και /2010-σήµερα 10/2007-σήµερα 3/2008-σήµερα Αναπληρωτής Καθηγητής στην Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. ιδασκόµενα µαθήµατα προπτυχιακού κύκλου σπουδών «Οικονοµετρία Ι» και «Οικονοµετρία ΙΙ». ιδασκόµενα µαθήµατα µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών - Κατεύθυνση: Περιφερειακή Ανάπτυξη. «Οικονοµετρία», «Ποσοτικές Μέθοδοι». -Κατεύθυνση: ιεθνής και Ευρωπαïκή Οικονοµία. «Οικονοµετρία», «Ποσοτικές Μέθοδοι». «Οικονοµετρία Ι» και «Οικονοµετρία ΙΙ» στους ξένους φοιτητές του Προγράµµατος διεθνών ανταλαγών ERASMUS. -Συµµετοχή στην διδασκαλία του σεµιναριακού µαθήµατος Μεθοδολογία Έρευνας στους υποψήφιους διδάκτορες του Τµήµατος. Συνεργαζόµενος καθηγητής στην διδασκαλία του µαθήµατος «Econometrics and Time Series Analysis», του ιεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων (MAICH). Συνεργαζόµενος καθηγητής στην διδασκαλία του µαθήµατος «ιοικητική Οικονοµική», του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του Τµήµατος ιοίκησης του ΑΤΕΙ Σερρών. Συνεργαζόµενος καθηγητής στην διδασκαλία του µαθήµατος «Ποσοτικές Μέθοδοι», του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στο Managment, και του Executives-MBA του ιεθνούς Ελληνικού Πανεπιστηµίου. Συνεργαζόµενος καθηγητής στην διδασκαλία του µαθήµατος «Προχωρηµένες Ποσοτικές Μέθοδοι στη ιοίκηση Επιχειρήσεων», του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη ιοίκηση Επιχειρήσεων(ΜΒΑ), του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Συνεργαζόµενος καθηγητής στην διδασκαλία των µαθηµάτων «Προχωρηµένες Ποσοτικές Μέθοδοι στη ιοίκηση Επιχειρήσεων», και «Μεθοδολογία Ερευνας» του ιεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του Erasmus-Mundus ιευθυντής του Κέντρου Πληροφορικής του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ σήµερα Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΑΤΕΙ Σερρών για τα µαθήµατα Επιχειρησιακή Έρευνα και Στατιστική Επιχειρήσεων. 2

3 Επισκέπτης καθηγητής για την διδασκαλία του µαθήµατος «Ποσοτικές Μέθοδοι», του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στην Οικονοµική Επιστήµη, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και και ιευθυντής του Τοµέα Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ Επίκουρος Καθηγητής στην Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ Λέκτορας στην Οικονοµετρία, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Τοµέα Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Τµήµα Λογιστικής, Εµπορίας και ιαφήµησης και ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (µε κρίση) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ 1. What drives housing price dynamics in Greece: New evidence from asymmetric ARDL Cointegration (with E. Trachanas). Economic Modelling, Vol. 29, Issue 4, p , Public support toward tobacco control: Consumer responsiveness and policy planning, (with E. Raptou, K. Galanopoulos and K.Mattas). American Journal of Health Behavior, Vol. 36, No 5, p , "Asymmetric Effects of Inflation on Stock Market Prices: New Empirical Evidence Using Greek Data" (with A.Lake and Em.Trachanas). Journal of Applied Business Research, Vol. 28, No 3, p , Balkan Area & EU-15: An empirical investigation of Income Convergence, (with E. Tsanana E. and P. Pantelidis). International Journal of Economic Sciences and Applied Research. Vol. 5, issue 1, The Greek Economy in a Kaldorian Developmental Framework, (with P.Tsaliki). Acta Oeconomica, (In press). 6. Dynamic Linkages between Output Growth and Macroeconomic Volatility: Evidence using Greek Data, (with X.Chapsa, and N.Tabakis). International Journal of Economic Research, 2(1), ,

4 7. Has the Accession of Greece in the EU Influenced the Dynamics of the Country s Twin Deficits? An Empirical Investigation, (with E.Trahanas). European Research Journal, Vol. XIV, Issue 1, p , Intra-industry Trade in Agricultural Products at Intra-EC Level: The Impact of the Common Agricultural Policy (CAP) Funds (with D.Mardas). Agricultural Economics Review, vol. 12 (2) Budget and Trade deficit Dustainability: The case of Cyprus (with A.Athanasainas and P.Pantelidis). Journal of European Economy, vol. 9, no. 5, The Single European Market, the European Monetary Union and United States and Japanese FDI flows to EU (with I.Smaragdi, and N.Varsakelis). Transnational Corprations, vol. 19, no. 1, Oil Price and Stock Market Linkages in a small Oil Dependent Economy: The Case of Greece (with A.Lake and D.Mardas).Journal of Applied Business Research, vol. 26, no. 4, On the Dynamics of the Greek Twin Deficits: Empirical evidence over the period (with P.Pantelidis, E.Trachanas and A.Athanasenas). International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 2, No. 2, December Further Evidence on the Causal Relationship Between Government Spending and Economic Growth: The Case of Greece, (with P.Tsaliki). Acta Oeconomica, vol. 59 (1), pp , An empirical Investigation of the FDI & Export Led Growth Hypothesis (ELGH): Evidence from the Greek Economy (with A.Athanasenas). International Journal of Financial Economics and Econometrics, vol.1, Investigating smoker's profiles: The role of psychosocial characteristics and the effectiveness of tobacco policy tools (with E.Raptou and K.Mattas). American Journal of Economics and Sociology, vol. 68, n. 2, The Effects of the Increasing Oil Price Returns and its Volatility on four Emerged Stock Markets (with E.Lake). European Research Journal, vol. XII, issue 1, Competing Theories of Unemployment and Economic Policies:Evidence from the U.S., Swedish and German Economies (with. P.Tsaliki). The Indian Economic Journal, vol. 56, n. 3, The Dynamic Characteristics of Competitiveness in the E.U Fish Market'', (with K.Polymeros). The International Journal of Economic Issues, 1:1, pp , An Eclectic Causality Model for Income Growth: Evidence from Greece (with A.Athanasenas). European Research Journal, vol. XI, Issue (1-2), Testing for Market Integration and the Law of One Price: An Application to Selected European Milk Markets. International Journal of Economic Research, vol. 5, no.1,

5 21. The Effect of Euro on Athens Stock Exchange, (in Greek, with K.Hatzikostis, A.Koulakiotis and N.Papasyriopoulos). Αgora without Frontiers. Review of International Economics and Policy, vol. 12, 4, Foreign Direct Investment Inward and Foreign Direct Investment Outward; Evidence from Panel Data (with N.Apergis and N.Tabakis). Indian Development Review, Vol. 5 no. 2, Impact of Futures Co-movements for UK Cross-Listed Equities, (with A.Koulakiotis and D.Chionis). Research in International Business and Finance, vol. 22, no. 2, Impact of Arbitrage on European Financial Market Integration (with A. Koulakiotis and N. Papasyriopoulos). Archives of Economic History, Vol XVIII, 2, Greek Budget Deficits, Structural Breaks and the Concept of Sustainability: New Econometric Evidence, (with N.Tabakis). Economics and Business Review, vol. 8, no. 3, Measuring the Impact of Stock Exchange Rules on Volatility and Error Transmission: The Case of European Cross-Listed Equities. Zagreb International Review of Economics and Business, vol. IX, no. 2, The Impact of Foreign Cross-Listings on Symmetric Information Spillovers between Markets in Brussels and Milan Exchanges. International Research Journal of Finance and Economics, 4, Dynamic Linkages between FDI Inflows and Domestic Investment: A Panel Cointegration Approach (with N. Apergis and N. Tabakis). Atlantic Economic Journal, 34, A Review of Stock Price Volatility Stuies on Cash and Futures Markets (with A. Koulakiotis and N.Papasyriopoulos). Research Journal of International Studies, 4, The Impact of Stock Exchange Rules on Volatility and Error Transmission: The Case of Frankfurt and Zurich Cross-Listed Equities (with A. Koulakiotis). Annals of Economics and Finance, 2, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ 31. The impact of foreign cross-listings on asymmetric spillovers in Brussels stock exchange, (with N. Papasyriopoulos and A. Koulakiotis). Investment Management and Financial Innovations, no. 1, Is Greek Stock Market a Safe Place Against Inflation? (with A. Lake). Series in Accounting and Finance in Transition, no. 2, Structural Changes and Trend Behavior of the European Cotton, (with Κ. Μattas and K. Polymeros).International Journal of Economic Research, vol. 2, no. 2,

6 34. Factors Affecting Cigarette Demand, (with M.Raptou, K.Mattas and E.Tsakiridou). International Advances in Economic Research, vol. 11, no. 3, Sectoral Cointegration and the Role of Agriculture in the Economy of Cyprus during : A Vector Auto Regression Approach,(with Μ. Μarkou and Κ. Μattas). Agricultural Economics Report 43, Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Natural Resources and the Environment, May Macroeconomic Uncertainty and Sectoral Output Performance: Empirical Evidence from Greece, (with N. Tabakis), Agricultural Economics Review, vol. 5, no. 1, Testing the Intertemporal Substitution Hypothesis: The Impact of Income Uncertainty on Savings (with N.Apergis). Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 137(3), Investigating the Complementarity Hypothesis in Greek Agriculture: An Empirical Analysis (with N.Tabakis). Journal of Agricultural and Applied Economics, 33, Current Account Deficit Sustainability: The case of Greece (with N.Apergis and N.Tabakis). Applied Economics Letters, 7, no. 9, FDI and Uncertainty: A Comparative Analysis between Greece and Hungary. East-West Series in Economics, Business and the Environment, vol. II, no. 1&2, Does Inflation Uncertainty Matters in Foreign Direct Investment Decision? An Empirical Investigation for Spain, Portugal and Greece (with N.Apergis). International Review of Economics and Business, vol. 44, no. 4, "Spending and Revenues in Greece: New Evidence from Error-correction Modelling", Applied Economics Letters, 4, Macroeconomic Environment and Foreign Direct Investment Net Inflows: An Empirical Approach (with N.Tabakis and N.Varsakelis). International Review of Economics and Business, vol. 44, no. 2, Meteor Showers and Heat Waves in Greek Financial Markets"(with N.Apergis and S.Papastamatis). Inernational Advances in Economic Research, vol. 3, no. 4, Monetary Volatility, Real Volatility and Real Exchange Rates" (with N.Apergis). Research Note in International Advances in Economic Research, Modelling the Causal Relationship Between Prices and Wages in Greece: A Multivariate Empirical Approach (with N.Tabakis) Review of Applied Research, Τ.Ε.Ι. of Pireus, vol. 2, no. 1, Public Deficit Monetization in Greece: Evidence using Structural VAR Modeling (with N.Apergis). Studi Economicci, no. 56, The Accommodation Hypothesis in Greece. A Granger-Causality Approach. (with A.Karasavvoglou), SPOUDAI, vol.43, no. 1,

7 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ-ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ (µε κρίση) 1. Assessing Competitiveness Relations for the Greek Μeat Ρrocessing Enterprises (with C. Konstantinidis1, K.Mattas and P.Drakos). A Resilient European Food Industry in a Challenging World, Nova Science Publishers, Inc "The Long-run Relationship between Price Inflation and Wage Inflation in Greece". Memorial Volume, School of Forestry, Aristotle University of Thessaloniki, ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ- Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ 1-«Εισαγωγή στην Οικονοµετρία-Ασκήσεις». Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονικη, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ (µε κρίση) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ 1- "The Investigation of the Dynamic linkages between Real Estate Market and Stock Market in United Kingdom" (with E.Tsanana, E.Trachanas and F.Emmanoulidou), 10th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) December 2011, Athens, Greece. 2-"The Dynamic Linkages between Oil Prices and Stock Prices: A Non-Linear Asymmetric Cointegration Approach" (with P.Rafailidis, E.Trachanas and N.Avgeris), 10th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) December 2011, Athens, Greece. 3- "Asymmetric Effects of Inflation on Stock Market Prices: New Empirical Evidence Using Greek Data" Katrakilidis Constantinos, Lake Andreas and Trachanas Emmanouil. In the Proceedings of the 5th International Conference on Applied Business and Economics (ICABE 2011) September 29-October 1, 2011, Piraeus, Greece. 4- "Government Spending and Revenues in Greece: New Evidence from Nonlinear Cointegration" Athanasenas Athanasios, Katrakilidis Constantinos and Trachanas Emmanouil. In the Proceedings of the 7th International Scientific Conference: New Horizons in Industry, Business and Education, (NHIBE 2011) August, 2011, Chios, Greece. 5- An Empirical Investigation of Output Convergence in the EU South: Evidence from Spain, Portugal, Italy and Greece, (with X.Chapsa and N.Tabakis), Conference Proceedings, International Conference on Applied Business & Economics, September-October 201,1 Piraeus-Greece. 7

8 6- Price Transmission in the Swedish Pork Chain:Asymmetric non Linear ARDL, (with K. Karantininis and Morten Persson), EAAE 2011 Congress, Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources, August 30 to September 2, 2011 ETH Zurich, Zurich, Switzerland. 7- An Empirical Analysis of Income Convergence in the EU Periphery, (with X.Chapsa and N. Tabakis), New Horizons in Industry, Business and Education, Chios-Greece, August "The Dynamics of the Greek Twin Deficits: Empirical Evidence from Europeanization" Katrakilidis Constantinos and Trachanas Emmanouil (2010). In the Proceedings of the Workshop What Could We Learn From the Greek Experience With Europeanization? May, 2010, Athens, Greece. 9- "An Empirical Investigation of the Dynamics of the Greek Twin Deficits" Pantelidis Panagiotis, Trachanas Emmanouil, Athanasenas L. Athanasios and Katrakilidis Constantinos. In the Proceedings of the 6th International Scientific Conference: New Horizons in Industry, Business and Education, (NHIBE 2009) August, 2009, Santorini, Greece. 10- Dynamic Linkages between Output Growth and Macroeconomic Volatility: Evidence using Greek Data, (with X.Chapsa, N.Tabakis, and G.Konteos), International Conference on Applied Economics, Kastoria-Greece, The dynamics of Greek exports of animal products to the EU market (with M.Lioliou and K.Polymeros). Conference Proceedings, 10th Conference of ETAGRO, Structural Changes from four Accessions: Denmark, Greece, Spain, Austria non-stationary Markovian Elasticities of the GDP, (with K.Karantininnis). XIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, Gend- Belgium, August An Empirical Investigation of the Dynamic Relationship between the Oil Prices and the Athens Stock Exchange. 5 th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), Thessaloniki-Greece, Institutional Changes and Trend Behaviour of European FDI Inflows, (with E. Smaragdi and N. Varsakelis). 33 rd European International Business Academy Conference (EIBA), Catania-Italy, December Testing the Dynamic Characteristics of Competitiveness in Fresh Fish Exports of Euro Mediterranean Countries, (with K.Polymeros). 1st Mediterranean Conference of Agro Food Social Scientists, organized by the European Association of Agricultural Economists, (103rd Seminar of the EAAE) and the International Association of Agricultural Economists (IAAE). Barcelona- Spain, April Published in Agricultural Economics Data Base: 16- Dynamic Linkages between Inward and Outward FDI: A Panel Cointegration Approach. 59th International Conference of the Atlantic Economic Society, London, Analyzing the Determinants of Smoking Behavior and their Differences across various Smoking Groups. 9 th International Conference on Marketing Development, Conference Proceedings,

9 18- Structural Changes from Four EU Accessions: Denmark, Greece, Spain, Austria Non-Stationary Markovian Elasticities of the GDP, (with K.Karantininis).Conference of the European Association of Agricultural Economists The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System, Kopenhagen, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ 19- The Relationship Between Stock Market Returns and Inflation: An Econometric Investigation Using Greek Data, (with D. Ioannidis and A.Lake). International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, ASMDA 2005, Brest, France, Conference Proceedings, An Econometric Investigation of the Dynamic Characteristics of the Greek Budget Deficit) (with N. Tabakis and I. Kyritsis). 16th National Conference of Statistics of the Hellenic Statistical Institute, Conference Proceedings, An Econometric Investigation of the Twin Deficits Hypothesis: The case of Greece", (with N. Tabaki and P.Pantelidis). 16th National Conference of Statistics of the Hellenic Statistical Institute, Conference Proceedings, Is Greek Stock Market a Safe Place Against Inflation?, (with A.Lake). 2 nd International Conference on Accounting and Finance in Transition), Conference Proceedings, Simultaneity and Causality between FTSE\ASE 20 Future Index, FTSE/ASE Spot Market Index and the Respective Volatilities in Greece, (with S.Athianos and A.Lake), 16 th Conference of the Greek Statistical Institute, Conference Proceedings, Structural Dynamics of the Danish Pork Industry: A Maximum Entropy nonstationary Markov modelling approach (with K.Karantininis). 10 th International Conference of the European Association of Agricultural Economists, Saragosa, Spain, Sectoral Linkages and the role of Agriculture in the Cyprus Economy (in Greek, with M. Markou). Conference Proceedings, 6 th Conference of ETAGRO, The Investigation of Cotton Demand in European Union using the method of Multiple Stages (in Greek, with K.Polymeros). Conference Proceedings, 6 th Conference of ETAGRO, Budget Deficits and Interest Rates: The case of Greek Economy (in Greek, with N. Apergis and V. Manesiotis). Conference on The Present and the Future of the Greek Economy. Conference Proceedings, Economic University of Athens Investment and the Interactions between Public and Private Sector (in Greek, with A.Karasavvoglou and K.Terzidis). 4th Conference of Sakis Karagiorgas Foundation, Conference Proceedings, Fiscal Policy in Greece, (in Greek, with A.Karasavvoglou and K.Terzidis). 3d Conference of Sakis Karagiorgas Foundation, Conference Proceedings,

10 31- Α Cointegration Approach to the International Financial Integration (with C.Karfakis and D.Moschos). 3d International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, Conference Proceedings, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1. Balkan Area & EU-15: An empirical investigation of Growth Convergence, (with Tsanana E. and P. Pantelidis). International Conference on The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World, EBEEC 2011, Pitesti- Romania. 2. The Eastwards European Union Expansion and the Expected Migrating Stream, (with A. Karasavvoglou and Th. Oikonomou). A New All-European Development Model in an Enlarged EU, Social and Economic Aspects, Pozna- Poland, Testing for Income Convergence: Evidence for the Four Cohesion Countries, (with X.Chapsa and N.Tabakis), International Conference on Applied Business, Kavala-Greece, Daily Patterns in Greek Foreign Exchange Market (with P.Alexakis and N.Apergis). 4 th Annual International Conference of Multinational Finance Society, Thessaloniki, Immigration and Low-wage Employment in Greece (with A.Karasavvoglou). Conference on Problems of Low-Wage Employment, Bordeaux, Monetary Volatility, Real Volatility and Real Exchange Rates: Evidence from GARCH Estimates and Variance Decomposition Tests (with N.Apergis). 41st International Conference of the Atlantic Economic Society, Paris, The Demand for Foreign Reserves and Exchange Rate Adjustments: The Case of Greece, (with C.Karfakis). 4 th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. The dynamic linkages of fiscal and current account deficits: New non-linear evidence from five highly indebted European countries (with E. Trachanas). Εχει αποσταλεί στο Applied Economics. 2. Political rent seeking or discretionary policy? Non-linear evidence on the government spending and revenues nexus in Greece (with A. Athanasainas and E. Trachanas). Εχει αποσταλεί στο Economics Bulletin. 3. Wagner s Law versus Keynesian Hypothesis: Evidence from pre-wwii Greece (with A. Antoniou and P. Tsaliki). Εχει αποσταλεί στο Panoeconomicus. 4. A panel unit root analysis of Income Convergence: The case of Balkan economies (with E. Tsanana). Εχει αποσταλεί στο Eastern European Economics. 10

11 5. A dynamic panel, empirical investigation on the link between inflation and fiscal imbalances. Does heterogeneity matter? (with N. Avgeris). Εχει αποσταλεί στο Prague Economic Papers. 6. Price transmission in the Swedish Food Market Chain (with K. Karantininis and M. Persson). Εχει αποσταλεί στο European Review of Agricultural Economics. ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -"Επιστηµονική Οργάνωση της Εργασίας και του Χώρου Παραγωγής". ελτίο ιοίκησης Επιχειρήσεων, "Θεωρία Συστηµάτων". Οικονοµική Επιθεώρηση, "Η Εφαρµογή του Αριστου Στοχαστικού Ελέγχου για τον Καθορισµό µιας Σταθεροποιητικής Πολιτικής στο Νοµισµατικό Τοµέα της Ελληνικής Οικονοµίας". Συλλογική έρευνα, Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. (Σεπτέµβριος 1991 έως Σεπτέµβριος 1993). -" ιερεύνηση των Παραµέτρων Επαγγελµατικής Αποκα-τάστασης των Πτυχιούχων του ΤΕΙ Σερρών". Αµοιβόµενη έρευνα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Γραφείου ιασύνδεσης, Εκπαίδευσης και Παραγωγής του ΤΕΙ Σερρών. (Από Νοέµβριο 1997 έως εκέµβριο 1998). -"Εξέλιξη Παραµέτρων και υνατοτήτων Σύνδεσης Εκπαίδευσης και Παραγωγής". Αµοιβόµενη έρευνα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Γραφείου ιασύνδεσης, Εκπαίδευσης και Παραγωγής του ΤΕΙ Σερρών. (Από εκέµβριο 1999 έως Μάϊο 2000). ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 1-Current account deficit sustainability: The case of Greece N. Apergis, C. Katrakilidis & N. Tabakis - Applied Economics Letters, Vol. 7, Issue 9, On the sustainability of current account deficits: evidence from four ASEAN countries A.Z. Baharumshah, E Lau, S. Fountas - Journal of Asian Economics, Volume 14, Issue 3, Is there a long-run relationship between exports and imports in Chile? D. Herzer and Felicitas Nowak-Lehmann D. - Applied Economics Letters, Volume 13, Issue 15,

12 3 Sustainability of external imbalances: the case of Malaysia E. Lau and A.Z. Baharumshah - Singapore Economic Review, Volume: 48, Issue: 1, Sustainability of current account for Turkey: intertemporal solvency approach H Kalyoncu - MPRA Paper No. 1220, Current account sustainability in seven developed countries F Dülger and Z.A. Ozdemir - Journal of Economic and Social Research, 7(2), Modeling the long-run sustainability of Turkish external debt with structural changes G Onel and U. Utkulu - Economic Modelling, Volume 23, Issue 4, The sustainability of the current account in the Czech Republic, Hungary and Slovenia L Kónya - Empirical Economics, Volume 36, Number 2, Current account deficit sustainability: the case of Barbados K Greenidge, C Holder & Alvon Moore - Applied Economics, Volume 43, Issue 8, The sustainability of current account deficits and tourism receipts in Turkey S Ongan - The International Trade Journal, Volume 22, Issue 1, Malaysia's current account deficits: an intertemporal optimization perspective HB Ismail and A.Z. Baharumshah - Empirical Economics, Volume 35, Number 3, International intertemporal solvency in OECD countries: evidence from panel unit root H Kalyoncu - Praque Economic Papers, Vol. 1, No. 15, An empirical analysis of sustainability of trade deficit: Evidence from Sri Lanka N Perera and R. Verma - Faculty of Commerce-Papers, Analyzing the Sustainability of India's Current Account Position Following the Reforms of the Early 1990s N Sohrabji - Journal of Asia Business Studies, Volume 4 issue 2,

13 14 Understanding Sustainability of Trade Balance in Singapore Empirical Evidence from Co-integration Analysis V Jain and J. Sami - ICOQM-10, Sustainability of the current account deficit in Turkey Ö Polat - African Journal of Business Management, Vol. 5(2), Are Exports and Imports of Chile Cointegrated. Herzer, D. and Felicitas Nowak-Lehmann, D. (2005). Discussion Paper No. 111, Ibero-America Institute for Economic Research, University of Goettingen, Goettingen, Germany 17 Cari Đşlemler Dengesi.Rejim Değişim Modelleri Đle Modellenebilir MĐ? Işıl Akgül Selçuk Koç and Selin Özdemir Koç-. Türkiye Ekonometri ve Đstatistik Kongresi Mayıs 2007 Đnönü Üniversitesi, Malatya 18 An Analysis of Turkish External Debt Sustainability: Test of Intertemporal Borrowing Constraints G Önel - ncsu.edu 19 Do Tourism Receipts Contribute to the Sustainability of Current Account Deficits in Barbados T Lordea, S Lowea and B. Francis - CBB Working Paper, Sustainability of Turkish Current Account Deficit in the Post-Crisis Period Đo Coşkun - MIBES Transactions, Vol 5, Issue 2, Current account deficits and sustainability: Evidence from the OECD countries SW Chen - Economic Modelling, Volume 28, Issue 4, Sustainability of current account for Latin America and Caribbean countries H Kalyoncu & Ilhan Ozturk - Applied Economics Letters, Volume 17, Issue 8, Is India's Current Account Position Sustainable? N Sohrabji papers.ssrn.com 24 The Intertemporal Approach to the Current Account: Evidence from Indonesia and Malaysia HB Ismail A.Z. Baharumshah - repo.uum.edu.my 13

14 25 The intertemporal budget constraint and current account sustainability in Cyprus: evidence and policy implications C Pattichis - Applied Economics, Volume 42, Issue 4, Is Lebanon s Trade Deficit Sustainable? A Cointegration Analysis. Pattichis, C. and Kanaan, M. - Economia Internazionale (International Economics), Vol. LIV, Νο. 1., Does inflation uncertainty matter in foreign direct investment decisions? An empirical investigation for Portugal, Spain and Greece N Apergis, C Katrakilidis - International Review of Economics and Business, vol. 44, no. 4, Determinants of, and the relation between, foreign direct investment and growth: a summary of the recent literature EG Lim IMF WP/01/175, New institutional economics and FDI location in Central and Eastern Europe R Grosse and L.Trevino - MIR: Management International Review,vol.45, 2, Market reform and foreign direct investment in Latin America: evidence from an error correction model L.J Trevino, J.D Daniels, H.Arbelaez & K.P. Upadhyaya - The International Trade Journal, Volume 16, Issue 4, The three pillars of institutional theory and FDI in Latin America: An institutionalization process L.J Trevino, D.E Thomas and J.Cullen - International Business Review, Volume 17, Issue 1, Decisive FDI obstacles as an explanatory reason for limited FDI inflows in an EMU member state: The case of Greece A. Bitzenis, A. Tsitouras and V.Vlachos - Journal of Socio-Economics, Volume 38, Issue 4, Motives for FDI in a Small EMU Member State: the case of Greece A Bitzenis, A Tsitouras and V.Vlachos - Journal of Economics and Business, Vol. X 2007, No 2,

15 7 Does FDI promote regional development? Evidence from local and regional productivity spillovers in Greece V Monastiriotis and J.Jordaan - Eastern Journal of European Studies,1 (2), Politique d'attractivité des IDE et dynamique de croissance et de convergence dans les Pays du Sud Est de la Méditerranée M Alaya, D Nicet-Chenaf and E.Rougier - Cahiers du Groupe de Recherche en Économie Théorique et Appliquée, No , Structural Changes, Causality, and Foreign Direct Investments: Evidence from the Asian Crises of 1997 ME De Boyrie - Global Economy Journal, 9, (4), Inward Greek FDI and Location Advantages P Pantelidis, D Kyrkilis ann E. Nikolopoulos - papers.ssrn.com, An Analysis of the Relationship between Macroeconomic Variables and Foreign Direct Investment: A Case Study of Vietnam P Chukiatkhajorn The Determinants of Foreign Direct Investment: A Case Study of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) M Seikveng Localization factors and inward foreign direct investment in Greece NC Leitão repositorio.ipsantarem.pt 14 The Contagion" Disease" that affects Foreign direct investment In the MENA countries NS Habash qspace.qu.edu.qa 15 Groupement de Recherches Economiques et Sociales M Alaya, D Nicet-Chenaf - Cahier n, cahiersdugres.u-bordeaux4.fr 16 Regional Distribution and Spatial Impact of FDI in Greece: evidence from firmlevel data V Monastiriotis and J.Jordaan- GreeSE Paper No 44, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe,

16 3-Dynamic linkages between FDI inflows and domestic investment: a panel cointegration approach N Apergis, C Katrakilidis and N. Tabakis - Atlantic Economic Journal, 34, Investment matters: the role and patterns of investment in Southeast Europe B Handjiski World Bank WP/159, Foreign Direct Investment, Determinants and Policy Analysis: Case Study of Pakistan. An Hakro gla.ac.uk 3 Are Foreign and Public Capital Productive in the Mexican Case? A Panel Unit Root and Panel Cointegration Analysis M Ramirez - Eastern Economic Journal, Vol. 36, No. 1, pp , A Study of the Relationship Between Housing Market and Stock Market W Wang ethesys.nuk.edu.tw 5 Determinants of Foreign Direct Investment Flows to Pakistan AN Hakro, IA Ghumro - The Journal of Developing Areas, 44, 2, Development Zones in China: Are STIPs a Substitute for or a Complement to ETDZs? BJ Liu and Y.Y.Wu WP 34, proj3.sinica.edu.tw 7 Is Foreign Direct Investment Productive in the Latin America Case? A Panel Cointegration Analysis, MD Ramirez - The International Trade Journal, Volume 25, Issue 1, The Effect of FDI and Other Foreign Capital Inflows on Growth and Investment in Developing Economies Hat Elboiashi theses.gla.ac.uk 10 Büyüme,do Rudan Yabanci Sermaye Yatirimlari ve yurt ç Yatirimlar Arasindak etk lem Bilgili F., R. Düzgün and E.Ugurlu - Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :23 Yil:2007/2 16

17 11 Foreign direct investment and its impact factors-from Panel causality analysis of China regional panel causality analysis Li Xing M. W. W. Luke Chan- Statistical Research, 8, Foreign direct investment to squeeze into the crowding-out effect - based on the perspective of foreign origin and regional differences Xian Guoming Sun Jiangyong-Economic Research, 8, The western Balkans in transition European Commission, Occasional paper No. 5, European Commission, Brussels. 14 Foreign Direct Investment Inward and Foreign Direct Investment Outward: Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests with a Certain Number of Structural Changes N. Apergis-Global Economy Journal, 8 (1), Spending and revenues in Greece: new evidence from error correction modelling CP Katrakilidis - Applied Economics Letters, Taylor & Francis 1 A survey of the international empirical evidence on the tax-spend debate JE Payne - Public Finance Review, vol. 31, 3, The government revenue and government expenditure nexus: empirical evidence from nine Asian countries PK Narayan - Journal of Asian Economics, Volume 15, Issue 6, Government revenue and government expenditure nexus: evidence from developing countries PK Narayan and S. Narayan - Applied economics, Volume 38, Issue 3, Government revenue-expenditure nexus: evidence from Latin America B Ewing and J.Payne - Journal of Economic Development, Volume 23, Number 2,

18 5 Harcama-Vergi Geliri Hipotezi: Türkiye Örneği H Terzi and S.Oltulular - Đktisadi Ve Đdari Bilimler Dergisi/ Cilt: 20 Eylül, Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey? Evidence from Cointegration and Causality Tests with Endogenous Structural Breaks M Aslan-M. Tasdemir- Anadolu International Conference in Economics June 17-19, 2009, Eskişehir, Turkey 5-Factors Affecting Cigarette Demand E. Raptou, K Mattas, E Tsakiridou, C Katrakilidis - International Advances in Economic Research, vol. 11, no. 3, How Social Processes Distort Measurement: The Impact of Survey Nonresponse on Estimates of Volunteer Work. NBER Working Paper No KG Abraham, SE Helms and S. Presser NBER WP/14076, The Effects of Survey Nonresponse on Inferences about Volunteer Work in the United States KG Abraham, SE Helms and S. Presser - presented at the IZA Topic, Smoking on the shoulders of giants-an application of the two-part model to Swedish longitudinal data G Kjellsson biblioteket.ehl.lu.se 4 Factores determinantes del consumo de cigarrillos en menores de edad (11 a 17 años) Pontificia Universidad Catolica de Chile I n s t i t u t o d e E c o n o m i a Lilí Illanes - Magister en Economia,

19 5 Tobacco Consumption and Gender Socioeconomic Differences in South Europe: Evidence from Panel data A.Nikolaou- SPOUDAI, Vol. 59, No 3-4, Macroeconomic Environment and Foreign Direct Investment Net In-flows: An Empirical Approach CP Katrakilidis, NM Tabakis and N.Varsakelis - International Review of Economics and Business, vol. 44, no. 2, Manufacturing agglomeration as incentives to Asian FDI in China after WTO C Tuan and L.F.Y. Ng - Journal of Asian Economics, Volume 15, Issue 4, Foreign direct investment and development: a literature review and bibliography Odele Peter - International Development Research Centre, Ottawa, Canada, A note on foreign direct investment and Indian economy S Nandi - World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 7, No.1/ The Impacts of Financial Deepening on Foreign Direct Investment: An Application of Panel Data Analysis J Lan Investigating smoker's profile: The role of psychosocial characteristics and the effectiveness of tobacco policy tools Elena Raptou, K Mattas, C Katrakilidis - American Journal of Economics and Sociology, Vol 68, Issue 2, The Austrian Tobacco Act in practice Analysing the effectiveness of partial smoking bans in Austrian restaurants and bars G. Reichmann, M. Sommersguter-Reichmann - Health Policy, in press, The Role of Parental and Peer Smoking Influences in the Development of Adolescents' Smoking Behavior: A Review E.V. Bindah and M.N. Othman - Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (11),

20 3 Environmental Factors Affecting the Initiation and Cessation of Tobacco Use Among African American Men Ages 18 to 40: A Review of the Literature C.B Williams - Ball State University Muncie, Indiana, Der Nichtraucherschutz im Bereich der Gastrono-mie in Theorie und Praxis G Reichmann, M Sommersguter-Reichmann - kfunigraz.ac.at 5 The Economics of Excess: Addiction, Indulgence, and Social Policy H Winter Stanford University Press, The accommodation hypothesis in Greece: A Tri-Variate Granger-Causality Approach A.Karasavvoglou, C Katrakilidis - SPOUDAI, vol.43, no. 1, TFP change, output gap and inflation in the Russian Federation ( ) P Michaelides - Journal of Economics and B.business, Business Cycles in Greece ( ): An Econometric Investigation P Michaelides, J Milios, A Vouldis - Journal of Economics and 3 Technological Change and Business Cycle Synchronization in Europe ( ) P Michaelides, T Papageorgiou, D Stamos The Effects of the Increasing Oil Price Returns and its Volatility on Four Emerged Stock Markets A.Lake, C Katrakilidis - European Research Studies Journal, vol. XII, issue 1, Testing the Cointegration of Oil Prices and Energy Sector Equity Indices AO Constantin and B.Cernat-Gruici- Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN, Vol. LXII No. 4/ " Meteor showers" and" heat waves" in Greek financial markets N Apergis, C Katrakilidis, S Papastamatis - International Advances in Economic Research, vol. 3, no. 4, The Heat Waves or Meteor Showers Hypothesis: Test on Selected Asian Emerging and Developed Stock Markets T Hassan, AB Nassir and S. Mohamad -Investment Management and Financial Innovations, Volume 3, Issue 1,

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ερευνητική Περιοχή: Πολιτική Οικονοµία ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή e-mail: rpanag@kepe.gr τηλ: (+30) 210-3676-302

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος Γέννησης: 1975 e-mail: sblavo@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Essex Τίτλος ιατριβής: Two-Level Games in the EU-25 Enlargement

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα 1 Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας gvoskop@uom.gr Σπουδές Πτυχίο (BA), Brock University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα-Επώνυμο Στέφανος Καραγιάννης Τηλ.6977 80 87 22 Τηλέφωνο: e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΣΠΟΥΔΕΣ. Dr (V.W.L). Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 2 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΣΠΟΥ ΕΣ... 2 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κούγιας Ιωάννης Ηλίας Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Οικίας: 26340 32271 25 ης Μαρτίου & Κύπρου, Αντίρριο Αιτωλ/νίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα