COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S"

Transcript

1 I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού σε έκδοση Split αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S Οδηγίες χρήσης

2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας Φίλτρο Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Eπεξήγηση συμβόλων Οδηγίες για την ασφάλειά σας Στοιχεία για την αντλία θερμότητας Γενικά Δομή της αντλίας θερμότητας Θερμοστάτης Θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης για περισσότερη ισχύ ζεστού νερού χρήσης Αυτόματη απόψυξη Ρύθμιση θέρμανσης και ψύξης από το θερμοστάτη Ρυθμίσεις τρόπων λειτουργίας Πίνακας χειρισμού Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού Λειτουργία του πίνακα χειρισμού Καρτέλα μενού Mενού Θερμοκρασίες Φραγή Mενού Ρύθμιση/διόρθωση καμπύλης θέρμανσης Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης Φραγή ψύξης, κύκλωμα θέρμανσης Διευρυμένο μενού Επισκόπηση Ψύξη/θέρμανση Ζεστό νερό χρήσης Χρονοδιακόπτης (προγράμματα χρόνου) Ρύθμιση ρολογιού Συναγερμός Επίπεδο πρόσβασης Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Απενεργοποίηση βομβητή συναγερμού Έκδοση προγράμματος Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου CANbus-LCD (πρόσθετος εξοπλισμός) Επιθεώρηση και συντήρηση Απομάκρυνση βρωμιάς και φυλλωμάτων Περίβλημα Εξατμιστής Χιόνι και πάγος Υγρασία Έλεγχος στεγανότητας Βλάβες Πρωτόκολλο συναγερμών και Πρωτόκολλο πληροφοριών Παράδειγμα ενός συναγερμού: Καμία ένδειξη στην οθόνη Όλοι οι συναγερμοί, προειδοποιήσεις και παράθυρα πληροφοριών Οθόνη συναγερμών Προειδοποιητική ένδειξη Παράθυρο πληροφοριών Σύμβολο πληροφοριών Εργοστασιακές ρυθμίσεις Εργοστασιακές ρυθμίσεις Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής υπόδειξης επισημαίνουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που ενέχει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν θανατηφόροι. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται και πλαισιώνονται με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο σε γκρι φόντο. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Διαχωρίζονται με γραμμές επάνω και κάτω από το κείμενο. Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2 o επίπεδο) Πίν. 1

3 Στοιχεία για την αντλία θερμότητας Οδηγίες για την ασφάλειά σας Γενικά Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας H εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά σε εκπαιδευμένο εγκαταστάτη. Βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, και ότι δεν παίζουν με αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Συντήρηση και επισκευή Οι επισκευές πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά σε εκπαιδευμένο εγκαταστάτη. Οι ακατάλληλες επισκευές ενδέχεται να επιφέρουν κινδύνους για το χρήστη και προβλήματα δυσλειτουργίας. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά. Σε ετήσια βάση η αντλία θερμότητας πρέπει να επιθεωρείται και κατά περίπτωση να συντηρείται από από εκπαιδευμένο εγκαταστάτη. 2 Στοιχεία για την αντλία θερμότητας Η αντλία θερμότητας EWP AWS αποτελείται από μία εξωτερική και μία εσωτερική μονάδα. Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί με έναν ήδη υπάρχοντα λέβητα. Η εγκατάσταση θέρμανσης ελέγχεται από ένα θερμοστάτη, που βρίσκεται μέσα στη μονάδα HMAWS. Ο θερμοστάτης αυτός ελέγχει και επιτηρεί την εγκατάσταση με τη βοήθεια διαφόρων ρυθμίσεων για τη θέρμανση, το ζεστό νερό χρήσης και την υπόλοιπη λειτουργία. Οι ρυθμίσεις διεξάγονται από τον εγκαταστάτη καθώς και από το χρήστη μέσω ενός πίνακα χειρισμού. Όταν η αντλία θερμότητας έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία, πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται συγκεκριμένες λειτουργίες. Ενδεχομένως έχει προκύψει κάποια βλάβη ή πρέπει να ληφθούν μικρότερης εμβέλειας μέτρα συντήρησης. Κάποια συγκεκριμένα μέτρα μπορεί να τα λάβει και ο χρήστης μόνος του. Στις παρούσες οδηγίες χειρισμού περιγράφονται τα απαραίτητα βήματα. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 3 Δομή της αντλίας θερμότητας Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας παραδίδεται ξεχωριστά από την εσωτερική μονάδα. Η αντλία θερμότητας αποτελείται από την εξωτερική μονάδα ODU, που εγκαθίσταται εκτός οικίας και τη μονάδα HMAWS, που εγκαθίσταται εντός. Ο θερμοστάτης βρίσκεται στη μονάδα HMAWS. Η μονάδα HMAWS B-S μπορεί να συνδυαστεί με έναν ήδη υπάρχοντα λέβητα πετρελαίου ή αερίου. 2.1 Γενικά Οι EWP 8-16 AWS E-S είναι αντλίες θερμότητας, που κερδίζουν ενέργεια για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης από τον εξωτερικό αέρα. Προσφέρουν και τη δυνατότητα ψύξης του σπιτιού, φροντίζοντας για ένα ευχάριστο κλίμα στο εσωτερικό του. 1 2 T2 θ 230/400 V. 3 G2 DV HF T3 θ 230/400 V. θ THC M SV I Σχ. 1 Εξωτερική μονάδα ODU, μονάδα HMAWS με μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης και ενδοδαπέδια θέρμανση [1] Εξωτερική μονάδα ODU [DV] Τρίοδη βαλβίδα [2] Μονάδα HMAWS [SV] Βαλβίδα ασφαλείας [3] Ζεστό νερό χρήσης [4] Δοχείο αδράνειας [T2] Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικά [T3] Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης [G2] Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης [THC] Θερμοστάτης ασφαλείας [HF] Σύστημα για ενδοδαπέδια θέρμανση

4 4 Θερμοστάτης 4 Θερμοστάτης Ο θερμοστάτης ελέγχει και επιτηρεί τις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης, καθώς και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την αντλία θερμότητας και το θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης. Η λειτουργία επιτήρησης απενεργοποιεί για παράδειγμα την αντλία θερμότητας, αν προκύψουν δυσλειτουργίες, για να προστατεύσει σημαντικά εξαρτήματα από ζημιές. 4.1 Θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης για περισσότερη ισχύ Αν η αντλία θερμότητας δεν παρέχει αρκετή ενέργεια για τη θέρμανση του σπιτιού ή απενεργοποιηθεί λόγω χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών, θα πρέπει να αναλάβει δράση η πρόσθετη θέρμανση. Η πρόσθετη θέρμανση κερδίζεται από την ενσωματωμένη αντίσταση 9kW της μονάδας HMAWS ή από το λέβητα πετρελαίου/αερίου. Αν η αντλία θερμότητας καλύπτει μόνο ένα μέρος των ενεργειακών αναγκών για τη θέρμανση, το έλλειμμα θερμικής ισχύος συμπληρώνεται από τον ηλεκτρικό θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης. Αν η αντλία θερμότητας καλύπτει τις απαιτούμενες ενεργειακές ανάγκες, ο θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα. 4.2 Προτεραιότητα μπόιλερ Αν στην εγκατάσταση συνδέεται ζεστό νερό χρήσης, γίνεται διάκριση μεταξύ νερού θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Το νερό θέρμανσης οδηγείται στα θερμαντικά σώματα και στην ενδοδαπέδια θέρμανση. Το ζεστό νερό χρήσης οδηγείται στο ντους και στις βρύσες. Μόλις ζητηθεί ζεστό νερό χρήσης, ο θερμοστάτης απενεργοποιεί τη θέρμανση και μεταβαίνει σε λειτουργία προτεραιότητας μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης. Το μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης διαθέτει από την πλευρά του πόσιμου νερού έναν αισθητήρα θερμοκρασίας μπόιλερ, ο οποίος επιτηρεί τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης. 4.3 Αυτόματη απόψυξη Αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από τους +10 C μπορεί να σχηματιστεί πάγος στον εξατμιστή. Αν ο σχηματισμός πάγου πάρει μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα η ροή του αέρα μέσα από τον εξατμιστή να εμποδίζεται, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία απόψυξης. Η απόψυξη ελέγχεται από την τετράοδη βαλβίδα. Η βαλβίδα αντιστρέφει την κατεύθυνση ροής μέσα στο κύκλωμα ψυκτικού. Το αέριο θέρμανσης λιώνει τον πάγο στις περσίδες του εξατμιστή. Μόνο ο χώρος, όπου είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου, αναγνωρίζεται από το σύστημα ρύθμισης ως χώρος αναφοράς και χρησιμοποιείται ως βάση για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής. 4.5 Ρυθμίσεις τρόπων λειτουργίας Η αντλία θερμότητας πρέπει κατά την εγκατάσταση να ρυθμιστεί σε ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Ο τρόπος λειτουργίας είναι η εκάστοτε κατάσταση λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και εξαρτάται από το περιβάλλον της, π.χ. από το αν υπάρχει λέβητας πετρελαίου ή αερίου. Υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των σωστών ρυθμίσεων για τον εκάστοτε τρόπο λειτουργίας και τις υπόλοιπες συνθήκες είναι ο εγκαταστάτης. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από περίπου 20 C, η λειτουργία της αντλίας θερμότητας διακόπτεται αυτόματα. Ο ηλ. θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης ή ο 2η πηγή θέρμανσης (λέβητας) της μονάδας HMAWS αναλαμβάνει τότε τη λειτουργία θέρμανσης και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 5 Πίνακας χειρισμού Στον πίνακα χειρισμού εκτελούνται όλες οι ρυθμίσεις και προβάλλονται τυχόν συναγερμοί. Ο πίνακας χειρισμού και ο θερμοστάτης βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά της εσωτερικής μονάδας. 5.1 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού 4.4 Ρύθμιση θέρμανσης και ψύξης από το θερμοστάτη Ο θερμοστάτης ελέγχει την παραγωγή θερμότητας με τη βοήθεια των τιμών του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τον αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου. Αυτό σημαίνει, ότι ένας αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας τοποθετείται στον ψυχρότερο και λιγότερο εκτεθειμένο στον ήλιο εξωτερικό τοίχο του σπιτιού. Ένας δεύτερος αισθητήρας θερμοκρασίας τοποθετείται σε κεντρικό σημείο του σπιτιού. Αυτοί οι δύο αισθητήρες θερμοκρασίας επισημαίνουν στο θερμοστάτη την τρέχουσα εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία (χώρου). Σε συνάρτηση με τις θερμοκρασίες αυτές η αντλία θερμότητας προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Ο χρήστης μπορεί και μόνος του να καθορίσει τη θερμοκρασία προσαγωγής για τη θέρμανση σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία με τη βοήθεια του αισθητήρα χώρου και της καμπύλης θέρμανσης. Η καμπύλη θέρμανσης υποδεικνύει τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θέρμανσης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία. Με την επιλογή μιας χαμηλότερης καμπύλης θέρμανσης προκύπτει μια χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής και συνεπώς μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Το σήμα του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου επηρεάζει τη θερμοκρασία προσαγωγής της καμπύλης θέρμανσης. Η θερμοκρασία προσαγωγής χαμηλώνει, όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου μετράει θερμοκρασία υψηλότερη από τη ρυθμισμένη. Σχ. 2 [1] Κεντρικός διακόπτης ON/OFF [2] οθόνη [3] Περιστροφικός διακόπτης Οθόνη γραφικών Σχ I I

5 Mενού 5 Περιστροφικός διακόπτης Ο Περιστροφικός διακόπτης χρησιμεύει στην πλοήγηση στα μενού και στην τροποποίηση τιμών. Με πάτημα του ρυθμιστή επιβεβαιώνεται η εκάστοτε επιλογή. Κεντρικός διακόπτης Από τον κεντρικό διακόπτη ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η αντλία θερμότητας. 5.2 Λειτουργία του πίνακα χειρισμού Με το Περιστροφικός διακόπτης μπορείτε να πλοηγηθείτε στα διάφορα μενού. Γυρίστε τον Περιστροφικό διακόπτη αριστερόστροφα, για να μεταβείτε στα μενού προς τα κάτω. Γυρίστε το κουμπί μενού δεξιόστροφα, για να μεταβείτε στα μενού προς τα πάνω. Πατήστε Τον περιστροφικό διακόπτη μόλις μαρκαριστεί η επιθυμητή επιλογή, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στο πάνω και στο κάτω άκρο κάθε υπομενού υπάρχουν βέλη, που σας επιτρέπουν να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε Τον περιστροφικό διακόπτη όταν το βέλος είναι μαρκαρισμένο Επισκόπηση εικονιδίων Στην κάτω πλευρά της οθόνης προβάλλονται εικονίδια που αντιστοιχούν στις λειτουργίες και τα εξαρτήματα της εκάστοτε λειτουργίας. 5.3 Καρτέλα μενού Τα μενού για διαφορετικά αιτήματα κατανέμονται σε τέσσερις διαφορετικές καρτέλες. Θερμοκρασία Επισκόπηση ρυθμίσεων θέρμανσης Φραγή Λειτουργίες για φραγές Μενού Τα πιο εύχρηστα σημεία μενού Διευρυμένο μενού Περισσότερα σημεία μενού Ο χρήστης της εγκατάστασης βλέπει μόνο τα σημεία μενού που προβάλλονται στα δύο επίπεδα χρήστη. 6 Mενού Τα μενού και το παράθυρο ρυθμίσεων για ψύξη προβάλλονται μόνο, όταν είναι επιλεγμένος ο τρόπος λειτουργίας ψύξη/θέρμανση. Τα μενού για το σύστημα θέρμανσης 2 προβάλλονται μόνο, όταν στο σύστημα είναι εγκατεστημένο ένα κύκλωμα θέρμανσης 2. Περιμένετε τουλάχιστον μία ημέρα μετά την αύξηση ή τη μείωση της ρύθμισης θερμοκρασίας, πριν προβείτε σε νέα ρύθμιση της θερμοκρασίας Θερμοκρασίες Στο Θερμοκρασίες προβάλλονται οι τρέχουσες θερμοκρασίες των αισθητήρων, που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης. Από το μενού επιλέξτε Θερμοκρασίες I Σχ. 4 [1] Συμπιεστής [2] Λειτουργία ψύξης [3] Θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης (ηλ. θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης ή 2ος λέβητας) [4] Εξωτερική είσοδος [5] Λειτουργία ζεστού νερού χρήσης [6] Θερμική απολύμανση [7] Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης [8] Ρύθμιση χρόνου [9] Λειτουργία θέρμανσης [10] Βλάβες [11] Λειτουργία διακοπών [12] Απόψυξη [13] Εικονίδιο πληροφοριών (Info) I Σχ. 5 [1] Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου [2] Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας [3] Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής [4] Αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης (πρόσθετος εξοπλισμός) Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου προβάλλεται μόνο, όταν είναι εγκατεστημένος ένας αισθητήρας χώρου. Στην οθόνη προβάλλεται η θερμοκρασία του χώρου, στον οποίο είναι εγκατεστημένος. Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας δείχνει την εξωτερική θερμοκρασία. Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής δείχνει τη θερμοκρασία προσαγωγής της εγκατάστασης θέρμανσης. Αυτή είναι η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης, που οδηγείται στο σύστημα θέρμανσης. Αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης δείχνει τη θερμοκρασία στο κάτω μέρος του εξωτερικού δοχείου του μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης. Η θερμοκρασία είναι περίπου 5 C χαμηλότερη, από ό,τι η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης στο εσωτερικό δοχείο μπόιλερ.

6 6 Mενού 6.2 Φραγή Στο θερμοστάτη μπορείτε να βρείτε τις εξής εναλλακτικές: Φραγή πρόσθετης θέρμανσης; Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να δοθεί έγκριση ή να φραγεί η λειτουργία του ηλ. θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης ή του 2ου λέβητα. Εργοστασιακή ρύθμιση είναι το (Όχι). Για να φραγεί η λειτουργία της πρόσθετης θέρμανσης (ZΗ): Φραγή πρόσθετης θέρμανσης Ναι Ναι Φραγή ζεστού νερού χρήσης Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να δοθεί έγκριση ή να φραγεί η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης. Εργοστασιακή ρύθμιση είναι το (Όχι). Για φραγή του ζεστού νερού χρήσης: Επιλέξτε Φραγή ζεστού νερού χρήσης Επιλέξτε Ναι Φραγή θέρμανσης Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να δοθεί έγκριση ή να φραγεί η λειτουργία θέρμανσης. Εργοστασιακή ρύθμιση είναι το (Όχι). Για φραγή της θέρμανσης: Επιλέξτε Φραγή θέρμανσης Επιλέξτε Ναι Φραγή ψύξης Προβάλλεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να δοθεί έγκριση ή να φραγεί η λειτουργία ψύξης. Εργοστασιακή ρύθμιση είναι το (Ναι). Για έγκριση της λειτουργίας ψύξης: Από το μενού επιλέξτε Φραγή ψύξης. ΕπιλέξτεΌχι. 6.3 Mενού Στο Mενού προβάλλονται οι παράμετροι που είναι ρυθμισμένες για την εγκατάσταση θέρμανσης. Έτσι για παράδειγμα η παράμετρος Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης προβάλλεται μόνο αν υπάρχει συνδεδεμένο μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης. Σχ. 6 Στην οθόνη προβάλλονται και οι εκάστοτε τιμές V και H. Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται η τιμή V ανέρχεται σε 20,0 C και H σε 35 C. Για την περιγραφή των V και H κεφάλαιο I 6.4 Ρύθμιση/διόρθωση καμπύλης θέρμανσης Ανάλογα με το αν η εγκατάσταση είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου ή όχι, υπάρχουν δύο δυνατότητες για τη ρύθμιση της θέρμανσης. Αν δεν υπάρχει αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου: Σχ. 7 Από το μενού επιλέξτε Θερμότητα +/. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω δυνατότητες: Πίν I ++ Αρκετή αύξηση περίπου +1 C θερμοκρασίας + Αύξηση θερμοκρασίας περίπου +0,5 C = Καμία αλλαγή - Μείωση θερμοκρασίας περίπου -0,5 C -- Αρκετή μείωση θερμοκρασίας περίπου -1 C Ρύθμιση θέρμανσης με αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου I Σχ. 8 Από το μενού επιλέξτε Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Ελάχιστη = +10 C, μέγιστη = +35 C. Στο Διευρυμένο μενού μπορείτε να ρυθμίσετε, πόσο έντονα θα επηρεάζει ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου τη θέρμανση ( κεφάλαιο 7.2.2). Οι ρυθμίσεις για το κύκλωμα θέρμανσης 2 πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Περιμένετε τουλάχιστον μία ημέρα μετά την αύξηση ή τη μείωση της ρύθμισης θερμοκρασίας, πριν προβείτε σε νέα ρύθμιση της θερμοκρασίας. 6.5 Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης Από το σημείο μενού Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης μπορεί να αυξηθεί προσωρινά η θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης στους 65 C. Στην περίπτωση αυτή η αντλία θερμότητας υποστηρίζεται κατά την αύξηση θερμοκρασίας από το θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης. Από το μενού επιλέξτε Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης. Γυρίστε το ρυθμιστή, για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της λειτουργίας σε ώρες. Η περιστροφή αριστερόστροφα αυξάνει τη διάρκεια και δεξιόστροφα τη μειώνει.

7 Διευρυμένο μενού Φραγή ψύξης, κύκλωμα θέρμανσης 2 Προβάλλεται μόνο, όταν είναι επιλεγμένος ο τρόπος λειτουργίας ψύξης/ θέρμανσης και υπάρχει εγκατεστημένη βάνα ανάμιξης. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στη φραγή ή στην έγκριση της λειτουργίας ψύξης στο κύκλωμα θέρμανσης 2. Η ρύθμιση γίνεται σύμφωνα με την περιγραφή του κεφαλαίου Διευρυμένο μενού Στο Διευρυμένο μενού θα βρείτε περισσότερα επιπλέον σημεία μενού για την εγκατάσταση θέρμανσης. 7.1 Επισκόπηση Επιλέξτε Διευρυμένο μενού Ψύξη/θέρμανση Ζεστό νερό χρήσης 2) Χρονοδιακόπτης Ρύθμιση ρολογιού Συναγερμός Επιλέξτε Επίπεδο πρόσβασης Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Απενεργοποίηση βομβητή συναγερμού Έκδοση προγράμματος Πίν. 3 Διευρυμένο μενού 1) Μόνο στον τρόπο λειτουργίας Ψύξη/θέρμανση 2) Μόνο, όταν έχει εγκατασταθεί μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης 7.2 Ψύξη/θέρμανση Θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης Ρυθμίσεις αισθητήρα χώρου Ρυθμίσεις με χρονικό περιορισμό Σεζόν θέρμανσης Θέρμανση, μέγιστος χρόνος λειτουργίας για απαίτηση ζεστού νερού χρήσης Ρυθμίσεις για ψύξη 1) Θερμοκρασία συστήματος θέρμανσης 2 Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης Θερμική απολύμανση Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης Ρύθμιση χρόνου ζεστού νερού χρήσης Ρύθμιση χρόνου ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης Προβολή ενεργών χρονοδιακοπτών (προγράμματα χρόνου) Ρύθμιση ημερομηνίας Ρύθμιση ώρας Πρωτόκολλο συναγερμών Πρωτόκολλο πληροφοριών Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται, πώς μπορούν να γίνουν βασικότερες ρυθμίσεις για τη θέρμανση και την ψύξη, από αυτές που αναφέρονται στο κεφάλαιο Mενού Θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης T1( C) T2( C) I Σχ. 9 Καμπύλη θέρμανσης [T1] Θερμοκρασία προσαγωγής [T2] Εξωτερική θερμοκρασία [1] Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, η θερμοκρασία προσαγωγής δε μεταβάλλεται. Η καμπύλη θέρμανσης υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ εξωτερικής θερμοκρασίας (T2) και θερμοκρασίας προσαγωγής (T1). Μπορούν να ρυθμιστούν το αριστερό και το δεξί οριακό σημείο. Επιπλέον, η καμπύλη μπορεί να επηρεαστεί για κάθε 5ο βαθμό εξωτερικής θερμοκρασίας. Κατά την παράδοση η κλίση της καμπύλης θέρμανσης είναι ρυθμισμένη στο αριστερό οριακό σημείο (V)=20 C και στο δεξί οριακό σημείο (H)=35 C. Παρατίθενται μερικά παραδείγματα για το αριστερό και το δεξί οριακό σημείο: Ενδοδαπέδια θέρμανση στην πλάκα μπετόν: Για το αριστερό οριακό σημείο (V) = 22 C, Για το δεξί οριακό σημείο (H) = 30 C Ενδοδαπέδια θέρμανση σε βάση με ξύλινα δοκάρια: Για το αριστερό οριακό σημείο (V) = 22 C Για το δεξί οριακό σημείο (H) = 35 C Θερμαντικό σώμα/στοιχείο: Για το αριστερό οριακό σημείο (V) = 20 C Για το δεξί οριακό σημείο (H) = 55 C Η αύξηση της καμπύλης και το δεξιού οριακού σημείου εξαρτώνται από το ποια είναι η χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία (1) που ρύθμισε ο εγκαταστάτης. Από μια χαμηλότερη καμπύλη θέρμανσης προκύπτει μια χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής και συνεπώς μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Ρύθμιση καμπύλης θέρμανσης: Από το μενού Επιλέξτε Καμπύλη θέρμανσης επιλέξτε Θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης. Επιλέξτε με το ρυθμιστή την τιμή (H ή V), που θέλετε να αλλάξετε. Πατήστε μια φορά το ρυθμιστή, για να μαρκάρετε την επιλεγμένη τιμή.

8 8 Διευρυμένο μενού Σχ. 10 Γυρίστε Τον περιστροφικό διακόπτη για να αλλάξετε την επιλεγμένη τιμή. Γυρίστε Τον περιστροφικό διακόπτη μια φορά και επιλέξτε με αυτόν Αποθήκευση. Σχ. 11 Τερματίστε το σημείο μενού Επιλέξτε Καμπύλη θέρμανσης: Γυρίστε το ρυθμιστή, μέχρι να εμφανιστεί το επισημασμένο βέλος για μεταπήδηση πίσω. Σχ. 12 Πατήστε το ρυθμιστή Ρυθμίσεις αισθητήρα χώρου I I I I Σχ. 13 Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου: Από το μενού επιλέξτε Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Ελάχιστη = +10 C, μέγιστη = +35 C. Επιλέξτε Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε την αλλαγή που κάνατε. Ή επιλέξτε Ακύρωσηγια να προσπεράσετε την αλλαγή σας χωρίς να την αποθηκεύσετε. Από το Επίδραση αισθητήρα χώρου μπορεί να ρυθμιστεί η επίδραση του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου στη θέρμανση I Σχ. 14 Αυξήστε ή μειώστε το συντελεστή τροποποίησης για να ρυθμίσετε την επίδραση του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου στη θέρμανση. Από το μενού επιλέξτε Επίδραση αισθητήρα χώρου. Επιλέξτε Συντελεστής τροποποίησης στο υπομενού. Εισαγάγετε την επιθυμητή τιμή επιλέγοντας με το ρυθμιστή την κατάλληλη θέση. Ελάχιστη = 0, μέγιστη = 10. Πατήστε το ρυθμιστή μία φορά και επιλέξτε Αποθήκευση. Ο χρόνος φραγής αποτρέπει για το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση μιας μείωσης θερμοκρασίας την επίδραση του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου στη θέρμανση. Μέσω αυτού η αντλία θερμότητας αυξάνει τη θερμοκρασία προσαγωγής με μικρότερο ρυθμό. Από το μενού επιλέξτε Επίδραση αισθητήρα χώρου. Επιλέξτε χρόνος φραγής στο υπομενού. Εισαγάγετε την επιθυμητή τιμή επιλέγοντας με το ρυθμιστή την κατάλληλη θέση. Ελάχιστη = 0, μέγιστη = 24h. Πατήστε το ρυθμιστή μία φορά και επιλέξτε Αποθήκευση Ρυθμίσεις με χρονικό περιορισμό Από το Ρύθμιση χρόνου θέρμανσης μπορείτε να αυξήσετε ή να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας και σε ώρες της προτίμησής σας. Η ρύθμιση χρόνου δεν συνιστάται υπό κανονικές συνθήκες, γιατί ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην κατανάλωση ενέργειας. Από το μενού επιλέξτε Ρύθμιση χρόνου θέρμανσης. Ημέρα και ώρα. Εισαγάγετε ημέρα της εβδομάδας και ώρα. Επιλέξτε τη θέση On. ΕπιλέξτεΑποθήκευση. Επιλέξτε Αλλαγή θερμοκρασίας και ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή. Ελάχιστη = -20 C, μέγιστη = +20 C. Εκτελέστε επαναφορά της ρύθμισης χρόνου: Εκτελέστε επαναφορά της τρέχουσας ρύθμισης χρόνου, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επιλέξτε τη θέση Off. H ρύθμιση χρόνου ψύξης ημέρα/ώρα προβάλλεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης. Από το μενού επιλέξτε H ρύθμιση χρόνου ψύξης ημέρα/ώρα. ΕπιλέξτεΗμέρα και ώρα. Εισαγάγετε ημέρα της εβδομάδας και ώρα. Επιλέξτε τη θέση On. Εκτελέστε επαναφορά της ρύθμισης χρόνου: Εκτελέστε επαναφορά της τρέχουσας ρύθμισης χρόνου, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επιλέξτε τη θέση Off. Από το Διακοπές μπορείτε να αυξήσετε τη θερμοκρασία ανάμεσα στην ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία τερματισμού. Από το μενού επιλέξτε Διακοπές. Επιλέξτε ημερομηνία έναρξης και τερματισμού σε μορφή Έτος-Μήνας- Ημέρα. ΕπιλέξτεΑποθήκευση. Επιλέξτε Επιλέξτε Αλλαγή θερμοκρασίας και ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή. Ελάχιστη = -20 C, μέγιστη = +20 C. Τερματίστε τη λειτουργία: ΕπιλέξτεΔιακοπές. Αλλάξτε την ημερομηνία τερματισμού σε μία ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης.

9 Διευρυμένο μενού Εξωτερική είσοδος 1/Εξωτερική είσοδος 2 Όταν έχουν ενεργοποιηθεί οι επιλογές Εξωτερική είσοδος 1/Εξωτερική είσοδος 2, αναλαμβάνει ο θερμοστάτης τα επιλεγμένα σημεία μενού. Αν η εξωτερική είσοδος δεν είναι πλέον ενεργή, ο θερμοστάτης επιστρέφει στην κανονική λειτουργία. Επιλέξτε το ή τα σημεία μενού, που πρέπει να εκτελεστούν, όταν έχει ενεργοποιηθεί Εξωτερική είσοδος 1/Εξωτερική είσοδος 2: Επιλέξτε Αλλαγή θερμοκρασίας, ρυθμίστε κατά πόσους βαθμούς πρέπει να τροποποιηθεί η θερμοκρασία προσαγωγής. Φραγή ψύξης: Επιλέξτε Ναι, αν πρέπει να γίνει φραγή της λειτουργίας ψύξης Ρυθμίσεις εγκαταστάτη Από τα Επιλέξτε Αλλαγή θερμοκρασίας και Φραγή ψύξης ο εγκαταστάτης μπορεί να έχει επιλέξει διάφορες δυνατότητες για την εξωτερική είσοδο. Οι δυνατότητες αυτές εμφανίζονται μεν σε αυτό το μενού, δεν είναι όμως δυνατόν να ρυθμιστούν από το επίπεδο χρήστη. Διακοπή φόρτισης ζεστού νερού χρήσης: Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μπλοκάρεται με τη βοήθεια της αντλίας θερμότητας. Διακοπή παραγωγής θερμότητας Επιλέξτε Μόνο πρόσθετη θέρμανση : Η λειτουργία αντλίας θερμότητας μπλοκάρεται. Περιορισμός κατανάλωσης ισχύος στα σημαίνει ότι η μέγιστη επίδραση της πρόσθετης θέρμανσης περιορίζεται στη ρυθμισμένη τιμή. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται στον έλεγχο ταρίφας, επιλογή θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης 3 βαθμίδες ηλ. θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης. Διακοπή πρόσθετης θέρμανσης θερμαντικών σωμάτων Επιλογή θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης, 2ος λέβητας Διακοπή πρόσθετης θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης Επιλογή θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης, 2ος λέβητας Απόκριση ανεμιστήρων Θερμοστάτης ασφαλείας Μόνο η ενεργοποιημένη επιλογή προβάλλεται. Όλες οι επιλογές ενεργοποιούνται ταυτόχρονα από την εξωτερική είσοδο Σεζόν θέρμανσης (περίοδος θέρμανσης) Το Όριο απευθείας εκκίνησης απενεργοποιεί την Καθυστέρηση και η αντλία θερμότητας εκκινεί αμέσως, μόλις η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή. Από το μενού επιλέξτε Όριο απευθείας εκκίνησης. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή. Ελάχιστη = +5 C, μέγιστη = +35 C Θέρμανση, μέγιστος χρόνος λειτουργίας για απαίτηση ζεστού νερού χρήσης Η λειτουργία διασφαλίζει την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0 και 60 λεπτών Ρυθμίσεις για ψύξη Αλλαγή θερμοκρασίας χώρου : Καθορίζει, πόσους βαθμούς αλλαγής θερμοκρασίας πρέπει να αναγνωρίσει ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου, έως ότου ενεργοποιηθεί η λειτουργία ψύξης. Ρυθμίσεις σεζόν ψύξης Προβάλλεται μόνο, όταν είναι επιλεγμένος ο τρόπος λειτουργίας Ψύξη/ θέρμανση. Καθυστέρηση προ σημαίνει, ότι η μετάβαση στη λειτουργία ψύξης καθυστερεί, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες εκκινήσεις και διακοπές λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κοντά στην οριακή τιμή για τη σεζόν ψύξης. Αν η ψύξη επιτυγχάνεται μέσω ενδοδαπέδιας θέρμανσης, η καθυστέρηση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 7 ώρες Θερμοκρασία κυκλώματος θέρμανσης 2 Προβάλλεται μόνο, αν είχε εγκατασταθεί μια βάνα ανάμιξης. Προβείτε στις ίδιες ρυθμίσεις, όπως και για το σύστημα θέρμανσης 1 ( κεφάλαιο ). 7.3 Ζεστό νερό χρήσης Από τα μενού για το ζεστό νερό χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις για τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης. Τα μενού αυτά προβάλλονται μόνο, όταν υπάρχει μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης Από το σημείο μενού Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης καθορίζεται το χρονικό διάστημα, στο οποίο η θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης αυξάνεται κατ' εξαίρεση στους 65 C περίπου. Η αντλία θερμότητας αυξάνει τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης επιπλέον με το θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης I Σχ. 15 Η αντλία θερμότητας και ο θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης παράγουν θερμότητα μόνο, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή για το όριο σεζόν θέρμανσης. Από το μενού επιλέξτε όριο σεζόν θέρμανσης. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή. Ελάχιστη = +10 C, μέγιστη = +35 C. Αν η εξωτερική θερμοκρασία πλησιάζει την οριακή τιμή, η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να καθυστερήσει από τη ρυθμισμένη τιμή Καθυστέρηση. Έτσι αποφεύγονται άσκοπες εκκινήσεις και διακοπές λειτουργίας της αντλίας θερμότητας. Από το μενού επιλέξτε Καθυστέρηση. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή. Ελάχιστη = 1ώρα, μέγιστη = 24 ώρες I Σχ. 16 Από το μενού επιλέξτε Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης. Αριθμός ωρών Ρυθμίστε τη διάρκεια της λειτουργίας, επιλέγοντας τον αριθμό των ωρών. Ελάχιστη = 0, μέγιστη = 48 ώρες Με Αποθήκευση η λειτουργία ενεργοποιείται αμέσως.

10 10 Διευρυμένο μενού Επιλέξτε Ρύθμιση χρόνου ζεστού νερού χρήσης Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μπορούν να ρυθμιστούν για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά I Σχ. 17 Από το Θερμοκρασία διακοπής ρυθμίζεται η μέγιστη θερμοκρασία για το ζεστό νερό χρήσης στον τρόπο λειτουργίας Επιπλέον ζεστό νερό θέρμανσης. Από το μενού επιλέξτε Θερμοκρασία διακοπής. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία διακοπής. Ελάχιστη = 50 C, μέγιστη = 65 C. Από το μενού Χρονοδιακόπτηςμπορείτε να δείτε, για πόσο διάστημα υπάρχει διαθέσιμο Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης Θερμική απολύμανση ζεστού νερού χρήσης Από το Θερμική απολύμανση ρυθμίζεται η θερμική απολύμανση. Αν για παράδειγμα ρυθμίσετε το διάστημα στις 7 ημέρες, η θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης αυξάνεται κάθε έβδομη ημέρα στους 65 C περίπου I Σχ. 18 Από το μενού επιλέξτε Θερμική απολύμανση. Επιλέξτε Διάστημα. Ρυθμίστε το επιθυμητό διάστημα. Ελάχιστο = 0, μέγιστο = 28 ημέρες. Από το Χρονικό σημείο έναρξης καθορίστε, σε ποια χρονική στιγμή θέλετε να ξεκινήσει η θερμική απολύμανση Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης Το ΖΕΣ ΝΕ, μέγιστη διάρκεια λειτουργίας σε απαίτηση θέρμανσης χρησιμεύει στη ρύθμιση του μέγιστου χρόνου λειτουργίας για το ζεστό νερό χρήσης σε απαίτηση θέρμανσης. ΕπιλέξτεΘερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης. ΕπιλέξτεΤο ΖΕΣ ΝΕ, μέγιστη διάρκεια λειτουργίας σε απαίτηση θέρμανσης. Ρυθμίστε τη διάρκεια της λειτουργίας, επιλέγοντας τον αριθμό των ωρών. Ελάχιστη = 0, μέγιστη = 60 λεπτά Ρύθμιση χρόνου ζεστού νερού χρήσης Από το Ρύθμιση χρόνου ζεστού νερού χρήσηςαπενεργοποιείται η θέρμανση ζεστού νερού χρήσης, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια. Αυτό είναι σκόπιμο κατά τη διάρκεια των περιόδων κανονικού τιμολογίου της ΔΕΗ, οδηγεί όμως σε χειρότερη τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης. Κι αυτήν την λειτουργία μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε όπως τις υπόλοιπες ρυθμίσεις χρόνου. 7.4 Χρονοδιακόπτης (προγράμματα χρόνου) I Σχ. 19 Ο θερμοστάτης διαθέτει ορισμένα προγράμματα χρόνου. Η κατάσταση των προγραμμάτων χρόνου προβάλλεται στο μενού Χρονοδιακόπτης. Στο μενού προβάλλονται μόνο οι ενεργοποιημένες λειτουργίες. Οι υπόλοιπες λειτουργίες αποκρύπτονται μέχρι να ενεργοποιηθούν. Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης Εμφανίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει διαθέσιμο Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης. Εκκίνηση θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο της καθυστέρησης εκκίνησης του ηλ. θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης. Καθυστέρηση ρύθμισης βάνας ανάμιξης Εμφανίζει το χρόνο της καθυστέρησης ρύθμισης της βάνας ανάμιξης, μετά την παρέλευση της καθυστέρησης εκκίνησης του ηλ. θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης. Καθυστέρηση λειτουργίας συναγερμού Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο, έως ότου ο ηλ. θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης ενεργοποιηθεί μετά την εμφάνιση ενός συναγερμού. Εκκίνηση συμπιεστή Εμφανίσει το χρόνο μέχρι την εκκίνηση του συμπιεστή. Θέρμανση, χρόνος λειτουργίας για απαίτηση ζεστού νερού χρήσης Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο έως ότου επιτευχθεί ο μέγιστος χρόνος για τη λειτουργία θέρμανσης, όταν ταυτόχρονα εκκρεμεί απαίτηση ζεστού νερού χρήσης. ΖΕΣ ΝΕ, χρόνος λειτουργίας σε απαίτηση θέρμανσης Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο έως ότου επιτευχθεί ο μέγιστος χρόνος για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης, όταν ταυτόχρονα εκκρεμεί απαίτηση θέρμανσης. 7.5 Ρύθμιση ρολογιού Ορισμένες λειτουργίες της αντλίας θερμότητας εξαρτώνται από την ημερομηνία και την ώρα. Γι' αυτό και πρέπει να ρυθμιστούν σωστά η ημερομηνία και η ώρα Ρύθμιση ημερομηνίας Ρύθμιση ημερομηνίας: Επιλέξτε στο διευρυμένο μενού Ρύθμιση ρολογιού Ρύθμιση χρόνου ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης Η ρύθμιση χρόνου για την ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης ρυθμίζεται από το Επιλέξτε Διευρυμένο μενού. Στο Επιλέξτε Διευρυμένο μενού Επιλέξτε Ζεστό νερό χρήσης Σχ. 20 ΕπιλέξτεΡύθμιση ημερομηνίας I

11 Διευρυμένο μενού 11 Ρυθμίστε την ημερομηνία με το ρυθμιστή σε μορφή Έτος-Μήνας- Ημέρα Ρύθμιση ώρας Ρυθμίστε την ώρα: Επιλέξτε στο διευρυμένο μενού Ρύθμιση ρολογιού. Σχ. 21 ΕπιλέξτεΡύθμιση ώρας. Ρυθμίστε την ώρα με το ρυθμιστή σε μορφή Ώρα-Λεπτό-Δευτερόλεπτο. 7.6 Συναγερμός I Συναγερμοί και προειδοποιητικές ενδείξεις που έχουν ενδεχομένως αποδεσμευθεί, αποθηκεύονται μαζί με τη χρονική στιγμή της εμφάνισής του στο Πρωτόκολλο συναγερμών. Αν στην οθόνη προβάλλεται ένα εικονίδιο συναγερμού, ο συναγερμός δεν είναι ακόμα ενεργός και πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. ( κεφάλαιο 10). Στις ρυθμίσεις των μενού για τον εγκαταστάτη και το τμήμα service δεν εκτελείται επαναφορά. 7.9 Απενεργοποίηση βομβητή συναγερμού Όταν εμφανίζεται ένας συναγερμός, στην οθόνη προβάλλεται ένας συναγερμός και ηχεί ένας προειδοποιητικός τόνος. Αν εκτελεστεί επαναφορά του συναγερμού ή ο συναγερμός τερματιστεί, ο προειδοποιητικός τόνος απενεργοποιείται ( κεφάλαιο 10). Απενεργοποίηση βομβητή συναγερμού: ΕπιλέξτεΑπενεργοποίηση βομβητή συναγερμού. ΕπιλέξτεΝαι Έκδοση προγράμματος Προβάλλεται η έκδοση προγράμματος του θερμοστάτη. Αν απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη ή το τμήμα service, θα πρέπει να έχετε έτοιμη αυτήν την πληροφορία. Σχ. 22 Κλήση Πρωτόκολλο συναγερμών: Επιλέξτε Συναγερμός Επιλέξτε Πρωτόκολλο συναγερμών Το εικονίδιο πληροφοριών ( [13], 4) εμφανίζεται στην οθόνη, όταν προκύπτει ένα συμβάν, το οποίο δεν προϋποθέτει άμεση επιτήρηση, αλλά είναι αποθηκευμένο στοπρωτόκολλο πληροφοριών. Το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη, μέχρι να διαβαστεί το κείμενο στο Πρωτόκολλο πληροφοριών. Κλήση Πρωτόκολλο πληροφοριών: Επιλέξτε Συναγερμός Επιλέξτε Πρωτόκολλο πληροφοριών 7.7 Επίπεδο πρόσβασης I Το μενού αυτό προορίζεται για τον εγκαταστάτη και το τμήμα service. Προεπιλογή είναι το επίπεδο πελάτη Επίπεδο= Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων I Σχ. 23 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: ΕπιλέξτεΕπιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. ΕπιλέξτεΝαι.

12 12 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου CANbus-LCD (πρόσθετος εξοπλισμός) 8 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου CANbus- LCD (πρόσθετος εξοπλισμός) Ο ελεγκτής της μονάδας υποστηρίζει έως και δύο αισθητήρες θερμοκρασίας χώρου I Για το λόγο αυτό ρυθμίστε το τον περιστροφικό διακόπτη στην επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για το εκάστοτε κύκλωμα θέρμανσης. Η προηγουμένη ρυθμισμένη τιμή προβάλλεται με ψηφία που αναβοσβήνουν. Η οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, η αναλαμπή παύει ωστόσο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιστροφικής κίνησης. Η τιμή θερμοστάτη στο μενού Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου του τρέχοντος κυκλώματος θέρμανσης ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια τιμή. Εναλλακτικά η θερμοκρασία χώρου μπορεί να ρυθμιστεί από τον αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου του σχετικού κυκλώματος θέρμανσης και ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Η τιμή ρύθμισης στον αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου του κυκλώματος θέρμανσης ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια τιμή. Για συγκεκριμένες κατηγορίες συναγερμών η οθόνη του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου χρησιμεύει ως ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή η οθόνη αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα, μέχρι ο συναγερμός στο θερμοστάτη αντλίας θερμότητας να επιβεβαιωθεί ή να εκτελεστεί αυτόματη επαναφορά του. Σχ. 24 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου CANbus-LCD Λειτουργίες οθόνης I 9 Επιθεώρηση και συντήρηση Η αντλία θερμότητας χρειάζεται ελάχιστη επιθεώρηση και συντήρηση. Για να διατηρήσει η αντλία θερμότητας τη μέγιστη ισχύ της, πρέπει να εκτελούνται μερικές φορές το χρόνο οι παρακάτω ενέργειες επιθεώρησης και συντήρησης: Απομάκρυνση βρωμιάς και φυλλωμάτων Εξωτερικό περίβλημα Εξατμιστής ΚΙΝΔΥΝΟΣ: λόγω ηλεκτροπληξίας. Πριν από τη συντήρηση της συσκευής αποσυνδέστε την από το ρεύμα (ασφάλεια, διακόπτης LS). Σχ. 25 Οθόνη [1] Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας [2] Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου [3] Τρέχον κύκλωμα θέρμανσης Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία χώρου. Αν η Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας στον αισθητήρα χώρου είχε ρυθμιστεί στο Ναι, η εξωτερική θερμοκρασία εμφανίζεται εναλλάξ με τη θερμοκρασία χώρου. Αυτό ισχύει για όλους τους εγκατεστημένους αισθητήρες θερμοκρασίας χώρου. Για αισθητήρες θερμοκρασίας χώρου με ενσωματωμένο αισθητήρα υγρασίας προβάλλεται και η σχετική υγρασία. Δεξιά κάτω στην οθόνη μπορούν να προβληθούν εικονίδια λειτουργίας. Για συγκεκριμένες κατηγορίες συναγερμών η οθόνη του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου χρησιμεύει ως ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή η οθόνη αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα, μέχρι ο συναγερμός ελεγχτή της αντλίας θερμότητας να επιβεβαιωθεί ή να εκτελεστεί αυτόματη επαναφορά του. Ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου με υπάρχοντα αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου Η θερμοκρασία χώρου μπορεί να ρυθμιστεί απλά από τον αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου. Βλάβες στην εγκατάσταση λόγω επίδρασης καθαριστικών και μέσων φροντίδας! Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά και μέσα φροντίδας που προκαλούν αποτριβή και περιέχουν οξέα ή χλώριο. 9.1 Απομάκρυνση βρωμιάς και φυλλωμάτων Απομακρύνετε τη βρωμιά και τα φυλλώματα με ένα σκουπάκι.

13 Επιθεώρηση και συντήρηση Περίβλημα Με την πάροδο του χρόνου συγκεντρώνονται σκόνη και άλλα σωματίδια βρωμιάς στην εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας. Καθαρίζετε την εξωτερική πλευρά, εφόσον χρειάζεται, με ένα υγρό πανί. Γρατζουνιές και άλλες φθορές στο περίβλημα θα πρέπει να διορθώνονται με αντιδιαβρωτική βαφή. Το βερνίκι μπορεί να προστατευθεί με κερί αυτοκινήτου. 9.3 Εξατμιστής Αν στην επιφάνεια του εξατμιστή, στις περσίδες αλουμινίου έχει συσσωρευτεί στρώμα σκόνης και βρωμιάς, θα πρέπει να το απομακρύνετε. Καθαρισμός εξατμιστή: Ψεκάστε το καθαριστικό στις περσίδες του εξατμιστή, στην πίσω πλευρά της αντλίας θερμότητας. Ξεπλύνετε τις εναποθέσεις και το καθαριστικό με νερό. 9.4 Χιόνι και πάγος Σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και σε περιόδους με αρκετές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εγκλωβιστεί χιόνι στο εσωτερικό του προστατευτικού πλέγματος της πίσω πλευράς. Βουρτσίστε προσεκτικά το χιόνι από τις περσίδες. Για να αποφευχθεί το πάγωμα, η αντλία θερμότητας είναι εξοπλισμένη με ένα αυτόματο σύστημα απόψυξης. Σε περίπτωση βλαβών ενδεχομένως χρειαστεί επαναρύθμιση. Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας. 9.5 Υγρασία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπτές περσίδες αλουμινίου είναι ευαίσθητες και φθείρονται εύκολα αν δεν είστε προσεκτικοί. Ποτέ μη σκουπίζετε απευθείας τις περσίδες με πανί. Κατά τον καθαρισμό φοράτε προστατευτικά γάντια για να προστατεύσετε τα χέρια σας από κοψίματα. Μη χρησιμοποιείτε νερό με υψηλή πίεση. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συχνή εμφάνιση υγρασίας κοντά στη μονάδα HMAWS ή στον ανεμιστήρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μονωτική προστασία από συμπύκνωση. Απενεργοποιήστε την αντλία θερμότητας και επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο, αν διαπιστώσετε υγρασία σε κάποιο από τα εξαρτήματά του συστήματος θέρμανσης. 9.6 Έλεγχος στεγανότητας Με βάση τις ισχύουσες οδηγίες ΕΕ (οδηγία για φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ρύθμιση ΕΚ αρ. 842/2006, που τέθηκαν ισχύ στις 4 Ιουλίου 2006) μια αντλία θερμότητας, με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 3 kg R410A, πρέπει να ελέγχεται τακτικά από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Ο ιδιοκτήτης ενός μοντέλου EWP AWS δεσμεύεται με την αγορά του προϊόντος να αναθέτει τον έλεγχο του κυκλώματος ψύξης σε πιστοποιημένο τεχνικό. Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να εκτελείται κατά την τοποθέτηση και έπειτα κάθε 12 μήνες. Αναθέστε τον στον εγκαταστάτη. 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας Ελέγξτε τη βαλβίδα ασφαλείας για το νερό θέρμανσης πιέζοντας τη ρυθμιστική διάταξη της βαλβίδας. (Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρυθμιστική διάταξη, εισαγάγετε το χέρι σας στην κάτω πλευρά της μονάδας HMAWS) Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας υγρών αποβλήτων της βαλβίδας ασφαλείας δεν είναι βουλωμένος. 9.8 Φίλτρο Ο έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας θα πρέπει να εκτελείται 1-2 φορές το χρόνο. Κατά τη φάση θέρμανσης εξέρχεται νερό από τη βαλβίδα ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση μη φράζετε τη βαλβίδα ασφαλείας. Το φίλτρο τοποθετείται στον αγωγό επιστροφής προς το συμπυκνωτή/τον εναλλάκτη. Το φίλτρο αποτρέπει την είσοδο σωματιδίων και βρωμιάς στο εσωτερικό του συμπυκνωτή/του εναλλάκτη. Με την πάροδο του χρόνου το φίλτρο μπορεί να βουλώσει και χρειάζεται καθάρισμα D Σχ. 26 [1] Μεταλλική σίτα [2] Δακτύλιος ασφαλείας [3] Πώμα σφράγισης Καθαρισμός φίλτρου: Απενεργοποιήστε την αντλία θερμότητας από το πλήκτρο ON/OFF. Κλείστε τη βαλβίδα και βγάλτε το πώμα σφράγισης. Αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας, που συγκρατεί το φίλτρο στη βαλβίδα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη συνοδευτική λαβίδα. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη βαλβίδα και ξεπλύνετέ το με νερό. Ξανατοποθετήστε τον τη μεταλλική σίτα, το δακτύλιο ασφαλείας και το πώμα σφράγισης στη θέση τους. Ανοίξτε τη βαλβίδα και ενεργοποιήστε την αντλία θερμότητας από το πλήκτρο ON/OFF.

14 14 Βλάβες 10 Βλάβες Αν προκύψει μια βλάβη στο σύστημα, ο θερμοστάτης αποδεσμεύει ένα συναγερμό. Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει μόνος του σε άρση των περισσότερων συναγερμών. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη κάποιο εξάρτημα αν εκτελεστεί μια-δυο φορές επαναφορά ενός συναγερμού. Αν όμως ένας συναγερμός εμφανίζεται επανειλημμένα, ειδοποιήστε το τμήμα Το μενού Συναγερμός περιλαμβάνει: Πρωτόκολλο συναγερμών Πρωτόκολλο πληροφοριών Σχ. 27 Στο επίπεδο χρήστη (B) παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες συναγερμών στο Πρωτόκολλο συναγερμών. Στο μενού εγκατάστασης και σέρβις (I/S) υπάρχει επιπλέον δυνατότητα πρόσβασης στα παρακάτω σημεία μενού: Διαγραφή πρωτοκόλλου συναγερμών; Πληροφορίες για το Ιστορικό συναγερμών Πληροφορίες για το Πρωτόκολλο πληροφοριών Διαγραφή πρωτοκόλλου πληροφοριών; 10.1 Πρωτόκολλο συναγερμών και Πρωτόκολλο πληροφοριών Στα Πρωτόκολλο συναγερμών και Πρωτόκολλο πληροφοριών οι συναγερμοί που ενεργοποιήθηκαν καθώς και οι προειδοποιήσεις αποθηκεύονται με χρονολογική σειρά. Διαγράψτε το Πρωτόκολλο συναγερμών και το Πρωτόκολλο πληροφοριών μετά την ολοκλήρωση της έναρξης λειτουργίας Παράδειγμα ενός συναγερμού: I Όταν ένας συναγερμός ενεργοποιείται, στην οθόνη προβάλλεται ένα μήνυμα και ηχεί ένας προειδοποιητικός τόνος. Στη οθόνη προβάλλονται η αιτία, η χρονική στιγμή και η ημερομηνία του συναγερμού I Σχ. 28 Όταν πατάτε το ρυθμιστή, μαρκάρεται το Επιβεβαίωση, το εικονίδιο συναγερμού αποκρύπτεται και ο προειδοποιητικός τόνος παύει. Η αντλία θερμότητας επανεκκινεί, αν υπάρχει απαίτηση θέρμανσης. Αν η βλάβη δεν αποκατασταθεί, το εικονίδιο συναγερμού συνεχίζει να προβάλλεται και η λυχνία λειτουργίας και βλάβης που μέχρι εκείνη τη στιγμή αναβόσβηνε με κόκκινο χρώμα, ανάβει πλέον σταθερά με κόκκινο χρώμα. Κάθε συναγερμός αποθηκεύεται στο πρωτόκολλο συναγερμών. Στους ενεργούς συναγερμούς εμφανίζεται το εικονίδιο συναγερμού. Το εικονίδιο συναγερμού εμφανίζεται σε συναγερμούς της αντλίας θερμότητας και της μονάδας HMAWS. Αν εμφανιστεί συναγερμός και στις δύο μονάδες, προβάλλονται κατ' αντιστοιχία και δύο εικονίδια συναγερμού Καμία ένδειξη στην οθόνη Πιθανή αιτία 1: Σφάλμα στην ασφάλεια της ηλεκτρικής σύνδεσης της οικίας. Ελέγξτε, αν όλες οι ασφάλειες στο σπίτι λειτουργούν σωστά. Κατά περίπτωση αλλάξτε ή ξανατοποθετήστε την ασφάλεια. Αν η βλάβη έχει αποκατασταθεί, η αντλία θερμότητας ξανατίθεται αυτόματα σε λειτουργία Πιθανή αιτία 2: Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια ελέγχου στη μονάδα HMAWS. Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Όλοι οι συναγερμοί, προειδοποιήσεις και παράθυρα πληροφοριών Περιστασιακά μπορεί να εμφανιστεί ένας συναγερμός. Δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος από την επαναφορά του συναγερμού. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται όλοι οι συναγερμοί που προβάλλονται στην οθόνη. Εδώ θα βρείτε περιγραφή της σημασίας του συναγερμού και των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της βλάβης. Στο πρωτόκολλο συναγερμών προβάλλονται οι συναγερμοί και οι προειδοποιήσεις που παρουσιάστηκαν Οθόνη συναγερμών Διακοπή/βραχυκύκλωση στον αισθητήρα I Σχ. 29 Όλοι οι αισθητήρες θερμοκρασίας που είναι συνδεδεμένοι στην εγκατάσταση μπορούν να ενεργοποιήσουν ένα συναγερμό σε περίπτωση βλάβης. Στο παράδειγμα ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του αισθητήρα θερμοκρασίας T3, ζεστό νερό χρήσης. Όλοι οι αισθητήρες θερμοκρασίας ενεργοποιούν έναν παρόμοιο συναγερμό. Πιθανή αιτία 1: Περιστασιακή βλάβη. Επιβεβαιώστε το συναγερμό και συνεχίστε την παρακολούθηση. Πιθανή αιτία 2: Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας ή λάθος σύνδεση. Ενημερώστε την εξυπηρέτηση πελατών, αν ο συναγερμός εμφανίζεται επανειλημμένα Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής ή Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής, σύστημα θέρμανσης 2 Η θερμοκρασία προσαγωγής έχει φτάσει τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή της T8 Υψηλή θερμοκρασία προσαγωγής ή T71 Υψηλή θερμοκρασία προσαγωγής Η μονάδα HMAWS διαθέτει δύο αισθητήρες θερμοκρασίας, T8 και T71, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας διακόπτουν τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας, μόλις η θερμοκρασία προσαγωγής υπερβεί τη ρυθμισμένη τιμή. Πιθανή αιτία 1: Πολύ μικρή ογκομετρική παροχή μέσω της μονάδας HMAWS.

15 Βλάβες 15 Ελέγξτε αν είναι ανοιχτές όλες οι βαλβίδες. Σε ένα σύστημα θέρμανσης με θερμοστατικές βαλβίδες, οι βαλβίδες πρέπει να είναι τελείως ανοιχτές, ενώ σε ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να είναι ανοιχτές τουλάχιστον οι μισές από τις υπάρχουσες θερμαντικές σερπαντίνες. Ενημερώστε την εξυπηρέτηση πελατών, αν ο συναγερμός εμφανίζεται επανειλημμένα. Πιθανή αιτία 2: Φίλτρο βουλωμένο Σφάλμα της βασικής κάρτας, σύστημα θέρμανσης Προέκυψε σφάλμα στην επικοινωνία ανάμεσα στη μονάδα HMAWS και την αντλία θερμότητας Σφάλμα στην κάρτα εξοπλισμού Σφάλμα στην κάρτα εξοπλισμού (IOB-B) στη μονάδα HMAWS ή στη σχετική επικοινωνία Σφάλμα στην κάρτα αισθητήρα χώρου ή Σφάλμα στην κάρτα αισθητήρα χώρου E12,T5 Σφάλμα στο συνδεδεμένο αισθητήρα χώρου στον CAN-BUS ή στην επικοινωνία με αυτόν Σφάλμα στην κάρτα πολλαπλών λειτουργιών Σφάλμα στην κάρτα πολλαπλών λειτουργιών ή στη σχετική επικοινωνία Σφάλμα στο θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης Συναγερμός από το θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης. Ελέγξτε την κατάσταση στο θερμαντήρα πρόσθετης θέρμανσης Εναλλάκτης αντιπαγετικής προστασίας T9 ενεργοποιήθηκε Προέκυψε σφάλμα στην αντιπαγετική προστασία για τον εναλλάκτη Επιτηρητής υγρασίας ενεργοποιήθηκε ή Επιτηρητής υγρασίας ενεργοποιήθηκε, σύστημα θέρμανσης 2 Ο ενδείκτης σημείου δρόσου ενεργοποιήθηκε λόγω υγρασίας στο σύστημα ή λόγω κάποιου προβληματικού αισθητήρα Συναγερμός από την αντλία θερμότητας Στην αντλία θερμότητας παρουσιάστηκε βλάβη Χαμηλή τάση δικτύου Αν η τάση δικτύου πέσει κάτω από 170 V, ανάβει το εικονίδιο πληροφοριών στην οθόνη. Αν η τάση παραμένει για περισσότερο από μία ώρα κάτω από τα 170 V, ενεργοποιείται ο συναγερμός. Ελέγξτε την τάση δικτύου Θερμοστάτης ασφαλείας ενεργοποιήθηκε ή Θερμοστάτης ασφαλείας VS2 ενεργοποιήθηκε Επιβεβαίωση Θερμοστάτη με συναγερμό Ονομαστική τιμή θερμότητας για στέγνωμα ελαφρομπετόν ενδοδαπέδιας δεν επιτεύχθηκε Ο συναγερμός ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία κάτω από την τρέχουσα βαθμίδα στο πρόγραμμα στεγνώματος δεν έχει επιτευχθεί εντός του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος Υπερφόρτιση μετασχηματιστή Προστασία υπερθέρμανσης ηλ. θερμ. πρόσθετης θέρμανσης (ZH) Σχ. 30 Πιθανή αιτία 1: Προστασία υπερθέρμανσης της τροφοδοσίας ρεύματος ενεργοποιήθηκε. Ελέγξτε μήπως έχει κολλήσει ο πρωτεύων κυκλοφορητής θέρμανσης. Εκτελέστε επαναφορά της προστασίας υπερθέρμανσης της τροφοδοσίας ρεύματος. Στον πίνακα ελέγχου της μονάδας HMAWS υπάρχει ένα πλήκτρο που χρησιμεύει στην επαναφορά Δεν υπάρχει πίεση συστήματος Αν η πίεση συστήματος είναι κάτω από 0,5 bar (μόνο HMAWS E-S), ενεργοποιείται ο επιτηρητής πίεσης, που απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιεί το συναγερμό Δεν υπάρχει πίεση συστήματος. Αποκατάσταση του σφάλματος: Ελέγξτε το δοχείο αντιστάθμισης και τη βαλβίδα ασφαλείας, για να βεβαιωθείτε ότι είναι προσαρμοσμένα στη σωστή πίεση της εγκατάστασης. Αυξήστε σιγά σιγά την πίεση στο σύστημα θέρμανσης, προσθέτοντας νερό μέσω της βάνας πλήρωσης. Επιβεβαιώστε το συναγερμό χειροκίνητα, πατώντας το ρυθμιστή στον πίνακα χειρισμού της μονάδας HMAWS ( εικόνα 2) Προειδοποιητική ένδειξη I Η αντλία θερμότητας διαθέτει ασφάλεια για αυτήν την ισχύ; Η προειδοποίηση αυτή ενεργοποιείται σε επίδραση σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος, εναλλακτικά στην κατάσταση Μόνο πρόσθετη θέρμανση.

16 16 Βλάβες Στο πρωτόκολλο πληροφοριών αποθηκεύεται το κείμενο Έλεγχος ασφάλειας. Βεβαιωθείτε, ότι η αντλία θερμότητας και η μονάδα HMAWS είναι συνδεδεμένες με το σωστό μέγεθος ασφάλειας Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αντλίας θερμότητας Στο πρωτόκολλο πληροφοριών αποθηκεύεται το κείμενο Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αντλίας θερμότητας. Στη μονάδα HMAWS υπάρχει ο αισθητήρας θερμοκρασίας T9, ο οποίος για λόγους ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας, μόλις η θερμοκρασία του νερού επιστροφής ανέβει υπερβολικά (>56 C). Πιθανή αιτία 1: Η ρύθμιση της θέρμανσης έχει ρυθμιστεί τόσο ψηλά, ώστε η θερμοκρασία επιστροφής του συστήματος θέρμανσης να ανέβει υπερβολικά. Χαμηλώστε τη ρύθμιση θέρμανσης. Πιθανή αιτία 2: Οι βαλβίδες στην ενδοδαπέδια θέρμανση ή στα θερμαντικά σώματα είναι κλειστές. Ανοίξτε τις βαλβίδες Υψηλή διαφορά θερμοκρασίας φορέα θερμότητας Αυτή η προειδοποιητική ένδειξη προβάλλεται, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των αισθητήρων θερμοκρασίας T8 και T9 αυξάνεται υπερβολικά. Πιθανή αιτία 1: Φίλτρο βουλωμένο. Καθαρίστε το φίλτρο (κεφάλαιο 9.8) Αν οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται επανειλημμένα, ενημερώστε το τμήμα Πιθανή αιτία 2: Πολύ μικρή ογκομετρική παροχή μέσω της μονάδας HMAWS. Ελέγξτε αν είναι ανοιχτές όλες οι βαλβίδες. Σε ένα σύστημα θέρμανσης με θερμοστατικές βαλβίδες, οι βαλβίδες πρέπει να είναι τελείως ανοιχτές, ενώ σε ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να είναι ανοιχτές τουλάχιστον οι μισές από τις υπάρχουσες θερμαντικές σερπαντίνες. Αν οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται επανειλημμένα, ενημερώστε το τμήμα Χρόνος εναλλαγής για ενδοδαπέδια θέρμανση πολύ σύντομος Στο πρωτόκολλο πληροφοριών αποθηκεύεται το κείμενο Χρόνος εναλλαγής για ενδοδαπέδια θέρμανση πολύ σύντομος. Η προειδοποίηση αυτή προβάλλεται, όταν για την τιμή Καθυστέρηση προ ή την τιμή Καθυστέρηση μετά έχουν εισαχθεί λιγότερες από 7 ώρες, κάτι που δε συνιστάται στα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης Προσέξτε τον κίνδυνο σχηματισμού συμπυκνώματος ή Προσέξτε τον κίνδυνο κατακρημνίσματος συμπυκνώματος, σύστημα θέρμανσης 2 Στο πρωτόκολλο πληροφοριών αποθηκεύεται το κείμενο Προσέξτε τον κίνδυνο σχηματισμού συμπυκνώματος ή Προσέξτε τον κίνδυνο κατακρημνίσματος συμπυκνώματος, σύστημα θέρμανσης 2. Η προειδοποίηση αναφέρει, αν η θερμοκρασία προσαγωγής στη λειτουργία ψύξης είναι μικρότερη από 21 C. Επιβεβαίωση της προειδοποίησης επιτρέπεται μόνο, αν ολόκληρο το σύστημα είναι προστατευμένο από σχηματισμό συμπυκνώματος στη λειτουργία ψύξης 10.7 Παράθυρο πληροφοριών Χαμηλή τάση δικτύου Αν η τάση δικτύου πέσει κάτω από 170 V, ανάβει το εικονίδιο πληροφοριών στην οθόνη. Αν η τάση δικτύου κυμαινόταν για μία ώρα κάτω από τους 170 V, ενεργοποιείται ένας συναγερμός. Ελέγξτε την τάση δικτύου Σύμβολο πληροφοριών Ένα μέρος των συμβάντων στη λειτουργία αντλίας θερμότητας προβάλλονται μέσω ενός εικονιδίου στην οθόνη, χωρίς να ενεργοποιηθεί κάποιος συναγερμός. Για την αντιμετώπιση αυτών των συμβάντων δε χρειάζεται να ληφθεί αμέσως κάποιο μέτρο, ωστόσο αποθηκεύονται στο πρωτόκολλο πληροφοριών. Αν διαβάσετε το κείμενο στο πρωτόκολλο πληροφοριών, το εικονίδιο εξαφανίζεται από την οθόνη Πολλή ζέστη για λειτουργία αντλίας θερμότητας Αν η θερμοκρασία σε 30 λεπτά υπερβεί τους 46 C, ενεργοποιείται το εικονίδιο πληροφοριών. Τη λειτουργία του συστήματος αναλαμβάνει ο θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης. Επιβεβαίωση, όταν η θερμοκρασία πέσει πάλι κάτω από τους 46 C Πολύ κρύο για λειτουργία αντλίας θερμότητας Αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή στο Φραγή αντλίας θερμότητας όταν εξωτερική θερμοκρασία χαμηλή (εργοστασιακή ρύθμιση 15 C), η αντλία θερμότητας ακινητοποιείται. Αποδεσμεύεται μια προειδοποίηση και η εγκατάσταση θέρμανσης μεταπηδά στη λειτουργία πρόσθετης θέρμανσης Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής αντλίας θερμότητας Η θερμοκρασία στο σύστημα έχει φτάσει στη μέγιστη τιμή για την αντλία θερμότητας. Πιθανή αιτία 1: Η καμπύλη θέρμανσης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή Ρυθμίστε την καμπύλη θέρμανσης ( κεφάλαιο 7.2). Πιθανή αιτία 2: Λάθος ρύθμιση σημείου διβάθμιας λειτουργίας. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη, αν αυτό εμφανίζεται επανειλημμένα. Πιθανή αιτία 3: Σφάλμα στο δίκτυο αγωγών Ελέγξτε τα φίλτρα και τις βαλβίδες Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής πρόσθετης θέρμανσης Ο θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης (ΖH) έχει φτάσει πλέον στην υψηλότερη θερμοκρασία του στην προσαγωγή. Πιθανή αιτία 1: Η καμπύλη θέρμανσης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή Ρυθμίστε την καμπύλη θέρμανσης ( κεφάλαιο 7.2). Πιθανή αιτία 2: Λάθος ρύθμιση σημείου διβάθμιας λειτουργίας. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη, αν αυτό εμφανίζεται επανειλημμένα. Πιθανή αιτία 3: Σφάλμα στο δίκτυο αγωγών Ελέγξτε τα φίλτρα και τις βαλβίδες Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας πρόσθετης θέρμανσης Ο θερμαντήρας πρόσθετης θέρμανσης (ΖH) έχει φτάσει πλέον στη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του στην επιστροφή. Πιθανή αιτία: Πολύ υψηλή τιμής ρύθμισης καμπύλης θέρμανσης. Πιθανή αιτία 1: Η καμπύλη θέρμανσης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή Ρυθμίστε την καμπύλη θέρμανσης ( κεφάλαιο 7.2). Πιθανή αιτία 2: Λάθος ρύθμιση σημείου διβάθμιας λειτουργίας.

17 Εργοστασιακές ρυθμίσεις 17 Απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη, αν αυτό εμφανίζεται επανειλημμένα Θερμ. προσαγωγής πολύ χαμηλή ή Πολύ κρύα προσαγωγή θέρμανσης 2 Αν η θερμοκρασία στην προσαγωγή κυμαίνεται κάτω από τη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή για περισσότερο από 15 λεπτά, η λειτουργία της αντλίας θερμότητας τερματίζεται και αποδεσμεύεται ένας συναγερμός Θερμ. επιστροφής πολύ υψηλή, ψύξη Μια προειδοποίηση προβάλλεται, όταν στην επιστροφή προς την αντλία θερμότητας (T9) η θερμοκρασία αυξάνεται υπερβολικά. Σε περίπτωση επανειλημμένων προειδοποιήσεων ελέγξτε την τετράοδη βαλβίδα. 11 Εργοστασιακές ρυθμίσεις 11.1 Εργοστασιακές ρυθμίσεις Στους πίνακες στοιχειοθετούνται οι εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές (τιμή F). Οι τιμές αυτές μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη (K) από τα επίπεδα χρήστη Mενού και Επιλέξτε Διευρυμένο μενού. Μετά την αλλαγή του επιπέδου πρόσβασης η πρόσβαση του εγκαταστάτη στα σημεία του μενού εγκατάστασης και σέρβις (I/S) που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες είναι δυνατή από το Μενού και από το Διευρυμένο μενού. Ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στα σημεία που επισημαίνονται με Β. Mενού Γρήγορη επανεκκίνηση αντλίας θερμότητας; Επίπεδ ο I/S Ρύθμισ εργοσ Όχι Αρχική διαμόρφωση _ _\Ρύθμιση ώρας _ _\_ _\Ρύθμιση ημερομηνίας I/S JJ-MM-ΗΗ _ _\_ _\Ρύθμιση ώρας I/S ωω:λλ:δδ _"_\Λειτουργία κάρτας εξοπλισμού I/S Όχι _ _\Ενσωματωμένοι πρόσθετοι αισθητήρες _ _\_ _\ T3 επιβεβαιώθηκε I/S Ναι _ _\_ _\T5 επιβεβαιώθηκε (αισθητήρας I/S Ναι θερμοκρασίας χώρου T5) _ _\Ισχύς σύνδεσης _ _\_ _\Αναφορά συνολικής ισχύος I/S 9,0 kw _ _\_ _\Λειτουργία συμπιεστή, περιορισμός I/S 2/3 ισχύος _ _\_ _\Μόνο πρόσθετη θέρμανση (ZH), I/S 3/3 περιορισμός ισχύος _ _\Χειροκίνητη λειτουργία I/S Όχι _ _\Επιλογή ΖΗ _ _\_ _\Μόνο ZH; I/S Όχι _ _\_ _\Φραγή πρόσθετης θέρμανσης; I/S Όχι _ _\Γλώσσα I/S Επιλέχτηκε _ _\Διόρθωση αισθητήρα I/S 0 _ _\Χρονική στιγμή ελέγχου κίνησης I/S 02:00 _"_\Διάρκεια σήματος βομβητή συναγερμού I/S 1 λεπτά _ _\Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία I/S -10 C _ _\Ρύθμιση μέγιστης ονομαστικής τιμής T1 I/S 45 C _ _\Ρύθμιση μέγιστης ονομαστικής τιμής I/S 45 C E12.T1 _ _\Εξωτερική είσοδος _ _\_ _\Ενεργ. για I/S Κλειστ. Πίν. 4 Mενού Επίπεδ Mενού ο Ρύθμισ εργοσ _ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας I/S 0 C _ _\_ _Διακοπή πλήρωσης με ζεστό νερό I/S Όχι χρήσης _ _\_ _\Διακοπή παραγωγής θερμότητας I/S Όχι _ _\_ _\Μόνο ZH I/S Όχι _ _\_ _\Περιορισμός κατανάλωσης ισχύος στα I/S 3/3 _ _\_ _\Φραγή ψύξης I/S Όχι Απόκριση ανεμιστήρων Όχι Θερμοστάτης ασφαλείας Όχι Ρύθμιση θερμοκρασίας (μόνο με B 20 C συνδεδεμένο αισθητήρα T5) Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου, σύστημα B 20 C θέρμανσης 2 Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης B 0 h Πίν. 4 Mενού Διευρυμένο μενού Επίπεδ ο Ρύθμισ εργοσ Ψύξη/Θέρμανση _ _\Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία I/S 10 C _ _Θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης _ _\_ _\Καμπύλη θερμότητας (καμπύλη θέρμανσης) B V=20,0 C H = 35,0 C _ _\_ _\Υστέρηση ενεργοποίησης _ _\_ _\_ _\Ταχεία επιτάχυνση I/S 5,0 C _ _\_ _\_ _\Ταχεία επιβράδυνση I/S 1,0 C _ _\_ _\_ _\Ταχεία διακοπή I/S 5,0 C _ _\_ _\_ _\Χρόνος ολοκλήρωσης I/S 120 λεπτά _ _\Ρύθμιση αισθητήρα χώρου _ _\_ _\Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου B 20 C _ _\_ _\Διάστημα αισθητήρα χώρου B 3K _ _\_ _\Επίδραση αισθητήρα χώρου _ _\_ _\_ _\Συντελεστής τροποποίησης B 5,0 _ _\_ _\_ _\Διάρκεια φραγής B 4 ώρες _ _\Ρυθμίσεις με χρονικό περιορισμό _ _\_ _\Ρύθμιση χρόνου θέρμανσης _ _\_ _\_ _\Ημέρα και ώρα B Off _ _\_ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας B 10 C _ _\_ _\Ρύθμιση χρόνου ψύξης ημέρα/ώρα B Off _ _\_ _\Διακοπές _ _\_ _\_ _\Ημερομηνία B Off _ _\_ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας B 10 C _ _\_ _\Τηλεχειρισμός _ _\_ _\_ _\Ενεργ. όταν I/S Κλειστ. _ _\_ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας B 0 C _ _\_ _\_ _\Φραγή ψύξης B Όχι _ _\Περίοδος θέρμανσης _ _\_ _\Όριο για περίοδο θέρμανσης B 18 C _ _\_ _\Καθυστέρηση B 4ώρες _ _\_ _\Όριο για απευθείας εκκίνηση B 10 C _ _\Θέρμανση, μέγιστος χρόνος λειτουργίας B 20 λεπτά για απαίτηση ζεστού νερού χρήσης _ _\Προστασία απενεργοποίησης, από ΖEΣ ΝΕ I/S 300 s σε θέρμανση Πίν. 5 Διευρυμένο μενού

18 18 Εργοστασιακές ρυθμίσεις Επίπεδ Διευρυμένο μενού ο Ρύθμισ εργοσ _ _\Ρυθμίσεις για λειτουργία ψύξης _ _\_ _\Υστέρηση ενεργοποίησης _ _\_ _\_ _\Ταχεία επιτάχυνση Θερμ. I/S 2.0 C _ _\_ _\_ _\Ταχεία επιβράδυνση Θερμ. I/S 1,0 C _ _\_ _\_ _\Ταχεία διακοπή I/S 5,0 C _ _\_ _\_ _\Πολύ κρύα προσαγωγή I/S 6.0 C _ _\_ _\_ _\Χρόνος ολοκλήρωσης I/S 45 λεπτά _ _\_ _\Θερμοκρασία προσαγωγής I/S 22 C _ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας χώρου I/S 1,0 C _ _\_ _\Υστέρηση ενεργοποίησης, χώρος I/S 1,0 C _ _\_ _\Ρυθμίσεις περιόδου ψύξης _ _\_ _\_ _\Όριο εξωτερικής θερμοκρασίας I/S 19 C _ _\_ _\_ _\Καθυστέρηση προ I/S 12 ώρες _ _\_ _\_ _\Καθυστέρηση μετά I/S 12 ώρες _ _\_ _\_ _\Όριο για απευθείας εκκίνηση I/S 23 C _ _\_ _\Ρύθμιση χρόνου ψύξης ημέρα/ώρα B Off _ _\Μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή I/S 7 _ _\Ταχεία επιτάχυνση/επιβράδυνση, χρόνος I/S 15 λεπτά Πίν. 5 Διευρυμένο μενού Διευρυμένο μενού Επίπεδο Ρύθμισ εργοσ _ _\Θερμοκρασία συστήματος θέρμανσης 2 _ _\_ _\Ρύθμιση θερμοκρασίας B V = 20,0 C H=35,0 C _ _\_ _\Ρυθμίσεις αισθητήρα χώρου _ _\_ _\_ _\Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου B 20 C _ _\_ _\_ _\Επίδραση αισθητήρα χώρου _ _\_ _\_ _\_ _\Συντελεστής τροποποίησης B 5,0 _ _\_ _\_ _\_ _\Διάρκεια φραγής B 4 ώρες _ _\_ _\Ρυθμίσεις με χρονικό περιορισμό _ _\_ _\_ _\Ρύθμιση χρόνου θέρμανσης _ _\_ _\_ _\_ _\Ημέρα και ώρα B Off _ _\_ _\_ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας B -10 C _ _\_ _\_ _\Ρύθμιση χρόνου ψύξης ημέρα/ B Off ώρα _ _\_ _\_ _\Διακοπές _ _\_ _\_ _\_ _\Ημερομηνία B Off _ _\_ _\_ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας B -10 C _ _\_ _\_ _\Εξωτερική είσοδος _ _\_ _\_ _\Ενεργ. όταν I/S Κλειστ. _ _\_ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας B 0 C _ _\_ _\_ _\Φραγή ψύξης B Όχι _ _\_ _\_ _\Ρυθμίσεις για λειτουργία ψύξης _ _\_ _\_ _\Πολύ κρύα προσαγωγή I/S 3,0 C _ _\_ _\_ _\Θερμοκρασία προσαγωγής I/S 22 C Πίν. 6 Διευρυμένο μενού Διευρυμένο μενού Επίπεδο Ρύθμισ εργοσ _ _\_ _\_ _\Αλλαγή θερμοκρασίας χώρου B 1,0 C _ _\_ _\_ _\Υστέρηση ενεργοποίησης, I/S 1,0 C χώρος _ _\_ _\_ _\Ρύθμιση χρόνου ψύξης ημέρα/ B Off ώρα _ _\_ _\Ρυθμίσεις βάνας ανάμιξης _ _\_ _\_ _\Ανάγνωση θερμοστάτη I/S _ _\_ _\_ _\Σταθερά P I/S 4 _ _\_ _\_ _\Χρόνος I I/S 300 s _ _\_ _\_ _\Χρόνος D I/S 0,0 s _ _\_ _\_ _\Βάνα ανάμιξης, χρόνος I/S 300 s λειτουργίας _ _\_ _\_ _\Περιορισμός βάνας ανάμιξης κατά την απόψυξη I/S 5 min Πίν. 6 Διευρυμένο μενού Διευρυμένο μενού Επίπεδο Ρύθμισ εργοσ Ζεστό νερό χρήσης (T3) _ _\Επιπλέον ζεστό νερό χρήσης _ _\_ _\Αριθμός ωρών B 0 _ _\_ _\Θερμοκρασία διακοπής B 65 C _ _\Αιχμή ζεστού νερού χρήσης (θερμική απολύμανση) _ _\_ _\Διάστημα B 0 ημέρες _ _\_ _\Χρονικό σημείο έναρξης B 03:00 _ _\Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης _ _\_ _\T3 Θερμοκρασία εκκίνησης I/S 46 C _ _\_ _\T9 Θερμοκρασία διακοπής I/S 47 C _ _\_ _\ΖΕΣ ΝΕ, μέγιστη διάρκεια B 30 λεπτά λειτουργίας σε απαίτηση θέρμανσης _ _\Ρύθμιση χρόνου ζεστού νερού χρήσης B Off _ _\Ελάχιστη ταχύτητα κατά την παραγωγή I/S 3 ζεστού νερού χρήσης _ _\Μέγιστη ταχύτητα κατά την παραγωγή I/S 7 ζεστού νερού χρήσης Πίν. 7 Διευρυμένο μενού Διευρυμένο μενού Επίπεδο Ρύθμισ εργοσ Θερμοκρασίες _ _\Διόρθωση αισθητήρα I/S 0,0 C _ _\Είσοδοι I/S _ _\Έξοδοι I/S Χρονοδιακόπτης (προγράμματα χρόνου) Πίν. 8 Διευρυμένο μενού Διευρυμένο μενού Επίπεδο Ρύθμισ εργοσ Ρυθμίσεις πρόσθετης θέρμανσης (ZH) _ _\Καθυστέρηση εκκίνησης I/S 60 λεπτά _ _\Ρύθμιση χρόνου ZH I/S Off _ _\Επιλογή ΖΗ _ _\_ _\Μόνο ZH; I/S Όχι _ _\_ _\Φραγή πρόσθετης θέρμανσης; I/S Όχι _ _\Ρυθμίσεις ZH _ _\_ _\Ισχύς σύνδεσης _ _\_ _\_ _\Αναφορά συνολικής ισχύος I/S 9,0 kw _ _\_ _\_ _\Λειτουργία συμπιεστή, I/S 2/3 περιορισμός ισχύος Πίν. 9 Διευρυμένο μενού

19 Εργοστασιακές ρυθμίσεις 19 Διευρυμένο μενού Επίπεδο Ρύθμισ εργοσ _ _\_ _\_ _\Μόνο πρόσθετη θέρμανση I/S 3/3 (ZH), περιορισμός ισχύος _ _\_ _\T3 Θερμοκρασία διακοπής I/S 60 C _ _\_ _\Αύξηση χρόνου ράμπας I/S 20 λεπτά _ _\_ _\Μείωση χρόνου ράμπας I/S 10 λεπτά _ _\Ρυθμίσεις βάνας ανάμιξης _ _\_ _\Καθυστέρηση βάνας ανάμιξης I/S 20 λεπτά _ _\_ _\_ _\PID Ρύθμιση θερμότητας _ _\_ _\_ _\_ _\Σταθερά P I/S 0,7 _ _\_ _\_ _\_ _\Χρόνος I I/S 600 s _ _\_ _\_ _\_ _\Χρόνος D I/S 0 _ _\_ _\_ _\PID Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης _ _\_ _\_ _\_ _\Σταθερά P I/S 0,7 _ _\_ _\_ _\_ _\Χρόνος I I/S 600 s _ _\_ _\_ _\_ _\Χρόνος D I/S 0 Χρόνος λειτουργίας βάνας ανάμιξης I/S 120 s Φραγή βάνας ανάμιξης κατά το χρόνο I/S 5 λεπτά λειτουργίας _ _\_ _\ZH, μέγιστη θερμοκρασία _ _\_ _\_ _\Περιορισμός βάνας ανάμιξης I/S 50 C θερμοκρασία εκκίνησης _ _\_ _\_ _\Βάνα ανάμιξης, εξαναγκασμένη I/S 51 C απενεργοποίηση _ _\_ _\Περιορισμός σε αύξηση I/S Ναι θερμοκρασίας _ _\_ _\Χρόνος περιορισμού I/S 20 s Πίν. 9 Διευρυμένο μενού Διευρυμένο μενού Επίπεδο Ρύθμισ εργοσ Προστατευτικές λειτουργίες _ _\Φραγή αντλίας θερμότητας όταν I/S 15 C εξωτερική θερμοκρασία χαμηλή Ρύθμιση ρολογιού Ρύθμιση ημερομηνίας B JJ-MM-ΗΗ Ρύθμιση ώρας B ωω:λλ:δδ Βλάβες _ _\Πρωτόκολλο συναγερμών _ _\_ _\Διαγραφή πρωτοκόλλου I/S Όχι συναγερμών; _ _\Ιστορικό συναγερμών _ _\Πρωτόκολλο πληροφοριών _ _\_ _\Διαγραφή πρωτοκόλλου I/S Όχι πληροφοριών; Επίπεδο πρόσβασης B, I/S K(0) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων B, I/S B Απενεργοποίηση βομβητή συναγερμού B Όχι Πίν. 10 Διευρυμένο μενού

20

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Daikin Altherma - Χαμηλής θερμοκρασίας, διαιρούμενου τύπου EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Το σύστημα είναι ένα Οικονομικό και Καθαρό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με Θερμότητας Η καθαρή ενέργεια που παράγεται με το προσφέρει άμεσα «άνεση» σε ποικίλους χώρους στο

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα