Καταγραφή και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Αγιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταγραφή και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Αγιάς"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Καταγραφή και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Αγιάς Νικόλαος Μπλάνας Γεώργιος Μ. Ασπρίδης Λάρισα 2012

2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Εισαγωγικές παρατηρήσεις 7 Κεφάλαιο 1 : Ο Δήμος Αγιάς 9 Κεφάλαιο 2 : Η δομή του ερωτηματολογίου 13 Κεφάλαιο 3 : Η υφιστάμενη κατάσταση Στο σύνολο του Δήμου Το μόνιμο προσωπικό Το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Το προσωπικό Μερικής Απασχόλησης Το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου 24 Κεφάλαιο 4 : Παρουσίαση της μελέτης Το μαθησιακό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού Οι ανάγκες σε επιμόρφωση Η γνώση ξένης γλώσσας Το επιθυμητό τμήμα εργασίας Η αξιοποίηση των ικανοτήτων και η ικανοποίηση από αντικείμενο εργασίας Η αξιοποίηση των ικανοτήτων Η ικανοποίηση από την άσκηση του αντικειμένου εργασίας Η προθυμία των εργασιακών αλλαγών Η συνεργασία με το πολιτικό και το διοικητικό προσωπικό του Δήμου 32 Σελίδα 1 από 85

3 Συνεργασία με το πολιτικό προσωπικό Η εσωτερική συνεργασία Τα είδη των συγκρούσεων Η παρακίνηση και η ικανοποίηση από την εργασία Η αμοιβή από την εργασία Η αποτίμηση των διοικητικών αλλαγών. Από τον «Καποδίστρια» στον «Καλλικράτη» Στο σύνολο του Δήμου Αγιάς Στο σύνολο της Δ.Ε. Λακέρειας Στο σύνολο της Δ.Ε. Ευρυμενών Στο σύνολο της Δ.Ε. Μελιβοίας Στο σύνολο της Δ.Ε. Αγιάς 47 Κεφάλαιο 5 : Συμπεράσματα 50 Βιβλιογραφικές αναφορές 52 Παράρτημα 1 : Απαντήσεις ερωτηματολογίων 53 Παράρτημα 2 : Το profile των εργαζομένων 70 Κατάλογος διαγραμμάτων 3 Κατάλογος πινάκων 4 Κατάλογος χαρτών 6 Σελίδα 2 από 85

4 Κατάλογος Διαγραμμάτων Σελίδα Διάγραμμα 1 : Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία 15 Διάγραμμα 2 : Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο και κατηγορία 16 Διάγραμμα 3 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά μορφωτικό επίπεδο 17 Διάγραμμα 4 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά ηλικία 18 Διάγραμμα 5 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά ηλικία και μορφωτικό επίπεδο 19 Διάγραμμα 6 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά μορφωτικό επίπεδο 20 Διάγραμμα 7 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά ηλικία 21 Διάγραμμα 8 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία 22 Διάγραμμα 9 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο 23 Διάγραμμα 10 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά ηλικία 23 Διάγραμμα 11 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία 24 Διάγραμμα 12 : Απογραφέντες ανά κατηγορία 25 Διάγραμμα 13 : Η ικανοποίηση ανά μορφωτικό επίπεδο 36 Διάγραμμα 14 : Ο βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού ανά εργασιακή κατηγορία 38 Διάγραμμα 15 : Η ικανοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ. 39 Διάγραμμα 16 : Η ικανοποίηση του προσωπικού ανά Δ.Ε. εργασίας 41 Διάγραμμα 17 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στο σύνολο του Δ. Αγιάς 43 Διάγραμμα 18 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Λακέρειας 44 Διάγραμμα 19 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Ευρυμενών 45 Διάγραμμα 20 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Μελιβοίας 47 Διάγραμμα 21 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Αγιάς 48 Σελίδα 3 από 85

5 Κατάλογος Πινάκων Σελίδα Πίνακας 1 : Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία 14 Πίνακας 2 : Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο και κατηγορία 15 Πίνακας 3 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά μορφωτικό επίπεδο 17 Πίνακας 4 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά ηλικία 18 Πίνακας 5 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά ηλικία και μορφωτικό επίπεδο 19 Πίνακας 6 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά μορφωτικό επίπεδο 20 Πίνακας 7 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά ηλικία 20 Πίνακας 8 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία 21 Πίνακας 9 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο 22 Πίνακας 10 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά ηλικία 23 Πίνακας 11 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία 24 Πίνακας 12 : Απογραφέντες ανά κατηγορία 25 Πίνακας 13 : Επιθυμία επιμόρφωσης 26 Πίνακας 14 : Η γνώση ξένων γλωσσών 27 Πίνακας 15 : Το επιθυμητό τμήμα εργασίας 28 Πίνακας 16 : Επιθυμία αλλαγής αντικειμένου 29 Πίνακας 17 : Αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 30 Πίνακας 18 : Αξιοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων 30 Πίνακας 19 : Ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας 31 Πίνακας 20 : Ικανοποίηση από την εργασία τους 31 Πίνακας 21 : Θετική καταγραφή προθυμίας αλλαγών 32 Πίνακας 22 : Η καταγραφή των συγκρούσεων 33 Πίνακας 23 : Είδη κινήτρων 34 Πίνακας 24 : Η ικανοποίηση ανά μορφωτικό επίπεδο 35 Πίνακας 25 : Η καταγραφή ικανοποίησης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά κατηγορία προσωπικού 36 Σελίδα 4 από 85

6 Πίνακας 26 : Ο βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού ανά εργασιακή κατηγορία 38 Πίνακας 27 : Η ικανοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ. 39 Πίνακας 28 : Η ικανοποίηση του προσωπικού ανά Δ.Ε. εργασίας 40 Πίνακας 29 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στο σύνολο του Δ. Αγιάς 42 Πίνακας 30 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Λακέρειας 43 Πίνακας 31 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Λακέρειας 44 Πίνακας 32 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Ευρυμενών 45 Πίνακας 33 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Ευρυμενών 45 Πίνακας 34 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Μελιβοίας 46 Πίνακας 35 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Μελιβοίας 46 Πίνακας 36 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Αγιάς 47 Πίνακας 37 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Αγιάς 48 Πίνακας 38 : Συνολική αποτίμηση του Προγράμματος «Καλλικράτης» 49 Σελίδα 5 από 85

7 Κατάλογος Χαρτών Σελίδα Χάρτης 1 : Ο Δήμος Αγιάς 9 Χάρτης 2 : Οι Δημοτικές Ενότητες του Δ. Αγιάς 10 Σελίδα 6 από 85

8 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η συγκεκριμένη εργασία με τίτλο «Καταγραφή και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Αγιάς» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Δ.Δ.Ε. με τον Καλλικρατικό Δήμο Αγιάς Λάρισας. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε σύμβαση του Δήμου Αγιάς με την Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ορίσθηκε ο Επικ. Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Μπλάνας, τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ενώ κύριος σύμβουλος του έργου ήταν ο Δρ. Γεώργιος Ασπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Το αντικείμενο του έργου επικεντρώθηκε σε δύο (2) επίπεδα α) στην καταγραφή της παρούσας κατάστασης των ανθρωπίνων πόρων του Δ. Αγιάς και β) στην πρόταση αναδιοργάνωσης του προσωπικού με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του. Οφείλουμε να τονίσουμε και να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν είχε στοιχεία αξιολόγησης των εργαζομένων. Άλλωστε, δεν υπήρχαν στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν κάτι παρόμοιο, αλλά δεν ήταν και ο βασικός στόχος της εργασίας. Το τονίζουμε αυτό διότι το διάστημα που πραγματοποιήθηκε η μελέτη, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο κυκλοφορούσαν συνεχώς νέα σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των υπαλλήλων, σενάρια πρόωρης συνταξιοδότησης, εργασιακής εφεδρείας και απολύσεων, γεγονότα που κατά την άποψη των μελετητών επηρέασαν ενδεχομένως τις απαντήσεις των εργαζομένων και τους δημιούργησε ένα κλίμα ανασφάλειας και φόβου. Εν τούτοις, οφείλουμε να παραθέσουμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι εργαζόμενοι προσήλθαν κανονικά στις προγραμματισμένες συναντήσεις συνεντεύξεων και συνεργάστηκαν άψογα με τους μελετητές. Ευελπιστούμε ότι τα ευρήματα που προέκυψαν θα επιτρέψουν στη Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσουν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Είναι αυτονόητο ότι, η μελετητική ομάδα δεν θα μπορούσε να υποδείξει μετακινήσεις υπαλλήλων, καθότι δεν είναι αρμοδιότητα της. Ωστόσο, από την προσεκτική μελέτη των ευρημάτων αναδεικνύονται τόσο τα προσόντα των υπαλλήλων, όσο και τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί από την γενικότερη Σελίδα 7 από 85

9 λειτουργία, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις των εργαζομένων. Η μόνη αρμόδια να αξιοποιήσει αυτά τα ευρήματα είναι η ίδια η Δημοτική Αρχή. Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 2 μηνών εντός του έτους Είχε προηγηθεί διάστημα περίπου 20 ημερών για την προετοιμασία των σχετικών διαπραγματεύσεων, μεθοδολογιών, υλικού αρχείου από Δήμο και ερωτηματολογίων. Σύμφωνα με έρευνα της ομάδα εργασίας, σε επίπεδο χώρας δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη μελέτη σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου. Σε επαφές που υπήρχαν τόσο με την Ε.Ε.Τ.Α.Α., όσο και με το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παροχή στοιχείων σε άλλους Δήμους για την πραγματοποίηση συγκριτικών αναλύσεων δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Παράλληλα, από τους ανωτέρω φορείς καταγράφηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δημοσιοποίηση των ευρημάτων. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο του Δήμου Αγιάς κ. Αντ. Γκουντάρα για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο τμήμα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων για την εκπόνηση της παρούσα μελέτης και ευελπιστούμε και σε άλλες μελλοντικές συνεργασίας. Σελίδα 8 από 85

10 Κεφάλαιο 1: Ο Δήμος Αγιάς Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγιάς είναι Δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα την Αγιά. Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 668,26 τ. χλμ. και ο πληθυσμός του κάτοικοι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής 2011, εκ των οποίων είναι άντρες, γυναίκες και 17,29 είναι η πυκνότητα του μόνιμου πληθυσμού ανά τ.χλμ. (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/esye/bucket/a1602/pressreleases/a1602_sam0 1_DT_DC_00_2011_01_F_GR.pdf). Η σημερινή μορφή του Δήμου προέκυψε, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010), με τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αγιάς, Λακέρειας, Ευρυμενών και Μελιβοίας. Χάρτης 1 : Ο Δήμος Αγιάς Πηγή : V%27 Σελίδα 9 από 85

11 Χάρτης 2 : Οι Δημοτικές Ενότητες του Δ. Αγιάς Πηγή : 1 Δ.Ε. Αγιάς 2 Δ.Ε. Λακέρειας 3 Δ.Ε. Ευρυμενών 4 Δ.Ε. Μελίβοιας Ο Δ. Αγιάς καταλαμβάνει την περιοχή από τα Τέμπη μέχρι το Μαυροβούνι, περιλαμβάνοντας όλο τον ανατολικό Κίσσαβο και τη λεκάνη της Αγιάς. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, είναι ο παραλιακός δήμος της Π.Ε. Λάρισας με ακτογραμμή 36 χλμ., όπου γραφικοί όρμοι εναλλάσσονται με μεγάλες παραλίες, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το πράσινο του Κισσάβου με το γαλάζιο του Αιγαίου. Από το Στόμιο έως τον Ρακοπόταμο ο επισκέπτης μπορεί να βρει την παραλία της επιλογής του, ενώ οι περισσότερες παραλίες είναι οργανωμένες, διαθέτουν ναυαγοσώστες, με οργανωμένα θαλάσσια σπορ (από την ιστοσελίδα Σελίδα 10 από 85

12 Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ (περιλαμβάνει 9 τοπικές κοινότητες) Η Δ.Ε. Αγιάς, από την οποία αποτελούνταν ο Δήμος πριν την επέκτασή του, καταλαμβάνει έκταση 133 τ. χλμ. Περιλαμβάνει : 1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 6. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 7. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ 8. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 9. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΥ Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ (περιλαμβάνει 4 τοπικές κοινότητες) Η Δ.Ε. (πρώην Δήμος) Ευρυμενών καταλαμβάνει έκταση στρεμμάτων. Ο πρώην Δήμος λειτούργησε από το 1999 έως το 2010 με έδρα το Στόμιο. Η ονομασία του Δήμου προερχόταν από την αρχαία πόλη Ευρυμενές, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημερινό Στόμιο. Περιλαμβάνει : 1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΙΤΣΗΣ 2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΙΟΥ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΛΙΟΥ Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ (περιλαμβάνει 5 τοπικές κοινότητες ) Η Δ.Ε. (πρώην Δήμος) Λακέρειας καταλαμβάνει έκταση 259,8 τ. χλμ. Ο πρώην Δήμος λειτούργησε από το 1999 έως το 2010 με έδρα τη Δήμητρα. Περιλαμβάνει : 1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ 2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Σελίδα 11 από 85

13 Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (περιλαμβάνει 4 τοπικές κοινότητες) Η Δ.Ε. (πρώην Δήμος) Μελίβοιας καταλαμβάνει έκταση 197,6 τ. χλμ. Ο πρώην Δήμος λειτούργησε από το 1999 έως το 2010 με έδρα τη Μελίβοια. Περιλαμβάνει : 1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΗΤΗΣ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ (από την ιστοσελίδα Η διεύθυνση του Δήμου είναι Καλυψώς Αλεξούλη 17, Αγιά, 40003, τηλ. επικ , 50123, fax , Σελίδα 12 από 85

14 Κεφάλαιο 2: Η δομή του ερωτηματολογίου Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικές πηγές. Η πρώτη προέρχονταν από το Δ. Αγιάς με στοιχεία του συνόλου των εργαζομένων στο τέλος του έτους Η δεύτερη πηγή αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με το σύνολο του μόνιμου προσωπικού και ικανό αριθμό υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Έγινε προσπάθεια οι συνεντεύξεις να γίνονται με τη συμμετοχή και των δύο μελετητών, ώστε να αποφευχθούν «προσωπικές» εκτιμήσεις και να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε σε 8 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονταν το επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων των εργαζομένων, το αντικείμενο εργασίας τους και τυχόν επιθυμίες αλλαγής του. Στη δεύτερη ενότητα διερευνήθηκαν η ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων και τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους. Στην τρίτη ενότητα καταγράφηκαν οι αλλαγές θέσεων και αντικειμένων εργασίας. Στη τέταρτη ενότητα διερευνήθηκαν οι συνεργασίες με το πολιτικό προσωπικό και τους λοιπούς εργαζομένους και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν Στη πέμπτη ενότητα έγινε προσπάθεια εκμαίευσης, συγκρούσεων των εργαζόμενων. Στην έκτη ενότητα διερευνήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης από την σημερινή θέση εργασίας του. Στην έβδομη ενότητα μετρήθηκε η ικανοποίηση από την αμοιβή τους. Στην όγδοη ενότητα έγινε αποτίμηση των αλλαγών στην τοπική αυτοδιοίκηση από τον «Καποδίστρια» στον «Καλλικράτη», αναφορικά με την εξυπηρέτηση του πολίτη, την οργάνωση διοίκηση του Δήμου και την εξοικονόμηση δαπανών. Οι συνολικές απαντήσεις των εργαζομένων παρουσιάζονται στο πρώτο παράρτημα. Οι απαντήσεις διατηρούν την ανωνυμία των ερωτηθέντων, ενώ αφαιρέθηκαν και βασικά στοιχεία του profile των εργαζομένων τα οποία θα επέτρεπαν την ταυτοποίησή του. Σελίδα 13 από 85

15 Κεφάλαιο 3: Η υφιστάμενη κατάσταση Για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης η ομάδα στηρίχθηκε σε αρχείο που της παραδόθηκε από το Δήμο με στοιχεία του προσωπικού της. Τα στοιχεία αυτά είχαν επικαιροποιηθεί τέλος Οκτωβρίου και επομένως από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν αλλαγές, για παράδειγμα η λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την αξία της καταγραφής καθότι απεικονίζει μια κατάσταση με σκοπό την αντιμετώπιση υφιστάμενων αναγκών. Η εργασία της ομάδας επικεντρώθηκε στο μόνιμο προσωπικό καθότι μόνο αυτό αποτελεί μία σταθερά, επάνω στην οποία λειτουργεί ο Δήμος και δεν υφίσταται βραχυχρόνιες ή μεσοπρόθεσμες αλλαγές (το τελευταίο μπορεί να μην ισχύει διότι κανείς δεν γνωρίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με το νέο μνημόνιο και την δυναμική του). 3.1 Στο σύνολο του Δήμου Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά στο Δ. Αγιάς εργάζονταν 122 άτομα, εκ των οποίων τα 46 είναι μόνιμοι υπάλληλοι, 42 με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου [Σ.Ο.Χ.], 11 Μερικής Απασχόλησης και 23 υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου [Ι.Δ.Α.Χ.]. Πίνακας 1 : Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία Αριθμός Εργαζομένων % Μόνιμοι 46 37,70% Σ.Ο.Χ ,43% Μερικής Απασχόλησης 11 9,02% Ι.Δ.Α.Χ ,85% Σύνολο ,00% Σελίδα 14 από 85

16 Διάγραμμα 1 : Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία Παρατηρούμε ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι καλύπτουν το 38% του όλου προσωπικού του Δήμου, γεγονός όχι ιδιαίτερα θετικό για την αποδοτικότητα ενός οργανισμού, από την άλλη πλευρά σημαντικός αριθμός εργαζομένων, ιδιαίτερα των Σ.Ο.Χ. καλύπτουν ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας, ενώ ικανός αριθμός εργαζομένων καλύπτουν ανάγκες τεχνικών ειδικοτήτων (για παράδειγμα υδραυλικοί και άλλοι). Σημαντικός παράγοντας στην ποιοτική αξιολόγηση του προσωπικού αποτελεί το εκπαιδευτικό επίπεδο το οποίο διακρίνεται σε 4 κλάδους [Υποχρεωτική (ΥΕ), Δευτεροβάθμια (ΔΕ), Τεχνολογική (ΤΕ), Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)]. Σύμφωνα με την ανωτέρω ταξινόμηση, η κατάσταση του Δήμου Αγιάς εμφανίζεται ως παρακάτω : Πίνακας 2 : Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο και κατηγορία ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Μόνιμοι ΣΟΧ Μερ. Απασχ ΙΔΑΧ Σύνολο ποσοστό ΥΕ ,08% ΔΕ ,59% ΤΕ ,84% ΠΕ ,49% Σύνολο ,00% Σελίδα 15 από 85

17 Διάγραμμα 2 : Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο και κατηγορία Παρατηρούμε ότι σχεδόν το 50% του συνόλου των υπαλλήλων ανήκει στη κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αγγίζουν το 31% του συνόλου των εργαζομένων. Είναι γεγονός ότι Δήμοι Καλλικρατικοί τέτοιου επιπέδου παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα Το μόνιμο προσωπικό Στην προσπάθεια μας να εμβαθύνουμε περισσότερο στη σύνθεση του προσωπικού και το εκπαιδευτικό του επίπεδο απομονώσαμε για εξέταση το μόνιμο προσωπικό, για το οποίο άλλωστε εξειδικεύεται η συγκεκριμένη μελέτη. Στο μόνιμο προσωπικό, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αγγίζουν σχεδόν το 60% [58,69%] του συνόλου των μονίμων σε σχέση με το 31% στο σύνολο των εργαζομένων. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για να συγκρίνουμε από άλλους Ο.Τ.Α., εκτιμούμε ότι το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και αποτελεί σοβαρή βάση για την παραγωγή έργου και τη αποδοχή της φιλοσοφίας δημιουργίας ενός Δήμου στρατηγικού προσανατολισμού. Σελίδα 16 από 85

18 Πίνακας 3 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά μορφωτικό επίπεδο Κατηγορίες Αριθμός μονίμων υπαλλήλων % ΥΕ 5 10,87% ΔΕ 14 30,43% ΤΕ 6 13,04% ΠΕ 21 45,65% Σύνολο ,00% Διάγραμμα 3 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά μορφωτικό επίπεδο Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η ηλιακή διάρθρωση του μόνιμου προσωπικού. Το 82% του μόνιμου προσωπικού είναι κάτω των 50 ετών, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα θετικό. Αυτό συνεπάγεται ότι με προσεκτικό σχεδιασμό εκ μέρους της τωρινής και των επόμενων δημοτικών αρχών μπορούν να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε επιστημονικά πεδία που απαιτείται και να καταρτισθεί ένα στοχευόμενο χρονοδιάγραμμα κάλυψης των αναγκών αλλά και αντικατάστασης των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων, προσαρμοσμένο στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στην εξέλιξη του επιστημονικού προσωπικού και στην κατάρτιση και συνεχιζόμενη επανακατάρτισή του, καθότι τα συγκεκριμένα άτομα με τις επιλογές τους θα προσδιορίσουν σε σημαντικό βαθμό το μέλλον της περιοχής και τη δημιουργία ισχυρών ή μη αναπτυξιακών και διοικητικών βάσεων που θα χαρακτηρίζουν για πολλά χρόνια την περιοχή μελέτης. Σελίδα 17 από 85

19 Πίνακας 4 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά ηλικία Ηλικία Μόνιμοι % ,13% ,48% ,22% ,17% Σύνολο ,00% Διάγραμμα 4 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά ηλικία Στις παραπάνω διαπιστώσεις συνηγορεί και η παρακάτω ανάλυση της ηλιακής διαβάθμισης σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης. Παρατηρούμε ότι στην ηλιακή κλάση ετών οι υπάλληλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται στο 78% της συγκεκριμένης κλάσης, ενώ στην επόμενη κλάση από ετών το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλό, ελαφρώς μειωμένο σε 55% διατηρώντας την πυραμιδική μορφή που απαιτείται σε μία οργανωμένη διοικητική δομή. Μοναδικό μειονέκτημα στη συγκεκριμένη ανάλυση θα μπορούσε να θεωρηθεί η σχετική έλλειψη σε υπαλλήλους μεγαλύτερης ηλικίας με την ανάλογη εμπειρία, η οποία θα μπορούσε να διαχέεται στις νεότερες γενεές. Σελίδα 18 από 85

20 Πίνακας 5 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Κατηγορία Μονίμων Σύνολο ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ Σύνολο Διάγραμμα 5 : Οι μόνιμοι υπάλληλοι ανά ηλικία και μορφωτικό επίπεδο 3.3. Το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ουσιαστικά αποτελεί και αυτό μόνιμο προσωπικό του Δήμου καλύπτοντας μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Το προσωπικό αυτό καλύπτει το 19% του συνολικού προσωπικού του Δήμου πάσης φύσεως. Το προσωπικό αυτό προέρχεται από την Υποχρεωτική και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συντριπτικό ποσοστό (92%) και καλύπτει ουσιαστικά ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας (10 άτομα) και σε τεχνικά επαγγέλματα (για παράδειγμα υδραυλικοί, άτομα 5). Σελίδα 19 από 85

21 Πίνακας 6 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά μορφωτικό επίπεδο Αριθμός Ι.Δ.Α.Χ. % ΥΕ 12 52,17% ΔΕ 9 39,13% ΤΕ 0 0,00% ΠΕ 2 8,70% Σύνολο ,00% Διάγραμμα 6 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά μορφωτικό επίπεδο Το προσωπικό αυτό είναι κυρίως μέσης ηλικίας, στην ομάδα χρόνων (48%) και άνω το πενήντα ετών το ποσοστό είναι αρκετά σημαντικό (35%). Πίνακας 7 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά ηλικία Ηλικία Ι.Δ.Α.Χ. % ,39% ,83% ,09% ,70% Σύνολο ,00% Σελίδα 20 από 85

22 Διάγραμμα 7 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά ηλικία Σε σχέση με την ηλικιακή διαβάθμιση του προσωπικού αορίστου χρόνου ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι ιδιαίτερο, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον παρακάτω πίνακα και το σχετικό διάγραμμα. Πίνακας 8 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΑΧ Σύνολο ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ Σύνολο Σελίδα 21 από 85

23 Διάγραμμα 8 : Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία 3.4. Το προσωπικό Μερικής Απασχόλησης Το προσωπικό μερικής απασχόλησης αποτελεί το μικρότερο κομμάτι (9%) στο σύνολο του προσωπικού του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπήρχαν την περίοδο της μελέτης, τα άτομα μερικής απασχόλησης προέρχονται κατά 57% από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι κυρίως μικρής ηλικίας, κάτω των 39 ετών (64%), όπως εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα. Πίνακας 9 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο Κατηγορία Αριθμός εργαζομένων μερικής απασχόλησης % ΥΕ 0 0,00% ΔΕ 5 45,45% ΤΕ 4 36,36% ΠΕ 2 18,18% Σύνολο ,00% Σελίδα 22 από 85

24 Διάγραμμα 9 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο Πίνακας 10 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά ηλικία Ηλικία Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης % έως ,09% ,55% ,09% ,18% ,09% Σύνολο ,00% Διάγραμμα 10 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά ηλικία Σελίδα 23 από 85

25 Πίνακας 11 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έως Σύνολο ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ Σύνολο Διάγραμμα 11 : Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο και ηλικία 3.5. Το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου Το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου αγγίζει σε αριθμό τους μόνιμους υπαλλήλους (42 άτομα έναντι 46 ατόμων μόνιμου προσωπικού) και αποτελεί τη 2 η πολυπληθέστερη ομάδα (34%) στο σύνολο του προσωπικού του Δήμου. Δυστυχώς, δεν υπήρχαν στοιχεία για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αντίστοιχες αναλύσεις με τις άλλες κατηγορίες προσωπικού. Ωστόσο από το σύνολο των 42 ατόμων, περίπου ένας αριθμός 35 (84%) απασχολήθηκε στον τομέα της καθαριότητας σε διάφορες ειδικότητες. Σελίδα 24 από 85

26 Κεφάλαιο 4: Παρουσίαση της μελέτης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα των εργαζομένων του Δ. Αγιάς με την χρήση ερωτηματολογίου μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Έμφαση δόθηκε κατά κύριο λόγο στον μόνιμο προσωπικό και δευτερευόντως στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Συνολικά απογράφηκαν 57 άτομα (στο δείγμα των απογραφέντων υπάρχουν 58 άτομα, καθότι απογράφηκε και ένα άτομο με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου), σε σύνολο 69 εγγεγραμμένων ατόμων. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον παρακάτω πίνακα το ποσοστό απογραφέντων στο μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε 91% ενώ στο προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. είναι 65%. Πίνακας 12 : Απογραφέντες ανά κατηγορία Εγγεγραμμένοι Απογραφέντες ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ,30% Ι.Δ.Α.Χ ,22% ΣΥΝΟΛΟ ,61% Διάγραμμα 12 : Απογραφέντες ανά κατηγορία Σελίδα 25 από 85

27 Από το μόνιμο προσωπικό δεν απογράφηκαν 4 άτομα, για διάφορους λόγους, ένα από κάθε επίπεδο εκπαίδευσης (Υ.Ε. Δ.Ε. Τ.Ε. Π.Ε.), ενώ στους Ι.Δ.Α.Χ., δεν απογράφηκαν 8 άτομα, εκ των οποίων 7 επιπέδου Υ.Ε. και 1 επιπέδου Δ.Ε. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ανά ερώτημα, όπως αυτά τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Το σύνολο των απαντήσεων (τα πρωτογενή δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα I) Το μαθησιακό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού Στο ερώτημα αυτό έγινε προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης του μαθησιακού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού των ερωτηθέντων. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την βάση που μας παρέδωσε η Δημοτική Αρχή (για παράδειγμα η κατηγορία του υπαλλήλου και το επίπεδο εκπαίδευσης) και επιπλέον δεδομένα όπως οι ανάγκες για επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, το αντικείμενο εργασίας των και το επιθυμητό τμήμα εργασίας. Λόγω του ότι, ένα τμήμα της επεξεργασίας των δεδομένων έχουν ήδη παρουσιασθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται η επεξεργασία στα επιπλέον δεδομένα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο ερώτημα Οι ανάγκες σε επιμόρφωση Σε σύνολο 57 απογραφέντων υπαλλήλων, δήλωσαν επιθυμία για επιμόρφωση οι 37, ήτοι ποσοστό 65%. Η περαιτέρω ανάλυση αυτής της επιθυμίας σε επίπεδο μονίμων υπαλλήλων και Ι.Δ.Α.Χ. παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 13 : Επιθυμία επιμόρφωσης Απογραφέντε ς Επιθυμία για επιμόρφωση εκ των οποίων ΠΕ/ΤΕ Μόνιμοι ,95% 23 67,65% ΙΔΑΧ ,00% 1 33,33% Σύνολο ,91% 24 64,86% Σελίδα 26 από 85

28 Στους μόνιμους υπαλλήλους η επιθυμία περαιτέρω επιμόρφωσης ανέρχεται σε πολύ υψηλό ποσοστό (81%), ενώ αντίθετα στους Ι.Δ.Α.Χ., το ποσοστό αυτό είναι απογοητευτικό (20%). Επίσης και στις 2 κατηγορίες υπαλλήλων είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό εκείνων που ζητούν επιμόρφωση και προέρχονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή από τη Δημοτική Αρχή σε θέματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων της, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προσωπικού και να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης και ανανέωσης της γνώσης. Όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα της επιμόρφωσης, η έρευνα δεν έδειξε κάτι διαφορετικό από το αναμενόμενο. Τα αντικείμενα επιμόρφωσης που ζητήθηκαν αφορούσαν στο γνωστικό αντικείμενο που ασκούσαν οι ενδιαφερόμενοι Η γνώση ξένης γλώσσας Ο Δ. Αγιάς διαθέτει περιοχές εξαιρετικού κάλλους, τόσο ορεινές, όσο και παραλιακές που ευνοούν την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων όλη την περίοδο του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται αν και κάπως άναρχα ο θερινός τουρισμός με αρκετές αφίξεις και ξένων τουριστών, κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ήδη με την ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών, όπως για παράδειγμα ο λιμένας του Αγιοκάμπου αναμένεται ο αριθμός των ξένων επισκεπτών να αυξηθεί. Η ανάγκη επικοινωνίας με τους ξένους τουρίστες θα γίνεται ολοένα και περισσότερο αυξητική, όχι μόνο σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Η ομάδα μελέτης μελέτησε τη γνώση ή μη ξένης γλώσσας των απογραφέντων υπαλλήλων και διαπίστωσε ότι σε ποσοστό 58% οι υπάλληλοι κατέχουν κάποια ξένη γλώσσα. Βεβαίως, δεν ήταν δυνατό να διερευνηθεί το επίπεδο πρακτικής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ωστόσο θεωρούμε ότι το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις ασκούμενες δραστηριότητες. Σελίδα 27 από 85

29 Πίνακας 14 : Η γνώση ξένων γλωσσών Απογραφέντε ς Γνώση ξένων γλωσσών εκ των οποίων ΠΕ/ΤΕ Μόνιμοι ,29% 22 81,48% ΙΔΑΧ ,00% 0 0,00% Σύνολο ,89% 22 66,67% Έχοντας υπόψη, τις εξαγωγικές δραστηριότητες στο πρωτογενή τομέα της περιοχής, την αύξηση των συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού μέσω του Δήμου και Αναπτυξιακών εταιριών, την αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος, η γνώση και χρήση ξένων γλωσσών (πρωτίστως Αγγλικά) θα πρέπει να ενθαρρυνθεί Το επιθυμητό τμήμα εργασίας Το συγκεκριμένο ερώτημα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και οι απαντήσεις που δόθηκαν αποκαλυπτικές. Οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την επιθυμία ή όχι αλλαγής τμήματος εργασίας. Στο συγκεκριμένο ερώτημα οι συμμετοχή ήταν υψηλή και απάντησαν 50 άτομα σε σύνολο 57, (Μόνιμοι : 95%, ΙΔΑΧ : 67%, Σύνολο : 88%) όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα. Απογραφέντες Πίνακας 15 : Το επιθυμητό τμήμα εργασίας απάντησαν παραμονή στο ίδιο τμήμα εργασίας και αντικείμενο εκ των οποίων ΠΕ/ΤΕ επιθυμία αλλαγής Μόνιμοι ,24% 32 80,00% 20 62,50% 8 ΙΔΑΧ ,67% 9 90,00% 2 22,22% 1 Σύνολο ,72% 41 82,00% 22 53,66% 9 Την παραμονή τους στη σημερινή τους θέση εργασία εκφράζει η συντριπτική πλειοψηφία τόσο του μόνιμου, όσο και του Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού (Μόνιμοι : 80%, Ι.Δ.Α.Χ. : 90%, Σύνολο : 82%). Σελίδα 28 από 85

30 Επιθυμία αλλαγής εξέφρασαν συνολικά 9 άτομα, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό. Ωστόσο τα άτομα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να αναζητήσουμε τους λόγους της δυσαρέσκειας και της ενδεχόμενης καλύτερης αξιοποίησης των, όπου και αν αυτό είναι εφικτό. Μια περαιτέρω ανάλυση της συγκεκριμένης μερίδας του προσωπικού μας έδειξε ότι τα άτομα αυτά προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από το μόνιμο προσωπικό και 6 σε σύνολο 9 ατόμων είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πίνακας 16 : Επιθυμία αλλαγής αντικειμένου επιθυμία αλλαγής αντικειμένου ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ 1 1 ΔΕ 3 3 ΣΥΝΟΛΟ Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επανεξετασθεί το αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αυτών και να διερευνηθούν οι ακριβείς λόγοι βάσει των οποίων εκφράζεται η δυσαρέσκεια παραμονής στην παρούσα θέση εργασίας Η αξιοποίηση των ικανοτήτων και η ικανοποίηση από αντικείμενο εργασίας Στο ερώτημα αυτό εξετάστηκαν παράγοντες όπως η αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων, δυνατά και αδύνατα σημεία της προσωπικότητας των που οι ίδιοι εκτιμούν ότι διαθέτουν και την ικανοποίηση των εργαζομένων από το αντικείμενο που ασκούν καθώς και αναφορά στους παράγοντες της μη ικανοποίησης Η αξιοποίηση των ικανοτήτων Οι 57 απογραφέντες ρωτήθηκαν αν εκτιμούν ότι αξιοποιούνται οι ικανότητες τους ή θεωρούν ότι υπάρχουν αναξιοποίητες ικανότητες τους και σε αν μπορούν να προσδιορίσουν τον τομέα εργασίας. Σελίδα 29 από 85

31 Συμμετείχαν 53 άτομα εκ των οποίων όλο το μόνιμο προσωπικό (42 άτομα). Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που δήλωσαν ότι αξιοποιούνται οι ικανότητες των προέρχονταν από υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [83%]. Πίνακας 17 : Αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Απογραφέντες απάντησαν αξιοποίηση ικανοτήτων εκ των οποίων ΠΕ/ΤΕ αναξιοποίητες ικανότητες Μόνιμοι ,00% 30 71,43% 25 83,33% 12 ΙΔΑΧ ,33% 10 90,91% 1 10,00% 1 Σύνολο ,98% 40 75,47% 26 65,00% 13 Από τα 13 άτομα που δήλωσαν ότι δεν αξιοποιούνται οι ικανότητες των, οι 12 προέρχονται από το μόνιμο προσωπικό και είναι κυρίως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από το σύνολο των 13 ατόμων που εξέφρασαν την μη πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους τους, μόνο 4 άτομα δήλωσαν το αντικείμενο στο οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι ικανότητες τους. Δύο άτομα δήλωσαν το αντικείμενο της διοίκησης και οργάνωσης, ένα το πράσινο και ένα τις ξένες γλώσσες. Πίνακας 18 : Αξιοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναξιοποίητες ικανότητες ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 7 7 ΤΕ 1 1 ΔΕ 3 3 ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ Η ικανοποίηση από την άσκηση του αντικειμένου εργασίας Στο ερώτημα Νο1 είχαμε ρωτήσει το δείγμα σχετικά με το επιθυμητό τμήμα εργασίας. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επανήλθαμε στο σχετικό θέμα, εμμένοντας αυτή τη φορά στο αντικείμενο εργασίας. Επιπλέον συσχετίσαμε τις απαντήσεις που λάβαμε στο ερώτημα Νο 1 με τις απαντήσεις στο παρόν ερώτημα, με σκοπό να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν αντιφατικές ή Σελίδα 30 από 85

32 αλληλοσυγκρουόμενες απαντήσεις. Στο ερώτημα αυτό απάντησαν 44 άτομα σε σύνολο 57 (77%). Τα συμπεράσματα που προέκυψαν έχουν ως ακολούθως : 1. Θετική ικανοποίηση εξέφρασε το 82% του δείγματος, ενώ αρνητική μόνο 6 άτομα (14%). 2. Από τα 6 άτομα που είχαν αρνητική ικανοποίηση από την άσκηση του αντικείμενου, τα 2 είχαν δηλώσει στην ερώτηση Νο 1 την επιθυμία αλλαγής τμήματος (μόνιμο προσωπικό επιπέδου Δ.Ε.), τα 3 δεν επιθυμούσαν αλλαγή τμήματος αλλά εσωτερική αλλαγή στο αντικείμενο απασχόλησης (1 μόνιμο επιπέδου Δ.Ε., 1 μόνιμο επιπέδου Π.Ε. και 1 Ι.Δ.Α.Χ. επιπέδου Π.Ε.), ενώ το 6 ο άτομο (1 μόνιμο επιπέδου Υ.Ε.) δεν είχε απαντήσει στην ερώτηση Νο 1. Πίνακας 19 : Ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας ικανοποίηση από το αντικείμενο ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ % εργασίας θετική ,82% μέτρια ,55% αρνητική ,64% ΣΥΝΟΛΟ Στη θετική ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας περίπου το 55% προέρχεται από υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πίνακας 20 : Ικανοποίηση από την εργασία τους θετική ικανοποίηση ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 31 από 85

33 4.3. Η προθυμία των εργασιακών αλλαγών Στο ερώτημα αυτό προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την αντίδραση των εργαζομένων σχετικά με την προθυμία τους να υποστούν αλλαγή της θέσης που κατέχουν μέχρι σήμερα. Διακρίναμε φόβο και γενικά μια διστακτικότητα αλλαγών ακόμα και στα άτομα εκείνα που δεν ήταν ικανοποιημένα ούτε με το τμήμα εργασίας τους, ούτε με το αντικείμενο. Θετικά τοποθετήθηκαν μόνο 7 άτομα που προέρχονταν από το μόνιμο προσωπικό. Εξ αυτών των 7 ατόμων μόνο 2 (μόνιμο προσωπικό, επίπεδο Δ.Ε.) είχαν δηλώσει αρνητική ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας τους Πίνακας 21 : Θετική καταγραφή προθυμίας αλλαγών θετική καταγραφή προθυμίας ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ αλλαγών ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ Η συνεργασία με το πολιτικό και το διοικητικό προσωπικό του Δήμου Με το ερώτημα αυτό η ομάδα μελέτης προσπάθησε να διερευνήσει το βαθμό συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και του πολιτικού προσωπικού, καθώς επίσης και μεταξύ των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, καθότι είναι λογικό ο κάθε εργαζόμενος να μην εμπιστεύεται τους μελετητές από την μία μεριά και από την άλλη το βεβαρυμμένο παρελθόν στη χώρα μας της αλληλεπίδρασης πολιτικού και υπηρεσιακού προσωπικού να μην επιτρέπει την κατάθεση πραγματικών απόψεων Συνεργασία με το πολιτικό προσωπικό Στο ερώτημα αυτό απάντησαν σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι. Μόνος ένας δεν απάντησε (Ι.Δ.Α.Χ., επιπέδου Υ.Ε.). Από αυτούς που απήντησαν δύο [2] μόνιμοι υπάλληλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν αρνητική εικόνα, χαρακτηρίζοντας την συνεργασία ανύπαρκτη και κακή. Επίσης τρία ακόμα άτομα [2 μόνιμοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα μόνιμο Δ.Ε.] αν και Σελίδα 32 από 85

34 χαρακτήρισαν καλή την συνεργασία ή σχετικά καλή, εν τούτοις υπογράμμισαν την ύπαρξη προβλημάτων συνεργασίας, όπως, τη μη κατανόηση, τη μη τήρηση ροών και διαδικασιών καθώς και διαχειριστικής φύσεως προβλήματα Η εσωτερική συνεργασία Σε ότι αφορά τη μεταξύ των υπαλλήλων συνεργασία και οι 56 εργαζόμενοι που απάντησαν τη χαρακτήρισαν από καλή έως άριστη, υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων είναι καλές, γεγονός όχι πάντα πιστευτό Τα είδη των συγκρούσεων Στο ερώτημα αυτό ζητήσαμε να καταγραφούν τυχόν συγκρούσεις που είχαν στο παρελθόν οι εργαζόμενοι και τους λόγους για τους οποίους αυτές δημιουργήθηκαν. Απάντησαν 54 άτομα σε σύνολο 57 (συμμετοχή 95%), και από αυτά τα 54 άτομα, 10 απάντησαν θετικά (6 μόνιμοι και 4 Ι.Δ.Α.Χ.). Πίνακας 22 : Η καταγραφή των συγκρούσεων καταγραφή συγκρούσεων ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Μόνιμοι ΙΔΑΧ Σύνολο Από τα 10 άτομα που απάντησαν ότι είχαν συγκρούσεις, τα 6 προσδιόρισαν και το είδος των συγκρούσεων. Έτσι 5 άτομα κατέγραψαν ότι οι συγκρούσεις ήταν με τους συναδέλφους τους και ένας με πολίτες κατά την διάρκεια των συνδιαλλαγών. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος [Ι.Δ.Α.Χ., επίπεδο Δ.Ε.] προσδιόρισε ότι ο λόγος της σύγκρουσης ήταν η πίεση που δέχεται από τους πολίτες και ενίοτε δεν μπορεί να την διαχειριστεί. Άλλοι λόγοι δημιουργίας συγκρούσεων που καταγράφηκαν έχουν ως ακολούθως: 1. Υπέρβαση καθηκόντων [4 άτομα] 2. Οργανωτικά εργασιακά [4 άτομα] 3. Πολιτικές παρεμβάσεις ρουσφέτια [2 άτομα] 4. Ιδιοσυγκρασία χαρακτήρα [1 άτομο] Σελίδα 33 από 85

35 Κανένα από τα παραπάνω 10 άτομα που κατέγραψαν την ύπαρξη συγκρούσεων δεν είχαν δηλώσει στο προηγούμενο ερώτημα Νο 4 ότι είχαν κακή συνεργασία με τους συναδέλφους τους ή με το πολιτικό προσωπικό. Επομένως 2 πράγματα μπορούμε να συμπεράνουμε, ή ότι πρόκειται για μεμονωμένα επεισόδια συγκρούσεων ή ότι οι απαντήσεις περιέχουν κάποιο σημαντικό ποσοστό λάθους Η παρακίνηση και η ικανοποίηση από την εργασία Στο ερώτημα αυτό διερευνήθηκαν τα κίνητρα για παρακίνηση στην εργασία και καταγράφηκε η ικανοποίηση από την σημερινή θέση εργασίας των εργαζομένων. Σκοπός του ερωτήματος ήταν η αναζήτηση των λόγων που ωθούν τον εργαζόμενο στην εργασία του και κατόπιν η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του από την εργασία του. Όσον αφορά το πρώτος σκέλος του ερωτήματος, εκείνο δηλαδή της παρακίνησης, απάντησαν 35 άτομα σε σύνολο 58, ποσοστό σχετικά καλό [60%]. Στο υποερώτημα, αν παρακινήστε και από ποιους, μόνο 2 άτομα από τα 35 προσδιόρισαν από ποιους. Από τα 2 αυτά άτομα το ένα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσδιόρισε ότι παρακινείται από την οικογένεια και το κίνητρο του ήταν το «ένα καλύτερο μέλλον». Το άλλο άτομο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσδιόρισε τον προϊστάμενο του ως το άτομο που τον παρακινεί με κίνητρο να είναι «σωστός υπάλληλος». Να τονίσουμε ότι μας προξένησε εντύπωση η αδυναμία της συντριπτικής πλειοψηφίας να «καταλάβουν» την έννοια της παρακίνησης και του κινήτρου, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο μια γραφειοκρατική αντίληψη και χωρίς ζωντάνια αίσθηση της επαγγελματικής τους ζωής και κατ επέκταση του οργανισμού που υπηρετούν. Από τα καταγεγραμμένα κίνητρα, τα 28 στα 35 αφορούν την εργασία, ως ανάγκη βιολογική και μάλλον καταναγκαστική και τίποτα περισσότερο. Πίνακας 23 : Είδη κινήτρων Αριθμός απαντήσεων Ηθική Εργασία Καλύτερο Σωστός Σύνολο ευσυνειδησία ανταμοιβή βιοπορισμός μέλλον υπάλληλος απαντήσεων Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος αφορούσε στην καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης από τη σημερινή εργασία των υπαλλήλων. Στο σύνολο του δείγματος των 58 ατόμων, απάντησαν οι 55. Από τα 55 άτομα, τα 41 ήταν μόνιμα, τα 13 ΙΔΑΧ και ένα άτομα με Σελίδα 34 από 85

36 σύμβαση ορισμένου χρόνου. Υπήρχαν 5 κλίμακες μέτρησης, μηδενική, μικρή, μέτρια, πολύ καλή και άριστη ικανοποίηση. Μηδενική ικανοποίηση δεν δήλωσε κανένα άτομο. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα, το 73% του δείγματος είναι πολύ καλά και άριστα ικανοποιημένο. Μάλιστα η χαμηλά ικανοποίηση προέρχεται από άτομα κυρίως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που μάλλον συνδέεται με τις αρμοδιότητες που τα έχουν ανατεθεί. Πίνακας 24 : Η ικανοποίηση ανά μορφωτικό επίπεδο ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ άριστη ικανοποίηση πολύ καλή ικανοποίηση μέτρια ικανοποίηση μικρή ικανοποίηση μηδενική ικανοποίηση ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 35 από 85

37 Διάγραμμα 13 : Η ικανοποίηση ανά μορφωτικό επίπεδο Αναλυτικότερα, η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά κατηγορία προσωπικού εμφανίζεται ως ακολούθως. Πίνακας 25 : Η καταγραφή ικανοποίησης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά κατηγορία προσωπικού μικρή ικανοποίηση ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΟΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ 0 ΔΕ 0 ΥΕ 0 ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 36 από 85

38 μέτρια ικανοποίηση ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΟΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 4 4 ΤΕ 2 2 ΔΕ 1 1 ΥΕ 3 3 ΣΥΝΟΛΟ πολύ καλή ικανοποίηση ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΟΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 3 3 ΣΥΝΟΛΟ άριστη ικανοποίηση ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΟΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ 1 1 ΔΕ ΥΕ 0 ΣΥΝΟΛΟ Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο βαθμός ικανοποίησης στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. Στους μόνιμους υπαλλήλους 28 στα 41 άτομα [68%] δηλώνουν πολύ καλή έως άριστη ικανοποίηση, ενώ μικρή ικανοποίηση δηλώνουν οι μόνιμοι υπάλληλοι Σελίδα 37 από 85

39 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Επομένως, οφείλει η δημοτική αρχή να προσπαθήσει να επισημάνει τους λόγους που υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δεν είναι ικανοποιημένοι από τη εργασία τους. Είναι πολύ πιθανόν οι λόγοι αυτοί να συνδέονται με τα αντικείμενα που ασκούν. Πίνακας 26 : Ο βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού ανά εργασιακή κατηγορία ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ άριστη ικανοποίηση πολύ καλή ικανοποίηση μέτρια ικανοποίηση μικρή ικανοποίηση 3 3 μηδενική ικανοποίηση 0 ΣΥΝΟΛΟ Διάγραμμα 14 : Ο βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού ανά εργασιακή κατηγορία Σελίδα 38 από 85

40 Στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ., η ικανοποίηση γενικώς είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό [92%], αν και αφορά κυρίως υπαλλήλους χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Ωστόσο, και εδώ ο ένας υπάλληλος που δηλώνει μέτρια ικανοποίηση είναι Π.Ε., ότι ισχύουν ότι αναφέραμε προηγουμένως στους μόνιμους υπαλλήλους. Πίνακας 27 : Η ικανοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ. ΙΔΑΧ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ άριστη ικανοποίηση πολύ καλή ικανοποίηση μέτρια ικανοποίηση 0 μικρή ικανοποίηση 1 1 μηδενική ικανοποίηση 0 ΣΥΝΟΛΟ Διάγραμμα 15 : Η ικανοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ. Σελίδα 39 από 85

41 Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, παρατηρούμε ότι η ικανοποίηση είναι υψηλή στις μικρές ενότητες (για παράδειγμα Ευρυμενές και Λακέρεια) και μειώνεται όσο πηγαίνουμε στην πρωτεύουσα του Δήμου. Πιθανή εξήγηση είναι ότι στις κεντρικές υπηρεσίες συνήθως συγκεντρώνονται οι υπάλληλοι υψηλών βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι όπως παρατηρήσαμε προηγουμένως αποτελούν την κατηγορία που εμφανίζουν τα καταγραφόμενα μικρά ποσοστά ικανοποίησης. Πίνακας 28 : Η ικανοποίηση του προσωπικού ανά Δ.Ε. εργασίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑ ΕΥΡΥΜΕΝΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ άριστη ικανοποίηση πολύ καλή ικανοποίηση μέτρια ικανοποίηση μικρή ικανοποίηση μηδενική ικανοποίηση 0 ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 40 από 85

42 Διάγραμμα 16 : Η ικανοποίηση του προσωπικού ανά Δ.Ε. εργασίας 4.7. Η αμοιβή από την εργασία Στο ερώτημα αυτό διερευνήθηκε η ικανοποίηση των εργαζομένων του δείγματος από τις οικονομικές απολαβές τους πριν το ξεκίνημα της κρίσης και την μείωση μισθών και άλλων απολαβών (για παράδειγμα οι αμοιβές για εργασία εκτός έδρας, οδοιπορικά και άλλα). Εξετάσθηκε η ικανοποίηση αυτή σε 2 επίπεδα. Πρώτο, σε επίπεδο ικανοποίησης από την αμοιβή σε σχέση με τον φόρτο εργασίας που είχαν οι εργαζόμενοι, και δεύτερο σε επίπεδο ικανοποίησης από την αμοιβή σε σχέση με την απόδοση τους, όπως ο καθένας τους όριζε αυτή την απόδοση. Στο ερώτημα δεν απάντησαν 2 άτομα. Τα ευρήματα δεν έδειξαν κάτι το αξιόλογο, με δεδομένο ότι : 1. Στην πρώτη περίπτωση, μόνο το 5,36% στο σύνολο των 56 υπαλλήλων που απάντησαν εκτιμούσαν ότι δεν είχαν ικανοποιητική αμοιβή σε σχέση με τον φόρτο εργασίας που είχαν, και 2. Στην δεύτερη περίπτωση, το 7,14% των ερωτηθέντων δήλωσαν μη ικανοποιημένοι από την αμοιβή τους σε σχέση με την απόδοση τους, εννοώντας προφανώς ότι απέδιδαν πολύ περισσότερο από ότι αμείβονταν. Σελίδα 41 από 85

43 Στο πλαίσιο της ανοικτής συζήτησης που είχε η ομάδα με τους εργαζόμενους πέραν των συγκεκριμένων απαντήσεων, διαπιστώθηκε ότι κανένας υπάλληλος δεν ήταν ευχαριστημένος με την συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία και δεν έβλεπε και σημάδια βελτίωσης. Είναι προφανές ότι μια τέτοια ψυχολογία δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων Η αποτίμηση των διοικητικών αλλαγών. Από τον «Καποδίστρια» στον «Καλλικράτη» Το ερώτημα αυτό τέθηκε από την ομάδα μελέτης με σκοπό να διερευνηθεί η αποτίμηση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη από τους υπαλλήλους του Δήμου Αγιάς θέτοντας 3 βασικά ερωτήματα, στα οποία συμπυκνώνεται η ουσία της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης. Τα ερωτήματα αυτά αφορούσαν στη διερεύνηση : 1. Της καλύτερης εξυπηρέτησης του Δημότη από το σύνολο των δομών και υπηρεσιών του νέου Δήμου, 2. Στην εσωτερική βελτίωση σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο του νέου Δήμου και 3. Στην επίτευξη ή όχι εξοικονόμησης πόρων μέσω της πραγματοποιηθείσας συγχώνευσης Τα συμπεράσματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τόσο στο σύνολο του Δήμου, όσο και σε επίπεδο Δημοτικής ενότητας Στο σύνολο του Δήμου Αγιάς Σε επίπεδο Δήμου Αγιάς και συγκεκριμένα στο σύνολο των 58 ερωτηθέντων μονίμων και μη υπαλλήλων, σε σχετικά υψηλά ποσοστά που κυμαίνονται από 54% έως 66% οι ερωτηθέντες τοποθετούνται αρνητικά στη μεταρρύθμιση «Καλλικράτη». Πίνακας 29 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στο σύνολο του Δ. Αγιάς αριθμοί ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου στην εξοικονόμηση δαπανών Σελίδα 42 από 85

44 ποσοστά ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη 65,52% 31,03% 3,45% 100,00% - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου 53,45% 39,66% 6,90% 100,00% - στην εξοικονόμηση δαπανών 63,79% 31,03% 5,17% 100,00% Διάγραμμα 17 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στο σύνολο του Δ. Αγιάς ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου ΌΧΙ ΝΑΙ 4 2 ΔΑ/ΔΞ 3 - στην εξοικονόμηση δαπανών - στην εξοικονόμηση δαπανών - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη Στο σύνολο της Δ.Ε. Λακέρειας Στη Δ.Ε. της Λακέρειας, τα ποσοστά σχεδόν ταυτίζονται με εκείνα του συνόλου του Δήμου. Πίνακας 30 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Λακέρειας αριθμοί ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου στην εξοικονόμηση δαπανών Σελίδα 43 από 85

45 Πίνακας 31 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Λακέρειας ποσοστά ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη 66,67% 33,33% 0,00% 100,00% - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% - στην εξοικονόμηση δαπανών 66,67% 33,33% 0,00% 100,00% Διάγραμμα 18 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Λακέρειας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ Αποτίμηση των αλλαγών από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. 3, ,5 2 1,5 1 0,5 0 ΌΧΙ 2 ΝΑΙ 2 0 ΔΑ/ΔΞ στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου - στην εξοικονόμηση δαπανών - στην εξοικονόμηση δαπανών - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη Στο σύνολο της Δ.Ε. Ευρυμενών Στη Δ.Ε. Ευρυμενών, σχεδόν στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες απορρίπτουν τη μεταρρύθμιση. Είναι προφανές ότι με την τοποθέτηση αυτή, καθότι σχεδόν στο σύνολο τους οι υπάλληλοι είναι κάτοικοι της συγκεκριμένης ενότητας, εκφράζουν την πάγια θέση του πρώην Δήμου τους να μην συμπεριληφθούν στα όρια του νέου Δήμου, εκτιμώντας ότι απέχουν αρκετά από την έδρα του και ότι γεωγραφικά δεν έχουν κοινά σημεία αν και ανήκουν στον ίδιο ορεινό όγκο. Σελίδα 44 από 85

46 Πίνακας 32 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Ευρυμενών αριθμοί ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου στην εξοικονόμηση δαπανών Πίνακας 33 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Ευρυμενών ποσοστά ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου 90,00% 10,00% 0,00% 100,00% - στην εξοικονόμηση δαπανών 90,00% 10,00% 0,00% 100,00% Διάγραμμα 19 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Ευρυμενών ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Αποτίμηση των αλλαγών από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη ΌΧΙ 0 ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ στην εξοικονόμηση δαπανών - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου - στην εξοικονόμηση δαπανών Σελίδα 45 από 85

47 Στο σύνολο της Δ.Ε. Μελιβοίας Στη Δ.Ε. Μελιβοίας, τα ποσοστά από αρνητικά γίνονται θετικά στην πλειοψηφία τους. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό σχετίζεται και αν ναι σε ποιο βαθμό το γεγονός ότι ο σημερινός Δήμαρχος κατάγεται από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Πίνακας 34 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Μελιβοίας αριθμοί ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου στην εξοικονόμηση δαπανών Πίνακας 35 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Μελιβοίας ποσοστά ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη 46,15% 46,15% 7,69% 100,00% - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου 23,08% 69,23% 7,69% 100,00% - στην εξοικονόμηση δαπανών 38,46% 53,85% 7,69% 100,00% Σελίδα 46 από 85

48 Διάγραμμα 20 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Μελιβοίας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Αποτίμηση των αλλαγών από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου ΌΧΙ ΝΑΙ 1 1 ΔΑ/ΔΞ 1 - στην εξοικονόμηση - στη καλύτερη οργάνωση - στην εξυπηρέτηση του - στην εξοικονόμηση δαπανών Στο σύνολο της Δ.Ε. Αγιάς Στη Δ.Ε. Αγιάς, έδρα του Δήμου και η οικονομική και κοινωνική πρωτεύουσα της περιοχής, επιτυγχάνονται τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής της μεταρρύθμισης που κυμαίνονται από 79% έως 93%. Πίνακας 36 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Αγιάς ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου στην εξοικονόμηση δαπανών Σελίδα 47 από 85

49 Πίνακας 37 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Αγιάς ποσοστά ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΑ/ΔΞ ΣΥΝΟΛΟ - στην εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη 3,45% 93,10% 3,45% 100,00% - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου 10,34% 79,31% 10,34% 100,00% - στην εξοικονόμηση δαπανών 6,90% 86,21% 6,90% 100,00% Διάγραμμα 21 : Αντιμετώπιση του προγράμματος «Καλλικράτης» στη Δ.Ε. Αγιάς ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ Αποτίμηση των αλλαγών από τον Καποδίστρια στον - στην Καλλικράτη. εξυπηρέτηση του δημότη/πολίτη ΌΧΙ 3 2 ΝΑΙ 3 1 ΔΑ/ΔΞ 2 - στη καλύτερη οργάνωση - διοίκηση του Δήμου - στην εξοικονόμηση - στην εξοικονόμηση δαπανών δαπανών - στη καλύτερη οργάνωση - - στην εξυπηρέτηση του Σελίδα 48 από 85

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γιάννης Μεραμβελιωτάκης Μαρίνα Καμπιτάκη Workshop INKAS Ηράκλειο, 18/19 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία του τίτλου

Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Σύστημα Διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Δημοσίου Δεύτερου Τομέα επιπέδου (ΣΔΑΚ): Τρίτου επιπέδου Σύντομη Ανασκόπηση Τέταρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σοφία Πουλιώτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό

Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό Μαμάη 3 Α, 144, Αθήνα Tel./Fax: 21-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr \ Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό Αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το σε 11 μεγάλα αστικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου Έκθεση Συμπερασμάτων Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου Έρευνα υλοποιηθείσα την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2012 από την Ένωση Ξενοδόχων Νάξου για λογαριασμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Συντάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα