ο κληρονομούμενος στη σύζυγο του το έγγραφο που περιείχε την τελευταία του βούληση, κατάρτισε με αυτή σύμβαση παρακαταθήκης (ΑΚ 822 εδ.1 ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ο κληρονομούμενος στη σύζυγο του το έγγραφο που περιείχε την τελευταία του βούληση, κατάρτισε με αυτή σύμβαση παρακαταθήκης (ΑΚ 822 εδ.1 )."

Transcript

1 6 ο Πρακτικό θέμα Ανάλυση: Η απάντηση στα ερωτήματα της άσκησης κρίνεται από το κύρος των δύο διαθηκών.η πρώτη διαθήκη του Α έχει, κατά την εκφώνηση της άσκησης, τα εννοιολογικά στοιχεία της ιδιόχειρης διαθήκης (ΑΚ 1716,1721).Εφόσον αυτή δεν ανακληθεί ρητά η σιωπηρά, όπως ορίζεται συναφώς στις ΑΚ ,σημαίνει πως σε περίπτωση θανάτου του διαθέτη, οι διατάξεις της θα καθορίζουν την κληρονομική διαδοχή (ΑΚ 1710 Ι-ΙΙ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ερευνηθούν τρία ειδικά θέματα:η ιδιόχειρη διαθήκη του Α περιέχει εγκατάσταση κληρονόμου (την σύζυγο Σ),σε ολόκληρη την περιουσία που θα βρίσκονταν κατά τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας (ΑΚ 1711).Όπως προκύπτει από το ιστορικό έχει παραληφθεί στη διαθήκη αυτή, αναγκαίος κληρονόμος του διαθέτη,που είναι η υπέργηρη μητέρα του (ΑΚ 1825),που αποκληρώθηκε έτσι εν ευρεία έννοια,πράγμα που σημαίνει πώς στο μέτρο που θίγεται η νόμιμη μοίρα της η εγκατάσταση του τετιμημένου (σύζυγος) λογίζεται μη γεγραμμένη (ΑΚ 1829).Ετσι,εφόσον ο διαθέτης εγκατέστησε μόνο τη σύζυγο του σε ολόκληρη την περιουσία του, η μητέρα του, που αν δεν υπήρχε διαθήκη θα καλούνταν στη δεύτερη τάξη μαζί με την επιζούσα σύζυγο κατά ½ η κάθε μία(ακ 1814 εδ.1,1820 εδ.1),αν η διαθήκη εξακολουθήσει να ρυθμίζει την διαδοχή, θα δικαιούται σε κάθε περίπτωση το ¼ της κληρονομιάς (ΑΚ 1825εδ.2) σε ό,τι αυτή συνίσταται. Έτσι ειδικότερα, θα γίνει κυρία εξ αδιαιρέτου στο νεοκλασσικό κτίριο και θα είναι υπόχρεη για καταβολή αποζημίωσης κατά ¼ του επιδικασθησόμενου ποσού στον/στους δικαιούχους. Στη διαθήκη περιλήφθηκε ο όρος ότι η διαθήκη θα είναι αμετάκλητη, ότι δεν πρόκειται ο Α να την ανακαλέσει η να συντάξει άλλη διαθήκη κλπ κλπ.ο όρος αυτός που αποτελεί μονομερή παραίτηση από την ελευθερία του διατιθέναι και ειδικότερα από το δικαίωμα ανάκλησης της διαθήκης,που ρυθμίζεται ρητά στις ΑΚ 1763επ. είναι σύμφωνα με την ΑΚ 3 ανίσχυρος. Η ελευθερία της διάθεσης αποτελεί ατομικό δικαίωμα που εκφράζει την ιδιωτική αυτονομία στο κληρονομικό δίκαιο, και με εξαίρεση τους περιορισμούς της νόμιμης μοίρας και της τήρησης τύπου για την έκφραση της τελευταίας βούλησης, δεν επιδέχεται κανένα (αυτο) περιορισμό. Παρά την πανηγυρική επομένως παραίτηση,αυτή είναι ανίσχυρη και ο διαθέτης έχει πλήρη ελευθερία να ανακαλέσει την διαθήκη, να την τροποποιήσει η να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νομικά σημαντική ενέργεια η πράξη που θα εκφράζει την ελευθερία του διατιθέναι. Θέμα εφαρμογής της ΑΚ 368 δεν τίθεται, αφού στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης χρειάζεται σύμβαση (και όχι μονομερής δικαιοπραξία,όπως η διαθήκη) για να κληθεί σε εφαρμογή η διάταξη. Κατά το ιστορικό ο συντάκτης της διαθήκης την παρέδωσε προς φύλαξη στη τετιμημένη αποκλειστική κληρονόμο εκ διαθήκης (Σύζυγο).Η ιδιόγραφη διαθήκη μπορεί όμως να κατατεθεί και σε συμβολαιογράφο προς φύλαξη (ΑΚ 1722,1767).Πρόκειται εδώ για μια ευχέρεια, που παρέχει ο νόμος στον συντάκτη της διαθήκης,προκειμένου να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος καταστροφής,εξαφάνισης κλπ από τρίτους που θα έχουν ενδεχομένως συμφέρον να αποκλείσουν την ρύθμιση των θεμάτων της κληρονομικής επαγωγής με βάση τις διατάξεις της διαθήκης. Από την ρύθμιση αυτή δεν αποκλείεται να παραδώσει προς φύλαξη ο διαθέτης την ιδιόχειρη διαθήκη του όχι μόνο σε συμβολαιογράφο, αλλά και σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμη μάλιστα και σε κάποιο από τους τετιμημένους.το κύρος της διαθήκης δεν θίγεται ούτε κατ οιονδήποτε τρόπο επηρεάζεται από το γεγονός ότι αυτή παραδόθηκε σε φύλαξη σε τρίτο ( η διαθήκη. Παραδίδοντας

2 ο κληρονομούμενος στη σύζυγο του το έγγραφο που περιείχε την τελευταία του βούληση, κατάρτισε με αυτή σύμβαση παρακαταθήκης (ΑΚ 822 εδ.1 ). Ο διαθέτης, αφού η τετιμημένη,τον εγκατέλειψε κακόβουλα, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις της από την έγγαμη συμβίωση (ΑΚ 1386) και δεν του παρέδιδε την διαθήκη,που είχε στο πλαίσιο της σύμβασης παρακαταθήκης υποχρέωση ναφυλάττει (ΑΚ 822 εδ.1,827,829), προβαίνει σε δύο σύννομες ενέργειες :α) άσκησε αγωγή διαζυγίου εναντίον της,έχοντας προφανώς βάσιμο (δεν χρειάζεται να είναι και υπαίτιος) λόγο (ΑΚ 1438,1439 Ι-ΙΙ).Η εγκατάλειψη του ενάγοντα αποτελεί μάλιστα στο δίκαιο μας,σε συνδυασμό εδώ με την μοιχεία (αφού συγκατοίκησε με τον φίλο της) μαχητό τεκμήριο κλονισμού της έγγαμης σχέσης.συνέταξε νεώτερη διαθήκη με την οποία εγκαθιστούσε κληρονόμους του την μητέρα του και τον κουμπάρο του σε ίσα μέρη σύμφωνα με την ΑΚ 1804.Προβαίνει έτσι σε αποκλήρωση εν ευρεία εννοία(ακ 1713) της γυναίκας του, με την οποία ζούσε προφανώς πλέον σε διάσταση.αν λοιπόν η διαθήκη αυτή καλούνταν να ρυθμίσει την κληρονομική του διαδοχή, η γυναίκα του καταρχήν θα περιορίζονταν στη νόμιμη μοίρα της(1/4),την οποία όμως πάλι θα έχανε και αυτή, κατ εφαρμογή της ΑΚ 1822,αφού γίνεται σωστά δεκτό, πως η ταυτότητα του νομικού λόγου (η και το επιχείρημα amajoreadminus) επιβάλλει την εφαρμογή της ΑΚ 1822 και στη περίπτωση της νόμιμης μοίρας. Πάντως ο Α θα μπορούσε αν ήθελε, χωρίς να ασκήσει προηγουμένως αγωγή διαζυγίου για βάσιμο και υπαίτιο, να αποκληρώσει και ρητά την σύζυγο του κατ εφαρμογή της ΑΚ 1839 και 1842,αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, πράγμα που εδώ συμβαίνει. Ως προς την διαθήκη αυτή πρέπει να ειπωθούν τώρα εξής. Η διαθήκη αυτή είχε την μορφή της ιδιογράφου, όπως και η πρώτη. Όμως εδώ, ο διαθέτης την καταθέτει αυτή την φορά σε συμβολαιογράφο, όχι με τους όρους της ΑΚ1722,αλλά τηρώντας τους όρους που θέτει ο νόμος για την μυστική διαθήκη(ακ ).η μυστική διαθήκη αποτελεί ενδιάμεση μορφή ανάμεσα στη ιδιόχειρη και την δημόσια διαθήκη. Στη προκείμενη περίπτωση το έγγραφο (που φέρει την υπογραφή του διαθέτη), που εγχειρίζεται στον συμβολαιογράφο με τις διατυπώσεις των ΑΚ 1740επ,είναι ταυτόχρονα ιδιόγραφη διαθήκη. Έτσι έχουμε εδώ την περίπτωση της ιδιόγραφης μυστικής διαθήκης.η σημασία αυτής της μορφής διαθήκης αναδεικνύεται στη περίπτωση, που αυτή θα είναι άκυρη,ως μυστική. Τότε σύμφωνα με την ΑΚ 1747,ισχυει ως ιδιόγραφη διαθήκη. Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη ιδιόγραφη και την μυστική (ιδιόγραφη η όχι) έχει να κάνει με την ανάκληση. Ετσι αν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο ιδιόγραφη διαθήκη,ως τέτοια (ΑΚ 1722),και αναληφθεί από τον διαθέτη, παραμένει σε ισχύ και δεν θεωρείται ότι ανακλήθηκε (ΑΚ 1767).Αντιθετα αν έχουμε (ιδιόγραφη η όχι )μυστική διαθήκη και όπως στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, λάβει χώρα ανάληψη της από τον συμβολαιογράφο, τότε κατά την ΑΚ 1766 Ι εδ.1,που εισάγει ειδικό τρόπο ανάκλησης μυστικής διαθήκης, παράλληλα με τους γενικούς τρόπους ανάκλησης των ΑΚ , θεωρείται ότι έχει ανακληθεί. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση αμφιβολίας. Ο ΑΚ δηλαδή,εισάγει αμάχητο τεκμήριο (κατ άλλους πλάσμα) ύπαρξης ανακλητικής βούλησης εκ μέρους του διαθέτη από το απλό γεγονός της ανάληψης της μυστικής διαθήκης από τον συμβολαιογράφο. Ο νόμος μάλιστα είναι ιδιαίτερα σαφής στη σημείο αυτό,αφού κατά την ΑΚ 1766 Ι εδ.2 ορίζει ότι η ανάκληση επέρχεται ακόμη και αν πρόκειται για ιδιόγραφη μυστική διαθήκη.εδώ βέβαια πρόκειται για μια ιδιαίτερα αυστηρή ίσως και ανεπιεική λύση, αλλά που επιβάλλεται από την ασφάλεια δικαίου. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο διαθέτης κρατούσε στο σπίτι του το έγγραφο της ιδιόγραφης διαθήκης του, δεν ισχύει ως τέτοια, αφού έλαβε χώρα η ανάκληση της μυστικής. Το ανακλητικό αποτέλεσμα επέρχεται ακόμη και αν ο διαθέτης δεν είχε σχετική πρόθεση, αλλά

3 ακόμη και όταν αγνοεί ότι με την ανάληψη της διαθήκης επέρχεται exlege ανάκληση η όταν δηλώνει ακόμη πως θέλει να εξακολουθήσει να ισχύει η διαθήκη αυτή. Γίνεται μάλιστα δεκτό πως η ανάκληση αυτή δεν μπορεί να προσβληθεί λόγω ελαττώματος της βούλησης του διαθέτη,και ιδίως λόγω πλάνης, ως προς τις έννομες συνέπειες της πράξης του.ο διαθέτης,αν θέλει, μπορεί πάνω στο ίδιο έγγραφο που περιέχει την τελευταία του βούληση και έχει τα προσόντα της ιδιογράφου διαθήκης,να το χρονολογήσει και υπογράψει εκ νέου, οπότε θα ισχύσει ως νέα ιδιόγραφη διαθήκη,πράγμα που σύμφωνα με το ιστορικό δεν έγινε στη προκειμένη περίπτωση. Συνεπώς, ανακληθείσης, με τον τρόπο αυτό, της δεύτερης (μυστικής) διαθήκης,αναβιώνει η πρώτη ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία είχε προηγουμένως ανακληθεί με την δεύτερη, αφού είχε αντίθετο προς εκείνη περιεχόμενο σύμφωνα με την ΑΚ 1764 Ι. Η «πλασματική» κατά τα ανωτέρω ανάκληση της δεύτερης (μυστικής) διαθήκης κατέστησε ανενεργή συνεπώς όχι μόνο την ανακληθείσα διαθήκη, αλλά και την ανάκληση της πρώτης διαθήκης (ΑΚ 1763 εδ.1).τελικά επανήλθε, καταρχήν σε ισχύ η πρώτη διαθήκη σαν να μην είχε ποτέ ανακληθεί. Η κληρονομική διαδοχή του Α θα κριθεί λοιπόν, με βάση την πρώτη διαθήκη, αφού κατά το χρονικό σημείο του θανάτου του είναι η μόνη διαθήκη που ισχύει (ΑΚ 1710 Ι-ΙΙ). Για να ισχύσει όμως η διάταξη αυτής τελευταίας βούλησης θα πρέπει να ελεγχθεί άν είναι έγκυρη.εδώ τίθεται θέμα ακυρωσίας κατά την ΑΚ 1785,αφού η διάταξη υπέρ συζύγου, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο, είναι ακυρώσιμη, αν ο διαθέτης έχοντας βάσιμο λόγο διαζυγίου (όπως εδώ), είχε ασκήσει όσο ζούσε αγωγή διαζυγίου κατά του συζύγου-τετιμημένου. Πρόκειται εδώ για μια σπάνια περίπτωση πλάνης περί τα παραγωγικά αίτια της βούλησης (βλ.ακ 143),που ο νομοθέτης θέλει να επισύρει τα αποτελέσματα της ακυρωσίας. Εδώ ο Α αγνοούσε, όταν συνέτασσε την πρώτη διαθήκη, την οποία μάλιστα στο πλαίσιο σύμβασης παρακαταθήκης εμπιστεύτηκε στη σύζυγο του για φύλαξη, ότι αυτή στη συνέχεια θα συμπεριφέρονταν έτσι ώστε να δημιουργήσει βάσιμο λόγο διαζυγίου σε βάρος της. Εδώ βέβαια,σε αντίθεση με την περίπτωση της ΑΚ 1786, ακυρώσιμη είναι μόνο η διάταξη στη διαθήκη υπέρ της συζύγου και όχι ολόκληρη η διαθήκη. Όμως αφού κατά τα δεδομένα του πρακτικού, μοναδικό περιεχόμενο της διαθήκης είναι η εγκατάσταση της συζύγου ως κληρονόμου,η ακύρωση της διάταξης αυτής συμπαρασύρει σε ακύρωση στη πράξη ολόκληρη την διαθήκη. Η διαθήκη (η διάταξη υπέρ του συζύγου ακριβέστερα) ακυρώνεται με δικαστική απόφαση κατά την ΑΚ 154 εδ.1) και εξομοιώνεται με αρχικά άκυρη (ΑΚ 180,184) και παύει συνεπώς να ρυθμίζει την κληρονομική διαδοχή του Α. Έτσι αφού δεν θα υπάρχει πια διαθήκη, μια και η εγκατάσταση της συζύγου ήταν το μοναδικό της περιεχόμενο (Βλ.και ΑΚ 181)η κληρονομική διαδοχή θα ρυθμιστεί από τις διατάξεις για την εξ αδιαθέτου διαδοχή (ΑΚ 1710 ΙΙ, 1814,1820) και ΑΚ 1846.Συνεπώς στη αδιαθέτου διαδοχή του Α, καλούνται η μητέρα του (στη δεύτερη τάξη κατά το ½) και η επιζούσα σύζυγος στο άλλο ½,αφού συντρέχει με κληρονόμους της δεύτερης τάξης. Πρόβλημα δημιουργείται φυσικά για το κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου αφού κατά το χρονικό σημείο επαγωγής της κληρονομίας, δεν είχε ακόμη εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση επί της αγωγής του κληρονομούμενου για λύση του γάμου με διαζύγιο. Ο θάνατος διαδίκου στη δίκη για το διαζύγιο επιφέρει, σε δικονομικό επίπεδο την κατάργηση της δίκης ως προς το κύριο αντικείμενο της (ΚΠολΔ 604 εδ.1), αφού άλλωστε η επιδιωκόμενη με την αγωγή έννομη συνέπεια (λύση του γάμου )επέρχεται ήδη με άλλο τρόπο. Σε ουσιαστικό πεδίο,καλείται σε εφαρμογή η ΑΚ 1822.Εδώ συντρέχουν πράγματι οι σχετικές προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό της Σ από το1/2 της κληρονομιάς. Έχουμε τόσο άσκηση αγωγής διαζυγίου εκ μέρους του Α, όσο και βάσιμο λόγο διαζυγίου. Οι συνέπειες του αποκλεισμού του κληρονομικού δικαιώματος του επιζώντος συζύγου επέρχονται χωρίς να

4 χρειάζεται καμιά νομικά σημαντικά ενέργεια,εκτός και αν αυτός αμφισβητήσει τις προϋποθέσεις της εφαρμογής της ΑΚ 1822,οποτε θα πρέπει να ασκηθεί είτε (θετική ή αρνητική αντίστοιχα) αναγνωριστική αγωγή κατά την ΚΠολΔ 70,είτε να κριθεί παρεμπιπτόντως η βασιμότητα του λόγου διαζυγίου στο πλαίσιο άλλης δίκης (π.χ περί κλήρου),η κατά την αίτηση για παροχή κληρονομητηρίου. Θέμα κληρονομικής αναξιότητας της επιζούσας συζύγου κατά την ΑΚ 1860 αρ.3,που θα δικαιολογούσε την κήρυξη της αναξιότητας με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ΑΚ 1862επ.δεν μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί η άρνηση της Σ να παραδώσει την ιδιόγραφη διαθήκη στον συντάκτη της δεν μπορεί να θεωρηθεί παρακώλυση σύνταξης η εδώ,ανάκλησης διαθήκης, αφού όπως γίνεται δεκτό, η παρακώλυση πρέπει να έχει τέτοια διάρκεια που να μην υπολείπεται στον κληρονομούμενο επαρκής υπόλοιπος χρόνος για να εκφράζεσαι την τροποποιητικήανακλητική βούληση του. Εδώ κάτι τέτοιο δεν συντρέχει και η ενέργεια της Σ είχε μόνο ως παροδικό αποτέλεσμα την μη άμεση ανάκληση (καταστροφή) της πρώτης διαθήκης. Ο Α μάλιστα μετά την άρνηση απόδοσης του έγγραφου της ιδιόγραφης διαθήκης του, εξέφρασε χωρίς να εμποδιστεί από την άρνηση αυτή την ανακλητική του βούληση με την νεώτερη μυστική του διαθήκη. Η ενέργεια της Σ να αποδεχτεί την κληρονομιά με βάση την ιδιόγραφη διαθήκη που κατείχε, να σπεύσει να την δημοσιεύσει στο αρμόδιο δικαστήριο κατά την ΑΚ 1774,στη συνέχεια να μεταγράψει την αποδοχή και «για ισχυροποίηση της θέσης της» να καταβάλει έναντι του κληρονομικού χρέους, δεν την κατοχυρώνουν. Η κυριότητα της στο κληρονομιαίο ακίνητο θα ανατραπεί (και θα πρέπει να γίνει σχετική σημείωση στο περιθώριο του βιβλίου μεταγραφών σύμφωνα με την ΑΚ 1202),μολις γίνει τελεσίδικη η απόφαση για την ακύρωση της διάταξης της διαθήκης, που ενεργεί αναδρομικά. Η καταβολή μέρους του χρέους,πιστεύοντας ότι ενισχύει την θέση της ως κληρονόμου-οφειλέτη, την προστατεύει μόνο κατά την αναζήτηση του πλουτισμού (για αιτία λήξασα), αφού κατέβαλε εν αγνοία της ανυπαρξίας του χρέους (Βλ.ΑΚ 905 Ι),αφού απεναντίας νόμιζε ότι είναι κληρονόμος και άρα όφειλε να πληρώσει τα χρέη της κληρονομιάς Σε σχέση τώρα με τον τραυματισμό του Π λεκτέα τα εξής. Εδώ τίθεται σαφώς θέμα εφαρμογής της ΑΚ 925,που εισάγει ειδική περίπτωση αντικειμενικής ευθύνης (ευθύνη από διακινδύνευση) του κυρίου του κτηρίου. Πράγματι όταν συνέβη ο τραυματισμός του Π από πτώση του μαρμάρου από την πρόσοψη του κτηρίου που ανήκε στον Α κατά πλήρη κυριότητα και επί του οποίου ασκούσε νομή αυτοπροσώπως.εδώ έχουμε ειδικότερα μερική πτώση κτίσματος,που συνίσταται στη αποκόλληση τμήματος του κτίσματος και πρόκληση αιτιωδώς ζημιάς σε τρίτο.υπόχρεος για αποζημίωση είναι ο κύριος του κτίσματος εφόσον ασκεί σε ατό νομή. Τα στοιχεία αυτά συντρέχουν συνεπώς οφειλέτης των αποζημιωτικών απαιτήσεων είναι ο Α. Με τον θάνατο του,δεν επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων του, που,ως χρέη της κληρονομιάς (ΑΚ 1710 Ι) μεταβαίνουν στους κληρονόμους,που κληρονομούν όχι μόνο το ενεργητικό αλλά και το παθητικό, με την επιφύλαξη της αποποίησης της κληρονομίας η της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής. Άρα αυτός που τελικά θα κληθεί, εξ αδιαθέτου στη κληρονομιά του Α θα αναλάβει και το αποζημιωτικό χρέος κατά την ΑΚ 1901.Φορέας της αξίωσης αποζημίωσης είναι καταρχήν ο ανήλικος Π,ως τραυματισθείς από την πτώση του μάρμαρου. Η έκταση της αποζημίωσης καθορίζεται από τις ΑΚ Επιπρόσθετα συντρέχει και αξίωση για αποκατάσταση ηθικής βλάβης κατά την ΑΚ 932 εδ.1-2,λόγω βλάβης της υγείας του. Οι γονείς είναι νόμιμοι αντιπρόσωποι του ζημιωθέντος(ακ 1510 Ι) και θα εκπροσωπήσουν εξώδικα και δικαστικά τον ζημιωθέντα.

5 Παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί, κατ εξαίρεση, και στους ίδιους,ως ανήκοντες στον στενό κύκλο συγγενών του θύματος, αξίωση αποζημίωσης-επιδίκαση ικανοποίηση ηθικής βλάβης, ως αμέσως ζημιωθέντες στη ψυχική τους υγεία (Ζημιά από σοκ). Αν ζούσε ο κύριος του ακινήτου,και μετά τον θάνατο του, ο κληρονόμος του, απαλλάσσονται,αν αποδείξουν ότι η πτώση του μάρμαρου δεν οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή του κτηρίου η σε πλημμελή συντήρηση του,η τέλος ότι η πτώση οφείλεται σε ενέργεια τρίτου η σε ανώτερη βία. Η εφαρμογή της ΑΚ 914 πάντως δεν αποκλείεται. Σύνθεση 1.Σημείο εκκίνησης είναι η διευκρίνηση που πρέπει να γίνει σχετικά με την προέλευση των ΕΥΡΩ που κατέβαλε η Σ στους γονείς του τραυματισθέντα. Εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: Το ποσό να ανήκει στη κληρονομιά (π.χ ήταν κατατεθειμένο στη Τράπεζα επ ονόματι του Α) η το πιθανότερο, η κληρονομιά να αποτελούνταν μόνο από το νεοκλασσικό κτήριο, πράγμα που μάλλον πρέπει χάριν ευκολίας να δεχθούμε και βάση αυτό το δεδομένο να απαντήσουμε στο ερώτημα. Η Σ αφού δεν είναι,μετά την ακύρωση της διάταξης της διαθήκης, κατά την ΑΚ 1785 κληρονόμος του Α ούτε εκ διαθήκης ούτε εξ αδιαθέτου, κατά την ΑΚ 1822,δεν κληρονόμησε παθητικά το αποζημιωτικό χρέος του κληρονομούμενου. Συνεπώς δεν είχε,τουλάχιστον από το χρονικό σημείο που θα ακυρώνονταν η πρώτη διαθήκη κατά την ΑΚ 1785 και μετά,υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, αφού δεν θα ήταν κληρονόμος πια και δεν κληρονόμησε τα χρέη του κληρονομούμενου,κατά ποσοστό ¾,αφού όπως λέχθηκε στη αρχή, η μητέρα συντρέχει ως νόμιμος μεριδούχος και τα χρέη κατανέμονται ανάλογα με την μερίδα( ΑΚ 1885). Έτσι εδώ θα έχουμε αδικαιολόγητο πλουτισμό του Π και των γονέων του,αφού η Σ κατέβαλε εξ ιδίων αχρεώστητο κατά την ΑΚ 904 Ι. Ο πλουτισμός είναι εκ μέρους τους επιστρεπτέος κατά την ΑΚ 908.Οι γονείς του Π σύμφωνα με όσα λέχθηκαν θα στηρίξουν τις αξιώσεις του παιδιού τους στη ΑΚ 925 και 932.Η έκταση της αποζημίωσης στη περίπτωση της ΑΚ 925 θα καθοριστεί με βάση την ΑΚ 929. Για την δική τους αξίωση για την ζημιά (ηθική βλάβη) από το σοκ που υπέστησαν,η αξίωση τους θα στηριχτεί στις ίδιες διατάξεις. Οι αξιώσεις θα στραφούν κατά της μητέρας του διαθέτη, αφού αυτή είναι η μοναδική,εξ αδιαθέτου, κληρονόμος του. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να αναμείνουν την ακύρωση της υπέρ της Σ διάταξης στη πρώτη διαθήκη,όσο διάστημα η διάταξη δεν ακυρώνεται. Αν έχουν την πρόθεση να συμβιβαστούν προκειμένου για τις αξιώσεις του ανήλικου τέκνου τους, θα πρέπει προηγουμένως, επειδή πρόκειται για πράξη υπό διατυπώσεις(ακ1526,1624 αρ.10),να ζητήσουν δικαστική άδεια. Αν το ποσό καταβλήθηκε από την κληρονομιά, τότε οι δικαιούχοι της αποζημίωσης μπορούν να το κρατήσουν, ως μερική καταβολή, που επιφέρει μερική απόσβεση (ΑΚ 416),διατηρώντας την αξίωση για το υπόλοιπο,εκτός και αν συμβιβαστούν σε κάποιο ύψος, υπό τους όρους των ΑΚ και με τήρηση των διατυπώσεων που προαναφέρθηκαν. Εδώ η παροχή έγινε όχι από τον οφειλέτη (κληρονόμο), αλλά από τρίτο κατά την ΑΚ 317.Η Σ ενήργησε δηλαδή εδώ όχι για λογαριασμό του αληθούς κληρονόμου-οφειλέτη δηλαδή ως διοικητής αλλότριων υποθέσεων ως δικών του, έχοντας υποχρέωση να λογοδοτήσει κατά την ΑΚ 734, να παραδώσει εξοφλητικές αποδείξεις κλπ. Εδώ θα συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της εξαιρετικής διάταξης της ΑΚ 740(και συναφώς των ρυθμίσεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό η τις αδικοπραξίες),αφού η Σ διεξήγαγε ξένη υπόθεση (εξόφληση τρίτου δανειστή του κυρίου της υπόθεσης-κληρονόμου.

6 οφειλέτη αποζημίωσης),ως δική της, θεωρώντας ότι η ίδια είναι υπόχρεη ως κληρονόμος να αποζημιώσει τον Π και τους γονείς του. Αξίωση από την ΑΚ 904 κατά της Μ δεν έχει, αφού η ίδια δεν υπήρξε δότης πλουτισμού, που να προέρχεται από την περιουσία της. 2.Η Μ μπορεί να ζητήσει, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία της ΑΚ 1788, την ακύρωση της διάταξης,υπέρ της Σ στη πρώτη διαθήκη, αφού ωφελείται άμεσα από την ακύρωση. Μετά την ακύρωση κατά την ΑΚ 1787, καθίσταται κληρονόμος εξ αδιαθέτου σε ολόκληρη την κληρονομιά. Αν η Σ αρνείται,μετά την ακύρωση, να της αποδώσει την κληρονομιά έχει την περί κλήρου αγωγή εναντίον της ταυτόχρονα με τις άλλες αγωγές από κυριότητα, νομή κλπ. Προκειμένου περί του ακινήτου στη Αθήνα, η Μ θα πρέπει για να μεταστεί η κυριότητα (αναδρομικά),να αποδεχθεί την κληρονομιά και να την μεταγράψει (ΑΚ 1193,1199) ή να ζητήσει την έκδοση κληρονομητηριου και να το μεταγράψει. Αφού οριστικοποιηθεί η κληρονομική διαδοχή, θα πρέπει να καταβάλει τις αποζημιώσεις (Χρέη της κληρονομιάς) στον Π και τους γονείς του,,συμβιβαζόμενη η όχι μαζί τους.αν θεωρήσει ότι οι αποζημιώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές,μπορεί να αποδεχθεί με το ευεργέτημα της απογραφής η ακόμη και να αποποιηθεί την κληρονομιά. Ο Φ, δεν ωφελείται άμεσα από την ακύρωση της πρώτης διαθήκης (διάταξης υπέρ συζύγου), αφού δεν καλείται στη εξ αδιαθέτου διαδοχή και συνεπώς δεν μπορεί να προβεί σε καμιά σημαντική ενέργεια προς όφελος του. Με την ανάκληση της δεύτερης μυστικής διαθήκης, έχασε κάθε κληρονομικό δικαίωμα στη κληρονομιά του Α και συνεπώς δεν ευθύνεται για τα κληρονομικά χρέη.

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία 25 Σειρά ανάπτυξης 31 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγικά 33 2. Κληρονόμοι 36 3. Τάξεις 38 4. Ρίζες 41 5. Γραμμές - συνεισφορά 44 6. Προσαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (α) Στις 10 Απριλίου 2012 ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα Μεσίτης Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004) Α. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ 2. Επικυρωµένο αντίγραφο κληρονοµητηρίου 3.Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 10.2.2017 Συστηματική κατάταξη Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών Φορολογικό υποκείμενο Αντικείμενο Συντελεστής Φορολογική Βάση Άμεσος Περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» 1. Περιεχόμενο. - Η ρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου. (1.1. Περιεχόμενο του πέμπτου βιβλίου. - 1.2. Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ------------------ Στην Αθήνα, σήμερα στις... (...)... του έτους δύο χιλιάδες... (20..), ημέρα της εβδομάδας..., στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό... αριθμός...,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 6-4-2017 Αριθμ.πρωτ.302 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελ. Α. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ... 1 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη...

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2-12-2008 Αριθμ.πρωτ.1156 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο - Υιοθεσία

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο - Υιοθεσία Το δέκατο τρίτο Κεφάλαιο του Τέταρτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα που αναφέρεται στην υιοθεσία (άρθρα 1568 έως 1588) καταργείται στο σύνολό του. Στη θέση των ήδη καταργημένων με το άρθρο 17 του ν.1329/1983

Διαβάστε περισσότερα

Ποια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

Ποια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς; Ποια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς; α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου β) αντίγραφο διαθήκης γ) κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3774, 28/11/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3774, 28/11/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗ -------------------------------- Προοίμιο. Επειδή, λόγω της από της 20ής Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΌΤΑΝ Η ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΕΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ

ΌΤΑΝ Η ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΕΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ LEGAL INSIGHT ΌΤΑΝ Η ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΕΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ Ιωάννης Ψαράκης Εμφανίζονται συχνά στην πράξη περιπτώσεις στις οποίες παρ ότι ο διαθέτης συνέταξε έγκυρη διαθήκη, η τύχη κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν. 4387/2016-

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν. 4387/2016- ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν. 4387/2016- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ- ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ80000/οικ.60272/2196/2016 ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δικαιούχοι της σύνταξης του ασφαλισμένου/συνταξιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 54. Αν η διοίκηση του νομικού προσώπου είναι πολυμελής, οι αποφάσεις, εφόσον στο καταστατικό του δεν ορίζεται άλλως, λαμβάνονται :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 54. Αν η διοίκηση του νομικού προσώπου είναι πολυμελής, οι αποφάσεις, εφόσον στο καταστατικό του δεν ορίζεται άλλως, λαμβάνονται : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ " ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 9 Για τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός

Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός ΣΕΙΡΑ : Πρακτικοί Οδηγοί Με πρωτοβουλία της δικηγορικής εταιρίας Αθανασιάδης Πήλιος - Γκενεράλης και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επαγγελματιών (φοροτεχνικοί, αρχιτέκτονες,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακό Δίκαιο. Οι οικογενειακές σχέσεις είναι πολλές και διαφορετικές

Οικογενειακό Δίκαιο. Οι οικογενειακές σχέσεις είναι πολλές και διαφορετικές Οικογενειακό Δίκαιο Οικογενειακό Δίκαιο Οικογένεια Οικογενειακές σχέσεις Οι οικογενειακές σχέσεις είναι πολλές και διαφορετικές 1) Οικογενειακές σχέσεις υπό στενή έννοια Δημιουργία, λειτουργία και λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών

Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Εισηγητής : Εμμανουήλ Ι. Βασιλάκης Σπουδάστριες: Αναστασία Η. Σαλούστρου 8703

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως ρυθμιστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου: μια γενική θεώρηση 1. Ο παραπληρωματικός χαρακτήρας του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar @ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου»

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» Αθήνα, 8-10-2012 Με άρθρο στο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο Σεπτέμβριος 2015 θέμα Οι Α και Β τέλεσαν γάμο το 2000. Ο Α ήταν τότε ιδιωτικός υπάλληλος με μεσαίες αποδοχές, ενώ η Β επιχειρηματίας με

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο Διαζύγιο 1438-1441 KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο [Με το άρθρο 16 του Ν 1329/1983 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Εβδόμου Κεφαλαίου του Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στο διαζύγιο (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ Ι Π Λ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΤΟΣ 2013 1. Στοιχεία του ή της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Οικογένεια... 3 1.1. Έννοια οικογένειας... 3 1.2. Νόμιμη και φυσική οικογένεια... 5 1.3. Κοινωνική σημασία της οικογένειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Α εκδόσεως... VII Πρόλογος Β εκδόσεως... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υπό Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια εκούσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K. 185 47) (εφεξής οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 546 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/107

27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/107 27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/107 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 08/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2370 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η κατάχρηση δικαιώµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 281

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα