Μικρο Νανοκατεργασίες. Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικρο Νανοκατεργασίες. Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος"

Transcript

1 Μικρο Νανοκατεργασίες Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος

2 Μηχανικές Μικροκοπές Οι μηχανικές μικροκοπές αναφέρονται στις κατεργασίες αποβολής υλικού με κοπτικά εργαλεία καθορισμένης γεωμετρίας, για την κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων λίαν υψηλής ακριβείας με διαστάσεις από μερικές δεκάδες nm μέχρι μερικά mm. Πρόκειται ουσιαστικά για τις κλασσικές ή συμβατικές κοπές όπως τόρνευση, φρεζάρισμα, διάτρηση κ.α., όπως αυτές μεταφέρονται και εφαρμόζονται στο μικρόκοσμο. Οι διαφορές εντοπίζονται τόσο στην θεωρητική προσέγγιση όσο και στην πρακτική εφαρμογή. Μικρο νανοκατεργασίες 2

3 Σύγκριση δυνατοτήτων Μικρο νανοκατεργασίες 3

4 Μηχανική της κοπής Μοντέλο της ορθογωνικής κοπής Μικρο νανοκατεργασίες 4

5 Μικροκοπή Στη μικροκοπή ανακύπτουν μια σειρά από ζητήματα που καθιστούν την θεωρητική προσέγγιση της σημαντικά διαφορετική από την αντίστοιχη του μακρόκοσμου. Η κοπτική ακμή δεν μπορεί να θεωρηθεί οξεία. Τα κοπτικά εργαλεία έχουν αρνητική γωνία αποβλίττου και ο μηχανισμός εξώθησης υλικού στη ζώνη διάτμησης γίνεται αρκετά σημαντικός. Η ελαστική επαναφορά του υλικού στην κατεργασμένη επιφάνεια δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η μικροδομή του υλικού παίζει ρόλο στο αποτέλεσμα της κοπής Μικρο νανοκατεργασίες 5

6 Ορθογωνική μικροκοπή Ακτίνα κοπτικής ακμής: 0,02 0,3 μm Βάθος κοπής: 0,01 10 μm Μικρο νανοκατεργασίες 6

7 Size effect Λόγω των παραπάνω εμφανίζεται το «φαινόμενο κλίμακας» γνωστό και ως size effect. Ως φαινόμενο κλίμακας ορίζεται η αύξηση της ειδικής ενέργειας και κατ επέκταση και της ειδικής δύναμης κοπής με μειούμενο βάθος κοπής. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο για βάθη κοπής μικρότερα των 10 μm. Ρόλο παίζει και ο λόγος του πάχους απαραμόρφωτου αποβλίττου προς ακτίνα κοπτικής ακμής. Μικρο νανοκατεργασίες 7

8 Δύναμη με βάθος κοπής Μικρο νανοκατεργασίες 8

9 Ειδική δύναμη με βάθος κοπής Μικρο νανοκατεργασίες 9

10 Λόγοι εμφάνισης Η εμφάνιση του φαινόμενο κλίμακας αποδίδεται συνήθως σε δύο κύριες αιτίες. 1. Στην εξώθηση άρωση του κατεργαζόμενου υλικού εμπρός από το κοπτικό εργαλείο και την ελαστική επαναφορά στη πλευρά ελευθερίας (2 η και 4 η Ζώνη). 2. Στην αύξηση της αντοχής που παρουσιάζει το υλικό όταν η κοπή λαμβάνει χώρα σε πολύ μικρό όγκο υλικού (1 η και 3 η Ζώνη). Μικρο νανοκατεργασίες 10

11 Ορθογωνική μικροκοπή Ακτίνα κοπτικής ακμής: 0,02 0,3 μm Βάθος κοπής: 0,01 10 μm Μικρο νανοκατεργασίες 11

12 Ορθογωνική μικροκοπή Η ονομαστική γωνία αποβλίττου και το προφίλ του κοπτικού εργαλείου επηρεάζουν τις δυνάμεις κοπής και άπωσης. Ωστόσο, για βάθος κοπής που προσεγγίζει την ακτίνα καμπυλότητας του κοπτικού εργαλείου, η ενεργή γωνία αποβλίττου είναι σημαντικότερη. Μικρο νανοκατεργασίες 12

13 Πειραματική μελέτη Οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν ότι μεγάλο ρόλο στο φαινόμενο παίζει η ακτίνα καμπυλότητας της κοπτικής ακμής. Αποδίδεται δε στο γεγονός ότι για μειωμένο βάθος κοπής η συμμετοχή των δυνάμεων άρωσης και τριβής στη συνολική δύναμη κοπής είναι αρκετά σημαντική. Οι δυνάμεις αυτές είναι ανεξάρτητες του βάθους κοπής και για το λόγο αυτό σε μικρά βάθη κοπής αποτελούν μεγάλο μέρος της συνολική δύναμης κοπής. Μικρο νανοκατεργασίες 13

14 Δυνάμεις κοπής και άπωσης Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται από την παρατήρηση ότι για μειούμενο βάθος κοπής η ειδική δύναμη άπωσης αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από την ειδική δύναμη κοπής, στη διεύθυνση της κοπής. Η κατάσταση δε της κοπτικής ακμής (φθορά κοπτικού εργαλείου) επηρεάζει σημαντικά τη δύναμη άπωσης. Μικρο νανοκατεργασίες 14

15 Διαταραχές του υλικού Είναι γνωστό ότι η ικανότητα ενός μετάλλου να παραμορφώνεται πλαστικά εξαρτάται από την ικανότητα των διαταραχών να κινούνται. Εφόσον η σκληρότητα και η αντοχή σχετίζονται με την ευκολίαμετηνοποίαμπορείνασυμβείηπλαστική παραμόρφωση, μειώνοντας την κινητικότητα των διαταραχών, ημηχανικήαντοχήμπορείνααυξηθεί και να απαιτούνται μεγαλύτερες δυνάμεις για να επιφέρουν πλαστική παραμόρφωση. Επιπλέον, όταν η παραμόρφωση λαμβάνει χώρα σε μικρό όγκο υπάρχει σημαντικά μειωμένος αριθμός ατελειών που απαντώνται στο κατεργαζόμενο υλικό, με αποτέλεσμα η αντοχή του να παρουσιάζεται αυξημένη. Μικρο νανοκατεργασίες 15

16 Ελάχιστο πάχος αποβλίττου Λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η μικροκοπή εισάγεται η έννοια του ελάχιστου πάχους απαραμόρφωτου αποβλίττου που αφαιρείται από την επιφάνεια τεμαχίου από κοπτική ακμή, υπό τέλεια απόδοση του συστήματος αφαίρεσης υλικού (χωρίς αποκλίσεις). Πρόκειται για ένα σημαντικό μέγεθος που έχει επίδραση στις δυνάμεις κοπής, στη σταθερότητα της κατεργασίας και την ποιότητα της επιφάνεια που προκύπτει από τη μικροκατεργασία. Μικρο νανοκατεργασίες 16

17 Παράδειγμα Σε κατεργασίες όπως το μικροφρεζάρισμα, όπου το πάχος του αποβλίττου μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της κοπτικής διαδρομής ενός οδόντα, ηδράσητηςκοπτικήςακμήςμπορείνα αλλάξει από κοπτική σε άρωσης και ξανά σε κοπτική, ακόμη και εντός της ίδιας διαδρομής της ακμής ενός οδόντα της φρέζας. Μικρο νανοκατεργασίες 17

18 Ύπαρξη του ΕΠΑ Η ύπαρξη του ελαχίστου πάχους αποβλίττου επαληθεύεται πειραματικά. 1. Με μέτρηση του όγκου αποβλίττου και σύγκριση με την θεωρητική τιμή. 2. Με μέτρηση της απόστασης του ίχνους της κατεργασίας στο κατεργαζόμενο τεμάχιο και σύγκριση με την πρόωση. Και στις δύο περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει παραγωγή αποβλίττου σε κάθε πάσο. Μικρο νανοκατεργασίες 18

19 Πειραματική μελέτη Αποτελέσματα πειραμάτων με εργαλεία με ακτίνα καμπυλότητας στις κοπτικές ακμές της τάξης των 10 nm, έδειξαν ότι το ελάχιστο πάχος αποβλίττου εξαρτάται περισσότερο από την οξύτητα της κοπτικής ακμής παρά από τις συνθήκες επαφής εργαλείου τεμαχίου και μπορεί να πάρει τιμές της τάξης του 1/10 της ακτίνας της κοπτικής ακμής. Μικρο νανοκατεργασίες 19

20 Πειραματική μελέτη 2 Σε πειραματικές εργασίες, όμως, όπου η ακτίνα της κοπτικής ακμής είναι της τάξης των 5 μm, το ελάχιστο πάχος αποβλίττου εκτιμήθηκε στην περιοχή του 0,3. Εκτός από την οξύτητα του εργαλείου, ρόλο παίζει το είδος της κατεργασίας, η πρόωση καθώς και το υλικό του κατεργαζόμενου τεμαχίου. Μαλακότερα υλικά εμφανίζουν μεγαλύτερη επιφανειακή τραχύτητα από ότι τα σκληρότερα. Μικρο νανοκατεργασίες 20

21 Θερμοκρασίες κοπής Η θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την μικροκοπή είναι σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες των μακροκατεργασιών. Αυτό οφείλεται στη μικρή ενέργεια κοπής αλλά και στην αγωγιμότητα των εργαλείων και των κατεργαζόμενων υλικών. Μικρή αύξηση της θερμοκρασίας, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε διαστολή του εργαλείου, του εργαλειοφορείου ή του τεμαχίου με συνεπακόλουθο τον περιορισμό της επιτευχθείσας ακρίβειας της κατεργασίας. Μικρο νανοκατεργασίες 21

22 Φθορά εργαλείων Η φθορά του εργαλείου είναι εξίσου ή και πιο σημαντική από ότι στις μακροκατεργασίες. Αντίθετα όμως με τις κλασσικές κατεργασίες, το κοπτικό εργαλείο δε φθείρεται σταδιακά αλλά σπάει απότομα. Η θραύση οφείλεται στις (σχετικά) μεγάλες δυνάμεις κοπής, οι οποίες και υπό την επίδραση του στομώματος των κοπτικών ακμών, ξεπερνούν το όριο αντοχής του υλικού του μικρών διαστάσεων κοπτικού εργαλείου. Μικρο νανοκατεργασίες 22

23 Επίδραση της μικροδομής Το μήκος των κόκκων στα συνήθη κατεργαζόμενα υλικά (100nm-100μm) είναι συγκρίσιμο με τα χαρακτηριστικά της μικροκοπής (πάχος απαραμόρφωτου αποβλίττου, ακτίνα καμπυλότητας κοπτικής ακμής, τραχύτητα κλπ). Η μικροδομή του υλικού επηρεάζει το αποτέλεσμα της μικροκοπής Συχνά η αφαίρεση υλικού λαμβάνει χώρα σε ένα κόκκο, αλλά είναι πιο σύνηθες να συμμετέχουν πιο πολλοί κόκκοι ενός πολυκρυσταλλικού υλικού. Μικρο νανοκατεργασίες 23

24 Πολυκρυσταλλικά υλικά Έχει βρεθεί πειραματικά ότι ο προσανατολισμός των κόκκων του υλικού επηρεάζει τις δυνάμεις κοπής. Η ανισοτροπία ενός υλικού επηρεάζει εκτός από τις δυνάμεις και την προκύπτουσα επιφανειακή τραχύτητα. Για πολυφασικά υλικά παρατηρείται διαφοροποίηση των δυνάμεων καθώς το κοπτικό εργαλείο διέρχεται από διαφορετικές φάσεις. Στα υλικά αυτά και η τραχύτητα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα μονοφασικά υλικά. Το φαινόμενο αποδίδεται στη διακοπή της δημιουργίας αποβλίττου (διακοπτόμενο απόβλιττο), το μέγεθος του οποίου ταυτίζεται με το μέγεθος των κόκκων των φάσεων. Μικρο νανοκατεργασίες 24

25 Μοντελοποίηση των κοπών Η πιο συνήθης μέθοδος μοντελοποίησης των κατεργασιών αποβολής υλικού είναι η μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων. Βασίζεται στο μοντέλο της ορθογωνικής κοπής. Τα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων είναι σε θέση να προβλέψουν δυνάμεις κοπής, θερμοκρασίες, τάσεις, παραμορφώσεις κ.α. με αρκετή επιτυχία. Η πρόοδος στην τεχνολογία των προσωπικών υπολογιστών και η ευρεία διάδοση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων από μεγάλες εταιρίες λογισμικού έχουν καταστήσει τη μέθοδο αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης των κατεργασιών. Μικρο νανοκατεργασίες 25

26 ΠΣ στη μικροκοπή Τα μοντέλα πρέπει να είναι σε προβλέπουν το φαινόμενο κλίμακας. θέση να Αυτό επιτυγχάνεται με: 1. Προσεκτικό σχεδιασμό των κοπτικών εργαλείων ώστε να προσεγγίζουν τις συνθήκες αποβολής του υλικού σε μικροσκοπικό επίπεδο 2. Μοντέλα υλικών που να περιγράφουν ακριβέστερα τη συμπεριφορά τους στις ειδικές συνθήκες της μικροκοπής 3. Ακριβέστερα μοντέλα τριβής για τις ζώνες επαφής εργαλείου κατεργαζόμενου τεμαχίου. Μικρο νανοκατεργασίες 26

27 r=1 μm r=2 μm r=5 μm r=10 μm Μικρο νανοκατεργασίες 27

28 Παραμόρφωση τεμαχίου Παραμόρφωση Μικρο νανοκατεργασίες 28

29 Μοντέλο πολυφασικού υλικού Μικρο νανοκατεργασίες 29

30 Μέθοδος Μοριακής Δυναμικής Η μέθοδος της Μοριακής Δυναμικής (Molecular Dynamics MD)βασίζεται στον υπολογισμό των δυνάμεων μεταξύ ατόμων. Για τη μοντελοποίηση της διαδικασίας αποβολής υλικού πρέπει να αντιπροσωπεύονται ορθά οι διατομικές δυνάμεις μεταξύ διαφόρων συνδυασμών ατόμων (το λεγόμενο δυναμικό). Για την προσομοίωση του δυναμικού στο σύστημα της κοπής απαιτείται μεγάλη υπολογιστική ισχύς, γεγονός που καθιστά τη μέθοδο κατάλληλη για προσομοίωση μικρού μήκους κοπής και για χαρακτηριστικά της τάξης του νανομέτρου ή του Angtrom. Επιπλέον, υπολείπεταιστηνπροσομοίωσητωνυλικώνως συνεχών μέσων. Η μέθοδος, όμως αυτή, θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για τη μοντελοποίηση νανοκατεργασιών. Μικρο νανοκατεργασίες 30

31 Παράδειγμα προσομοίωσης Μικρο νανοκατεργασίες 31

32 Κοπή στη νανοκλίμακα Μικρο νανοκατεργασίες 32

33 Μικροτόρνευση Με τη μικροτόρνευση μπορούν να παραχθούν εξαρτήματα διαφόρων σχημάτων και να κατεργαστούν διάφορες κατηγορίες υλικών. Επιτυγχάνονται τιμές επιφανειακής τραχύτητας μέχρι και 5 nm για αντικείμενα διαστάσεων 1 μm. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κοπτικά εργαλεία τα οποία μπορεί να αποτελούνται από τα συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνται και στην τόρνευση, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα εργαλεία από διαμάντι. Μικρο νανοκατεργασίες 33

34 Διαμάντι ως κοπτικό Το διαμάντι έχει τις πιο επιθυμητές ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ένα κοπτικό εργαλείο. 1. Έχει τη μέγιστη σκληρότητα, που το καθιστά ικανό να παραμορφώνει κάθε άλλο υλικό. 2. Έχει υψηλό μέτρο ελαστικότητας, σχεδόν 5πλάσιο από εκείνο του χάλυβα, με αποτέλεσμα να του εξασφαλίζει υψηλή ειδική ακαμψία που του επιτρέπει να αντέχει σε υψηλά φορτία κοπής υφιστάμενο μικρή παραμόρφωση. Αυτή η μικρή παραμόρφωση της κοπτικής ακμής βοηθά στην επίτευξη υψηλής ακρίβειας κατεργασιμότητα. 3. Η τάση θραύσης σε εφελκυσμό είναι συγκρίσιμη με αυτή των χαλύβων υψηλής αντοχής, με τη διαφορά ότι το διαμάντι διατηρεί αυτή την υψηλή αντοχή ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. 4. Διαθέτει τη μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από όλα τα υλικά και είναι χημικά αδρανές υλικό. Χημική αδράνεια δεν υφίσταται μόνο σε περίπτωση που το κατεργαζόμενο υλικό είναι σε θέση να απορροφήσει άνθρακα εύκολα. Μικρο νανοκατεργασίες 34

35 Είδη διαμαντιού Το διαμάντι που χρησιμοποιείται ως κοπτικό εργαλείο συναντάται ως φυσικός μονοκρύσταλλος, πολυκρυσταλλικό διαμάντι και συνθετικό διαμάντι με το πρώτο να θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο υλικό για μικροκατεργασίες. Μικρο νανοκατεργασίες 35

36 Εργαλεία Μικρο νανοκατεργασίες 36

37 Παραγόμενα αντικείμενα Τα αντικείμενα που παράγονται με μικροτόρνευση είναι αντικείμενα μικρής διαμέτρου όπως άξονες, ακροφύσια, ηλεκτρόδια για EDM, κοχλίες αλλά και αντικείμενα όπου χρειάζεται εξαιρετική ποιότητα επιφανείας όπως, φακοί και καλούπια. Μικρο νανοκατεργασίες 37

38 Παράδειγμα μικροτόρνευσης n=4000rpm a=100μm 0,1 μm για D=1,5 mm 25μm Μικρο νανοκατεργασίες 38

39 Εργαλειομηχανές μικροτόρνευσης Οι εταιρίες που ασχολούνται με το θέμα αυτό προέρχονται από τρεις διαφορετικές κατηγορίες: 1. Τις εταιρίες που παραδοσιακά ασχολούνται με κατεργασίες ακριβείας (Swiss lathes). 2. Μεγάλες εταιρίες του χώρου που βελτίωσαν ή σχεδίασαν εκ νέου τα προϊόντα του για να καλύπτουν και το χώρο αυτό. 3. Μικρότερες εταιρίες που εξειδικεύονται στο χώρο αυτό προσφέροντας καινοτόμες λύσεις. Μικρο νανοκατεργασίες 39

40 Παραδείγματα Μικρο νανοκατεργασίες 40

41 Μικροδιάτρηση Η κατεργασία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάνοιξη μικροοπών (διαμέτρου μερικών μm) σε μεγαλύτερες κατασκευές όπως π.χ. σε εγχυτήρες και κάρτες ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Παράδειγμα: οι οπές στην κεφαλή ενός inkjet εκτυπωτή είναι 251 στη σειρά με διάμετρο 50 μm ηκαθεμία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται μικροδράπανα με διαμέτρους 5 50 μm. Μικρο νανοκατεργασίες 41

42 Μικροδράπανα Η μικροδιάτρηση χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τα μικρών διαστάσεων δράπανα αλλά και από την υψηλή ακρίβεια περιστροφής του μικροδραπάνου και τον εφαρμοζόμενο ειδικό κύκλο διάτρησης (peck cycle). Τα τοιχώματα των μικροοπών που ανοίγονται ανήκουν στις πιο λείες επιφάνειες που αποδίδονται μέσω συμβατικών κατεργασιών (οφείλεται κυρίως στον ειδικό κύκλο διάτρησης). Τα μικροδράπανα κατασκευάζονται συνήθως από κοβαλτιούχο χάλυβα ή μικρόκοκκο καρβίδιο του βολφραμίου (WC). Μικρο νανοκατεργασίες 42

43 Παραδείγματα μικροδραπάνων Μικρο νανοκατεργασίες 43

44 Μορφή εργαλείων Οι περισσότερες μικροδιατρήσεις γίνονται με ελικοειδή δράπανα, τα οποία όμως έχουν σχετικά μεγάλες διαμέτρους. Για μικρότερες διαμέτρους χρησιμοποιούνται τα μικρότερα δράπανα τύπου φτυαριού. Σταμικροδράπανααυτάηκόψηκορυφής αφαιρεί υλικό κυρίως με συμπίεση (εξώθηση) τουυλικούκαικοπήσεεξόχως μεγάλες αρνητικές γωνίες αποβλίττου. Μικρο νανοκατεργασίες 44

45 Spade drills Η μη σημειακή μορφή της κόψης κορυφής εισάγει περιπλοκές στη διαδικασία διάτρησης. Κατά την πρώτη επαφή της με το τεμάχιο (να σημειωθεί ότι το δράπανο έχει πολύ μικρή δομική ακαμψία), οποιαδήποτε ανωμαλία στην επιφάνεια (μικροτραχύτητα, κλίση, κλπ.) θα προκαλέσει ολίσθηση του πάνω στην κατεργαζόμενη επιφάνεια πριν αρχίσει να αφαιρεί υλικό. Η ολίσθηση χαρακτηρίζεται από μία έκκεντρη κίνηση του δραπάνου, καθώς τούτο περιστρέφεται, η οποία ίσως συνδυάζεται και με κάμψη του περί τον διαμήκη άξονά του. Ανάλογα με την πρόωση ανά περιστροφή του δραπάνου κατά την έναρξη διάνοιξης οπής μπορεί να εκκινήσει η διάτρηση υπό κλίση. Εάν συνεχιστεί η διάτρηση με τέτοιες συνθήκες, το δράπανο θα σπάσει πάρα πολύ γρήγορα. Εάν το δράπανο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να αντέξει στις αναπτυσσόμενες υψηλές τάσεις που υφίσταται λόγω της κλίσης, η αποδιδόμενη οπή θα έχει εκκεντρότητα ως προς την κατακόρυφη στην κατεργαζόμενη επιφάνεια. Μικρο νανοκατεργασίες 45

46 Μικροφρεζάρισμα Το μικροφρεζάρισμα έχει περιορισμένη χρήση στις μικροκατεργασίες εξαιτίας της δυσκολίας που να ανακύπτει για την κατασκευή των εργαλείων. Εξαίρεση αποτελεί το περιφερικό φρεζάρισμα άκρου (end milling) και το φρεζάρισμα εγκοπών (slot milling) όπου τα εργαλεία (κοντύλια) κατασκευάζονται ευκολότερα. Ωστόσο, τα είδη αυτά του φρεζαρίσματος χαρακτηρίζονταιαπότιςπιοέντονεςσυνθήκες κοπής σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μικροκατεργασίες. Μικρο νανοκατεργασίες 46

47 Κοπτικά εργαλεία Μηχανές Χρησιμοποιούνται τα ίδια υλικά εργαλείων όπως και στις υπόλοιπες μικροκοπές. Ιδιαίτερα χρησιμοποιούνται εργαλεία από διαμάντι για κοπές μη σιδηρούχων υλικών. Τα κέντρα κατεργασιών που χρησιμοποιούνται στη μικροτόρνευση είναι συνήθως ικανά να φέρουν εις πέρας κατεργασίες μικροφρεζαρίσματος. Μικρο νανοκατεργασίες 47

48 Εργαλεία 100 μm Μικρο νανοκατεργασίες

49 Παραδείγματα κατεργασιών Μικρο νανοκατεργασίες 49

50 Αυλάκια Μικρο νανοκατεργασίες 50

51 Σπείρες Μικρο νανοκατεργασίες 51

52 Μικροκατεργασία με υπερήχους Η κατεργασία αυτή χρησιμοποιεί ένα εργαλείο που δονείται με πολύ υψηλή συχνότητα και μια συνεχή ροή ενός παχύρρευστου κοπτικού διαλύματος που διοχετεύεται στο διάκενο εργαλείου τεμαχίου. Η παλινδρόμηση του εργαλείου έχει εύρος 0,025 mm και συχνότητες από 20 έως 100 khz. Το κοπτικό διάλυμα αποτελείται από νερό ή λάδι και λειαντικά στοιχεία μεγέθους 0,008 mm έως το πολύ 0,5 mm από CBN ή οξείδιο του αργιλίου σε σύσταση % wt. Μικρο νανοκατεργασίες 52

53 Micro-Ultrasonic Machining, Micro-USM Το εργαλείο, το οποίο είναι συνήθως από ανοξείδωτο ατσάλι ή μπρούντζο, προωθείται σταδιακά στην επιφάνεια του τεμαχίου επιτυγχάνοντας τη διάνοιξη οπής. Η πρόσπτωση των πολύ σκληρών κοπτικών κόκκων προκαλεί θραύση του υλικού που απομακρύνεται μαζί με το παχύρρευστο υγρό. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει «δραπάνισμα χωρίς δράπανο» και με πολύ μικρή φθορά του εργαλείου. Μικρο νανοκατεργασίες 53

54 Micro-USM Η μέθοδος αυτή δεν είναι θερμική, ηλεκτρική ή χημική και γι αυτό παράγει επιφάνειες που δεν έχουν παραμένουσες τάσεις και εξαιτίας τούτου είναι κατάλληλη για την κατεργασία σκληρών και ψαθυρών υλικών όπως καρβίδια, ημιαγωγούς, κεραμικά κλπ. Στο σχήμα παρουσιάζεται μια οπή διαμέτρου 640 μm κατασκευασμένη με μικροκατεργασία με υπέρηχους και μια ίδια οπή κατασκευασμένη μεlaser όπου φαίνεται η επίδραση της θερμικής φόρτισης στη δεύτερη περίπτωση. Μικρο νανοκατεργασίες 54

55 Μικροκοπή με δέσμη ύδατος Η αποβολή του υλικού επιτυγχάνεται με την κρούση μιας δέσμης ύδατος υψηλής ταχύτητας ( m/s καιπίεσημέχρικαι 400 MPa) και μικρής διαμέτρου (0,07 0,5 mm) πάνω στο τεμάχιο, ηοποίαδραωςκοπτικόεργαλείο. Στο νερό πολλές φορές γίνεται προσθήκη άλλων υγρών όπως αλκοόλες, έλαια και γλυκερίνη. Η τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως για την κοπή μαλακών, μη μεταλλικών υλικών, π.χ. πλεξιγκλάς, ενώ οι ανοχές καθορίζονται από τον τύπο και το πάχος του υλικού και είναι συνήθως μεταξύ ±0,1 0,2 mm. Μικρο νανοκατεργασίες 55

56 Micro-Water Jet Machining, Micro-WJM Με την προσθήκη λειαντικών κόκκων στη δέσμη ύδατος είναι δυνατόν να κατεργαστούν μέταλλα και κεραμικά. Ηπαραλλαγή αυτή (abrasive water jet) ομοιάζει με τη λείανση μόνο που οι δυνάμεις και οι κινήσεις παρέχονται από το νερό και όχι από έναν λειαντικό τροχό. Η κατεργασία έχει σαν αποτέλεσμα λείες επιφάνειες οι οποίες όμως δεν έχουν επηρεαστεί θερμικά. Επιπροσθέτως, η κατεργασία θεωρείται οικολογική. Μια άλλη παραλλαγή είναι η κατεργασία με δέσμη λειαντικών κόκκων (abrasive jet machining). Το υλικό αφαιρείται με κρούση σκληρών λειαντικών σωματιδίων (διαμέτρου μέχρι 50 μm) που βρίσκονται αιωρούμενα σε μια δέσμη αερίου που κινείται με μεγάλη ταχύτητα ( m/s). Κατεργάζονται συνήθως σκληρά και ψαθυρά υλικά και χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ρηχών οπών σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η μέθοδος είναι γρήγορη, μπορεί να παράγει χαρακτηριστικά μικρότερα από 50 μm ενώ χρησιμοποιώντας κλίση στη δέσμη παρασκευάζονται 3D δομές σύνθετου σχήματος. Μικρο νανοκατεργασίες 56

57 Ηλεκτροχημική λείανση Στην κατεργασία αυτή ένας ηλεκτρικά αγώγιμος λειαντικός τροχός, η κάθοδος, και ένα τεμάχιο που παίζει το ρόλο της ανόδου, ενώνονται με μια πηγή συνεχούς ρεύματος χαμηλής τάσης. Το σύστημα βρίσκεται βυθισμένο μέσα σε έναν ηλεκτρολύτη και τα λειαντικά στοιχεία στην επιφάνεια του τροχού αφαιρούν το ηλεκτροχημικά διαλυμένο υλικό απ την επιφάνεια του τεμαχίου. Η λειαντική δράση αποτελεί μόλις το 10% της όλης διαδικασίας αφαίρεσης υλικού ενώ το υπόλοιπο ποσοστό οφείλεται στην ηλεκτροχημική δράση. Μικρο νανοκατεργασίες 57

58 Ηλεκτροχημική κοπή Ισχύουν τα ίδια με πριν μόνο που το εργαλείο δεν είναι λειαντικός τροχός αλλά εργαλείο κατάλληλου σχήματος και υλικού προκειμένου να πραγματοποιείται η δημιουργία αποβλίττου. Επειδή δεν υπάρχει επαφή εργαλείου τεμαχίου το εργαλείο δεν χρειάζεται να είναι σκληρότερο από το τεμάχιο και έτσι η κατεργασία αυτή χρησιμοποιείται (όπως και η EDM) για την κατεργασία πολύ σκληρών υλικών. Άλλα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το χαμηλό κόστος κατεργασίας, ο μικρός όγκος αποβλίττου, η μικρή φθορά εργαλείου, η πλήρης αυτοματοποίηση της κατεργασίας και η καλή ποιότητα επιφάνειας. Τα μειονεκτήματα είναι το αρχικό κόστος απόκτησης του εξοπλισμού, η δυσκολία κατασκευής των εργαλείων και η διαβρωτική δράση του ηλεκτρολύτη. Η τεχνική αυτή έχει βρει εφαρμογή στην κατασκευή πτερυγίων τουρμπίνων, ακρο φυσίων καυσίμων και στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Μικρο νανοκατεργασίες 58

59 Μικρο Ηλεκτροδιάβρωση (Micro- EDM) Η κατεργασία αυτή χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την κατασκευή ασυνήθιστων γεωμετριών σε σκληρά και ψαθυρά υλικά. Το υλικό απομακρύνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικών σπινθήρων υψηλής συχνότητας που δημιουργούνται μεταξύ ενός εργαλείου (κάθοδος) και του τεμαχίου (άνοδος), τα οποία βρίσκονται βυθισμένα σε διηλεκτρικό υγρό. Στην EDM αποτύπωσης το εργαλείο έρχεται σε απόσταση 25 μm από το τεμάχιο και αρχίζουν να παράγονται σπινθήρες με ρυθμό της τάξεως των ανά s. Κάθε σπινθήρας προκαλεί ανύψωση της θερμοκρασίας τοπικά μέχρι και τους ο C (συγκέντρωση ισχύος W/mm 2 ). Το αποτέλεσμα είναι το λιώσιμο και η εξάτμιση μετάλλου από το εργαλείο και το τεμάχιο (επιλέγεται η πολικότητα και το υλικό εργαλείου ώστε η φθορά εργαλείου τεμαχίου να είναι της τάξεως του 5 % 95 %) το οποίο απομακρύνεται με το διηλεκτρικό. Μικρο νανοκατεργασίες 59

60 Micro-EDM Οι ρυθμοί αποβολής υλικού κυμαίνονται από 0,001 0,1 cm 3 /h και εξαρτώνται από τις θερμικές ιδιότητες, π.χ. θερμική αγωγιμότητα και θερμοκρασία τήξης του υλικού του τεμαχίου και λιγότερο από τη σκληρότητα. Ο ρυθμός αποβολής υλικού αυξάνει με αύξηση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, το ίδιο όμως και η επιφανειακή τραχύτητα. Αύξηση της συχνότητας των παλμών οδηγεί σε μείωση της τραχύτητας. Συνήθεις τιμές τραχύτητας για την παραδοσιακή EDM είναι 1 3 μm αλλά μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και 0,25 μm. Οπές διαμέτρου 0,3 mm και μήκους 20 mm είναι εφικτές. Η μικρο EDM μπορεί να επιτύχει διαμέτρους οπών μm σε βάθος 3 5 φορές τη διάμετρο με ακρίβεια ± 0,5 μm. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες τραχύτητα 0,1 μm είναι εφικτή. Οι μικροοπές αυτές χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ακροφυσίων των ink jet εκτυπωτών, των εγχυτήρων καυσίμων (fuel injection), των πτερυγίων στροβιλομηχανών και των μητρών διέλασης. Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η μικρή ταχύτητα αποβολής υλικού, η ανάγκη κάποιας ελάχιστης αγωγιμότητας του υλικού του τεμαχίου και το συγκριτικά μεγάλο πάχος θερμικά επηρεασμένου υλικού που δημιουργείται. Μικρο νανοκατεργασίες 60

61 Κατεργασίες με laser Η κατεργασία με laser πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και περιελάμβανε την κοπή μεταλλικών ελασμάτων και εφαρμογές συγκολλήσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σήμερα, χρησιμοποιείται επιπλέον και για ποικιλία μικροκατεργασιών με το πλεονέκτημα ότι η δέσμη χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ίδιας της κατεργασίας. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που μπορούν να ελεγχθούν προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως το μήκος κύματος, το μέγεθος του σημείου εστίασης, η ένταση της ακτίνας, το βάθος εστίασης και η διάρκεια παλμού. Μικρο νανοκατεργασίες 61

62 Μήκος κύματος Σημείο εστίασης Μήκος Κύματος: Εξαρτάται από την πηγή που προέρχεται το φως. Παίζεισημαντικόρόλοστοφαινόμενοεξαέρωσης, όπου το υλικό περνάει από τη στερεή φάση στην αέρια χωρίς το ενδιάμεσο στάδιο της υγρής, και θεωρείται ότι όσο μικρότερο είναι τόσο πιο εύκολα επιτυγχάνεται. Πολύ μικρό μήκος κύματος, τηςτάξεωςτων200 nm, προκαλεί το σπάσιμο των δεσμών του υλικού, αφού τα φωτόνια έχουν αρκετή ενέργεια για κάτι τέτοιο, ενώ για μεγαλύτερα μήκη το κάθε φωτόνιο δεν έχει την απαιτούμενη ενέργεια. Σημείο εστίασης: Αν δεν ελέγχεται η διάμετρος της δέσμης, η περιοχή εξαέρωσης μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή και να δημιουργείται κλίση στα τοιχώματα της οπής. Αν στόχος της κατεργασίας είναι η κατασκευή χαρακτηριστικών πολύ μικρού μεγέθους, το μέγεθος του σημείου εστίασης είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά χοντρικά είναι περίπου ίσο με το μισό του μήκους κύματος. Μικρο νανοκατεργασίες 62

63 Ένταση ακτίνας Βάθος εστίασης Ένταση ακτίνας: Ορίζεται η μέγιστη ισχύς προς το μέγεθος του σημείου εστίασης. Η μέγιστη ισχύς δε ισούται με την ενέργειατουπαλμούπροςτηδιάρκειατου. Η ένταση αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και 106 W/mm 2, αρκετή για να λιώσει κάθε μέταλλο. Βάθος εστίασης: Ορίζεται από τον παρακάτω τύπο: 8λM DOF = ± π όπου λ το μήκος κύματος, Μσταθερά, fτο μήκος εστίασης του φακού και d o η διάμετρος της ακτίνας στο φακό εστίασης. Μικρό βάθος εστίασης χρησιμοποιείται στην κατεργασία επίπεδων επιφανειών. Επιφάνειες με ανώμαλη τοπολογία χρειάζονται μεγαλύτερο βάθος εστίασης. 2 f d o 2 Μικρο νανοκατεργασίες 63

64 Διάρκεια παλμού Με βάση το μήκος του παλμού του laser υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: κατεργασίες με βραχείς, υπερβραχείς και μακρούς παλμούς (CW). Στουςβραχείςοπαλμόςδιαρκείπάνωαπό10 ps ενώ στους υπερβραχείς είναι μικρότερος από 10 ps, συνήθως κλάσμα του χρόνου αυτού. Στην τελευταία περίπτωση ο παλμός μπορεί να είναι συνεχής και ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από 0,25 s. Κάθε είδος έχει τις δικές του εφαρμογές. Οι βραχείς παλμοί χρησιμοποιούνται στην περίπτωση όπου δε χρειάζεται η κατεργασία να γίνει εν κενώ, είναι όμως αρκετά πιο αργή (σε αντίθεση με άλλες κατεργασίες όπως η κατεργασία ηλεκτρονίων). Με τους υπερβραχείς παλμούς μεγάλη ποσότητα ενέργειας συσσωρεύεται στην επιφάνεια του υλικού σε πολύ μικρό χρόνο που το υλικό οδηγείται σε μια κατάσταση πλάσματος. Το υλικό περνάει από τη στερεή φάση στην αέρια. Το πλάσμα φεύγει από το υλικό παίρνοντας μαζί του όλη τη θερμότητα, αφήνοντας ανεπηρέαστο το υλικό. Η τρίτη περίπτωση χρησιμοποιείται συνήθως στις συγκολλήσεις όπου η διάρκεια παλμού είναι μεγαλύτερη από το ρυθμό διάχυσης της θερμότητας στο υλικό. Αυτό είναι ανεπιθύμητο στις μικροκατεργασίες γιατί η θερμότητα διαχέεται και στα γειτονικά κομμάτια υλικού προκαλώντας αποτελέσματα όπως μικρορωγμές, παραμένουσες τάσεις, παραμόρφωση στην επιφάνεια, μείωση της ακρίβειας κ.α. Μικρο νανοκατεργασίες 64

65 Ανεπιθύμητα φαινόμενα στις κατεργασίες με laser Μικρο νανοκατεργασίες 65

66 Femtosecond laser Τελευταία χρησιμοποιούνται τα laser αυτά με παλμούς 10 6 φορές μικρότερους από τα συνηθισμένα laser με διάρκεια παλμών της τάξεως των ns. Έχουν ισχύ 5 10 GW (εκατοντάδες ΤW/cm 2 ) και μπορούν να κατεργασθούν σκληρά υλικά όπως το διαμάντι ή υλικά με υψηλό σημείο τήξης όπως το μολυβδαίνιο, χωρίς να δημιουργούν θερμικά επηρεασμένες ζώνες. Αντίθετα με τις λιθογραφικές μεθόδους τα laser μπορούν να κατασκευάσουν τρισδιάστατες δομές χωρίς τη χρήση μασκών. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σκληρών δίσκων, εκτυπωτών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Μικρο νανοκατεργασίες 66

67 Μικρο νανοκατεργασίες 67

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ --------- ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Γενικά περί κοπής με ηλεκτροδιάβρωση Κόβουμε υλικά που είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού Κόβουμε σκληρά ή εξωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 1 2 Μικρο-φραιζάρισμα Τραχύτητα Τοπομορφία επιφάνειας Εξοπλισμός πειραμάτων Σχεδιασμός πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρο Νανοκατεργασίες. Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος

Μικρο Νανοκατεργασίες. Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Μικρο Νανοκατεργασίες Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Ιστοσελίδα μαθήματος http://courseware.mech.ntua.gr/ml00003/ Μικρο νανοκατεργασίες 2 Κλίμακα 1μm = 10 6 m 1 nm = 10 9 m Μικρο νανοκατεργασίες 3 Μικροκατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα κατεργασμένης επιφάνειας. Αποκλίσεις 1ης, 2ης, 3ης, 4ης τάξης Τραχύτητα επιφάνειας Σκληρότητα Μικροσκληρότητα Παραμένουσες τάσεις

Ποιότητα κατεργασμένης επιφάνειας. Αποκλίσεις 1ης, 2ης, 3ης, 4ης τάξης Τραχύτητα επιφάνειας Σκληρότητα Μικροσκληρότητα Παραμένουσες τάσεις Ποιότητα κατεργασμένης επιφάνειας Αποκλίσεις 1ης, 2ης, 3ης, 4ης τάξης Τραχύτητα επιφάνειας Σκληρότητα Μικροσκληρότητα Παραμένουσες τάσεις Δεκ-09 Γ.Βοσνιάκος Μηχανουργικές επιφάνειες - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ Κατά την μακροσκοπική κοπή το κοπτικό εργαλείο υπό την επίδραση ισχυρών δυνάμεων πιέζεται στην επιφάνεια του υπό κατεργασία μετάλλου. Η πίεση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης. Tυπικές εργαλειομηχανές CNC. Κέντρο τόρνευσης χαρακτηριστικά Ι. Κάθετο κέντρο τόρνευσης 13/10/2014

Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης. Tυπικές εργαλειομηχανές CNC. Κέντρο τόρνευσης χαρακτηριστικά Ι. Κάθετο κέντρο τόρνευσης 13/10/2014 Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC 1 Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής και της πρόωσης στην προκύπτουσα τραχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά. Ευάγγελος ασκαλάκης

Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά. Ευάγγελος ασκαλάκης ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά Ευάγγελος ασκαλάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2016 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΠΗΣ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΠΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΠΗ ΓΕΝΙΚΑ Στη µικροκοπή το βάθος κοπής είναι µικρότερο από 10 µm και η αναµενόµενη τραχύτητα είναι της τάξης µερικών nm, µε αποτέλεσµα η επίδραση κλίµακας ( sze effect ) στις αναπτσσόµενες δνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 129 7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ Η διάνοιξη οπών είναι αναμφισβήτητα η συνηθέστερη κατεργασία κοπής στην μηχανουργική παραγωγή, οι δε μηχανές διάνοιξης οπών, οι κοινότερες εργαλειομηχανές σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου Περιοχή ευσταθούς πλαστικής παραμόρφωσης Η πλαστική παραμορφωση πέρα από το σημείο διαρροής απαιτεί την αύξηση της επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις Διαμορφώσεις Σχήμα 1 Στην κατεργασία μετάλλου υπάρχουν δύο κατηγορίες διαμορφώσεων, κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και μηχανικής διαμόρφωσης χωρίς αφαίρεση υλικού 1. Ποια η διαφορά των μηχανικών διαμορφώσεων/κατεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ AL7075-T6

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ AL7075-T6 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ AL7075-T6 2 Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραμέτρων από τους οποίους επηρεάζεται η ποιότητα επιφάνειας κατά το μικροφραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού

Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού 1 Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού 2 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER Ενότητες 1. Περιγραφή της κατεργασίας 2. Παράμετροι κατεργασίας 3. Δείκτες ποιότητας της κατεργασίας 4. Μοντελοποίηση 5. Συμπεράσματα - προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 2 Η συνήθης κατεργασία κοπής με εργαλείο πολλαπλής σημειακής επαφής είναι το φραιζάρισμα. Η κοπή πραγματοποιείται με τη χρήση ενός περιστρεφόμενου κοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 02 Μεταλλογραφική Παρατήρηση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2.1 Δεδομένα εισόδου 2.1.1 Κοπτικό εργαλείο Το κοπτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δίπτερο κοπτικό εργαλείο με σφαιρική απόληξη χωρίς ελίκωση διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου Ευάγγελος Καστής Πολυτεχνείο Κρήτης-Χανιά 016 Παρουσίαση διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΑΣ 1.Φθορά επιφανειών φθοράς 2. Μηχανισμοί φθοράς Φθορά πρόσφυσης (adhesive wear)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΑΣ 1.Φθορά επιφανειών φθοράς 2. Μηχανισμοί φθοράς Φθορά πρόσφυσης (adhesive wear) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΑΣ 1.Φθορά επιφανειών Οι επιφανειακές ανωμαλίες στερεών σωμάτων που έρχονται σε επαφή «καταστρέφονται», υπό την επίδραση των δυνάμεων τριβής, με διάφορους μηχανισμούς. Το είδος και το μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ αποπεράτωση με χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. Μικροεργαλεία...66 6.1 Κοπτικά μικροεργαλεία από διαμάντι...66 6.2 Κοπτικά εργαλεία μικροφραιζαρίσματος...67 6.

6. Μικροεργαλεία...66 6.1 Κοπτικά μικροεργαλεία από διαμάντι...66 6.2 Κοπτικά εργαλεία μικροφραιζαρίσματος...67 6. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στις μικροκατεργασίες... 4 1.1 Εξέλιξη των μικροκατεργασιών... 4 1.2 Ανάπτυξη μικροπροϊόντων... 5 1.3 Τομείς Εφαρμογών... 6 1.4 Μέθοδοι μικροκατεργασιών... 7 1.4.1 Κατηγορίες Μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ειδική αντίσταση κοπής Assistnt Pro. John Kehgis Mehnil Engineer, Ph.D. Περίγραμμα Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στο μηχανισμό της ορθογωνικής κοπής. Εισαγωγή - Κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιρρόη Πορφύρη Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012

Καλλιρρόη Πορφύρη Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Al7075 T6 Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης Καλλιρρόη Πορφύρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕ (α) Ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες (β) Χυτοκράματα (γ) Ταχυχάλυβες (δ) Σκληρομέταλλα (ε) Κεραμικά υλικά (στ) Βιομηχανικός αδάμας (ζ) Συνθετικά υπέρσκληρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.1 Εισαγωγή Τα περισσότερα έμβολα και μήτρες που χρησιμοποιούμε για την κοπή λαμαρίνας καταλήγουν σε επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζουν ορθή γωνία με τις κάθετες πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Αριθμητική Προσομοίωση της Διάτρησης Αλουμινίου. Μάρτιος 2012. Όνομα : Τοτόνης Ταουλάντ Επιβλέπων : Μανωλάκος Δημήτριος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Αριθμητική Προσομοίωση της Διάτρησης Αλουμινίου. Μάρτιος 2012. Όνομα : Τοτόνης Ταουλάντ Επιβλέπων : Μανωλάκος Δημήτριος Μάρτιος 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθμητική Προσομοίωση της Διάτρησης Αλουμινίου Όνομα : Τοτόνης Ταουλάντ Επιβλέπων : Μανωλάκος Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving)

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving) Χάραξη με Laser (Laser Engraving) Υλικά και εφαρμογές Μηχανές Laser- Hardware Χαρακτηριστικά της Lasertec4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 Τόρνος / Συμβατικός και CNC Assistant Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Κατηγορίες τορναρίσματος 2 Με βάση τις κινήσεις του κοπτικού, την τοποθέτηση του ως προς

Διαβάστε περισσότερα

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ 7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΩΣΤΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Εργαστήριο Τριβολογίας Ιούνιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ 40 ΚΡΟΥΣΗ κρούση < αρχαία ελληνική κρούσις το χτύπημα ενός αντικειμένου πάνω σε ένα άλλο (φυσική) η συνάντηση δύο σωμάτων με βίαιο και αιφνίδιο τρόπο ΓΕΝΙΚΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΕΛΑΣΜΑΤΑ. 2. Βήμα (απόσταση) δοντιών (δ) 3. Ύψος δοντιών (ε) 4. Έκκαμψη δοντιών (τσαπράζι)

ΠΡΙΟΝΟΕΛΑΣΜΑΤΑ. 2. Βήμα (απόσταση) δοντιών (δ) 3. Ύψος δοντιών (ε) 4. Έκκαμψη δοντιών (τσαπράζι) ΠΡΙΟΝΟΕΛΑΣΜΑΤΑ Τα πριόνια φέρουν δόντια με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Κάθε δόντι οποιουδήποτε τύπου σχηματίζει τρεις γωνίες των οποίων το άθροισμα είναι ίσο με 90 i. Γωνία τομής (α) διείσδυση δοντιού ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σέρρες, Νοέμβριος 2015 Εκπονητής: Σαρακινούδης Ευάγγελος Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Σαγρής Δημήτριος Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12 Πως αντιδρά ένα υλικό στην θερμότητα. Πως ορίζουμε και μετράμε τα ακόλουθα μεγέθη: Θερμοχωρητικότητα Συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου χύτευσης με τη μέθοδο της ηλεκτροδιάβρωσης(βύθισης)» Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 2017 Β3. Κόπωση Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητης Τμήματος Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Β3. Κόπωση/Μηχανική Υλικών 1 Εισαγωγή (1/2) Η κόπωση είναι μία μορφή αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6 1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6 Dept. of Production Eng. & Management Micromachining & Manufacturing Modeling Lab Brotzakis

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση 1 Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό στροφών και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

http://triblab.teipir.gr 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση της Τραχύτητας Εργαστήριο Τριβολογίας Α. Μουρλάς Οκτώβριος 2013 Επιφανειακή τοπογραφία Η παρατήρηση της επιφάνειας, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις εργαλειομηχανών

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις εργαλειομηχανών Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις εργαλειομηχανών Δυνάμεις κοπής στο φρεζάρισμα Απόκριση εκτός συντονισμού Απόκριση σε συντονισμό Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις εργαλειομηχανών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8. Συνδέσεις Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι: Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 06 Μετρήσεις Σκληρότητας Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού και προσομοιώσεις. Μοντελοποίηση τόρνευσης με API-VB προγραμματισμό σε περιβάλλον CAD.

Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού και προσομοιώσεις. Μοντελοποίηση τόρνευσης με API-VB προγραμματισμό σε περιβάλλον CAD. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού και προσομοιώσεις. Μοντελοποίηση τόρνευσης με API-VB προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι κατεργασίες των μετάλλων σε θερμή κατάσταση είναι οι αρχαιότερες κατεργασίες πού χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει τα πρώτα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων Ποιότητα συγκολλήσεων Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού Νοε-14 Γ.Βοσνιάκος Στοιχεία συγκολλήσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα