ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ"

Transcript

1 ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΤ-ΠΕΡΑΣΙΑ ΔΘΜ ΒΟΝΙΣΑ ΚΕΚΡΟΠΙΑ ΑΓΙΟ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΒΟΝΙΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΘΕΘ ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ 2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΤ - ΚΑΜΑΡΟΤΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ ΔΔ. ΤΙΟΙ ΑΝΣΩΝ. ΗΑΜΠΑΡΑ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ ΠΕΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΘΕΘ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΘΕΘ ΚΑΡΑΟΤΛΙΑ - Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ- ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΚΑΝΔΘΛΑ - ΜΤΣΙΚΑ ΚΑΝΔΘΛΑ - ΜΤΣΙΚΑ ΒΟΝΙΣΑ ΒΟΝΙΣΑ ΚΑΣΑΝΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟ Ε.Ο. ΑΡΓΟΤ ΛΤΡΚΕΙΑ ΧΙΝΟΧΩΡΙ ΝΣΕΒΕ ΙΩΑΝΝΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΙΒΕΡΙ ΚΙΒΕΡΙ ΑΡΓΟΤ ΣΑΚΙΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΟΡΣΟΧΕΛΙ ΠΑΓΩΝΘ ΘΛΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΙΡΤΝΘΑ ΝΕΑ ΠΙΣΙΑ ΓΚΟΤΡΙΩΣΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΘΕΘ ΑΡΓΟΛΙΚΟΤ - ΚΑΣΟΤΡΘ ΙΩΑΝΝΘ & ΙΑ ΟΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΤΡΟ ΚΛΕΦΣΟΓΙΑΝΝΘ ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 198 ΣΑΚΙΡΘ ΠΑΝ.- ΣΑΜΟ Π.ΟΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 ΧΛΜ Π.Ε.Ο ΕΞΟΔΟ ΑΡΓΟΤ - ΣΡΙΠΟΛΕΩ ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΒΟΤ ΟΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 30 ΞΘΝΣΑΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΣΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΡΙΠΟΛΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 195β ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ ΕΕ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΡΙΠΟΛΘ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΤ 9 ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ & ΙΑ ΕΕ ΑΝΕΞΑΡΣΘΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΡΙΠΟΛΘ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 46 ΑΡΣΑ ΚΟΜΠΟΣΙ ΑΡΣΘ ΑΡΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΟΔΟ 82 ΚΑΙ ΑΙΑΚΙΔΩΝ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΣΣΙΚΘ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ 306 ΦΑΙΛΑΚΘ Μ. - ΧΑΔΟΤΛΘ Π. ΟΕ ΑΣΣΙΚΘ ΑΘΘΝΑ Λ.ΜΕΟΓΕΙΩΝ 143 ΑΣΣΙΚΘ ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 106 ΒΑΛΒΘ ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ ΕΠΕ ΑΣΣΙΚΘ ΑΧΑΡΝΑΙ ΛΕΩΦ.ΘΡΑΚΟΜΕΚΕΔΟΝΩΝ ΚΟΤΡΑΣΟΡΑ Ε. ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ ΑΣΣΙΚΘ ΑΧΑΡΝΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΙΑΟΤΘ ΘΩΜΑ ΕΕ ΑΣΣΙΚΘ ΒΑΡΘ ΛΕΩΦ.ΒΑΡΘ - ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ Λ. ΛΑΤΡΙΟΤ 9 ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΙΩΑΝΝΘ ΑΣΣΙΚΘ ΓΛΤΦΑΔΑ ΛΕΩΦ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ 67 ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩ 3 ΑΣΣΙΚΘ ΔΡΟΙΑ Λ. ΔΡΟΙΑ ΣΑΜΑΣΑ 40 ΑΣΣΙΚΘ ΔΡΟΙΑ 22 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΔΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΝΑΙΑΔΩΝ ΑΣΣΙΚΘ ΚΕΡΑΣΕΑ Λ. ΛΑΤΡΙΟΤ ΘΕΘ ΠΘΛΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΠΟΣΑΜΟΤ 23 & ΑΣΣΙΚΘ ΚΟΡΩΠΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΚΟΝΣΟ Γ ΚΑΙ ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ Σ ΟΕ

2 ΑΣΣΙΚΘ ΜΑΓΟΤΛΑ ΘΡΙΑΙΟΤ & ΠΛΑΣΩΝΟ ΑΣΣΙΚΘ ΜΑΡΟΤΙ ΛΕΩΦ. ΚΘΦΙΙΑ ΚΟΝΚΑΣ Α.Σ.Ε. ΑΣΣΙΚΘ ΜΕΓΑΡΑ 40,5 ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘ- ΑΣΣΙΚΘ ΜΕΓΑΡΑ 40,5 ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘ.- ΑΘΘΝΩΝ ΑΣΣΙΚΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΕΩ 32 ΑΣΣΙΚΘ Ν. ΚΟΜΟ ΜΠΑΚΝΑΝΑ 28 & ΜΑΧΘ ΑΝΑΛΑΣΟΤ ΑΣΣΙΚΘ Ν.ΙΩΝΙΑ Λ.ΚΤΜΘ 60 & ΑΣΣΙΚΘ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΦΙΛΟΛΑΟΤ 181 ΑΣΣΙΚΘ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 21 ΑΜΙΟ ΣΑΜΑΣΙΟ ΑΣΣΙΚΘ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΠΕΣΩΝ 14 ΑΝΔΡΙΑΝΕΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΑΣΣΙΚΘ ΣΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 200 & ΜΤΡΑΚΣΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΑΤΡΟ ΠΑΝ ΣΑΛΔΑΡΘ 57 ΑΣΣΙΚΘ ΧΑΙΔΑΡΙ Ν.Ο. ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΑΣΣΙΚΘ ΧΑΙΔΑΡΙ Λ. ΑΘΘΝΩΝ 356 & ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΘΡΑΚΛΕΙΣΟΤ 85 & ΘΣΕΙΑ ΚΟΝΚΑΣ Α.Σ.Ε. ΑΣΣΙΚΘ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΘΘΒΩΝ 269 ATHENS FUELS E.E ΑΣΣΙΚΘ ΚΘΦΙΙΑ Γ. ΛΤΡΑ 44 AΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Ο.Ε ΑΣΣΙΚΘ ΑΧΑΡΝΑΙ Λ. ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΘΡΩΩΝ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΣΣΙΚΘ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ ΑΜΙΟ ΣΑΜΑΣΙΟ ΑΣΣΙΚΘ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ Π.ΡΑΛΛΘ 105 ΑΣΣΙΚΘ ΙΛΙΟΝ ΡΘΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ 6 ΚΟΤΡΑΣΟΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ & ΙΑ ΕΕ ΑΣΣΙΚΘ ΙΛΙΟΝ Λ. ΘΘΒΩΝ 535 ΔΘΜΟΠΟΤΛΟ Θ. & ΙΑ ΕΕ ΑΣΣΙΚΘ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 17 ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΣΣΙΚΘ Κ. ΚΘΦΙΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 80 ΠΑΣΩΝ- ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΣΣΙΚΘ ΠΑΣΑ ΛΟΤΣΑ 11ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΘΝΩΝ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΣΣΙΚΘ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕ ΛΑΜΙΑ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΣΣΙΚΘ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΘΒΩΝ 325 SUPEROIL E.E ΑΣΣΙΚΘ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΡΟΤΜΠΕΘ & ΔΟΤΚΙΘ ΠΛΑΚΕΝΣΙΑ 17 ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΣΣΙΚΘ ΑΧΑΡΝΑΙ Λ.ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 280 ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΣΣΙΚΘ ΓΑΛΑΣΙ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΣΙΟΤ & ΑΧΑΪΑ ΑΓ. ΠΑΝΣΕΛΕΘΜΟΝΑ - Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ - ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΣΡΑ & ΚΤΒΕΛΘ ΑΧΑΪΑ ΑΙΓΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 37 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Κ. & ΙΑ ΟΕ ΑΧΑΪΑ ΗΑΡΟΤΧΛΕΪΚΑ ΠΑΣΡΩΝ ΑΝΘΕΙΑ 130 ΑΧΑΪΑ ΚΑΣΩ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΡΩΝ - ΠΤΡΓΟΤ 89 ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟ ΑΧΑΪΑ ΠΑΣΡΑ ΓΛΑΤΚΟΤ 88 ΚΡΑΒΑΡΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΧΑΪΑ ΠΑΣΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 84 ΑΧΑΪΑ ΠΑΣΡΑ ΟΔΟ ΑΚΡΩΣΘΡΙΟΤ ΘΕΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ ΩΣΘΡΟ ΑΧΑΪΑ ΠΑΣΡΑ ΑΚΡΩΣΘΡΙΟΤ 198 ΑΧΑΪΑ ΠΑΣΡΑ ΑΝΘΕΙΑ & ΑΚΣΘ ΔΤΜΑΙΩΝ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΒΟΙΩΣΙΑ ΘΘΒΑ 11ο ΧΛΜ. ΘΘΒΩΝ- ΔΑΒΑΡΘ ΙΩΑΝΝΘ Κ. & ΙΑ ΟΕ ΒΟΙΩΣΙΑ ΘΘΒΑ 1 ΧΛΜ ΘΘΒΩΝ ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ ΚΑΚΑΒΕΛΘ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΒΟΙΩΣΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ή ΙΙΩΜΑΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΘ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΚΩ ΑΝΣΙΜΑΧΕΙΑ ΝΙΟΚΑΣΡΙΣΘ ΣΑΜΑΣΘ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΡΟΔΟ 3ο ΧΛΜ ΡΟΔΟΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΕΤΒΟΙΑ ΔΘΜΟ ΑΝΘΘΔΩΝΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΔΡΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ

3 ΕΤΒΟΙΑ ΜΤΣΙΚΑ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΕΠΟΤΡΩΝ Δ.Δ. ΜΤΣΙΚΑ ΘΕΘ:ΕΛΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΝΕΑ ΑΡΣΑΚΘ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΟ - ΨΑΧΝΩΝ ΕΤΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΘΛΑΝΣΙΩΝ 75 ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Α.Ε. ΕΤΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΜΘ ΔΘΜ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΤΒΟΙΑ Ν. ΑΡΣΑΚΘ ΒΑΣΩΝΣΑ ΑΦΟΙ ΓΟΤΝΑΡΘ ΟΕ ΕΤΒΟΙΑ ΑΜΑΡΤΝΘΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΓΤΜΝΟ ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ ΜΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑ ΗΑΚΤΝΘΟΤ ΗΑΚΤΝΘΟ ΜΟΤΗΑΚΙ ΗΑΚΤΝΘΟΤ ΚΛΑΔΘ ΜΠΟΚΟΣΘ ΒΑ. ΗΑΚΤΝΘΟΤ ΗΑΚΤΝΘΟ ΓΑΙΣΑΝΙ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΗΑΚΤΝΘΟΤ ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΟΙ ΣΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓ.ΣΟΤ ΝΙΚ. ΘΛΕΙΑ ΕΟ ΠΤΡΓΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΘΛΕΙΑ ΠΤΡΓΟ 2ο ΧΛΜ ΠΤΡΓΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΘΜΑΘΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 68, ΘΜΑΘΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΘΜΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 135, ΒΕΡΟΙΑ ΘΜΑΘΙΑ 5ο ΧΛΜ ΝΑΟΤΑ -. ΚΟΤΡΣΟΠΟΤΛΟΙ Ι. ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΘΜΑΘΙΑ 283,5 ΧΛΜ. ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ- ΚΘΠΩΝ ΕΒΡΟΤ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ, ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (ΒΕΡΟΙΑ- ΘΜΑΘΙΑ 283,5 ΧΛΜ. ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ- ΚΘΠΩΝ ΕΒΡΟΤ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ, ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (ΘΕ- (3ο) - (ΤΠΟΚ/MA 9 - ΕΑ ΔΕΞΙΟ ΚΛΑΔΟ ΘΕΘ ΠΛΑΣΑΝΟ) (4ο) - (ΤΠΟΚ/MA 8 - ΕΑ ΑΡΙΣΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΘΕΘ ΠΛΑΣΑΝΟ) ΘΜΑΘΙΑ ΘΜΑΘΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 155 ΛΑΠΠΑ ΣΕΦΑΝΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΜΟΙΡΕ ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ ΚΑΛΕΜΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ Λ.ΙΚΑΡΟΤ 60 ΓΙΑΟΤΡΣΑ ΜΙΧΑΘΛ & ΤΙΟΙ Ο.Ε ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΕΙΡΘΝΘ & ΦΙΛΙΑ 84 ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΛΙΟ ΚΟΤΒΙΔΘ ΠΑΝ.ΕΛΕΝΘ ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ Ε.Ο. ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ- ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΕΠΑΝΟΜΘ 29 ΧΛΜ Ν ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΜΑΤΡΙΔΘ Κ ΚΑΙ ΜΑΤΡΙΔΘ ΟΕ ΕΤΟΜΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 90 ΜΠΟΤΙΝΘ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΘΕΡΜΘ ΣΑΒΑΚΘ 37 ΚΑΡΑΝΣΗΙΑ ΠΕΡΙΚΛΘ ΘΕΡΜΘ ΔΘΜ. ΟΔΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ-ΘΕΡΜΘ (12ο) - (ΤΠΟΚ 35-ΘΕΡΜΘ) ΘΕΡΜΘ 10ο ΧΛΜ ΕΟ - ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ (2ο) - (ΤΠΟΚ/MA 7- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MEDITTERANEAN COSMOS) ΝΕΑ ΜΟΝΑΣΘΡΙΟΤ 136 (7ο)-(ΤΠΟΚ 17- Ν.ΜΟΝΑΣΘΡΙΟΤ) ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 95 ΘΕ/ΝΙΚΘ ΜΠΙΣΛΟΓΛΟΤ ΑΜΒΡΟΙΟ ΛΑΓΤΝΑ 15 ΧΛΜ ΕΟ ΚΑΒΑΛΑ ΛΑΓΤΝΑ ΠΤΡΙΝΟΤΔΘ ΟΦΙΑ ΛΘΣΘ ΛΘΣΘ (8ο) - (ΤΠΟΚ 20-ΛΘΣΘ) ΝΖΟ ΡΤΙΟ ΠΕΤΚΑ 14 ΧΛΜ ΠΕΡΑΙΑ ΝΕΟ ΡΤΙΟ ΛΕΩΦ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 13 ΚΑΡΑΑΒΒΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ (1ο) - (ΤΠΟΚ/ΜΑ 1- ΠΕΤΚΩΝ) ΠΟΛΙΧΝΘ ΛΑΓΚΑΔΑ 377, ΘΕ/ΝΙΚΘ (9ο) - (ΤΠΟΚ 21-ΛΑΓΚΑΔΑ)

4 ΧΑΡΙΛΑΟΤ ΠΛΑΣΘΡΑ 26 ΕΩ 28 ΧΟΡΣΙΑΣΘ ΧΟΡΣΙΑΣΘ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΙΩΣΘ Ν. ΑΒΒΑ 22οΧΛΜ. ΘΕ/ΚΘ- ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΒΑΙΛΙΚΑ ΔΕΡΜΕΝΣΗΟΓΛΟΤ Γ. ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ ΠΟΕΙΔΩΝΟ 28, ΘΕ/ΝΙΚΘ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟ & ΙΑ ΟΕ ΜΕΝΕΜΕΝΘ ΜΑΚΡΑ ΑΙΑ Β ΚΣΕΟ ΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ 118 ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΧΑΛΑΣΡΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΘ ΑΣ. & ΤΙΟ ΟΕ 1ο ΧΛΜ ΠΑΛΙΑ ΤΜΜΑΧΙΚΘ ΟΔΟΤ ΙΩΑΝΝΘ ΚΑΡΑΠΑΣΟΓΛΟΤ & ΤΙΟ ΟΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΘ ΚΑΙ ΤΙΟ ΟΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ KΡΑΝΟΤΛΑ 11ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΣΑ ΜΟΧΟΤΛΘ ΛΑΜΠΡΟ & ΙΑ ΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΤΛΟ ΜΟΧΟΤΛΘ ΛΑΜΠΡΟ & ΙΑ ΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ ΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩ 1 ΦΩΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 - ΑΝΑΣΟΛΘ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 2ο ΧΛΜ. ΧΡΤΟΤΠΟΛΘ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΕ ΔΙΑΣΑΤΡΩΘ (11ο) - (ΤΠΟΚ 29-ΚΑΒΑΛΑ) Ε.Ο.ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΘ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΒΕΡΩΦ 7 ΡΩΜΑΝΙΔΘ Β. & ΙΑ ΟΕ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΚΟΤΣΡΟΤΛΙΑ ΠΑΝ ΤΠΕΡΘΦΑΝΟ ΑΠΟ ΙΚΕ ΚΑΡΔΙΣΑ 4 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΙΣΕΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΜΑΤΡΙΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ 3 ΧΛΜ Ε.Ο.ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΟΤΣΡΟΤΛΙΑ Π ΤΠΕΡΘΦΑΝΟ Α ΙΚΕ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΧΛΟΘ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ Ν. ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΚΑΣΟΡΙΑ 16ο ΧΛΜ ΚΑΣΟΡΙΑ- ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ Ν. ΑΦΟΙ Ο.Ε. (ΚΕΝΣΡ.) ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ, ΚΑΣΟΡΙΑ ΜΕΕΛΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΦΟΙ ΘΩΜΑ ΚΑΝΣΑΡΟΤ Ο.Ε ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ Ε.Ο. ΚΕΡΚΤΡΑ- ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ ΑΡΓΟΣΟΛΙ ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ & ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ ΙΘΑΚΘ ΒΑΘΤ ΚΑΙΑΝΟ ΑΡΧΙΜΘΔΘ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ ΙΘΑΚΘ ΦΡΙΚΕ ΚΑΙΑΝΟ ΑΡΧΙΜΘΔΘ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ ΙΘΑΚΘ ΒΑΘΤ ΚΑΙΑΝΟ ΑΡΧΙΜΘΔΘ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΡΑΤΛΙΑΣΑ ΚΟΤΝΑΔΘ ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΡΑΤΛΙΑΣΑ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ ΑΡΓΟΣΟΛΙ ΝΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΛΙΑΝΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΚΟΗΑΝΘ ΑΚΡΙΝΘ ΑΚΡΙΝΘ ΑΡΙΑΝΝΙΔΟΤ ΚΑΙΑΝΘ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΕΡΜΙΓΚΘ ΣΑΤΡΟ & ΤΙΟ ΟΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΙΑΣΟ ΠΕΣΜΕΗΑ 60 ΓΕΩΡΓΑ Γ. & ΙΑ ΟΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΑΣΗΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ 504Β ΒΛΑΘ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ ΠΑΣΡΩΝ 75Α ΕΤΑΓΓΕΛΟ & ΒΛΑΙΑ ΣΗΕΚΟΤ ΟΕ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΜΤΚΟΝΟ ΒΟΘΩΝΑ ΤΓΡΑΕΡΙΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΑΒΕΕ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΟΔΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΑΛΤΚΘ ΚΟΤΚΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΑΝΣΟΡΙΝΘ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΔΡΟΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΤΡΟ ΛΑΗΑΡΕΣΣΑ ΕΡΜΟΤΠΟΛΘ ΡΟΤΟ ΜΑΡΚΟ ΛΑΡΙΑ ΕΛΑΟΝΑ ΧΑΝΙ ΧΑΣΗΘΓΩΓΟΤ ΣΙΒΙΚΕΛΘ ΠΕΣΡΟ

5 ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΒΟΛΟΤ 24 ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΦΑΡΑΛΩΝ 99 (10ο) - (ΤΠΟΚ 23-ΛΑΡΙΑ) ΛΑΡΙΑ ΠΤΡΓΕΣΟ ΛΑΡΙΑ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΡΑΨΑΝΘ ΜΠΛΟΓΚΟΤΡΑ ΑΚΡΙΒΘ ΛΑΡΙΑ ΔΙΑΣ.ΛΑΡΙΑ-ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΑ ΦΑΡΑΛΩΝ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΛΑΙΘΙΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΣΗΟΤΒΕΛΕΚΑ Δ. ΚΩΝ/ΝΟ ΛΕΒΟΤ ΜΤΣΙΛΘΝΘ 9 ΧΛΜ ΕΘΝ.ΟΔΟΤ ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΚΑΛΛΟΝΘ ΛΕΒΟΤ ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΝΑΤΜΑΧΙΑ ΕΛΛΘ ΘΕΘ ΚΑΡΑ ΣΕΠΕ ΛΕΒΟΤ ΛΘΜΝΟ ΑΣΙΚΘ ΠΑΛΑΣΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΓΝΘΙΑ ΑΛΜΤΡΟ ΑΛΜΤΡΟ ΒΟΛΟΤ ΚΑΜΠΑΡΘ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΝΘΙΑ ΒΟΛΟ ΙΩΛΚΟΤ 363, ΒΟΛΟ ΑΦΟΙ ΔΘΜΘΣΡΙΟ & ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΟΕ ΜΑΓΝΘΙΑ ΝΕΕ ΠΑΓΑΕ Λ. ΑΘΘΝΩΝ 225, ΑΛΤΚΕ (5ο ΧΛΜ ΒΟΛΟΤ-ΑΘΘΝΩΝ) ΦΑΣΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ & ΤΙΟ ΟΕ ΜΑΓΝΘΙΑ 7ο ΧΛΜ ΕΟ ΒΟΛΟΤ-ΛΑΡΙΘ ΠΡΑΠΑ ΧΡΤΟΣΟΜΟ ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΑΘΘΝΩΝ 182 ΑΛΕΞΕΑ Δ. - ΣΟΤΓΚΛΕΡΘ Γ. ΟΕ ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΝΕΑ ΕΙΟΔΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (ΓΟΤΛΙΜΙΔΕ) ΛΑΚΑΡΘ ΙΩΑΝ.- ΜΙΑΘΛΙΔΘ ΑΝΣ.ΟΕ ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 9 ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΦΑΡΩΝ 129 & ΒΑ. ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΛΑΚΩΝΙΚΘ 220 ΞΤΠΟΛΙΣΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 5ο ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΑΣΑ - ΑΠΡΟΧΩΜΑΣΑ ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΘΕΘ ΓΟΤΛΙΜΙΔΕ ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΑΛΜΤΡΟ ΒΕΡΓΑ ΜΕΘΝΙΑ ΦΙΛΙΑΣΡΑ ΑΓΙΑΝΑΚΘ ΦΙΛΙΑΣΡΑ ΓΡΙΒΟΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ & ΙΑ ΟΕ ΜΕΘΝΙΑ Ε.Ο ΠΤΡΓΟΤ - ΜΕΘΩΝΘ ΗΕΜΠΕΚΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΕΘΝΙΑ Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΣΑ - ΑΘΘΝΩΝ (ΘΕΘ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΣΙΑ ΑΝΣΙΚΑΛΑΜΟΤ) ΜΕΘΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΑΡΙΧΩΡΙΟ ΚΟΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΞΑΝΘΘ ΑΒΔΘΡΑ ΑΒΔΘΡΑ ΜΕΛΛΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΞΑΝΘΘ ΞΑΝΘΘ Γ. ΚΟΝΔΤΛΘ ΚΑΙ ΣΤΡΟΛΟΘ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΣΕΡΙΝΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ 24 ΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΙΕΡΙΑ 1o ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΣΕΡΙΝΘ 406 ΧΛΜ. ΠΙΕΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΔΡΟΜΟΤ (5ο) - (ΤΠΟΚ/MA 13 - ΕΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΘΘΝΑ- ΔΕΞΙΟ ΚΛΑΔΟ ΘΕΘ ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ) ΜΑΛΛΙΑΚΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΘΕΘ: ΠΙΕΡΙΑ 406 ΧΛΜ. ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΔΡΟΜΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΘΘΝΑ- ΜΑΛΛΙΑΚΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΘΕΘ: (6ο) - (ΤΠΟΚ/MA 14 - ΕΑ ΑΡΙΣΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΘΕΘ ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ) ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΣΕΡΙΝΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6 ΟΟΤΞΙΔΟΤ Μ.& ΙΑ Ε.Ε ΠΡΕΒΕΗΑ ΩΡΩΠΟ 19ο ΧΛΜ ΠΡΕΒΕΗΘ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΙΩΑΝΝΘ

6 ΠΡΕΒΕΗΑ Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 385 ΠΡΕΒΕΗΑ ΠΡΕΒΕΗΑ 3ο ΧΛΜ ΠΡΕΒΕΗΑ ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΡΕΘΤΜΝΘ ΑΚΟΤΜΙΑ ΑΚΟΤΜΙΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΚΟΣΙΔΑΚΘ ΜΑΡΚΟ ΚΑΙ ΚΟΣΙΔΑΚΘ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ ΟΕ ΡΕΘΤΜΝΘ ΜΙΞΟΡΟΤΜΑ ΜΙΞΟΡΟΤΜΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ ΙΩΑΝΝΘ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΡΕΘΤΜΝΘ ΡΕΘΤΜΝΟ ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΒΑΙΛΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΘ ΡΕΘΤΜΝΟ ΕΠΙΚΟΠΘ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΦΟΤΝΣΟΤΛΑΚΘ ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΘΤΜΝΘ ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ ΠΡΙΝΑΡΘ ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΘΤΜΝΘ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΟΤΠΑΔΑΚΘ ΠΑΝΣΕΛΘ ΡΟΔΟΠΘ ΚΟΜΟΣΘΝΘ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΣΘΝΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΜΟΤ ΚΑΡΛΟΒΑΙ ΚΑΡΛΟΒΑΙ ΠΑΡΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΡΡΩΝ ΣΡΑΓΙΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΘ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΡΡΩΝ 3χλμ ΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΣΑ ΜΘΛΙΑΝΘ ΜΑΡΙΑ & ΙΑ ΟΕ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ 2 ΧΛΜ Ε.Ο. ΕΡΡΩΝ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ ΑΡΝΑΟΤΣΟΓΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ ΜΕΣΕΩΡΩΝ 94 ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ Γ. ΑΦΟΙ ΟΕ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ ΗΑΡΚΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΜΘΣΡΟΤΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ 7ο ΧΛΜ ΣΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΣΑ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΑΣΑΛΑΝΣΘ 3ο ΧΛΜ ΑΣΑΛΑΝΣΘ - ΚΤΡΙΑΗΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΕΝΑΝΣΙ ΕΚΘΕΕΩ ΛΑΜΙΑ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΑΣΑΛΑΝΣΘ ΝΕΟ ΑΣΑΛΑΝΣΘ-ΚΑΛΑ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΘ ΦΛΩΡΙΝΑ 7Θ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ ΣΕΡΜΑ ΤΜΕΩΝ ΕΛΕΝΘ & ΙΑ ΟΕ ΦΛΩΡΙΝΘ ΦΛΩΡΙΝΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΣΡΑΝΣΗΑ ΕΛΕΝΘ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟ ΑΚΡΩΣΘΡΙΟΤ ΛΙΟΤΔΑΚΘ ΙΩΑΝΝΘ

7

8

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΔ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ. 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΦΟΤΟΠΙ

2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΔ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ. 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΦΟΤΟΠΙ 1 ΥΙΟΙ ΑΝΤΩΝ. ΖΑΜΠΑΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ 2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΔ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 2 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε. 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΦΟΤΟΠΙ 3 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Α Α: ΒΕΖΡ4691ΩΓ-Σ2 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 10437 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. - 30 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 1 15 ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. που έχουν μελετηθεί από τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ. (ενημέρωση: 03.04.2014)

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. που έχουν μελετηθεί από τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ. (ενημέρωση: 03.04.2014) ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ που έχουν μελετηθεί από τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ (ενημέρωση: 03.04.2014) 01.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Νομός Έβρου : Αλεξανδρούπολη (Περιοχή Αμφιτρίτη) Επ. οδός Απαλού-Άβαντα ΑΛΕΞΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πρατηρίων Υγραερίου στην Ελληνική Επικράτεια

Κατάλογος Πρατηρίων Υγραερίου στην Ελληνική Επικράτεια ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Κατάλογος Πρατηρίων Υγραερίου στην Ελληνική Επικράτεια Μελετητής πρατηρίου: ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ 01. ΑΜΘ ( Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ) Νομός Θέση Υπεύθυνος Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΗ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΚΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 26 12131 2105769400

ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΗ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΚΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 26 12131 2105769400 ΕΠΩΜΙΑ ΤΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Διεύθυνση ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΟ EUROMETAL ΑΒΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΔΡΑ ΘΕΗ ΤΟΜΠΑ - Κ 19600 2105557756 ΡΟΚΚΑ ΜΑΡΟΒΟΙΩΤΗ ΚΕΤΡΙΚΗ ΘΕΑΛΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ/5 Ε.Ο ΘΕΙΙΚΗ ΑΒΒΑ ΙΚΗ 7010 ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

263 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ [Last Update : 19/09/2012] ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

263 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ [Last Update : 19/09/2012] ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ATTIKH 1 Αγ.Ιωάννης Ρέντης Αγ.Άννης 46 & Μακρυγιάννη 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2104930205 2104920979 Μπίρμπος Χρίστος Url : www.ygraeriokinisi.gr e-mail:contact@ygraeriokinisi.gr 1259 http://maps.google.com/maps?oe=utf-8&gfns=1&q=37.96742736930719,+23.

Διαβάστε περισσότερα

LIDL. Αλεξανδρούπολη-Ν. Χιλή 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής 1 χλμ. Επαρ. Ο. Λαγκαδά-Θεσ/νίκης. Οδός Μπιζανίου (Σμαρέκα)

LIDL. Αλεξανδρούπολη-Ν. Χιλή 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής 1 χλμ. Επαρ. Ο. Λαγκαδά-Θεσ/νίκης. Οδός Μπιζανίου (Σμαρέκα) LIDL Κατάστημα Οδός Σέρρες-Σιδ. Σταθμός 1ο χλμ Ε.Ο. Σερρών-Νιγρίτα Κομοτηνή-Μεραρχίας Μεραρχία Σερρών Θεσ / Πυλαία 1 χλμ. Δ.Ο. Χαριλάου-Θέρμης Ξάνθη-28ης Οκτωβρίου Τέρμα 28ης Οκτωβρίου Δράμα-Ξηροποτάμου

Διαβάστε περισσότερα