ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εκδοτική ΑΘΗΝΑ,

2 Δομή του μαθήματος Α. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΑΖ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 5. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

3 Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 6. ΓΕΝΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ) 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 10. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4 ΜΕΡΟΣ 1 ο Α. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ,, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΑΖ 4

5 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ,, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

6 Έκδοση Η διαδικασία παραγωγής γής και διανομής κειμένου, εικόνας, βίντεο, ήχου, μικτού περιεχομένου,, ηλεκτρονικού παιγνιδιού και γενικά δομημένης πληροφορίας Έντυπη μορφή (παραδοσιακά) Ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική δημοσίευση): ) σελίδα στο διαδίκτυο δί (web page) ή γενικά πληροφορία προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, δ ηλεκτρονικού βιβλίου βλί (e book), CD ROM, DVD κ.λπ.

7 Έντυπο Τυπωμένο κείμενο με ήχωρίς γραφικά Υπόστρωμα: συνήθως χαρτί Μονόφυλλο ή πολυσέλιδο Δεμένο (βιβλιοδετημένο) β ήμη Πολλές μορφές, ανάλογα με στόχο, κοινό, κυκλοφορία κ.λπ. Μοναδική ή περιοδική έκδοση

8 Είδη εντύπου Βιβλίο (λογοτεχνικό, γ χ επιστημονικό ) ) Περιοδικό (ποικίλης ύλης, μόδας, λογοτεχνικό, επιστημονικό ) Εφημερίδα Διαφημιστικό έντυπο Φυλλάδιο Άλλο (οδηγίες χρήσης, ημερολόγιο, εξώφυλλο δίσκου ) )

9 Στάδια έκδοσης Συγγραφή Κρίση αποδοχή σύναψη συμφωνίας Προετοιμασία έκδοσης διόρθωση (editorial stage) Σχεδιασμός (design stage) Κατάστρωση στρατηγικής προώθησης ης (marketing stage) Προετοιμασία για εκτύπωση (prepress) Παραγωγή (εκτύπωση) Προώθηση διανομή

10 Συγγραφή Ανάλογα με το είδος του εντύπου, άλλοι κανόνες συγγραφής Στο λογοτεχνικό βιβλίο δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες (τέχνη!) Το διαφημιστικό έντυπο ακολουθεί τους κανόνες της διαφήμισης Το επιστημονικό βιβλίο και άρθρο διέπεται από αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη δομή του αλλά και το περιεχόμενό του Προσυνεννόηση του συγγραφέα με τον εκδότη μπορεί να διευκολύνει πολύ την προετοιμασία της έδ έκδοσης

11 Κανόνες συγγραφής επιστημονικής δημοσίευσης (paper) Υπάρχουν γενικοί κανόνες για την δομή μιας επιστημονικής δημοσίευσης ης Το κάθε περιοδικό απαιτεί συμμόρφωση σε ειδικούς κανόνες που αφορούν τη μορφή (house style) και υπάρχουν στο ιστότοπό του Οι κανόνες αυτοί αφορούν τη διαμόρφωση της σελίδας, τη μορφή των υποσημειώσεων, το στυλ των επικεφαλίδων, τη σύνταξη των βιβλιογραφικών παραπομπών κ.λπ.

12 Μερικά παραδείγματα house style: οδηγίες προς συγγραφείς (instructions for authors) p// y / g/acs style guidelines.html (ACS Style Guidelines, χημεία) anic/journal/10570 (Περιοδικό Cellulose) ά δ ί Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας, π.χ. Endnote

13

14

15

16 Δομή επιστημονικής δημοσίευσης Εισαγωγή (introduction): βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος, κενό που καλύπτει η εργασία αυτή, σκοπός της μελέτης Πειραματικό μέρος (experimental) Ή Υλικά και μέθοδοι Ή Μθδλ Μεθοδολογία έρευνας (Methodology): περιγραφή των πειραμάτων ή της μεθοδολογίας Αποτελέσματα (results): παρουσίαση των αποτελεσμάτων Συζήτηση (discussion): σύγκριση των αποτελεσμάτων με τη βιβλιογραφία, επιχειρηματολογία Συμπεράσματα μ (conclusions): ανακεφαλαίωση και παρουσίαση των συμπερασμάτων Βιβλιογραφικές παραπομπές (references) Περίληψη (abstract): Η θέση της εξαρτάται

17 Υποβολή Πολλοί εκδοτικοί οίκοι επιστημονικών εδόε εκδόσεων δέχονται αεπιστολές με προτάσεις ροάες για έκδοση βιβλίων Επιστημονικές δημοσιεύσεις (papers) υποβάλλονται σε επιστημονικά περιοδικά (journals) για κρίση Προσκεκλημένη δημοσίευση (invited paper) Λογοτεχνικά βιβλία συνήθως υποβάλλονται μέσω πράκτορα (literary agent), αλλά και κατευθείαν στον εκδότη (unsolicited submissions)

18 Μορφή «χειρογράφου» χ ρ ρ φ Το υποβαλλόμενο έργο («χειρόγραφο») μπορεί να υποβληθεί σε: Χειρόγραφη μορφή Δακτυλογραφημένη μορφή Ηλεκτρονική μορφή (σε δισκέτα, CD, DVD ή μέσω του διαδικτύου) Ηλεκτρονική μορφή και εκτύπωση Σήμερα πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή Ο κάθε εκδοτικός οίκος έχει την πολιτική του όσον αφορά τον τρόπο υποβολής και την επιθυμητή μορφή του χειρογράφου

19 Το υποβαλλόμενο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να περιέχει μορφοποιήσεις ή όχι (προσυνεννόηση με εκδότη) Το κείμενο υποβάλλεται μόνο του, χωρίς εικόνες, διαγράμματα κ.λπ. Εικόνες, διαγράμματα,, πίνακες και οι ετικέτες τους, καθώς και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία υποβάλλονται σαν χωριστά αρχεία. Μερικές φορές προτιμώνται αρχεία εικόνας αντί για τα πηγαία αρχεία word ή excel Οι εικόνες σε ανάλυση τουλάχιστον 600 dpi

20 Συνήθως ζητείται και η συνυποβολή ενός αρχείου pdf το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία του υποβαλλόμενου έργου, για να φαίνονται οι επιθυμητές θέσεις των σχημάτων, των πινάκων κ.λπ. Τα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή που να μπορεί να διαβαστεί από τον εξοπλισμό του εκδοτικού οίκου Τα πρότυπα σήμερα είναι πλέον πολύ λίγα και στηρίζονται σε δημοφιλή και πολύ διαδεδομένα εμπορικά πακέτα Ειδικές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάσουν πολύπλοκα επιστημονικά κείμενα με μαθηματικές εξισώσεις, χημικούς συμβολισμούς κ.λπ.

21 Η έκδοση του επεξεργαστή κείμενου, το λειτουργικό σύστημα και το μορφότυπο (format) των υποβαλλόμενων εγγράφων και των συμπληρωμάτων τους πρέπει να αναφέρεται σαφώς κατά την υποβολή Ασυμβατότητες εκδόσεων των χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων πιθανόν να δημιουργήσουν δυσκολίες Ο καλός σχεδιασμός κατά τη συγγραφή και η προσυνεννόηση του συγγραφές με τον εκδοτικό οίκο μπορούν να διευκολύνουν ουσιαστικά την διαδικασία την έκδοσης, ελαττώνοντας το κόστος και την απαιτούμενη εργασία

22 Κρίση Τα λογοτεχνικά βιβλία κρίνονται από τον εκδότη και το επιτελείο του με οικονομικά, αισθητικά και λογοτεχνικά κριτήρια Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κρίνονται από την επιστημονική κοινότητα μέσω ενός συστήματος επιλογής κριτών μεταξύ των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο (peer review) Ομοίως κρίνονται και τα αξιόλογα επιστημονικά βιβλία

23 Αποδοχή Οι επιστημονικές εργασίες μπορούν να γίνουν δεκτές αλλά με επιφυλάξεις από τους κριτές, οι οποίοι μπορεί να διατυπώσουν αντιρρήσεις σε επιστημονικό επίπεδο ή να ζητήσουν διευκρινήσεις Ο συγγραφέας ή κάνει τις προτεινόμενες αλλαγές και δίνει τις απαραίτητες επεξηγήσεις, ή αποσύρει το χειρόγραφό του Αν οι αλλαγές και οι επεξηγήσεις γίνουν δεκτές από τους κριτές, ο επικεφαλής εκδότης (Editor in Chief) του περιοδικού κάνει δεκτή τη δημοσίευση Πιθανόν να ζητηθούν δομικές αλλαγές, αλλαγές στο στυλ, τη μορφοποίηση ή τη μορφή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων (π.χ. χ των εικόνων)

24 Στην περίπτωση του βιβλίου, β, ο εκδοτικός οίκος μπορεί να ζητήσει αλλαγές από τον συγγραφέα που αφορούν το ύφος η και ακόμα το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό, σε περίπτωση που θεωρεί ότι έτσι προωθείται καλύτερα η εμπορικότητα του βιβλίου Εφόσον γίνουν οι αλλαγές από τον συγγραφέα και τις αποδεχτεί ο εκδοτικός οίκος, συνάπτεται συμφωνία για την έκδοση Η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών γίνεται χωρίς αμοιβή, αλλά παρ όλα αυτά τα πνευματικά δικαιώματα τυπικά εκχωρούνται στον εκδοτικό οίκο

25 Σύναψη συμφωνίας Εκχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων (intellectual property rights) από τον συγγραφέα στον εκδοτικό οίκο και συμφωνία για πληρωμή δικαιωμάτων (royalty rates), ποσοστό δηλαδή επί της ακαθάριστης τιμής αντιτύπου. Προκαταβολή. Συμφωνία για αριθμό αντιτύπων, μορφή βιβλίου ββ (χαρτόδετο, ρ paperback pp ήμε σκληρό εξώφυλλο, hardback), είδος χαρτιού κ.λπ. Ειδικές συμφωνίες

26 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΑΖ 26

27 Διόρθωση Προετοιμασία έκδοσης (editorial stage) Διορθώσεις και τροποποιήσεις από τον εκδοτικό οίκο (copy editing) Πιθανές δομικές αλλαγές Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από τον συγγραφέα

28 Οι διορθωτές ς( (copy editors) Φροντίζουν ώστε το κείμενο να κυλάει, να είναι λογικό, ορθό και ακριβές και να μην προκαλεί νομικά προβλήματα στον εκδοτικό οίκο Διορθώνουν όπου χρειάζεται το ύφος γραφής ώστε να είναι συμβατό με αυτό του εκδοτικού οίκου Εφαρμόζουν το στυλ του εκδοτικού οίκου (house style) στη διαμόρφωση του εγγράφου (επικεφαλίδες, υποσημειώσεις, πλάγιους ή έντονους χαρακτήρες κ.λπ.) ) Διορθώνουν λάθη σε: ορθογραφία, στίξη, γραμματική, μαθηματικά, ορολογία

29 Προετοιμασία έκδοσης και σχεδιασμός (design stage) Ακολουθεί αμέσως μετά την παγίωση της τελικής μορφής του κειμένου Το είδος του εντύπου καθορίζει τον βαθμό της συμμετοχής του σχεδιασμού Περιλαμβάνει: την επιλογή και το μέγεθος της γραμματοσειράς την επιλογή των χρωμάτων την τοποθέτηση του κειμένου, των σχεδίων, φωτογραφιών και γενικά των γραφικών στη σελίδα (διάταξη σελίδας, σελιδοποίηση) τον σχεδιασμό του εξωφύλλου και κάθε πιθανού συνοδευτικού ή διαφημιστικού υλικού (CD ROM, αφισών κ.λπ.) )

30 Στρατηγική προώθησης (marketing stage) Για τα βιβλία και σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους, η διαδικασία της έκδοσης είναι συνήθως στενά συνδεδεμένη ημε τη στρατηγική προώθησης Τα αποτελέσματα της πρώιμης διαφήμισης συνεκτιμώνται όσον αφορά την ποιότητα παραγωγής, τον αριθμό των αντιτύπων,, την στρατηγική προώθησης κ.λπ.

31 Πριν το πιεστήριο (prepress) Προετοιμασία για την εκτύπωση Στοιχειοθεσία (typesetting) Καθορισμός ποιότητας χαρτιού Μέθοδος βιβλιοδεσίας Σχεδιασμός καλύμματος εξωφύλλου Έλεγχος δοκιμίων (ηλιοτυπίες) (proofreading) Σήμερα, η στοιχειοθεσία, η διάταξη σελίδας, η παραγωγή αρνητικών, η προετοιμασία των μητρών εκτύπωσης και των επιγραφών στη ράχη του βιβλίου γίνονται όλα με υπολογιστή

32 Οι Εκδοτικοί οίκοι Συνήθως κρατούν την διαφήμιση και την προώθηση αλλά αναθέτουν διάφορες εργασίες (διόρθωση, ό θ σχεδιασμό, διαμόρφωση σελίδας, έλεγχο δοκιμίων κ.λπ.) ) σε ειδικευμένες εταιρείες ή εξωτερικούς συνεργάτες Οι εφημερίδες και τα περιοδικά συνήθως έχουν δικά τους πιεστήρια. Οι εκδότες βιβλίων συνήθως αναθέτουν την εκτύπωση σε μεγάλα εργοστάσια Η διανομή ανατίθεται σε ειδικές εταιρείες διανομής που προωθούν το βιβλίο στη λιανική πώληση Με την εξάπλωση των υπολογιστών και του διαδικτύου, το τοπίο των εκδόσεων αλλάζει δραματικά (print on demand) d)

33 Στοιχειοθεσία

34 Στοιχειοθεσία (typesetting) Η σύνθεση χαρακτήρων (και κενών) ) για τον σχηματισμό μιας σελίδας Στην εκτύπωση με κινητά τυπογραφικά στοιχεία, η σελίδα συντίθεται από μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία Μονοτυπική (monotype) και λινοτυπική (linotype) μηχανή (hot metal typesetting) Φωτοστοιχειοθεσία (Phototypesetting) Χρήση υπολογιστή (Desktop publishing)

35 Κινητά τυπογραφικά στοιχεία (Movable type) 1439: Εφεύρεση των κινητών μεταλλικών στοιχείων και του πιεστηρίου εκτύπωσης (printing i press) από τον Johannes Gutenberg στη Γερμανία Η προς εκτύπωση σελίδα δημιουργείται γράμμα προς γράμμα με την τοποθέτηση η των στοιχείων αρχικά στο συνθετήριο (στοιχειοθεσία) χ και μετά σε μεταλλικό πλαίσιο σε συνδυασμό με λωρίδες και ξύλινες σφήνες, που συγκρατούν γρ το σύνολο στη θέση τους

36

37 Μονοτυπική και λινοτυπική μηχανή Μονοτυπική μηχανή: Tolbert Lanston, 1887 Λινοτυπική μηχανή: Ottmar Mergenthaler, 1886 Οι μεταλλικοί χαρακτήρες παράγονται από λιωμένο μέταλλο που χύνεται σε καλούπια τη στιγμή της στοιχειοθεσίας είτε μεμονωμένα (μονοτυπική μηχανή) είτε σε ολόκληρες σειρές (λινοτυπική μηχανή) Οι μηχανές αυτές ελέγχονται από πληκτρολόγιο και επιταχύνουν πολύ την στοιχειοθεσία Η μονοτυπική χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε μ ή χρη μ ή η ρ ς βιβλία ενώ η λινοτυπική σε εφημερίδες

38 Λινοτυπική μηχανή

39 Δύο μονομπλόκ τυπογραφικών στοιχείων (slag) που έχουν παραχθεί από την λινοτυπική μηχανή

40 Μονοτυπική μηχανή

41 Φωτοστοιχειοθεσία Δεκαετία του 1960 Χρησιμοποιεί μια φωτογραφική φ τεχνική για τη δημιουργία στηλών χαρακτήρων σε ένα ρολό χαρτιού Τα ρολά αυτά επικολλώνται το ένα πλάι στο άλλο μαζί με γραφικά και έτσι δημιουργείται η σελίδα (paste up) Η σελίδα φωτογραφίζεται και το φιλμ χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λιθογραφικής πλάκας : Autologic APS5, III VideoComp and Linotron 202, μηχανές φωτοστοιχειοθεσίας οδηγούμενες από υπολογιστή

42 Ψηφιακή στοιχειοθεσία Imagesetting: δημιουργία ολόκληρης σελίδας σαν μια ψηφιακή εικόνα υψηλής ανάλυσης (RIP, Raster Image Processing) Χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικές γλώσσες (markup language) για την περιγραφή των χαρακτηριστικών της σελίδας (πρόγονοι των HTML, XML) 1985, DTP: desktop publishing (Apple Macintosh, Adobe PageMaker, QuarkXPress, PostScript) 1995, προσωπικοί υπολογιστές

43 Εξέλιξη ξηστα στάδια προεκτύπωσης Λιθογραφία, τυπική διαδικασία προετοιμασίας για εκτύπωση: Στοιχειοθεσία: Φωτοστοιχειοθεσία: κόλλημα στηλών κειμένου, εικόνων κ.λπ. με το χέρι σε οδηγούς σελίδας Αργότερα, στοιχειοθεσία με υπολογιστή και εκτύπωση σελίδας σε χαρτί Οι εικόνες εισάγονται με φωτογράφηση και κόλλημα στον οδηγό σελίδας Φωτογράφηση της σελίδας, δημιουργία φιλμ Πρόχειρη ρη εκτύπωση για έλεγχο δοκιμίων Κατασκευή πλακών εκτύπωσης

44 Σήμερα Η στοιχειοθεσία,, η προσθήκη εικόνων και η διαμόρφωση σελίδας πραγματοποιείται αποκλειστικά με Η/Υ/ Τα φιλμ μπορούν να εκτυπωθούν κατευθείαν από την έξοδο του Η/Υ (δεν χρειάζεται φωτογράφηση) ή Μπορούν να κατασκευαστούν κατευθείαν πλάκες εκτύπωσης από την έξοδο του Η/Υ ή Μπορεί να γίνει η τελική εκτύπωση (στάδιο παραγωγής) κατευθείαν από την έξοδο του Η/Υ (Digital press)

45 ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (με το χέρι) ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΜ ΠΛΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΜ ΠΛΑΚΕΣ (με H/Y) ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ. ΦΙΛΜ ΠΛΑΚΕΣ (με H/Y) ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ... ΠΛΑΚΕΣ (με H/Y) ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ.. (με H/Y) ΕΚΤΥΠΩΣΗ

46 Μεγέθη χαρτιών μοντάζ ορολογία

47 Σειρά Α ISO 216, στηρίχτηκε στο Γερμανικό DIN 476 Σειρά άα: λόγος διαστάσεων φύλλου = τετραγωνική ρίζα του 2 = 1,4142 Το Α0 έχει εμβαδό 1m² και διαστάσεις 1189x841 mm Τα επόμενα μεγέθη στη σειρά (Α1, A2, A3, κ.ο.κ.) προκύπτουν με υποδιπλασιασμό (διαίρεση με το 2) του εμβαδού του προηγούμενου Ή με δίπλωμα στη μέση! Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο μέγεθος είναι το Α4 ( mm) Πορτραίτο (portrait) Τοπίο (landscape)

48

49 Τυποποιημένα μεγέθη βιβλίων ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΨΙΜΟ Metric Crown 8vo 186x x120 Mti Metric Large Crown 8vo 198x x126 Metric Demy 8vo 216x x135 Metric Royal 8vo 234x x153 Metric Crown 4to 246x x186 Metric Large Crown 4to 258x x198 Metric Demy 4to 276x x216 Metric Royal 4to 312x x234

50 Τρόποι διπλώματος του φύλλου Quad και ονομασίες των διαστάσεων που προκύπτουν

51 Μοντάζ

52

53 ISBN: International Standard Book Number = Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου (http://www.nlg.gr/kanisbn.htm) Κωδικός αριθμός με 10 ή 13 ψηφία που χαρακτηρίζει με μοναδικό τρόπο ένα βιβλίο (και σε barcode). Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα Παραγγελίες ςβιβλίων β με αυτόν Αναγνώσιμο από barcode reader Έτοιμες βιβλιογραφικές βλ εγγραφές

54

Ιστορία της γραφής και της τεχνολογίας των πληροφοριών

Ιστορία της γραφής και της τεχνολογίας των πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ιστορία της γραφής και της τεχνολογίας των πληροφοριών ΑΘΗΝΑ, 2009 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01

2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01 2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1381 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Information and documentation Vocabulary ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟ 2011 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Πάτρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιμέλεια: Απόστολος Ραφαηλίδης Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2010/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΨίΑΙΠΠΛΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1.1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1 1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ANDROID ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δημήτριος Θ. Τσόντος Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εκδοτική ΑΘΗΝΑ, 2009 1 ΜΕΡΟΣ 5 ο Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οδηγίες για συγγραφείς Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα