«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»"

Transcript

1 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Η τεχνολογία στην προσχολική εκπαίδευση: Θετική ή αρνητική πρακτική στη διαδικασία απόκτησης γνώσης; Προτάσεις για τη χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών» Ευγενία Θεοδότου Νηπιαγωγός, Εκπαιδευτικός, MA, Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο, Δημόσια ΙΕΚ, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνολογία στην εκπαίδευση έχει χαρακτηριστεί ωφέλιμη αλλά και αρνητική όσο αφορά την απόκτηση γνώσεων των μαθητών. Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, οι απόψεις διίστανται για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν οι παιδαγωγοί απέναντι στη χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στο νηπιαγωγείο και στην ποσότητα και ποιότητα της ψηφιακής γνώσης που χρειάζονται τα παιδιά να κατέχουν τελειώνοντας το νηπιαγωγείο. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συζητήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτή η εργασία συνδέει τις ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές με τις ανάλογες παιδαγωγικές θεωρίες, τεκμηριώνει τη χρησιμότητα του υπολογιστή ως εργαλείο μάθησης στην προσχολική αγωγή και προτείνει διδακτικές μεθοδολογίες για την παιδαγωγική χρήση της τεχνολογίας στην προσχολική αγωγή. Παράλληλα, αναλύει τους διάφορους κοινωνικούς παράγοντες και τη θετική και αρνητική τους επιρροή στην αξιοποίηση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην εκπαίδευση. Βασικό επιχείρημα αυτής της εργασίας είναι ότι η τεχνολογία στο νηπιαγωγείο έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών όταν εφαρμόζεται σε κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας και υπάρχει η διακριτική καθοδήγηση και βοήθεια του ενήλικα. Σε αντίθεση, η προσωπική συνεχής χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στη διαδικασία απόκτησης γνώσης και κοινωνικοποίησής τους. Αυτή η εργασία μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρον εργαλείο για τους παιδαγωγούς, ως προς την παιδαγωγική πρακτική του υπολογιστή και του διαδικτύου και την καλλιέργεια των ευεργετικών επιπτώσεων στην πορεία κατάκτησης της γνώσης και κοινωνικοποίησης των παιδιών, αλλά και για τους ερευνητές μιας και το ερευνητικό βάρος δίνεται περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: προσχολική εκπαίδευση, ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδίκτυο, διδακτικές μεθοδολογίες, παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, κοινωνικοί προβληματισμοί [446]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές είναι μία σημαντική πλευρά στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Οι τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τα μικρά παιδιά, διατηρώντας μια παιγνιώδη ατμόσφαιρα στη σχολική τάξη, γεγονός που συμβάλλει θετικά στη συγκέντρωση προσοχής των παιδιών (Lewin, 2000). Ερευνητές υποστηρίζουν πως ο χώρος του νηπιαγωγείου έχει καθοριστική σημασία στη μαθησιακή ανάπτυξη και στην περαιτέρω σχολική επίδοση των παιδιών, καθώς οι δραστηριότητες σε αυτήν την ηλικία βοηθάνε τα παιδιά να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνωστικές και πνευματικές τους ικανότητες και να καλλιεργήσουν μια θετική στάση προς το σχολείο γενικότερα (Tymms, Merrell & Henderson, 1997; Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου & Χρυσαφίδης, 2008; Siraj-Blatchford, Taggart, Sylva, Sammons & Melhuish, 2008; Yan & Yuejuan, 2008; Tymms, Jones, Albone & Henderson, 2009). Γι αυτόν το λόγο τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η παιδαγωγική ομάδα είναι πολύ σημαντικά στην κατάκτηση της γνώσης από τα μικρά παιδιά. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (βλ. ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ, 2003:4310) υποστηρίζει την ένταξη των ψηφιακών εφαρμογών στις καθημερινές δράσεις, με σκοπό «να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του». Ωστόσο, ο τρόπος που θα αξιοποιηθεί αυτή η πρακτική, χρήζει μεγάλης σημασίας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και αυτό έχει αποτελέσει πηγή μεγάλων προβληματισμών στο χώρο της επιστημονικής κοινότητας. Ερευνητές όπως οι Hertzog & Klein (2005) υποστηρίζουν πως η τεχνολογία όταν χρησιμοποιείται σωστά έχει την ικανότητα να συνεισφέρει ευεργετικά στη μάθηση των παιδιών. Αντιθέτως, ερευνητές όπως οι Cordes & Miller (2000) τονίζουν πως δεν υπάρχουν αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν την παιδαγωγική αξία των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην προσχολική αγωγή, περιγράφοντας επίσης αρκετές βλαβερές συνέπειες στην υγεία και στη μάθηση των παιδιών. Αυτή η εργασία συζητάει τις παιδαγωγικές πρακτικές στη χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην καθημερινή ζωή των παιδιών στο νηπιαγωγείο, τονίζοντας παράλληλα τις πλευρές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Βασικό επιχείρημα αυτής της εργασίας είναι ότι οι ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στο νηπιαγωγείο συμβάλλουν θετικά στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και τονίζεται η σημαντική συμβολή του παιδαγωγού και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών. Ωστόσο, υποστηρίζεται πως μια ατομική και εξακολουθητική χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Αρχικά θα συζητηθούν τα ερευνητικά δεδομένα και οι διάφορες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, οι οποίες συνδέονται και τεκμηριώνουν τη [447]

3 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» χρήση του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι κοινωνικοί παράγοντες και οι κοινωνικοί προβληματισμοί που επηρεάζουν θετικά αλλά και αρνητικά την ενσωμάτωση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στο νηπιαγωγείο και τέλος θα συζητηθούν τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιεί η παιδαγωγική ομάδα στο νηπιαγωγείο είναι πολύ σημαντικές και οφείλουν να συνδέονται με τις ανάλογες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης με σκοπό να τεκμηριώνουν την εγκυρότητά τους και την εκπαιδευτική τους αξία και πρακτική. Ο κοινωνικός δομισμός (social constructivism) είναι μια από τις σημαντικές παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, η οποία συνδέεται και τεκμηριώνει τις ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην προσχολική αγωγή. Η θεωρία αυτή «δίνει περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη ως κοινωνικοπολιτιστική διαδικασία και θεωρεί ότι οι κοινωνικές, οι ιστορικές, οι πολιτιστικές και οι βιολογικές όψεις της ανάπτυξης συνεργάζονται» (Αλευριάδου, Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου & Χρυσαφίδης, 2008:15). Σύμφωνα με τη μια πλευρά του κοινωνικού δομισμού, τα παιδιά αναπτύσσουν νέες γνωστικές ικανότητες και δυνατότητες μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Ο Vygotsky (1962), ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές αυτής της παιδαγωγικής θεωρίας, προτείνει πως η μίμηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των νοητικών ικανοτήτων των παιδιών. Υποστηρίζει πως τα παιδιά μαθαίνουν νέα γνωστικά αντικείμενα καθώς μιμούνται τους ενήλικες και τα άλλα παιδιά. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Vygotsky (1978) υπέδειξε ότι η διαδικασία απόκτησης και κατανόησης της γνώσης αποτελείται από διάφορα στάδια. Βασιζόμενος στη θεωρία του ατομικού δομισμού (βλ. Dewey, 1916; Piaget & Inhelder, 2000), ο Vygotsky (1978:57), προτείνει πως κάθε λειτουργία στην ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζεται δύο φορές: μια στο κοινωνικό επίπεδο και αργότερα στο ατομικό επίπεδο, πρώτα ανάμεσα στους ανθρώπους και έπειτα μέσα στο ίδιο το παιδί. Με άλλα λόγια, υποστηρίζει πως η διαδικασία μάθησης των παιδιών επαφίεται μέσα στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και τα παιδιά αξιοποιούν αυτές τις αλληλεπιδράσεις για να εσωτερικεύσουν και να κατακτήσουν την καινούρια γνώση. Στο νηπιαγωγείο, τα μικρά παιδιά αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και με το/τη νηπιαγωγό κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003:4307) αναγνωρίζει ότι «η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα». Μέσα από αυτήν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τα παιδιά αποκτούν νέες γνωστικές και κοινωνικές ικανότητες με το να μιμούνται τους συμμαθητές τους και το/τη δάσκαλο/δασκάλα τους. Ερευνητές, όπως η Hujala (2002), υποστηρίζουν πως η διαδικασία μάθησης στο νηπιαγωγείο, για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί [448]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών. Λίγο αργότερα, η Aubrey (2008:9) συμφωνεί με τη Hujala (2002), χαρακτηρίζοντας τα νήπια ως ενεργούς κοινωνικούς παράγοντες. Η θεωρία του κοινωνικού δομισμού συνδέεται με τις ψηφιακές και διαδικτυακές δραστηριότητες στην προσχολική εκπαίδευση και τεκμηριώνει την παιδαγωγική τους αξία και πρακτική. Ερευνητές, όπως οι Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ (2001:105), υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα, τονίζοντας πως το διαδίκτυο έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα και προάγει τη μάθηση των παιδιών, καθώς τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου χωρίς να τους περιορίζουν «τα υλικά όρια της αίθουσας». Επομένως, τα παιδιά μέσα από τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν πολύτιμη γνώση καθώς αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν με μια μεγαλύτερη ομάδα συμμετεχόντων, γεγονός που συμβάλλει θετικά στη νοητική τους ανάπτυξη. Μερικά χρόνια αργότερα, οι Plowman & Stephen (2005) συμπληρώνουν τους Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ (2001), επισημαίνοντας ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συνεργάζονται κατά τη διάρκεια των τεχνολογικών τους δραστηριοτήτων, βοηθώντας το ένα το άλλο να διορθώσουν τυχόν λάθη ή να αποφασίσουν ποια είναι η σωστή εντολή. Οι Plowman & Stephen (2005) διευκρινίζουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αλληλεπιδρούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους κατά τη διάρκεια των τεχνολογικών τους δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι τα παιδιά διαπραγματεύονται τη σειρά τους στο ποιος θα παίξει στον υπολογιστή, συζητούν για το που πρέπει να πατήσουν για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και μοιράζονται τη χαρά τους όταν φέρουν εις πέρας μια δραστηριότητα. Συνεπώς, βασιζόμενοι σε αυτά τα επιχειρήματα, οι ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση προάγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών, η οποία συμβάλλει θετικά στην κατάκτηση της γνώσης. Μια άλλη σημαντική παιδαγωγική θεωρία μάθησης είναι η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal development), η οποία επίσης συνδέεται και τεκμηριώνει τις τεχνολογικές δραστηριότητες στην προσχολική ηλικία. Ο Vygotsky (1978), προσπαθώντας να βρει την κατάλληλη σχέση μεταξύ της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών, προτείνει πως αυτά που τα παιδιά μπορούν να κατορθώσουν με τη βοήθεια του ενήλικα καθρεφτίζουν τις γνωστικές τους ικανότητες. Είναι εντελώς αντίθετος με την άποψη πως οι γνωστικές ικανότητες των παιδιών φαίνονται μόνο με τα αποτελέσματα των ατομικών τους προσπαθειών. Σύμφωνα με τους Αλευριάδου, Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου & Χρυσαφίδης (2008:17) «η έννοια της συνοικοδόμησης δίνει έμφαση στο παιδί, που το χαρακτηρίζει ως δυναμικό παίκτη της δικής του μάθησης». Ο Vygotsky (1978:86) αναγνωρίζει ότι η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» είναι η απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού, η οποία έχει καθοριστεί από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων, και το επίπεδο της ενδεχόμενης ανάπτυξης, [449]

5 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» το οποίο έχει καθοριστεί από την επίλυση προβλημάτων με την καθοδήγηση των ενηλίκων ή με τη συνεργασία με τους πιο ικανούς συνομηλίκους. Με άλλα λόγια, προτείνει πως υπάρχουν δεξιότητες που τα παιδιά μπορούν να μάθουν μόνα τους μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι τους, χωρίς τη βοήθεια των ενηλίκων, δεξιότητες μέσα στη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» που τα παιδιά είναι ικανά να μάθουν μόνο με τη μεσολάβηση των ενηλίκων ή των πιο ικανών συνομηλίκων και δεξιότητες που τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν είτε μόνα τους είτε με βοήθεια σε συγκεκριμένη ηλικία. Οι δεξιότητες που εμπεριέχονται στη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» είναι ανάλογες με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών και με τις προηγούμενες δεξιότητες που έχουν κατακτήσει τα παιδιά. Δεξιότητες οι οποίες δεν είναι μέσα στις δυνατότητες των παιδιών δεν είναι δυνατόν και να κατακτηθούν, καθώς η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» έχει όρια, τα οποία διευρύνονται με την πάροδο του χρόνου (Ντολιοπούλου, 2001). Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο είναι αρκετά μικρά ώστε να μπορούν να ανακαλύψουν και να κατακτήσουν μόνα τους όλες τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή τους. Σε αυτήν τους την εξέλιξη, οι ενήλικες και οι πιο ικανοί συνομήλικοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς μπορούν να διευρύνουν το νοητικό πεδίο των μικρών παιδιών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). Σύμφωνα με την Ντολιοπούλου (2001), είναι πολύ σημαντικό η θεωρία της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» του Vygotsky να επηρεάζει την προσχολική εκπαίδευση κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Ο Wood (1988) τεκμηριώνει αυτό το επιχείρημα, αναλύοντας παραδείγματα στα οποία παιδιά πέντε χρόνων βελτίωσαν τις νοητικές τους ικανότητες μέσα από την καθοδήγηση των ενηλίκων. Καταλήγει ότι παρόλο που τα παιδιά έχουν την πνευματική ικανότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, δεν πρόκειται να αξιοποιήσουν αυτήν τους την ικανότητα μόνα τους. Γι αυτό το λόγο, ο Wood (1988) τονίζει πως τα παιδιά χρειάζονται την καθοδήγηση του ενήλικα στη διαδικασία κατάκτηση της γνώσης. Οι Christ & Wang (2008) συμπληρώνουν τα συμπεράσματα του Wood (1998), επικεντρώνοντας την έρευνά τους στην αποδοτικότητα της βοήθειας των πιο ικανών συνομηλίκων. Καταλήγουν πως οι πιο ικανοί μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνετέλεσαν στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των άλλων μελών της ομάδας, με το να τους εξηγούν και να τους βοηθούν να καταλάβουν και να κατακτήσουν τη νέα προσφερόμενη γνώση. Η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» συνδέεται με τις ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση και τεκμηριώνει την παιδαγωγική τους αξία και πρακτική. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003:4310) επισημαίνει πως ο εκπαιδευτικός παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να παίζουν με ασφάλεια τις διαθέσιμες ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές. Μεγάλη σημασία δίνει επίσης και ο Ευαγγέλου (2007) στη συμβολή του παιδαγωγού στις δραστηριότητες των παιδιών στον ευαίσθητο χώρο του διαδικτύου. Τα μικρά παιδιά μπορούν εύκολα να ξεχάσουν τον παιδαγωγικό σκοπό των ηλεκτρονικών τους δραστηριοτήτων, παίζοντας για ατελείωτες [450]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ώρες παιχνίδια στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο χωρίς καμία παιδαγωγική αξία. Οι Klein, Nir-Gar & Darom (2000) υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα, τεκμηριώνοντας ότι τα παιδιά έχουν καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα στις τεχνολογικές τους δραστηριότητες όταν υποβοηθιούνται από τους ενήλικες, σε αντίθεση με τα παιδιά που παίζουν εντελώς ελεύθερα στον υπολογιστή. Συνεπώς, ο ρόλος του παιδαγωγού και του ενήλικα, που είναι και το ζητούμενο στη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης», είναι πολύ σημαντικός στην πορεία κατάκτησης και κατανόησης της γνώσης από τα παιδιά στην προσχολική ηλικία. Μια άλλη σημαντική παιδαγωγική θεωρία είναι ο συμπεριφορισμός (behaviorism). Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας οι μαθητές οφείλουν να κατακτήσουν τη νέα γνώση μέσα από ατομική μελέτη (Mergel, 1998). Παρόλο που αυτή η θεωρία δεν συνδέεται άμεσα με τις τεχνολογικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο αλλά και με τη διδακτική μεθοδολογία στην προσχολική αγωγή γενικότερα, καθρεφτίζει έμμεσα τις δραστηριότητες των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους. Η Canning (2007) περιγράφει καταστάσεις στις οποίες μικρά παιδιά αναπαρήγαγαν στο ελεύθερο παιχνίδι τους τις εμπειρίες που είχαν με τους ενήλικες. Παρομοίως, τα νήπια μερικές φορές εφαρμόζουν στο ελεύθερο παιχνίδι τους τις δράσεις που πραγματοποίησαν με τους ενήλικες στον υπολογιστή ή στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά, αυτές οι δραστηριότητες δεν παροτρύνονται από τους ενήλικες όπως στη συμπεριφοριστική θεωρία επειδή τα παιδιά ασχολούνται οικειοθελώς. Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης επίσης τεκμηριώνουν την παιδαγωγική αξία της τεχνολογίας, αλλά αναλύοντας την ερευνητική τους προσέγγιση και μεθοδολογία μπορεί να ισχυριστεί πως μερικά από αυτά δε διέπονται άμεσα από τις ανάλογες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης. Ίσως σημαντικό λόγο σε αυτό το γεγονός να αποτελεί το ιδιαίτερο και απαιτητικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου αλλά και το κόστος της τεχνολογίας στον προϋπολογισμό των εξόδων μιας τέτοιας ερευνητικής μεθοδολογίας. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές όπως οι Comaskey, Savage & Abrami (2009), οι Klein, Nir-Gal & Darom (2000), οι Segers & Verhoeven (2005) και η Lewin (2000) τεκμηριώνουν τη θετική επίδραση των ψηφιακών εφαρμογών στη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο, μόνο η ερευνητική μεθοδολογία των δυο πρώτων ερευνών συνδέεται με τη θεωρία του κοινωνικού δομισμού και τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης», καθώς προσφέρουν την επιθυμητή αλληλεπίδραση μεταξύ της παιδαγωγικής ομάδας και το διακριτικό ρόλο του ενήλικα, γεγονός που συμβάλλει στην επιτυχημένη γνωστική ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Αντιθέτως, η ερευνητική μεθοδολογία των δυο τελευταίων ερευνών συνδέεται περισσότερο με τη θεωρία του συμπεριφορισμού παρά με τη θεωρία του κοινωνικού δομισμού και τη «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης», καθώς τα παιδιά κατά τη διάρκεια της [451]

7 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» παρέμβασης φορούσαν ακουστικά με σκοπό να μειώσουν τους πιθανούς θορύβους της τάξης, οι οποίοι θα αποσπούσαν την προσοχή τους. Όπως πολύ εύστοχα τονίζουν οι Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ (2001:108), η εκπαίδευση οφείλει να αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που παρέχει η τεχνολογία με απώτερο σκοπό «όχι την επιβίωση αλλά τη λειτουργική συμβίωση» μαζί της. Συνεπώς, μια τέτοια παιδαγωγική πρακτική των ψηφιακών εφαρμογών δεν αξιοποιεί την τεχνολογία ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης έτσι ώστε να «συμβιώνει λειτουργικά», όπως τονίζουν οι Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ (2001:108), καθώς μοιάζει να αντικαταστεί την παιδαγωγική ομάδα διότι δεν παρέχει αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας. Ωστόσο, αυτή η εργασία ισχυρίζεται πως τέτοιες τεχνολογικές εφαρμογές θα μπορούσαν να συνδέονται με τη θεωρία του κοινωνικού δομισμού, εάν τα παιδιά ολοκληρώνοντας τις τεχνολογικές τους δραστηριότητες συζητούσαν με το/τη νηπιαγωγό ή τα υπόλοιπα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας τις εμπειρίες τους και τα εμπόδια που συνάντησαν και ως εκ τούτου υπήρχε η επιθυμητή αλληλεπίδραση που είναι το ζητούμενο σε αυτήν τη θεωρία. Μέσα από αυτήν τη συζήτηση, συμπεραίνεται ότι οι ψηφιακές και διαδικτυακές δραστηριότητες στην προσχολική αγωγή τεκμηριώνουν την παιδαγωγική τους αξία και πρακτική καθώς συνδέονται με τις ανάλογες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα. Χρήζει ιδιαίτερης σημασίας ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στο νηπιαγωγείο, καθώς μια συνεχής ατομική αξιοποίηση αυτών των εφαρμογών μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη μάθηση και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αυτή η εργασία προτείνει ως ευεργετική διδακτική μεθοδολογία πρακτικές οι οποίες συνδέονται με τη θεωρία του κοινωνικού δομισμού και τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης». Πιο συγκεκριμένα, προτείνει οι ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές να αξιοποιούνται από μια μικρή ομάδα παιδιών, αντί από το κάθε παιδί ξεχωριστά, η οποία καθοδηγείται διακριτικά από το/τη νηπιαγωγό διότι με αυτόν τον τρόπο το κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες και να αξιοποιεί την κοινωνική αλληλεπίδραση που του προσφέρει η ομάδα στην απόκτηση γνώσης. Προτείνεται επίσης τα παιδιά μετά από τις ατομικές τους ψηφιακές δραστηριότητες να αλληλεπιδρούν με την παιδαγωγική ομάδα, ανταλλάσοντας απόψεις για τις εμπειρίες τους και τα προβλήματα που τυχόν συνάντησαν και ψάχνοντας από κοινού να βρουν την κατάλληλη λύση. Στη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών στην προσχολική εκπαίδευση, σημαντικό ρόλο κατέχουν και ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες και προβληματισμοί οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν θετικά αλλά και αρνητικά την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή του νηπιαγωγείου. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν αυτοί οι παράγοντες και οι προβληματισμοί και η έκταση που μπορούν να έχουν στη διδακτική μεθοδολογία των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην προσχολική εκπαίδευση. [452]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η φράση «Ξέρεις που βρίσκεται το παιδί σου αυτήν τη στιγμή;» παίρνει μια ολοκαίνουρια σημασία στη σημερινή κοινωνία, διότι τα παιδιά μπορεί να βρίσκονται στο σπίτι αλλά να είναι οπουδήποτε στο διαδίκτυο και να παίζουν παιχνίδια με άλλα παιδιά όχι μόνο από άλλες περιοχές άλλα και από άλλες ηπείρους (Hertzog & Klein, 2005:24). Η τεχνολογία χρησιμοποιείται πλέον σε καθημερινές και απαραίτητες πτυχές της ζωής μας, γεγονός που έχει αλλάξει ριζικά τη δομή της σημερινής κοινωνίας. Τα παιδιά πριν ακόμα έρθουν στο νηπιαγωγείο έχουν μια πληθώρα από τεχνολογικές εμπειρίες στην καθημερινή ζωή τους και όπως επισημαίνουν οι Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ (2001) δεν είναι λίγες οι φορές που ξεπερνούν στις γνώσεις τους ενήλικες σε αυτόν τον τομέα. Οι Hertzog & Klein (2005) ορίζουν μια διακριτή γραμμή ανάμεσα στη σημερινή γενιά των μαθητών και στους γονείς τους. Πολύ εύστοχα αναφέρουν ότι τα παιδιά δε χρειάζονται να προσαρμοστούν στην καινούρια τεχνολογική κοινωνία διότι γεννήθηκαν σε αυτήν, σε αντίθεση με τους γονείς τους που απέκτησαν τις τεχνολογικές τους γνώσεις σαν μια ξένη γλώσσα σε μεγάλη ηλικία. Αυτό το γεγονός επηρεάζει θετικά την ενσωμάτωση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην προσχολική εκπαίδευση καθώς είναι καλό να υπάρχει μια συνέχεια από την καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο και είναι σημαντικό η εκπαίδευση που προσφέρει το σχολείο να εφοδιάζει τα παιδιά με τις απαραίτητες γνώσεις για τη μετέπειτα ζωή τους. Ωστόσο, ο Αλαχιώτης (2003) θέτει πολύ εύστοχα το ερώτημα της ποιότητας και της ποσότητας της ψηφιακής γνώσης που χρειάζονται οι μαθητές για να είναι προετοιμασμένοι για τη ψηφιακή μας κοινωνία. Λίγο αργότερα, οι Hertzog & Klein (2005) απαντούν πως τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, ερχόμενα σε επαφή με τις ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές, αποκτούν σημαντικές γνώσεις γύρω από τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, όπως να μαθαίνουν να δημιουργούν και να χειρίζονται οποιασδήποτε μορφής έγγραφα, να χειρίζονται επιτυχώς την επιφάνεια εργασίας και το ποντίκι του υπολογιστή και να τυπώνουν τις ψηφιακές τους δημιουργίες. Οι κοινωνικοί παράγοντες δε συμβάλλουν πάντα θετικά στην ενσωμάτωση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην εκπαίδευση. Υπάρχουν μερικοί σημαντικοί κοινωνικοί παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν θετικά αλλά και αρνητικά τη διδακτική μεθοδολογία των τεχνολογικών εφαρμογών. Οι Hall & Higgins (2002) αναγνωρίζουν τρεις τέτοιους παράγοντες που κυριαρχούν μέσα στην εκπαιδευτική επαγγελματική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι το μεγάλο επίπεδο (macro level) αναφέρεται σε εθνικά και πολιτικά θέματα, το μεσαίο επίπεδο (meso level) περικλείει την ιδεολογία και τη στάση των τοπικών κοινωνιών όπως σχολεία και γειτονιές και το μικρό επίπεδο (micro level) αντιπροσωπεύει τις προσωπικές απόψεις. Αυτοί [453]

9 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» οι τρεις παράγοντες μπορούν να υποστηρίξουν αλλά και να εμποδίσουν την αξιοποίηση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους για να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό ή ένα αρνητικό περιβάλλον απέναντι στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, στο μεγάλο επίπεδο, η κυβέρνηση μπορεί να διαθέσει ή όχι τα απαραίτητα κονδύλια για τον εφοδιασμό των σχολείων με τεχνολογικές εφαρμογές στο μεσαίο επίπεδο, τα ήθη και τα έθιμα των μικρών κοινωνιών αλλά και οι συμβαλλόμενοί τους, όπως γονείς ή διευθυντές σχολείων, μπορεί να είναι αντίθετα με αυτήν την πρακτική και να μην παρέχουν το κατάλληλο κλίμα συνεργασίας και ηθικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς και τέλος στο μικρό επίπεδο, οι δάσκαλοι μπορεί να μην είναι πεπεισμένοι για τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με αποτέλεσμα, να έχουν διαθέσιμες ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στη σχολική τάξη αλλά να μην τις χρησιμοποιούν επαρκώς ή ακόμα και καθόλου. Οι Hall & Higgins (2002) τονίζουν ότι το μικρό επίπεδο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας απ όλους, διότι μόνο όταν αυτός ο παράγοντας ληφθεί σημαντικά υπόψη θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γι αυτό το επιχείρημα αρκεί να φανταστούμε την περίπτωση που οι σχολικές τάξεις έχουν εφοδιαστεί με υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο και το γενικό κλίμα στο σχολείο, από το διευθυντή και τους γονείς, είναι θετικό προς αυτήν την πρακτική αλλά δεν έχει δοθεί στους δασκάλους η κατάλληλη ενημέρωση για τις διδακτικές μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμόσουν στις διαθέσιμες ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές και τις θετικές τους επιδράσεις στην κατάκτηση της γνώσης και έτσι είναι απρόθυμοι να αξιοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές. Συνεπώς, ο σημαντικός παράγοντας του μικρού επιπέδου αιτιολογεί τις διαφορετικές απόψεις και τους προβληματισμούς στο αν οι ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στη μάθηση και στη συμπεριφορά των παιδιών. Οι Plowman & Stephen (2003) αναγνωρίζουν πως η τεχνολογία στην εκπαίδευση δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα διότι οι μαθητές έχουν χαρακτηριστεί ως παθητικοί αλλά και ως ενεργητικοί καταναλωτές της τεχνολογίας. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Higgins (2008) υποστηρίζει επίσης πως υπάρχουν δυο διαφορετικές σχολές αντιλήψεων γύρω από τη ψηφιακή μάθηση των παιδιών. Οι Cordes & Miller (2000) υποστηρίζουν την αρνητική σχολή αντίληψης γύρω από τη ψηφιακή μάθηση των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, περιγράφοντας διάφορες αρνητικές συνέπειες στις φυσικές και πνευματικές ικανότητες των παιδιών. Υποστηρίζουν πως υπάρχουν πολύ λίγες ερευνητικές μελέτες που τεκμηριώνουν την ευεργετική επίδραση της τεχνολογίας στη μάθηση των παιδιών και χαρακτηρίζουν αυτήν την πρακτική ως το τέλος της παιδικής ηλικίας. Επιπροσθέτως, κατηγορούν τις τεχνολογικές δραστηριότητες για σοβαρές συνέπειες στην υγεία των παιδιών όπως παχυσαρκία, μυοσκελετικά προβλήματα, προβλήματα όρασης και αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως τα επιχειρήματα των Cordes & Miller (2000) είναι μερικώς σωστά, διότι οι [454]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ τεχνολογικές δραστηριότητες των μικρών παιδιών έχουν ευεργετικά αποτελέσματα όταν συνδέονται με τη θεωρία του κοινωνικού δομισμού και τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» και συνεπώς συνδέονται με τις ανάλογες διδακτικές μεθοδολογίες. Ένας άλλος κοινωνικός προβληματισμός στη χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην προσχολική εκπαίδευση είναι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Μπορεί να ισχυριστεί πως η τεχνολογική γνώση που κερδίζουν οι μαθητές στο νηπιαγωγείο ίσως να είναι ξεπερασμένη όταν τελειώσουν το σχολείο. Ωστόσο, το νέο το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003) ενσωματώνει τη διδασκαλία της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με σκοπό την προώθηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά εξελίσσουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες και αποκτούν χρήσιμη ψηφιακή και διαδικτυακή εμπειρία για τη μετέπειτα ζωή τους. Συνοψίζοντας, οι κοινωνικοί παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στην εφαρμογή αλλά και στη μη χρησιμοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών στο χώρο του νηπιαγωγείου. Όπως τονίζουν οι Hall & Higgins (2002) οι ατομικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιτυχημένη εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι που καθορίζουν την ποιότητα και την ποσότητα της γνώσης αλλά και τη διδακτική μεθοδολογία που θα προτείνουν στην υπόλοιπη παιδαγωγική ομάδα για την κατάκτηση της γνώσης. Γι αυτό το λόγο, αυτή η εργασία μπορεί να συνεισφέρει θετικά στις ατομικές πεποιθήσεις των παιδαγωγών, αφού προτείνει διδακτικές πρακτικές οι οποίες είναι σύμφωνες με τις παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τεχνολογία κατέχει πλέον σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, γεγονός που επηρεάζει θετικά την ενσωμάτωση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην προσχολική εκπαίδευση. Οι εφαρμογές αυτές τεκμηριώνουν την εκπαιδευτική τους αξία και πρακτική στην προσχολική αγωγή καθώς συνδέονται με τις παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης. Ωστόσο, όπως και η Donaldson (1978) υποστηρίζει, ο τρόπος που προσεγγίζεται ένα γνωστικό αντικείμενο έχει μεγάλη σημασία στην επιτυχημένη έκβαση αυτής της διδακτικής. Οι τεχνολογικές δραστηριότητες μπορεί να έχουν ευεργετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες στην πορεία κατάκτηση της γνώσης και στην κοινωνικοποίηση των μικρών παιδιών και αυτό οφείλεται στον τρόπο που προσεγγίζονται από την παιδαγωγική ομάδα. Για να συμβάλουν θετικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών προτείνεται να εφαρμόζονται σε ένα κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας και να καλλιεργούν την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων μέσα στην παιδαγωγική ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν μικρές [455]

11 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ομάδες παιδιών ασχολούνται με τις διαθέσιμες ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές αλλά και όταν τα παιδιά συζητούν τις ατομικές τους τεχνολογικές δραστηριότητες, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και αναλύουν τους προβληματισμούς τους. Σε αυτήν τη διδακτική μεθοδολογία προτείνεται επίσης και η διακριτική παρέμβαση και καθοδήγηση του ενήλικα. Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν τη θετική επίδραση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην προσχολική εκπαίδευση, όμως μερικά από αυτά χρειάζονται μια προσεκτική προσέγγιση και αξιοποίηση στη σχολική τάξη καθώς η διδακτική προσέγγιση που προτείνουν αφορά ατομικές δράσεις, οι οποίες δεν παρέχουν καμία αλληλεπίδραση ανάμεσα στην παιδαγωγική ομάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μια τέτοια διδακτική προσέγγιση της τεχνολογίας θα μπορούσε να αναιρέσει τις αρνητικές της πλευρές, εάν τα παιδιά μετά την παρέμβαση αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους, συζητώντας τις τεχνολογικές τους εμπειρίες και μοιράζονταν τους προβληματισμούς τους. Σε αντίθεση με τους Cordes & Miller (2000), υπάρχουν έγκυρα ερευνητικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την παιδαγωγική αξία και πρακτική της τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά μερικά από αυτά χρειάζονται προσοχή στην καθημερινή εφαρμογή τους στη σχολική τάξη. Αυτή η εργασία μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρον εργαλείο για τους παιδαγωγούς, όσο αφορά την ευεργετική παιδαγωγική πρακτική των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών αλλά και για τους ερευνητές μιας και το ερευνητικό βάρος έχει δοθεί στις μεγαλύτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας, η τεχνολογία μέσα από διδακτικές μεθοδολογίες, οι οποίες συνδέονται με τις ανάλογες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ευεργετικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να αξιοποιήσουμε ως παιδαγωγοί τις ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση μέσα σε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και επικοινωνίας των παιδιών, καθοδηγώντας διακριτικά τις τεχνολογικές τους δράσεις, έτσι ώστε να μπορούν παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια και να κερδίζουν χρήσιμη ψηφιακή και τεχνολογική γνώση. Ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο στα χέρια της σύγχρονης τεχνολογικής κοινωνίας μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ευεργετικά για την ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων των αυριανών πολιτών μας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Aubrey, C. (2008), Early childhood and care in England: When pedagogy in wed to politics, Journal of Early Childhood Research, 6 (1), Canning, N. (2007), Children s empowerment in play, European Early Childhood Education Research Journal, 15(2), Christ, T. & Wang, X.C. (2008), Negotiation of how to at the crosssection of cultural capital and habitus: Young children s procedural practices in a student-led literacy group, Journal of Early Childhood Literacy, 8(2), [456]

12 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4. Comaskey, E.M., Savage, R.S. & Abrami, P. (2009), A randomised efficacy study of web-based synthetic and analytic programmes among disadvantaged urban kindergarten children, Journal of Research in Reading, 32(1), Cordes, C. & Miller, E. (Eds.) (2000), «Fool s Gold: A critical look at computers in childhood», College Park, MD: Alliance for Childhood, Retrieved 13 March 2009, from 6. Dewey, J. (1916), «Democracy and education: An introduction to the philosophy of education», New York: The Macmillan Company 7. Donaldson, M. (1978), «Children s minds», Glasgow: Fontana/Collins 8. Hall, E. & Higgins, S. (2002), Embedding computer technology in developmentally appropriate practice: Engaging with early years professionals beliefs and values, Information Technology in Childhood Education Annual, Jan(1), Hertzog, N. & Klein, M. (2005), Beyond gaming: A technology explosion in early childhood classrooms, Gifted Child Today, 28(3), Higgins, S.E. (2008), Mathematical learning and the use of information and communications technology in the early years, In T. Thompson (Ed), Teaching and Learning Early Number, 2 nd, , Maidenhead: Open University Press 11. Hujala, E. (2002), The curriculum for early learning in the context of society, International Journal of Early Years Education, 10(2), Klein, P.S. Nir-Gal, O. & Darom, E. (2000), The use of computers in kindergarten, with or without adult mediation; effects on children s cognitive performance and behavior, Computers in Human Behavior, 16(6), Lewin, C. (2000), Exploring the effects of talking books software in UK primary classrooms, Journal of Research in Reading, 23(2), Mergel, B. (1998), «Instructional design and learning theory», Retrieved 13 March 2009, from a.htm 15. Piaget, J. & Inhelder, B. (2000), «The psychology of the child», New York: Basic Books 16. Plowman, L. & Stephen, C. (2003), A benign addition? Research on ICT and pre-school children, Journal of Computer Assisted Learning, 19(2), Plowman, L. & Stephen, C. (2005), Children, play and computers in preschool education, British Journal of Educational Technology, 36(2), [457]

13 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 18. Segers, E. & Verhoeven, L. (2005), Long-term effects of computer training of phonological awareness in kindergarten, Journal of Computer Assisted Learning, 21(1), Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Sylva, K., Sammons, P. & Melhuish, E. (2008), Towards the transformation of practice in early childhood education: The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project, Cambridge Journal of Education, 38(1), Tymms, P., Jones, P., Albone, S. & Henderson, B. (2009), The first seven years at school, Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), Tymms, P., Merrell, C. & Henderson, D. (1997), The first years at school: A quantitative investigation of the attainment and progress of pupils, Educational Research and Evaluation, 3(2), Vygotsky, L.S. (1962), «Thought and Language», Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press 23. Vygotsky, L.S. (1978), «Mind in society: The development of higher psychological process», Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press 24. Wood, D. (1988), «How children think and learn: The social contexts of cognitive development», Oxford: Blackwell 25. Yan, L. & Yuejuan, P. (2008), Development and validation of kindergarten environment rating scale, International Journal of Early Years Education, 16(2), Αλαχιώτης, Σ. (2003), «Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα: Η διαθεματικότητα και η ευέλικτη ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευση», Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου 2010, από 27. Αλευριάδου, Α., Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδης, Α., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Ε. & Χρυσαφίδης, Κ. (2008), «Οδηγός ολοήμερου νηπιαγωγείου», Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΕΥΕΠ-ΚΠΣ, Εκδόσεις Πατάκη, Ανακτήθηκε 22 Ιανουαρίου 2010, από 28. Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδης, Α., Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου, Ε. & Χρυσαφίδης, Κ. (2008), «Οδηγός γονέα», Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΕΥΕΠ-ΚΠΣ, Εκδόσεις Πατάκη, Ανακτήθηκε 22 Ιανουαρίου 2010, από 29. ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003), «Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης», Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, ΦΕΚ 304Β/ , Ανακτήθηκε 22 Ιανουαρίου 2010, από 30. Ευαγγέλου, Ο. (2007), Διαδίκτυο και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Δυνατότητες και περιορισμοί, Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 12, 49-59, Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου 2010, από [458]

14 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31. Κεκές, Ι. & Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2001), Διαδίκτυο (Internet) και μάθηση: Οι στρατηγικές για την «πλοήγηση» και η διδακτική τους αξία, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 5, , Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου 2010, από 32. Ντολιοπούλου, Ε. (2001), «Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής», Αθήνα: Τυπωθήτω [459]

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά»

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» «Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» Μ. Παντελέων Εκπαιδευτικός ΠΕ60, επιμορφώτρια Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε»

Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε» Αντώνης Λιοναράκης Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε» Ανεξάρτητα από την πηγή μας, ανεξάρτητα αν τα βιβλία μας είναι σε έντυπη μορφή ή ψηφιακή, ανεξάρτητα αν παρακολουθούμε ένα βίντεο ή μια ταινία, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Δέκα έτη μετά την πρώτη έκδοση και την επιτυχημένη πορεία αυτού του βιβλίου θεωρήθηκε αναγκαία η επανέκδοσή του αφενός για να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια τα νέα ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΤΕΙ Αθήνας & 2ης Περιφ. Νομαρχίας Αθήνας, e-mail : kapelou@rhodes.aegean.gr

ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΤΕΙ Αθήνας & 2ης Περιφ. Νομαρχίας Αθήνας, e-mail : kapelou@rhodes.aegean.gr 95 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (NCTM & ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΙ Αθήνας &

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ (ROLE DEBATES) Σκοπός Ο στόχος αυτού του εργαλείου αντανάκλασης είναι να υποκινηθεί η κατανόηση των προοπτικών των διαφορετικών συμμετόχων. Πιο συγκεκριμένα βοηθά τους εκπαιδευτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 60%)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 60%) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα