ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Διάδοση της θερμότητας Σύμφωνα με τον ορισμό της, θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα σώμα σε ένα άλλο μόνο λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Δηλαδή το αίτιο της διάδοσης της θερμότητας από ένα σώμα σε ένα άλλο ή από ένα σημείο σε άλλο σημείο του ιδίου σώματος είναι η διαφορά θερμοκρασίας. Υπάρχουν τρεις τρόποι διάδοσης της θερμότητας: α) η διάδοση με αγωγή β) η διάδοση με μεταφορά και γ) η διάδοση με ακτινοβολία. Η διάδοση με αγωγή λαμβάνει χώρα και στις τρεις φάσεις της ύλης (στερεά, υγρή και αέρια), ενώ η διάδοση με μεταφορά λαμβάνει χώρα μόνο στα ρευστά, δηλαδή στα υγρά και στα αέρια. Τέλος η διάδοση με ακτινοβολία, γίνεται όχι μόνο δια μέσου υλικών σωμάτων (διαφανών στερεών, υγρών και αερίων) αλλά και στο κενό. Σε πολλές περιπτώσεις η διάδοση της θερμότητας γίνεται και με τους τρεις τρόπους ταυτόχρονα Διάδοση θερμότητας με αγωγή Όταν δύο σημεία ενός σώματος βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία τότε άγεται θερμότητα από το θερμότερο σημείο προς το ψυχρότερο. Αυτός ο τρόπος διάδοσης ο οποίος δεν συνοδεύεται από μεταφορά ύλης τον ονομάζουμε αγωγή θερμότητας. Ο νόμος της θερμικής αγωγιμότητας είναι μια γενίκευση πειραματικών αποτελεσμάτων: Στα πειράματα θεωρείται ένα υλικό σε σχήμα ράβδου πάχους Δx και εμβαδού Α του οποίου η μια του πλευρά διατηρείται σε θερμοκρασία θ και η άλλη σε θερμοκρασία θ+δθ (σχήμα 2.1). Στη συνέχεια μετράται η ροή θερμότητας που διαρρέει κάθετα τις πλευρές, σε χρόνο τ. Το πείραμα επαναλαμβάνεται για το ίδιο υλικό αλλά με διαφορετικό πάχος και διατομή της Σχήμα 2.1: Θερμική αγωγιμότητα ράβδου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για δεδομένη διαφορά θερμοκρασίας Δθ, η θερμότητα είναι ανάλογη τόσο της διατομής (Α) όσο και του χρόνου (τ). Επίσης για δεδομένη διατομή και χρόνο είναι ανάλογη του λόγου Δθ/Δx, δεδομένου ότι τα Δθ και Δx είναι αρκετά μικρά. Αυτά τα πειραματικά αποτελέσματα συνοψίζονται στην ακόλουθη σχέση: Q Δθ A (2.1) τ Δx Αν γενικεύσουμε τα παραπάνω αποτελέσματα για υλικό απειροστού πάχους dx κατά μήκος του οποίου υπάρχει απειροστή διαφορά θερμοκρασίας dθ και εισάγουμε μια σταθερά αναλογίας Κ, η παραπάνω σχέση γίνεται: dq dθ = KA (2.2) dτ dx dθ Η παράγωγος ονομάζεται θερμοβαθμίδα (ή θερμοκρασιακή βαθμίδα). dx Στην εξίσωση (2.2) έχει εισαχθεί το αρνητικό πρόσημο, προκειμένου η ροή θερμότητας στην κατεύθυνση του θετικού άξονα των αποστάσεων x, να είναι πάντα θετική ποσότητα. Πράγματι, η θερμότητα ρέει προς την κατεύθυνση που η θερμοκρασία μειώνεται 28

2 και η θερμοβαθμίδα είναι αρνητική όταν η θερμοκρασία μειώνεται με την αύξηση της απόστασης x. Η σχέση (2.2) είναι η μαθηματική έκφραση του νόμου θερμικής αγωγιμότητας. dq Σύμφωνα με αυτόν, ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας με αγωγή (ή αλλιώς θερμική ροή ), dτ προς μια δεδομένη κατεύθυνση, είναι ανάλογος της θερμοκρασιακής βαθμίδας σε αυτήν την κατεύθυνση. Η σταθερά Κ στη σχέση (2.2) ονομάζεται συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, εξαρτάται από το εκάστοτε υλικό και αποτελεί μέτρο της ικανότητάς του να άγει τη θερμότητα. Μετριέται συνήθως σε cal cm -1 s -1 grad -1 ). Τα υλικά με μεγάλο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ονομάζονται καλοί αγωγοί της θερμότητας. Υλικά όπως ο χαλκός και ο άργυρος είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, ενώ υλικά όπως το λάστιχο, το ξύλο είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας. Στους καλούς αγωγούς θερμότητας αρκεί μικρή θερμοβαθμίδα για να προκληθεί μεγάλη θερμική ροή. Οι καλοί αγωγοί θερμότητας είναι κυρίως τα στερεά στη συνέχεια μικρότερη αγωγιμότητα έχουν τα υγρά και ακόμη μικρότερη τα αέρια. Η διάδοση θερμότητας στα στερεά οφείλεται στη θερμική κίνηση των μορίων τους. Ως γνωστό τα άτομα ή μόρια των στερεών κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις και εκτελούν θερμική ταλάντωση γύρω από αυτές, με πλάτος το οποίο αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Έτσι στα θερμά σημεία του στερεού τα άτομα πάλλονται ισχυρά και εξασκούν δυνάμεις στα γειτονικά τους άτομα, μεταδίδοντας σε αυτά μέρος της ενέργειάς τους με αποτέλεσμα να αρχίσουν και εκείνα να πάλλονται με μεγαλύτερο πλάτος. Στη συνέχεια η ταλάντωσή τους διαδίδεται στα επόμενα άτομα και έτσι η θερμότητα διαδίδεται από σημείο σε σημείο. Η διάδοση της θερμότητας στα αέρια οφείλεται στη θερμική κίνηση των μορίων του. Η ταχύτητα ενός μορίου εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Τα μόρια που βρίσκονται σε θερμή περιοχή έχουν μεγαλύτερη κινητική ενέργεια και κατά συνέπεια συγκρουόμενα με τα μόρια της ψυχρότερης περιοχής μεταδίδουν σε αυτά ενέργεια με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία αυτής της περιοχής Διάδοση θερμότητας με μεταφορά Στα ρευστά παρουσιάζεται ανεξάρτητα από τη διάδοση θερμότητας με αγωγή και διάδοση με μεταφορά. Κατά τη μεταφορά, ποσότητες ρευστού θερμαίνονται και μεταφέρονται στις ψυχρότερες περιοχές προκαλώντας τη θέρμανσή τους. Είναι προφανές ότι η μεταφορά σε αντίθεση με την αγωγή συνοδεύεται από ροή ύλης. Ένα τυπικό παράδειγμα διάδοσης θερμότητας με μεταφορά είναι η κεντρική θέρμανση (καλοριφέρ). Το νερό θερμαίνεται στο λέβητα και με σωληνώσεις κυκλοφορεί στους ορόφους της πολυκατοικίας. Σε κάθε χώρο υπάρχουν τα θερμαντικά σώματα στα οποία φτάνει το νερό και αποδίδει μέρος της θερμότητάς του και στη συνέχεια επανέρχεται (ψυχρότερο) στον λέβητα για να θερμανθεί εκ νέου κ.ο.κ Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις διάδοσης της θερμότητας είναι προφανές ότι απαιτείται η παρουσία ύλης. Η θερμότητα όμως είναι δυνατόν να διαδοθεί από σώμα σε σώμα χωρίς απαραίτητα να υπάρχει μεταξύ τους ύλη. Πράγματι αν τοποθετήσουμε ένα θερμό σώμα σε κενό χώρο (οπότε αποκλείεται η διάδοση θερμότητας δια αγωγής και δια μεταφοράς) θα παρατηρήσουμε ότι το σώμα ψύχεται άρα αποβάλλει θερμότητα. Αυτός ο τρόπος διάδοσης θερμότητας ονομάζεται διάδοση με ακτινοβολία. Η ακτινοβολία είναι μια μορφή ενέργειας η οποία διαδίδεται δια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι τοπική και χρονική περιοδική μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Η μεταβολή αυτή διαδίδεται με την ταχύτητα του φωτός. Τα πεδία αυτά έχουν ενέργεια η οποία διαδίδεται μέσω του μετακινούμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει σε ένα σώμα απορροφάται από αυτό και η ενέργεια του απορροφούμενου κύματος μετατρέπεται σε αύξηση της εσωτερικής 29

3 ενέργειας του σώματος και συνεπώς το σώμα θερμαίνεται. Σε πολλές περιπτώσεις το αίτιο της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από ένα σώμα είναι η θερμοκρασία του σώματος οπότε η εκπεμπόμενη ακτινοβολία ονομάζεται θερμική ακτινοβολία. (π.χ η ακτινοβολία που εκπέμπει το θερμό νήμα ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως) Θερμότητα απορρόφησης Η θερμότητα που παράγεται κατά την απορρόφηση νερού από κλωστοϋφαντουργικές ίνες (θερμότητα απορρόφησης) είναι αποτέλεσμα των ελκτικών δυνάμεων μεταξύ των μορίων της ίνας και των μορίων του νερού και εξαρτάται από τα εξής: Τη φάση στην οποία (υγρή ή αέρια) στην οποία βρίσκεται το απορροφούμενο νερό Τη φύση της ίνας Την περιεχόμενη υγρασία ή ανάκτηση Την απορροφόμενη ποσότητα νερού Συνεπώς η θερμότητα που παράγεται μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους: Στοιχειώδη (ή διαφορική) θερμότητα απορρόφησης Q είναι η θερμότητα που εκλύεται όταν 1 gr νερού απορροφάται από μια απειροστά μικρή μάζα υλικού, με δεδομένη ανάκτηση. Εκφράζεται σε Joules ανά gr απορροφούμενου νερού. Όπως προαναφέρθηκε το νερό μπορεί να απορροφηθεί είτε υπό μορφή υδρατμών είτε υπό μορφή υγρού. Όταν απορροφάται υπό μορφή υδρατμών η θερμότητα απορρόφησης έχει τιμή Q v, ενώ όταν απορροφάται σε υγρή μορφή έχει τιμή Q l.η θερμότητα Ql ονομάζεται και θερμότητα διόγκωσης (heat of swelling) Επιπρόσθετα όταν η ίνα απορροφά υδρατμούς εκλύεται και η λανθάνουσα θερμότητα υδρατμών ή θερμότητα συμπύκνωσης (L) (της τάξης των 582 cal/gr στους 25 ο C ). Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής η ολική θερμότητα που εκλύεται θα πρέπει να είναι πάντα η ίδια (διατήρηση της ενέργειας), συνεπώς η σχέση που συνδέει τις παραπάνω θερμότητες είναι : Qv = Ql + L (2.3), όπου L είναι η λανθάνουσα θερμότητα του νερού (σε J/gr) στη ίδια θερμοκρασία. Η παραπάνω σχέση φαίνεται εποπτικά στο σχήμα 2.2 Σχήμα 2.2: Σχέση μεταξύ θερμοτήτων απορρόφησης νερού που βρίσκεται στην υγρή και αέρια φάση Ολική θερμότητα απορρόφησης W (θερμότητα κορεσμού ή θερμότητα ύγρανσης(integral heat of sorption) ονομάζουμε τη θερμότητα που εκλύεται όταν ένα υλικό με δεδομένη ανάκτηση (του οποίου η ξηρή μάζα είναι 1gr) απορροφήσει την ποσότητα νερού που είναι απαραίτητη ώστε να βραχεί εντελώς (δηλαδή να αποκτήσει ανάκτηση κορεσμού a s ). Η ολική θερμότητα απορρόφησης εκφράζεται σε Joules ανά gr ξηρού υλικού και θεωρείται πάντα απορρόφηση νερού που βρίσκεται σε υγρή φάση. Το φαινόμενο της έκλυσης θερμότητας κατά την απορρόφηση νερού (το οποίο ευρίσκεται είτε σε υγρή είτε σε αέρια φάση) από μια ορισμένη μάζα υλικού παρουσιάζει προσθετικές ιδιότητες. Δηλαδή: Ας θεωρήσουμε τη θερμότητα κορεσμού W 0 as που εκλύεται όταν 1 gr ξηρού υλικού βραχεί πλήρως ή με άλλα λόγια τη θερμότητα που εκλύεται όταν η ανάκτησή του μεταβληθεί από την τιμή μηδέν ως τη μέγιστη τιμή a s. Ας θεωρήσουμε επίσης τη θερμότητα κορεσμού W 0 a που εκλύεται όταν 1 gr ξηρού υλικού απορρροφήσει ποσότητα νερού (που βρίσκεται στην υγρή φάση) ώστε να αποκτήσει μια δεδομένη 30

4 ανάκτηση α. Τέλος ας θεωρήσουμε τη θερμότητα κορεσμού Wa a s που εκλύεται όταν 1 gr ξηρού υλικού, το οποίο έχει ήδη ανάκτηση α, βραχεί πλήρως (αποκτήσει μέγιστη ανάκτηση a s.τότε θα ισχύει: W 0 a = W s 0 a + Wa a s (2.4) Η σχέση μεταξύ ολικής και στοιχειώδους θερμότητας απορρόφησης γίνεται κατανοητή από το σχήμα 2.3 όπου δίδεται η θερμότητα κορεσμού σαν συνάρτηση της ανάκτησης. Παρατηρούμε στο Σχήμα 2.3 ότι αύξηση της ανάκτησης κατά δα αντιστοιχεί σε Q da ποσό θερμότητας ίσο με l. Αν αυτό το 100 ποσό ολοκληρωθεί από μια ανάκτηση α σε ανάκτηση ας τότε το ολικό ποσό θερμότητας που εκλύεται όταν ένα δείγμα βραχεί, δηλαδή η θερμότητα απορρόφησης για ανάκτηση α, είναι: as Ql da W = (2.5) Σχήμα 2.3: Μεταβολή της ολικής θερμότητας απορρόφησης με την ανάκτηση a as a 100 Στο σχήμα 2.4 φαίνεται ότι η θερμότητα κορεσμού ελαττώνεται μέχρι το μηδενισμό της όταν η ανάκτηση γίνει μέγιστη. Είναι επίσης προφανές ότι η θερμότητα κορεσμού είναι μεγάλη για ίνες που παρουσιάζουν μεγάλη απορροφητικότητα και μικρή για μη υγροσκοπικές ίνες. Σχήμα 2.4: Μεταβολή της θερμότητας κορεσμού σαν συνάρτηση της ανάκτησης για βαμβάκι, βισκόζη, ασετέιτ και μαλλί 31

5 Στον πίνακα 2.1 δίδονται οι τιμές της θερμότητας κορεσμού για ορισμένα υλικά με 0% ανάκτηση (ξηρά δείγματα). Πίνακας 2.1 Θερμότητα κορεσμού από ανάκτηση 0%(J/gr) Βαμβάκι 46 Ραιγιόν βισκόζης 106 Ασετέιτ 34 Μαλλί 113 Μετάξι 69 Νάυλον 31 Πολυεστερική ίνα τερυλέν (0.24τtex) 5 Ακρυλική ίνα ορλόν 7 Μερσεριζέ βαμβάκι 73 Λινάρι(φλάξ) 55 Το σχήμα 2.5 δείχνει ότι η θερμότητα που εκλύεται μεταβαίνοντας από 0% υγρασία σε 65% υγρασία είναι ανάλογη της ανάκτησης που έχει η ίνα σε 65% υγρασία Σχήμα 2.5 Σχέση μεταξύ εκλυόμενης θερμότητας και ανάκτησης Σχήμα 2.6 Μεταβολή της στοιχειώδους θερμότητας Ql με την ανάκτηση. Το σχήμα 2.6 δείχνει τη μείωση της στοιχειώδους θερμότητας απορρόφησης με την αύξηση της ανάκτησης. Για μηδενική ανάκτηση (ξηρές ίνες) η στοιχειώδης θερμότητα απορρόφησης των κυταρρινικών ινών είναι περίπου ίδια (της τάξης των 1250 Joules/gr). Αυτό σημαίνει πως η στοιχειώδης θερμότητα δεν εξαρτάται από τη φύση της κυταρρινικής ίνας. Το γεγονός αυτό φαίνεται στις τιμές που 32

6 αναγράφονται στον πίνακα 2.2 Παρατηρούμε ότι οι τιμές του μαλλιού και του νάυλον είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή τα δύο υλικά έχουν παρόμοια φύση. Οι τιμές του πίνακα 2.2 είναι τυπικές και θα υπάρχουν ελάχιστες αποκλίσεις από αυτές ανάλογα με τον τύπο του δείγματος που έχει ελεγχθεί. Πίνακας 2.2 Υλικό Στοιχειώδης θερμότητα Ql (KJ/gr) Σχετική υγρασία (%) Βαμβάκι Ραιγιόν βισκόζης Ασετέϊτ Βαμβάκι μερσεριζέ Μαλλί Νάυλον Όσα έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους αφορούν στη θερμότητα απορρόφησης νερού το οποίο βρίσκεται στην υγρή φάση. Τα ίδια ισχύουν και για την απορρόφηση υδρατμών, μόνο που σε αυτήν την περίπτωση στο ποσό της θερμότητας που εκλύεται θα πρέπει να προστεθεί και η λανθάνουσα θερμότητα, δηλαδή περίπου 2.5KJ/gr για θερμοκρασία 20 ο C. Η τιμή αυτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις τιμές που έχει συνήθως η στοιχειώδης θερμότητα απορρόφησης νερού που βρίσκεται στην υγρή φάση. Κατά συνέπεια όταν προστίθεται σε αυτήν, η διαφορά μεταξύ των τιμών της θερμότητας που εκλύεται από διάφορες κυταρρινικές ίνες μειώνεται. Για χαμηλές τιμές υγρασίας η στοιχειώδης θερμότητα απορρόφησης υδρατμών είναι 4ΚJ/gr, αλλά για ενδιάμεσες τιμές υγρασίας κυμαίνεται από 2.5ΚJ/gr έως 3ΚJ/gr ανάλογα με το είδος της ίνας και το ποσοστό της υγρασίας Θερμοπροστατευτικές ιδιότητες ενδυμάτων Η θερμότητα που εκλύεται με την απορρόφηση υγρασίας από ένα ύφασμα έχει ευεργετικές συνέπειες στη χρήση του ως ένδυμα 1. Το ανθρώπινο σώμα ως γνωστό έχει την ικανότητα να ρυθμίζει τη θερμική του αγωγιμότητα και έτσι να προσαρμόζεται σε σχετικές μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, αλλά με αργό ρυθμό. Είναι κοινή πείρα πως ορισμένα ρούχα και μάλιστα αυτά που κατασκευάζονται από φυτικές ίνες καθυστερούν τη μεταβολή θερμοκρασίας. Επίσης, ως γνωστό η θερμότητα ρέει από τα θερμότερες περιοχές στις ψυχρότερες, άρα όταν μια μάζα κλωστούφαντουργικών ινών μεταφερθεί από ένα θερμό σε ένα ψυχρό περιβάλλον αποβάλλει θερμότητα. Από την άλλη, η αυξημένη σχετική υγρασία την υποχρεώνει να απορροφήσει υδρατμούς οπότε εκλύεται θερμότητα και κατά συνέπεια επιβραδύνεται η ψύξη της. Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται είναι : Q = m( a a ) Q (2.6) 2 1 v όπου m η ξηρή μάζα των ινών, a 2, a οι τιμές της ανάκτησης για την ίνα στις δύο 1 διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και Q v η στοιχειώδης θερμότητα απορρόφησης υγρασίας από τις ίνες του υφάσματος με ανάκτηση a. Για παράδειγμα: η 1 μεταβολή από 18 ο C και σχετική υγρασία 45% στους 5 ο C και σχετική υγρασία 95% ανεβάζει την ανάκτηση του μαλλιού από 10% σε 27%. Ένα μάλλινο κοστούμι που ζυγίζει 1.5Kgr θα παράγει 6KJ, δηλαδή όση θερμότητα παράγει ο ανθρώπινος μεταβολισμός σε μιάμισυ ώρα. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει για διάφορα υλικά, τη 1 Ας σημειωθεί ότι οι απορροφητικές ιδιότητες ενός υφάσματος ή ενός νήματος δεν είναι αναγκαστικά ακριβώς ίδιες με εκείνες της ίνας από την οποία είναι κατασκευασμένο. 33

7 ποσότητα θερμότητας που εκλύεται από 1Kgr υλικού όταν η σχετική υγρασία αυξάνεται από 40% σε 70% Πίνακας 2.3 Υλικό Q(KJ) Μαλλί 159 Βαμβάκι 84 Ραιγιόν βισκόζης 168 Ασετέϊτ 50 Νάυλον 42 Τερυλέν Ρυθμός απορρόφησης υγρασίας Όσον αφορά στα κλωστοϋφαντουργικά υλικά ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι μόνο η υγρασία που ένα υλικό μπορεί να απορροφήσει από το περιβάλλον του (η ανάκτησή του) αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για να προσαρμοστεί σε μια αλλαγή θερμοκρασίας ή υγρασίας του περιβάλλοντος, ο χρόνος δηλαδή που απαιτείται για να φτάσει σε μια κατάσταση ισορροπίας με το περιβάλλον του. Αυτός ο ρυθμός προσαρμογής των κλωστοϋφαντουργικών υλικών στις συνθήκες του περιβάλλοντος είναι αργός και εν γένει εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος, η ταχύτητα του ανέμου, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και από την πλευρά του υλικού η φύση και η διάμετρος της ίνας κ.λ.π Ο ρυθμός προσαρμογής των κλωστοϋφαντουργικών υλικών μας ενδιαφέρει γιατί συνήθως όλες οι πρώτες ύλες μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες Διάχυση υγρασίας Η πιο προφανής ερμηνεία για το φαινόμενο της προσαρμογής είναι η υπόθεση ότι οφείλεται στην αργή διαδικασία της διάχυσης κατά την οποία μόρια νερού διαχέονται (ή και μεταφέρονται) από το περιβάλλον μέχρι την επιφάνεια του δείγματος και στη συνέχεια εισχωρούν στα διάκενα ανάμεσα στις ίνες και τέλος από την επιφάνεια των ινών στο εσωτερικό τους. Γενικά το φαινόμενο της διάχυσης αφορά στη μετακίνηση σωματιδίων από περιοχές με μεγαλύτερη συγκέντρωση σε περιοχές με μικρότερη συγκέντρωση ύλης. Έτσι εάν η συγκέντρωση μορίων νερού είναι διαφορετική από σημείο σε σημείο ενός οποιουδήποτε μέσου (π.χ του αέρα ή της ίνας), τα μόρια θα διαχυθούν από τις περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης μέχρις ότου η συγκέντρωση γίνει παντού ομοιόμορφη, επιτευχθεί δηλαδή ισορροπία. Αν υποθέσουμε για χάριν απλότητας ότι η συγκέντρωση μεταβάλλεται μόνο κατά μια διεύθυνση έστω x (σ=σ(x)) τότε ο ρυθμός μεταφοράς της μάζας (dm/dt) μέσα από μια επιφάνεια εμβαδού Α κάθετη στη διεύθυνση μεταβολής της συγκέντρωσης είναι ανάλογος του ρυθμού μεταβολής της συγκέντρωσης : dm dσ = DA (εξίσωση Fick) (2.7) dt dx όπου o συντελεστής αναλογίας D ονομάζεται συντελεστής διάχυσης 34

8 Έχει προσδιοριστεί πειραματικά ότι ο συντελεστής διάχυσης παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση (από 10-7 έως 10-9 cm 2 /s) και εξαρτάται από την ανάκτηση του υλικού, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του σχήματος 2.7. Παρατηρούμε ότι το φαινόμενο της διάχυσης είναι πολύ αργό για ίνες που έχουν μηδενική ανάκτηση (με εξαίρεση το πολυεθυλένιο) και γίνεται πολύ πιο ταχύ σε ενδιάμεσες και μεγάλες τιμές ανάκτησης. Αυτό το γεγονός εξηγεί γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαλλάξει κανείς τις ίνες από τις τελευταίες μικρές ποσότητες υγρασίας. Οι τιμές που προκύπτουν για τους χρόνους απορρόφησης χρησιμοποιώντας θεωρητικά μοντέλα που βασίζονται στο φαινόμενο της διάχυσης είναι πολύ μικρότερες από τις τιμές που προκύπτουν πειραματικά. Για παράδειγμα, το 90% της ολικής αλλαγής στην ανάκτηση ίνας βαμβακιού λαμβάνει χώρα σε 3 ½ περίπου λεπτά και όχι σε 5 δευτερόλεπτα όπως προκύπτει με υπολογισμούς βασισμένους στο φαινόμενο της διάχυσης. Μια τούφα βαμβακιού έχει χρόνο απορρόφησης περίπου 5 ημέρες και όχι 5 ώρες όπως προκύπτει από το μοντέλο της διάχυσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τη διάχυση υγρασίας που επηρεάζουν το Σχήμα 2.7: Μεταβολή του συντελεστή διάχυσης με την ανάκτηση. Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη διακύμανση των τιμών του. φαινόμενο της προσαρμογής και ο πιο σημαντικός είναι η παραγωγή θερμότητας (απορρόφησης). Πράγματι, όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κλωστοϋφαντουργικές ίνες όταν απορροφούν υγρασία παράγεται θερμότητα. Η παραγωγή θερμότητας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας της ίνας, οπότε αυξάνεται η πίεση των υδρατμών και κατά συνέπεια μειώνεται η διαφορά πίεσης μεταξύ περιβάλλοντος και δείγματος. Αυτή η διαφορά είναι το κύριο αίτιο του φαινομένου της διάχυσης άρα το αποτέλεσμα είναι η επιβράδυνσή του. Οι μεταβολές αυτές σαν συνάρτηση του χρόνου περιγράφονται στα διαγράμματα του σχήματος 2.8. Παρατηρούμε ότι πράγματι, κατά την έναρξη του φαινομένου της απορρόφησης η πίεση των υδρατμών του περιβάλλοντος (δηλαδή η συγκέντρωση υδρατμών) είναι μεγαλύτερη αυτής του δείγματος του υλικού, με αποτέλεσμα την απορρόφηση υγρασίας από το υλικό και την ταυτόχρονη αύξηση της ανάκτησης του υλικού. Αυτό συνεπάγεται την έκλυση θερμότητας δηλαδή την αύξηση της θερμοκρασίας του. Η πίεση των υδρατμών στο δείγμα θα αυξηθεί μερικώς λόγω της αύξησης της ανάκτησης αλλά κυρίως Σχήμα

9 λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του υλικού. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου η πίεση ατμών των ινών του δείγματος εξισωθεί με εκείνη του περιβάλλοντος, οπότε επέρχεται μια κατάσταση ισορροπίας με μεταβατικό χαρακτήρα κατά την οποία είναι αδύνατη η περαιτέρω απορρόφηση υγρασίας, έως ότου το δείγμα χάσει θερμότητα. Καθώς το δείγμα χάνει θερμότητα προς το περιβάλλον η θερμοκρασία του ελαττώνεται γεγονός που ισοδυναμεί με αύξηση της ανάκτησης τέτοια ώστε η πίεση των υδρατμών στο δείγμα να διατηρηθεί κοντά στην πίεση του περιβάλλοντος. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί η τελική ισορροπία κατά την οποία τόσο η θερμοκρασία όσο και η πίεση δείγματος και περιβάλλοντος εξισωθούν. Ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας (ψύξης) η απορρόφηση παράγει θερμότητα η οποία χάνεται στο περιβάλλον. Η αύξηση ΔΤ της θερμοκρασίας καθώς πλησιάζουμε στη μεταβατική κατάσταση ισορροπίας μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ξηρό δείγμα βαμβακιού μάζας m=100gr. Αν η ανάκτηση μεταβληθεί κατά Δa τότε η θερμότητα που εκλύεται είναι Q v Δa, όπου Q v είναι η στοιχειώδης θερμότητα απορρόφησης. Τότε ισχύει: Q v Δa = c( m + a) ΔT = c( a) ΔT (2.8), όπου c είναι η ειδική θερμότητα του δείγματος και 100+α είναι η μάζα του. Από την παραπάνω σχέση μπορεί να προσδιοριστεί η μεταβολή της θερμοκρασίας: ΔT Qv = (2.9), Δa c ( a) Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε 100 gr ξηρό δείγμα βαμβακιού, το οποίο μεταφέρεται από περιβάλλον σχετικής υγρασίας 28% και θερμοκρασίας 20 ο C σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας 70%, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στους 20 ο C. Από τη σχέση ανάκτησης σαν συνάρτηση της σχετικής υγρασίας μπορούμε να βρούμε ότι η ανάκτηση του δείγματος στις δύο παραπάνω καταστάσεις θερμοδυναμικής ισορροπίας είναι 3.7% και 7.7% αντιστοίχως. Μπορεί να δειχθεί ότι η κατάσταση μεταβατικής ισορροπίας λαμβάνει χώρα όταν η ανάκτηση του δείγματος είναι 4.3%. Πράγματι: Αρκεί να δείξουμε ότι όταν η ανάκτηση του δείγματος είναι 4.3% η μερική πίεση των υδρατμών του περιβάλλοντος είναι σχεδόν ίση με τη μερική πίεση των υδρατμών στο δείγμα. Η μερική πίεση των υδρατμών στο περιβάλλον υπολογίζεται εύκολα από τη σχέση ορισμού της σχετικής υγρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του προβλήματος, δηλαδή ότι η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος στο οποίο μεταφέρεται το δείγμα είναι 70% και η θερμοκρασία του είναι 20 ο C: Η σχετική υγρασία δίδεται από τη σχέση: P H = = 70%, όπου P k η πίεση κορεσμένων ατμών στους 20 ο C:. Σύμφωνα με τον πίνακα 2.4, P k = 17. 6mmHg. Άρα η μερική πίεση των υδρατμών του περιβάλλοντος θα είναι: Pπεριβαλλον = Pk 0.7 = mmHg Για τον υπολογισμό της μερικής πίεσης των υδρατμών στο δείγμα χρειάζεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να γνωρίζουμε τη σχετική υγρασία και την πίεση κορεσμένων ατμών στο δείγμα. Προς τούτο χρειάζεται να γνωρίζουμε τη θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται το δείγμα. Αυτή δε υπολογίζεται ως εξής: Η μεταβολή της θερμοκρασίας ΔΤ του δείγματος που αντιστοιχεί σε μεταβολή ανάκτησης κατά 0.6% (από 3.7% έως 4.3%) μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (2.9): Qv Δa ΔT =, c ( ) Η έκλυση θερμότητας Δa υπολογίζεται ως εξής: Q v P k 36

10 Από το σχήμα 2.6 προκύπτει ότι η στοιχειώδης θερμότητα απορρόφησης Q v για βαμβάκι που έχει ανάκτηση περίπου 4% είναι ίση με 0.4KJ/gr. Σε αυτή τη θερμότητα πρέπει να προστεθεί και η λανθάνουσα θερμότητα υδρατμών στους 20 ο C η οποία είναι 2.45KJ/gr. Άρα Q v = 2.85KJ / gr Απομένει ο υπολογισμός της ειδικής θερμότητας των ( ) gr δείγματος (βαμβάκι+νερό) προκειμένου να υπολογιστεί η διαφορά ΔΤ. Η ειδική θερμότητα του δείγματος υπολογίζεται από την ειδική θερμότητα ξηρού βαμβακιού (1.21J/gr grad) και την ειδική θερμότητα του νερού (4.2 J/gr grad), βάσει του τύπου: a c = (2.10), 1 + a όπου α είναι η ανάκτηση (όχι επί τοις εκατό). Από τον παραπάνω τύπο προκύπτει ότι c = 1.325J / gr grad. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω τιμές για την ειδική θερμότητα και την εκλυόμενη θερμότητα, η μεταβολή της θερμοκρασίας υπολογίζεται ότι είναι: Qv Δa Δ T = = 12 C c ( ) o Δηλαδή η θερμοκρασία του δείγματος αυξήθηκε στους 32 ο C Γνωρίζοντας τη θερμοκρασία του δείγματος μπορούμε να υπολογίσουμε τη μερική πίεση των υδρατμών του δείγματος ως εξής: Σύμφωνα με τον πίνακα 2.4, η πίεση κορεσμένων ατμών όταν η θερμοκρασία είναι περίπου 30 ο C είναι P k = 31. 8mmHg. Επιπλέον σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα (καμπύλη ανάκτησης-σχετικής υγρασίας) βρίσκουμε ότι η ανάκτηση 4.3% αντιστοιχεί σε σχετική υγρασία 38.6%. Με βάση τα παραπάνω η μερική πίεση των υδρατμών του δείγματος είναι 38.6 P = Pk = mmHg. 100 Παρατηρούμε ότι οι μερικές πιέσεις περιβάλλοντος και δείγματος είναι περίπου ίσες οπότε πράγματι η ανάκτηση 4.3% αντιστοιχεί σε κατάσταση μεταβατικής ισορροπίας. Πίνακας 2.4 θ( ο C) P k (mmhg ) θ( ο C) (mmhg ) Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρούμε ότι η κατάσταση μεταβατικής ισορροπίας αντιστοιχεί σε σχετικά μικρή μεταβολή της ανάκτησης (0.6%) και P k 37

11 ολοκληρώνεται σε σχετικά μικρό χρόνο. Ο χρόνος όμως που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απορρόφησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το χρόνο που χρειάζεται το δείγμα για να αποβάλλει τη θερμότητα που αποκτά. Όπως είδαμε σε προηγούμενες παραγράφους, το φαινόμενο της διάδοσης θερμότητας με αγωγή ακολουθεί τον ίδιο νόμο με τη διάχυση, όπου όμως στη θέση της μάζας είναι η θερμότητα και στη θέση της συγκέντρωσης είναι η θερμοκρασία (σχέση 2.2): dq dθ = KA dτ dx Τα δύο παραπάνω φαινόμενα της διάχυσης και της θερμικής αγωγιμότητας αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα η τελική ισορροπία να επιβραδύνεται. Το φαινόμενο της απορρόφησης από υδρόφιλα υλικά (όπως οι ίνες) είναι ένα σύνθετο φαινόμενο διάχυσης υγρασίας και αγωγής θερμότητας, τα οποία είναι και τα δύο φαινόμενα μεταφοράς που όπως είδαμε περιγράφονται από διαφορικές εξισώσεις ιδίου τύπου αλλά με διαφορετικές σταθερές (σχέσεις 2.2 και 2.7). Τα δύο αυτά φαινόμενα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω της θερμότητας απορρόφησης και της μεταβολής της περιεχόμενης υγρασίας του δείγματος με τη θερμοκρασία, υπό σταθερή απόλυτη υγρασία. Το φαινόμενο λοιπόν συντελείται σε δύο φάσεις. Μια ταχύρρυθμη με μικρό συντελεστή διάχυσης D και μια βραδύρυθμη με μεγάλο συντελεστή διάχυσης K. Αν το φαινόμενο της διάχυσης υδρατμών (D Μ ) ήταν ανεξάρτητο από εκείνο της έκλυσης θερμότητας (D Η ) τότε θα ήταν D=D Μ και K=D Η. Όμως τα δύο φαινόμενα είναι συζευγμένα και έτσι οι συντελεστές D και K είναι συναρτήσεις των D Η και D Μ και προσεγγιστικά υπολογίζοντα από τις σχέσεις : DM DH D D = M D και K = H (2.11), DM + DH μ όπου μ είναι μια σταθερά που αποτελεί μέτρο της έντασης της σύζευξης των δύο φαινομένων: παίρνει τιμές από μηδέν (εάν τα δύο φαινόμενα ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους) και τείνει στην μονάδα καθώς η σύζευξη γίνεται πιο ισχυρή. Η σταθερά μ σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας μεταβάλλεται με τη σχετική υγρασία Πρακτικές εφαρμογές-αποτελέσματα Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ρυθμός προσαρμογής (δηλαδή η μεταβολή της ανάκτησης) των ινών οφείλεται στο συνδυασμό των φαινομένων της διάχυσης θερμότητας και υγρασίας. Ο χρόνος που απαιτείται για να συμβεί μια δεδομένη μεταβολή εξαρτάται από την ευκολία με την οποία μπορεί η θερμότητα και η υγρασία να διαχυθούν στο δείγμα. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μέγεθος, οι διαστάσεις και η πυκνότητα του δείγματος, η θερμοκρασία, η ανάκτηση και ο τύπος της ίνας. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο προσαρμογής είναι: α) Το μέγεθος και το σχήμα του δείγματος. Όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση μέσα από τη μάζα των ινών στην οποία πρέπει να μεταφερθεί η θερμότητα τόσο πιο αργός θα είναι ο ρυθμός προσαρμογής. Η θερμότητα η οποία παράγεται στο κέντρο μιας μπάλας χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να διαχυθεί. Μαθηματική ανάλυση δείχνει ότι ο χρόνος προσαρμογής είναι ανάλογος του τετραγώνου του λόγου του όγκου προς την επιφάνεια του δείγματος: όγκος t (2.12) επιφάνεια Για δείγματα με το ίδιο σχήμα ο χρόνος είναι ανάλογος του τετραγώνου μιας διάστασης του σχήματος. Το μέγεθος και το σχήμα του δείγματος είναι ο πλέον καθοριστικός από όλους τους παράγοντες. β) Η ποσότητα της απορροφούμενης υγρασίας και κατά συνέπεια η ποσότητα της θερμότητας που εκλύεται για μια δεδομένη μεταβολή στην ανάκτηση είναι ανάλογη της πυκνότητας του ινώδους υλικού. Άρα ο χρόνος προσαρμογής είναι: 2 38

12 t πυκνότητας γ) Το υλικό δ) Η ανάκτηση: Ο χρόνος προσαρμογής είναι πιο αργός για ακραίες τιμές ανάκτησης ε) Η θερμοκρασία: Ο χρόνος προσαρμογής είναι πιο αργός για μικρές θερμοκρασίες Αυτό οφείλεται σε μεταβολή του συντελεστή διάχυσης. Για παράδειγμα για το μαλλί είναι 10 ώρες στους 5 ο C, 95 ώρες στους -18 ο C και 260 ώρες στους -30 ο C. Το φαινόμενο της προσαρμογής επιταχύνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες καθώς η θερμική αγωγιμότητα μεγαλώνει. στ) Η κυκλοφορία του αέρα: Η κυκλοφορία του αέρα γύρω από το δέιγμα επιδρά στο ρυθμό απώλειας θερμότητας από την επιφάνεια του δείγματος και συνεπώς στο ρυθμό προσαρμογής. Η διαδικασία προσαρμογής μπορεί να επισπευθεί αν τοποθετήσουμε το δείγμα σε κλειστό περιβάλλον το οποίο περιέχει τόση υγρασία όση απαιτείται ώστε το δείγμα να αποκτήσει την επιθυμητή ανάκτηση. Ακόμη ταχύτερα αποτελέσματα έχουμε αν εκθέσουμε για περιορισμένο χρόνο το δείγμα σε περιβάλλον με υψηλότερη υγρασία από εκείνη που αντιστοιχεί στη ζητούμενη ανάκτηση και στη συνέχεια το μεταφέρουμε στο περιβάλλον ισορροπίας που επιδιώκουμε. Επειδή τα εξωτερικά στρώματα θα έχουν έρθει σε ισορροπία με το περιβάλλον υψηλότερης υγρασίας, θα υπάρξει μια πτώση του ποσού της υγρασίας στο δείγμα, μετά τη μεταφορά και έτσι η καλύτερη διαδικασία είναι εκείνη που επιτρέπει στο δείγμα να απορροφήσει περισσότερη υγρασία από την απαιτούμενη. Μια άλλη μέθοδος είναι η τοποθέτηση του υλικού σε περιβάλλον με τη συγκεκριμένη απαιτούμενη ποσότητα νερού. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε πιο γρήγορη προσαρμογή από ότι αν αφήναμε το υλικό σε ανοιχτό περιβάλλον με τις απαιτούμενες συνθήκες. 39

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής

Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής για τους σπουδαστές του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας ρ. Ζαχαριάδου Αικατερίνη 1 Επιλεγμένα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω)

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω) Εναλλαγή θερμότητας Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω) Σχ. 4.1 (β) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καντ` αντιρροή (πάνω) και αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας 1. Τι ονομάζεται θερμοκρασία; Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα ονομάζεται θερμοκρασία. 2. Πως μετράμε τη θερμοκρασία;

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο

Χειμερινό εξάμηνο Μεταβατική Αγωγή Θερμότητας: Ανάλυση Ολοκληρωτικού Συστήματος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής 1 Μεταβατική Αγωγή (ranen conducon Πολλά προβλήματα μεταφοράς θερμότητας εξαρτώνται από

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

C=dQ/dT~ 6.4 cal/mole.grad

C=dQ/dT~ 6.4 cal/mole.grad ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Ηεσωτερικήενέργειαενόςσώµατος, είναι το σύνολο των οποιονδήποτε ενεργειών των ατόµων και των µορίων του Η θερµοκρασία είναι µέτρο της µέσης κινητικής ενέργειας των ατόµων και των µορίων Ε=3ΚΤ/2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Προτεινόμενες Λύσεις θεμα - 1 (5 μον.) Στον πίνακα υπάρχουν δύο στήλες με ασυμπλήρωτες προτάσεις. Στο τετράδιο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ονοματεπώνυμο.. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκαραγκουνούλης Ιωάννης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ > Κυριακή 20-3-2011 2 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των μη αλληλεπιδραστικών ροών και η σημασία του στην ερμηνεία των ιδιοτήτων των ιδανικών αερίων.

Το σύστημα των μη αλληλεπιδραστικών ροών και η σημασία του στην ερμηνεία των ιδιοτήτων των ιδανικών αερίων. Το σύστημα των μη αλληλεπιδραστικών ροών και η σημασία του στην ερμηνεία των ιδιοτήτων των ιδανικών αερίων. Θεωρώντας τα αέρια σαν ουσίες αποτελούμενες από έναν καταπληκτικά μεγάλο αριθμό μικροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Ενότητα 1 η : Μηχανικά Κύματα Θεωρία Γ Λυκείου

Κεφάλαιο 2 ο Ενότητα 1 η : Μηχανικά Κύματα Θεωρία Γ Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο Ενότητα 1 η : Μηχανικά Κύματα Θεωρία Γ Λυκείου Τρέχοντα Κύματα Κύμα ονομάζεται η διάδοση μιας διαταραχής σε όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου με ορισμένη ταχύτητα. Κατά τη διάδοση ενός κύματος

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια Χαρακτηριστικά Θερμοδυναμικών Νόμων 0 ος Νόμος Εισάγει την έννοια της θερμοκρασίας Αν Α Γ και Β Γ τότε Α Β, όπου : θερμική ισορροπία ος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός. https://physicscourses.wordpress.com

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός. https://physicscourses.wordpress.com ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ρευστά Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com Βασικές έννοιες Πρώτη φορά συναντήσαμε τη φυσική των ρευστών στη Β Γυμνασίου. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μετάδοση Θερµότητας ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας 1 Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας Ορισµός Μετάδοση θερµότητας: «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα 6 Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα 6. Θερμοδυναμικό σύστημα Κάθε ποσότητα ύλης που περιορίζεται από μια κλειστή (πραγματική ή φανταστική) επιφάνεια. Ανοικτό σύστημα: Αν από την οριακή αυτή επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Πληροφορίες για τον Ήλιο: Πληροφορίες για τον Ήλιο: 1) Ηλιακή σταθερά: F ʘ =1.37 kw m -2 =1.37 10 6 erg sec -1 cm -2 2) Απόσταση Γης Ήλιου: 1AU (~150 10 6 km) 3) L ʘ = 3.839 10 26 W = 3.839 10 33 erg sec -1 4) Διαστάσεις: Η διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ. Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ. Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Μεταφορά ενέργειας (με φωτόνια ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα Φασματικές περιοχές στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-3 να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα μάζας m

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Πλανήτη Άρη είναι g=3,7 m/s 2 και τα πλαίσια αποτελούν μεγέθυνση των αντίστοιχων θέσεων.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Πλανήτη Άρη είναι g=3,7 m/s 2 και τα πλαίσια αποτελούν μεγέθυνση των αντίστοιχων θέσεων. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα ζητούνται στο Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

α. Ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου

α. Ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΓΓ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ ((Α ΟΜΑ Α)) 77 1111 -- 22001100 Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) 1. Η εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύματος σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC

Διαβάστε περισσότερα

α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. ελαστική β. ανελαστική γ. πλαστική δ. έκκεντρη

α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. ελαστική β. ανελαστική γ. πλαστική δ. έκκεντρη ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ Θέμα1: Α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος: α. εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής β. εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 16111 Στο πιο κάτω διάγραμμα παριστάνονται τρεις περιπτώσεις Α, Β και Γ αντιστρεπτών μεταβολών τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 5. Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, Διεύθυνση Δ.Ε. Β Αθήνας, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 28/01/2014 1

Φύλλο Εργασίας 5. Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, Διεύθυνση Δ.Ε. Β Αθήνας, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 28/01/2014 1 Φύλλο Εργασίας 5 Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, Διεύθυνση Δ.Ε. Β Αθήνας, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 28/01/2014 1 1 η διδακτική ώρα 2 3 Καταιγισμός ιδεών: 10 Α Β Τι κάναμε για να πάμε από την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε κύκλωμα αμείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC α. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από τη σχέση U E = 2

2. Σε κύκλωμα αμείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC α. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από τη σχέση U E = 2 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Μια νοικοκυρά µαγειρεύει σε χύτρα, η οποία είναι: (α) ακάλυπτη, (β) καλυµµένη µε ελαφρύ καπάκι και (γ) καλυµµένη µε βαρύ καπάκι. Σε ποια περίπτωση ο χρόνος µαγειρέµατος θα

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία Η Θερμική Ισορροπία α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι

Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία Η Θερμική Ισορροπία α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία Η Θερμική Ισορροπία α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στο βιβλίο των φυσικών του δημοτικού σχολείου της Ε τάξης υπάρχει η παρακάτω αναφορά στη Θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Οδηγίες: ) Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. ) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. ) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ B Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ B Λυκείου Θεωρητικό Μέρος B Λυκείου 21 Απριλίου 2007 Θέμα 1 ο 1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου το οποίο δημιουργείται μεταξύ δύο αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων. Ένα ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις

5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις 5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 5. Θερμικές Τάσεις και Παραμορφώσεις/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Περιεχόμενα ενότητας Επίδραση ορθών τάσεων στη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Πρόρρηση. Θερμοδυναμικών Ιδιοτήτων

Υπολογισμός & Πρόρρηση. Θερμοδυναμικών Ιδιοτήτων Υπολογισμός & Πρόρρηση Θερμοδυναμικών Ιδιοτήτων d du d Θερμοδυναμικές Ιδιότητες d dh d d d du d d dh U A H G d d da d d dg d du dq dq d / d du dq Θεμελιώδεις Συναρτήσεις περιέχουν όλες τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του ΑΡΧΗ ης ΣΕΛΙΔΑΣ Προτεινόμενο Τελικό Διαγώνισμα Στη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυσης Γ Λυκείου Διάρκεια: 3ώρες ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νίκος Μαραγκός, Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Κεφάλαιο ο Σύντομη Θεωρία Θερμοδυναμικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο για να το περιγράψουμε χρησιμοποιούμε και θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως τη θερμοκρασία, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο B Λυκείου 12 Μαρτίου 2011 A. Στα δύο όμοια δοχεία του σχήματος υπάρχουν ίσες ποσότητες νερού με την ίδια αρχική θερμοκρασία θ 0 =40 ο C. Αν στο αριστερό δοχείο η θερμοκρασία του

Διαβάστε περισσότερα

Υδροδυναμικές Ροές και Ωστικά Κύματα

Υδροδυναμικές Ροές και Ωστικά Κύματα Υδροδυναμικές Ροές και Ωστικά Κύματα 7 7.1 Εισαγωγή Οι διαδικασίες υψηλών ενεργειών που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, καθώς και η επιτάχυνση σωματιδίων σε υψηλές ενέργειες η οποία θα περιγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Επαφή p- Στάθμη Fermi Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης Ορθή και ανάστροφη πόλωση Περιεχόμενο της άσκησης Οι επαφές p- παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον επειδή βρίσκουν εφαρμογή στη

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΚΥΜΑΤΑ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ƷƶƴƫƬƩ ƥưƺƴƶƫƭʊ ƣưƶƫƭƨƫʈƨưʊ ƷƶƴƫƬƺƯ ƬƣƵƩƥƱƳƫƣ ƲE04 ƵƱƮƱƴ ƤƘ

ƷƶƴƫƬƩ ƥưƺƴƶƫƭʊ ƣưƶƫƭƨƫʈƨưʊ ƷƶƴƫƬƺƯ ƬƣƵƩƥƱƳƫƣ ƲE04 ƵƱƮƱƴ ƤƘ . E04 & Y 2008 - 04. - ( Meissner - London - - I II - BCS - Cooper - - Josephson (dc) (ac). ( - - ). - - - S,, C, T, P (Parity).. v 9. 9.1 1 9.2 1 9.3 7 9.4 13 9.5 14 9.6 STEFAN-BOLTZMAN 18 9.7 21

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα