Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν"

Transcript

1 Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν* Ἀθελήτως ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος μὲ ὅσα ἀναφέρει εἰς τὸ προσφάτως κυκλοφορηθὲν βιβλίον του, εὑρίσκεται εἰς παραλλήλους ὁδοὺς μὲ τὰς ἀπόψεις Χιλιαστῶν, Προτεσταντῶν καὶ ἄλλων αἱρετικῶν ΕΚΚΛΗΣΙΝ πρὸς τὰ μέλη τῆς Διαρκοῦς Ιερᾶς Συνόδου, τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὸν Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Παντελεήμονα ἀπευθύνει ὁ Σύλλογος Ορθοδόξων Χριστιανῶν «Ο Προφήτης Ηλίας» (Περιστερίου), διὰ νὰ λάβουν θέσιν ἐπὶ ὅσων ἀναφέρει ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος εἰς τὸ βιβλίον του μὲ τίτλον: «Ο Ἀντίχριστος ἦλθε ». Ο Σύλλογος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ π. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος δίδει μάχας ὑπὲρ τῆς Ορθοδόξου Πίστεως καὶ τῶν Παραδόσεων, μὲ ὅσα γράφει εἰς τὸ βιβλίον του, εὑρίσκεται εἰς πλάνην διὰ τὸ συγκεκριμένον ζήτημα. Ο Σύλλογος ἐπισημαίνει ὅτι ἀθελήτως συμπλέει μὲ τοὺς συλλογισμοὺς τῆς Εταιρείας «Σκοπιὰ» τῶν Χιλιαστῶν. Παραθέτομεν ὡρισμένα σημεῖα ἀπὸ τὴν μακροσκελῆ ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν τοῦ Συλλόγου. *** 1

2 «Ο π. Μάξιμος, κατέληξε στὸ ἀσφαλὲς συμπέρασμα, τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀντιχρίστου τὸ ἔτος 1983, τῆς δημοσίας ἐμφανίσεώς του, τέλος τοῦ 2012 μὲ ἀρχὲς τοῦ 2013, καὶ στὸ χρόνο τῆς Βʹ Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ, τὸν Οκτώβριο τοῦ 2018! Μὲ ποιό τρόπο; Ἀκολούθησε σὲ πολλὰ σημεῖα, στὸν τρόπο ὑπολογισμοῦ τῶν ἀνωτέρω χρονολογιῶν, τὸ συλλογισμὸ τῆς Εταιρείας Σκοπιὰ τῶν Ψευδομαρτύρων τοῦ Ιεχωβᾶ! Δὲν γνωρίζουμε, ἂν αὐτὸ ἔγινε συνειδητὰ ἢ ἀποτελεῖ σύμπτωση. Στὴ συνέχεια θὰ ἐξηγήσουμε τί ἐννοοῦμε. Ο π. Μάξιμος ἑρμηνεύει-παρερμηνεύει, τὸν χρόνο τῶν Καιρῶν τῶν Εθνῶν, τοῦ Λουκ. καʹ 24, ὅπως ἡ Εταιρεία Σκοπιά, καὶ ἄλλοι αἱρετικοὶ μὲ χιλιαστικὲς προσδοκίες, καταλήγει, ὅμως, σὲ διαφορετικὰ συμπεράσματα. Ο μὲν Ρῶσσελ, ἱδρυτὴς τῆς Οργανώσεως τῶν Μαρτύρων τοῦ Ιεχωβᾶ, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ 606 π.χ., ἔτος κατ αὐτόν, τῆς καταστροφῆς τῆς Ιερουσαλήμ, τὸ 586 π.χ. ὅμως κατὰ τὴν ἱστορία, γιὰ νὰ φθάσει στὸ ἔτος 1914, ποὺ ἔληγαν οἱ Καιροὶ τῶν Εθνῶν (Λουκ. καʹ 24), ὑπολογίζοντας τοὺς Επτὰ Καιροὺς τοῦ Δανιὴλ δʹ 16, ὅτι ἀντιστοιχοῦν σὲ 2520 ἔτη, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ἀριθ. ιδʹ 33-34, καὶ Ιεζ. δʹ 6, μὲ 360 ἡμέρες τὸ χρόνο, (Γραφικαὶ Μελέται, Ο καιρός ἐστιν ἐγγύς, Τόμος Βʹ σελ. 101, 102, 103 κ.λπ.). Ο δὲ π. Μάξιμος ξεκινᾶ τοὺς ὑπολογισμούς του ἀπὸ τὸ ἔτος 605 π.χ., ὡς 1ο ἔτος τῆς Βασιλείας τοῦ Ναβουχοδονόσορα, γιὰ νὰ φθάσει στὸ ἔτος 1948, ἔτος ποὺ ἔληξαν οἱ Καιροὶ τῶν Εθνῶν (Λουκ. καʹ 24), ὑπολογίζοντας τοὺς Επτὰ Καιροὺς τοῦ Δανιὴλ δʹ 16, ὅτι ἀντιστοιχοῦν σὲ 2555 χρόνια, ἐπὶ τῇ βάσει καὶ αὐτὸς τοῦ Ἀριθ. ιδʹ 33-34, καὶ Ιεζ. δʹ 16, μὲ 365 ἡμέρες τὸ χρόνο! (Κεφάλαιον 14, Οἱ Επτὰ καιροὶ τῶν Εθνῶν). Παραπέμπουν καὶ οἱ δύο, στὰ χωρία Ἀριθ. ιδʹ 33-34, καὶ Ιεζ. δʹ 6, τὰ ἑρμηνεύουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, καταλήγουν, ὅμως, σὲ διαφορετικὴ χρονολογία καὶ συμπεράσματα! Η Σκοπιὰ καταλήγει στὸ ἔτος 1914, ὡς τὸ ἔτος, ποὺ συμπληρώθηκαν οἱ Καιροὶ τῶν Εθνῶν (Λουκ. καʹ 24), θὰ ἀνετρέποντο ὅλες οἱ Κυβερνήσεις τῆς Γῆς, θὰ γινόταν ἡ ἁρπαγὴ καὶ τοῦ τελευταίου μέλους... τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ὅσων κατὰ τοὺς Ιεχωβῖτες ἔχουν Οὐράνια ἐλπίδα, θὰ ἔληγε ὁ Ἁρμαγεδώνας καὶ θὰ ἐγκαθιδρύετο ἡ Βασιλεία ἐπὶ τῆς Γῆς! (Γραφικαὶ 2

3 Μελέται, Ο καιρός ἐστιν ἐγγύς, Τόμος Βʹ σελ. 113, 227, 86. Ελθέτω ἡ Βασιλεία Σου, Τόμος Γʹ σελ. 139). Ο π. Μάξιμος ἑρμηνεύει (σελ. 195 βιβλίου του), τὴν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Δανιὴλ θʹ 25-27, ὅτι ἔχει ἐφαρμογὴ καὶ στὸν Ἀντίχριστο! Γράφει ὅτι ἡ προφητεία ἔχει κυρίως ἀναφορὰ στὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ... καὶ στὴν σελ. 196 συνεχίζει: Πιστεύω, ὅμως, ταπεινά, ὅτι ἔχει ἐφαρμογὴ καὶ στὴν περίοδο τῶν τελευταίων 70 χρόνων, ποὺ τρόπον τινὰ συμπληρώνουν τὴν πρώτη περίοδο τῶν 70 χρόνων, ποὺ ἔζησε ὁ Κύριος. Ἀπὸ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας δηλαδή, τὸ 1 μ.χ. ἕως τῆς καταστροφῆς τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος τὸ 70 μ.χ. καὶ καταλήγει, κάνοντας διάφορους συλλογισμοὺς-ὑπολογισμούς, στὸ ἔτος 1948, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ Ισραήλ, καὶ στὸ 2018, ἔτος τῆς Βʹ Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ! (σελ. 198 βιβλίου του), ποὺ εἶναι ἡ καταληκτικὴ χρονολογία τῶν 70 ἐτῶν τῆς Γενεᾶς, ποὺ ξεκίνησε τὸ 1948, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ Ισραήλ, καὶ φθάνει στὸ 2018 (1948 σὺν 70, ἴσον ἔτος 2018), ἔτος τῆς Βʹ Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ! Ο π. Μάξιμος ἐντελῶς αὐθαίρετα, παρόμοια, ἀλλὰ ὄχι ἴδια, μὲ τὴν Ιεχωβίτικη συλλογιστική, ἀντιστοιχεῖ τὸν Βασιλέα Ναβουχοδονόσορα, ὡς τύπο καὶ εἰκόνα τοῦ Ιουδαϊκοῦ Εθνους (σελ ) καὶ τύπο καὶ προτύπωση τοῦ Ἀντίχριστου (σελ. 198 βιβλίου του). Αρθρο τῆς ἐφημερίδος «Στύλος Ορθοδοξίας», ἀριθ. 70/ Ιούλιος-Αὔγουστος 2006, σελ. 13. Ταυτίζει καὶ αὐτός, ὅπως καὶ ἡ Σκοπιά, τοὺς Επτὰ Καιροὺς (Δαν. δʹ 10-16) μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν Εθνῶν (Λουκ. καʹ 24) καὶ μὲ συλλογισμούς, ποὺ γράφουμε ἀνωτέρω, φθάνει στὴν 1η περίοδο τὸ ἔτος 1948, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ Ισραήλ, στὴ 2η περίοδο, ποὺ ξεκινᾶ τὸ 1948 καὶ καταλήγει στὸ 2018, ὡς ἔτος τῆς Βʹ Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ!, καὶ στὴν 3η περίοδο, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ , ἔτος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, καὶ λήγει τὸ ἔτος 2018, μὲ τὴν ἔνδοξο Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας! (σελ. 198 βιβλίου του). 3

4 Επικαλεῖται-παραπέμπει, ὅπως καὶ ἡ Σκοπιά, ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὰ χωρία Ἀριθ. ιδʹ καὶ Ιεζ. δʹ 6, ὥστε κάθε ἡμέρα τῶν προφητικῶν Καιρῶν, συμβολίζει ἕνα ἔτος καὶ φθάνει στὸ 1948 καὶ Η συσχέτιση εἶναι ἑρμηνευτικὰ ἐντελῶς αὐθαίρετη καὶ ἀπαράδεκτη, ἀφοῦ συσχετίζει ἄσχετα μεταξύ τους ἐδάφια, ἀποκομμένα ἀπὸ τὴν συνάφειά τους! Δυστυχῶς, ὁ π. Μάξιμος πλανᾶται σ αὐτό, ὅπως πλανήθηκε ἑπτὰ φορὲς μέχρι σήμερα, ἡ Σκοπιά! Ἀποτελεῖ δὲ μνημεῖο αὐθαιρεσίας, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ πλάνη-ψευδοπροφητεία (Δευτ. ιηʹ 18-20), ὅπως ὁδηγήθηκαν οἱ Μάρτυρες τοῦ Ιεχωβᾶ, μὲ τὸ νὰ δίνει καὶ ἀλληγορικὴ ἔννοια στοὺς Επτὰ Καιροὺς τοῦ Δαν. δʹ 10-16, καὶ πολὺ περισσότερο ταυτίζοντάς τους, μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν Εθνῶν τοῦ Λουκ. καʹ 24. Τὰ χωρία Δαν. δʹ ἔχουν ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ στὸν Βασιλέα Ναβουχοδονόσορα! Αὐτὸ εἶναι σαφέστατο, στὸ Δʹ Κεφ. τοῦ Προφήτη Δανιήλ. Εχουμε δηλαδή, ἀπὸ τὸν Προφήτη Δανιήλ, πλήρη, καὶ λεπτομερῆ ἑρμηνεία τοῦ προφητικοῦ ἐνυπνίου τοῦ Ναβουχοδονόσορα. Ο Προφήτης Δανιήλ, ἐξηγεῖ στὸν Ναβουχοδονόσορα, ὅτι τὸ ἐνύπνιο ἔχει προφητικὸ χαρακτήρα καὶ ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ στὸ πρόσωπό του! Ας δοῦμε κατωτέρω, τὴν ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ ἐνυπνίου στὸ Ναβουχοδονόσορα. Στίχος 17 Εσὺ εἶσαι τὸ δένδρο αὐτὸ Βασιλιά! ἡ ἑρμηνεία καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ Υψίστου, ποὺ διακηρύσσεται ἐναντίον σου θὰ ἀποπεμφθεῖς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία... ὅταν περάσουν τὰ ἑπτὰ χρόνια Πράγματι ὅλα αὐτὰ ξέσπασαν ἐναντίον τοῦ Βασιλιὰ Ναβουχοδονόσορα Η βασιλεία σου ἀφαιρέθηκε ἀπὸ σένα. 29 θὰ τρῶς σὰν τὸ βόδι ἑπτὰ χρόνια 30 Τὴν ἴδια στιγμὴ ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ Ναβουχοδονόσορα 31 ἀφοῦ πέρασαν ἑπτὰ χρόνια ὁ Ναβουχοδονόσορ... καὶ ξαναβρῆκα τὰ λογικά μου... Διαπιστώνουμε, λοιπόν, χωρὶς ἑρμηνευτικὴ δυσκολία, ὅτι ἔ- χουμε πλήρη καὶ ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ προφητικοῦ ἐνυπνίου, στὸν Ναβουχοδονόσορα! Η καὶ ἀλληγορικὴ ἑρμηνεία τῶν Επτὰ Καιρῶν, ὡς καὶ ἡ 4

5 ταύτισή τους, μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν Εθνῶν τοῦ Λουκ. καʹ 24, εἶναι ἐντελῶς αὐθαίρετη καὶ ὁδηγεῖ σὲ ψευδοπροφητεῖες. Κλασικὴ ἀπόδειξη, οἱ ἑπτὰ ψευδοπροφητεῖες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ιεχωβᾶ, γιὰ τὸ τέλος τοῦ πονηροῦ συστήματος πραγμάτων, μὲ ἀφετηρία ἑρμηνείας τους τὸ ἔτος 606 π.χ. καὶ ἀλληγορικῆς ταύτισης τῶν Επτὰ Καιρῶν τοῦ Δʹ Δανιήλ, μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν Εθνῶν τοῦ Λουκ. καʹ 24. Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία τοῦ Λουκ. καʹ 24; Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη, καὶ Ιερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι πληρωθῶσιν οἱ καιροὶ τῶν ἐθνῶν. Δηλαδή, οἱ Εβραῖοι, ποὺ ἀπίστησαν στὸν Χριστό, θὰ σφαγοῦν καὶ θὰ μεταφερθοῦν αἰχμάλωτοι πρὸς πώληση σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, καὶ ἡ Ιερουσαλὴμ θὰ καταπατεῖται ἀπὸ ἔθνη μέχρι νὰ συμπληρωθοῦν οἱ Καιροὶ (τῆς κυριαρχίας σ αὐτὴν) τῶν Εθνῶν. Ἀποτελεῖ σοβαρότατο ἑρμηνευτικὸ λάθος, νὰ ἑρμηνεύουμε τὴν καταπάτηση τῆς Ιερουσαλὴμ ἀπὸ τὸ ἔτος 586 π.χ. καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ 70 μ.χ., διότι ὁ Ιησοῦς ἀναφέρεται σὲ μέλλοντα χρόνο: Ιερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη λέγει, καὶ ὄχι: Ιερουσαλὴμ θὰ ἐξακολουθήσει νὰ καταπατεῖται, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ πεῖ, ἐὰν ἐννοοῦσε καὶ τὸν παρελθόντα χρόνο! Σχετικοὶ καὶ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου, στὸ Λουκ. ιθʹ Στὴν συνέχεια θὰ τοποθετηθοῦμε στὸ Ματθ. κδʹ 34: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται, τὸ ὁποῖο ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ μὲ χιλιαστικὲς προσδοκίες ἐπικαλοῦνται κατὰ κόρον! Παρόμοια συλλογιστικὴ μὲ τοὺς διάφορους χιλιαστές, στὴν ἑρμηνεία τοῦ χωρίου, ἀκολουθεῖ γιὰ τὶς ἐσχατολογικές του ἑρμηνεῖες-προφητεῖες καὶ ὁ π. Μάξιμος, διότι περὶ προφητειῶν πρόκειται (Δευτ. ιηʹ 18-20, Ματθ. κδʹ 23-24, Μάρκ. ιγʹ 21-22). Καθ ἡμᾶς, παρερμηνεύει τὸν παραβολικὸ λόγο τοῦ Κυρίου, τοῦ Ματθ. κδʹ 32 γιὰ τὴν συκιά. Ο Κύριος, ἀφοῦ μίλησε γιὰ ὅσα θὰ συμβοῦν μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία, βλέποντας ἴσως καὶ δείχνοντας μία συκιά, παραπέμπει σ αὐτὸ τὸ δέντρο, γιὰ νὰ μάθουν οἱ πιστοὶ κάποιο μάθημα ἀπὸ αὐτό. Πάρετε μάθημα ἀπὸ τὴ συκιά, λέγει ὁ Χριστός. Οταν ὁ κλάδος τῆς συκιᾶς γίνει 5

6 πλέον ἁπαλὸς καὶ βγάζει φύλλα, ξέρετε ὅτι τὸ θέρος πλησιάζει. Η ἐκβλάστηση τῶν φύλλων τῆς συκιᾶς, εἶναι προμήνυμα τοῦ θέρους. Ετσι καὶ ἐσεῖς, ὅταν θὰ ἰδεῖτε ὅλα αὐτά, ποὺ εἶπα, νὰ ξέρετε, ὅτι κοντὰ εἶναι ἡ κρίση στὴν πόρτα, δηλαδὴ ἡ Δευτέρα Παρουσία. Ο π. Μάξιμος ἑρμηνεύει, ὅτι ἡ συκιὰ τοῦ στίχου 32 ἐξεικονίζει τὸν Εβραϊκὸ λαὸ (σελ βιβλίου του), συσχετίζοντάς την αὐθαίρετα, μὲ τὴν ἄκαρπη συκιά, ποὺ ἐξήρανε ὁ Κύριος (Ματθ. καʹ 19, Μάρκ. ιαʹ 13). Ερμηνεύει-παρερμηνεύει, ὅπως οἱ αἱρετικοὶ Μάρτυρες τοῦ Ιεχωβᾶ καὶ διάφορες Πεντηκοστιανὲς ὁμάδες, ὅτι ἡ γενεὰ (Ματθ. κδʹ 34), εἶναι μία συγκεκριμένη γενεὰ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, καὶ συγκεκριμένα, ἡ γενεὰ τοῦ ἔτους 1948 (σελ βιβλίου του). Υπολογίζει τὸ μῆκος της γενεᾶς σὲ ἑβδομήντα ἔτη (σελ βιβλίου του) καὶ ὁδηγεῖται στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ ἔτος 2018 μ.χ. θὰ γίνει ἡ Βʹ Παρουσία τοῦ Ιησοῦ (σελ. 160, 499 βιβλίου του). Τὸ λάθος στὴν ἑρμηνεία τοῦ Ματθ. κδʹ 34, ποὺ ἔκαναν οἱ αἱρετικοὶ μὲ χιλιαστικὲς προσδοκίες-προφητεῖες, τὸ ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ π. Μάξιμος, ἀφοῦ ἑρμηνεύει τὴν γενεὰ (Ματθ. κδʹ 34), ὡς μία συγκεκριμένη γενεά, μιᾶς συγκεκριμένης ἐποχῆς, τῆς γενεᾶς τοῦ 1948 μ.χ.! Δυστυχῶς, ὁ π. Μάξιμος δὲν διδάχθηκε ἀπὸ τὶς ψευδοπροφητεῖες, ὅσων ὅρισαν τοὺς χρόνους καὶ τοὺς καιρούς, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀνωτέρω ἑρμηνείας-παρερμηνείας!». *** Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ παραθέτει εἰς τὴν πολυσέλιδον ἐπιστολήν του καὶ ἄλλα στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα, ὡς ὑποστηρίζει, εὑρίσκεται εἰς πλάνην ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος. Δι αὐτό: «Μακαριώτατε-Σεβασμιώτατοι, ἔκκληση κάνουμε, νὰ λάβετε ἐπίσημα θέση, γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τοῦ π. Μαξίμου, γιατὶ ὑπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος, μερικοὶ ἀδελφοὶ νὰ πλανηθοῦν. Νὰ πιστεύσουν δηλαδή, γιὰ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου τὸ 2013 καὶ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Κυρίου μας τὸ 2018, νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς οἰκογένειές τους, τὴν ἐργασία τους, σπουδὲς κ.λπ. 6

7 ἐνασχολήσεις, ὅπως συνέβη μὲ χριστιανοὺς τῆς Θεσσαλονίκης (Βʹ Θεσσ. βʹ 1-2, γʹ 11-12). Τὸ χειρότερο, ὅμως, εἶναι, ὅτι θὰ δώσει ὅπλα σὲ ἐχθροὺς τῆς Εκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως θὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὶς πλάνες-ψευδοπροφητεῖες του. Ο οἰκεῖος Μητροπολίτης, θὰ πρέπει ἄμεσα νὰ παρέμβει καὶ νὰ πείσει τὸν π. Μάξιμο νὰ ἀποκηρύξει τὶς πλάνες του. Σὲ περίπτωση ἐμμονῆς του, νὰ λάβει τὰ προβλεπόμενα ποιμαντικὰ μέτρα, γιὰ τὴν προστασία τοῦ πληρώματος τῆς Μητροπόλεώς του καὶ ὄχι μόνον. Εκκληση κάνουμε στὸν π. Μάξιμο, νὰ παύσει νὰ διαφημίζει τὸ βιβλίο του ἀπὸ τηλεοράσεως, διακηρύσσοντας, ὅτι ὅλα τὰ στηρίζει στὴν Αγία Γραφή, τὴν ὁποία σὲ πολλὰ σημεῖα παρερμηνεύει, καὶ σὲ Πατέρες τῆς Εκκλησίας, ποὺ ἐπίσης σὲ πολλὰ σημεῖα, δὲν κατανοεῖ τὸ νόημά τους! Πάτερ Μάξιμε, μὲ πολλὴ ἀγάπη γράφουμε τὰ παραπάνω, καὶ σᾶς παρακαλοῦμε, τὰ χρήματα, ποὺ συγκεντρώνετε ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ βιβλίου σας, νὰ τὰ διαθέσετε γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ τὴν Παγκόσμια Ιεραποστολή! Οἱ κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2018, δὲν θὰ ὑπάρχουν, ἀφοῦ κατὰ τὴν προφητεία σας, θὰ ἔχει γίνει ἡ Βʹ Παρουσία τοῦ Κυρίου μας! Ἀδελφικὰ ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἡ Εταιρεία Σκοπιὰ τῶν Μαρτύρων τοῦ Ιεχωβᾶ, ἐνῶ στοὺς ὀπαδούς της κήρυττε ὅτι τὸ 1975 θὰ ἔληγαν τὰ 6000 χρόνια τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ θὰ ἄρχιζε ἡ χιλιετὴς Βασιλεία, ( Σκοπιά, , σελ ), αὐτὴ ἔκανε παραγγελίες μεγάλων τυπογραφείων στὴν Ιαπωνία! Εὐχόμαστε, ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, διὰ Πρεσβειῶν τῶν Πατέρων τῆς Εκκλησίας, τὴν μαρτυρία τῶν ὁποίων π. Μάξιμε ἐπικαλεῖσθε, νὰ λαλήσει ἀγαθὰ στὴν καρδιά σας, νὰ συνειδητοποιήσετε τὴν πλάνη σας, καὶ νὰ ἀνανήψετε!». (*) Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1651/ , σελ. 3 καὶ 4. Επιμέλ. ἡμετ. 7

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*)

Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*) Ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρον Παπαδιαμάντην (ϛ ) Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*) 1 τοῦ κ. Μάριου Μπέγζου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ὁρισµός. Ὁ ὅρος Λειτουργικὴ σχηµατίσθηκε ἀπὸ τὴν λέξη λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;*

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα