Ο ρόλος των δημοσίων κτηρίων στην ανορθολογική δημιουργία του σχεδίου πόλεως στην οθωνική Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος των δημοσίων κτηρίων στην ανορθολογική δημιουργία του σχεδίου πόλεως στην οθωνική Αθήνα"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Ο ρόλος των δημοσίων κτηρίων στην ανορθολογική δημιουργία του σχεδίου πόλεως στην οθωνική Αθήνα Διονύσιος Ρουμπιέν Δρ Αρχιτέκτων, Αναστηλωτής Ε.Μ.Π. και C.H.E.C. Paris Περίληψη Στην οθωνική Αθήνα, αντίθετα με ό,τι συνέβη στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα δημόσια κτήρια προηγήθηκαν των άλλων στοιχείων του πολεοδομικού δικτύου. Κατά συνέπεια, αντί το σχέδιο πόλεως να καθορίσει τη χωροθέτησή τους, συνέβη το αντίθετο. Τα περισσότερα δημόσια κτήρια κτίστηκαν σε θέσεις εντελώς διαφορετικές από αυτές που προβλέπονταν στα γενικά πολεοδομικά σχέδια, πράγμα που οδήγησε, αναγκαστικά, σε τροποποίηση αυτών των σχεδίων, ώστε τα τελευταία να προσαρμοστούν στα κτήρια. Παρ όλο που επί Γεωργίου Α η κατάσταση έτεινε σε μία ορθολογικότερη σχέση μεταξύ δημόσιων οικοδομών και σχεδίου πόλεως, η Αθήνα, σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, διατήρησε μία ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα στην εξέλιξη του σχεδίου πόλεως και τη δημόσια αρχιτεκτονική. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο επιχειρεί να εμπλουτίσει την τεκμηρίωση μιας σημαντικής παραμέτρου της πολεοδομικής εξέλιξης της Αθήνας. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ αυτής της εξέλιξης και της πολιτικής σχετικά με την ένταξη των διαφόρων τμημάτων της πόλης στο εγκεκριμένο σχέδιο. Για το θέμα αυτό κατά το 19 ο αιώνα υπάρχουν αναφορές στα σημειούμενα στη βιβλιογραφία έργα των Κ. Μπίρη, Π. Κρέμου - Γ. Σημαιοφορίδη και Κ.Καυκούλα - Ν.Παπαμίχου - Β.Χαστάογλου. Η πρωτοτυπία του παρόντος έγκειται στη χρήση κυρίως ανέκδοτων αρχειακών πηγών για την τεκμηρίωσή του. Από αυτές τις πηγές προέρχονται τα σχέδια που εικονογραφούν τις περιπτώσεις που περιγράφονται (σε όσες περιπτώσεις βρέθηκαν σχέδια). Η μελέτη αυτών των πηγών προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την εν πολλοίς ανορθολογική πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας κατά το 19 ο αιώνα. 2 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Η οθωνική περίοδος, όπου κτίζονται στην Αθήνα τα σημαντικότερα και μνημειωδέστερα δείγματα της επίσημης αρχιτεκτονικής της, χαρακτηρίζεται όχι μόνο από παντελή έλλειψη δικτύου εξυπηρετήσεων της πόλης, δηλαδή δρόμων, φωτισμού, τηλεπικοινωνιών, συγκοινωνιών, 1 αλλά και από απουσία σοβαρών προσπαθειών για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Δηλαδή, αντίθετα με τις δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου η δημιουργία του πολεοδομικού ιστού συμβάδιζε με την πραγματοποίηση των δημόσιων οικοδομών, και επίσης αντίθετα με αυτό που προβλεπόταν από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια για την Αθήνα των Σταμάτη Κλεάνθη και Eduard Schaubert (εικ.1) και του Leo von Klenze (εικ.2), στην ελληνική πρωτεύουσα τα δημόσια κτήρια προηγήθηκαν των άλλων στοιχείων του πολεοδομικού δικτύου, 2 γεγονός που καυτηρίαζε ο τύπος. 3 Είναι χαρακτηριστικό ότι ως το 1858, παράλληλα με την οδό Σταδίου, δηλαδή στον τομέα της πόλης που ήδη συγκέντρωνε μερικά από τα κυριότερα δημόσια κτήρια, βρισκόταν ένα ακάλυπτο ρέμα και υψώνονταν βράχοι. 4 Η έλλειψη οργανωμένων σφαγείων, υπηρεσίας καθαριότητας και η ύπαρξη, στην άμεση περιφέρεια της πόλης, κτηνοτροφικών μονάδων τόνιζαν την αντίθεση με τα μνημειώδη οικοδομήματα. 5 Είναι και αυτό ένα δείγμα των ιδιαιτεροτήτων της εξέλιξης της Αθήνας, καθώς και της επιφανειακής ακόμη αστικοποίησης του πληθυσμού της. Αυτή δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τους αντίστοιχους ρυθμούς των ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες αποτελούσαν το πρότυπο για την ελληνική πρωτεύουσα. Τo χάσμα θα αρχίσει να γεφυρώνεται πολλά χρόνια μετά την άνοδο του Γεωργίου Α στο θρόνο. 1 P.Kremos, G.Simeoforidis, Atene: Una capitale, una metropoli. Le trasformazioni urbanistiche e la cultura della cittΰ, Firenze 1979, σ.84, D.Raoul-Rochette, «Athθnes sous le roi Othon», lettre adressιe ΰ Mr De Pouqueville, Revue des deux mondes, t.xvi, no 2, Paris , σ Μ., «Μακάριοι οι λέγοντες εις ώτα ακουόντων», Αθηνά 2695/ Γ.Καιροφύλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι ( ), Αθήνα 1978, σ.51, Δ.Γέροντας, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων , Αθήναι 1972, σ Kremos, G.Simeoforidis, op.cit., σ.102.

2 124 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εικόνα 1 Σχέδιο Κλεάνθη - Schaubert (ανασχεδίαση γράφοντος): 1.Ανάκτορα 2.Μητρόπολη 3.Κεντρική Αγορά 4.Υπουργεία 5.Φρουρά 6.Νομισματοκοπείο 7.Αγορά 8.Ακαδημία 9.Βιβλιοθήκη 10.Χρηματιστήριο 11.Βουλή 12.Ναός 13.Ταχυδρομείο 14.Αρχηγείο 15.Ελαιοτριβείο 16.Βοτανικός Κήπος 17.Μέγαρο Εκθέσεων 18.Αστεροσκοπείο. Picture 1 The plan of Kleanthis and Schaubert (re-drawn by the author): 1.Royal Palace 2.Cathedral 3.Central Market 4.Ministries 5.Garrison 6.Mint 7.Market 8.Academy 9.Library 10.Stock Exchange 11.Parliament 12.Church 13.Post Office 14.Headquarters 15.Oil-Press 16.Botanical Garden 17.Exhibition Hall 18.Observatory. Εικόνα 2 Σχέδιο Klenze (ανασχεδίαση γράφοντος): 1.Ανάκτορα 2.Μητρόπολη 3.Κεντρική Αγορά 4.Ακαδημία 5.Βιβλιοθήκη 6.Πανεπιστήμιο 7.Μέγαρο Εκθέσεων 8.Υπουργεία 9.Γερουσία 10.Βουλή 11.Στρατόπεδο 12.Ναός 13.Ταχυδρομείο 14.Φυλακή και Αστυνομία 15.Θέατρο 16.Αγορές 17.Επισκοπή 18.Σχολεία. Picture 2 Klenze s plan (re-drawn by the author): 1.Royal Palace 2.Cathedral 3.Central Market 4.Academy 5.Library 6.University 7.Exhibition Hall 8.Ministries 9.Senate 10.Parliament 11.Army Camp 12.Church 13.Post Office 14.Prison and Police 15.Theatre 16.Markets 17.Bishop s Palace 18.Schools. Καθώς στην Αθήνα τα δημόσια κτήρια προηγήθηκαν του πολεοδομικού ιστού, επόμενο ήταν, αντί το σχέδιο πόλεως να καθορίσει τη χωροθέτησή τους, να συμβεί το αντίθετο. Οι πραγματοποιηθείσες δημόσιες οικοδομές της πρωτεύουσας κτίστηκαν τελικά σε θέσεις εντελώς διαφορετικές από αυτές που προβλέπονταν από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (εικ.3, 16, πρβλ.εικ.1-2). Έτσι, σε κάθε σχεδόν περίπτωση, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για κτήριο μεγάλου μεγέθους, έπρεπε να τροποποιηθεί το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. Μόνο έτσι θα μπορούσε να συνδεθεί το σχετικό οικοδόμημα με τον πολεοδομικό ιστό, καθώς πολύ συχνά η κατασκευή του γινόταν σε θέση όπου προβλεπόταν μία εντελώς διαφορετική χρήση. Εικόνα 3 Η Αθήνα προς το τέλος της βασιλείας του Όθωνα (σχέδιο γράφοντος): 1.Στρατιωτικό Νοσοκομείο 2.Νομισματοκοπείο 3.Βασιλικό Τυπογραφείο 4.Κακουργοδικείο 5.Πολιτικό Νοσοκομείο 6.Ανάκτορα 7.Α Δημοτικό Σχολείο 8.Πανεπιστήμιο 9.Αστεροσκοπείο 10.Αρσάκειο 11.Οφθαλμιατρείο 12.Αμαλίειο Ορφανοτροφείο 13.Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα 14.Λύκειο Παπαδοπούλου 15.Βαρβάκειο 16.Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη 17.Βουλή 18.Ακαδημία. Picture 3 Athens towards the end of Otto s reign (drawn by the author): 1.Military Hospital 2.Mint 3.Royal Printing House 4.Criminal Court 5.Civil Hospital 6.Royal Palace 7.1st Primary School 8.University 9.Observatory 10.Arsakeion girls school 11.Eye-Hospital 12.Queen Amelia Orphanage 13.Hatjikonsta Orphanage 14.Papadopoulos Lyceum 15.Varvakeion Lyceum 16.Military Pharmacy 17.Parliament 18.Academy. Σαν πρώτο παράδειγμα θα πρέπει να αναφερθούν τα Ανάκτορα, που αφενός, λόγω της σπουδαιότητάς τους, απασχόλησαν αρκετά τους αρμόδιους αρχιτέκτονες με την ένταξή τους στον υφιστάμενο πολεοδομικό ιστό και αφ ετέρου, λόγω του μεγέθους τους, επηρέασαν εμφανώς τη μορφή αυτού του ιστού. Στο σχέδιο του Friedrich von Gδrtner, του

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No , (εικ.4) τα Ανάκτορα εμφανίζονται με την πρόσοψή τους τοποθετημένη κατ ευθείαν πάνω στην οικοδομική γραμμή μιας λεωφόρου. Αυτή θα δημιουργείτο στη θέση της περιφερικής οδού που προέβλεπε το σχέδιο του Leo von Klenze (εικ.2). Ο Gδrtner, τροποποιώντας το πολεοδομικό σχέδιο στην ανατολική παρυφή της πόλης, σχημάτιζε μία πλατεία, η οποία δεν έφθανε στη γραμμή των οδών Σταδίου και Φιλελλήνων, γιατί διατηρούσε σε αυτές, εκατέρωθεν της οδού Ερμού, δύο οικοδομικά τετράγωνα που προορίζονταν για την οικοδόμηση των Υπουργείων (με Α στην εικ.4). Στις πλάγιες όψεις των Ανακτόρων, σε δύο ορθογώνια και προς την πίσω πλευρά σε ένα εκτεταμένο ημικύκλιο, το σχέδιο προέβλεπε το Βασιλικό Κήπο. 6 όχι μόνο ασύνδετο με την πόλη, αλλά ούτε καν ενταγμένο στο τοπίο, αφού αγνοεί παντελώς την τοπογραφία, όπως φαίνεται από την επικάλυψη των αρχαίων οδών από τα Μεσόγεια και την Κηφισιά, που χάνονται στις ανατολικές παρυφές του Βασιλικού Κήπου, χωρίς πλέον να καταλήγουν στην πόλη. Η χάραξη αυτών των πανάρχαιων οδικών αρτηριών δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ακολουθούσε τη διαμόρφωση του εδάφους. Αντίθετα, και στα δύο γενικά πολεοδομικά σχέδια που προηγήθηκαν, προβλέπεται η σύνδεση της νέας πόλης με τις αρχαίες οδικές αρτηρίες (εικ.1 και 2). Εικόνα 4 Στο σχέδιο του Friedrich von Gδrtner, του 1836, τα Ανάκτορα εμφανίζονται με την πρόσοψή τους τοποθετημένη κατ ευθείαν πάνω σε μία λεωφόρο, χωρίς σύνδεση με την υπάρχουσα πόλη (σχέδιο γράφοντος). Με Α σημειώνονται τα κτήρια των Υπουργείων. Picture 4 In Friedrich von Gδrtner s 1836 plan the Royal Palace appears with its faηade directly on an avenue, without any connection with the existing town (drawn by the author). The two A s stand for the Ministries. Ο Gärtner μελέτησε τα Ανάκτορα όχι σε σχέση με την πόλη και ως κέντρο αναφοράς της όλης πολεοδομικής σύνθεσης, όπως έκαναν οι Σταμάτιος Κλεάνθης και Eduard Schaubert (εικ.1), αλλά αντίθετα ως αυτόνομο σύνολο στην περιφέρεια της πόλης και μάλιστα σε αντιπαράθεση με τον ιστό της. Στο σχέδιό του το κτήριο των Ανακτόρων είναι Εικόνα 5 Η πολεοδομική ένταξη των Ανακτόρων του Friedrich von Gδrtner στον αστικό ιστό από τον υπολοχαγό Hoch το 1837 (σχέδιο γράφοντος) Picture 5 The integration of Friedrich von Gδrtner s Royal Palace to the urban tissue by Lieutenant Hoch in 1837 (drawn by the author) Άλλο κτήριο της ίδιας εποχής που επηρέασε σημαντικά τη μορφή του σχεδίου πόλεως είναι το Πανεπιστήμιο. Το 1836, για την τοποθέτηση αυτού του κτηρίου, τέθηκε πάλι υπό συζήτηση το θέμα της διαρρύθμισης του σχεδίου της βορειοανατολικής πλευράς της Αθήνας. Αυτή η διαρρύθμιση, που την είχε προτείνει στην Οικοδομική Επιτροπή ο Κλεάνθης και αφορούσε τη δημιουργία του Βουλεβαρίου (σημερινής οδού Πανεπιστημίου), εγκρίθηκε το Φεβρουάριο 1837 (εικ.3, 16). Η τροποποίηση, όμως, αυτή επηρέαζε και την πολεοδομική διάταξη που ο Gδrtner είχε προτείνει για τα Ανάκτορα, γιατί τη λεωφόρο που είχε δημιουργήσει μπροστά από το κτήριο την είχε εξαρτήσει από το σχέδιο Klenze. 6 Κ.Μπίρης, Αι Αθήναι, Αθήναι , σ.67

4 126 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 Έτσι, ο μηχανικός που είχε επιφορτιστεί με την ανέγερση του κτηρίου, ο υπολοχαγός Hoch, ανέλαβε να πραγματοποιήσει τη σύνδεση των Ανακτόρων με το Βουλεβάριο του Κλεάνθη. Διαίρεσε το χώρο σε δύο πλατείες, τη μετέπειτα πλατεία Συντάγματος προς τα κάτω (δυτικά) και την καθ αυτό πλατεία των Ανακτόρων προς τα πάνω (ανατολικά). Κάμπτοντας σχεδόν συμμετρικά το Βουλεβάριο, δημιούργησε τη λεωφόρο Αμαλίας. Επίσης, σε συσχετισμό προς αυτήν και προς την οδό Φιλελλήνων, καθόρισε τη διαμόρφωση του χώρου για την οικοδόμηση της Αγγλικανικής εκκλησίας και, γενικά, τη ρυμοτομία ολόκληρης της γύρω περιοχής, μέχρι τις οδούς Κολοκοτρώνη και Βουλής (εικ.5, 16). Εικόνα 6 Σχέδιο που εμφανίζει την έκταση που κατέλαβε ο Βασιλικός Κήπος σε πρώτη φάση. Η βόρεια πλευρά των Ανακτόρων δεν φυτεύθηκε, ώστε να μην αποκλεισθεί η οδός των Μεσογείων (Γ.Α.Κ., Σχέδιο Πόλεως, φ.2, ανασχεδίαση γράφοντος) Picture 6 Drawing presenting the area occupied by the Royal Garden in an early stage. The northern part of the Royal Palace was not planted, so that the route of Mesogeia would not be obstructed (Public Record, Urban Plan, file No 2, re-drawn by the author) Το σχέδιο του Hoch εγκρίθηκε με διάταγμα της 28.5(9.6) Οι αντίστοιχες καμπές του Βουλεβαρίου που έγιναν στο βόρειο άκρο του, με διαπλάτυνση των καθέτων προς τις οδούς Αιόλου και Σωκράτους παρόδων της πλατείας Όθωνος (σημερινή πλατεία Ομονοίας), οδήγησαν στη σημερινή απόληξη της οδού Πανεπιστημίου και, αντίστοιχα, στην απέναντι πλευρά, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου (εικ.3, 16). Σύμφωνα με το σχέδιο του Hoch, η πλατεία των Ανακτόρων θα έφθανε μέχρι τη γραμμή των οδών Σταδίου και Φιλελλήνων. Διαμορφώθηκε και φυτεύθηκε ως δημόσιος κήπος αμέσως, γιατί η έκτασή της κατέλαβε κατά το μεγαλύτερο μέρος μοναστηριακό κτήμα. Κατά το τέλος του 1837, ή κατά το επόμενο έτος, επειδή το μοναστηριακό οικόπεδο εκτεινόταν ακόμη δυτικότερα, με νέο διάταγμα ο χώρος της διευρύνθηκε στη σημερινή του έκταση, καταλαμβάνοντας και ορισμένα οικόπεδα ιδιωτών. 7 Και πάλι όμως, η νέα πόλη σε αυτό το σημείο δεν συνδεόταν με τις αρχαίες οδούς (εικ.5). Γι αυτό, αλλά και επειδή δεν υπήρχαν χρήματα για την απαλλοτρίωση ολόκληρης της έκτασης που προέβλεπε το σχέδιο για τη φύτευση του κήπου, ο Hoch συνέταξε άλλο σχέδιο γενικής διάταξης, το οποίο εγκρίθηκε από τον Όθωνα στις 28.2(9.3) Σύμφωνα με αυτό, ο κήπος εκτεινόταν μονόπλευρα προς το νότο, στην προέκταση της γραμμής της πρόσοψης του κτηρίου των Ανακτόρων, σε μήκος 300 μέτρων περίπου και πλάτος 100 (εικ.6). Προς τη βόρεια πλευρά, ο περίβολος των Ανακτόρων ετοποθετείτο σε απόσταση μόνο 25 μέτρων από την πλάγια όψη του κτηρίου. Αρκετά αργότερα και σύμφωνα με το σχέδιο εκείνο, το Υπουργείο Εσωτερικών προκάλεσε την έκδοση διατάγματος, με το οποίο δημιουργήθηκε το αρχικό τμήμα της λεωφόρου Κηφισίας, με πλάτος 30 μέτρων και με πρασιές πλάτους 30 μέτρων. 8 Το διάταγμα χρονολογείται από την , αλλά η Προσωρινή Κυβέρνηση μετά την εκθρόνιση του Όθωνα περιόρισε το πλάτος των πρασιών στα 15 μέτρα. 9 Ούτως ή άλλως όμως και αυτή η πολεοδομική ένταξη έμεινε για πολύ καιρό στα χαρτιά, αφού σώζεται σχέδιο του 1843, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των Ανακτόρων χωρίς σύνδεση με τον πολεοδομικό ιστό (εικ.7). Από το ίδιο έτος χρονολογείται και το σχέδιο του Chenavard (εικ.8), όπου εξακολουθεί να απουσιάζει η σύνδεση των Ανακτόρων με την πόλη, κάνει όμως την εμφάνισή της για πρώτη φορά η λεωφόρος προς τα Μεσόγεια, που προβλεπόταν από τα δύο πρώτα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Απουσιάζει όμως ακόμη η άρθρωσή της με την πόλη. Αυτή εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα σχέδιο του αμέσως επόμενου έτους (1844), το οποίο παρουσιάζει τον αστικό ιστό να οδεύει προς τη μορφή που τελικά πήρε: το τμήμα του Βασιλικού Κήπου που εμπόδιζε την αρχαία οδό έχει εξαφανιστεί και η τελευταία εμφανίζεται επιτέλους συνδεδεμένη με τη νέα πόλη, υπό το όνομα οδός Κηφησίας (sic) (εικ.9). 7 Κ.Μπίρης, op.cit., σ.68-69, idem, Τα πρώτα σχέδια των Αθηνών, Αθήναι 1933, σ.32 8 idem, Αι Αθήναι, Αθήναι , σ.70 9 Γ.Α.Κ., Σχ.Πόλεως, φ.13,

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Εικόνα 7 Σχέδιο του Σεπτεμβρίου 1843 όπου φαίνεται η χωροθέτηση των Ανακτόρων χωρίς σύνδεση με τον πολεοδομικό ιστό (Γ.Α.Κ., Σχέδιο Πόλεως, φ.1, ανασχεδίαση γράφοντος) Picture 7 Drawing of September 1843 showing the Royal Palace without any connection with the urban tissue (Public Record, Urban Plan, file No 1, re-drawn by the author) Εικόνα 9 Σχέδιο που συνοδεύει το έγγραφο της και όπου φαίνονται τα Ανάκτορα και η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, την οποία προκάλεσαν (Γ.Α.Κ., Σχέδιο Πόλεως, φ.1, ανασχεδίαση γράφοντος). Η αρχαία οδός των Μεσογείων εμφανίζεται επιτέλους συνδεδεμένη με τη νέα πόλη, υπό το όνομα οδός Κηφησίας (sic). Picture 9 A plan of , showing the Royal Palace and the modification of the city plan provoked by it (Public Record, Urban Plan, file No 1, re-drawn by the author). The ancient route to Mesogeia reappears finaly connected with the new town, under the name of Kifisia street. Εικόνα 8 Σχέδιο του Chenavard, του Εξακολουθεί να απουσιάζει η σύνδεση των Ανακτόρων με την πόλη, εμφανίζεται όμως για πρώτη φορά η λεωφόρος προς τα Μεσόγεια, που προβλεπόταν από τα δύο πρώτα πολεοδομικά σχέδια. Απουσιάζει όμως ακόμη η άρθρωσή της με την πόλη. Picture 8 Chenavard s plan, dating from The Royal Palace s connection with the city is still missing, but the avenue leading to Mesogeia and predicted by the first two general urban plans appears for the first time. However, its articulation with the city is still missing. Το 1836 έγινε και μία τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της Αθήνας στη δυτική πλευρά της Εμπορικής Αγοράς, μεταξύ των οδών Σωκράτους και Μενάνδρου, για την οικοδόμηση του Θεάτρου της πόλης, η οποία αποφασίστηκε ταυτοχρόνως. 10 Μάλιστα, έγινε «τροποποίησις της ευθυγραμμίας κατά την θέσιν του θεάτρου οικοδομηθέντος επί οικοπέδου μη προσδιοριζομένου προς τοιούτον σκοπόν». 11 Το 1836, επίσης, κτιζόταν το Πολιτικό Νοσοκομείο, πέρα από το Βουλεβάριο, το οποίο εκείνη την εποχή αποτελούσε το βορειοανατολικό όριο της πόλης, 12 πράγμα που σημαίνει ότι το κτήριο του Νοσοκομείου ήταν εκτός σχεδίου. Σύμφωνα με το σχέδιο της επιτροπής του 1847, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθήνας δημιουργήθηκε η οδός Νοσοκομείου (σημερινή Ακαδημίας), για να περιλάβει 10 Κ.Μπίρης, op.cit., σ Γ.Α.Κ., Οθων.Αρχείο/Υπ.Εσωτερικών, φ.215, , υπογεγραμμένο από τον Εμμ.Μανιτάκη 12 Κ.Μπίρης, op.cit., σ.74

6 128 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 το Πολιτικό Νοσοκομείο και τον αυθαίρετο συνοικισμό του Προαστείου (σημερινή Νεάπολη) (εικ.3, 16).13 Ανάλογη είναι και η περίπτωση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Το 1845 η Α Διεύθυνση του Μηχανικού προτείνει στο Υπουργείο Στρατιωτικών να ληφθούν τα οικόπεδα μπροστά στο κτήριο για να σχηματιστεί μία ανάλογη πλατεία (εικ.10). Επίσης, προτείνει να επεκταθεί το σχέδιο πόλεως και να συνδεθεί «αρμοδίως» με τις σχετικές τροποποιήσεις στα πέριξ του Νοσοκομείου,14 το οποίο ήταν επίσης ασύνδετο με τον αστικό ιστό (εικ.3, 16). οικοδόμησή του ήταν τότε εκτός σχεδίου και η μορφή του εντελώς ακανόνιστη. Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο δωρήθηκε, αφ ενός έγινε μία διευθέτηση των ορίων του προς άλλο γειτονικό οικόπεδο και αφ ετέρου το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε μία επέκταση του σχεδίου πόλεως. Έτσι, σχηματίστηκε η κατοπινή οδός Στουρνάρη και δίπλα της ένα εκτεταμένο οικοδομικό τετράγωνο με μέτωπο προς την οδό Πατησίων.16 Όπως μαθαίνουμε, η επέκταση του σχεδίου πόλεως έγινε όταν οι εκτελεστές της διαθήκης του Νικολάου Στουρνάρη ζήτησαν άδεια οικοδομής για το Πολυτεχνείο.17 Ακόμη, έχουμε και περιπτώσεις άλλων διαμορφώσεων που έγιναν χάριν δημοσίων κτηρίων. Το 1847 ο Α.Μεταξάς, πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ζητά να διαταχθεί ο «αρχιτέκτων Αθηνών» να ισοπεδώσει την οδό Βουλεβαρίου, όπου κτιζόταν το κατάστημα της Εταιρείας (δηλαδή το Αρσάκειο).18 Εικόνα 10 Σχέδιο που συνοδεύει το έγγραφο της και όπου φαίνεται το οικόπεδο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου και τα γειτονικά που προτείνεται να αγορασθούν για τη δημιουργία κήπου. Είναι φανερή η έλλειψη σύνδεσης με τον πoλεοδομικό ιστό (Γ.Α.Κ., Σχέδιο Πόλεως, φ.5, ανασχεδίαση γράφοντος) Picture 10 Drawing accompanying the document of the and showing the lot of the Military Hospital and those around it which are proposed to be bought for the creation of a garden. The absence of connection with the urban tissue is evident (Public Record, Urban Plan, file No 5, re-drawn by the author) Εικόνα 11 Ο Κήπος του Λαού σε σχέδιο με ημερομηνία , όπου τα αριθμημένα οικόπεδα προορίζονται για το (Δημοτικό) Θέατρο. Είναι φανερό ότι η οικοδόμηση του Θεάτρου προϋποθέτει την κατάργηση της οδού μεταξύ των οικοπέδων (Γ.Α.Κ., Οθωνικό Αρχείο, Υπ.Εσωτερικών, φ.214, ανασχεδίαση γράφοντος) Picture 11 The People s Garden in a drawing dated , where the numbered lots are destined for the (Municipal) Theatre. It is evident that the constuction of the Theatre presupposes the abolition of the street between the lots (Public Record, Ottonian Archives, Ministry of the Interior, file No 214, re-drawn by the author) Άλλη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως προτάθηκε το 1857, με την ενοποίηση δύο οικοδομικών τετραγώνων για την οικοδόμηση του Δημοτικού Θεάτρου (εικ.11).15 Άλλο δε οψιμότερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Πολυτεχνείου. Το οικόπεδο που είχε δωρήσει η Ελένη Τοσίτσα για την Τέλος, άλλου είδους επεμβάσεις που γίνονταν χάριν των δημοσίων κτηρίων ήταν και η διάνοιξη δρόμων, αφού πολλές φορές τα κτήρια αυτά κτίζονταν σε εντελώς αδιαμόρφωτες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Αστεροσκοπείου, χάριν του οποίου ανοίχθηκε δρόμος ibid, σ.84 Γ.Α.Κ., Σχ.Πόλεως, φ.5, Γ.Α.Κ., Οθωνικό Αρχείο, Υπ.Εσωτερικών, φ.214, Κ.Μπίρης, Η ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήναι 1956, σ.204 Γ.Α.Κ., Σχ.Πόλεως, φ.13, έγγραφα του και Γ.Α.Κ., Σχ.Πόλεως, φ.3,

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 από την οδό Ωδείου μέχρι αυτό.19 Παρ όλα αυτά, ακόμη και προς το τέλος της βασιλείας του Όθωνα (εικ.12), μέχρι και το τελευταίο έτος (εικ.13), έχουμε σχέδια που απεικονίζουν το Πανεπιστήμιο, που βρισκόταν τότε στο στάδιο της ολοκλήρωσης, ασύνδετο ακόμη με τον πολεοδομικό ιστό. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι από την ίδια χρονιά έχουμε απόσπασμα του σχεδίου Klenze με τα κτήρια της μετέπειτα Αθηναϊκής Τριλογίας (Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη και Ακαδημία από δεξιά προς τα αριστερά), ενώ αυτό το κτηριακό συγκρότημα είχε αρχίσει προ πολλού να πραγματοποιείται σε διαφορετική διάταξη (Ακαδημία και Πανεπιστήμιο πάντα από δεξιά προς τα αριστερά, με το ακραίο αριστερά κτήριο να προγραμματίζεται μελλοντικά ως Μουσείο, ενώ τελικά έγινε Βιβλιοθήκη). Είναι αξιοσημείωτο ότι το σχέδιο δεν διασαφηνίζει τη σύνδεση των τριών κτηρίων με την πόλη (εικ.14). Αυτή πρωτοεμφανίζεται μόλις σε σχέδιο του (εικ.15). Εικόνα 12 Η Αθήνα το 1854, σε χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Γαλλικού Στρατού. Η σύνδεση της περιοχής των Ανακτόρων με την πόλη και την οδό των Μεσογείων είναι πλέον ολοκληρωμένη. Το Πανεπιστήμιο όμως φαίνεται ακόμη ασύνδετο με τον αστικό ιστό, καθώς και το Νομισματοκοπείο, παρ όλο που το τελευταίο περικλείεται εντελώς από αυτόν. Picture 12 Athens in 1854, in a map of the Geographical Service of the French Army. The connection of the area around the Royal Palace with the city and the route of Mesogeia is completed. However, the University still appears not connected with the urban tissue, as well as the Mint, although the latter is completely surrounded by it. 19 Διάταγμα «Περί της οδού του Αστεροσκοπείου», Φ.Ε.Κ. 11, Εικόνα 13 Σχέδιο του Νοεμβρίου 1862 που εμφανίζει το Οφθαλμιατρείο και το Πανεπιστήμιο, ασύνδετο ακόμη με τον πολεοδομικό ιστό (Γ.Α.Κ., Σχέδιο Πόλεως, φ.14, ανασχεδίαση γράφοντος) Picture 13 Drawing of November 1862 showing the Eye Hospital and the University, still not connected with the urban tissue (Public Record, Urban Plan, file No 14, redrawn by the author) Εικόνα 14 Απόσπασμα του σχεδίου Klenze με τα κτήρια της Αθηναϊκής Τριλογίας (Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη και Ακαδημία από δεξιά προς τα αριστερά) και ημερομηνία Το συγκρότημα φαίνεται ασύνδετο με τον αστικό ιστό (Γ.Α.Κ., Σχέδιο Πόλεως, φ.13, ανασχεδίαση γράφοντος) Picture 14 Extract of Klenze s plan with the buildings of the Athenian Trilogy (University, Library and Academy from right to left), dated The complex appears without any connection with the urban tissue (Public Record, Urban Plan, file No 13, re-drawn by the author) 4 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ Καθώς σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η τεκμηρίωση βάσει ανέκδοτων αρχειακών πηγών, η επέκτασή μας στην εποχή του Γεωργίου Α θα είναι περιορισμένη. Και αυτό, διότι τα σχετικά αρχεία αυτής της περιόδου μόλις πρόσφατα έγιναν πάλι προσιτά στους ερευνητές, επομένως η διερεύνησή τους

8 130 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι τα προς το παρόν λίγα διαθέσιμα στοιχεία από τις ανέκδοτες αρχειακές πηγές, που μάλιστα καλύπτουν μόνο τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α, δείχνουν μία συνέχιση των ιδιαιτεροτήτων της Αθήνας. Η πολεοδομική εξέλιξη της ελληνικής πρωτεύουσας φαίνεται να συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τους εξαιρετικά περιορισμένους πόρους του κράτους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μία μαρτυρία του 1863 σχετικά με τη σημερινή πλατεία Δημαρχείου, η οποία περιγράφεται ως «αχανές και ερημία. μία χέρσος πεδιάς με ρεύματα, βουνούς και χαράδρας». 20 Εικόνα15 Απόσπασμα του σχεδίου πόλεως Αθηνών του Η Αθηναϊκή Τριλογία παρουσιάζεται ενταγμένη στον αστικό ιστό, αν και η Βιβλιοθήκη δεν είχε καν θεμελιωθεί. Picture 15 Abstract of Athens urban plan in The Athenian Trilogy appears integrated into the urban tissue, although the Library s contruction had not even started. Κατά συνέπεια, οι αποσπασματικές επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως με σκοπό την ένταξη των οικοπέδων εκτός σχεδίου που προορίζονταν για την ανέγερση δημοσίων κτηρίων ή και την ένταξη ήδη οικοδομημένων κτηρίων συνεχίζονται και αυτή την εποχή. Έχουμε, έτσι, διάταγμα για την επέκταση του σχεδίου πόλεως «προς τον σκοπόν της επί του συμπεριλαμβανομένου χώρου ανεγέρσεως του κτιρίου του διδασκαλείου». 21 Αντίστοιχα έγινε επέκταση του σχεδίου πόλεως για να περιληφθεί σε αυτό το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». 22 Εξάλλου, συνεχίζονται οι τροποποιήσεις του υπάρχοντος σχεδίου με σκοπό την ένταξη των δημοσίων κτηρίων. Για παράδειγμα, πληροφορούμαστε ότι για την ανέγερση της Ακαδημίας (εικ.3, 16) έγινε μεταβολή της διεύθυνσης της οδού Τυφλοκομείου (σημερινή οδός Σίνα), πράγμα που δημιούργησε και ζήτημα αποζημιώσεων των θιγομένων ιδιοκτητών. 23 Επίσης, ο Ernst Ziller γράφει προς τον Theophil Hansen στις , σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο της Ακαδημίας: «Τώρα έχομεν μίαν οδόν Ακαδημίας και μίαν οδόν Σίνα». 24 Άλλο παράδειγμα έχουμε με το Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα (εικ.3, 16). Το 1870 ο υπουργός Εσωτερικών ενημερώνει το βασιλιά ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ορφανοτροφείου αγόρασε γειτονικό οικόπεδο με σκοπό την επέκτασή του και την περίθαλψη περισσοτέρων ορφανών. Γι αυτό ζητά (με έγγραφο της ) την κατάργηση του ενδιάμεσου ανώνυμου δρόμου, ώστε να γίνει η ενοποίηση, 25 αίτημα που εγκρίθηκε, όπως πληροφορούμαστε από τα σχετικά διατάγματα. 26 Επίσης, έχουμε και μία διευθέτηση του σχεδίου πόλεως μεταξύ του Πολυτεχνείου και του Αρχαιολογικού Μουσείου, κατόπιν της δωρεάς του οικοπέδου του Μουσείου, 27 σε συνέχεια της επέκτασης του σχεδίου προς την κατεύθυνση αυτή, που είχε γίνει κατά την προηγούμενη περίοδο. Με αυτή δημιουργήθηκαν «η μεταξύ του πολυτεχνείου και του Μουσείου καλουμένη οδός Τοσίτσα, ως και η όπισθεν των αυτών καταστημάτων οδός Ασωμάτων» (προφανώς η σημερινή οδός Μπουμπουλίνας). Το πόσο αποκομμένο ήταν το Μουσείο από τον πολεοδομικό ιστό φαίνεται από την πληροφορία ότι, ακόμη και το 1890, εκεί άρχιζαν τα μεγάλα πατησιώτικα περιβόλια. 28 Ακόμη, όταν αποφασίστηκε η επέκταση του Αρσακείου το 1900, το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε από το Δήμο τη διεύρυνση της οδού Αρσάκη κατά τρία μέτρα και τον καθαρισμό της. Τελικά, αυτό έγινε μόνο στο τμήμα της οδού που περιλαμβάνεται μεταξύ του Τυπογραφείου και της οδού Πανεπιστημίου. Η οικοδομική γραμμή μεταφέρθηκε προς τα μέσα κατά 1.50 μέτρο εκατέρωθεν και αφέθηκε χώρος πλάτους 1,80 μ. για πεζοδρόμιο Ε.Λυκούδης, «Το κατάστημα της Εθν.Τραπέζης αμυνόμενον φρούριον (20 Ιουνίου 1863)», Σελίδες από τας νεωτέρας Αθήνας, Αθήναι 1922, σ Διάταγμα «Περί επεκτάσεως του σχεδίου του Β τμήματος της πόλεως Αθηνών και της ανεγέρσεως του κτιρίου του διδασκαλείου», Φ.Ε.Κ. 28, Διάταγμα «Περί προεκτάσεως του σχεδίου του Β τμήματος Αθηνών», Φ.Ε.Κ. 254, , και Διάταγμα «Περί εγκρίσεως διαγράμματος επεκτάσεως του β τμήματος Αθηνών», Φ.Ε.Κ. 168, , μέρος Α, που όμως καταργήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 208, , μέρος Β 23 Γ.Α.Κ., Σχ.Πόλεως, φ.14, Γ.Λάιος, Σίμων Σίνας, Αθήναι 1972, σ Γ.Α.Κ., Σχ.Πόλεως, φ.17, Διάταγμα «Περί καταργήσεως οδού του σχεδίου της πόλεως Αθηνών», Φ.Ε.Κ. 33, και Φ.Ε.Κ. 19, Φ.Ε.Κ. 35, Κ.Δημητριάδης, Η Αθήνα που ζήσαμε, Αθήναι 1950, σ.24

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως περιλαμβάνουν και τη δημιουργία οικοδομικών τετραγώνων (εις βάρος πλατειών συνήθως) για την οικοδόμηση δημοσίων κτηρίων. Αυτή την πρόθεση φανερώνει το διάταγμα «Περί τροποποιήσεως του διαγράμματος ρυμοτομίας της πόλεως Αθηνών προς ανέγερσιν δημοτικού καταστήματος», 30 που όμως ανακλήθηκε. 31 Την προσθήκη στο σχέδιο πόλεως ενός οικοδομικού τετραγώνου προέβλεπε και ένα άλλο διάταγμα σχετικό με την οικοδόμηση του Βρεφοκομείου. 32 Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις όπου οι μετατροπές στο σχέδιο πόλεως έγιναν με σκοπό τη δημιουργία αξόνων συμμετρίας και οπτικών σχέσεων. Αυτό μας δείχνει το διάταγμα με το οποίο η οδός που συνδέει την πλατεία του Θεάτρου με την οδό Σωκράτους διαρρυθμίζεται με τρόπο ώστε «ο άξων αυτής να διέρχηται διά των μέσων των κτιρίων Βαρβακείου και Θεάτρου». 33 Η συμβολική αξία των δημοσίων κτηρίων εξακολουθεί να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του σχεδίου πόλεως και να την υπαγορεύει. Καθώς έχει μόλις ξεκινήσει η διερεύνηση των σχετικών αρχείων της εποχής του Γεωργίου Α, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αντίστοιχες περιπτώσεις από αυτή την περίοδο θα είναι πολύ περισσότερες από τις λίγες που αναφέρονται εδώ. Το σχετικό θέμα είναι σίγουρο ότι απέχει πολύ από το να έχει εξαντληθεί. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην Αθήνα του 19 ου αιώνα, οφειλόμενες κατά κύριο λόγο στην οικονομική αδυναμία του νεοελληνικού κράτους, οδήγησαν σε μία πρωτότυπη όσο και ανορθολογική σχέση μεταξύ της δημιουργίας του πολεοδομικού ιστού και της επίσημης αρχιτεκτονικής. Η οικονομική στενότητα, σε συνδυασμό με τον έντονο συμβολικό χαρακτήρα που είχαν τα δημόσια κτήρια, έδωσε την προτεραιότητα στα τελευταία εις βάρος μιας ορθολογικότερης κατ αρχήν επίλυσης του πολεοδομικού σχεδιασμού, στον οποίο θα εντάσσονταν στη συνέχεια οι δημόσιες οικοδομές. Το αποτέλεσμα ήταν η εξέλιξη της πόλης να εξαρτηθεί από τη συχνά τυχαία χωροθέτηση λίγων κτηρίων που αποτελούσαν ελάχιστο μέρος του συνολικού κτηριακού όγκου της πόλης, είχαν όμως μία σημασία στην κοινωνική συνείδηση αντιστρόφως ανάλογη του όγκου τους. Συνέπεια αυτού ήταν, όπως αποδεικνύουν τα σχετικά δημόσια έγγραφα της εποχής, να θεωρηθεί φυσικό η διαμόρφωση του σχεδίου της πρωτεύουσας να «υποταχθεί» σε αυτά και να τα ακολουθήσει. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αθηνά 1927/ Γ.Α.Κ., Οθων.Αρχείο, Υπ.Εσωτερικών, φ.214, , φ.215, , Σχ.Πόλεως, φ.3, , φ.5, , φ.13, , έγγραφα του και , φ.14, 1864, φ.17, Σ.Γαλάτης, Ιστορία της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1957, τ.γ. 4. Δ.Γέροντας, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων , Αθήναι Κ.Δημητριάδης, Η Αθήνα που ζήσαμε, Αθήναι Γ.Καιροφύλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι ( ), Αθήνα Κ.Καυκούλα, Ν.Παπαμίχος, Β.Χαστάογλου: «Σχέδια πόλεων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. παράρτ. 15 του τόμου ΙΒ, Θεσσαλονίκη P.Kremos, G.Simeoforidis, Atene: Una capitale, una metropoli. Le trasformazioni urbanistiche e la cultura della cittΰ, Firenze Γ.Λάιος, Σίμων Σίνας, Αθήναι Ε.Λυκούδης, «Το κατάστημα της Εθν.Τραπέζης αμυνόμενον φρούριον (20 Ιουνίου 1863)», Σελίδες από τας νεωτέρας Αθήνας, Αθήναι Μ., «Μακάριοι οι λέγοντες εις ώτα ακουόντων», Αθηνά 2695/ D.Raoul-Rochette, «Athθnes sous le roi Othon», lettre adressιe ΰ Mr De Pouqueville, Revue des deux mondes, t.xvi, no 2, Paris Κ.Μπίρης, Αι Αθήναι, Αθήναι Κ.Μπίρης, Η ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήναι Κ.Μπίρης, Τα πρώτα σχέδια των Αθηνών, Αθήναι «Περί των πέριξ των νέων ανακτορίων ιδιοκτήτων γαιών», από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Βασιλικό Αυλαρχείο, Γ.Α.Κ., Οθων.Αρχείο/Ανακτορικά, φ.145, Διάταγμα «Περί της οδού του Αστεροσκοπείου», Φ.Ε.Κ. 11, Διάταγμα «Περί τροποποιήσεως οδού τινός της πρωτευούσης, ήτοι της συνδεούσης την πλατείαν του Θεάτρου μετά της οδού Σωκράτους», Φ.Ε.Κ. 47, Διάταγμα «Περί καταργήσεως οδού του σχεδίου της πόλεως Αθηνών», Φ.Ε.Κ. 33, και Φ.Ε.Κ. 19, Διάταγμα «Περί τροποποιήσεως του διαγράμματος ρυμοτομίας της πόλεως Αθηνών προς ανέγερσιν δημοτικού καταστήματος», Φ.Ε.Κ. 35, Ανάκληση του διατάγματος «Περί τροποποιήσεως του διαγράμματος ρυμοτομίας της πόλεως Αθηνών προς ανέγερσιν δημοτικού καταστήματος», Φ.Ε.Κ Διάταγμα «Περί τροποποιήσεως του διαγράμματος ρυμοτομίας της πόλεως Αθηνών», Γ.Α.Κ., Σχ.Πόλεως, φ.19, και 29 Σ.Γαλάτης, Ιστορία της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1957, τ.γ, κεφ.α, σ.9 30 Φ.Ε.Κ. 35, Φ.Ε.Κ Διάταγμα «Περί τροποποιήσεως του διαγράμματος ρυμοτομίας της πόλεως Αθηνών», Γ.Α.Κ., Σχ.Πόλεως, φ.19, και Φ.Ε.Κ. 49, Διάταγμα «Περί τροποποιήσεως οδού τινός της πρωτευούσης, ήτοι της συνδεούσης την πλατείαν του Θεάτρου μετά της οδού Σωκράτους», Φ.Ε.Κ. 47,

10 132 Φ.Ε.Κ. 49, Διάταγμα «Περί επεκτάσεως του σχεδίου του Β τμήματος της πόλεως Αθηνών και της ανεγέρσεως του κτιρίου του διδασκαλείου», Φ.Ε.Κ. 28, Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Διάταγμα «Περί προεκτάσεως του σχεδίου του Β τμήματος Αθηνών», Φ.Ε.Κ. 254, Διάταγμα «Περί εγκρίσεως διαγράμματος επεκτάσεως του β τμήματος Αθηνών», Φ.Ε.Κ. 168, , μέρος Α. Εικόνα 16 Η σημερινή Αθήνα με τα δημόσια κτήρια του 19ου αιώνα. Σε παρένθεση οι σημερινές χρήσεις τους: 1.Στρατιωτικό Νοσοκομείο (Κέντρο Μελετών Ακρόπολης) 2.Νομισματοκοπείο (κατεδαφισμένο) 3.Βασιλικό Τυπογραφείο (κενό) 4.Κακουργοδικείο (κενό) 5.Πολιτικό Νοσοκομείο (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων) 6.Ανάκτορα (Βουλή) 7.Α Δημοτικό Σχολείο 8.Πανεπιστήμιο 9.Αστεροσκοπείο 10.Αρσάκειο (δικαστήρια) 11.Οφθαλμιατρείο 12.Αμαλίειο Ορφανοτροφείο (κατεδαφισμένο) 13.Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα (κατεδαφισμένο) 14.Λύκειο Παπαδοπούλου (εργαστήρια Πανεπιστημίου) 15.Βαρβάκειο (κατεδαφισμένο) 16.Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη (κατεδαφισμένη) 17.Βουλή (Ιστορικό Μουσείο) 18.Ακαδημία 19.Πολυτεχνείο 20.Αρχαιολογικό Μουσείο 21.Δημαρχείο 22.Δημοτικό Βρεφοκομείο (Δημοτική Πινακοθήκη) 23.Δημοτικό Θέατρο (κατεδαφισμένο) 24.Ζάππειο Picture 16 Athens of today with the public buildings of the 19th century. In brackets their use of today: 1.Military Hospital (Acropolis Studies Centre) 2.Mint (demolished) 3.Royal Printing House (empty) 4.Criminal Court (empty) 5.Civil Hospital (Cultural Centre of the Municipality of Athens) 6.Royal Palace (Parliament) 7.1st Primary School 8.University 9.Observatory 10.Arsakeion girls school (court of law) 11.Eye-Hospital 12.Queen Amelia Orphanage (demolished) 13.Hatjikonsta Orphanage (demolished) 14.Papadopoulos Lyceum (University s laboratories) 15.Varvakeion Lyceum (demolished) 16.Military Pharmacy (demolished) 17.Parliament (Historical Museum) 18.Academy 19.Technical University 20.Archeological Museum 21.City Hall 22.Municipal Foundling Hospital (Municipal Gallery) 23.Municipal Theatre (demolished) 24.Exposition Palace Διονύσιος Ρουμπιέν Δρ.Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., αναστηλωτής Ε.Μ.Π. και C.H.E.C. Paris, Φωτομάρα 23, Αθήνα.

11 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Extended Summary The role of public buildings in the irrational creation of the urban plan of Athens under king Otto DENIS ROUBIEN Dr architect N.T.U.A., Msc in restoration N.T.U.A. & C.H.E.C. Paris Abstract In king Otto s Athens, in contrast with what happened in other European capitals, public buildings preceded the other elements of urban network. In consequence, instead of the urban plan defining their location in the city, the opposite happened. Most of the public buildings were built in locations completely different from those predicted by the general urban plans, which led necessarily to those plans modification, so that the latter would be adapted to the buildings. Although under king George I the situation tended to a more rational relation between public constructions and urban plan, Athens, during the whole 19th century, preserved a particular relation between the urban plan s evolution and public architecture. predicted by the general urban plans, first that of Stamatios Kleanthis and Eduard Schaubert and then that of Leo von Klenze, in Athens public buildings preceded other elements of urban network. That also is a sign of the particularities of Athens evolution and also of its population s still superficial urbanization. The latter hasn t been able to follow the respective rhythms of western European cities, although those constituted the model for every similar effort in the Greek capital. This gap will start being covered only many years after the ascension of George I on the throne. 1 INTRODUCTION The present article tries to enlighten the relation between the urban development of Athens and the policy concerning the urban plan s expansion. The article s originality lies in the use of unpublished sources from the Public Record. Their study explains the irrational urban development of Athens during the first decades after Independence, with its consequences. 2 THE SITUATION IN ATHENS UNDER KING OTTO During the reign of Otto, while the most important and monumental specimens of the official architecture of Athens are being built, one observes not only a total absence of a city services network, namely of streets, illumination, telecommunications, transports, but also the absence of serious efforts to cover those needs. Namely, in contrast with what happened in western European capitals, where the urban network s creation went together or even preceded the construction of public buildings, and in contrast with what was 3 CONSEQUENCES ON THE URBAN TISSUE OF ATHENS UNDER KING OTTO As public buildings preceded the urban tissue in Athens, it was inevitable that, instead of the urban plan defining their location, the opposite happened. The accomplished public constructions of the Greek capital were finally built in places totally different from those predicted by the urban plans. That way, in almost every case, especially when it was a question of a big building, the approved urban plan had to be modified. The most important example is the Royal Palace, the location of which, because of its importance and its volume, influenced more than any other public construction the final aspect of Athens urban plan. Apart from that, according to the idea dominating in 19 th century Athens, interventions in the city s appearance had to take into consideration the public buildings to which every district was associated. Inevitably, the Royal Palace was again the main reference. Moreover, in many cases, modifications of the urban plan were necessary, because the urban arrangements predicted originally ignored the topography and the existence of very

12 134 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 ancient routes, the tracing of which was not random at all, but followed the form of the landscape. In addition, as many public buildings were being built not in the location originally predicted but on any lot available, in several cases that lot happened to be out of the urban plan s limits. Consequently, the latter had to be extended in order to include the area where that building was. Finally, another sort of interventions done for the sake of public buildings was the tracing of streets, because very often these buildings were built in totally wild areas. 4 THE EVOLUTION OF ATHENS AFTER KING OTTO The aim of the present article being a documentation of its subject based on unpublished records, it is not possible to write much about the reign of George I. And this because the relevant records of that period became only recently again accessible to researchers, which means that their examination is still at a primal stage. What can be said is that the fewer, for the moment, known elements from unpublished records, dating only from the early years of the reign of George I, show a continuation of Athens particularities. Thus, during that period there are still several cases where the urban plan is extended in order to include public buildings constructed out of its initial limits. In other cases the building is within the plan s limits, but the latter has to be modified by the abolition of streets or the modification of their tracing, for the better insertion of the building in it. The modifications of the city plan also include the creation of blocks (usually at the expense of squares) for the construction of public buildings, the necessary land lacking in the city centre. There are, however, cases where those modifications were made in order to create symmetry axes and visual relations, always connected to the public buildings, proving thus the symbolical importance attributed to them. The research in the recently re-opened records of the time of George I having started, we can suppose that the cases of public buildings affecting the creation of Athens urban plan from that period must be much more than those mentioned here. The subject is sure to be very far from being exhausted. 5. CONCLUSIONS The particular conditions dominating in 19 th century Athens, due mainly to the new Greek state s financial weakness, led to an original as well as irrational relation between the urban tissue s creation and official architecture. This resulted in the city s evolution depending on the largely random location of a few buildings which formed a very small part of the city s whole built volume. These buildings, however, had in the social conscience an importance inversely proportional to their volume. The result was, as it is proved by the public records ot that time, that it was considered natural for the evolution of the capital s plan to submit to them and follow them. Denis Roubien Dr architect N.T.U.A., Msc in restoration N.T.U.A. & C.H.E.C. Paris, Fotomara 23, Athens.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ UNIFICATION OF ATHENS ARCHAEOLOGICAL SITES S.A.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ UNIFICATION OF ATHENS ARCHAEOLOGICAL SITES S.A. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. UNIFICATION OF ATHENS ARCHAEOLOGICAL SITES S.A. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ UNIFICATION OF ATHENS ARCHAEOLOGICAL SITES Κοινό Πρόγραμμα ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης. 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων (τομ. 3 ος )

Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης. 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων (τομ. 3 ος ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

92 E M RAM G PRO Α Μ Μ ΓΡΑ ΡΟ Π

92 E M RAM G PRO Α Μ Μ ΓΡΑ ΡΟ Π 92 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 94 9 / 1 1 Δ ε υ τ έ ρ α Μ ο n d ay 1 9 : 0 0-2 0 : 3 0 Ποδηλατογράφος αφετηρία Podilatographer terminal 1 0 / 1 1 τ ρ ι τ η τ u e s d ay 1 2 : 0 0 Αλέξης Πορφυριάδης 6 d a e x i

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS. Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS. Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης Η οδός Πανεπιστημίου και οι άλλοι κύριοι δρόμοι της περιοχής παρέμβασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com Innovative Web Startups @doxaras doxaras@gmail.com Inspiration Startup Lifetime Circle Idea Actual Needs Product Business PLan Funding Startup Time Incubation Buy Out Introduction to Entrepreneurship in

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΣΙΔΝΕΪ, ΑΘΗΝΑ, ΠΕΚΙΝΟ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 7-8 Μαΐου 2009 1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ολικός σχεδιασμός Αθήνα 350m 2

ολικός σχεδιασμός Αθήνα 350m 2 ολικός σχεδιασμός Η δημιουργία ενός penthouse με φόντο τον πράσινο καμβά του Εθνικού Κήπου στο κεντρικότερο σημείο της πόλης των Αθηνών είχε σαν στόχο την κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών δύο νέων ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US ACROPOLIS Top-Hill CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST ABOUT THE PROJECT - Specifications GROUND FLOOR FIRST FLOOR 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US 2 4 8 10 12 14 16 ACROPOLIS Top-Hill 1 Lykavitos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 295 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC Κατερίνα Τοράκη 1, Φραντζέσκο Χατζηνικολάου 1, Γιώργος Βουγιουκλής 2, Γιώργος Κούτρας 2 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Εγκαινίων Energean Force. Πέραμα, 2 Απριλίου 2015

Τελετή Εγκαινίων Energean Force. Πέραμα, 2 Απριλίου 2015 Τελετή Εγκαινίων Energean Force Πέραμα, 2 Απριλίου 2015 1 Η αρχή 1974 2 Εποχή NAPC Παραγωγή μέχρι το 1999 3 4 1999 Η επαναλειτουργία το 1999 5 Η εποχή Regal Regal Petroleum's Greek farce leaves investors

Διαβάστε περισσότερα