2003O0002 EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2003O0002 EL"

Transcript

1 2003O0002 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τομέα της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής (/2003/2) (2003/652/EK) (EE L 241 της , σ. 1) Тροποποιείται από: M1 Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 13ης Φεβρουαρίου 2004 M2 Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 15ης Φεβρουαρίου 2005 Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L L

2 2003O0002 EL B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τομέα της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής (/2003/2) (2003/652/EK) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ιδίως τα άρθρα 5.1, , Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός /2001/13, της 22ας Νοεμβρίου 2001, σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό /2000/8 ( 2 ), ορίζει ότι, για τους σκοπούς της τακτικής κατάρτισης της ως άνω ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης, τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά () που απαρτίζουν τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων παρέχουν στην εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) του κράτους μέλους κατοικίας τους στατιστικά στοιχεία των λογιστικών τους καταστάσεων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των μορφοτύπων διαδικασιών που οι ΕθνΚΤ πρέπει να υιοθετήσουν προκειμένου να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (), σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού /2001/13, τις στατιστικές πληροφορίες που αντλούν από τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων από τις λογιστικές τους καταστάσεις. Για τους σκοπούς της παροχής στατιστικών στοιχείων η αντλεί από τη λογιστική της κατάσταση στοιχεία αντίστοιχα με εκείνα που οι ΕθνΚΤ αντλούν από τις δικές τους. Στα υπολογιζόμενα από την νομισματικά μεγέθη είναι δυνατό να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από καταθέσεις στενά υποκατάστατα καταθέσεων που εκδίδει η κεντρική διοίκηση. Ο καθορισμός των προαναφερθέντων μορφοτύπων διαδικασιών είναι, επιπλέον, απαραίτητος για την τακτική κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων ροών με βάση την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι ΕθνΚΤ. (2) Μετά την έκδοση της κατευθυντήριας γραμμής /2002/5, της 30ής Ιουλίου 2002, σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τομέα της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής ( 3 ), η ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων εντός του ευρωσυστήματος εξελίχθηκε σημαντικά λόγω της θέσης σε ισχύ του κανονισμού /2001/13 του κανονισμού /2001/18, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά σε καταθέσεις δάνεια που αφορούν νοικοκυριά μη χρηματοδοτικές εταιρείες ( 4 ). Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η ενημέρωση των παραρτημάτων της κατευθυντήριας γραμμής /2002/5 μέσω της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. ( 1 ) ΕΕ L 333 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 330 της , σ. 29. ( 3 ) ΕΕ L 220 της , σ. 67. ( 4 ) ΕΕ L 10 της , σ. 24.

3 2003O0002 EL B (3) Σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, η καθορίζει καταγράφει τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικού χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τη διαθεσιμότητα των συναφών στατιστικών στοιχείων τις μεθόδους κατάρτισής τους. (4) Ενόψει της διεξαγωγής μακροπροληπτικής διαρθρωτικής ανάλυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τις λογιστικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για άλλους διαρθρωτικούς δείκτες που αφορούν το τραπεζικό σύστημα. (5) Ενόψει της ολοκλήρωσης της στατιστικής εικόνας της ζώνης του ευρώ απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκτός από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τα συνταξιοδοτικά ταμεία (εφεξής «ΛΕΧΟ»). Είναι γεγονός πως οι δραστηριότητες τις οποίες μετέρχονται οι ΛΕΧΟ είναι παρόμοιες με εκείνες των τις συμπληρώνουν. Δεδομένου, μάλιστα, ότι για τους στατιστικούς σκοπούς της τα στοιχεία λογιστικής κατάστασης των ΛΕΧΟ που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε δεν περιλαμβάνονται στις λογιστικές καταστάσεις των, η συλλογή των εν λόγω στοιχείων είναι σημαντική. Εν προκειμένω η υιοθετεί, επί του παρόντος, μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατάρτιση στατιστικών στοιχείων με βάση τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο στοιχεία. (6) Όσον αφορά τις πωλήσεις/μεταβιβάσεις δανείων των σε τρίτους (τιτλοποίηση), απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της ενδεχόμενης επίδρασης των φαινομένων αυτών στα δάνεια που χορηγούν τα πιστωτικά στους τομείς λοιπών κατοίκων. Οι πωλήσεις/μεταβιβάσεις δανείων των σε τρίτους είναι δυνατό να μειώνουν τα δηλούμενα από τα ποσά, χωρίς να επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των τομέων λοιπών κατοίκων. (7) Η δύναται να λειτουργεί ως δίαυλος για τη διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων νομισματικής τραπεζικής στατιστικής από τις ΕθνΚΤ στο ΔΝΤ. (8) Επιβάλλεται η θέσπιση ορισμένων κοινών κανόνων δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των από τις ΕθνΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη δημοσιοποίηση των συναφών βασικών συγκεντρωτικών μεγεθών που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές. (9) Ο κανονισμός /2001/13 ορίζει ότι τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία παρέχουν τα πιστωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών κατά τους όρους του κανονισμού /1998/15, της 1ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό /2002/3 ( 2 ). Για αναλυτικούς σκοπούς η πρέπει να καταρτίζει μηνιαία στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της συγκεντρωτικής βάσης των αποθεματικών κατά είδος υποχρεώσεων. (10) Ο κανονισμός /2001/13 ορίζει ότι η καταρτίζει τηρεί κατάλογο των για στατιστικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η χρήση του καταλόγου αυτού στο πλαίσιο του συστήματος ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) από άποψη συχνότητας προθεσμιών παροχής στοιχείων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο καθορισμός μορφοτύπων διαδικασιών που πρέπει να υιοθετήσουν οι ΕθνΚΤ προκειμένου να παρέχουν στην τα στοιχεία που είναι αναγκαία προς εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού. ( 1 ) ΕΕ L 356 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 106 της , σ. 9.

4 2003O0002 EL B (11) Προς βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις λογιστικές καταστάσεις του τομέα των στη ζώνη του ευρώ, επιβάλλεται η θέσπιση κοινών κανόνων αναγωγής για τα μικρά που απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις παροχής πλήρων στοιχείων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού /2001/13. (12) Τα στοιχεία για τις εκδόσεις τίτλων συμπληρώνουν τα στατιστικά στοιχεία του τομέα των, δεδομένου ότι οι εκδόσεις τίτλων αποτελούν για τους δανειζόμενους εναλλακτική λύση στην τραπεζική χρηματοδότηση, οι δε κάτοχοι χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι δυνατό να αντιμετωπίζουν τους τίτλους που εκδίδουν τα μη τραπεζικά ως μερικά υποκατάστατα των τραπεζικών καταθέσεων των διαπραγματεύσιμων τίτλων που εκδίδουν οι τράπεζες. Η κατά τομέα ανάλυση της δραστηριότητας που συνίσταται στην έκδοση τίτλων αναδεικνύει, ανάλογα με την περίπτωση, τη σπουδαιότητα της ζήτησης του δημόσιου του ιδιωτικού τομέα στις κεφαλαιαγορές συμβάλλει στην εξήγηση των μεταβολών που σημειώνονται στα επιτόκια της αγοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά τους τίτλους μεσοπρόθεσμης μακροπρόθεσμης διάρκειας. Τα στοιχεία που αφορούν τις εκδόσεις τίτλων σε ευρώ είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του ρόλου του ευρώ στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Για τους σκοπούς αυτούς απαιτούνται στατιστικά στοιχεία για τις εκδόσεις τίτλων, τα οποία να καλύπτουν όλες τις εκδόσεις κατοίκων της ζώνης του ευρώ σε οποιοδήποτε νόμισμα, καθώς όλες τις πραγματοποιούμενες στον υπόλοιπο κόσμο εκδόσεις σε ευρώ, εγχώριες διεθνείς. Εν προκειμένω η υιοθετεί, επί του παρόντος, μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις τίτλων με βάση τα διαθέσιμα σε εθνικό διεθνές επίπεδο στοιχεία. (13) Είναι αναγκαίο για την να παρακολουθεί το μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που συνδέεται με τις μεταβολές στα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του ΕΣΚΤ, προκειμένου να κατανοεί καλύτερα τη δομή λειτουργία του μηχανισμού τιμών σε σχέση με τα νομισματικά μεγέθη τις χρηματοπιστωτικές αγορές να αξιολογεί τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες που επικρατούν στους διάφορους τομείς. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των επιτοκίων τα οποία εφαρμόζουν τα σε καταθέσεις δάνεια που αφορούν νοικοκυριά μη χρηματοδοτικές εταιρείες (εφεξής «επιτόκια των»). Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των μορφοτύπων διαδικασιών που οι ΕθνΚΤ πρέπει να υιοθετήσουν προκειμένου να παρέχουν τα ως άνω στοιχεία στην σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού /2001/18. Έως ότου καταστούν διαθέσιμα σε επίπεδο ζώνης ευρώ ποιοτικά στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των, η θα ακολουθεί, όσον αφορά τα επιτόκια λιανικής, μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατάρτιση ενός περιορισμένου αριθμού συγκεντρωτικών επιτοκίων λιανικής που καλύπτουν τη ζώνη του ευρώ ως ενιαία οικονομική επικράτεια, με βάση τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο στοιχεία χωρίς τη δημιουργία επιπρόσθετου φόρτου εργασίας στον πληθυσμό παροχής στοιχείων. Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση των επιτοκίων λιανικής, η θα λαμβάνει υπόψη ιδίως τα βασικά εθνικά επιτόκια, ήτοι τα επιτόκια που θεωρούνται οι βασικοί δείκτες όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές λιανικής του οικείου κράτους μέλους, όπως παρακολουθούνται συνήθως. (14) Είναι απαραίτητη η θέσπιση ορισμένης διαδικασίας για την αποτελεσματική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας θα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής στατιστικής του

5 2003O0002 EL B ΕΣΚΤ. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για τη διενέργεια των ανωτέρω τεχνικών τροποποιήσεων μέσω της επιτροπής στατιστικής. (15) Σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραμμές της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής: 1. οι όροι «συμμετέχον κράτος μέλος» «κάτοικος» έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Kεντρική Τράπεζα ( 1 ) 2. με τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η οικονομική επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών η 3. με τον όρο «Ευρωσύστημα» νοούνται οι ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών η 4. ο όρος «πιστωτικό ίδρυμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο παράρτημα Ι πρώτο μέρος τμήμα Ι.2 του κανονισμού /2001/13. Άρθρο 2 Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των υπολογισμός ροών M2 B 1. Οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν υποβάλλουν δύο συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις για τους υποτομείς «κεντρική τράπεζα» «λοιπά» του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού /2001/13. Πιο συγκεκριμένα, τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη λογιστική κατάσταση κεντρικής τράπεζας ορίζονται ειδικότερα στους πίνακες συσχετισμού στοιχείων νομισματικής τραπεζικής στατιστικής, οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα I. Για τους σκοπούς της παροχής στατιστικών στοιχείων, η αντλεί από τη λογιστική της κατάσταση στοιχεία αντίστοιχα με εκείνα που οι ΕθνΚΤ αντλούν από τις δικές τους. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπηρεσιών κατάρτισης των οικείων λογιστικών καταστάσεων, οι ΕθνΚΤ ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα II τόσο κατά τον τακτικό έλεγχο της συμφωνίας ανάμεσα στα παρεχόμενα για στατιστικούς σκοπούς στοιχεία τέλους μήνα της συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος στα στοιχεία της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος, όσο κατά την τακτική γνωστοποίηση του αποτελέσματος του ως άνω διενεργούμενου ελέγχου στην. Κατά την κατάρτιση της λογιστικής της κατάστασης, η ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Η υποβολή των εν λόγω στατιστικών στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η το οποίο κοινοποιείται στις ΕθνΚΤ έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 2. Όταν είναι διαθέσιμες περαιτέρω στατιστικές πληροφορίες για το ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδουν τα τα μη-, οι ΕθνΚΤ παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες με βάση τον κατάλογο στοιχείων του παραρτήματος ΙV. Στην υποβάλλονται μηνιαία στοιχεία τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, η καθο- ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 8.

6 2003O0002 EL B M1 B ρίζει καταγράφει σε ετήσια βάση τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικού χρήματος στην ΕΕ, τη διαθεσιμότητα των συναφών στατιστικών πληροφοριών τις μεθόδους κατάρτισής τους. 3. Προκειμένου να καταστήσουν δυνατή για την τη διεξαγωγή μακροπροληπτικής ανάλυσης ανάλυσης των διαρθρωτικών εξελίξεων όσον αφορά τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία λογιστικής κατάστασης για τον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων για άλλους διαρθρωτικούς δείκτες σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων V VI. 4. M1 Για τους σκοπούς της κατάρτισης των νομισματικών μεγεθών οι ΕθνΚΤ παρέχουν συμπληρωματικά προς τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υποβάλλουν βάσει του κανονισμού /2001/13, με την ίδια συχνότητα εντός των ίδιων προθεσμιών στατιστικά στοιχεία που αφορούν υποχρεώσεις από καταθέσεις, ταμείο τίτλους της κεντρικής διοίκησης, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος VII. 5. Όταν είναι διαθέσιμες περαιτέρω στατιστικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθίστανται διαθέσιμες βάσει των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων ή όταν η οικεία δραστηριότητα είναι ουσιώδης από νομισματική άποψη, οι ΕθνΚΤ παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες με βάση τον κατάλογο πληροφοριακών στοιχείων του παραρτήματος ΙΧ συμπληρωματικά προς τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υποβάλλουν βάσει του κανονισμού /2001/13, με την ίδια συχνότητα εντός των ίδιων προθεσμιών. Σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, η καθορίζει καταγράφει τη διαθεσιμότητα των συναφών στατιστικών πληροφοριών τις μεθόδους κατάρτισής τους. 5α. Όσον αφορά τους πίνακες 3 4 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος I του κανονισμού EΚΤ/2001/13, εφόσον τα στοιχεία αναφορικά με τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο «#» δεν παρέχονται, αυτά εκτιμώνται σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα VIII. 6. Προκειμένου να καταστήσουν δυνατό για την τον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων ροών σχετικά με τα νομισματικά μεγέθη τα αντίστοιχα μεγέθη, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος X. 7. Με την επιφύλαξη των εκ του καταστατικού υποχρεώσεών τους έναντι του ΔΝΤ, οι ΕθνΚΤ δύνανται να χρησιμοποιούν την ως δίαυλο για τη διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων νομισματικής τραπεζικής στατιστικής στο ΔΝΤ. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία οι οδηγίες για την υποβολή τους περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙ. 8. Πριν από τη δημοσίευση των μηνιαίων νομισματικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ από την, οι ΕθνΚΤ δεν δημοσιεύουν εθνικά στοιχεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση των εν λόγω μεγεθών. Όταν οι ΕθνΚΤ δημοσιεύουν τέτοια στοιχεία, αυτά θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην κατάρτιση των πιο πρόσφατα δημοσιευθέντων μεγεθών της ζώνης του ευρώ. Όταν οι ΕθνΚΤ αναδημοσιεύουν συγκεντρωτικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ τα οποία έχει ήδη δημοσιεύσει η, θα πρέπει να τα αναδημοσιεύουν πιστά. 9. Όταν είναι διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες για τις πωλήσεις/ μεταβιβάσεις δανείων των σε τρίτους (τιτλοποίηση) συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθίστανται διαθέσιμες βάσει των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων, οι ΕθνΚΤ παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΧΙΙ. 10. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, οι ΕθνΚΤ αποστέλλουν στην αναθεωρήσεις, βάσει της πολιτικής που καθορίζεται στο παράρτημα XΙΙΙ. 11. Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες υποβάλλονται στην υπό μορφή που πληροί τους όρους του παραρτήματος ΧΙΙΙ. Στο εν λόγω παράρτημα περιγράφεται επίσης η μορφή υπό την οποία η αναδιαβιβάζει στατιστικές πληροφορίες στις ΕθνΚΤ.

7 2003O0002 EL B 12. Όταν χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού /2001/13, προκειμένου να διασφαλίσουν την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων των στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο της κατάρτισης υποβολής των μηνιαίων τριμηνιαίων στοιχείων των ως άνω λογιστικών καταστάσεων στην, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή για την 100 % κάλυψη των ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XIV. Άρθρο 3 Στατιστικά στοιχεία για τη βάση των αποθεματικών τις πάγιες εκπτώσεις από τη βάση των αποθεματικών 1. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η τακτική κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τη βάση των αποθεματικών, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΧV. 2. M1 Για την παρακολούθηση της ακρίβειας των εκάστοτε πάγιων εκπτώσεων από τη βάση των αποθεματικών, τις οποίες τυχόν εφαρμόζουν τα πιστωτικά επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των διάρκειας έως δύο ετών εκδοθέντων χρεογράφων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού /2003/9, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών ( 1 ), η διενεργεί υπολογισμούς σε μηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία τέλους μήνα που τα πιστωτικά υποβάλλουν στις ΕθνΚΤ δυνάμει του κανονισμού /2001/ 13. Οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν τα απαιτούμενα συγκεντρωτικά μεγέθη σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XVI τα υποβάλλουν στην. Άρθρο 4 Κατάλογος των για στατιστικούς σκοπούς Προκειμένου ο κατάλογος των για στατιστικούς σκοπούς να παραμένει ακριβής ενημερωμένος, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν ενημερώσεις σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XVII. Άρθρο 5 Στοιχεία λογιστικής κατάστασης των ΛΕΧO Ενόψει της τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τη δραστηριότητα των ΛΕΧΟ κατοίκων από την, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XVIII, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Άρθρο 6 Εκδόσεις τίτλων Ενόψει της τακτικής κατάρτισης, από την, στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις τίτλων που καλύπτουν όλες τις εκδόσεις κατοίκων της ζώνης του ευρώ σε οποιοδήποτε νόμισμα, καθώς όλες τις πραγματοποιούμενες στον υπόλοιπο κόσμο εκδόσεις σε ευρώ, εγχώριες διεθνείς, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικά στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XIX εντός προθεσμίας πέντε εβδομάδων από το τέλος του μήνα αναφοράς. Άρθρο 7 Στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των M2 1. Ενόψει της τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των από την, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XX. Οι εν λόγω στατιστικές ( 1 ) ΕΕ L 250 της , σ. 10.

8 2003O0002 EL M2 πληροφορίες υποβάλλονται σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η το οποίο κοινοποιείται στις ΕθνΚΤ έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. M1 B Άρθρο 8 Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων Με την επιφύλαξη των διωμάτων της όσον αφορά την επαλήθευση, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του κανονισμού /2001/13, οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν διασφαλίζουν την ποιότητα αξιοπιστία των παρεχόμενων στην στατιστικών στοιχείων. Άρθρο 9 Πρότυπα διαβίβασης στατιστικών στοιχείων Για την ηλεκτρονική διαβίβαση των απαιτούμενων από την στατιστικών στοιχείων, οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση που τους παρέχει το ΕΣΚΤ, η οποία έχει ως βάση το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο «ESCB-Net». Το μορφότυπο στατιστικού μηνύματος που έχει σχεδιαστεί για την εν λόγω ηλεκτρονική ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων είναι το σύνηθες μορφότυπο το οποίο εγκρίνει η επιτροπή στατιστικής. Η εν λόγω ρύθμιση δεν εμποδίζει τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εφεδρικού μέσου διαβίβασης στατιστικών στοιχείων στην, εφόσον η τελευταία συμφωνεί. Άρθρο 10 Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης Η εκτελεστική επιτροπή της, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, νομιμοποιείται να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων εντός των κρατών μελών. Άρθρο 11 Καταργούμενα κείμενα Η κατευθυντήρια γραμμή /2002/5, της 30ής Ιουλίου 2002, καταργείται. Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει στις 11 Φεβρουαρίου Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9 2003O0002 EL B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ M2 B Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπηρεσιών κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων των οικείων λογιστικών καταστάσεων, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα () χρησιμοποιούν τους ακόλουθους πίνακες συσχετισμού ενόψει του τακτικού ελέγχου της συμφωνίας ανάμεσα στα στοιχεία της συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης (του τέλους του μήνα) του Ευρωσυστήματος, η οποία καταρτίζεται για στατιστικούς σκοπούς, σε εκείνα των ημερήσιων λογιστικών καταστάσεων, οι οποίες καταρτίζονται για λογιστικούς σκοπούς σκοπούς σχετιζόμενους με τη διαχείριση της ρευστότητας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η το οποίο κοινοποιείται στις ΕθνΚΤ έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι πίνακες συσχετισμού παρουσιάζουν αναλυτικά τη σχέση μεταξύ των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται για στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, παρέχουν οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων τόσο σε μηνιαία όσο σε τριμηνιαία βάση. Συνοδεύονται από βοηθητικούς πίνακες, οι οποίοι διασφαλίζουν περαιτέρω τη συμφωνία μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν λογιστικά στοιχεία όσων αφορούν στατιστικά στοιχεία. Η αριστερή πλευρά των πινάκων συσχετισμού περιλαμβάνει, για καθένα από τα πεδία των πινάκων 1, 2, 3 4 του παραρτήματος I του κανονισμού /2001/ 13 της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ), όπως τροποποιείται με τον κανονισμό /2002/8 ( 2 ), τον αριθμό, την περιγραφή την ανάλυση του οικείου υ η δεξιά πλευρά των πινάκων συσχετισμού περιλαμβάνει, για κάθε λογιστικό, τον αριθμό, την περιγραφή την απαιτούμενη ανάλυση του οικείου υ. Ορισμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης που αναφέρονται στον κανονισμό /2001/13 δεν ισχύουν για τις λογιστικές καταστάσεις της /των ΕθνΚΤ (υποδεικνύονται με το σύμβολο ). Οι βοηθητικοί πίνακες αναπαράγουν τους αρχικούς πίνακες 1, 2, 3 4 του κανονισμού /2001/13. Σε κάθε πεδίο τους περιλαμβάνεται ο αριθμός του οικείου λογιστικού υ. Επιπλέον, για την κατάρτιση των εν λόγω στατιστικών στοιχείων, οι ΕθνΚΤ οφείλουν να ακολουθούν τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες που ορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή /2002/10 της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ( 3 ), με ορισμένες εξαιρέσεις, η βασικότερη εκ των οποίων συνίσταται στο γεγονός ότι οφείλουν να πραγματοποιούν αναπροσαρμογή της αξίας του χαρτοφυλακίου τίτλων που διαθέτουν σε μηνιαία όχι τριμηνιαία βάση, όπως απαιτείται για λογιστικούς σκοπούς. Μια άλλη εξαίρεση συνίσταται στο γεγονός ότι, για στατιστικούς σκοπούς, τα λογιστικά στοιχεία«9.5 λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)» «10.4 λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)» πρέπει να παρέχονται σε ακαθάριστη βάση. Αντιθέτως, το «14 λογαριασμοί αναπροσαρμογής» παρέχεται σε ακαθάριστη βάση για λογιστικούς σκοπούς (οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες παρέχονται υπό το «11 λοιπά στοιχεία ενεργητικού») σε καθαρή βάση για στατιστικούς σκοπούς. ( 1 ) ΕΕ L 333 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 330 της , σ. 29. ( 3 ) ΕΕ L 58 της , σ. 1.

10 B ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Μηνιαία στοιχεία) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια 8 Νόμισμα σε κυκλοφορία 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) 1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Εσωτερικό 2.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 2.3 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις προθεσμίας 2.4 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 2.5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι Εσωτερικό 2003O0002 EL

11 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Εσωτερικό 10.1 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ) Εσωτερικό 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) Εσωτερικό Λοιπά συμμετέχοντα 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) Μη- Γενική κυβέρνηση Κεντρική διοίκηση 10.2 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ) 10.4 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Εσωτερικό Εσωτερικό 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Καταθέσεις 2.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολι- Λοιπά συμμετέχοντα Όλα τα νομίσματα Όλα τα νομίσματα 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Εσωτερικό 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι Εσωτερικό κατοίκων ζώνης ευρώ 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Καταθέσεις Μη- Κεντρική διοίκηση Μη- Μη- Κεντρική διοίκηση Κεντρική διοίκηση 2003O0002 EL

12 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια τικής τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 2.3 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις προθεσμίας 2.4 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 2.5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα 2003O0002 EL

13 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια 10.1 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ) Λοιπά συμμετέχοντα 10.2 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ) Λοιπά συμμετέχοντα 10.4 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Λοιπά συμμετέχοντα 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) Λοιπά συμμετέχοντα Υπόλοιπος κόσμος Μη- Γενική κυβέρνηση Κεντρική διοίκηση 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.1 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ καταθέσεις, υπόλοιπα λοιπές υποχρεώσεις 8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα Όλα τα νομίσματα Μη- Μη- Καταθέσεις Μη- Κεντρική διοίκηση Κεντρική διοίκηση Κεντρική διοίκηση 2003O0002 EL

14 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II 12 Λοιπές υποχρεώσεις Υπόλοιπος κόσμος Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) Υπόλοιπος κόσμος (2 κατηγ.) 6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ (2 κατηγορίες) 8.1 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ καταθέσεις, υπόλοιπα λοιπές υποχρεώσεις (2 κατηγορίες) 9e Καταθέσεις (ευρώ) 8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II 12 Λοιπές υποχρεώσεις Υπόλοιπος κόσμος Εσωτερικό 2.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 2.3 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις προθεσμίας Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα (2 κατηγορίες) (2 κατηγορίες) 2003O0002 EL

15 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια 2.4 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας Εσωτερικό 2.5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων Εσωτερικό 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Εσωτερικό 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις 10.1 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ) 10.2 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ) 10.4 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Καταθέσεις 9e Καταθέσεις Λοιπά συμμε- 2.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστω- Λοιπά συμμε- Ευρώ 2003O0002 EL

16 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια (ευρώ) τέχοντα τικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 2.3 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ. σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις προθεσμίας 2.4 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 2.5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5,2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις 10.1 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που αντιστοιχούν τέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα 2003O0002 EL

17 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ) 10.2 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ) Λοιπά συμμετέχοντα 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Γενική κυβέρνηση Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί 10.4 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Εσωτερικό Καταθέσεις Μίας ημέρας 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ευρώ Ευρώ Ευρώ Μη- Μη- Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιπές κατηγορίες γενικής Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας Ευρώ Τομε- Λοιποί ενδιά- 2003O0002 EL

18 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια ημέρας ίς «Λοιποί μεσοι στωτικοί οργ/ σμοί 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Νοικοκυριά 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ευρώ Ευρώ Ευρώ Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί κάτοι- Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Νοικοκυριά Νοικοκυριά 2003O0002 EL

19 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια κοι» 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Γενική κυβέρνηση Λοιπές κατηγορίες γενικής 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Μίας ημέρας Ευρώ Μη- Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιπές κατηγορίες γενικής 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Μη- Μη- Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Μίας ημέρας Μίας ημέρας Μίας ημέρας Μίας ημέρας Μίας ημέρας Ευρώ Ευρώ Ευρώ Μη- Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία 2003O0002 EL

20 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Μίας ημέρας Ευρώ Μη- Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Μη χρηματοδοτικές εταιρείες 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Γενική κυβέρνηση Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Νοικοκυριά 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί (3 κατηγ.) (3 κατηγ.) (3 κατηγ.) Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Εσωτερικό Μίας ημέρας Μίας ημέρας 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ευρώ Ευρώ Ευρώ Μη- 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Προθεσμίας Μη- 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Μη- 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Μη- Νοικοκυριά Νοικοκυριά Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιπές κατηγορίες γενικής Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) 2003O0002 EL

21 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια Ευρώ 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Μη- Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία (3 κατηγορίες) Ευρώ 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Μη- Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Γενική κυβέρνηση Νοικοκυριά Λοιπές κατηγορίες γενικής (3 κατηγ.) (3 κατηγ.) (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Προθεσμίας 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ευρώ Ευρώ Ευρώ 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Μη- 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Μη- Προθεσμίας Μη- Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Νοικοκυριά Νοικοκυριά Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιπές κατηγορίες γενικής (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) 2003O0002 EL

22 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ευρώ Τομείς «Λοιποί (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Μη- Μη- Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Νοικοκυριά (3 κατηγ.) (3 κατηγ.) (3 κατηγ.) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Προθεσμίας Προθεσμίας Ευρώ Ευρώ Ευρώ Προθεσμίας Μη- Προθεσμίας Μη- Προθεσμίας Μη- Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Νοικοκυριά (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 κατηγορίες) (3 2003O0002 EL

23 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια υποχρεώσεις κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Ευρώ Προθεσμίας Μη- Νοικοκυριά (3 κατηγορίες) Εσωτερικό 9.3e Υπό προειδοποίηση Μη- Γενική κυβέρνηση Λοιπές κατηγορίες γενικής (2 κατηγ.) Εσωτερικό 9.3e Υπό προειδοποίηση Μη- Τομείς «Λοιποί (2 κατηγ.) 9.3e Υπό προειδοποίηση 9.3e Υπό προειδοποίηση Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Λοιπά συμμετέχοντα Λοιπά συμμετέχοντα 9.3e Υπό προειδοποίηση Μη- 9.3e Υπό προειδοποίηση Μη- 9.3e Υπό προειδοποίηση Μη- 9.3e Υπό προειδοποίηση Μη- Μη- Μη- Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Γενική κυβέρνηση Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Νοικοκυριά Λοιπές κατηγορίες γενικής (2 κατηγ.) (2 κατηγ.) (2 κατηγ.) (2 κατηγ.) (2 κατηγ.) (2 κατηγ.) 2003O0002 EL

24 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια 9.3e Υπό προειδοποίηση Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί (2 κατηγ.) 9.3e Υπό προειδοποίηση Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία (2 κατηγ.) 9.3e Υπό προειδοποίηση Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (2 κατηγ.) 9.3e Υπό προειδοποίηση 9.4e Συμφωνίες επαναγοράς 9.4e Συμφωνίες επαναγοράς 9.4e Συμφωνίες επαναγοράς Λοιπά συμμετέχοντα Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Μη- Μη- Μη- Μη- Τομείς «Λοιποί Γενική κυβέρνηση Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Νοικοκυριά Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ (2 κατηγ.) Εσωτερικό 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Συμφωνίες επαναγοράς 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς Ευρώ Ευρώ 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς Μη- 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς Μη- Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιπές κατηγορίες γενικής Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ 2003O0002 EL

25 B ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά Κανονισμός /2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Περιγραφή Κατοικία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Τομέ- Περιγραφή Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα ας Τομέας Στοιχείο Υποτομέας Διάρκεια σμοί 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς Μη- σμοί Λοιποί ενδιάμεσοι στωτικοί οργ/ σμοί 9.4e Συμφωνίες επαναγοράς 9.4e Συμφωνίες επαναγοράς 9.4e Συμφωνίες επαναγοράς 9.4e Συμφωνίες επαναγοράς Εσωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Μη- Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Μη- Μη- Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Τομείς «Λοιποί Γενική κυβέρνηση Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Συμφωνίες επαναγοράς Νοικοκυριά 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές κατηγορίες γενικής Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Συμφωνίες επαναγοράς Ευρώ Ευρώ Ευρώ 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς Μη- 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς Μη- 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Συμφωνίες επαναγοράς Μη- Συμφωνίες επανα- Μη- Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Νοικοκυριά Νοικοκυριά Λοιπές κατηγορίες γενικής Λοιπές κατηγορίες γενικής 2003O0002 EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική 2014O0015 EL 01.01.2016 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007 2001R2423 EL 04.01.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 16/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.1.2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 L 15/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.1.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R0025 EL 23.09.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R1745 EL 18.01.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24.1.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 356/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.12.2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/65 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1071 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 13.3.2015 L 68/69 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/426 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.7.2015 L 193/147 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/1197 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/36 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/2003/9) TΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΚΤ/2008/30)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΚΤ/2008/30) 20.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 36/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2008 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 7.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013O0007 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006D9017 EL 31.12.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τους ετήσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75 29.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 104/72 EL 8.4.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA E C B E Z B E K T B C E E K P ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ Μάιος 2000 EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης

Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης 1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.5.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαїκής Ένωσης L 111/1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 173/102 30.6.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1061 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η κατοχή διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές. (5) Παρά το ότι οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με το

(4) Η κατοχή διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές. (5) Παρά το ότι οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με το L 211/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.8.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 958/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Ιουλίου 2007 σχετικάμε τα στατιστικάστοιχεία του ενεργητικού και του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

So 2006 re όkey siy ejdόreiy sgy EJS ha apeijomίfesai kepsolέqeia apό so sqapefocqallάsio sxm 5 etqώ.

So 2006 re όkey siy ejdόreiy sgy EJS ha apeijomίfesai kepsolέqeia apό so sqapefocqallάsio sxm 5 etqώ. RΤΑΤΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΤΗR EJS ΑΠΡΙΛΙΟR 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ EL RΤΑΤΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΤΗR EJS ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟR 2006 So 2006 re όkey siy ejdόreiy sgy EJS ha apeijomίfesai kepsolέqeia apό so sqapefocqallάsio

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Μόνο η νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 136/6 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2004/16 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ) L 35/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

(2009/100/ΕΚ) (4) Οι ισχύοντες κανόνες για τους μετοχικούς τίτλους χρήζουν. 1. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(2009/100/ΕΚ) (4) Οι ισχύοντες κανόνες για τους μετοχικούς τίτλους χρήζουν. 1. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: L 36/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2008 για τροποποίηση την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 05.06.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 121/20 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/774 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2015 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2015/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1998R2533 EL 15.10.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 159/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2007 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1073 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 103/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0018 EL 17.08.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ αριθ. 63/2002 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2637/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2637/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2637/7.12.21 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 όπως ισχύει, που αφορά τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57 29.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02016D0010 EL 31.10.2016 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 3.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1075 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2010 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 0 ισολογισμοσ ΚαΤα Την 31η ΔΕΚΕμΒριΟυ 2010 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Ευρωσύστημα 31-Δεκ-2010 31-Δεκ-2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/44 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/867 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών και πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα