ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου» ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 708 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ανάπτυξη και Εφαρµογή Πλαισίου Κοινωνικής Αποδοχής της Ενέργειας: ιερεύνηση κοινωνικών συµπεριφορών στους τοµείς Προσφοράς και Ζήτησης ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ EXERGIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

2 Παραδοτέο 4: Ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση Περιπτώσεων Μελέτης ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 4 Τίτλος Ε.Ε. 4 Ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση Περιπτώσεων Μελέτης Το Πακέτο Εργασίας 4 περιλαµβάνει την ανάλυση των δύο Περιπτώσεων Εφαρµογής του Μεθοδολογικού Πλαισίου και τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν. Α/Α & Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Έναρξη / Ολοκλήρωση Περιγραφή παραδοτέων ενότητας εργασίας Παραδοτέο 4: Ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση Περιπτώσεων Μελέτης Επιστηµονική Αναφορά - Report Μαι 2014 / Αυγ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κύρια ιδέα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Πλαισίου Κοινωνικής Αποδοχής του Αναδυόµενου Ενεργειακού Συστήµατος. Το Πλαίσιο αυτό αναλύει τις κοινωνικές συµπεριφορές στους τοµείς της Προσφοράς και της Ζήτησης, στη συνέχεια αποτυπώνει τις σχέσεις τους και τελικά τις ενοποιεί σε ένα ολοκληρωµένο µεθοδολογικό πλαίσιο από το οποίο θα δύναται να προκύψουν αποτελεσµατικές προτάσεις πολιτικής για ένα νέο ενεργειακό σύστηµα που θα είναι περιβαλλοντικά φιλικό, οικονοµικά βιώσιµο, κοινωνικά αποδεχτό και τεχνολογικά δυνατό. Ο σκοπός του έργου είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας για τη διευκόλυνση των σχεδιαστών ενεργειακής πολιτικής έτσι ώστε να λαµβάνονται συνεπείς αποφάσεις, σύµφωνα µε µία σειρά από τεχνολογικούς περιορισµούς, οικονοµικούς παράγοντες, κοινωνικές συνθήκες και περιβαλλοντικές καταστάσεις. ευτερεύοντες στόχοι του έργου αποτελούν τα παρακάτω: Η αποτύπωση της κοινωνικής προτίµησης σχετικά µε τις τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της κοινωνικής συµπεριφοράς σχετικά µε την εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας σε ατοµικό επίπεδο. Η σύνδεση κατάλληλων µεθοδολογικών εργαλείων αποτύπωσης της κοινωνικής αποδοχής των ενεργειακών τεχνολογιών από τη πλευρά της ενεργειακής προσφοράς και των προγραµµάτων ενεργειακής εξοικονόµησης και διαχείρισης του φορτίου από την πλευρά της ζήτησης. Στα εργαλεία αυτά δύναται να συµπεριληφθούν η Ανάλυση Κόστους Οφέλους (Cost Benefit Analysis CBA), η Πολυκριτηριακή Ανάλυση (Multi-Criteria Analysis MCA) και η Εκτίµηση Εξωτερικοτήτων, µεταξύ άλλων. Η οργάνωση δύο (2) Περιπτώσεων Μελέτης, µία στην ηπειρωτική Ελλάδα και µία σε ένα νησί, για την εφαρµογή του προτεινόµενου Πλαισίου Κοινωνικής Αποδοχής της Ενέργειας. Η δηµιουργία προτάσεων πολιτικής για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του Νέου Ενεργειακού Συστήµατος. Το έργο θα συµπληρωθεί από µία Ηλεκτρονική Βάση εδοµένων που θα περιλαµβάνει µία γενικότερη πλατφόρµα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας. 4

5 2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πλάνο Εργασίας του έργου περιλαµβάνει έξι (6) Ενότητες Εργασίας και διαµορφώνεται ως εξής: Ενότητα Εργασίας 1: Βιβλιογραφική Έρευνα Ενότητα Εργασίας 2: Ανάπτυξη του Μεθοδολογικού Πλαισίου Ενότητα Εργασίας 3: Εφαρµογή του Πλαισίου σε δύο (2) Περιπτώσεις Μελέτης Ενότητα Εργασίας 4: Ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση Περιπτώσεων Μελέτης Ενότητα Εργασίας 5: ηµιουργία προτάσεων πολιτικής Ενότητα Εργασίας 6: ιάχυση των Αποτελεσµάτων Έχει ολοκληρωθεί η Ενότητα Εργασίας 1 Βιβλιογραφική Έρευνα. Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1 αποτυπώθηκαν βιβλιογραφικά οι πιο πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις στο αντικείµενο του έργου. Πιο συγκεκριµένα ολοκληρώθηκε το στάδιο έρευνας, συλλογής, αποδελτίωσης, κατηγοριοποίησης και αποτύπωσης του υλικού, σύµφωνα µε το προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα εξέλιξης του έργου. Η Βιβλιογραφική Έρευνα κάλυψε σχετικά επιστηµονικά άρθρα, αναφορές και νοµικά κείµενα, µεταξύ άλλων. Ως κύριοι τοµείς της βιβλιογραφικής έρευνας, έχουν αναγνωριστεί οι παρακάτω: οι Πολυκριτηριακές µεθοδολογίες λήψης αποφάσεων στον ενεργειακό σχεδιασµό ως εργαλεία αποτύπωσης της σχετικής κοινωνικής προτίµησης, οι επιπτώσεις της ευρείας διάχυσης των νέων ενεργειακών τεχνολογιών στις τοπικές κοινωνίες, οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών στην εγκατάσταση νέων ενεργειακών έργων στην περιοχή τους, οι ατοµικές συµπεριφορές και πρακτικές σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της ενέργειας, τα κριτήρια (οικονοµικά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά...) για την αξιολόγηση (βαθµός αποδοχής-απόρριψης) ενεργειακών τεχνολογιών και για την υοθέτηση πρακτικών εξοικονόµησης ενέργειας, η σύγχρονη ενεργειακή και περιβαλλοντική νοµοθεσία πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η ευρύτερη κοινωνικο-πολιτική αποδοχή των ΑΠΕ και η συµβολή των ΑΠΕ στην τοπική βιώσιµη ανάπτυξη ως παράγοντας αύξησης της αποδοχής τους από τις τποικές κοινωνίες. Από τον Μάιο του 2013 είχε ξεκινήσει η υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 Ανάπτυξη του Μεθοδολογικού Πλαισίου Κοινωνικής Αποδοχής της Ενέργειας το οποίο ολοκληρώθηκε όπως προβλέπεται στο τεχνικό Παράρτηµα του έργου τον εκέµβριο του 2013 και περιλαµβάνει την αναλυτική µεθοδολογία αποτύπωσης της 5

6 κοινωνικής συµπεριφοράς σχετικά µε τις ΑΠΕ και την ανάλυση των πρακτικών συµπεριφοράς απέναντι στα προγράµµατα εξοικονόµησης, και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας σε ατοµικό επίπεδο. Το Πλαίσιο προέκυψε µετά από αναλυτική επεξεργασία των βιβλιογραφικών δεδοµένων και περιλαµβάνει τα αναλυτικά βήµαταστάδια αποτύπωσης της κοινωνικής αποδοχής της ενέργειας. Στη συνέχεια διαµορφώθηκε και οριστικοποιηθήκε το κατάλληλο ερωτηµατολογίο. Ακολούθησε η υλοποίηση και ολοκλήρωση του Πακέτου Εργασίας 3 Εφαρµογή του Πλαισίου σε δύο (2) Περιπτώσεις Μελέτης. Οι περιπτώσεις µελέτης που επιλέχθησαν ήταν µία στην ηπειρωτική Ελλάδα (διασυνδεδεµένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας) και µία σε ένα νησί (αυτόνοµο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας). Πρώτα υλοποιήθηκε η εφαρµογή του πλαισίου στη νησιωτική χώρα, στη Λέσβο, ηµοτικό ιαµέρισµα Μυτιλήνης και στη συνέχεια στην ηπειρωτική Ελλάδα στην Αθήνα. Η 1 η εφαρµογή περιλάµβανε εκατό (100) ερωτηµατολόγια και η 2 η 85. Παραδοτέο 3: Εφαρµογή του Μεθοδολογικού Πλαισίου (report). Το Πακέτο Εργασίας 3 εξελίχθηκε οµαλά και ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε το καθορισµένο χρονοδιάγραµµα. Στη συνέχεια ξεκίνησε το Πακέτο Εργασίας 4 Ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των Περιπτώσεων Μελέτης. Το Πακέτο Εργασίας 4 εξελίχθηκε οµαλά και ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε το καθορισµένο χρονοδιάγραµµα του έργου. Στην παρούσα 8η ενδιάµεση έκθεση προόδου του φυσικού αντικειµένου του έργου ενσωµατώνεται η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης και συγκριτικής αξιολόγησης των Περιπτώσεων Μελέτης. Παραδοτέο 4: Ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση Περιπτώσεων Μελέτης (report). 6

7 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο Σχήµα 9 (a,b) αποτυπώνεται το διµηνιαίο κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρισµού σε ευρώ για την πόλη της Μυτιλήνης και της Αθήνας. Η κατανάλωση αυτή έχει µετρηθεί µε βάση τους λογαριασµούς της ΕΗ και αφορά το οίκηµα στο οποίο διαµένει ο κάθε ερωτώµενος. Σχήµα 9 (a): ιµηνιαίο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρισµού σε για την περιοχή της Μυτιλήνης Σχήµα 9 (b): ιµηνιαίο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρισµού σε για την περιοχή της Αθήνας 7

8 Από το Σχήµα 9 παρατηρούµε ότι υφίστανται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος µεταξύ των δύο δειγµάτων αναφοράς, κυρίως όσον αφορά το ποσοστό των νοικοκυριών που πληρώνουν λογαριασµούς µεγαλύτερους από 100. Πιο αναλυτικά, περίπου το 57% των ατόµων στην Μυτιλήνη και το 34% των ερωτηθέντων στην Αθήνα δηλώνουν κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο από 100 ανά δίµηνο (µε βάση τα τιµολόγια της ΕΗ). Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να οφείλονται στην προσµέτρηση του φόρου ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων που ενσωµατώνεται στους λογαριασµούς της ΕΗ ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Στο Σχήµα 10 (a,b) αποτυπώνεται η παλαιότητα του οικιακού συστήµατος θέρµανσης που χρησιµοποιείται από τα δείγµατα αναφοράς. Σχήµα 10 (a): Παλαιότητα συστήµατος θέρµανσης για την περιοχή της Μυτιλήνης 8

9 Σχήµα 10 (b): Παλαιότητα συστήµατος θέρµανσης για την περιοχή της Αθήνας Από το Σχήµα 10 διαπιστώνεται µια σχετική διαφοροποίηση όσον αφορά τα ποσοστά των κατοικιών που χρησιµοποιούν συστήµατα θέρµανσης πάνω από µια δεκαετία (37% για τη Μυτιλήνη 25% για την Αθήνα). Αξιοσηµείωτο είναι ότι τόσο στη Μυτιλήνη όσο και στην Αθήνα, τα συστήµατα θέρµανσης που η παλαιότητα τους είναι µικρότερη της πενταετίας, κυµαίνονται στα ίδια ποσοστά (26%). Το σηµαντικό αυτό ποσοστό (αντιπροσωπεύει το 1/4 περίπου των ερωτώµενων) πιθανόν να οφείλεται στην αντικατάσταση των συστηµάτων θέρµανσης µε καύση πετρελαίου µε άλλους εναλλακτικούς τρόπους θέρµανσης που έχουν µικρότερο κόστος. Ο ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός του συστήµατος θέρµανσης επιδρά άµεσα στο κόστος λειτουργίας µιας κατοικίας αλλά και έµµεσα στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Στο ακόλουθο Σχήµα 11 (a,b) παρουσιάζονται τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία το δείγµα δηλώνει ότι επιλέγει µία ηλεκτρική συσκευή. 9

10 Σχήµα 11 (a): Κριτήρια επιλογής ηλεκτρικής συσκευής για την περιοχή της Μυτιλήνης Σχήµα 11 (b): Κριτήρια επιλογής ηλεκτρικής συσκευής για την περιοχή της Αθήνας Στο Σχήµα 11 παρατηρούµε ότι το κριτήριο της τιµής αποτελεί µε σηµαντική διαφορά το κρίσιµο παράγοντα που καθορίζει την αγορά µια ηλεκτρικής συσκευής. Τα αντίστοιχα ποσοστά διαµορφώνονται στο 37% για τη περιοχή της Μυτιλήνης και στο 32% για την Αθήνα. 10

11 Στο Σχήµα 12 (a,b) αποτυπώνονται οι πηγές ενηµέρωσης του δείγµατος σχετικά µε τις δυνατότητες εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τοµέα. Σχήµα 12 (a): Πηγές ενηµέρωσης για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας για την περιοχή της Μυτιλήνης Σχήµα 12 (b): Πηγές ενηµέρωσης για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας για την περιοχή της Αθήνας Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 12 δείχνουν ότι η τηλεόραση και το διαδίκτυο, τόσο στη Μυτιλήνη όσο και στην Αθήνα βρίσκονται στην κορυφή της προτίµησής του δείγµατος, για την ενηµέρωσή του, όσο αναφορά την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας. 11

12 Στο ακόλουθο Σχήµα 13 (a,b) αποτυπώνονται οι σηµαντικότερες τεχνολογίες για την εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση ενέργειας σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες. Σχήµα 13 (a) Σηµαντικότερες τεχνολογίες για την εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση ενέργειας για την περιοχή της Μυτιλήνης Σχήµα 13 (b): Σηµαντικότερες τεχνολογίες για την εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση ενέργειας για την περιοχή της Αθήνας 12

13 Στο Σχήµα 13, αποτυπώνεται ότι οι επεµβάσεις στα κτήρια, αποτελούν τη σηµαντικότερη τεχνολογία για την εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας, τόσο στη Μυτιλήνη (20%) όσο και στην Αθήνα (18%). Επισηµαίνεται ότι στην Ελλάδα, η τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή και του οικιακού τοµέα αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 2011). Στο ακόλουθο Σχήµα 14 (a,b) αποτυπώνεται η στάση του δείγµατος σχετικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα σε σπίτια. Σχήµα 14 (a): Στάση του δείγµατος απέναντι στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα σε σπίτια: περιοχή Μυτιλήνης 13

14 Σχήµα 14 (b): Στάση του δείγµατος απέναντι στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα σε σπίτια για την περιοχή της Αθήνας Στο Σχήµα 14 παρατηρούµε εν γένει µια αρκετά θετική στάση του δείγµατος απέναντι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα, µε µια σηµαντική διαφοροποίηση όσον αφορά τα εκατοστιαία ποσοστά (85% για τη περιοχή της Μυτιλήνης έναντι 60% για τη περιοχή της Αθήνας). Μια πιθανή ερµηνεία θα µπορούσε να βασιστεί στο ότι η περιοχή της Μυτιλήνης χαρακτηρίζεται από φαινόµενα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, εξαιτίας της λειτουργίας του θερµοηλεκτρικού σταθµού της ΕΗ στα όρια της πόλης της Μυτιλήνης. Στο παρακάτω Σχήµα 15 (a,b) αποτυπώνονται τα εµπόδια στην εφαρµογή συστηµάτων ΑΠΕ σύµφωνα µε την άποψη του δείγµατος. 14

15 Σχήµα 15 (a): Εµπόδια στην εφαρµογή συστηµάτων ΑΠΕ για την περιοχή της Μυτιλήνης Σχήµα 15 (b): Εµπόδια στην εφαρµογή συστηµάτων ΑΠΕ για την περιοχή της Αθήνας Όπως φαίνεται στο Σχήµα 15, το υψηλό κόστος και η ανεπαρκής χρηµατοδότηση, συνιστούν τα σηµαντικότερα εµπόδια για την εφαρµογή συστηµάτων ΑΠΕ και στις δύο περιοχές µελέτης. Η µέτρηση αυτή αποτυπώνει την δυσµενή οικονοµική συγκυρία που σε συνδυασµό µε την έλλειψη κινήτρων για επενδύσεις και το πάγωµα των χρηµατοδοτήσεων από το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχουν δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίµα στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα στα σχέδια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών. 15

16 Στο ακόλουθο Σχήµα 16 (a,b) αποτυπώνεται η στάση του δείγµατος σχετικά µε την προοπτική εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε διαφορετικές περιοχές. Σχήµα 16 (a) : Στάση του δείγµατος απέναντι στη προοπτική εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. σε διαφορετικές περιοχές (για την περιοχή της Μυτιλήνης) Σχήµα 16 (b) : Στάση του δείγµατος απέναντι στη προοπτική εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. σε διαφορετικές περιοχές (για την περιοχή της Αθήνας) Από το Σχήµα 16 παρατηρείται η ξεκάθαρη προτίµηση των ερωτηθέντων στην εγκατάσταση έργων ΑΠΕ µε πρωτοβουλία και χρηµατοδότηση του δηµοσίου (74% για τη Μυτιλήνη 58% για την Αθήνα). 16

17 Στον ακόλουθο Πίνακα 3 (a,b), παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου στατιστικής ανεξαρτησίας των µεταβλητών "παλαιότητα συστήµατος θέρµανσης ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα", µε τη βοήθεια της στατιστικής δοκιµής Χ 2. Πίνακας 3 (a): Στατιστική ανεξαρτησία ανάµεσα στην παλαιότητα του συστήµατος θέρµανσης και στο ετήσιο εισόδηµα: περιοχή Μυτιλήνης Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 4, ,584 LikelihoodRatio 3, ,725 N of Valid Cases 100 Πίνακας 3 (b): Στατιστική ανεξαρτησία ανάµεσα στην παλαιότητα του συστήµατος θέρµανσης και στο ετήσιο εισόδηµα για την περιοχή της Αθήνας Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 2, ,918 LikelihoodRatio 2, ,880 N of Valid Cases 85 Στον ακόλουθο Πίνακα 4 (a,b), αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου στατιστικής ανεξαρτησίας των µεταβλητών "αντίληψη σχετικά µε την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα σε σπίτια ετήσιο κατά κεφαλή εισόδηµα", µε τη βοήθεια της στατιστικής δοκιµής Χ 2. Πίνακας 4 (a): Στατιστική ανεξαρτησία ανάµεσα στην αντίληψη για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα και στο ετήσιο εισόδηµα για την περιοχή της Μυτιλήνης Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 5, ,241 LikelihoodRatio 6, ,180 N of Valid Cases

18 Πίνακας 4 (b): Στατιστική ανεξαρτησία ανάµεσα στην αντίληψη για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα και στο ετήσιο εισόδηµα για την περιοχή της Αθήνας Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 3, ,407 LikelihoodRatio 4, ,355 N of Valid Cases 85 Από τους Πίνακες 3, 4 φαίνεται ότι και για τα δύο δείγµατα αναφοράς (Μυτιλήνης και Αθήνας) η παλαιότητα του συστήµατος θέρµανσης καθώς και η αντίληψη του δείγµατος σχετικά µε τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβαλταικά συστήµατα στα σπίτια είναι στατιστικά ανεξάρτητες από το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των ερωτώµενων. 18