ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ZZ(*) l+ l- l+ l- ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ATLAS. Μπαλωμενάκης Στυλιανός Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χαρά Πετρίδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ZZ(*) l+ l- l+ l- ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ATLAS. Μπαλωμενάκης Στυλιανός Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χαρά Πετρίδου"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ZZ(*) l+ l- l+ l- ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ATLAS Μπαλωμενάκης Στυλιανός Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χαρά Πετρίδου

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα της πτυχιακής εργασίας που ακολουθεί είναι η ανάλυση των γεγονότων που περιέχουν τέσσερα λεπτόνια στο κανάλι ZZ(*) l+ l- l+ l-, όπου l = e,μ. Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας αναπτύχθηκε κώδικας γραμμένος στην ROOT ( C++ ) και χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του ανιχνευτή ATLAS του έτους Χρησιμοποιώντας τον κώδικα που αναπτύξαμε κάναμε την ανάλυση των λεπτονίων από την οποία παράχθηκαν διάφορα ιστογράμματα, όπως ιστογράμματα για τις μάζες, τις ορμές των προϊόντων (λεπτονίων) καθώς και των ανακατασκευασμένων Ζ από τα οποία προήλθαν τα στοιχειώδη σωματίδια που ανιχνεύονται. Η πραγματοποίηση τέτοιων ιστογραμμάτων αποτελεί έναν τρόπο να ελέγξουμε εάν η εικόνα που αναμένουμε από την θεωρία του καθιερωμένου προτύπου ταυτίζεται με την εικόνα που λαμβάνουμε από τα δεδομένα. Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας άλλους κώδικες ROOT κάναμε fit την κορυφή στην περιοχή 90 GeV στο ιστόγραμμα της μάζας των τεσσάρων λεπτονίων και ελέγξαμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο στην περιοχή μαζών του προσφάτως παρατηρημένου μποζονίου Higgs. Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model) Το καθιερωμένο πρότυπο αποτελεί μία ακριβή και επιτυχημένη θεωρία που περιγράφει τα δομικά στοιχεία της ύλης και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Κατά το καθιερωμένο πρότυπο, όλη η ύλη αποτελείται από δύο ειδών στοιχειώδη σωματίδια. Τα φερμιόνια, σωματίδια που έχουν ημιακέραιο σπιν, και τα μποζόνια, σωματίδια με ακέραιο σπιν. Τα φερμιόνια χωρίζονται σε κουάρκ και λεπτόνια. Τα κουάρκ είναι τα μόνα που αλληλεπιδρούν ισχυρά (αλληλεπιδρούν ασθενώς και ηλεκτρομαγνητικά) ενώ τα λεπτόνια αλληλεπιδρούν ασθενώς και ηλεκτρομαγνητικά (εκτός από τα νετρίνα που δεν έχουν φορτίο). Η παρακάτω εργασία ασχολείται μόνο με τα δεύτερα. Τα μποζόνια αποτελούν τους φορείς των τεσσάρων γνωστών αλληλεπιδράσεων δηλαδή της βαρυτικής, της ηλεκτρομαγνητικής, της ισχυρής και της ασθενούς αλληλεπίδρασης[1]. Παρακάτω ακολουθεί μια εικόνα με τα στοιχειώδη σωματίδια. 2

3 Εικόνα 1: Στοιχειώδη σωματίδια Λεπτόνια Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα υπάρχουν έξι λεπτόνια, τα e,μ,τ με τα αντίστοιχα νετρίνα, που το καθένα έχει και το αντισωματίδιο του και όπως προαναφέρθηκε τα λεπτόνια αλληλεπιδρούν ασθενώς (εννοείται πως τα φορτισμένα λεπτόνια αλληλεπιδρούν και ηλεκτρομαγνητικά). Για κάθε μία από τις τρεις λεπτονικές οικογένειες υπάρχει και ο αντίστοιχος λεπτονικός αριθμός, ο οποίος διατηρείται κατά την διάρκεια των αλληλεπιδράσεων [2]. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν κάποια κύρια χαρακτηριστικά των λεπτονίων, όπως η μάζα τους, το φορτίο, ο χρόνος ζωής, και το κύριο κανάλι διάσπασης, εφόσον το λεπτόνιο διασπάται. Πίνακας 1: Ιδιότητες λεπτονίων 3

4 ZZ(*) 4l Το μποζόνιο Ζ, μαζί με τα W+, W- αποτελούν τα μποζόνια διαδότες-φορείς της ασθενούς αλληλεπίδρασης. Υπό την σκοπιά της εργασίας αυτής βρίσκεται μόνο το μποζόνιο Ζ. Το Ζ έχει μάζα ± GeV και διασπάται συνήθως σε ένα φερμιόνιο και στο αντίστοιχο αντι-φερμιόνιο του. Στα πλαίσια της εργασίας μελετάμε την διάσπαση του Ζ στο κανάλι ZZ 4l ( Z 2l) καθώς και στο Ζ 4l. Η διάσπαση ενός Ζ σε τέσσερα λεπτόνια είναι σπάνια πλην όμως παρατηρημένη και προβλέπεται από το Standard Model[3]. Στην συνέχεια υπάρχουν τα διαγράμματα Feynman που απεικονίζουν πως από τα quark των πρωτονίων που συγκρούονται στον ανιχνευτή παράγονται τα Ζ και στην συνέχεια διασπώνται στα λεπτόνια που ανιχνεύονται. Διάγραμμα Feynman 1: ΖΖ 4l Διάγραμμα Feynman 2: Z 4l 4

5 Σύστημα Συντεταγμένων στον ATLAS Πριν προχωρήσουμε στην κύρια ανάλυση θα χρειαστεί να αναφερθούμε λίγο στο σύστημα συντεταγμένων στον ανιχνευτή. Όπως είναι γνωστό, ο LHC (Large Hadron Collider) είναι ένας κυκλικός επιταχυντής στον οποίο δύο δέσμες πρωτονίων, αφού επιταχυνθούν σε πολύ μεγάλη ενέργεια συγκρούονται στο σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ανιχνευτής ATLAS. Ως αρχή του συστήματος συντεταγμένων ορίζουμε το σημείο που οι δέσμες πρωτονίων συγκρούονται. Ο άξονας Z είναι ο άξονας κίνησης των δεσμών των πρωτονίων. Το επίπεδο x-y είναι το κάθετο επίπεδο στις δέσμες. Ο άξονας x έχει κατεύθυνση προς το κέντρου του δακτυλίου του LHC ενώ ο άξονας y έχει κατεύθυνση προς την επιφάνεια της Γης. Η αζιμουθιακή γωνία φ μετριέται από τον άξονα x και γύρω από την δέσμη ενώ η πολική γωνία θ μετριέται από τον άξονα z. Συνήθως όμως αντί της πολικής γωνίας θα αναφερόμαστε στην θ pseudorapidity η, που ορίζεται ως η= ln tan( ) [4]. 2 5

6 Εικόνες 2-3: Σύστημα συντεταγμένων στον ATLAS Στην ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιούμε τιμές συγκεκριμένων μεγεθών στο εγκάρσιο επίπεδο x-y, όπως για παράδειγμα την τιμή που έχει η ορμή στο εγκάρσιο επίπεδο (transverse momentum, pt). Η χρησιμοποίηση τέτοιων μεγεθών αποτελεί ανάγκη, καθώς ναι μεν γνωρίζουμε την ενέργεια των πρωτονίων της δέσμης, δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε την ενέργεια-ορμή των κουάρκ που συγκρούονται και δημιουργούν τα σωματίδια τα οποία ανιχνεύουμε άμεσα ή έμμεσα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η αρχική ορμή στο εγκάρσιο επίπεδο, δηλαδή η ορμή στο εγκάρσιο επίπεδο πριν την κρούση είναι μηδέν, οπότε με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής και η συνολική ορμή στο εγκάρσιο επίπεδο μετά την κρούση θα είναι μηδέν. Έτσι με βάση της τροχιές των σωματιδίων στον ανιχνευτή μπορούμε να υπολογίσουμε την ορμή στο κάθετο επίπεδο.[4] 6

7 ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ Η όλη μελέτη αφορά τελικές καταστάσεις οπού υπάρχουν τέσσερα λεπτόνια, οπότε λογικά επέλεξα γεγονότα τα οποία περιέχουν τουλάχιστον τέσσερα λεπτόνια. Οι τέσσερις διαφορετικές τελικές καταστάσεις που μας ενδιαφέρουν και είναι αυτές οι οποίες επιλέχθηκαν στην ανάλυση είναι οι μ+ μ- μ+ μ- (4μ), μ+ μ- e+ e- (2μ2e), e+ eμ+ μ- (2e2μ) και e+ e- e+ e- (4e). Το κανάλι 2μ2e διαφέρει από το κανάλι 2e2μ ως προς το ζεύγος λεπτονίων που επισημαίνεται ως κύριο ζεύγος (leading pair). Κύριο ζεύγος θεωρείται ο συνδυασμός των ετερόσημων και ίδιας γεύσης λεπτονίων του οποίου η ανακατασκευασμένη αναλλοίωτη μάζα είναι πιο κοντά στην μάζα του μποζονίου Z. Στην ανάλυση που ακολουθεί υπάρχουν ιστογράμματα τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα του ανιχνευτή ATLAS στο LHC του έτους 2012, με διαθέσιμη ενέργεια στο κέντρο μάζας s=8tev και ολοκληρωμένη φωτεινότητα (integrated luminosity) L=20,7 fb-1. Επίσης υπάρχουν διαγράμματα τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας προσομοιωμένα γεγονότα ΖΖ από Monte Carlo. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε και πραγματικά και προσομοιωμένα γεγονότα είναι να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με τα προβλεπόμενα, ελέγχοντας με αυτόν τον τρόπο το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model, SM). Ακολουθούν διαγράμματα που απεικονίζουν την εγκάρσια ορμή (transverse momentum) pt των συνολικών λεπτονίων, καθώς και ξεχωριστά διαγράμματα για ηλεκτρόνια και μιόνια. Σχήμα 1: pt των λεπτονίων (MC) 7

8 Σχήμα 2: pt των λεπτονίων (Data) Σχήμα 3: pt των ηλεκτρονίων (MC) Σχήμα 4: pt των ηλεκτρονίων (Data) Σχήμα 5: pt των μιονίων (MC) Σχήμα 6: pt των μιονίων (Data) 8

9 Επιλογή λεπτονίων Επόμενο βήμα είναι η επιλογή των κριτηρίων με βάση τα οποία θα επιλεχθούν τα λεπτόνια που θα βοηθήσουν στην συγκεκριμένη μελέτη. Τα κριτήρια αυτά είναι κινηματικά κριτήρια και κριτήρια που αφορούν την απομόνωση των λεπτονίων. Για τα ηλεκτρόνια, αυτά απαιτούνται να έχουν εγκάρσια ορμή pt > 7 GeV, pseudorapidity η <2.47, να ισχύει z 0 cosθ <0.5, όπου z0 είναι ο παράγοντας κρούσης (impact parameter) κατά τον άξονα z ( άξονας της ακτίνας). Ο παράγοντας κρούσης είναι η ελάχιστη απόσταση της τροχιάς από τον άξονα z στην περίπτωση d 0 του z0. Επίσης θα πρέπει να ισχύει <6, όπου d0 ο παράγοντας κρούσης κατά το σ d0 εγκάρσιο επίπεδο xy, διαιρεμένος με το σφάλμα του (impact parameter significance). Τέλος οι τροχιές των ηλεκτρονίων θα πρέπει να είναι απομονωμένες, οπότε θέτουμε και μία συνθήκη για την απομόνωση των τροχιών. Η συνθήκη διάκρισης της απομόνωσης των τροχιών ορίζεται ως το άθροισμα των εγκάρσιων ορμών ΣpT των λεπτονίων μέσα σε έναν κώνο με ΔR<0.20 γύρω από το λεπτόνιο, διαιρεμένο με την εγκάρσια ορμή pt του λεπτονίου. Για τα ηλεκτρόνια track isolation < Όσον αφορά τα μιόνια, θα πρέπει να έχουν pt > 7 GeV, pseudorapidity d0 η <2.5, να ισχύει z 0 cosθ <0.5, <3 και track isolation <0.15. Ο σ d0 παράγοντας κρούσης d0 στην περίπτωση των ηλεκτρονίων επηρεάζεται από την ακτινοβολία πέδησης Bremmstrahlung και για αυτό έχει ευρύτερη διακύμανση [5]. e μ pt > 7 GeV pt > 7 GeV η <2.47 η <2.5 z 0 cosθ <0.5 d0 z 0 cosθ <0.5 d0 σ d0 <6 σ d0 trackiso < 0.15 <3 trackiso < Πίνακας 2: Lepton Cuts Ακολουθούν ιστογράμματα που απεικονίζουν τον αριθμό των ηλεκτρονίων και των μιονίων που παραμένουν προς χρήση για την ανάλυση μας μετά από κάθε συνθήκη που τίθεται σε ισχύ. 9

10 Σχήμα 7: Cut flow των ηλεκτρονίων Σχήμα 8: Cut flow των μιονίων Ανάλυση ZZ(*) 4l Εφόσον τέθηκαν οι συνθήκες για τα δομικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, πλέον μπορούμε να ανακατασκευάσουμε τα σωματίδια τα οποία με την διάσπαση τους παρήγαγαν τα λεπτόνια που εμείς παρατηρούμε. Ακολουθούν διαγράμματα με το φάσμα την αναλλοίωτη μάζα δύο ηλεκτρονίων με αντίθετο φορτίο και δύο μιονίων με αντίθετο φορτίο αντίστοιχα. Σχήμα 9: μάζα 2 ηλεκτρονίων (data) Σχήμα 10: μάζα 2 ηλεκτρονίων (MC) 10

11 Σχήμα 11: μάζα 2 μιονίων (data) Σχήμα 12: μάζα 2 μιονίων (MC) Από αυτό το σημείο της ανάλυσης και έπειτα, τα γεγονότα με τέσσερα λεπτόνια κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες, σε αυτά που περιέχουν τέσσερα ηλεκτρόνια (δύο θετικά και δύο αρνητικά), σε αυτά που περιέχουν τέσσερα μιόνια (επίσης δύο θετικά και δύο αρνητικά) και σε αυτά που περιέχουν δύο ετερόσημα λεπτόνια από το κάθε είδος. Και για τις τρεις κατηγορίες ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής (flowchart). Στην περίπτωση των γεγονότων που διαθέτουν δύο ηλεκτρόνια και δύο μιόνια με αντίθετο φορτίο, η πραγματοποίηση των ζευγών είναι δεδομένη, προφανώς τα δύο ηλεκτρόνια θα αποτελούν το ένα ζεύγος και τα δύο μιόνια το άλλο. Στην περίπτωση των τεσσάρων ηλεκτρονίων ή των τεσσάρων μιονίων τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς υπάρχουν δύο θετικά και δύο αρνητικά λεπτόνια, και οι πιθανοί συνδυασμοί ζευγών είναι δύο. Ο συνδυασμός που θεωρείται σωστός είναι αυτός του οποίου τα ζεύγη αφαιρεμένα κατά GeV (η μάζα του Ζ από PDG), έχουν ως αποτέλεσμα το μικρότερο δυνατό απόλυτο άθροισμα. Ο τύπος είναι ο εξής: m z mz < mz m z Στον τύπο Z1,,2 είναι τα ζεύγη του ενός συνδυασμού και Ζ3.4 του δεύτερου. Αν η παραπάνω ανισότητα ισχύει τότε τα Z1,,2 είναι τα ζεύγη λεπτονίων που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση. Σε περίπτωση που το σύμβολο της ανίσωσης είναι αντίθετο, χρησιμοποιούνται τα ζεύγη του δεύτερου συνδυασμού. 11

12 EVENT 4l Event? YES 2e2μ Event? YES NO NO 4e Event? NO NO 4μ Event? YES YES Charge matched? Charge matched? Charge matched? YES YES YES 2e2μ Analysis 4e Analysis NO 4μ Analysis 4 lepton Analysis Charge misidentification? END (NEXT EVENT) 12

13 Στην μελέτη του ΖΖ(*) 4l η μάζα τουλάχιστον του ενός ζεύγους θα πρέπει να είναι on-shell, δηλαδή πολύ κοντά στην μάζα του Ζ. Αυτό το ζεύγος ονομάζεται leading pair, ενώ το δεύτερο ζεύγος το οποίο μπορεί να έχει μικρότερη μάζα από αυτή του μποζονίου Ζ (off-shell), ονομάζεται subleading pair. Προφανώς στην ανάλυση μας εκλαμβάνουμε ως leading pair το ζεύγος που έχει πιο κοντινή τιμή μάζας στην μάζα του Ζ, το οποίο θα συμβολίζεται ως Ζ1. Αντίστοιχα το subleading pair θα συμβολίζεται Ζ2. Στην συνέχεια υπάρχουν τα ιστογράμματα για κάθε κανάλι ξεχωριστά αλλά και ιστογράμματα και για τα τρία κανάλια για τις αναλλοίωτες μάζες και τις ορμές των τεσσάρων λεπτονίων, καθώς και τις μάζες, τις ορμές και των ΔR των Z1,,2, όπου ΔR= ( Δφ)2 +( Δη)2. Σχήμα 13: μάζα των 4 λεπτονίων και από τα τρία κανάλια (data) Σχήμα 14: μάζα των 4 λεπτονίων και από τα τρία κανάλια (MC) 13

14 Σχήμα 15: pt των 4 λεπτονίων και από τα τρία κανάλια (data) Σχήμα 16: pt των 4 λεπτονίων και από τα τρία κανάλια (MC) 14

15 ZZ(*) e+ e- μ+ μ- Σχήμα 17: μάζα των 4l στο κανάλι 2e2mu (data) Σχήμα 19: μάζα του leading Z (data) Σχήμα 18: μάζα των 4l στο κανάλι 2e2mu (MC) Σχήμα 20: μάζα του leading Z (MC) 15

16 Σχήμα 21: μάζα του subleading Z (data) Σχήμα 22: μάζα του subleading Z (MC) Σχήμα 23: μάζα του leading Z σε συνάρτηση με την μάζα του subleading Z 16

17 Σχήμα 24: pt του leading Z Σχήμα 25: pt του subleading Z Σχήματα 26-29: ΔR των Ζ1, Ζ2 όταν αυτά προέρχονται είτε από τα δύο ηλεκτρόνια, είτε από τα δύο μιόνια. 17

18 Σχήματα 30-31: μάζα του leading Z όταν αυτό προέρχεται από ηλεκτρόνια και μιόνια αντίστοιχα Σχήματα 32-33: μάζα του subleading Z όταν αυτό προέρχεται από ηλεκτρόνια και μιόνια αντίστοιχα 18

19 ZZ(*) e+ e- e+ e- Σχήμα 34: μάζα των 4l στο κανάλι 4e (data) Σχήμα 36: μάζα του leading Z (data) Σχήμα 35: μάζα των 4l στο κανάλι 4e (MC) Σχήμα 37: μάζα του leading Z (MC) 19

20 Σχήμα 38: μάζα του subleading Z (data) Σχήμα 39: μάζα του subleading Z (MC) Σχήμα 40: μάζα του leading Z σε συνάρτηση με την μάζα του subleading Z 20

21 Σχήμα 41: pt του leading Z Σχήμα 43: ΔR των λεπτονίων του leading Z Σχήμα 42: pt του subleading Z Σχήμα 44: ΔR των λεπτονίων του subleading Z 21

22 ZZ(*) μ+ μ- μ+ μ- Σχήμα 45: μάζα των 4l στο κανάλι 4μ (data) Σχήμα 47: μάζα του leading Z (data) Σχήμα 46: μάζα των 4l στο κανάλι 4μ (MC) Σχήμα 48: μάζα του leading Z (MC) 22

23 Σχήμα 49: μάζα του subleading Z (data) Σχήμα 50: μάζα του subleading Z (MC) Σχήμα 51: μάζα του leading Z σε συνάρτηση με την μάζα του subleading Z 23

24 Σχήμα 52: pt του leading Z Σχήμα 54: ΔR των λεπτονίων του leading Z Σχήμα 53: pt του subleading Z Σχήμα 55: ΔR των λεπτονίων του subleading Z 24

25 Fit στην κορυφή Ζ 4l Η κορυφή του Ζ στο φάσμα της μάζας των τεσσάρων λεπτονίων είναι σημαντική καθώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό για την πρόσφατα παρατηρημένη κορυφή του H ΖΖ 4l στην περιοχή μάζας των 125 GeV. Το fit στην κορυφή του Ζ πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα αλλά και στο MC, προκειμένου να ελεγχθεί η μέθοδος. Η περιοχή της μάζας στην οποία γίνεται το fit είναι GeV, και η συνάρτηση που χρησιμοποιήθηκε είναι η συνάρτηση Egge (βλ. Παράρτημα). Σχήμα 56: Z fit (data) 25

26 Σχήμα 57: Ζ fit (MC) Fit στην κορυφή του Higgs Στα ιστογράμματα 13 και 14 φαίνεται μία ασυμφωνία στο φάσμα της αναλλοίωτης μάζας των τεσσάρων λεπτονίων μεταξύ των δεδομένων και του Monte Carlo στην περιοχή μάζας μετά τα 110 GeV. Αυτή η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η μοντελοποίηση του ΖΖ δεν περιέχει μέσα το μποζόνιο Higgs. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο παρακάτω ιστόγραμμα, όπου έχουν ζωγραφιστεί στο ίδιο ιστόγραμμα τα δεδομένα και το MC της μάζας των τεσσάρων λεπτονίων που προέρχονται από γεγονότα με 4 λεπτόνια. Τα σημεία με τις ράβδους σφάλματος είναι τα δεδομένα, και η χρωματισμένη κόκκινη περιοχή είναι το Monte Carlo, τα γεγονότα του οποίου έχουν κανονικοποιηθεί ως προς τα δεδομένα για να μπορούμε να εξάγουμε συμπέρασμα. 26

27 Σχήμα 58: μάζα 4 λεπτονίων (4 μ events) Για το fit στη κορυφή του Higgs χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα και από τα τρία κανάλια, όμως τέθηκαν επιπρόσθετες προϋποθέσεις σε σχέση με την παραπάνω ανάλυση για τα τέσσερα λεπτόνια. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι ότι το leading Z θα πρέπει να έχει μάζα μεταξύ της περιοχής GeV και το subleading Z να έχει μάζα μεγαλύτερη του μηδενός. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την αναλλοίωτη μάζα των 4 λεπτονίων που επιλέχθηκαν και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει το fit στην περιοχή του Higgs. Σχήμα 59: μάζα των τεσσάρων λεπτονίων των γεγονότων που χρησιμοποιήθηκαν για το Higgs fit 27

28 Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε το fit στην κορυφή του Higgs, όπου αρχικά χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος και η ίδια συνάρτηση (Egge) που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει το fit στην κορυφή του Ζ. Στην περίπτωση της περιοχής μάζας του Higgs το fit με την συνάρτηση που χρησιμοποιήθηκε για την περιοχή του Ζ δεν υπήρξε κάλο αποτέλεσμα λόγω των πολλών παραμέτρων της συνάρτησης και ίσως λόγω έλλειψης δεδομένων. Για αυτό τον λόγο αντί για την παραπάνω συνάρτηση χρησιμοποιήθηκε μια Γκαουσιανή συν μια απλή πολυωνυμική (convoluted). Η περιοχή μας στην οποία έγινε το fit είναι GeV. Διάγραμμα 60: Higgs Fit Παρατηρούμε ότι ενώ η μέση τιμή της μάζας που προκύπτει από το fit είναι αρκετά κοντά στην παρατηρημένη τιμή της μάζας του μποζονίου Higgs ( 125.7±0.4 GeV), παρόλο που το fit δεν είναι πολύ επιτυχημένο καθώς δεν υπάρχουν πολλά σημεία πάνω στην γκαουσιανή. 28

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Χρησιμοποιώντας δεδομένα του 2012 από το πείραμα ATLAS αλλά και προσομοιωμένα δεδομένα Monte Carlo (ZZ), όπου αναπτύσσοντας κατάλληλο κώδικα πραγματοποιήθηκε ανάλυση των γεγονότων που περιέχουν τέσσερα λεπτόνια, στο κανάλι ZZ(*) l+ l- l+ l-. Τα ιστογράμματα που παράχθηκαν βρίσκονται σε συμφωνία με την εικόνα που περιμέναμε να δούμε για τα τρία κανάλια, μ+ μ- μ+ μ(4μ), μ+ μ- e+ e- (2μ2e) και e+ e- μ+ μ- (2e2μ). Στην συνέχεια κάναμε fit στην περιοχή της κορυφής του Ζ στο διάγραμμα της μάζας των τεσσάρων λεπτονίων που προέρχονται και από τα τρία κανάλια. Η κατανομή που χρησιμοποιήθηκε έδωσε καλά fits τόσο στα δεδομένα όσο και στο Monte Carlo. Τέλος επιχειρήθηκε να επεκταθεί η ίδια μέθοδος ώστε να γίνει fit στην περιοχή μάζας του μποζονίου Higgs αλλά για λόγους στατιστικής το fit δεν κατέστη δυνατό. Ενδεικτικά, χρησιμοποιήθηκε μία γκαουσιανή για να γίνει το fit στην περιοχή του Higgs. 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 1) Gaussian 2 f ( x, x, σ )=a e (x x ) 2 2σ +b όπου a,b παράμετροι 2) Egge Function ( x 2 x 2) Α Cx 2 f (x, x, σ )= 2 + B x +1 (x x )+σ 2 x 2 ( x 2 x 2)+ σ 2 x 2 όπου A, B, C παράμετροι 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ #define LeptonReader_cxx #include "LeptonReader.h" #include <TH2.h> #include <TStyle.h> #include <TCanvas.h> #include <iostream> #include <utility> #include <TLorentzVector.h> #include <cmath> #include "NormWeights.h" #include "HelperFuncs.h" using namespace std; void LeptonReader::Loop() { //if (fchain == 0) return; TFile *fout = TFile::Open("histsData.root","recreate"); TH1* hist = new TH1D("pt","Lepton pt",100,0,160000); TH1F *hnleptons = new TH1F("hNLeptons","Number of leptons per event",10,0,10); TH1D ept("ept","electrons pt",100,0,160000); TH1D mupt("mupt","muons pt",100,0,160000); TH1D eep("eepairs","ee pairs",100,0,10); TH1D mumup("mumupairs","mumu pairs",100,0,10); TH1D Zmee("Zm2e","Z->2e mass",100,0,200000); TH1D Zmmumu("Zm2mu","Z->2mu mass",100,0,200000); TH1F *he = new TH1F("he","electrons cutflow",1,0,1); TH1F *hmu = new TH1F("hmu","muons cutflow",1,0,1); TH1D hm2e2mu("hm2e2mu","2mu2e mass",100,0,400000); TH1D hm4e("hm4e","4e mass",100,0,400000); TH1D hm4mu("hm4mu","4mu mass",100,0,400000); TH1D hm2e2munm("hm2e2munm","2e2mu mass (not q-matched)",100,0,400000); TH1D hm4enm("hm4enm","4e mass (not q-matched)",100,0,400000); TH1D hm4munm("hm4munm","4mu mass (not q-matched)",100,0,400000); TH1F pt4l("pt4l","4l pt",100,0,200000); TH1F m4l("m4l","4l mass",100,0,400000); TH1F mz14e("mz14e","mass of Z1(4e events)",100,0,200000); TH1F mz24e("mz24e","mass of Z2(4e events)",100,0,200000); TH2F mz1z24e("z1:z2(4e)","z1 mass: Z2mass(4e events)",100,0,200000,100,0,200000); TH1F ptz14e("ptz14e","pt of Z1(4e events)",100,0,200000); TH1F ptz24e("ptz24e","pt of Z2(4e events)",100,0,200000); TH1F mz14mu("mz14mu","mass of Z1(4mu events)",100,0,200000); TH1F mz24mu("mz24mu","mass of Z2(4mu events)",100,0,200000); TH2F mz1z24mu("z1:z2(4mu)","z1 mass: Z2mass(4mu events)",100,0,200000,100,0,200000); TH1F ptz14mu("ptz14mu","pt of Z1(4mu events)",100,0,200000); TH1F ptz24mu("ptz24mu","pt of Z2(4mu events)",100,0,200000); TH1F mz12e2mu("mz12e2mu","mass of Z1(2e2mu events)",100,0,200000); TH1F mz22e2mu("mz22e2mu","mass of Z2(2e2mu events)",100,0,200000); TH2F mz1z22e2mu("z1:z2(2e2mu)","z1 mass: Z2mass(2e2mu events)",100,0,200000,100,0,200000); TH1F ptz12e2mu("ptz12e2mu","pt of Z1(2e2mu events)",100,0,200000); TH1F ptz22e2mu("ptz22e2mu","pt of Z2(2e2mu events)",100,0,200000); 31

32 TH1F m2eprim_2e2mu("m2eprim_2e2mu","z1->2e mass(2e2mu events)",100,0,200000); TH1F m2esec_2e2mu("m2esec_2e2mu","z2->2e mass(2e2mu events)",100,0,200000); TH1F m2muprim_2e2mu("m2muprim_2e2mu","z1->2mu mass(2e2mu events)",100,0,200000); TH1F m2musec_2e2mu("m2musec_2e2mu","z2->2mu mass(2e2mu events)",100,0,200000); TH1F DR2eprim_2e2mu("DR2eprim_2e2mu","DeltaR Z1->2e (2e2mu events)",100,0,5); TH1F DR2esec_2e2mu("DR2esec_2e2mu","DeltaR Z2->2e (2e2mu events)",100,0,5); TH1F DR2muprim_2e2mu("DR2muprim_2e2mu","DeltaR Z1->2mu (2e2mu events)",100,0,5); TH1F DR2musec_2e2mu("DR2musec_2e2mu","DeltaR Z2->2mu (2e2mu events)",100,0,5); TH1F DR4eprim("DR4eprim","DeltaR Z1 (4e events)",100,0,5); TH1F DR4esec("DR4esec","DeltaR Z2 (4e events)",100,0,5); TH1F DR4muprim("DR4muprim","DeltaR Z1 (4mu events)",100,0,5); TH1F DR4musec("DR4musec","DeltaR Z2 (4mu events)",100,0,5); TH1F mz12e2mulb("mz12e2mu(lb)","mass of Z1(2e2mu events lepton-blind)",100,0,200000); TH1F mz22e2mulb("mz22e2mu(lb)","mass of Z2(2e2mu events lepton-blind)",100,0,200000); TH2F mz1z22e2mulb("z1:z2(2e2mulb)","z1 mass: Z2mass(2e2mu events lepton-blind)",100,0,200000,100,0,200000); TH1F ptz12e2mulb("ptz12e2mu(lb)","pt of Z1(2e2mu events lepton-blind)",100,0,200000); TH1F ptz22e2mulb("ptz22e2mu(lb)","pt of Z2(2e2mu events lepton-blind)",100,0,200000); TH1F DR2e2mulb("DR2e2mu(lb)","DeltaR (2e2mu events lepton-blind)",100,0,5); TH1F m4ess ("m4ess","mass of 4e (3 same-sign)",100,0,400000); TH1F m4muss ("m4muss","mass of 4 mu (3 same-sign)",100,0,400000); TH1F m4lss ("m4lss","mass of 4 l (3e & 1mu or 3mu & 1e 3same-sign)",100,0,400000); TH1F m4lhiggs("m4lhiggs","4l mass (Higgs cuts)", 100,0,400000); // double Lumi = 20300; // pb-1//////////////////////////////////////////////// vector<pair<int,float> > mcid_n; // to hold the number of events per mc_channel_number//////////////////////////////////////////////////// mcid_n = getnumeventspermcid("leptonntuple.zz.root");//////////////////////////////////// ///////////////////////// Long64_t nentries = fchain->getentriesfast(); cout << "All Entries: " << nentries << endl; Long64_t nbytes = 0, nb = 0; for (Long64_t jentry=0; jentry<nentries;jentry++) { Long64_t ientry = LoadTree(jentry); if (ientry < 0) break; nb = fchain->getentry(jentry); nbytes += nb; // if (Cut(ientry) < 0) continue; if (jentry%1000==0) { cout << "\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b" << jentry; cout.flush(); ///code begins here // float nevents = 0; int nleptons = pt->size(); vector<int> electrons; vector<int> electronsp; vector<int> electronsm; vector<int> muons; vector<int> muonsp; vector<int> muonsm; 32

33 vector<pair<int,int> > eepairs; vector<pair<int,int> > mumupairs; TLorentzVector p; if (pt->size()<4) continue; for (int i=0; i<nleptons; i++) { p.setptetaphie(pt->at(i),eta->at(i),phi->at(i),e->at(i)); hist->fill(pt->at(i)); if (abs(pid->at(i))==11) { ept.fill(pt->at(i)); he->fill("all events",1); if (pt->at(i)>7000) { he->fill("pt cut",1); if (fabs(eta->at(i))<2.47) { he->fill("eta cut",1); if (fabs(z0->at(i)*sin(p.theta()))<0.5) { he->fill("z0 cut",1); if ((fabs(d0->at(i))/d0err->at(i))<6){ he->fill("d0 cut",1); if (trkiso20->at(i)<0.15){ he->fill("isolation",1); if (recotype->at(i)==0){ if (recoid->at(i)>=0){ electrons.push_back(i); if (pid->at(i)>0){ electronsm.push_back(i); else { electronsp.push_back(i); else { mupt.fill(pt->at(i)); hmu->fill("all events",1); if (pt->at(i)>7000) { hmu->fill("pt cut",1); if (fabs(eta->at(i))<2.5) { hmu->fill("eta cut",1); if (fabs(z0->at(i)*sin(p.theta()))<0.5) { hmu->fill("z0 cut",1); if ((fabs(d0->at(i))/d0err->at(i))<3){ hmu->fill("d0 cut",1); if (trkiso20->at(i)<0.15){ hmu->fill("isolation",1); if (recotype->at(i)==0){ if (recoid->at(i)>0){ muons.push_back(i); if (pid->at(i)>0){ muonsm.push_back(i); else { muonsp.push_back(i); 33

34 double w = 1; // the total weight for (unsigned int j=0; j<electrons.size(); j++) { for (unsigned int k=j+1; k<electrons.size(); k++){ int e1 = electrons[j]; int e2 = electrons[k]; TLorentzVector pe1; TLorentzVector pe2; TLorentzVector pzee; if (pid->at(e1)!=pid->at(e2)){ pe1.setptetaphie(pt->at(e1),eta->at(e1),phi->at(e1),e->at(e1)); pe2.setptetaphie(pt->at(e2),eta->at(e2),phi->at(e2),e->at(e2)); pzee = pe1 + pe2; Zmee.Fill(pzee.M()); pair<int,int> eepair = make_pair(e1,e2); eepairs.push_back(eepair); for (unsigned int j=0; j<muons.size(); j++) { for (unsigned int k=j+1; k<muons.size(); k++){ int e1 = muons[j]; int e2 = muons[k]; TLorentzVector pe1; TLorentzVector pe2; TLorentzVector pzmumu; if (pid->at(e1)!=pid->at(e2)){ pe1.setptetaphie(pt->at(e1),eta->at(e1),phi->at(e1),e->at(e1)); pe2.setptetaphie(pt->at(e2),eta->at(e2),phi->at(e2),e->at(e2)); pzmumu = pe1 + pe2; Zmmumu.Fill(pzmumu.M()); pair<int,int> mumupair = make_pair(e1,e2); mumupairs.push_back(mumupair); if (electrons.size()==2 && muons.size()==2){ TLorentzVector pl1; TLorentzVector pl2; TLorentzVector pl3; TLorentzVector pl4; TLorentzVector p4l; TLorentzVector pz1; TLorentzVector pz2; pl1.setptetaphie(pt->at(electrons[0]),eta->at(electrons[0]),phi->at(electrons[0] ),E->at(electrons[0])); pl2.setptetaphie(pt->at(electrons[1]),eta->at(electrons[1]),phi->at(electrons[1] ),E->at(electrons[1])); pl3.setptetaphie(pt->at(muons[0]),eta->at(muons[0]),phi->at(muons[0]),e->at(muon 34

35 s[0])); pl4.setptetaphie(pt->at(muons[1]),eta->at(muons[1]),phi->at(muons[1]),e->at(muon s[1])); p4l = pl1 + pl2 + pl3 + pl4; // if (p4l.m()<60000 p4l.m()>120000) continue; if (pid->at(electrons[0])!=pid->at(electrons[1]) && pid->at(muons[0])! =pid->at(muons[1])){ hm2e2mu.fill(p4l.m()); pt4l.fill(p4l.pt()); m4l.fill(p4l.m()); pz1 = pl1 + pl2; pz2 = pl3 + pl4; if (fabs(pz1.m()-91187)<fabs(pz2.m()-91187)){ mz12e2mu.fill(pz1.m()); ptz12e2mu.fill(pz1.pt()); mz22e2mu.fill(pz2.m()); ptz22e2mu.fill(pz2.pt()); mz1z22e2mu.fill(pz2.m(),pz1.m()); DR2eprim_2e2mu.Fill(pl1.DeltaR(pl2)); DR2musec_2e2mu.Fill(pl3.DeltaR(pl4)); m2eprim_2e2mu.fill(pz1.m()); m2musec_2e2mu.fill(pz2.m()); if (pz1.m()>60000 && pz1.m()<110000){ if (pz2.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { mz12e2mu.fill(pz2.m()); ptz12e2mu.fill(pz2.pt()); mz22e2mu.fill(pz1.m()); ptz22e2mu.fill(pz1.pt()); mz1z22e2mu.fill(pz1.m(),pz2.m()); DR2muprim_2e2mu.Fill(pl3.DeltaR(pl4)); DR2esec_2e2mu.Fill(pl1.DeltaR(pl2)); m2muprim_2e2mu.fill(pz2.m()); m2esec_2e2mu.fill(pz1.m()); if (pz2.m()>60000 && pz2.m()<110000){ if (pz1.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { hm2e2munm.fill(p4l.m()); if (electrons.size()==4){ TLorentzVector pl1; TLorentzVector pl2; TLorentzVector pl3; TLorentzVector pl4; TLorentzVector p4l; TLorentzVector pz1e1; TLorentzVector pz1e2; TLorentzVector pz2e1; TLorentzVector pz2e2; 35

36 TLorentzVector TLorentzVector TLorentzVector TLorentzVector TLorentzVector TLorentzVector TLorentzVector TLorentzVector pz3e1; pz3e2; pz4e1; pz4e2; pz1; pz2; pz3; pz4; pl1.setptetaphie(pt->at(electrons[0]),eta->at(electrons[0]),phi->at(electrons[0] ),E->at(electrons[0])); pl2.setptetaphie(pt->at(electrons[1]),eta->at(electrons[1]),phi->at(electrons[1] ),E->at(electrons[1])); pl3.setptetaphie(pt->at(electrons[2]),eta->at(electrons[2]),phi->at(electrons[2] ),E->at(electrons[2])); pl4.setptetaphie(pt->at(electrons[3]),eta->at(electrons[3]),phi->at(electrons[3] ),E->at(electrons[3])); p4l = pl1 + pl2 + pl3 + pl4; // if (p4l.m()<60000 p4l.m()>120000) continue; if (electronsm.size()==2){ hm4e.fill(p4l.m()); pt4l.fill(p4l.pt()); m4l.fill(p4l.m()); vector<pair<int,int> > combination1; vector<pair<int,int> > combination2; pair<int,int> z1 = make_pair(electronsp[0],electronsm[0]); pair<int,int> z2 = make_pair(electronsp[1],electronsm[1]); pair<int,int> z3 = make_pair(electronsp[0],electronsm[1]); pair<int,int> z4 = make_pair(electronsp[1],electronsm[0]); int z1e1 = z1.first; int z1e2 = z1.second; int z2e1 = z2.first; int z2e2 = z2.second; int z3e1 = z3.first; int z3e2 = z3.second; int z4e1 = z4.first; int z4e2 = z4.second; pz1e1.setptetaphie(pt->at(z1e1),eta->at(z1e1),phi->at(z1e1),e->at(z1e1)); pz1e2.setptetaphie(pt->at(z1e2),eta->at(z1e2),phi->at(z1e2),e->at(z1e2)); pz2e1.setptetaphie(pt->at(z2e1),eta->at(z2e1),phi->at(z2e1),e->at(z2e1)); pz2e2.setptetaphie(pt->at(z2e2),eta->at(z2e2),phi->at(z2e2),e->at(z2e2)); pz3e1.setptetaphie(pt->at(z3e1),eta->at(z3e1),phi->at(z3e1),e->at(z3e1)); pz3e2.setptetaphie(pt->at(z3e2),eta->at(z3e2),phi->at(z3e2),e->at(z3e2)); pz4e1.setptetaphie(pt->at(z4e1),eta->at(z4e1),phi->at(z4e1),e->at(z4e1)); pz4e2.setptetaphie(pt->at(z4e2),eta->at(z4e2),phi->at(z4e2),e->at(z4e2)); combination1.push_back(z1); combination1.push_back(z2); pz1 = pz1e1 + pz1e2; pz2 = pz2e1 + pz2e2; combination2.push_back(z3); combination2.push_back(z4); pz3 = pz3e1 + pz3e2; pz4 = pz4e1 + pz4e2; if ((fabs(pz1.m()-91187)+fabs(pz2.m()-91187))<(fabs(pz3.m()-91187)+fabs(pz4.m() ))){ if (fabs(pz1.m()-91187)<fabs(pz2.m()-91187)){ 36

37 mz14e.fill(pz1.m()); ptz14e.fill(pz1.pt()); mz24e.fill(pz2.m()); ptz24e.fill(pz2.pt()); mz1z24e.fill(pz2.m(),pz1.m()); DR4eprim.Fill(pz1e1.DeltaR(pz1e2)); DR4esec.Fill(pz2e1.DeltaR(pz2e2)); if (pz1.m()>60000 && pz1.m()<110000){ if (pz2.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { mz14e.fill(pz2.m()); ptz14e.fill(pz2.pt()); mz24e.fill(pz1.m()); ptz24e.fill(pz1.pt()); mz1z24e.fill(pz1.m(),pz2.m()); DR4eprim.Fill(pz2e1.DeltaR(pz2e2)); DR4esec.Fill(pz1e1.DeltaR(pz1e2)); if (pz2.m()>60000 && pz2.m()<110000){ if (pz1.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { if (fabs(pz3.m()-91187)<fabs(pz4.m()-91187)){ mz14e.fill(pz3.m()); ptz14e.fill(pz3.pt()); mz24e.fill(pz4.m()); ptz24e.fill(pz4.pt()); mz1z24e.fill(pz4.m(),pz3.m()); DR4eprim.Fill(pz1e1.DeltaR(pz1e2)); DR4esec.Fill(pz2e1.DeltaR(pz2e2)); if (pz3.m()>60000 && pz3.m()<110000){ if (pz4.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { mz14e.fill(pz4.m()); ptz14e.fill(pz4.pt()); mz24e.fill(pz3.m()); ptz24e.fill(pz3.pt()); mz1z24e.fill(pz3.m(),pz4.m()); DR4eprim.Fill(pz2e1.DeltaR(pz2e2)); DR4esec.Fill(pz1e1.DeltaR(pz1e2)); if (pz4.m()>60000 && pz4.m()<110000){ if (pz3.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { 37

38 hm4enm.fill(p4l.m()); if (muons.size()==4){ TLorentzVector pl1; TLorentzVector pl2; TLorentzVector pl3; TLorentzVector pl4; TLorentzVector p4l; TLorentzVector pz1mu1; TLorentzVector pz1mu2; TLorentzVector pz2mu1; TLorentzVector pz2mu2; TLorentzVector pz3mu1; TLorentzVector pz3mu2; TLorentzVector pz4mu1; TLorentzVector pz4mu2; TLorentzVector pz1; TLorentzVector pz2; TLorentzVector pz3; TLorentzVector pz4; pl1.setptetaphie(pt->at(muons[0]),eta->at(muons[0]),phi->at(muons[0]),e->at(muon s[0])); pl2.setptetaphie(pt->at(muons[1]),eta->at(muons[1]),phi->at(muons[1]),e->at(muon s[1])); pl3.setptetaphie(pt->at(muons[2]),eta->at(muons[2]),phi->at(muons[2]),e->at(muon s[2])); pl4.setptetaphie(pt->at(muons[3]),eta->at(muons[3]),phi->at(muons[3]),e->at(muon s[3])); p4l = pl1 + pl2 + pl3 + pl4; // if (p4l.m()<60000 p4l.m()>120000) continue; if (muonsm.size()==2){ hm4mu.fill(p4l.m(),w); pt4l.fill(p4l.pt()); m4l.fill(p4l.m()); vector<pair<int,int> > combination1; vector<pair<int,int> > combination2; pair<int,int> z1 = make_pair(muonsp[0],muonsm[0]); pair<int,int> z2 = make_pair(muonsp[1],muonsm[1]); pair<int,int> z3 = make_pair(muonsp[0],muonsm[1]); pair<int,int> z4 = make_pair(muonsp[1],muonsm[0]); int z1mu1 = z1.first; int z1mu2 = z1.second; int z2mu1 = z2.first; int z2mu2 = z2.second; int z3mu1 = z3.first; int z3mu2 = z3.second; int z4mu1 = z4.first; int z4mu2 = z4.second; pz1mu1.setptetaphie(pt->at(z1mu1),eta->at(z1mu1),phi->at(z1mu1),e->at(z1mu 1)); pz1mu2.setptetaphie(pt->at(z1mu2),eta->at(z1mu2),phi->at(z1mu2),e->at(z1mu 2)); pz2mu1.setptetaphie(pt->at(z2mu1),eta->at(z2mu1),phi->at(z2mu1),e->at(z2mu 1)); pz2mu2.setptetaphie(pt->at(z2mu2),eta->at(z2mu2),phi->at(z2mu2),e->at(z2mu 38

39 2)); 1)); 2)); 1)); 2)); pz3mu1.setptetaphie(pt->at(z3mu1),eta->at(z3mu1),phi->at(z3mu1),e->at(z3mu pz3mu2.setptetaphie(pt->at(z3mu2),eta->at(z3mu2),phi->at(z3mu2),e->at(z3mu pz4mu1.setptetaphie(pt->at(z4mu1),eta->at(z4mu1),phi->at(z4mu1),e->at(z4mu pz4mu2.setptetaphie(pt->at(z4mu2),eta->at(z4mu2),phi->at(z4mu2),e->at(z4mu combination1.push_back(z1); combination1.push_back(z2); pz1 = pz1mu1 + pz1mu2; pz2 = pz2mu1 + pz2mu2; combination2.push_back(z3); combination2.push_back(z4); pz3 = pz3mu1 + pz3mu2; pz4 = pz4mu1 + pz4mu2; if ((fabs(pz1.m()-91187)+fabs(pz2.m()-91187))<(fabs(pz3.m()-91187)+fabs(pz4.m() ))){ if (fabs(pz1.m()-91187)<fabs(pz2.m()-91187)){ mz14mu.fill(pz1.m()); ptz14mu.fill(pz1.pt()); mz24mu.fill(pz2.m()); ptz24mu.fill(pz2.pt()); mz1z24mu.fill(pz2.m(),pz1.m()); DR4muprim.Fill(pz1mu1.DeltaR(pz1mu2)); DR4musec.Fill(pz2mu1.DeltaR(pz2mu2)); if (pz1.m()>60000 && pz1.m()<110000){ if (pz2.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { mz14mu.fill(pz2.m()); ptz14mu.fill(pz2.pt()); mz24mu.fill(pz1.m()); ptz24mu.fill(pz1.pt()); mz1z24mu.fill(pz1.m(),pz2.m()); DR4muprim.Fill(pz2mu1.DeltaR(pz2mu2)); DR4musec.Fill(pz1mu1.DeltaR(pz1mu2)); if (pz2.m()>60000 && pz2.m()<110000){ if (pz1.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { if (fabs(pz3.m()-91187)<fabs(pz4.m()-91187)){ mz14mu.fill(pz3.m()); ptz14mu.fill(pz3.pt()); mz24mu.fill(pz4.m()); ptz24mu.fill(pz4.pt()); mz1z24mu.fill(pz4.m(),pz3.m()); DR4muprim.Fill(pz1mu1.DeltaR(pz1mu2)); DR4musec.Fill(pz2mu1.DeltaR(pz2mu2)); if (pz3.m()>60000 && pz3.m()<110000){ if (pz4.m()>0){ 39

40 m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { mz14mu.fill(pz4.m()); ptz14mu.fill(pz4.pt()); mz24mu.fill(pz3.m()); ptz24mu.fill(pz3.pt()); mz1z24mu.fill(pz3.m(),pz4.m()); DR4muprim.Fill(pz2mu1.DeltaR(pz2mu2)); DR4musec.Fill(pz1mu1.DeltaR(pz1mu2)); if (pz4.m()>60000 && pz4.m()<110000){ if (pz3.m()>0){ m4lhiggs.fill(p4l.m()); else { hm4munm.fill(p4l.m()); if ((electronsm.size()==3 && electronsp.size()==1) (electronsm.size()==1 && electronsp.size()==3)){ TLorentzVector pl1; TLorentzVector pl2; TLorentzVector pl3; TLorentzVector pl4; TLorentzVector p4l; pl1.setptetaphie(pt->at(electrons[0]),eta->at(electrons[0]),phi->at(electrons[0] ),E->at(electrons[0])); pl2.setptetaphie(pt->at(electrons[1]),eta->at(electrons[1]),phi->at(electrons[1] ),E->at(electrons[1])); pl3.setptetaphie(pt->at(electrons[2]),eta->at(electrons[2]),phi->at(electrons[2] ),E->at(electrons[2])); pl4.setptetaphie(pt->at(electrons[3]),eta->at(electrons[3]),phi->at(electrons[3] ),E->at(electrons[3])); p4l = pl1 + pl2 + pl3 + pl4; m4ess.fill(p4l.m()); eep.fill(eepairs.size()); mumup.fill(mumupairs.size()); hnleptons->fill(nleptons); fout->write(); fout->close(); 40

41 ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Donald H. Perkins, Introduction to High Energy Physics [2] David Griffiths, Introduction to Elementary Particles [3] Atlas Note, Cross-section Measurements of Single Resonance Z->4l in pp collisions at 7 TeV and 8 TeV with the ATLAS Detector, 29 April 2013 [4] [5] Atlas Note, Measurements of the properties of the Higgs-like boson in the four lepton decay channel with the ATLAS detector using 25 fb 1 of proton-proton collision data, 6 March

42 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Σχήμα 61: 4e event Σχήμα 62: 4μ event 42

43 Σχήμα 63: 2e2μ event 43

44 Σχήμα 64: 4e event, m4l = GeV. m12 = 70.6 GeV, m34 = 44.7 GeV 44

Το Μποζόνιο Higgs. Το σωματίδιο Higgs σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο

Το Μποζόνιο Higgs. Το σωματίδιο Higgs σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο 1 Το Μποζόνιο Higgs 29/05/13 Σκοποί: I. Να απαντήσει στο ερώτημα του τι είναι ακριβώς το σωματίδιο Higgs. II. Να εισάγει τους διάφορους τρόπους παραγωγής και μετάπτωσης του Higgs. III. Να δώσει μία σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Και τα τρία σωμάτια έχουν σπιν μονάδα.

Και τα τρία σωμάτια έχουν σπιν μονάδα. Καθιερωμένο Πρότυπο W και Z μποζόνια Στη φυσική, τα W και Z μποζόνια είναι τα στοιχειώδη σωμάτια που μεταδίδουν την ασθενή αλληλεπίδραση. Η ανακάλυψή τους στο CERN το 1983 αντιμετωπίστηκε ως μια σπουδαία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση νέου σωματιδίου με μάζα 125 GeV Πείραμα CMS, CERN 4 Ιουλίου 2012

Παρατήρηση νέου σωματιδίου με μάζα 125 GeV Πείραμα CMS, CERN 4 Ιουλίου 2012 Παρατήρηση νέου σωματιδίου με μάζα 125 GeV Πείραμα CMS, CERN 4 Ιουλίου 2012 Σύνοψη Σε ένα κοινό σεμινάριο σήμερα μεταξύ του CERN και του συνεδρίιου "ICHEP 2012" [1] στη Μελβούρνη, οι ερευνητές του πειράματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ATLAS

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ATLAS ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ATLAS Στα µεγάλα πειράµατα οι ερευνητές πρέπει να αναλύσουν εκατοµµύρια γεγονότα και να επιλέξουν τα υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Two boson production on Fermilab and LHC. Σκορδά Ελένη Α.Ε.Μ Εξάμηνο 8o

Two boson production on Fermilab and LHC. Σκορδά Ελένη Α.Ε.Μ Εξάμηνο 8o Two boson production on Fermilab and LHC Σκορδά Ελένη Α.Ε.Μ 12474 Εξάμηνο 8o Εισαγωγή Από τις πιο σημαντικότερες συνέπειες της θεωρίας βαθμίδας SU(2) U(1) οι αύτο-αλληλεπιδράσεων των μποζονίων W, Z και

Διαβάστε περισσότερα

Large Hardron Collider (LHC)

Large Hardron Collider (LHC) 1 Large Hardron Collider (LHC) Ο LHC είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος επιταχυντής σωματιδίων που έχει ποτέ κατασκευαστεί. Βρίσκεται εγκατεστημένος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN). Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ε: Από τί αποτελείται η ύλη σε θεμελειώδες επίπεδο;

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ε: Από τί αποτελείται η ύλη σε θεμελειώδες επίπεδο; Εκεί, κάτω στον μικρόκοσμο... Από τί αποτελείται ο κόσμος και τί τον κρατάει ενωμένο; Αθανάσιος Δέδες Τμήμα Φυσικής, Τομέας Θεωρητικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5 Οκτωβρίου 2015 Φυσική Στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ W

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ W ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ W ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΝΗ Α.Ε.Μ. : 12679 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/11 Τι είναι και πότε ανακαλύφθηκε το μποζόνιο W Το μποζόνιο Wείναι ένα από τα στοιχειώδη σωμάτια που μεταδίδουν την ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες)

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες) Q3-1 Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες) Παρακαλείστε να διαβάσετε τις Γενικές Οδηγίες στον ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε το πρόβλημα αυτό. Σε αυτό το πρόβλημα θα ασχοληθείτε με τη Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες)

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες) Q3-1 Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες) Παρακαλείστε να διαβάσετε τις Γενικές Οδηγίες στον ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε το πρόβλημα αυτό. Σε αυτό το πρόβλημα θα ασχοληθείτε με τη Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

www.cc.uoa.gr/~dfassoul/syghroni_fysiki.html

www.cc.uoa.gr/~dfassoul/syghroni_fysiki.html Σύγχρονη Φυσική Στοιχειώδη Σωµατίδια Σωµατίδια Επιταχυντές Ανιχνευτές Αλληλεπιδράσεις Συµµετρίες Νόµοι ιατήρησης Καθιερωµένο Πρότυπο www.cc.uoa.gr/~dfassoul/syghroni_fysiki.html Σύγχρονη Φυσική: Στοιχειώδη

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Cyprus) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 μονάδες)

Theory Greek (Cyprus) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 μονάδες) Q3-1 Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 μονάδες) Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις Γενικές Οδηγίες που υπάρχουν στον ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε την επίλυση του προβλήματος. Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου)

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 2β: Πειράματα-Ανιχνευτές (α' μέρος) Λέκτορας Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στοιχειώδη ΙΙ, Αριστοτέλειο Παν. Θ/νίκης, 9 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της παραγωγής ζεύγους μποζονίων Ζ στο πείραμα ATLAS

Μελέτη της παραγωγής ζεύγους μποζονίων Ζ στο πείραμα ATLAS Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής Μελέτη της παραγωγής ζεύγους μποζονίων Ζ στο πείραμα ATLAS Δημήτρης Κυριαζόπουλος ATLAS Group - ΑΠΘ Περιεχόμενα 1 Θεωρητική Εισαγωγή 7 1.1 Standard

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16 Διάλεξη 13: Στοιχειώδη σωμάτια Φυσική στοιχειωδών σωματίων Η φυσική στοιχειωδών σωματιδίων είναι ο τομέας της φυσικής ο οποίος προσπαθεί να απαντήσει στο βασικότατο ερώτημα: Ποια είναι τα στοιχειώδη δομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δεδοµένων του πειράµατος DELPHI Μέτρηση των ποσοστών διάσπασης του µποζονίου Ζ

Ανάλυση δεδοµένων του πειράµατος DELPHI Μέτρηση των ποσοστών διάσπασης του µποζονίου Ζ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ II Χ. Πετρίδου,. Σαµψωνίδης Ανάλυση δεδοµένων του πειράµατος DELPHI Μέτρηση των ποσοστών διάσπασης του µποζονίου Ζ http://wyp.physics.auth.gr/physics.htm Σκοπός O σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Μονάδες Energy [E] ev, kev, MeV, GeV, TeV, PeV, 10 0, 10 3, 10 6, 10 9, 10 12, 10 15 1eV = 1.6 10 19 J ev είναι πιο χρήσιμη στη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Υπολογιστική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Υπολογιστική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 4ο Εξάμηνο2004-2005 Διακριτική ικανότητα ανιχνευτή-υπόβαθρο- Υπολογισμός του σήματος Διδάσκοντες : Χαρά Πετρίδου Δημήτριος Σαμψωνίδης 18/4/2005 Υπολογ.Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη καθηγήτρια Ομίλου Φυσικής, Γεωργία Ρουμπέα

Yπεύθυνη καθηγήτρια Ομίλου Φυσικής, Γεωργία Ρουμπέα Μαθητές του ομίλου Φυσικής του Βαρβακείου Λυκείου επεξεργασθήκαμε δεδομένα του πειράματος ATLAS για την ταυτοποίηση ανίχνευση του σωματίδιου Ζ. Παρουσιάζουμε εδώ, τη σύνοψη μιας εφαρμογής που έγινε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το μποζόνιο Higgs (Σωματίδιο του Θεού) και ο ρόλος του Μεγάλου Αδρονικού Επιταχυντή στην Ανακάλυψη του Ομάδα Μαθητών:

Το μποζόνιο Higgs (Σωματίδιο του Θεού) και ο ρόλος του Μεγάλου Αδρονικού Επιταχυντή στην Ανακάλυψη του Ομάδα Μαθητών: 1 Το μποζόνιο Higgs (Σωματίδιο του Θεού) και ο ρόλος του Μεγάλου Αδρονικού Επιταχυντή στην Ανακάλυψη του Ομάδα Μαθητών: Ιωάννου Παναγιώτης, Λεωνίδου Άντρεα, Βαφέα Ραφαέλα, Παναρέτου Κατερίνα Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 19/04/16

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 19/04/16 Διάλεξη 15: Νετρίνα Νετρίνα Τα νετρίνα τα συναντήσαμε αρκετές φορές μέχρι τώρα: Αρχικά στην αποδιέγερση β αλλά και αργότερα κατά την αποδιέγερση των πιονίων και των μιονίων. Τα νετρίνα αξίζει να τα δούμε

Διαβάστε περισσότερα

Masterclasses. Εισαγωγή

Masterclasses. Εισαγωγή Masterclasses Εισαγωγή λίγα λόγια για μένα Γεννηθείς εν Αθήναις Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (2002) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, ΕΜΠ (2005) Διδακτορικό Δίπλωμα, ΕΜΠ/ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (2009) Μεταδιδακτορικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων

Εισαγωγή στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων Εργαστήριο Εισαγωγή στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων Hypatia : http://hypatia.phys.uoa.gr/ To Hypatia αποτελεί μέρος του ATLAS ASEC, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δεδομένων του πειράματος ATLAS Επεξεργασία μέσω του προγράμματος HYPATIA

Ανάλυση δεδομένων του πειράματος ATLAS Επεξεργασία μέσω του προγράμματος HYPATIA Εργαστήριο Πυρηνικής 2 : Ανάλυση δεδομένων του πειράματος ATLAS Επεξεργασία μέσω του προγράμματος HYPATIA Κετικίδης Αλέξανδρος ΑΕΜ: 13299 2/5/14 Διδάσκων: κα.πετρίδου, κ.ιλιάδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά σπάνια διάσπαση στο CMS, CERN 19 Ιουλίου 2012

Εξαιρετικά σπάνια διάσπαση στο CMS, CERN 19 Ιουλίου 2012 Εξαιρετικά σπάνια διάσπαση στο CMS, CERN 19 Ιουλίου 2012 Οι ερευνητές του πειράματος Compact Muon Solenoid (CMS) στο Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) θα παρουσίασουν αποτελέσματα πανω σε μια εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN

ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΑ ΔΥΟ «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το τρίτο «συστατικό» του καθιερωμένου προτύπου είναι οι θεμελιώδεις δυνάμεις που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Χ. Πετρίδου, Κ. Κορδάς. Μάθημα 2β: Πειράματα-Ανιχνευτές

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Χ. Πετρίδου, Κ. Κορδάς. Μάθημα 2β: Πειράματα-Ανιχνευτές Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Χ. Πετρίδου, Κ. Κορδάς Μάθημα 2β: Πειράματα-Ανιχνευτές Λέκτορας Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στοιχειώδη ΙΙ, Αριστοτέλειο Παν. Θ/νίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 10η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 10η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 10η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Σωμάτια & Αντισωμάτια Κουάρκ & Λεπτόνια Αδρόνια & Διατήρηση κβαντικών αριθμών 16/12/2011 Πετρίδου Χαρά Στοιχειώδη Σωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΝΙΑ ΗΜ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ FEYNMAN ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΙΟΝΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΝΙΑ ΗΜ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ FEYNMAN ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΙΟΝΙΟΥ ΛΕΠΤΟΝΙΑ ΗΜ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ FEYNMAN ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΙΟΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Όλα στη φύση αποτελούνται από στοιχειώδη σωματίδια τα οποία είναι φερμιόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωµάτια

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωµάτια στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωµάτια Περιεχόµενα Διαγράµµατα Feynman Δυνητικά σωµάτια Οι τρείς αλληλεπιδράσεις Ηλεκτροµαγνητισµός Ισχυρή Ασθενής Περίληψη Κ. Παπανικόλας, Ε. Στυλιάρης, Π. Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 10: Διαγράμματα Feynman. Λέκτορας Κώστας Κορδάς

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 10: Διαγράμματα Feynman. Λέκτορας Κώστας Κορδάς Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 10: Διαγράμματα Feynman Λέκτορας Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμ ιο Θεσσαλονίκης Στοιχειώδη ΙΙ, Αριστοτέλειο Παν. Θ/νίκης, 18 Μαϊου 2010 Λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση ATLAS Z path Τι θα μετρήσουμε σήμερα και πώς

Άσκηση ATLAS Z path Τι θα μετρήσουμε σήμερα και πώς Άσκηση ATLAS Z path Τι θα μετρήσουμε σήμερα και πώς Εργαστήριο Πυρηνικής ΙΙ, 8ου εξαμήνου Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης To LHC και ο ανιχνευτής ATLAS LHC ~100 m κάτω από το έδαφος,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 2η Πετρίδου Χαρά

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 2η Πετρίδου Χαρά Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 2η Πετρίδου Χαρά Φερµιόνια & Μποζόνια Συµπεριφορά της Κυµατοσυνάρτησης δύο ταυτόσηµων σωµατίων κάτω από την εναλλαγή τους στο χώρο 10-Jan-11 Πετρίδου Χαρά Στοιχειώδη Σωµάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το πείραμα στο CERN και ο σκοπός του. Το «πολυπόθητο» μποζόνιο Higgs. Μηχανισμοί ανίχνευσης του μποζονίου Higgs. και τι περιμένουμε;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το πείραμα στο CERN και ο σκοπός του. Το «πολυπόθητο» μποζόνιο Higgs. Μηχανισμοί ανίχνευσης του μποζονίου Higgs. και τι περιμένουμε; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το πείραμα στο CERN και ο σκοπός του Το «πολυπόθητο» μποζόνιο Higgs Μηχανισμοί ανίχνευσης του μποζονίου Higgs και τι περιμένουμε; Στη μήκους 27 χιλιομέτρων και διαμέτρου 3,8 μέτρων σήραγγα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλατώντας τα Μυστικά του Σύμπαντος

Ιχνηλατώντας τα Μυστικά του Σύμπαντος Ιχνηλατώντας τα Μυστικά του Σύμπαντος Τα πιο πρόσφατα αποτελέσµατα από το CERN Χαρά Πετρίδου Καθηγήτρια Φυσικής, Α.Π.Θ. Εγκαίνια Έκθεσης CERN Καβάλα, 10 Φεβρουαρίου 20121 Το LHC είναι το µεγαλύτερο Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 21η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 21η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 21η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Κουάρκ & Λεπτόνια Αδρόνια & Διατήρηση κβαντικών αριθμών 16/12/2016 Πετρίδου Χαρά Στοιχειώδη Σωμάτια 2 Τα Θεμελιώδη Φερμιόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Ανάλυσης εδοµένων στη Σωµατιδιακή Φυσική

Μεθοδολογίες Ανάλυσης εδοµένων στη Σωµατιδιακή Φυσική Μεθοδολογίες Ανάλυσης εδοµένων στη Σωµατιδιακή Φυσική ρ. Αριστοτέλης Κυριάκης Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Προβλέψεις του Καθιερωµένου Πρoτύπου (Standard Model, SM) για τον τύπο και τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 10/05/16

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 10/05/16 Διάλεξη 20: Διαγράμματα Feynman Ισχυρές αλληλεπιδράσεις Όπως στην περίπτωση των η/μ αλληλεπιδράσεων έτσι και στην περίπτωση των ισχυρών αλληλεπιδράσεων υπάρχει η αντίστοιχη αναπαράσταση μέσω των διαγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΓΑΖΗΣ Καθηγητής Πειραµατικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων, ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φερμιόνια & Μποζόνια

Φερμιόνια & Μποζόνια Φερμιόνια & Μποζόνια Φερμιόνια Στατιστική Fermi-Dirac spin ημιακέραιο 1 3 5,, 2 2 2 Μποζόνια Στατιστική Bose-Einstein 0,1, 2 spin ακέραιο δύο ταυτόσημα φερμιόνια, 1 & 2 δύο ταυτόσημα μποζόνια, 1 & 2 έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 24η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 24η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 24η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Αλληλεπιδράσεις & Πεδία στη Σωματιδιακή Φυσική Τα Θεμελιώδη Μποζόνια των αλληλεπιδράσεων Οι Θεμελιώδεις Αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Yukawa: στην προσπάθεια να εξηγήσει τις δυνάμεις μεταξύ n-p στον πυρήνα

Yukawa: στην προσπάθεια να εξηγήσει τις δυνάμεις μεταξύ n-p στον πυρήνα Θεωρία Yukawa Yukawa: στην προσπάθεια να εξηγήσει τις δυνάμεις μεταξύ n-p στον πυρήνα έφτασε στο συμπέρασμα ότι η εμβέλεια της δύναμης εξαρτάται από τη μάζα, m, του κβάντου. t /mc R c t /mc Η εξίσωση Klein-Gordon

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 7, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων. Οι Μετασχηματισμοί του Lorentz και η Διαστολή του Χρόνου

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 7, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων. Οι Μετασχηματισμοί του Lorentz και η Διαστολή του Χρόνου 1 Οι Μετασχηματισμοί του Lorentz και η Διαστολή του Χρόνου Σκοπός της έβδομης διάλεξης: 9.2.2012 Η κατανόηση της διαστολής τού χρόνου σαν απόρροια των μετασχηματισμών του Lorentz. Η κατανόηση ότι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 Διαγράμματα Feynman

Μάθημα 7 Διαγράμματα Feynman Στοιχειώδη Σωμάτια (M.Sc Υπολογιστικής Φυσικής) Μάθημα 7 Διαγράμματα Feynman Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στοιχειώδη M.Sc. Υπολ. Φυσ., AΠΘ, 2 Δεκεμβρίου 2013 Κουάρκ και Λεπτόνια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 11η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 11η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 11η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Αλληλεπιδράσεις & Πεδία στη Σωματιδιακή Φυσική 2 Τα Θεμελιώδη Μποζόνια των αλληλεπιδράσεων Οι Θεμελιώδεις Αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγωγής δύο μποζονίων Ζ με κανάλι διάσπασης τέσσερα ηλεκτρόνιων στο πείραμα ATLAS

Μελέτη παραγωγής δύο μποζονίων Ζ με κανάλι διάσπασης τέσσερα ηλεκτρόνιων στο πείραμα ATLAS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μελέτη παραγωγής δύο μποζονίων Ζ με κανάλι διάσπασης τέσσερα ηλεκτρόνιων στο πείραμα ATLAS Πρωτοπαπαδάκη Ευτυχία Σοφία AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Maxwell ενοποίησε τις Ηλεκτρικές με τις Μαγνητικές δυνάμεις στον

Ο Maxwell ενοποίησε τις Ηλεκτρικές με τις Μαγνητικές δυνάμεις στον Η Ηλεκτρασθενής Ενοποίηση Ο Maxwell ενοποίησε τις Ηλεκτρικές με τις Μαγνητικές δυνάμεις στον γνωστό μας Ηλεκτρομαγνητισμό. Οι Glashow, einberg και Salam απέδειξαν ότι οι Ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις Ασθενείς Αλληλεπιδράσεις έχουμε ήδη δει διάφορες αντιδράσεις που γίνονται μέσω των ασθενών αλληλεπιδράσεων π.χ. ασθενείς διασπάσεις αδρονίων + + 0 K ππ Λ pπ n pe ν π e μ v + + μ ασθενείς διασπάσεις λεπτονίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Δήμος Σαμψωνίδης (16-12- 2014) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο 1 Αλληλεπιδράσεις και Πεδία στη Σωματιδιακή Φυσική 2 Κλασική

Διαβάστε περισσότερα

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max δ rays Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0TT max q, p -ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία cosθ Te p p T e max max όπου p max η ορμή ενός e με

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του Πρωτονίου με νετρίνο. Εισαγωγή στη ΦΣΣ - Γ. Τσιπολίτης

Δομή του Πρωτονίου με νετρίνο. Εισαγωγή στη ΦΣΣ - Γ. Τσιπολίτης Δομή του Πρωτονίου με νετρίνο 411 Η Ηλεκτρασθενής Ενοποίηση Ο Maxwell ενοποίησε τις Ηλεκτρικές με τις Μαγνητικές δυνάμεις στον γνωστό μας Ηλεκτρομαγνητισμό. Οι Glashow, Weinberg και Salam απέδειξαν ότι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Στοιχειώδη σωµατίδια 1) Τι ονοµάζουµε στοιχειώδη σωµατίδια και τι στοιχειώδη σωµάτια; Η συνήθης ύλη, ήταν γνωστό µέχρι το 1932 ότι αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΙΙ. Μάθηµα 1ο 24/4/2007

Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΙΙ. Μάθηµα 1ο 24/4/2007 Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΙΙ Μάθηµα 1ο 24/4/2007 Τα πειράµατα στη Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων (παρόν-µέλλον) Πολύπλοκα: δέσµες επιταχυντών Επιταχυντές δεσµών Σωµατιδίων Κατασκευή ανιχνευτή Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 23η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 23η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 23η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Αλληλεπιδράσεις & Πεδία στη Σωματιδιακή Φυσική Τα Θεμελιώδη Μποζόνια των αλληλεπιδράσεων Οι Θεμελιώδεις Αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Δήμος Σαμψωνίδης (14-12- 2016) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο 1 Φερµιόνια & Μποζόνια Συµπεριφορά της Κυµατοσυνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΙΙ. Μάθηµα 1ο 15/2/2011

Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΙΙ. Μάθηµα 1ο 15/2/2011 Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΙΙ Μάθηµα 1ο 15/2/2011 Τι θα συζητήσουμε σήμερα Γενικά στοιχεία για τα πειράματα Στοιχειωδών σωματιδίων Γενικά - χαρακτηριστικά επιταχυντών ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία Γραμμικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υπλογστική Φυσική Στοιχεωδών Σωματιδίων. Κ.Κορδάς. Εγκατάσταση και εξοικοίωση με την PYTHIA. Κώστας Κορδάς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υπλογστική Φυσική Στοιχεωδών Σωματιδίων. Κ.Κορδάς. Εγκατάσταση και εξοικοίωση με την PYTHIA. Κώστας Κορδάς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Υπλογστική Φυσική Στοιχεωδών Σωματιδίων Κ.Κορδάς Εγκατάσταση και εξοικοίωση με την PYTHIA Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Υπολογιστική Φυσική Στοιχειωδών, M.Sc Υπολογιστικής Φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 3η Πετρίδου Χαρά

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 3η Πετρίδου Χαρά Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 3η Πετρίδου Χαρά Τα Λεπτόνια 2 Δεν έχουν Ισχυρές Αλληλεπιδράσεις Spin 1/2 Παρατηρούνται ως ελεύθερα σωματίδια Είναι σημειακά (r < 10-17 cm) H δομή των οικογενειών... Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµα Φεβρουαρίου 2011 Tuesday, February 22, 2011

Μαθηµα Φεβρουαρίου 2011 Tuesday, February 22, 2011 Μαθηµα 2 0 21 Φεβρουαρίου 2011 Βασικές Ιδιότητες των Επιταχυντών Σωµατιδίων Το είδος των σωµατιδίων που επιταχύνονται Η ενέργεια στην οποία επιταχύνονται τα σωµατίδια Το ποσοστό της ενέργειας της δέσµης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική Θεµελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων

Πειραµατική Θεµελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων Πειραµατική Θεµελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων 8 Εξάµηνο Διδάσκουσα Χαρά Πετρίδου Συµµετέχει η Υποψ. Διδάκτορας Δέσποινα Σαµψωνίδου (για βοήθεια στις ασκήσεις) Μαθηµα 2 0 Ανασκόπηση 9-3-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΕΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ... ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ!! ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΓΑΖΗΣ Καθηγητής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, ΕΜΠ Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στο CERN ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός με Monte Carlo της ενεργού διατομής παραγωγής δύο μποζονίων Ζ στον ATLAS και όρια στις τριπλές συζεύξεις (TGCs) μποζονίων Ζ

Υπολογισμός με Monte Carlo της ενεργού διατομής παραγωγής δύο μποζονίων Ζ στον ATLAS και όρια στις τριπλές συζεύξεις (TGCs) μποζονίων Ζ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Υπολογισμός με Monte Carlo της ενεργού διατομής παραγωγής δύο μποζονίων Ζ στον ATLAS και όρια στις τριπλές συζεύξεις TGCs) μποζονίων

Διαβάστε περισσότερα

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p δ rays Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max q, p δ-ray με κινητική ενέργεια T και ορμή p παράγεται σε μια γωνία Θ T p cosθ = p T max max όπου p max η ορμή ενός με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Νετρίνα υπερ-υψηλών ενεργειών UHE

Νετρίνα υπερ-υψηλών ενεργειών UHE Νετρίνα υπερ-υψηλών ενεργειών UHE Πλεονεκτήματα των μετρήσεων με νετρίνα: Διεισδυτικά,μπορούν να διασχίσουν τα κοσμικά νέφη. Για ένεργειες E ν > 5*10 14 ev, οι ακτίνες γ σκεδάζονται στο CMΒ, E ν >10 13

Διαβάστε περισσότερα

Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα

Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα Ι. Ρίζος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής 2/10/2012 Διαλέξεις υποδοχής πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Φυσικής Στοιχειώδη Σωματίδια Κουάρκς Φορείς αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Δ. Σαμψωνίδης Κ. Κορδάς 21 Ιανουαρίου 2011 2 Κουάρκ Κουάρκ και Λεπτόνια Φορτίο (Q) Βαρυονικός Αριθμός (Β) Αντίστοιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων. 8 ου Εξαµήνου ιδ. Αν.Καθ Πετρίδου Χαρά Φεβρουάριος 2006

Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων. 8 ου Εξαµήνου ιδ. Αν.Καθ Πετρίδου Χαρά Φεβρουάριος 2006 Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων 8 ου Εξαµήνου ιδ. Αν.Καθ Πετρίδου Χαρά Φεβρουάριος 2006 Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων Μάθηµα 1ο ιδακτέα Ύλη Επιταχυντές και Ανιχνευτές στη Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων Σκέδαση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά ή τεχνητά ραδιονουκλίδια

Φυσικά ή τεχνητά ραδιονουκλίδια ΠΗΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Φυσικά ή τεχνητά ραδιονουκλίδια π.χ. 60 Co, 137 Cs, Sr, Επιταχυντικές μηχανές π.χ. επιταχυντές e, επιταχυντές ιόντων Y Πυρηνικοί αντιδραστήρες π.χ. ακτινοβολία-γ, νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

n proton = 10N A 18cm 3 (2) cm 2 3 m (3) (β) Η χρονική απόσταση δύο τέτοιων γεγονότων θα είναι 3m msec (4)

n proton = 10N A 18cm 3 (2) cm 2 3 m (3) (β) Η χρονική απόσταση δύο τέτοιων γεγονότων θα είναι 3m msec (4) ΛΥΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 8 Διδάσκων: Θεόδωρος Ν. Τομαράς 1. Η θεωρία των μαγνητικών μονοπόλων προβλέπει οτι αυτά αντιδρούν με πρωτόνια και δίνουν M + p M + e + + π 0 (1) με ενεργό διατομή σ 0.01 barn. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αδρονίων µε Στατικά κουάρκ ΙΙ

Πρότυπο Αδρονίων µε Στατικά κουάρκ ΙΙ Πρότυπο Αδρονίων µε Στατικά κουάρκ ΙΙ Λεπτονικές διασπάσεις διανυσµατικών µεσονίων Παράδειγµα ουδέτερων διανυσµατικών µεσονιων V Q Q V " l l ( : e, µ ) l ( V : #,", ) l l, 0 0 0 6# " Q &( V % l l ' ) $

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 20η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 20η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 20η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Φερµιόνια & Μποζόνια Συµπεριφορά της Κυµατοσυνάρτησης δύο ταυτόσηµων σωµατίων κάτω από την εναλλαγή τους στο χώρο 15 Δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Συναρτήσεις II Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Συναρτήσεις II Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI Συναρτήσεις II Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προλεγόµενα. Σπύρος Ευστ. Τζαµαρίας

Προλεγόµενα. Σπύρος Ευστ. Τζαµαρίας Προλεγόµενα Σπύρος Ευστ. Τζαµαρίας 2016 1 S.I. UNITS: kg m s Natural Units δεν είναι ιδιαίτερα «βολικές» για τους υπολογισµούς µας αντί αυτών χρησιµοποιούµε Natural Units που βασίζονται σε θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις Το 1956 ο Lee και ο Yang σε μια εργασία τους θέτουν το ερώτημα αν η πάριτη δηλαδή η κατοπτρική συμμετρία παραβιάζεται ή όχι

Διαβάστε περισσότερα

Μιόνιο μ ±. Mass m = ± MeV Mean life τ = ( ± ) 10 6 s τμ+/τ μ = ± cτ = 658.

Μιόνιο μ ±. Mass m = ± MeV Mean life τ = ( ± ) 10 6 s τμ+/τ μ = ± cτ = 658. Μιόνιο μ ±. Mass m = 105.6583715 ± 0.0000035 MeV Mean life τ = (2.1969811 ± 0.0000022) 10 6 s τμ+/τ μ = 1.00002 ± 0.00008 cτ = 658.6384 m Παραγωγή μιονίων π ± μ ± + ν μ ( 100%) K ± μ ± + ν μ. ( 63,5%)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Καθιερωμένο πρότυπο (1978-?)

Διάλεξη 18: Καθιερωμένο πρότυπο (1978-?) Διάλεξη 18: Καθιερωμένο πρότυπο (1978-?) Φορείς αλληλεπίδρασεων Αλληλεπίδραση Ισχύς Εμβέλεια Φορέας Ισχυρή 1 ~fm g-γλουόνιο Η/Μ 10-2 1/r 2 γ-φωτόνιο Ασθενής 10-9 ~fm W ±,Z μποζόνια Βαρυτική 10-38 1/r 2

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 9η Πετρίδου Χαρά

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 9η Πετρίδου Χαρά Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 9η Πετρίδου Χαρά Τι θα μάθουμε (Ι) 2 Το Απειροστό και το Άπειρο: Πως συνδέονται? Γιατί μας ενδιαφέρει? Μέχρι που φτάνει η γνώση μας σήμερα? Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο. Δ. Σαμψωνίδης Κ. Κορδάς Χ. Πετρίδου 20 Ιανουαρίου 2017

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο. Δ. Σαμψωνίδης Κ. Κορδάς Χ. Πετρίδου 20 Ιανουαρίου 2017 Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Δ. Σαμψωνίδης Κ. Κορδάς Χ. Πετρίδου 20 Ιανουαρίου 2017 2 Κουάρκ Κουάρκ και Λεπτόνια Φορτίο (Q) Βαρυονικός Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9o' 12/5/2014

Μάθημα 9o' 12/5/2014 Πρότυπο Αδρονίων µε Στατικά κουάρκ ΙΙ Μάθημα 9o' 12/5/2014! Λεπτονικές διασπάσεις διανυσµατικών µεσονίων Παράδειγµα ουδέτερων διανυσµατικών µεσονιων Τύπος VanRoyen Weisskopf για το επιµέρους πλάτος διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή if-else. Η απλή μορφή της εντολής if είναι η ακόλουθη: if (συνθήκη) { Η γενική μορφή της εντολής ifelse. εντολή_1; εντολή_2;..

Η εντολή if-else. Η απλή μορφή της εντολής if είναι η ακόλουθη: if (συνθήκη) { Η γενική μορφή της εντολής ifelse. εντολή_1; εντολή_2;.. Επιλογή - Επανάληψη Η εντολή if-else Ο τελεστής παράστασης συνθήκης H εντολή switch Η εντολές for και while Η εντολή do-while Η εντολές break - continue - goto Μαθηματικές συναρτήσεις Λέξεις κλειδιά στη

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανάπτυξη λογισμικού αναφοράς για ανάλυση δεδομένων στο πείραμα ATLAS

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανάπτυξη λογισμικού αναφοράς για ανάλυση δεδομένων στο πείραμα ATLAS Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη λογισμικού αναφοράς για ανάλυση δεδομένων στο πείραμα ATLAS Ηλιάδης Δημήτρης Μεταπτυχιακό Υπολογιστικής Φυσικής Επιβλέπουσα: Πετρίδου Χαρά Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max δ rays Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0TT max q, p -ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία cosθ Te p p T e max max όπου p max η ορμή ενός e με

Διαβάστε περισσότερα

55/377. 2E A 2E 1 (2π) 3 d 3 p n. p f

55/377. 2E A 2E 1 (2π) 3 d 3 p n. p f 55/377 Ο ρυθμός διάσπασης ως συνάρτηση του M Για διασπάσεις της μορφής A 1 + 2 + 3 +... + n ακολουθούμε την ίδια μέθοδο dγ = 1 M 2 d 3 p 1 2E A 2E 1 (2π) 3 d 3 p n 2E n (2π) 3 (2π)4 δ 4 (p A p 1 p 2...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 1η Πετρίδου Χαρά

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 1η Πετρίδου Χαρά Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 1η Πετρίδου Χαρά Τι θα μάθουμε (Ι) 2 Το Απειροστό και το Άπειρο: Πως συνδέονται? Γιατί μας ενδιαφέρει? Μέχρι που φτάνει η γνώση μας σήμερα? Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ελπίζουµε να δούµε στον Μεγάλο Αδρονικό Συγκρουστή (LHC) Γ.Ι. Γούναρης, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2008

Τι ελπίζουµε να δούµε στον Μεγάλο Αδρονικό Συγκρουστή (LHC) Γ.Ι. Γούναρης, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2008 Τι ελπίζουµε να δούµε στον Μεγάλο Αδρονικό Συγκρουστή (LHC) Γ.Ι. Γούναρης, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2008 Ένα σηµαντικό κοµµάτι του Σύµπαντος... Ένα σηµαντικό κοµµάτι του Σύµπαντος...

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 12, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Διαγράμματα Minkowski

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 12, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Διαγράμματα Minkowski 1 Διαγράμματα Minkowski Σκοποί της διάλεξης 12: Να εισάγει τα διαγράμματα Minkowski. 18.1.2012 Να περιγράψει την ιδέα του ταυτοχρονισμού στην θεωρία της σχετικότητας με μεθόδους γεωμετρίας. Να εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω. Πάνω. Όνομα: Πάνω Επώνυμο: Κουάρκ. Επώνυμο: Κουάρκ. Του αρέσουν:z, W+, W-, γλουόνια, φωτόνια. W-, γλουόνια, φωτόνια. Παιχνίδι με κάρτες: Σνάπ

Κάτω. Πάνω. Όνομα: Πάνω Επώνυμο: Κουάρκ. Επώνυμο: Κουάρκ. Του αρέσουν:z, W+, W-, γλουόνια, φωτόνια. W-, γλουόνια, φωτόνια. Παιχνίδι με κάρτες: Σνάπ Πάνω Κάτω Όνομα: Πάνω Χαρούμενες Z, Οικογένειες Όνομα: W-, gluon, Κάτω photon Του αρέσουν:z, Μάζα: πολύ ελαφρύ Φορτίο: +2/3 Μάζα: πολύ ελαφρύ Φορτίο: -1/3 Ένα από τα βασικά συστατικά των πρωτονίων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Επιταχυντές σωματιδίων Η γνώση που έχουμε μέχρι σήμερα αποκτήσει για τον μικρόκοσμο, τη δομή της ύλης, την πυρηνοσύνθεση στα άστρα ή σε άλλα βίαια αστρικά φαινόμενα, αλλά ακόμη και για τις πρώτες στιγμές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ασκήσεις Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Δ. Σαμψωνίδης Κ. Κορδάς 21 Ιανουαρίου 2011 2 Κουάρκ Κουάρκ και Λεπτόνια Φορτίο (Q) Βαρυονικός Αριθμός (Β) Αντίστοιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Τι θα μάθουμε (1) Εισαγωγή: Το Απειροστό και το Άπειρο Που βρίσκεται ο κλάδος αυτός της βασικής έρευνας σήμερα? Γιατί μας ενδιαφέρει?

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικιστική Κινηματική

Σχετικιστική Κινηματική Σχετικιστική Κινηματική Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανακαπύπτουμε νέα σωματίδια, επειδή παράγονται κατά τις συγκρούσεις άλλοων σωματιδίων με μεγάλη ενέργεια Ενέργεια αντιδρόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ. Ομοτιμία Κβαντικοί Αριθμοί Συμμετρίες και Νόμοι Διατήρησης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ. Ομοτιμία Κβαντικοί Αριθμοί Συμμετρίες και Νόμοι Διατήρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ Ν. Γιόκαρης,, (Κ.Ν.( Παπανικόλας) & Ε. Στυλιάρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,, 2016 Ομοτιμία Κβαντικοί Αριθμοί Συμμετρίες και Νόμοι Διατήρησης 1 Stathis STILIARIS,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ορίσατε στο CERN

Καλώς Ορίσατε στο CERN Καλώς Ορίσατε στο CERN Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Σωματιδιακής Φυσικής CERN - Σήμερα και στο Μέλλον... Ευάγγελος ΓΑΖΗΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο CERN / 21 Αυγούστου 2016 1 Περιεχόμενα της Ομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Είναι «μηχανήματα» τα οποία θα «φωτογραφήσουν» τις τροχιές των σωματιδίων και θα ανιχνεύσουν νέα σωματίδια που ενδεχομένως θα προκύψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο

ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Αλληλεπιδράσεις αδρονίου αδρονίου Μελέτη χαρακτηριστικών των ισχυρών αλληλεπιδράσεων (αδρονίων-αδρονίων) Σε θεµελιώδες επίπεδο: αλληλεπιδράσεις µεταξύ quark

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στο CERN και η εισαγωγή της στην σχολική τάξη

Η έρευνα στο CERN και η εισαγωγή της στην σχολική τάξη Η έρευνα στο CERN και η εισαγωγή της στην σχολική τάξη 24/11/2016 Χ.Κουρκουμέλη, Παν/μιο Αθηνών Χ.Κουρκουμέλη 24/11/2016 C.Kourkoumelis, UoA 2 Τα «υλικά» σωματίδια αλληλεπιδερούν με ηλ/κές, ισχυρές και

Διαβάστε περισσότερα

Από τι αποτελείται το Φως (1873)

Από τι αποτελείται το Φως (1873) Από τι αποτελείται το Φως (1873) Ο James Maxwell έδειξε θεωρητικά ότι το ορατό φως αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση, μέσω της ταχύτητας του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνική δύναμη Μεσόνια και θεωρία Yukawa Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

Πυρηνική δύναμη Μεσόνια και θεωρία Yukawa Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής Hideki Yukawa and the Nuclear Force Πυρηνική δύναμη Μεσόνια και θεωρία Yukawa Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής πυρηνική δύναμη Η πυρηνική δύναμη (ή αλληλεπίδραση νουκλεονίουνουκλεονίου, ή NN forces,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Νόμοι Διατήρησης κβαντικών αριθμών Αρχές Αναλλοίωτου Συμμετρία ή αναλλοίωτο των εξισώσεων που περιγράφουν σύστημα σωματιδίων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN

Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN...και ισως μερικες πιθανες ιδεες για τους μαθητες σας Προγραμμα Ελληνων καθηγητων, CERN 18-21/04/2016 Οι επιταχυντες στο CERN: αναπαραγουν σε καθωρισμενο χωρο

Διαβάστε περισσότερα